You are on page 1of 14

Địa chỉ

STT Căn hộ Tòa Tầng Căn Diện tíchKhách hàng Email Phone
nhà

210,
Nguyễn
Trãi, Sao
1 T010301 T1 3 1 90.1 Nguyễn Bá nguyencanxl@gmail.com
03203604775
Đỏ, Chí
Linh, Hải
Dương

Số 163
Hải
Thượng
Lãn Ông,
2 T010302 T1 3 2 110.3 Lê Việt C Phường 0913370045/0303872231
0
Nam
Thành,
tp.Ninh
Bình

Phòng
205 A6
Ngõ 29
Lạc
3 T010303 T1 3 3 110.3 Hà Quang haquangnam@hotmail.com
0918133866
Trung,
Hai Bà
Trưng,
Hà Nội

27 đường
bến xe,
4 T010304 T1 3 4 75.2 Trần Thị K 0 0974341999
Sơn Tây,
Hà Nội

56B Khu
tập thể
810, Vĩnh
5 T010305 T1 3 5 75.2 Nguyễn ThQuỳnh,
hien_fantasies@yhaoo.com
0904 264 676
Thanh
Trì, Hà
Nội

Số nhà
36, Tập
thể vật tư
thủy lợi,
6 T010307 T1 3 7 75.2 Vũ Văn Dư 0 0983040823
Tứ Hiệp,
Thanh
Trì, Hà
Nội
Ban dân
vận
Thành ủy
7 T010309 T1 3 9 94.4 Đỗ Đức DuThái 0 0985881192
Bình,
Tỉnh Thái
Bình

Số 5 Tổ
17 Hoàng
8 T010312 T1 3 12 75.2 Trang Côn 0 01689915057
Văn Thụ,
Hà Nội

Tổ 7,
Định
Công,
9 T010315 T1 3 15 75.2 Nguyễn Thbaunguyenthi210@gmail.com
0983744245
Hoàng
Mai, Hà
Nội

Số Nhà
13, Ngõ
365 Phố
Vọng,
10 T010316 T1 3 16 110.3 Đinh Thị P.Đông 0 0904200688
Tâm,
Q.Hai Bà
Trưng,
Hà Nội

Số nhà 74
ngõ 77
phố 8/3,
11 T010312A T1 3 12A 75.2 Đỗ Lê Thú dolethuy74@yahoo.com.vn
01216152503
Quỳnh
Mai, Hà
Nội

Phòng
802 Nhà
A1, Khu
Đô thị
Đền Lừ 2,
12 T010312B T1 3 12B 75.2 Nguyễn Tu tuechi76@gmail.com
0943191688
Hoàng
Văn Thụ,
Hoàng
Mai, Hà
Nội
Số 10, lô
14B, phố
Trung
13 T1003S T10 3 3 115.6 Đỗ Thị Vâ vanha1211@gmail.com
0903416996
Hòa, Cầu
Giấy, Hà
Nội.

153 Phố
Yên Lạc,
14 T020301 T2 3 1 108.6 Lê Thị ThúHaithuyhai297@yahoo.com
Bà 0913347381
Trưng,
Hà Nội

Số 1A
ngõ 46
Phố
Phương
Mai,
15 T020302 T2 3 2 97.5 Mạc Hòa 0913346792
Phường
Phương
Mai,
Đống Đa,
HN

Số nhà
51, Cổng
1A, Đặng
Thái
16 T020303 T2 3 3 97.5 Nguyễn Th nguyenthilamnin@yahoo.com
0913248150
Thân,
Hoàn
Kiếm, Hà
Nội

16, ngách
15, Ngõ
Giếng
Mứt,
17 T020304 T2 3 4 94.3 Nguyễn Th 0913227199
Trương
Định, Hai
Bà Trưng,
Hà Nội
Số 899
Đê La
Thành,
Phường
18 T020305 T2 3 5 94.3 Nguyễn Th 0987457786
Ngọc
Khánh,
Quận Ba
Đình, HN

Xóm 7
Cổ Nhuế,
19 T020306 T2 3 6 116.7 Nguyễn Mạ 0902157380
Từ Liêm,
HN

106, Bạch
Mai, P.
Cầu Dền,
20 T020307 T2 3 7 116.7 Nguyễn Th
nguyenhongthuybm@yahoo.com
0912183245
Hai Bà
Trưng,
Hà Nội

12, ngõ
101,
Thanh
21 T020308 T2 3 8 95 Trương QuNhàn,
quangbinh3110@gmail.com
0987553399
Quỳnh
Lôi, Hà
Nội

Số 40,
Đoàn
Trần
22 T020309 T2 3 9 95 Lê Vân AnNghiệp,
vananh_1177@yahoo.com.vn
0988688427
Hai Bà
Trưng,
Hà Nội

Đơn Vị
dịch vụ,
Bệnh
Viện
Bạch
Mai,
23 T020310 T2 3 10 95 Đinh Văn dinhson_bm@yahoo.com.vn
0912100307
Đường
Giải
Phóng,
Quận
Đống Đa,
Hà Nội
Phòng
402 A2
Khu TT
Trung Tự,
24 T020311 T2 3 11 95 Nguyễn Th lnhuong75@yahoo.com.vn
0936 30 98 66
P.Trung
Tự, Đống
Đa, Hà
Nội

Tầng 4,
Phòng
Công
Đoàn,
Tổng
Công Ty
Đầu Tư
Phát
25 T020312 T2 3 12 116.7 Nguyễn ThTriển tambks@yahoo.com
Hạ 0912116219
Tầng Đô
Thị, 27
Huỳnh
Thúc
Kháng,
Quận
Đống Đa,
Hà Nội

106, Bạch
Mai, P.
Cầu Dền,
26 T020315 T2 3 15 94.3 Nguyễnsontungstudio.106bachmai@gmail.com
Tr 0913545743
Hai Bà
Trưng,
Hà Nội

Khoa Vi
sinh,
Bệnh viện
Bạch
Mai, Số
27 T020316 T2 3 16 97.5 Đoàn Mai doanmaiphuong@yahoo.com
0904956768
78, đường
Giải
Phóng,
Đống Đa,
Hà Nội
Khoa
Ngoại
Bệnh
Viện
28 T020317 T2 3 17 97.5 Trần Hữu Bạch 0903212378
Mai,
Quận
Đống Đa,
HN

Viên Tim
Mạch,
Bệnh
Viện
Bạch
29 T020318 T2 3 18 108.6 Nguyễn ThMai,
bachyen_vtm@yahoo.com.vn
0912139651
Đường
Giải
Phóng,
Đống Đa,
Hà Nội

Số
40,Nghác
h 31/1,
Phường
Phương
30 T020312A T2 3 12A 116.7 Lê Thị Loa lt_loan@yahoo.com
0912612300
Liệt,
Quận
Thanh
Xuân, Hà
Nội

Khoa
ngoại
Bệnh viện
31 T020312B T2 3 12B 94.3 Trần Hữu tranvinhknbm@gmail.com
0903 21 23 78
Bạch
Mai, Hà
Nội
21 ngõ
333, phố
Vọng,
Phường
Đồng
32 T0203S T2 3 S Nguyễn Th 0 0
Tâm,
Quận Hai

Trưng ,
Hà Nội

Số nhà
179/144
Nguyễn Vĩnh
09121141
33 T030302 T3 3 2 97.5 Trần Hưng, 0
63
Long Quận
Hoàng
Mai, HN

91 Cầu
Đông,
Đinh Thị Chợ
34 T030303 T3 3 3 97.5 9.03E+08
Kim Anh Đồng
Xuân, Hà
Nội

91 Cầu
Đông,
Chợ
Đồng
Đinh Thị 09034143
35 T030304 T3 3 4 94.3 Xuân,
Kim Anh 66
Quận
Hoàn
Kiếm, Hà
Nội

91 Cầu
Đông,
Chợ
Đồng
Đinh Thị 09034143
36 T030305 T3 3 5 94.3 Xuân,
Kim Anh 66
Quận
Hoàn
Kiếm, Hà
Nội
Nhà H17
Tổ 54 B
Nguyễn P.Yên
37 T030306 T3 3 6 116.7 Mạnh Hòa, nguyenmanhcuong@mof.gov.vn
9.04E+08
Cường Q.Cầu
Giấy, Hà
Nội

Số 9
ngách
Nguyễn 109/2 t.hang@t
090 344
38 T030315 T3 3 15 94.3 Thị Thúy Trung aikisha-
26 28
Hằng Liệt, vn.com
Đống Đa,
Hà Nội

84 Ngõ
259 Phố
Phạm Vọng,
39 T030317 T3 3 17 97.5 Đức Đồng 0 9.14E+08
Thịnh Tâm, Hai
Bà Trưng,
Hà Nội

109C, TT
dược
phẩm 2,
Lê Gia
Đàm Thị
Định, 09125251
40 T030318 T3 3 18 108.6 Phương domoanh172@yahoo.com
Đông 67
Oanh
Nhân,
Hai Bà
Trưng,
HN
03203604775

70045/0303872231

0918133866

0974341999

0904 264 676

0983040823
0985881192

01689915057

0983744245

0904200688

01216152503

0943191688
0903416996

0913347381

0913346792

0913248150

0913227199
0987457786

0902157380

0912183245

0987553399

0988688427

0912100307
0936 30 98 66

0912116219

0913545743

0904956768
0903212378

0912139651

0912612300

0903 21 23 78