You are on page 1of 1

Going to Future tense

(Past)

Kullanımı
 Aldığımız ve yapacak olduğumuz ama yapmadığımız gelecekle ilgili kararlarımızda
kullanılır.
 Kesin yapılacak olan ama yapılmayan gelecekle ilgili niyetlerde.

Olumlu Cümle (+)
Özne +was were going to+ FiiI+ Nesne + Zaman İfadesi
Subject +was, were going to+Verb+ Object + Time Expression
I was going to phone her tommorrow.
You were going to come here tommorrow
We were going to visit them tommorrow
They were going to buy a new car tommorrow
He was going to sell his PC tommorrow
She was going to tell me tommorrow
It was going to write this paper tommorrow
I was gonna do my homework.

WH- Questions
• What were you gonna do?
I was gonna study English .
• Where were you gonna go ?
I was gonna go to Mugla City .
• Whom were you gonna phone?
I was gonna phone my mother.
• Who was gonna run?
Murat was gonna run.
• How was she gonna come here?
She was gonna come by plane.