å g p ätt!

rin s fö lare k Bo enk t et

B L A S TA R T

Produktfakta
BLA Start är ett bokföringsprogram för dig som vill hantera bokföringen på enklast tänkbara sätt. Med hjälp av konteringsguider bokför du snabbt och enkelt utan att behöva känna till vare sig kontonummer, debet eller kredit. BLA Start har trots sin enkelhet mycket få begränsningar. Programmet hanterar alla företagsformer – inte bara enskild firma. Månadsmoms, tremånadersmoms eller ettårsmoms, kontant/bokslutsmetod eller faktureringsmetod går lika bra. Även omvänd momsskyldighet vid t ex EU-förvärv och i byggbranschen. Programmet hanterar också bokföring av utgifter för anställda och utgifter som inte är avdragsgilla i deklarationen.
Löpande bokföring
Verifikationsregistreringen är mycket lättarbetad och snabb. De vanligaste in- och utbetalningarna får du hjälp med via Konteringsguiden som du först kommer till när du väljer Verifikationsregistrering. Du kan klara nästan all bokföring med hjälp av konteringsguiderna utan att själv behöva kontera några verifikationer. Men om du vill kontera själv kan du stänga av konteringsguiden. Snabbinmatning av datum, bläddring i kontoplanen, kontroll- och sökfunktioner är andra exempel på funktioner du kan utnyttja vid inmatningen.

Ett…

…tu

…tre!

Bokfört och klart!

Konteringsguider
Med hjälp av konteringsguider blir dina verifikationer konterade automatiskt genom att du väljer vilken typ av händelse det är. I och med detta behöver du inga kunskaper om konton, debet eller kredit – det tar konteringsguiderna hand om.

Förenklat årsbokslut
BLA Start är speciellt anpassat till de nya reglerna för enskilda firmor om förenklat årsbokslut och den nya deklarationsblanketten NE.

Inventarieförteckning
Med inventarieförteckningen som finns i programmet får du hjälp att hålla ordning på företagets inventarier, maskiner och fordon.

Kontoplaner
BAS 2007 Förenklat årsbokslut med cirka 60 konton för enskilda firmor. Den här kontoplanen bör du välja om du ska använda dig av de nya reglerna om förenklat årsbokslut. Den större BAS 2007 väljer du som inte ska följa de nya reglerna utan gör ett vanligt bokslut i t ex ett aktiebolag. Den här kontoplanen kan användas i alla företagsformer. Det finns dessutom ett antal branschkontoplaner inlagda i programmet.

Rapporter
I programmet finns många färdiga bokföringsrapporter, t ex dagbok, huvudbok, momsrapport, balansrapport, olika resultatrapporter, balansräkning och resultaträkning. Du kan antingen skriva ut en rapport eller förhandsgranska den på skärmen.

BL A STA R T

B L A STA R T

BL A STA R T

B L A START

B L A START

B L A START

B L A S TA RT

Moms
I momsrapporten ser du hur momsen är bokförd och upptäcker eventuellt felbokad moms. Du ser också hur du ska bokföra omföring av moms. Om du vill kan programmet bokföra omföringen automatiskt. Med hjälp av den särskilda Momstransaktionskontrollen kan du snabbt se vilka verifikationer som har felaktigt bokförd moms.

Skattedeklaration
Programmet hämtar automatiskt uppgifter från redovisningen till momsdelen i skattedeklarationen. Du kan även registrera beloppen för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Genom att ange företagets F-skatt i fältet för företagets egna noteringar blir skattedeklarationen fullständig.

Bokföringskontroll
Med hjälp av de kontroll- och sökfunktioner som finns i BLA Start är det enkelt att hitta eventuella fel i bokföringen eller se hur du konterat en viss verifikation. Du kan också på ett enkelt sätt kontrollera och stämma av ett visst konto utan att skriva ut en huvudbok.

SIE-import och SIE-export
Med SIE-import och SIE-export kan du överföra uppgifter från och till andra program som hanterar SIE-filer, t ex de flesta bokföringsprogram och deklarationsprogrammet WinSkatt.

Övningsföretag
I BLA Start finns ett övningsföretag med ett stort antal transaktioner inlagda. Känner du dig osäker kan det vara bra att prova genom att arbeta med övningsföretaget.

Faktura
I BLA Start hittar du under Hjälpredor Excel-mallar för fakturor och kreditfakturor. I mallarna finns det beräkningsfunktioner så att du lätt kan fylla i dina uppgifter, spara och skriva ut fakturor.

Manual
I programmet finns manualen inlagd som pdf-fil. Du söker dig fram till rätt avsnitt i manualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen eller vis sökordsregistret. Vill du ha ut någon sida på papper är det enkelt att skriva ut. Snabbare och enklare kan det knappast bli.

Faktahjälp
När du arbetar i BLA Start har du tillgång till våra böcker Bokföring och Bokföring & förenklat årsbokslut – direkt på skärmen. Bokföring är en utförlig och praktisk handbok i löpande redovisning. Bokföring & förenklat årsbokslut är en praktisk handbok om hur du upprättar ett förenklat årsbokslut och hur du löpande bokför alla affärshändelser. Du kan på ett enkelt sätt söka efter ord direkt i texten eller via sökordsregistret.

BLA Online på internet
På startsidan i programmet ser du som har en internetuppkoppling fönstret BL Administration på internet. Här presenterar vi löpande nyheter och viktig information om programmet. Du hittar många användbara tips om olika funktioner i programmet och svar på vanliga frågor från våra kunder.

Kontakta oss om du har några frågor:

Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax: 0650-54 14 01 salj@blinfo.se www.blinfo.se