You are on page 1of 2

Nieuwsbrief

november 2018
www.solidariteit-panama.nl

Van 5 oktober tot 29 oktober j.l. was pater Roberto Gonzalez weer in Nederland.
Hij komt alle jaren om zijn sponsoren te bedanken en uitleg te geven over de vorderingen van vele
bestaande en nieuwe projecten.
Ook dit jaar was zijn bagage o.a. rijk gevuld met beeldmateriaal, waarmee hij een duidelijke indruk wist te
geven over de vorderingen van de aanzienlijke projecten.

Met name bedanken wij u voor uw trouwe dona e namens pater Roberto en tevens namens het bestuur
van onze s ch ng.
De wekelijkse kerkdienst in het “vierkerkenhuis” te Hilversum hee dit jaar voor de derde keer een bedrag
geschonken van 1500 euro. Ook daarvoor wordt heel veel dank uitgesproken.

In zijn algemeenheid gesproken moeten wij echter wel constateren dat het totaal van de ontvangsten aan
bijdragen behoorlijk verminderd zijn. Mede veroorzaakt door de crisisjaren waarin wij hebben gezeten,
alsmede ook door het overlijden van een aantal grote en belangrijke sponsoren.
Uw gi en kunt u overmaken naar: NL07INGB0675623227 t.n.v. S ch ng Solidariteit Panama.

Buiten de vele projecten waar wij al veel over hebben geschreven hee pater Roberto hoog in de bergen bij
toeval een gehucht ontdekt waar een enorme armoede heerst.
Het gehucht met de naam Corral de Piedra wordt bewoond door 15 gezinnen met in totaal 50 kinderen.
Deze arme bewoners hebben maar 1x per dag een beetje wi e rijst zonder vlees of groenten te eten.
Daardoor heerst er een enorme ondervoeding. Het is de bedoeling dat over een periode van 5 jaar voor
alle bewoners een nieuw huis zal worden gebouwd. Ook aan gezondheidszorg en gezond eten wordt hard
gewerkt. Een ondernemer uit Noordwijk ondersteunt de bouw van nieuwe huisjes. Op youtube kunt u een
prach g filmpje vinden met Hollandse onder teling. U moet daarvoor op youtube in kken fusodep 2018.
Het is absoluut de moeite waard deze film te bekijken. U kent vast wel iemand die internet hee .
Als u toch over internet beschikt of kunt beschikken, is het interessant regelma g onze website te bezoeken
www.solidariteit-panama.nl. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de supportac e.
Wij starten ook met een speciale doneer ac e via internet.
U kunt ons bijzonder helpen door deze ac es te delen met uw vrienden en bekenden.

Wereldjongerendagen in Panama.
Begin volgend jaar komt de Paus naar Panama voor de wereldjongerendagen die worden gehouden van
22 tot 27 Januari 2019. Uit de hele wereld komen jongeren naar Panama om deel te nemen aan de WJD.
Onder de honderd duizenden deelnemers zijn ook ruim 100 Hollanders. Onze voorzi er zal samen met zijn
vrouw aanwezig zijn om de Hollandse jongeren enthousiast te maken voor het werk van pater Roberto.
Zo zullen zij o.a de projecten van pater Roberto bezoeken.
De voorzi er zal ze toespreken en flyers uitdelen in een poging blijvende belangstelling te kweken.
Ook binnen ons bestuur bestaat immers de wens om jonge mensen te enthousiasmeren, teneinde de
bestuurlijke beze ng toekomstgericht af te zekeren.

Kostenbesparing.
Ons bestuur probeert de kosten zo laag mogelijk te houden door o.a. te besparen op het verzenden van
onze nieuwsbrieven. Wij willen u daarom vriendelijk vragen of u de jaarlijkse nieuwsbrieven per e-mail wilt
ontvangen, indien u over een e-mailadres beschikt, dat scheelt ons n.l. een hoop porto en drukkosten.
U kunt daarvoor uw e-mailadres doorgeven aan onze secretaris Dirk Martens: dirk-eveline@hotmail.com.
Als u de nieuwsbrieven per post wilt blijven ontvangen hoe u hiertoe niets te doen.
Ook als u vragen hebt, een eigen werkgroep wil starten of goede adviezen hebt om nieuwe sponsoren voor
ons fantas sche doel te verkrijgen, maakt u dan gerust gebruik van dit zelfde e-mailadres.