No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

 Nama  Amin  Anis  Amanullah  Akram  Ahmad  Ad-ham  Aslam  Arsalan  Aiman  Arhab  As'ad  Adib  Addar Quthni  Attirmidzi  Aththobarani  Al Baihaqi  Annasai  Asyraf  Amir  Anas  Althaf  Amjad  Ahnaf  Anwar  Arhab  Azhar  Aufa  Anjab  Akhdan  Akmal  Abrar  Aflah  Anshar  Amrullah  Asad  Afdhol  'Aashim  'Aamir  'Atiq  'Adli  'Arif  'Adnan  'Aali  'Adil  'Abduh  'Azzan  'Azzam  'Azmi  Athallah  'Aqil  'Aun

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

 'Aafi  'Aathif  Alauddin  'Aakif  'Aqib  'Afif  'Aatik  'Alim  'Abid  'Abbad  'Ariq  Antar

 Artinya  Pemengang Amanat  Ramah tamah dalam pergaulan  Keamanan dari Allah  Lebih Mulia  Terpuji  (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno  (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam  Nama seorang tokoh Islam  Kanan  Memanjakan  Bahagia  Beradab  Seorang imam perawi hadist  Imam perawi hadist  Imam perawi hadist  Imam perawi hadist  Imam perawi hadist  Lebih mulia  Penguasa - pemimpin  Mesra - periang  Lebih lembut  Lebih mulia  Lebih suci (Lurus)  Lebih bersinar  Lebih lebar dan luas  Lebih cerah  Lebih tepat  Lebih utama dan bernilai  Sahabat  Lebih lengkap (sempurna)  Golongan yang berbuat kebajikan  Lebih sukses  Kaum Anshar sahabat Nabi saw  Perintah Allah  Singa  Lebih Utama  Menjauhi maksiat  Memakmurkan  (1) Ka'bah (2) yang dimerdekakan  Adil  Arif bijaksana  Nama orang dahulu  Tinggi  Adil  Hamba-Nya  Nama orang Dahulu  Kebulatan tekad  Keteguhan hati  Karunia Allah  Yang baik budi  Pertolongan

 Yang mengampuni  Belas kasih  Kemulian agama  Beritikaf  Balasan yang baik  Punya harga diri  (1) Pemurah (2) Yang murni  Berilmu  Beribadah  Tekun beribadah  (1) baik Budi (2) Mulia asalnya  Berani dalam peperangan

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nama  Basil  Badar  Badruddin  Bariq  Bassam  Basim  Basyir  Bahauddin  Bahir  Badri  Bahi  Burhan  Bakri  Baqir  Burhanuddin  Bakir  Bariz  Bisyir  Banan  Badil  Baliq  Budair  Buraid  Bukhori  Badruttamam  Badruzzaman

 Artinya  (1) Singa (2) Pemberani  Bulan Purnama  Bulan purnama agama  Bercahaya - kemilau  Selalu senyum  Tersenyum  Pemberi kabar gembira  Keindahan agama  Elok  Mempercepat jalannya  Indah  Dalil - Bukti - Cahaya  Pagi-pagi benar  Pembelah  Dalil (cahaya) agama  Pagi-pagi benar  Menonjol  Berita gembira  Ujung jari  Pengganti  Fasih  Berjalan cepat  Dingin  Imam perawi hadist  Bulan purnama  Bulan purnama bagi jaman

NO 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

Nama  Dzakwan  Dziyab  Dziban  Dzulfiqar  Dhafir  Dhahir  Dhiaulhaq  Dhia  Dhamir  Dhaifullah

 Artinya  Harum semerbak  (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan  Penghalau  Nama Pedang Rasulullah saw  Menang  Yang membantu  Sinar (cahaya) hak  Sinar - cahaya  Yang langsing  Tamu Allah

NO 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Nama  Artinya  Faiz  Menang  Falah  Sukses - beruntung - jaya  Falih  Yang sukses  Fakhri  Kebanggaan  Farid  (1) Tunggal (2) Permata yang mahal  Fauzan  Kemenangan  Faisal  Pemisah antara hak dan batil  Fuad  Benak - jantung hati  Fuhaid  Harimau  Fahim  Memahami  Faraj  (1) Kelonggaran (2) Pelepasan  Fauhad  Anak kecil yang gemuk  Fagih  Ahli fiqih  Faris  Penunggang kuda  Faruq  Pembeda antara hak dan batil  Farhan  Bergembira  Fadhil  Mulia  Fauzi  Kemenangan  Fahd  Harimau  Faiq  Yang mengungguli  Fakhir  (1) Kebesaran. (2) Yang baik  Fathi  Pembuka  Fahmi  Pemahaman  Fikri  Pemikiran  Furqon  Pembeda hak dengan batil  Fakhruddin  Kebanggaan agama  Fadhlurrahman  (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman  Fajari  Waktu fajar  Fadholi  Kelebihan - keutamaan

No. 01. 02. 03. 04. 05.

Nama  Ghufron  Ghozi  Ghalib  Ghonim  Ghassan

 Artinya  Pengampunan  Prajurit dimedan perang  Menang  Yang mendapat keuntungan  Nama suku arab

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Nama  Artinya  Hatim  Murni  Hazim  Orang yang teliti  Hamdi  Pujian  Haidar  Singa  Hafidh  (1) Pemelihara (2) Penghafal  Husam  Pedang yang tajam  Hanif  Muslim yang teguh - lurus  Hamid  Yang memuji  Hamdan  Yang memuji  Hassan  Bagus  Hammadi  Pemuji  Hamdun  Pujian  Hibban  Ibnu Hibban Pewari Hadist  Husni  Indah  Helmi  Sabar dan berakal  Hanafi  Pengikut Imam Abu Hanifah  Hanbali  Pengikut Imam Ahmad bin Hambal  Hasyim  (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu  Hawari  Pengikut setia  Hilal  Bulan sabit  Hadi  Penunjuk jalan  Hani'  Yang mengucapkan selamat  Hammam  Yang mempunyai kemauan keras  Hisyam  Kemurahan  Humam  (1) Maharaja (2) Singa  Hajid  Yang Shalat tahajjud  Hibatullah  Anugrah Allah  Hamdan  Penetap disuatu tempat  Hauzan  Mahluk Manusia  Huwaidi  Kembali kepada yang hak  Habibi  Kesayanganku

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16

Nama  Artinya  'Izzuddin  Kemuliaan agama  'Ismat  Kekuatan menjauhi maksiat  'Irfan  Pengetahuan  'Imran  Nama ayahanda Maryam as  'Isom  Maksum  'Imaduddin  Tiang agama  Ihsan  Kebaikan  Imam  Pemimpin  Iqbal  Pujangga Muslim  Ikhlas  Ikhlas  Iyad  Gunung yang sukar didaki  Iman  Keimanan  Ilham  Isyarat yang baik  Irsyad  Petunjuk  Ijlal  Terhormat - Mulia  Isyraf  Pengawasan

Huruf J
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Nama  Jamil  Jamal  Jauhar  Jamaluddin  Jihad  Junaid  Jubair  Jalal  Jawahir  Jiyad  Juhair  Jasim  Jibril  Jawad  Jam'an  Jarullah  Jubran  Jasir  Jaiz  Jadid  Jamhari  Jundi  Artinya  Indah  Keindahan  Permata  Keindahan agama  Perjuangan  Tentara  Nama Ulama Besar  Keagungan  Permata-permata  Yang Baik  Suara Nyaring - Lantang  Badan - Fisik  Malaikat Jibril  Pemurah  Dua pasukan  Tetangga Allah  Nama Sastrawan  Keberanian  Boleh  Baru  Kelompok manusia  Prajurit

Huruf K 
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. Nama  Kamal  Kamaluddin  Kamil  Kadhim  Khairuddin  Khairullah  Khalis  Khattab  Khatib  Khaldun  Khairi  Khalil  Khabir  Khozin  Khosyi'  Khodhi'  Khidhir  Khalaf  Khairon  Artinya  Kesempurnaan  Kesempurnaan agama  Sempurna  Menahan Diri  Kebaikan Agama  Kebaikan (dari) Allah  Murni  Ahli pidato  Orang yang berkhotbah  Nama seorang ahli sejarah  Kebaikan  Kesayangan  Yang mengetahui dengan sebenarnya  (1) Penyimpan harta (2) Bendahara  Orang yang khusyu' dalam shalat  Orang yang rendah hati  Orang shaleh kawan nabi Musa as  (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama  Kebaikan

Huruf L 

No. 01. 02. 03. 04. 05.

Nama  Labib  Luthfi  Luqman  Lami'  Luqmanul hakim

 Artinya  Sehat akal dan cerdik  Lembut  Nama orang yang bijaksana  Mengkilat  Luqman yang bijaksana

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Nama  Maajid  Ma'mun  Muhyiddin  Mar'ie  Masyhur  Majdi  Mukhtar  Mas'ud  Murtadho  Marwan  Mustafa  Maalik  Mubarak  Mujahid  Majduddin  Mahbub  Muhsin  Mahmud  Mursyid  Muslim  Mu'min  Muammar  Mahrus  Mudrik  Ma'ruf  Mundzir  Mustajab  Marzuq  Muin  Maliki  Mansur  Munadi  Murfid  Mahir  Miftah  Munir  Munawir  Munawwir  Mufrih  Mu'tashim  Mukarrom  Mus'ad  Mahdi  Mushoddaq  Mushoddiq  Muhtarom  Muhajir  Misbah  Misbahuddin  Muntashir  Muflih

 Artinya  Mulia  Aman  Yang menghidupkan agama  Terpelihara  Kesohor  Kemuliaan  Terpilih  Bahagia  Diridhoi  (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah  Pilihan  Yang memiliki  Yang diberkahi  Pejuang  Kemuliaan agama  Disukai - Dicintai  Yang berbuat kebaikan  Terpuji  Pemberi petunjuk jalan  Seorang Muslim  Seorang yang beriman  Berumur panjang  Yang dijaga  Berakal - Memahami  (1) Kebaikan (2) Yang dikenal  Pemberi peringatan  Terkabul do'anya  Yang diberi rezeki  Penolong  Penganut mazhab Imam Malik  Yang dimenangkan  Yang berseru  Penolong  Pandai - Cakap  Kunci  Bersinar  Yang ikut latihan militer  Pemutih dengan kapur  Penggembira  Terpelihara dari dosa  Yang Mulia  Yang dibahagiakan  Yang mendapat Hidayah  Dapat dipercaya  Yang mempercayai  Yang terhormat (di hormati)  Yang berhijrah  Pelita - Lampu  Pelita agama  Yang menang  Yang sukses - Jaya

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

 Mushlih  Mu'afa  Mukhlis  Mukhlas  Munif  Marjan  Ma'shum  Maimun  Mustaqim  Marsa  Musyif  Makarim  Muthliq  Mamduh  Mazru'i  Mubasysyir  Mastur  Musyaffa'  Mudhoffar  Muthohhar  Masy'al  Ma'lum  Ma'mur  Muzakki  Murad  Mahfudh  Mukhbit  Muqsith  Mutawakkil  Mutawalli  Mahasin  Muti'  Mufid  Manaf  Munib  Muwaffaq  Mustaghfirin  Musaid

 Yang memperbaiki  Yang selamat - sehat  Yang Ikhlas  Yang Ikhlas  Tinggi Kedudukannya - Menonjol  Batu permata marjan  Terhindar dari dosa  Yang diberkahi  Lurus  Pelabuhan  Pengawas  Bersifat mulia  Pemberi sesuatu  Yang dipuji  Yang ditanami  Pemberi kabar gembira  Tertutup - dirahasiakan  Memperoleh syafa'at  Yang dimenangkan  yang disucikan  Tempat menyalakan Api  Yang diketahui  Makmur  (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang  Membersihkan diri  Kemauan  Terpeliharan - terjaga  Tunduk patuh  Berbuat adil  Yang bertawakal  Yang menangani jabatan atau urusan  Kebaikan- kebaikan  yang selalu taat  Memberi manfaat  Gunung yg tinggi - Yg Mengungguli lainnya   Yang berinabah (kembali) kejalan Allah  yang mendapat Taufiq (restu)  Orang-orang yang beristighfar  Pembantu - Penolong

ari Bani Umayyah

mbersihkan diri

. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Nama  Nashir  Nashiruddin  Nashrullah  Nail  Nu'man  Nuruddin  Nadhir  Naufal  Nadi  Naji  Naif  Nashif  Nizar  Na'im  Nuri  Nabih  Nabil  Najmi  Nadhmi  Nasih  Nadir  Nawwaf  Nadim  Nashir  Nafil  Nazih  Nidham  Najib  Nadhim  Nasim  Nawwar  Nafis  Nabhan  Najmuddin  Nadhif  Nahid

 Artinya  Penolong  Penolong Agama  Kemenangan dari Allah  Yang suka memberi  Kenikmatan  Cahaya Agama  Indah - elok  Dermawan  Tempat pertemuan  (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat  (1) Berkedudukan (2)Menonjol  (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan  (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi  Kenikmatan  Bercahaya  Cerdik - Mulia  Cerdik - Mahir  Bintang  Teratur (disiplin)  Setia - Loyal - Ikhlas  Jarang  Yang menonjolkan  Teman minum  Pembela  Tambahan  Bersih dari noda cacat  Peraturan  Mulia - Utama -bernilai  Pengatur  Angin Sepai - sepoi  Pemberi cahaya  Berharga  Mulia - terkenal  Bintang agama  Bersih  Anak dalam masa puber

Huruf Q
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. Nama  Qosim  Qoid  Qutub  Qani'  Qosiim  Quraisy  Artinya  Ganteng - Yang membagi  Pemimpin  (1) Nama Pemimpin (2) Kutub  Puas  (1) Yang molek (2) Bahagian  Suku bangsa arab asal Rasulullah saw

Huruf R
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Nama Artinya  Rajih  Timbangan yang mantap  Rafi'  Tinggi  Rahmatullah  Rahmat Allah  Rusydi  Penunjuk jalan lurus  Ridhwan  Keridhoan Allah  Rifqi  Kawan pendamping  Riyadh  Taman  Rasyid  Mendapat petunjuk  Rosyid  Memberi petunjuk  Roja'  Harapan  Raihan  Tumbuhan yang harum  Rahmi  Belas kasih  Rosyad  Petunjuk jalan lurus  Rafid  (1) Penolong (2) Pengawal  Rizqullah  Rizki dari Allah  Ramadhan  Bulan ramadhan  Rafii'  Tinggi derajatnya  Ridho  Keridhoan  Rajab  Bulan rajab  Roid  Pemimpin  Rozin  Serius dalam prilaku  Robii'  Musim semi  Rabbani  Karena Allah semata-mata  Rahid  Lembut  Rofiq  Kawan akrab  Rafif  Berahlak baik  Rosyiq  Bentuk tubuh yang indah  Rodhi  Merasa ridho  Roji  Berpengharapan  Robih  Beruntung

Huruf T
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Nama Artinya  Tajuddin  Mahkota agama  Taqiuddin  Takwa dalam agama  Taufiq  Taufiq limpahan Allah  Tamim  Orang yang kuat  Taisir  Kemudahan  Tauhid  Kemurnian Iman (keesaan Allah)  Taqi  Bertakwa  Tahsin  Perbaikan  Tamam  Sempurna  Taufiq Alhakim  Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana)  Taufiq Arrahman  Taufiq (Allah) Maha Pengasih  Thoriq  Orang yang mengetuk malam hari  Thalal  Keindahan - keadaan yang baik  Thilal  (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik  Thalib  (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari  Thaha  Dua huruf permulaan surat  Thomi  Tinggi  Thahir  Bersih - Suci  Thoyyib  Baik  Thufail  Lembut - Halus  Tsabit  Yang tetap  Tsawab  Pahala  Tsauban  Kembali berkumpul  Tsamud  Kaum nabi Shaleh as  Tsaqib  Jitu

Huruf U
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. Nama  'Ubaid  ' Uwamir  'Ushaim  'Umair  'Ulwan  'Umron  'Ujab Artinya  Hamba  Nama Orang dahulu  Memelihara dari keburukan  Nama orang dahulu  Tinggi  (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk  Keajaiban

Huruf W
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Nama  Wajih  Wail  Waliuddin  Washif  Wahid  Wisam  Wafi  Wajdi  Washil  Wasim  Wafir  Wahib Artinya  Orang yang berkedudukan  Yang kembali (berlindung) Kepada Allah  Penolong (pembela) Agama  Punya Sifat tertentu  Sendirian  (1) Bintang Kehormatan (2) Medali  Sempurna  Cinta - Gembira - Kaya - Kuasa   Menyambung hubungan kekeluargaan  Rupawan  Lengkap - banyak kebaikannya  Banyak memberi

Huruf Y
No. 01. 02. 03. 04. 05. Nama  Yaasiin  Yazid  Yaasir  Yasykur  Yusron Artinya  Ayat pertama surat yaasiin  Bertambah - Lebih  Orang yang mudah  Bersyukur  Kemudahaan

Huruf Z
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nama  Zaki  Zuhair  Zufar  Zahid  Ziyad  Zahir  Zahran  Zamir  Zumar  Zain  Zainuddin  Zainulabidin  Zainularifin  Zainulmuttaqin  Zaqhlul  Zaidan  Zuhdi  Zaidun Artinya  (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih  (1) bercahaya (2)Keindahaan  (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah  (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia  Suatu kelebihan  (1) Cemerlang (2) Warna cerah  (1) Bunga (2) Keindahan  Anak kecil yang cantik  Anak kecil yang cantik  Bagus  Kebagusan Agama  Kebagusan para penyembah Allah  Kebagusan orang-orang arif  Kebagusan orang-orang bertakwa  Nama tokoh Mesir  Tambahan - Kelebihan  (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia  Tambahan - Kelebihan

No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Nama Artinya  Sulthan  (1) Sultan (2) Bukti yang kuat  Sabiq  (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului  Sami  Tinggi kedudukannya  Samir  Teman ngobrol  Surur  Kegembiraan  Sa'di  Bahagia  Sufyan  Nama tokoh Ulama  Saif  Pedang  Salam  Keselamatan - keamanan  Sa'ud  Bahagia  Said  Bahagia  Salim  Selamat  Sunni  Penganut ajaran sunah nabi saw  Siraj  Lampu - Pelita  Sirajuddin  Pelita agama  Suud  Bahagia  Sa'dun  Bahagia  Samih  Lemah lembut - Toleran  Saifuddin  Pedang agama  Saiful Islam Pedang Islam  Samah  Toleransi  Sadad  Bertindak tepat  Sunbul  (1) Tangkai (2) Nama Binatang  Sayid  Tuan - Kepala kaum  Samhari  Lembing yang keras  Sadid  Benar - tepat  Sajid  Orang yang bersujud  Satir  Orang yang menutupi Aib dan dosa  Sahar  Akhir malam sebelum fajar  Syarif  Mulia  Syauqi  Rinduku  Syafiq  Belas Kasih  Syahir  Kesohor  Syukri  Bersyukur  Syakir  Bersyukur  Sya'ban  Bulan Sya'ban  Syahid  Mati Syahid   Syafi'  Memberi syafa'at  Syakib  Nama Tokoh Muslim  Syarifuddin Kemuliaan Agama  Syadi  Pandai bersyair dan bernyanyi  Syahin  Burung yang panjang sayapnya  Syammas  Pelayan ibadah  Syabibi  Berusia antara 15 dan 30 tahun  Syamil  Menyeluruh  Syamlan  Memilih kurma yang masak  Syihab  Pecahan bintang - meteor  Syarahil   Nama khabilah  Syaiban  Mendung bersalju  Syuja'  Pemberani  Syaraf  Kemuliaan

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

 Syafii  Penganut Imam syafii  Syafi  Penyembuh  Syarbini  (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar  Syuruq  Terbitnya matahari  Syamsulhadi  Matahari petunjuk  Syamsuddin  Matahari Agama  Syihabuddin  Pecahan Bintang (meteor) agama  Shodiq  Benar - Jujur  Shabri  Sabar  Shabur  Penyabar  Shobir  Penyabar  Shidqi  Benar - jujur  Shiddiq  Membenarkan  Shaleh  Baik  Shalah  Perbaikan - kebaikan  Shalahuddin  Kebaikan agama  Shobhi  Pagi hari  Shofwan  (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas  Shaddam  Benturan  Shorim  (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa  Shafar  Bulan Safar  Shoib  Tepat mengenai sasaran  Shohib  Teman  Shabban  Pembuat sabun  Shofi  Jernih