You are on page 1of 2

Electronică de putere şi comanda convertoarelor

3)Care sunt dispozitivele de comutaţie energetică (principale) şi ce sunt ele în
fond în electronica de putere?

Dioda de putere ,tiristorul ,triacul,tranzistorul de putere ,IGBT,GTO ,SIT ,SITH
,tranzistorul de putere

4)Pe caracteristicile dinamice ale dispozitivelor semiconductoare de comutaţie
energetică, dintre timpii de comutaţie care este cel mai semnificativ?
Timpul de refacere al diodelor semiconductoare de putere (tr r) este un parametru
care determina frecventa maxima de lucru .

8)Care este metoda de comandă cea mai larg răspândită la VTC-uri în special şi
la convertoare în general?

Ua
Metoda de comanda folosita la VTC este metoda coeficientului de umplere   1
Ud
Valoarea medie a tensiunii de iesire a variatorului poate fi modificata intre 0 si
valoarea tensiunii de alimentare Ud in functie de factorul de umplere Tc/T al
impulsului de tensiune.Cu ajutorul comutatorului static CS se poate comanda timpul
de deconectare Tc
si de deconectare (T – Tc ) a tensiunii Ua la sarcina
Metoda de comanda pentru convertoare in general este metoda de comanda
bipozitionala de curent adica reglarea intre doua limite a curentului sarcinii in care atit
durata de conectare (Tc) cit si frecventa(f=1/T) variaza .Un astfel de sistem de reglaj
necesita utilizarea unui regulator bipozitional de curent. Această comandă cuprinde:
- variaţia duratei de conectare Tc (menţine frecvenţa constantă) PWM(ondulaţia pe
lăţime) şi modulaţia duratei de conectare PDM.
- variaţia perioadei de comandă (a frecvenţei) adică menţine constantă durata de
conectare Tc (PFM).

9)Cum sunt aproximate formele sinusoidale de tensiune în cazul invertoarelor de
tensiune?
Formele de unda in cazul invertoarelor de tensiune sunt aproximate prin modulatia in
durata a impulsurilor dreptunghiulare(PWM) de valoare de varf egala cu valoarea de
varf a undei sinusoidale.
10)Enumeraţi blocurile funcţionale ale unui variator de tensiune alternativă de
concepţie recentă
- bloc de putere I(redresor comandat)
- circuit intermediar
- bloc de putere II (invertor)
Bloc de putere circ intermediar
(redresor comandat)

11)Ce principii de bază se utilizează în realizarea convertoarelor statice
moderne?
- pierderi minime în comutaţie;
-să nu polueze reţeaua;
-filtre de acţiune pentru creşterea factorului de putere THD;
-compensarea cosά şi armoniciiPFC:- CTZ (comutaţie tensiune zero)
- CIZ (comutaţie curent zero)