You are on page 1of 3

Santes Creus, 17 de novembre del 2018

ASSEMBLEA ANUAL 2018 ASSOCIACIÓ TERRES DEL GAIÀ

Assistents: Narcis Carulla, Pep Muntadas, Alba Muntadas, Teresa Olivé, Héctor
Hernández, Pep Zaragoza, Oriol Pérez de Tudela, Mercè Salvat, Maribel Serra, Isidre
Pastor, Rosa Figueras
Excuses: Joan Díaz, Aran Reguant, Mercè Casabona, Antoni Ruiz de Castroviejo, Jordi
Pijoan, Albert Badia, Albert Pardo, Josep M. Mateu

1. Carretera de Vilardida
Segons les últimes informacions, un cop acabades les excavacions d’urgència,
començaran les obres. Segons Carreteres s’han examinant les al.legacions
presentades i s’estudia la possibilitat de fer un pas de fauna.
En farem un seguiment .

2. Plataforma SOS Gaià que rebutja la construcció de noves infraestructures que
afecten la vall del Gaià
S’han enviat mocions als ajuntaments del Baix Gaià perquè rebutgin el
desdoblament de l’A7 entre La Mora i Torredembarra i rebutgin també la
construcció d’un nou enllaç ferroviari entre la línia del AVE i la línia de la costa
per la vall del Gaià. Únicament tenim noticies de que l’ajuntament de
Torredembarra ha aprovat la de l’A7 però no la del enllaç ferroviari. Farem un
seguiment de la resta d’ajuntaments. Per altra banda, s’ha parlat amb el
diputat del PSC Joan Ruiz que ens ha dit que si no s’aproven els pressupostos
de l’estat no es podrà fer el desdoblament de l’A7 que ja te el projecte aprovat.
També s’ha parlat amb Didac Nadal, regidor del PDECAT a Tarragona i ens ha
dit que estan en contra de les dues obres; haurem de tornar a parlar amb ell
per aclarir si només es una opinió del PDECAT de Tarragona o es pot fer
extensiva a tot el Baix Gaià (Pep i Alba Muntadas)

3. Actualitat Taula del Gaià
Ens consta que la Diputació de Tarragona ha enviat la documentació per la
constitució de la Taula del Gaià als ajuntaments implicats que han hagut
d’aprovar-ho per Ple. Posteriorment, la Diputació ha enviat la documentació
sobre el funcionament de la Taula, que també ha de ser aprovat en ple, i en
aquest cas manca encara que s’aprovi en alguns ajuntament. De totes maneres,
pel que fa a la Diputació sembla que el projecte està aturat. Se’n farà un
seguiment. (Héctor Hernàndez i Jordi Pijoan)
4. Cabal ecològic
A causa de les fortes pluges, el riu va ple i l’embassament està molt ple. El cabal
ecològic pactat amb Repsol és actualment de 120l/segon, el riu arriba a la
Riera. Des de Terres s’ha demanat a l’ACA de poder obrir comportes i
augmentar aquest cabal. S’està pendent d’una resposta oficial des de Barcelona
(2018/11/21)
Des de l’ACA (?), igualment s’han compromès a fer-nos arribar els resultats de
l’estudi de la Universitat de Torí al Gaià sobre com el cabal ecològic i els cabals
regeneradors afecten els hàbitats fluvials del tram Baix del (Hèctor Hernàndez,
Joan Díaz)

5. Inventari Patrimoni Fluvial
- S’informa de les subvencions rebudes per l’IRMU (2620 €)i per la Diputació
de Tarragona (2400 €); com que les dues són de pocs diners, no permeten
fer grans coses ni alliberar una persona, i si en canvi, és problemàtic
presentar factures de treballs i despeses per justificar-les.
S’ha decidit presentar totes les factures emprades per divulgació de l’Associació
(publicitat, web, Marxa) i d’alguns cursets.
https://arquitectes.cat/ca/content/el-patrimoni-hidr%C3%A0ulic-protagonista-
del-xli-curset-de-patrimoni-de-laadipa
Aquests diners es reservaran per fer actuacions en l’inventari.
Us recordem les eines de difusió d’aquest inventari en les que estem treballant:
https://terresdelgaia.omeka.net
https://patrimonifluvialdelgaia.com/
https://www.zotero.org/terres_del_gaia/items
- Per les Jornades de patrimoni es va fer una sortida per visitar l’antiga
central elèctrica de Querol/El Pont d’Armentera amb èxit de participació
d’una trentena de persones
- El Jordi Salvat del Diari Ara prepara un reportatge sobre la tasca d’inventari
(2018/11/21)
(Narcís Carulla, Isidre Pastor, Maribel Serra, Isaura Solé, Pep Zaragoza)

6. Activitats per conèixer el territori
Es proposa fer una sortida al trimestre per conèixer parts del territori. La visita
es faria en un indret concret i es parlaria del territori des de diferents punts de
vista: ornitologia, medi ambient, paisatge, patrimoni). HI ha alguna proposta de
l’Albert Pardo i el Josep M. Mateu, que compten amb la intervenció d’altres
socis i sòcies. Aquesta proposta està oberta a qualsevol soci/sòcia que en vulgui
organitzar.
Es proposa igualment, de contactar amb entitats que fan sortides
especialitzades al territori com https://eroica.cc/, que organitza sortides en
bicicleta (Oriol Pérez de Tudela)

7. Productes i productors del Gaià
Una de els intencions de l’Associació és també donar a conèixer el territori a
través dels seus productes. En aquest sentit, en la Fira que es va fer a Santes
Creus el mes de maig, es van contactar una sèrie de productors interessats
(adjunto llistats). En principi aquest negociat el coordina l’Aran Reguant, tot i
que per impossibilitats diverses, aquest grup no s’ha pogut tornar a reunir.
L’Oriol Pérez de Tudela proposa d’aprofitar un local que tenen a BCN per fer
accions concretes de venda/difusió d’aquests productes. És un tema
engrescador que cal treballar. Emplacem als interessats perquè el continuïn.

8. X Marxa Terres del Gaià
El 2019 farem la desena Marxa. En principi s’ha decidit allargar-la a 4 dies per
poder gaudir-ne més, i es faria els dies 2,3,4 i 5 de maig.
Hi ha diverses propostes per “reinventar” la Marxa. Fer-la temàtica i entretenir-
se en indrets concrets. Aquest any es podria dedicar al paisatge des de
diferents punts de vista.
Hi ha propostes de reunir fotografies i vídeos de marxes anteriors i de fer un
producte audiovisual durant la X Marxa.
Hi ha proposta de fer plats, coberts i gots amb el logo de l’Associació, de
material reciclable i /o reutilitzable. De moment hi ha aquesta proposta:
https://shop.ecofestes.com/ca/ (Alba Muntadas)
Ens emplacem a fer una reunió monogràfica de la Marxa al gener 2019

9. III Jornades d’Estudi del Gaià
Seguim amb la intenció d’organitzar aquestes jornades a finals
d’octubre/novembre del 2019. Se celebrarien a Santa Coloma, al castell dels
Comtes. Comptem amb la disponibilitat organitzativa de la gent de Santa
Coloma i es demanarà a la Isaura Solé i l’Associació Cultural Baixa Segarra que
capitanegin aquesta organització.
En principi, i després d’un apassionat debat sobre què enteníem per Jornades,
es vol mantenir l’estructura de les Jornades anteriors amb tres àmbits
diferenciats. Cal treballar-hi molt més i crear una comissió organitzadora que
pugui dissenyar un programa i contactar ponents. També es parla de fer
activitats complementàries com visites o tast de vins. S’emplaça a fer una
reunió monogràfica sobre el tema que es convocarà pròximament.

10. Estat de Comptes
A 30/10(2018 el saldo del compte de Terres del Gaià és 3862,68 €, 1000 € dels
quals corresponen a la subvenció de l’IRMU per a l’Inventari del aptrimoni
fluvial del Gaià.