You are on page 1of 4

Unitatea de învățământ: Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” București Profesor îndrumător:Teodora Chiac

Disciplina de studiu: Bazele Contabilității Student practicant: Iordache Irina
Clasa: IX-a A
Unitatea de învățare: Obiectul și metoda contabilității Facultatea CIG, Seria A, Anul III
Subiectul lecției: Recapitulare active imobilizate
Tipul lecției: Mixtă

PROIECT DE LECȚIE

1.Competențe specifice:
a) Definirea patrimoniului;
b) Caracterizarea activului;
c) Diferentierea imobilizarilor in functie de categoria din care fac parte.
2.Obiective operaționale:
a) La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să identifice imobilizarile corporale, necorporale,financiare ;
b) să diferentieze imobilizarile in functie de categoria din care fac parte;
c) să calculeze amortizarea lineara a unei imobilizari corporale;
d) să compare imobilizarile corporale, necorporale, financiare.

3.Locul lecției: clasă

1
4.Strategia didactică:

Etapele lecției Timp alocat Activitatea Activitatea Metode,procedee Modalități de
ficarei etape profesorului elevilor și mijloace de evaluare
(min) învățare
1. Momentul 2 minute -Salutul Elevul de serviciu Dialogul Observare
organizatoric. -Fac prezenta imi comunica sistematica
elevilor prin absentii.
folosirea
catalogului
2. Captarea atenției. 2 minute -Dau un exemplu Elevii raspund si Dialogul Observare
din viata de zi cu zi participa activ la sistematica
pentru a avea prezentare
legatura cu lectia

3. Reactualizarea 5 minute -Pun intrebari Elevii raspund Dialogul Fisa de evaluare
cunoștiințelor recapitulative cu intrebarior Explicatia Observare
anterior privire la subiectul adresate si Expunerea sistematica
dobândite. lectiei participa activ cu Conversatia
-Prezint succint privire la ideile
ideile principale ale principale ale
lectiei de lectiei anterioare.
recapitulare pentru
a reactualiza
cunostintele
4. Anunțarea titlului 2 minute -Scriu titlul lectiei Elevii isi noteaza Expunerea Fisa de evaluare
lecției și pe tabla in caiete titlul si Observare
precizarea -Prezint succint principalele sistematica
obiectivelor ideile principale
2
operaționale de care urmeaza a fi informatii
atins. parcurse prezentate.
5. Comunicarea 30 minute -Incep parcurgerea Elevii sunt atenti Dialogul Fisa de evaluare
noului conținut al intrebarilor din la intrebarile din Explicatia Observare
lecției. fisele de recapitulare, Expunerea sistematica
recapitulare raspund activ si isi Conversatia
noteaza in caiet ce
considera ca este
nou

6. Asigurarea 2 minute -Pe baza unor Elevii raspund la Verificare Fisa de evaluare
feedback-ului. exercitii se exercitiile date si Testare Observare
concretizeaza pun intrebari Dialogul sistematica
informatiile asupra a ceea ce
elevilor asupra nu este clar
imobilizarilor
corporale,
necorporale si
financiare
7. Evaluarea 2 minute -Pe langa ceea ce Elevii raspund Testare Observare
performanței. este in fisa de activ. sistematica
observare pun
intrebari asupra
definitiilor
elementelor
activelor
imobilizate
8. Fixarea 2 minute -Ma asigur ca Elevii trebuie sa Conversatia Fisa de evaluare
cunoștiințelor. elevii au inteles raspunda la cateva Verificarea Observare
prin cererea unor intrebari legate de sistematica
exemple uzuale. lectia prezentata.

3
9. Sarcina de muncă 3 minute - Pe langa ceea ce Elevii calculeaza Expunerea Observare
independentă. este in fisa de individual Verificarea sistematica
observare, propun amortizarea..
un exercitiu in plus
de calcul al
amortizarii

4