You are on page 1of 16

Plany lekcji klas od 3 grudnia 2018 r.

Objaśnienie: (m/n) - pojawia się przy przedmiotach nieprowadzonych co tydzień, m - który tydzień, n - co ile tygodni

1W 2W 1TIA 1TIB

1 07:10 - 07:55

2 08:00 - 08:45

Wychowanie fizyczne Język angielski
Marta Piekut Paulina Wasiucionek
3 09:00 - 09:45 siłownia s 201
Grupa 2 Grupa 2

Wychowanie fizyczne Język angielski
Marta Piekut Paulina Wasiucionek
4 09:55 - 10:40 SALA2 s 201
Grupa 2 Grupa 2

Chemia Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Anna Biczak -Kowalska Sandra Skorza
5 10:50 - 11:35 S 205 S 207
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Fizyka Język polski
Anna Biczak -Kowalska Agnieszka Grajek
6 11:55 - 12:40 S 131 S 206
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Język polski
Marta Piekut Małgorzata Wojtczuk Agnieszka Grajek
7 12:50 - 13:35 SALA1 S 126 S 206
Grupa 1 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka Religia
Paulina Wasiucionek Michał Demczuk Magdalena Leszczyńska Paweł Kieś
8 13:40 - 14:25 s 201 SALA2 S 132 s 202
Grupa 1 Grupa 2 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Matematyka Wychowanie fizyczne Język angielski
Magdalena Leszczyńska Dariusz Grzegrzółka Wakat2 angielski
9 14:30 - 15:15 S 132 SALA1 S 203
1W (Branżowa) Grupa 1 Grupa 1

Język angielski Wychowanie fizyczne Język rosyjski
Paulina Wasiucionek Dariusz Grzegrzółka Wakat2 angielski
10 15:20 - 16:05 s 201 SALA1 S 203
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 1

Etyka Etyka
Iwona Janiak Iwona Janiak
1 07:10 - 07:55 s 202 s 202
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIA (Tnr8)

Informatyka Język niemiecki Biologia
Renata Kaczyńska Małgorzata Kościelecka Anna Dąbrowska
2 08:00 - 08:45 S 133 S 131 S 205
Grupa 1 Grupa 1 (1TIS (Tnr8)) Grupa 1 (1TIA (Tnr8)) 1TIB (Tnr8)

Administrowanie
Religia
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Informatyka sieciowymi systemami Systemy operacyjne Język angielski
Paweł Kieś
Marta Piekut Michał Demczuk Renata Kaczyńska operacyjnymi Krzysztof Cienkus Wakat2 angielski
3 09:00 - 09:45 s 202
SALA1 SALA2 S 133 Robert Wronkowski S 128 s 201
3W (ZSZnr37 ) 2W
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 S 129 Grupa 3 Grupa 1
(Branżowa) Grupa 2

Religia
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Działalność gospodarcza w branży informatycznej Chemia
Paweł Kieś
Marta Piekut Michał Demczuk Małgorzata Wojtczuk Anna Biczak -Kowalska
4 09:55 - 10:40 s 202
SALA1 SALA2 S 126 S 205
3W (ZSZnr37 ) 2W
Grupa 1 Grupa 2 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)
(Branżowa)
Podstawy
Język polski Język polski Działalność gospodarcza w branży informatycznej
przedsiębiorczości
Małgorzata Kościelecka Agnieszka Grajek Małgorzata Wojtczuk
5 10:50 - 11:35 s 201 Ewa Sutyniec S 206 S 126
S 131
1W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)
2W (Branżowa)

Zajęcia z wychowawcą/godziny z Wychowanie fizyczne Matematyka Geografia
wychowawcą Anna Dąbrowska Magdalena Leszczyńska Emila Walczak
6 11:55 - 12:40 Ewa Sutyniec SALA2 S 132 S 127
BIBLIOTEKA2 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)
1W (Branżowa)

Chemia Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Matematyka
7 12:50 - 13:35 Anna Biczak -Kowalska Tadeusz Kula Ewa Sutyniec Magdalena Leszczyńska
S 126 s 208 S 205 S 132
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Matematyka Język angielski Urządzenia techniki komputerowej Podstawy przedsiębiorczości
Magdalena Leszczyńska Paulina Wasiucionek Krzysztof Cienkus Ewa Sutyniec
8 13:40 - 14:25 S 132 s 201 S 128 S 126
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) Grupa 2 1TIB (Tnr8)

Język polski
Biologia Systemy operacyjne
Małgorzata
Anna Dąbrowska Krzysztof Cienkus
9 14:30 - 15:15 Kościelecka
S 205 S 128
1W (Branżowa) S 126 Grupa 1
2W (Branżowa)

Religia Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Paweł Kieś Robert Wronkowski
10 15:20 - 16:05 s 202 S 129
1W (Branżowa) Grupa 1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Systemy operacyjne
Robert Wronkowski Krzysztof Cienkus
1 07:10 - 07:55 S 129 S 128
Grupa 3 Grupa 2

Historia Informatyka Urządzenia techniki komputerowej
Tomasz Siedlecki Renata Kaczyńska Robert Wronkowski
2 08:00 - 08:45 S 207 S 133 S 129
2W (Branżowa) Grupa 3 Grupa 1

Zajęcia z Urządzenia techniki
wychowawcą/godziny Systemy operacyjne Informatyka Wychowanie fizyczne
komputerowej
z wychowawcą Krzysztof Cienkus Renata Kaczyńska Rafał Pajnowski
3 09:00 - 09:45 Robert Wronkowski
Paweł Kieś S 128 S 133 pinpong
s 202 Grupa 1 Grupa 2 S 129 1TIB (Tnr8)
Grupa 3
2W (Branżowa)

Administrowanie Administrowanie
Język polski Urządzenia techniki
Informatyka Informatyka sieciowymi systemami sieciowymi systemami Historia
Małgorzata komputerowej
Renata Kaczyńska Janina Szewczyk operacyjnymi operacyjnymi Tomasz Siedlecki
4 09:55 - 10:40 Kościelecka Krzysztof Cienkus
S 133 S 130 s 201 Robert Wronkowski S 128 Krystian Cieślak S 207
Grupa 2 Grupa 3 S 129 S 125 1TIB (Tnr8)
2W (Branżowa) Grupa 2
Grupa 1 Grupa 3

Podstawy
Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Matematyka
przedsiębiorczości
Małgorzata Wojtczuk Agnieszka Grajek Magdalena Leszczyńska
5 10:50 - 11:35 Ewa Sutyniec
S 126 S 131 S 206 S 132
1W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)
2W (Branżowa)

Język polski Wychowanie fizyczne Historia Język polski
Małgorzata Kościelecka Anna Dąbrowska Tomasz Siedlecki Agnieszka Grajek
6 11:55 - 12:40 s 201 SALA2 S 127 S 206
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Geografia Wychowanie fizyczne Matematyka Fizyka
Emila Walczak Anna Dąbrowska Magdalena Leszczyńska Anna Biczak -Kowalska
7 12:50 - 13:35 S 127 SALA1 S 132 S 205
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Fizyka Język angielski Urządzenia techniki komputerowej Wiedza o kulturze
Anna Biczak -Kowalska Paulina Wasiucionek Krzysztof Cienkus Zenobia Kondratiuk
8 13:40 - 14:25 S 205 s 201 S 128 S 207
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) Grupa 1 1TIB (Tnr8)
Historia Urządzenia techniki komputerowej Matematyka
Tomasz Siedlecki Krzysztof Cienkus Magdalena Leszczyńska
9 14:30 - 15:15 S 207 S 128 S 132
1W (Branżowa) Grupa 1 1TIB (Tnr8)

Religia Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Paweł Kieś Krzysztof Cienkus
10 15:20 - 16:05 s 202 S 128
1W (Branżowa) Grupa 1

Wychowanie fizyczne
Marta Piekut
1 07:10 - 07:55 SALA1
Grupa 2

Język angielski Język angielski Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Joanna Szlęzak Wakat2 angielski Krzysztof Cienkus
2 08:00 - 08:45 S 131 S 203 S 128
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

Urządzenia techniki
Język polski Informatyka komputerowej
Agnieszka Grajek Sandra Skorza
3 09:00 - 09:45 Robert Wronkowski
S 206 S 133 S 129
1TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2

Religia Język angielski
Paweł Kieś Wakat2 angielski
4 09:55 - 10:40 s 202 S 126
1TIA (Tnr8) Grupa 1

Biologia Wiedza o społeczeństwie
Anna Dąbrowska Zenobia Kondratiuk
5 10:50 - 11:35 S 205 S 207
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Wiedza o społeczeństwie Wychowanie fizyczne
Zenobia Kondratiuk Rafał Pajnowski
6 11:55 - 12:40 S 207 SALA2
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Geografia Systemy operacyjne
Emila Walczak Krzysztof Cienkus
7 12:50 - 13:35 S 127 S 128
1TIA (Tnr8) Grupa 3

Wiedza o kulturze Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
8 13:40 - 14:25 Alicja Mrozek Krzysztof Cienkus
S 131 S 128
1TIA (Tnr8) Grupa 3

Urządzenia techniki komputerowej
Robert Wronkowski
9 14:30 - 15:15 S 129
Grupa 3

10 15:20 - 16:05

Religia
Paweł Kieś
1 07:10 - 07:55 s 202
1TIA (Tnr8)

Podstawy przedsiębiorczości Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ewa Sutyniec Paweł Kieś
2 08:00 - 08:45 S 127 S 205
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)
Język polski Wychowanie fizyczne
Agnieszka Grajek Rafał Pajnowski
3 09:00 - 09:45 S 206 SALA1
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Urządzenia techniki
Język angielski Język angielski komputerowej Informatyka
Joanna Szlęzak Wakat2 angielski Sandra Skorza
4 09:55 - 10:40 Robert Wronkowski
S 206 S 132 S 133
S 129
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 2
Grupa 1

Język niemiecki
Język angielski Małgorzata Historia
Joanna Szlęzak Tomasz Siedlecki
5 10:50 - 11:35 Kościelecka
s 201 S 207
S 126
Grupa 1 1TIB (Tnr8)
Grupa 2

Diagnostyka i
Administrowanie naprawa urządzeń
Wychowanie fizyczne Język angielski sieciowymi systemami techniki
Dariusz Grzegrzółka Wakat2 angielski operacyjnymi
6 11:55 - 12:40 komputerowej
SALA2 S 206 Krzysztof Cienkus Robert Wronkowski
Grupa 1 Grupa 2 S 128 S 129
Grupa 1 Grupa 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy Edukacja dla bezpieczeństwa
Paweł Kieś Michał Demczuk
7 12:50 - 13:35 S 131 S 126
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Historia Podstawy przedsiębiorczości
8 13:40 - 14:25 Tomasz Siedlecki Ewa Sutyniec
S 207 S 203
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Systemy operacyjne Religia
Krzysztof Cienkus Paweł Kieś
9 14:30 - 15:15 S 128 s 202
Grupa 2 1TIB (Tnr8)

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Krzysztof Cienkus
10 15:20 - 16:05 S 128
Grupa 2
1TIB 1TIC 1TIS 1TOT 2TIA

Piłka nożna_4
Dariusz Grzegrzółka
KS1
Grupa 1

Język angielski Fizyka Piłka nożna_4
Wakat2 angielski Anna Biczak -Kowalska Dariusz Grzegrzółka
s 202 S 205 KS1
Grupa 1 1TIS (Tnr8) Grupa 1

Język angielski Religia Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Sieci komputerowe
Paulina Wasiucionek Paweł Kieś Dariusz Grzegrzółka Małgorzata Wojtczuk Krystian Cieślak
s 201 S 206 basen S 126 S 125
Grupa 2 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Język angielski Religia Wychowanie fizyczne Fizyka Informatyka
Paulina Wasiucionek Paweł Kieś Dariusz Grzegrzółka Anna Biczak -Kowalska Sandra Skorza
s 201 s 202 basen S 205 S 133
Grupa 2 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Administrowanie
wychowawcą/godziny z wychowawcą Edukacja dla bezpieczeństwa Wiedza o społeczeństwie Organizacja imprez i usług turystycznych sieciowymi systemami
Sandra Skorza Małgorzata Wojtczuk Zenobia Kondratiuk Sylwia Kownacka operacyjnymi
S 207 S 126 s 202 S 203 Krystian Cieślak
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 125
Grupa 1

Język polski Biologia Matematyka Organizacja imprez i usług turystycznych Język angielski
Agnieszka Grajek Anna Dąbrowska Magdalena Leszczyńska Sylwia Kownacka Paulina Wasiucionek
S 206 S 205 S 132 S 203 BIBLIOTEKA2
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Język polski Fizyka Język polski Matematyka Język angielski
Agnieszka Grajek Anna Biczak -Kowalska Alicja Mrozek Magdalena Leszczyńska Paulina Wasiucionek
S 206 S 205 S 131 S 132 s 201
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Religia Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Język polski Język angielski Matematyka
Paweł Kieś Małgorzata Wojtczuk Alicja Mrozek Wakat2 angielski Janina Szewczyk
s 202 S 126 S 131 S 203 S 207
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) Grupa 1 2TIA (Tnr8)

Język angielski Wychowanie fizyczne Język niemiecki Religia
Wakat2 angielski Rafał Pajnowski Małgorzata Kościelecka Paweł Kieś
S 203 SALA2 S 131 s 202
Grupa 1 1TIC (Tnr8) Grupa 2 2TIA (Tnr8)

Język rosyjski Matematyka Język niemiecki
Wakat2 angielski Magdalena Leszczyńska Małgorzata Kościelecka
S 203 S 132 S 126
Grupa 1 1TIC (Tnr8) Grupa 1

Etyka Etyka Piłka nożna_4
Iwona Janiak Iwona Janiak Dariusz Grzegrzółka
s 202 s 202 KS2
B (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIA (Tnr8) Grupa 1

Biologia Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Język niemiecki Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
Anna Dąbrowska Krzysztof Cienkus Małgorzata Kościelecka Marta Piekut Dariusz Grzegrzółka
S 205 S 128 S 131 SALA1 SALA2
1TIB (Tnr8) Grupa 2 Grupa 1 (1TIS (Tnr8)) Grupa 1 (1TIA (Tnr8)) Grupa 2 2TIA (Tnr8)

Administrowanie
Język niemiecki Język polski Wychowanie fizyczne Wiedza o społeczeństwie sieciowymi systemami
Małgorzata Agnieszka Grajek Dariusz Grzegrzółka Zenobia Kondratiuk operacyjnymi
Kościelecka S 206 KS1 S 207 Krystian Cieślak
S 132 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 125
Grupa 2 Grupa 1

Chemia Język polski Systemy operacyjne Informatyka Wiedza o kulturze Informatyka
Anna Biczak -Kowalska Agnieszka Grajek Robert Wronkowski Renata Kaczyńska Zenobia Kondratiuk Sandra Skorza
S 205 S 206 S 125 S 133 S 207 s 200
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 1TOT (Tnr8) Grupa 1
Administrowanie Projektowanie i
Urządzenia techniki
gospodarcza w branży informatycznej Informatyka sieciowymi systemami Chemia Geografia montaż lokalnych sieci
komputerowej
Małgorzata Wojtczuk Renata Kaczyńska operacyjnymi Anna Biczak -Kowalska Emila Walczak komputerowych
S 126 S 133 Krzysztof Cienkus Krystian Cieślak S 205 S 127 Robert Wronkowski
S 128
1TIB (Tnr8) Grupa 1 S 125 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 124
Grupa 2 Grupa 3 Grupa 1

Działalność gospodarcza w branży
Geografia Bezpieczeństwo i higiena pracy Informatyka Systemy operacyjne Chemia informatycznej
Emila Walczak Paweł Kieś Renata Kaczyńska Krystian Cieślak Anna Biczak -Kowalska
S 127 s 202 S 133 S 125 S 205 Małgorzata Wojtczuk
S 126
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Zajęcia sportowe
Matematyka Wychowanie fizyczne Zajęcia sportowe Wychowanie fizyczne Język hiszpański Systemy operacyjne
Wakat zajęcia
Magdalena Leszczyńska Rafał Pajnowski sportowe Ariel Szulc Michał Demczuk Ricardo Molina Robert Wronkowski
S 132 SALA3 SALA1 pinpong S 131 S 130
SALA2
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1
Grupa 1

Zajęcia sportowe
Podstawy przedsiębiorczości Geografia Zajęcia sportowe Język hiszpański Pracownia turystyki Sieci komputerowe
Wakat zajęcia
Ewa Sutyniec Emila Walczak Ariel Szulc Ricardo Molina Małgorzata Wojtczuk Krystian Cieślak
sportowe
S 126 S 127 SALA1 S 131 S 205 S 125
SALA2
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1
Grupa 1

Urządzenia techniki Zajęcia z wychowawcą/godziny z
Matematyka Geografia turystyczna Piłka nożna_4
komputerowej wychowawcą
Magdalena Leszczyńska Sylwia Kownacka Dariusz Grzegrzółka
Robert Wronkowski Michał Demczuk
S 132 S 131 KS2
S 129 1TIC (Tnr8) S 207 1TOT (Tnr8) Grupa 1
Grupa 2 1TIS (Tnr8)

naprawa urządzeń techniki komputerowej Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Matematyka Piłka nożna_4
Robert Wronkowski Krystian Cieślak Magdalena Leszczyńska Dariusz Grzegrzółka
S 129 S 125 S 132 KS2
Grupa 1 Grupa 2 1TIS (Tnr8) Grupa 1

Administrowanie sieciowymi systemami
Systemy operacyjne operacyjnymi
Krzysztof Cienkus Krystian Cieślak
S 128 S 125
Grupa 2 Grupa 2

Administrowanie Zajęcia sportowe
sieciowymi systemami Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Zajęcia sportowe Język angielski Język angielski
Wakat zajęcia
operacyjnymi Krystian Cieślak Ariel Szulc Wakat2 angielski Joanna Szlęzak
sportowe
Krzysztof Cienkus S 125 KS2 S 126 s 201
S 128 Grupa 1 KS1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2
Grupa 1
Grupa 2

Zajęcia sportowe
Wychowanie fizyczne Język niemiecki Język angielski Zajęcia sportowe Język angielski Wychowanie fizyczne
Wakat zajęcia
Rafał Pajnowski Małgorzata Kościelecka Joanna Szlęzak Ariel Szulc Wakat2 angielski Marta Piekut
sportowe
pinpong S 126 s 201 KS2 S 127 SALA1
1TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 KS1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2
Grupa 1

Historia Chemia Podstawy przedsiębiorczości Biologia Wychowanie fizyczne
Tomasz Siedlecki Anna Biczak -Kowalska Ewa Sutyniec Anna Dąbrowska Dariusz Grzegrzółka
S 207 S 132 S 126 S 205 SALA1
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Diagnostyka i
Administrowanie naprawa urządzeń
Matematyka sieciowymi systemami Informatyka Historia Podstawy turystyki Wychowanie fizyczne
techniki
Magdalena Leszczyńska operacyjnymi Renata Kaczyńska Tomasz Siedlecki Sylwia Kownacka Dariusz Grzegrzółka
komputerowej
S 132 Robert Wronkowski S 133 Krzysztof Cienkus S 207 S 203 SALA2
1TIB (Tnr8) S 129 Grupa 2 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)
S 128
Grupa 1 Grupa 3

Język polski Systemy operacyjne Systemy operacyjne Informatyka Matematyka Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Język polski
Agnieszka Grajek Robert Wronkowski Krystian Cieślak Renata Kaczyńska Magdalena Leszczyńska Sylwia Kownacka Alicja Mrozek
S 206 S 129 S 125 S 133 S 132 S 205 S 131
1TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Fizyka Historia Język angielski Organizacja imprez i usług turystycznych Język polski
Anna Biczak -Kowalska Tomasz Siedlecki wAKAT ANGILSKI Sylwia Kownacka Alicja Mrozek
S 205 S 207 s 201 S 203 S 131
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Projektowanie i
Wiedza o kulturze Podstawy przedsiębiorczości Język polski Matematyka montaż lokalnych sieci
Zenobia Kondratiuk Ewa Sutyniec Alicja Mrozek Magdalena Leszczyńska komputerowych
S 207 S 126 S 131 S 132 Robert Wronkowski
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 130
Grupa 1
Zajęcia sportowe Urządzenia techniki
Matematyka Działalność gospodarcza w branży informatycznej Zajęcia sportowe Religia
Wakat zajęcia komputerowej
Magdalena Leszczyńska Małgorzata Wojtczuk Ariel Szulc Paweł Kieś
S 132 S 126 sportowe KS2 s 202 Robert Wronkowski
KS1 S 125
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 2 1TOT (Tnr8)
Grupa 1 Grupa 1

Zajęcia sportowe Język niemiecki
Matematyka Wakat zajęcia Zajęcia sportowe Małgorzata
Magdalena Leszczyńska Ariel Szulc
sportowe Kościelecka
S 132 KS2
KS1 S 131
1TIC (Tnr8) Grupa 2
Grupa 1 Grupa 1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki Informatyka
komputerowej Sandra Skorza
Krystian Cieślak S 133
S 125 Grupa 1
Grupa 1

naprawa urządzeń techniki komputerowej Edukacja dla bezpieczeństwa Matematyka
Krzysztof Cienkus Michał Demczuk Janina Szewczyk
S 128 S 205 S 132
Grupa 3 1TIS (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Urządzenia techniki Język angielski Bezpieczeństwo i higiena pracy Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka
komputerowej Joanna Szlęzak Paweł Kieś Wakat2 angielski Marta Piekut Janina Szewczyk
Krzysztof Cienkus s 201 s 202 S 203 SALA1 S 132
S 128 Grupa 2 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TIA (Tnr8)
Grupa 3

Urządzenia techniki Urządzenia techniki
Język angielski Wiedza o społeczeństwie Geografia turystyczna Język polski
komputerowej komputerowej
Paulina Wasiucionek Zenobia Kondratiuk Sylwia Kownacka Alicja Mrozek
Krystian Cieślak Robert Wronkowski
s 201 S 207 S 203 S 131
S 125 S 129
Grupa 2 1TIC (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)
Grupa 1 Grupa 2

Witryny i aplikacje
Wiedza o społeczeństwie Język polski Język angielski Wychowanie fizyczne Język angielski internetowe
Zenobia Kondratiuk Agnieszka Grajek wAKAT ANGILSKI Michał Demczuk Joanna Szlęzak Sandra Skorza
S 207 S 206 S 131 SALA1 s 201 S 133
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1

Wychowanie fizyczne Język angielski Język angielski Język angielski Podstawy turystyki Religia
Rafał Pajnowski Wakat2 angielski Joanna Szlęzak wAKAT ANGILSKI Sylwia Kownacka Paweł Kieś
SALA2 S 203 s 201 S 131 S 126 s 202
1TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Działalność gospodarcza w branży
Systemy operacyjne Wiedza o kulturze Religia Informatyka Informatyka Informatyka informatycznej
Krzysztof Cienkus Zenobia Kondratiuk Paweł Kieś Janina Szewczyk Krystian Cieślak Robert Wronkowski Małgorzata Wojtczuk
S 128 S 207 s 202 S 130 S 125 S 129 S 126
Grupa 3 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 2TIA (Tnr8)

Język niemiecki
anie sieciowymi systemami operacyjnymi Język angielski Geografia Język polski
Małgorzata
Krzysztof Cienkus Wakat2 angielski Kościelecka Emila Walczak Agnieszka Grajek
S 128 s 201 S 127 S 206
S 132
Grupa 3 Grupa 1 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8)
Grupa 2

Język polski Piłka nożna_4
Agnieszka Grajek Dariusz Grzegrzółka
S 206 KS2
1TOT (Tnr8) Grupa 1

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
Małgorzata Wojtczuk
S 126
1TOT (Tnr8)

Urządzenia techniki komputerowej Informatyka
Krzysztof Cienkus Sandra Skorza
S 128 s 200
Grupa 3 Grupa 2

Działalność gospodarcza w branży
ezpieczeństwo i higiena pracy Urządzenia techniki komputerowej Historia
informatycznej
Paweł Kieś Krzysztof Cienkus Tomasz Siedlecki
Małgorzata Wojtczuk
S 205 S 128 S 207
S 126
1TIB (Tnr8) Grupa 3 2TIA (Tnr8)
1TIS (Tnr8)
Wychowanie fizyczne Systemy operacyjne Historia Pracownia turystyki Język angielski Język polski
Rafał Pajnowski Krzysztof Cienkus Tomasz Siedlecki Małgorzata Wojtczuk Joanna Szlęzak Alicja Mrozek
SALA1 S 128 S 205 S 132 s 202 S 131
1TIB (Tnr8) Grupa 3 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TIA (Tnr8)

Urządzenia techniki
komputerowej Historia Religia Podstawy przedsiębiorczości Matematyka
Tomasz Siedlecki Paweł Kieś Ewa Sutyniec Janina Szewczyk
Krzysztof Cienkus S 207 s 202 S 127 S 203
S 128 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)
Grupa 3

Diagnostyka i
naprawa urządzeń
Historia Podstawy przedsiębiorczości Wiedza o kulturze Język polski techniki
Tomasz Siedlecki Ewa Sutyniec Alicja Mrozek Agnieszka Grajek komputerowej
S 207 S 127 S 131 S 206 Krzysztof Cienkus
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 128
Grupa 1

Zajęcia z wychowawcą/godziny z
Informatyka Wychowanie fizyczne Biologia Wychowanie fizyczne Język angielski wychowawcą
Sandra Skorza Rafał Pajnowski Anna Dąbrowska Michał Demczuk Joanna Szlęzak Paulina Wasiucionek
S 133 SALA1 S 205 pinpong s 201 S 131
Grupa 3 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TIA (Tnr8)

Urządzenia techniki
Edukacja dla bezpieczeństwa Urządzenia techniki komputerowej Podstawy przedsiębiorczości Historia Systemy operacyjne
komputerowej
Michał Demczuk Krystian Cieślak Ewa Sutyniec Tomasz Siedlecki Robert Wronkowski
Krzysztof Cienkus
S 126 S 125 S 205 s 208 S 129
S 128
1TIB (Tnr8) Grupa 1 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1
Grupa 2

Administrowanie Urządzenia techniki Język angielski zawodowy w branży
Podstawy przedsiębiorczości Urządzenia techniki komputerowej sieciowymi systemami Religia
komputerowej informatycznej
Ewa Sutyniec Krystian Cieślak operacyjnymi Robert Wronkowski Paweł Kieś Wakat2 angielski
S 203 S 125 Krzysztof Cienkus s 202
S 129 S 132
1TIB (Tnr8) Grupa 1 S 128 1TOT (Tnr8)
Grupa 2 2TIA (Tnr8)
Grupa 1

Diagnostyka i
Urządzenia techniki naprawa urządzeń
Religia Język angielski
komputerowej techniki
Paweł Kieś Paulina Wasiucionek
Krystian Cieślak komputerowej
s 202 s 201
S 125 Robert Wronkowski
1TIB (Tnr8) Grupa 1
Grupa 1 S 129
Grupa 2

Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe
Wakat zajęcia Ariel Szulc
sportowe KS2
KS1 Grupa 2
Grupa 1
2TIA 2TIB 2TOT 3TIA 3TIB 3TOT

Piłka nożna_4 Informatyka Systemy operacyjne
Wakat zajęcia Sandra Skorza Krystian Cieślak
sportowe S 133 S 125
KS2 Grupa 2 Grupa 3
Grupa 2

Piłka nożna_4 Administrowanie sieciowymi systemami Informatyka Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
Wakat zajęcia operacyjnymi Sandra Skorza Anna Dąbrowska Marta Piekut
sportowe Krystian Cieślak S 133 SALA1 SALA2
KS2 S 125 Grupa 3 Grupa 1 Grupa 2
Grupa 2 Grupa 2

Informatyka Język polski Język angielski Język angielski Administrowanie bazami danych Pracownia turystyki
Sandra Skorza Alicja Mrozek wAKAT ANGILSKI Wakat2 angielski Ilona Bednarska Sylwia Kownacka
s 200 S 131 BIBLIOTEKA2 s 202 S 129 S 203
Grupa 2 2TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Pracownia obsługi
Sieci komputerowe Wychowanie fizyczne Język angielski Język polski Systemy baz danych informatycznej
Krystian Cieślak Anna Dąbrowska Wakat2 angielski Alicja Mrozek Ilona Bednarska Małgorzata Wojtczuk
S 129 pinpong S 203 S 131 s 200 S 124
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Administrowanie
Język angielski Matematyka Język polski Język polski Geografia
bazami danych
Paulina Wasiucionek Tadeusz Kula Alicja Mrozek Agnieszka Grajek Emila Walczak
Ilona Bednarska
s 201 s 208 S 131 S 206 s 200 S 127
Grupa 2 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
3TIB (Tnr8)

Administrowanie Projektowanie i
Witryny i aplikacje Podstawy działalności gospodarczej w Historia i
sieciowymi systemami Informatyka montaż lokalnych sieci Religia Geografia turystyczna
internetowe turystyce społeczeństwo
operacyjnymi Janina Szewczyk komputerowych Paweł Kieś Emila Walczak
Sandra Skorza Małgorzata Wojtczuk Zenobia Kondratiuk
Krystian Cieślak BIBLIOTEKA1 S 133 Robert Wronkowski S 126 s 202 s 201 S 127
S 129 Grupa 1 S 125 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 2TOT (Tnr8) 3TIB (Tnr8)
Grupa 2 Grupa 3

Język obcy zawodowy
Systemy operacyjne Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych Zajęcia informatyczne Historia i społeczeństwo Matematyka w turystyce
Krystian Cieślak Robert Wronkowski Ilona Bednarska Zenobia Kondratiuk Janina Szewczyk Wakat2 angielski
S 129 S 125 s 200 s 208 S 207 S 203
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Zajęcia z
Matematyka Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych Matematyka Język polski wychowawcą/godziny
Janina Szewczyk Robert Wronkowski Tadeusz Kula Agnieszka Grajek z wychowawcą
S 207 S 125 s 208 S 206 Emila Walczak
2TIA (Tnr8) Grupa 1 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) S 127
3TOT (Tnr8)

Organizacja imprez i
Religia Sieci komputerowe Język angielski Język polski usług turystycznych
Paweł Kieś Krystian Cieślak Paulina Wasiucionek Agnieszka Grajek Emila Walczak
s 202 S 125 s 201 S 206 S 127
2TIA (Tnr8) Grupa 1 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Język niemiecki Sieci komputerowe Witryny i aplikacje internetowe
Małgorzata Kościelecka Krystian Cieślak Piotr Szklany
S 126 S 125 S 124
Grupa 1 Grupa 1 Grupa 1

Administrowanie
Piłka nożna_4 Witryny i aplikacje internetowe sieciowymi systemami
Wakat zajęcia Sandra Skorza operacyjnymi
sportowe s 200 Robert Wronkowski
KS1 Grupa 1 S 129
Grupa 2 Grupa 3

Administrowanie
Wychowanie fizyczne sieciowymi systemami Sieci komputerowe Informatyka Informatyka
Dariusz Grzegrzółka operacyjnymi Krystian Cieślak Sandra Skorza Ilona Bednarska
SALA2 Robert Wronkowski S 125 s 200 S 124
2TIA (Tnr8) S 129 Grupa 2 Grupa 3 3TIB (Tnr8)
Grupa 1

Pracownia informacji
Informatyka Matematyka Wychowanie fizyczne Informatyka turystycznej
Sandra Skorza Tadeusz Kula Anna Dąbrowska Ilona Bednarska Sylwia Kownacka
s 200 s 208 siłownia S 124 S 203
Grupa 2 2TIB (Tnr8) Grupa 1 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Administrowanie
Sieci komputerowe Matematyka Geografia Język niemiecki Pracownia turystyki
bazami danych
Krystian Cieślak Tadeusz Kula Emila Walczak Małgorzata Kościelecka Sylwia Kownacka
Ilona Bednarska
S 129 s 208 S 127 S 132 S 203
S 124
Grupa 2 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
3TIB (Tnr8)
Witryny i aplikacje Zajęcia z wychowawcą/godziny z
Religia Matematyka Systemy baz danych Wychowanie fizyczne
internetowe wychowawcą
Paweł Kieś Tadeusz Kula Ilona Bednarska Anna Dąbrowska
Sandra Skorza s 202 Sylwia Kownacka s 208 S 129 SALA1
s 200 S 203
2TIB (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 2TOT (Tnr8)

Diagnostyka i Projektowanie i
Działalność gospodarcza w branży naprawa urządzeń Język niemiecki
Informatyka montaż lokalnych sieci Geografia turystyczna Systemy baz danych Język polski
informatycznej techniki Małgorzata
Sandra Skorza komputerowych Sylwia Kownacka Ilona Bednarska Agnieszka Grajek
Małgorzata Wojtczuk komputerowej s 200 Robert Wronkowski S 203 S 129 Kościelecka S 206
S 126 Krzysztof Cienkus s 201
Grupa 2 S 124 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
2TIA (Tnr8) S 128 3TIB (Tnr8)
Grupa 3
Grupa 1

Administrowanie Programowanie
Pracownia obsługi Zajęcia z wychowawcą/godziny z Historia i
sieciowymi systemami Urządzenia techniki komputerowej Pracownia turystyki aplikacji
informatycznej wychowawcą społeczeństwo
operacyjnymi Krzysztof Cienkus Małgorzata Wojtczuk Sylwia Kownacka Renata Kaczyńska internetowych Zenobia Kondratiuk
Krystian Cieślak S 128 S 203 Piotr Szklany
BIBLIOTEKA1 s 201 S 127
S 129 Grupa 1 Grupa 2 S 124
Grupa 1 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 3TIB (Tnr8)

Programowanie
Urządzenia techniki Język niemiecki
Organizacja imprez i usług turystycznych Wychowanie fizyczne aplikacji
komputerowej Małgorzata
Sylwia Kownacka Rafał Pajnowski internetowych
Robert Wronkowski Kościelecka
S 203 pinpong Piotr Szklany
S 129 S 207
2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) S 124
Grupa 2 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Programowanie Programowanie
Piłka nożna_4 Religia Religia
Pracownia turystyki Język hiszpański aplikacji aplikacji
Wakat zajęcia Paweł Kieś Paweł Kieś
Emila Walczak Ricardo Molina internetowych internetowych
sportowe s 202 s 202
BIBLIOTEKA1 S 203 Piotr Szklany Krystian Cieślak
KS1 Grupa 1 Grupa 2 S 124 S 125 3TIB (Tnr8) 3TOT 3TIB (Tnr8) 3TOT
Grupa 2 (Tnr8) (Tnr8)
Grupa 1 Grupa 2

Piłka nożna_4 Język hiszpański Witryny i aplikacje internetowe
Wakat zajęcia Ricardo Molina Piotr Szklany
sportowe S 203 S 124
KS1 Grupa 1 Grupa 1
Grupa 2

Witryny i aplikacje
Wychowanie fizyczne internetowe
Marta Piekut Piotr Szklany
SALA1 S 124
Grupa 2 3TIB (Tnr8)

Projektowanie i montaż lokalnych sieci
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Język polski
komputerowych
Anna Dąbrowska Marta Piekut Dariusz Grzegrzółka Agnieszka Grajek
Robert Głodowski
pinpong SALA1 SALA2 S 206
Grupa 2 Grupa 2 S 130 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2

Projektowanie i
Pracownia obsługi
Język polski Zajęcia informatyczne Informatyka montaż lokalnych sieci Wychowanie fizyczne Język polski
informatycznej
Alicja Mrozek Ilona Bednarska Janina Szewczyk komputerowych Dariusz Grzegrzółka Agnieszka Grajek
Sylwia Kownacka
S 131 s 200 S 124 Robert Głodowski SALA2 S 206
2TIB (Tnr8) Grupa 1 BIBLIOTEKA1 Grupa 1 S 130 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 Grupa 2

Wychowanie fizyczne Język polski Matematyka Wychowanie fizyczne Informatyka Pracownia turystyki
Dariusz Grzegrzółka Alicja Mrozek Tadeusz Kula Rafał Pajnowski Ilona Bednarska Sylwia Kownacka
SALA1 S 131 s 208 SALA2 s 200 S 203
2TIA (Tnr8) 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Historia i
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Język angielski Geografia Matematyka Systemy baz danych społeczeństwo
Dariusz Grzegrzółka Anna Dąbrowska Wakat2 angielski Emila Walczak Tadeusz Kula Ilona Bednarska Zenobia Kondratiuk
SALA2 SALA1 s 201 S 127 s 208 s 200 S 205
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Język polski Działalność gospodarcza w branży informatycznej Język angielski Język angielski Systemy baz danych Matematyka Geografia turystyczna
Alicja Mrozek Małgorzata Wojtczuk wAKAT ANGILSKI Wakat2 angielski Ilona Bednarska Janina Szewczyk Emila Walczak
S 131 S 203 BIBLIOTEKA1 s 202 s 200 S 207 BIBLIOTEKA2
2TIA (Tnr8) 2TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Diagnostyka i
Język polski Informatyka naprawa urządzeń Sieci komputerowe Podstawy przedsiębiorczości Administrowanie bazami danych Historia i Matematyka
techniki społeczeństwo
Alicja Mrozek Janina Szewczyk Krystian Cieślak Ewa Sutyniec Ilona Bednarska Tadeusz Kula
komputerowej Zenobia Kondratiuk
S 131 BIBLIOTEKA1 S 125 s 202 s 200 s 208
Krzysztof Cienkus BIBLIOTEKA2
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 3 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
S 128 3TIB (Tnr8)
Grupa 2

Działalność Organizacja imprez i
Systemy operacyjne Wychowanie fizyczne Język angielski Historia Informatyka gospodarcza w branży usług turystycznych
Krystian Cieślak Anna Dąbrowska Wakat2 angielski Tomasz Siedlecki Janina Szewczyk informatycznej Emila Walczak
S 129 SALA1 S 203 BIBLIOTEKA1 S 133 Małgorzata Wojtczuk S 127
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) Grupa 2 s 202 3TOT (Tnr8)
3TIB (Tnr8)
Diagnostyka i
naprawa urządzeń Język niemiecki
Język hiszpański Turystyka (nad) Informatyka Język polski
techniki Małgorzata
Ricardo Molina Emila Walczak Janina Szewczyk Agnieszka Grajek
komputerowej S 203 Kościelecka S 131 S 133 S 206
Krystian Cieślak S 127
Grupa 1 2TOT (Tnr8) Grupa 2 3TIB (Tnr8)
S 129 Grupa 2
Grupa 2

Witryny i aplikacje
Język hiszpański Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Programowanie aplikacji internetowych internetowe
Ricardo Molina Robert Wronkowski Krystian Cieślak Piotr Szklany
s 208 S 129 S 125 S 124
Grupa 2 Grupa 3 Grupa 2 3TIB (Tnr8)

Język angielski Urządzenia techniki komputerowej Programowanie aplikacji internetowych
Paulina Wasiucionek Krzysztof Cienkus Piotr Szklany
s 201 S 128 S 124
Grupa 2 Grupa 2 Grupa 1

Projektowanie i
Urządzenia techniki
Matematyka Systemy operacyjne Programowanie aplikacji internetowych montaż lokalnych sieci
komputerowej
Janina Szewczyk Robert Wronkowski Piotr Szklany komputerowych
Krystian Cieślak
S 132 S 129 S 124 Robert Głodowski
S 125
2TIA (Tnr8) Grupa 2 Grupa 1 S 130
Grupa 3 3TIB (Tnr8)

Projektowanie i
Matematyka Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka montaż lokalnych sieci
Janina Szewczyk Paulina Wasiucionek Anna Dąbrowska Tadeusz Kula komputerowych
S 132 S 131 SALA2 s 208 Robert Głodowski
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) S 130
3TIB (Tnr8)

Diagnostyka i Projektowanie i
naprawa urządzeń Witryny i aplikacje
Język polski Informatyka Informatyka Wychowanie fizyczne montaż lokalnych sieci Język angielski
techniki internetowe
Alicja Mrozek Janina Szewczyk Sandra Skorza Anna Dąbrowska komputerowych Joanna Szlęzak
komputerowej Piotr Szklany
S 131 BIBLIOTEKA1 S 133 SALA1 Robert Głodowski S 205
Krzysztof Cienkus S 124
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 S 130 3TIB (Tnr8)
S 128 Grupa 2
Grupa 1
Grupa 3

Projektowanie i Projektowanie i Witryny i aplikacje
montaż lokalnych sieci Religia Organizacja imprez i usług turystycznych montaż lokalnych sieci Matematyka Język angielski
internetowe
komputerowych Paweł Kieś Sylwia Kownacka komputerowych Janina Szewczyk Paulina Wasiucionek
Piotr Szklany
Robert Wronkowski s 202 S 203 Robert Głodowski S 132 s 208
S 124
S 129 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) S 130 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2
Grupa 2 Grupa 1

Programowanie Programowanie
Religia Matematyka Geografia Informatyka aplikacji aplikacji Wychowanie fizyczne
Paweł Kieś Tadeusz Kula Emila Walczak Janina Szewczyk internetowych internetowych Anna Dąbrowska
s 202 s 208 S 127 S 130 Krystian Cieślak Piotr Szklany SALA1
2TIA (Tnr8) 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) Grupa 1 S 125 S 124 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 3TIB (Tnr8)

Programowanie
Działalność gospodarcza w branży Język polski Matematyka Wychowanie fizyczne aplikacji Wychowanie fizyczne
informatycznej Alicja Mrozek Tadeusz Kula Rafał Pajnowski internetowych Anna Dąbrowska
Małgorzata Wojtczuk S 131 s 208 SALA1 Piotr Szklany SALA2
S 126 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) S 124 3TOT (Tnr8)
2TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8)

Projektowanie i montaż lokalnych sieci Witryny i aplikacje
Sieci komputerowe Religia Historia i społeczeństwo Pracownia turystyki
komputerowych internetowe
Robert Wronkowski Krystian Cieślak Paweł Kieś Zenobia Kondratiuk Piotr Szklany Sylwia Kownacka
S 125 s 202 S 207 S 203
S 129 S 124
Grupa 3 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 3TIB (Tnr8)

Podstawy działalności
Piłka nożna_4 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Religia Systemy baz danych gospodarczej w
Wakat zajęcia Krystian Cieślak Paweł Kieś Ilona Bednarska turystyce
sportowe S 125 s 202 s 200 Małgorzata Wojtczuk
KS1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) S 126
Grupa 2 3TOT (Tnr8)

Religia Religia
Sieci komputerowe Paweł Kieś Paweł Kieś
Krystian Cieślak s 202 s 202
S 125 3TIB (Tnr8) 3TOT 3TIB (Tnr8) 3TOT
Grupa 2 (Tnr8) (Tnr8)

Informatyka Administrowanie sieciowymi systemami Systemy operacyjne
operacyjnymi
Sandra Skorza Krystian Cieślak
Robert Wronkowski
s 200 S 125
S 130
Grupa 2 Grupa 3
Grupa 1

Projektowanie i Witryny i aplikacje
Historia Systemy operacyjne montaż lokalnych sieci Informatyka Język obcy zawodowy w turystyce Informatyka internetowe
Tomasz Siedlecki Krystian Cieślak komputerowych Sandra Skorza Paulina Wasiucionek Janina Szewczyk Piotr Szklany
S 207 S 125 Robert Wronkowski S 133 s 201 S 130 S 124
2TIA (Tnr8) Grupa 1 S 129 Grupa 3 2TOT (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2
Grupa 2
Programowanie
Witryny i aplikacje
Język polski Systemy operacyjne Systemy operacyjne Język angielski Pracownia turystyki aplikacji Informatyka Matematyka
internetowe
Alicja Mrozek Krystian Cieślak Robert Wronkowski wAKAT ANGILSKI Sylwia Kownacka internetowych Janina Szewczyk Tadeusz Kula
Sandra Skorza
S 131 S 125 S 129 S 126 S 203 Piotr Szklany S 130 s 208
S 133
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 S 124 Grupa 2 3TOT (Tnr8)
Grupa 3 Grupa 1

Zajęcia z
Programowanie
Witryny i aplikacje wychowawcą/godziny Marketing usług
Matematyka Język angielski Wychowanie fizyczne Język polski internetowe aplikacji z wychowawcą turystycznych
Janina Szewczyk Paulina Wasiucionek Anna Dąbrowska Alicja Mrozek internetowych
Piotr Szklany Małgorzata Małgorzata Wojtczuk
S 203 BIBLIOTEKA2 SALA1 S 131 Krystian Cieślak
S 124 Kościelecka S 126
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) S 125
Grupa 1 s 201 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 3TIB (Tnr8)

Projektowanie i Pracownia obsługi Pracownia obsługi
montaż lokalnych sieci Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą informatycznej informatycznej Matematyka Wychowanie fizyczne Język angielski
komputerowych Anna Dąbrowska Tadeusz Kula Dariusz Grzegrzółka Paulina Wasiucionek
Małgorzata Wojtczuk Sylwia Kownacka
Robert Wronkowski S 132 s 208 SALA1 BIBLIOTEKA2
BIBLIOTEKA1 s 200
S 129 2TIB (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 1 Grupa 2
Grupa 2

Zajęcia z wychowawcą/godziny z Działalność gospodarcza w branży Organizacja imprez i
wychowawcą Historia Geografia turystyczna informatycznej Matematyka usług turystycznych
Tomasz Siedlecki Sylwia Kownacka Janina Szewczyk
Paulina Wasiucionek Ewa Sutyniec Emila Walczak
S 207 S 203 S 132
S 131 S 126 S 127
2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIB (Tnr8)
2TIA (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Język angielski Działalność gospodarcza w branży informatycznej Język hiszpański Język angielski Język polski Matematyka
Paulina Wasiucionek Małgorzata Wojtczuk Ricardo Molina Wakat2 angielski Agnieszka Grajek Janina Szewczyk
s 201 S 127 s 202 S 203 S 206 S 132
Grupa 2 2TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8)

Język angielski zawodowy w branży Język niemiecki
Język angielski Pracownia turystyki Język hiszpański Język polski
informatycznej Małgorzata
Wakat2 angielski Paulina Wasiucionek Kościelecka Emila Walczak Ricardo Molina Agnieszka Grajek
s 201 S 127 S 205 S 206
S 132 S 131
Grupa 1 Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8)
2TIA (Tnr8) Grupa 2

Język hiszpański Język angielski zawodowy w branży informatycznej Marketing usług turystycznych
Ricardo Molina wAKAT ANGILSKI Małgorzata Wojtczuk
S 127 S 132 S 126
Grupa 2 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8)

Język hiszpański Religia
Ricardo Molina Paweł Kieś
S 132 s 202
Grupa 1 2TOT (Tnr8)
4TI 4TOT 3W

Język angielski
Paulina Wasiucionek
s 201
4TOT (Tnr8)

Zajęcia z
Matematyka wychowawcą/godziny
Tadeusz Kula z wychowawcą
s 208 Michał Demczuk
4TI (Tnr8) S 127
4TOT (Tnr8)

Pracownia informacji
Matematyka turystycznej
Tadeusz Kula Sylwia Kownacka
s 208 S 126
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Informatyka Wychowanie fizyczne
Janina Szewczyk Michał Demczuk
S 132 SALA1
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Administrowanie Matematyka
bazami danych Tadeusz Kula
Ilona Bednarska
s 200 s 208
4TOT (Tnr8)
4TI (Tnr8)

Religia Pracownia turystyki
Paweł Kieś Emila Walczak
s 202 S 127
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Język niemiecki
Małgorzata
Kościelecka
S 205
4TI (Tnr8)

Religia
Paweł Kieś
s 202
3W (ZSZnr37 ) 2W
(Branżowa)

Religia
Paweł Kieś
s 202
3W (ZSZnr37 ) 2W
(Branżowa)
Wiedza o
Język angielski społeczeństwie
Wakat2 angielski
S 132 Zenobia Kondratiuk
S 207
4TI (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka
Wakat2 angielski Michał Demczuk Tadeusz Kula
S 131 SALA1 s 208
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Administrowanie Język polski Wychowanie fizyczne
bazami danych
Ilona Bednarska Agnieszka Grajek Anna Dąbrowska
S 206 siłownia
s 200 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )
4TI (Tnr8)

Matematyka Język polski Wychowanie fizyczne
Tadeusz Kula Agnieszka Grajek Anna Dąbrowska
s 208 S 206 siłownia
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Podstawy
Język angielski przedsiębiorczości
Paulina Wasiucionek
Ewa Sutyniec
s 201
4TOT (Tnr8) S 127
3W (ZSZnr37 )

Język angielski
Paulina Wasiucionek
s 201
4TOT (Tnr8)

Administrowanie
bazami danych
Ilona Bednarska
s 200
4TI (Tnr8)

Historia i
społeczeństwo
Tomasz Siedlecki
S 207
4TI (Tnr8)

Język polski Geografia
Agnieszka Grajek Emila Walczak
S 206 S 127
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Język niemiecki
Informatyka Małgorzata
Janina Szewczyk Kościelecka
S 124 s 202
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Podstawy
Wychowanie fizyczne Matematyka
Dariusz Grzegrzółka Tadeusz Kula przedsiębiorczości
Ewa Sutyniec
SALA1 s 208 S 126
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Zajęcia z
Język niemiecki Organizacja imprez i wychowawcą/godziny
Małgorzata usług turystycznych z wychowawcą
Kościelecka Małgorzata Wojtczuk Renata Kaczyńska
S 206 S 126 S 133
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Język polski
Język polski Małgorzata
Agnieszka Grajek Kościelecka
S 206 BIBLIOTEKA2
4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )
Język angielski Wychowanie fizyczne
Paulina Wasiucionek Anna Dąbrowska
s 201 SALA1
4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Historia i
społeczeństwo Język angielski
Paulina Wasiucionek
Tomasz Siedlecki s 201
S 207 3W (ZSZnr37 )
4TOT (Tnr8)

Język angielski
Paulina Wasiucionek
s 201
4TOT (Tnr8)

Witryny i aplikacje Wychowanie fizyczne
internetowe Michał Demczuk
Piotr Szklany S 127
S 124 4TOT (Tnr8)
4TI (Tnr8)

Wychowanie fizyczne Matematyka
Dariusz Grzegrzółka Tadeusz Kula
KS1 s 208
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Matematyka Geografia
Tadeusz Kula Emila Walczak
S 126 S 127
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Język polski
Agnieszka Grajek
S 206
4TI (Tnr8)

Język polski
Agnieszka Grajek
S 206
4TI (Tnr8)

Matematyka
Tadeusz Kula
s 208
4TI (Tnr8)

Programowanie
aplikacji
internetowych
Piotr Szklany
S 124
4TI (Tnr8)

Programowanie
aplikacji
internetowych
Piotr Szklany
S 124
4TI (Tnr8)

Programowanie
aplikacji
internetowych
Piotr Szklany
S 124
4TI (Tnr8)

Pracownia informacji
Matematyka turystycznej
Tadeusz Kula Sylwia Kownacka
s 208 S 203
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)
Język angielski Język angielski
Wakat2 angielski Paulina Wasiucionek
S 207 s 201
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Matematyka Geografia
Tadeusz Kula Emila Walczak
s 208 S 205
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Zajęcia z
wychowawcą/godziny Geografia
z wychowawcą Emila Walczak
Sandra Skorza S 205
S 203 4TOT (Tnr8)
4TI (Tnr8)

Religia Matematyka
Paweł Kieś Tadeusz Kula
s 202 s 208
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne Małgorzata
Dariusz Grzegrzółka Kościelecka
SALA2 S 207
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Podstawy działalności
Informatyka gospodarczej w
Janina Szewczyk turystyce
s 200 Małgorzata Wojtczuk
4TI (Tnr8) S 126
4TOT (Tnr8)

Historia i Pracownia turystyki
społeczeństwo Emila Walczak
Tomasz Siedlecki S 203
S 207 4TOT (Tnr8)
4TI (Tnr8)

Historia i
społeczeństwo
Tomasz Siedlecki
S 207
4TOT (Tnr8)