You are on page 1of 2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Strada Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050 Iaşi
Tel: 40 232 212 322 Fax: 40 232 211 667
URL: www.tuiasi.ro e-mail: rectorat@staff.tuiasi.ro
RE C T ORAT UL

Universitatea Tehnică a obținut aproape 2 milioane de


lei pentru realizarea a șase proiecte de dezvoltare
instituțională, cu 45% mai mult decât anul trecut
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a reușit să atragă 1.913.000 lei
cu șase proiecte finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, fiind a treia instituție de
învățământ superior din România în ceea ce privește suma totală atrasă prin acest program.
Totodată, Universitatea Tehnică este singura universitate din țară are proiectele depuse pe cele șase
ramuri ale FDI clasate în primele șapte poziții din fiecare clasament. Doar Universitatea „Babeș -
Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea București, cu 1.986.000 de lei, au obținut o finanțare mai
mare pe toate cele șase proiecte din întreaga țară, însă cele două instituții de învățământ superior au
putut accesa finanțări mai mari cu 100.000 de lei pe domeniul al III-lea, având în gestiune și zone
de tip grădini botanice.
Este a treilea an în care se oferă astfel de finanțări pentru universitățile din România, iar spre
deosebire de ediția de anul trecut, numărul domeniilor pe care instituțiile de învățământ superior
puteau depune proiecte s-a redus de la opt la șase. Deși a scăzut numărul domeniilor, Ministerul
Educației Naționale a suplimentat finanțarea pentru aceste proiecte, astfel încât, dată fiind poziția
mare din clasamentele pe fiecare domenii și creșterea oferită de MEN, TUASI beneficiază anul
acesta de o finanțare mai mare cu 45% față de cea de anul trecut.
„Rezultatele finale confirmă experiența și poziția de top a universității noastre în cadrul
acestei competiții. Astfel, în continuarea anului 2017, anul acesta, rezultatele evaluărilor ne-au
poziționat constant pe locurile 3-7 la fiecare domeniu, Politehnica din Iași fiind astfel singura
universitate din țară prezentă constant în topul celor șase domenii. Am obținut un foarte onorant
loc trei pe țară la totalul fondurilor câștigate și, în mod evident, acest rezultat se datorează
calității echipelor care au elaborat proiectele, echipe coordonate de doamnele și domnii
prorectori, cărora le mulțumesc pentru implicare. Sunt sigur că valoarea fondurilor primite le va
permite să atingă toate obiectivele propuse, cu atât mai mult cu cât Politehnica susține fiecare
proiect prin cofinanțarea care ajunge la 15% din totalul bugetului considerat”, a declarat prof.
univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.
Rata medie de succes a unui proiect a fost de 71%, însă Ministerul Educației Naționale a
luat decizia de a finanța proiectele și în funcție de poziția ocupată în ierarhiile realizate pe fiecare
domeniu. Conform primelor informații oferite de conducerea ministerului, proiectele vor începe să
fie implementate încă din luna mai 2018.

Cele șase domenii unde au fost depuse proiectele sunt:


UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
24 Aprilie 2018

 Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului


la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele
privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
 Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
 Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a
stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților
didactice din cadrul universităţilor;
 Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din
cadrul universităților;
 Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei
și eticii academice;
 Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.

Biroul de presă al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași


24 Aprilie 2018