You are on page 1of 1

1.1.2 Tiap 1 M' Pasangan Bouwlpank butuh: Rp 49,043.

62
Bahan
0.8571 Lnjr 0.0120 M3 Kayu Meranti Balok 5/7 @Rp 30,000.00 Rp 25,714.29
0.2917 Lnjr 0.0070 M3 Kayu Meranti Papan 3/20 @Rp 20,000.00 Rp 5,833.33
0.0200 Kg Paku Biasa 2"-5" @Rp 9,800.00 Rp 196.00
Rp 31,743.62
Tenaga Kerja
0.1000 Org Pekerja @Rp 80,000.00 Rp 8,000.00
0.1000 Org Tukang Kayu @Rp 80,000.00 Rp 8,000.00
0.0100 Org Kepala Tukang @Rp 80,000.00 Rp 800.00
0.0050 Org Mandor @Rp 100,000.00 Rp 500.00
Rp 17,300.00
Alat
Rp 0.00