You are on page 1of 6

As máquinas

Graciela, Andrea, Gisela e Adrian A.


Proxecto: “A toda máquina!”
Ceip Plurilingüe Frian-Teis
18/19
O plano inclinado
Nome da O plano
máquina: plano inclinado
inclinado serve para
elevar corpos
a diversas
Nome do alturas
inventor:
Simon Stevin
O plano
in
solucion clinado
ou a ca
moitas rg
Inventouse no ano: o persoas a de
levar un par
plano inclinado ou vario a
inventouse na segunda obxect s
os
metade do siglo XVI d.C

Graciela
A bicicleta
A bicicleta serve
Nome da máquina: para o transporte
bicicleta de persoas e
mercancías

Nome do inventor:
Karl Drais

A bicicleta
solucionou o
problema do
transporte.
Inventouse
no ano:
1817
Andrea
O teléfono
Nome da máquina: O teléfono serve
teléfono para transmitir
señales acústicas
a distancia.
Nome do inventor:
Antonio Meucci

O teléfono
solucionou a
Inventouse comunicación.
no ano:
1854

Gisela
A torradora
A torradora
Nome da máquina: serve para
torradora torrar
rebanadas
de pan.
Nome do inventor:
Alan MacMasters

a
t o rrador orma
A f
l u c i o nou a n.
so ar o p
a
t o r r
Inventouse de
no ano: 1909

Adrian A.
Eliximos estas máquinas porque...
Eliximos estas máquinas porque nos pareceron unhas máquinas
interesantes e algunhas destas máquinas fixeron unha mellora moi grande.
O plano inclinado permítenos transportar cousas e incluso transportarnos
a nós; a bicicleta permítenos movernos máis rápido; o teléfono permítenos
comunicarnos a distancia; e a torradora… bueno a torradora axúdanos a
cociñar máis rápido.