You are on page 1of 6

12-2-2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
W Imię Boże rozpoczynamy Adwent, czyli czas
przygotowania na przyjście Chrystusa, Zbawiciela i Pana
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Wszechświata. Liturgia Słowa pierwszej niedzieli
Adwentu zachęca nas do przemyślenia trzech spraw: ks. Andrzej Maślejak
sprawiedliwości, świętości i końca świata. proboszcz
Ks. Robert Wojsław
Prorok Jeremiasz obwieszcza w swojej księdze, że z wikariusz
potomstwa króla Dawida przyjdzie król, który będzie Ks. Siarhei Anhur
wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. A imię tego
króla będzie nastepujące: „Pan naszą wikariusz
sprawiedliwością” (Jer 33, 14-16)
Kim jest więc przychodzący Chrystus - jest Bogiem SIOSTRY MISJONARKI
ustanawiajacym prawo i moralność, czyli zasady według CHRYSTUSA KRÓLA DLA
których człowiek ma postepować w życiu. Gdzie jest POLONII ZAGRANICZNEJ
problem człowieka? Człowiek nie lubi zasad, człowiek nie s. Aleksandra Antonik
lubi prawa i robi wszystko, żeby go omijać. Człowiek nie przełożona
chce się pogodzić z faktem, że istnieją granice, i pewnych s. Małgorzata Polańska
rzeczy robić mu nie wolno.
Jak chrześcijanstwo rozwiązuje problem prawa, NIEDZIELNE MSZE ŚW.
moralności i sprawiedliwości? Wiara nasza uczy nas sobota - 4:00pm
jednego: nie sprzeciwiaj się Bogu, ale dobrowolnie dąż do Saturday - 5:30pm
świetości i doskonałości, a to ci się opłaci, bo Bóg jest sprawiedliwy, bo wszystko
in English
widzi i Jego nie można oszukać. Dlatego w drugim liście do Tesaloniczan św. Paweł
pisze: "Niech Pan spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie...aby serca wasze niedziela - 8:00, 9:30,
utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego na przyjście 11:15 (z udziałem dzieci),
Pana naszego Jezusa, wraz z wszystkimi Jego świetymi... stawajcie się coraz 1:00, 7:00
doskonalszymi" (2Tes 3,12-4,2) (z udziałem młodzieży)
Niesprzeciwianie się Bogu, dobrowolne dążenie do świętości i przy pomocy Bożej
stawanie sie coraz doskonalszymi, oto najlepsza i najwspanialsza droga Codzienne Msze ŚW.
przygotowania się człowieka na przyjście Chrystusa. od poniedziałku do soboty
Ewangelia dzisiejsza mówi nam o drugim przyjściu Chrystusa. "Będą znaki na o 9:00am;
słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku od poniedziałku do piątku
morza i jego nawałnicy... Moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna o 7:00pm
Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą... Czuwajcie więc i
módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego co ma nastąpić, Biuro Parafialne czynne:
i stanąć przed Synem Człowieczym. " (Łk 21, 25-28, 34-36) od poniedziałku do piątku
Czy opis końca świata nie zacheca nas do praktykowania naszej wiary? Nie 10:00am -12:00pm
marzmy więc o życiu bez Boga, nie sprzeciwiajmy się Jego zasadom, ale gorąco 1:00pm - 5:00pm
prośmy, abyśmy mieli siłę dawać świadectwo, że tylko On, Jezus Chrystus w soboty
zapowiedziany przez proroków jest naszym 10:00am - 2:00pm
Panem i Zbawicielem.
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NIEDZIELA - 9 GRUDNIA 2018

8:00 +Radosław Wieczorek (1 rocz. śmierci)


NIEDZIELA – 2 GRUDNIA 2018 9:30 +Stella Lenard
11:15 +Anna Zysek
8:00 +z rodzin Janiszewskich i Kabatów 1:00 - O potrzebne łaski dla Barbary Słomińskiej z ok.
9:30 +Ks. Stanisław Drzał (29) urodzin
9:30 +Anna Zysek 1:00 +Julia Petecka
11:15 +Stefan Skimina (1 rocz. śmierci) 1:00 - O Boże bł. i łaski z ok. urodzin dla Evy Paprzyckiej
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca 1:00 - O Boże bł. i łaski z ok. Urodzin dla Urszuli Magdy
1:00 - O szczęśliwy zabieg dla Marii 1:00 +Paulina Wilżak
1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Angeli 1:00 +Mary Lambert
1:00 +Paulina Wilżak 1:00 +Francis „Bud” Stoerman
1:00 +Andrzej Zawadzki - od żony i dzieci 1:00 +Piotr Kochanek, Stanisław i Aniela Świeca
1:00 +Zofia Kord - zmarła w Polsce 1:00 +Ludwik i Helena Pikuła
1:00 + Bronisław Kulpa 1:00 +Józef Szkiłądź
1:00 +Genowefa Maziarz 1:00 +Zofia Korol (zmarła w Polsce)
7:00 +Łukasz Skowroński (8 rocz. śmierci) i zmarli z 1:00 +Chester Hajduk
rodziny w 8 rocz. śmierci 7:00 +Piotr, Apolonia Węgrzyn
PONIEDZIAŁEK - 3 GRUDNIA 2018
9:00 +Mary Tofil POSŁUGA W KOŚCIELE - LEKTORZY
9:00 +Michał, Kazimierz Bardyka Sobota/Niedziela 12 - 9 - 2018
7:00 +Ks. Stanisław Drzał (30) 4:00 - B. Tyra
WTOREK - 4 GRUDNIA 2018 5:30 - J. Lewczuk
8:00 - M. Kaniuch, A. Szklarska, D.
9:00 - O dary Ducha Św. dla Barbary Słomińskiej w dniu Mandziuk
urodzin 9:30 - M.Z. Purzyccy, M. Grot
9:00 - Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Marii 11:15 - kl. 4
Redziak 1:00 - J. Majcher, S. Bis, K. Szymczakowska
7:00 +Roman Sirko (11 miesięcy po śmierci) 7:00 - J.A. Wróbel
ŚRODA - 5 GRUDNIA 2018 KOLEKTORZY
6:00 - Za Parafian Sobota/Niedziela 12 - 9 - 2018
6:00 +Franciszek, Łucja Pivovarnik 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 +Roman, Jadwiga Tyra 8:00 - I. Szklarski, Z. Sznitka
CZWARTEK - 6 GRUDNIA 2018 9:30 - M. Bryczkowski, S. Dutka, S.
Kwiek, J. Madurski
9:00 - O Boże bł. i zdrowie dla s. Oli z ok. urodzin 11:15 - M. Bieciuk, J. Sokołowski, Z.
9:00 - O ułożenie życia dla Anny, Jarosława, Petro, Wolan, K. Zadrożny
Aleksandry, Olka, Brithany, Sofii, Guliana, Olivera, 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J.
Włodimira i Lii Wolkowicz
7:00 - O powołania kapłańskie, zakonne, o jedność Parafii 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
PIĄTEK - 7 GRUDNIA 2018
9:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Doroty z okazji ur. II SKŁADKA
9:00 +Ryszard Liss - od rodziny Dzisiaj II składka zostanie zebrana na
7:00 - O Boże bł. dla Grupy Modlitewnej Fundusz Emerytalny dla duchowieństwa
7:00 - Dziękczynna i o Boże bł., dary Ducha Św. dla Bóg zapłać za wszelkie ofiary.
Barbary Słomińskiej
7:00 - O zdrowie dla Nicola
7:00 - O uzdrowienie i uwolnienie międzypokoleniowe w SKŁADKA CSA - 25 LISTOPADA 2018
rodzinie Rysia
7:00 - O światło Ducha Św. dla Koła Biblijnego i rodzin DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
7:00 - O dary Ducha Św. dla Grupy Wstawienniczej
7:00 - O łaskę uzdrowienia dla dziecka w łonie Matki CSA $51,768.00 30,188.00 $21,580.00
7:00 - O Boże bł. dla Joanny i Marka Kałuckich
7:00 - O Boże bł. dla s. Genowefy z ok. urodzin
SOBOTA - 8 GRUDNIA 2018 Serdeczne Bóg zapłać
9:00 - Za konających i cierpiących od Arcybractwa za troskę o Kościół
4:00 +Marianna Przestrzelska w dniu urodzin i o Boże bł.
i opiekę MB dla Koła Biblijnego
5:30 +Teofil Piłat - 50 rocz. śmierci
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA GRUDZIEŃ 2018


Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby
zaangażowane w posługę przekazu wiary
potrafiły znaleźć język właściwy dla
dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

KONCERT KOLĘD
I ŚWIĘTY
MIKOŁAJ
W niedzielę,
9 grudnia Szkoła
Języka Polskiego
zaprasza na koncert kolęd w wykonaniu dzieci i
młodzieży, który
odbędzie się podczas
Mszy o godz. 1:00pm. Po
Mszy św. i po koncercie
ADWENT- OCZEKIWANIE NA PRZYJŚCIE PANA będziemy również gościć
Dziś pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok św. Mikołaja.
liturgiczny. Adwent dla nas chrześcijan oznacza przyjście Zapraszmy wyjątkowo na
Chrystusa zarówno w ludzkim ciele, czyli Wcielenie, jak tą Msze dzieci wraz z
również Jego powtórne przyjście. rodzicami!!!!
Adwent jest zatem czasem oczekiwania na Tego, który ma
przyjść i który już przychodzi. Nie przegapmy tego czasu
w świecie, który próbuje skierować nasze myślenie I CZWARTEK MIESIĄCA
jedynie na to, co materialne. Starajmy się nie zgubić z
oczu tego, co istotne w nadchodzących świętach 6 grudnia przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień,
Narodzenia Pańskiego: spotkania z Tym, który stał się w którym modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
człowiekiem, aby nas uczynić dziećmi Bożymi, aby się do Zapraszamy na Mszę św. o godz. 7:00pm i adorację
nas przybliżyć, aby się stać nam bliskim. Najświętszego Sakramentu.
Na naszej Adwentowej drodze szczególną patronką niech
będzie Maryja. Prośmy Ją, aby Ona uczyła nas jak mamy
się przygotować na nadchodzące święta. W tym celu
zapraszamy do uczestnictwa w roratach, adwentowych.
Zapraszamy do udziału w nich, w miarę możliwości,
całymi rodzinami, z zapalonymi lampionami, które niech
będą znakiem naszego oczekiwania i wychodzenia na
drogę, aby przywitać Tego, który ma przyjść.

ŚWIĄTECZNY BAZAR PARAFIALNY


Nasz doroczny Bazar Świąteczny, odbędzie się
w dniach 8 i 9 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem
zwracamy się z prośbą do parafian o przynoszenie TYLKO
I WYŁĄCZNIE OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH i
wszystkiego, co jest związane ze świętami Bożego
Narodzenia. Osoby chętne do pracy przed i w czasie I PIĄTEK MIESIĄCA
bazaru proszone będą o zapisywanie się już wkrótce na W tym tygodniu, 7 grudnia przypada
tablicy w holu kościoła. I piątek miesiąca.
Na Bazar można rezerwować stoliki na stoiska biznesowe. - Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do
spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz.
8:30am i wieczorem od godz. 6:00pm
- Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

BAZAR BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW


W dzisiejszą niedzielę, rozprowadzamy
ŚWIĄTECZNY opłatki świąteczne na stół wigilijny. Podczas
każdej Mszy świętej zostaną one uroczyście
Grudzień 8-9. 2018 pobłogosławione.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODLITWOM POLECAMY ŻYCZENIA URODZINOWE


CHORYCH I CIERPIĄCYCH W czwartek, 6 grudnia swoje Urodziny
Irena, Antoni Popławski, Józef obchodzi s. Aleksandra, a w sobotę,
Wasilewski, Anna Celińska, Maria Rożek, 8 grudnia - s. Genowefa. Życzymy
Barbara Grudka, Eleonora, Teresa Siostrom Jubilatkom błogosławieństwa
Szymański, Anna Rusinowski, Krystyna, Bożego, opieki Matki Bożej oraz
Helena Czapla, Magdalena Rożek, Bar- zdrowia na każdy dzień.
bara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga
Kondracka, Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński,
Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław KAWIARENKA -
Basak, Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma PODZIĘKOWANIE
Muszyńska, Izabella, Paweł Kuniec, Maria, Elżbieta, Dochód z kawiarenki z ostatniej
Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena niedzieli wynosi: $598.00
Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Młodzieży przygotowującej się do
Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek, Marian Bierzmowania i ich rodzicom
B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena Janda, serdeczne Bóg zapłać!!!
Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak,
Fran Gun
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion PODZIĘKOWANIE ZA
i nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin. ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
Serdecznie dziękujemy Radzie
Parafialnej pod przewodnictwem
KONCERT KOLĘD W ORCHARD LAKE Marcina Zająca za zorganizowanie
Kanclerz Szkół Orchard Lake, ks. Mirosław Król zabawy Andrzejkowej, jak również
zaprasza serdecznie na koncert kolęd, który odbędzie osobom z kuchni i innym, którzy
się w sobotę, 8 grudnia 2018, o godzinie pomagali w zorganizowaniu zabawy.
6:00pm. Wystąpią: Kontra Banda & Friends from Niech dobry Bóg wynagrodzi wasze zaangażowanie!!!
Chicago, St. Mary’s Preparatory Band, SS. Cyryl &
Methodius Seminary Choir, Józef Dąbrowski, Polish
Language School Childrens. Serdecznie REKOLEKCJE ADWENTOWE
zapraszamy!!! Wstęp wolny!!! Zapraszamy na rekolekcje adwentowe,
które będą trwać
od piątku 14 grudnia do wtorku 18 grudnia.
CHOINKA Rekolekcje poprowadzi
SPEŁNIENIA MARZEŃ ks. Jerzy Molewski, TChR
Zapraszamy do zabrania ozdób który pracuje w redakcji „Miłujcie się”
choinkowych z choinki w Lobby
kościoła. Zakupiony prezent wraz z PROGRAM:
ozdobą prosimy o przynoszenie do Piątek, 14 grudnia:
Kościoła lub biura parafialnego. 7:00 pm - Msza św. z nauką
Ostateczny termin przynoszenia – Sobota, 15 grudnia: 9:00 am, 4:00 pm - Msza z nauką
niedziela 9 grudnia, by prezenty Niedziela, 16 grudnia: 8:00, 9:30, 11:15, 1:00, 7:00 -
dotarły do domów przed świętami. nauka rekolekcyjna na wszystkich Mszach św.
Poniedziałek, 17 grudnia: 9:00 am, 7:00 pm
UROCZYSTOŚĆ NIPOKALANEGO POCZĘCIA Wtorek, 18 grudnia
NAJŚWIĘTSZEJ MARYII PANNY zakończenie rekolekcji:
„GODZINA ŁASKI” 9:00 am, 7:00 pm
W sobotę, 8 grudnia będziemy obchodzić Uroczystość Spowiedź święta
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, o 8:30 am i 6:00 pm
dokładnie 9 miesięcy przed świętem Narodzenia Sakrament chorych:
Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża, objawiając się wtorek, 18 grudnia - 9:00 am
w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.,
pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech
powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8
grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla KONCERT KOLĘD CHÓRU POLONEZ
całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę W niedzielę Świętej Rodziny, 30 grudnia o godz. 12:30
wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. wystąpi Chór Polonez ze swoim repertuarem kolęd. Chór
W tym dniu zapraszamy na „Godzinę Łaski” do będzie również śpiewał podczas Mszy Św. o godz.
naszego kościoła od 12:00 do 1:00pm 1:00pm. Serdecznie zapraszamy!!!
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Zakrystianka - Lider - Halina Kocz
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
RADA DUSZPASTERSKA: Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Przewodniczący: Marcin Zając Koło Seniorów „Złota Róża”
Zastępca: Marek Bieciuk Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Sekretarz: Katarzyna Berry, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz, i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Kamil Foryś, Lech Olszak, Wojciech Orlik,
Paweł Rakowiecki, Maria Szaflarska,
Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA: Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przewodnicząca: Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Margaret Parker Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
(248) 980 - 2797
Zastępca:
Jola Lewczuk (586) 484-2657
Jerzy Ryzner ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. CHARBELA Zespół Młodzieżowy „Credo”
W dniach od 13 do 23 maja nasza parafia organizuje Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
pielgrzymkę do Libanu. W Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
programie pielgrzymki
zwiedzanie miejsc związanych ze Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
św. Charbelem, i nawiedzenie czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
miejsc biblijnych: Bejrut, Sydon, Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
Tyr, Bartroun, Babylos, Dolina czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Qadisha, grób św. Charbela. Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
Więcej informacji na ulotkch.
Opiekun duchowy: czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Ks. Andrzej Maślejak, SChr Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Koszt pielgrzymki: $2500 Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Więcej informacji: Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Biuro Parafialne (586) 977-7267 Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
lub Czarek (630) 292-3332
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.