You are on page 1of 24

LBANIAN

REVISTA E KOMUNITETIT SHQIPTAR NE BRITANINE E MADHE - MAGAZINE FOR THE ALBANIAN COMMUNITY IN THE UK AND REPUBLIC OF IRELAND

Nr.
04

Editor in Chief: Dr. Fatmir Terziu - Telephone: 07984497444 - albanianpost@mail.com - www.albanianpost.co.uk - www.fjalaelire.com

DHJETOR /
DECEMBER
04 Ndryshimi i një testamenti... 08 Urime nga “Jet Scaffolding”... 18 Horoscopi i fundvitit... 2018

M GËZUAR FESTAT
omentet e bukura janë
ato që ngjyrosin kujtimet
në çdo fazë të jetës sonë.
Një mjedis i ngrohtë familjar dhe

E FUNDVITIT
një rregullim festiv i shtëpisë do të
jenë elemente që do ta përforconin
shumë atë që ju do të donit të
përçonit tek anëtarët e familjes, pra
harmoninë dhe lumturinë familjare.
Është pikërisht një natë në vit kur
fëmijëve u lejohet të tejkalojnë
kufijtë e orareve strikte të gjumit
dhe të sjelljes standarde të fëmijëve.
Është kjo natë e ndërrimit të viteve,
që na afron arsyet të shohim drejt e
në sy atë që kemi arritur. Qëndrimi
në familje gjatë këtyre ditëve ka një
domethënie të jashtëzakonshme.
Fëmijët, edukohen me ndjenjën e
forcimit të marrëdhënieve familjare.
Kjo jo vetëm do të lumturonte
ata, por edhe ju, sepse do të
shndërroheshit në udhërrëfyes për
sjelljen që do të marrin fëmijët tuaj
në të ardhmen. Pas shumë vjetësh,
ato që ju u dhuroni fëmijëve tuaj sot,
do të shndërrohen në kujtime që do
të sjellin buzëqeshjen në fytyrën...
(vjon ne faqen 02)

SH
ID and RASH RASHID & RASHID 24/7 orë linjë emergjence
07878335000
RA

Solicitors, Advocates
ID

Immigration Specialists
Commissioners of Oaths
LA
W FIR M

Specializuar në emigracionin e Britanisë së Madhe

RASHID & RASHID LAW FIRM 190 Merton high street,
211, The Broadway, Southall, Wimbledon, London,
UB1 1NB SW19 1AX
law768@live.com solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02086720666 Tel: 02085401666
Fax: 02085430534 Gena: 07774222062

Një minutë larg nga South Wimbledon Underground Station
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018

(vjon nga faqja 01) më së miri në gjendjen tonë
P
ndjenjën e mirëqenies dhe
02
ne ata që vendosim se si do
e tyre sa herë që mendja shpirtërore, duke e lartësuar të kohezionit familjar. Jemi ta përjetojmë këtë moment.
e kthen kohën pas.
Ndonjëherë lumturia vjen
shumë thjesht, madje edhe
për ata që janë tepër të pasur.
Sipas një studimi të kryer nga
Universiteti i Nottinghamit,
për t’u ndier më të lumtur
na mjafton një çokollatë,
një kredhje e gjatë në banjë
të ngrohtë, një shëtitje e
papritur në park, madje edhe
një dremitje gjatë pasdites.
Kjo tregon se janë pikërisht
gjërat e thjeshta në jetë
që ndikojnë më së shumti
në mirëqenien tonë. Edhe
festat e fundvitit janë ai
moment që mund të ndikojë

PER HERE TE PARE NE BRITANI TE MADHE

Oferta speciale për të
gjithë lokalet
shqiptare në Britani

07392158557
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 03
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 04

NDRYSHIMI I NJË
Kur jeni në dyshim, gjithmonë
është e këshillueshme që
të kontaktoni një avokat për
të diskutuar shqetësimet

TESTAMENTI
tuaja. Vonesa në kryerjen
e një testamenti mund të
shkaktojë probleme dhe
është e këshillueshme të
Nga Caroline Roche përmendet në testamentin të përdorni një kodik, një bëhet një testament më
tuaj vdes, me keqardhje, dokument që duhet të shpejt se sa më vonë.”

K
a shumë arsye pse ju duhet ta përditësoni atë. nënshkruhet dhe të jetë
mund të keni nevojë dëshmuar si një testament. Caroline Roche, drejtoreshë
të ndryshoni ose 6. Përfitimi i plotë i futjes së e departamentit të testamentit
përditësoni testamentin taksave të kohëve të fundit Drejtoresha e testamenteve dhe trashëgimisë tek
tuaj dhe nëse nuk do të Bandit të Rezistencës dhe trashëgimisë, Caroline Duncan Lewis ka përvojë të
ta bëni, testamenti juaj Nil Rate, i cili siguron Roche, këshillon; specializuar në; hartimin e
ekzistues nuk do të përfitime shtesë tatimore testamenteve komplekse;
përmbajë më dëshirat tuaja. për ata që lënë pronat e tyre “Një vizitë tek avokati për të këshillimin mbi tatimin e
trashëgimisë që duhet paguar
Disa nga arsyet më të nga një pasuri; mbledhjen e
zakonshme për ndryshimin pasurisë kur një i dashur ka
e një testamenti përfshijnë; vdekur; që kanë të bëjnë me
pronat e tatueshme dhe jo
1. Ndryshimi i aseteve - nuk të tatueshme, dhe trajtimin
mund t’i lini dikujt një shtëpi e rasteve kur një i afërm
që nuk e keni pronën tuaj, ka vdekur pa testament.
ndryshimi i pasurisë për
arsye të ndryshme dhe Kontaktoni Caroline në
lëvizja nga shtëpia është një 02031141104
nga më të zakonshmet. ose me email në
caroliner@duncanlewis.
2. Martesa – martesa com
revokon çdo testament të
bërë më parë (në Angli Duncan Lewis Departamenti i
dhe Uells), që do të thotë Testamentit dhe Trashëgimisë.
se është thelbësore që të
hartohet një testament i ri. Avokatët tanë të Testamentit
dhe Trashëgimisë ofrojnë
3. Divorci - duke u një shërbim gjithëpërfshirës
divorcuar nuk hiqet dorë dhe personal. Ekspertiza
nga një testament, kështu e tyre përfshin, hartimin
që ia vlen ta përditësoni tek pasardhësit e tyre të bërë një testament shpesh e testamentit; këshillimin
atë për të shmangur drejtpërdrejtë. është krahasuar me një mbi taksën e trashëgimisë,
mosmarrëveshjet dhe vizitë tek dentisti për të të drejtën pronësore dhe
shqetësimet në të ardhmen. Në disa raste, ku duhet të shkulur një dhëmb - një testamentin ndërkombëtar.
Kjo është veçanërisht e bëhen disa ndryshime për situatë e dhimbshme dhe e Ne e kuptojmë se hartimi i një
rëndësishme nëse keni bërë shembull, do të ishte më pakëndshme, megjithatë, në testamenti ose administrimi
një testament “pasqyrë” i një pasurie mund të jetë
me partnerin tuaj, në një përvojë emocionale,
të cilin përmbajtja e të prandaj, ekipi ynë i
dy testamenteve është specializuar do të sigurojë
reciprok ose identik. që e ardhmja e familjes
suaj të jetë e sigurt dhe
4. Fëmijët (ose nipërit dëshirat tuaja të kryhen.
e mbesat) lindin - është
ide e mirë të rinovoni Për këshilla të ekspertëve
testamentin tuaj pasi të keni mirë të bëhej testament i ri. të shumtën e rasteve, klientët në çdo testament dhe çështje
fëmijë ose nipër e mbesa. shprehin një ndjenjë lehtësimi të trashëgimisë, telefononi
Nëse dëshironi të bëni një pasi ata kanë bërë dhe / ose
5. Vdekja - nëse dikush që ndryshim të vogël, mund përditësuar testamentin e tyre. 0333 772 0409.
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 05

SH
ID and RASH RASHID & RASHID 24/7 orë linjë emergjence

07878335000
RA

Solicitors, Advocates
ID

Immigration Specialists
Commissioners of Oaths
LA
W FIR M

Specializuar në emigracionin e Britanisë së Madhe

Avokatët tanë të emigracionit kanë mbi dhjetë vjet
përvojë në fushën e emigracionit dhe ligjit të azilit.

Çdo klient është po aq unik sa është rasti që ata na sjellin

Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë avokatët e
tjerë në praktikë në Angli dhe Uells, është Kompani
e autorizuar dhe e rregulluar nga Autoriteti i
Rregullimit të Aplikantëve.

Një minutë larg nga South Wimbledon Underground Station

Për të biseduar në shqip telefono Gena:

07774222062

zgjatje vizash
Dokumente udhëtimi
Leje pune
Procedura për leje qëndrimi dhe viza
Rishikim jurdik
Kur jeni kotigjent per t’u riatdhesuar ose të
ndaluar nga organet e emigracionit Apelim Tribunali
Mbulojmë të gjitha aspektet e emigracionit Rastet e trashëgimisë

RASHID & RASHID LAW FIRM 190 Merton high street,
211, The Broadway, Southall, Wimbledon, London,
UB1 1NB SW19 1AX
law768@live.com solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02086720666 Tel: 02085401666
Fax: 02085430534 Gena: 07774222062
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 06

EKIPI I RESTORANTIT SWEET LONDON:
GËZUAR FESTAT E FUNDVITIT!
N
jë nga lokalet më – London”. Dhe më
të frekuentuara në pas një ndalesë.
Barking është edhe Pas ndalesë një
“Sweet – London” e pronarit kafe që do ta mbani
shqiptar, Rrahman Gjana. mend, të shoqëruar
Një mjedis mjaft i rehatshëm me të gjitha pijet që
për 60 vetë dhe një faktor dëshironi. Natyrisht
tjetër po aq i përshtashëm dhe një gotë raki.
në pasinën e tij për 50 Gatimet nga një
vetë, ku mjaft mirë mund të mjeshtëri dhe
provojnë e të shijnë shisha. përkushtim i një
Për më tepër një kuzhinë profesionalisteje të
profesionale e kombinuar me kualifikuar vijnë në
tradicionalen. Këtu do të gjeni tryezën tuaj me një
të gjitha ushqimet shqiptare, shije, kualitet, cilësi
duke shtuar byrekët, flinë, dhe estetikë e kulturë.
trileçet e mjaft të tjera. Mos e humbni rastin tejet i aftë në shërbimin efikas. duke e bërë përvojën tuaj të
këndshme dhe të rehatshme.
Gjendet në këtë adresë: Ne jemi në procesin e hartimit
62 Longbridge Road, të një menuje unike për t’ju
BARKING, Essex, IG11 sjellë më të mirën e gjërave
të freskëta me çmimet më të
8RT
mira të mundshme. Ne jemi
të hapur dhe mirëpresim çdo
Dhe tashmë Mirë se vini në
sugjerim. Ne shpresojmë

Mjafton të gjenden në të gjeni Rrahman Gjanën
Barking. Vetëm katër minuta dhe shërbimin profesional
nga Undergroundi dhe me një të “Sweet – London”.
estetikë dhe ngjyrim efikas do Rrahman Gjana është një
të gjeni me shikimin e parë njeri mbi të gjitha, i thjeshtë, i
në të djathtë të rrugës “Sweet respektueshëm, miqësor dhe
restorantin “Sweet London”.
që të ju mirëpresim të
Stafi i këtij restoranti shprehet
gjithëve në restorantin
gati njëzëri: “Qëllimi ynë
tonë dhe të shpresojmë
është që të ofrojmë shërbimin
që përvoja juaj do të jetë e
më të mirë të klientëve dhe
këndshme dhe e rehatshme”.
të plotësojmë preferencat
Faleminderit! Nga Ekipi i
tuaja për ushqim dhe pije,
Restorantit Sweet London.
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 07





 ­

 ­

„
€€€…†
€€

€‚€
ƒ


Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 08

“JET SCAFFOLDING” SUKSESI
I MERITUAR I FUNDVITIT

Jet Scaffolding”, kompania vdekje ose lëndim
mjaft e njohur në tregun e serioz, natyrisht
saj londinez, uron të gjithë rekomandimi
stafin, punonjësit, familjarët e është për skela
tyre, të afërmit dhe të gjithë profesionale,
shqiptarët për festat e fundvitit. sikurse është
Me këtë rast “Jet Scaffolding” “Jet Scafolding”,
ka arsyen më të ndërgjgjshme kompania e
për të prezantuar sukseset e Jetmirit dhe që
saj të mëdha. “Jet Scaffolding” mbulon gjithë
gëzon respekt dhe autorit Londrën. Skela
kudo. Ajo mbetet përditë e më përdoret gjithashtu
shumë konkurrente dhe mjaft edhe në forma të
cilësore në elementët skelë. përshtatura për
Skela, sikurse dihet, është mburojën, tapicet
një strukturë e përkohshme e tribunale, fazat e
përdorur për të mbështetur një koncerteve, kulla
pjesë të punës dhe materialeve për hyrje/shikime, komponente të cilat shpesh sot! Drejtuesi i kompanisë
për të ndihmuar në ndërtimin, ekspozita, rampa për ski, përfshijnëmjaft elemente që dhe stafi e mbrojnë fuqishëm
mirëmbajtjen dhe riparimin e tuba gjysmë dhe projekte arti. kompania “Jet Scaffolding” reputacionin me proceset e
ndërtesave, urave dhe të gjitha Ekzistojnë pesë lloje kryesore i ka mbi të gjitha bazat plota të punës. Praktika më e
strukturave të tjera të bëra të skelave të përdorura ligjore dhe bashkëkohore. mirë e shëndetit dhe sigurisë
nga njeriu. Por si funksionon në mbarë botën sot. Këto “Jet Scaffolding” është një ndiqet në çdo hap të rrugës.
ajo dhe pse ju duhet “Jet janë komponentë Tube dhe kompani e pajisur mjaft Ekipi menaxhues organizon
Scaffolding” e Jetmir Cufaj? Coupler (montues), përbërës mirë. Investimi i pajisjeve dhe jep një shërbim të
Skelat janë përdorur gjerësisht të skelës së sistemeve tona është mjaft serioz. shkëlqyer dhe në kohë për
për të pasur qasje në lartësitë modulare të parafabrikuara, Drejtuesi dhe specialistë të klientët çdo kohë. Kompania
dhe zonat që përndryshe tribunat e sistemit modular sprovuar janë të përfshirë mban një marrëdhënie
do të ishin të vështira për t’u H-kornizë / facade, skelat në drejtimin e përditshëm të të fortë pune me të gjithë
arritur. Duke qenë skela kërkon e drurit dhe tribunat bambu kompanisë. Biznesi është klientët, bazuar në besimin
siguri, dhe ajo e pasigurtë ka (veçanërisht në Kinë). Çdo përmirësuar gradualisht për dhe respektin ndaj ligjit.
potencial që të rezultojë në lloj është bërë nga disa t’u bërë kompania që është
9 Hi w W
ks
01 ree to 6 O
23 re ee
ll: F t 4 R N

33
89
e E
dg D

51
an OR

Jet Scaffolding
Yard 13
Ca

P.B Donoghue Waste Recycling Centre
Watford London
WD25 9WZ

Tel: 0192 351 8933
Mob: 077 3874 0018
E-mail: info@jetscaffoldingltd.co.uk

“Skela Jet” është e bazuar
në Watford, Hertfordshire dhe mbulon
të gjitha zonat në Londër.
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 09

MAJAJA LETRARE E TREGIMIT TË SHKURTËR
(“Këpucë për Gjyqin e Fundit” vëllim me tregime i Faruk Myrtaj)
Nga Fatmir Terziu

T
ridhjetë e gjashtë një seri personazhesh ku secili Myrtaj të mos kishte qenë i dhe kontrollet mjaft pak, ose
tregimet e shkrimtarit lexues natyrshëm kap atë suksesshëm dhe në vëllimet aspak). Konsideroni surprizat
Faruk Myrtaj që anë që i rreket. Dhe kjo seri e e tjera? Kjo thuhet shkurt dhe shtesë: një imazh i fshehtë
plotësojnë vëllimin “Këpucë tregimeve dhe personazheve prerë dhe pse me “Ndoshta (“Aura e Bim Rishës” apo
për Gjyqin e Fundit” janë një të ndërlidhura hulumton jo”. Kjo dihet pse, dihet nga dhe “Lule Arktiku”), prurje për
plotës-alfabet i ri i tregimit “alfabetin” tipologjik të jetës, të gjithë që shkruajnë dhe lexuesin e rritur, përdorimi i
të shkurtër. Nëse tridhjetë në një mënyrë që do ta ngrejë lëvrojnë tregimin e shkurtër, që hollë i figurimve me ngjyra
e gjashtë germat e Alfabetit përgjithmonë shiritin e forcës studiojnë dhe mbartin njohuri për të rilevuar metodologjinë
Shqip, nga “A”-ja tek “Zh”- rrëfyese vetëm me tregimin e të shumta në këtë fushë, se e qasjes së mesazhit. Jo
ja ndihmojnë formimin e shkurtër, kur ai shkruhet dhe tregimi i shkurtër është një thjesht, pra një libër me pesë
fjalëve të gjuhës së bukur paraqitet model në gjuhën e fushë e madhe ku duhet punë yje. Unë aktualisht kam qasje
shqipe, tregimet e këtij vëllimi bukur të autorit. Në kryeradhë e gjatë, angazhim i madh në mjaft dilema, dhe nuk jam
funksionojnë me të njëjtën të fjalës dhe njëherë “Këpucë dhe një stil që të shtrydhësh tunduar ta rilexoj atë vetëm
mënyrë për të plotësuar për Gjyqin e Fundit” i qasur shumë e shumë ujërat e për veten time, vetëm për
një “alfabet” të munguar me një “alfabet” të thekshëm tepërta. Le të mbetemi dhe tek të rikrijuar atë që në krye të
direktiv në prozën e shkurtër të prozës jetike, ka krijuar një kundërshtia dhe dilema “ose, herës e theksova si “alfabet
shqiptare. Pra nëse fjalët koleksion mahnitës të fjalëve ndoshta”. Konsideroni se të prozës së shkurtër”. Stili
përbëjnë tregimet dhe germat dhe skutave të tyre filozofike, shumica e tregimeve kanë të i artit të shkrimtarit Myrtaj
përbëjnë fjalët, atëherë duke e bërë këtë vëllim që paktën një imazh kualifikues nuk është tashmë vetëm për
historitë përbëhen nga germa. është në vetvete një libër krejt që nuk është emëruar, është t’u lexuar, por dhe për t’u
Në këtë angazhim kemi histori ndryshe, një libër të mirëpritur i padëgjuar, për shembull studiuar. Koncepti është një
të bëra me fjalë, të bëra për dhe një libër letrar të munguar, “Ke shkuarti, me atë femër”. shkollë më vete, për faktin
të gjitha arsyet që vijnë nga një vëllim i projektuar në Konsideroni disa karaktere të pse kjo nuk është bërë kurrë
germat. Vëllimi “Këpucë për mënyrë të mrekullueshme. përsëritura gjetkë në formate më parë, kështu që merr
Gjyqin e Fundit” në këtë Xhevair Lleshi shkruan: dhe stile të tjera, gjë që e bën pikë për origjinalitetin. Ndaj
mënyrë bëhet libri më inventiv “Libri me tregime të shkurtra një lexues të shikojë përpara unë mendoj se libri është i
dhe i parezistueshëm i vitit që i shkrimtarit Faruk Myrtaj, për një rilindje (vendimtare në destinuar të jetë një klasik
përfshin 36 tregime në të (a botuar këto ditë nga UEGEN një libër për gjithë, sidomos që do të vlerësohet edhe
nuk janë të gjitha me të njëjtin është një libër pak është në një kohë kur shkruhet pak nga gjeneratat e ardhshme.
stil!) Dhe 200 faqe, natyrisht thuash interesant, por një
kanë një hapësirë të bollshme arritje e madhe e shkrimtarit
për të lexuar, rilexuar e ...”. Astrit Lulushi shprehet:
kuptuar një gjë të tillë. Nga “Kur lexon librin e Myrtajt,
kërkimi shkronjor dhe fjalorthik takohesh me karaktere të
mes stilin të Myrtajt për një ndryshme, dhe kuriozitete;
“Atdhe për ciganët”, tek dëgjon për ciganë që nuk
“Bejlurçina im” dhe “Bllok duan të bëhen jo-ciganë; pa
i bukur mermeri”, duke një vend të përherëshëm, pa
kaluar dhe kërkuar “Kamera atdhe ata duket se ndjehen
për republikën sahariane” e më mirë të integruar në
duke dalë si “Libër i vetëm”, këtë botë globale.” Istref
apo “Lypësi i Parë” deri tek Haxhillari shkon përtej
“Tre arkivolë, në masë dhe tregimeve tek protagonisti i
peshë të barabartë” me një shkrimit të tyre: “Faruk Myrtaj
“alfabet” të tillë prozaik është është ndër prozatorët ekselent
realizuar një turne sa letrare në letrat e sotme shqipe”.
dhe aq filozofike, e po aq
krijuese në shtyllën dhe palcën Por edhe mjaft emra të
e jetës, arsyes dhe ikjes, tjerë kanë thënë dhe dhënë
tre simbiozave që qafojnë komente të shkurtra, si Qatip
tërësinë e ekzistencës së Mara, Novruz Abilekaj,
Njeriut. Një vëllim i shkruar me Ilirian Zhupa, Zyba Hysa,
një përkushtim tërësor ilustron Jaho Margjeka, Kujtim
në një mënyrë perfekte masën Dashi, Përparim Hysi, etj.,
e gjerësisë së leximit, duke e natyrisht dhe urime, ajo që
bërë atë të mos ketë moshë vjen në këtë për të sqaruar
në lexim, duke e deleguar është enigma, pse ky vëllim,
mrekullisht në një mënyrë që pikërisht ky me tridhjetë e
lexuesit e të gjitha moshave të gjashtë tregime është si një
derdhen me mjashtueshmëri e “alfabet” i prozës së shkurtër?
të hulumtojmë mjaft derivate A do të ishte e njohur kjo si
jete. Në këto derivate jete ka e cilësuar thjesht e tillë, sikur
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 10

KRIMI ME
dashurisht mes dashurive!” meje të gjitha dashuritë, dhe
Dhe tutje pashë zvarritjen vazhduan gjatë gjithë dritë-
e ikjes, ikjes së një kohe të errësirës të shmangin kilivitjet
shkrimit në një të kaluar. Një dhe mbetën duke kërcyer në

SHKRIMIN
hije e së kaluarës së gjatë, tokë me tetë këmbët e tyre
e harruar në humnerën e në vallëzimin e tyre. Ishte
humnerave së kohës zbriti realizimi më i errët i syve.
dhe zhveshi merimangën Realizimi përmbyti mendjen
lakuriq. A keni parë në dritë- time. U bë i pamëshirshëm,
Nga Fatmir Terziu merimangë me këmbë të gjata. errësirën e syve një të tilllë duke mpirë të gjitha shqisat e
Në të vërtetë një merimangë nudo? Qoft dashurisht? Ishte mia. E aty mbeti e veja e zezë

D
he ndodh të ndjehemi e dashurisë së dashurive të shoku i shkrimit tim. Qetë e tij. Kërkoi ti hidhte hi syve.
kështu me shkrimin. përhumbura bëhej pe dhe dhe e qartë, shoku i shkrimit
Me shkrimin që pre e vazhdonte të thurrte tim e mbajti vallëzimin e tij E veja e zezë e urrejtjes u duk
e lexojmë nga kënde të në dritë-errrësirën time në tokë, dhe pastaj në ajër në një tërbim të pastër, në dorë
ndryshme. Të ndryshme rrjetën e saj. Unë shkruaja? dhe më tej deri tek e mbi retë. mbante zambakë të synimit
të dhe të parsyeshme! Të Nuk kishte pushim. Pushimi vrasës. Nuk isha unë! Ishte
lexueshme sipas arsyeve Ajo zbriste mes alfabetit të nuk ishte opsion. Ishte një shkrimi! Ishte krimi me shkrimin
dhe joarsyeve, sipas shijeve. germave dhe godiste mbi përkushtim. Një përkushtim …, me shkrimin më vrasëtar
Shijeve tona që na dalin mes mua, duke u përpjekur për i përgjakshëm i errësirës se krimi. Ndaj vrapoja të ikja.
dritës si pjesë e errësirrës së të më udhëhequr mua, për së zhuritur, që ngadalë po Të ikja nga ky lloj shkrimi. Të
brendshme dhe si errësirrë të më zhvendosur, apo bëhej fantazmë në shkrim. ikja nga krimi. Ikja dhe vetëm
e brendshme mes dritësisë arratisur mendërisht nga ky Ah, fantazma! Merimangat, ikja. Ikja nga vetja ishte ajo që
së errësirës. E logjikshme! E makth. Në fakt, ky makth mblidhen në një natë të unë e bëra në të gjitha këto
gjitha në një murë që shemb ndjehej në këtë rast si një errët të shkrimit. Bëhen një vite, por jo më si një ikje nga e
dhe përthyen gjërat, dritërat, kostum mjaft i butë i veshur tarantula. Një tarantula e tillë vërteta. E vërteta më ka folur
emocionet, zërat. E gjitha … mes shkrimit kësaj bishe tejkaloi idenë time, pa ndonjë ndryshe. Ende më flet ndryshe.
Në një mur nëpër shumëkëmbore të vrenjtur, një qëllim për të kafshuar, por la Është kërcimi dhe vallëzimi më
errësirën e ditë-natës! përqafim i ëmbël i qelqurinës pas hijen e kafshimeve, më të i mirë kur shkrimi është vërtet
së kapakosur të dy syve. frikshmen, më të rrezikshmen. jeta dhe ëndrra. Ishte më mirë
Tronditje dhe çapitje të Dashurisht dashuritë nisën Ajo ishte vërtet hija. Ishte të jem kështu. Sepse më duhej
mundimshme, të zbritura përshpëritjet. Dhe ndjeheshin hija… por nuk ishte hija me baza fantastike, përjetësia
nga këmbët e panumërta sikur kilikoseshin nga shkrimi. të cilën po vrapoja. Nuk e kësaj fushe të fantazisë.
duke kërcyer lart e poshtë, ishte …, nuk ishte aty afër. Në fund të fundit, ne të gjithë
sikurse ndodh jashtë Ndjesia ishte ndryshe. Aty Ajo jargavitej djersërisht me kemi kohë të pafundme që
kësaj hamendësije kishte zbritur frymëzimi. kalorësit e Fjalës. Kalorësit, fantazojmë dhe jetojmë mes
në vallëzimin e tyre. Ai pëshpëriti heshtazi dhe si të mitë, kalorësit e mi, fantazisë edhe në ëndrrat tona.
E dashur, a je ti? E pyeta një fjalorthazi për mua: “Shkrimi më saktë, thirrën përreth
zbret dhe ngjizet vetëm

Sweet London
RESTAURANT
www.sweet-london.co.uk

62A Longbridge Road,
Barking, Essex,
IG11 8RT
• Ambient festiv • Takime rinore
info@sweet-london.co.uk
• Ditëlindje • Studentë
• Festa • Gëzime familjare

02082625172 Ambient i rehatshëm për 60 vetë
Pasina komode me shisha për 50 vetë
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 11

Vila Ronel Bar
& Restaurant
46 Birchington Road
London
NW6 4LJ

020 7624 1385
www.vilaronelrestaurant.co.uk
Reservation@vilaronelrestaurant.co.uk
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 12

PROFESOR TAHIR Z. BERISHA I FALI JETËS ATË QË
JETA I FALI ATIJ: FRYMËZIMIN DHE PAVDEKËSINË
(Nga fakti jetësor te Monografia dhe skutat artistike të frymëzimit)
Nga Fatmir Terziu

T
ashmë Monografia e tij, jetë-krijimtari, vijnë nga reliev e të ngacmojnë. Ka gjë është e vërtetë: vitet e
“Tahir Z. Berisha: Një bagazhi jetësor i autorit. Ato mbetur jo thjesht aritmetika krijimtarisë dhe shkrimeve
dimension në jetë në kalojnë nëpër mjaft enigma e viteve që ai shkroi, por ajo të Tahir Z. Berishës, nuk
mision të dijes dhe idealeve dhe fuqizohen nga mënyra që tashmë përjetohet si një m’u ndanë kurrë nga rinia e
kombëtare” (Konica, 2018) sesi ka luaftuar edhe ai për aritmetike infinite e kujtesës. tij e pavdekshme, nuk m’u
me autorë Hamza Halabaku jetën, sesi e ka jetuar atë dhe ndanë gjatë gjithë leximit të
dhe Mujë S. Berisha si dhe me ç’penë i ka radhitur fjalët Këtë kohë ne kemi shansin kahershëm dhe të sotshëm
me Recensues, Prof Dr e fjalitë, që mbesin modele të lexojmë dhe mjeshtrinë mes monografisë asnjë
Fatmir Terziu dhe Prof Zenun të vetë jetës në ndërgjegjen e penave të nderuara si hap nga krijimtaria. Aty janë
Rexhepi, Redaktor Mehmet e vetë njeriut, si fakte të Hamza Halabaku dhe burimet e frymëzimeve të
Halimi, akademik, Sulejman rëndësishme të shoqërisë e Mujë S. Berisha, që na para, por që lexohen të
Dërmaku, redaktor gjuhësor, të popullit. Pa dyshim mbresa sjellin “Monografinë” me ndjeshme edhe sot e kësaj
dhe Korrektor, realizim lënë tërë vitet, veçanërisht një titull mjaft diskursiv dite e do të lexohen gjatë e
kompjuterik e përzgjedhës momentet e tronditjeve të e të rrëndësishëm. Dhe gjatë mes brezave. Të flasim
i fotografive, Gazmend mëdha ndjesore, luftrat, jo më kot emocionohesh me fakte. Në vitet e para të
Berisha, mori jetë. Kopertina heroizmi masiv, shndërrimet kur lexon që të dy autorët fëmijërisë së tij të hershme
ai paraqiti ide të fuqishme,
këto të frymëzuara në
odën e burrave, por që
me intelektin e tij i shfaqi
me shkrim e me gojë. Ai
botoi disa artikuj, shkrime
dhe më pas dhe libra ku
dalloi në publicistikën e tij
dhe përkujtimoret e arsimit,
po aqsa dhe në zgjerimit
hulumtues të shqiptarëve
në diasporën shqiptare në
Britani të Madhe. Ai shkroi
disa vëllime të serialit
dokumentar “Emra që nuk
harrohen...”, duke filluar
me Vëllimi I (1994). Kështu
me mjaft vlerësime është
përcjellur leximi i këtyre
dokumentimeve duke cituar
se “Emra që nuk harrohen –
arsimtarët veteranë (1941-
1951) dhe arsimi shqip në
Kosovë I, II, III” - mbetet një
vepër me interes kombëtar.
nga Faton Bajgora, materiali emëdha jetike dhe morale të mprehin mirë penën e Këto vëllime që u ndihmuan
dhe shkrimet, si dhe volumi në jetën dhe përkushtimin e mendjen e të theksojnë kaq nga mjaft bashkëpunëtorë
prej shtatëqind faqesh me tij edukativ në shërbim të një ndjeshëm e arritshëm tërë të tij, kanë një tematikë të
ngjyra e fotografi e bën këtë mase të madhe njerëzish. dimensionin e këtij autori. mirëdetajuar dhe qasen, jo
monografi tejet të arritur. Që në hyrje shkruhet: thjesht si evidentime, por
Në këtë Monografi është Por kam bindjen se mbresa “Ishe një mbret i llojit të vet si vlera trashëgueshmërie
jeta dhe vepra e Profesorit të pashlyeshme kanë lënë Kolos i pamposhtur në dhe njohjeje për brezat e së
të pavdekshëm. Dhe Jeta në kujtesën e këtij didakti të tallaze jete, ardhmes. Pra, kjo tematikë
atij i kishte falur dhe i kishte madh krijues, gurët e livadhet N’ ecejake Tuaja, n’ furtuna është një modus më vete
përkryer mjeshtërinë e e bukura të Vërbanit, karthjet të kohës për diskursin e shkrimeve
shkrimit dhe ideve të Tahir Z dhe këndet e burrave, odat Qëndrove, s’u zmbrapse, dhe frymëzimet e autorit. Kjo
Berishës. Burimi i frymëzimit dhe skenat e përjetuara ideal brezash mbete.” tematikë në tërë dimensionin
artistik të tij ka qenë dhe pranë Zeqë Vërbanit e ejetës së autorit mbeti nga
mbetet po aq vetë jeta. miqve të tij të përkushtuar në Kështu, tani, si unë dhe temat më të dashura dhe më
jetë, vitet e rinisë, vitet që e kritika e lexuesit, mund t’i të frymëzuara, ku janë lexuar
Frymëzimet e tij didaktike, poqën më shumë. Ato sa më shohim më mirë frytet e shkrime, poezi, dedikime,
letrare, artistike, publicistike e shumë kalon koha, aq më punës, mendimet e synimet, artikulime, kujtime, mbresa
më gjerë në të gjithë spektrin shumë ndriçohen e dalin në arritjet e mangësitë. Por një dhe më tej vëllimet në fjalë.
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 13

RITA ORA I DEDIKON ALBUMIN
E DYTË DJ TË NDJERË AVICII
V
iti 2018 ka qenë
intensiv për Rita Orën.
Deri tani ajo ka fituar
një tufë me çmime, dhe ka
publikuar disa super hite.
Pasi ka fituar çmimin “Best
Dance” për bashkëpunimin
e saj me Avicii në “Lonely
Together”, duke qenë dhe
shqiptarja e parë fituese e
një çmimi VMA, Rita Ora
vjen me një surprizë të re.

Pyetjes u bë kohë që Ora nuk
sjellë në treg një album të ri,
dhe këto vonesa kanë ardhur
si shkak të problemeve me ish
te dashurin dhe producentin
e albumit të dytë, Calvin
Harris, e më pas më shtepinë
diskografike Roc Nation, i
erdhi fundi. Ka që në 2016 që Pra, këngëtarja me origjinë komë më parë. Këngëtarja e saj të ri “Phoenix”. “Dua
punon me Atlantic Records shqiptare, Rita Ora ka 27-vjeçare ka punuar me të nderoj Avicii, duke e bërë
për këtë album dhe të gjithë promovuar së fundmi albumin DJ suedez për këngën e saj këngën ‘Lonely Together’
prisnin që finalizimi të ishte i e saj të ri, “Phoenix” të cilin “Lonely Together”, e cila u pjesë të albumit. Ai ishte
shpejtë, por ai është shtyrë ia ka dedikuar mikut dhe lançua në gusht të këtij viti. një njeri i mrekullueshëm
disa herë. Çudi e madhe se bashkëpunëtorit të tij, DJ dhe shumë i talentuar. Ne
këngët që ka publikuar kohët Avicii. Rita Ora thotë se Ajo ka nderuar producentin e ishim miq shumë të mirë dhe
e fundit kanë bërë bujë, dhe albumi i dytë i shumëpritur ndjerë, i cili kreu vetëvrasje Avicii më ndryshoi jetën. Në
i kanë sjellë shumë fitime. i është kushtuar Avicii, të dyshuar, duke e përfshirë një farë mënyre, albumi i
i cili u nda nga jeta pak atë në këngën në albumin është dedikuar atij”, tha Ora.
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 14

BE OFRON UDHËTIME PA VIZA
PËR BRITANIKËT PAS BREXIT
M
ë 13 nëntor 2018
Komisioni Evropian ka
vendosur që shtetasit
e Mbretërisë së Bashkuar nuk
duhet të bien nën regjimin e
vizave Shengen, pasi Mbretëria
e Bashkuar të largohet nga
Bashkimi Evropian në fund
të marsit të vitit të ardhshëm.
Gjatë takimit në Strasburg,
drejtuesit e lartë të Bashkimit
Evropian kanë dalë me një
propozim që EU do t’i lejojë
mbajtësit e pasaportave
britanike të hyjnë në territorin
europian për qëndrim të
shkurtër pa viza. Sipas
njoftimeve të shtypit, Komisioni
Evropian, Mbretëria e
Bashkuar, ende janë në proces
të konsiderimut të vizave
reciproke dhe jodiskriminuese komisionerëve ka rënë dakord territorin e saj pa viza”, vazhdim për tërheqjen e rregullt
për europianët. “Qeveria e se udhëtimi për britanikët do tha zëvendëspresidenti të Mbretërisë së Bashkuar.
Mbretërisë së Bashkuar ka të jetë pa viza, për aq kohë T i m m e r m a n s . Fati i udhëtarëve britanikë
deklaruar synimin e saj për të sa UK do të bëjë të njtën gjë Sipas Komisionit të BE-së, në BE dhe udhëtarëve të BE
mos kërkuar vizë për qytetarët për qytetarët e BE pas marsit. ky propozim është një nga në Britani të Madhe ende
e 27 vendeve anëtare të hapat e nevojshëm si pasojë nuk është plotësisht i qartë
BE për qëllime turizmi dhe “Për vizat, ne propozojmë e tërheqjes së Mbretërisë dhe kjo lidhet me vonesën
biznesi”, thekson deklarata. të amendojmë hyrjen pa së Bashkuar nga Bashkimi në arritjen e marrëveshjes
Pas takimit, zëvendëspresidenti viza të britanikëve në BE- Evropian. Njoftimi për shtyp së Brexit midis të dy palëve.
i EC Frans Timmermans në kur Britania do të ndalojë i KE thekson se propozimi
përsëriti se Këshilli i hyrjen e europianëve në është i ndarë për negociatat në

PERIEN
EX
+ 15 YE
CE

ARS
CE

EX
PERIEN

PROFESIONALIZËM • GARANCI • CILËSI
ABONIME
INSTALIME
RIMBUSHJE

PËR MË SHUMË KONTAKTO GËZIMIN: 078 157 359 45
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 15
SHEMBULL I PERSOSUR NGA BIJTË E SHQIPES NË SHBA

I
shte një shkollë ku ndërtesë, sepse ka një histori
udhëheqësit e epokës kaq të thellë, menduam se do
revolucionare ofruan një të ishte mënyra më e mirë për
“arsimim të sjellshëm” për të të mësuar dhe për të ndihmuar
rinjtë në qytetin e atëhershëm bashkësinë tonë të asimilojë”.
të Filadelfias, por në vitin 2006, E ndërtuar në vitin 1803,
Akademia e Ulët e Dublinit ishte struktura e terrenit të fushës
e zbrazur dhe shkatërruar. Tani ngjan edhe me ndërtesat
pas 12 vjetësh, Holmesburg shkollore në Shqipëri, me
do të jetë përsëri një shkollë. strukturë të ngjashme, tha
Këtë herë, studentët do të jenë Dritan Matraku, nënkryetar
fëmijë shqiptarë dhe emigrantë i grupit dhe një terapist
të rinj duke mësuar jo vetëm për respirator në Spitalin e Në foto: Arkitekti Lluka Lakuriqi, majtas, Tajar Domi, dhe Bujar Gjoka i
Shoqatës Shqiptare Amerikane janë fiksuar jashtë Akademisë historike të
trashëgiminë e tyre shqiptare, Fëmijëve të Filadelfias. “Pra, Dublinit në Filadelfinë Verilindore. (Brad Larrison për WHYY)
por edhe për historinë e kjo është një lidhje shumë
shtëpisë së tyre të adoptuar. e mirë me kulturën tonë.” kjo na fiksoi të ardhmen dhe për projektin. Shoqata Bijte e
“Ne donim ta blinim këtë Organizata kulturore prej 400 mbështetjen që do të kishim,” Shqipes përfshin një numër
ndërtesë jo vetëm për të anëtarësh bleu ndërtesën në tha thesaristi i organizatës të kontraktorëve të licencuar,
ruajtur trashëgiminë dhe korrik, një shpëtim për një Bujar Gjoka, një administrator njerëz të biznesit dhe vullnetarë
kulturën tonë, por edhe për strukturë që ishte bërë objekt i planifikimit në një kompani. të cilët do të përfshihen në
të ndihmuar në përthithjen për vandalët. Organizata kishte Pronarët e rinj vlerësojnë rehabilitimin e ndërtesës.
e bashkësisë shqiptare në nevojë për 200,000 dollarë për se do të duhet një tjetër $ “Disa po kontribuojnë me
kulturën amerikane”, tha të blerë pronën dhe për tre 250,000 për të përfunduar para, disa po kontribuojnë
arkitekti Luka Lakuriqi, anëtar muaj ata mblodhën 140,000 restaurimin e ndërtesës. fizikisht, disa po i kontribuojnë
i Shoqatës Bijte e Shqipes që dollarë nga anëtarët e saj. Por projekti do të jetë një punëtorëve të tyre për disa
ka blerë pikën historike. “Kjo “Kjo ishte gjëja më e mirë, sepse “angazhim i komunitetit”, tha ditë. Është një përpjekje e
Lakuriqi, i cili ka hartuar plane vërtetë e komunitetit, “tha ai.
Organizohet dega PD Britani të Madhe, ngrihet grupseksioni ne Enfield (London Borough).
Njoftimi jepet nga kreu i degës së PD, Britani e Madhe Naim Hasani në rrjetin social FB.

Ja çfarë shkruan Naim Hasani në FB


Në vazhdim të punës në të ardhmen si përfaqësues është larguar nga Shqipëria do të sjelle Partia Demokratike
se degës se Partisë i komunitetit në North ne 27 vitet e fundit, të këtë të dhe Kryeministri ardhshëm e
Demokratike në Britani të London. Partia Demokratike drejtën e votës si aksionere Shqipërisë dhe shqiptarëve
Madhe, sonte kisha kenaqesine e Shqipërisë është nismëtarja te drejtpërdrejte te fateve z. Lulzim Basha. Përshëndes
të isha mes miqve demokratë në dhe propozuesja e projektligjit të shtetit dhe kombit tone. dhe falënderoj organizatorët
Palmers Green, North London. për votimin elektronik për Vota e diasporës as nuk shitet dhe të gjithë pjesëmarrësit
Me një organizim te shtetasit shqiptare qe jetojnë dhe as nuk blihet dhe do të jete për kete organizim perfekt.
një grupi nismëtar dhe ne diaspore dhe shpresojmë ajo vote, qe do të ndihmoje E ardhmja e Shqipërisë
pjesëmarrje fantastike, qe në zgjedhjet e ardhshme, drejtpërdrejtë mes të tjerash, është në duart e shqiptarëve.
sonte ja arritëm të formojmë gati gjysma e popullsisë qe në nje ndryshim demokratik #Shqipëria Ngrihet”.
grupseksionin për zonën jeton në diaspore dhe qe dhe Europian qe shume shpejt
Enfield (London Borough).
Ishte shume e vështire te
zgjidhje mes dy kandidaturave,
djem të mrekullueshëm z.
Abdyl Musta dhe z. Arjan Borufi
nga Librazhdi, të vendosur
në Britani prej shume vitesh.
Duke pare se konkurrenca
ishte e forte dhe vlerësimi
maksimal për të dy kandidatet,
pas tërheqjes me respekt dhe
vullnet të lire te z. Abdyl Musta,
automatikisht z. Arjan Borufi u
zgjodh Kryetar i grupseksionit
të Degës Partisë Demokratike
për London Borough of Enfield.
Më këtë rast dëshiroj të shpreh
mirënjohjen time të thelle për
z. Musta dhe ti uroj shume
suksese z. Burufi në punën e
tij dhe mirëpres bashkëpunimin
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 16

YLLI BREKOFCA TALENTI
QË I MUNGON ATDHEUT
Y
lli Brekofca është një fillon të këndojë. Me muzikën një firzamonikë të madhe arriti në Portland,SHBA.
këngëtar dhe muzikant e tij shtyu banorët që të dilnin të kuqe, më pas vuri shiritat
me emër në fizarmonikë jashtë një apartamenti të në shpatulla. Në fillim, ai Ai la pas çdo gjëje dhe u
që ka kaluar 64 vitet e para të afërt. U mblodhën rreth tij dhe ishte i pasigurt. Kishte kohë nis nga vendlindja e tij me
jetës së tij në qytetin e Tiranës. duartrokitnin. Askush nuk i që nuk i binte më veglës dy valixhe të vogla. Mes
Ylli mësoi të luante harmonikën kuptonte fjalët. Këndonte në muzikore. Pastaj, ai i dha gjërave që la pas ishte edhe
kur ishte 15. Ai u rrit nën një gjuhë që ata nuk e kuptonin. një të shtypur, gishtat e tij firzamonika, instrumenti
komunizmin e asaj kohe Kjo nuk kishte aspak rëndësi. kërcenin mbi çelësat e bardhë që ka qenë shoqëruesi i
dhe ndalimin total të muzikës E dinin se për çfarë ishte dhe në atë moment 50 vjet tij i vazhdueshëm që nga
perëndimore, por Ylli u kushtua kënga: Gëzim, gëzim i pastër. muzikë u rikthyen tek ai. fëmijëria. Ylli nuk e mori me
thellë në muzikën popullore, Largimi nga shtëpia Duke qëndruar në trotuar, vete firzamonikën me idene
si dhe muzikën e valleve të ai e lëvizi kokën dhe filloi të se askush në Maine nuk do
Amerikës Latine. Muzika Në kërkim të një jete më të këndonte. Në atë moment të interesohej për muzikën
tradicionale shqiptare është një mirë, Ylli Brekofca u largua njerëzit nga apartamentet shqiptare, apo këngët popullore
përzierje e pazakontë e stileve nga Shqipëria në vitin 2016. rreth e qark filluan të që ai mësuar gjatë gjithë jetës.
të Ballkanit dhe Lindjes së Në dhjetorin e po atij viti mblidheshin rreth tij në formë
Mesme. Një muzikant shumë i arriti në qytetin Portland rrethi. Askush nuk i kuptonte Tashmë, dy vite më vonë,
talentuar, Ylli e plotësoi kohën të Meines në ShBA. Ishte fjalët. Ai këndonte në një Brekofca është në shtëpinë
e tij të gjatë të ditës me punën 64-vjeçar dhe nisi nga e para. gjuhë që ata nuk e kuptonin. e tij. Ka gjetur miq, një
e fundjavës si një argëtues. Gjithsesi nuk kishte rëndësi, fizarmonikë dhe banorët
Brekofca la prapa çdo gjë ata e dinin se për çfarë ishte e duan muzikën e tij.
Ylli emigroi në Maine në që nuk ia zinin dy valixhe kënga: Gëzim, gëzim i pastër.
2016, duke sjellë me vete të vogla. La në shtëpi edhe Edhe pse para dy vitesh
dorëshkrime të më shumë fizarmonikën. Instrumenti ishte Largimi nga shtëpia ai mendonte se askush në
se 400 këngëve popullore shoku i tij më i mirë që prej SHBA nuk donte t’ia dinte
shqiptare që ai kishte fëmijërisë. Ai mendoi se askujt Në vitin 2016, Ylli Brekofca për muzikën dhe traditat e
mbledhur dhe shkruar gjatë në Maine nuk do t’i interesonte u largua nga shtëpia e tij tij shqiptare, këtë javë Ylli,
katër dekadave. Zhvendosja e muzika shqiptare, apo në Shqipëri, në kërkim të do të mbajë një koncert
tij në Portland dhe komuniteti këngët popullore që i kishte një jete më të mirë. Në solo me këngë shqiptare në
i ndryshëm etnik shënon një mbledhur gjatë jetës së tij. dhjetor të atij viti, Brekofca Mayo Street në Portland.
epokë të re në odisenë e tij
muzikore. Ai hyn si anëtar Media amerikane,
i grupit Bondeko, duke Bangor Daily News i
bashkëpunuar me muzikantë ka dedikuar një artikull
të traditave të ndryshme, një 66-vjeçari shqiptar
kongoleze, franceze dhe i cili u shpërngul
muzika tradicionale amerikane. nga Shqipëria për
Gjithashtu, ai gjen raste në Portland në vitin
për t’u lidhur me muzikantë 2016. Duke menduar
të tjerë nga Ballkani. se askush në vendin
ku ai po emigronte
Muzika shqiptare në nuk do të interesohej
valixhen e emigrantit në për instrumentin e tij
SHBA muzikor apo traditat
e vendlindjes së tij,
Burri në moshë nxjerr nga Ylli nuk e mori me
çanta një fizarmonikë të madhe vete as firzamonikën.
me ngjyrë të kuqe. Rripat i Artikulli i shkruar nga
vendos në krahë. Në fillim nuk Troy R. Bennet tregon
është i sigurt. Duket i ndrojtur. sesi 66-vjeçari shqiptar
Kishte kaluar shumë kohë. solli muzikën dhe
Papritur i shtypi sustat e traditat e vendlindjes
bardha dhe me gishtërinj në komunitetin ku
hiqte pluhurin në muzikën jetonte në SHBA.
50-vjeçare që kishte në krahë
ai, përcjell sot Koha Ditore. Pjesë nga artikulli:

Derisa qëndron në cep të I moshuari mori
trotuarit, çon pak kokën dhe valixhen dhe nxori
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 17

IKJA E DHIMBSHME E SHQIPTARËVE VAZHDON

P
olicia raporton se, këtë rast dhe një grua italiane. linjë e gjatë aventurierësh, të disa këmbësorë gjermanë,
gjashtë persona u Kartat që kishin nga të gjithë cilët kryesisht ishin të bazuara u vendosën në një pallat në
arrestuan në aeroportin shqiptarët ishin të rreme. në Tipperary, ku kishin fituar Durrës. Kantinat kishin një
Son Sant Joan të Palma për dhe kishin humbur pasuri të furnizim të shkëlqyeshëm
dokumentacionin e rremë dhe Një nga gjashtë ishte i mitur. mëdha për gjenerata me radhë. Hock dhe ushqimi konsiderohej
imigracionin e paligjshëm. Kështu katër shqiptarë “Isha duke gjuajtur me një më shumë se i përshtatshëm.
të rritur u arrestuan për kushëri në Prusinë e asaj
Tre vetë u ndaluan nga oficerët shkak të dokumentacionit kohe, kur çështja shqiptare u Princi Uilliam, i veshur me
e policisë ndërsa po kalonin të rremë dhe gruaja italiane bë akute”, shkruan Heaton- uniformë të pastër ushtarake
për të kapur një fluturim në gjithashtu për lehtësimin e Armstrong në librin e tij mbi të kompletuar me kapelë të
Stansted. Një nga tre ishte emigracionit të paligjshëm. Shqipërinë “Mbretëria e zbukuruar me pendë, u përpoq
me kartat e identitetit të dy të (Burimi: Majorca Dailly) Gjashtë Muajve”. Ai aplikoi të ndante medalje të ndryshme
tjerëve. Oficerët i pyetën ata. për punën e sekretarit privat në takime të ndryshme lokale.

Gjatë kontrollit, ata konstatuan “Mbretëria e Gjashtë të mbretit të ri shqiptar. Ai Heaton-Armstrong vendosi që
se të dy ishin shqiptarë. Muajve” me syrin e fliste rrjedhshëm në disa gjuhë udhëheqësit fisnorë lokalë të
irlandezit Duncan evropiane dhe, si një protestant ishin zotërinj, edhe pse shumë
Kontrollime të mëtejshme u Heaton-Armstrong irlandez, shihej si një person njerëz ishin të etur për gjak, me
bënë me kompanitë ajrore neutral në Ballkan, Heaton- një alergji ndaj sapunit dhe një
dhe oficerët zbuluan se Duncan Heaton-Armstrong, Armstrong u ul si pjesë e rrethit dashuri për të përtypur hudhër.
kishte rezervime fluturimi për që përshkruan veten si një mbretëror në portin shqiptar
tre persona të tjerë. Ata u irlandez dhe një militant të Durrësit - në mars 1914. “Shqiptarët janë shumë
ndërhyn në portën e fluturimit profesionist, ka shkruar kalorësiak dhe do të hezitonin
Stansted dhe mbanin letra dhe folur për Princ Vidin. Në fillim gjërat shkuan mirë ta vrisnin një njeri në praninë e
identiteti italiane. Ashtu si me Edhe pse i lindur në Austri, për partinë mbretërore. Mbreti gruas së tij”, shkruan ai. Përtej
grupin e parë, dy nga tre - Heaton-Armstrong kishte lidhje i ri dhe familja e tij, së bashku të gjitha ngjyrimeve paraqitja
shqiptarë - u shoqëruan për të forta irlandeze, që lkalonin me Heaton-Armstrong dhe një jonë shqiptare, identitare ka
dokumentacion ilegjitim, në në anën e babait të tij nga një anglez, një shërbëtor arab dhe vlera të patjetërsueshme.
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 18

FESTAT E FUNDVITIT, JA DHURATA
E DUHUR PËR SECILËN SHENJË
M
e afrimin e festave të bëni një dhuratë, perfektë ata thonë se kanë nevojë për ishin aksesorë që do ju vinin në
fundvitit, atmosfera për ata do të ishin dekoret çorape, kjo është ajo që ata do ndihmë për udhëtimin. Mund të
e bukur dhe magjike festive, pije të ndryshme apo ti bënte lumturit. Ju mund të ishte një veshje e lezetshme
nuk mund të jetë e plot lojëra argëtuese, të cilat do shtoni prekjen tuaj personale, për pasaportën, një kasë
pa dhuratat që marrim e bëjnë festën e organizuar si për shembull: të blini çorape mbrojtëse për telefonin, një
ose u bëjmë të dashurve prej tyre të paharrueshme nga dyqani i tyre i preferuar, veshje kundra ujit për telefonin
tanë. Duhet ta pranojmë apo një paketë ngarkuesish apo qoftë edhe disa monedha
se zgjedhja e dhuratës telefonash në ngjyrën e tyre të të vendit ku do të shkojnë.
perfekte, shpesh shoqërohet preferuar, etj. por nëse ata nuk
me stres dhe vështirësi. kanë shprehur ndonjë dëshirë,
Horoskop na vjen në ndihmë, atëherë ju mund ti bëni dhuratë
duke na treguar dhuratën Gaforrja: Një ditar ose çfarë do të blinit edhe për jetën
e duhur për secilën shenjë: një axhendë tuaj. Peshqirë të rinj, doreza
Gaforret janë shenja më për ditët e ftohta apo ndoshta Bricjapi: Diçka për
emocionale dhe nostalgjike një kasë telefoni. Padyshim tavolinën e tyre të
e horoskopit. Ditari mund Virgjëreshat do i bënte të lumtur.
punës
të ndihmojë njerëzit që të Bricjapët janë të njohur për
rendisin ndjenjat e tyre dhe të bërë punën ose shkollën
Dashi: Një eksperiencë të dokumentojnë ngjarjet e e jetës së tyre. Një mënyrë e
Të lindurit e kësaj shenje nuk rëndësishme të jetës. Por, thjeshtë për të treguar se e
janë tërësisht të dashuruar nëse njeriu juaj i dashur është
Peshorja: Një vepër njihni Bricjapin që keni në jetën
pas gjërave apo sendeve, një Gaforre tipike, padyshim tuaj është t’u jepni diçka për
siç janë me kujtimet. Krijo një që është pak i çorganizuar arti hapësirën e punës, ku kalojnë
kujtim të bukur për ta dukje i me kohën. Prandaj, të Gjithkush pëlqen gjëra
shumicën e kohës. Elementë
bërë dhuratë një ftesë në një dhuruarit e një axhendë do i të bukura, por Peshores
dekorues për tavolinë,
event, udhëtim ose duke u ndihmojë që të bëjnë plane veçanërisht i pëlqen të jetë
mjetë të domosdoshme
përpjekur të bëni diçka ndryshe konkrete dhe të organizojnë në një mjedis tërheqës për
pune apo edhe një axhendë
së bashku në qytet. Ata do më mirë ditën e tyre. shikimin. Peshoret gjithmonë
organizuese do të ishin dhurata
të ndihen tepër të lumtur të do të vendosin në muret e tyre
perfektë për këtë shenjë.
shtojnë një përvojë të re, në apo raftet vepra arti të reja,
listën e tyre të aventurave. qofshin këto artistike antike, një
tipografi e zgjuar, ose një pikturë
nga artisti i tyre i preferuar.

Luani: Diçka rreth tyre Ujori: Një lojë
Luani posedon një vetëbesim të Askush nuk mund të akuzojë
Demi: Një libër lartë, krahasuar me shumicën e kurrë një Ujor, për të mos qenë
Demi tipik është gjithmonë në shenjave të tjera të horoskopit. argëtues. Natyra e tyre e gjallë
kërkim të mënyrave të reja për Prandaj dhurata perfektë për
Akrepi: Diçka dhe krijuese i përshtaten për
të përmirësuar jetën e tyre. ata do të ishte diçka personale personale dhuratë lojërat e ndryshme.
Librat mund t’ju ndihmojnë të rreth tyre, si një mënyrë për te Akrepi vlerëson intensivisht Me kaq shumë lojëra, puzzle
organizoheni, të mësoni se si treguar se ju i doni aq shumë sa marrëdhëniet në jetën e tyre. apo quiz-e, nuk do të keni
t’i trajtoni paratë, t’ju tregojë vetë ata e duan veten. Ndoshta Duke u dhënë atyre diçka të problem të gjeni diçka specifike
mënyra të reja për të bërë gjëra dhurata që lidhen me kujtimet veçantë lidhur me një përvojë për Ujorin në jetën tuaj.
dhe në përgjithësi të frymëzoni së bashku apo edhe një jastëk të përbashkët, ju tregoni sa Peshqit: Diçka artizanale
kreativitetin tuaj. Demi i me fytyrën e tyre do të ishte keni kujdes për kohën që Peshqit janë shumë individë
sofistikuar pëlqen reputacionin një dhuratë e madhe për ata. kaloni me ta. Mendimi me të sentimentalë dhe artistikë. Një
intelektual që vjen duke u vërtetë ka rëndësi kur zgjedh dhuratë artizanale i plotëson
parë me një libër të ri në dorë. një dhuratë për një Akrep. të dyja këto cilësi. Tregoni se
Shigjetari: Aksesor për udhëtim i njihni mjaft mirë sa që jeni në
Aventurieri i zodiakut, Shigjetari gjendje të zgjidhni një dhuratë
gjithmonë planifikon udhëtimin që ata dëshirojnë dhe madje
Virgjëresha: Diçka e tyre të ardhshëm. Nëse dëshmon se marrëdhënia
ata janë duke shkuar në një juaj do të thotë kaq shumë
praktike udhëtim në fundjavë apo
Virgjëresha në jetën tuaj e di për ju sa jeni gati të vendosni
Binjakët: Diçka festive saktësisht se çfarë ka nevojë,
ndoshta në një aventurë gjashtë kohën dhe përpjekjet për
Binjakët janë gjallëria e mujore në Azi, ata kurrë nuk të bërë diçka për ta. (a.ç)
dhe ndoshta është e etur t’ju
festave. Nëse keni të afërm janë të kënaqur të qëndrojnë në
tregojë. Ndiqni me kujdes
Binjakë dhe dëshironi t’ju një vend për një kohë të gjatë.
listën e tyre të dëshirave. Nëse
Dhurata perfektë për ata do të
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 19

“BIG BOSS SERVICES UK LTD”
URON FESTAT E FUNDVITIT

Big Boss Services UK Ltd”
ndryshe nga vitet e tjera, ka
vendosur të urojë jo vetëm
për festat e fundvitit punonjësit
dhe stafin e saj, por dhe për
festat e tjera që paraprijnë
fundvitin 2019. “Big Boss
Services UK Ltd” me pronar
biznesmenin, Gazmend Cufaj
tashmë ka krijuar ermrin e vet
në tregun përkatës londinez.
Big Boss (UK) Ltd është një
kompani aktive e themeluar me
mbi 15 vjet përvojë dhe me një
rekord të shkëlqyer në udhën e
saj. Është e bazuar në Londër
dhe mbulon thuajse gjithë
hapësirën londineze e më tej. japim një kuotim në vend dhe zdrukthëtari, kuzhinë të traditën festive akoma më të
Drejtuesi i kompanisë thotë mund të fillojmë menjëherë përshtatur dhe banjë. Po të ndjeshme, pasi në mesin e
se “Shërbimet e Klientit janë nëse kërkohet. Ky nivel i shikoni me kujdes në galerinë festës ishin dhe mjaft të tjerë
prioriteti ynë kryesor. Jemi shërbimeve të klientit ofron një e “Big Boss Services UK Ltd” që ndjenë se ishin njësoj me
në dispozicion gjatë gjithë shërbim të shpejtë dhe efikas”. online do të shihni një gamë të të punësuarit. Respekti ndaj të
kohës për të ndihmuar me plotë të shërbimeve të ofruara. punësuarve, përkushtimi ndaj
punën e emergjencës dhe “Big Boss Services UK Ltd” halleve dhe problemeve të
mund të fillojmë ndreqjen ofron një sërë punimesh Vetëm një vit më parë festimi tyre e bëjnë “Big Boss Services
dhe aktivitetin brenda disa ndërtimi, duke përfshirë i përbashkët me stafin dhe UK Ltd” një model më vete.
orësh (jo ditë!). Ne mund të suvatimin, zbukurimin, punonjësit e kompanisë e bëri
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 20

r e në UK
o k a to
hqiptare av
e e vetme s
a ep arë d h LEGAL AID
p a n i
Kom ✓ Emigracion & Azil
✓ Rishkime gjyqësore
Mos hezitoni të na ✓ Apelime për në tribunal
✓ Bashkime familjare dhe çështje të
kontaktoni për çdo problem
bashkimeve familjare me shtetas/e të
ligjor që mund të keni bashkimit evropian
✓ Aplikime për të drejtat e njeriut
✓ Çështje të trafikimit dhe dhunës në
familje

Ne ju ndihmojmë nëse jeni të trajtuar
në mënyrë të padrejtë nga autoritetet
publike

Avokati Naim Hasani CONTACT US
Nominuar për çmimin “Avokati më
i mirë për të Drejtat e Njeriut 2018” 0207 998 0035
Është specialist në çështjet
e heqjes së shtetësisë britanike
dhe aplikimet për judikal review EMERGENCY ONLY:
në Gjykatën e Lartë.
07792097132
17 Westmoreland Road,
Queensbury, London, NW9 9RL naim@oliverandhasani.co.uk
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018

LEXIM LETRAR NË SHËNIM TË 28 NËNTORIT
P 21

Hazir MEHtMETI, Vjenë, Shënohet 28 Nëntori-Dita e Flamurit në Vjenë

Edhe një shënim festiv në Vjenë në Vitin Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit- Skënderbeu. Roland Bimo: “Lidhja e Shkrimtarëve dhe
Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” po bënë një paraqitje me dinjitet të artit e letërsisë këtu në Austri”.

N
ë një ambient të bukur “Gjithë mërgimtarëve gëzuar
ku flet arti, në “Der Festën Gjithëkombëtare 28
Kunstraum”, në qendër Nëntorin-Ditën e Pavarësisë
të Vjenës u mbajte orë së Shqipërisë. Lidhja e
festive letrare e organizuar Shkrimtarëve dhe Krijuesve
në shënimin e Ditës së Shqiptarë “Aleksandër Moisiu”
Pavarësisë – 28 Nëntorin, në Austri po bënë një paraqitje
në Vitin Mbarëkombëtar i me dinjitet të artit letrar këtu
Gjergj Kastriotit- Skënderbeu në Austri. Kështu ishte edhe
dhe brenda Javës së me rastin e Vitit Shqiptaro-
Kulturës Shqiptare në Austri. Austriak, si një nga pikat më
Organizuar nga Lidhja e të rëndësishme në përgjithësi
Shkrimtarë dhe Krijuesve e programit para komunitetit
Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” tonë dhe miqve austriak që
dhe Këshillit Koordinues të na nderuan me pjesëmarrjen
Shoqatave Shqiptare në e tyre. Tematikën e veçantë
Austri. Programi u prezantua të zgjedhur nga arti letrar e komuniteteve tjera këtu, arbëreshe të cilat u pritën mirë
me shije nga moderatoria, cila është pak më specifike veçanërisht me P.E.N –Klubin nga publiku. Pikë e parë nga
Kaltërina Durmishi. Në emër dhe ndoshta më e vështirë në Austri, njëra nga shoqatat pjesa letrare ishte promovimi i
të organizatorit përshëndeti në qasje ndaj publikut, e cila më të fuqishme e shkrimtarëve romanit “Dimri i Shekullit” nga
Anton Marku, kryetar i Lidhjes kërkon teknika më të rafinuara, në Austri, i cili ka botuar krijime Angjelina Marku. Një vështrim
së Shkrimtarëve dhe Krijuesve krahasuar me artin pamor. Në nga autor shqiptarë në Austri, prezantues rreth vepre e mbajti
Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” këto aktivitete ambasada jonë tre prej tyre tani anëtar të publicisti Hazir Mehmeti. Ai
në Austri, i falënderoi të ka pas fatin dhe kënaqësinë rregullt, Anton Marku, Besim mes tjerash tha: “Romani “Dimri
pranishmit dhe ua uroi 28 të bashkëpunon, për çka Xhelili dhe Mërgim Osmani. i Shekullit” nga Angjelina Marku
Nëntorin –Ditën e Pavarësisë. falënderoj gjithë krijuesit”. Kryetar i Këshillit Koordinues është një sihariq i radhës
Hubert Thurnhoffer, pronari të Shoqatave Shqiptare në në 550 vjetorin e Krye heroit
i ,,Der Kunstraum’’ Galeri Anton Marku, kryetar i Lidhjes Austri, Ermal Vejsa uroi të Kombëtar Gjergj Kastrioti
duke falënderuar për së Shkrimtarëve dhe Krijuesve pranishmit duke falënderuar Skënderbeu, një plotësim
bashkëpunimin mes tjerash Shqiptarë në Austri, në vazhdim shoqatat shqiptare për në prezantimin e krijuesve/e
shtoi: “Ju falënderoj për paraqiti historikun e shkurtër bashkëpunim për organizim shqiptare krahas kombeve
prezencën tuaj në hapësirat të veprimtarisë disa vjeçare. të programeve shënjuese të tjera në Austri. Është një
e sallës sonë ku ofrohet “Brenda kësaj kohe kemi botuar datave historike kombëtare. Ai pasurimi dhe vlerë e Lidhjes
ambient i mrekullueshëm dy antologji në gjermanisht dhe ftoi për aktivizim të të gjithëve së Shkrimtarëve dhe Krijuesve
për ata që adhurojnë artin. shqip si dhe kemi mbajtur 57 në aktivitete kulturore, sportive, Shqiptarë “Aleksandër Moisiu”
Ne do jemi të gatshëm për orë letrare në gjithë Austrinë. artistike këtu në Austri. në Austri”. Autorja e romanit
bashkëpunim në vazhdimësi” Kemi promovuar dhjetëra “Dimri i Shekullit”, Angjelina
vepra nga krijuesit tanë këtu Grupi i korit të grave “Lyra” nën Marku lindi në Gjakovë në
Ndërsa Ambasador i Shqipërisë në Austri dhe nga vende tjera, drejtimin e Vlora Jonuzaj ishte vitin 1968, shkollimin e mbari
në Austri z. Roland Bimo, , në Lidhja jonë ka bashkëpunim pjesë e bukur artistike me disa në vendlindje. Tani e disa
fjalën e tij uroi mërgimtarët. me krijues dhe shoqata të këngë korale, disa me motive vite jeton e vepron në Vjenë.
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 22

DUBRAVA, I MBIJETUARI I MASAKRËS
RRËFEN KUJTIMET E KOBSHME
R
eshat Nurboja, autor i më makabre ndaj njerëzve të dhe me kazma e kanë hapur e kanë ruajt identitetin e
librit “Unë Dëshmi Kohe”, pafajshëm dhe të pambrojtur’. derën e madhe që ka qenë shqiptarit në atë rrezik kur
për herë të parë pas 17 I kthyer pas 17 vjetëve prej hekuri”, kujton Nurboja. gjuanin me snajperë e kanë
vjetësh kthehet në vendin e në vendin ku ai përjetoi rrezikuar jetën të ndihmojnë
masakrës për të rrëfyer kujtimet llahtarin, Nurboja rrëfen “A po e sheh çka po ju bëjnë të plagosurit të kujdesen për
e tij. ‘Unë Dëshmi Kohe’ është për KALLXO.com ditët e miqtë tuaj amerikanë, po dojnë ata dhe njëkohësisht, pastaj
libri që përmban rrëfimin dhe masakrës së Dubraves. me ju vra të gjithëve” – zyrtari të kujdesen për ushqimin”,
dëshminë e Reshat Nurbojës serb në Dubravë. Ai tregon se kujton i mbijetuari i masakrës.
nga Peja për masakrën e “Së pari duhet të theksoj se ka tët burgosurit kanë kontrolluar
Dubravës në vitin 1999, dhe pasur fluturime të NATO-së dhe dhomat e burgut për të parë për Ai thotë se autoritetet që duhet
përjetimet e tij në disa burgje të ne që kemi qenë në Pavionin C të mbijetuar apo të vrarë. “Kam të ruanin burgun, nga frika
Kosovës dhe Serbisë. Nurboja, që ka qenë pavion i izoluar, ku shku në çdo qeli me pa nëse se mos u ndodhte diçka, nuk
i mbijetuar i masakrës ndaj të janë trajtuar të burgosurit kinse ka njerëz [dhe] kur kam shku guxonin të hynin aty, dhe u
burgosurve shqiptarë, është më të rrezikshëm, i kemi parë në një dhomë mbi vrojtuese ku kthyen përsëri vetëm për të
kthyer për herë të parë në nga dritarja që po fluturojnë kanë qëndruar gardianët e kam kryer masakrën. “Gardianët
vendin e vrasjeve dhe torturave dhe ka pasur të burgosur që të arsyeshme t’i nxjerr jashtë kanë qenë frikacakë, policia
sistematike, për t’u përballur i lutnin që të na bombardojnë [të burgosurit e vrarë] dhe serbe nuk ka guxu të hyjë
me peshën e kujtimeve në një dhe të na shpëtojnë nga ky kur i nxora, ka ardh ish-shefi i burg deri sa janë armatosur
intervistë për KALLXO.com. makth dhe pas dy ditë janë sigurimit nga Peja dhe më tha pastaj kanë ardhë me vra”.
Ai u burgos më 25 korrik të bombarduar dy pavione”, pse i hoqa të vrarit më detyroi Pas asaj dite Nurboja kujton
vitit 1998 si pjesëtar i Këshillit kujton Nurboja. Ai tregon se me i kthy në dhomë dhe më tha se gardianët serbë u kanë
të Emergjencës së Pejës, kur është bombarduar pavioni ‘a po e sheh çka po ju bëjnë thënë që të mblidhen në
që ka pasur për detyrë të në të cilin ka qenë ai, gardianët miqtë tuaj amerikanë, po dojnë fushën e sportit ku për çudi
ndihmojë Ushtrinë Çlirimtare serbë janë larguar dhe i me ju vra të gjithëve’”, tregon thotë se janë sjellë mirë.
të Kosovës dhe pjesën tjetër kanë lënë të mbyllur në qeli. ai. Ai thotë se ato ditë, të gjithë
të popullatës shqiptare në janë munduar të gjejnë forma Në pritje të veprimit të
zona të luftës.Pas arrestimit “Nga detonimi i madh [në] disa të ndryshme për të shpëtuar, institucioneve për të zbardhur
ai ishte dërguar në burgun e dhoma dyert janë hap dhe ne madje disa nga shokët e tij këto ngjarje dhe duke shpresuar
Pejës pastaj e kanë transferuar jemi mundu që t’i hapim [të kanë hyrë edhe në pusetat e në dënimin e autorëve, Nurboja
në Mitrovicë dhe pasi që tjerat] dhe t’i ndihmojmë njëri burgut. “Në burgun e Dubravës mban librin e tij në dorë, me
është dënuar e kanë sjellë tjetrit. Pas një gjysme ore kanë individi ishte i parëndësishëm, shikimin nga vendi shumë nga
në Dubravë, ku ka përjetuar ardh të burgosurit nga pavioni këtu të gjithë të burgosurit shokët e tij nuk dolën të gjallë.
atë që ai e quan ‘masakra B të cilët kanë qenë më të lirë ishin heronj të vërtetë. Ata

OPINION ME SHKAS...!
Shkruan: Reshat Nurboja për ta asgjasuar njëherë e
përgjithmonë kthetrat e Serbisë

Q
everia e Kosovës me nga Kosova duhet të paguhet
të drejtë ka vlerësuar me një çmim ekonomik por
se ka ardhur koha të i sigurisht se ky çmim do të jetë
tregoj Serbisë e një pjese jo të me miliona herë më i vogël
vogël të Evropës se Kosova, se sa ai që e kemi paguar
vertet është e gatshme të për çlirimin dhe pavarësimin
toleroj e duroj shumçka për e Kosovës nga Serbia...
paqe dhe marrëdhënje të mira Andaj, qytetarët duhet të kenë
ndërshtetrore me fqinjet e të mirëkuptim në këtë drejtim dhe
gjitha shtetet tjera të botës të pranojnë pagesen e këtij
...Por meqenëse, një përcaktim çmimi për ta mposhtur Serbinë
i tillë shqiptarë po shihet se edhe në planin ekonomik, politik
është keqinterpretuar dhe e diplomatik...Mos të harrojmë
keqperdoruar nga faktori se pas vetit si gjithmonë në
proserb ndërkombëtar e në rastet e vështira për Kosovën
veçanti nga Serbia e cila e e kemi Amerikën, Britaninë e
ka konceptuar këtë sjellje Madhe, Gjermaninë, Austrinë
të Kosovës si dobësi, frikë e mbi të gjitha Shqipërinë
e servilizëm ndaj tyre....! dhe diasporën e madhe
Jam i vetëdijëshëm se kjo shqiptare anëkënd botës...!
çasje e re e qeverisë sonë
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 23

HISTORIA FLET NËSE DIMË TA SHKRUAJMË
Atdhe Geci, Dortmund

L
ibri i Prof. as. dr. Elena një dinasti Frigase, pra Ilire dhe kjo është shumë e pasaktë
Kocaqit „Lufta e Trojës – dhe populli i saj ishte Pellazg nga ana shkencore. Shqiptarët Dardan quhej dinastia e
Luftë Pellazgo-Ilire“, që u dhe Ilir. Dinastia Trojane ishte e sotëm si populli më i vjetër Trojës, po Dardan quhen edhe
botua para sa ditëve në Tiranë një dinasti Dardane, pra me i Gadishullit Ilirik, nëpërmjet Shqiptarët e Kosovës së sotme.
shënon kthesë në historinë tonë prejardhje Ilire dhe popullsia Epirotëve qe janë quajtur Myzë quheshin një pjesë e
kombëtare dhe ndërkombëtare. e saj përbëhej nga fiset Iliro- Pellazgë, janë pasardhësit Trojanëve, po Myzët quheshin
Libri i studiuses dhe historianes Trake si Dardan, Frigas, direkt të popullsisë Pellazge, Ilirët dhe një pjesë e Shqipërisë
së shquar shqiptare, Prof. as. Myzë, Kaon, por edhe nga me të vjetrës në Evropë. se sotme quhet Myze-qea dhe
dr. Elena Kocaqit, njohëses Pellazgët, Lelegët, Karianët etj Dialekti i Shqipes Epiroto- në kohën Bizantine quhej me
së thellë të qytetërimt antik Toskë, apo gjuha Pellazgjike emrin Myzia. Nga injoranca
vjen në një kohë trazirash Poupullaritei i librit „Lufta e e Epirit është dialekti zyrtar i apo pavetëdija kultura, gjuha,
historike midis Modelit Arian Trojës – Luftë Pellazgo Ilire“ shtetit të sotëm Shqiptar. Ky historia dhe tradita shqiptare
dhe midis Modelit Antik të të Prof. as. dr. Elena Kocaqit, dialekt është folur në Epir por që është me e vjetra në Evropë
prejardhjes së shqiptarëve nga qëndron në përmbajtjen edhe në Greqinë e sotme nga dhe e lidhur direkt me këto
Pellazgo- ilirët. Prof. as. dr. shkencore të veprës, në Arvanitët që përbëjnë shumicën popullsi para antike, është lënë
Elena Kocaqi në librin „Lufta dëshmitë e pamohuara të e popullit të sotëm Grek. Faktet në harresë. Përmbajtja e librit,
e Trojës – Luftë Pellazgo Ilire“ brendisë së vërtetësisë për atë historike tregojnë, lexojmë të Prof.as.dr. Elena Kocaqit
në mynyrë të argumentuar dhe ngjarje, si dhe për gjuhën e në këtë libër; se shumë fise „Lufta e Trojës-Luftë Pellazgo
me fakte, ndriçon përfundimisht zgjedhur dhe mesazhin e librit
të vërtetën për Luftën e Trojës për të gjithë historianët e sotëm
dhe për të vërtetën për atë dhe të ardhshëm për Luftën e
luftë. Ky libër i Prof. as. dr. Trojës e më gjerë. Prandaj,
Elena Kocaqi, është shkruar përdorimi i termit Grek nga
me një gjuhë të rrjedhshme të historianët e mëvonshëm për
shpjegimit, duke dhënë fakte Akejtë, Danajtë, Pellazgët është
të pamohueshme, se Lufta e një përdorim anti-shkencor, jo i
Trojës ishte luftë e vërtetë, luftë saktë, e i manipuluar. Në Luftën
që ka ndodhur. Ndriçimi i Luftës e Trojës nuk ka emërtim Grek
së Trojës sipas studiuses, apo Helen për fiset Akeje. Aty
shkrimtares dhe historianes Akejtë janë me prejardhjes
Prof. as. dr. Elena Kocaqit Pellazge dhe Ilire dhe veten e
është shumë i rëndësishëm për quajnë me emrat Akej, Danaj,
identitetin e lashtësisë sonë. Argej, Pellazg por jo Grek dhe
Në këtë kryevepër të historisë Helen. Termi Grek del shumë
për Luftën e Trojës, për herë të më vonë, qindra vjet pas luftës
parë në mynyrë të studiuar e së Trojës dhe përmendet
shkencore shpalohet Identitetin tek Herodoti si një fis Epirot
Shqiptar i Pellazgo Ilirëve. (në Shqipërinë e Jugut) që
lidhet me Dodonën Pellazge.
Lufta e Trojës u zhvillua ( të
fund të epokës së brozit ), ajo Termi Helen para luftës së
luftë zgjati plotë 30 vjet. Sipas Trojës ishte emër personal
dëshmitarit që mori pjesë në për femra dhe meshkuj dhe
Luftën e Trojës, Darit të Frigjisë, përmendet në një vend në Ftian
në atë luftë gjithsejt u vranë 1 Pellazgjike të Akilit. Duke qenë
milion e 5 qindmijë njerëz dhe se, termi Grek apo Helen është
me miliona u plagosen. Lufta e i mëvonshme nga ana historike,
Trojës qe, Lufta e parë botërore është korrekte vetëm përdorimi
në tërë Atikitetin. Në Luftën e i termit Ake, Dana apo edhe
Trojës nga luftëtarët trojanët u Pellazg, sepse populli i asaj
vranë mbi 6 qind mijë njerëz, kohe nuk e quante veten Grek
ndërsa nga luftëtarë e akejve apo Helen. Veprat e shkruar
u vranë mi 8 qindmijë veta, para përdorimit të këtij termi
dhe u plagosën me miliona. nga latinët, kanë emërtimin Trojane, kanë emigruar nga Ilire“ është e faktuar me
Në Luftën e Trojës u përfshinë origjinal Ake apo Dana dhe jo territori i sotëm i Shqipërisë, ose përmbajtje shkencore historike.
popuj nga 3 kontinente; Evropa, Grek shihet tek Homeri. Në janë të një origjine me fiset nga Në identitetin e popujve të
Azia dhe Afrika. Në Luftën e përkthimin e disa emrave në ku kanë origjinën Shqiptarët lashtë shkruan autorja e librit,
Trojës u emigruan me miliona latinisht, lexojmë në librin e e sotëm si nga Pellazgët, shumë fenomene historike,
njerëz dhe u zhvendosën Prof. as. dr. Elena Kocaqit, Ilirët, Trakët, etj. Kështu gjuhësore, kulturore, ligjore
nga vendet e tyre popuj të „Libri i Trojës- Luftë Pellazgo Frigasit që quheshin ndryshe mund të shpjegohen vetëm
tërë. Dinastia Akeje, sipas Ilire“, emrat origjinalë janë Trojanët, kanë emigruar nga nëpërmjet gjuhës dhe
Historianes Elena Kocaqi, ishte zëvendësuar me emrin Grek Shqipëria Qëndrore e sotme. traditës së sotme Shqipe.
Nr. 04 DHJETOR /
DECEMBER 2018
P 24