You are on page 1of 1
CERTIRCARS. 8 RENAS ‘SRENISOCH 17012011 CCERTIFICAT DB ACREDITARE ‘04 ne CoE Reet he ek le eA at spac certificd organizatia/ certifies the organisation SODEXO S.R.L. Sediul social: Str. Fabrica‘de Glucoza, nr. 5, corp G, parter, camera OSSS, NOVO PARK, Bucuesti Sediul administrativ: Str. Odobescu, nr 13, corpul B, Timisoara, jud. Timis Sedii de lucru: Str. Mihai Viteazu, nr. 1, Urlati,jud. Prahova; Str. Tapitei, nr. 61, Lugoj, jud. Timis; Arad, nr. 9 (str. Ill- ZONA INDUSTRIALA ARAD VEST), jud. Arad; Str. Drumul Cenadului, nr, 22-24, Sénnicolau Mare, jud. Timis; B-dul Republicii, nr: 291, Ploiesti, jud. Prahova; Str. Stan Vidrighin, nr. 5, Timisoara, jud. Timis; Sos. Pipera, nr. 55C, sector 2, Bucuresti; B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti: Str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, ‘mezanin, incdperea M4, Timisoara, jud. Timis pentru urmdtoarele activi for the following fields of activities Servicii de alimentatie - prepararea si servirea hranei Catering services - preparing and serving of food cB are implementat si mentine un which has implemented and maintains a sistem de management al sigurantei alimentului_food safaty management system conform conditiilor din standardul which fulfils the requirements of the standard SR EN ISO 22000:2005 (ISO 22000:2005) iNet — Valabiltateacetficatulu este condiionata de efectuareasupravegherior anvale pana a data de Se ee en eee ees Peon Peete t ae res Key eet aoe eo en ee fe eee et