You are on page 1of 186
Greg Hughes Wibri Tartalom Elész6 Bevevetés BEVEZETES A sorfdzés rovid térténete A kézmives s6rdk forradalma Agabonétél a poharig HOZZAVALOK Amalata Potanyagok és cukrok Malatak, pétanyagok és cukrok - attekintés Akomlé Komlak - attekintés Az éleszté lesztdk - attekintés Asorfoz6viz Favek, virégok, gylimolesdk és fliszerek AZ ELSO LEPESEK készuletek Ahdrom sorfézési médszer Ahigiénia jelentésége Asorlézés eszkazei suritmény haszndlata Malatakivonat hasandlata Sorfdzés teljes cefrézési eljarassal Bedlesztézés Az erjedési folyamat Cukrozas és lefe)tés Tatolds és felszolgslas A palackok felcimkézése 12 14 16 18 20 22 24 28 30 2 4 36 40 42 44 46 48 54 56 58 62 64 66 68 70 SORTIPUSOK ES RECEPTEK Receptvalasztés Hogyan haszndljuk a recepteket? LAGEREK Wildgos lager Pilseni, Borostyén lager Bak és barna lager ALE-EK Pale ale IPA Fanyar és lambic ale-ek Biter Erés ale Bama ale Mild Arpabor Porter Stout BUZASOROK Weissbier Rozssor Witbier Bama biézasdr KEVERT TIPUSU SOROK Vildgos hibridek Borostyan hibridek Filves 6s fiszeres sGrOk Gyiimolesds és zaldséges sordk Hasznos informaciek Fogalomtar Szdszedet és Készdnetnyilvanités i yey 74 78 80 82 20 % 99 108 112 131 137 140 150 160 164 166 169 174 El6észé Sajat sort f6ézni és a munkAnk gyiimdlcsét élvezni kétség- telenil a legpompdsabb idétéltések egyike. Az én soripari pdlyafutdsom is a hazi s6rfézés irdnti élénk érdeklddésembol indult ki. Kisgyerekként lenytigdz- ve figyeltem mindent, ami a sérhéz és a sérfézéshez kapcsolédik. Vonzalmamat talan a nagyapdm térténetei is taplaltdk (bar nem ismerhettem 6t), hiszen 6 volt az egyik helyi fézde sérmestere. A csalddi autés kirandulasok soran minden sérézét feljegyeztem, ami mellett elhaladtunk, és felirtam a sérfézdék cégéreire {rt neveket is. Amikor sajat s6r6k fézésébe kezdtem, az ezekben a fézdékben készitett s6réket probdltam ujra megalkotni, addig finomitgatvaa receptjeimet, amig az eredetihez egészen kézel nem sikerilt jutni. Minden nekifutdssal ujabb technikdkat sajatitottam el, és apré médos{tasokat végeztem. Bs persze hibdkat is kovettem el — melyek elkeriilésében ez a knyv bizonyara segitett volna - de a szerencsés véletlenek révén még a hibak is eredményre vezethetnek. sey Az elsé aranysdrga vildgos sérém példaul ugy sziiletett, hogy elfelejtet- tem karamellmalatét adni a receptem szerint s6tétebb ale-nek késziilé fézethez. A sorfézés most is pontosan ugyanolyan izgalmat jelent nekem, mint 33 éve, amikor elkészitettem az elsé sorémet, Sajét sorét készitve az olvasd is hasonlé izgalmat