You are on page 1of 6

11-18-2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Zbliża się koniec Roku Liturgicznego i
dlatego czytania przeznaczone na KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
dzisiejszą niedzielę mówią o końcu ks. Andrzej Maślejak
świata. Prorok Daniel napisał w swojej proboszcz
Księdze, że przy końcu świata będzie
okres ucisku, jakiego nie było odkąd Ks. Robert Wojsław
narody powstały. Będzie to też moment wikariusz
rozliczenia każdego człowieka ze swojego Ks. Siarhei Anhur
życia. Prorok pisze: "Mądrzy będą wikariusz
świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy
nauczyli wielu sprawiedliwości, jak
gwiazdy na wieki i na zawsze". (Dn 12,1- SIOSTRY MISJONARKI
3) CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Św, Marek dramaturgię końca świata POLONII ZAGRANICZNEJ
przedstawia w następujacy sposób: "W s. Aleksandra Antonik
owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy przełożona
będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte". (Mk 12, 24-26) s. Maria Niwa
Po tych wydarzeniach ludzie ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego z mocą i siłą,
aby osądzić cały świat. NIEDZIELNE MSZE ŚW.
Jakie myśli nasuwają się człowiekowi, gdy czyta w Biblii o końcu świata? Z pewnością sobota - 4:00pm
występuje uczucie lęku i strachu, ale także uczucie pragnienia, aby sąd ostateczny był Saturday - 5:30pm
dla mnie chwilą szczęścia i radości, a nie potępienia. Co więc mam czynić, aby się in English
zbawić? niedziela - 8:00, 9:30,
Mam mieć świadomość, że do nieba nie dostaje się ten, który nie popełnia w życiu 11:15 (z udziałem dzieci),
błędów i grzechów, ale ten który te błędy i swoje grzechy wykorzystuje ku 1:00, 7:00
nawróceniu. (z udziałem młodzieży)
Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, który w życiu postawił na Pana
Boga i na Jego program i ten program realizuje.
Codzienne Msze ŚW.
Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, który potrafi uwierzyć i zaufać ,
od poniedziałku do soboty
że Pan Bóg ma dla nas pomysł i drogę wyjścia ze zła, w które weszliśmy.
o 9:00am;
Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, który ma odwagę publicznie, na od poniedziałku do piątku
oczach znajomych, kolegów i przyjaciół gorzko zapłakać i przeprosić.
o 7:00pm
Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, który uczy drugich
sprawiedliwości. Biuro Parafialne czynne:
Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, kto dochodzi do przekonania, że od poniedziałku do piątku
nie Pan Bóg, ale "ja" mam sie zmienić. 10:00am -12:00pm
W czasie dzisiejszej Mszy św. poproście Chrystusa, aby uchronił was od pokusy 1:00pm - 5:00pm
układania sobie życia bez Niego, a Maryję, naszą Przewodniczkę w wierze i Gwiazdę w soboty
nowej Ewangelizacji, aby chroniła was na 10:00am - 2:00pm
drogach waszej wiary.
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NIEDZIELA - 25 LISTOPADA 2018

8:00 +Amelia Czaczkowski, Luiza Budzynowski


NIEDZIELA – 18 LISTOPADA 2018 9:30 +Zdzisław Burczak
9:30 +Florian, Jadwiga Gutowscy (1 rocz. śmierci)
8:00 +Jolanta Demkiewicz - od rodziny i przyjaciół 11:15 +Stefania Orzoł
9:30 +Ks. Stanisław Drzał (15) 1:00 - O Boże bł. dla Księży i Sióstr z naszej parafii
11:15 +Włądysław Wilga oraz za zmarłych z rodziny 1:00 - O Boże bł. dla Czesława Nowaka z ok. Urodzin
1:00 - O łaski Boże dla pewnego małżeństwa 1:00 - O uwolnienie i uzdrowienie dla Wiesława Koziarz
1:00 +Za zmarłych z wypominek 1:00 +Za zmarłych z wypominek
1:00 +Isia, Adam Skrzyński, Danuta Witowski, 1:00 +Jerzy Gabrel - od p. Paradowicz
Władysław, Maria Ciepielowski 1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Maria, Wacław Starostka 1:00 +Stanisława Chołuj
1:00 +Stanisław i Antoni Mieczkowski 1:00 +Mark Wierzbicki
1:00 +Jerzy Gabrel - od p. Paradowicz 1:00 +Jan Krzyształowicz (2 rocz. śmierci) - żona z
1:00 +Paulina Wilżak rodziną
1:00 +Lucyna Jurzak (7 rocz. śmierci) - od męża i syna 7:00 +Ks. Stanisław Drzał (22)
1:00 +Marianna Wróbel i z rodzin Wróbel i Drabów
1:00 +Alek Kawałek (1 rocz. śmierci)
1:00 +Czesław Matuk, Edward, Stefania Lisowski POSŁUGA W KOŚCIELE -
1:00 +Helena Mack LEKTORZY
1:00 +Regina Muszyński Sobota/Niedziela 11 - 25 - 2018
1:00 +Józef Wojtach 4:00 - O. Ośko
7:00 +Antoni, Apolonia Zaskalski 5:30 - M. Ivers
7:00 +Cezary Matuła - Rodzina 8:00 - R. Lisiak, I. Jędrzejczak
PONIEDZIAŁEK - 19 LISTOPADA 2018 9:30 - S. Dobrzeński, B. Kawałek, A. Bryczkowski
11:15 - A. Jakubowicz, S.J. Ledziński
9:00 +Za zmarłych z wypominek 1:00 - K. Grzesiak, J. Gmurowska, M. Grot
9:00 +Danuta Bennett 7:00 - D. Konopka
7:00 +Ks. Stanisław Drzał (16)
KOLEKTORZY
WTOREK - 20 LISTOPADA 2018 Sobota/Niedziela 11 - 25 - 2018
9:00 +Za zmarłych z wypominek 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 +Ks. Stanisław Drzał (17) 8:00 - K. Koplejewski, Z. Ziarnowski
7:00 +Jolanta Demkiewicz 9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A.
ŚRODA - 21 LISTOPADA 2018 Nytko, J. Ryzner
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z.
9:00 - Za parafian Wolan, K. Zadrozny
9:00 +Za zmarłych z wypominek 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J.
7:00 +Ks. Stanisław Drzał (18) Wolkowicz
CZWARTEK - 22 LISTOPADA 2018 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
9:00 +Za zmarłych wypominek
9:00 +Jakub, Aniela Skwarek
11:00 - Dziękczynna o potrzebne łaski II SKŁADKA
11:00 +Ks. Stanisław Drzał (19) Dzisiaj II składka zostanie zebrana na
Catholic Charities.
PIĄTEK - 23 LISTOPADA 2018
W następną niedzielę, 25 listopada II składka
9:00 - O zdrowie i opiekę Bożą dla Cecylii Basta Zostanie zebrana na Seminarium Księży Chrystusowców
9:00 +Ks. Stanisław Drzał (20) Bóg zapłać za wszelkie ofiary.
7:00 - O Boże bł. dla Travor Henderson
7:00 - O uwolnienie i uzdrowienie dla Edyty
7:00 - O łaskę uzdrowienia dla dziecka w łonie Matki
7:00 +Za zmarłych z wypominek SKŁADKA CSA - 11 LISTOPADA 2018
7:00 +Amelia Gromko
7:00 +Eugeniusz Ślimko DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
7:00 +Stanisław Stróż (15 rocz. śmierci)
7:00 +Eugenia, Romuald Kraszewscy i za zm. z rodziny CSA $51,768.00 27,951.00 $23,817.00
7:00 +Tadeusz, Aurelia Lipscy
SOBOTA - 24 LISTOPADA 2018
9:00 +Ks. Stanisław Drzał (21) Serdeczne Bóg zapłać
4:00 +Helena Mack (6 rocz. śmierci) za troskę o Kościół
5:30 +Za zmarłych z wypominek
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA LISTOPAD 2018


Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu
ZAPRZYSIĘŻENIE RADY PARAFIALNEJ przeważał zawsze nad językiem oręża.
W ubiegłym miesiącu odbyły się wybory do Rady
Parafialnej. Dzisiaj na Mszy o 11:15am odbędzie się
Uroczyste Zaprzysiężenie członków nowej Rady
PAMIĘĆ O ZMARŁYCH
Duszpasterskiej.
Naszą pamięć o zmarłych
W skład nowej Rady wchodzą:
wyrażamy nie tylko przez
Przewodniczacy Rady
modlitwę, ale również przez
Duszpasterskiej -
nawiedzenie grobu, zapalanie
Marcin Zając,
zniczy i przynoszenie kwiatów.
Zastępca - Marek Bieciuk,
Nie zawsze jest to możliwe,
sekretarz - Katarzyna Berry.
gdyż nie wszystkie cmentarze
Członkami Rady są następujące
pozwalają na to. Wiele grobów
osoby: Brygida Czaczkowska,
naszych bliskich zmarłych znajduje się w Polsce, czy też w
Barbara Fiśkiewicz, Kamil Foryś,
innych, odległych miejscach. Chcąc wyrazić naszą pamięć
Lech Olszak, Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki, Maria
i wdzięczność zmarłym, polecajmy ich w naszej osobistej
Szaflarska, Mateusz Wasiołek i Zbigniew Ziarnowski.
modlitwie. W naszym kościele jest przygotowane
Wszystkim nowo wybranym członkom życzymy światła
specjalne miejsce, gdzie możemy zapalić świeczkę za
Ducha Świętego i Bożego błogosławieństwa w wysiłkach
naszych zmarłych.
podejmowanych dla dobra i rozwoju wspólnoty parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
SZCZĘŚĆ BOŻE!!! ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Pielgrzymi,
PODZIĘKOWANIE przypłynęli do
Ameryki i
W dniu dzisiejszym pragniemy także
wylądowali na
wyrazić naszą wdzięczność i serdeczne
Skale Plymouth
podziękowanie wobec członków
11 grudnia
poprzedniej Rady Parafialnej, którzy
1620. Ich
przez ostatnie lata poświęcali swój czas i
pierwsza zima
talenty służąc z oddaniem naszej
była
wspólnocie parafialnej. A byli nimi: Mariusz Szrek -
druzgocąca. Do
przewodniczący Rady, Urszula Czachor - zastępca,
początku nadchodzącej jesieni stracili 46 ze 102 osób. Ale
Agnieszka Wróbel - sekretarz i Nina Orlik.
żniwa 1621 były obfite. Koloniści zadecydowali uczcić to
Niech Bóg wynagrodzi Wasz trud i zaangażowanie
świętem, wraz z 91 Indianami z plemienia Wampa-
Błogosławiąc Wam obficie na każdy dzień.
noagów, którzy pomogli Pielgrzymom przetrwać ich
Cieszę się że w czasie kadencji Waszej Rady zostało wiele
pierwszy rok. Święto trwało trzy dni. Oprócz ucztowania,
zrobione dla dobra naszej parafii: zainstalowano flagi
święto obejmowało także wspólny wypoczynek i zabawę
przed plebanią, przeprowadzono remont plebanii,
kolonistów i Indian. Świętem narodowym ogłosił je w
naprawiono dzwon, wymieniono piece ogrzewajace i
1863 roku prezydent Abraham Lincoln. Święto
chłodzące na kościele, piece w kuchni w sali parafialnej,
Dziękczynienia obchodzimy w ostatni czwartek listopada.
odnowiono garaż, odnowiono parking wokół kościoła,
Obiad w tym dniu to tradycyjnie indyk. Na stole nie może
przeprowadzono loterię samochodu i odnowiono
też zabraknąć żurawiny i słynnego ciasta dyniowego. W
prezbiterium naszego kościoła.
najbliższy czwartek, 22 listopada przypada
Bóg zapłać za wszystko. BÓG ZAPŁAĆ!!!
Święto Dziękczynienia. Niech nasza modlitwa w tym
dniu będzie dziękczynieniem za wszelkie dobro jakie
NADCHODZI “CZAS DZIELENIA” otrzymaliśmy dzięki Bożej łasce i dobroci.
Rozpoczynamy akcję „CHOINKA”. MSZA ŚW. tylko o godz. 9:00am i o 11:00am
Zwracamy się z ogromną prośbą do Nie ma wieczornej Mszy św.
parafian o zgłoszenia osób, które waszym
zdaniem należy obdarować prezentem
“pod choinkę”. Wystarczy tylko wypełnić UWAGA RODZICE - NIE MA KATECHEZY
papier i wrzucić do skrzynki w holu Ze względu na długi weekend nie będzie katechezy
Kościoła z napisem „CHOINKA”. w sobotę 24 listopada i w niedzielę 25 listopada.
W tym roku wiele osób potrzebowało
naszej pomocnej ręki – przynieśmy im BIURO PARAFIALNE
radość z naszego prezentu! POMAGAJMY, DZIELMY
SIĘ - MIŁUJMY SIĘ NAWZAJEM Biuro parafialne będzie zamknięte od czwartku do soboty
w dniach 22-24 listopada.
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA - PODZIĘKOWANIE PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ


Dochód z kawiarenki z ostatniej niedzieli wynosi: CZĘSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
$740.00 Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub zakrystii
Wolontariuszom: osoby lub rodziny, które chcą przyjąć Matkę Bożą do
Ninie Orlik, swojego domu.
Irenie Jabłecki,
Lili Pindera,
Stasi Ledziński, ZABAWA ANDRZEJKOWA
Małgorzacie Kuśnierz Parafia zaprasza na zabawę Andrzejkową w sobotę 24
serdeczne Bóg zapłać!!! listopada od godz. 7:00 pm. Do tańca będzie grał Zespół
„Oni”. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w biurze
parafialnym.
MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Irena, Antoni Popławski, Józef
Wasilewski, Anna Celińska, Maria
Rożek, Barbara Grudka, Eleonora,
Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna, Łukasz
Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisława Mandziuk,
Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz, Halina
Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec, Halina
Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Paweł Kuniec,
Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M,
Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina
Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek, Marian
B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena Janda,
Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak,
Fran Gun
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin. ŚWIĄTECZNY BAZAR
PARAFIALNY
Nasz doroczny Bazar
SPOTKANIE DLA
Świąteczny, odbędzie się
RODZICÓW MŁODZIEŻY
w dniach 8 i 9 grudnia.
PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ
Tradycyjnym zwyczajem
DO BIERZMOWANIA
zwracamy się z
Dzisiaj, po Mszę świętej o godz. prośbą do parafian o
11:15am spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej przynoszenie TYLKO
się do Sakramentu Bierzmowania w szkole. I WYŁĄCZNIE OZDÓB
ŚWIĄTECZNYCH i wszystkiego, co jest
KONCERT KOLĘD W ORCHARD LAKE związane ze świętami Bożego Narodzenia. Osoby chętne
do pracy przed i w czasie bazaru proszone będą
Kanclerz Szkół Orchard Lake, ks. Mirosław Król o zapisywanie się już wkrótce na tablicy w holu
zaprasza serdecznie na koncert kolęd, który odbędzie się kościoła. Na bazar można już rezerwować stoliki na
w sobotę, 8 grudnia 2018, o godzinie 6:00pm. stoiska biznesowe.
Wystąpią: Kontra Banda & Friends from Chicago,
St. Mary’s Preparatory Band,
SS. Cyryl & Methodius Seminary Choir,
FILM - „ZIEMIA MARYI”
Józef Dąbrowski Polish Language School Childrens’
Serdecznie zapraszamy!!! Wstęp wolny! W DZISIEJSZĄ niedzielę, 18 listopada o godzinie
2:30 pm w naszej sali Jana Pawła II zostanie
wyświetlony film „Ziemia Maryii”. To fabularna
POWITANIE historia najskromniejszej z córek. Tej, która przewodzi w
Serdecznie witamy w naszej niewidzialnej wojnie toczącej się dzisiaj. Film oparty jest
parafii s. Małgorzatę na faktach. Agent M.J. otrzymuje nową misję: odnaleźć
Polańską, która będzie kobietę, która wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to
pełniła funkcję zakrystianki w naszym kościele. dokonuje wielkich zmian w świecie. Czy możliwe jest
Życzymy Siostrze Małgorzacie potrzebnych łask na oszustwo na skalę globalną? Czy jesteśmy elementami
każdy dzień i Bożego blogosławieństwa. układanki, którą M.J. rozwiązuje?
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
Do dzisiejszego biuletynu zostało
dołączone sprawozdanie
finansowe na rok 2017-2018.
Serdecznie dziękuję Parafianom,
Przyjaciołom i Dobrodziejom za
wspieranie naszej parafii, by ona
mogła jak najlepiej funkconować i
wypełniać swoją misję. Niech
dobry Bóg wynagrodzi Waszą
hojność, ofiarność, troskę o kościół
i pozostałe budynki parafialne.

Ks. Andrzej Maślejak, SChr


6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.