You are on page 1of 21

S.

C.

x
x
x
x
x
x
x
x

MANUALUL SIGURANŢEI S.
R.
L.
ALIMENTELOR

H
A
C
C
P
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Întocmit: Nume Semnătura

……………………………………. ……………………………

Data: ………………..

Aprobat: Nume Semnătura

……………………………………. ……………………………

Data: ………………..

MSA – 01 2 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

ACESTA ESTE UN MODEL DE


MANUAL AL SIGURANTEI
ALIMENTELOR.

Din acest model au fost eliminate


fragmente de text.

Au fost adunate pagini din manualele


diferitor clienţi pentru a vă oferi o viziune
de ansamblu a posibilităţilor de întocmire
a Manualului Sigurantei Alimentelor.

MSA – 01 3 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

CUPRINS

Pagina

Pagina de semnături ...............................................................................................


Istoricul Manualului .................................................................................................
Cuprins ....................................................................................................................

1. S.C. ..................... S.R.L.


Prezentare....................................................................
Politica referitoare la Siguranta alimentelor......................................................
Modelul unui SMSA bazat pe proces ………………………………………………
2. Produsele S.C. …................................... S.R.L............................................
3. Clienţii S.C. …...................................... S.R.L. ...............................................

4. Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor................................


5. Responsabilitatea Managementului...............................................................
6. Managementul Resurselor .............................................................................
7. Planificarea şi Realizarea de produse sigure................................................
8. Validare , verificare şi îmbunătăţire SMSA ..................................................
Lista procedurilor de referinta……………………………………………………..

MSA – 01 4 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

1. S.C. ........................... S.R.L.


Prezentare
Politica firmei este furnizarea în mod constant a produselor de Siguranţa Alimentelor
cerute de consumatori.
…..............................................................................................................................................
....................................................................................

POLITICA REFERITOARE LA SIGURANŢA ALIMENTELOR


S.C. ....................... S.R.L.

Principala noastră preocupare şi responsabilitate este aceea de a furniza cu


consecvenţă .............................................................................................................................
...................

CESA:........................
Data intrarii in vigoare:

MSA – 01 5 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
CESA(RMC)
(..) MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Componentele SMSA al S.C. …................. S.R.L.


Figura 1 prezintă relaţiile dintre componentele SMSA al S.C. …..................... S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
(..)

SMSA
.............................

PRODUCŢIE ECONOMIC INVESTIŢII ÎNTREŢINERE


.....................
(..) (..) (..)

TRANSPORT RESURSE UMANE


....................... .......................
(..) (..)

rmc( )
1.3 Consiliul de conducere şi Politica referitoare la Siguranţa Alimentelor

…..................................................................................................................
În figura 1 este prezentată o schemă de desfăşurare a unei activităţi bazate pe proces din
cadrul Sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor, al cărui scop final este
satisfacţia clientului.

MSA – 01 6 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Activităţi cu adaos de valoare Calea procesului

Calea informaţiilor Îmbunătăţiri

MSA – 01 7 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Ierarhia documentelor SMSA de la S.C. …....................... S.R.L. :

-Înregistrările Siguranţei Alimentului


-Instrucţiuni de lucru
-.......................
-Manualul Siguranţei Alimentelor al S.C. ….................... S.R.L.

Procesele standardului ISO 22000:2005 referitoare la analiza şi actualizarea sistemului sunt


prezentate în figura 2,
…............................................................................................................................

MSA – 01 8 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Produsele S.C. …......................... S.R.L.

Clienţii S.C. ….................. S.R.L.

INTRODUCERE
Scopul
Acest Manual al Siguranţei Alimentelor documentează modul în care S.C. .....................
S.R.L. îşi desfăşoară activitatea (afacerea). Descrie procesele SMSA, cum ajută acestea
S.C. …...................... S.R.L. în atingerea cerinţelor, la realizarea scopului propus şi cum îi
întăreşte Sistemul de Management Strategic. Capitolul 1 furnizează o prezentare de
ansamblu a SMSA şi a componentelor sale, prezintă produsele sale şi clienţii săi. Capitolul
2 subliniază ............................................................................................

Domeniul de aplicare
Acest Manual al Siguranţei Alimentelor se referă la toate entităţile care aparţin de
S.C................S.R.L. .................................................................................................................
......................................................................................................

Documente de referinţă
a) Politica referitoare la Siguranţa Alimentelor a S.C. ...................... S.R.L.
b) SR EN ISO 22000:2005

Termeni şi definiţii
Pentru scopurile acestui standard internaţional se aplică termenii şi definiţiile din ISO
22000:2005.

P. 3.1
Siguranţă aliment

P.3.2.........................................

P.3.3
Pericol pentru .........................................

P.3.4
.......................................................................

P.3.5
Produs finit
MSA – 01 9 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

P.3.6
...............................................................................................................................

P.3.7
Măsură de ..............................
...............................................................................................................................................
P.3.8
PRP-Program preliminar

NOTĂ - Programele preliminare necesare depind de segmentul din lanţul alimentar în cadrul
căruia funcţionează organizaţia şi tipul de organizaţie.

P.3.9. PRP organizaţional-program preliminar operaţional

P.3.10
.............................................................................................

P.3.11
Limită critică
................................................................................................................

P.3.12 monitorizare
................................................................................................................
P.3.13
..............................................................................

P.3.14
Acţiune ....................
......................................................................................................

P.3.15
........................................................................................

P.3.16 verificare
............................................................................................................................

P.3.17 actualizare
Activitate imediată şi/sau planificată pentru a asigura aplicarea celor mai recente informaţii

4. Sistem de Management al Siguranţei Alimentelor

4.1 Cerinţe generale

S.C. ….......................... S.R.L. determină succesiunea şi interacţiunea acestor procese,


prin analiza atentă a proceselor, sistemelor şi procedurilor.
........................................................................

MSA – 01 10 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

......................................................................................................................................
Principalele procese ale managementului din cadrul S.C. ....................... S.R.L. sunt:
4.1.1 Managementul organizaţional.
4.1.2 Managementul siguranţei alimentelor.
4.1.3 ................................................................................
4.1.4 Managementul proceselor de distribuire a produselor specifice
4.1.5 …....................................................................................
4.1.6 …........................................................................................
4.1.7 Procesul de îmbunătăţire continuă.
4.1.8 …................................................
a) S.C. ….................. S.R.L. determină criteriile şi metodele necesare pentru a se
asigura că procesele Sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor sunt corect
ierarhizate şi aplicate, .........................................................................................................
b) S.C. ….................. S.R.L. asigură disponibilitatea resurselor
…..............................................
c) ..................................................................................
d) SC......................S.R.L ….................................................................................
Evaluează periodic prin audituri interne Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor
pentru a se asigura că sistemul reflectă activităţile organizaţiei şi include cele mai noi informaţii
privind pericolele pentru siguranţa alimentelor supuse controlului.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie


4.2.1 Generalităţi

Acest Manual al Siguranţei Alimentelor precum şi procedurile asociate au menirea de a


satisface cerinţele standardului SR EN ISO 22000:2005 pentru un Manual al Siguranţei
Alimentelor, procedurilor şi obiectivelor declaraţiei Politicii Siguranţei Alimentelor(5.2).
…....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4.2.2 Controlul documentelor

…..............................................................................................................................................

Procedura de Control al Documentelor stabileşte măsurile necesare pentru ca:


a) Documentele să fie aprobate înainte de emitere,
b) …..............................................................................
c) ….......................................................................................
d) …........................................................................................
e) …..........................................................................................
f) …...........................................................................................
g) Previne utilizarea neintenţionată a documentelor expirate şi prevede
MSA – 01 11 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

aplicarea unei identificări adecvate acestora dacă sunt păstrate


indiferent în ce scop.

4.2.3 Controlul înregistrărilor

…....................................................................................................................................
Înregistrările trebuie să fie lizibile, imediat identificabile şi accesibile.
…................................................. stabileşte controalele cerute pentru identificarea,
protejarea, durata şi modul de păstrare şi de anulare a înregistrărilor.

5. Responsabilitatea managementului

5.1 .............................................................

Managementul SC......................S.R.L prezintă dovada angajamentului său pentru


dezvoltarea şi implementarea Sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor prin
elaborarea şi implementarea prezentului manual.
...............................................................................................................................................

5.2 Politica referitoare la siguranţa alimentelor

…..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Pentru a ne asigura de valabilitatea politicii, aceasta este analizată şi revizuită anual, cu
ocazia Întrunirilor de Analiză ale Conducerii.

Politica Referitoare la Siguranţa Alimentelor a SC......................S.R.L :

 Este …................................................................................

 Satisface cerinţele şi …..........................................................................

 Trebuie …................ …....................................................................

 Este îmbunătăţită şi …...........................................................................

 Este …......................................................

 SC......................S.R.L se angajează să respecte întotdeauna


cerinţele SR EN ISO 22000:2005 ca să-şi îmbunătăţească
eficacitatea sistemului propriu de management al Siguranţei
Alimentelor.

5.3 Planificarea Sistemului ........................................................................

MSA – 01 12 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

......................................... cuprinde:
● Identificarea şi determinarea proceselor ..................................................................

● ............................................................................................ pentru a menţine


integritatea, eficacitatea şi oportunitatea Sistemului de Management al Siguranţei
Alimentelor.
● ........................................................................................................................................

5.4 ............................................................................................................................
............................................................................................................................
..

5.5 Pregătire şi răspuns în caz de urgenţă

În figura de mai jos se prezintă un model de pregătire şi răspuns în caz de urgenţă.

MSA – 01 13 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

5.6 Analiza efectuată de


management......................................................................................................
....................................................................

6 Managementul resurselor
6.1 Asigurarea resurselor
SC......................S.R.L asigură toate resursele adecvate pentru stabilirea, implementarea,
menţinerea şi actualizarea Sistemului de management al Siguranţei Alimentelor.

6.2 Resurse umane

6.2.1 .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........

7 Planificare şi realizare de produse sigure

7.1 Generalităţi
...........................................................................................................................................

SC......................S.R.L implementează şi desfăşoară activităţi planificate şi se asigură că orice


modificări ale acestor activităţi asigură în continuare eficacitatea sistemului. Aceasta include PRP
precum şi PRP operaţionale şi/sau planul HACCP.

7.2 Programe preliminare (PRP)

7.2.1 ................................................................................................................
7.2.2 Programele preliminare (PRP) sunt:

a) corespunzătoare nevoilor organizaţiei referitor la siguranţa alimentelor,


b) corespunzătoare mărimii şi tipului procesului de fabricaţie şi a naturii produselor fabricate
şi/sau manipulate,
c) implementate în ............................................................................................................
d) aprobate de ...........................................................................................

SC......................S.R.L identifică cerinţele legale şi de reglementare legate de cele menţionate mai


sus.
7.2.3 ......................................................................................................

Atunci când se stabilesc aceste programe, SC......................S.R.L ia în considerare următoarele:

MSA – 01 14 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

 construcţia şi amplasarea clădirilor şi a utilităţilor asociate;


 planul clădirilor, inclusiv a spaţiului de lucru şi facilităţilor pentru angajaţi;
 sursele de aer, apă, energie şi alte utilităţi;
 servicii conexe, inclusiv eliminarea deşeurilor şi a apelor reziduale;
 echipamente adecvate şi accesibile pentru curăţenie, mentenanţă şi mentenanţă
preventivă;
 ...........................................................................................
 .....................................................................................................
 curăţenie şi igienizare;
 controlul dăunătorilor;
 igiena personalului;
 .................................................................................................................
.............................................................................................................

7.3 Etape preliminare care permit analiza pericolelor

7.3.1 Generalităţi

.....................................................................................................................

7.3.2 Echipa de siguranţă a alimentelor

Managementul SC......................S.R.L a desemnat prin decizie o echipă de siguranţă a


alimentelor.

....................................................................................................................................................

În figura următoare sunt prezentate activităţile echipei de siguranţă a alimentelor.

MSA – 01 15 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Date de intrare pentru analiza riscurilor Planificarea


Input to hazard analysis Analiză pericole
Hazard analysis(7.4.)
(7.4) Design Phase
Paşi iniţiali
Preliminary steps Identificare pericole
Caracteristici Hazard identification
(7.4.2.)
Product
Utilizarea produse (7.4.2)
characte -
preconiza- (7.3.3)
tă (7.3.4.)
ristics Planul HACCP
Intended (7.3.3) Pericole
Hazardsceto
trebuie HACCP(7.6.1)
plan (7.6)
evaluate
be assessed
use
(7.3.4)
Hazard assessment
Evaluare pericole
Programe ProgramePRPs
(7.4.3)
(7.4.3.) Operational Actualizare Planificare
preliminare Descrierea preliminare PRP
de Description (7.5)
(7.5) informaţii şi verificare
Initial etapelor
infrastruc- PRP- of process documente (7.8)
opera - procesului şi a
tură şi operaţio- steps and
măsurilor de Hazardsce
to trebuie
be (7.7)
Pericole
întreţinere tional
nale control controlled
control controlate
(7.2.2) PRPs
(7.2.3) (7.3.5.2)
measures
(7.2.3)
(7.3.5.2)
Assessment
Selectare of
şi evaluare
control
măsuri measures
de control
(7.4.4.) Validare
Validation
Disgrame de flux
Flow (7.4.4)
combinaţii de
(7.3.5.1) of control
măsuri de
diagrams
measure
control (8.4.)
(7.3.5.1) Combinaţii
Selectedde măsuri de
and combi -
control alese
categorized nation
Acceptable levels (7.4.2) combination of (8.4)
Niveluri acceptabile (7.4.2) control measures

Echipa de siguranţă a alimentului (7.3.2.)


Food safety team (7.3.1)

7.3.3 Caracteristici produs


7.3.3.1 Materii prime, ............................................................
Toate materiile prime, ingredientele şi materialele care intră în contact cu produsul sunt descrise
în documente, atât cât este necesar pentru realizarea analizei pericolelor, incluzând
următoarele, dacă este cazul:
a)caracteristicile biologice, chimice şi fizice;
b)compoziţia ingredientelor care intră în reţetă, inclusiv aditivii şi adjuvanţii tehnologici;
c)...................................................
d)metoda de producţie;
e)...............................................................................
f)...........................................................................
g)............................................................................................
h)........................................................................................................

7.3.3.2 Caracteristici produse finite

......................................................................................................... informaţii despre următoarele:


a)denumire produs .
b)...................................................................................................
c)caracteristici biologice, chimice şi fizice relevante pentru siguranţa alimentelor;
d).......................................................................................
e)ambalare;
f)etichetare ..................................................................................................

MSA – 01 16 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

g).....................................................................................

.................................................................................................................................................

7.3.4 .......................................................................................................
...................

7.3.5 Diagrame de flux, etape de proces


şi măsuri de control
7.3.5.1 Diagrame de flux
Diagramele de flux sunt elaborate pe categorii de produse sau procese avute în vedere de
Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor. Diagramele de flux constituie baza pentru
evaluarea posibilei apariţii, creşteri sau introduceri de pericole pentru siguranţa alimentelor.

..................................................................................................................................................................
.........

7.3.5.2 Descrierea etapelor procesului şi a măsurilor de


control

..................................................................................................................................................................
..................

7.4 Analiza pericole

7.4.1 Generalităţi
...............................................................................................................
7.4.2 .....................................................................................................

7.4.3 Evaluare pericole


Este efectuată o evaluare a pericolelor pentru a stabili, pentru fiecare pericol referitor la siguranţa
alimentelor identificat, dacă eliminarea sau reducerea sa până la un nivel acceptabil este esenţială
pentru producerea unui aliment sigur şi dacă controlul pericolului este necesar pentru a permite
atingerea nivelurilor acceptabile definite.

...........................................

7.4.4 ..............................................................................................
7.5 Stabilire programe preliminare operaţionale (PRP)
........................................................................................................

7.6 Stabilire plan HACCP

7.6.1 Plan HACCP

MSA – 01 17 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Planul HACCP este documentat şi cuprinde următoarele informaţii pentru fiecare punct critic de
control (CCP) identificat:
a)pericolul (le) pentru siguranţa alimentelor care trebuie să fie controlat(e) prin CCP;
b).................................................................................
c)limita (limitele) critică (critice);
d).........................................
e)corecţiile şi acţiunile corective care trebuie întreprinse dacă limitele critice sunt;
f).....................................................................
g)..............................................................................

7.7 ...........................................................................................................................
.............

7.8 ..........................................................................................................................

7.9 Sistem de trasabilitate


SC......................S.R.L a stabilit şi aplică un sistem de trasabilitate care permite identificarea
loturilor de produse şi legătura acestora cu loturile de materii prime, înregistrările procesării şi
livrării.

..........................................................................................................................

7.10 Control neconformitate

7.10.1 Corecţii
SC......................S.R.L asigură că atunci când limitele critice pentru CCP sunt depăşite, sau
atunci când există o pierdere a controlului programelor preliminare (PRP) operaţionale,
produsele afectate sunt identificate şi controlate din punctul de vedere al utilizării şi livrării lor.

.....................................................................................................................................................

7.10.2 ..................
...........................................................

7.10.3 Tratare
produse potenţial nesigure
7.10.3.1 Generalităţi
............................................................................................................................

Toate loturile de produse care ar fi putut fi afectate de o situaţie de neconformitate sunt ţinute sub
controlul SC......................S.R.L, până când sunt evaluate. ..................................................

7.10.3.2 ....................................................................
MSA – 01 18 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

7.10.3.3 Tratare produse neconforme


După evaluare, dacă lotul de produse nu este acceptabil pentru livrare, este supus uneia dintre
activităţile următoare:

a) reprocesarea .......................................................................
b) ........................................................

7.10.4 ..................
.............................................

.......................................................................................................
Produsele retrase sunt puse în siguranţă sau ţinute sub supraveghere până când sunt distruse,
sau utilizate pentru alt scop decât cel iniţial, sau se stabileşte că sunt sigure pentru altă sau
aceeaşi utilizare avută în vedere, sau sunt reprocesate într-un mod prin care să se asigure că
devin sigure.
...................................................................................................

8 Validare, verificare şi îmbunătăţire a Sistemului de Management al


Siguranţei Alimentelor

8.1 Generalităţi
Echipa de siguranţă a alimentelor planifică şi implementează procesele necesare pentru
validarea măsurilor de control şi a combinaţiei de măsuri de control, verifică şi
îmbunătăţeşte Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor.

8.2 ................................................................
a) ......................................................................................................

Modificările pot include schimbarea măsurilor de control (de exemplu parametrii de proces,
rigurozitatea şi combinaţia acestora) şi schimbarea materiilor prime, a tehnologiilor de
producţie, a caracteristicilor produsului finit, a metodelor de distribuţie şi/sau utilizării
preconizate pentru produsul finit.

8.3 Control .........................


SC......................S.R.L furnizează dovezi că metodele şi echipamentele de monitorizare şi de
măsurare specificate sunt adecvate pentru a se asigura efectuarea procedurilor de monitorizare şi
măsurare.

...................................................................................................................................

8.4 Verificare sistem de management al siguranţei alimentelor

8.4.1 Audit intern

MSA – 01 19 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

SC......................S.R.L efectuează audituri interne la intervale planificate de timp pentru a


determina dacă Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor:
a) este conform cu prevederile planificate, cu cerinţele Sistemului de Management al Siguranţei
Alimentelor stabilite de organizaţie şi cu cerinţele acestui standard internaţional, şi
a) este efectiv implementat şi actualizat.

.................................................................................................................................................
................................................

8.4.2 ..............................................................
Echipa de siguranţă a alimentelor evaluează sistematic rezultatele individuale ale verificărilor
planificate.
Dacă verificarea nu demonstrează conformitatea cu aranjamentele planificate,
SC......................S.R.L întreprinde acţiuni pentru realizarea conformităţii cerute.
.......................................................................................................................

8.4.3 Analiză rezultate activităţi de verificare

Echipa de siguranţă a alimentelor analizează rezultatele activităţilor de verificare, inclusiv


rezultatele auditurilor interne şi ale auditurilor
externe. ..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................
8.5 Îmbunătăţire
8.5.1 Îmbunătăţire continuă

..............................................................................................................................................

8.5.2 Actualizare Sistem de Management al Siguranţei


Alimentelor

Managementul de la cel mai înalt nivel asigură că Sistemul de Management al Siguranţei


Alimentelor este actualizat continuu. Pentru a realiza aceasta, echipa de siguranţă a
alimentelor evaluează Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor la intervale planificate.

MSA – 01 20 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.
MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR

Lista procedurilor de referinta Model

Nr.
Nr. document Titlul documentului
Crt.

1 MSA-01 MANUALUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR


2 PS-4.2.1/c ÎNTOCMIREA PROCEDURILOR
3 PS-4.2.2 CONTROLUL DOCUMENTELOR
4 PS-4.2.3 CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR
5

6
7
8
9
10 PS-5.7 PREGĂTIRE ŞI RĂSPUNS ÎN CAZ DE URGENŢĂ
11 PS-5.7.2 ACŢIUNI PREVENTIVE
12
13
14 PP-6.3 ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE
15
7.2.3 PROGRAME PRELIMINARE
16
17
18 PS-7.2.3-03 SANITAŢIA
19 PL-7.2.3-03/a,b CLĂDIRI
20
21
22 PL-7.2.3-03/e ECHIPAMENTE
23
24
25 PL-7.2.3-03/h CURĂŢENIE ŞI IGIENIZARE
26
27 PL-7.2.3-03/j IGIENA PERSONALULUI
28
29
30
31 PS-7.4 ANALIZA RISCURILOR
32 PS-7.6 PLAN HACCP
33 PS-7.9 SISTEM DE TRASABILITATE
34
35
36 PS-7.10.4 RECHEMARE(RETRAGERE)
37
38
39 PS-8.4.1 AUDIT INTERN
40 PS-8.5.1 ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

MSA – 01 21 / 21
Prezentul Manual este proprietatea S.c …......................... S.r.l.