You are on page 1of 12

Danh sach khach

Đặng Thanh Hương Bà 0903 813 336


Phan Như Minh Ông 0903 618 024
Thái Cường Ông 0913 928 222
Vũ Thị Minh Hương Bà 0903 904 752
Mr. Lee Cheong-Hak Mr. 0903 942 756
Trương Thị Tuyết Nga Bà 0903 944 466
Trần Quốc Năm - Bà Trương Thị Thùy Dương Ông 0908 457 691
Trương Thị Thùy Dương Bà 0908 457 691
Nguyen George Mr. 0903 727 427
Phùng Thị Phương Lan Bà 0913 807 184
Nguyễn Huỳnh Anh Thư Bà 0903 907 589
Mr. Trang Tony Mr. (714) 721 4507
Bùi Xuân Trường - Trần Thị Bạch Tuyết Ông 0913 948 558 ( Hồng Vân)
Nguyễn Cao Cương - Nguyễn Thị Quý Ông 0909 275 806
Trương Quang Bảo Trân Bà 0933 878 899
Nguyễn Thúy Hà Bà 0913 922 924
Nguyễn Thế An Ông 0903 812 779
Dương Bá Thành Ông 0903 913 158
Vũ Thị Hoài Thu Bà 0916 666 684
Hồ Văn Trai Ông 0913 460 753
Nguyễn Thị Thu Hà Bà 0918 254 708
Vũ Thị Minh Bà 0913 831 017
Đặng Thị Lâm Bà 0983 433 463
Ông An Mạnh Tuấn Công ty 0903 833 339
Trần Chí Cường - Ngo NgocTram Tran Ông 0903 387 739 / 0903 727 528
Mr. Lee Young Suk Công ty 0918 623 977
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Bà 0903 704 548
Nguyễn Thị Đông Xuân Bà 0903 831 352
Vương Đỉnh Văn Ông 0918 884 988
Huỳnh Thị Huyền Như Bà 0957 666 888
Đinh Văn Hỷ Ông 0903 818 171
Đặng Thanh Hương Bà 0903 813 336
Trần Thị Nhạ Bà 0912 135 352
Nguyễn Nhật Anh Thư - Ông Nguyễn Chính NgBà 0903 037 753/0903 736 263
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Bà 0908 526 898
Lâm Thụy Đài Trang Bà 0903 610 246
Duong Yee Quang Ông 0903 006 146
Ngô Thị Bích Đào Bà 0903 434 000
Hà Ngọc Lâm - Bà Hùynh Thị Ngọc Hạnh Ông 0903 629 232
Hoàng Thị Chước Bà 08 3841 1885
Yu Vinnie Walter Mr 0918 341 494
Ngô Thị Thái Bà 012 6765 5611
Ngô Nguyệt Minh Bà 0983 253 898
Vũ Đức Phước Ông 0913 918 431
Nguyễn Công Trạng Ông 0908 324 550
Nguyễn Quang Hiệu Ông 0903 819 459
Nguyễn Thế Nam Ông 0903 006 426
Phạm Kim Hạnh Bà 0902 367 171
Mr. Turner Raymond Houn Cuncan Mr. 0908 546 441
Giang Văn Hải Ông 0903 614 410
Phùng Minh Nguyệt Bà 0918 253 502
Lê Thị Lan Anh Bà 0903 927 888
Mr. Moon Woo Nam Mr. 0902 334 426
Nguyễn An Trung Ông 0902 367 171
Nguyễn Duy Thanh - Nguyễn Thị Yến Thanh Ông 0913 460 123
Đặng Thanh Hương Bà 0903 813 336
Lu Kim Bao VK 0903 868 826
Nguyễn Thanh Huy Ông 0913 956 217
Phạm Văn Chiến Ông 0913 772 727
Đặng Kim Ngân Bà 0903 924 674
Bà Lưu Thị Hương Giang Công ty 0903 903 257
Đỗ Quốc Hiệp Ông 0903 725 899
Phan Lê Diễm Trang Bà 0908 282 245
Phạm Thông Hùng Ông 0903 965 758
Nguyễn Linh Ngọc Ông 0908 287 788
Phạm Hồng Hà Ông 0903 937 089
Đậu Thị Ngọc Trâm Bà 0983 622 222
Nguyễn Trung Hiếu Ông 0902 222 228
Mã Kim Cúc Bà 0903 709 290
Nguyễn Phước Đãi Ông 0903 915 388
Nguyễn Hồng Đức Ông 0983 452 610
Nguyễn Thị Diễm Thảo Bà 0902 536 250
Trần Quỳnh Hương Bà 0903 33 11 66/8 232 420
Nguyễn Thị Thanh Phượng Bà 0905 296 587
Lê Bá Hoàng Ông 0935 333 888
Bùi Tùng Sơn Ông 0903 803 095
Nguyễn Trọng Mai Lâm Ông 0988 328 832
Trần Thanh Phương Ông 0122 5677 343
Lê Thị Bé Lam Bà 08 3820 7612
Trương Thị Thanh Tâm Bà 0913 910 084/8297 041
Võ Hữu Việt Ông 0903 919 080
Nguyễn Đức Hùng Ông 0903 831 953
Nguyễn Thanh Thủy Bà 0908 634 872
Bà Phan Lê Diễm Trang Ông 858 380 7689
Lê Thị Bé Lam Bà 08 3820 7612
Trần Kỳ Hạnh Ông 0903 409 912
Mr. Anh Tri Hoang Mr. 0908 407 861 / 8 489 967
Trịnh Tuấn Dũng Ông 0903 052 468
Nguyễn Kim Thinh Ông 0903 806 801
Trần Thị Quỳnh Anh Bà 0903 303 072
Mr. Chan Michael Ming - Hua Nita Mr. 011 702 265 8883
Đinh Sỹ Bảy Ông 0903 842 504
Lê Văn May - Huỳnh Thị Kim Liên Ông 0912 111 473
Nguyễn Thúy Phượng Bà 0989 500 529
Lê Trung Thọ Ông 0903 707 464
Nguyễn Văn Dũng Ông 0913 922 544
Nguyễn Anh Dũng Ông 0913 869 186
Đào Vũ Lâm Ông 0982 443 880
Đặng Thị Mỹ Hạnh Bà 0983 418 191
Đỗ Thị Hải Đường Bà 703 906 4739/703 723 3562
Lê Minh Kiệt - Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên Ông 0903 948 880
Bùi Thị Phương Lan Bà 0903 751 574
Bà Trương Hồng Loan Công ty 0613 291 081
Đinh Văn Minh Ông 0903 836 831
Lý Ngọc Ngân Bà 0913 746 728
Nguyễn Thị Hồng Bà 0908 031 513
Trần Minh Tâm Ông 0913 805 130
Nguyễn Thị Liễu Bà 08 3820 1605
Tran Duy Hien - Mrs Dao ep.Pham Thi Thuy Mr. 714 534 8796
Nguyễn Thùy Linh Bà 0902 865 335
Lê Minh Nam Ông 0918 531 897
Nguyễn Hoài Phương Bà 0903 637 399
Nguyễn Thị Lê Bà 08 3836 7181
Nguyễn Đông Cung Quỳnh Bà 0903 165 261
Trần Trọng Khoát Ông 0913 802 336
Bùi Hữu Đức Ông 0909 811 740 / 8446556
Trần Văn Thuộc Ông 0913 950 695
Nguyễn Thị Châu Sa Bà 08 8999 953
Nguyễn Thị Hợi Bà 0903 809 662
Nguyễn Thị Thu Trang Bà 0908 345 757
Trần Công Tấn Ông 0905 130 346
Bùi Văn Liệu Ông 0983 908 007
Trần Vĩnh Đức Ông 0903 411 454
Lưu Thị Chu Bà 0903 830 357
Phạm Thị Mộng Tuyết Bà 0913 870 850
Nguyễn Vũ Hoài Ông 0908 009 520
Trương Thị Xuân Mai Bà 0903 926 993
Đỗ Thị Thanh Vân Bà 0989 996 647
Nguyễn Văn Đà Ông 0912 771 910
Nguyễn Anh Dũng - Đinh Thị Thanh Hà Ông 08 3847 6673
Nguyễn Thị Thanh Hải Bà 0913 691 799
Trần Thanh Loan Bà 0918 559 781
Phan Xuân An Bà 0903 815 579 / 0909 141 688
Ông Bửu Việt DNTN 0903 001 669
Long Lee Mr. 713 306 8406
Lê Hoài Khanh Ông 0903 926 909
Đoàn Thị Thiện Bà 08 515 8747
Đặng Thị Phương Dung Bà 0913 759 319
Đinh Văn Hỷ Ông 0903 818 171
Le Thuy Trong Ông 0919 077 795
Lê Duy Nam Ông 0903 831 352
Nguyễn Anh Dũng Ông 0913 869 186
Ms Chae Hui Lan Ms 0903 906 277 / 0650 838 792
Nguyễn Tiến Dũng Ông 0913 770 466
Nguyễn Thị Thu Hiền Bà 0902 540 890
Nguyễn Tú Anh Bà 0913 840 893
Mr. Nung Henry Mr. 0909 488 785
Nguyễn Thị Thụy Khanh Bà 0903 760 302
Nguyễn Thị Kim Phượng Bà 0956 825 787
Nguyễn Hữu Đức Ông 0989 002 281
Nguyễn Hữu Khiêm - Bà Nguyễn Trần Hoa Ông 0908 109 886
Dương Anh Tuấn Ông 0913 829 928
Mr. Nakamura Ichiro Công ty 0918 230 061
Đặng Thị Mỹ Hạnh Bà 0983 418 191
Trần Thị Hoàng Hà Bà 0906 999 668
Mr. Lee Yoon Bae Mr. 0903 362 242
Trần Thị Thanh Thủy Bà 0903 640 212
Ngô Thị Diệu Hương Bà 0907 221 215
Nguyễn Diệu Hoa Bà 0944 080 892
Nguyễn Thanh Liêm Ông 0903 815 624
Lê Quỳnh Mai Bà 0984 496 666
Phạm Quang Sâm Ông 0989 353 899
Phạm Ngọc Trung ông 0913 805 822
Đinh Chí Hòa Ông 0903 343 440
Lương Thị Thu Hà Bà 0903 362 841
Phan Thanh Lĩnh Ông 0903 851 484
Lưu Thị Chu Bà 0903 830 357
Đặng Thanh Tùng - Bà Bùi Thị Yến Thanh Ông 0908 034 567
Nguyễn Thị Biếm Bà 0913 801 810
Nguyễn Thị Thu Hà Bà 0913 303 974
Trần Thu Hằng Bà 0913 208 744/0903 768 181
Nguyễn Thị Yến Bà 0903 716 265
Nguyễn Thị Thu Hằng Bà 0903 819 906
Trần Hoàng Hải Ông 0906 881 838
Đặng Thị Xuân Hòa Bà 088 727 077
Nguyen Doan Hung Mr. 0918 729 608
Ngô Thị Hải Yến Bà 0903 652 006
Nguyễn Minh Thành - Nguyễn Trọng Mai Bà 0903 881 139
Nguyễn Tú Anh Bà 0913 840 893
Danh sach khach hang Sai Gon Pearl
10 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM ( Người nhận: NgRuby Tower 1
Cty TNHH KENVI - 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Th Ruby Tower 1
31 Đường Thảo Điền, KP2, Phường Thảo Điền, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 1
506/19/22 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 1
3B 43-4 KP Grand View, Phường Tân Phong, Quận 7, TpHCM Ruby Tower 1
A31, Cư xá Lam Sơn, Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TpH Ruby Tower 1
570/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 1
570/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10,TpHCM Ruby Tower 1
Số 9, Đường số 3, Khu phố 5, Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chá Ruby Tower 1
A8-01 Nam Long 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TpH Ruby Tower 1
236 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 1
2 Morning Light, Newport Coast, CA 92657 USA Ruby Tower 1
47 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
11 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
Cty MPI, Lầu 8, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 1
930 - C1 - Đường C, KCN Cát Lái, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 1
781/D2 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 1
102/19 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, TPHCM Ruby Tower 1
150/16 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
Saigon Pearl - Ruby Tower 1, 27F, R2706 - 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P Ruby Tower 1
225 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 1
Cty Thép Miền Nam-56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1 Ruby Tower 1
10 Lý Tự Trọng,Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
161 Khánh Hội, Quận 4, TpHCM Ruby Tower 1
Cty TNHH CNCD 38 Võ Thị Sáu, Quận 1, TpHCM ( Chị Thanh Thảo) Ruby Tower 1
Cụm Công Nghiệp Thanh Điền, Ấp Thanh Phước, Xã Thanh Điền, Huyệ Ruby Tower 1
230A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 1
299 / I19 Nguyễn Thị Định, An Phú, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 1
60/12 Hưng Đạo Vương, Thanh Bình, TpBiên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Ruby Tower 1
E9, Khu Đông, Villa An Phú Đông, Phường An Phú Đông, Quận 12, T Ruby Tower 1
18/22 Đường số 8 ( cư xá 26A), Phường 17, Quận Gò Vấp, TpHCM Ruby Tower 1
F8 Khu K300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 1
Nhà 608 tòa nhà Pacific, 33 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ruby Tower 1
8B Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 1
184 Đường 32 Khu C, An Phú, An Khánh, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 1
AE 2005 - 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TpH Ruby Tower 1
Lô IV 23B Tây Thạnh, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Ruby Tower 1
119/1 Yersin, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
64 Cư xá Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 1
17/1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 1
704 W. Longden Ave. Arcaida, CA 91007 USA Ruby Tower 1
351/53 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 1
AA4-3 Cảnh Viên 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TpHCM Ruby Tower 1
27 Hoàng Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
63 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 1
1B Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thanh, Quận Tân Phú, TpHCM Ruby Tower 1
9/56 Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 1
9/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 1
A1005, Botanic Tower, 312 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận, Ruby Tower 1
551/B1 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM Ruby Tower 1
107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 1
146 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 1
Căn hộ T1-3208, Ruby Tower 1, Dự án Saigon Pearl - 92 Nguyễn Hữ Ruby Tower 1
T1-3203 - Ruby Tower 1, Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Ruby Tower 1
98A Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa ( Khách sạn Thanh Thanh ) Ruby Tower 1
F8-K300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 1
131 Trần Đình Xu, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
Công ty ISUZU Việt Long - 139 Cô Giang, Quận 1, TPHCM Ruby Tower 1
40 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
10 Lý Tự Trọng,Quận 1, TpHCM Ruby Tower 1
92 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 1
114 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TpHCM Ruby Tower 1
468/5 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 2
334L Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
32 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
104/5 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 2
P.1110 Cantavill Hoàn Cầu, 600A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận B Ruby Tower 2
P201 Lô A Chung cư Phạm Viết Chánh, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 1Ruby Tower 2
129 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, TpHCM Ruby Tower 2
33/10 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
2/116 Bình Thuận, Bình Nhâm, Thuận An - Bình Dương Ruby Tower 2
115/2 Lê Lợi, Phường 6, Tp Vũng Tàu( Người nhận: Kim Thoa) Ruby Tower 2
Cty TNHH Truyền Thông Hoa Mặt Trời - 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12 Ruby Tower 2
#806 Lầu 8, Cao ốc Đông Dương - 4bis Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Ruby Tower 2
35 ( Phòng số 5), Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 2
53C Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
109/27 Cầu Giấy, Hà Nội Ruby Tower 2
130/B78 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 2
37A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
164B Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
618/40A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
6/4 Đường số 3, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11,TpHCM Ruby Tower 2
5B2 Cư xá 30/4 Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
468/5 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 2
37A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
Lầu 7, Cty BP Castrol, Central Plaza 17 Lê Duẫn, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
110 Đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình C Ruby Tower 2
124 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TpHCM Ruby Tower 2
35 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TpHCM Ruby Tower 2
119/7 Đường 3-2, Phường 11, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 2
8910 Lansberry Court, Lasvagas, NV 89147 Ruby Tower 2
220/158/10 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 2
236/34 (Số cũ 107/4) Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Ruby Tower 2
79/12/5 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
Phòng 603 - 58 Đồng Khởi, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
1001 Lô C, Chung cư Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạ Ruby Tower 2
A8 KP Nam Quang 2, Số 55 Đường Lý Long Tường, Phú Mỹ Hưng, T Ruby Tower 2
59 Phù Đổng, Nha Trang, Khánh Hòa Ruby Tower 2
122/3 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
300/94 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
212 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
P.202, Lầu 2, Tòa nhà Hải Thành Số 2 Thi Sách, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
168, KP11, Phường An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Ruby Tower 2
14A-45 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 2
243/2D Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
135/37/36 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
96 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
315/2 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 2
3 Avenue Youri Gagarine - 94400 Virty SUR Seine - France Ruby Tower 2
23 Trần Hưng Đạo, Tân Châu, An Giang Ruby Tower 2
# 605 Block A2, Khu Cantavil - Deawon, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 2
SKF Vietnam , Phòng 1201, Lầu 12, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPH Ruby Tower 2
20/10 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM Ruby Tower 2
14 Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
18/25 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TpHCM ( Hẻm 1Ruby Tower 2
343/6 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 2
807 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TpHCM Ruby Tower 2
B23 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
48/15 Hồ Biểu Chánh Phường 11, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
150/35 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
Ruby Tower 2
200 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM Ruby Tower 2
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM Ruby Tower 2
332-334 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 2
5B1-14 Sky Garden 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM Ruby Tower 2
48/15 Hồ Biểu Chánh Phường 11, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
142 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
40 Phùng Hưng, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ruby Tower 2
3 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, An Phú, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 2
48/15 Hồ Biểu Chánh Phường 11, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
52 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TpHCM Ruby Tower 2
B35 Cư xá An Lộc, Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TpHCM Ruby Tower 2
2B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
Phòng 2.1 -Tòa nhà Mỹ Vinh - 250 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, T Ruby Tower 2
1411 Hutchins, Houston, Texas 77003, USA Ruby Tower 2
18/35B/5 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
Ngõ 133, số nhà 20, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Ruby Tower 2
16/16/16A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 2
18/22 Đường số 8,( cư xá 26A), Phường 17, Quận Gò Vấp, TpHCM Ruby Tower 2
57 Ngô Quyền, Quận 5, TpHCM ( Luật sư Nga) Ruby Tower 2
299 / I19 Nguyễn Thị Định, An Phú, Quận 2, TpHCM Ruby Tower 2
34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 2
Cty TNHH ENS FOAM 45/2 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thị xãRuby Tower 2
26/47 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 2
11/A3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
5/7 Trần Cao Vân, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
Chung cư Mỹ Phước, Block 2, #1209, 280/29 Bùi Hữu Nghĩa,Phường Ruby Tower 2
Cty Pacific Outdoor - Lầu 7, Cao ốc Master, 41-43 Trần Cao Vân, Qu Ruby Tower 2
46/1 Thích Bửu Đăng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TpHCM Ruby Tower 2
D42 Đường 26-3, Phường 17, Quận Gó Vấp, TpHCM Ruby Tower 2
208A Pasteur, Phường 6, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 2
181 Điện Biên Phủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Bình Dương Ruby Tower 2
122/3 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
243 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
Cty TNHH Bethel Vina - Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An Ruby Tower 2
Cty Cửu Long JOC, Lầu 10, Diamon Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TpH Ruby Tower 2
21C7 Hoa Trà, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
147/4 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
54/2/10A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TpHCM Ruby Tower 2
94 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
3B2-10 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM Ruby Tower 2
348/25A1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
210 Lô B, Chung cư Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh Ruby Tower 2
4A Lầu 10 Chung cư 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TpHCM Ruby Tower 2
49/16 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TpHCM Ruby Tower 2
332-334 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, TpHCM Ruby Tower 2
256 Cô Bắc, Phường Cô Giang. Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
245G Nguyễn Trãi, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
P.305-AE12 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, QuậnRuby Tower 2
64/1L Đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Ruby Tower 2
2Bis Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
28/3 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
110 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TpHCM Ruby Tower 2
87 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM Ruby Tower 2
#10A, 127 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TpHCM Ruby Tower 2
B36 Khu phố Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TpHCM Ruby Tower 2
P 550 Petro Tower 8 Hoàng Diệu, Vũng Tàu Ruby Tower 2
5/7 Trần Cao Vân, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TpHCM Ruby Tower 2
T1-2405 84.45
T1-2406 140.24
T1-2407 133.33
T1-2408 84.45
T1-2502 150.49
T1-2503 205.37
T1-2504 99.48
T1-2507 132.4
T1-2508 84.45
T1-2601 99.42
T1-2602 150.49
T1-2604 99.48
T1-2606 138.89
T1-2608 84.45
T1-2701 99.42
T1-2702 150.49
T1-2703 205.37
T1-2704 99.48
T1-2705 84.45
T1-2706 138.9
T1-2708 84.45
T1-2802 144.34
T1-2803 199.62
T1-2804 99.48
T1-2805 84.45
T1-2806 138.9
T1-2807 132.4
T1-2808 84.45
T1-2902 150.49
T1-2903 205.37
T1-2904 99.48
T1-2905 84.45
T1-2906 138.89
T1-2907 132.4
T1-2908 84.45
T1-3002 150.49
T1-3003 205.37
T1-3004 99.48
T1-3005 84.45
T1-3006 138.89
T1-3008 84.45
T1-3102 150.49
T1-3104 99.48
T1-3105 84.45
T1-3106 138.89
T1-3107 132.4
T1-3202 150.89
T1-3203 205.37
T1-3204 99.48
T1-3205 84.45
T1-3206 138.89
T1-3207 132.4
T1-3208 84.45
T1-3301 99.42
T1-3304 99.48
T1-3305 84.45
T1-3306 138.89
T1-3307 132.4
T1-3308 84.45
T1-3403 251.73
T1-3501
T1-3503
T2-0101 83.16
T2-0102 131.39
T2-0103 133.45
T2-0104 83.16
T2-0105 83.19
T2-0106 118.15
T2-0107 119.54
T2-0108 83.19
T2-0201 84.53
T2-0202 84.45
T2-0203 136.51
T2-0204 84.53
T2-0205 84.56
T2-0206 120.83
T2-0208 84.56
T2-0301 84.53
T2-0302 134.29
T2-0303 136.51
T2-0304 84.53
T2-0305 84.56
T2-0306 120.83
T2-0307 122.22
T2-0308 84.56
T2-0401 84.53
T2-0402 134.29
T2-0403 136.51
T2-0404 84.53
T2-0405 84.56
T2-0406 120.83
T2-0407 122.22
T2-0408 84.56
T2-0501 84.53
T2-0502 134.29
T2-0503 136.51
T2-0504 84.53
T2-0505 84.56
T2-0506 120.83
T2-0507 122.22
T2-0508 84.56
T2-0601 84.53
T2-0602 134.29
T2-0603 136.51
T2-0604 84.53
T2-0605 84.56
T2-0606 120.83
T2-0607 122.22
T2-0608 84.56
T2-0701 84.53
T2-0702 134.29
T2-0703 136.51
T2-0704 84.53
T2-0705 84.56
T2-0706 120.83
T2-0707 122.22
T2-0708 84.56
T2-0801 84.53
T2-0802 134.29
T2-0803 136.51
T2-0804 84.53
T2-0805 84.56
T2-0806 120.83
T2-0807 122.22
T2-0808 84.56
T2-0901 84.53
T2-0902 134.29
T2-0903 136.51
T2-0904 84.53
T2-0905 84.56
T2-0906 120.83
T2-0907 122.22
T2-0908 84.56
T2-1001 84.53
T2-1002 134.29
T2-1003 136.51
T2-1004 84.53
T2-1005 84.56
T2-1006 120.83
T2-1007 122.22
T2-1008 84.56
T2-1101 84.53
T2-1102 134.29
T2-1103 136.51
T2-1104 84.53
T2-1105 84.56
T2-1106 120.83
T2-1107 122.22
T2-1108 84.56
T2-1201 84.53
T2-1202 134.29
T2-1203 136.51
T2-1204 84.53
T2-1205 84.56
T2-1206 120.83
T2-1207 122.22
T2-1208 84.56
T2-1401 84.53
T2-1402 134.29
T2-1403 136.51
T2-1404 84.53
T2-1405 84.56
T2-1406 120.83
T2-1407 122.22
T2-1408 84.56
T2-1501 84.53
T2-1502 134.29
T2-1503 136.51
T2-1504 84.53
T2-1505 84.56
T2-1506 120.83
T2-1507 122.22
T2-1508 84.56
T2-1601 84.53
T2-1602 134.29
T2-1603 136.51
T2-1604 84.53
T2-1605 84.56
T2-1606 120.83

Related Interests