You are on page 1of 18

Sondeig d’Opinió ICPS, 2018

Opinions, comportaments i percepcions sobre la


independència de Catalunya

Institut de Ciències Polítiques i Socials


Adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona
Aquest dossier recull alguns dels resultats més rellevants del Sondeig d’Opinió
Catalunya de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials corresponent a 2018 sobre les
opinions, les preferències i els comportaments dels i les catalanes al voltant de la
independència de Catalunya. També s’hi inclou informació sobre el coneixement i la
valoració dels principals líders polítics, i la intenció de vot en unes futures eleccions
al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya.

El sondeig va consistir en 1.200 entrevistes personals domiciliàries a la població de


18 i més anys empadronada al municipi on es feia l’entrevista. En aquesta anàlisi
només es té en compte, però, la població amb nacionalitat espanyola (1.047
persones).

El treball de camp, dut a terme per l'empresa GESOP, es va realitzar entre el 8


d’octubre i el 5 de novembre de 2018.

L’enquesta compta amb un marge d'error de ±2,8% per a un nivell de confiança del
95% i p=q=0,5.

2
Respecte de l’Estat espanyol Catalunya hauria de ser...

70

60 58,1
54,3

48,3
50
44,3 44,3 43,9 42,9
40,0 40,3
39,2
40 37,0
34,9
% 32,6
28,5 28,3 28,8
30
30,5 24,9
23,8 24,1
22,6 22,9
20,7 20,8 21,5
19,9
18,5 24,1 17,6 18,4
20 22,4 23,0
21,3 21,0
16,5
14,5
10 6,2 7,2
5,3 6,0 4,9
4,0 3,8 4,4 4,0 4,3 3,9
2,5

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Una regió d'Espanya Una Comunitat Autònoma d'Espanya


Un Estat d'una Espanya Federal Un Estat independent

Font: Sondeig Opinió Catalunya, ICPS 3


En qualsevol cas, vostè vol que Catalunya sigui un Estat independent o
prefereix que segueixi formant part d’Espanya?

50

45

40

35

30

% 25
46,1 46,2
20

15

10

5 3,1
4,6
0
Un Estat Part d'Espanya Li és igual Ns/Nc
independent

Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS 4


Si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya,
vostè què faria?

100%

90%

80%
43,7 46,6
49,2 48,6 49,9 47,4 47,9

70%

60% votaria a favor


votaria en contra
50%
no votaria
25,1 votaria en blanc o nul
40% 25,2
29,2 27,4 33,8 31,8 no sap / no contesta
37,1
30%

20% 22,3
13,3 20,9
17,8 14,7
14,4
10% 10,3
0,9 1,8
8,0 1,0 1,0 0,6 1,1 0,7
6,5 4,3 4,1 4,7 4,1 4,8
0%
2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018

Font: Sondeig Opinió Catalunya 2011-2018, ICPS


5
Amb quina freqüència parla d’aquesta qüestió
A vostè personalment, aquesta qüestió sobre la
amb d'altres persones que no pertanyen a la
independència o no de Catalunya li importa...?
seva família?

45 35
40 30
35
25
30
25 20 34,2
% 42,8 %
20 37,0 15 30,1
15
10 18,6
10 17,0
5 11,6 5
8,0
0,1
0 0,7
0
Molt Bastant Poc Gens Ns/Nc Molt Bastant Poc Mai Nc
sovint sovint sovint

En els últims 12 mesos ha expressat alguna vegada la seva


opinió sobre aquest tema... ?
En quina mesura li preocupa que aquest tema acabi
provocant problemes de convivència entre els
45
ciutadans de Catalunya?
40
40
35
35
30
30
25
% 25
43,4
20
% 20
37,2
15 28,7 33,2
28,3 15
10 10
15,5 18,0
5 5 10,7

0 0 1,0
Participant en Signant Portant Donant diners Molt Bastant Poc Gens Ns/Nc
alguna peticions o insígnies o a alguna
manifestació manifestos símbols organització o
d'algun tipus campanya
6
Importància atribuïda, mobilització i preocupació al voltant del tema de la
independència segons si es prefereix que Catalunya sigui un Estat independent
o segueixi formant part d’Espanya

93,6
El tema li importa molt o bastant
72,6

En parla molt o bastant sovint amb persones que no 62,3


pertanyen a la família 38,3

Ha expressat la seva posició participant d'alguna 76,4


manera 25,2

Li preocupa molt o bastant que aquest tema provoqui 54,0


problemes de convivència 88,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

Prefereixen un Estat independent Prefereixen seguir formant part d'Espanya

Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS 7


Com li agradaria que acabés el I com creu vostè que s’acabarà?
procés sobiranista?

100% 100%

90% 17,1 16,5


Amb la independència de 90% 16,0 14,9
34,0 Catalunya
80% 37,8 36,2 80%
36,2
Amb un acord amb Espanya
70% 70%
per dotar Catalunya de més
autogovern 39,7
60% 60% 46,1 43,0 44,4
Amb l'abandonament del
50% procés 50%
45,2
40% 45,0 45,9 No sap / No contesta 40%
44,4
30% 30% 28,3
21,8 27,3 23,9
20% 20%
16,0
10% 13,0 14,0 10%
15,1 14,9 15,5
4,8 13,7 16,8
0% 4,2 3,9 0%
4,3
2015 2016 2015 2016
2017 2018 2017 2018

Font: Sondeig Opinió Catalunya 2015 a 2018, ICPS


8
Percepcions sobre l’evolució del procés sobiranista segons el record de vot en les
eleccions catalanes de 2017 (I)

Record de vot eleccions catalanes 2017

En
Com li agradaria que acabés el No va No tenia No No
C’s JxCat ERC PSC CeC-P CUP PP Altres blanc/
procés sobiranista? votar edat recorda contesta
Nul
Amb la independència de Catalunya 77,4 72,4 1,8 11,6 79,7 4,5 14,3 8,3 8,8 23,5 21,6 24,1

Amb un acord amb Espanya per dotar


47,5 21,2 25,9 76,8 74,1 18,6 40,9 57,1 75,0 49,3 58,8 58,8 24,1
Catalunya de més autogovern

Que s’abandonés el procés 50,5 0,4 18,8 8,0 45,5 28,6 16,7 32,4 17,6 11,8 24,1
NS/NC 2,0 1,5 1,3 2,7 6,3 1,7 9,1 9,5 7,8 27,5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nombre de casos (101) (137) (239) (112) (112) (59) (22) (7) (24) (136) (17) (51) (29)

Percentatges de columna. Quan no sumen 100 és degut a l’arrodoniment


En ombrejat l’opció més triada dintre de cada columna
Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS

9
Percepcions sobre l’evolució del procés sobiranista segons el record de vot en les
eleccions catalanes de 2017 (II)

Record de vot eleccions catalanes 2017


En
No va No tenia No No
I com creu vostè que s'acabarà? C’s JxCat ERC PSC CeC-P CUP PP Altres blanc/
votar edat recorda contesta
Nul
Amb la independència de Catalunya 3,0 32,1 28,5 1,8 2,7 32,2 9,1 14,3 4,4 5,9 5,9 13,8

Amb un acord amb Espanya per


40,6 46,0 45,6 58,0 52,7 37,3 36,4 28,6 41,7 37,5 41,2 47,1 13,8
dotar Catalunya de més autogovern

Amb l'abandonament del procés 44,6 10,9 17,2 23,2 27,7 16,9 36,4 42,9 29,2 28,7 35,3 21,6 27,6
NS/NC 11,9 10,9 8,8 17,0 17,0 13,6 18,2 14,3 29,2 29,4 17,6 25,5 44,8
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nombre de casos (101) (137) (239) (112) (112) (59) (22) (7) (24) (136) (17) (51) (29)

Percentatges de columna. Quan no sumen 100 és degut a l’arrodoniment


En ombrejat l’opció més triada dintre de cada columna
Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS

10
Grau de coneixement i valoració dels líders
Valoració segons record de vot en les eleccions catalanes de 2017
Valoració segons record de vot eleccions catalanes de 2017
Valoració
mitjana
% coneixe- No va No No
en una C’S JxCat ERC PSC CeC-P CUP PP
ment votar recorda contesta
escala de
0 a 10
ORIOL JUNQUERAS 95,2 5,86 3,04 7,88 8,13 4,60 5,27 6,97 1,89 3,77 5,21 4,13
JORDI SANCHEZ 80,6 5,53 1,66 8,02 7,25 3,63 4,87 7,02 2,77 3,32 5,37 3,90
CARLES RIERA 45,3 4,89 1,65 5,94 5,88 2,86 4,47 7,38 2,56 3,81 3,22 3,30
PABLO IGLESIAS 97,2 4,65 2,54 4,95 5,41 4,77 6,40 4,56 2,38 4,09 4,09 3,64
ADA COLAU 94,6 4,58 2,14 4,81 5,37 4,33 6,60 5,28 2,42 3,65 3,84 3,79
CARLES PUIGDEMONT 98,2 4,52 1,11 8,41 6,74 2,29 2,83 6,22 1,24 2,77 3,83 3,22
PEDRO SÁNCHEZ 97,8 4,52 3,93 4,28 4,39 6,45 5,00 3,22 4,32 4,34 4,45 4,04
QUIM TORRA 88,2 4,27 1,09 7,00 6,08 2,42 2,81 5,07 1,67 2,89 3,62 3,29
MIQUEL ICETA 83,2 4,09 4,35 3,44 3,81 6,13 4,71 2,89 3,92 3,89 4,19 3,48
ALBERT RIVERA 95,2 2,14 5,94 0,62 0,71 2,98 1,33 0,47 6,33 3,62 3,05 1,71
INÉS ARRIMADAS 89,4 2,06 6,27 0,58 0,77 3,20 1,53 0,53 6,15 2,86 2,58 2,29
PABLO CASADO 87,6 1,63 3,70 0,74 0,77 1,98 1,05 0,55 7,19 2,80 2,33 1,45
XAVIER GARCÍA ALBIOL 84,9 1,47 3,46 0,62 0,73 2,26 0,92 0,42 5,85 2,64 2,59 1,18

Líders ordenats en funció de la seva valoració (de més a menys)


En ombrejat blau les valoracions mitjanes dels líders per part dels seus propis votants
Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS
11
Intenció directa de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya
(resposta espontània)

La intenció directa de vot en unes


8,8
C's 20,0 eleccions al Parlament de Catalunya
JxCat
9,6 indica que ERC seria la força més
17,1
votada (23,4% del cens), seguida del
ERC 23,4 PSC (11,7%), i després per CeC-P,
16,8 JxCat, C’s i la CUP, que pràcticament
PSC 11,7
10,9 empatarien en vots (aquestes
CeC-P 9,8 quatre formacions es mourien
5,9
8,4 dintre d’una forquilla d’entre el 9,8%
CUP
3,5 i 8,4% dels vots sobre el cens). El PP
2,2
PP 3,3
només aconseguiria el 2,2% dels
1,3
vots.
Altres
0,9
En blanc 2,3 Tanmateix, quan s’examina el record
0,3
0,5
de vot de les persones entrevistades
Nul
0,3 respecte de les eleccions al
8,2
No votaria/Abstenció Parlament del 21D de 2017, destaca
20,9
la sobrerepresentació del vot a ERC i
No sap 10,9
CeC-P (en 6 i 4,8 punts percentuals
No contesta
3,0 respectivament) i la
infrarepresentació del vot a C’s i
0 5 10 15 20 25 JxCat (10,3 i 4 punts).
Intenció de vot Vot eleccions catalanes 21D 2017

Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS 12


Fidelitat i fuites electorals en unes futures eleccions al Parlament de Catalunya

86,4
CUP
10,2
81,8
PP
4,5
77,0
ERC
17,2
73,2
CeC-P
20,6
73,2
PSC
11,7
72,3
C’s
14,9
59,1
JxCat
28,5
Altres
0 20 40 60 80 100 Indefinits
%

Fidelitat de vot Canvi vot Indefinits: no saben o no volen contestar que


farien en unes futures eleccions al Parlament

Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS 13


Fidelitat i fuites electorals en unes eleccions al Parlament de Catalunya

Record de vot eleccions al Parlament de Catalunya del 21D de 2017


No tenia
No va
C’s JxCat ERC PSC CeC-P CUP PP Altres En blanc Nul edat per NR/NC
votar
votar
Intenció de vot eleccions al Parlament de Catalunya

C’s 72,3 3,6 0,9 4,5 7,4 2,5

JxCat 59,1 4,6 0,9 2,9 3,8

ERC 2,0 21,9 77,0 5,4 4,5 5,1 5,1 29,4 3,8

PSC 5,9 0,7 0,8 73,2 10,7 5,3 6,6 11,8 8,8

CeC-P 2,0 1,3 0,9 73,2 5,1 14,3 15,8 4,4 2,5

CUP 4,4 9,2 1,8 86,4 2,2 11,8 2,5

PP 3,0 0,9 81,8 0,7

Altres 2,0 1,5 1,3 2,7 42,9 20,0

En blanc 1,0 0,4 0,9 1,8 14,3 52,6 20,0 1,5 11,8 3,8

Nul 5,3 20,0 1,5 1,3

No votaria 3,0 0,4 2,7 1,8 4,5 15,8 40,0 47,1 23,5 3,8

NS/NC 8,9 12,4 5,0 11,6 2,7 3,4 9,0 28,6 5,3 20,6 11,8 67,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(N) (101) (137) (239) (112) (112) (59) (22) (7) (19) (5) (136) (17) (80)

Percentatges de columnes. Quan no sumen 100 és degut a l’arrodoniment


Les cel·les en blau indiquen el percentatge de vot que conserva cada opció de vot respecte de les eleccions del 21D (taxa de fidelitat)
Després, la resta de percentatges dintre de cada columna indica cap a on marxarien els vots en unes properes eleccions al Parlament
Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS 14
Intenció directa de vot en les eleccions al Congrés dels Diputats
(resposta espontània)

16,5
CeC-P/ECP 15,5 La intenció directa de vot en unes
19,5 eleccions al Congrés dels Diputats
ERC 11,5 indica que ERC seria la força més
PSC 18,5 votada (19,5% del vot sobre el
10,1 cens), seguida del PSC (18,5%), i
PDeCAT/JxCat/CDC 7,0
8,8
després per CeC-P (16,5%). D’altra
3,5 banda, C’s aconseguiria el 7,5% dels
PP
8,4 vots i JxCat/PDeCAT el 7%. A més
C's 7,5 distància, el PP només obtindria el
6,9 3,5% dels vots.
2,1
Altres 1,4

En blanc 3,3 Cal tenir en compte però que quan


0,5 s’examina el record de vot de les
Nul 1,1 persones entrevistades respecte de
0,4
les eleccions generals del 26J de
No votaria/Abstenció 8,7
36,6 2016, destaca la sobrerepresentació
No sap
10,8 del vot a ERC (en 9,6 punts
percentuals) i en menor mesura la
No contesta 1,4 del PSC (3,3 punts).
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Intenció de vot generals Vot eleccions generals 26J 2016

Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS 15


Fidelitat i fuites electorals en unes futures eleccions al Congrés dels Diputats

74,5
PSC
12,0

72,7
ERC
17,8

70,7
ECP/CeC-P
18

61,6
C’s
20,6

58,7
PP
28,3

54,8
CDC/JxCat/PDeCAT Altres
29,1
Indefinits
0 20 40 60 80
%
Indefinits: no saben o no volen contestar que
Fidelitat de vot Canvi vot farien en unes futures eleccions al Congrés

Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS 16


Fidelitat i fuites electorals en unes eleccions al Congrés dels Diputats

Record de vot eleccions generals del 26J de 2016


No tenia
No va
ECP ERC PSC CDC PP C’s Altres En blanc Nul edat per NR/NC
votar
votar
CeC-P 70,7 5,5 5,0 3,2 7,7 3,8 12,1 23,5 8,0
Intenció de vot eleccions al generals

ERC 5,4 72,7 2,1 15,1 7,7 4,3 17,6 5,4

PSC 10,8 4,1 74,5 8,6 15,1 19,2 14,7 14,7 13,4
PDeCAT/
6,8 54,8 0,9 5,9 3,6
JxCAT
PP 1,4 58,7 4,1 3,4 2,9

C’s 0,6 2,1 26,1 61,6 3,8 5,2 8,8 6,3

Altres 1,2 1,4 1,4 2,2 2,2 1,4 61,5 0,9 2,9 0,9

En blanc 3,0 0,9 1,4 1,1 2,7 53,8 2,6 5,9 3,6

Nul 0,6 0,5 1,1 3,8 100,0 1,7 0,9

No votaria 1,8 3,6 2,8 7,5 2,2 2,7 7,7 3,8 44,0 2,9 10,7

NS/NC 6,0 4,5 9,3 6,5 10,9 12,3 15,4 11,5 10,4 14,7 47,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(N) (167) (220) (141) (93) (46) (73) (13) (26) (4) (116) (34) (112)

Percentatges de columnes. Quan no sumen 100 és degut a l’arrodoniment


Les cel·les en blau indiquen el percentatge de vot que conserva cada opció de vot respecte de les eleccions del 26J (taxa de fidelitat)
Després, la resta de percentatges dintre de cada columna indica cap a on marxarien els vots en unes properes eleccions generals
Font: Sondeig Opinió Catalunya 2018, ICPS 17
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

C/ Mallorca, 244 pral. - 08008 Barcelona


Tel. 93 487 10 76
www.icps.cat
@InstitutICPS