You are on page 1of 1

Care sunt indemnizatiile de concediu medical suportate

integral de FNUASS ?
contzilla.ro/indemnizatii-de-concediu-medical-suportate-integral-de-fnuass

November 12, 2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile


de asigurari sociale de sanatate, indemnizatia de concediu se suporta dupa cum urmeaza:

din prima pana in a-5-a zi se suporta de catre angajator;


FNUASS incepand cu:

-ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii


temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;

-prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate beneficiare


de indemnizatie de somaj. Aici se cuprinde si concediul de maternitate.

Exceptii:

Sunt suportate integral din bugetul FNUASS urmatoarele indemnizatii:

1. indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;


2. concediul si indemnizatie pentru carantina;
3. indemnizatia de maternitate;
4. concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav;
5. concediul si indemnizatia de risc maternal.

Articole similare
Tags:fnuass · indemnizatii de concediu medical · Indemnizatii de concediu medical -
suportate integral de FNUASS · Sunt suportate integral din bugetul FNUASS urmatoarele
indemnizatii

1/1