You are on page 1of 1

UPUOnline

Portal Permohonan dan Semakan UPUOnline 2019/2020

& MENU '

Don't Study Accounting - Until You Apply to LSBF School


Best Private School in Accountancy, Degree Pathway to New Zealand &
Australia. lsbf.edu.sg/Accounting/LSBF-Singapore

A one-year MBA in London

HOME " INFORMASI "


Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Ke Arah
Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

INFORMASI

Skema Jawapan Pembinaan


Negara dan Bangsa Ke Arah
Kemunculan Negara
Malaysia Berdaulat
! UPUOnline October 11, 2018

Skema Jawapan Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah


Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat. Apakah tema Sejarah
Kertas 3 SPM 2018? Panduan buat calon Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) tahun 2018 yang bakal menduduki peperiksaan
tersebut. Menurut makluman daripada Lembaga Peperiksaan
Malaysia (LP), tema Sejarah Kertas 3 SPM 2018
adalah Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan
Negara Malaysia Berdaulat. Apakah persediaan calon untuk
exam Sejarah Kertas 3? Untuk memudahkan pelajar, disini
kongsikan skema jawapan Pembinaan Negara dan Bangsa Ke
Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat sebagai panduan
dan bahan rujukan.

CARIAN TAJAAN

Online semakan

Spm malaysia

Bank negara malaysia

Permohonan online

Skema Jawapan Pembinaan


Negara dan Bangsa Ke Arah
Kemunculan Negara Malaysia
Berdaulat
Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang skema jawapan
dan nota Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan
Negara Malaysia Berdaulat untuk Sejarah Kertas 3 SPM tahun
2018 :

1. Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang


pembangunan ekonomi di negara kita

F1 Kerajaan British yang memperkenalkan pelbagai dasar pecah


pintu hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka

F2 Daripada sistem itu, kerajaan British mengaut keuntungan.

F3 Sistem ekonomi moden yang diperkenalkan oleh British


terlalu asing kepada penduduk peribumi

F4 Penduduk peribumi yang berasaskan ekonomi sara diri akan


ketinggalan

F5 Menjelang kemerdekaan Tanah Melayu berlakunya


kepincangan ekonomi dan sosial

F6 Dilaksanakan melalui Rancangan Pembangunan Lima Tahun

F7 Dimulakan oleh kerajaan Perikatan

[ 10 x 1m = mak 5m ] 5 markah

2. Terangkan rancangan pembangunan Lima Tahun yang telah


dilaksanakan dalam Tahap 1 (1956-1970)

i) Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)

F1 Diperkenalkan sejak sebelum Tanah Melayu merdeka

F2 Matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk


membangunkan kawasan luar bandar

F3 Tujuan rancangan ini untuk rapatkkan jurang pendapatan


penduduk antara luar bandar dengan bandar.

F4 Mengurangkan kadar kemiskinan penduduk luar bandar

F5 Untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan sumber


pendapatan negara supaya tidak terlalu bergantung kepada bijih
timah dan getah

F6 Tumpuan rancangan Malaya Pertama lebih memberi


penekanan kepada sektor ekonomi, sosial dan awam

F7 Dalam sektor ekonomi pembukaan tanah baru bagi tujuan


pertanian

F8 Untuk menggalakkan penanaman semula getah

F9 Hasil pertanian dipelbagaikan bukan fokus getah sahaja

F10 Perusahaan melombong bijih timah diperluaskan

ii) Rancangan Malaya Kedua (1961-1965)

F17 Merupakan kesinambungan Rancangan Malaya Pertama

F18 Masih memberi penekanan kepada penduduk luar bandar

F19 Bertujuan merapatkan jurang perbezaan pendapatan


penduduk luar bandar dengan bandar

F20 Mengurangkan kadar kemiskinan

F21 Meningkatkan taraf hidup rakyat

F22 Memberi tumpuan kepada penyedian infrastruktur sosial

F23 Seperti pelajaran, kesihatan dan perumahan

F24 Menyediakan peluang pekerjaan

F25 Strateginya menggiatkan peranan FELDA

F26 FAMA ditubuhkan pada 1965

F27 FAMA berperanan membantu petani mengatasi masalah


pemasaran hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan
petani

F28 Mewujudkan Bilik Gerakan di Kuala Lumpur

iii) Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)

F29 Merupakan rancangan pembangunan lima tahun yang


pertama setelah penubuhan Malaysia

F30 Memberi tumpuan pada integrasi nasional

F31 Memastikan semua program pembangunan memfokus


pada kesejahteraaan rakyat

F32 Bersifat bersepadu merangkumi semua bidang ekonomi

F33 Mempelbagaikan ekonomi sektor pertanian dan


perindustrian

F34 Strategi pembangunan pertanian iaitu pembukaan tanah


baru

F35 Usaha pembukaan tanah baru oleh FELDA semakin pesat

F36 Mewujudkaan pelbagai projek seperti Tiga Segi Jengka,


Johor Tenggara dan Pahang Tenggara

F37 FELCRA ditubuhkan pada 1965

F38 Bertujuan membantu FELDA dalam pembangunan ekonomi


luar bandar

F39 MARA menggantikan RIDA

F40 Matlamatnya membantu bumiputera dalam perdagangan


dan perindustrian

F41 Meningkatkan ekuiti bumiputera

F42 Menyediakan kemudahan asas Bumiputera

F43 Penubuhan Bank Bumiputera

F44 Untuk menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor


perusahaan dan perdagangan

F45 MARDI ditubuhkan 1969

[ 45 x 1m = mak 30m ]

3. Jelaskan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk


membantu ekonomi dalam Rancangan Malaysia Keempat

F1 Rancangan Malaysia Keempat turut mendukung aspirasi


DEB

F2 Walaupun rancangan Malaysia Keempat dilancarkan semasa


dunia mengalami kemelesetan ekonomi namun rancangan ini
tetap meneruskan program pembangunan ekonomi dalam
Rancangan Malaysia Ketiga

F3 Rancangan ini memberi tumpuan kepada perkembangan


perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal

F4 Penggunaan teknologi tinggi

F5 Keperluan tenaga pekerja mahir

F6 Strategi Rancangan ini dalam pembangunan sektor


perindustrian ialah untuk menubuhkan Perbadanan Industri
Berat Malaysia (HICOM)

F7 Perbadanan industri berat Malaysia ditubuhkan pada akhir


tahun 1980

F8 HICOM berperanan mengenalpasti, memula, dan


menguruskan projek industri berat dengan cekap seperti mana
yang dikendalikan oleh sektor swasta

F9 Pembukaan kawasan perusahaan baru bagi menggiatkan


perindustrian dan menggalakkan pelaburan asing, kawasan
perusahaan baru dibuka di Senai, Johor/ Senawang,Negeri
Sembilan/ Bintulu, Sarawak/ Menggatal & Likas, Sabah

F10 Pengisytiharan Zon Perdagangan Bebas

F11 Zon Perdagangan Bebas diperkenalkan di Bayan Lepas


(Pulau Pinang) dan Sungai Way (Selangor)

[ 11 x 1m = mak 11m ]

4. Jelaskan bagaimana dasar pembangunan ekonomi dapat


menjamin perpaduan dan kesejahteraan rakyat.

F1 Dasar ini dapat meningkatkan pendapatan sektor pertanian


semua kaum ke tahap maksimum

F2 Pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap

F3 Pengurusan yang berkesan

F4 Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil

F5 Memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk di


eksport

F6 Pembukaan tanah-tanah baru seperti FELDA untuk semua


bangsa

F7 Penglibatan sektor swasta dalam pembangunan negara

F8 Perkongsian kepakaran dalam syarikat

F9 Sektor swasta mengutamakan kepentingan nasional

F10 Pihak kerajaan memberikan perkhidmatan sokongan

F11 Kerajaan memudahkan perkhidmatan/ perusahaan/


pelaburan tertentu kepada sektor swasta

F12 Merapatkan jurang ekonomi luar bandar

F13 Membangunkan kawasan luar bandar

F14 Memaksimumkan penglibatan semua kaum dalam sektor


ekonomi

F15 Melaksanakan program usahawan

[ 15 x 1m = mak 10m ]

5. Pada pendapat anda, sejauh manakah kejayaan Dasar


Ekonomi Baru ( DEB ) mampu menjamin perpaduan dan
kesejahteraan rakyat

F1 Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum/


kawasan/ wilayah

F2 Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum

F3 Menambahkan pendapatan

F4 Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang


ekonomi

F5 Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi

F6 Program pembangunan kawasan luar Bandar diteruskan

F7 Penubuhan Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah

F8 Penubuhan MARA

F9 Membantu golongan petani

F10 Menggalakkan perkembangan perusahaan/


perdagangan/memajukan bandar

F11 Penubuhan Lembaga Beras dan Padi Negara /LPN

F12 Penubuhan Kemajuan Ikan Malaysia/LKIM

F13 Perbadanan Pembangunan Bandar /

F14 Penubuhan RISDA

F15 Lembaga PErtubuhan Peladang / LPP

F16 PETRONAS

F17 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri

F18 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara / KEJORA

F19 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah /KETENGAH

F20 Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara /DARA

F21 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan /KESEDAR

( Mana-mana yang munasabah )

6. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam


menjamin perpaduan dan kesejahteraan rakyat (5 markah)

A. Cabaran:

F1 Masalah perpaduan

F2 Persaingan ekonomi dunia

F3 Kekurangan tenaga mahir

F4 Masalah kemiskinan

F5 Ancaman dadah

F6 Penyalahgunaan laman sesawang

F7 Kemasukan orang asing

F8 Ancaman liberalisme Barat

F9 Keruntuhan akhlak
Privacy & Cookies Policy
B. Langkah:

F1 Memperkukuhkan perpaduan rakyat

F2 Meningkatkan kerjasama

F3 Mengamalkan toleransi

F4 Hormat-menghormati

F5 Menjayakan konsep 1Malaysia

(Mana-mana yang munasabah)

7. Nilai-nilai

F1 Memanfaatkan kurniaan tuhan

F2 Mengekalkan tradisi

F3 Berani menghadapi cabaran

F4 Toleransi

F5 Bekerjasama

F6 Hormat-menghormati

F7 Bersatupadu

F8 Berani mempertahankan negara

F9 Berdaya saing

F10 Jati diri

INFO BERKAITAN :

● Skema Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2018

Semoga perkongsian tentang Skema Jawapan Pembinaan


Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia
Berdaulat dapat dijadikan panduan buat calon SPM. Selamat
maju jaya kepada calon untuk menghadapi peperiksaan SPM
tahun 2018.

Penafan : Skema jawapan Sejarah Kertas 3 SPM 2018 di atas


adalah contoh sahaja dan bukan soalan sebenar untuk SPM
2018. Ia adalah sebagai panduan buat pelajar SPM.

Share this:

  

Like this:

Like
Be the first to like this.

Related

Tema Umum Sejarah Skema Jawapan Kertas 3


Kertas 3 SPM 2018 Sejarah SPM 2018
In "Informasi" In "Informasi"

Koleksi Soalan Percubaan


Sejarah SPM 2018
(Seluruh Negeri)
In "Informasi"

∠ PREV ARTICLE NEXT ARTICLE ∠

Tags: contoh jawapan kertas 3 sejarah

jawapan kertas 3 sejarah spm 2018

jawapan sejarah kertas 3 tema umum pembinaan negara

dan bangsa malaysia

pembinaan negara dan bangsa malaysia kertas 3 jawapan

sejarah kertas 3 2018

Skema jawapan sejarah kertas 3 spm 2018

Tema sejarah kertas 3 spm 2018

tema umum pembinaan negara dan bangsa malaysia

Leave a Reply

Comment Text*

Name*

Email*

Website

Notify me of follow-up comments by email.

Notify me of new posts by email.

SUBMIT YOUR COMMENT

CARI MAKLUMAT SINI

'

LIKES FB UPUONLINE

UPUOnline
781 likes

Like Page Send Message

Be the first of your friends to like this

SPONSORED BY

Pinjaman
Peribadi
Mudah
my-ios.com.my

Lulus Cepat Tunai


Segera.
Apply Online & Approve
Cepat. Blacklisted
layak memohon.

BUKA

ARTIKEL POPULAR

Koleksi Soalan Percubaan SPM


2018 (Trial Papers)

Tarikh Duit PTPTN Masuk 2018


IPTA & IPTS

Koleksi Soalan Peperiksaan


Percubaan SPM SBP MRSM 2018

Tema Umum Sejarah Kertas 3


SPM 2018

Skema Jawapan Pembinaan


Negara dan Bangsa Ke Arah
Kemunculan Negara Malaysia
Berdaulat

LINK INFORMATION

● Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2018

● Koleksi Soalan Percubaan SPM 2018 Seluruh


Negeri

● Permohonan Pinjaman PTPTN Online 2018

Disclaimer UPUOnline.net

Laman web UPUOnline.net adalah satu portal tentang


informasi permohonan dan semakan UPUOnline kemasukan ke
IPTA/Politeknik/Kolej Komuniti & ILKA. Portal web ini tidak
mempunyai sebarang kaitan dengan Portal Rasmi Bahagian
Kemasukan Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi, badan kerajaan
atau agensi lain. Portal web ini hanya kongsikan informasi
tentang UPU untuk memudahkan para pelajar dapatkan
maklumat.

ARTIKEL TERBARU

Permohonan Pertukaran Pinjaman PTPTN Kepada Biasiswa

Permohonan Kemasukan UTEM 2019 (Program Ijazah Sarjana


Muda)

Kenapa Graduan Gagal Temuduga & Cara Mengatasinya

Semakan Keputusan Kolej Vokasional dan SMT 2019 Online

KATEGORI

Select Category

Copyright © 2018 UPUOnline


All Right Reserved upuonline.net