You are on page 1of 1

The Conditionals

KULLANIMI
Koşul Cümlelerde Üç şekil de kullanım vardır.
1- Mümkün olabilen,
Bu şekilde ki kullanımda, if den sonra gelen zaman çeşidi present dır. Sonraki cümlede will, can,
must veya emir cümlesi kullanılır.

Örnekler

If he comes, I will give him a message.
If I have a lot of money, I will take a tour of the world,
If it rains, we can’t play tennis.
If you are ill, go to doctor.
If you are ill, you must go to doctor.

KULLANIM
• 2- gerçek olmayan koşulda,
• Bu şekilde ki kullanımda, if den sonra gelen zaman çeşidi past dır. Sonraki cümlede
would, could, should,had to veya was, were lü cümleler kullanılır.
Örnekler

If he came, I would give him a message.
If I had a lot of money, I would take tour of world,
If it rained, we couldn’t play tennis.
If you were ill, you had to go to doctor.

KULLANIM
• 3- Geçmiş - gerçek olmayan koşulda,
• Bu şekilde ki kullanımda, if den sonra gelen zaman çeşidi past perfect dir. Sonraki
cümlede would have, could have, li cümlele kullanılır.
Örnekler - 3
If he had come, I would have given him a message.
If I had had a lot of money, I would have taken a tour of world,
If it had rained, we couldn’t have played tennis.
If you had been ill, you could have go to doctor.