You are on page 1of 4

Hi havia una vegada un nen que es deia Camina que caminaràs va arribar a un

Pere i que no tenia por de res. Un dia va poble on el pregoner deia:


decidir anar a veure món per descobrir - Qui gosi passar 3 dies al castell de
què era la por. Bufalaranya el rei li donarà la mà de la
princesa.
En Pere se n’anà a veure el rei i li digué I... dit i fet.... en Pere se n’anà al castell.
que ell no tenia por i que volia saber què Els vigilants de la porta tenien molta por i
era. no volien entrar.

El Pere va pensar... ja és hora de Tot d’una sentí una veu que deia : - Aiiii,
sopar... Va treure del sarró dues que caic!
botifarres i les va posar a coure. I en Pere contestà :
-Cau mentre no caiguis a la paella. I...
barrabum!! Tot d’ossos van caure-hi a
dins!

Molt enfadat, va agafar tots els ossos i L’endemà a la nit, quan se n’anà a
es va posar a jugar a bitlles. dormir, el van despertar uns sorolls...
Uuuu!! Raaaccc! El Pere va encendre
una espelma i va veure que tenia un
munt de fantasmes al seu voltant.

Com que els volia veure millor, s’hi va La nit de l’últim dia, quan anà a dormir,
apropar tant que amb l’espelma va sentir uns rugits dins la seva
encengué el llençol d’un dels fantasmes. habitació. Va agafar una espasa i quan
Tots van marxar espantats. va obrir la porta li va clavar al tigre que
en sortí.

Quan es feu de dia, anà a veure el rei. Un dia mentre en Pere dormia, la
El rei va complir la seva promesa i en princesa traginava aigua. Va ensopegar
Pere i la princesa es van casar. Tot el i.... pataxoff!! tota l’aigua va caure a
poble cridava: -Visca!! damunt del Pere. Es va espantar tant
que a partir de llavors ja va saber que
era la por.
Hi havia una vegada un Va anar a un poble.
nen que es deia Pere i que
no tenia por de res.
En Pere se n’anà al rei i li En Pere se n’anà al castell.
digué que ell no tenia por.
El Pere tenia gana i volia A la paella li van caure
sopar. una calavera i uns ossos.
Es va posar a jugar amb els Quan dormia va sentir
ossos. uns sorolls. Eren molts
fantasmes.
El Pere va cremar el Dins de la seva habitació hi
fantasma amb l’espelma. havia un tigre i el Pere el
va matar.
El Pere i la princesa es van La princesa li va tirar
casar. aigua per damunt. En Pere
ja coneixia la por.