You are on page 1of 39

Mwa gertje, Vandaag is het Sinterklaas samson.

zo pindakaas-vergadering. Hopelijk zijn jullie
Zondag 2/12 (14u-17u). Ik allemaal heel braaf
denk zo stilletjes in mijn geweest.
hoofdje zo e, dat ik dat heel
lekker vind. Mja.

Dag Albert. Ten eerste ist Alberto!

En ten tweede is het van-
daag Tisaanulle vergade-
ring, zondag 9/12 (14u-
17u), Meer info volgt
nog

Mwaaaa, dag meneer Spa-
ghettiiiii
Octaaf samson.

Mwaa, dag meneer de raaf!

Paintballen is toevallig een van mij
specialiteiten, mijn Miranda zegt
dat ook altijd: “Pa”, zegt ze, “Zoals
jij kan Paintballen met klakkebui-
zen op 16/12 (14u-17u), ja… zo
kan jij Paintballen met klakkebui-
zen e.

Je bedoelt een Kerstfeestje sams-
on. Meer info volgt.

Gertje, ik zo heel veel zin in
een gerstvleesje zo. Vrijdag
21/12 (19u-21u). mja
Aan allen die gekomen
zijn: Proficiat!

Aan allen die niet gek-
omen zijn: Ook Proficiat!

Het is namelijk geen
vergadering vandaag
(30/12)

Maar nee Samson, het is
Mwaaa, Gertje is het deze Casino-vergadering, kom
ochtend (6/01: 10u-12u) gekleed in je chicste pak
zo een beetje Albino
vergadering zo?
Dag albert Dag iedereeeen!

Ten eerste ist Alberto!

En ten tweede is het
vandaag (13/01: 10u-
12u) Quiztus. Haal
jullie mooiste
zangstem en meest
merkwaardige weet-
jes al maar boven

Mwa, dag meneer
spaghetti!

Maar nee Samsung, Het is
Mwa, Bertjen, Is het
tijd om te zwemmen!
op 20/01 al weer
Verdere info volgt
tijd om te stemmen
zo?
Het is vandaag (27/01: 10u-12u)
zo pizza calzone vergadering he
Gertje?

Ooohh, maar dat is fantas-
tisch, Pizza’s bakken is toe-
vallig een van mijn special-
iteiten, mijn Miranda zegt
dat ook altijd: “Pa”, zegt ze, Maar nee Samson, het is
“Zoals jij pizza’s kan bakken, vandaag Combinazione-
ja… zo kan jij pizza’s bakken vergadering
he

Maar Samson toch, het is
vandaag (3/02: 10u-12u)
Wellness-vergadering.

Mwa Gertje, ik denk zo heel
stilletjes in mijn hoofdje zo, dat ik
zeeziek word op het meer van
Loch Ness. Mja.
Mwa Gertje, Dimitri
Vegas en Like Mike is
super cool, BOENKE
BOENKE BOENKE! Maar Samson toch, je
bedoelt vast en zeker
Pimp my Bike, zondag
10/02 (14u-17u). Kom
zeker met de fiets!

Ja, wij moesten klop-
pen want de bel doet
het niet
Technieken vergadering
Samson. 17/02 (14u-17u)

Mwaa, komen jullie
zo voor de iets-met-
krieken vergadering?
Aan allen die gek-
omen zijn: Proficiat!

Aan allen die niet
gekomen zijn ook
proficiat, vandaag
(24/02) is het geen
vergadering, de
leiding rust uit van
het scoutsfeest