You are on page 1of 1

The past perfect continuous tense

Kullanımı
• Türkçe ye kip olarak –maktaydı, -mekteydi olarak çevrilir.
• Anlam olarak geçmişteki sürekliliği ifade eder.
Not: Özellikle Aktarma cümlelerinde, present perfect ve past perfect için aktarımda kullanılır.
Olumlu Cümle (+)
Özne +had + Fiil(ing)+ Nesne
Subject +had been+Verb(ing)+ Object
I had been working here
You had been working here
We had been working here
They had been working here
He had been working here
She had been working here
It had been working here
Olumsuz Cümle (-)
Özne +had not been + Fiil(ing)+ Nesne
Subject +had not been+Verb(ing)+ Object
I had not been working here.
She had not been working here.
Soru Cümlesi (?+)
Had + Özne + been + Fiil(ing)+ Nesne
Had +Subject + been+Verb(ing)+Object+TimeExpression
Had You been working here?
Had He been working here?
Had She been working here?
Had It been working here?

WH- Questions

• How long had you been working there before you were fired?

I had been working there for 9 years.
I had been working there since 1995.

.