You are on page 1of 9

SJK (C) PU SZE

BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN) TAHUN 2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENGGAL I

Nama:______________( ) Markah:___________%

Kelas: 2 ( ) Tarikh:___/___/2016

Tandatangan ibu bapa:______

(A) Tanda ( / ) pada ayat permintaan yang paling sesuai. (4X2% = 8%)

1.

Mizi , awak pilih

satu permainan Cikgu,………………

sahaja, badminton

atau hoki.

(A) Cikgu, bolehkah saya bermain gasing ? ( )

(B) Cikgu, bolehkah saya bermain badminton dan hoki ?( )

2.
Boleh. Ai Ling .

Bersenam baik untuk

kesihatan.

Cikgu,…………

(A)Cikgu, bolehkah kita bersenam pada setiap hari ?( )

(B)Cikgu, bolehkah kita bernyanyi pada setiap hari ?( )

Muka Surat 1
3.
Boleh, Beego. Tetapi

kamu perlu simpan


Cikgu,……………
semula bola itu.

(A)Cikgu, bolehkah saya meminjam bola untuk bermain ? ( )

(B) Cikgu, bolehkah saya meminjam gelung rotan untuk bermain ?( )

4.
Boleh. Ingat, pulang
Ibu,…………… sebelum pukul

6 petang.

(A)Bolehkah saya menonton televisyen ? ( )

(B)Bolehkah saya bermain bola sepak dengan Jamal ? ( )

( B ) Pilih jawapan yang paling sesuai. (2 x 2 %= 4 %)

1. Karim gembira apabila terhidu ( buang , bau ) wangi

tandas rumahnya.

2. Beego menggosok ( lantai , amboi ) dengan berus.

Muka Surat 2
( C ) Baca info di bawah. Kemudian tulis maklumat yang berkenaan. (7x2=14%)

Skim Rondaan Sukarela ( SRS )

Tugas Peronda SRS : membuat rondaan

Masa lapor diri : 11.30 malam

Masa mula bertugas : 12.00 tengah malam

Alatan dibawa : Wisel , lampu suluh

Rakan setugas Encik Kim Seng : Encik Wong

Masa tamat bertugas : 5.00 pagi

Membuat laporan : 6.00 pagi

Encik Kim Seng seorang _______________(1). Dia melaporkan diri

di pejabat SRS pada pukul ___________________(2). Dia membawa alatan

seperti cota, ______________(3)dan ____________________(4).

Pada pukul ___________________(5), Encik Kim Seng dan rakan

setugasnya Encik Wong mula membuat rondaan. Mereka tamat bertugas pada

pukul____________________(6). Kemudian, Encik Kim Seng

_____________________ (7) sebelum pulang ke rumahnya.

Muka Surat 3
( D ) Padankan Simpulan Bahasa dengan maksudnya dengan betul.

(6 X 2%= 12 % )
Simpulan Bahasa Maksud

1. Mandi kerbau * * Berasa marah

2. Sakit hati * * Mandi tidak bersih

3. Alas perut * * Makan sedikit tahan lapar

4. Ambil berat * * Orang yang suka membaca

5. Murah hati * * Tidak kedekut

6. Ulat buku * * Beri perhatian

( E ) Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan.(10%)

Pada hari Ahad yang lalu, SJK ( C ) Sin Hua mengadakan pameran hasil kraf

tangan. Pelbagai hasil kraf tangan dipamerkan. Hasil kraf tangan

tersebut termasuklah barangan daripada daun kelapa dan ukiran.

Barangan ukiran terdiri daripada pasu bunga dan patung hiasan.

Kai Shen dan kawan-kawannya melawat ke pameran tersebut. Mereka

melihat pelbagai anyaman seperti bakul, sarung ketupat dan burung hiasan.

Semuanya diperbuat daripada daun kelapa. Hasil kraf tangan bukan sahaja

dijadikan perhiasan, malah kita juga gunakannya dalam kehidupan seharian.

Misalnya bakul digunakan untuk mengisi barang-barang.

Muka Surat 4
1. Apakah aktiviti yang diadakan di SJK ( C ) Sin Hua pada hari Ahad
yang lalu ? (2markah)
A. Pameran buku B. Pameran hasil kraf tangan

C. Pameran seni lukis

2. Siapakah yang melawat ke pameran tersebut ? (2markah)


A. Kai Shen B. Kawan-kawan Kai Shen

C. Kai Shen dan kawan-kawannya

3. Tulis 3 jenis barangan hasil anyaman. (3markah)

( a )_____________________ ( b )__________________

( c )_____________________

4. Bulatkan jawapan di bawah yang menunjukkan barangan hasil ukiran?


(1markah)

(A) (B) (C)

5. Yang manakah bukan kegunaan bakul dalam kehidupan seharian


mengikut petikan di atas ?(2markah)
A. Mengisi air B. Mengisi sayur-sayuran

C. Mengisi buah-buahan

Muka Surat 5
(F) Isikan kata kerja yang paling sesuai. (5X2%=10%)

mengemop menyidai menjirus mengelap menarik mewarna

Gambar soalan 1

1. Wee Soon ___________________________tingkap dengan kain yang bersih.

Gambar soalan 2

2. Ibu Ben Li sedang ____________________________ baju di halaman rumah.

Gambar soalan 3

3. Kakak Ai Ling ________________________ lantai yang basah itu.

Gambar soalan 4

4. Mohan ______________________ pam selepas menggunakan tandas.

Gambar soalan 5

5. Ivy sedang _______________________ lantai dengan berhati-hati.

Muka Surat 6
( G ) Bulatkan jawapan A , B atau C yang paling sesuai. (15X2%=30%)

1. Ai Ling memetik bunga yang cantik .

Berdasarkan ayat di atas, perkataan yang manakah kata nama am?


A. bunga B. Ai Ling C. cantik

2. Wade ialah makanan tradisional kaum India.

Berdasarkan ayat di atas, perkataan yang manakah kata nama khas?

A. Wade B. tradisional C. India

Gambar soalan 3

3. Mizi tidak dapat keluar kerana hujan ____________ .

A.besar B. kuat C. lebat

4. Air sungai itu mengalir dengan ______________ .

A. deras B. busuk C. cantik

5. Datuk memelihara seekor kambing yang ____________ .

A. wangi B. sempit C. jinak

6. Bilakah kapal terbang akan berlepas ke __________ ?

A.itu B. sana C . ini

Gambar soalan 7

7. Kek yang besar ________ dibuat oleh Kak Minah.

A. sana B. ini C. situ

Muka Surat 7
Gambar soalan 8

8. Beego seorang murid. _________ menunggang basikal ke sekolah.

A. Dia B. Mereka C. Kamu

Gambar soalan 9

9. Ini Cikgu Rozita. _____________ seorang guru yang baik hati.

A. Beliau B. Saya C. Mereka

Gambar soalan 10

10. ____________ kegemaran kamu pada masa lapang ?

A. Apakah B. Bilakah C. Siapakah

11. ___________ budak perempuan itu menangis ?

A. Mengapakah B. Apakah C. Berapakah

12. ___________ harga tiket bas ekspres yang kamu beli ini ?

A. Siapakah B. Berapakah C. Bilakah

13. Kar Seng sangat gemuk __________ adiknya kurus.

A. kerana B. tetapi C. supaya

14. Ayah Beego mencuci kereta ___________ bersiul.

A. kecuali B.sambil C. supaya

15. Ai Ling membuka laci __________ mengambil gunting.

A. sambil B.tetapi C. lalu

Muka Surat 8
( H ) Tuliskan nama aktiviti – aktiviti berikut. ( 6X2%= 12%)

_____________________ ____________________

____________________ _____________________

__________________ ___________________

bermain bola sepak lumba lari bermain badminton

berbasikal senamrobik tae kwan do berenang

Disediakan oleh : Puan Tan Gek Hoon


Disemak oleh : Puan Puah Lee Ching

Muka Surat 9