You are on page 1of 2

1

Wien Neêrlands Bloed


Officiële volkslied van het Koninkrijk der Nederlanden tussen 1817 en 1932

w Rustig tempo
tekst: H.Tollens

< 4
muziek: J.Wilms

Melodie ( P

<P G
.
C Am
. ––
G D7
( . -. . - . . . .. .. . .>
. .
-
. .. . ... .

4
Piano
) <P . . - - . . .
. . . . .

w
< 4
5

( . . . . .– . . .
. .
Wien Neêr- lands bloed door d'a- de- ren vloeit, Wien

< G G
.
D7 G C C
( -– . . . .– ..
-– . . . . . . . . . ..
)< . . .. .
. . - - .
.

w
< 4
8

( . . . . . . . . . . .– .> . . .
.
'thart klopt fier en vrij - Wiens hart voor land en ko- ning gloeit, Ver -

< D7 G D7
.
G
.
D
. 4
G
.
D A7 D A
( -. . .. .. .. ... . . . . - . .. –– .>. < .. .. ..
-
)< . 4 .. . 4 . . . . 4
. . . . <. .
-

© 2009 www.janwolters.nl
w
2

< 4
12

( . . <. . . .– .? . .
. - .
heff' - den - zang als wij! Hij zett' met ons, ver-

< D
< . .. .
A7 D
4 D7
.. ––
( .. .. . .>. ... ...
. < .. - . .– .

)< .. 4 . . .. 4 . . . .
. . . .
w
< 4
15

( .– .> . . . . . . . . . .
eend van zin, Met - on- be- klem- de borst - Het

< G. – . . . .
D
.. 4
( .. –– .>.
. .. . . .. .
.
)< . . . . - 4 . .
. . . . .
w
<
18

( . . . . . . .– .> . . . . . .
. .
God- ge- val - lig - feest- lied in Voor Va- der land - en -

< G
.
C Am
. ––
G D7
( -. . - . . . .. .. . .>
. . . .. . .. .
-
)< - - .. ..
. . . - . .

w
< 4
21

( - - . . . . -–
.
Vorst! Voor Va- der - land en Vorst!

< Em D G
. . ...
D7 G
4
( - -- . . ... -- ––
-–
)< --- -- . . 4
. . . -–
.
© 2009 www.janwolters.nl