You are on page 1of 11

Priopćenje više od 200 znanstvenika i stručnjaka povodom diskusije

u javnosti o temi prava na udomiteljstvo istospolnim parovima
U posljednjih nekoliko dana svjedoci smo diskusije u javnosti o temi prava na udomiteljstvo
istospolnim parovima, tj. u hrvatskom pravnom kontekstu – životnim partnerima i
neformalnim životnim partnerima. Smatramo da smo kao znanstvenice i znanstvenici,
stručnjakinje i stručnjaci, društveno odgovorni u ovom trenutku javno progovoriti o
suvremenim znanstvenim spoznajama o ovoj temi.

Unatoč čestim predrasudama, rezultati dugogodišnjih i sveobuhvatnih istraživanja do sada
nisu uspjeli dokazati da su LGBT osobe (biološki roditelji, udomitelji ili posvojitelji) manje
sposobne od osoba heteroseksualne orijentacije biti roditelji, kao niti da je psihosocijalni
razvoj njihove djece na neki način ugrožen u odnosu na djecu heteroseksualnih roditelja.
Dapače, podaci znanstvenih istraživanja konzistentno pokazuju da kvaliteta i učinkovitost
roditeljstva nije povezana sa seksualnom orijentacijom roditelja. Odnosno, djeca koja žive s
dva roditelja istog spola ne razlikuju se od djece koja žive s dva roditelja različitog spola u
širokom spektru ishoda važnih za dobrobit djece, kao što su školski uspjeh, kognitivni razvoj,
socijalne vještine i mentalno zdravlje. LGBT osobe mogu, jednako kao i osobe
heteroseksualne orijentacije, pružiti primjerenu podršku, toplinu i zdravo okruženje svojoj
djeci.

Znanstvena literatura ističe kvalitetu obiteljskih odnosa i prisutnost dovoljne količine
socijalnih, psiholoških i ekonomskih resursa i podrške roditeljima kao najznačajnije
čimbenike dobrobiti djece i kvalitete odnosa djece s roditeljima, daleko važnije od spola i
seksualne orijentacije roditelja. Sukladno tome, stručne organizacije u svijetu (npr. Američka
psihološka asocijacija, Američka psihijatrijska asocijacija, Američka akademija za pedijatriju)
donijele su službene dokumente u kojima zaključuju da je u najboljem interesu djece
omogućiti uživanje u sigurnosti i trajnoj brizi dvoje roditelja neovisno o spolu ili seksualnoj
orijentaciji tih roditelja.

Ovdje bismo željeli skrenuti pažnju na neispravno korištenje ili čak miješanje pojmova
posvojenje i udomiteljstvo u tekućim javnim raspravama. Udomiteljstvo je oblik socijalne
usluge smještaja ili boravka djeteta koju pruža udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji
živi sam. Posvojenje je oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez
odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta.

U najboljem je interesu djece i roditelja, kao i društva u cijelosti, priznati i prihvatiti
raznovrsnost postojećih obiteljskih zajednica i odnosa u Hrvatskoj. S obzirom da znanstveni
podaci pružaju konzistentne, međusobno sukladne empirijske podatke o tome da nema
značajnih razlika u ishodima djece koja odrastaju u obiteljima s homoseksualnim ili
heteroseksualnim roditeljima, želimo vjerovati da će se hrvatske institucije u donošenju
propisa i reguliranju procedura voditi upravo znanstvenim spoznajama, a ne predrasudama i
stereotipima, te da djeci, kojoj je to potrebno, neće uskraćivati prilike za privremeno
udomljenje od strane pojedinaca ili parova, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju.
Pozivamo Vladu i Sabor Republike Hrvatske da uistinu rade u najboljem interesu djece bez
odgovarajuće roditeljske skrbi i omoguće im ostvarivanje pretpostavki za uživanje u
sigurnosti i brizi udomitelja, neovisno o spolu ili seksualnoj orijentaciji udomitelja.
U potpisu:

prof. dr. sc. Željka Kamenov, psihologinja

dr. sc. Maja Tadić Vujčić, znanstvena suradnica, psihologinja

doc. dr. sc. Marina Štambuk, psihologinja

dr. sc. Antonija Maričić, psihologinja

Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut

Ana Milčić Horvat, prof. psihologije i gestalt psihoterapeut

mr. sc. Irena Čorko Meštrović, psiholog i psihoterapeut

Jasenka Pregrad, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Sandra Tolić, mag. psihologije

Mihael Kozina, psiholog i psihoterapeut

Tereza Oreb, mag. act. soc.

Sena Puhovski, klinički psiholog i psihoterapeut

Kamea Jaman, prof. psihologije

doc. dr. sc. Valerija Križanić, psihologinja

doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, psihologinja

dr. sc. Dino Krupić, psiholog

doc. dr. sc. Ana Kurtović, psihologinja

Asja Zenko, psihologinja

Vesna Katalinić, dipl. soc. radnica

Kristina Starčević Kaić, prof. socijalne pedagogije i psihoterapeutica

Ivana Lukičević, dipl.soc.radnica

Lana Gjurić, mag. psihologije
Nikolina Dubravac, prof. psihologije

Natalija Stanković, prof. psihologije

Lidija Rezić, prof. psihologije

Sanja Orešković, dipl.socijalni pedagog i psihoterapeut

Marina Trbus, prof. psih., univ.spec.iur

Ivana Ćosić Pregrad, klinički psiholog

Jasna Belamarić, prof. psihologije

doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, sociologinja

dr. sc. Pavel Gregorić, filozof

Helena Rašić Radauš, mag.psych.

dr. sc. Tanja Vučković Juroš, sociologinja

Jelena Baborac, mag. psihologije

Doc.dr.sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja

Doc.dr.sc. Ivana Maurović, prof. socijalni pedagog

mr.sc. Velimir Dugandžić, prof. socijalni pedagog, psihoterapeut i supervizor

Alenka Krivicic Jedrejcic, psiholog i psihoterapeut

Nermina Mehić, mag. psych.

Katarina Tomanović, prof. psihologije

prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, psihologinja

Matea Popov, prof. psihologije

Maja Močibob, psihologinja

dr. sc. Vera Ćubela Adorić, izv. prof., psihologinja

doc. dr. sc. Aleksandra Huić, psihologinja

dr. sc. Valentina Kranželić, izv. prof., socijalna pedagoginja
Marija Stojević, magistra psihologije

Prof. dr. sc. Meri Tadinac, psihologinja

mr. spec. Iva Žegura, klin. psih., prof., psihologinja

Prof. dr. sc. Gordana Keresteš, psihologinja

Marina Milković, mag. psihologije

Tia Tomiša, dipl. psih.

dr. sc. Margareta Jelić, izv. prof., psihologinja

Ana Marija Španić, mag.psihologije

Nina Kolanović mag.psihologije, psihoterapeutkinja

Anja Vuković, mag. psihologije

doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, psihologinja

Lea Devčić Conjar, mag.psych.

Ines Ostović, mag. psihologije

Valentina Cindori, dipl. def. socijalni pedagog

Lina Đulvat, psihoterapeut

Anamarija Vuić, mag. psych.

dr. sc. Ivana Jugović, psihologinja

Ivana Radić, dipl. psih.

Irena Jurjević, magistra pedagogije i sociologije, psihoterapeutkinja

Jana Kujundžić, magistra sociologije i rodnih studija

dr.sc. Gabrijela Vrdoljak, psihologinja

mr.sc. Sandra Čirkinagić, dipl.soc.radnica

dr.sc. Zrinka Ristić Dedić, psihologinja
Petra Čeč, mag. psihologije

Mirna Jakšić, psiholog

Dr Ljiljana Bastaić, psihijatrica, psihoterapeutkinja

doc. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, psihologinja

Marija Roth, prof. psihologije, psihoterapeutkinja

Biserka Tomljenović, dipl. soc. radnica, psihoterapeutkinja

Martina Mladić, prof.psihologije

Davor Vinković, mag. psych.

Kristina Vinković, mag. psych.

prof.dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić, psihologinja

doc. dr. sc. Marlena Plavšić, psihologinja

Jelena Paić-Antunović, dipl.psih.

Mia Host, dipl.psiholog - prof. i geštalt psihoterapeut

doc.dr.sc. Jasminka Juretić, psihologinja

Daniela Vukelja, dipl. socijalna.pedagoginja

doc.dr.sc.paed. Barbara Kušević

dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof, psihologinja

Ante Župić, mag. psych.

dr. sc. Brigita Miloš, FFRi

dr.sc.paed. Ana Širanović

Stanislava Jenić, psiholog

doc.dr.sc.ped. Marija Bartulović

doc.dr.sc. Andrea Vranić, psihologinja

Božena Razlog, psihoterapeut
Ana Ajduković, mag.cult.

Danijela Ustić, socijalna pedagoginja

Tihana Stapić, mag.psych.

Marija Eva Ugrina Bovan, psiholog i psihoterapeut

Lana Pehar, mag. psihologije

Zdravko Starčević, dipl. soc.radnik

Helena Rajčić, mag. psihologije

Mirna Keresteš, mag. psihologije

Bogumil Kulaga, prof.psihologije

Andreja Bartolac, prof.psihologije

Mirjana Mozer, prof. psihologije

dr. sc. Josip Šabić, psiholog

Melita Novak Ban, dipl.soc.radnica

Petra Takač, mag.psihologije

Boris Duras, psihoterapeut

Andrea Čvrljak, prof.psihologije i psihoterapeut

doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac, prof. psihologije i psihoterapeut

Alenka Bilić dipl.soc.radnica

doc. dr.sc. Miranda Novak, psihologinja i psihoterapeutkinja;

Magdalena Marković, mag.psych.

prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić, psihologinja

izv.prof.dr.sc. Sanja Smojver-Ažić, psihologinja

dr. sc. Claire Sangster Jokić
Irena Miletić, struč. spec. inf.

Branka Jakelić, mag. pedagogije, književnosti i muzike, psihoterapeutkinja

Silvana Čeko Jurišić, pedagoginja i psihoterapeutkinja

Karolina Hrga, mag. komp. književnosti, izvršna direktorica Centra za ženske studije

Ana Zbiljski,mag. povijesti i mag. edukacije povijesti

Jelena Pensa Galian, psihologinja i magistra djecje i adol. psihijatrije

Prof. dr. sc. Kristina Urbanc, socijalna radnica, redovita profesorica u trajnom zvanju, dječji
integrativni psihoterapeut

Marijana Zrna, dipl.soc.radnica

Renata Sever, dipl.soc.radnica

Jelena Wranna Kovač, prof. soc. pedagoginja

Branka Šalamon, mag. soc. rada

Jasminka Pešut dipl. sociologinja

dr. sc. Toni Babarović, izv. prof., psiholog

dr. sc. Iva Šverko, izv. prof., psihologinja

prof. dr. sc. Renata Franc, psihologinja

dr. sc. Anja Wertag, psihologinja

Lana Lučić, psihologinja

Mara Šimunović, psihologinja

Majda Bujan, mag.iur.

Suzana Komušar, voditeljica financija Centra za ženske studije

mr.sc. Maja Gabelica Šupljika, prof. psihologije

doc.dr.sc. Ana Opačić, socijalna radnica

doc.dr.sc. Marina Milić Babić, socijalna radnica, Gestalt savjetovateljica
doc.dr.sc. Alan Medić.dr.med.spec.epidemiolog i GT psihoetapeut

Melita Horvat, mag.act.soc.

Mirna Bojić, dipl.soc.radnica

Vesna Lepen Vidrač, dipl.soc.radnica

Josipa Brezničar, mag.soc.pol.

Martina Kovačić Lesar, mag.act.soc.

izv. prof.dr.sc. Maja Laklija, socijalna radnica, Gestalt savjetovateljica

dr.sc. Inja Erceg, prof. psihologije

Olga Špirk Bali, dipl.soc.radnica

mr.sci.Polona Bencun Gumzej, dr.med

Danijel Bićanić, mag. psych.

Martina Gajić, mag. psych.

Olivera Petrak, prof. psihologije

doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. psih.

doc.dr.sc. Anja Mirosavljević, socijalna pedagoginja

Jasmina Sočković, prof. psihologije i psihoterapeut

Izv.prof.dr.sc. Ivana Jedud Boric, socijalna pedagoginja

Maja Vukmanić Rajter, prof. socijalne pedagogije

Hana Hrpka, prof.psihologije

Pavle Mamužić,diplomirani psiholog - profesor

Emina Horvat, profesorica i pedagoginja

Daina Udovicich Corelli mag.psiholog. gestalt psihoterapeut

Tanja Tkalec, dipl. socijalna radnica

Maja Sabol Žganec, dipl.iur.
dr. sc. Iris Marušić, psihologinja

doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, psihologinja

Iva Žic, dip.socijalna radnica

doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, psihologinja

dr.sc. Tanja Jurin, psihologinja

dr. sc. Sanda Pletikosić Tončić, psihologinja

Martina Čarija, prof. psihologije

Sanja Radica, prof. psihologije

Sandro Belić. mag.theol,. psihoterapeut

doc.dr.sc. Marijana Kletečki Radović, socijalna radnica

Iskra Pejić, prof. psihologije

Petar Bezinović, psiholog

Dr.sc. Mirjana Mavrak, profesor pedagogije i psihologije

Maja Erceg, mag. psych.

Ana Bogdanić, psihologinja

doc. dr. sc. Miljana Kukić, psihologinja

Vinka Pučić, psiholog i psihoterapeut

Vilma Mazija, profesor pedagogije, profesor sociologije i psihoterapeutkinja

Lana Penezić, prof. sociologije i filozofije

doc. dr. sc. Ivana Hromatko, psihologinja

Lana Bobić, mag.teol.

doc. dr. sc. Tihana Brkljačić, psihologinja

Prof.dr.sc. Mirjana Krizmanić
Andrew Hodges, PhD Social Anthropology

dr.sc. Paul Stubbs

dr. sc. Dea Ajduković, psihologinja

prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, sociolog

Damir Tarokić, klinički psiholog

mag. archeol. Jana Škrgulja

tdr.sc. Željko Zgrablić

Aleksandra Vaskova, dr.med.

Mirna Čagalj Farkas, psihologinja

mr.spec.Ines Denona klinički psiholog i geštalt psihoterapeut

dr. sc. Valnea Žauhar, psihologinja

Tanja Dejanović Šagadin, prof. psihologinja i psihoterapeutkinja

Maja Lovrin Đurović prof.,psihologinja, gestalt psihoterapeutkinja

Andrea Gerčar, mag.psihologije

doc.dr.sc. Zlatan Krajina

prof.dr.sc. Vesna Vlahović-Štetić, psihologinja

Nataša Barolin Belić, spec theol, gestalt psihoterapeutkinja EAGT, ECP, seksualna
terapeutkinja

doc. dr. sc. Kosta Bovan

Prof. dr. sc. Biljana Kašić, sociologinja

dr.sc. Fadil Imširović, edukator rehabilitator

Vedrana Kurjan Manestar, prof. pedagogije, gestalt psihoterapeutkinja

Mirjana Kačavenda, psihologinja

Sofija Mastelica Stokuća, mag.psihologije, psihoterapeut
dr. sc. Damir Lučanin, prof. v. š., psiholog

mr.spec.Draženka Topolnjak Pavišić, klinički psiholog

Tomislav Pučić, klinički psiholog, psihoterapeut

Kristina Pauro, dipl. psiholog-prof.

Pavo Marinović, mag. psihologije

dr. sc. Jadranka Brnčić

Literatura:

1. American Psychological Association (2005). Lesbian and Gay Parenting. American
Psychological Association.

2. Crouch, S. R., McNair, R. i Waters, E. (2016). Impact of family structure and socio-
demographic characteristics on child health and wellbeing in same-sex parent families: A
cross-sectional survey. Journal of Paediatrics and Child Health, 52(5), 499-505.

3. Goldberg, A. E. i Allen, K. R. (2012). LGBT-parent families: Innovations in research and
implications for practice. New York: Springer Science & Business Media.

4. Golombok, S., Mellish, L., Jennings, S., Casey, P., Tasker, F. i Lamb, M. E. (2014).
Adoptive gay father families: Parent–child relationships and children's psychological
adjustment. Child Development, 85(2), 456-468.

5. Manning, W. D., Fettro, M. N. i Lamidi, E. (2014). Child well-being in same-sex parent
families: Review of research prepared for American Sociological Association Amicus Brief.
Population Research and Policy Review, 33(4), 485-502.

6. Maričić, A., Štambuk, M., Tadić Vujčić, M. i Tolić, S. (2016). Roditeljstvo LGB osoba u
Hrvatskoj: „Ja nisam gej mama, ja sam mama“. Zagreb: Jesenski i Turk.

7. McInerny, T. K. Adam, H. M., Campbell, D. E., DeWitt, T. G., Foy, J. M., Kamat i D.
M.(2016). American Academy of Pediatrics Textbook of Pediatric Care. American Academy of
Pediatrics.

8. Vučković Juroš, T. (2017). Comparing the Outcomes of Children of Same-Sex and
Opposite-Sex Partners: Overview of the Quantitative Studies Conducted on Random
Representative Samples. Revija za sociologiju, 47(1), 65-95.