You are on page 1of 5

Kích Thước Xe - Vận tải Minh Phước

| Kích Thước Xe
Hiện nay, Công ty Vận tải Minh Phước đã đầu tư rất nhiều loại xe tải từ 0.5 tấn đến 60 tấn với nhiều kích
thước khác nhau nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ nhỏ đến lớn, từ nội thành đến các tỉnh
thành, từ Nam ra Bắc và ngược lại.
Quý khách hàng cần xác định những gì mình cần chuyển đi như: kích thước hàng hóa, khối lượng hàng hóa
và kích thước thùng xe,... để tiết kiệm chi phí cũng như lựa chọn kích thước xe phù hợp nhằm đảm bảo
hàng hóa được an toàn, tránh va đập, hư hỏng khi vận chuyển.

Quý khách có thể tham khảo các kích thước xe bên dưới:

LOẠI XE TẢI 0.5 TẤN


Kích thước thùng xe loại 0.5 Tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (2.1 x 1.5 x 1.5)m

LOẠI XE TẢI 1 TẤN


Kích thước thùng xe loại 1 - 1.25 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao ( 3.1 x 1.6 x 1.7)m
LOẠI XE TẢI 1.5 TẤN
Kích thước thùng xe loại 1,5 tấn
(Thùng kín & thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (3.4 x 1.7 x 1.8)m

LOẠI XE TẢI 1.8 TẤN


Kích thước thùng xe loại 1.8 tấn
(Thùng kín & thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (3.6 x 1.7 x 1.8)m

LOẠI XE TẢI 2.5 TẤN


Kích thước thùng xe loại 2.5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.8 x 2.0)m
LOẠI XE TẢI 3.5 TẤN
Kích thước thùng xe loại 3.5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.95 x 2.0)m

LOẠI XE TẢI 5 TẤN


Kích thước thùng xe loại 5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (6.0 x 2.2 x 2.4)m

LOẠI XE TẢI 7.5 TẤN


Kích thước thùng xe loại 7.5 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (7.0 x 2.3 x 2.28)m
LOẠI XE TẢI 8 TẤN
Kích thước thùng xe loại 8 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (8.0 x 2.35 x 2.5)m

LOẠI XE TẢI 9 TẤN


Kích thước thùng xe loại 9 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (9.0 x 2.35 x 2.5)m

LOẠI XE TẢI 9.5 TẤN


Kích thước thùng xe loại 9.5 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (9.6 x 2.35 x 2.6)m
LOẠI XE TẢI 11 TẤN
Kích thước thùng xe loại 11 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (10.8 x 2.35 x 2.6)m

LOẠI XE TẢI 15 TẤN


Kích thước thùng xe loại 15 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (11 x 2.35 x 2.6)m

LOẠI XE TẢI 45 TẤN


Kích thước thùng xe loại 45 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (14.5 x 2.4 x 2.6)m