You are on page 1of 1

MODUL KEGIATAN

KELAB SUKAN DAN PERMAINAN BOLA BALING 2018


SMK (F) SG KOYAN

PERJUMPAAN KSP 3

NAMA AKTIVITI PENGENALAN SUKAN BOLA BALING

HARI

MASA PERJUMPAAN KSP KALI KE-3

TEMPAT

GURU – GURU YANG BERTUGAS 1. EN IKMAL HISHAM


2. EN HASMAE
3. PN FASHIHAH

KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN 1. MENGURUS KEHADIRAN AHLI KELAB


2. GURU MEMBERIKAN PENENRANGAN
MENGENAI LATAR BELAKANG SUKAN
BOLA BALING
3. MEMPERKENALKAN TIGA KEMAHIRAN
ASAS BOLA BALING
 HANTARAN BOLA
 MENANGKAP BOLA
 MENJARING BOLA
4. LATIHAN UNSUR MAJU