You are on page 1of 1

Causative-Ettirgen Yapı

KULLANIMI
 Bu yapıda eylemi konuşan kişi değil onun yerine başkası yapar, yani konuşan eylemi
yaptırtır.
Get/ have something done
I have my car washed every week.
I get my car washed every week.

I had my room cleaned.
I got my room cleaned.

I will have my car repaired tomorrow.
I’ll get my car repaired tomorrow.
Have somebody do something
Get somebody to do something
I have the boy wash my car every week.
I get the boy to wash my car every week.

I had him clean my room
I got him to clean my room

I will have the mechanic repair my car tomorrow.
I’ll get the mechanic to repair my car tomorrow.