You are on page 1of 8

SJK (C) PU SZE

BAHASA MELAYU (PENULISAN) TAHUN 2


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( 3 )

Nama: _________________ ( ) Markah:___________%


Kelas: 2 ( ) Tarikh:___/___/2016

A) Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai . (2% x 5 = 10 %)


menyediakan beras hancur membuat kolam menggunting corak

mengisi petak corak amat gembira melakar corak

Xiao Ling dan Anisah pergi ke rumah Vicky. Mereka hendak

membantu Vicky (1)______________________________.

Mula-mula, mereka (2)____________________________

berwarna putih dan beras hancur berwarna. Selepas itu,

mereka (3)___________________________ bunga dengan

menggunakan beras hancur berwarna putih.

Mereka melakar corak bersama-sama. Kemudian, mereka

(4)_________________________________ dengan beras

hancur berwarna. Akhirnya, kolam mereka telah pun siap dan

sangat cantik. Mereka berasa (5)_____________________

_____________.

Muka Surat 1
B) Pilih jawapan yang betul berdasarkan gambar. (2% x 6 = 12 %)

Encik Mok ( menjual kek , membeli kek ) hari


1
jadi di Kedai Kek Mossi.

2 Bakri ( menaip ucapan , menulis ucapan )

“Selamat Hari Lahir”kepada neneknya

dengan komputer.

Anis ( membuka hadiah , membalut hadiah )


3
dengan kertas warna dan reben.

Encik Roslan sedang (menyambut tetamu,


4
menghalau tetamu) dengan gembira.

5 Bulba (menghias hadiah, menghias rumah)

dengan belon-belon yang berwarna -warni.

6 Loki dan adiknya sedang (mencuci kereta,

membasuh pinggan) di dapur.

Muka Surat 2
C) Lengkapkan pantun dengan jawapan yang sesuai. (2% x 4 = 8 %)

kami bersama balang

Deepavali kerja wajib

1. Bunga mawar di tepi kali,

Rani menyambut hari ________________.

2. Buah betik pemberian Kalma,

Hari Deepavali disambut ______________.

3. Kapal belayar keliling bumi,

Cantik sungguh kolam ________________.

4. Tengah malam berjumpa tabib,

Kuih muruku hidangan _______________.

Muka Surat 3
D) Nomborkan ayat mengikut urutan yang betul. (2% x 4 = 8 %)

1 2 3 4

Selepas itu, mereka membawa pokok tebu itu pulang ke rumah.

Setibanya di rumah, mereka mengikat pokok tebu di pintu rumah.

Siva dan adiknya pergi ke dusun untuk menebang pokok tebu.

Siva dan adiknya berasa gembira kerana rumah mereka kelihatan


cantik.

E) Padankan ayat dengan jawapan yang betul. (2% x 5 = 10%)

kerana sakit
1. Adik bernyanyi
kepala.

2. Rusli menangis dan menari


dengan gembira.

3. Kamu suka makan


muruku atau roti?

4. Ibu memotong kek dengan mesin


basuh.

5. Ina membasuh baju


dengan pisau.

Muka Surat 4
F) Tuliskan idea utama dan idea sampingan berdasarkan petikan.
(1% x 1 + 2% x 3 = 7 %)

Setiap kaum di Malaysia mempunyai alat muzik tradisional

mereka sendiri. Alat muzik kaum Melayu ialah rebana dan gambus.

Kaum Cina mempunyai alat muzik erhu dan pipa. Kaum India pula

mempunyai alat muzik seperti dholak dan sitar.

Idea Utama (1 %)

1.__________________________________________________

__________________________________________________

Idea Sampingan (6 %)

1.__________________________________________________

__________________________________________________

2._________________________________________________

__________________________________________________

3.__________________________________________________

__________________________________________________

Muka Surat 5
G) Cari 3 kesalahan pada setiap ayat, betulkan dan salin semula .
(3% x 5 =15 %)

1. romeo dan Adiknya memakai dhoti.

______________________________________________________________

2. ambui comelnya bayi itu!

______________________________________________________________

3. Di manakah Encik ramu tingal

______________________________________________________________

4. Puan anisha pergi ke melaka

______________________________________________________________

5. oh rupa-rupanya kamu di sini ?

______________________________________________________________

Muka Surat 6
H) Susun perkataan menjadi ayat yang betul. (3% x 5 =15 %)

1. perempuan Cina / ialah / Pakaian tradisional / ceongsam.

____________________________________________________________

2. menunggang basikal. / memakai / sebelum / Abang / topi keledar

____________________________________________________________

3. memilih / Ah Hua / kad ucapan / datuknya. / untuk


.

____________________________________________________________

4. Murid-murid / yoyo Cina / semasa menjalani / bermain /


aktiviti kokurikulum.

____________________________________________________________

5. menjemput / Elsa / tetamu / khemah. / ke dalam / masuk

____________________________________________________________

Muka Surat 7
I) Tulis sekurang-kurangnya lima patah perkataan bagi setiap ayat.
(3% x 5 =15 %)
Datuk - yoyo Cina
1

menyiram - kawasan sekolah

meminjam - perpustakaan
2

3 menuntun – berhati-hati

4 mengemas - supaya

5 Ben Li - khemah

Disediakan oleh: Encik Teo Jiin Huei


Disemak oleh : Puan Puah Lee Ching

Muka Surat 8