You are on page 1of 372

zagreb | 2018.

XVIII. SVJETSKI KONGRES SAKSOFONISTA ODRŽAVA SE POD POKROVITELJSTVOM
MILANA BANDIĆA, GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA | THE XVIII WSC IS HELD UNDER THE
PATRONAGE OF MR MILAN BANDIĆ, MAYOR OF THE CITY OF ZAGREB

g r a d onače l n i k gr a da zagre b a

Poštovani sudionici, dragi gosti,

Zagreb prvi put ugošćuje renomirani Svjetski kongres
saksofonista.
Domaćin ovogodišnjega 18. kongresa je naša Muzička
akademija koja je u svijetu poznata po izvrsnosti svoje
Zagrebačke saksofonističke škole koju je utemeljio profesor
Josip Nochta.
Tijekom 5 dana, na više od 400 događanja, na brojnim
mjestima u gradu će se predstaviti i susresti vrhunski glazbeni
profesionalci, studenti i amateri. Bit će to, uvjeren sam, praznik
glazbe, prigoda za promociju različitih stilova i izričaja te za
razmjenu ideja.
Svojom otvorenosti za publiku Kongres će obogatiti
Zagrebačko kulturno ljeto te će doprinijeti boljem
pozicioniranju Zagreba i Hrvatske na svjetskoj karti kulturnog
turizma.
Zahvaljujem organizatorima na uspješnoj realizaciji Kongresa,
osobito red. prof. art. Draganu Sremcu, umjetničkomu
ravnatelju Kongresa i prodekanu za umjetnost i poslovanje
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.
Svim sudionicima želim uspješno sudjelovanje i ugodan
boravak u našem gradu!

Gradonačelnik Grada Zagreba
Milan Bandić

M ajor of the Ci ty of Zagreb

Esteemed participants, dear guests,

Zagreb is hosting the renowned World Saxophone Congress
for the irst time.
The host of this 18th Congress is our Academy of Music, world-
famous for the excellence of its Zagreb School of Saxophone,
established by professor Josip Nochta.
In the course of 5 days, in more than 400 events at various
locations in the city, top music professionals, students and
amateurs will present themselves and meet each other. I am
sure that it will be a celebration of music, an opportunity to
promote various styles and expressions and to exchange ideas.
Since it is open to the public, the Congress will enrich the
Zagreb Cultural Summer and contribute to better positioning
of Zagreb and Croatia on the world map of cultural tourism.
I would like to thank the organizers for successfully realizing
this Congress, especially Prof. Art. Dragan Sremec, the
Art Director of the Congress and Vice Dean for Art and
Administration of the Academy of Music, with the University of
Zagreb.
I wish all the success to participants, as well as a pleasant stay
in our city!

Mayor of the city of Zagreb
Milan Bandić

m i ni s t ri ca ku ltu r e re pub lik e h rvat sk e

Zagreb, 13. 6. 2018.

U ime Ministarstva kulture i u osobno ime upućujem srdačnu
dobrodošlicu svim sudionicima 18. Svjetskoga kongresa
saksofonista, prvoga koji se održava u Republici Hrvatskoj.
U ovoj prigodi ističem Muzičku akademiju Sveučilišta u
Zagrebu, našu najstariju nacionalnu glazbenu ustanovu, kao
domaćina koji je okupio veliku skupinu glazbenika najrazličitijih
umjetničkih opredjeljenja. Nasljednica prve muzičke škole u
Hrvatskoj otvorene još 1829. godine, Akademija je kroz gotovo
dva stoljeća stvorila čvrste kulturne veze s međunarodnom
zajednicom povezujući jedinstvenim dijalogom mnogolike
prostore umjetničkog izražavanja. Upravo takva vrsta dijaloga
simbol je cijeloga Kongresa.

Narednih dana umjetnici i publika svjedočit će što glazba
jest u svojim različitim formama, strukturama i arhitekturi
oblikovanja te u interpretacijama, a posebno što predstavlja
fenomen obitelji saksofonâ, glazbala panoramskih mogućnosti
i prijateljskoga zvuka s kojim se identiiciraju mnoge žanrovske
vrste, od kanonske simfonijske literature do jazza i repertoara
amaterskih puhačkih ansambala. U ozračju Svjetskoga
kongresa saksofonista svim sudionicima želim puno uspjeha i
puno zanimljivih koncertnih izazova.

Ministrica
dr.sc. Nina Obuljen Koržinek

th e m in ist e r of cult ure of the republ i c of croati a

Zagreb, June 13th, 2018

In the name of the Ministry of Culture and my own, I would
like to wish a warm welcome to all participants of the 18th
World Saxophone Congress, the irst one held in the Republic
of Croatia. On this occasion, I must mention the Academy
of Music, University of Zagreb, our oldest national music
institution, as a host which gathered a large group of musicians
of various musical styles. The successor of the irst music
school in Croatia, opened as early as 1829, the Academy
created, over more than two centuries, strong cultural
connections with the international community, connecting
through unique dialogue various spheres of musical expression.
This type of dialogue, precisely, is the symbol of the whole
Congress.

In the following days, artists and the audience will witness
what music is in its various forms, structures and creative
architecture and in its interpretations, especially what the
phenomenon of saxophone family represents, an instrument
of vast possibilities and friendly sound, which many genres
identify with, from canonical symphonic literature to jazz and
a repertoire of amateur wind ensembles. In the atmosphere of
the World Saxophone Congress, I wish all participants a lot of
success and a lot of interesting concert challenges

Minister
Nina Obuljen Koržinek, Ph.D.

r ek t or sv e u či l i š ta u zagre b u

Iznimno sam ponosan što je Sveučilište u Zagrebu, naše
najstarije i najveće Sveučilište koje 2018./2019. akademske
godine slavi 350. godišnjicu postojanja, dio 18. Svjetskoga
kongresa saksofonista i što Muzička akademija ima priliku
biti domaćinom susreta vrhunskih glazbenih profesionalaca,
studenata i amatera svih stilova i glazbenih izričaja.

Muzička akademija naša je najveća i najstarija glazbena
ustanova s visokom razinom izvrsnosti i kvalitete, a
organizacijom Svjetskoga kongresa predstavit će hrvatsku
kulturu i umjetnost u svijetu, a položaj grada Zagreba
dodatno učvrstiti na međunarodnoj kulturnoj mapi. Želim
svima dobrodošlicu na naše Sveučilište i uspjeh u ovome
hvalevrijednom projektu!

Vaš rektor,
prof. dr. sc. Damir Boras

re ct or of the Uni versi ty of Zagreb

I am very proud that the University of Zagreb, our oldest and
greatest university, which is celebrating its 350th anniversary
in the academic year of 2018/2019, is a part of the 18th World
Saxophone Congress and that the Academy of Music has an
opportunity to host the gathering of top music professionals,
students and amateurs of all styles and musical expressions.

The Academy of Music is our greatest and oldest music
institution boasting high levels of excellence and quality, and
by organizing the World Congress it will present Croatian
culture and art to the world and reairm Zagreb’s position
on the international cultural map. I welcome everyone to our
University and wish you success in this laudable project!

Rector of the University of Zagreb
Prof. Damir Boras, Ph.D.

art. Nakon kongresa AEC-a u studenom 2017.D ek a n m u z i čk e a k a de m ije u zagre bu Svjetski sax kongres svojim je značajem i brojnošću sudionika jedan od najvećih događaja u povijesti MA Sveučilišta u Zagrebu. Svim gostima želim ugodan boravak u Zagrebu i uspješan kongres! Dekan Muzičke akademije u Zagrebu prof. Ministarstva kulture. Ministarstva obrane i Sveučilišta u Zagrebu koji su prepoznali vrijednost i važnost ovog kongresa. zahvaljujući kvalitetnom i predanom radu prof. sada nam u goste nam stize 1500 saksofonista iz cijelog svijeta koji su odabrali Zagreb za svoje godišnje okupljanje. gdje smo ugostili preko 300 dekana i rektora uglavnom europskih umjetničkih i glazbenih akademija. Uz podršku Grada Zagreba. saksofonističkoj eliti predstavit ćemo najeminentnije hrvatske institucije i najbolje orkestre kako bi umjetnički program kongresa bio na najvišem nivou. Dalibor Cikojević . Dragana Sremca postao je prepoznatljivi brend naše institucije što je nakon međunarodnog sax natjecanja “Josip Nochta” u konačnici rezultiralo ovom velikom svjetskom smotrom saksofona u Zagrebu. Iako je saksofon jedna od najmlađih disciplina na našoj akademiji.

art. With the support of the City of Zagreb. following the international sax competition "Josip Nochta". Dragan Sremec’s work. the Ministry of Defence and the University of Zagreb. the Ministry of Culture. so the artistic programme of the Congress is of the highest grade. We wish all the guests a pleasant stay in Zagreb and a successful Congress! Dean of the Music Academy in Zagreb prof. owing to the quality and dedication of Prof. which recognized the value and importance of this Congress. Dalibor Cikojević . De a n of t h e Musi c academy i n Zagreb World Saxophone Congress is one of the largest events in the history of the Music Academy. it became a recognizable brand of our institution. who chose Zagreb for their annual gathering. which. we will be hosting 1500 saxophonists from all over the world. we are going to present the sax elite with the preeminent Croatian institutions and the best orchestras. Although saxophone is one of the youngest disciplines at our Academy. inally resulted in this great world saxophone convention in Zagreb. in terms of its signiicance and the number of participants. now. University of Zagreb. when we hosted over 300 deans and rectors of mostly European art and music academies. After the AEC Congress in November 2017.

Svjetskog kongresa saksofonista. Svjetskog kongresa saksofonista. Orkestar Hrvatske vojske. Sveučilišta u Zagrebu i Turističke zajednice Grada Zagreba koji su prepoznali vrijednost i važnost projekta.  Zahvaljujući tome na Kongresu sudjeluje niz institucija kao što su Hrvatsko narodno kazalište. St. Umjetnički ravnatelj XVIII. Muzej za umjetnost i obrt. etno. Simfonijski orkestar HRT i Jazz orkestar HRT. jazz. rock. na kojem će u pet dana u raznim prostorima oko 1300 saksofonista i drugih glazbenika održati više od 400 programa i izvesti gotovo 1000 kompozicija. performansi i edukacijski programi. Zastupljeni su svi smjerovi i stilovi. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu. klasika. Svjetskog kongresa saksofonista Dragan Sremec . na dragocjenim informacijama i savjetima. postali važnim dijelom svjetske saksofonističke povijesti. od kojih veliki broj praizvedbi. Ministarstva kulture RH. Održavanje tako velikog projekta ne bi bilo moguće bez potpore Grada Zagreba. Zahvaljujemo dosadašnjim organizatorima kongresa. Ansambl za suvremenu glazbu Cantus i Zagrebački solisti. Ministarstva obrane RH. Andrewsu i Strassbourgu. Svje t skog kon gresa saksofoni sta Dobrodošli u Zagreb! Ponosan sam što su Zagreb i Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu.Um jet ni čk i r av n ate l j X VIII. dobivši domaćinstvo XVIII. elektronska glazba. Ovaj je kongres jedan od najvećih kulturnih događaja u Hrvatskoj. Minneapolisu. Njihova iskustva pomogla su nam da se na najbolji način predstavimo kao domaćini  XVIII. u Ljubljani. Zagrebačka ilharmonija.

Vatroslav Lisinski Concert Hall. etno to rock and electronic music. who recognized the value and the importance of the project. Andrews and Strasbourg for valuable information and advice. Minneapolis. Croatian Army Orchestra. We would like to thank previous Congress organizers from Ljubljana. as well as performances and educational programmes. for instance Croatian National Theatre. Zagreb Philharmonic Orchestra. The Cantus Ensemble for Contemporary Music and Zagreb Soloists. Ministry of Defense of the RC. a lot of them premieres. Their experiences will help Zagreb to be a reputable host of the XVIII World Saxophone Congress. This congress is one of the biggest cultural events in Croatia. Artistic Director of the XVIII World Saxophone Congress Dragan Sremec . in the course of ive days. A r ti s tic Dire ct or of t h e X VIII Worl d Saxophone Congress Welcome to Zagreb! I am proud that Zagreb and University of Zagreb Academy of Music. the University of Zagreb Student Centre. in various venues. from classical. Thanks to that a series of institutions will participate in the Congress. Ministry of Culture of the Republic of Croatia. St. became an important part of saxophone world history. Museum of Arts and Crafts. Organizing such a great project would not be possible without the support of the City of Zagreb. where. University of Zagreb and Zagreb Tourist Board. around 1300 saxophonists and other musicians will present more than 400 programmes and perform almost 1000 compositions. All styles and types of music are represented. by being elected to host XVIII World Saxophone Congress. Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra and Croatian Radiotelevision Jazz Orchestra. jazz.

Pomislite na trenutak koliko je u današnje vrijeme repertoar opsežan i bogat. Pozivam vas da zastanete i promislite o povijesti ovog instrumenta. Brahms. koji je umro 1897. Činjenica da sada slavimo 18. a koliko je bio ograničen u doba kada je Marcel Mule počeo podučavati na Pariškom konzervatoriju 1942. Uostalom. Mule je imao jako malo djela na raspolaganju. ali sa zadovoljstvom vas pozivam da uživate u svim bogatstvima koje XVIII. napisani su oko sto godina nakon izuma Adolphea Saxa. Svjetski kongres saksofonista ima za ponuditi. godine. bio je suvremenik Adolphea Saxa. zahvaljujući umijeću i posvećenosti Marcela Mulea i Sigurda Raschera.Poč a s ni p r e d s j e d n i k X VIII svje t skog kon gre sa saksofoni sta Svjetski kongres saksofonista utemeljen je u Chicagu prije četrdeset i devet godina. Često prije nastupa komentiram glazbu i instrument. Vive le saxophone! Počasni predsjednik XVIII svjetskog kongresa saksofonista Eugene Rousseau . pošto se instrument treba čuti u izvedbi kako bi kompozitor postao svjestan njegovog velikog potencijala kao medija muzičke ekspresije. Sa žaljenjem ne mogu biti s vama. Dva velika koncerta za naš instrument - Glazunovljev iz 1934. izdanje ovog iznimnog događaja je izuzetna i uzbudljiva. Odgovor je jednostavno taj da Brahms nije nikada uživo čuo saksofon. Nije neobično da netko iz publike pita zašto Brahms nije pisao za saksofon. godine. godine i Ibertov iz 1935. Mozartov koncert K622 napisan je 1791. otprilike stoljeće nakon izuma klarineta te je napisan zato sto je Mozart čuo Antona Stadlera kako ga vješto svira. godine.

was written in 1791. It is with regret that I cannot be with you. That we are now celebrating the 18th convention of this marvelous event is both remarkable and exciting. 1934. After all. I make comments about the music and the instrument. and how limited it was when Marcel Mule began teaching at the Paris Conservatory in 1942. were written about a century after the creation of Adolphe Sax. Brahms. The answer is simply that Brahms had never heard the saxophone played in concert. who died in 1897. I urge you to pause to relect on the brief history of our instrument. and Ibert. It is not unusual for an audience member to ask why Brahms did not write for the saxophone. Vive le saxophone! Honorary President of the XVIII World Saxophone Congress Eugene Rousseau . H o n o r a ry Pre sid e n t of t h e X VIII World Saxophone Congress It was in Chicago forty-nine years ago that the World Saxophone Congress was established. K622. was a contemporary of Adolphe Sax. Often. about a century after the clarinet was invented. 1935. Mozart’s Concerto. but it with pleasure that I urge you to enjoy all the riches that World Saxophone Congress XVIII has to ofer. Think for a moment of how extensive and how rich our repertory is today. prior to a recital. thanks to the artistry and devotion of Marcel Mule and Sigurd Rascher. Mule had very few works at his disposal. and was created because Mozart heard the instrument played artistically by Anton Stadler. Two great early concertos for our instrument — Glazunov. as the instrument must be heard in performance for composers to become aware of its great potential as a medium of musical expression.

University of Zagreb Mladen Janjanin. dean Marina Novak.Honorary president Eugene Rousseau Artistic Director of the XVIII th World Saxophone Congress Dragan Sremec Honorary board Damir Boras. vicerector. vicedean Krešimir Seletković. rector. University of Zagreb Dalibor Cikojević. vicedean Ljerka Očić. vicedean Artistic board Dragan Sremec Saša Nestorović Goran Merčep Tomislav Žužak Gordan Tudor Goran Jurković Nikola Fabijanić Production team Margit Antauer Gabriela Paradžik Ida Szekeres Vesna Rožić Rosanda Bonačić Petra Mitrović Ema Gross Marija Cestarić Valentina Badanjak Pintarić Nikša Gašpardi Public relations Dunja Pavešić Music for XVIII th World Saxophone Congress Video Gordan Tudor .

City oice for culture dr. Managing director Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra Croatian Radiotelevision Jazz Orchestra Ivana Kocelj The Symphonic Wind Orchestra of the Croatian Armed Forces Lieutenant Colonel Miroslav Vukovojac-Dugan Slovenian Armed Forces Band Maša Bertok Duh The Cantus Ensemble for Contemporary Music Berislav Šipuš The Zagreb Soloists Krunoslav Marić St. Mark’s Parish in the Upper Town of Zagreb reverend Vladimir Magić Eric Nestler Richard Ingham Matjaž Drevenšek Dejan Prešiček Mathilde Jenn . Vice-rector Ministry of Defense of the Republic of Croatia Croatian National Theatre Dubravka Vrgoč. Iva Hraste Sočo. Assistant Minister City of Zagreb . Minister dr. Rector Mladen Janjanin. sc. Ana Lederer. General manager Museum of Arts and Crafts Miroslav Gašparović. sc. sc. Head of Oice Tedi Lušetić Zagreb Tourist Board Zlatan Muftić Martina Csyfary University of Zagreb dr. director The University of Zagreb Student Centre Nataša Rajković Davorka Begović Vatroslav Lisinski Concert Hall Dražen Sirišćević. General manager Zagreb Philharmonic Orchestra Mirko Boch. Nina Obuljen Koržinek.Special thanks to: Ministry of Culture of the Republic of Croatia dr. sc. Damir Boras.

Members of the International Saxophone Commitee Kenneth Tse. president Claude Delangle Philippe Geiss Barry Cockcroft Javier Valerio Lev Pupis Dragan Sremec (2018 WSC Director) .

CO N TE N T Special projects .exhibitions 19 Tuesday / 10/7 31 Wednesday / 11/7 63 Thursday / 12/7 109 Friday / 13/7 157 Saturday / 14/7 205 Biographies 245 .

p .

s p e ci al projec ts .

The 44 panels of the 10 – 14 July English version. STUDENT CENTER already travelled to New York. Indeed the saxophone was seen by many IZLOŽBA . u Düsseldorfu je otvorena music dependent upon a norm – izložba “Entartete Musik” (Izopačena especially a racial norm – is clearly. tolerance and dialogue in the arts. has long since vanished Kurator: Albrecht Dümling from the vocabulary of political. Munich) and left-wing.ex h ibit ion s special projects . The idea of making godina. that “Entartung” will remain political agenda.s pe c ia l p r o j e cts . a term of Nazi propaganda. The historical example of osudila je svu glazbu koja se nije so-called “Degenerate Music” should uklapala u rasni. MUSIK” Today the pseudo-Darwinian word “Entartung”. Termin attempt to prescribe norms. kulturni i politički serve both as a warning against any program Trećeg Reicha. Retrospektivno se our era of international music-making. Chicago.” the propaganda show “Entartete This exhibition (plus catalogue and Musik” (Degenerate Music) opened in documentation of sound) should Düsseldorf. Miami. who today is dealing with any music that did not it into the music of these times and wants to be Third Reich’s racial. an absurdity.IZOPAČENA Nazis as an “un-German” and even UMJETNOST: ENTARTETE dangerous instrument. atonalnom i ljevičarskom. When it was shown at BANNED BY THE NAZIS: the Royal Festival Hall in London. osvrćući na dvadesete godine. music perceived as subversive. and ‘Entartet’ obuhvaćao je glazbu as a plea for cultural pluralism. With respective glances belong to the intellectual luggage of towards the Twenties it condemned everyone. for koju se smatrala subverzivnom. Barcelona and Tel Aviv. created for the Los Angeles Philharmonic Association. Yehudi Menuhin commented: “This “Entartete Musik” exhibit must lead not to criticism of others and condemnation of others but to criticism of ourselves and Curator: Albrecht Dümling. 24. French Pavilion Boston. cultural and watchful. including operettas and jazz. ‘Entartet’ covered a term that belongs to the past. svibnja 1938. Berlin to a keener awareness of our own On 24 May 1938. Crni saksofonist s reconstruction of the Nazi show with Davidovom zvijezdom u zapučku 20 . in umjetnost). A black saxophone player with the Star of David in the buttonhole was presented as a symbol of a “degenerate” racial mixture. prije osamdeset cultural debate.exhibitions commentary.. uključujući The present exhibition is a critical operete i jazz. responsibilities. atonal (Süddeutsche Zeitung. eighty years ago.

spe ci al projects .exhi bi ti ons 10 – 14 July STUDENT CENTER French Pavilion 21 .

Boston.“ Ova izložba (zajedno s katalogom i zvučnim zapisima) trebala bi biti dio intelektualne prtljage svih koji se danas bave glazbom tog vremena i žele se pobrinuti da „Entartung“ ostane pojam koji pripada prošlosti. Povijesni director of the WSC primjer takozvane “Izopačene glazbe” Thomas E. 10:30 Danas je pseudodarvinistička riječ “Entartung”. and Curator of the Exhibition Ova izložba kritička je rekonstrukcija nacističke predstave s komentarima. Ambassador of trebao bi poslužiti kao upozorenje the Federal Republic of Germany in protiv svakog pokušaja propisivanja the Republic of Croatia normi. nego kritikom nas samih te nas snažno osvijestiti o vlastitim odgovornostima. i kao zagovor kulturnog pluralizma. saxophone Hallu u Londonu. 44 panela verzije na engleskom MUSIC: izrađena za udrugu Los Angeles Paul Hindemith (1895-1963): Philharmonic Association. Chicago. za toleranciju i dijalog u Dr. Dragan Sremec. Vice Dean University očito je u naše doba međunarodnog of Zagreb Academy of Music. München) Detlef Bensmann 22 . kao termin nacističke propagande. Albrecht Dümling.s pe c ia l p r o j e cts . Ideja stvaranja glazbe koja ovisi Greetings: o normi. Zapravo. Yehudi Menuhin Tianhong Wu.ex h ibit ion s predstavljen je kao simbol “izopačene” rasne mješavine. (Süddeutsche Zeitung. odavno nestala iz EXHIBITION OPENING rječnika političko-kulturne debate. već su Konzertstück for two alto obišla New York. saxophone komentirao je: „Ova izložba ne smije rezultirati kritikom i osudom drugih. saxophones Miami. Artistic stvaranja glazbe. apsurd. a posebno rasnoj normi. pa čak i opasnim instrumentom. Schultze. saksofon je većina nacista smatrala tuesday 10/7/ „nenjemačkim“. Barcelonu i Tel Aviv. Prilikom posjeta izložbe Royal Festival Detlef Bensmann. Musicologist umjetnosti.

alto saxophone Holger Groschopp. piano 23 . spe ci al projects . Albrecht Dümling Erwin Schulhoff and his “Hot- Sonata” MUSIC: Erwin Schulhoff (1894-1942): Hot-Sonata (1930) for alto saxophone and piano Frank Lunte.exhi bi ti ons wednesday 11/7/ 13:30 11:00-12:00 STUDENT CENTER MM Center STUDENT CENTER French Pavilion Lecture-Recital by Frank Lunte (45 Min) Guided tour by Dr.

alto saxophone Bensmann Saxophon Quartett-Berlin Holger Groschopp. tenor Saxophone. piano 24 . guided tour by baritone saxophone and piano Dr. saxophones Tianhong Wu.ex h ibit ion s 14:30 thursday 12/7/ STUDENT CENTER MM Hall 11:00-12:00 STUDENT CENTER Lecture-Recital by French Pavilion Detlef Bensmann (45 Min) The late period of Berlin composer Guided tour by Dietrich Erdmann Dr. Albrecht Dümling MUSIC: Dietrich Erdmann (1917-2009): 11:30 Fantasia colorata for tenor STUDENT CENTER saxophone solo &TD Theatre Dialog for alto saxophone and tenor saxophone Resonanzen for Saxophone Quartet Lecture-Recital by III Allegro con fuoco Detlef Bensmann (45 Min) Detlef Bensmann. Saxophone and Darius Milhaud Bensmann-Saxophon-Quartett-Berlin From late-romantic to jazz-inluenced idioms in the 1930-ies 16:00-17:00 MUSIC: STUDENT CENTER Heinz Gröschke (1914-1996): MM Hall Quintet (1935) for two alto saxophones. Sigrid Karg-Elert Frank Lunte. Saxophones Heinz Gröschke.s pe c ia l p r o j e cts . Albrecht Dümling Sigfrid Karg-Elert (1877-1933): Giga and Cubana (1929) for Soprano Saxophone solo Darius Milhaud (1892-1974): Scaramouche (1937) for Alto Saxophone and Piano Detlef Bensmann.

alto saxophone Holger Groschopp.A German Pioneer of the Saxophone STUDENT CENTER MM Hall Lecture-Recital by frank lunte (45 Min) German-American composer Ursula Mamlok Her life and her composition “Rück- blick” MUSIC: Ursula Mamlok (1923-2016): Rückblick – In Memoriam Reichspogromnacht 9th November 1938 for alto saxophone and piano Frank Lunte. piano Holger Groschopp 25 . Henning Schröder (30 Min) 16:30 Sigurd Raschèr . Albrecht Dümling Dr.exhi bi ti ons 15:00 17:30 STUDENT CENTER STUDENT CENTER MM Hall French Pavilion guided tour by Lecture by Dr. spe ci al projects .

A Female schule and Stern’sche Konservatori. Taixiang Wang. tenor saxophone Sebastian Lange.ex h ibit ion s friday13/7/ saturday 14/7/ 19:00 15:30 STUDENT CENTER STUDENT CENTER MM Hall French Pavilion Lecture-Recital by lecture by Johannes Ernst (45 Min) Tina Tepper (30min) What happened at the Musikhoch. Musical director 26 . Shiqi Zhang. MUSIC: Gustav Bumcke (1876-1963): Fantasie über Das polnische Lied op. Xi Chen. Frank Lunte. Tina Tepper. soprano saxophone Anna C. Saxophonist in the Nazi Era um during the Nazi dictatorship. Ingrid Larssen . Johannes Ernst. Eckhardt.s pe c ia l p r o j e cts . 50/2 for saxophone orchestra Saxophone Octet Berlin and guests Adrien Liebermann. baritone saxophone Johannes Ernst. 50/3 Fantasie über das Lied Näher mein Gott zu Dir op. Tianhong Wu. alto Saxophone Chen Cheng.

the public will be METAMORFOZI SAKSOFOMA able to admire and listen to some of the rarest and most unusual musical instruments: an Eppelsheim soprillo. instrumenata. the gigantic Orsi contrabass saksofon na svijetu dug samo sax which is over 2 metres.exhi bi ti ons Over the course of 177 years the 10 – 14 July saxophone has undergone a myriad of metamorphoses. sonority and diferent moods. saksofon Selmer Mark VI-Varitone a Mellosax. DEDICATED TO ADOLPHE SAX AND TO THE METAMORPHOSES OF THE SAXOPHONE Atilio Berni Curator: Atilio Berni Attilio Berni’s Saxophone Collection. During POSVEĆENA ADOLPHEU SAXU I the exhibition. Jazzophone trumpet-sax with two instrumente Adolphea Saxa. the legendary Conn Eppelsheimov soprillo. Melody Model 22 that belonged to pozlaćeni tenor saksofon modela Rudy Wiedoeft. a Selmer Mark6. koja Grafton Plastic alto sax. Swanee slide diviti se i slušati neke od najrjeđih i saxophones. a 32cm. a mammoth J’Elle & Selmer koji je pripadao Texu Stainer sub-contrabass saxophone Benekeu. a goofus sax by Adrian Rollini. smatra se najvećom i Varitone tenor sax that belonged to najvažnijom kolekcijom saksofona na Sonny Rollins. a gold-plated Selmer C koji je pripadao Sonnyju Rollinsu. Swanee slide saksofon.. Adolphe se sastoji od preko 600 glazbenih Sax’s instruments. spe ci al projects .. najmanji O -Sax. An anonymous ISTITUTO ITALIANO nickel pipe has been able to transform DI CULTURA DI ZAGABRIA itself into the instrument of jazz capable of expressing anger. tenor bells. ZBIRKA largest and most important collection of saxophones in the world. the smallest sax in the Kurator: Atilio Berni world which is only 32cm long. a Zbirka saksofona Attilija Bernija. and many other special instruments .. alt saksofon Grafton Plastic. desire. javnost će moći belonged to Tex Beneke. kvartet rothofona/saksorusofona 27 . a quartet of Roth-Bottali najneobičnijih glazbenih instrumenata: saxorusophones. Model 26 tenor saxophone that Tijekom izložbe. SAXOPHOBIA. becoming the multiform icon of the twentieth century and the stereotype A COLLECTION for excellence of musical eroticism. is considered to be the SAKSOFOBIJA. a gold-plated Selmer svijetu. consisting of over 600 musical instruments.

guided tour 28 . Tijekom 177 godina saksofon je prošao niz preobrazbi.s p e c ia l p r o j e cts . zvučnost i različita raspoloženja. saksofon Goofus Adriana Rollinija. Bezimena cijev od nikla pretvorila se u jazz instrument koji može izraziti ljutnju. postajući tako mnogolika ikona dvadesetog stoljeća i stereotip izvrsnosti glazbenog erotizma. Mellosax. legendarni Conn O -Sax. tuesday 10/7/ 13:00 Attilio Berni – Musical Journey Through History (concert) friday 13/7/ 13:00 Attilio Berni .ex h ib it ion s Roth-Bottali. divovski kontrabas saksofon Orsi koji je viši od 2 metra. pozlaćeni Selmer C Melody 18:30 Model 22 koji je pripadao Rudyju Wiedoeftu.. trubu- tuesday 10/7/ saksofon s dva zvona Jazzophone. ogromni subkontrabas EXHIBITION OPENING saksofon proizvođača J’Elle & Stainer i mnoge druge posebne instrumente.. želju.

spe cial projects .exhi bi ti ons 29 .

.

t u1 0es day / 0 7 /20 18 .

Ensemble Saxophone Nobuya and Rich- 15:45 class Quartet Suga. Nitchan Pi- Lazar Wenjing Chrystal Salime tayathorn Liu-Hall- 13:45 Du berg Saxophone Hanfeng & Ensemble 14:00 guest Anna Kugel Stepanova Saxophone 14:15 Quartet 14:30 Duonar. Athens Saxophone naiming Saxophone 13:15 Quartet ensemble Quartet with Bojan Gorišek John Hall- 13:30 and Milko Gerard Mc. Azar Duo ard Ingham wa and 16:00 Saxophone Minako Łukasz Octet of Koyanagi Avena Wójcicki the Royal Saxophone 16:15 and Robert Birming- Quartet Stefański ham Con- servatoire . dro Juncos Domino NAZIS: tor: Lars and Matteo group Entartete 11:45 Musik Mlekusch SaxWork Dal Toso Quartet 12:00 Ensemble Krešimir El Dorado de Saxo. &TD MM of Zagreb of Music of Music of Music National &TD Cultura July 10th Stančić Lhotka Concert circular Center French Bersa Hall Huml Hall Room 339 Theatre Big Hall Zagabria Hall Hall Hall Hall Hall Pavilion 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 JG Jemmy Genic 10:00 Quartet Antares Duo Novex Saxophone 10:15 Quartet 10:30 BANNED BY THE Quatour B NAZIS: Saxophone Wist Duo Entartete 10:45 Bun-Leng Quartet Musik. Kottek and Saxophone phones de Dominik 12:15 Quartet Simon Montréal Grgić Širec 12:30 Scotty Phillips Damiano Nele Tie. Andrew 14:45 Joan Jordi chie Ball Hermes Oliver 15:00 Duo Bohemia NAFA Arcos Saxophone Saxophone 15:15 Quartet Quartet YAMAHA Quirk Cliford Ukrainian 15:30 Leaman Saxophone Momentum TIME Quartet Master. and Sara Grandesso 12:45 bout and Eastwood Bart Van 13:00 Zagreb Beneden Macu. Trio exhibition opening 11:00 Mabel Lo. Alah Guided Steph rena Rios Saxophone Tour 11:15 The Zürich Winzen Gomez Quartet BANNED Saxophone 11:30 Collective Alessan. BY TNE Conduc. t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Tuesday Academy Academy Vatroslav Theatre Theatre University Academy Academy Academy Croatian Theatre Istituto di of Music of Music Lisinski &TD Semi. berg and The F.

SAXO- na Session PHOBIA. &TD MM of Zagreb of Music of Music of Music National &TD Cultura July 10th Stančić Lhotka Concert circular Center French Bersa Hall Huml Hall Room 339 Theatre Big Hall Zagabria Hall Hall Hall Hall Hall Pavilion 16:30 Nelligan Andrew Saxophone Young Allen 16:45 Quartet Wook Yang and The ACMH 17:00 Detlef Robert I-An Chen . 19:45 20:00 OPENING CEREMONY 20:15 Croatian Ra- diotelevision 20:30 Symphony Orchestra 20:45 Conductor: Pierre-André 21:00 Valade 21:15 Soloists: Arno Born- kamp 21:30 Claude Delangle Timothy 21:45 McAllister Antonio Gar- cia Jorge 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 .Alicante Bens- Finegan Saxophone 17:15 mann(re- Ensemble cital and 17:30 João lecture) SOS Junior Pedro Silva RE/SONO Saxophone Adam and Pedro Saxophone Orchestra 17:45 McCord Vieira de Quartet Conductor: and Paul Almeida Gerald 18:00 Preinfalk Nicolas Tucker Arsenijevic 18:15 and Ivan Batoš 18:30 The Corto. tuesday | 10/07 /2018 | Tuesday Academy Academy Vatroslav Theatre Theatre University Academy Academy Academy Croatian Theatre Istituto di of Music of Music Lisinski &TD Semi. Saxophone exhibition 18:45 Collective opening 19:00 Papan- dopulo 19:15 Saxophone Quartet 19:30 .

Johan van der Linden) Alessandro Marcello (1669-1747): Concerto for oboe and string orchestra in D minor Allegro (arr. percussion ACADEMY OF MUSIC HYPERPHASE Vaclav Huml Hall Pierre Jodlowski (1971): Collapsed JG Jemmy Genic Quartet Alex Mincek (1975): Nucleus STUDENT CENTER MM Center Antares Saxophone Quartet Masahito Tsuda.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Noa Mick. baritone saxophone Shunsuke Takizawa (1985): Good Summer Pictures fuurin to kobuta Jonas Eskeland. alto yozora ni hanabi saxophone Marcella Pereira Rogde. Mark Walton) 34 . Allegro vivace Svetislav Stančić Hall Thierry Escaich (1965): Tango Duo NoVex Virtuoso Russel Peck (1945-2009): Drastic Measures II. soprano saxophone Emi Kondo. alto saxophone Masanori Kobayashi. saxophone 9:45 Victor Hocquet. Allegro Astor Piazzolla (1921-1992): La Muerte del Angel (arr. tenor Takatsugu Muramatsu (1978): saxophone Earth (arr. Masahito Tsuda) Petter Voilås. baritone saxophone 10:00 Jean Absil (1893-1974): Suite sur des themes populaires Roumains ACADEMY OF MUSIC I. soprano saxophone mushitori syounen Veronika Helland Nordmo. tenor saxophone Jun-ichi Sasao.

Yasuhide Ito) while the guitar and piano establish the emotional and physical atmosphere of the Steinian world. Johann Sebastian Bach (1685-1750): The saxophone personiies and brings life Chaconne from Partita No 2 in D to the principal characters. delineating the minor. saxophone. guitar) Kate I-Hsin Kang. the music articulates the precise rhythm of Stein’s prose. piano John Plant (1945): Faustus Suite (premiere performance) Sadahito Kunisue. Stefan Skrilecz. tuesday | 10/07 /2018 | STUDENT CENTER 10:30 tu esday Theatre &TD Semicircular Hall ACADEMY OF MUSIC Wist Duo Fran Lhotka Hall Quatour B Saxophone Quartet Wist Duo (William Chien. tenor saxophone The man from over the seas Gentaro Koyama. alto saxophone Marguerite and the Viper in the forest Sumichika Arimura. BWV 1004 for saxophone individuality of each by stylistic means. quartet (arr. 35 . “Doctor Faustus Lights the Lights”. soprano saxophone Faustus and Mephisto Masaya Yamaura. At certain passages. baritone saxophone Gerd Noack (1969): Rhapsodie Jun Nagao (1964): (premiere performance) Comets from The Planets by Trouvere for saxophone quartet About the Program Takashi Niigaki (1970): Faustus Suite is inspired by Gertrude Ballade for saxophone quartet Stein's magniicent libretto on the Faust myth.

Meditación 36 . saxophone Wisuwat Pruksavanich. 5 11:00 Sans indication ACADEMY OF MUSIC Ronald L. Caravan (1946): Svetislav Stančić Hall Paradigms Ballad in Color Mabel Lorena Rios Gómez Dispersions Parallax Exposition & Statiication Blue Episode Barry Cockcroft (1972): Ku Ku for solo soprano saxophone Walter S. 1 François Rossé (1945): Décidé Lombric–Biophonie 1 for two alto saxophones and piano Astor Piazzolla (1921-1992): Tango Étude No.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Carlos Guzmán Muñoz (1972): 10:45 Monologo en tiempo de Joropo Herman Carvajal Martinez (1986): ACADEMY OF MUSIC Primera suite para saxofón solo Vaclav Huml Hall Bun-Leng Trio STUDENT CENTER MM Center Steph Winzen Guillermo Presa. Hartley (1927-2016): Petite Suite for alto saxophone Intrada Daniel Taborda Higuita (1990): Tango: Andante Malicia . piano Christian Lauba (1952): Astor Piazzolla (1921-1992): Massaï for alto and tenor saxophones Tango Étude No. 3 Christian Lauba (1952): Porgy Stride Molto marcato e energico for two alto saxophones and piano Astor Piazzolla (1921-1992): Tango Étude No. saxophone Tipwatoo Aramwittaya.

alto saxophone Binhua Yuan. Paulina Pitenko. baritone saxophone Richard Wagner (1813-1883): Siegfried Idyll. Vincent Magnin. Kathrine Oseid. tuesday | 10/07 /2018 | Scherzo: Presto 11:15 tu esday Nocturne: Adagio Capriccio: Allegro vivace ACADEMY OF MUSIC Werner W. Charles Ng. Glaser (1910-2006): Blagoje Bersa Hall 3 Sonaten im alten Stil Allegro Zürich Saxophone Adagio Allegro molto Collective Lars Mlekusch. Pisol Manatchinapisit Yusheng Xue. Ferran Gorrea I Munoz. Valentine Michaud. Miha Ferk) Xu Jianqiang (1953): Félix Ibarrondo (1943): Akaitz A Student’s Diary Alvin Lucier (1931): The Two Grey Classroom Hills (premiere performance) Keyboard Nap Tomorrow’s Dream Graduation Xu Jianqiang (1953): Return to Nature / Gui Yuan Tian Ju Xu Jianqiang (1953): Chasing the Tiger / Da Hu Shang Shan 37 . conductor Wenting Wang. soprano saxophone Lars Mlekusch. Joan Jordi Oliver. conductor STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall Alah Quartet Amit Dubester. Yi Lu. tenor saxophone HILLS & MOUNTAINS: Qianyi Xiao. Faustyna Szudra. WWV 103 Zhu Jianer (1922-2017): Rondo (arr.

piano Elena Rezzaro (1972): Nothing to Talk About for alto 11:45 saxophone and melodic instrument ACADEMY OF MUSIC Elena Rezzaro (1972): Vaclav Huml Hall No Tag for alto saxophone. baritone saxophone Ida Gotkovsky (1933): Quatour de Saxophones Misterioso Lent Lineaire Cantilene Alessandro Juncos.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | STUDENT CENTER 11:30 Theatre &TD Semicircular Hall ACADEMY OF MUSIC Domino Group Fran Lhotka Hall Alessandro Juncos and Matteo Dal Toso Emma McPhilemy. soprano saxophone Lucinda Dunne. saxophone Final Matteo Dal Toso. alto saxophone Vykintas Civas. tenor saxophone David Zucchi. melodic instrument and piano SaxWork Quartet Elena Rezzaro (1972): Waiting 4 Autumn for saxophone and piano (premiere performance of the version for saxophone and piano) Fabrizio Durlo (1972): Pictures for saxophone and piano 38 .

Yara Nakhle. No. Thomas Gauthier-Lang. Sébastien Bohuslav Martinů (1890-1959): Hébert-Plante Borová Czech Dances Alexandre David (1989): No. 2 Audrey Paquette. České tance II / Czech Dances II Stef Jackson. Jean-François No. 6 (premiere performance) No. 5 Čeladenský (arr. baritone Ensemble de Saxophones saxophone de Montréal CZECH DANCES Antonín Dvořák (1841-1904): Slovanské tance / Slavonic Dances Op. Kateřina Tenso Pavlíková) Transe STUDENT CENTER MM Center Krešimir Kottek and Dominik Grgić 39 . 1 Seokgamoni Bul No. Clio Isis Theodoridis. alto saxophone CROATIAN NATIONAL THEATRE Magdaléna Křepelová. 6 Scorrévole No. Corinne Lanthier. 10 (arr. Kateřina Pavlíková) Bedřich Smetana (1824-1884): Tommy Davis. soprano 12:00 tu esday saxophone Magdaléna Malíková. Jennifer Lachaine. 1 No. tuesday | 10/07 /2018 | Kateřina Pavlíková. Kateřina Pavlíková) José Evangelista (1943): Saxoctet Leoš Janáček (1854-1928): Giusto e semplice Lašské tance / Lachian Dances Giardino No. 7 (arr. tenor saxophone Stanislav Tischler. 7 (arr. Kateřina Pavlíková) Guay. 46 No.

t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Dominik Grgić. saxophone Krešimir Kottek. clarinet 40 . loop station and EWI Percussivo Aria Uragano Finale Carlos Canhoto. tenor saxophone ACADEMY OF MUSIC Jorge Oliveira. alto saxophone 12:30 André Correia. baritone saxophone Fran Lhotka Hall Christopher Bochmann (1950): Dance Sketches Scotty Phillips Christopher Bochmann (1950): and Sara Eastwood Movements Christopher Bochmann (1950): Turning-points (premiere performance) Scotty Phillips. soprano saxophone José Eduardo Correia Magalhães. saxophone 12:15 Franjo Klinar (1991): Kathartikos ACADEMY OF MUSIC (premiere performance) Svetislav Stančić Hall Simon Širec STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall El Dorado Quartet Simon Širec (1987): Viva Napoli nummero due for alto and tenor saxophone. saxophone Sara Eastwood.

our real-world lives ACADEMY OF MUSIC and relationships oline have sufered. As we become more and more reliant on electronic devices and social 12:45 networking tools. tuesday | 10/07 /2018 | Gregory Wanamaker (1968): STUDENT CENTER tu esday Ragahoro Breakdown Theatre &TD Semicircular Hall Katherine Bergman (1985): Alone Together Damiano Grandesso IRL. the fear of missing out on a constant stream of up-to-the-minute information. Philippe Hurel (1955): Opcit The piece is a dynamic. we might be gathered in a room together. and even at the dinner table. together. Bart Van Beneden. temporal. Alone Together takes a look at the social and psychological efects of technology. engaged in other activity. Alone Together examines the myriad dilemmas and phenomena that result from our love of technology. Bart van Benden) 41 . Vaclav Huml Hall In the oice.selection (arr. bored. and Luca Francesconi (1956): Tracce textural crescendo to the end. the curation of artiicial online personas. soprano saxophone Nele Tiebout. the lost art of real-time conversation. in social situations. Divided into ive short movements. or unstimulated. but we’re Nele Tiebout and often tethered to our devices. alto saxophone Luciano Berio (1923-2003): 34 duetti per due violini . and our inability to be alone. such as our propensity to engage with our devices while “spending time” with others. #blessed FOMO Unplugged Infomania About the Program Ragahoro Breakdown is a virtuosic musical fantasy combining textural and modal elements of North Indian raga with rhythmic and metric characteristics of a Bulgarian Petrunino horo with subtle hints of American folk music. We’re in a semi-alone Bart Van Beneden state—we’re alone.

The 34 Duetti are a STUDENT CENTER series of miniatures dedicated to friends MM Center and composers whom Berio admired. an audiovisual performance. improvisation II .Processed matter. We make a selection of our Macunaiming Ensemble favourite Duetti and add new compositions especially written for this project. Improvisation III . piano Wim Hendrickx (1962) Milko Lazar. soprano saxophone taking the spectator to a new concept of Goran Merčep. piano Jan Van Landeghem (1954) Milko Lazar (1965): Obscure Dances Michel Lysight (1958) Jacqueline Fontyn (1930) Philip Glass (1937): Concerto for saxophone quartet About the Program The duetti of Luciano Berio are the starting point of this program. The project does not include conventional repertory but three improvisations based on diferent moments of the spectacle: improvisation I . saxophone ACADEMY OF MUSIC Fábio Godoi. tenor saxophone transformations and their interactions Matjaž Drevenšek. alto saxophone time and space. baritone obtaining a sound it could be seen and an saxophone image that could be heard. & Milko Lazar is the most recent project of the French Macunaiming Ensemble and the visual artist Marina Takami.In motion. This performance is based in the idea of transformation and mutation of matter including sound and video.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Various Composers: New Duetti Bojan Gorišek. the second is the dialectic interaction between both elements Dragan Sremec. There are two axes of exploring this metamorphosis: the irst one is the transformation of sound and video using diferent ways to play the instruments and the video projector (special video installation). Each piece tells its own story and uses diferent techniques. piano Blagoje Bersa Hall Macunaiming Ensemble: Metaforma Zagreb Saxophone Quartet with Bojan Gorišek About the Program Metaforma. 42 .Raw matter. Composers were asked to write new duetti in the same spirit Berio wrote his and this resulted in the creation of some very ine new duets for saxophone. saxophone Andres Castellani. 13:00 Olivier Duverger. Metaforma is the result of an artistic research of audiovisual Saša Nestorović.

baritone saxophone Joe Cutler (1968): Loopable Music for alto sax and loop station Dinos Constantinides (1929): Music for Saxophone Quartet Barry Cockcroft (1972): Kuku Prologue for soprano saxophones Tetralogue Monologue I & II (for Mozart). ACADEMY OF MUSIC Epilogue Nickitas Demos (1962): Fran Lhotka Hall Wandering Into Myth John Hallberg and Wenjing Liu-Hallberg John Hallberg. soprano saxophone Gerard McChrystal: Mid Term Break Dionisis Roussos. tuesday | 10/07 /2018 | STUDENT CENTER 13:30 tu esday Theatre &TD Big Hall Athens Saxophone Quartet ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Gerard MCChrystal Athanasios Zervas. saxophone Wenjing Liu-Hallberg. piano 43 . alto saxophone for alto and sopranino saxophones Leo Saguiguit. tenor saxophone and loop station Eric Honour.

rhythms and cycles of activities observed in many Sergei Rachmaninof (1873-1943): living organisms. refers to the change to daylight savings time in spring. Chawin Temsittichok (1996): The Chasing of Supanmacha for alto saxophone solo (premiere performance) Attakorn Sookjaeng (1990): Sadayu for soprano saxophone solo (premiere performance) 44 . Movement Theatre &TD Semicircular Hall two.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Adrienne Albert (1941): CROATIAN NATIONAL THEATRE Circadia for alto saxophone and piano Cycles. melancholy and brooding piece which mirrors the Nitchan Pitayathorn descent from day into night. Ensemble Spring Ahead (European premiere) About the Program Circadia for alto saxophone and piano by Adrienne Albert was originally composed for bassoon and piano. Salime Saxophone Nightfall. this piece is a wonderful work that its the saxophone well. begins with Cycles. and is a moving. and is a soon to be standard in our repertoire. The cyclic rhythms vary between Lento assai . The piece.Tempo di valse piano. Rarely performed on either the bassoon or saxophone.Allegro vivace a triplet motif with the saxophone both chasing and being chased by the piano. and a more jazzy section with the two instruments iguratively and literally STUDENT CENTER playing with one another. Spring Ahead. Op. ‘’Circadia’’ refers to the daily pulse. movement three. impressive. a wild Non allegro and disjointed irst movement that is a chase between the saxophone and Andante con moto . Nightfall. 45 movements. Lastly. in three Symphonic Dances. is inspired by the events of 9/11 and is a relective. The entire piece is harmonically and melodically rich with ideas. and was recently arranged for alto saxophone and piano by the composer. It is important for this piece to be heard in order to continually introduce her music to others unfamiliar with her beautiful and exciting compositions. F. and substantial work by the composer. and showcases a more playful character between the saxophone and piano.

the bird carried the ring and went to report the incident to prince Rama before he passed away. Anna Stepanova found out her and chased her into the depth of ocean. by destroying the stone Du Hanfeng and bridge while Rama’s army build it to across the ocean. In one scene she was ordered Vaclav Huml Hall by her father to prevent Rama. Finally. She is the ACADEMY OF MUSIC daughter of Tossakan. Sadayu made a mistake by telling the giant that he’s afraid of nothing Ivan Olenchik (1952): besides Lord Shiva. the main antagonist in the story. the main villian in the story) kidnapping Sida (Sita). Thailand’s national epic based on Indian epic called Ramayana. tuesday | 10/07 /2018 | About the Program Suphannamatcha is a character from 13:45 tu esday Ramakien. One of Sadayu’s wings was broken due to the giant’s action. the main protagonist. The bird played an important role in the story as it’s a great allie to the kingdom of Ayotthaya and prince Rama. saxophone the giant. The Spanish Sketches giant heard that and realized the bird’s Volodymyr Runchak (1960): weakness. saxophone the bird. Defeated. one of Rama’s chiefs. The courageous bird intervened and fought bravely with Du Hanfeng. they fell in love together an she gives birth to her son Machanu. The giant was unable to defeat Anna Stepanova. One day he witnesses Tossakan (Ravana. Nok Sumpatee. The giant then took Sida away. Sadayu is a large bird with greenish body color. he immediately slipped the ring Tet-a-tet for two saxophones out of his inger and threw it at Sadayu. 45 . and the great ring which Sita’s wearing. Sadayu is a large bird in the epic tale of Ramayana (Ramakien). Lord Vishnu. He’s a son of Garuda and a brother to another great bird. the wife of prince Rama. In the tale. Hanuman.

piano Bernhard Lang (1957): Ding Zhang. About the Program The History of K&K Monarchie which This is the presentation concert of connected Austria and Hungary politically.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | 14:00 14:30 STUDENT CENTER ACADEMY OF MUSIC Theatre &TD Big Hall Fran Lhotka Hall Kugel Saxophone ensemble Duonarchie Gerald Preinfalk. 46 . alto saxophone Monkey chant Iñigo Setuaín Antoñanzas. Simone Movio. With the help of the Composers and our own way of writing music we follow the path of searching for homogenity and variation. That's why the ensemble are Spanish. during 2018. saxophone Iren Seleljo. They have chosen interesting The very common form of ensemble piece from the Spanish composer Jesús playing saxophone and piano together Torres and the German composer Robin gets more and more challenging if one Hofmann. the Kugel Ensemble with some of the we want to transform in a way of repertory they have been working on combining the sounds of our instruments. and the Austrian "living legend" of composition Bernhard Lang already took this challenge. tenor After Math saxophone Green Dolphy Street Cristina Arcos. baritone saxophone R&R Dreamtime Jesús Torres (1965): Tenebrae Dreamtheme Mannheim Robin Hofmann (1970): Der blutige Schafner About the Program Duonarchie is a special word-creation which describes our origin with winking. creating maybe even new soundscapes. music written especially for us. one of the Italien "newcomers" of composition. The reason for grouping these considers merging the sounds of ringing two pieces is that three members of the strings versus ringing reeds. and all four are major goal for this Duo is to get original studying in the Swiss-German Corner. soprano saxophone Loops for Gerry Carlos Tena González.

tuesday | 10/07 /2018 | The Inluences of Jazz and free improvised About the Program music complete the term "Pulse" also The Forbidden Languages suite. Each piece’s micro- structural devices and gestural character are inherently linked with the mechanical and acoustic idiosyncrasies of the saxophone. Forbidden Languages will inspire an audience to completely reimagine their concept of the saxophone’s sound and function. ACADEMY OF MUSIC or ephemeral language. is vividly informed by symbolism and mythology. Every stand-alone Room 339 movement pushes the capabilities of the performer. The music is an abstraction of language. new set of compositions for solo SATB saxophones. imaginary. and physical preparations with tubes. 14:45 MASTERCLASS ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall STUDENT CENTER Joan Jordi Oliver Arcos Theatre &TD Semicircular Hall Andrew Ball Andrew Ball (1991): Forbidden Languages suite for solo saxophones (premiere performance) Joan Jordi Oliver Arcos (1994): Kunststücke for soprano saxophone and tape (premiere performance) 47 . irrational. jazz and electronic music inluences combine with notated and improvised new music to expand the possibilities of the instrument. extended techniques. and the concept of abstract. a tu esday meaning "Pulse in time". and challenges the technical Clifford Leaman and expressive limits of the instrument: utilizing multi-layered textures. inlection and syntax. and is accessible enough to ind one’s own meaning within the music. A variety of energetic folk. containing the echo of narrative.

the use of 1984): Small suite on themes from the video on stage pretends to re-imagine Dodecanese (arr. and amplify all its possibilities to generate a new identity Yiannis Konstantinidis (1903- of the instrument.tu e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Joan Jordi Oliver Arcos (1994): ACADEMY OF MUSIC Breathe for alto saxophone without Vaclav Huml Hall mouthpiece and live electronics (premiere performance) Hermes Duo Joan Jordi Oliver Arcos (1994): A self-portrait on glitch for soprano saxophone. a fully customizable digital proile to be presented in a likewise human-created virtual agora. soul and digital self- representation. has resulted in a palpable alteration of the perception of ourselves. of the social collective and of the way we simply live. saxophone pieces by Joan Jordi Oliver which relect and explore the relationship between Eftihia Veniota. motion sensor. which keeps growing without any limits or horizons. piano the instrument. The possibility of creating an avatar. live electronics and live video (premiere performance) About the Program The technological revolution of the past decades. In addition. The use of the electronic sounds Paris Paraschopoulos (1965): pretends not just to blurry but to extend Amphipolis suite for saxophone and the voice of the saxophone. an already piano soundwise rich instrument. body and technological devices. Th. Menelaos Peistikos (1995): Vagues (premiere performance) Savvas Tsiligiridis (1977): PS for piano and saxophone with reverb (premiere performance) 48 . Sotiriades) and re-create the space and the presence of the performer’s body.Who are we? And which of these proiles better represents our more authentic identity? Can we talk about a single identity or are we forced to accept the multiple faces of a single individual? The recital Identities presents a group of Georgios Lygeridis. is blurring more and more the line that divides physical body.

tenor saxophone Kateřina Pavlíková. BWV 1004 (arr. III for saxophone solo. Miho Hazama) NAFA Saxophone Quartet * Yamaha performing artist 49 . alto saxophone Pavel Škrna. piano Michael Nyman (1944): Ryuichi Sakamoto (1952): Fantasia 24 Hours Saxophone Quartet for alto saxophone and piano (premiere performance) (European premiere) Michael Nyman (1944): Fazil Say (1970): Suite Out of the Ruins for saxophone (European premiere) quartet (premiere performance) Johann Sebastian Bach (1685-1750): Michael Nyman (1944): Chaconne from Partita No. baritone Nobuya Sugawa. tuesday | 10/07 /2018 | STUDENT CENTER 15:00 tu esday MM Center ACADEMY OF MUSIC Blagoje Bersa Hal Bohemia Saxophone Quartet YAMAHA TIME - Nobuya Sugawa and Minako Koyanagi Pavel Fiedler. saxophone* saxophone Minako Koyanagi. Nobuya Sugawa) quartet (premiere performance) Chick Correa (1941): Florida to Tokyo sonata for alto saxophone and piano (European premiere) STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall George Gershwin (1898-1937): From the Place Where Knows Everything (arr. II. soprano saxophone Antonín Mühlhansl.2 for violin Miniatures I.

Their Kolo.with death. tipped Valeriia Vinogradova (1998): of with a unique Singaporean twist. Valeria backgrounds and compositional styles. Oleksandr Sharavara.from the birth of nature and ended in the winter .t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Johann Koh En Kai. Vinogradova drawing inspiration from old folk tunes to that of great European traditions. Kateryna Ternova. Stanislav Nidzelskyi. Zhnyva Aurora in the Sunset Vesillya. Holosinnya Dance Ancestors Schedrik (premiere performance) About the Program Kolo is a circle in Ukrainian language. soprano saxophone Breyann Lennard Taganahan Bantoc. Juliia Zhytnukhina. 15:15 alto saxophone CROATIAN NATIONAL THEATRE Luo Tianze. In the world of ancient Ukrainians. This process marked a circle as the ininity of life and death. It was the symbol of 50 . “Singaporean Voices” is a special repertoire put together consisting of Viacheslav Kryzhanovskyi. Emily Koh (1980): Homonym Illia Vasiachkin. 1 Around the Bend What? What? What?! Who’s There?! Wahahahaha!!! Artem Holodniuk. Roman works by Singaporean composers. We hope to share our Revival music and let the voices of the people Kupalo from the little red dot be heard on a global scale. baritone Ukrainian Saxophone saxophone Ensemble Chung Ee Yong (1999): Surge (premiere performance) Zechariah Goh (1970): Homage Li Kai Han Jeremiah (1980): Saxophone Quartet No. Our Fotuima. the year began in the spring . tenor saxophone Danielle Ong Min Lee. folk ritual cycle in Ukraine for varying styles provide a comprehensive 12 saxophones description of our country in their own distinct voices. Yevhen Popel. a symbol of eternity for the ancestors of the Ukrainian people. Pavlo composers come from drastically diferent Barabashchuk. Yevheniia About the Program Zinenko. Danylo Dovbysh.

which is full of traditions and songs. saxophone Richard Ingham (1954): Pieces for 5 Players Wang Wenjiao. soprano saxophone Kenneth Wilkinson. Each of them is a new stage. baritone saxophone Fran Lhotka Hall Guillermo Lago (1960): Ciudades Quirk Quartet Córdoba and Richard Ingham Sarajevo Addis Abeba Montevideo Köln Tokyo 15:45 ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Duo Azar Sarah Markham. The piece is prepared and written for the XVIII WSC in Zagreb. alto saxophone Chris Jolly. ask nature for Momentum Quartet a generous harvest and rain. piano 51 . tenor saxophone ACADEMY OF MUSIC Laurence Astill. soprano saxophone 15:30 Hannah Brierley.the songs had a magical meaning. Wayne Hau. guest artist. The music was special for tu esday Theatre &TD Semicircular Hall them . which have been collected and recorded from still existing Ukrainian population with such traditions and customs. The project uses songs of Ukrainian people. communicate with the dead ancestors. In this project diferent rituals are realized through the main circle of life - four seasons. and much more. baritone saxophone Richard Ingham. tuesday | 10/07 /2018 | the circle that marked the way of life of STUDENT CENTER our ancestors. They could call the spring. tenor saxophone Sarah Hind. alto saxophone Emily Cox. saxophone Richard Ingham (1954): Fanfare Chris Jolly (1986): Smudge Carl-Emmanuel Fisbach.

tenor saxophone Adam Campbell. Paul Lamstaes. Nicolas Allard. soprano saxophone Fabio Cesare. in a frame driven mainly by rhythm and many rhythmic modulations. the title of which is a nod to the name of the dedicatees (the Duo Ivor McGregor (1962): Film Noir Azar). marked by the meetings of the musical lines of the two protagonists. Chloe Percy Smith. both instruments try to reach out to various common goals but also Avena Saxophone Quartet to a timbric fusion. 52 . the audience faces a real duo dialectic. Isobel Matthews. the composer highlights several techniques including those of the harmonics and resonances of the saxophone and the piano. Instead of facing an instrument accompanied by the other. The aim of the composer is to give the two musicians the same importance in dramaturgy. STUDENT CENTER Despite the completely antinomic character of the soprano saxophone and MM Center the piano. Louis Stanhope. baritone saxophone STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall Guillermo Lago (1960): Ciudades Saxophone Octet of Córdoba the Royal Birmingham Sarajevo Addis Abeba Conservatoire Montevideo Köln Tokyo Naomi Sullivan. symbolizes in a way its own formal journey. Joshua Dean. (dedicated to Duo Azar) Cameron Woodhead Yumiko Yokoi (1982): act V Clare Loveday (1978): Octet 3 (dedicated to Duo Azar) Rob Jones: My Plants think I’m one About the Program of them (premiere performance) Coincidence. alto saxophone 16:00 Sumika Tsujimoto.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Benjamin Attahir (1989): Coincidence Alicia Hillman. Rebekkah Lycett. In this score. act V is the culmination of several research sessions with the Japanese composer Yumiko Yokoi.

The music is an abstraction of language. created the modern approach to the Łukasz Wójcicki (1981): Ilussions. and expressive limits of the instrument: duo for saxophone and clarinet utilizing multi-layered textures. and is accessible enough to ind one’s own meaning within the music. jazz and electronic music inluences combine with notated and improvised new music to expand the possibilities of the instrument. Forbidden Languages will inspire an audience to completely reimagine their concept of the saxophone’s sound and function. in part. inlection and syntax. for the saxophone. saxophone François Rossé (1945): Olassimo Robert Stefański. A variety of energetic folk. performance) His ground-breaking La Frene Egare. François Rossé is a clarinet and electronics (premiere name that is known to most saxophonists. extended (premiere performance) techniques. Each piece’s micro- structural devices and gestural character are inherently linked with the mechanical and acoustic idiosyncrasies of the saxophone. 53 . clarinet for solo soprano saxophone (European premiere) Michał Kawecki (1983): Oniric Robert Lemay (1960): Into Thin Air visions no. 2 for alto saxophone and (premiere performance) clarinet (premiere performance) Fang Man (1977): Spring Bliss Michał Kawecki (1983): Scherzo (premiere performance) for alto saxophone and clarinet (premiere performance) About the Program This program represents three new works Robert Steńański (1981): by established and emerging composers Kalejdoskop for saxophone. tuesday | 10/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC 16:30 tu esday Svetislav Stančić Hall Łukasz Wójcicki and ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Robert Stefański Andrew Allen Łukasz Wójcicki. and physical preparations with tubes. containing the echo of narrative.

alto saxophone Alfredo Mendoza Ahuatzin. using traditional musical language and contemporary harmony. Peter Saiano) Chan Ka Nin (1949): Allegro amabile Saxophone Quartet Allegro appassionato Georg Friedrich Haas (1953): Andante con moto Saxophone Quartet Allegro About the Program A voyage into similarities and contrasts. soprano saxophone Corinne Lanthier. tenor saxophone Michel Éthier. 54 . textures & ambiances. 2 (arr.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | STUDENT CENTER Theatre &TD Semicircular Hall 16:45 Nelligan Saxophone ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Quartet Young Wook Yang and I-An Chen Jean-François Guay. bariton saxophone Claude Vivier (1948-1983): Johannes Brahms (1833-1897): Pulau Dewata Sonata No.

Juan Carlos Sempere Jaén. Maria José Ian Wilson (1964): Bautista Sáez. I Sleep at Waking Florentino Mateos Persona. Juan Antonio Payá Pérez. José Antonio Antón Suay.Alicante ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Saxophone Ensemble Robert Finegan Pablo De la Fuente Pastor. David John Buckley (1951): Arabesque Castelló Silvestre. Javier Bermúdez Sogorb. after Newgrange for saxophone ensemble (premiere performance) Ximo Cano (1963): Rajaploma for saxophone ensemble Dinàmica Estàtica Mecànica Volada (premiere performance) Sixto Herrero (1965): Sureste for saxophone ensemble (premiere performance) 55 . tuesday | 10/07 /2018 | CROATIAN NATIONAL THEATRE 17:00 tu esday ACMH . Isaac Verdú López. Claudia Delgado Mira. Jorge Martín Manzanaro. Javier Carrillos Cantó Ian Wilson (1964): Between Stone and Sun for alto José Del Valle (1976): Oxymoron 3 saxophone and tape.

Enja Golob. soprano saxophone Barry Cockcroft. young musicians to work with top artists. Tinkara Kelenc. Marko Petek. Luka Petrovčič. el. Gerald Colner. Vesna Vavtar. Brina Kren. Pance. guitar* SOS Junior Saxophone (Spaghetti. Tjaša motto “the future is our artist”. Žan saxophonists/composers (Alain Crepin. Nejc Razponik. inspiration and motivation for further work and Zdolšek. soprano saxophone Gerald Preinfalk. Jurij orchestra operates. Matic Ulaga. Jaš Završnik. Jurij Bregar. leader of the orchestra fruit of collaboration between ive top Neja Anderle. Matež Klavžar. conductor Mentor: Dejan Prešiček. a piece for the occasion of the World Saxophone of heaven on earth for saxophone Congress in Zagreb. tenor saxophone Kenneth Tse. drums About the Program The SOS Gang ‘n Stars project is the Jovana Joka. written Alain Crepin (1954): Bled. Tia Ivajnšič. Miha Meglič. Valeria Kučan. Gerald Preinfalk. Tadej of the Sekvoja Cultural Association. Farfalle. driving leitmotif of the project is the Iza Klemenc. Orchestra Tagliatelle) Tia Ivajnšič. with whom the SOS Junior orchestra will premiere ive new compositions. drums professor and composer.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | ACADEMY OF MUSIC Jean-Denis Michat (1971): Pasta 17:30 Blagoje Bersa Hall Concerto for soprano saxophone. at the same time the guiding principle Anže Namestnik. under whose auspices the SOS Junior Sandra Rijavec. The Gordan Tudor (1982): Come out to artistic direction of this unique artistic- play-ay for saxophone orchestra* educational project has been entrusted to the multifaceted saxophonist. guitar SAXPLODE ensemble Gerald Preinfalk (1971): Ona Schoolday for saxophone orchestra* Luka Petrovčič. saxophone ensemble and el. baritone saxophone 56 . Nejc Zavratnik. Eva Hanžeković. drums Philippe Geiss (1961): Kyddo for saxophone orchestra* Luka Petrovčič. Jure Pahor. Anže Junior orchestra – a 45-member junior saxophone orchestra from Slovenia. Gang ‘n Stars enables Smrečnik. Jean-Denis Michat. Jurij drawing on their knowledge. Cellentani. David Gosar Philippe Geiss. which is Kuharič. Lucija Mlakar. Matevž Zupančič progress on their creative path. Preinfalk. Gordan Tudor) and the SOS Mia Ivančič. Gazvoda. alto saxophone Javier Valerio. prof. quartet and saxophone orchestra* Dragan Sremec. The Klančar Juravčić. Zala Rogelj.

José Condinho) a three-part piece by three young composers.with each composer’s personal style. the traditional Arabic modal scale system. 57 . though diferently treated . women and children Close your Eyes and Listen RE/SONO commissioned EXODUS (arr. Interlúdio e Canção Thousands of people had to lee from (premiere performance) their homes. tenor saxophone Pedro Vieira de Almeida. Each composer deals with a diferent aspect of this exodus : The war. alto saxophone João Pedro Silva. saxophone Olivier Duverger. Crossing the sea. With the desire to pay homage to these Astor Piazzolla (1921-1992): courageous men. It is the result of a collective work between the saxophone quartet and the composers: Matías Couriel (Argentina). The exile. movement About the Program Daniel Bernardes (1986): In 2011 a terrible conlict emerged in Movimento Perpétuo Syria. in a quest to rebuild their lives in other countries. piano Alexendre Galvane. baritone & guest musician saxophone Gerard McChrystal. tuesday | 10/07 /2018 | STUDENT CENTER ACADEMY OF MUSIC tu esday Theatre &TD Semicircular Hall Fran Lhotka Hall RE/SONO Saxophone João Pedro Silva and Quartet Pedro Vieira de Almeida Romain Chaumont. soprano saxophone Yanir Ritter. which set the Middle East on ire. Sergio Núñez Meneses (Chili) and Mathias Berthod (France). All three composers have constructed their musical syntax from the maqâm. with a long and John Costa (1922-1996): Firebrand dangerous journey. saxophone Jorge Salgueiro (1969): Matias Couriel (1986): Aljamia Danças do Cão Sergio Nunez Meneses (1989): Voix I. a modern exodus. movement perdues qui rament Lino Guerreiro (1977): Ostinatus Mathias Berthod (1987): Aube II.

t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | 17:45 18:00 ACADEMY OF MUSIC ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Svetislav Stančić Hall Adam McCord and Nicolas Arsenijevic Paul Tucker and Ivan Batoš Nicolas Arsenijevic. saxophone Elastic Circles of Meditation Orlando Bass (1994): Marc Satterwhite (1954): Veränderungen (premiere Amentecáyatl for alto saxophone. performance) tenor saxophone and piano Jean-Baptiste Doulcet (1992): Don Freund (1947): Louder than Nocturne (premiere performance) Words for alto saxophone. saxophone Guillaume Hermen (1983): Paul Tucker. saxophone Ivan Batoš. piano Adam McCord. tenor saxophone and piano Riccardo Nillni (1960): Hush (premiere performance) 18:30 CROATIAN NATIONAL THEATRE Cortona Session Saxophone Collective 58 .

Kyle Mikat. My Julian Gamisch (1990): goal in writing this piece was to mirror Elemental Flashes (premiere the accomplishments of the sunburst: performance) harnessing the raw energy and power of the saxophone ensemble through sound. Evan Harris. Abby Shepard. Caroline ACADEMY OF MUSIC Halleck. tuesday | 10/07 /2018 | Jared Waters. Connor Pratt. Ben Macdonald. Jonathan Nichol. Leonardo Aguilar. Jefrey Loefert.dimensional Chorale and scherzando design pattern can simultaneously seem so full of energy and movement. A common character in optical illusions. Kimberley Goddard Loefert. alto saxophone Danse Melancholique Goran Jurković. Nate Soules. conductor Roger Zare (1985): Mare Tranquillitatis Karalyn Schubring (1999): Sunburst Masamicz Amano (1957): Nikola Fabijanić. Matthias Papandopulo Kowol. 19:00 tu esday Christopher Creviston. Joseph Lullof. baritone saxophone Boris Papandopulo (1906-1911): About the Program Mare Tranquillitatis is a composer Four piano studies created transcription of a band work Con brio inspired by the beautiful lunar basin Allegro vivace sharing the same name. Abraham Nunez. Jacob Nance. soprano saxophone Deux Danses (arr. Sunburst is a geometric pattern that is Tempo di tango characterized by multiple rays radiating Vivacissimo outward from a single. Jaymee Lamprecht John Nicol. Robert Alm. I Davor Bobić (1968): ind it fascinating that a 2. a University of Oklahoma graduate student. Jefrey Allardyce. Jared Waters) Gordan Tudor. Matthew Hartson. Damian Cheek. Blagoje Bersa Hall Goefrey Deibel. Spiro Nicolas. Alexander Nguyen. 59 . tenor saxophone Danse Antipathetique Tomislav Žužak. Drew Hosler. Claire Salli. Matthew Floeter. Sean Bradley. Kaylee Bernard. Dylan Matheny. Deux Dances was originally composed for clarinet octet and arranged by Jared Waters. central point. Grace Saxophone Quartet Pawluszka. This high-energy work translates well to the saxophone. Eric Zheng.

suave Koncert za saksofon i veliki orkestar / Concerto for Saxophone and Big Molto Vivo-A Hard Driving Pulse Orchestra soloist: Timothy McAllister* soloist: Antonio Garcia Jorge* *Selmer artist 60 . Adagio molto melanconico.t u e s day | 1 0 / 0 7 / 2 0 18 | Philippe Leroux (1959): L’Unique 20:00 trait de Pinceau soloist: Claude Delangle* VATROSLAV LISINSKI CONCERT HALL Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra Pierre André Valade. conductor Guillermo Lago (1960): Leyendas / Legends for alto saxophone and orchestra .Andante-Allegro. Presto energico soloist: Arno Bornkamp Pierre-André Valade John Adams (1947): Saxophone Concerto Boris Papandopulo (1906-1991): Animato-moderato-tranquillo.

tuesday | 10/07 /2018 | tu esday 61 .

.

wednesday 1 1 / 0 7 / 20 18 .

and Mark Joel SAXO- Ford Carolyn rian duo Sigma non 21st Jason Kush Diegert PHOBIA. &TD MM of Zagreb Cabaret Italiano of Music of Music of Music National &TD Stančić Lhotka Audito.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | Wednes. Bryan and Sax Project Century Lecture and Adriàn guided 13:30 Lecture Ansamble Sopranino Artacho tour Frank Quartet Lunte 13:45 Lecture 14:00 SELMER Luka TIME Prelas and Bangkok Nicolas Tong Yang Katrin K. SiKe Duo Entartete 11:45 phones in Musik Movement 12:00 Teleion Trio GIG M/W duo Zhao Jiaqi 12:15 Ensemble Diago Neal Delian Duo José- Prism Postma Carrie 12:30 Modesto Quartet Lecture Kofman Lecture and Casey 12:45 Dierlam 13:00 Eric Nestler SaxIbe- 13:15 Farrell Ver. Erin Royer Radovani. 14:15 Ensemble Vincent and Artiom topher Jay Byrnes YMD Duo and Jenni sound- David Shiskov Brellochs Lecture Watson painter Claude Lecture 14:30 Joseph and Odile Lullof and Delangle Yu-Lien 14:45 Philippe The Geiss 15:00 Rosario Giuliani Jérôme Laran Hiroshi Hara Detlef Branford Bensmann Marsalis h2/4 Duo Lecture Ensemble and Ryan and Recital 15:15 Rayuela Gardner Jean-Denis Adrianne Alastair Joonatan SONSAX HD Duo Michat Honold Penman Rautiola Quartet Master- Lecture Zagreb class Saxophone Quartet Zahir Quartet 15:30 China Con- Andalusian servatory Saxophone Saxophone 15:45 Quintet Ensemble . circular Center French Club di Cultura July 11th Bersa Hall Huml Hall Room 339 Theatre Big Hall Hall Hall rium Hall Hall Pavilion Kontesa Zagabria 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 Trans-Tas.István Andy Wen man Szaller and John Saxophone and Irén 9:15 Krebs Orchestra Seleljo Junichi Sato 9:30 Zhe Wang 9:45 10:00 Allison Bruno Wilson Adams Camargo Equinox Pofen- and Casey Mateo and I-An Athanasios Ensemble 10:15 berger Dierlam Granić Chen Zervas 10:30 Trio Lecture Jonathan Hult- 10:45 Strasbourg ing-Cohen Saxophone 11:00 Ensemble Palermo Heteroclite Michele Guided Saxo Clone Contem- ensemble Bianchini Tour 11:15 Three porary Reeds Nicki BANNED Quartet 11:30 Duo Roman BY TNE and 100 Lecture NAZIS: Saxo. Saxophone Arsenijević Vita Duo & Guests Chris. Academy Academy University Theatre Theatre University Jazz & Istituto Academy Academy Academy Croatian Theatre day of Music of Music of Zagreb &TD Semi.

JAM na Joka SESSION 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 . Frigo. circular Center French Club di Cultura July 11th Bersa Hall Huml Hall Room 339 Theatre Big Hall Hall Hall rium Hall Hall Pavilion Kontesa Zagabria 16:00 Quimera Guided Saxophone Tour 16:15 Quintet Nathan Claude BANNED Mandel Saxo Icarus Duo Delangle BY TNE Fuego and Eli Electro 16:30 Lecture NAZIS: Saxophone Fieldsteel Entartete 16:45 Quartet Musik Krzysztof 17:00 Hayate MIT Urbański Saxophone Saxophone Master- 17:15 Quartet Ensemble class & guest Chi Him Debra Jorge Sou- Jefrey Polaris Chik and Richtmeyer sa and 17:30 Vickers Duo Ensemble Ying-Ting Conduc. Master- Zahir enzie. Academy Academy University Theatre Theatre University Jazz & Istituto Academy Academy Academy Croatian Theatre day of Music of Music of Zagreb &TD Semi.Quartet Young tive 19:30 Don-Paul Kahl and Guests Jackie Koplant No 19:45 Glzer and Yendo Ensemble Ensemble Saxophone du Bout du Quartet Monde 20:00 20:15 Arno Born- Loopisimo kamp 20:30 Andy Sugg 20:45 21:00 Croatian Armed 21:15 Forces Orchestra 21:30 Conduc. I-An Chen and Lin tor: Lars du Bout du Hannah Mlekusch Monde Creviston 17:45 18:00 Zagreb Soloists Ninoslav Michele 18:15 Dimov Bianchini Ensemble Ensemble Nathan Henrique Connie Rayuela Portovedo Jorgensen 18:30 Soloists: Sue McK- Papan. &TD MM of Zagreb Cabaret Italiano of Music of Music of Music National &TD Stančić Lhotka Audito. Saxitude 21:45 tor: Alain Crepin 22:00 Soloists: Kenneth Tse Philippe Portejoie U. Navy 22:15 Band Saxophone Quartet Lev Pupis and Jova. Paul dopulo Branford class Saxophone Elwood 18:45 Saxophone Marsalis Quartet and Susan Quartet and Casey Mayo Sergey Dierlam Sigma 19:00 Kolesov Project Miha Kaleido- Rogina scope Vincent Sea and Saxophone 19:15 David Robert Sky Collec.S. wednesday | 11/07 /2018 | Wednes.

Michael Jaimeson. Prelude Diana Tolmie. Michael Jaimeson. piano Henshaw Sy Brandon (1945): Suite for two Martin Kay. amplify and morph across art forms. Jay Byrnes. microscopic exploration of improvised sound intertwining with experimental video. Michael Duke. Samantha Courante Mason. Martin Kay’s work for improvising orchestra. Emma Di Marco. Mark Hobson. Michael Duke. Andy Ball. Andy Ball. saxophone Mason. Gradual transformations and rupture translate. Joseph Lallo. Samantha Andy Wen. Emma Di Marco. SuperimpOsition is the latest installment in a cycle of works beginning with impOsition. Nic Russionello. layered through burning images with acid on 66 . Rhizome was a response to concepts driving impOsition and these etchings. Nathan Sarabande Henshaw Gigue Martin Kay (1972): superimpOsition Robert Boury (1946): Dialogue for for saxophone Orchestra (premiere sopranino saxophone performance) Neil Flory (1970): Apparitions of deep memory for sopranino saxophone and About the Program piano (premiere performance) SuperimpOsition is a kaleidoscopic.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | ACADEMY OF MUSIC 9:00 Blagoje Bersa Hall ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Trans-Tasman Saxophone Orchestra Andy Wen and John Krebs Martin Kay. Ashleigh Porter. using improvisation as a medium. Diana Tolmie. echo. Joseph Lallo. Jay Byrnes. Nic Russionello. Nathan John Krebs. Ashleigh saxophones Porter. Mary Osborn.Animator Steve Weymouth’s video is a musical score based on Angela Wagstaf’s innovative Rhizome series of etchings. Mark Hobson. Mary Allemande Osborn.

layering and animating the Vaclav Huml Hall twelve etchings. invoking a strange world. never 9:15 entirely eradicating previous drafts. like a ACADEMY OF MUSIC palimpsest. wednesday | 11/07 /2018 | unprotected metal. saxophone Ernő Dohnányi (1877-1960): Marco Bidin. a Junichi Sato recently discovered underwater universe. electronics Sonata op. saxophone Irén Seleljo. create an analogy to Kay’s compositional technique of layering new material on top of the old. This approach is embedded in the Weymouth’s video score and Wagstaf’s etchings. Weymouth’s score continues this process. His w edn esday musical score sets improvisers problems to solve and games to play. bringing out extraordinary details. encouraging spontaneous responses and an empathetic temporality. István Szaller) Marco Bidin (1976): Miklós Maros (1943): Rabescatura Studio Sincretico 4 for alto saxophone and electronics Marco Bidin (1976): Metamorfosi 2 for alto saxophone and electronics 67 . 21 Marco Bidin (1976): Allegro appassionato Ricercare 2 for alto saxophone and Allegro ma non tenerezza electronics (arr. piano Zhe Wang. Kay is an improviser fascinated by the liminality of the moment and memory. Giacinto Scelsi (1905-1988): Tre Pezzi ACADEMY OF MUSIC Masamazu Natsuda (1968): Appel Svetislav Stančić Hall (premiere performance) istván Szaller and Irén 9:30 Seleljo STUDENT CENTRE MM Center Zhe Wang and Marco Bidin István Szaller.

written for the saxophone quartet ‘Saxtet’. The saxophone ensemble version was Claire Tomsett-Rowe. aspects of Birmingham’s ever-changing Composer Nigel Wood says of the cityscape.’ Theatre &TD Big Hall The Birmingham Suite . Nicola Pennill.Paradise Circus was. This the most popular destinations for retail new commission celebrates the expressive therapy in the UK. Andy Tweed condemned to demolition. Deborah Hutt. ‘Bullring’ incorporates qualities of the electronic wind instrument several themes from ‘Rotunda’ and and its ability to blend with saxophones ‘Paradise Circus’. it was Nigel Wood (1960). at that time.’ The original quartet version was composed in the early 1990s. a large roundabout right in the middle of Birmingham city centre in the Ensemble UK. As composer Andy Tweed explains: ‘The piece should sound at times like traic churning mindlessly around and around. This cylindrical landmark was a legacy of the 1960s concrete jungle. By the 1960s. Its melancholic character (premiere performance) relects the fact that. as well as featuring to create a captivating soundscape in themes relecting the past and present Nigel Wood's world premiere Serendip. it was About the Program home to an infamous shopping centre. Chloe Percy. until recent redevelopment consigned Equinox Saxophone it to history. which was situated on top of 10:00 a high mountain range. To my delight there was a piano in my 68 . Serendipity means an unplanned. The stunning views provided inspiration for my musical ideas STUDENT CENTRE — hence Serendip. I have tried to create a strong element of circus music. Named for the bull baiting that took place on the site. The piece was inspired by a Phillips. Nigel Wood (1960): Serendip for much maligned — and the composition aerophone and saxophone ensemble is an attempt to convey its form in musical terms. but was later arranged for saxophone ensemble by Nigel Wood and renamed ‘Paradise Circus Maximus’ to relect the expanded forces involved. Birmingham Suite’ will conclude Paradise Circus Maximus with a premiere performance of Bull Ring Rotunda by Nigel Wood. arranged by the composer speciically Chris Jolly. the Bull Ring Bull Ring has been a central feature of Birmingham since the Middle Ages. which helps to accomplish an intended element of craziness. Michelle for Equinox. Rotunda was among composer Nigel Wood’s early works and Alistair Parnell. fortuitous discovery. rather uninspiring building in the centre Smith. Lindsey Smith. This lament (1963): Birmingham Suite for the Rotunda was premature as it still stands. piece: ‘Serendip is an old Persian name for the country we now know as Sri Lanka. In Equinox’s programme will commence 2003 it was completely rebuilt to become with the irst appearance of the new the Bullring — now the glamorous and Roland aerophone at a World Saxophone vibrant heart of Birmingham and one of Congress played by Alistair Parnell. which turned out to be my approach to writing the piece. Keri Degg. Nigel Wood of Birmingham.w e d ne s day | 1 1 / 0 7 / 2018 | holiday villa.

It lows from tense. saxophone irst. Andrew Sigler’s piece Through All Panics is a world premiere. chase-like sections. Manifestation. aggressive melodies Sonora No. is a gradual. orchestra STUDENT CENTRE ACADEMY OF MUSIC Theatre &TD Semicircular Hall Svetislav Stančić Hall Wilson Poffenberger Allison Adams and Casey Dierlam Wilson Pofenberger (1991): Improvised Prologue (premiere Allison Adams. With a relentless rhythmic drive throughout. It is in two distinct parts that are played without a break between them. Rumination. The Bruno Camargo. to blazing jazz-tinted passages. which is an aggressive and outwardly-looking romp Rodrigo Lima (1976): Paisagem that explores loud. I-An Chen. leading directly to the alto saxophone and piano second part. Adams. wednesday | 11/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC Andrew Sigler (1973): Through All Fran Lhotka Hall Panics (premiere performance) Bruno Camargo About the Program Both pieces on the program are and I-An Chen tenor saxophone pieces with piano accompaniment. 6 for alto saxophone solo full of large leaps. and requires substantial Fantasia for soprano saxophone and virtuosity on the part of the saxophonist. This section Marlos Nobre (1939): Desaio VIII for continually builds. written speciically for Dr. piano and introverted unfolding that explores smooth. piano Vahid Jahandari (1992):There Was Yet Keane Southard (1987): Rumination No Heaven for soprano saxophone and Manifestation and live electronics 69 . saxophone performance) Casey Dierlam. lyrical. to sparser. Keane Southard’s piece Rumination and Manifestation is a European premiere. soft. more introspective moments. this piece features complex conversational w edn esday interplay between the pianist and saxophonist. scalar melodies. The entire piece explores many of the possibilities of the Hector Villa-Lobos (1887-1959): tenor saxophone.

partly because of the technical challenges in the solo and in the other instrumental parts. In addition. regarding composition and orchestration procedures employed in Concertante No 2. introducing and ‘cantus rhythm. language. the UNIVERSITY OF ZAGREB composition has drawn the attention of Auditorium theorists and composers. Shapey was characterized by musicologists and critics as “radical 70 . improvisation unfolds. a recipient of genius award! Concertante The journey begins in a cloudy place No 2 is a three movement work based that is completely empty. for efective interpretation. simultaneities.” and was honored for his The improvisational prologue is a composition style and teaching method mediation that introduces the atmosphere by major institutions in the USA – he was and theme for There was yet no heaven. LECTURE An Analysis of the Concertante No 2 for Alto Saxophone and Fourteen Players by Ralph Shapey About the Lecture Concertante No 2 was composed in 1987 by the proliic composer Ralph Shapey (1921-2002). and “mother lode. there have been written several articles and analysis papers.’ all deriving out of the material to come. demanding. and Europe since the creation of the sonorous composition.” It is an intense composition the United States. a soundscape his composition tabulature that he called integrating styles from Iran. Athanasios Zervas including two dissertations. There was yet no heaven is The saxophone part is extremely resembling the creation of the world. I will attempt to propose approaches for efective interpretation of the solo saxophone part. In my lecture I will try to highlight and analyze aspects that have not been analyzed yet by scholars.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | About the Program traditionalist. Italy. it requires superb virtuosity based on the biblical account of creation. However. professor at the University of Chicago and director of the Chicago Contemporary Players between 1964 to 1991. Slowly the on Shapey’s 12-tone row. The goal is to create of thick textures and an unfolding interplay an international style that speaks one between dramatic and lyric subsections. There have It is a conlict between an angel/good and been only few performances in the US satan/evil. about the speciic composition.

Mireia Pellisa Martin. artistic director Branford Marsalis. 71 . Fabio soprano saxophone and live Cesare. guest Jean-François Zygel (1960). Yui Felipe Salles (1973): Uirapuru for Sakagoshi. Leonardo Davin Rojas Rodriguez. Thierry De Mey (1956). saxaphone.. Philippe Geiss (1961): Crosslines. Marta Gzubicka. Laure Fischer. Sylvia electronics (European premiere )  Toumaian. Pauline Rougier. Sumika Tsujimoto. crossover repertoire by. Adam Campbell Philippe Geiss. Nicolas Allard. Ingrid Arauco (1957): Piece for alto saxophone solo (European premiere)  Wychariy Cruz.. wednesday | 11/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC 10:30 Blagoje Bersa Hall STUDENT CENTRE MM Center Strasbourg Saxophone Ensemble Jonathan Hulting-Cohen w edn esday Salvatore Macchia (1947): Spira B for alto saxophone and live electronics (European premiere)  Philippe Geiss.

percussion so terribly afraid of its Julie Duarte Nuñes. baritone saxophone Theocharis Papatrechas (1988): yet Derlis Duarte Nuñes. alto saxophone tenor and soprano saxophones with live electronics (premiere Natsuki Ishikawa. tenor saxophone performance) Yohan Laite.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | ACADEMY OF MUSIC 11:00 Fran Lhotka Hall STUDENT CENTRE Theatre &TD Big Hall Hétéroclite Ensemble Michele Bianchini Enrica Birsa. percussion endlessness for tenor saxophone and live electronics (premiere Mark Ford (1958): Pivot Point  performance) for saxophone quartet and marimba Giovanni Santini (1986): Another David Kechley (1947):  elusive place for saxoschlauch and VALENCIA: Iberian musings  live electronics for marimba and saxophone quartet On the edge Prayer and Lament with Interjections Please refrain          72 . soprano saxophone Nicolas Tzortzis (1978): Luminoso for Alberto Cavallaro.

in Jean-Phillipe Vanbeselaere (1969): November 2017 and was performed  in Le il d’ariane cooperation of Fondazione Teatro Massimo di Palermo. baritone Pascal Thibaux. il suono for 4 alto Claude Debussy (1862-1918): saxophones and 100 saxophones in Premier Trio en Sol movement Henri Tomasi (1901-1971):  Ballade for two saxophones and About the Program La bocca. i piedi. saxophone Giuseppe Mario Caccamisi. a famous composer from Palermo. i piedi. il suono  with 4 alto piano saxophone soloists and 100 saxophones Gabriel Fauré (1845-1924):  from all around Sicily was born from Pavane Op. tenor saxophone Gino Samyn. 50 the Contemporary Music Department of Palermo Conservatory in occasion of Francis Poulenc (1899-1963): Trio the 70th birthday of Salvatore Sciarrino. Conservatorio di Musica di Stato “V. piano saxophone Gino Samyn (1974): Contre la montre Sciarrino Salvatore (1947):  La bocca.Bellini” di Palermo and Musical Association Amici della Musica di Palermo. saxophone Francesco Italiano. wednesday | 11/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC CROATIAN NATIONAL THEATRE Svetislav Stančić Hall Palermo Contemporary Saxo Clone Quartet & 100 saxophonists from around the world w edn esday Ghehanghir Baghchighi.  73 . soprano saxophone Nicola Mogavero. alto saxophone Frédéric Basquin.

saxophone Peter Lieuwen (1953):  Little Rivers (premiere performance) lled cance Hiroyuki Itoh (1963):  The Woods of Labyrinth Jonathan Annis (1989):  Hari Om (premiere performance) 74 . This presentation will discuss the following questions: What is the story of this piece? How does the composer portray this in his use of compositional techniques and how he wrote for the instrument? Speciically. which I have adapted for alto saxophone. oboe Paul Forsyth. how does Mantovani’s use of pitch collections. timbre and articulation inluence the programmatic aspect of the work? My aim to present an in-depth view of the piece as it makes it’s way into our repertoire with other pieces like L’Incandescence de la Bruine. 11:15 ACADEMY OF MUSIC LECTURE Vaclav Huml Hall A performance guide and analysis of Bruno Mantovani’s Bug for solo Bb Three Reeds Duo clarinet (adapted for alto saxophone) STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall Michael Christensen Leah Forsyth.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | UNIVERSITY OF ZAGREB About the Program Auditorium This lecture will present a performance guide and analysis of Bruno Mantovani’s  Nicki Roman Bug for solo Bb clarinet.

wednesday | 11/07 /2018 | Yucong (Zoe) Wang (1993):  11:30 Jigsaw Suite Prelude STUDENT CENTRE Allemande MM Center Minuet SiKé Duo Gavotte Gigue Sarabande w edn esday Toccata (premiere performance) ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Basilio Merlino. Federico Limardo. saxophone Teleion Sax Ensemble Francesco Paolo Barbaria. 81  Overture Le chaos avant la création La naissance de la lore e de la faune La naissance de l’homme et de la femme Le désir Le printemps ou l’apaisement (arr. saxophone Stefano Gervasoni (1962):  Odoi for two soprano saxophones   Giuseppe Mazzamuto (1988):  Quadriphonia for two alto saxophones and electronic system Daniele Panzitta. Qi Jing (1989): Mercurial for alto Daniele Panzitta) saxophone and stereo fixed media Bobby Timmons (1935-1974):  (premiere performance) Moanin (arr. Barbalace STUDENT CENTRE Domenico. Francesco Soldano. Giovanni Luzza. 12:00 Giovanni Deluca. Daniele Panzitta) Qi Jing (1989): Chant for soprano Quincy Jones (1933):  saxophone (premiere performance) Soul bossa (arr. Antonio Theatre &TD Big Hall Rondinelli Jiaqi Zhao Darius Milhaud (1892-1974):  La création du monde Op. Daniele Larosa. Daniele Panzitta) 75 .

ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Matthew McClure. Lee Weisert (1978): Extempore I Clack Resonance Primary Euphony Relex Clinker Gordan Tudor. piano Claude Debussy (1862-1918): Sonata for lute. tenor saxophone Ivan Batoš. electronics Matthew McClure (1976). Wuille. Ivan Batoš) Margareta Ferek Petrić (1982):  NothingMoreDangerousThanAnHon- estMan(DrinkingOrangeJuiceWhile- WatchingSextapesOlineWithou- tAKalašnjikovInHisHands) STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall M/W Duo LECTURE The most relevant saxophonists of the nineteenth century (Soualle. saxophone Trio GIG Lee Weisert. viola. soprano and alto saxophone Goran Jurković. dolce rubato 76 . Lefebre and Mayeur): the comparison of their careers. and harp  Pastorale: Lento.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | ACADEMY OF MUSIC Interlude: Tempo di Minuetto Room 339 Finale: Allegro moderato ma risoluto Diago José-Modesto (arr.

Knecht Ruprecht (The bogeyman) III. wednesday | 11/07 /2018 | UNIVERSITY OF ZAGREB Jorge Diego Vázquez (1978):  Auditorium Tu m’abandonnes lentement Neal Postma ACADEMY OF MUSIC Blagoje Bersa Hall Prism Quartet w edn esday LECTURE The History of Rico International. soprano Elizabeth Hofman (1961): Alexandros Spyrou (1989):  Parcels of clarity (European Amphilogos  for saxophone and premiere)  soprano voice (premiere performance) Yukari Misawa (1987): Masked Music (premiere performance)  77 . the Timothy McAllister. soprano largest reed manufacturer in history saxophone Taimur Sullivan. tenor saxophone Zachary Shemon. Sheherazade IV. William Bolcom) I. Lied italienischer Marinari Bera Romairone. Sehr langsam (Very slow) VI. saxophone (Song of the Italian boatmen) Kanae Mizobuchi. Ländler (a sort of German waltz) V. baritone saxophone ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Roshanne Etezady (1973): KEEN Delian Duo Robert Schumann (1810-1856): Schumann Bouquet (arr. alto saxophone 12:15 Matthew Levy. Lieber Mai (The beautiful month of May) II.

and the vacuous. the unthreatening.” – Tawnie About the Lecture Olson American composer Katherine Ann Murdock’s (1949) body of work includes 78 .” – Gilda Lyons Cerulean “The musical materials (electroacoustic and for the saxophone) LECTURE are deriving from ield recordings of the Cerulean Warbler. marimba (substance free) for prerecorded sound (premiere performance) Mark Ford (1953): Wink  Gilda Lyons (1975): hush for solo alto for alto saxophone and marimba saxophone (premiere performance) Susan Botti (1962): Propulsion for ACADEMY OF MUSIC alto saxophone and piano (premiere performance) Room 339 About the Program what you want (substance free) “A Carolyn Bryan snapshot of a not-so-gentle inner dialog about the role and perception of a young female voice in American culture.w e d ne s day | 1 1 / 0 7 / 2018 | 12:30 13:00 STUDENT CENTRE ACADEMY OF MUSIC MM Center Fran Lhotka Hall Carrie Koffman ERIC Nestler and Mark Ford Eric Nestler. The work celebrates the The Saxophone Music of Katherine ethereal beauty of the warbler’s song even Murdock as it protests the precipitous decline of its population due to habitat loss. what you want (substance free) circles around a grotesque caricature of the ‘nice girl’ who has softened every edge. the palatable. In this portrait of her. I explore the personal and communal cost of losing oneself to the perceived normalcy of the one-dimensional. and obliterated her own internal ire for the sake of other people’s comfort and acceptance. saxophone Gilda Lyons (1975): what you want Mark Ford. hidden any sign of intelligence.

the Aulochrome utilizes a Alberto Posadas (1967): Cycle new mechanism designed by François Louis. Angel Soria Díaz of frequency between two notes). this new instrument ofers far more than the capability to producing two notes at the time by employing diferential tones (the Andrés Gornis. solo with piano. Among her oeuvre are eleven works for saxophone in an array of genres: unaccompanied solo. employs a more solid construction yet Klimen en dalen. it is completely unique in that the performer can play any two notes from its compass simultaneously. T The life of François Louis is of great interest. on National Public Radio. saxophone with woodwind quintet. The lightness of the mechanism transfers directly to its eiciency. Since the birth of the Aulochrome. Her chamber work "Unquiet Night" was commissioned by the National Symphony Orchestra w edn esday and premiered at the Kennedy Center in 2008. As a modern instrument. but is capable of much more. LECTURE The Aulochrome: An Exploration of François Louis’ Revolutionary ACADEMY OF MUSIC Invention Svetislav Stančić Hall About the Lecture The Aulochrome. However. and academic institutions. Unlike the aulos (of Greek heritage). patented in 2004. duos with piano. and UNIVERSITY OF ZAGREB orchestra as well as chamber and solo literature. the Aulochrome is chromatic. 1954). and bears many peculiar parallels to the life of Adolphe Sax. chamber ensembles. the instrument has taken on a history of its own. and on the programs of national and international conferences of professional organizations. was born into the saxophone family at the turn of the second millennium. virtual note(s) created from the diference Alberto Chaves. invented by Belgian SIGMA Project craftsman François Louis (b. making it function with much greater agility and speed. wednesday | 11/07 /2018 | nearly 60 pieces for choir. Among her compositions are Auditorium more than 45 commissions from numerous individuals. Her music has been Jason Kush performed at Carnegie Hall. and has the keyed range of a typical saxophone. An intriguing sight. band. This mechanism. Furthermore. Josetxo Silguero. quartet. and quartet with wind ensemble. Senderos que se weighs half the weight of a normal key bifurcan system. Poética del Laberinto: Knossos. 79 . the Aulochrome appears to be a double soprano saxophone.

soprano saxophone Andy Wen. It was important to allow each instrument to have a strong part sometime during the four movement piece. piano Theatre &TD Big Hall John Krebs. and piano."In a way. was written for Dr. guitar. because he asked for a piece to collaborate with his colleagues. It was an odd combination of instruments: sopranino saxophone.Dalen Wuest" The Red Forest Suite for sopranino Farrell Vernon 21st saxophone. As the sun moves from dawn Francisco Martínez. soprano saxophone a trip to Phoenix. sopranino saxophone STUDENT CENTRE Hamilton Tescarollo. alto saxophone Conference. a saxophone duet I wrote in National Institute of the Scenic Arts December 2016 for performance at the and Music of the Ministry of Culture of North American Saxophone Alliance 80 . baritone of their movements. 13:15 Many of the ideas and aesthetic choices that guided the completion of the previous ACADEMY OF MUSIC work are present in this one. viola da gamba. viola da gamba. there are many diferences and this piece Vaclav Huml Hall stands on its own feet. Suite for saxophone Two Sopranino Saxophones and Piano commisioned by Farell Vernon for the The project of Saxiberian Duo and Sax Zagreb Congress. IN." .w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | Region V Conference in Fort Wayne." . The balance of these dichotomous instruments became one of the major hurdles to address. That said. Arizona for the North American Saxophone Alliance's Biennial Miriam Castellanos. tenor saxophone to dusk. is a sequel to December Ensemble Quartet is sponsored by the Sonata. This is a tonal painting Henrique Portovedo. The name was derived from the forest of the Ukraine close to Chernobyl's nuclear catastrophe. and Century Sopranino piano. Vernon in 2016. guitar.Tim Reed Farrell Vernon. piano Saxiberian Duo and Sax FARRELL VERNON 21ST CENTURY  SOPRANINO Ensemble Quartet Farrell Vernon (1967): Dance of the Saguaros (premiere performance) Dalen Wuest (1991): Suite for two sopranino saxophones and piano (premiere performance) Tim Reed (1976): Red Forest Suite (premiere performance) About the Program FARRELL VERNON 21ST CENTURY SOPRANINO Dance of the Saguaros was inspired by Pilar Montejano. the saguaro shadows turn in an intimate dance.

Matjaž Drevenšek) 81 . Wychariy Cruz. Arturo Castro. Nagai Kishin. 14:00 ACADEMY OF MUSIC Igor Silva (1989): Numb for solo Blagoje Bersa Hall saxophone and live electronics  Eneko Vadillo (1973): Metapoiesis SELMER TIME . Adrián Artacho. Yui Sakagoshi. Leonardo Davin Rojas Rodriguez. Council of Culture and Tourism of the Community of Madrid and SGAE Foundation. Harold Guillen. Pauline Rougier. Goran Merčep. Joel Diegert. wednesday | 11/07 /2018 | Spain. Fabio Cesare. Manrique Mendez) Zagreb Saxophone Quartet (Dragan Sremec. electronics Zachary Shemon) Ensemble Rayuela (Rui Ozawa.various Nuno Peixoto de Pinho (1980): artists Dialogismos for saxophone duo w edn esday and live electronics (premiere performance) Eneko Vadillo (1973): Murano 2 for saxophone duo and live electronics (premiere performance) Dativo Tobarra (1993): En la indei- nicion del camino for saxophone quartet with electronic and live video (premiere performance) STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall Joel Diegert and Adriàn Artacho The Strasbourg Ensemble (Nicolas Allard. Laure Fischer. Sylvia Toumaian. saxophone Taimur Sullivan. Pablo Sandi. Marta Gzubicka.Livia Ferrara. Mireia Pellisa Martin. Raquel Paños. piano) Artacho (1980): Aubiome SonSax (Javier Valerio. Sumika Tsujimoto. Saša Nestorović. Adam Campbell) Prism Quartet (Timothy McAllister. Matthew Levy. Nahikari Oloriz Joel Diegert (1982): Adriàn Maya.

saxophone Xigongzhu Wen. erhu and Chinese Berio. soprano saxophone Ivan Batoš. erhu Luka Prelas. alto saxophone Yusheng Chen. While Luka will be playing pieces by Berio.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | Quatour Zahir (Guillaume Berceau. The artists try to emulate an atelier by performing their respective art and examining how saxophone music and action paintin interact in a simulated women's creative space. Kennedy: Breath. In Colour is an interdisciplinary art zheng performance. Radovani Tong Yang. piano Pei Li. Seletković and Tudor. zheng Katrin K. Crystals for alto saxophone (premiere Luciano Berio (1925-2003):  performance) Sequenza IXb for alto saxophone solo Bruno Vlahek (1988): HR Suita / Krešimir Seletković (1974): Portreti CRO Suite for alto saxophone and Gordan Tudor (1982):  piano (premiere performance)  Quartertone Waltz Yusheng Chen (1996): The Red Lotus Lantern for soprano saxophone with About the Program alto saxophone. Smoke. Radovani. Katrin will be painting in her signature painting style “in a room of one's own”. 82 . Florent Louman. alto saxophone. Joakim Ciesla) Fran Lhotka Hall Tong Yang ENSEMBLE STUDENT CENTRE French Pavilion Luka Prelas and Katrin K. visual artist John M. Sandro ACADEMY OF MUSIC Compagnon.

conductor w edn esday LECTURE Gilded Age America (1870-1900): Caryl Florio and the Vanderbilts Anuwat Benjachart. he went on to transform America by creating the New York Central Railroad. Phetcharat Janphila country for the opportunity to improve Supat Hanpatanachai. “The prosperity Suphachai Klinchaona. fabric of the United States. Theme. conductor their quality of life. Nattanicha About the Lecture Tiam-Utai.” The lecture will culminate in a live performance of Caryl Florio (1843-1920) Introduction. and Variations (1879). century saxophone compositions of Caryl Chanika Suttipituk. This lecture will be a discussion on the 19th Sasithorn Suebsuksakulwong. Kun Yothaprasert. Caryl Florio came to America Shade / Shadow for double as a teenager and became the irst boy saxophone quartet (premiere soloist at Trinity Church in New York. The Vanderbilt family created jobs for countless families and the Florio’s were one of them. wednesday | 11/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC CROATIAN NATIONAL THEATRE Room 339 BANGKOK Saxophone Christopher Brellochs Ensemble SUPAT HANPATANACHAI. 83 . Within a single generation. Although a name still associated with wealth. Pogpak Werachattawatchai. Udomporn Samranjit. Cornelius Vanderbilt was born poor and received little education. families could go from poverty Siraseth Pantura-umporn (1982):  to plenty. as a mature composer he spent many years in performance) charge of music for the estate of another family – the Vanderbilts. Natchanon in America created by newfound freedoms encouraged immigrants to come to the Jantanom. Wannakorn Florio and their place in the larger social Uengwiriyasakun.

piano something new to it. The concept of schizophonic Libero mimesis speaks directly about the Pesante concerns of removing a culture’s music from its local context. and the respect to the tradition of the other culture will be discussed in this tenor saxophone and piano presentation. This characterisation of a culture’s music can create suspicious attitudes towards processes of adaptation. Generalising and approximating the music de-intensiies its characteristics. it can also challenge the ideals of authentic performance. saxophone. 84 . and does not value the music’s cultural strengths. This term refers Toccata to the act of altering the context of Adagio music through cultural displacement. Lera Auerbach (1973): Trio for violin. the stylisation of music.w e d ne s day | 1 1 / 0 7 / 2018 | Yos Vaneesorn:  Vilanda-Oad for saxophone ensemble (premiere performance) 14:15 ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall UNIVERSITY OF ZAGREB Auditorium VitaDuo Jay Byrnes LECTURE About the Lecture When adapting music from another time or culture we are in essence changing the context of the music by arranging it for another instrument. violin schizophonic mimesis on our audience’s expectations. Therefore. a fervent discussion of the issues surrounding the VITADUO idea of schizophonic mimesis is needed in an efort to maintain due respect for Vitaly Vatulya. These issues are profoundly pertinent to saxophonists whose repertoire is either from other instruments or inluenced outside of the classical canon. the original composition while bringing Maria Nemtsova. The impact of & Artiom Shiskov. resulting in music that is stylised and approximated. While schizophonic mimesis has led to awareness of other cultures and can serve as a broader fountain of musical inspiration.

Saxophone Spiral has two movements. In this improvisation. these emotions burst out in various appearances. saxophone Yoshihiro Egawa. Agony (premiere performance) About the Program Erin Royer (1990). performed. saxophone Makoto Asari. and original been hanging around my mind and it compositions with piano & electronics. It may be a mixture using the sounds around them in their of sadness. wednesday | 11/07 /2018 | STUDENT CENTRE STUDENT CENTRE Theatre &TD Big Hall Theatre &TD Semicircular Hall Erin Royer and YMD Duo Jenni Watson w edn esday Erin Royer. grief. Torrent and About the Program Agony. has the (premiere performance) meaning of a south wind or a mild wind or a breeze in early summer that blows Marius Neset (1985): Spring Dance the scent of green leaves. I wrote this work as an ofering to Stormy God and Calmly God. something weighty has of high energy duo works. never disappears. disapproval. saxophone AROUND SOUND Johnny Dankworth (1927-2010):  Shin-ichiro Ikebe (1943): Bivalence V Waiting for Something to Turn Up Daisuke Shimizu (1980): Balmy Wind Marc Mellits (1966): Black Tokuhide Niimi (1947):  Erin Royer (1990). Balmy Wind [Kumpû Around Sound  in Japanese]. piece. Tokuhide Niimi noted “Since two friends from the UK & Australia join 11 March 2011 (Japan's Tohoku Earthquake forces in a collaborative programme and Tsunami).” 85 . Jenni Piece Bivalence V is originally composed Watson (1985). written in 2003. Martin Jacoby (1988):  for two oboes. Jenni Saxophone Spiral  Watson (1985): 7 Hours   II. a diferent cities as a basis for composition & feeling of powerlessness and so on. saxophone Jenni Watson. anger. but only the 2nd movement will be Living on opposite sides of the world.

w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | 14:30 15:00 ACADEMY OF MUSIC ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Fran Lhotka Hall Joseph Lulloff and h2/4 Duo and Yu-Lien The Ryan Gardner Joseph Lullof. trumpet Steel (European premiere)  Forrest Pierce (1972): Prima Materia  Carter Pann (1972): Sonata for alto saxophone and piano . piano Jonathan Nichol. Consolation. saxophone David Biedenbender (1984): Detroit Ryan Gardner. Chain. Haunted ilogue: Lacrimosa in memory of Joel Early Bird Special  Hastings (European premiere) Igor Karača (1974): Echo Caves II for soprano saxophone. Cuppa Joe. Grotesque Soaring. saxophone Yu-Lien The. trumpet and prerecorded piano and electronic sounds (premiere performance) 86 .This Black Cat. saxophone Jefrey Loefert. Ep. Takuma Itoh (1984): Snapshots  Three Songs Without Words: Reverie.

Back to Bach. and will include the historical and cultural highlights of the discourse surrounding the instrument as it relates to race. has become ubiquitous in our culture and how the popularity of w edn esday the instrument itself can be drawn into the fold of mass culture theory. However. or the poor treatment by Claude Debussy of the “Saxophone Lady”. with America itself in the twentieth of the participants: Shams. Jean-Denis Michat and Katy Perry’s “Last Friday Night. and the concept of “cool”. its intrinsic sexiness. its inventor. in the grand scheme Kokoro. century. wednesday | 11/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC Ten songs since 2010 including Jason Room 339 DeRulo’s “Talk Dirty to Me. gender. of musical genres.” Lady Gaga’s “Born This Way. This is seen in UNIVERSITY OF ZAGREB several examples. LECTURE ‘Unacknowledged Ubiquity’: The Saxophone in Popular Music About the Lecture Saxophone solos have been featured prominently on several Billboard Top 87 . Is this invisibility tied to the instrument’s association with the African American community.” M83’s “Midnight City”. at best. The saxophone MASTERCLASS  was born in Europe but didn’t ind a true home until it was adopted by American About the Program jazz musicians in the 1920s. from the ban of the Auditorium instrument from the church by Pope Pius X in 1903 because of its potential to “give Adrianne Honnold reasonable cause for disgust or scandal”. Clos guinguet. Elise Hall. The Dark Side.” Who played these saxophone solos? What does it mean to have a saxophone solo in a popular song? This project aims to answer the question of how the saxophone. ‘Unacknowledged Ubiquity’: the saxophone in popular music. This will be achieved by investigating the cultural signiicance of the saxophone in (mostly) American popular music. gender biases. rendering it The masterclass will be around the synonymous with the genre and in some following pieces. regarding to the choices ways. and its performers have continually striven for respect and acknowledgement. the saxophone and its performers have been considered “less than” other musical instruments or middlebrow. or class constructs? This lecture is based on research conducted for my dissertation. a polysemous object with cultural relevance and import. class and cultural prestige. It seems that the instrument.

alto saxophone  (premiere performance) Juan Manuel Arrazola. soprano Alastair Penman (1988): Sandbox saxophone Alastair Penman (1988): *** Alejandro Rey.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | Alastair Penman (1988): Ignorant 15:15 Complicity  ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall STUDENT CENTRE Theatre &TD Big Hall HD Duo Joonatan Rautiola Michael Duke. tenor Geof Sheil (1987): Hail saxophone 88 . saxophone Mina Leinonen (1977):  David Howie. piano My Personal Space for baritone saxophone Brenton Broadstock (1952): Rage and Throes for alto saxophone and piano Lauri Supponen (1988):  Opus nen for baritone saxophone and Timothy Dargaville (1962):  electronics TBC for alto saxophone and piano Gabriel Ortiz (1964): Mambo Ninon for alto saxophone and piano 15:30 ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall Andalusian Saxophone Alastair Penman Quintet José-Modesto Diago.

Piano Quintet in F minor  Ru Chi. Yifei Wu. Zi Zheng Xu. Yijun Ning. Shang Zhen Yang. piano Bin Wang. Quimera Quintet) Zang Dongsheng:  (premiere performance)  Qing Yi Shen Chang (Deep Afection) (arr. Manlong Li) About the Program All of the music performed will be Chinese works inspired by traditional songs. baritone saxophone (Jesús Núñez) 16:00 Armand-Marie Ghislain Limnander ACADEMY OF MUSIC van Nieuwenhove (1814-1892): Fran Lhotka Hall Quintette pour saxophones Quimera Quintet CROATIAN NATIONAL THEATRE w edn esday China Conservatory Saxophone Ensemble Luís Salomé. Jia. Manlong Li. Manlong Li) JAZZ & CABARET Mao Ruan (1926). Zhihao Li Allegro non troppo. Jia-nian Wang. ma con fuoco (arr. Manlong Li) Anonymous: Variations on the theme of Chinese Opera (arr. Liu Tieshan: Dance CLUB KONTESA of the Yao tribe (arr. Lento con molto sentimento Zhe Han Liu. Yu Tian Shang Molto moderato quasi lento/Allegro Guan. Jing Zhang. All the works were arranged by Mr. soprano saxophone Pedro Rebelo. An-Hao Yin. as well as works originally composed for Chinese traditional Chinese instruments. wednesday | 11/07 /2018 | José-Luis García. 89 . Jie Huo. baritone saxophone Catarina Trindade. alto saxophone Gonçalo Vieira. Yue Lu. Manlong Li) Anonymous:  Bu Yi Hua Hao Hong  (arr. traditional Chinese opera. Hui Li. Manlong Li) Ma Ke (1918-1976): The White Haired Krzystof Urbanski Girl (arr. tenor saxophone Manuel Ferreira. César Franck (1822-1890):  Meng Ke Yan.

saxophone Vaclav Huml Hall Lena Cuglietta. Nawrot (1989):  Evo Ritmatic Alfonso Padilla López. saxophone Icarus Duo Jay Chattaway (1946): Double Stars  Frank C.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | UNIVERSITY OF ZAGREB Ramón Humet (1960): Poetic Auditorium pieces for soprano saxophone and guitar Claude Delangle A night piece Devil's song L'hora de mel de mitjanit STUDENT CENTRE MM Center SaxoElectro LECTURE Etude and Solos. guitar Damien Charron (1957): En éventail for saxophone and guitar (premiere performance)  90 .S. from Studio to Stage 16:15 ACADEMY OF MUSIC Yin Tak Au. saxophone Alberto Plaza Fernández.

tenor saxophone STUDENT CENTRE Gabriel Piqué. electronics Scott Alan Wyatt (1951): A Road Beyond for soprano saxophone and ixed media (premiere performance) Eli Fildsteel (1986): Nose Dive  for saxophone and live electronics  (European premiere) 91 . baritone saxophone Theatre &TD Semicircular Hall Clay Mettens (1990):  Nathan Mandel Ornithology S (premiere performance) and Eli Fieldsteel Nathan Mandel. alto saxophone Harrison Clarke. saxophone Eli Fieldsteel. wednesday | 11/07 /2018 | STUDENT CENTRE Theatre &TD Big Hall 16:30 Sébastien Tremblay ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Fuego Quartet d can celle w edn esday Sébastien Tremblay (1981):  Concerto en Lagnelet for alto saxophone and orchestra  Nicki Roman. soprano saxophone Erik Elmgren.

tenor saxophone around us. Ravel. The music expresses the original spirit of Prometheus Norihiko Takiue. 167 movements. The movements from second Allegro to ifth are named as for baritone. soprano saxophone who created ire for the right purposes. consisting of 92 . The composer tried to highlight the attractions of each diferent saxophone and the sound of unity of the saxophone family.w e d ne s day | 1 1 / 0 7 / 2018 | the irst movement at a medium tempo in 17:00 sonata form. Adagio (for baritone saxophone) Moderato (for tenor saxophone) Allegretto (for soprano saxophone) Lento (for alto saxophone) Allegro molto (European premiere) About the Program Sonatine No. soprano and alto saxophone respectively. In this view. 2 consists of six Itaru Sakai (1970): Sonatine No. not forgetting the negative connotations Sayaka Takeuchi. baritone saxophon inner spirit of Prometheus”. 167 was commissioned by Quartet Hayate and is the irst composition for saxophone quartet by Itaru Sakai. 2 for saxophone quartet Op. Andante and they show each instrument’s technical Vivace performance. Prometheus is a male God appearing in Greek Mythology. 2 Allegro molto. he has been thought of as a God with Foresight or Wisdom. He gave ire to people who had diiculties because of coldness or darkness of nature The name Prometheus is sometimes thought to derive from Pro (= Forward) and Metheus (= The thinker). and the cheerful third movement in a rondo sonata ACADEMY OF MUSIC form. The structure of the Quartet (premiere performance) is not only based on the tradition. the slow second movement in sonata form without development. alto saxophone the ire may have destroying the world Hisashi Onuki. The formation in Saxophone Quartet No. Shuhei Tamura (1986): The Night of Prometheus  for saxophone quartet (premiere performance) Yasuhide Ito (1960): Saxophone Quartet No. tenor. The composer tried to complete his work “with an eye to the very Hirotoshi Sato. but also breaking and contorting it. 2  movements including short irst and sixth for saxophone quartet Op. which was written in a traditional style but with new musical sense – and Quartet Hayate that is where the name Sonatine for the new piece comes from. He uses the traditional style of classicism. The main inspiration was Sonatine by Fran Lhotka Hall M.

Mi-Bémol Saxophone Ensemble) 93 . Wei-Hsi Chen. Cheng-Yen Jacob Ter Veldhuis (1951): Grab it! Chang. Po-Fang Chang. Charles Jacob Ter Veldhuis (1951): May this Hon Sun Ng. Pai-Haw Huang. 109 (arr. piano and soundtrack Tzu Lee. Kuan-Wen Chen Debra Richtmeyer. bliss never end for tenor saxophone. Chih-Yu for tenor saxophone and soundtrack Chang. piano Li-Fong Chen. soundtrack and video Hao-Yuan Chiu (1981): Benedictus (premiere performance) Alexander Glazounov (1865-1936): Concerto for alto saxophone and string orchestra. CONDUCTOR Jorge Sousa and I-An Chen w edn esday Jorge Sousa. saxophone Jacob Ter Veldhuis (1951): Ticking Lars Mlekusch. Op. Shuan Lin. wednesday | 11/07 /2018 | CROATIAN NATIONAL THEATRE Debra Richtmeyer and the 17:15 MIT Saxophone Ensemble STUDENT CENTRE MM Center LARS MLEKUSCH. saxophone I-An Chen. Tsung. Pin-Hua Chen. Tzu-Yun Huang. Meng. conductor ime for tenor saxophone.

saxophone Ying-Ting Lin. the phenomenon of interaction between instrumental and electroacoustic sounds became a fundamental point of interest of contemporary music. harp Melissa Douglas (1992): Spheres (premiere performance) Gustav Bumcke (1876-1963): Notturno Paul Mitchell-Davidson (1990): Polaris (premiere performance) 94 . composers and sound designers develop new languages.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall 17:30 Chi Him Chik and ACADEMY OF MUSIC Ying-Ting Lin Room 339 Henrique Portovedo Chi Him Chik. new notation methods and inclusively new instrumental Gillian Blair. electronics Ying-Ting Lin (1986): New York (premiere performance) ACADEMY OF MUSIC MASTERCLASS Vaclav Huml Hall Augmented Saxophone Performance: Mixed music for Saxophone polaris duo About the Masterclass Taking in consideration the new audio culture that emerged in the late 20th century calling attention to the potential of all sounds to be musical material. saxophone developments. new extended techniques. new gestural attitudes. While the aesthetics of acoustic and electronic sounds are creating mutual inluences. Elinor Nicholson.

Despite displaying two very distinct and personal aesthetics. The composer uses ancient basic materials (premiere performance) to in fact bring an old legendary carpet as Camille Kerger (1957): Very Busy reference for his composition to and show his way of seeing its creating and process (premiere performance) 95 . they both share a common compositional process.“The whole is greater than the sum of its parts”.Iranian Rugs Jeffrey Vickers and Sina Fallahzadeh (1981): Pazyryk Hannah Creviston Arash Yazdani (1984): Stromatesis About the Program Qālī is the Persian word for rug or carpet. Noa Mick. science and art. melodies or passages that nobody plays. resulting from simple patterns or igures constantly create additional layers o f sensory perception. wednesday | 11/07 /2018 | UNIVERSITY OF ZAGREB in his language. In Pazyryk the composer uses warps and wefts: Warps are strong. baritone saxophone Svetislav Stančić Hall Qālī . He uses the acoustical means in conjunction with cognition and psychoacoustical pertinent of sound. emergence is used to describe the phenomena of creating entities out of interactions of smaller entities. thick threads of cotton. saxophone warps from one side to the other are Hannah Creviston. This quote by Aristotle could be the motto of the two pieces. wool or silk which run through the length of the rug. Each piece takes raw elements and throughout the piece they come together and form a new outcome. in order to use a s basis of emergence. The composer uses it in music Monde by taking simple interactions of sound. We hear lines. music and in particular contemporary music. a s contrapuntal layers to the sound. but are w edn esday resulting from the interferences. It refers both to the composers' cultural background which brought us to create this collaboration. tenor saxophone ACADEMY OF MUSIC Don-Paul Kahl. soprano saxophone Kay Zhang. Vickers. On this foundation he creates a Pazyryk carpet which is probably the Mikel Kuehn (1967): Karikatur oldest surviving pile carpet in the world. piano called wefts. alto saxophone Qeuntin Darricau. Similar threads which pass under and over the Jefrey E. In Stromatesis the Auditorium composer refers to patchwork rather than Ensemble du Bout du its religious association in the English language. In philosophy. It features two young Iranian composers.

w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | 18:00 Edward Green (1951): Concerto for saxophone and strings ACADEMY OF MUSIC soloist: Robert Young* Blagoje Bersa Hall ZAGREB SOLOISTS AND GUEST ARTISTS: Ante Knešaurek (1978): Concertino for saxophone quartet and strings Maestoso Adagissimo PROGRAM Allegro Pavle Dešpalj (1934): Concerto for soloist: Papandopulo Quartet* alto saxophone and string orchestra soloist: Sergey Kolesov Vincent David (1974): Creation for saxophone and string orchestra (premiere performance) soloist: Vincent David* Anđelko Igrec (1969): Saxophone Concerto (premiere performance) soloist: Miha Rogina* * Selmer performing artist 96 .

Ninoslav Dimov) Malcolm Dedman (1948): Joy of Union for solo alto saxophone Vanja Nikolovski Gjumar (1962): The Crowd for saxophone quartet 97 . saxophone alto solo (premiere performance) Bensmann Saxophone Quartet Wei-Chieh Lin (1982): Grido for sax Tomislav Zografski (1934-2000): tenor solo (premiere performance) 5 pieces for Clarinet Alexander Khubeev (1986): Largo Magenta for solo alto sax (premiere Allegro moderato performance) Largo Fabrizio Volpi (1976): Step Spets Allegro for solo tenor sax (premiere performance) Allegretto Scherzando (arr. wednesday | 11/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC STUDENT CENTRE Fran Lhotka Hall French Pavilion Ninoslav Dimov Michele Bianchini w edn esday Itzam Zapata (1989): Danza for sax Ninoslav Dimov.

soprano saxophone Long Time Ago (arr. alto saxophone John Frederick Coots (1897-1985). soprano saxophone Ensemble Rayuela Casey Dierlam. Allegro. Nahikari Oloriz Maya. 81 I. baritone saxophone Richard Rogers (1901-1979).w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | 18:15 18:30 STUDENT CENTRE ACADEMY OF MUSIC Theatre &TD Semicircular Hall Svetislav Stančić Hall Nathan Jorgensen Connie Frigo. Nahikari Oloriz Maya) 98 . saxophone Branford Marsalis. Op. Scherzo (furiant). Scott Silbert) Henry Purcell (1659-1695): Dido's Lament (arr. Scott Silbert) Raquel Paños. tenor Sam Lewis (1885-1959): For All We saxophone Know (arr. piano Hart (1895-1943): Little Girl Blue (arr. Scott Silbert) Livia Ferrara. Lorenz Nagai Kishin. Scott Silbert) Aaron Copland (1900-1990): Rui Ozawa. 2. ma non tanto III. Molto vivace (arr. Branford Marsalis and Casey Dierlam Brian Egan (1978): Goodnight Noises Everywhere ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Connie Frigo. Scott Silbert) quartet and piano Antonín Dvořák (1841-1904): Quintet No. piano Art Songs and Improvisation Gabriel Faure (1845-1924): Apres un reve (arr. Scott Silbert) Germaine Tailleferre (1892-1983): Stephen Sondheim (1930): Send in Sérénade en La mineur for saxophone the Clowns (arr.

Paul Elwood and Susan Mayo w edn esday Andrés Gornis. Alberto Chaves. electronics Francisco J. saxophone Alberto Arroyo (1989): Kitra. banjo for bass saxophone with mute and Susan Mayo. wednesday | 11/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC JAZZ & CABARET Svetislav Stančić Hall CLUB KONTESA SIGMA Project* Sue McKenzie. Josetxo Silguero. Angel Soria Díaz. music Paul Elwood. Domínguez (1988):  Mansha for baritone saxophone Sue McKenzie. Coro Bonson Alberto Arroyo. cello electronics after paintings by Goya Gonzalo Navarro (1981): Morfología Free improvisation de un latido contenido for baritone saxophone and electronics Alberto Bernal (1978): numbers #1 “post truth“ for tenor saxophone and recursive mp3-compression  * This program is supported by INAEM and Etxepare Institute 99 .

w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | ACADEMY OF MUSIC Sally MacTaggart. baritone saxophone young professional musicians passionate about contemporary music. Lewis Carroll Kaleidoscope Florent Louman. These works are combined with a superb composition by ensemble member Jenni Watson. 2 of today. baritone saxophone Oliver Christophe Leith (1991): A Day at the Spa Jennifer Watson (1985): Tinged Mark Bowler (1980): Puzzle Book Alastair Penman (1988): TBC (premiere performance) Guillaume Berceau. which was awarded the Finale 2016 British Composer Award for best small chamber piece. “We Can’t Go Back to Yesterday” is a collaboration Alexander Borodine (1833-1887): with the inest young British composers String Quartet No. The project Scherzo includes A Day at the Spa by Oliver Notturno Christophe Leith. Alice in Sandro Compagnon. showcasing some of the most Allegro moderato innovative works for saxophone quartet written in recent years. and a new work (arr. Guillaume Berceau) by Mark Bowler. All of the works in the programme have been commissioned Kaleidoscope Saxophone by Kaleidoscope and composed in collaboration with the group. soprano saxophone Auditorium Guy Passey. tenor saxophone Zahir Quartet Alastair Penman. alto saxophone Jenni Watson. 100 . alto saxophone Wonderland. soprano About the Program saxophone I can't go back to yesterday because I was a diferent person then". tenor saxophone is an award-winning chamber ensemble of Joakim Ciesla. and the world premiere ACADEMY OF MUSIC of a new piece by ensemble member Fran Lhotka Hall Alastair Penman. who recently won the prestigious Britten Sinfonia OPUS2017 19:00 award. "We Can’t Quartet Go Back to Yesterday” is a bold look at the saxophone music of the present day.

laptop. violin Joel Vanderheyden. Jane Hayes. drums. loops. synth Dorothy Chang (1970): Rob Baner. baritone saxophone 101 . wednesday | 11/07 /2018 | 19:15 19:30 ACADEMY OF MUSIC JAZZ & CABARET Vaclav Huml Hall CLUB KONTESA Sea and Sky Collective Koplant No Ensemble w edn esday Joan Blackman. piano keys Drew Morton. tenor saxophone Martin Trillaud. alto saxophone Antonin Pommel. trumpet. tenor saxophone Julia Nolan. Yendo Quartet alto saxophone and piano Antonio Garcia Jorge. bass. violin and piano Auditorium Marc Eychenne (1952): Cantilène et Danse trio for violin. saxophone Brian Lewis Smith. vibes Four Bagatelles Eileen Padgett (1987): In Praise of Joel Vanderheyden (1980): Noir Women (premiere performance) Jean-Luc Defontains (1971): Couleurs d'un Reve for alto ACADEMY OF MUSIC saxophone. soprano saxophone Jonathan Radford.

Op. Antonio García Jorge) Arne Marsel. 27 Un poco andante . (1966): Zen Arne Marsel (1963). Christian Eder deined what has become a clear national (1966). it is clear that both composers' Arne Marsel (1963). Arne Marsel. Christian Eder as a saxophone quartet. Vincent David) Edvard Grieg (1843-1907): String Quartet in G minor. Christian Eder (1966): India koromandia Don-Paul Kahl and Guests Arne Marsel (1963). Christian Eder) Sidney Bechet (1897-1959): Egyptian fantasy (arr. saxophone About the Program 15 years after hearing Grieg's only mature Arne Marsel (1963). Whether consciously (1966): Myrocc or subconsciously modelled on Grieg's quartet. Christian Eder Monde (1966): Piper E Henry Lodge (1885): Temptation Rag (arr. doucement expressif Très modéré Loopissimo (arr. Christian Eder and complete string quartet. Christian Eder ACADEMY OF MUSIC (1966): Pontem in futurum Svetislav Stančić Hall Arne Marsel (1963). Chris Dench (1953): Christian Eder) poly(m)metric threads John Surman (1944): Edges of illusions Stratis Minakakis (1979): Ta Entos (arr. 10 Animé et très décidé 20:00 STUDENT CENTRE Assez vif et bien rythmé Theatre &TD Big Hall Andantino. Arne Marsel. Debussy (1966): B in P produced his only string quartet in the same tonality of G minor with many Arne Marsel (1963). Arne Marsel.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | Claude Debussy (1862-1912): Quatuor à cordes en sol mineur.Allegro molto ed agitato Romanze: Andantino Intermezzo: Allegro molto marcato - Più vivo e scherzando Finale: Lento-Presto al saltarello (arr. saxophone Christian Eder. Christian Eder Jackie Glazer and (1966): Dulpe Dulpe Ensemble du Bout du Arne Marsel (1963). Christian Eder striking similarities. Christian Eder) 102 . Op. Both works have played an important part in Arne Marsel (1963): Kryll shaping our conception of chamber music Arne Marsel (1963). Gabriele Riegler: Laos identity in their musical language.

2 for alto saxophone and piano Rudi Katholnig and Casa Milá (premiere performance) Hans-Peter Steiner Piet Swerts (1960): Horta Suite for alto saxophone and piano (premiere performance) 20:30 w edn esday JAZZ & CABARET CLUB KONTESA Andy Sugg and Arun Luthra Hans-Peter Steiner. wednesday | 11/07 /2018 | MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS Felipe Salles (1973): Gaudí Sketches No. Arun Luthra 20:15 (1971): Jazz compositions inspired by the Rite of Spring and featuring ACADEMY OF MUSIC improvised solos (premiere performance) Blagoje Bersa Hall Arno Bornkamp 103 . saxophone Rudi Katholnig. saxophone Vuelvo al sur Igor's Groove: The Rite of Spring Gerald Preinfalk (1971): meets Jazz Saxophone: Schotti beam me up Andy Sugg (1956). accordion Rudi Katholnig (1967): The other Chocheck Rudi Katholnig (1967): First Inspiration Rudi Katholnig (1967): Teej Rudi Katholnig (1967): French Walk Andy Sugg. saxophone Astor Piazolla (1921-1992): Arun Luthra.

Alexander Jung) Metallica: Enter Sandman (arr. Roger Glover. Johannes Lind) 104 . alto saxophone Alex Jung. Ian Gillan. Johannes Lind) Los que se caen-destango Lennie Kravitz: It ain´t over till its over (arr. Ian Paice: Luis Federico Jaureguiberry (1971): Smoke on the water Mañana del 13-descandombe para (arr. soprano and alto saxophone Kerstin Haberecht. Jon Lord. Bon Scott: Highway to hell (arr. saxophone Ritchie Blackmore. Johannes Lind) Dolores O'Riordan: Zombie-Tango (arr. Christian Kowollik) Survivor (Jim Peterik. tenor saxophone Luis Federico Jaureguiberry. Christian Kowollik) Mercedes Mars Bonire: Born to be wild Luis Federico Jaureguiberry (1971): (arr. Frankie Sullivan): Eye Of The Tiger (arr. Johannes Lind) Angus & Malcolm Young. Steph Winzen) Eddie Van Halen: Jump (arr. Steph Winzen.w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | ZRINJEVAC PARK Pavilion Zagreb outdoor 21:00 Luis Federico MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS Atrium Jaureguiberry and Manuel González SaxQuartet Mainz 04 Johannes Lind. baritone saxophone saxophone Manuel González.

of Croatian Armed Forces It Has to Be Beautiful Alain Crepin. Lev Pupis Olivier Calmel (1974): Manhattan Skyline I 5th Avenue II Timesquare III Terminal Central David DeBoor Canield (1950): Concerto after Dvořák for Saxophone VI Big Central Park Quartet and Wind Ensemble VII Financial District soloist: The US Navy Band Quartet soloist: Philippe Portejoie * Yamaha performing artist 105 . conductor Illumine (PREMIERE PERFORMANCE) soloist: Kenneth Tse* The performance of It Has to be Beautiful is dedicated to the memory of Jennifer Klauda w edn esday Anderson PROGRAM Alain Crepin (1954): Complicities soloists: Jovana Joka. wednesday | 11/07 /2018 | CROATIAN NATIONAL THEATRE Aaron Perrine (1979): It has to be beautiful Symphonic Wind Orchestra Screaming at the Sky.

w ed nes day | 1 1 / 0 7 / 2018 | ZRINJEVAC PARK 21:30 Pavilion Zagreb outdoor JAZZ & CABARET CLUB KONTESA Saxolosax. soundpainter Pierre Cocq-Amann. Robi Arend) Robi Arend (1969): So funny 22:00 MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS Robi Arend (1969): Mega Bossa Atrium Macondo Ensemble 106 . baritone saxophone Cyprien Maurice (2003): Robi Arend (1969): Street Party Boulet de Canon Pierre Cocq-Amann (1981): Saxitube Youssef Essawabi (1984): Vents d’Oeuvres Jim Giufre (1921-1908): Four Brothers (arr. alto saxophone Luc Bartoli (1975): Rêve Robi Arend. Saxitude Quartet Benjamin Nid. “White Clowns” Ensemble. soprano saxophone Oliver Urbano (1972): Patterns 1 et 2 Dominique Gatto. Robi Arend) Geofroy la Mancusa (1981): Départ Mark Ronson (1975): Uptown Funk (arr. tenor saxophone Francine Bérogin (1965): Sur le Fil Thomas Diemert.

tenor saxophone Predestinación . bombas and merengues to its mambos. lead vocals Leandro Díaz (1928-2013): EL Verano w edn esday . alto saxophone 23:00 Daniel Lopez. Pérez Prado with “Mambo en Sax” y “Frenesí”.Joropo for Arturo Castro. Carlos Andrés Restrepo) José Barros (1915-2007): La piragua . Wolfang David Ordoñez) Manrique Mendez. percussion Pablo Flores (1926-2011): Los Sabores An homage to Latin_American music del Porro for saxophone quartet. From the Caribbean coasts CLUB KONTESA with its calypsos. Based on research and the rescue of this César Medina (1978): Al son que me musical identity. where diferent musical genres are blend in their most traditional form. baritone saxophone saxophone quartet. wednesday | 11/07 /2018 | Eduardo Rincón. Eduardo Rincón) Jorge Luis Velosa Ruiz (1949): Las diabluras . percussion SONSAX Maria Alejandra Hoyos. tenor saxophone MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS León Calderón. bringing within it the traditional mixture of Latin American cultures from which are distinguish of. Tito Puente with “Oye como va” y Dizzie Gillespie with “Manteca”. transporting us to the rich and exuberant nature of JAZZ & CABARET these regions. for the delight of all generation’s without distinction. Julio Castillo) César Medina (1978): Y no vuelvo ma’ Javier Valerio. In this way it rejoices the invaluable work of composers that make their music very popular around the world like Moisés Simons with “El Manisero”. alto saxophone Aries Vigoth (1957-2009): Harold Guillen. percussion and voice (arr.Cumbia for saxophone quartet (arr. 107 . SONSAX seeks out to bailen tocó (arr. SONSAX directs this production. percussion and voice (arr.Vallenato for saxophone quartet.Carranga for saxophone quartet. César Medina) Pablo Sandi. Eduardo The show Latinos SONSAX is an Rincón) homage to Latin-American music. soprano saxophone . baritone saxophone / Atrium vocals Andrés Correa. boleros and cha-cha- JAM SESSION cha. César Medina) communicate the magic of this music. soprano saxophone Karen Barreto. percussion and voice (arr.Abozao (arr. About the Program percussion and voice (arr.

.

THURSDAY 1 2 / 0 7 / 20 18 .

T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | Thursday Academy Academy Theatre Theatre University Jazz & Academy Academy Academy Croatian Theatre Zrinjevac of Music of Music &TD Semi. Guided Binary H2 Quartet merce Tour 10:15 Canary Faculty BANNED Kenneth Trio Morum Woodwind Tse and BY TNE Trio NAZIS: Casey 10:30 Dierlam Entartete Roman Joey Perugia Musik Fojtíček Soai Speranzo Quintet and Michal 10:45 Saxophone Hanuš Ensemble 11:00 Gillian Blair.Saxophone 14:00 Chałupka Five class Ensemble and Paweł Saxophone 14:15 Gusnar Ziryab Quintet Saxophone 14:30 Quartet Erin Royer. &TD MM of Zagreb Cabaret Church of of Music of Music of Music National &TD Park July 12th Stančić Lhotka circular Center French Club Saint Mark Bersa Hall Huml Hall Room 339 Theatre Big Hall Pavilion Hall Hall Hall Hall Pavilion Kontesa 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 Traction Praenimi Avant Duo and Duo Sakaki Period 9:15 Obrigado Saxophone Praenimis Saxophone Consort Quartet Quartet 9:30 New Jersey Saxophone Quartet Barega with the Saxophone Univer- 9:45 Quartet sity of Delaware Percussion Ensemble 10:00 Texas A&M Universi- ty-Com.13 Sax Saxophone Jacoby Bornkamp Ensemble 12:30 Quartet Lecture Chun-Hao Paul 12:45 Ku Lessard 13:00 David Naab Connor and Sae Mikula and 13:15 Lee Stephen Will Healy ROYA Fischer Saxophone 13:30 and Rachel Quartet Fischer Chi Him and Chik Zvezdana 13:45 Salaya/ Novaković Otis Mur. NAFA Wojciech Five by phy Master. Tim Shyen Lee Ensemble Newhouse and I-An du Bout du 14:45 and Leah Chen Monde Guelfi . Dionisios Nathan Roussos Thomas Mertens and Sae Plater 11:15 and Rie Korsax Duo Pauline and I-An Lee Yokota Eveno Chen Lecture 11:30 Allen Har- Detlef rington and Palm Duo Lottie Enns 11:45 Bensmann Lecture Braun 12:00 Nathan Gordan Henshaw Suspirum Tudor and 12:15 Ivan Batoš Guernica and Martin Arno Duo 2.

Andrey Henrique sities and Glen Gillis Enzo Turygin 18:45 Portovedo Music Con. &TD MM of Zagreb Cabaret of Music of Music of Music National &TD Park July 12th Stančić Lhotka Concert circular Center French Club Bersa Hall Huml Hall Room 339 Theatre Big Hall Pavilion Hall Hall Hall Hall Hall Pavilion Kontesa 15:00 Iberian Xin Guided Saxophone Saxophone Tour 15:15 Quartet Saxophone Quartet BANNED Revolution Japan BY TNE 15:30 Trio Saxophone Domen NAZIS: Jeroen Gordan Orchestra Koren and Entartete 15:45 Vanbever Tudor Sae Lee Musik Kenneth 16:00 Austral- Tse Master- asian Neal Trio Se. quenza 16:15 Quartet Andrey ASAX-Q Cliford Turigin Postma and Lecture 16:30 Hannah Creviston 16:45 Sue Frank McKenzie The Arkan. Cunning- Novikov in China ham 19:00 Clement Bensmann Himbert Saxophone Sumika 19:15 Tomislav Taimur Tsujimoto Quartet Žužak Sullivan Whekau Ardemus and Zach Trio Croatian 19:30 kvartet Shemon Radiotele- Jan Gričar vision Jazz 19:45 Orchestra Walter 20:00 Conductor: Jonathan Geromet Andreas Nichol Lecture 20:15 Marinello and Recital 20:30 Soloists: Branford Marsalis Saxolosax. THURSDAY | 12/07 /2018 | Thursday Academy Academy Vatroslav Theatre Theatre University Jazz & Academy Academy Academy Croatian Theatre Zrinjevac of Music of Music Lisinski &TD Semi. Quartet Lecture Four tors: Saxophone 17:45 Quartet Lars Katherine Andrea 18:00 Mlekusch. Choir Solano Elwood . and James Favata Evgeny servatories E. Lecture 17:15 BLE MAC Henning Saxophone Schröder 17:30 Conduc.and I-An and Lee nardette Chen Hannah Charrier Creviston 18:30 Asya United Fateyeva Saxophone Joonatan Ensemble Rautiola of Univer. Paul 17:00 THON O’Connor Montag. Yui Lunte and Guests CANTUS & sas Sax. Sakagoshi Lecture Philippe SAX MARA. class Saxophone Leaman. 18:15 Soloists: Shyen Lee Stambler and Sae Marie Ber.Netzer nard Duo Jennifer and Susan CANTUS Duo Lachaine Mayo ENSEM. Quatour In. Victor White Goines Clowns 20:45 Perico Ensemble Sambeat Krysztof Urbanski Rosario Gi 21:00 CHESS MATCH 21:15 SOS Saxophone Orches- 21:30 tra and Hungarian Tokyo Saxophone Rock’n’Sax Consort 21:45 22:00 22:15 22:30 JM Goury 22:45 & Friends 23:00 Saxophone Ensemble 23:15 23:30 23:45 . ophones and Iván Geiss. Weintraub Carrozzo Berislav ternational Šipuš Fernando de Saxo- David Lerman phones.

The Saxophone during the 19th century consist of 2 octave keys. Heinomaki Clarinette Basse. today’s performance is rearranged for the saxophone ensemble. 1844 was historically memorable due to two reasons. Yoshiharu Sato. is because it was the debut concert of the globally loved Yuya Sakai. Another historical signiicance of this concert. The ensemble consists of the Trompette. The concert was the premiere performance of ACADEMY OF MUSIC Berlioz’s well-known Le Carnaval Romain Fran Lhotka Hall overture Op. Adolphe Sax himself undertook Hamabe no uta (arr. Takashi Haga) the Saxophone part. Yoko ACADEMY OF MUSIC Shimizu Ando. is very important. Kanako Miura. Le Carnaval 112 . through Period Saxophones. quite obviously. Clarinette. Although the ensemble version music of Chant Sacré was unfortunately lost. and wooden large bore mouthpiece: totally diferent from what you may see today. Saxophone Consort which were produced during those days. Megumu Onokawa 9:00 Miyazaki. saxophone (1803-1869) arranged and conducted his own chorus music. All of the instruments for this performance were made about 150 years ago. which he had modiied. and Saxophone Basse en Ut Tamezo Narita (1893-1945): (in C). including the Adolphe Sax original from 1861. Chant Sacré for 6 Nobuhito Sato (1990): instruments. a short and slender body. Hideki Nomura.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | Shinichi Miyazaki. although not widely known. 9. Belgian born Adolphe Sax Chōjū-jinbutsu-giga relude (1814-1894) was an instrument maker and Kounomaki inventor whose new instrument was used Otsunomaki at this concert. Cornet. saxophone “saxophone”. One. and their sound is unique. Zagreb Congress Traction Avant Period performance takes one back to those times. Mizuki Svetislav Stančić Hall Iwabuchi Duo Sakaki Hector Berlioz (1803-1869): Chant Sacré Jérôme Savari (1819-1870): Octuor Hector Berlioz (1803-1869): Le Carnaval Romain About the Program The concert at Salle Herz of Paris on February 3. 174. Composer Hector Berlioz Shunsuke Akaki. Junko Saito Bando. Teinomaki the Saxhorn.

by Stephen David Beck. this is known as one of the most ACADEMY OF MUSIC famous orchestral works of Berlioz. Thomas Dempster (1980): Tandem 113 . soprano saxophone Taylor Barbay Assad. alto yet contemporary works for quartet. soprano saxophone Baby Bumblebees Jonathan Kierspe. Neal Postma. for soprano saxophone. was written in 1997. Chasing Baby Yi-Chia Tu Bumblebees. tenor saxophone Brina Bourliea Faciane. 9:15 Hence. by Philip Schuessler. It is the most frequently performed work out of his overtures. Brian Bethea The second work. Foret. This Thomas Dempster (1980): *** performance features two contrasting. alto saxophone Jennifer C. THURSDAY | 12/07 /2018 | Romain op. 9 was composed by Hector Berlioz in 1844. baritone saxophone Philip Schuessler (1976): Sunburst Carousel THE PRAENIMIS QUARTET Stephen David Beck (1959): Chasing Brian Bethea. tenor saxophone About the Program Sunburst Carousel. saxophone and electronics Sunburst Carousel is a new work with (premiere performance) complex and interesting bursts of Thomas Dempster (1980): Ponque rhythmic conversation between the for saxophone quartet instruments. Vaclav Huml Hall Quartetto Obrigado STUDENT CENTRE MM Center Praenimi Duo and Praenimis Quartet THURSDAY Griin Campbell. alto saxophone Yi-Chia Tu. baritone saxophone is a new work written in 2017 for THE PRAENIMI DUO Obrigado and commissioned by the Louisiana Music Teacher's Association.

tenor saxophone Ashleigh Porter. Arturo Stable (1975): Saxophone Davison’s language expands on the Quartet No. soprano saxophone Samantha Mason. the saxophones are variously prepared and extended beyond any existing tonal 114 . By exploiting idiomatic sonic and physical “artifacts” resulting from investigative and experimental procedure. yet also Greg Riley. conductor entirely. baritone saxophone challenge and transmute the concept Harvey Price.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | STUDENT CENTRE 9:30 Theatre &TD Semicircular Hall STUDENT CENTRE Theatre &TD Big Hall Barega Saxophone Quartet New Jersey Saxophone Quartet with the University of Delaware Percussion Ensemble . 1 (premiere performance) textural capabilities of the traditional Todd Groves (1977): Chase. The movements of Angus Davison’s work Diptych juxtapose Phil Woods (1931-2015): Requiem two uniquely colourful approaches to the interplay of rhythm and structure.Harvey Price. alto saxophone program of world premiere Australian Todd Groves. tenor saxophone compositions which breathe new energy into the sax quartet tradition. conductor Emma Di Marco. alto saxophone Andrew Ball. soprano saxophone Barega Sax Quartet presents a Jason O'Mara. Lullaby sax quartet medium. baritone saxophone Andrew Ball (1991): Artefacts of an Ancient Future (premiere performance) Angus Davison (1989): Diptych (premiere performance) About the Program Frank Mazzeo. Andrew Ball’s and Funk (premiere performance) work Artefacts of an Ancient Future reimagines the sax quartet as an ensemble of ‘found objects’.

electronics Kyle Hutchins (1988). Mis Him. Nightield with Ashes Miss Him. soprano saxophone ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Jefrey Loefert. tenor saxophone Texas A&M University- Jonathan Nichol. Binary Canary 10:00 ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall h2 Quartet Kyle Hutchins. baritone saxophone Commerce Faculty Woodwind Trio Armando Bayolo (1973): A Play of Mirrors Flight/Undercover .. With an almost occult. saxophone (1982): Tomorrow Will Not Be Enjoy (premiere performance) Julee Kim Walker. piano James Syler (1951): Scintilla (premiere performance) Theodore Hanson (1935): Triglyphs (premiere performance) 115 .. alto saxophone Kimberly Goddard Loefert.. Jefrey Loefert Chris Beaty.. ritualistic STUDENT CENTRE sense of melody and rhythm.a machine to(o). Ted Moore THURSDAY (1987): feedback for feedback saxophone and laptop (premiere performance) Geofrey Deibel. this work MM Center tells the story of a compositional process where the saxophone’s function is anachronistically redeined..(Turn M On) Hocket to Me (premiere performance) Igor Karača (1974).. THURSDAY | 12/07 /2018 | concept. saxophone Ted Moore.(pasteurize mental disorders). lute Mary Alice Druhan...

piano ACADEMY OF MUSIC Jean-Denis Michat (1971): Back to Vaclav Huml Hall Bach (Chromatic Fantasy by J. Mi-Bémol Saxophone Ensemble) 116 . conductor Krešimir Kottek. piano Claude Debussy (1862-1918): Piano Trio in G Major Andantino con moto allegro Scherzo: Moderato con allegro Andante espressivo Finale: Appassionato ACADEMY OF MUSIC Soai Saxophone Ensemble Blagoje Bersa Hall Masahiro Maeda. conductor Kenneth Tse and Claude Debussy (1862-1918): Deux Arabesques Casey Dierlam (arr. Mi-Bémol Saxophone Ensemble) Satoshi Omae (1943): Cosmo Immaginario (premiere performance) Ottorino Respighi (1879-1936): Antiche danze ed arie per liuto (arr. saxophone Dominik Grgić. Mi-Bémol Saxophone Ensemble) Claude Debussy (1862-1918): Nocturnes Fêtes (arr. saxophone 10:15 Casey Dierlam. S. Bach) Trio Morum Allegro Adagio Dolcissimo 10:30 CROATIAN NATIONAL THEATRE Soai Saxophone Ensemble - Masahiro Maeda. saxophone Petra Kukavica.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | Kenneth Tse.

organ Vladimír Wimmer (1960): Two Songs for soprano and alto saxophone and organ STUDENT CENTRE Alexandra Gardner (1967): Theatre &TD Big Hall Tourmaline Perugia Saxophone Quintet David Pegel (1986): In the Underbrush (premiere performance) Andy Scott (1966): My Mountain Top Alexandra Gardner (1967): Tourmaline David Pegel (1986): In the Underbrush (premiere performance) Andy Scott (1966): My Mountain Top Maurizio Bignone (1968): A view from the mountains (premiere performance) 117 . THURSDAY | 12/07 /2018 | SAINT MARK'S CHURCH Edward Smaldone (1956): Stand! (premiere performance) Roman Fojtíček and Francesco Santucci (1963): Michal Hanuš Ajavan de buenos aires (premiere performance) STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall Joey Speranzo Roman Fojtíček. saxophone THURSDAY Michal Hanuš.

piano John M. alto / tenor ACADEMY OF MUSIC saxophone Room 339 Rie Yokota. Kennedy (1958): Lamentations: Hayasdan for alto and soprano saxophone and piano Gillian Blair. soprano / alto saxophone Nathan Mertens. Nathan Mertens and Rie Yokota Dionisios Roussos. piano SYOS «shape your Zack Browning (1953): Right at the own sound» Dead End for 2 Saxophones and piano (European premiere) PAULINE EVENO Andrew Boss (1988): Ininites Untold (premiere performance) Andy Scott (1966): Tjuonavagge for soprano and tenor saxophones and piano (premiere performance) Lucy Armstrong (1991): The Other Dust for 2 saxophones and piano (European premiere) LECTURE From the mouthpiece to your ears. saxophone Sae Lee. the long journey of the saxophone sound 118 .T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | ACADEMY OF MUSIC 11:00 Fran Lhotka Hall ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Dionisios Roussos and Sae Lee Gillian Blair.

peaceful Adagio Young Wook Yang. organ Korsax Duo Leonard Enns (1948): Vanishing Point Con vivo Slow. saxophone THURSDAY Joseph Shaw. saxophone Vaclav Huml Hall Lottie Enns-Braun. electronics Roy Powell (1965): Towards the Light Joseph Shaw (1994): Medicine of Fire (European premiere) Will Gregory (1959): Interference 11:15 ACADEMY OF MUSIC Allen Harrington. saxophone Yeomin Yun. THURSDAY | 12/07 /2018 | STUDENT CENTRE Gyeon Woo Lee (1975): Duo MM Center for soprano saxophone and alto saxophone (premiere performance) Thomas Plater and Joseph Young Jo Lee (1945): Sesi Nori Shaw for two saxophones and piano (premiere performance) 11:30 SAINT MARK'S CHURCH Allen Harrington and Lottie Enns-Braun Thomas Plater. saxophone Seung-hu Lee (1973): Nori for two alto saxophones and piano 119 .

saxophone Matthew Lombard. saxophone Ivan Batoš.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall 12:00 Palm Duo ACADEMY OF MUSIC Room 339 Arno Bornkamp Alastair Penman. piano 120 . saxophone LECTURE Guy Lacour (1932-2013): Suite en Duo How to make using Légère reeds the for saxophone duo 'Signature' of your sound Allegro Aria ACADEMY OF MUSIC Petite Fugue Svetislav Stančić Hall Largo puis Scherzetto Gordan Tudor and William Haubrich (1960): A Suite for Ivan Batoš two saxophones and pre-recorded electronics Intlombe Thulani Thulile Umtshato Alastair Penman (1988): Duo for two saxophones and live electronics (premiere performance) Gordan Tudor.

THURSDAY | 12/07 /2018 | Matthias Kranebitter (1980): Drew Crawford (1974): Sonata for Ringelreigen 18. saxophone Kyriaki Gkoudina. saxophone Martin Jacoby.4g CO2 for tenor tenor saxophone and piano (premiere saxophone and piano performance) Frano Đurović (1971): Black Sonata for alto saxophone and piano STUDENT CENTRE Andante agitato MM Center Largo assai Allegro moderato Suspirium Duo (premiere performance) Dubravko Detoni (1937): Eppur si muove for alto saxophone and piano ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Nathan Henshaw and THURSDAY Martin Jacoby Kendra Wheeler. electronics Kyriaki Gkoudina (1990): Lament for alto saxophone and electronics Nathan Henshaw. piano Andrián Pertout (1963): Digressioni modali for tenor saxophone and piano Jenni Watson (1985): Steam for tenor saxophone and piano (premiere performance) Nick Russoniello (1984): As the Crowie Flies for solo tenor saxophone 121 .

Koji Ueno is a Japanese composer. such as 8 1/2. Diego at Nihon University College of Art. and keyboardist. 24 by 122 . He Hernández. Teresa Lufuluabo We can see this particularly on large Gemma Galeano) plants like the tall cactus. Euforbia for Kammermusik No. Tarako. 1 Sehr schnell und saxophone quartet and piano is inspired wild by saw-like processes that we can see Mässig schnelle Halbe when we look at the natural patterns on leaves.. soprano saxophone Daisuke Namiki. piano Koji Ueno (1960): Euforbia for saxophone quartet and piano (premiere performance) Pedro Caballero. Raúl Flox joined and created several music groups.Ángel Soria. Volga Nights for saxophone with the saxophone community two quartet and piano is based on a popular works: Kammermusik No. Alejandro saxophone quartet and piano Fenollosa. 1 Op." (arr. Finale Lebhaft be seen on fruit but they look "warty. tenor saxophone Yuka Yoshikawa. Tarako . The composer Félix Ibarrondo (1943): Akaitz wanted to show plants starting to walk like triids . conductor Koji Yamamoto. Bienvenido Centeno. alto saxophone Hajime Kuribayashi. This arrangement for saxophone Vaclav Huml Hall quartet and piano is a reduction version Guernica Saxophone of the work and arranged for Guernica Saxophone Ensemble. Tarako. Ueno re-constructed the work for big band and Sparks added some lyrics to the ACADEMY OF MUSIC music.13 Sax wants to share Ensemble.just like in the SF novel. Halmens and Guernica in Paul Hindemith (1895-1963): the 1970ies and 1980ies.This About the Program work is arranged for Guernica Saxophone The Ensemble 2. Rocío Sánchez. pianist David García. Teresa Lufuluabo. Celia Torres. These same processes may Quartett. baritone saxophone Kishin Nagai. Ensemble CROATIAN NATIONAL THEATRE 2.. He studied composition Ismael Arroyo.13 Sax Ensemble . Javier Valero.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | commercial song in Japan composed by 12:15 Koji Ueno. Gemma Galeano. About the Program Ángela Romera. Juan Carlos Koji Ueno (1960): Volga Nights for Entrambasaguas.

each universe has its own progression of dimensional reality. Theatre &TD Semicircular Hall The 2. For Earth and its universe. The piece by Hindemith is originally written for twelve voices (string 12:30 and wind instruments) and is a new STUDENT CENTRE transcription for saxophone ensemble. depth. THURSDAY | 12/07 /2018 | Paul Hindemith and Akaitz by Felix Ibarrondo. bars and articulation. In this work. the audience will be led through a myriad of universes. beginning and ending with Earth’s. The remaining rest six dimensions are not. which are all shared by diferent universes. The piece by Ibarrondo has been considered in the last years as a classic in the repertory for saxophone ensemble from Spain. width.13 Sax Ensemble wants to share with the sax-community this neoclassical work by one of the most important Chun-Hao Ku composers of the Germany from 20st Century. However. THURSDAY New Sounds in Taiwan Yi-Cheng Lin: Journey into the World of Dimensions for solo alto saxophone and electronics The Earth Start the Journey A World of Metal A Violent World with Fire A World composed with Spirits Back to the Earth The Parallel Universe About the Program Quantum physics dictates the existence of 10 dimensions. The basque composer has written an amazing piece that works deeply with diferent types of rhythm. these other dimensions may be perceived in other universes. only the irst four dimensions are perceived: length. The 123 . divided into six pieces. and time are tangible. However.

Raaf Hekkema. and so on. For example. Since quantum physics dictates certain dimension’s properties. The last Avner Dorman (1975): Suite for solo composition is diferent from the irst saxophone because of the change in perception Prelude of the universe presented throughout Gigue the performance. almost every musical element is associated with another in the succeeding piece. the saxophone is a prime Canon piece for performance. which Paul Lessard are theoretically transformed and perceived across universes. has worked extensively with adapting suites and partitas by J. saxophonist with the reed quintet Calefax and professor at the Royal Conservatoire of the Hague. which is a representation of the invisible universal rule that dominates the dimensions of the world. the order of intervals of the following piece will serve as the order of note value of the next piece. For 124 . the order of the dynamics in one piece serves as the order of intervals in the following piece. In creating his own suite. he used movements common in Baroque suites and gave them each their own modern character. Bach for the saxophone. this composition is governed by a mutation system. S.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | four middle pieces are interpretations SAINT MARK'S CHURCH of universes with diferent dimensions. Allemande: to learn Courante: to work Sarabande: to think Menuet: to talk Gigue: to dance About the Program This program presents two works composed as contemporary takes on the Baroque suite forms. Since the work is about various unknown and strange Sarabande universes. as such. Thus. the order of particular musical elements in one piece will always appear in another form in the following piece. The saxophone’s (European premiere) attributes are complimentary to the topic Raaf Hekkema (1968): Suite for solo of dimensions and will freshly delineate saxophone a colorful and remote world without ascribing too many traditional musical Prelude: to (day)dream styles and meanings to the experience.

stretching and bending time in diferent landscapes while repurposing traditional melodic THURSDAY materials in new ways." 13:00 David Nabb. piano ACADEMY OF MUSIC Room 339 Ida Gotkovsky (1933): Brillance Declame Otis Murphy Desinvolte Dolcissimo Final SAXOPHONE MASTER CLASS Otis Murphy. His works have been championed by such renowned musicians and conductors as Hillary Hahn and Zubin Mehta. he writes: "My irst work for an unaccompanied melody instrument. "Israeli- Svetislav Stančić Hall born composer Avner Dorman draws on a variety of cultural and historical inluences in his compositions. Each movement marries intellectual. mathematical constructs with strong emotional expressions. Indiana University Jacobs School of Music 125 . the closing dance movement ACADEMY OF MUSIC "turns out to be really 'funky'. Professor of Saxophone. THURSDAY | 12/07 /2018 | example. which David Nabb and results in music that brings about an Sae Lee emotional impact whilst exploring new musical territories. saxophone Sae Lee. About his Suite for solo saxophone. I structured this suite in a quasi- Baroque style.

it allows living and Zvezdana Novaković composers to leave the weight of certain instrumentations.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall 13:15 Connor Mikula and ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Will Healy Stephen Fischer and Rachael Fischer Connor James Mikula. saxophone Will Healy. While some saxophonists bemoan the fact that many of history's great Roya Saxophone Quartet composers never wrote solo pieces for their instrument. like the string quartet or the piano concerto. violin saxophone and piano Overture Ashley Floyd (1982): Shadows of Sarabande Former Selves (European premiere) Toccata Giacinto Scelsi (1905-1988): Tre Pezzi (premiere performance) About the Program STUDENT CENTRE "One thing I love about the saxophone is how fresh and new its concert repertoire Theatre &TD Big Hall is. and Toccata. For this reason. I viewed three baroque forms: the French Overture. 126 . but not for the saxophone. and explored what the spirit of these forms meant as a composer in 2017" . piano Stephen Fischer. behind when writing for saxophone.Will Healy. saxophone Will Healy (1990): Sonata for Rachael Fischer. Sarabande. forms that created the basis for keyboard and string repertoire. through a modern lens. I decided to focus my Sonata on some of the earliest traditions in instrumental music.

using performance) modern techniques and structures. Poland and Slovenia. premiere) The Village Ladies program was created in cooperation with the composers David P. she enriches the project Allegro vivace with sound and brings it closer to the Con brio candid folk messages. 127 . emotions and Margareta Ferek-Petrić (1982): Wild narratives. but as musicians. The program is supplemented with krokija / Six Croquis for saxophone original compositions or arrangements quartet by composers who drew their inspiration from traditional music. tenor saxophone to the saxophone. they are trying James Mobberley (1954): to include traditional music into the A Plurality of One (European classical saxophone quartet repertoire. alto saxophone appreciate folk values and are based on select traditional melodies. Saxophone may not be a typical traditional music instrument. THURSDAY | 12/07 /2018 | Petra Horvat. which inspired them to research their roots. they have never avoided cultural heritage. With The Pilgrimage (premiere a modern-day transformation. Both voice Andante moderato and singing have a strong narrative Andante tranquillo power. composer and singer Zvezdana Andante sostenuto Novaković was invited to join the project. other instruments Jovana Joka. With her voice. soprano saxophone they have written compositions that Weronika Partyka. baraban and fujara About the Program The members of the ROYA Quartet come from diferent countries and cultural backgrounds. With the help of the composers. vocals and instruments. In addition Betka Bizjak Kotnik. baritone saxophone and techniques are interwoven in the Zvezdana Novaković. THURSDAY Rose for saxophone quartet Zvezdana Novaković (1985): Lipe bile maškere / Beautiful White Mask for 13:30 saxophone quartet and voice STUDENT CENTRE Traditional: Da sam bistra voda / If I Theatre &TD Semicircular Hall Would Be Clear Water for saxophone quartet and voice (arr. voice. which is why the versatile Allegro vivace artist. such as fujara and baraban Boris Papandopulo (1906-1991): Šest drum. vocal compositions: electronics. Landon (1986): from Croatia. Zvezdana Chi Him Chik Novaković) Oliwia Wronikowska (1989): Historie z oddali / Stories From Afar for saxophone quartet. the traditions and the music of their regions.

saxophone Wojciech Chałupka (1999): Mystery' for alto saxophone solo Piyaphon Assawakarnjanakit. Johann En Kai Koh. alto saxophone solo Thanaphoom Chinsangthip. Yan-Tong Wojciech Chałupka (1999): Zoroaster Scarlet Gouk. Danielle Ong Min Lee. Supat Hanpatanachai. About the Program Nim. Yong Maciej Małecki (1940): Toccata for Hang Cai. Nitchan saxophones Pitayathorn. Wojciech Chałupka (1999): Lin-Han Li. saxophone Paweł Gusnar. saxophone music tied with Warsaw. aim is to popularize new contemporary Luo Tianze music created by Wojciech Chałupka. Heng LI. Bantoc New Polish Saxophone Music-Wojciech Breyann Lennard Taganahan. The Breyann Lennard Taganahan Bantoc. Wisuwat Pruksavanich.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | 13:45 14:00 CROATIAN NATIONAL THEATRE ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Salaya/NAFA Saxophone Ensemble Wojciech Chałupka and Paweł Gusnar Wisuwat Pruksavanich. Chokwattana Puayuan. Zheng Chałupk is a project based on new polish Hong Tham. Steve Reich (1936): Vermont Counterpoint (arr. conductor Wojciech Chałupka. Pisol Manatchinapisit. Pulaporn Sreewichian. for alto saxophone solo Kittikun Jungate. Jef Heisler) Zechariah Goh (1970): Conluence 128 . Norraphat Thanavisuth. Nonthapat Chaiviratnukul. Nalin Sae. Sufering in the three scenes for two Methawut Pimphapatang.

. Schmiit. alto saxophone saxophone Kenta Saito. En animant peu à peu. alto saxophone Alberto Ureña Delgado. alto Atsushi Miyakoshi..peu .Spring” from Le quattro saxophone stagioni / The Four Seasons - Primavera / Soring Manuel de Falla (1876-1946): Hommage pour le tombeau de Gioachino Antonio Rossini (1792.Tres. Très mouvementé et avec passion About the Program Le tombeau de Claude Debussy is a collective work commissioned by Henrui Prunières. baritone saxophone Bernardo Zagalaz Lijarcio.Martín López. soprano saxophone Alfonso Padilla López. Manuel Ureña) 1868): William Tell Remix from William Tell Claude Debussy (1862-1918): String quartet in G minor Op. Bartok or Stravinsky. It consists of 10 pieces written by composers as Dukas.En.. Debussy (arr.. tenor saxophone Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741): Víctor M. 10 Malta (1949): Face to Face Animé et très décidé Malta (1949): Up High Above the Assez vif et bien rythmé Beautiful Rainbow Andantino. Hommage pour Le tombau de Debussy is one of 129 . THURSDAY | 12/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall 14:15 Five by Five Saxophone ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Quintet Ziryâb Saxophone Quartet THURSDAY Yuki Miyakoshi... tenor saxophone saxophone Soichiro Tanaka. soprano Shisou Chei. doucement expressif Très modéré . baritone “Japaldi . Roussel. etc.

T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | this pieces and was originally written for Pradit Saengkrai (1978): Digital guitar (in fact his only work for guitar). Its sensuality and impressionistic sponsorship from the Oice for Art and Culture. “Any sounds in any Theatre &TD Big Hall combination and in any succession are henceforth free to be used in a musical continuity.” 14:30 STUDENT CENTRE MM Center Shyen Lee and I-An Chen Noa Mick. Saw with the four movements connected Sam Sai (recorded) and Electronics by thematic material. baritone saxophone Isandro Ojeda García (1989): EQUAL No. 10 saxophone and electronics (premiere premiered on December 29. 1893 by the performance) Ysaÿe Quartet at the Société Nationale in Paris to mixed reactions. saxophone saxophone quartet. 2 for tenor The String Quartet in G minor op. The result is a cyclic structure tenor saxophone and electronics. it constitutes a inal divorce from the rules of classical harmony and STUDENT CENTRE points the way ahead. live electronics I-An Chen.” Debussy wrote. The work seems *Boonrut Sirirattanapan (1972): Cha to be inluenced by the style of César Luk Luang / Lullaby for the prince for Franck. tonal shifts make it a piece absolutely of Thailand its time and place while. keyboard and video commissioned by EBM in 130 . The quartet is considered to be electronics (premiere performance) a watershed in the history of chamber *This program is made possible through the music. Other inluences Jiradej Setabundhu (1967): The Devil include Borodin and Javanese gamelan and the Piper for saxophone and music. soundscape No. alto saxophone Qeuntin Darricau. 1 Daniel Cabanzo (1979): Black under White Brightness About the Program Fusion~ features two new works for Shyen Lee. frozen rhetoric and rigid aesthetics. Pierre Boulez Ensemble du Bout said that Debussy freed chamber music du Monde from “rigid structure. soprano saxophone Kay Zhang. tenor saxophone Don-Paul Kahl. with its cyclic structure.

The perception of acoustic sounds (musicians electronics. THURSDAY | 12/07 /2018 | 2017 together with a premiere in Paris STUDENT CENTRE 2018. structure. TIM NEWHOUSE composers with very unique artistic AND LEAH GUELFI personalities: Daniel Cabanzo (Colombia) and Isandro Ojeda García (Spain). Small speakers are placed (premiere performance) inside the instruments (inwards) playing noise sounds. 131 . Jarrahdale 1 is intended to be the irst piece of a Coastal Drive cycle for various augmented woodwind Cape Naturaliste instruments. EQUAL No. Speakers are placed stage during the song cycle after the around the audience. playing with their vocal text succinctly tells its story. and are constantly breaking the barriers of genre. Both the saxophone and vocalist of instrumental and electronic sounds. In essence. sounds is a very interesting tool to make rather than the vocalist. Leah Gueli. rethinking the Coastlines contemporary concert form. aesthetics and format. (Leah Gueli) have moments of glory. controlled by Tim Newhouse. but as part Tim Newhouse (1995): Golden of the performance itself. and environment with pulsating keyboards placing them inside of an unique sonic and atmospheric efects. vocal and both of them use visual media. Erin Royer. the saxophone then acts About the Program like an equalizer controlled by diferent Golden Coastlines is a new song ingerings. not as an accessory of the music. Both of them studied in prestigious institutions such as HEM de Genève and IRCAM. The title refers to the fusion (or blending) of instrumental and electronics. telling the story of Erin sounds are captured by the computer and Tim's experiences of south-west generating real time video material. It is the result of the collaboration Theatre &TD Semicircular Hall between a saxophone quartet specialized in contemporary music and transdisciplinary projects. composers and performers. The interferences happening cycle for saxophone. acoustic and visual. takes centre this connexion. Western Australia through new text Black under White Brightness is part of created by local WA writer Maroeska Cabanzo’s research towards the blending Mandl. and two young ERIN ROYER. both composers are working their way out of the limitations of a typical live electronic music concert. The wide texture pallet of multiphonic but unconventionally. saxophone Their use of electronic devices aim Tim Newhouse. voice and live between the instrumental and electronic electronics. electronics THURSDAY at changing the dichotomy between instrumental and transformed sound. the saxophone. on stage) and transformed sounds mesh together ield recordings from the (spacialized around the audience).

baritone saxophone to their resident composer. soprano saxophone Svetislav Stančić Hall Alexis Seah.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | Antonín Dvořák (1841-1904): 15:00 American Quartet I. alto saxophone As fervent advocates for new music. tenor saxophone the quartet has once again looked Patricia Aller. Luis Coelho. Lento Felix Mendelssohn (1809-1847): Kenneth Tse Capriccio Op. tenor saxophone Iberian Quartet Samuel Phua. soprano saxophone Saxophone Quartet will be featuring 2 World Premieres of Singaporean works. Pedro Melo. Allegro ma non troppo ACADEMY OF MUSIC Room 339 II. baritone saxophone Jay Ong (1995): Transit Sketches II for saxophone quartet (premiere performance) Zechariah Goh (1970): Homage Daniel Yiau (1992): Sax Drive! (premiere performance) Alexander Oon (1992): The Serpent About the Program One of the very few leading professional saxophone quartets in Singapore. 132 . 81 Maurice Ravel (1875-1937): Berceuse ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Xin Saxophone Quartet MASTERCLASS ACADEMY OF MUSIC Michellina Chan. Jay Ong. alto saxophone Yi Xiang Ang. Xin Antoine Flores.

Claude Debussy (1862-1918): Yuiko Ogawa. Tomoyuki Yamashi. Sadahito Tatyana Klushkina. V. Toshikazu Nagase. Norihiko Takiue. CROATIAN NATIONAL THEATRE 15:15 Japan Saxophone ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Orchestra THURSDAY . Tatyana Kazmiruk. Kritis the quartet will also be performing the popular Homage for saxophone George Metaxa (1899-1950): A song quartet by Dr Zechariah Goh (Head of of Abay (arr. Nathan Mertens. Yuki Inoue.Shinichi Iwamoto. THURSDAY | 12/07 /2018 | for a 3rd piece for saxophone quartet Pedro Iturralde (1929): entitled Transit Sketches II which has Suite Hellenique been inspired by the sounds heard Kalamatianos on Singapore's public transport. Tatyana Kazmiruk) Composition at the Nanyang Academy of Camille Saint -Saëns (1835-1921): Fine Arts in Singapore) and The Serpent The Swan (arr. Mizuki Iwabuchi. Rui Ozawa. Kazuo Tomioka. Mastushita. Yo Libertango (arr. Makoto Asari. Makoto Hondo. Tatyana Kazmiruk) Yumi Koike. Ikue Deux Mouvements Hashimoto. Alongside. Hiroshi Hara. André Waignein (1942-2015): Kenta Saito. saxophone Nishimoto. Masaya Astor Piazzolla (1921-1992): Yamaura. Jun Tatyana Kazmiruk. Mayumi Tsuchida. Clair de lune (arr. Hiroko Ralph Martino: A Gershwin Fantasy Suzuki. piano Kunisue. Daniel Lim Valse for a spirited piece Preta. Sayaka Takeuchi. Chihiro Maruta. Junishi Sato. Yumeko Ivanov) Miura. Katrina Sawyer. Shinichi Iwamoto. saxophone Aki Tanaka. Ryo Nakajima. Hideki Azuma. Riko 133 . They will also be partnering with recent Funky Singaporean RNCM graduate. Karin Suwa. Lev Mikhailov) by Alexander Oon (Winner of the Peru Embassy Tumi Award in 2016). Kana Watanabe. conductor Saxophone Revolution Yushi Ishiwata. Mie Yamamoto.

Tsurukai Nami. Leon Firšt (1994): Hidden Motives Ryota Nomura. Gentaro Koyama. Keito Maruba. Yuki Kazami. Ikuya (premiere performance) Mochizuki. Miyu Yokoyama. Hisashi Onuki. Sumichika Luka Jamnik (1982): Pena prelom Arimura. Taewook Ahn. Mio Yahisa. Keiji Munesada. Shinichi Iwamoto) 15:30 STUDENT CENTRE MM Center Domen Koren and Sae Lee Matthias Kranebitter (1980): Concerto for alto saxophone and MIDI orchestra Ana Horvat (1985): Sax And The Machine for alto saxophone and kyma Dubravko Detoni (1937): Les messages de Xénia 134 . Yui Kimura. Sae Lee. piano Miki Isogai. Matej Bonin (1986): Momentum II Kyo Huruki. Tomoki Kaneko STUDENT CENTRE Theatre &TD Big Hall Taruya Masanori (1978): Princess Kaguya (arr. saxophone Tadayoshi Kusakab.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | Sakamoto. Domen Koren. Jun Shiozuka. Dialogue du vent et de la mer (arr. Ryuma Kawachi. trois esquisses symphoniques pour orchestre 3. Hirotoshi Sato. Shinichi Gordan Tudor Iwamoto) Claude Debussy (1862-1918): La mer. Natsumi Kumagishi. Nozomi Sakai. Miki Yamazaki. Tetta Chino.

lute Bernard Homan. soprano saxophone Theatre &TD Semicircular Hall Simon Brew. piano Dubravko Detoni (1937): They call me Tryor for lute. tenor saxophone Jeroen Vanbever Jay Byrnes. saxophone Ivan Batoš. tenor saxophone and piano Guillaume Connesson (1970): Techno-Parade for lute. baritone saxophone Gareth Farr (1968): Goa Lawah Keyna Wilkins (1967): Onyx Peter Liley (1994): At Leisure Suite ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Trio Sequenza THURSDAY Ian Wilson (1964): motherFUNK! Jeroen Vanbever (1990): Vibrant! (premiere performance) 16:00 ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Australasian Saxophone Quartet ASAX-Q Marta Šomođi Homan. soprano saxophone and piano 135 . alto saxophone Michael Jamieson. THURSDAY | 12/07 /2018 | STUDENT CENTRE Joseph Lallo.

Clifford Christopher J. saxophone Hannah Creviston. piano 136 . Andy Wright.Jackie Lamar. Leaman and Hannah Benjamin Facundo. conductor LECTURE My approach and methods in teaching of classical and jazz music for saxophone. Wen. Shawn O’Kelley Philip Wharton (1969): Phantasms Imps Aparitions Spectre (premiere performance) Craig Wadley (1970): Groovin' Goliath (and the Slingshot of Doom) (premiere performance) Neal Postma.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | JAZZ & CABARET Adam Silverman (1973): The Things CLUB KONTESA That Go (premiere performance) Carter Pann (1972): Vultures Andrey Turygin 16:45 CROATIAN NATIONAL THEATRE The Arkansas Saxophones Choir . saxophone Cliford Leaman. Creviston Andrew Allen. 16:15 ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Neal Postma. Some of secrets in repairing of saxophones. Chris Beaty. Druid Wen. Barrick. Caroline Taylor. Jaren Nickerson. Andy Y.

from the very irst moment of their appearance. It explores these elements by Paul Elwood (1958): Cuchina trying to imagine their genesis. soprano saxophone THURSDAY Iván Solano. electronics Iván Solano (1973): Hana (premiere performance) About the Program Sue McKenzie. cello done by many composers in and out of Japan. Paul Elwood (1958): Incident at Max’s Even if a player is on stage and performs Paul Elwood (1958): Ivaravi the piece – including movements. Philippe Geiss (1961): Three High at least not in the body of the score. saxophone Hana for female soprano saxophone player and electronics. explores many Philippe Geiss. saxophone of the elements of Nô but not in a Paul Elwood. A Notes for two saxophones poetic and magical music universe that relies feelings to images… A fantasy tale of the imaginary birth or the soul of Nô in it's world premiere at 2018 Zagreb Saxophone Congress. 137 . nor is there a text. expressions and gestures – there are no Paul Elwood (1958): Nice Folks roles or characters. banjo traditional way as it could have been Susan Mayo. THURSDAY | 12/07 /2018 | STUDENT CENTRE STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall Theatre &TD Big Hall Yui Sakagoshi and Iván Sue McKenzie and Guests Solano Philippe Geiss. Paul Elwood and Susan Mayo Yui Sakagoshi.

alto saxophone (premiere performance) Cantus Ensemble Berislav Šipuš and Lars Mlekusch. conductors Davorin Kempf (1947): In Modo Classico for saxophone quartet and ensemble soloist: Ardemus Quartet* Frano Đurović (1971): Check Ignition And May The God’s Love Be With You.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | CANTUS & SAX MARATHON 17:00 Nina Šenk (1982): Schnitt for alto saxophone and ensemble ACADEMY OF MUSIC Blagoje Bersa Hall soloist: Jan Gričar*. concertino for baritone saxophone and ensemble soloist: Tomislav Žužak* (premiere performance) 138 .

electronics and contemporary ensemble soloist: Clément Himbert* soloist: Henrique Portovedo* THURSDAY (premiere performance) Pierre Jodlowski (1971): Coliseum 2 for saxophone soloist. THURSDAY | 12/07 /2018 | Alex Nante (1992): Sol Negro Olli Virtaperko (1973): Multikolor soloist: Evgeny Novikov soloist: Joonatan Rautiola* Gérard Pesson (1958): Blanc mérité Michael Edwards (1968): Hotpo for saxophone and ensemble for alto saxophone. chamber ensemble and electronics soloist: Marie-Bernardette Charrier* Jean-Denis Michat (1971): Reverie soloist: Asia Fateyeva (premiere performance) *Selmer artist 139 .

pioneering works of Marcel Mule (France). Sigurd Rascher (Germany). and Elise Hall (United States) (Chautemps. is increasing within the world of classical saxophone. Nevertheless. wind down Slowly Turning Spin LECTURE ACADEMY OF MUSIC New music impacts on ways of Svetislav Stančić Hall teaching saxophone Doug O'Connor and About the Lecture Osnat Netzer The scale of experimental music.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | ACADEMY OF MUSIC Dag O'Connor. composers have only taken an interest in it rather progressively. piano Duo Montagnard Rodrigo Bussad Cesar (1985): Kundalini Osnat Netzer (1979): Pillars Baljinder Sekhon (1980): Sonata of Puzzles Never-ending Jigsaw Dead End Labyrinth Crossword on Fire ACADEMY OF MUSIC Room 339 Joseph Murphy. Kientzy and Londeix. Thanks to the relentless. before ever writing for reputed saxophonists. saxophone Matthew Slotkin. many reknown composers have since written ground-breaking works which have lead 140 . saxophone Fran Lhotka Hall Osnat Netzer. 1987). or contemporary music. guitar Jennifer Lachaine Baljinder Sekhon (1980): Balancing Act Gregory Wanamaker (1968): Taking Turns Wind up.

aimed at mastering the Works are dedicated to MAC Saxophone high-pitched register. the generally desired efect and interpretive saxophone Stefano Pecci. on the world of classical saxophone. 141 . are now all greatly inluenced. physical internalization of these same techniques (Caldwell. by experimental music. composers from all over write undeniably compelling 17:15 work for saxophonists of diverse ACADEMY OF MUSIC backgrounds. three Simone Movio (1978): Zahir V works composed in three diferent Rafaele de Giacometti (1988): contexts. Béland's Concerto for Soprano Saxophone and Orchestra. this 'scripted screech' Alex Sebastianutto. both in character and mindset. Although some are less Vaclav Huml Hall well known. Utimately. tenor saxophone is discussed in three distinct contexts. 1987). An educational paradigm shift is desirable in order to adapt. As a result. Luis Lanzarini. let us mention Claude Delangle. as well as exploring it and composing for it. amongst the better known. It is evermore changing and imposing. alto saxophone More precisely. Timothy McAllister. all necessary to the script. 1993). It articulates the main characteristics used in this register. 2015). it goes without saying that teaching methods and techniques for saxophone should integrate the shift afecting how saxophonists are now performing. axes: the complete understanding of teaching techniques (Bart. the amplitude of experimental music's impact is demonstrated. Nowadays. baritone this register: Albright's Sonata for Alto saxophone Saxophone and Piano. Bearing in mind (premiere performance) these works and their contexts. each representing a diferent use for Valentino Funaro. soprano saxophone techniques. and Leroux's Un lieu verdoyant. and distinguishing between studying. yet which we may all examine Foglie d'acero from the same angle. This proposed lecture describes the saxophone's altisimo register as a recurring script THURSDAY for experimental saxophone music. THURSDAY | 12/07 /2018 | the way to expanding the saxophone repertoire. and progressively moving towards a more self-constructed form of knowing 'the screech' (Shively. and Jean-François Guay. rest around three Quartet. further points for consideration on teaching About the Program techniques. MAC Saxophone Quartet Interpreting classical saxophone.

baritone saxophone saxophone Cesare Saldicco (1976): Spire VII for Mark Watkins (1961): The Wrong Tree soprano saxophone and electronics (premiere performance) (premiere performance) Mark Watkins (1961): I Got Nothin’ About the Program but Nothin’ (premiere performance) Lunula was composed in 2005 by Mark Watkins (1961): Lucy the Dog Roberto Vetrano and it is inspired by a (premiere performance) Paul Klee’s poem. On the other hand.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | 17:30 17:45 JAZZ & CABARET STUDENT CENTRE CLUB KONTESA MM Center Four Saxophone Quartet Andrea Carrozzo Roberto Vetrano (1982): Lanula for Mark Watkins. alto saxophone Ivan Fedele (1953): High . The piece is built on the continuous alternating and ighting Mark Watkins (1961): Cuidado of two opposite musical elements. tenor saxophone memoriam Miles Davis for alto Jon Gudmundson. The piece is inluenced by the jazz music in diferent perspectives 142 . High (“in memoriam Miles Davis”) was composed originally for trumpet by Ivan Fedele and transcribed in 2013 for saxophone. soprano saxophone alto saxophone Ray Smith. the other mentions the idea of the arc. (premiere performance) One refers to the idea of cyclicity that corresponds to the alternation of morning and night.In Sandon Mayhew.

for saxophone and electronics The piece is divided into three main sections: "Like a standard" corresponds Joshua Keeling (1982): In Rareied Air to the presentation of the theme and its Pierce Gradone (1986): Keep the development. Others are encountered once and referenced later only indirectly. And in still community of electroacoustic concert other forms. is the latest work of a big project. Theatre &TD Semicircular Hall excitement. Instead of reproducing or mimicking this sound. the symbol demonstration to the saxophone THURSDAY of the Chinese Yin-Yang. and and interpolation of the main diachronic dynamics. One may imagine traversing an STUDENT CENTRE environment where beauty. In Rareied Air revolves around a few contrasting thematic ideas. In the writing. two gestures collaborative interchange between and two conlicting ideas are compared. Keep the Balance on the Back Curve is an hommage to the saxophone sounds that early on deined my impression of the instrument . The spiral. and treachery can exist at Katherine Weintraub the same time. a newly commissioned work. wildly overused sound of rock saxophone of the late 1970s. THURSDAY | 12/07 /2018 | and it reminds the listener to the Joshua Keeling (1982): Ñamandú essence of extemporized invention. can be found in performer or computer operator. each time experienced with a new perspective. a universal symbol need for a click track or an additional found in nature and art. In Spire VII the composer music that allows the soloist maximum worked about the idea of repeatability lexibility of timing. performance and compositional style. dedicated soloist accompanied by computer. "Rif (premiere performance) and special(s)" develops a rhythmic and virtuosity aspect before the return of About the Program the theme. as a memory. The title is drawn from an obscure song from a forgotten Walker Brothers album that features an absolutely unhinged solo by Alan Skidmore which inspired this piece. which will feature a virtuosic alto saxophone has been worked since 2009. expression.the heavily-chorused. it is composed of for saxopohone and electronics lyrical and contemplative phrases. or places. Spire VII by Cesare Saldicco Ñamandú. 143 . "Song and variation(s)" Balance on the Back Curve in a slower tempo. composer and performer. The to solo instruments (with or without interactive electronics follow and react electronics) and inspired by the concept to the performer in real time without the of spiral. mystery. they are linked by the same advanced contemporary saxophone harmonic spectrum. Some places are visited and revisited throughout the piece. and will feature however. The piece is a result of element. This performance will be an excellent in the double helix of DNA. many situations: in the form of galaxies. what I’ve attempted is a kind of deconstruction that captures the palpable energy it signiies.

soprano saxophone William Street. alto saxophone Keiji Munesada. piano performance) Evan Hause (1967): Windy Day Poem David Stambler (1963): Phaedrus ACADEMY OF MUSIC Waking (premiere performance) Fran Lhotka Hall Fernando Lerman 144 . saxophone Chen Yi (1953): Feng 2 (premiere Hannah Creviston. baritone saxophone Andriy Talpash (1974): Widdendream for solo alto saxophone and saxophone quartet (premiere performance) David Stambler. tenor saxophone Richard Dirlam.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | Fernando Lerman (1968): 18:00 Sonata para saxofón Chacareroso ACADEMY OF MUSIC Reo y misterioso Svetislav Stančić Hall Huaino con acelere Quatour International (European premiere) de Saxophones 18:15 ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall David Stambler and Hannah Creviston Jean-Pierre Baraglioli.

performed and Hefeng Fan. THURSDAY | 12/07 /2018 | About the Program 18:30 Xiao Gang was born in Chongqing in 1955. Shurui Fan. Heng Wang. YUSHENG LEE. TV series and stage plays. the and Music Conservatories orchestral music Dance Suite. graduated from Si Chuan CROATIAN NATIONAL THEATRE Conservatory of Music in 1982. Chen Yi is the Distinguished Professor at the Conservatory of Music and Dance in the University of Missouri-Kansas City. But the raw. Major composition teachers were Profs. Her music is published Tong Yang. Chou Wen-chung and Mario Long as Rivers for saxophone Davidovsky. labor people while working sing songs about the lourishing life in the grand mountains and rivers which nowadays has gradually disappeared. Ang Li. of Music in Beijing. and DMA from Yafel Lin Columbia University in New York. the Chinese-American composer Dr. Yukun Lu. CONDUCTOR High as Mountains. Zehao and MA from the Central Conservatory Zhang. Shijie Song. She holds BA Jian Huang. Pei Li. and the recipient of the Charles Ives Living Award from the American Academy of Arts and Letters. He is currently professor at the composition The United Saxophone department of Si Chuan Conservatory of Music. As a proliic composer who blends East and West traditions. He has been widely in China praised for his numerous compositions for ilms. transcending cultural and musical boundaries. by Theodore Presser. desolate voices THURSDAY will remain in music and memory forever. Zeyu Feng. ensemble (premiere performance) Chen Yi (1953): Suite From China West for saxophone ensemble Introduction Zang Songs Miao Dance (premiere performance) 145 . Wu Xiao Gang (1955): High as Mountains Zu-qiang. the piano suite Childhood. His representative works include Ensemble of Universities the symphony Ba Shu Language. Long as Rivers - Introduction: In Ba Shu are the Kaishan and Chuangong Haozi. recorded worldwide. Dayu Gao.

Cunningham *supported by Istituto Italiano di cultura Zagabria About the Program Enzo Favata once again is able to generate unique emotion in a sound journey without limits. ethnic wind instruments (Sardinia and Armenia) trunfa (wind harp of Sardinia). and video in a live Jazz peformance interactive performance environment. headed for deep space. saxophone (small bandoneon). Cunningham. Enzo Favata plays soprano sax. TALK IN A WHISPER 146 . live electronics. traveling on a Starship full of world lavors. an original sound geography of the Earth from a cosmos view. loops James E. piano 18:45 STUDENT CENTRE MM Center Glen Gillis and *Enzo Favata (1956): Starship James E. ancient forgotten sounds and future melodies. bass clarinet. Cunningham (1954). drums Ivar Roban Križić. doublebass Enzo Favata Hrvoje Galler. concertina Glen Gillis. pre-recorded source material. Glen Gillis (1956): Suite for didgeridoo and JAZZ & CABARET saxophone CLUB KONTESA One Pitch Slide Andrey Turygin Multi-Pitch (premiere performance) About the Program The duo involves the use of real-time captured digital convolution reverb and high-speed computer processing with the goal of integrating acoustic instruments (traditional saxophone and non-traditional didgeridoo). didgeridoo and pedals laptop. which are shaped archaic landscapes. sopranino sax.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | STUDENT CENTRE guest musicians: Theatre &TD Big Hall Janko Novoselić. James E.

piano Detlef Bensmann. bassoon Alison C. Detlef Bensmann (1958): Two trans. Detlef Bensmann) 147 . baritone saxophone Summer Autumn Raymond Moulaert (1875-1962): Andante. THURSDAY | 12/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC 19:00 Fran Lhotka Hall ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Whekau Trio Bensmann Saxophone Quartet THURSDAY Mark Hobson. kalte und warme Moldau (arr. Mark Hobson) Butterlies in Love Philip Norman (1943): Plato's Cave Pande Shahov: Saxophone Quartet Shadows Urban Rains Light November Beyond the Cave Oro Bedřich Smetana (1824-1884): Vltava / Die Moldau Die Quele. saxophone Craig Bradield. Fugue et Final Winter Spring (arr. alto saxophone Astor Piazzolla (1921-1992): Four Pai Liu. tenor saxophone Seasons of Buenos Aires Ninoslav Dimov. Holden. Jose Bragato. soprano saxophone Philip Norman (1943): Lament Tianhong Wu.

T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall 19:15 Sumika Tsujimoto ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Taimur Sullivan and Zach Shemon Sumika Tsujimoto. Broadway night T. IV. which was released last year. spectacle of world famous ilm music (arr. bagpipe. saxophone Sumika Tsujimoto) Zach Shemon. lute. Shemon) Marcos Balter (1974): Landscape About the Program of Fear for sopranino and soprano "Aerophone" is a new ‘electronic saxophone (European premiere) saxophone’ produced by Roland. Dreamy dawn Giacinto Scelsi (1905-1988): Ko-Lho III. aerophone Sumika Tsujimoto (1991): Amaoto (premiere performance) Jacob TV (1951): Sho-Myo. The Aerophone has the same ingering system as the saxophone but incorporates the same variety of sounds as one inds on a synthesizer. Taimur Sullivan. saxophone Roberto Molinelli (1963): Four David Biedenbender (1984): Staying pictures from New York for the Night for soprano and alto saxophone and symphony orchestra saxophone (European premiere) I. 148 . Sullivan and Z. Sentimental evening for soprano and alto saxophone (arr. etc. erhu. trumpet and traditional instruments like shakuhachi. We can play many sounds of instruments of orchestra like violin.

G. conductor THURSDAY Rosario Giuliani .James Hanley: (Back Home) Indiana solist: Attilio Berni 149 . THURSDAY | 12/07 /2018 | Dorothy Fields .Jerome Kern: The 19:30 way You Look Tonight solist: Branford Marsalis* VATROSLAV LISINSKI CONCERT HALL Jazz Orchestra of Croatian National Television Andreas Marinello. Barker: Suite et Poursuite solist: Rosario Giuliani* Charles Mingus: Goodbye Pork Pie Hat Robert Bachner: One More Time solist: Krzysztof Urbansky Ballad MacDonald .

Perico Sambeat: How long has this been going on solist: Perico Sambeat Walter Geromet (1979): Surprise Walter Geromet (1979): Opacity Walter Geromet (1979): Trieste Walter Geromet (1979): Renacer (premiere performance) Walter Geromet (1979): Music is not a style (premiere performance) 20:00 STUDENT CENTRE Theatre &TD Semicircular Hall Jonathan Nichol *Selmer artist ** performance supported Marvin Lamb (1946): HERD! (premiere by Morgan Fry mouthpieces performance) 150 .T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | Victor Goines: Crescent City Express solist: Victor Goines 19:45 STUDENT CENTRE MM Center Walter Geromet Perico Sambeat: Epicuro solist: Perico Sambeat George Gershwin .

Joanna Blejwas. Máté Bencze. Ferenc Takács. alto saxophone 5 (white E pawn). Tamás Szitás. alto saxophone 1 (white A pawn). alto saxophone 2 (black B pawn). alto saxophone 8 (white H pawn). Dávid Szabó. tenor saxophone 2 (white king's knight). Barna Báni. sopranino saxophone ZRINJEVAC PARK (white queen). Anja Kožuh. 21:00 Timotej Jerman. baritone 151 . conductor saxophone 1 (black queen's bishop). alto saxophone 7 (black G pawn). baritone saxophone 1 (black queen's rook). alto saxophone 7 (white G pawn). THURSDAY | 12/07 /2018 | SLOVENIAN SAXOPHONE 20:30 ORCHESTRA SOS Lev Pupis. Jovana Joka. soprano Pavilion Zagreb outdoor saxophone 1 (white queen's bishop). sopranino saxophone Consort (black queen). Gergő Lupek. Ita Nagode. soprano saxophone 2 (black king's bishop). Domen Koren. tenor saxophone 2 (black king's knight). Nika Deželak. Valeria Kučan. alto saxophone 8 (black H pawn). Larisa Marjanovič. Lan Meden. alto saxophone 3 (black C pawn). alto saxophone 5 (black E pawn). Rok Volk. baritone saxophone 1 (white queen's rook). Mónika Soós. alto saxophone 3 (white C pawn). alto saxophone 4 (black D pawn). Davor Loštrek. Eszter Tóth. Marcell Horváth. performance) Irena Šmid. alto saxophone 1 (black A pawn). soprano Miha Rogina. Marcell Vincze. soprano saxophone saxolosax 2 (white king's bishop). Matjaž Škoberne. Zsuzsanna Szendrői. István Szaller. alto saxophone 4 (white D pawn). Zsóia Mészáros. baritone saxophone 2 (white king's rook). Weronika Partyka. alto saxophone 2 (white B pawn). alto saxophone 6 (black F pawn). tenor saxophone 1 (black queen's knight). CROATIAN NATIONAL THEATRE bass saxophone (white king) SOS Saxophone Orchestra HUNGARIAN SAXOPHONE and Hungarian Saxophone CONSORT Bence Szepesi. Noémi Szőke. alto saxophone 6 (white F pawn). tenor THURSDAY Marvin Lamb (1946): HERD! (premiere saxophone 1 (white queen's knight).

traditional music from soloist within the orchestra – the one that Colombia (premiere performance) represents the piece in question. each of them representing individual Latin American suite for saxophone moves in the game (2 introductory quartet (premiere performance) movements. Tokyo Rock'n' Sax) 152 . baritone saxophone piece: Sopranino – Queen. 61 moves and the Black’s Carlos Gonzalo Guzmán-Muñoz resignation). Each saxophone in Agustín Castro. 8 Altos – Pawns. Each saxophone orchestra represents Esneider Valencia Hernández. one player – the white orchestra a soprano saxophone player with white pieces (Fischer). The composition uses complex rhythmics. leader of the project Igor Lunder (1969): Chess Game for two saxophone orchestras (premiere performance) About the Program The Chess Game for two saxophone orchestras is a musical setting of the chess game.Highway Star (arr. King Crimson . Each 21:30 piece has its own characteristic motif. Colombian Composers The composition is about 80 minutes long. conductor Lev Pupis. MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS Viktor Nagy. It consists of 64 short movements. it presents interesting sound efects. 2 Tenors – The Colombian Saxophone: Two Knights. Tokyo Rock'n' Sax) Deep purple . tenor saxophone the orchestra represents a certain Cesaar Villamil. the Javier Ocampo.21st century Schizoid Man (arr. which emphasizes the dramatic PARK ZRINJEVAC atmosphere of the match. Tokyo Rock'n' Sax) Led Zeppelin . and by using numerous unconventional playing Tokyo Rock'n' Sax techniques. which appears in all of its moves. 2 Sopranos – Bishops. alto saxophone black orchestra a player with black pieces (Larsen). Juan Carlos Valencia (1978): Caovva. played by Robert James Fischer (USA) and Bent Larsen (Denmark) at the Portorož Interzonal tournament. Each move(ment) features a (1972): Pecowë. bass saxophone (black king) Caovva Saxophone Quartet Miha Rogina. 2 Baritones – Rooks and Bass Pieces for Saxophone Quartet by – King.Communication Breakdown (arr.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | saxophone 2 (black king's rook). on 16th August 1958.

Kay Zang Gregory Wanamaker (1968): Still Life: Loïe Dances for 12 saxophones Jérémy Hudry(1986): Vérités Imag- inaires 1 for a saxophone trio LECTURE Etienne Rolin (1952): Airs de Famille About “Rapsodie pour saxophone et – sax . Tokyo Rock'n' Sax) THE NIGHT OF CLAUDE DEBUSSY – A TRiPTyH WITH MUSIC AND ABOUT MUSIC 22:30 Jérémy Hudry: Vérités Imaginaires 2 for saxophone trio THURSDAY ACADEMY OF MUSIC Lucas Fagin (1980): Ilusionario for 9 Blagoje Bersa Hall saxophones Jean-Michel Goury & a) Pipe Dream (chimères. Tokyo Rock'n' Sax) Jungle (arr. Noa Mick.Over Drive Tokyo Rock'n' Sax) Tokyo Rock'n' Sax .Roundabout Gun's N Roses .B (arr. THURSDAY | 12/07 /2018 | Yes . Tokyo Rock'n' Sax) Queen . Cheng Yyang.Bohemin Rhapsody (arr.Battery Tokyo Rock'n' Sax . Yoann Hameon.émotion) / The Merchant of Stars (dreams. orchestre” of Claude Debussy phones and declaimer.minute . Tokyo Rock'n' Sax. illusion) Friends Sax Ensemble b) Le Marchand d’Etoiles (rêves.Drift Metallica .for 9 saxo. emotions) 00:00 ACADEMY OF MUSIC Blagoje Bersa Hall Jean-Marie Londeix Quentin Darricau. Wilson Pofenberger. Yuka Nojima. Don-Paul Kahl. Saki Tanaka. Fabien Vergez.Welcome to the (arr.opera . (translation by William Street) 153 . Thomas Gauthier. Shiho Yoshinari. Laurent Matheron.

Y. alto saxophone and Bucoliques en Pamphylie. 2nd Jean-Michel Goury. piano (and prepared). saxophone chapter) Sophie Goury. saxophone (soprano. 1st chapter) piano (arr. piano épitaphe (First epitaph – 156th Marie-Christine Josset. alto-lute and piccolo). lute Bernard Carlosema (1949): Premiere Yves Josset. Josset) Bahaa el Ansary (1991): Les Bilitis et Mnasidika (premier Courtisanes égyptiennes (Egyptian performance) Courtesans – 105th chanson from Epigrammes dans l’île de Chypre. 3rd . piano/celesta chanson from Tombeau de Bilitis (Bilitis’ Grave) Claude Debussy (1862-1918): Chansons de Bilitis from Pierre Rodrigo Lima (1976): Chant pastoral Louys’ 7 Epigrammes antiques for (Pastoral Chant. celesta and declaimer Bucoliques en Pamphylie – excepts (1st chapter): Jean-Luc Hervé (1960): La Pluie (Rain – 9th chanson) Mike Kuehn (1967): Le Tombeau des Naïades (Naïades Tomb – 46th chanson) Elégies a Mytilene – excerpts (2nd chapter): 154 . 2nd chanson from celesta. alto and tenor).suite of new chansons for lute chapter) (transverse. 1st chapter) Epigrammes dans l’île de Chypre– excerpts (3rd chapter) Mark Engebretson (1964): La Pluie au matin (Morning Rain – 154th chanson) Thierry Alla (1955): L’ Eau pure du bassin (Clear Water from Pool – 112th chanson) Simone Movio (1978): La Métamorphose (Metamorphosis – 58th chanson from Elégies a Mytilene.T HU R S DAY | 1 2 / 0 7 / 2018 | François Rosse (1945): Psapph – 48th 1:30 chanson) André Hamel (1955): Le Tombeau ACADEMY OF MUSIC sans nom (Nameless Grave – 59th Blagoje Bersa Hall chanson) Quatuor Apollinaire Pierre Grouvel (1939): La Rivière de la forêt (Forest River – 13th chanson from Bucoliques en Pamphylie. lute.

THURSDAY | 12/07 /2018 | THURSDAY 155 .

.

friday 1 3 / 0 7 /20 18 .

Pantagiotis The and I-An 13:15 Virna Duo hen Master. ture Vanbever damericano Alfonso Barry Jasen Duo Novum & Zerkalo 12:15 Han. of Zagreb Italiano of Music of Music of Music National of Zagreb &TD MM &TD July 13th Stančić Lhotka circular French di Cultura Bersa Hall Huml Hall Room 339 Theatre Auditorium Center Hall Big Hall Hall Hall Hall Pavilion Zagabria 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 Team Duo Altera 9:15 Elizabeth Bando Merism Rosinbum 9:30 Duo Lecture Duo Misstiq 9:45 10:00 Tyler Flow. Anja Po-Yuan Ku UTRGV ers and Nedremo and Saxophone Hannah Lien Daniele and Anders Carrie 10:15 Frederick Creviston I-An Chen Eric Nestler Ensemble Saxophone Panzitta Abelseth Kofman Hemke Lecture 10:30 Masterclass Duo Lecture Workshop Internation. guided 13:30 Quartet of Lecture Lecture Quatro tour the British Tempera- Army menti 13:45 Diago 14:00 D’ADDARIO Ryo Nathan José- TIME Nakajima Cuarteto Mertens. umentary Lecture ble Nishioka tion Movie Conduc- tor: Lars Mlekusch 15:30 MA Duo 15:45 . Saxophone Padilla Crockroft Chelfi and Claude String Quartet and SOS Filip Fak no-LeMoine Delangle Quartet Duo Lecture 12:30 Orchestra Jefrey SaxoVoce Vickers and Henrique 12:45 and Ken- neth Tse Portovedo 13:00 Abliage Jonathan Yeomin Yun Duo and Fragments Hulting-Co. and Saki Presenta.Quartet D’Addario Jones Sax Ensem. Windgauge al Youth Duo 10:45 Saxophone 11:00 Scott Sand. Orchestra Saxo- berg and Jessica phon-en- Logan Palm Trio Matthew Maxfield Mark semble 11:15 Banister Sebald Watkins Berlin and Casey 11:30 Lecture Dierlam Ignite Duo 11:45 Giuseppe 12:00 Tomislav Ros Lec.Skyftas Household Chen Kljaković class Division Aleksandar Alex SAXOPHO- Saxophone Šarović Bradbury BIA. Geofrey Modesto Dirk Zygar and Yuto Itálica Andy Elizabeth Deibel 14:15 Documen- Jean-Denis Kiguchi Matthew Wright Rosinbum tary Movie Michat Younglove 14:30 Lecture Shanghai and Jessica and Zahir Voigt-Page Duo Antip- Conserva- Saxophone Panel odes 14:45 tory Funote Quartet Saxophone 15:00 Sergey Ensemble Kolesov and Joonatan Rautiola Duo Aki Ito Adam Meraki and Pieter Makoto Alstair Misato Saxophone Fabio Frederic Saxophone Pellens Hondo Heath Wright 15:15 Hanawa Quartet Sammarco Fiard Doc. Jeroen Iberosu- Žužak. f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | Friday Academy Academy Theatre University Istituto Academy Academy Academy Croatian University Theatre Theatre of Music of Music &TD Semi.

of Zagreb Italiano of Music of Music of Music National of Zagreb &TD MM &TD July 13th Stančić Lhotka circular French di Cultura Bersa Hall Huml Hall Room 339 Theatre Auditorium Center Hall Big Hall Hall Hall Hall Pavilion Zagabria 16:00 Glen Gillis Capitol New Age Carlos and Bonnie Saxophone Saxophone Canhoto 16:15 Nicholson Stacy Mau. Ensemble taine 20:00 Slovenian Armed 20:15 Forces Band 20:30 Conductor: Amphi Duo 20:45 Andreja Šolar 21:00 Soloists: Nicolas Arsenievic Jerome Laran Mobilis Saxophone 21:15 Quartet Preston Duncan and Ramonet Rodriguez Phil Pierick Free Im- 21:30 provisation Session 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 .Quartet Quartet gans and The Ivan Solano Claude Diego Carolyn J. Niobé pis Jennifer Saxophone Lachaine Quartet 18:45 Johannes 19:00 Carinthia Ernst Quartet Ensemble and Gabriel Sofer Duo Lecture 19:15 Nexas de Sax. Australian Lecture 16:30 and Odile Bryan Saxophone Silver Reed Vergari and Delangle Duo Antonio Orchestra 16:45 Aprile 17:00 The Rev Raum- Duo En- Zeyu Feng Saxophone Musik für tre-Nous Gabriel 17:15 Quartet Saxophone Piqué and Michael Casey Chamberlin Angela 17:30 Dierlam Lecture Cascatelle Space. Lipuš Saxophone ophones 19:30 Quartet Bordeaux Impetus Nou. fri DAY | 13/07 /2018 | Friday Academy Academy Theatre University Istituto Academy Academy Academy Croatian University Theatre Theatre of Music of Music &TD Semi. Ian Christopher Saxophone Hargest DeLouis 17:45 Quartet and Nadine Shank 18:00 Span- John ish-Amer- Nichol William ican Ra+ Trio and Hanah Street and 18:15 Saxophone Mark Creviston Viktoria Quartet Kraszewski Reis- Lecture 18:30 wich-Dap. Saxophone 19:45 velle-Aqui.

Le Coucou au fond des bois The irst part Elégie seems mournfull and Voliére the melody slowly moves. The second movement develops with obsessive ostinating rhythm in very passionate and iercer movement.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | STUDENT CENTRE 9:00 MM Center ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Team Bando Duo Altera Kuninobu Bando. soprano saxophone Naoto Bando. The second movement Le Cygne begins with pointed notes in piano and a Final three-note cell from saxophone which are the base for longer melodies. alto saxophone Junko Saito Bando. piano Alice Lin. but in short Aquarium time he rewrote it for saxophone and Personnages à longues oreilles piano and for saxophone and orchestra. piano Camille Saint-Saëns (1835-1921): Erwin Schulhof (1894-1942): Le carnaval des animaux Hot Sonate (arr. 160 . Junko Saito Bando) Karel Husa (1921-2016): Introduction et Marche royal du Lion Elégie et Rondeau Poules et Coqs About the Program Hémiones Karel Husa's Elégie et Rondeau was Tortues composed in 1960 and published in 1961 L'Eléphqnt by Leduc. but suddenly its destructed by jarring thrills and Pianistes agitation to calm again few bars before Fossiles Rondeau begins. saxophone Rie Yokota. tenor saxophone Tereza Novotná. The piece was meant to be a solo piece for piano. It is inspired by playing of Kangourous Sigurd Rasher.

and debunk III for saxophone duo (premiere the negative thoughts that lead to panic. saxophone The Critical Inner Voice: Overcoming Performance Anxiety Kezia Yap (1993): The Plains-Wanderer (premiere About the Lecture performance) I will discuss how to channel nervousness into an asset instead of a liability. saxophone LECTURE Mary Osborn. performance) discuss how to silence the critical inner Michael Jamieson (1981): Nga Manu voice that leads to stage fright. and / Bird Song Suite for two soprano explain how to get into "the zone" and saxophones achieve low (the relaxed state of mind Kea where the performer is energized and deeply involved in the music while skills Tui are executed automatically). fri DAY | 13/07 /2018 | UNIVERSITY OF ZAGREB Auditorium 9:15 Elizabeth Rosinbum ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Merism Duo Michellina Chan. This Jay Ong (1995): Transit Sketches F RI DAY lecture will deine. linked further by the representation of birds and the composers' personal relection of their 161 . examine. The music is drawn together by an underlying theme of light. Jinjun Lee (1990): Chasing (premiere performance) About the Program Merism Duo takes the audience on a musical voyage between Singapore. The end Ruru of the lecture will include a relaxation Piwakawaka exercise and Q&A session. Australia and New Zealand.

the native songbird whose beautiful virtuosic melodies are interrupted with deep. Noemi Szoke. bird-like chase. Jay Ong's Transit Sketches III is the third in a series of works evoking Singaporean culture. saxophone and the cheeky. cello or fantail. acrobatic Piwakawaka. Kea .f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | respective regions. Tui . and the strong Misstiq Duo sense of wanderlust many Australians carry. The three world premieres in this program have been speciically written to be performed at 9:30 the World Saxophone Congress in Zagreb STUDENT CENTRE 2018 by Merism Duo. Michael Jamieson's Nga Manu depicts four typical native New Zealand birds and their habitats. Ruru . that darts through the air changing direction in a split-second as it Máté Balogh (1990): Rubáiyát snaps up tiny insects in mid-light.a large. guttural groans. Hilda Szecsenyi. and as part of their Theatre &TD Semicircular Hall proceeding international tour. Kezia Yap's The Plains-Wanderer explores Australian landscapes and culture. Jinjun Lee's Chasing explores the interplay of the two saxophone's in a playful. of Omar Khayyám (premiere performance) Stanislava Gajić (1980): Echoes of Goldenpine Woods ACADEMY OF MUSIC Blagoje Bersa Hall DIVA Dance of the Nymphs Frederick Hemke Stanislava Gajić (1980): Night tranis (premiere performance) MASTERCLASS 162 . curious and sometimes destructive parrot found in the mountain ranges.the tiny native owl who inhabits the nocturnal landscape.

It is designed for musicians with all levels of yoga experience . saxophone practices involving movement. and attain optimal engagement for peak performance Hannah Creviston and anxiety reduction. lie and stand on. Christopher Mitchell (1983): Quiver F RI DAY for soprano saxophone and piano (European premiere) ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall STUDENT CENTER French Pavilion Po-Yuan Ku and I-An Chen Carrie Koffman Po-Yuan Ku. The workshop is approximately divided into thirds: 1/3 philosophy. It does not need to be speciic “yoga” or exercise clothing. achieve Tyler Flowers and low states. Optimize Performance: piano (premiere performance) Yoga for the Saxophonist 163 . If you have a yoga mat. Harvard (premiere performance) Medical School. fri DAY | 13/07 /2018 | About the Program 10:00 This one-hour clinic is designed as an investigation into yoga practice ACADEMY OF MUSIC and philosophy as a technique to Svetislav Stančić Hall enhance music performance. Hannah Creviston. piano and meditation with an emphasis on breath work. 1/3 breathing and meditation. you are welcome to bring that instead. which is designed based Dorothy Chang (1970): Afterlight upon recent research involving the for soprano saxophone and piano Tanglewood Music Center. Please bring a towel to sit. cultivate concentration and focus. and 1/3 movement and postures. We will include a series of yoga Tyler Flowers. postures. piano Michael Sidney Timpson (1970): Past MASTERCLASS Presents for alto saxophone and Know Flow.including none at all. although comfortable clothing is helpful. No special equipment is needed. saxophone I-An Chen. and the Kripalu Yoga Center.

saxophonist - university student Andrea Garcia . saxophone Jesper Nordin (1971): El pajaro con la quijada de burro for two saxophones and tape STUDENT CENTRE Theatre &TD Big Hall UTRGV Saxophone LECTURE: Ensemble Circular Breathing in Daily Practice About the Lecture We shell discuss: 1.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | Michael Sidney Timpson (1970): STUDENT CENTRE Petite-Partita for solo saxophone MM Center (premiere performance) Chihchun Chi-Sun Lee (1970): Anja Nedremo and Anders Cosmos for soprano/alto saxophones and piano (premiere performance) Abelseth ACADEMY OF MUSIC Room 339 Daniele Panzitta Anja Nedremo. Particular aspects and strategies 4. Acting the circular breathing on saxophone 3.saxophonist - university student 164 . Achievement of technical standards 2. Tunes and excercises Marcos Cabrera . saxophone Anders Abelseth.

LECTURE university student The Nightmare of Musician's Dystonia: A New Hope for Treatment Gabriel Fauré (1845-1924): Pavane Op. Brian Sparks) Lien Saxophone Duo Ulrich Schultheiss (1956): Witch Hunt (arr. Four Seasons 165 . Nigel Wood) Justin Writer: Splinter (premiere performance) Steven Verhelst (1981): Song for Japan (arr. saxophone Aoba Nakanishi (1966): Japan. Eddie Jennings) Charles Ives (1874-1954): Variations on America (arr.saxophonist . Rick Lopez) Sakura Endo. Malcolm. fri DAY | 13/07 /2018 | Azael Garza .university student Brandon Trevino .saxophonist - university student Juan Zamarripa .saxophonist - university student Fausto Reta .saxophonist - university student Marco Guzman .saxophonist - university student Joseph Valdez .saxophonist - university student Eric Nestler Cristina Gauna .saxophonist - university student Joe Guerra III . Brian Herald) Roger May (1974): Sax Circus Rick Lopez: Cantico del Alma (arr. saxophone Ikumi Furubajashi. her Reel (Funky Freuchie) .saxophonist - university student Andrew Olivarez .university UNIVERSITY OF ZAGREB student Auditorium Gerardo Garza .Irish Tune Vaclav Huml Hall from County Derry Percy Grainger (arr. Audrey Cupples) 10:15 ACADEMY OF MUSIC F RI DAY Richard Ingham (1954): Mrs.saxophonist .saxophonist . 50 (arr.

E.E. It may be a mixture of sadness. In this piece. grief. STUDENT CENTER Theatre &TD Semicircular Hall 11:00 Windgauge Duo ACADEMY OF MUSIC Room 339 PEPITO Ros Kuninobu Bando. I wrote this work as an ofering to Stormy Got and Calmy God. anger.9) ''Here are two spirals produced by two alto saxophones. a feeling of powerlessness and so on.9) Torrent Agony LECTURE Pepito Ros: The Ros Method 166 . conductor Suzuki is a Japanese composer also a chief priest at Buddhist temple.E. disapproval. is an abbreviation for After the Earthquake. I will use the preix for my work’s number until Japan’s recovery from the earthquake will be realized in all aspects)'' . Since March 11. (A.Tokuhide Niimi. saxophone Tokuhide Niimi (1947): Saxophone Spiral for two alto saxophones (A. something weighty has been hanging around my mind and it never disappears. This work follows Clarinet Spiral written in 2002. saxophone Taku Ueda. these emotions burst out in various appearances. Kazuma Juan Pedro Luna Agudo.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | Kazuma Suzuki (1968): Quatre Scènes 10:30 sur la Musique du Japon (premiere performance) CROATIAN NATIONAL THEATRE About the Program International Youth Saxophone Spiral for two alto Saxophone Orchestra saxophones (A.

saxophone Philip Parker (1953): Merry Music (premiere performance) 167 . We could say that this is a method for learning to read music in a global. What's more the * Because of my interest in building harmonization of diferent areas of the the tenor saxophone repertoire. The Celebration: A tribute to the classic player will connect and tune in more jazz saxophonist Paul Desmond (1925- easily with the other members of an 1977) ensemble or orchestra. The beneits of this method will bring the ensemble to About the Program express itself at its best. holistic and enjoyable way. improvisation (S. Bryan. Through this procedure. as well as Ronald Caravan (1946): Soliloquy and open-mindedness will be reined. with only Polarity 15 minutes training per day. the player Linearity will beneit from improved sight reading. yet interact. I brain allows its expansion of creativity. fri DAY | 13/07 /2018 | About the Lecture Neuroscience has recently shown clearly how diferent areas of the brain are specialized in speciic activities. Palm Trio ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Scott Sandberg and Matthew Sebald Angela Space. This method was born from the realization that by reading music in an unconventional manner. diferent areas of the brain are stimulated and Catherine McMichael (1954): Duality harmonized.* interests lie (performance. commissioned McMichael to write a which can be used according to where 10-minute work for tenor saxophone. As it STUDENT CENTRE F RI DAY has no musical boundaries this method MM Center can be enjoyed by any type of musician. saxophone George Weremchuk.S) and composing). Speciic training of these areas means their connection remains for tenor saxophone and piano active. saxophone Carolyn J. Attention and concentration skills. and will shorten the time needed for the Circularity (premiere performance) preparation of new pieces.

Raymond Smith. The external embouchure. endoscopy (probe camera).Perpetual Wind STUDENT CENTRE UNIVERSITY OF ZAGREB Theatre &TD Big Hall Auditorium Saxophonensemble Berlin Mark Watkins and Ray Smith Taixiang Wang. Adrien Liebermann. are easy enough.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | Angela Space (1976): Body Bagatelle Yuan-Chen Li (1980): Tell (premire performance) Gregory Wanamaker (1968): About the Program Of Light and Shadows Body Bagatelle is a relection on the Luminant Shadows minimisation/normalisation of violence. musical director LECTURE From the Inside Out: An In-Depth Ulrich Krieger (1962): Janus Resource for the Development of Saxophone Sound Sergei Prokoiev (1891-1953): Peter and the Wolf. excerpts About the Lecture (arr. Sebastian Lange. and over 100 video clips allowing the saxophonist a deeper understanding and greater lexibility. Eckhardt. saxophone Xi Chen Johannes Ernst. Christoph Enzel) One of the most diicult challenges in Astor Piazzolla (1921-1992): wind instrument pedagogy is teaching Flora's Game (arr. exercises. posture. This book is marvellously laid out with explanations. His research into the saxophonist’s vocal tract and resultant tried and true application has spanned over twenty years. Dr. Christoph Enzel) what can’t be seen. Shiqi Zhang. Watkins has revealed secrets invaluable to the serious teacher and student. Flickering Beams . illustrations. etc. Anna C. but much ACADEMY OF MUSIC of what happens to create saxophone Fran Lhotka Hall tone is in the vocal tract (from the vocal folds to the embouchure). Tina Tepper. Through Jessica Maxfield luoroscopy (x-ray).. saxophone Cheng. ingerings. 168 . and other means. Chen Mark Watkins. hand positions.

cello Filip Fak. Jasen Chelfi and Filip Fak Robert Muczynski (1929-2010): Sonata F RI DAY Andante Maestoso Allegro Energico 11:30 STUDENT CENTER Theatre &TD Semicircular Hall Ignite Duo Tomislav Žužak. saxophone 11:15 Michele Bianchini. piano Darius Milhaud (1892-1974): Scaramouche suite (arr. saxophone Jasen Cheli. Filip Fak - transcription based on the version for two pianos) Vif Modéré Brazileira 169 . saxophone ACADEMY OF MUSIC Antonio Rossi (1962): Concerto Vaclav Huml Hall Allegro Logan Banister and Adagio Casey Dierlam Allegro (Fuga) (premiere performance) Maurizio Borgioni (1956): Stand in! (premiere performance) 12:00 ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Tomislav Žužak. fri DAY | 13/07 /2018 | Roberto Todini.

saxophone Nejc Grm.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | Svante Henryson (1963): Of pist STUDENT CENTRE for soprano saxophone and cello MM Center Filip Fak (1983): Invencija for piano. Duo Novum) solo soprano saxophone Fabian Svensson (1980): Själv I for solo tenor saxophone (premiere performance) Alberto Carrerteto (1985): Qubba for solo alto saxophone 170 . cello and saxophone (premiere Duo Novum performance) STUDENT CENTER French Pavilion Alfonso Padilla Jan Gričar. accordion Matej Bonin (1986): Dialog for alto saxophone and accordion Naoki Sakata (1981): Between for saxophone and accordion Krzysztof Penderecki (1933): Three Miniatures Allegro Andante cantabile Allegro ma non troppo Alex Nante (1992): Retour du rite for (arr.

saxophonist Time (premiere performance) Diego Carretero Menayo. saxophonist F RI DAY Andrés Castellani. clarinet 171 . saxophone Paul Serri. violoncello Chick Correa (1941): Children's Songs No. saxophonist Moulin Andreas (1994): One More Bera Romairone. saxophonist Stylianos Dimou (1988): Drops 12:15 (premiere performance) ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Matías Ramisch (1983): La jaula de Oro (premiere performance) Hanno-LeMoine Duo Ryan LeMoine. Ian Stewart) Sara Zazo Romero. viola Gauthier Broutin. saxophone Kristi Hanno. 18 (arr. 6. violin Joris Decolvenaer. 7. 19. fri DAY | 13/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC STUDENT CENTRE Fran Lhotka Hall Theatre &TD Big Hall Quartet Jeroen Vanbever & Iberosudamericano Zerkalo Quartet Jerone Vanbever. violin Victor Guaita Igual.

soloist Jean-Pierre Ballon. conductor SOS Saxophone Orchestra Kenneth Tse. artistic direction Jacques Ibert (1890-1962): Capriccio Maurice Ravel (1875-1935): Excerpts from Le Tombeau de Couperin Prélude-lively Fugue-allegro moderato Toccata-lively Aaron Copland (1900-1990): Concerto for Clarinet soloist: Kenneth Tse. conductor Barry Cockcroft. saxophone Barry Cockcroft (1972): Melbourne Francis Poulenc (1899-1963): Concerto for soprano saxophone & Sinfonietta orchestra I movement Go Slow Blow 172 . soloist Alain Crepin. conductor Thibaut Canaval.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | Yann Robin (1974): Schizophrenia Bianca Bongers (1987): Duo/Om twee 12:30 te zijn CROATIAN NATIONAL THEATRE ACADEMY OF MUSIC Saxo Voce Ensemble Blagoje Bersa Hall Jean-Pierre Ballon.

Yeomin Yun) (arr. In the process. saxophone students of all ages. saxophone Robert Lemay (1960): Deuce 4 (premiere performance) 13:00 ACADEMY OF MUSIC About the Masterclass Fran Lhotka Hall F RI DAY The concept of the masterclass is Yeomin Yun and I-An Chen that interested participants form an ensemble and rehearse for 90 minutes for two to three days of the conference. The focus of the master class is the mastery and performance of a selection from the diverse and dynamic saxophone repertoire of the popular American saxophone sextet. Kim Sun Nam (1917-1983): Early Spring for saxophone (orig. group sound. The Moanin' Frogs. and any professionals interested in participating. and then perform a 20-minute recital on one of the last days. for oboe solo) (arr. participants will receive instruction on saxophone fundamentals. saxophone Henrique Portovedo. for violin and piano) (arr. and musicianship. intonation. It should be made up of community members. fri DAY | 13/07 /2018 | STUDENT CENTER Yun Isang (1917-1995): Piri for Theatre &TD Semicircular Hall saxophone solo (orig. Yeomin Yun) Jeffrey Vickers and Henrique Portovedo STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall Jonathan Hulting-Cohen Jefrey Vickers. Yeomin Yun) 173 .

lounge and chill-out music. 174 . 5-10 minutes. the lecturer will perform one track on the saxophone. Such qualities of this kind of music. a saxophone and clarinet (premiere music genre with the highest growth in performance) popularity in the world today. It is Kabale the music that often uses samples of Kitanga other compositions in its tracks. which makes its fans feel it as magical and divine. Umberto Ecco and Roland Barthes. piano Veronika Drobnić (1999): Les Autres. LECTURE duo for saxophone and clarinet with The role of the saxophone in the electronics (premiere performance) popular electronic music Mihael Paar (1980): Duo Concertant for saxophone and clarinet (premiere About the Lecture performance) The lecture will begin with a brief summary of the basic characteristics and Helena Skljarov (1993): Bergmál for history of popular electronic music.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | ACADEMY OF MUSIC ACADEMY OF MUSIC Room 339 Svetislav Stančić Hall Aleksandar Šarović Abliage Duo and Virna Kljaković Aljaž Razdevšek. in order to directly illustrate the theses presented in the lecture. saxophone Abdul-Aziz Hussein. alto saxophone and piano has the most signiicant role in deep house. in which the saxophone plays an important role. At the end. Among the Tilen Lebar (1993): Ekyo kihikire for (sub)genres of this music. and Bunyonyi (premiere performance) leaves a strong impression and inluence on the soul and emotions of listeners. clarinet Virna Kljaković. the saxophone clarinet. can be explained by some semiotic ideas and doctrines of thinkers such as Ferdinand de Saussure.

Each day. fri DAY | 13/07 /2018 | STUDENT CENTER ancient Greece when Homer used them French Pavilion in Iliad and Odyssey. Some of the piece’s technical characteristics are the long- Panagiotis Skyftas notation notes. As the title indicates. The music in Devil’s Branch plays of this trope. guitar the other that has a “tonal. and the drastic dynamics alteration. when I drive to work. West and Northern Greece. saxophone one that has an “atonal” character and Rich Patittuci. the persistence over speciic notes. In some ways. the piece deals with remembrances from the past. it reminds me Orpheus crossing the river Styx to enter the realm of Hades. Oracle is a composition for solo saxophone (any saxophone) written in 2018 for Panos Skyftas. Their origin comes from the Rich Patitucci (1974): Ivona 175 .” Symbolically. Dinos Constantinides (1929): STUDENT CENTRE Recollections MM Center Athanasios Zervas (1959): Chrismos / Oracle (premiere Fragments Duo performance) Eric Honour (1970): Devil’s Branch George Kotrokoes (1974): Moiroloi / Elegy F RI DAY About the Program Recollections for solo saxophone. The entire composition is based on the composer’s Greek heritage. It basically comprises two ideas 1) Slow and Meditative. Devil’s Branch is the name of a small stream near the town I work. It can be understood as an interplay between two musical ideas: the Vanja Ileković. Rich Patitucci (1974): Hymna the ambiguity in the meaning of oracles given in divinations of ancient Greece Rich Patitucci (1974): Shorter Stack relexes the two contrasting musical Rich Patitucci (1974): Pop Tune characters throughout the composition. I cross a bridge over Devil’s Branch just before I exit the highway and enter the town. any saxophone. Dirge is inspired from the plaintive and Rich Patitucci (1974): Alloy sad songs that are encountered in Epirus Rich Patitucci (1974): Hall Tone Blues and Macedonia. 2) a folk dance. beginning mysteriously and then spinning beyond control into a furious roar before fading away.

Quartet (premiere performance) My intention is to present a lecture that revolves around these fundamentals so that the material presented is relevant to a broad range of people. arranging is a prime Allegro example of this. through word of mouth and personal Tenor Saxophone experience rather than legal advice. but they don’t know exactly what it is or how it applies in its diferent Colour Sergeant Wen Gregson. there are international treaties in place that Adam Gorb (1958): Saxophone provide the fundamentals of copyright.Alex Bradbury 176 .f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | UNIVERSITY OF ZAGREB Auditorium 13:15 Alex Bradbury ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall The Household Division Saxophone Quartet of the British Army LECTURE Understanding Copyright: a Practical overview for Musicians About the Lecture ''To date my experience is that many musicians have a supericial understanding of copyright. While the participants Guillermo Lago (1960): Sarajevo at the WSC are from a wide range (Bosnia and Herzegovina) of countries and legal systems. Soprano understand that it exists and that it ofers Saxophone protections. they Lance Corporal Andy Braet.’’ . I want to do is present a short lecture Baritone Saxophone outlining some of the key aspects that musicians should know about copyright. much of a musician’s Saxophone knowledge of copyright is obtained Lance Corporal Stephen Shepherd. What Lance Corporal Kim Cochrane. Alto forms. Caryl Florio (1843-1920): Quartette and to deal with some topics that are speciic to music. Typically.

fri DAY | 13/07 /2018 | 13:30 13:45 STUDENT CENTER STUDENT CENTER Theatre &TD Semicircular Hall MM Center Quattro Temperamenti José-Modesto Diago Saxophone Quartet DOCUMENTARY FILM Srđan Paunović. baritone saxophone 14:00 F RI DAY Ivan Brkljačić (1977): SaxKolo ACADEMY OF MUSIC Vladimir Korač (1986): Fragments of Room 339 Green Gordan Tudor (1982): Nekoliko Andy Wright minijatura za kvartet saksofona / A Few Miniatures for Saxophone Quartet LECTURE Listen and Learn: Creating a solid foundation for your jazz saxophone student 177 . soprano saxophone by José-Modesto Diago Nikola Macura. tenor saxophone Filip Orlović. alto saxophone Revisited SaxResurrecition: Adolphe Sax’s life Lovro Livajić.

Svetislav Stančić Hall many teachers will suggest that students spend time listening to jazz as a means of assimilating correct jazz style and Ryo Nakajima and Yuto interpretation. Christian Lauba (1952): Samba. tone. the Charlie Parker Omnibook. saxophone brief examination of the jazz equipment Yuto Kiguchi. To establish the appropriate Christian Lauba (1952): Kabuki. The lecture will conclude by considering the pedagogy of swing articulation through an annotated version of Charlie Parker's Au Privave from the jazz saxophone text. narrowing the broad ield of available Tomoaki Akiyama (1992): Fioritura I products. The session will begin with a discussion on guided listening including a catalog of inluential saxophonists to focus the student's search within a wide spectrum of jazz artists. this direction can be vague and unhelpful for aspiring musicians. This presentation is designed for saxophone teachers and professional musicians with limited knowledge of proper pedagogical techniques for jazz style. piano available which is suitable for a jazz novice. This investigation will include pertinent 31ème étude for alto saxophone lip and jaw placement. the diferences between the 16e étude for soprano saxophone embouchure of a classical saxophonist and that of a jazz saxophonist will be analyzed. This lecture will provide detailed instructions regarding the elementary production of an idiomatic jazz saxophone tone and articulation. As jazz can be understood Kiguchi as an oral tradition. This topic will be followed by a Ryo Nakajima.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | About the Lecture ACADEMY OF MUSIC In the initial stages of studying jazz. 178 . correct use of air stream along with a guide to accurate mouthpiece pitch production.

that provide the movements for baritone solo piece with a continuous movement. who dance bent and limping. whose rhythmic motor is characterized by the use of disparate Dirk Zygar (1964): The Nearness of pulses. He is represented as the father of the diseases of the world. baritone STUDENT CENTRE saxophone Theatre &TD Big Hall María José Arenas (1983): Babaluayé Dirk Zygar (premiere performance) F RI DAY Fernando Villanueva (1976): About the State of Matter Violeta Cruz (1986): El pudor de lo falsiicado (premiere performance) About the Program Babaluayé is one of the characters belonging to the deities of African slaves. in complementary combinatorics the Baritone Sax. Among the rituals that celebrate in his honor stands out a dance characterized by circle dancers. 179 . especially those related to skin conditions. From this dance originates the idea for this work. in honor of the igure of the old and sick god. fri DAY | 13/07 /2018 | STUDENT CENTER ACADEMY OF MUSIC French Pavilion Fran Lhotka Hall Geoffrey Deibel Cuarteto Itálica Lidia Muñoz Mora. tenor saxophone Jesús Núñez González. a little suite in three -regular and irregular. alto Robert Lemay (1960): Bas-relief saxophone (premiere performance) Antonio Domínguez Fernández. soprano saxophone José Manuel García Martínez.

in which the noise of the air ilters. igurative but not completely abstract. The dramatic tension between the two all with graduate degrees. the materials collapse and we have a dissolution of the sound matter itself into almost nothing. and the way they change over time is a matter of capital importance to formal thinking in the work. the imposing and the overwhelmed. Of course. It can also be identiied with a compact block of instruments that play the same rhythm. but Nathan Mertens.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | About the state of matter opposes two UNIVERSITY OF ZAGREB textures with each other (I like to think Auditorium of them as a sort of modes of behavior). These three saxophonists. El pudor de lo falsiicado deals with the contrast between the clear and the blurred. and emotions within a music that is not lecturers. the way the sound is conigured and the Elizabeth Rosinbum and way it evolves over time. lead diverse characters reveals recognizable igures careers as private teachers. the clear. At one point. etc. saxophonists. The panel will El pudor de lo falsiicado pays tribute to speak about their individual experiences failed and defective copies of registered in creating their own businesses outside trademark objects.. of the traditional path of becoming university professor. we can see some igures arising from these Jessica Voigt-Page modes of behavior. The blurred. intervals. the legitimate and the false. rhythms. overwhelmed and false is evoked by The Entrepreneurial Musician wind sounds. performers. In musical terms. in which the material is not a deined set of pitches. It is also evoked by microtonal About the Program harmonies and desynchronized entries "The Entrepreneurial Musician" is a panel of a group of instruments that inally discussion with American and Japanese manages to unify after a failed attempt. and business owners. and give insight to young musicians on how to build their own unique careers. 180 . event coordinators. which emerges from silence with determination thanks to a clear attack. researchers. imposing and legitimate can be identiied with a powerful sound.

Zhang 14:15 Yisong. Chen Yuxuan. Matt Evans) Hesheng Wang (1955): Sacred Moment (premiere performance ) Arturo Marquez (1950): Danzon No. fri DAY | 13/07 /2018 | Shu Wenxuan. 24 (arr. Li Zida. Zhang Quianyi. Sean Xue) Jean Matitia (1952): Devil's Rag Xiaolu Zhang (1976): East Cool Phillippe Geiss (1961): Sir Patrick Niccolo Paganini (1782-1840): Caprice No. Tan ACADEMY OF MUSIC Ziwei. 2 (arr. Wang Carmel Smickersgill (1996): Hush Chengyue. Sun Kaiwen. LiuFulu. Wu Yifan. Jiang Han Vaclav Huml Hall Yu Xin. Fang Yichen. conductor MARILYN SHRUDE Claude Debussy (1862-1918): Golliwogg's Cakewalk (arr. Xie Weijie. solo saxophone MATTHEW YOUNGLOVE AND Xue Yusheng. guitar Andy Scott (1966): Nemesis I II III Zhang Xiaolu. Chen Gongyong. 181 . Chu Yixiang. (premiere performance) Zhi Yufan. saxophone Sam Rodwell. Jamal Rossi) Marilyn Shrude (1946): Renewing the STUDENT CENTER Myth for alto saxophone and piano Theatre &TD Semicircular Hall 14:30 Duo Antipodes CROATIAN NATIONAL THEATRE F RI DAY Shanghai Conservatory Funote Saxophone Ensemble Sarah Byron. Zhang Xuru.

soprano Melodic Improvising by Andy Middleton. alto saxophone Materials of Melody. tenor Development. Modal Yuki Okuno. Yuta Taguchi. Steven Verhaert) David Maslanka (1943): Recitation Book for saxophone quartet V.Variations on the choral melody Durch Adams Fall 182 . and Emotional Delivery. Techniques of Melodic Tomotaka Sisa Nohara. saxophone Topics discussed will include: Melodic Techniques in Jazz Improvisation. Leroy Anderson (1908-1975): Bugler's ACADEMY OF MUSIC Holiday Svetislav Stančić Hall Astor Piazzolla (1921-1992): Makoto Hondo Michelangelo 70 Ennio Moricone (1928): New Cinema Paradiso (arr. Thinking Compositionally.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | Ko Sahara (1989): 3 études for 15:00 baritone saxophone Naoki Sakata (1981): Liquid Life ACADEMY OF MUSIC for baritone saxophone (premiere Room 339 performance) Heath Jones assisted by MICHAEL POTTS ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Adam Quartet LECTURE Jazz Etudes based on Andy Middleton’s book Melodic Improvising About the Lecture This lecture will discuss newly composed jazz etudes over practices taught in Tomoyuki Yamashita. saxophone Complex Chord Changes. Fanfare . baritone saxophone Improvising.

fri DAY | 13/07 /2018 |
STUDENT CENTER STUDENT CENTRE
MM Center Theatre &TD Big Hall

Frédéric Fiard Meraki Saxophone Quartet

Bridget Cleary, soprano saxophone
Mia Vùkovic, alto saxophone
Kieran Toye, tenor saxophone
Tessa Campbell, baritone saxophone

Maurice Ravel (1875-1937): String
Quartet No. 1 (arr. Bridget Cleary)
III. Très lent
IV. Vif et agité
Kevin Fenner (1940): The Fugitives,
saxophone quartet

F RI DAY
About the Program
Kieran Toye (1992): Gambol
The Genius of Sax is the result of
(premiere performance)
encounters of the saxophone’s planet
for some years, from Paris to Brussels or
Strasbourg, in 2015 during the previous UNIVERSITY OF ZAGREB
world saxophone congress. As a red Auditorium
thread, I ilmed a quartet “Les Désaxés”
who decided to pay tribute to "Mister Fabio Sammarco
Sax" (the name of the show) in retracing
the epic life of the inventor in an original
staging mixing silent ilm, theater and
concert in the tone of humor and poetry.
An other guided line is the construction of
a saxophone, in the Selmer factory. Many
saxophonists participate in the ilm. From
Claude Delangle to Branford Marsalis,
from historians to saxophone makers. This
documentary shows, through the tortuous
and romantic life of Adolphe Sax, that its
most known genius invention continues to
participate at the evolution of music in the
world and it will never stop!

183

f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 |
LECTURE Camille Saint-Saëns (1875-1921):
The History, The Masters and The Introduction et Rondo Capriccioso in
Interpreters, The Authors and The A minor (arr. Misato Hanawa)
Compositions regarding the ‘Classic’
Saxophone in Italy
About the Lecture
15:30
STUDENT CENTER
The desire to understand the meaning
of the script and the diiculty in
Theatre &TD Semicircular Hall
transposing the interpretive dictates of
his great masters, because the history MA Duo
of the instrument was too short to be
consolidated over time, brought Fabio
Sammarco even before the end of the
his studies to research and contact of
the Italian authors (about 750 out of
1100) about their works (4500) for
Saxophone. The result of this research
is the big and unique project of its kind
in the world, the online encyclopedia
Laurent Matheron, saxophone
www.ilsaxofonoitaliano.it that will be
soon published on the web and will Sandrine Faucher Matheron, piano
be the compendium of his thirty-year
research on "The History, The Masters François Rossé (1945): Jonction
and The Interpreters, The Authors and Ryo Daïnobu (1982): Spining Tail
The Compositions regarding the ‘Classic’
Saxophone in Italy". François Rossé (1945):
String' Tube Duett 2

15:15 Damien Charron (1957):
Dédale et Icare
ACADEMY OF MUSIC (premiere performance)
Vaclav Huml Hall

MISATO HANAWA AND SAKI 16:00
NISHIOKA ACADEMY OF MUSIC
Svetislav Stančić Hall

Glen Gillis and Bonnie
Nicholson

Alexsander Scriabin (1971-1915):
Romance (arr. Misato Hanawa)
Philippe Gaubert (1879-1941):
Fantasie (arr. Misato Hanawa)

184

fri DAY | 13/07 /2018 |
Glen Gillis, saxophone Amílcar Vasques Dias, Eduardo Patriarca
Bonnie Nicholson, piano and Jaime Reis were chosen. These works
are strikingly contrasting, which makes
Glen Gillis (1956): Elegy Cadenza for them even more strikingly representative
alto saxophone and piano of the richness of diferent approaches
in the current Portuguese contemporary
Glen Gillis (1956): Diversion for alto
music scene. Three diferent composers
saxophone and piano (premiere
from diferent generations and with very
performance)
personal approaches. Amílcar Vasques
Dias (1945) gives us a work Bailações
sob a olaia which is lyrical, bucolic and,
STUDENT CENTER at the same time, subtly humorous.
French Pavilion Eduardo Patriarca’s (1971) work, Kwatz!,
uses repeating but evolving motives
Carlos Canhoto and contrasts, accents, multiphonics
and micro-intervals to suggests the
sometimes surprisingly abrupt gestures
of Buddhist apprenticeship. Jaime Reis
(1983) is probably the most active young
Portuguese composer. Work Inverso
Sangue: Mármore is part of a 7-piece long
work for diferent instrumentations, each
one with a correspondent, inverted piece
with diferent tempi.

STUDENT CENTER
Theatre &TD Big Hall

F RI DAY
Amílcar Vasques Dias (1945):
Bailações sob a olaia
NEW AGE SAX QUARTET
Eduardo Patriarca (1971): Kwatz!
About the Program
The SOLI recital includes the most
meaningful pieces of the SOLI CD by
Carlos Canhoto, with new original solo
works by Portuguese composers. The
CD has been funded by the Portuguese
Government who recognized the work Artem Holodniuk, soprano saxophone
of the saxophonist as one of the most Danylo Dovbysh, alto saxophone
outstanding Portuguese saxophonists,
Pavlo Barabashchuk, tenor saxophone
and also the fact that the recorded
composers are representative of the Roman Fotuima, baritone saxophone
current Portuguese contemporary music
Volodymyr Runchak (1960): Morse
scene. The recording includes works
Code for saxophone quartet
by Jaime Reis, Amílcar Vasques Dias,
Eduardo Patriarca, José Carlos Sousa and Volodymyr Runchak (1960): Contra
Sara Carvaho, speciically commissioned Spem Spero for saxophone quartet
for this CD. For this recital in the Zagreb
Oleksander Kozarenko (1963):
World Saxophone Congress the works by
Inventions for saxophone quartet

185

f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 |
ACADEMY OF MUSIC UNIVERSITY OF ZAGREB
Fran Lhotka Hall Auditorium

Capitol Quartet Iván Solano and Yui
Sakagoshi

Christopher Creviston, soprano
saxophone
Yui Sakagoshi, saxophone
Joseph Lullof, alto saxophone
Iván Solano, saxophone
David Stambler, tenor saxophone
Phillipe Geiss, saxophone
Henning Schroeder, baritone
saxophone About the Musical Gesture
About the Program
David Biedenbender (1984): Iván Solano, researcher of Labex GREAM,
Anaphora University of Strasbourg, will give a lecture
Carter Pann (1972): The Mechanics: about musical gesture of saxophonists
Six from the Shop Floor from the point of view of a composer,
that is about the relationship between the
Hoist
Composing Gesture and the Interpretation
Drive Train Gesture, directly referring to the process
Belt of composing and playing Hana a pièce
Flywheel for soprano saxophone and electronics to
be world premiered at the WSC. Focusing
Balance
on the score, the information left on it and
Trash the working process with the player until
Stacy Garrop (1969): Hell Hath No the very day of the irst performance, Ivan
Fury Solano will talk about his aim to resonate
with the musical gesture of the performer
Carter Pann (1972): Capitol to whom he writes his music, explaining
Punishment his method to give as much information
and liberty to the player as possible, to let
this last one to resonate at the same time
with the musical gesture of the listener.
The second part of the lecture will be held
by Yui Sakagoshi, Japanese saxophonist in
Strasbourg. It will deal with understanding
and playing contemporary scene musical
pieces as a performer. Focusing on
the role of gesture in music for/with

186

fri DAY | 13/07 /2018 |
saxophone by Karlheinz Stockhausen, ACADEMY OF MUSIC
she will talk about categorisation of Blagoje Bersa Hall
the pieces, theatrical gestures, musical
gestures, and organic mouvements, and
will, together with Phillipe Geiss, conclude
Claude and
with a demonstration of In Freundschaft Odile Delangle Duo
by Karlheinz Stockhausen with a capture
electronic HotHand.

16:15
ACADEMY OF MUSIC
Vaclav Huml Hall

stacy Maugans and Claude Debussy (1862-1918): Syrinx

Carolyn J. Bryan Philippe Leroux (1959): Conca
Reatina
Alex Nante (1992): Trois Nocturnes
(Hommage à Debussy)
Claude Debussy (1862-1918):
Prélude à l’après-midi d’un faune

CROATIAN NATIONAL THEATRE

Australian Saxophone

F RI DAY
Orchestra
Diana Tolmie, conductor
Stacy Maugans, saxophone
Carolyn J. Bryan, saxophone

Benjamin Krause (1985): Variations
for two saxophones
(premiere performance)

Diana Tolmie, Martin Kay, Andrew

187

f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 |
Ball, Katia Beaugeais, Sarah Byron, Guido Donati (1949): Saxcelle
Tessa Campbell, Bridget Cleary, Danse Lente
Barry Cockcroft, Michael Duke,
Solioque
Matilda Grieve, Nathan Henshaw,
Joseph Lallo, Samantha Mason, Final
Cameron Millar, Mary Osborn, Erin (premiere performance)
Royer, Yo Yo Su, Kieran Toye, Mia
Vukovic, Kay Zhang Guido Donati (1949):
Quando i due iumi s'incontrano
Thomas Green (1975): Aurora Introduzione
Martin Kay (1972): Thrice Mice Ostinato
(premiere performance) Allegro
(premiere performance)
Louise Denson (1965): Eucalyptus
Regnans (premiere performance)
Katia Beaugeais (1976): Last Flight of
Saint-Ex (premiere performance) 16:30
Andrew Ball (1996): Chimera STUDENT CENTER
(premiere performance) Theatre &TD Semicircular Hall
Matilda Grieve (1994): Little Cove
(premiere performance) Silver Reed Duo

STUDENT CENTER
MM Center

Diego Vergari
and Antonio Aprile

Jennifer Lau, lutist
Eric Lau, saxophonist

Peter Gilbert (1975): Out of Line
(European premiere)
Karola Obermüller (1977): TBA
(European premiere)

Stefano Pelagatti (1961): Invenzione
capricciosa (premiere performance)

188

fri DAY | 13/07 /2018 |
out of context single harmony chords,
17:00 this clinic will also deine in context
linear resolutions to the downbeat, and
ACADEMY OF MUSIC linear resolutions that occur over and
Room 339 beyond the bar line. Through the use of
practical harmonic considerations on jazz
Michael Chamberlin standards, this lecture will encourage each
participant to develop a personalized
approach to jazz improvisation by
establishing multiple ways to approach
the concept of line resolution. Regarding
chord/scale choices, substitutions, and
superimpositions, a signiicant amount of
time is aforded to the process of replacing
one inside sound with a diferent inside
sound.Speciically, this lecture will cover
several options on the following static
chords: Major, Dominant, Minor, Minor-
Major, Half-Diminished, and variations of
Altered Dominant, while progressing to
show how those sounds typically resolve
in the context of jazz standards, both
vertically and within an improvised line.
This method goes far beyond the basic
LECTURE ii-V progression and outlines all signiicant
Developing a Scale-Based Approach variations on the Dominant Seventh
to Jazz Improvisation with Diatonic chord. The harmonic knowledge needed
Chromaticism to appreciate this lecture is common to
improvising musicians, and this topic is

F RI DAY
About the Lecture suitable for any performer interested in
The goal of this lecture is to present a developing stronger melodic connections
method of linear-based jazz improvisation in their improvised solos. Each participant
that combines bebop scale concepts with will receive a handout of examples that
the implementation of diatonic chord/scale highlights many of the stated concepts
substitutions and superimpositions. This is and is meant to act as a lasting tool that
accomplished by linking scale fragments will enable learning to continue after the
and chromatic passing tones to encourage presentation. The musical sounds and
continuous resolution of musical phrases. ideas will be demonstrated on the tenor
By focusing on chord movement common saxophone, with play-a-long tracks as
to jazz standards, this presentation will needed. The written examples will be
demonstrate how to capture the sound of displayed on a screen using Prezi, a non-
a vertical harmony within a linear line while linear presentation program.
also explaining how best to resolve from
one harmony to the next. Musical examples
will include a wide variety of harmonic
sequences and numerous options for scale
substitutions. The underlying approach
relies on diatonic chromaticism, or, the
placement chord tones on downbeats
despite chromatic passing tones.After
covering bebop scale options on static,

189

The work still without a title is decidedly diferent in its approach to the sound world of this duo. soprano saxophone dream-like world with melodic material coming out of dense multiphonics. they can interact or ight each other in diferent ways. While experimenting with various elements. Yuki Miyakoshi. tenor saxophone are not extensions of the instruments. 190 . two new works for the duo have been commissioned with this speciic function in mind. baritone saxophone instead they create a discourse of narrative progression. polymer(t)ric threads explores not only the interaction between these two instruments but also the interaction that melodic. and rhythmic elements have with each other. Speciically written for Eb clarinet and Bb soprano saxophone this is a unique addition to the repertoire. alto saxophone Extended techniques sound as if they Jun Tsuzuki. clarinet Zou Xiangping (1951): Yalong river for alto saxophone and piano (premiere Chris Dench (1953): Polyme(t)ric performance) Threads (premiere performance) María Eugenia Luc (1958): *** (premiere performance) STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall About the Program Threads is a program detailing the unique sound worlds between saxophone and Rev Saxophone Quartet clarinet. saxophone Jackie Glazier. harmonic. In this way. While the two instruments are commonly referred to as siblings.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | ACADEMY OF MUSIC ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Fran Lhotka Hall Duo Entre-Nous Zeyu Feng Don-Paul Kahl. Souichiro Tanaka. The irst work. Luc weaves a Kohei Ueno.

17. baritone saxophone Helmut Wetter. 1. water reservoirs.g. fri DAY | 13/07 /2018 | Nikolai Kapustin (1937): 24 Preludes About the Program Op. Fugue public Swimming baths. No. but actually comes into play as a partner through the musical action. (arr. Hannes Jung. 150 Ingrid Hartert Müller. alto Casey Dierlam. Shoichi Asai) its unique concept. piano saxophone Rolf Schindler.9 listener. Gasometers. Players and Le Tombeau de Couperin audience typically are supposed to move around during a concert. baritone saxophone 191 . tenor saxophone Dietrich Foth. alto saxophone I. ♪=104-♪=120 Markus Grüninger. 43 Our concerts are diferent for every No. inspires Improvisation and does not act merely as an immovable parameter. STUDENT CENTER French Pavilion Raum-Musik für 17:15 Saxophone ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Gabriel Piqué and Casey Dierlam F RI DAY Gabriel Piqué. Typical examples Prelude for venues are art museums. Youki Miyakoshi) Our concerts are far from a typical Maurice Ravel (1875-1937) Performance on stage. alto saxophone III. tenor Coda: Poco Meno ♪=104 saxophone (arr. sopranino. soprano saxophone Philip Glass (1937): Birgit Spahlinger. Gabriel Pique) Benno Müller. saxophone Christof Zürn. churches. Underground Toccata garages and the like. Each space conveys (arr. Menuet factories. also on the No 24 Position and perspective of the listener. depending very much on the speciic Location and e. ♪=ca. alto saxophone Violin Concerto No.

From the loating bridge of Head for alto saxophone and electric heaven they stirred the primeval ocean guitar (premiere performance) with a jeweled spear until these islands Angela Space (1976): Evil Things for appeared. Izanagi decided to go to Yomi-tsu Kuni. The high register is calm and observes the scene. Izanagi led. Izanagi managed to escape and blocked the passage between Yomi and the land of the living with a huge boulder. the land of the Angela Space (1976): dead. The medium register is agitated like 192 . Each register has its own characteristics. electric guitar Izanami is a piece inspired by the Shinto Nadine Shank.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | STUDENT CENTER 17:30 MM Center STUDENT CENTER Theatre &TD Semicircular Hall Christopher DeLouis Angela Space. to bring his wife back from this Tourists are Money! for alto land of darkness. The three diferent states (heaven. (premiere performance) Horriied to see that Izanami was a rotting corpse. Before he could reach saxophone. saxophone About the Program Ian Hargest. Izanami sent hideous female spirits. Izanagi and Izanami are the ones who create the many Islands Angela Space (1976): Precious Metal of Japan. piano and electric guitar her. From their union. piano creation myth. and an army of ierce warriors to chase him. Ian Hargest and Nadine Shank Jean-Patrick Besingrand (1985): Izanami Anthony Donofrio (1981): Interfere David Reminick (1979): Gray Faces Angela Space. eight thunder gods. Izanami ate the food of the dead. Izanami alto saxophone and piano (European gave birth to several other gods but she premiere) died while giving birth. Yomi) are represented in the three registers of the saxophone. land of the living.

the music of one of my longtime musical heroes lingers perpetually below the musical surface. inally turning Paulina Pitenko. I stumbled across a recording of Brahms performing one of his own works at the piano. I was at a loss: why would anybody. The STUDENT CENTRE chalumeau is dark and windy. Some characteristics inherent to one register contaminate another. it would Scherzo never be enough. but my experience trying to listen to it pervades every element of Gray Faces. even if I witnessed it live. I’d probably go further – much Quartet further. soprano saxophone it of in frustration. following the Cascatelle Saxophone journey Izanagi and Izanami experienced. I Rudolf Kelterborn (1931): never did inish listening to that Brahms Saxophone Quartet recording (and I may not ever do so). Throughout Theatre &TD Big Hall the piece. – Quartet Anthony Donofrio Years ago. Listening to this Brahms-lavored white noise. alto saxophone Brahms’s music. struggling in vain to make itself known. Gray Faces is about that desire: a longing to know Presto/Finale something. somebody completely – an Epilog urge can (thankfully) never be satisied. invest their time and money in this? Was there really something to be gleaned from it? I listened intently for about two minutes. Come to Daniel Schnyder (1961): Saxophone think of it. I’ve always enjoyed Faustyna Szudra.that I would gladly sufer through saxophone the crackles and hisses to steal an aural glimpse of one of my idols. And although there’s no Brahms in here. the registers dialog and evolve. fri DAY | 13/07 /2018 | the life it is supposed to represent. Even if that recording were crystal clear. tenor saxophone were a composer whose music I knew Pisol Manatchinapisit. but I couldn’t help but think that I might feel diferently if this Vincent Magnin. even if it Vivace F RI DAY were performed in my own home. 193 . baritone better . no matter how much they loved Brahms. a part of me would Lento/tempo rubato always want to get closer. The recording was from 1889 (during the infancy of recording technology) and the sound quality was abysmal.

I have transcribed three Coltrane solos from this period: “Take the Coltrane” from John Coltrane and Duke Ellington. I will discuss the roots of alternate ingering Georges Aperghis (1945): Sept techniques in swing era and rhythm and Crimes de l’Amour for soprano. how Coltrane used soprano saxophone and percussion them and how later players have used them. saxophone (1961-1965). A powerpoint Thierry de Mey (1956): presentation will help to illustrate the Silence must be! topic. soprano be paid to Coltrane’s use of alternate Noriko Kawamura. I will use excerpts from these solos as examples and will perform them from memory at appropriate points during the presentation. Particular attention will Kanae Mizobuchi. 194 . I will also discuss Coltrane’s post Thomas Kessler (1937): Is it? bop vocabulary during this period and its for soprano and soprano saxophone inluence on later players.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | ACADEMY OF MUSIC 18:00 Room 339 STUDENT CENTRE Mark Kraszewski Theatre &TD Big Hall Ra+ Trio LECTURE Style in Coltrane’s Modal Period About the Lecture This presentation will focus on the stylistic features of John Coltrane’s modal period Yui Sakagoshi. blues saxophone. “Impressions” from Coltrane (Deluxe Edition) and “I Want to Talk About You” from Newport ’63. percussion ingerings as a timbral device.

fri DAY | 13/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC Elliott Carter (1908-2012): Canonic Svetislav Stančić Hall Suite for four alto saxophones Santiago J. piano Robbie Malcolm Smith (1963): Blues Hypothesis for tenor saxophone and piano ACADEMY OF MUSIC F RI DAY Fran Lhotka Hall William Street. tenor saxophone Talpash Timothy Roberts. alto saxophone and Nekrotzar’s eventual fate. Nekrotzar’s Answer uses a few of Ligeti’s motives associated with Nacho Gascon. saxophone Spanish-American Viktoria Reiswich-Dappis. piano Saxophone Quartet Andriy Talpash (1974): Nekrotzar’s Answer for alto saxophone and piano About the Program "This piece was inspired by the character Nekrotzar in György Ligeti’s opera Le Grand Macabre (1974-77. The character is the personiication of death. baritone saxophone 195 . rev.Andriy Cliford Leaman. saxophone Hannah Creviston." . but spins out a new version of the eventual demise of Breughelland Alfonso Padilla. 1996). soprano saxophone the character. Baez (1982): John Nichol and Cuatro Microestudios (premiere Hannah Creviston performance) David Garner (1941): Canon Móvil (premiere performance) 18:15 ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall William Street and Viktoria Reiswich-Dappis John Nichol. who threatens apocalypse on Breughelland in the form of a comet set to crash atmidnight.

In doing so.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | some techniques that become second 18:30 nature to him or her. The piece will be the result Unconditioning the Sax (premiere of a new approach to commissioning an performance) original composition. The piece allows the listener. The saxophonist develops and integrates 196 . a The music programme to be performed new approach to the sound production. The main purpose of the piece is to explore the sustained sound with all the weaknesses that might be caused by a failed technique. composer. which will explore an equal relationship between the performer and composer as they work together side by side during the entirety of the writing process. Jennifer of sounds (tongue. which includes amateur’s Jennifer Lachaine sounds. a diferent way of conceiving the relationship between a About the Program performer and a composer and. larynx. inally. will contain only one piece. the performer needs to set aside his conditioning to relearn the instrument. and Lachaine (1988): even voice). The piece will be the result of an on-going process of co-writing. and saxophonist to discover the instrument outside of the traditional thinking and playing. sustain. the saxophonist will have to isolate and recombine in a new way the diferent factors of the production Philippe Béland (1987). ingers. With the advent of contemporary music and associated STUDENT CENTER new extended techniques. From the beginning of the studies. either jazz or classical. Canadian saxophonist Jennifer Lachaine will perform the piece composed by both herself and the Canadian composer Philippe Béland. The main purpose of this project is to explore diferent aspects of the mental and physical conditioning caused by the rigor of the musical training. and release. To be able to perform these techniques. the saxophonist has to learn to control diferent aspects of the sound production as attack. which is a irst performance. according to classical training. the musician MM Center has to learn new ways of playing his or her instrument. which leads to interesting questions: should we rethink contemporary musical training to include extended techniques in this conditioning? This project explores some aspects of the most common conditioning for saxophonist.

part of the movement XI. baritone saxophone III. Petit Mari Petite Femme (arr. Allegro . tenor F RI DAY IV. Günther Lenart) XII. tenor saxophone Maxime Bazerque. Trompette et Tambour Symphony No. Günther Lenart) Franz Schubert (1797-1828): Die Winterreise D 911 XII. alto saxophone Georges Bizet (1838-1875): Jeux d'enfants Rudolf Kaimbacher. Le Bal (arr. fri DAY | 13/07 /2018 | UNIVERSITY OF ZAGREB Auditorium 19:00 Niobé Saxophone Quartet ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Carinthia Saxophone Quartet & Gabriel Lipuš Jan Gričar. soprano saxophone Gerhard Lippauer. Phillipe Portejoie) Franz Schubert (1797-1828): An die Musik D 547 (arr. Saute Mouton I. baritone saxophone Gilbert Sabitzer. 3 D 780 (arr. Les Chevaux de bois Franz Schubert (1797-1828): VI. soprano saxophone Clément Van Calster. alto saxophone Eudes Bernstein. Die Post (arr. La toupie Günter Lenart. La Poupée & Gabriel Lipuš. 5 in B lat major D XIII. Les quatre coins 485 X. tenor saxophone II. Günther Lenart) 197 . Günther Lenart) Alain Louvier (1945): Le Jeu des 7 musique Franz Schubert (1797-1828): Moment Musical No. Günther Lenart) Franz Schubert (1797-1828): Divertissement á la hongroise D 818 (arr. Einsamkeit XIII.

Günther Lenart) ACADEMY OF MUSIC About the Program Vaclav Huml Hall General idea: What might have been the outcome if Schubert had already had Nexas Quartet saxes and turned some of his music into arrangements for saxophone quartet. saxophone Juliet Karalyn Sofer. alto saxophone Nathan Henshaw. tenor saxophone Jay Byrnes. ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Soffer Duo Michael Duke.V. XXIV. soprano saxophone Andrew Smith.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | Franz Schubert (1797-1828): Die Winterreise D 911 . baritone saxophone Matthew Hindson (1968): Scenes from Romeo and Juliet Overture Jef Sofer. saxophone Romeo John David Lamb (1935): Barefoot Juliet and Romeo's Love Scene Dances Duel Firm The Death of Romeo and Juliet Swinging (European premiere) Walking Lively Jaunty Brisk Marc Mellits (1966): Tachycardia 198 . Der Lindenbaum. Der Leiermann 19:15 (arr.

It can easily be perceived as a totality and listened to as one might look at something from above. Pablo De la Fuente. Zhongpei Li. Kyoko Nemoto. Adrian Sánchez Simone Movio (1978): Incanto XIII Haruka Inoue. Carmen Ferrando. even to écossaise sur un thème populaire assault each other. 199 . F RI DAY Ivo Malec (1925): Lumina Hondo Makoto. Yuki Tanaka. but on the contrary. or alternatively. Lumina accepts the one or the other approach. Miki Isogai. the aim is for them to depend Claude Debussy (1862-1918): Marche upon each other. Sergio Eslava. to oppose a live sound source Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): to one which apparently is not live bears Souvenir de Florence no implication of dialogue. to co-exist. Francesco Filidei (1973): Erpice Tomotaka Nohara. Carmen Salguero. Mariko Takeshita About the Program Manuel de Falla (1876-1946): Danzo The intention of the Ivo Malec. to inluence each other – in short. Luis Fernando Herrera. Nozomi Sakai. Carlos Ordóñez. composer ritual del fuego of Lumina. But it prefers the one and the others. Ahn Teawook. is never really absent either. by going into the mass. Kimberly Cruel. to live… A double perception is possible of this ensemble in which the tape. one can isolate. though not always present. Anthony Jacobs- Remacle. Diego Alonso Martinez. perceive and follow the detail: the thousand living details that make up the totality. to collide with. Alberto Chaves. fri DAY | 13/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC Blagoje Bersa Hall 19:30 UNIVERSITY OF ZAGREB Ensemble de Saxophones Auditorium Bordeaux Nouvelle- Aquitaine Impetus Saxophone Ensemble Emma Benchikh.

conductor Mladen Tarbuk (1962): Concertino per sassofono in Mib e orchestra da camera Lento – Poco allegro – Tempo I Frank Ticheli (1958): Concerto for Alto Saxophone and Wind Ensemble Andante sostenuto. Allegro vivace – Andante sostenuto – Allegro Falcon Fantasy moderato – Moderato mosso – Silver Swan Allegro moderato – Maestoso - Black Raven Vivacissimo soloist: Phil Pierick* soloist: Nicolas Arsenijevic* Shoichi Asai (1988): Paganini Remix for alto saxophone and wind orchestra soloist: Jérôme Laran* 200 .f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | 20:00 Thomas Doss (1966): Spotlights 4 sax 4 and windband CROATIAN NATIONAL THEATRE solists: Quartet Mobilis* Slovenian Armed Forces Band Andreja Šolar.

Ramonet Arcadia Saxophone Rodriguez Quartet Gianfranco Brundo. fri DAY | 13/07 /2018 | Antonio Ruda Peco (1938): Palindomía Flamenca for solo 20:00 soprano saxophone. baritone saxophone F RI DAY Virginio Zoccatelli (1969): Naufraghi (premiere performance) 201 . lamenco box and symphonic band MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS soloists: Preston Duncan. alto saxophone Salvatore Cutrò. tenor saxophone * Selmer artist Carmelo Ricciardi. Spanish guitar. soprano saxophone Giovanni Manganaro.

unbound from convention and never the same. appreciation and Folk Tunes understanding of free improvisation as an art form alongside classical art towards III. baritone saxophone About the Program The Urgency Of Now is an original Astor Piazzolla (1921-1992): and imaginative project that takes Libertango traditional performance practice into Stanley Myers (1930-1993): Cavatina the experimental and improvised plains. graphic panels for 2 tenor Hannah Riches. saxophone Sarah Field. saxophone Jefery Kyle Hutchins. Through this innovative practice of performing music inspired by graphic panels. Reel an equality between performance and composition away from the hierarchical precedent of the composer as the sole creator of music. Creative Nobody's Jig music is dedicated to developing a Josie Simmons (1983): Suite of Irish heightened awareness. tenor saxophone saxophones (premiere performance) Josie Simmons. scripted and pure free improvisation the duo endeavour to create music that is intense. Tune IV. 202 . Built upon a shared passion for Richard Rodney Bennett (1936-2012): exploring and pushing musical boundaries Four Country Dances outside convention the duo will realise A New Dance a set of graphic panels devised by Lady Day London following in the footsteps of The Mulberry Garden improvisation colossus Wadada Leo Smith's ideal of ‘creative music’. soprano saxophone Fiona Asbury. alto saxophone Matt London (1985): The Urgency Of Now.f r iDA Y | 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 | 20:30 21:00 STUDENT CENTER MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS Theatre &TD Semicircular Hall Marici Saxes Amphi Duo Matt London. considered.

fri DAY | 13/07 /2018 | 22:00 23:00 MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS Escocia Internacional Chris Collins Italian Trio ESCOCIA INTERNATIONAL Chris Collins. saxophone Nicolai Stranieri. bass Julia Nolan. Harold Guillén. Chris Collins . saxophone Roberto Mattei. Arturo Jazz Castro Sue McKenzie (1972): Faramach (premiere performance) 203 . drums LATINO SONSAX F RI DAY Javier Valerio.The legacy of Detroit Pablo Sandi. saxophones Sue McKenzie. Manrique Mendez.

.

saturday 1 4 / 0 7 /20 18 .

Sax’ou Duo Saxophone Youth Friends 10:45 Quartet Saxophone Saxophone tional Saxophone Orchestra Quartet 11:00 Committee Erzsébet ENDeM Kohei Ueno Seleljo and Saxophone 11:15 Sound Irén Seleljo Quartet Afair Duo 11:30 Acrobatic Bron Saxophone Saxophone 11:45 Quartet Quartet 12:00 Fernando Maria Lerman Kalypso Gmyrek Insax Saxophone Duo and Christo. Wojciech Quartet and Odak viston and Trefon Cantata Hannah Choir Creviston 12:30 Parero Raum- Caroline Saxophone Musik für 12:45 John Taylor Quartet Saxophone Sampen & 13:00 Saxophone Ensemble Matthew ATAM l’Orgue de from Bowl. Katia 14:15 Hannah Rhett love Beaugeais Creviston Bender and Generation Wenjun Qi 14:30 Hong Saxophone Kong 1987 Saxophone 14:45 Ensemble Tenor (Quartet) Saxophone 15:00 Pan-Amer.Mo- lano Duo University 13:30 Vagues Elysian Saxophone Saxophone 13:45 Quartet Quartet 14:00 Stephen Page and Duo Breed. and Saxophone Quartet 12:15 Sae Lee pher Cre. Collective ican Trio Anna Ste- and Sae Emma Rogue Two panova 15:15 McPhile- Lee my and Hannah Sandro 15:30 Creviston Compag- non and 15:45 Eudes Bernstein . &TD MM Grič Bundek of Music of Music &TD Park of Saint July 14th Bersa Hall Stančić Lhotka Concert circular Center Tunnel Lake Huml Hall Big Hall Pavilion Catherine Hall Hall Hall Hall Hall 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 Sean Mix. Ashley Larry Bell.Lombard Trio Noir Saxophone Sax Ensem- 13:15 ing Green and Casey Quartet ble State Dierlam Jiang . s at ur day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | Saturday Academy Academy Vatroslav Theatre Theatre Academy Academy Theatre Zrinjevac Church of Music of Music Lisinski &TD Semi. Justin Ke- Current tional nealy and Interna. Kelly and 9:15 Amelia Ashlyn Gould Jesús Harrington Núñez 9:30 9:45 10:00 Paula Van Quartet Goes and Emma Di Vif Duo 10:15 Prélude Casey Marco and Dierlam Catherine 10:30 Likhuta Interna.

saturday | 14/07 /2018 | Saturday Academy Academy Vatroslav Theatre Theatre Academy Academy Theatre Zrinjevac Church of Music of Music Lisinski &TD Semi. &TD MM Grič Bundek of Music of Music &TD Park of Saint July 14th Bersa Hall Stančić Lhotka Concert circular Center Tunnel Lake Huml Hall Big Hall Pavilion Catherine Hall Hall Hall Hall Hal 16:00 William Siam Street and Duo Saxophone 16:15 SOS Allison SaxibA . Tina l’ombre Two for Quartet Saxophone Balcetis Sibelius Tepper New Duo Academy 16:30 Orchestra Lecture Saxophone 16:45 Ensemble 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 CLOSING 18:30 CONCERT 18:45 Zagreb 19:00 Philhar- monic 19:15 Orchestra 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 Tokyo Rock ‘n’ Sax 21:15 Interna- 21:30 tional Saxophone 21:45 Committee 22:00 Ensemble 22:15 SONSAX 22:30 Interna- tional Youth Saxophone Orchestra 22:45 WSC Par- ticipants’ Orchestra .

trumpet Ida Gotkovsky (1933): Brilliance Larry Bell (1952): Dazzling Duo Declame for tenor saxophone and piano Desinvolte A little improv Dolcissimo Don't tease me! Final Anna's Song Run With It Larry Bell (1952): Serenade No. piano Lori Laitman (1955): Journey Amelia Gould. saxophone Ashlyn Harrington. saxophone Augusta Read Thomas (1964): Chant Larry Bell.s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | ACADEMY OF MUSIC 9:00 Fran Lhotka Hall ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Ashley Kelly and Ashlyn Harrington Sean Mix. trumpet and piano ACADEMY OF MUSIC Overture Vaclav Huml Hall Interlude Duet Jesús Núñez Chase 208 . Amelia Gould and Larry Bell Ashley Kelly. 3 for 9:15 tenor saxophone. piano Sean Mix.

It is written using the 10:00 notes of the inferred scale B7 of Base CROATIAN NATIONAL THEATRE Variants. It is structured in four main sections. A: Fa #. The irst section STUDENT CENTRE MM (rebound) shows a series of bipartite episodes (elongation and fall) that are PAULA VAN GOES reducing their dimensions in such a way that each one becomes 0. Juan Pedro Luna Agudo.The third section (wheel) presents a series of episodes. La. One is progressively contracted by adopting the natural damping model of a series of rebounds.55 times smaller AND CASEY DIERLAM saturday than the previous one. Connecting people Si b. J. Mi. Fa #. Do. composed in 2017 and dedicated to the composer and saxophonist Alfonso Romero-Ramírez. in which the tonic component is deinitively lost. where continuity control Saxophone Orchestra makes the composition evolve through various motivational resources. Juan de Dios García Aguilera Distribution model (123321). 7b44 / 69. saturday | 14/07 /2018 | Jordi Orts (1962): Sevilla (premiere saxophone was dedicated to Jesús Núñez. from the Var. (completing Cycle) and from the Var. Scale in Base Variants. until they come to collapse. (Lepsis. Re. The second section is the freest in form and content. International Youth contrasting by the application of diferent materials. performance) composer's student. Hexaphone with upper and lower sensitive. Darias). Fa. Si About the Program (completing Cycle). imposing the sonorities of a complex type. Rebote-Rueda II takes its name from the particular way in which the initial and inal sections are strung together. Connecting people Marc Mellits (1966): Mara's Lullaby by Alfonso Romero-Ramírez for baritone Ingrid Stölzel (1971): With Eyes Open 209 . The rate of dilation of these episodes is 1. Sol. Mi b. creating at the same time a continuous dialogue between the registers and a displacement through the whole range. increasingly dilated.33. while the more serious of the second acts as a modulator. Sevilla is a work for alto saxophone. La and Si. on several axes: Mi. although its main tonal material comes from a frequency modulation in which the most serious note of the irst sequence acts as a carrier. conductor and the other one expands in the same way imitating the progressive stop of the spin of a roulette wheel. Sol #. Transpolations (1959): Rebote-Rueda II (premiere between Connective Variants of the performance) essential scale B 6 with three common Alfonso Romero-Ramírez (1968): notes. B: Do #.

s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | ACADEMY OF MUSIC ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Fran Lhotka Hall Quartet Prélude Vif Duo Brent Weber. It is positive and goes through romantic. clarinet soprano saxophone Jose Ramón Olmo Fernández. The work was composed for its premiere performance at the Congress in Zagreb for the Prélude Saxophones Quartet. 1. composer Juan Antonio Simarro investigates the technical possibilities of saxophone using melodic style without forgetting the rhythmic passages. Mark Gallagher. 1 Allegretto 10:15 Lento ACADEMY OF MUSIC Andante Vaclav Huml Hall Allegro (premiere performance) Emma Di Marco and About the Program Catherine Likhuta In Cuarteto de saxos No. all while mixing classical and jazz harmonies. Theme and Variations tenor saxophone Introspective Francisco Javier Nieto Checa. Whimsical baritone saxophone Rhapsodic Juan Antonio Simarro González (1973): Cuarteto de saxos No. alto Violet Archer (1913-2000): Moods for saxophone alto saxophone and clarinet Francisco José Sánchez Fernádez. saxophone Juan Antonio Martínez Valverde. All the instruments are of same relevance and they alternate to carry the weight of the work. 210 . emotional and even epic moments.

baritone saxophone Klaus Egge (1906-1979): String Quartet Op.volvía una y otra vez en busca de su nombre. saxophone Cristina Sánchez Martínez. piano Distractions Catherine Likhuta (1981): Motions for alto saxophone and piano STUDENT CENTER (European premiere) Theatre &TD Semicircular Hall Catherine Likhuta (1981): Stolen Memories (premiere performance) Sax’ou Duo 10:30 STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall Current Saxophone Quartet Luis Garvía Cabañas. tenor saxophone Silje Eckhof Varhaug. 5 Largo Funebre Allegro Andante Fugato Finale: Allegro 211 . (premiere performance) SAINT KATHERINE’S CHURCH Justin Kenealy and Friends Anders Abelseth... saturday | 14/07 /2018 | Emma Di Marco.. soprano saxophone Saxophone Quartet saturday Åshild Henriksen. alto saxophone Gudrun FaleideFristad. saxophone collective by Current: Current Catherine Likhuta. saxophone Françoise Rossé (1945): Ximix Christian Lauba (1952): Ars Jose Carlos Villena (1989): ..

Justin Kenealy) Untitled Adagio ma non tanto Allemande Gigue (premiere performance) Johann Sebastian Bach (1685-1750): Marko Gerbus. alto saxophone Kenealy) . alto saxophone MM Center Drake Stoughton. BWV 1023 (arr. soprano saxophone Fugue in G minor for Violin and Continuo.(premiere performance) Nereo Arbula. BWV 1026 (arr. tenor saxophone Joey Speranzo.s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | Justin Kenealy. baritone saxophone ENDeM kvartet Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sonata for Violin and Continuo in E minor. tenor saxophone Erna Čizmić Rebić. soprano saxophone STUDENT CENTER Kathryn Cooper. Justin Deni Pjanić. bariton saxophone 11:00 Dubravko Detoni (1937): Zaboravljene muzike ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Margareta Ferek-Petrić (1982): Melankolija Gegen Rakija Kohei Ueno Deni Pjanić (1990): Fragmenti zavičaja for saxophone quartet (premiere performance) ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Erzsébet Seleljo and Irén Seleljo Johann Sebastian Bach (1685-1750): Partita in A-minor for solo lute. BWV 1013 (soprano saxophone in G-minor) Yuta Bando (1991): Aerial Dance for alto saxophone solo 212 .

soprano saxophone Daniele Panzitta. piano on La cathédrale engloutie / The Submerged Cathedral by Claude Balázs Horváth (1976): La Continuitta Debussy Interrotta András Gábor Virágh (1984): Tryptique 11:30 Zoltán Jeney (1943): STUDENT CENTER Soliloquium Nr. baritone saxophone Carlo Galante (1959): Metropolitan Toccata (premiere performance) Jenni Watson. saxophone Jenni Watson (1985): Improvisations Irén Seleljo. saxophone Lodi Luka (1980): A Balkan Night Martin Jacoby. 5 Theatre &TD Semicircular Hall Mátyás Wettl (1987): New work (premiere performance) Acrobatic Sax Quartet 11:15 ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Sound Affair Duo Giovanni De Luca. Martin Jacoby (1988): Arabesque (on a theme by Debussy) Claude Debussy (1862-1918): Doctor Gradus ad Parnassum (arr. 1 for saxophone quartet (premiere Claude Debussy (1862-1918): performance) Passepied (arr. Jenni Watson. Martin Jacoby) 213 . piano (premiere performance) saturday DEBUSSY 100: REIMAGINED Daniele Panzitta (1928): Jazz Fugue No. Jenni Watson) Vincenzo Palermo (1967): Pink Song Jenni Watson (1985): Leaves (premiere performance) Jenni Watson (1985). alto saxophone Francesco Soldano. saturday | 14/07 /2018 | Erzsébet Seleljo. tenor saxophone Giovanni Luzza.

Andante Bautismal V. baritone Alfonso Padilla. Presto Dioses. conductor Cameron Millar. Camerata Odak Jasenka Ostojić. conductor Saxophone Quartet No. bariton saxophone Chamber (premiere performance) Camerata Odak Christopher Healey (1990): Jasenka Ostojić. el Dios / All Gods. alto saxophone Hannah Koob. soprano saxophone Niek Starmans. Allegro La vida rezando Al Paraíso (premiere performance) 214 . the God III. tenor saxophone saxophone Fernando Lerman. alto saxophone Samantha Wolf (1990): Echo Jay Byrnes.s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall 12:00 Bron Saxophone Quartet SAINT CATHERINE’S CHURCH Three Continent Quartet. 1 Fernando Lerman (1968): Todos los II. tenor saxophone Three Continents Sax Quartet Oscar Trompenaars.

piano Edison Denisov (1928-1996): Saxophone concerto. presentation. saxophone Sae Lee.II (premiere performance) Eurico Carrapatoso (1962): Indiana Tones 215 .. lecture and performance of an arrangement for saxophone and piano (world premiere) ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall Maria Gmyrek and José Eduardo Correia Magalhães Wojciech Trefon Dulcineia Guerr Jorge Oliveira Joel Rodrigues saturday António Pinho Vargas (1951): Cut Inês Badalo (1989): Aleph.. saturday | 14/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC Maria Gmyrek. harp Kalypso Duo Przemysław Scheller (1990): Two Polish Dances Anna Maria Huszcza (1987): SaHarBAD Przemysław Szczotka (1987): Light of the night (premiere performance) STUDENT CENTER MM Center InSax Quartet Miha Rogina. Multum in parvo. saxophone Svetislav Stančić Hall Wojciech Trefon.

s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | STUDENT CENTER 12:15 Theatre &TD Semicircular Hall ACADEMY OF MUSIC Vaclav Huml Hall Caroline Taylor Christopher Creviston and Hannah Creviston Greg Steinke (1942): Espisodes for saxophone and piano Introspection Christopher Creviston. saxophone Ebullience Hannah Creviston. soprano saxophone Aki Tanaka. baritone saxophone 216 . alto saxophone Miyu Yokoyama. tenor saxophone “Improvisation for Unknown Space” Yumeko Miura. piano Caleb Hugo (1987): Vagrant Contemplation John Anthony Lennon (1950): *** for soprano saxophone and piano Tony Davis (1970): Vaclav’s Dream (premiere performance) 12:30 STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall GRIČ TUNNEL Parero Saxophone Quartet Raum-Musik für Saxophone Rui Ozawa.

The title refers to the distance between the oboe and sho as well as the extreme distances of interval dynamics and articulation. saturday | 14/07 /2018 | Ayumi Matsuba (1990): Quatuor pour About the Program saxophones Toru Takemitsu (1930-1996) was largely a self-taught composer who considered Grazyna Bacewicz (1909-1969): String Debussy as his main inluence and Quartet No. John Sampen.” Shrude's new composition Quietly Revealed for saxophone ensemble follows her established aesthetic when writing for saxophone. Claire Salli saturday Toru Takemitsu (1930-1996): Distance for alto saxophone and optional sho (arr. Jonathan Kierspe. saxophone Saxophone Ensemble from the Bowling Green State University Brianna Buck. Toru Takemitsu and Claude Delangle) Marilyn Shrude (1946): Quietly Revealed for saxophone ensemble (premiere performance) 217 . Liner notes by Per Broman (Bis CD 640/1994) speak of the Ensemble from Bowling incessant line of the Japanese sho (mouth organ) which “continues behind the oboe. 4 “teacher.” He wrote extensively for the movie industry as well as commissions 12:45 for the New York Philharmonic and other prestigious orchestras. Drew Hosler. The music of Chicago-born composer Marilyn Shrude is recognized for its “shimmering sounds” and “sensuous beauty. Distance is performed here with an interactive sho as recorded by David Badagnani. building on the unique timbral and expressive qualities of the instrument. Distance was originally a composition for oboe ACADEMY OF MUSIC and optional sho and was reworked for Blagoje Bersa Hall soprano saxophone by the composer and John Sampen & Saxophone by Claude Delangle. Green State University suggesting that nothing can stop the breathing of life.

emotional and even epic moments. saxophone The Storm Casey Dierlam. The work was 218 . composer Juan Antonio Simarro investigates the technical possibilities of saxophone using melodic style without forgetting the rhythmic passages. piano Consolation Clare Loveday (1967): Displacement Reconstruction Niel van der Watt (1962): Sonata for Consummation Soprano Saxophone and Piano Lontano ACADEMY OF MUSIC Cantabile Fran Lhotka Hall Con spirito (European premiere) Trio Noir About the Program In Cuarteto de saxos No.s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | SAINT CATHERINE’S CHURCH 13:00 l’Orgue de Sax ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Matthew Lombard and Casey Dierlam Stef Verpraet (1989). 1. It is positive and goes through romantic. all while mixing classical and jazz harmonies. All the instruments are of same relevance and they alternate to carry the weight of the work. Bram Lamberts (1986): Tempestas Intrada A peaceful day Storm is coming Matthew Lombard.

percussion (premiere performance) Zhifeng Hu. saxophone Catharsis Christoph Lindner. soprano saxophone Allegro appasionato Alžbeta Kačmárová. saturday | 14/07 /2018 | Sebastian Lange. 120 Alžbeta Klasová. baritone saxophone Vivace Petr Wajsar (1978): Folklórní inspirace Marek Pavlíček (1991): Unquartering by sax (premiere performance) Adam Greenwood-Byrne (1980): With These Hands I Surrender My Wounds Prayer Escape 219 . piano Timothy Blinko (1965): Sculptures Mathilde Koeppel (1996): Aions Reise (premiere performance) 13:15 Jörg-Ulrich Krah (1976): Strangeworld ACADEMY OF MUSIC (premiere performance) Vaclav Huml Hall Reinhard Lippert (1951): Steinwasser (premiere performance) Jiang . piano Johannes Brahms (1833-1897): Sonata for clarinet and piano No. saxophone Juan David Molano.Molano Duo Fabian Zeidler: West-Ost Trio (premiere performance) STUDENT CENTER MM Center ATAM Saxophone Quartet Hanchao Jiang. alto saxophone Andante un poco Adagio saturday Tereza Novotná. tenor saxophone Allegretto grazioso Matěj Trojan. 1 Op.

vicious performance) Moderate. alto saxophone Salvatore Castellano. In memoriam Bob Berg is the piece that gives the name to our project. the incandescent material of the opening part crystallizes into suggestive bands of chords. soprano saxophone ELYSIAN QUARTET Francesco Ronzio. Evan Harris) composition tending towards jazz and divided into three parts. bariton saxophone IN MEMORIAM BOB BERG Ivan Fedele (1953): Magic Marc Mellits (1966): Red Federico Troncatti (1965): In Moderately funky Memoriam Bob Berg (premiere Fast. tenor saxophone Spiro Nicolas.s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | STUDENT CENTER 13:30 Theatre &TD Semicircular Hall STUDENT CENTER Theatre &TD Big Hall Vagues Saxophone Quartet Elysian Quartet Andrea Mocci. proposed by Vagues Saxophone Quartet. soprano saxophone Mattia Quirico. alto saxophone Jared Waters. bombastic. only to spring back to life in the frenetic conclusion. made through a brilliant combination of rhythmic and harmonic elements that create one of the most successful experiment between 220 . Magic is a brilliant and virtuoso (arr. Damian Cheek) wants to present the most important (premiere performance) composers that in Italy were inspired Antonio Vivaldi (1678-1841): Trio by the inluence of Jazz and popular Sonata in D minor RV 63 La Follia music. It wants to be a hommage to this contemporary jazz giant. with motion Moderate. tenor saxophone Damian Cheek. red (arr. with motion About the Program The project In memoriam Bob Berg Fast. baritone saxophone Evan Harris. aggressive. with motion Gabriele Cosmi (1988): KIC Slow. In the central part. obsessive.

the meeting of diferent musical languages Capitol Quartet. Gregory Wanamaker’s music has been called “pure gold. “achingly beautiful” (Palm Beach Daily News). ACADEMY OF MUSIC 14:00 Fran Lhotka Hall ACADEMY OF MUSIC Duo Breedlove Svetislav Stančić Hall Stephen Page Marc Mellits (1966): Escape Enter Swerve Cortex Gregory Wanamaker (1968): Escape Night Set for soprano saxophone and Antique piano Pendulum Night Sparks Exit Night Song saturday Jamie Wind Whitmarsh (1988): Night Ride Peridot for alto saxophone and vibraphone / pipeophone About the Program Combining athletic virtuosity and lyrical expressionism. of his light emitting. KIC uses Quintet. and became famous for the irregular conduct many others. "In memoriam over the world by soloists and ensembles Bob Berg" performed by VSQ at the including PRISM Quartet. “compelling” (Audiophile Audition). His music has been commissioned and performed all 221 . situated in Cygnus constellation. Oren Fader. shot through with tenderness and grace” (San Francisco Chronicle). “outstanding” (American Record Guide). 8462852. Timothy McAllister. Akropolis Reed Congress wil be a world premiere. Masato Kumoi Saxophone Quartet. saturday | 14/07 /2018 | this two musical universes. and “a technical tour de force” (Fanfare). Robert to represent the image of a star. Trujillo Symphony Orchestra. KIC Spring. Christopher Creviston.

s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | STUDENT CENTER Honkyoku tradition. The ritualised crotales and chant sounds recur as restful refrains and meditative moments throughout the work. The piece Katia Beaugeais begins in the ritualised stillness of crotales ringing. slow glissandi. and has been the technical virtuosic possibilities of the recently arranged for award-winning instrument. In quick snatches of sound. Katia Beaugeais. This work uses textural and extended techniques such as timbral and wide trills. the climactic resonance gradually Katy Abbott (1971): Multisonics ebbs back to panting. as if being a Buddhist prayer bell. The aim of this work was to explore the beauty of the instrument incorporating these techniques. saxophonist. Australian by Breath for soprano saxophone bird-like sounds and soothing air wind (premiere performance) sound efects. multiphonics. Breath by Breath Bruce Crossman (1961): Dying of the (2018) This new soprano saxophone Light: Paciic Resonance for Peter for piece will explore the lyrical. singing soprano saxophone qualities and timbral and textural efects through the use of extended techniques: Katia Beaugeais (1976): Breath slap-tonguing. water tonguing and melodies set in the high register of the instrument. multiphonics. ritualised chant and for alto saxophone (premiere crotales. panting and arch-like exuberant melodic phrases— peppered with grace-note articulations and lourishes to energize it. whilst exuberantly free bursts of Gagaku-derived Paciic harmony gradually reveal themselves throughout the piece. Thick layered textural sound mass passages featuring atmospheric About the Program multiphonic efects together with long MultiSonics (2010) was originally passages of circular breathing will create composed for Australian bassoonist Mark an innovative and unique work showcasing Gaydon in 2009/2010. Dying of the Light: Paciic Resonance for Peter (2014) "My purpose in writing this piece was to create a work for my colleague—Katia Beaugeais—that captured the meditative stillness and living colour luctuations of the Japanese 222 . and emerges into glossolalia type chanting from the Judaic Christian tradition with shakuhachi-like explosions of air. circular breathing. reinterpreted for MM Center soprano saxophone as a tribute to one of my mentors—Peter Sculthorpe. this climaxes in an exuberant and liberated athletic section utilising the rich colour range of the soprano saxophone. and distilled stillness that dies performance) into a sub-tone lourish.

saturday | 14/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC 14:15 Vaclav Huml Hall ACADEMY OF MUSIC Blagoje Bersa Hall Rhett Bender and Wenjun Qi Generation Saxophone 1987 Rhett Bender. saxophone Pool Wandering Yo Matsushita. for two for guitar and saxophone (premiere saxophones and piano Junichi Sato) performance) Jun Nagao (1964): Paganini lost for two saxophones and piano Astor Piazzolla (1921-1992): Primavera porteña for two saxophones and piano (arr. saxophone Two Worlds Kishin Nagai. Emi Marda) 223 . saxophone Nights for alto sax and guitar duo Nikita Zimin. saxophone Wenjun Qi. bassoon and piano (arr. Asai) Alexander Rosenblatt (1956): Kalinka for three saxopohones and piano (arr. guitar Cornelius Boots (1974):Tadpole Brandon Yonwoo Choi. John Wintringham) saturday Paul-Agricole Génin (1832-1903): Carnaval de Venice for three saxophones and piano (arr. piano Moon Water Francis Poulenc (1899-1963): Trio for Derek Keller (1971): Liminal Spaces oboe.

Jenni Watson [UK]. João Pedro Silva [Portugal]. Kyle Hutchins [USA]. Luis Ribeiro [Portugal]. Nathan Henshaw [Australia]. Gilly Blair [UK]. Nathan Calvin Wong Mertens [USA] and Nicki Roman Yin Tak Au [USA] Man Sze Tsang Dennis Tsz Kiu Kwok Matilda Grieve: Inertia for 12 tenor saxophones (premiere performance) Marc Mellits (1966): Tapas No.8 movements not Last for 12 tenor saxophones (premiere performance) Erin Royer (1990). Erin Royer [Australia]. Pilar Montejano [Spain]. Jennifer Watson (1985): 7 hours for 2 tenor saxophones (premiere performance) Andy Scott (1966): Westland for solo tenor saxophone Nathan James Dearden (1992): johannes: canons and transitions 224 . Alfonso Padilla [Spain].s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | for 4 tenor saxophones (premiere 14:30 performance) Matt London: The Shaman for 12 STUDENT CENTER tenor saxophones Theatre &TD Big Hall Rob Buckland: Tenacity for 12 tenor Tenor Saxophone saxophones Collective STUDENT CENTER Theatre &TD Semicircular Hall Hong Kong Saxophone Ensemble (Quartet) Matt London [UK]. 3 for Lino Guerreiro (1977): Less but saxophone quartet .

saturday | 14/07 /2018 | ACADEMY OF MUSIC 15:00 Fran Lhotka Hall ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall Rogue Two Pan-American Trio and Sae Lee Andrew Allen. and piano (premiere performance) II. Jay C. Batzner's Relections on the nature of impermanence (2017) for tenor saxophone and snare drum is 225 . Tango Argentino for guitar About the Program and soprano saxophone (premiere Mirror Sign by Bosnian composer Igor performance) Karača (2017) for soprano saxophone and percussion is a musical relection on the Eddie Mora (1965): La Trade y la loss of self associated with dementia in the Montaña for guitar/piano and 2 aged. guitar Sae Lee. saxophone V. The work is based on the idea of an saxophones (premiere performance) elderly man who saw the image of himself as a little boy while looking in a mirror. piano Jay C. The composer is on faculty at Oklahoma State University in the United States and at the Sarajevo Academy of Music in Bosnia. Alvaro Esquivel (1955): Baribustre III. (European premiere) Alvaro Esquivel (1955): Bronce y saturday Madera. saxophone Igor Karača (1974): Mirror Sign Sofía Zumbado. percussion Preston Duncan. Batzner (1974): Relections on the Nature of Impermanence for Felipe Perez Santiago (1973): tenor saxophone and snare drum Morsecoding for two alto saxophones I. saxophone Gordon Hicken. saxophone for soprano saxophone (premiere performance) Ramonet Rodríguez. / Bulerias for guitar and soprano IV.

delicate work that presents new possibilities for the saxophone and percussion ensemble. Batzner is 15:15 a professor of composition at Central ACADEMY OF MUSIC Michigan University in the United States. while Emma McPhilemy and Batzner will be receiving its European Hannah Creviston premiere. piano Piet Swerts (1960): Double Concerto 226 . STUDENT CENTER MM Center Anna Stepanova and Irén Seleljo Emma McPhilemy. saxophone Hannah Creviston. Jay C.s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | a sparse. Vaclav Huml Hall Both works on this program were written for and dedicated to Rogue Two. piano Andy Scott (1966): Three Letter Word Roshanne Etezady (1973): Streetlegal Anna Stepanova. Karača will be receiving its world premiere. saxophone Graham Fitkin (1963): Gate Irén Seleljo.

Jovana Joka.. Tim Jerman.overture Allison Balcetis (arr. Jacques Laroque) Grigory Markovich Kalinkovich (1917-1992): Concerto Capriccio (arr. Alain Crepin) Marjan Kozina (1907-1966): Bela krajina (arr. Nicolas Fox (1988): Creation for Boštjan Simon. saxophone STUDENT CENTER François Rossé (1945): . Irena Šmid. Anja Kožuh. saturday | 14/07 /2018 | William Street. saxophone 15:30 Allison Balcetis. Larisa 16:00 Marjanović. Ita Nagode Slaven Kulenović. Rok Volk.sur un îlot Theatre &TD Semicircular Hall de la rivière. artistic leader ACADEMY OF MUSIC Svetislav Stančić Hall saturday Program ANIMA SLAVICA William Street and Mikhail Ivanovich Glinka (1804-1857): Ruslan and Ludmila .... Joanna Blejwas. Miha Ferk) Vid Pupis (1981): Fantazija / Fantasia for alto saxophone and ensemble of saxophones 227 . Sandro Compagnon and Robert Lemay (1960): Fragments Noirs Eudes Bernstein ACADEMY OF MUSIC Blagoje Bersa Hall SOS Saxophone Orchestra Vincent David (1974): Onomatopée for baritone and alto saxophones Jonathan Pontier (1977): Terra Incognita for two soprano saxophones Lev Pupis. Aleš baritone and soprano saxophones Logar. Weronika Partyka. Matjaž Škoberne.

Miha Ferk) Theatre &TD Big Hall Igor Lunder (1969): Charleston Siam Saxophone About the Program Anima Slavica (Slavic Soul) as the Quartet (SSQ) SOS Saxophone Orchestra named their programme. tenor saxophone Nattakit Thanapoonsawad. saxophone Pegasus (premiere performance) Polwit Opapant (1971): Dream Girl Satoshi Ohmae (1943): No. 1 No. soprano saxophone Kittikun Jungate. as well as transcriptions of prominent Slavic classical music. The programme’s journey spans across three centuries. baritone saxophone Viskamol Chaiwanichsiri (1991): Scherzo for saxophone quartet (premiere performance) Taewook Ahn. saxophone Boonrut Sirirattanapan (1972): Miki Isogai. is made up of compositions by Slavic authors and includes original music pieces. 1 (premiere performance) (premiere performance) Hideki Kozakura (1970): *** (premiere performance) Naoki Sakata (1981): *** (premiere performance) Masamichi Kinoshita (1969): *** (premiere performance) Dai Fujikura (1977): Dolphins for two saxophones 228 . alto saxophone Methawut Pimphapatang.s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 | Bedřich Smetana (1824-1884): STUDENT CENTER Vltava (arr. STUDENT CENTER MM Center L'ombre Duo Supat Hanpatanachai. from the modern age all the way back to the romantic age. The compositions share a folk theme and despite their technical complexity and colourfulness of sound retain the feeling of simplicity and familiarity.

Marko Hilpo) I Doctor Gradus ad Parnassum II Jimbos Lullaby Quentin Hindley. saxophone Francesco Silvestri. Antoine Flores Gracia. 10 (arr. piano Lodi Luka (1980): Changing Carlo Galante (1959): Eumenidum crines (5 frammenti lirici) for soprano saxophone and piano Armando Ghidoni (1959): Flashnotes (premiere performance) ACADEMY OF MUSIC Fran Lhotka Hall SaxibA . Sikri Lehko. saturday | 14/07 /2018 | III Serenade for the Doll 16:15 IV The Little Shepherd ACADEMY OF MUSIC VI Golliwoggs Cakewalk Vaclav Huml Hall Karol Befa (1973): Octopus TWO for NEW Duo 18:00 VATROSLAV LISINSKI CONCERT HALL Zagreb Philharmonic Orchestra Quentin Hindley.Sibelius Academy Saxophone Ensemble saturday Anna-Soia Anttonen. conductor 229 . Perttu Nurkka. Kalle Oittinen) Claude Debussy (1862-1918): The Children’s Corner (arr. Koen Van de Velde Jean Sibelius (1865-1957): Karelia Ouverture Op. Kristina Thede Johansen. Samuel Phua. Joonatan Rautiola. conductor Giovannu De Luca.

s at u r day | 1 4 / 0 7 / 2 018 |
Takashi Yoshimatsu (1953):
Cyber Bird Concerto for Saxophone
and Orchestra Op.59
Bird in Colors
Bird in Grief
Bird in the Wind
- soloists:
Nobuya Sugawa, saxophone*
Minako Koyanagi, piano
Takako Yamaguchi, percussion

Petar Obradović (1972):
Bird Concerto
Vivo con brio
Adagio fantastico
Vivo con fuoco
- soloist:
Nikola Fabijanić, saxophone

Krzysztof Penderecki (1933):
Concerto for Alto saxophone and
Orchestra
Lento
Vivace
Meno mosso
Vivo
Tempo I
Vivo
Lento (Tempo I)
- soloist:
Pawel Gusnar, alto saxophone

Henri Tomasi (1901-1971): Concerto
for Alto Saxophone and Orchestra
Andante et Allegro
Final-Giration
- soloist:
Otis Murphy, alto saxophone*

* Yamaha performing artist

230

saturday | 14/07 /2018 |

21:00
BUNDEK LAKE

Open Air Concert
Tokyo Rock’n Sax

Yo Matsushita, Hideki Azuma,
Tomoyuki Yamashita, Keito Maruba,
Tenta Chino, Ryuma Kawachi,
Jun Shiozuka, Tomoki Kaneko,
saxophones
Nobuharu Yamada, drums
&
INTERNATIONAL SAXOPHONE
COMMITTEE ENSEMBLE
SONSAX
INTERNATIONAL YOUTH
SAXOPHONE ORCHESTRA
Jan Tominić, soloist
Juan Pedro Luna Agudo, conductor
WSC PARTICIPANTS' ORCHESTRA
saturday

231

FOR
WHEREVER
YOUR MUSIC
TAKES YOU

For the moment. For the emotion.
For the stage. For the audience. For you.

For wherever your music takes you,
if you’re a professional musician, you instinctively know
when an instrument is perfect. With true refinement
producing powerful presence, the Custom Z ASP tenor
saxophone sets new standards in craftsmanship.

#PLAYYOURWAY
TRY THE CUSTOM Z ASP IN THE YAMAHA ROOM

ROBERTO BUTTUS
wind instruments - production & repair
friuli venezia giulia - italy

OUR IDEA OF A SAXOPHONE

Tel. 0039 0432 99.72.13
info@buttus.it - www.buttus.it
www.sequoiasaxophones.com

w w w.vandoren.com

WHAT
COLOR
IS YOUR
SOUND?

New Products

SELMER_affiche_WSC2018_A4_print.indd 1 12/06/2018 15:29:22

wisemanlondon.wisemanlondon. All Wiseman cases on show in the are hand crafted in England from the finest materials.com wisemancases .com 00 44 (0)20 8778 0752 www. Unique. Now also available in carbon fibre! See our full range of cases and accessories at www. Exhibit area All instrument combinations supplied – choose from a stunning range of lining colours.com Wiseman Cases London sales@wisemancases. compact design. Do your instruments deserve a Wiseman Case? Come and see these The Wiseman Saxophone Case amazing cases Ultimate protection.

.

Some of the world’s best saxophonists play on E. XVIII WSC Mouthpieces for Classical Performance Mouthpieces for Jazz Performance State of the Art Designs from a World Class Performer Rousseau Music Products Made in USA www.RousseauMusicProducts.com . Rousseau CD with mouthpiece trial* Pick up a free poster & Rousseau artist schedule* Enter to win a free live video lesson with Eugene Rousseau *while supplies last Eugene Rousseau Co-founder. World Saxophone Congress Honorary President. Rousseau Mouthpieces Visit the Rousseau Music Products Display Receive a free E.

www.com perfect sound starts with better tuning .lefreque.

.

EXHIBITORS LIST AIAS MARMADUKE MUSIC Andreatta mundstÜcke PLAYNICK ARTSYNTAX RAMPONE & CAZZANI Benedikt Eppelsheim Blasinstrumente ROUSSEAU MUSIC PRODUCTS BREATHTAKING SELMER BUFFET CRAMPON SEQUOIA CHILI NOTES MUSIKVERLAG SILVERSTEIN WORKS D´ADDARIO SYOS EASTMAN MUSICAL INSTRUMENTS TENON industrial E CO X THEO WANNE EDITIONS HENRY LEMOINE VANDOREN FIBERREED WISEMAN CASES FORESTONE JAPAN W OOD W IND DESIGN Gérard Billaudot Editeur YAMAHA H OLLYWOOD W INDS YANAGISAWA WIND INSTRUMENTS Largo Music LefreQue BV .

.

.

biographies .

Peter Kruder in 2010 and from Music academy Adam Quartet Zagreb. Jean Denis as a shared experience. The relevance has graduated at Zagreb Music Academy and prestige that this chamber group is in the class of Davorin Brozić. Miha Rogina. He won a acquiring is relected by the awards re. where the mix of Michat. attended several competitions: he won 1st prizes at the Woodwind competition in Požarevac . 1st Varaždin In- ternational Woodwin & Brass competition. Jazz. fostering relection on cre. 1st Rector’s award from Zagreb University and Prize of the “V Ramón Guzmán Saxophone the Croatian Composer’s Guild award. Lev Pupis. etc. In the Japanese saxophonists who have gradu- academic year 2013/14 he studied at the ated from Showa University of Music. ry of Music and Ballet under prof. experience. including the de Jóvenes intérpretes extremeños”.“The Grand Prix” at the at Conservatoire à rayonnement régional Mozart International Chamber Music Com- de Lyon under prof. Jože Kotar. He is a clarinettist at the the Conservatoire régional CRR Versailles. tradition. Superior Conservatory of Castile and Leon. total of 7 1st prizes at Croatian national ceived in diferent contests and prizes. Radovan Cavallin. Philippe Cuper. Nicolas Bald- also shown by the presence of its mem. He petition in Salzburg. He worked so de Juventudes Músicales de España”in with eminent world clarinettists such as the category of soloist. Dragan Sremec and The members of Adam Quartet are four assistent Tomislav Žužak in 2016. 1st Prize nale. As a soloist he played with the HRT in the “Concurso de Música de Cámara Symphony Orchestra and the Croatian ciudad de Ávila”. Every genre Aljaž Razdevšek (Slovenj Gradec. Nicholas Cox. 2nd prize in the “Concur. the Acrobatic Sax quartet always tries to juggle in many kinds of music:Clas- Abliage Duo and Virna Kljaković sical. The Academy of Music in Ljubljana under prof. Chen Halevi. Latin. Its members understand music Marcus Weiss. The concert is un. In the same year Adam Quartet programme. Srdić. This relevance is Guy Deplus. 1991) of music mixes as in a sort of kaleidoscop- graduated from The Maribor Conservato. He attended numerous international sem- The sax class has become a reference inars with world-renowned saxophonists: class in Europe in its more than 10 years of Matjaž Drevenšek. Luis Gomes. eyrou. music students competitions. 1992) is out above individuality. The Ensemble 2. He is also winner of multiple honours. currently enrolled in doctoral studies at the derstood as a creative space that interacts Conservatoire à rayonnement régional in with the public. Versailles in the class of Philippe Cuper.b iog r a p h i e s | 2 -a | 2 Davorin Jenko competition. He Competition” of Santiago de Compostela. He is a soloist and a member joined together to make a new exciting of the renowned saxophone quartet SIG. 11th International Competition 246 . Claude Delangle. Croatian Chamber Orchestra and at Zadar the Zürcher Hochschule der Künste or Clarinet Quartet. held many recitals in Croatia and abroad. 1st Prize in the “VIII Concurso Nacional de the most important being the one at the Interpretación Intercentros-Melómano” in Osor Musical Evenings and Zagreb Bien- the category of Superior Degree. Pop Tunes. under prof. Acrobatic Sax Quartet was born in 2016 one of the most eminent musicians of his when four young Calabrian saxophonists generation. Jean Denis Michat. Philippe Geiss. diferent instrumental sonorities stands Abdul-Aziz Hussein (Bucharest. Armed Forces Wind Orchestra. Nikola such as the Hochschule für Musik in Basel. From 2015 to 2017 he studied has won 1st prize . Sha- bers in conservatories throughout Europe. Quartet was founded in February 2015 Miha Rogina as a part of bilateral exchange in Tokyo. The conductor of the ensemble is Ángel Soria. He ation and current sound art. He is also a such as the 1st Prize of the “IX Concurso winner of multiple honours.13 Sax comes from the etc. the Conservatorium van Amsterdam. The aim of the group was clear MA Project. right from the beginning: as an acrobat knows how to move through a lot of trou- a bles. ic trip. ron Kam.

Campello or for audiences of the city of Adams frequently performs with the Knox. Houses of Culture of new music. sium. Oriental Arts Cen. Castalla. and the University of South Car- ble. Adams’ main and in 2017 they participated at the EurSax area of research centers around wellness in Porto (Portugal). Sempere (sax- Notes of Hope: Stories of Musicians Cop. He currently performs Parsons Music Hall. in the Muse- recitals across the country. the Lone Star Wind Orchestra. His debut album with such as Da Hu Shang Shan. An avid of the Cortes Valencianas (Valencia). and lege Music Society. and national concert halls in Shanghai. Eugene Rousseau. performance injuries. to kota. miered nearly twenty works for saxophone lect. In October 2017. ater of l’Orfeó Maonés and Esglessia des ist in the Estrella Consort. Adams is the tenor saxophon. Allison consists of graduates of professional and Dr.as well as the multi-media Cortis” of Denia) and Javier Carrillos (sax- resource Cross Training for Musicians. University. the National strive to deliver exceptional performances. and Gui Yuan saxophone/percussion duo Rogue Two TianJu. composition a clinician at gatherings of the North Da- professor at Shanghai Conservatory. Dr. The- performer. Novelda and El nief-norf contemporary music ensemble. accolades from audiences in Shanghai. Andrew Alah Quartet Andrew J. and he has served as closely with Jianqiang Xu.Alicante Saxophone Ensem. Rogue Two. and they worked and the TBA Review. Professional Conserva- main teachers include Timothy McAllister. Central Michigan that led to the constitution of this Ensem. formed several concerts in Spain: Cloister see-Knoxville in the United States. Allen. Dr. Alicante in the ADDA. they love to play World Saxophone Congress. phone professor. Technological University. China. Agost. bi ographi es | a-a | Adams. possibility of tapping into great training to John Nichol. SAGA saxophones made by Roland at Music Chi. Allen has pre- “Alah” means “we” in Shanghainese dia. tory of Elche). The NACWPI Journal. Her ophone professor. in Wichita Falls. Saxophone Today. the Interna- all kinds of saxophone quartet music and tional Saxophone Symposium. Aside sium. in Theater Arniches ville Symphony and has been featured in of the Generalitat Valenciana. In na Exhibition. Capitol quartet devoted to the performance of Theater of Rojales. They performed across Italy study of the saxophone. Poly Theater. Allen currently serves as editor of The NACWPI Journal and is a member of the Alicante Saxophone Ensemble editorial board of The Saxophone Sympo- b i o g r a fI ES The ACMH . Allen is an assistant professor The Alah Quartet is comprised of four as. They continue to discover addition. Allison Adams is Assistant Professor superior conservatories. they with the Wichita Falls Symphony Orches- performed an entire show on four electric tra. She is also a member of the Xixona. They have per- of Saxophone at the University of Tennes. She was a contributing author for Sánchez” of Elda). work by Philippe Geiss. his writings have appeared in The new works for saxophone and make them Instrumentalist. and Steven Mauk. Association of College Wind and Percus- The Alah Quartet performs regularly in sion Instructors Conference. The Saxophone Sympo- accessible to Chinese audiences. Besides her um MUBAG. and Cliford Leaman. Conservatory “Tenor ing with Injuries. He holds degrees from Tennessee ble started its activity in 2005. While the four members have various and has performed and lectured at the education backgrounds. Band and Orchestra. a saxophone Socors (Menorca-Balearic Islands). The Ensemble undertaken additional study with Joseph 247 . ophone professor. Conservatory “Ana María mance. He has increase their playing skills. was to ofer young saxophonists the olina where he studied with Phil Barham. both of which received numerous is forthcoming on Equilibrium Records. Antón Suay (saxo- the integration of yoga into music perfor. and the Allen Duo. Quartet. South Dakota. Juan C. The ENSA is impelled for musicians. of music at Midwestern State University piring saxophonists from Shanghai. such as Cadillac and regional gatherings of the North Shanghai Concert Hall. Shanghai Museum. and Texas Music Edu- commission and premiere his compositions cation Associations. Texas. American Saxophone Alliance and the Col- ter. and by the teachers José A. The goal. JazzEd. School from making the China premiere of Patch.

and the competition prizes from Downbeat. they have impromptu. In the Andalusian Saxophone Quintet year 2016 she studied with Pawel Gusnar The Andalusian Saxophone Quintet is one in Warsaw. The variety and ences as a performer-composer are drawn fun in the program they are playing here. Music United Kingdom. and carry on some of František Malý. he continues a high quality quartet. She is a member of the ATAM of the most relevant chamerisic groups Saxophone Quartet and also cooperates of Spain. Mu Phi soloist in John Williams’ Escapades. He Antipodes Duo leads Ensemble Entropy. Barry Guy. Claude Delangle. Today his main musical inlu. Hutchins has participated in the creation of more than 100 new works Altera Duo and regularly performs with diferent Tereza Novotná and Alice Lin both studied groups and ensembles. Jefery Kyle Hutchins is active as a phone and guitar. He has degrees in Music Edu- music of czech composers of 20th and cation and Saxophone Performance from 21st century. A have been studying saxophone with Siri graduate of the Royal Northern College Overland (former student of Fredrich of Music and with current doctoral study Hemke). the University of North Texas. they where he was a recipient of the Berneking knew they belong together. given 248 . depending on and Eva Boguniová. from Bergen (Norway) formed The Antares Saxophone Amphi Duo Quartet. chamber musician. Sarah Byron has performed in Asia. Music postgraduate students Sarah Byron posed contemporary music & improvisa. She is now at the end the original instrumentation. He teaches phone at Prague conservatory in the class saxophone at Virginia Tech and directs the of Mr. Now she is continuing VT Jazz Lab Band. he Australian born saxophonist. and Vincent David. Some of them have played sax- Matt London aspires to create emotive ophone since they were 5 years old. the saxophone literature. She has participated researches of the historical performance of and was highly ranked in the several com. this is at Brunel University London. of tone” (The Saxophone Symposium). and commissioning repertoire for saxo- Dr. He has been awarded grants and formances in Australia. teen and nineteen years. and Sam Rodwell have been performing tion. Their players of her studies at The Academy of Per. her studies at The University of Ostrava in the class of dr. have been trained in institutions of some forming Arts in Prague in the piano class European countries. but inally met in Doctor of Musical Arts and Master of Music 2015 in the music school where they work. Portugal. Brian Irvine and Paul Rogers to name a few. Tereza Novotná studied saxo. Despite their young age. fresh chamber music possibilities for the dable technique” and “enviable uniformity saxophone. a dynamic new For two years. They also servatory in the class of František Maxián could work in quartet or trio. They music inspired by free improvisation. repertory of the saxophone. won many competitions. Their favorite Fellowship. degrees from the University of Minnesota Since their irst performance in 2015. He received the at Prague conservatory. They play all their to explore and develop a forward looking repertoire with lots of young energy. among others. Zbigniew Kaleta. Europe  and North is an award-winning musician with per- America. improviser. of eigh- (2013). and New Music USA. petitions: Competition of Conservatories (2009) and International competition Antares Saxophone Quartet of Fryderyk Chopin in Mariánské Lázně Four young saxophone students. bring to light the historical and less known Alice Lin studied piano at the Prague con. Pavel Fiedler. Royal Northern College of group exploring the space between com. being in consideration that they with chamber ensembles and orchestras. sensi- approach to his music centered around the tivity and happiness! In Norway. Arno Bornkamp Epsilon Foundation. is deinitely worth to listen! such as Paul Dunmall.b i og r a p h i e s | a-a | Lullof. from master improvisers and composers at WSC. Sarah has performed as Teacher’s National Association. This novel pairing of in- soloist. and struments abandons tradition and explores performance artist. Praised for his “formi. among others.

Defayet. Storioni Italy during the XI. Since chance to play in several Italian and foreign its formation in Amsterdam (2014). He has performed at festivals such as Radical dB (Zaragoza) Arcadia Saxophone Quartet or Laokoon Festival (Zurich) and partici- Diferent didactic and artistic experiences pated in academies as Impuls International of four saxophonists intermingle in the Academy (Graz) or LAbO #5 (Antwer- Arcadia Saxophone Quartet. have dedi.: Oren. participant in the Atlantic Music Festival’s stros (D. W. Switzerland). and in Europe.P. formances include his own compositions. Joan Jordi Oliver Sarah’s postgraduate studies have been Arcos is a saxophonist based in Zürich. Musicians Ferdo Livadić Croatia (2016). petition and The Royal Overseas League electroacustic music. cal Talent Award 2017-18. Active in the Netherlands Quartet collaborated with cellist Luca Si. Arcos. and Y. audiovisual media strings sectional. bi ographi es | a-a | the Australian premiere of Michael Col. Giuseppe Ratti. In vide Summaria. Da. he continued his uate at RNCM with a irst class honours studies with Lars Mlekusch at the Züricher degree under the tutelage of Craig Ogden Hochschule der Künste. Londeix. His per- Gold Medal’. Unsatisied with and is currently completing his Masters in the traditional proile of the saxophonist performance.studies with world famous mae. in. Spain). the semi-inal stage for the Wind section the Arcadia Saxophone Quartet recorded of the renowned 9th Osaka International a CD with the title “ XXI-Italian Works from Chamber Music Competition in Japan. Cagliari. Luca Signorini. the Ardemus Quartet has gnorini. Current. He has been selected as a fellow 1995 . United performances at important music events States) and in the Lucerne Festival Acade- and cooperation with important orchestras my (Lucerne. Palermo. XII and XIV World Sax. Zaragoza. generously supported by the Muriel Berry After receiving a Bachelor degree in Con- and Gyles Thomas Lyth Scholarships. program Future Music Lab (Maine. the cities. and in 2008 Award. musicians combine seamlessly to create ual experiences have given the group the a refreshing musical experience. The Arcadia Saxophone namic program. G. Rostropovich. as well as with a inalist in the highly prestigious ‘RNCM artists from many diferent ields. they will have an extensive concert a CD of sacred music by title “In domum tour of the Netherlands presenting a dy- Domini ibimus”. lat. Carthy. D. with pianist Francesco Nicolosi. In 2006. Naples. Carlo”. we burn). G. and has recently recorded a CD with cellist grass’ Urban Requiem and the European Luca Fiorentini for the label “RAITRADE” premiere of Elena Kats-Chernin’s ‘From with music by Andrea Ferrante. servatorio Superior de Música de Aragón Sam Rodwell completed his undergrad. J. and free improvisation. M. da Finalist of the prestigious Dutch Classi- Palestrina”. “Teatro Massimo Bellini”. been guest artist in numerous festivals 249 . among others. Grachten- ophone Congress. Ada Gentile. As b i o g r a fI ES the 21st century”. The four young international Garforth. (CSMA. Franco 13th International Competition for Young Oppo. passion for chamber music (Ardemus. he in nearly 30 years to win the RNCM String regularly collaborates with emerging and Department ‘Salon Prize and has placed as established composers.led by famous conductors Quartet was forged through a burning including M. Joan Jordi Oliver ly studying with Rob Buckland at RNCM. Anna Magdalena’s Notebook’ at the 2017 European Saxophone Congress. Barkymer. Roth). N. D. Catania) . I. Talmi. Toonzaal Competitie (2016). 2017. the titions including the Boris Papandopulo Arcadia Saxophone Quartet represented Competition in Zagreb (2015). “Teatro Massimo Bel. Ivor Mairants Guitar Com. Ferro. released under the label the inalist of the Dutch Classical Talent “Spazio Musica” in Cagliari. Ardemus Quartet has been laureate of merous national and international chamber various national and international compe- and contemporary music competitions. festival Conservatorium Concours (2016). Many composers. These rich individ. the Ardemus lini”. the Ardemus Quartet advanced to cated their work to the Quartet. and music institutions (“Teatro S. Prêtre. Ardemus Quartet Symphonic Orchestra “Ente Lirico G. Besides having won rewards at nu. Born in 1994 in Mallorca. created in pen). Sam was the irst guitarist and devoted to the music of our time. cluding Derek Healey.

Nicolas into Claude Delangle’s saxophone class at After brilliant studies at the Cergy-Pon. Concours International de Nantes and continued to study with Christian Wirth Concours Européen de Gap. String Chamber Orchestra in Ljubljana and bljana. Jackie Lamar. by Luciano Berio and Dante’s poems. He has won numerous Saint-Maur conservatoires (with Nicolas awards in major competitions including. Arkansas Saxophones has per. Eberhard Feltz (Berlin) and sic.b i og r a p h i e s | a-a | including Holland Festival. Also a member Quartet Academy (NSKA) with Marc Danel of Quatu’or Laloi (founded in 2008) a sax- (Quatuor Danel). In awards in major competitions. Alençon). Laval. the Ardemus in Douai. Ivan Arkansas. It is con. ducted by Dr. Fayçal Karoui and Patrick Fournil- certs hall such as Concertgebouw Amster. He works has given numerous concerts throughout regularly with pianist Françoise Bufet. He has per- In 2012 alongside pianist Zoltan Peter he formed as soloist with orchestra on several played as part of the programming of the occasions. and at the “Younger Hall” Quartet studies at the Netherlands String in St. Ljubljana and with the Chieri Chamber val. Orchestra in Italy (concertos by Glazunov NJO Muziekzomer. Arsenijevic has acquired formed the Oblivion Quintet with whom he great experience on stage. He has teachers and students who play the saxo. Fayçal Karoui Slovenian String Chamber Orchestra in and Patrick Fournillet. He is also a mem- 250 .Nicolas Arsenijevic Quartet also enjoys guidance from Sven is involved in contemporary premiers and Arne Tepl and Arno Bornkamp. the Conservatoire National Superieur de toise (with Jean-Yves Fourmeau) and Musique in Paris. let. Nova Gorcia before being admitted unanimously into International Competition in Slovenia. Nicolas Arsenijevic born in 1988. He has worked under the Donat Zadar and Festival Next Generation direction of Philippe Bender. Alençon). Bruno Man- Bad Ragaz performing in important con. notably with the Bender. Nochta Competition in Zagreb. To further ensemble at “Théâtre du Châtelet”. notably with the Slovenian Society of Slovenian Composers in Lju. developed concert lectures. continued to study with Christian Wirth before being admitted unanimously Arsenijevic. Scotland. They have attended ophone quartet which excels in a mix of masterclasses by Luc-Marie Aguera (Ysaÿe genres including tango. Andrews. The Europe and the Balkans. The ensemble performs each year with double bassist Florentin Ginot and at the Arkansas Bandmasters Convention actor Hervé Péjaudier.He has performed diverse and varied dam.In 2007 he recent years. contemporary and music from Central Misha Amory (Brentano Quartet). reine their musical ideas. ”sequence(s)”. The Arkansas Saxophones Choir is an “Sikuri II” by Juan Arroyo for tenor saxo- ensemble comprised of professionals. Musical Evenings St. He has won numerous Fest. the “Conservatoire National Superieur de Andorra International Sax Competition Musique” in Paris. prof. “Translittéra- Arkansas Saxophones Choir tions II” by Carlos Castelarnau (April 2013). Prost). born in tions to new commissioned works. saxophonist Nicolas Arsenijevic. 1988. Vannes. jazz. France (Paris. Paris. Bruno Mantovani. phone and electronics (May 2013). Professor of Saxophone (retired) University of Central Arsenijevic. classical mu- Quartet). He He has performed as soloist with orches. young performs a variety of music from transcrip. tovani. where he premiered “Visshudi” by with the Chieri Chamber Orchestra in Italy Peter Savli. premiers include works such as “Sous l’égide” by Kaija Saariaho. (concertos by Glazunov and Larsson). Nicolas and Batoš. and France and conservatoires (with Nicolas Prost). After studies at the Cergy-Pontoise (with formed at World Saxophone Congresses Jean-Yves Fourmeau) and Saint-Maur in Thailand. World at Conservatorium van Amsterdam. Festival Jong Talent Schiermonnikoog. In 2007 he has given numerous concerts throughout formed the Oblivion Quintet with whom he France (Paris. for saxophone and percussion. phone. has worked under the direction of Philippe tra on several occasions. Izumi Hall Osaka programs with the CNSMDP saxophone and the Konzerthaus Berlin. Scotland. mixing Sequenzas and for Arkansas Saxophone Day. Laval. Grachtenfesti. Claude Delangle’s saxophone class at Chieri International Competition in Italy. and Larsson). Lisinski Hall Zagreb. professors has worked with many composers.

Michael West Award. contemporary and music from Central has frequent appearances in music fes- Europe and the Balkans. ber of the Chicago Saxophone Quartet. holds a DM in composition and an MM in Ivan Batoš’s personal musical proile is saxophone performance and composition now additionally deined through collab. Tikvica. She won 1st prize at Athanasios Zervas. and teachers in Department of the Zagreb Music Academy. She in 2015 for its inaugural performances at took part in the 2016 Erasmus programme the SaxOpen – 17th World Saxophone in Warsaw under Pawel Gusnar. universities and colleges in Greece and in His career has been inluenced by all his USA. 1979) is the artistic asso. Party Leaders). Deloitte Talent Award. joys in addition to the programmatic rep- Radim Schwab Band. lian saxophonists reside throughout the b i o g r a fI ES servatory with Pavel Fiedler. on and performing new repertoire. theorists. founded by Athanasios Zervas in 1997. professor of music technology and compo- dan Tudor. Department at the University of Central Missouri. As music from their country that depicts the an orchestral player. Australian Saxophone Orchestra formed vian university with Zbygniew Kaleta. Dionisis Roussos. oso saxophonists as well as accomplished ciate and pianist of the Wind Instruments composers. Saxophone Quartet’s members are virtu- Ivan Batoš (Split. Formed 1 year later. He is an asso- Ostravian university with Zbygniew Kaleta. Talents of an MM in saxophone performance from New Europe. jazz. he separating its members. and a mem- don with Kyle Horch as a scholar of the Dr. piano teachers equally: Ivana Oreb. is actively working studied saxophone with Fredrick Hemke. ries (2016). All members regularly the Athens Conservatory. soprano and alto sax- the Competition of Slovak Conservatories ophone. Lovro Pogorelić and Arbo Valdma. tivals and concert halls internationally. France. She is a Congress in Strasbourg. vic is involved in contemporary premiers and has released several CDs. bi ographi es | a-a | ber of Quatu’or Laloi (founded in 2008) a Athens Saxopone Quartet saxophone quartet which excels in a mix of The Athens Saxophone Quartet was genres including tango. resentation of the wide brown land known as Terra Australis. he also guests with multi-cultural inluences that Australia en- diferent ensembles (Czech Philharmonic. he studied orations and performances with chamber saxophone with Fredrick Hemke. classical mu. from Northwestern University. holds a diploma in saxophone from all genres and eras. he studied saxo- Alžbeta Kačmárová currently studies at phone with Fredrick Hemke. despite the distance mance from Northwestern University. and by helping sition and director of the Center for Music numerous students in their development Technology and chairman of the Music and musical formation. He is a music artists such as Lidija Ljubičić. He took part world and share an appreciation for the in the Bohemia Saxophone Ensemble. he studied sax- attend masterclasses across Europe and ophone with Theodore Kerkezos. quartet continues its tradition of visiting Leo Saguiguit. ciate professor of music theory & creation She won Slovak competitions for solo and at the University of Macedonia in Thes- chamber performance including 1st place saloniki. It sic. Gor. These scholar of the Nadace Český hudební fond. Tereza Novotná currently studies at Ostra. at the University of Missouri. Đuro Eric Honour. baritone and alto saxophone. phone. tenor and soprano saxo- courses together (Saxophobia 2017. The Athens and has worked with many composers. Bruno Philipp. Greece and visiting artist (saxo- at the Competition of Slovak Conservato. professional and highly regarded Austra- Matěj Trojan studied at the Prague con. Nicolas Arsenije. phone) at the Athens Conservatory. alto and soprano saxo- tional ensemble interpreting pieces across phone. holds a DM in composition and (2012). ATAM Saxophone Quartet is an interna. Ba. He is an associate professor of saxophone Alžbeta Klasová studied at RCM in Lon. Northwestern University. Brought together again 251 . He is a are Czech and Slovak nationals who met member in the Music Band of the Hellenic at a clarinet and saxophone masterclass Coast Guard. holds an MM in saxophone perfor- latonSax 2017) and. the Orfeion Conservatory in Athens Greece. and saxophone professor at in Ostrava in 2015.

eral works. Ravel. Mulhouse. Duo Azar is advantageous chamber ensembles. Karlsruhe. Frédéric Durieux. Carl-Emmanuel Fisbach and Wang Wen- jiao to reclaim all repertoires. Combining at numerous national and international four diferent ways of playing the saxo. Sydney. He is currently tenor bourg. Michael Jamieson (Auckland regularly with composers such as Marco NZ). ist and composer.A.I brought enormous amounts of pleasure. Formed in 2008. Bruno Manto- a unique quartet that draws its musicians vani. Japan. Tokyo. Carl-Emmanuel Fisbach and music. Jay Byrnes (Sydney AUS). Andrew has been recently started incorporating movement featured soloist with Divertimenti strings into it’s performance working with Marco performing Bennett’s Concerto for Stan Locci on a show based on the music by Getz and with the Queensland Wind Or- Guillermo Lago. Ku.b i og r a p h i e s | a. the “Cité de la Mu- forces to create one of the region’s most sique” or the castle of Nantes. including Australasian Saxophone Quartet ASAX-Q.Melbourne. ASAX-Q is Stroppa. Always with the idea of taking Barega Saxophone Quartet. the quartet has and Bullhorn brass band. Villa-Lobos. ASAX-Q are excited to join Salon des Invalides”. sic in 2012 at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Avena Saxophone Quartet Paris in the classes of Claire Désert and The Quatuor Avena is a French saxophone Pierre-Laurent Aimard. Duo New Plymouth. to play in places such as the Museum of lington. saxophonist and resident composer with Nagoya. etc. etc. this group Azar Duo has reformed especially for the 18th World It is a real artistic frenzy which pushes Saxophone Congress. The cultural ield of the two inex- from the four major Australasian centres haustible-energy performers has led them . A irst album based Africa. Al- interests in all diferent types of music fred Reinhold Foundation and the National (traditional music from Japan or South Competition of China. Four young saxophonists. competitions such as Yamaha Music Foun- phone with four diferent repertoires plus dation of Europe. A long time in conception and now Orsay. to Beijing and to Buenos Aires for concerts their irst tour of Australasia in January to and public lectures. as well as Williams’ 252 . Stras. Ball. Piaz- been a great challenge. Dedicatees of sev- Lallo (Melbourne AUS). the Orangerie Museum. His Merry Men the music one step further. Records. Lyon. while brings together four leading saxophonists remaining at the forefront in the era of from Australia and New Zealand: Joseph contemporary music. continue with their studies in saxophone. The quartet is the winner of three Inter- national Chamber Music Competitions held b in Bolougne-Billancour Paris (France). Andrew rashiki (Japan) and Remirement (France) Andrew Ball is an Australian saxophon- and have performed in Paris. but one which has zolla) was released in March 2011 at P. the two musicians collaborate lington NZ). Having both studied at the Paris Conser- Their mutual pleasure and passion. Azar obtained a Master of chamber mu- followed by many fantastic plans. the Adolphe South Africa and France) met at the Haute Sax International Competition (Paris) and École des Arts du Rhin. Safran Foundation. not vatoire National Supérieur de Musique et only for the saxophone but for chamber de Danse. sent of a spark which quickly Wenjiao Wang are also both prize-winners turned into something serious. Summer 2011 led them especially most inspired ensembles of the region . 2018 regularly invited to perform in France and plans to be an exciting year for one of the abroad. the “Grand a realisation. chestra performing the Maslanka Concerto for Saxophone Quartet. transcriptions from Bach to Poulenc. competition with saxophone. Duo Azar recently quartet founded in 2016 in Strasbourg distinguished itself by obtaining prizes in (France). both to the musicians and to the audienc- es. Auckland and Wel.B | by Dr Diana Tolmie (conductor). classical masterpieces like Borodin on Spanish music and tango (Duo Azar or tango with an Italian lair) has always plays Albéniz. Osaka. where they were to the international competition of Dreux. Simon Brew (Wel. Sydney and Melbourne. each the Saxiana international chamber music from their respective country (Italy.

bi ographi es | B-b | Catch Me If You Can. ophone and Clarinet Conference (Sydney. Green. Andrew draws inspi. functioning as a collabo- a new album of extended and prepared rative pianist and instructor for the depart- solo saxophone compositions titled For. Barega’s debut album Oklahoma City and Omaha areas. he was 2013). programme of music from French and selected as the lead alto in the 2014 NMEA classical repertoire to minimalism and All-State Jazz Band and also received contemporary works. in addition to spe- special recognition as an Outstanding Per. phone teachers. Andrew Indiana State University studying with has premiered compositions in France. korn University Faculty of Music ensemble ties of performers. 2011). Three Day Weekend. Logan premier single reed ensembles. The Barega Saxophone Quartet was sician with competence in a variety of ar. Andrew Kennedy. semble is Supat Hanpatanachai. Three Serpents is the irst volume in a se- b i o g r a fI ES Casey Gene Dierlam is an avid performer ries of recordings capturing their proud of contemporary music and is devoted to tradition of championing new music by promoting the music of innovative new Australian composers and arrangers. and is compositional voice. The conductor of the En- rounding the limits of context and genre. her recent performances include performers at the Sydney Opera House. porary avantgarde. At the collegiate lev. at events including “SaxOpen’” lence. An active nal repertoire and Australian works. She also worked the WSCXVI 2012 and SaxOpen 2015. drew Ball. Logan and Dierlam. 2012). In 2017. His compositional ap. Banis. he has continued his tradition of excel. the Cross- at the CBDNA SBPIP Intercollegiate Honor bows Festival (Brisbane. intricate and colourful Piano Academy in Vienna. William Hughes and a MM in Piano from Scotland. formed in 2007 and is one of Australia’s eas. group enjoys a versatile and wide-ranging ternate to the 2015 Jazz Band of America. Italy and Greece. exploits and reimagines from Bangkok. Andrew Garton. pedagogue Zitta Zohar in New York City. Members of the the idiosyncrasies of instruments and aims Ensemble are students as well as saxo- to challenge attitudes and ideologies sur. With with Krassimira Jordan at the Bosendorfer a uniquely kinetic. Collusion. bana-Champaign with guest artist Claude cluding The Australia Ensemble. Australian Saxophone works for bass and piano at the Interna- Orchestra. Casey received a BM from bidden Languages. XVI World Saxophone Congress in selected as the 2nd chair alto saxophone St Andrews (Scotland. Australian Clarinet and Saxophone Festival sional performance schedule around the (Melbourne. have premiered new music composed by ter’s compositions have been featured on Michael Bakrnčev. Nathan Lam. Thailand. As a collaborative Queensland Wind Orchestra and featured pianist. In 2010-2011 she was a sition is featured on two full-length albums Visiting Assistant Professor at the Universi- of new Australian music by Barega SQ and ty of Notre Dame. 2012) and the Band. He has completed a recital at the University of Illinois at Ur- large-scale commissions for ensembles in. Banister maintains an active profes. supplementing her pianistic studies with ration from an eclectic variety of contem.O big band and Queensland tional Society for Bassists Convention held Youth Orchestras. Banister. His playing and compo. 2015). cializing in compositions of a crossover former at the 2013 and 2014 NSAA District classical/jazz nature. The school student. Hourglass Delangle. He was named as an al. E. Thomas his two CDs released with his jazz combo. Bangkok Saxophone Ensemble is a Silpa- proach consistently extends the capabili. A primary goal of Music Contests for his performance of the the BSQ is to perform and promote origi- Ibert Concertino da Camera. improvised and electronic musics. homa Christian University. In composers through solo performances and 2016 the members were soloists with the collaborative endeavors. 253 . ment of music. Catherine Likhuta. performing earned accolades there for years as a high across the country and internationally. A native of Omaha (Nebraska). Louise Denson. He was named the Freshman Music (Strasbourg. the Australasian Sax- Major of the Year for 2015-2016 at Okla. and a 2013 premiere of three Ensemble. Casey Barega Saxophone Quartet Logan Banister is a diversely talented mu. in Rochester NY. They composer as well as a performer. and An- el.M. Internationally. folk. Austria. including at the University of Illinois.

Rhett and Qi.b | Beaugeais. invited on a panel dent of Kenneth Fischer. Seattle. more than 100 compositions for cham- quent soloist with international orchestras ber ensembles or solo pieces. and her music Detlef Bensmann studied saxophone with performed by Ensemble Zeitluss (Austria). Arts of Yantai University. Peru. the Universität der Kunste. Golo Berg. with the legendary Jean-Marie Londeix. Kazushi Ono. and an ABC Classic FM Saxophone Orchestra. Berlin Philharmonie with the Radio Sym- phonie Orchestra Berlin (DSO) and a irst Bender. Royal Director of the North American Saxophone Northern College of Music in Manchester. Zhengzhou. Katia and the American Guitar Society Bickford Katia Beaugeais is a French-Australian Award. Wenjun has performed concerts saxophonist and composer whose music in New York. Alliance. orchestra of the Deutsche Oper Berlin poser workshop. Other highlights artist-teacher at the Sichuan Conservatory include: performance of her music by Kyle of Classical Music in Chengdu. Michael featuring their interpretations of Chinese Dixon. composer-performer at the Sydney Con. Asia. Adelaide Wind Orchestra. gui. create and renown conductors. guest solo. Nantong. of prof. She is doing a ied with Brian Head. in the class na. he started his career as a saxo- Texas Woman’s University Wind Sympho. He reguarly performs States Jitazax performers Wenjun Qi. Shanghai. Guangzhou. (mostly recorded) and he has premiered and Taipei. Scott Tennant. Sydney with Prof. Quartet and the Director of the Siskiyou William Barton. Dali. He is the Region 1 ist-composer with 100 saxophones. Wenjun recording of concerto for saxophone and Based on the West Coast of the United orchestra (1980). saxophone. Center for the Arts at Southern Oregon After his graduation in Skopje. Boulevard des Productions Strasbourg TV. phone soloist with a debut concert in the ny. Los Angeles.b i og r a p h i e s | b . Wenjun and Rhett Bender fre. Chengdu. Rhett Bender is a Professor of Music at servatorium. Chengdu. Ninoslav University. and PhD in Composition on the dual role of a William Kanengiser. Sian Edwards. He acquired 254 . internationally with world-class orchestras tar and Rhett Bender. new piece for the Australian the Oregon Center for the Arts at South- Chamber Orchestra CD. Jitazax performs concerts Oue. Bender is a guest saxophone recording. Beaugeais won earned a Doctorate of Musical Arts degree the prestigious 2010 ISCM/IAMIC Inter. Xi’an and Fuzhou. China and a Horch and the Royal College of Music Sax. After playing double bass in the Queensland Symphony Orchestra com. United Kong. Neil Thompson. She has won First Prize at the Dimov continues his studies in Berlin. Prof. In 1983. phone-Quartet”. Bender earned degrees from Iowa England. First Light at Uluru ern Oregon University. Hong has been performed in Europe. More than 25 concertos have been tour China and Taiwan performing in Yan. Olaf Koch and oth- ophone duo. In the spring of 2018 they will ers. Jorge music and compositions for the guitar-sax. both as a soloist and as part of a duet. many. such as Dmitrij a musical intersection for trans-paciic Kitajenko. David Shallon. Zhengzhou. with students of his mas- Wenjun Qi teaches guitar at the Oregon ter-class. Visiting Professor of Music at the School of ophone Orchestra in London. Omar Lamparter and double bass Elly Bašiæ Music School (Croatia). Ger- Symphony Orchestra Fellowship players. performing her own saxophone Georgia (MM. at Fifth National Guitar Competition of Chi. Canada. Lopez Marìn (Cuba). composed especially for Detlef Bensmann tai. DMA) where he was a stu- concerto for ABC FM. Kingdom. he and are professors of music at the Oregon founded the Berlin Saxophone Quartet and Center for the Arts at Southern Oregon in 2006 he founded “Bensmann-Saxo- University. Eiji collaboration. He is the soprano for the Royal Australian Navy Band’s CD saxophonist with the Globe Saxophone with world-renowned didgeridoo player. Detlef Bensmann. Bensmann Saxophone Quartet 2011/2013 Zagreb Biennale. Heinz Jablonski in Berlin. from the University of Southern California national Society for Contemporary Music Thornton School of Music where she stud- Young Composer Award. Selmer Saxophone Showrooms State University (BM) and the University of in Paris. Tetsuro Ban. (1979/80). America. Wenjun New Zealand and Australia.

the Zahir quartet. for saxophone in Slovenia. As a player. Li at Lyon’s conservatory. Minghella. In his tradition Saxophone ter’s degree at Conservatoire Supérieur de Ensembles are supported by the Universi. will perform the Octett of Peter Jona Korn many . Kosova Berni. Then he continued his Saxophone an. where he got his Bachelor De. Attilio Philharmonic Orchestra. and scholarship at Annecy Conservatory in the studied at the Shenyang Conservatory of class of Mr. From the Valenciennes competition in the solo 2011. He is now a gradu. and transcriptions by Berlin based saxo- Ninoslav has many soloist appearances phonist and arranger Christoph Enzel. phone in Berlin. Eudes and Compagnon. in 2010 the 3rd prize in lin International Music Competition. Since 1996 he is the president tion. France. From 2017.. recorded at Jazz (s) Ra Production. a instrument competition.. many more. The tradition of saxophone ensembles More recently. Sandro old. third prize at the Gap competition in the jing. Ger. Charnay and Mancuso and then Music. He is currently pursuing his bachelor’s degree Berlin Saxophone Ensemble at the CNSMDP in Claude Delangle’s class. organizes cultural events in connection petition. he won the irst prize at the dates back to Gustav Bumcke. ation. Along his countless solo recitals. teacher and Eudes Bernstein is one of the most versa- composer he promoted the instrument tile french saxophonists of the new gener- b i o g r a fI ES and wrote various works for large ensem. In 2008 he won the First prize at Bai. He is currently studying for his mas- ble in 1920ies. started play- ing saxophone when he was seven years Bernstein. Sandro Compagnon began his the Yamaha Saxophone Competition. ganology of saxophone and all woodwind maha Jiangsu wind instrument competi. The Detlef Bensmann at the Berlin University Gangs of New York by M. Pai Liu. He also has a bachelor’s Eisler. he is Attilio Berni fell in love with clarinet and founder and appointed artistic director of saxophone in his young years. under 16 category. Under the direction of Johannes degree in Musicology at Paris Sorbonne Ernst works by Dieter Schnebel. ments of certain epochs in ilms like “The ate of classical saxophone under professor Talented Mr. Scorsese and of Art.. a quintet with which the Hochschule für Musik Hanns Eisler in he won the Ain’Pro Jazz competition and Berlin. while play- the International Saxophone and Clarinet ing in the marching band of his home Festival “SaxClar” in Skopje. he regularly performs with André Manouki- gree. In 2015 he founded the Niobé 255 .. Pai Liu studied classical saxophone category and reached the semi-inals of with Detlef Bensmann and Uwe Steinmetz the Adolphe Sax international competition at the Hochschule für Musik und Theater in 2014. Witold University. In Zagreb an Octett. After three years he continued his joined the class of Jean-Denis Michat in classical saxophone studies with prof. irst prize at the non-proit association which promotes and German Die Holz Pur wind chamber com. Since 1993 Tianhong Wu is a Chinese saxophonist he intensively researches history and or- who won a second prize at the irst Ya. He performs in jazz festivals and in Rostock. bi ographi es | b-b | many state and international competition Szalonek. He graduated composition and with saxophone and jazz. irst prize at the Yangzhou City wind of Centro Studi Musicali Totte in Pietra. In 2006. Musica Santa Cecilia in Rome. prestigious master classes and seminars formed by present and former students. he won the the Central Conservatory of Music in Bei. Gustav Osaka Chamber Music Competition with Bumcke was the pioneer for the saxo. town. In 2003 Pai Liu won the First prize at In 2004. Ripley by A. instruments. He graduated in clarinet (class of He is associate professor for saxophone at Vincenzo Mariozzi) from Conservatorio di the Faculty of Music in Skopje. Rainer Rubbert and many oth- awards. and he is a regular participant at ers were premiered. Compagnon is also a founding member Master studies with Detlef Bensmann at of OG Loc 5 heads. born 1990 in China. He collaborated composition technology theory at the as musical consultant for original instru- Nanjing Art University. Macedonia.. Bitola Chamber Orchestra. Musique de Paris with international soloist tät der Künste and Musikhochschule Hanns Claude Delangle. with Macedonian Philharmonic Orches- tra.

Gentile. Londeix. he has their friendship grow into an exciting mu- organized ilSuono Contemporary Music sical collaboration. drews and Strasbourg). D. chamber music. Mondelci. Music Now at the Univer- Michele Bianchini. Mertens and Blair met in 2015 whilst study- national competitions. an. In 2014 he received ing at the Université Européenne de Saxo- the teaching qualiication from the Conser. and on series such as the Society for petition for Wind Instruments. New York City Electronic Music Philharmonie in Rostock Festpiele. Festival (NHMF). festi- awarded) at the Aeolus International Com. of Music with his Doctor of Music Arts Described as “skilled improvisers. aret. Guastella. Since 2016. classes with C. France) and performend premiered cluding the International Young Musician works by G. together since 2013 has included solo and ka Chamber Music Competition in 2017. Bernstein by Gypsies) and a “display [of] individual has received several prizes in internation. He has performed at numerous Class BMus (hons) degree in 2014 and a renowned Italian and foreign institutions Masters degree with distinction in 2016. Ghezzo. Rus. Moore is a doctoral fellow at Perugia. Vac. R. France. consist in a Gillian Blair graduated from the Royal series of events dedicated to contempo. World Saxophone Congress (St An- ca. J. Festival (NYCEMF). Gillian and Mertens. phone in Gap. with ensembles including the City of Peter- bels ICIA and Navona records and two CDs borough Symphony Orchestra and Oldham for the contemporary music section of the Symphony Orchestra. F. A. Rousseau. Sbordoni. Pagotto. Northern College of Music with a First rary music. He as a concerto soloist she has performed has recorded works for the American la. Nathan Veldi. Patrick’s Cab- of diferent chamber music ensembles. Proms. Hummel. Cavallari. Nathan Mertens graduated from The Uni- sation ensemble featuring laptopist Ted versity of Texas at Austin – Butler School Moore and saxophonist Kyle Hutchins. among others. M. He attended several master Virginia Tech. B. virtuosity and group musicianship… well al competitions and in September 2017 worth the listen” (Signals for Images). free and structured im- He also founded the Dämmerung Trio provisations. He graduated in saxophone with highest and as guest artists at universities across honors from the Conservatory of Music in the country. She is on the faculty Italian label “A simple lunch record”. This project. R. The New Ruckus. A. Colombo Taccani.b | Saxophone Quartet which won Second about it” (I Care If You Listen). Eaton. New Horizons Music is dedicated to the development and re. S. Taglietti. The duo have seen vatory of Music in Adria. J. and have given perfor- Week together with the Greek composer mances together in both Asia and Europe Theocharis Papatrechas. and organized a “Berlin 1930” day around Their 2015 album ‘click/blow’ was reviewed forbidden WW2 composers such as Paul as “a full on noise-jazz symphony” (Raised Hindemith and Erwin Schulhof. Ars Electro- music both as a soloist and as a member acoustica. Blair. Strobl. vals. and interactive multimedia. and festivals (USA. Binary Canary is a collaborative improvi. Michele Alliance (NASA). no doubt degree in Saxophone Performance and 256 . He made his Electro-Acoustic Music in the United States debut as a soloist with the Polish Chamber (SEAMUS). under the guidance of Roberto the University of Chicago studying compo- Todini. their work Prize at the prestigious International Osa. getting a scholarship as the best sition. She has performed at festi- A. over the past two years. He studied University of Minnesota with Eugene Rous- at the Sibelius Academy in Helsinki with seau and is Artist/Teacher of Saxophone at Pekka Savijoki. He has won several Italian and Inter.b i og r a p h i e s | b . North American Saxophone Bianchini. Skewed Visions. at the Junior Royal Northern College of Music and the University of Sheield. Hutchins received the DMA from the graduate of the academic year. sity of North Texas. Competition. They hr won the 2nd prize (1st prize was not have been featured at conferences. E. Delangle. vals and concert series’ including the BBC Ayala Asherov Kalus. M. EurSax (Porto) and Friedel and J. She has won numerous competitions in- sia. V. V. nually held in Città di Castello. Italian saxophonist. Punk-Ass Classical. Greece. Germany. Association for Technolo- search of new repertoire in contemporary gy in Music Instruction (ATMI). Electroacoustic Barn- dance (EABD). Todini and V.

BSQ has and baritone saxophone enthusiast and is performed at many major international heavily involved in the Perth music scene. its goal has Hastings College in Nebraska. The turgy encompassing original classical and many CDs he has made on various labels jazz repertory for a saxophone quartet. France. Arapahoe Philharmonic Concerto most important works from the saxophone Competition. Christopher Bar- students of the PESMD Bordeaux Aqui. Tunisia. Jacques Ibert. and legal passions. per- Orchestra. music festivals: Strunypodzimu – Strings Inextricably tied to the saxophone commu- of Autumn. since 1990 have garnered national and original compositions mostly dedicated international praise. Bornkamp in concert halls and theatres. Hofkonzerte previously and is looking forward to par- im Podewil (Berlin). and a large number of renowned teacher. has visited two saxophone congresses L’Octobre Musical (Carthage). Con. and his duo with pianist Ivo Janssen exists toire the quartet has performed not only almost as long. chamber music is one of a top Czech music ensemble. In addition to Bohemia Saxophone Quartet (BSQ) is his solo career. including the petition. BSQ was a inalist in the IX. Jordan. They have done con. etc. Duo Breedlove is a sax- Bordeaux Nouvelle-Aquitaine Saxophone ophone and percussion duo comprised Ensemble is made of all the instruments of of faculty members at the University of the saxophone family and includes twelve Arkansas-Fort Smith. leading an international transcriptions and adaptations of various saxophone class at the Conservatory of music styles and genres by the members Amsterdam. Indonesia and Kuwait. and 3ème stage d’interprétation et de virtuosite Saxiana (Paris). multi-genre drama. This ensemble. and the ways in Festival Contrasts (Lvov). evolved into a highly thirty ive years Bornkamp has been a professional entity with distinctly speciic. but also at has taken part in a unique ensemble: Cla- alternative as well as jazz stages. Alex centus Moraviae (the Czech Republic). Outside of the well as in the USA. Arno Bornkamp’s great loves. repertoire in addition to new concerti written especially for him. Mertens has performed Bornkamp. nity through his partner Erin Royer. International Contemporary Music interest in copyright. Dr. chestras around the world. From its beginning. Due to its rich reper. Breedlove Duo b i o g r a fI ES Founded in 2014. Saxophonmesse (Dresden) day context. Arno Bornkamp is a to the ensemble. Israel. Western Australia. He has been a inalist of the North more than two hundred concerts with or- American Saxophone Alliance Solo Com. Alex is an amateur trombonist Lebanon. Klangspuren which it applies to musicians in an every- (Innsbruck). of the ensemble. of the Monbukagakusho Research Stu- dent Scholarship. He Thibaud of Bordeaux. courtroom. Alex Bradbury is a practising lawyer based cert tours in many European countries as in Perth. Combining his musical Musikfestival. and the James & Ann Bumpass 257 . Arno concertos with the Busan Philharmonic Since his 1982 solo debut in Rome. rick serves as the head of the Department taine and of the Conservatoire Jacques of Music. in close collaboration with the currently based Tokyo. Hastings Symphony Orchestra forming the ‘Concertino da Camera’ by and The University of Texas Symphony Or. graduating been to promote the repertoire and to magna cum laude in Saxophone Perfor. Prague Spring Festival. ranges from Européenne de Saxophone in Gap. Arno Bornkamp has played chestra. made up of musicians from characterzed by wide. with also did additional work at the Université its many sound possibilities. Concours International de Musique de Bradbury. Alex has a particular nessee. bi ographi es | b-b | he also received his Master’s degree. Alex Chambre in Paris. Japan as a recipient composers. which has. a small group of chamber music to a full He completed his undergraduate work at ensemble. Festival of Nations in Ten. For over since its start in 1990. member the Aurelia Saxophone Quartet well-balanced sound. both the jazz and classical worlds. He is instruments. develop musical literature for this family of mance and Woodwind Pedagogy. Sächsich-Böhmisches ticipating in a third. BSQ is zz Ensemble. Additionally.

b i og r a p h i e s | b - b |
Distinguished Chair of Music at UAFS. As the projection of orchestral winds and the
Associate Professor of Music, he directs sonority of the human voice. These choices
the UAFS Jazz Band and teaches applied are also relected in the ensemble’s name,
saxophone. He is a regular performer at Bron, which is the Dutch word for source
the International Saxophone Symposium or fountain. Bron’s repertoire features
and North American Saxophone Alliance music written expressly for the ensemble.
conferences. Originally from New Jersey, Their collaboration with composers from
Barrick holds music degrees from the Uni- all around the world has lead the quartet
versity of Nebraska-Lincoln, the University to a deeper appreciation for the creative
of Tennessee, and Indiana University of process and these relationships have in
Pennsylvania. Dr. Tommy Dobbs is Instruc- turn, helped to shape their interpreta-
tor of Music at UAFS, where he teaches tions of contemporary music. Recently,
the percussion studio and directs the Lions Bron was awarded the Jury Prize at the
Athletic Band. He holds doctoral and mas- Fontys, De Toonzaal Ensemblewedstrijd.
ters degrees in percussion from Florida They were also invited to perform live on
State University and a BM degree from national radio (Podium Radio 4 NL). It is
the University of North Florida. Dobbs is the ensemble’s hope that Bron will help
co-principal percussionist with the Fort rehabilitate the image of the saxophone
Smith Symphony. and that their audiences will develop a
new appreciation for the saxophone and
Brellochs, Christopher its many musical virtues.
Christopher Brellochs is a saxophon-
ist, conductor and an educator who has Bryan, Carolyn J. and Maugans, Stacy
performed in numerous musical styles Dr. Stacy Maugans, associate professor of
throughout the United States, from well- music, teaches saxophone, music theory,
known New York City venues like Birdland, and performance pedagogy at Valparaiso
the 55 Bar and Smoke to prestigious Carn- University, where she has received the
egie Hall. International performances have Excellence in Teaching Award. She is also
included guest appearances in France and on the faculty of Lutheran Summer Music
Germany. Brellochs’ recordings include Academy and Festival. An active recitalist,
Quiet City (2011) which features the world adjudicator, and lecturer on the history of
premiere recording of Aaron Copland’s saxophone in Russia and the former Soviet
complete incidental music for Quiet City; Union, Dr. Maugans has received grants
the recording received radio play on Na- from U.S. Dept. of Education and Social
tional Public Radio: Weekend Edition and Science Research Council for studies in
Performance Today, and print reviews in Russian and has performed internationally
Gramophone (Awards 2011) and Der Spie- in Russia, Tanzania, Malta, etc. Her perfor-
gel magazines. Brellochs is Chair of the mances have included commissions and
Music Program at SUNY Dutchess Com- premieres of works by Jillian Whitaker,
munity College in Poughkeepsie, New York Benjamin Krause, David DeBoor Canield,
where he conducts the Mid-Hudson Com- etc. She earned the DMus, BMus, and BA
munity Orchestra and Jazz Ensemble, and (math) at Indiana University under the
typically teaches Music Theory, Aural Skills guidance of Dr. Eugene Rousseau and the
and History of Music. He has also created a M.M.at Arizona State University with Dr.
YouTube video series on music theory. Joseph Wytko.
Carolyn J. Bryan is Professor of Music
Bron Saxophone Quartet at Georgia Southern University. Bry-
The Bron Saxophone Quartet was found- an received her Doctoral and Master’s
ed with the aspiration of putting con- degrees in Indiana University and the
temporary music in its historical context. Bachelor of Music Education degree from
This approach to the saxophone begins Baldwin-Wallace College. Dr. Bryan has
with performing on vintage saxophones performed and lectured at the 12th and
that are designed true to the intention of 13th World Saxophone Congresses, the
its inventor, Adolphe Sax. The resulting Southeastern Saxophone Summit, North
tonal world is one that demonstrates the American Saxophone Alliance conferences,
potential of the saxophone as a classical etc. She was a contributor to Women and
instrument; with the lyricism of strings, Music in America. Bryan has been involved

258

bi ographi es | b-b |
in numerous orchestral, chamber, and solo had the opportunity to work with numer-
premiers and recorded with the Winds of ous leading pianists including Ms. Rebecca
Indiana. She has also served as conductor Penneys, Christopher Harding, Roberta
for Georgia Southern Opera. Dr. Bryan Rust, and several others. At the Royal Col-
has been recognized with the College of lege of Music, she has been selected to
Liberal Arts and Social Sciences (CLASS) perform in several concerts including the
Award for Excellence, CLASS Awards of 150 years Bach-Busoni concert, Keyboard
Distinction in Teaching and Service, and Music Festival. Currently, she is studying
membership in Phi Kappa Phi and Pi Kap- for her second master’s degree in piano
pa Lambda. performance at the Royal College of Mu-
sic, under the supervision of Gordon Fer-
Bun-Leng Trio gus-Thompson.
Guillermo Presa graduated with honours
at the International Saxophone Class of the Byrnes, Jay
Balearic Islands High Conservatory. In 2017 Jay Byrnes is one of the most pre-emi-
he graduated from the Royal College of nent igures in the Australian saxophone
Music with a Master of Performance, were scene. A passionate performer, arranger,
he studied saxophone with Martin Rob- researcher and educator, Byrnes is a spe-
ertson as an RCM Scholar. As a soloist, he cialist in the performance of transcriptions
has performed in the Fruit for Apocalypse and the fervent discussion of music’s cul-
Emerging Artists Programme, ME_MMIX ture. Renowned for his interpretations of
Festival, Placa Base Festival and the Lon- music (from Bach to Piazzolla), Byrnes has
don BaskFest. He also visited renowned developed a reputation as a versatile and
academic institutions such as the College vibrant musician; acclaimed for his dynamic
of Music Mahidol University, the Rajchapat stage presence and rigorous attention to
Bansomdej Chaophraya University and the stylistic performance. He regularly performs
Assumption College, where he performed throughout Europe, South America and
concerts and gave masterclasses. He has Australasia as both a soloist and chamber
performed with the Balearic Islands High musician. Aside from his busy performance
Conservatory Symphony Orchestra and career, Byrnes has become an authority
the Basque National Youth Orchestra. in interpreting music of other eras and
Wisuwat Pruksavanich studied with Shy- cultures on the Saxophone with particular
en Lee at the College of Music at Mahidol focus in Latin American music, Aboriginal
University. He obtained several prizes at Australian music and music of the baroque
national and international level in Saxo- era. In 2016 Byrnes completed his DMA
phone related music competitions: irst (Doctorate of Musical Arts), researching
prizes at the 9th Asian Symphonic Band the performance of tango music for the
Competition and Thailand Yamaha Big- classical saxophonist, his thesis titled ‘The
Band Competition. Recently the Hard Fairy Devil’s Horn and the music of the Brothel’
album was nominated for Best Instru- receiving the highest awards. In 2015 By-
mental Album and Wisuwat himself, was rnes released his debut CD, El Asunto Del
nominated for Best New Artist at the 11th Tango an album that featured his research
Komchadluek Awards. Today, Wisuwat is a through performance. In 2010 Byrnes com-
saxophone instructor at Mahidol Universi- pleted his Masters in Music at ESMAE, Por-
ty’s College of Music and a saxophonist in to, Portugal with a focus on interpreting
Cloud Wanderer, Siam Saxophone Quartet Baroque music on the saxophone. This was
as well as a contra-bassoonist in Mahidol the beginning of his pursuance into other
Wind Symphony and a bassist (sideman). music’s cultures. Byrnes has held teaching
The path to being a classical pianist for positions in the United Kingdom, Venezue-
Thai-born Tipwatoo (Pin) Aramwittaya la and Australia. He is a casual lecturer and
was unusual; her fascination with the sci- tutor at Sydney University (Sydney Con-
b i o g r a fI ES

ence led to her undergraduate studies in servatorium of Music), coordinating the
biomedical science, before she decided Fundamentals of Music 1 program. He has
to take her piano performance to the next also given guest lectures for Sydney Uni-
level. Her debut recital in Bangkok in 2014 versity’s ‘Latin American studies’ course
was a huge success, which was followed and performance courses Byrnes is the
by her obtaining an FTCL diploma. She Director of Saxophone Academy Sydney.

259

b i og r a p h i e s | C- c |
day the Cantus Ensemble is distinguished
and especially praised part on the Croatian
c cultural scene. More than 400 performed
works, 90 of which were irst performanc-
Camargo, Bruno and Chen, I-An es, around 60 guest performances all
Bruno Camargo is a part of the new Bra- around the world (Austria, Italy, Slovenia,
zilian generation of saxophonists. Awarded Bosnia and Herzegovina, Germany, Bel-
in national and international competitions, gium, Lithuania, United Kingdom, Sweden,
he obtained his degree in Brazil. First Bra- France, Netherlands, Swiss, China, Cana-
zilian student in Jean-Denis Michat’s class da, Mexico and Turkey), numerous guest
at the Lyon Conservatory, he prepares for soloists and conductors, and the usual
the diferent competitions and also seeks practise of numerous composers' dedica-
research to create the repertoire and ex- tions, witness the position of this ensemble
pansion of the classical saxophone in Bra- in the national and international context.
zil and Latin America. Since the concert season 2006/2007, the
ensemble has its own concert cycle in
Canhoto, Carlos Zagreb. Among the ensemble's perfor-
One of the most qualiied portuguese sax- mances abroad, their concerts in Sweden,
ophonists, Carlos Canhoto was the irst to in autumn of 2006 (international project
obtain a PhD in Music (Performance). He Musical Links), should certainly be high-
did this at Aveiro University after having lighted, as well as the grand «journey
graduated in Saxophone and Chamber around the world» in 2008 that took them
Music at Cergy-Pontoise Conservatory, to Beijing (Beijing Modern Music Festival)
France, with professor Jean-Yves Four- and Toronto (Glenn Gould Studio), where
meau, and Musicology at Universidade they presented extraordinary ten scores of
Nova in Lisbon. He won several prizes, Croatian composers of the 20th and 21st
including the 1st prize at the U.F.A.M. century. In the concert season 2009/2010
Contest in Paris, in 1995, in the category the ensemble had a very successful guest
“Supérieur”, and the 1st Prize at the Ile-de- performance at the festival BEMUS in Bel-
France contest in Chamber Music, in 1998. grade and for the irst time performed in
He has been very active in the promotion UK, at the Sounds New Music Festival in
of new contemporary music, working Canterbury. In the season 2010/2011, they
closely with composers like Christopher gave a concert as a part of the Dôme des
Bochmann, Antonin Servičre, Pedro Ama- Invalides cycle in Paris, in Tonhalle Düssel-
ral, Amílcar Vasques Dias, António Chagas dorf, at the festival Ensemblia in Mönchen-
Rosa, José Carlos Sousa and Eduardo gladbach and in Zentrum Paul Klee in
Patriarca, among others. He’s a founder Bern. In spring 2012, Cantus Ensemble per-
and a distinguished member of Síntese, formed at the NCPA May Music Festival in
one of the leading contemporary music the new Beijing Opera House and in Octo-
ensembles in Portugal. He is the Artistic ber 2012 at Musikprotokoll in Graz. In 2014
Director of Síntese – Contemporary Music ensemble appeared at the Culturescapes
Festival. Among other recordings, in 2016 Festival in Basel and at the Days of Kohoj
he issued his CD “SHOUT”, with pianist Festival in Slovenia, and as well in Canada
Natalia Riabova. Carlos Canhoto is cur- (Toronto, Ottawa, Montreal and Kitchener).
rently Professor at Castelo Branco’s Higher Cantus Ensemble was appointed oicial
Education School of Arts (ESART). He’s ISCM's ensemble for the year 2008 and
also a researcher at INET/MD in Lisbon. He was presented at the ISCM's World Mu-
is a founding member of the Portuguese sic Days in October 2008, hosted by the
Saxophone Association and was a member Gaida Festival in Vilnius.
of the Organization Board of the EurSax’17
– European Saxophone Congress. Carinthia Saxophone Quartet
and Gabriel Lipuš
Cantus Ensemble was formed in 2001 as The Carinthia Saxophone Quartet has
festival ensemble for the Music Biennale been vitalising Carinthian cultural life since
Zagreb, but it continued to work relent- 1988 with appearances at the Carinthian
lessly on its quality, programming best of Summer Music Festival, Millstatt Music
the best and newest of the newest. So to- Weeks, St. Paul’s Cultural Summer Music

260

bi ographi es | c-c |
Festival, and the Wörthersee Classics Fes- Capitol Quartet
tival. The quartet has also been touring Comprised of saxophonists who are teach-
abroad (1997 American tour to Las Vegas, ing faculty at America’s leading music
New York, Washington and Chicago; 2005 schools, the Capitol Quartet has captured
Canberra International Chamber Music the imaginations of critics and audiences
Festival; Collaboration with the Italian alike. Combining innovative repertoire with
based “Teatro Potlach” in Italy, Austria, virtuosic playing and an energetic, engag-
Great Britain and Denmark). Special em- ing stage presence, the Quartet brings a
phasis in the work of the quartet is put on unique brand of entertainment to the con-
safeguarding the original French literature cert stage. Since its formation in 1991, the
for saxophone quartet, premieres and per- Capitol Quartet has performed regularly at
formances of contemporary compositions major concert venues throughout the Unit-
- mainly by Austrian composers - as well ed States, earning wide acclaim for the en-
as surprising audiences with sophisticated semble’s musical versatility and innovative
arrangements of music from diferent peri- style. Dedicated to advancing music edu-
ods and styles. cation, the Capitol Quartet regularly per-
Guest singer Gabriel Lipuš teaches singing forms and lectures at National and State
at the Kärntner Landeskonservatorium in Music Educators conferences. The Capitol
Klagenfurt. Beside teaching he is a very Quartet has been featured with the Cincin-
proliic singer and composer. nati Pops, Indianapolis Symphony, Roch-
ester Philharmonic, Baltimore Symphony,
Caovva Saxophone Quartet was founded National Arts Centre Orchestra (Ottawa,
in 2014 as a result of the common interest Canada), Windsor (Ontario) Symphony,
of its members in exploring, promoting the San Antonio Symphony, Long Beach
and exposing the music of Latin Amer- Symphony, Virginia Symphony, Springield
ican composers. The irst objective of (MO) Symphony, Roanoke Symphony,
this group was to present its proposal Imperial Symphony (Fl), Bay-Atlantic Sym-
to the VXII World Saxophone Congress, phony, Grand Rapids Symphony, the U.S.
which was held in July 2015 in Strasbourg Air Force Heritage of America Band, the
(France). His project entitled “Caovva U.S. Continental Army Band and many oth-
Quartet Plays the Chamber Music for Saxo- er symphonies across the country. In 1994,
phone by Aldemaro Romero” was selected the Capitol Quartet won the prestigious
from 630 proposals from all over the world Baltimore Chamber Music Awards Compe-
to participate in this congress. The mem- tition, and in 1997 released its debut re-
bers of Caovva Quartet are professional cording: American Sketches on the Klavier
saxophonists based in Colombia where Records International label. Other recent
they perform as saxophone professors and widely acclaimed recordings include
of some of the main universities of this Balance (2015) on Blue Griin Records,
country. The players of our quartet in- FLEX (2012) on White Pine Records, the
cludes Magister Agustin Castro (professor 2001 Summit Records release “Anything
of saxophone at Universidad de Caldas in Goes”, and the innovative 2004 release
the city of Manizales) Dr. Javier Ocampo “Dig” which showcases the Rochester Phil-
(professor of saxophone at Conservatorio harmonic with Jef Tyzik conducting and
Antonio María Valencia in the city of Cali), producing.
Dr. Esneider Valencia (professor of saxo-
phone at Universidad de Antioquia in the Carrozzo, Andrea
city of Medellín) and Magister Cesar Villa- Andrea Carrozzo graduated with hon-
mil (professor of saxophone at Universidad ours from the Conservatorio “N. Rota” in
Distrital in the city of Bogotá).Currently, Monopoli (Italy) studying with Vittorio
Caovva Saxophone Quartet participates Cerasa. He furthered his studies at the
actively on establishing a “saxophone Conservatoire de Lyon with Jean-Denis
b i o g r a fI ES

school” in Colombia and Latin America. Its Michat getting the DEM, at the end of the
performance and master classes has taken 3ème cycle, with the mention “trés bien à
them throughout Colombia, Mexico and l’unanimité”. He attended several master-
Portugal. classes with world-renowned musicians
including C. Delangle, V. David, C. Wirth,
J. Y. Fourmeau, A. Bornkamp, D. Gauthier,

261

b i og r a p h i e s | c- c |
M. Hirano, Jimenez Alba, R. Hekkema and tional Heritage, National Children’s Fund
in the summer 2014 he took parts in the Scholarship and others. He is one of the
courses organized by the “Université Eu- best Polish musicians of the young gen-
ropéenne de Sassofono” in Gap (France). eration. He has attended masterclasses
He distinguished himself in several national with Lars Mlekusch, Jan-Schulte Bunert,
and international competitions and he is Jean-Denis Michat, Alexander Doisy,
winner of 12 irst prizes. In 2013, he was a Philippe Portejoie, Jerome Larane, Gordan
inalist in the “Premio Nazionale delle Arti”, Tudor, Dragan Sremec, Matjaz Dravensek
organized by the Italian Ministry of Educa- and Bartłomiej Duś. As a composer he
tion, and he received a special mention for won National Composers Competition in
musical talent from the jury. He performed Lódź with a piece for saxophone alto solo
in several Italian, Romanian and French Mystery and he performed his poem Lueur
concert hall as a soloist and in chamber de Lune for saxophone and orchestra with
ensembles; in 2015 he debuted as a soloist the Karol Szymanowski Youth Symphonic
with the orchestra playing the “Concerto Orchestra.
in E lat major, Op. 109” by A. Glazunov. He Paweł Gusnar is a graduate of the Fry-
collaborates, for the development of the deryk Chopin Music Academy in Warsaw.
saxophone repertoire, with the Italian com- He belongs to a select group of saxo-
posers Federico Gardella, Roberto Vetrano, phonists who successfully combine clas-
Cesare Saldicco. sical music with jazz and popular music.
He gives several dozen concerts a year
Cascatelle Saxophone Quartet in Poland and abroad, as a soloist and in
The Cascatelle Saxophone Quartet is a chamber ensembles. As a session musi-
promising young ensemble founded in cian, he has taken part in the recording
February 2017 at the Zürich University of of ilm soundtracks, incidental music and
the Arts, performing both classical and CDs for labels such as BMG, ARMSmusic,
contemporary music. The four musicians Pomaton EMI, DUX and Polish Radio. In
mentored by professor Lars Mlekusch, more recent years, he has been invited to
made their debut as a quartet at the open- judge a number of highly regarded Saxo-
ing of the exhibition at Museum of Design phone competitions. He is also invited as a
in Zürich. In May 2017 the ensemble had an lecturer to international courses of music
opportunity to work with a contemporary interpretation. Paweł Gusnar teaches sax-
Columbian composer Germán Toro-Pérez ophone at the Fryderyk Chopin University
and perform his great piece “Musique de of Music in Warsaw and at the Lodz Acad-
Saxophone” at Atelier zeitgenössische emy of Music.
Musik at ZHdK. In the near future the
Cascatelle Saxophone Quartet is planning Chamberlin, Michael
to participate in chamber music compe- Dr. Michael Chamberlin is an alumnus of
titions, to create and organize diferent the University of Maryland (DMA), the
artistic projects and to cooperate with University of North Texas (MM), and Bowl-
composers to enlarge the saxophone rep- ing Green State University (BA) where
ertoire. he studied saxophone performance, jazz,
and education. He is a versatile musician
Chałupka, Wojciech and Gusnar, Paweł and accomplished in a variety of musi-
Wojciech Chałupka is a student of sax- cal settings including concert, jazz, and
ophone in the class of Paweł Gusnar in commercial styles. He is a sought after
Warsaw. He is a young composer and clinician and presents frequently to musi-
his pieces have been performed by vari- cians throughout the world. Dr. Chamberlin
ous artists. Wojciech plays in a variety of joined the United States Army Band pro-
chamber gropus, e.g. duo with accordion, gram in 2013 and was selected in 2017 to
saxophone quartet and duo with organ. He play the baritone saxophone with the Jazz
has been successful in many competitions, Ambassadors of the U.S. Army Field Band.
including the International Saxophone Prior to this assignment Dr. Chamberlin
Competition in Wroclaw and International completed two years of service in Sem-
Saxophone Festival in Przeworsk. He was bach, Germany as a member of the United
awarded many scholarships, including States Army Europe Band and Chorus,
Scholarship of Minister of Culture and Na- and one year in Seoul, South Korea with

262

bi ographi es | c-c |
the Eighth U.S. Army Band. Dr. Chamberlin The University of Missouri Kansas City with
presented a master class on jazz impro- Professor Zach Shemon. Chi Him is the
visation and bebop scales at the 2016 irst Hong Kong saxophonist to advance
Biennial National Conference of the North into the semi-inal round in the Jean-Marie
American Saxophone Alliance at Texas Londeix International Saxophone Competi-
Tech University and a similar lecture at the tion. He is also the prizewinner of the 48th
2015 World Saxophone Congress in Stras- Annual Bowling Green State University
bourg, France. He has an extensive back- Competition in Music Performance, the
ground leading a jazz combo and playing 55th Annual Lima Symphony Orchestra
as a sideman in various musical ensembles. Young Artists Competition, and the 2015
As an educator Dr. Chamberlin teaches and 2016 Douglas Wayland Chamber Mu-
privately throughout the Washington, D.C. sic Competition. As an advocate of new
metro area where he currently lives. Most music, he has performed in many diferent
notably, his instructors include Jim Riggs, countries and has premiered a number of
Gunnar Mossblad, Jay Miglia, Chris Mc- works by composers including Dai Fujiku-
Guire, John Sampen, Dale Underwood, Al ra, Mikel Kuehn, James Mobberley, Narong
Regni, Connie Frigo, and Chris Vadala. Prangcharoen, and more.
Lin Ying-Ting is a Taiwanese composer
Charrier, Marie-Bernadette who explores unique timbre qualities of
Curious and impassioned by all the musi- both acoustic and electronic music. Active
cal currents of today, Marie-Bernadette as a composer and pianist, Ying-Ting’s mu-
Charrier carries out an international career sic has been awarded several honors and
(France, Germany, Spain, Italy, Portugal, awards, including the Studying Abroad
Belgium, Slovenia, Estonia, Switzerland, Fellowship from the Ministry of Education
Austria, Ireland, Australia, Tasmania, Cana- in Taiwan, the IAWM Pauline Oliveros Prize,
da, USA, Japan, China, Peru, Mexico, Thai- the National Symphony Orchestra of Tai-
land, Chile, Venezuela, Argentina, Brazil…) wan competition, the Taiwan National Min-
as a soloist and in chamber music with the istry of Education Composition Award, and
ensemble Proxima Centauri of which she the Chai Found Chinese Musical Instru-
is the artistic Director. She has taken part ments Competition. After graduating from
in various and radio shows and recordings the National Taiwan Normal University, she
and is regularly invited to give conferences is currently in pursuit of a DMA degree at
and master-classes in the world. She has UMKC, studying with Chen Yi, Zhou Long
played with the Philharmonic Orchestra and Paul Rudy.
of Pays de Loire, of Bangkok and of Italy,
the International Ensemble of Saxophones, China Conservatory Saxophone Ensemble
ENM, ONBA, ARCEMA, SMASH, the NEM Established in 2012, the China Conservato-
of Montreal, the ECM+… Charrier currently ry Saxophone Ensemble is a professional
teaches the saxophone and chamber mu- chamber ensemble group founded and
sic at the PESMD Bordeaux Aquitaine and directed by professor Manlong Li, classical
the Conservatoire of Bordeaux, where in saxophone professor in China Conservato-
1993 she created a class of interpretation ry. Ensemble has performed and premiered
of contemporary music for all instruments wide range of works worldwide, and has
and she has been training generations of appeared in variety of domestic events
interpreters to the open practice of music related to saxophone. The China Conser-
of today. She is a Selmer artist and Hon- vatory Saxophone Ensemble has been
orary Member of the French Association belauded and recognised as one of the
of saxophonists. Charrier has created over highest rank saxophone chamber group in
a hundred original works for saxophone the country.
written for her and has recorded ten CDs. A graduate from China Central Conserva-
tory, Manlong Li studied with Professor
b i o g r a fI ES

Chik, Chi Him and Ying-Ting, Lin Wu Zhang and Chunxiao Tao, respected
Chi Him Chik is an active performer and clarinet educators. Since 2000, Manlong
improviser from Hong Kong. Graduated Li serves as a faculty in China Conserva-
from Bowling Green State University, un- tory of Music, China Central Conservatory,
der the direction of Dr. John Sampen, Chi Attached Middle School of China Central
Him is now pursuing his master’s degree at Conservatory, Minzu University of China,

263

b i og r a p h i e s | c- c |
Beijing Vacational Institute of Local Opera research university — Wayne State Univer-
and Arts, Beijing Long Island International sity, and the President and Artistic Director
Art Institute. He is known as the “leading of the Detroit Jazz Festival (the largest
educator of the classical saxophone in Chi- free jazz festival in the world.)He has per-
na”. He wrote several instruction ranging formed at jazz festivals including: Cork,
from beginner’s to professional level, from Ireland, Montreux-Switzerland, Panama,
classical hits to traditional music. He has Pori, Nice, North Sea, and Glasgow — And
held hundreds of lectures and recitals. won numerous awards, including the irst
American to receive the Brusoni Award in
Cockcroft, Barry Italy in 2011.In addition to his work on com-
Saxophonist and composer, Barry Cock- mercial recordings and ilm soundtracks,
croft’s music has received thousands of including the soundtrack for the award
performances throughout the world and winning Paramount Pictures release “The
is regularly played in 40 countries. He is Big Night”, and Television series Leverage
a long-time member of the International and the Librarian, Collins’ jazz solo work
Saxophone Committee. Barry has been can be heard on the CD “A Hot Night In
concerto soloist with the United States Paris” The Phil Collins Big Band (Atlantic)
Navy Band and the Scottish Chamber and numerous jazz releases. Collins has
Orchestra. He has played regularly with performed with artists including Danilo
major Australian orchestras and for more Perez, Pistol Allen, Lou Rawls, Mel Torme,
than 15 years has been a guest with the Marcus Belgrave, the Detroit Jazz All-
Malaysian Philharmonic. Barry has visited Stars, Doc Severinsen, Matt Michaels, The
70+ countries and continues to compose Turin Philharmonic 900, and the Detroit
for the saxophone and perform throughout Symphony OrchestraHe has presented
the world. Barry has given masterclasses at numerous workshops and residencies
leading institutions including the Paris Con- around the world including the Giuseppe
servatoire (France) and was an adjudicator Verdi Conservatory in Torino Italy, Berklee
at the Adolphe Sax International Compe- Global Jazz Institute,Tokyo Japan, Europe,
tition (Belgium). He studied in Australia South Africa, Glasgow, Scotland, and at
with Dr. Peter Clinch for 5 years and for 2 numerous national conferences on topics
years in Bordeaux France with saxophonists including jazz saxophone/improvisation,
Jacques Net, Marie-Bernadette Charrier, world-music inluences, and distance jazz
and Jean-Marie Londeix. Barry’s compo- education.
sitions have seen successful adoption into
mainstream repertoire. His recent work, Cortona Sessions Saxophone Collective
the Melbourne Concerto, was premiered The h2 quartet (Geofrey Deibel, Jefrey
by the Orquestra Clássica do Centro, Por- Loefert, Kimberly Goddard Loefert and
tugal. Since 1995, Barry’s close association Jonathan Nichol) has partnered with the
with over 120 composers has led to the internationally recognized new music fes-
publication of around 15,000 works. Barry tival, The Cortona Sessions for New Music,
has rallied composers writing the most to create a weeklong summer saxophone
advanced concert music to remember also program held in beautiful Cortona, Italy in
the developing players who require a stim- early July 2018. In addition to h2 quartet,
ulating and original repertoire of their own.. the faculty for the Cortona Sessions Sax-
His own pedagogical books have helped to ophone Collective (Christopher Creviston,
guide thousands of developing musicians Hannah Creviston, Joseph Lullof and John
and his 120 published works are available Nichol) includes some of the most sought
exclusively from Reed Music. after saxophonists and pedagogues work-
Collins, Chris ing in the United States. Taking place be-
Chris Collins is a professional jazz wood- fore the 2018 World Saxophone Congress,
wind player who has toured throughout this new workshop will be titled the Corto-
Japan, South Africa, Europe and North na Sessions Saxophone Collective (CSSC)
America as the leader of his own ensem- and should attract saxophonists from both
bles and as a featured soloist. Cited as the United States and Europe. This World
holding a singular place in the jazz scene Saxophone Congress performance would
of Detroit, he is also a Professor and Direc- feature an ensemble comprised of faculty
tor of Jazz Studies at Detroit’s Carnegie I and students from the 2018 Cortona Ses-

264

bi ographi es | c-C |
sions Saxophone Collective performing ex- (Strasbourg, France), FISP (Palmela, Portu-
citing new music for saxophone ensemble. gal), concerts in Seville, Alcalá de Henares,
Valencia, Madrid, Barcelona, etc.
Creviston, Christopher
Christopher Creviston has played venues Current Saxophone Quartet was founded
ranging from Carnegie Hall to Paisley Park in Oslo (2010) out of the common wish of
and the Apollo Theater. As soloist and with performing contemporary music written
the Capitol Quartet, Creviston has been for saxophone quartet. The quartet’s main
featured with bands and orchestras across interest is to commission and perform
the U.S., including the National Sympho- music especially written for the ensemble.
ny Orchestra, the Baltimore Symphony The quartet has played at the World Sax-
Orchestra, the Indianapolis Symphony ophone Congress XVI and XVII, the Scan-
Orchestra and the Lansing Symphony dinavian Saxophone festival and in 2016
Orchestra, to name a few. He performs Current has toured with both concerts and
regularly with the Capitol Quartet and in masterclasses in England, Spain, France
duos with pianist Hannah Creviston and and Finland in addition to several concerts
guitarist Oren Fader. In addition to several in Norway.
established recordings, Creviston’s most Anders Abelseth is currently a master
recent releases include the “Concerto for student at The Norwegian Academy of
Soprano Saxophone and Band” by William Music in Oslo. He has a bachelor’s degree
Bolcom with conductor Gary W. Hill and from The Royal Academy of Music in Aar-
the Arizona State University Wind Orches- hus and has a Post Graduate from Escola
tra, and a disc entitled “Breaking” which Superior de Música de Catalunya in Barce-
presents works commissioned/co-com- lona. Anders is an active performer in dif-
missioned by the Creviston duo from com- ferent contemporary music arenas.
posers Stacy Garrop, Mark Lanz Weiser, Åshild Henriksen has a master degree in
Katherine Hoover and John Fitz Rogers. classical saxophone from the Norwegian
Creviston is now on the faculty at Arizona Academy of Music. In her studies her main
State University. In January of 2017, Crevis- project was performing and researching
ton became President-Elect of the North contemporary and folk music from difer-
American Saxophone Alliance. ent countries. Today she works as a free-
lance musician in professional ensembles
Cuarteto Itálica was founded in 1989 by in Norway and as a soloist performer.
José Antonio Santos (teacher of saxo- Gudrun Faleide Fristad inished her mas-
phone of the C.S.M. “Manuel Castillo” of ter’s degree, from the Norwegian Academy
Seville). The ensemble is characterized of Music in Oslo in 2012 and has since then
by working closely with composers with been active as a freelance saxophonist
the aim of encouraging the composition both with her own projects, and contem-
of music for the quartet of saxophones in porary music duos and as a substitute
particular, and the saxophone in general. in all the six professionals wind bands in
The result has been the creation of numer- Norway and the Oslo Philharmonic. After
ous works dedicated and premiered by the audition in 2014 she started in 2015 as a
group of composers such as César Ca- full-time employee, as a saxophone player,
marero, Paco Toledo, Violeta Cruz, Ramón in the Staf Band of the Norwegian Armed
Roldán, Enrique Busto, Romero Ramírez, Forces North-Norway.
José Zárate, Nuria Núñez, Paco Molina, Silje Eckhof Varhaug is educated as a
Robert Lemay, Orie Sato, etc. They have musician and a pedagogue from The Nor-
participated in numerous festivals and wegian Academy of Music in Oslo, Norway.
concerts, such as the Martín Codax Music Currently she lives in Oslo and works as a
Festival, the Cadiz International Contem- freelance musician in various stages and
porary Music Festival, the XII World Saxo- settings. At the same time, she works as a
b i o g r a fI ES

phone Congress in Montreal (Canada), the conductor and a saxophone teacher.
Andalusian Saxophone Days (organized by
the own quartet), XIII World Saxophone Croatian Radiotelevision Symphony
Congress in Minneapolis (USA), XIV World Orchestra
Saxophone Congress in Ljubljana (Slo- The Croatian Radiotelevision Symphony
venia), EurSax (Ciudad Real), SaxOpen Orchestra is one of the oldest European

265

b i og r a p h i e s | C- d |
radio orchestras: it grew out of an orches- of Pedagogy). He currently teaches saxo-
tra founded in 1929 for Radio-Zagreb, just phone in Harbin Conservatory of Music.
six years after the foundation of the irst
European radio orchestra. It has borne its Deibel, Geofrey
current title since 1991. Initially, it was tied A Washington, D.C. native, Geofrey Dei-
exclusively to the radio programme, how- bel is emerging as an important voice for
ever it began to hold public performances the saxophone and contemporary music.
in 1942. Live broadcasts of concerts and Recent concert highlights include per-
recording remain a component part of its formances with the Athens Saxophone
work. The chief conductors were Pavle Quartet, and the International Contem-
Dešpalj, Krešimir Šipuš, Josef Daniel, Oskar porary Ensemble recitals in Brooklyn NY,
Danon, Milan Horvat, Uroš Lajovic, Vladimir Stuttgart, Germany, Cortona, Italy, and in
Kranjčević, and Nikša Bareza. Enrico Dindo Wichita, KS. Deibel has lectured at Conser-
has held this position since the 2015/2016 vatories in Stuttgart and Cork and many
season. With a unique programme orienta- US universities. He has commissioned and/
tion, at the centre of which is the continu- or premiered works by many known com-
ous performance and stimulation of works posers. He is a member of the critically
by Croatian authors as well as a repertoire acclaimed h2 quartet, irst prize winner at
of both standard and lesser-known works, the Fischof Competition, recent inalist at
the Croatian Radiotelevision Symphony the Concert Artists Guild Competition, and
Orchestra has become one of the key per- recipient of multiple Aaron Copland Fund
forming bodies in Croatia. The orchestra Grants. Deibel has also performed with
regularly takes part in festivals and events the New World Symphony and Grant Park
such as the Zagreb Music Biennale, the Symphony, as well as numerous regional
Dubrovnik Summer Festival, Osor Music orchestras in Michigan. He holds degrees
Evenings, Music Evenings at St. Donat’s from Northwestern University and Michi-
Church, educational concerts for children gan State University. His principal teachers
and youth in cooperation with Croatian have included Joseph Lullof, Frederick
Musical Youth (HGM), competitions for Hemke, Leo Saguiguit, and Reginald
young musicians... Concerts with years- Jackson. He currently serves as Assistant
long subscription cycles, the independent Professor of Saxophone and Jazz Studies
Majstorski ciklus and cycle Kanconijer in at Wichita State University, and on the
cooperation with Croatian Radiotelevision faculty of the Cortona Sessions for New
Choir, which hosts leading Croatian and Music, and the Great Plains Saxophone
international directors and soloists, are Workshop.
held at the Vatroslav Lisinski Concert Hall
and are broadcast live on Croatian Radio’s Delangle, Claude
Third Programme and Croatian Television’s Soloist, researcher and pedagogue, Claude
Third Programme. A large number of audio Delangle, one of the greatest contempo-
and video recordings are stored in the Cro- rary saxophonists, stands out as the mas-
atian Radiotelevision archives, which are ter of the French saxophone. Privileged
available via the HRTi multimedia platform. interpreter for classic works, he enriches
the repertoire and encourages creation
d by collaborating with the most renowned
composers, including L. Berio, P. Boulez,
DaYu, Gao Toru Takemitsu, A. Piazzolla, and promot-
Gao DaYu was born in 1986. He inished ing the youngest. Since 1986, he is the
the Central Conservatory of Music Middle invited saxophonist in the Ensemble Inter-
School and in 2011 he graduated with a contemporain, he also appears as a soloist
Master’s Degree from the Conservatoire a with the most prestigious orchestras (Lon-
Rayonement Regional d’Aubervilliers-La don BBC, Radio France, Radio of Finland,
Courneuve in the class of Stephone WDR Köln, Berlin Philharmonic, Kioi Tokyo)
Laporte. He also graduated with excellent and works with David Robertson, Peter
results from Conservatoire a Rayonement Eötvös, Kent Nagano, Esa Pekka Salonen,
Regional d’Aubervilliers-La Courneuve in Miung Wung Chung, Guilherme Bernstein
2013 and gained the honorary title DEM and many other conductors. Passionate for
(music performance artist and a Master his instrument, he goes beyond the work

266

bi ographi es | d-d |
of the soloist and frequents the Musical she obtained her “Teaching degree” and
Acoustic Laboratories of the University of her “Concert degree”, unanimously. She
Paris 7. The results of his research on spe- owes her particular sense of phrasing and
ciic acoustics of the saxophone will be for colour to the master classes received from
him a precious asset in his collaboration the great pedagogue Maria Curcio. Since
with composers. His recordings for BIS, the 80s she has visited every corner of the
Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, planet with her husband, the saxophonist
Erato and Verany bring out French music Claude Delangle, and has recorded with
while revealing new musical horizons from him about ifteen discs, mainly for the
the repertoire created by the brilliant Adol- Swedish irm BIS. Their encounter dates
phe Sax to the avant-garde works or the back to their common beginnings at the
popular repertoire. After obtaining several Conservatoire National de Région in Lyon.
outstanding Premiers Prix at the Conser- Mrs. Delangle has been awarded at the
vatoire National Supérieur de Musique of international competitions Maria Canals of
Paris, Claude Delangle was appointed pro- Barcelona (Spain) and of Geneva (Swit-
fessor in 1988, where he has created the zerland). She also gives master classes on
most prestigious saxophone class in the French music; she has a predilection for
world. Debussy, Ravel, Messiaen and Dutilleux.

Delian Duo was born at the Delian Acad- DeLouis, Chistopher
emy for New Music (Greece), in June 2017. Christopher DeLouis is an avid soloist,
Bera Romairone (saxophonist) and Kanae chamber musician and educator based in
Mizobuchi (singer) were collaborating with Morgantown (West Virginia). With a pas-
composers and creating new works which sion for all styles of music ranging from
have been premiered in Grypario Cultural traditional to contemporary, he has given
Center in Mykonos. concerts and clinics across the Midwest
Bera Romairone born in Ayacucho, Argen- and the Washington D.C. and Southern
tina, was a student at the National Uni- New England areas. He has commissioned
versity of Arts in Buenos Aires where she and premiered numerous works for the
obtained the irst Prize in the First Cham- saxophone as a solo instrument or as
ber Music Competition of the UNA. In 2011, part of an ensemble. He has frequently
she received a scholarship to study with appeared at the United States Navy Band
Arno Bornkamp in the Netherlands. She International Saxophone Symposium, the
continued  her studies of saxophone and Annual New England Saxophone Sym-
contemporary chamber music with Ma- posium, Bowling Green State University
rie-Bernadette Charrier at the Conserva- New Music Festival and the University of
tory of Bordeaux and inished her Master Nebraska Kearney New Music Festival.
degree at the HEMU de Lausanne obtain- Christopher has been a semiinalist in the
ing the Paléo HES-SO prix. Currently, she Plowman National Chamber Music Com-
takes part in the interdisciplinary collective petition and has won prizes in the Douglas
Young Blood Initiative and participates in Wayland Chamber Music Competition and
diferent festivals of contemporary music. the MTNA Chamber Music Winds Ohio
Kanae Mizobuchi was educated at the State Competition. Christopher is currently
Kunitachi College of Music in Japan. She pursuing a Doctor of Musical Arts Degree
continued her studies at the Conservatoire on a University Provost Fellowship at West
of Strasbourg in the class of Françoise Virginia University. He holds a master’s
Kubler and Marie Kobayashi. She is pas- degree from Bowling Green State Univer-
sionnate about contemporary music and sity and a bachelor’s degree in both Music
participated in many masterclasses (with Education and Saxophone Performance
Philippe Manoury, Pascal Dusapin, Geroge from the University of Rhode Island. His
Kurtag, Peter Eötvös...). In 2017 she was principle teachers include Michael Ibrahim,
b i o g r a fI ES

guest artist at the Delian Academy for new John Sampen and Jared Sims.
music.
It was at the Ecole Normale where Odile Di Marco, Emma and Likhuta, Catherine
Catelin-Delangle carried out her advanced A 2017 Churchill Fellowship recipient, Dr.
studies under the direction of the great Emma Di Marco is an Australian classical
pedagogue Germaine Mounier and where saxophonist who maintains a fulilling

267

b i og r a p h i e s | d - d |
portfolio career as a performer, chamber as an artistic director for several projects,
musician, educator, artistic director, and including the “Sounds of Matter” inter-
researcher. She is a Sessional Lecturer in national composition competition. Addi-
Saxophone, Queensland Conservatorium tionally, he is a composition teacher at the
Griith University (2014 to present) and People’s University of Vienna (WieVolk-
an educator at Emma Di Marco Music. She shochschule) and the artistic director of
is also a saxophonist with Queensland the arts platform “Neues Atelier”.
Symphony Orchestra and a soloist with
Queensland Wind Orchestra & Mueller Dimov, Ninoslav
International Chamber Orchestra. She has Ninoslav Dimov inished his undergraduate
performed at the XVI World Saxophone and graduate studies in the class of Stojan
Congress in St Andrews, Scotland & XVII Dimov at the Faculty of Music in Skopje.
World Saxophone Congress, Strasbourg, He continued his studies in Berlin, at the
France. She has commissioned almost Universität der Kunste, in the class of prof.
two dozen commissions of new works for Detlef Bensmann. He was in Berlin until
saxophone & saxophone quartet. Emma is 2009 and achieved the “Konzertexamen”
a founding member of the Barega Saxo- specialisation. During this period, he ac-
phone Quartet. quired many state and international com-
petition awards and he has been a regular
Diegert, Joel and Artacho, Adrián participant of prestigious master classes
Joel Diegert is an internationally active and seminars for saxophone in Slovenia,
saxophonist with a wide range of musical France, Germany, etc. Along with his solo
interests. He has achieved international recitals, Dimov appeared as a soloist with
success as a founding member of FIVE the Macedonian Philharmonic Orchestra,
SAX. Diegert’s current interest in contem- Bitola Chamber Orchestra, Kosovo Philhar-
porary music led him to pursue his doctor- monic Orchestra... From the beginning of
al research. He was a winner of the 2005 his studies, he has been leader of Dimov
NASA classical competition, prize-winner Saxophone Quartet and played numerous
of the 2011 Jean-Marie Londeix Competi- concerts in Skopje, Dubrovnik, Sarajevo,
tion and prize-winner of 2011 Gaudeamus Mostar, Ohrid, etc. He played a couple of
Competition. He has performed with in- concerts with Berliner Saxophone Quar-
ternationally-renowned ensembles, such tett, and since 2007 he has been a mem-
as Musikfabrik (Cologne), Phace (Vienna), ber of the Bensmann Saxophone Quartet.
and the Vienna Saxophonic Orchestra. His He is the founder and the appointed artis-
primary saxophone teachers were Lars tic director of the International Saxophone
Mlekusch, Vincent David, Jean-Michel and Clarinet Festival “SaxClar” in Skopje,
Goury, John Sampen, Steven Mauk and Macedonia. At the moment Dimov is the
April Lucas. Diegert holds the position of associate professor for saxophone at the
visiting professor of saxophone at West Faculty of Music in Skopje, member of
Virginia University for the 2017-18 academ- Macedonian Radio Television Big Band,
ic year. ZJM Big Band, and regular on-call saxo-
The Spanish-born composer Adrián phone player for Macedonian Philharmonic
Artacho graduated with honors from the Orchestra.
Vienna Konservatorium (Austria) in 2012
and has developed an international career Domino Group
since. His compositional work extends to The Domino Group was formed in the UK
a variety of areas such as music theater, in 2016, from students of conservatoires in
dance & multimedia. After a postgraduate Manchester and London. The ensemble’s
degree in electroacoustic composition with idea is to explore the contemporary saxo-
Karlheinz Essl, he is currently conducting a phone repertoire and show a diferent side
PhD research project in “Augmented Per- of classical saxophone playing. This new
formance” at the University of Music and ensemble consists of four independent
Performing Arts of Vienna. He is an active professional young musicians who decided
performer of live electronics either solo or to join their musical abilities in order to
in diferent conigurations, including visu- create inspiring performances. In a short
als and a self-constructed musical instru- space of time the ensemble has already
ments such as a Laser Harp. Adrián works been a part of several projects with the

268

bi ographi es | D-e |
most recent being a tour in Switzerland 2006-2011 she was studying at the Liszt
organized by Maria & Walter Strebi-Erni Ferenc Academy of Music (Budapest)
Foundation in July. The members of the with Professors Attila Némethy and István
quartet have been actively participating in Gulyás. In 2008 Irén spent a semester at
various musical projects too, which include the Bard College (USA), where she had pi-
Saxophone Congress in Strasbourg, Eur- ano lessons with Prof. Jeremy Denk. After
Sax in Porto, EUYWO in Luxembourg; also obtaining the Master Degree at the Acad-
are further developing their proiciency emy as a Soloist Performer and Teacher,
with world-renowned saxophone players in she continued her studies (Instrumental
masterclasses and lessons. Accompaniment) at the Konservatorium
Wien Privatuniversität in the class of Prof.
Duncan, Preston and Rodríguez, Ramonet Denise Benda. Irèn Seleljo is a sought-af-
An internationally acclaimed performer ter chamber musician, and plays regularly
and educator, Preston Duncan has on over with various instrumentalists. Her reper-
65 occasions appeared as a soloist with toire covers several classical music styles,
large ensembles at prestigious venues. however in the past years she developed
Duncan was awarded a Fulbright Fellow- a special attention to the contemporary
ship and has won numerous awards and music. Since 2013 she is working as a piano
prizes including 1st prize in the MTNA accompanist at the Kunstuniversität Graz,
National Woodwind Competition. He was and at the Musik und Kunst Privatuniversi-
the featured performer and educator at tät der Stadt Wien.
the 1st Taiwanese National Saxophone
Festival, the 12th Encuentro Universitario
Internacional de Saxofón in Mexico City
e
and Saxfest Costa Rica and the featured Eder, Christian and Marsel, Arne
performer at the 4th International Festival The saxophonists Arne Marsel and Chris-
of Saxophones in Montevideo, Uruguay. He tian Eder formed Loopismo, a unique duo
currently teaches at the University of Min- project in 2012. After several years’ collab-
nesota and, during the summer, at Ticino oration, including the saxophone quartet
Musica International in Lugano Switzerland melo-X, both saxophonists are now un-
and Shell Lake Arts Center. dertaking an unusual ‘Journey of Sound”.
Loopismo combines traditional woodwind
Duonarchie instruments like the alto, soprano, baritone
Gerald Preinfalk comes from the North saxophones and the clarinet with voice,
of Austria. He started playing the clarinet percussion, Jew’s harp and electronic
at an early age. The Saxophone became sources of sound and efects, including
a vocation when he discovered Vienna's loop devices and the EWI (electric wind in-
diverse music scene. Studies of Jazz- and strument). All sounds are created and pro-
Classical-Saxophone opened a wide range grammed by Loopismo themselves, which
of activities. Gueststudies in Boston (USA) results in very high standards of sound
and Paris completed this constant curios- aesthetics. Traditional saxophone playing
ity. Since 2000 he is a member of "Klang- is extended through contemporary playing
forum Wien", one of the most renowned techniques such as microtonality, multi-
contemporary classical music ensembles. phonics, slap tonguing, as well as blowing
Guest appearances have teamed him with and key clicks, which are also looped as
Classical Orchestras like Vienna Philhar- rhythms. Both musicians present a con-
monic and various Big bands and Jazz en- cert experience with a wide spectrum.
sembles. His own projects reach from clas- Own compositions and arrangements are
sical chamber music with piano, through recorded during the performance as dou-
Theatre-music, to Free-Improvised-music. ble- voiced sequences. The recurring loops
Since 2008 he holds the Professorship for provide the basis for motifs and melodies
b i o g r a fI ES

Classical Saxophone in Graz (Austria). as well as improvisation. In addition, asyn-
Irén Seleljo was born 1987 in Uzhgorod chronous loops give rise to special efects.
(Ukraine) and started to learn the piano This technology provides new and diverse
under the tutelage of her mother, followed sound dimensions ranging from single
by the studies with Erzsèbet Belàk at the sound to the polyphony of a big band
St. Stephan Music-High School (Budapest). structure. The musical stylistics of Loop-

269

The quar- jazz and improvisation). Israel. winner 2016. including the North American Sax. In 2016 they won 1st prize at the Davorin Jenko Elysian Quartet international competition in Belgrade. they are constantly searching to (2nd place winner 2017). ative and innovative collective for which tition. Interested equally in 2014 and 2017. and the and cultures together to envision a cre- Fischof National Chamber Music Compe. the ensemble members deem it pete in a multitude of competitions this necessary to collaborate in a cross-cultural year. the saxophone ensemble as a performing France. place art in unexpected and truly unique tional Chamber Music Competition (Semi. while and Jackie Glazier. The The newly formed Elysian Quartet is com. Since El Dorado Quartet connects the master. then. Spain. quartet. lution and continued progression of new These musicians strive to explore existing music. including the with the never-ending creation of new Contemporary Sound Exhibition in Zagreb music . ENDeM Saxophone Quartet ful means of expression) and world jazz The ENDeM Saxophone Quartet is made (sound and melody inluenced by the va. electronics. France. from Baroque to sity of Oklahoma who have all competed contemporary music. as well tool to make art through music. and trained in the Music Teacher’s National Association France.the future with the past. the Fischof Na. As a contemporary the Coltman National Music Competition ensemble. has sought as university-sponsored competitions like to create a paradigm shift in the con- the Central Michigan University SAI Small temporary concept of what this already Ensemble Competition (1st place winner versatile ensemble is. have initiated concerts where students ramental spheres of sound). their inalist 2017. in and expanded upon by the harmonics of Professor Gordan Tudor’s class. they baroque and middle age melodies and sac. garnering 270 . there exists no boundaries or limitations. Formed in 2014 by Don-Paul Kahl repertoire for saxophone ensemble. quartet’s repertoire includes works from prised of graduate students at the Univer. The Jazz (speciic compositions for saxophone ensemble hopes that this project will help and the possibilities of the instrument’s increase the visibility and the pertinence of tone and sound efects in connection with the formation. and the New Music Days in Split. and the United States. the duo performs and also commissioning new works for the commissions new repertoire for saxo- genre with a focus on Quebecois com. The saxophone quartet.e | ismo are composed of three groups: the formation. the quartet has performed numerous pieces of the saxophone quartet repertoire times at various events. enriched with a healthy pinch of groove and improvisation as a power. Quarterinalist 2013). and 3rd place winner 2017). Ensemble de Saxophone de Montréal Entre-Nous Duo The Ensemble de Saxophone de Mon. 2nd place winner 2016). way between the arts and other human- ophone Alliance Quartet Competition. tet was founded in 2015. Some of Ensemble du Bout du Monde the chamber music competitions include The Ensemble du Bout du Monde is a col- the Music Teacher’s National Association lective made up of four classically trained Chamber Music Competition (2d place saxophonists from Australia. as well as solo competition. Formed. various stylistic periods. In order to nurture and develop sound of old European music (based on interest from young saxophonists. Duo Entre-Nous is a clarinet and saxo- tréal was formed in 2016 and consists of phone ensemble dedicated to the evo- professional saxophonists in Montréal.b i og r a p h i e s | e .students riety of global ethnic music connected to at the Academy of Fine Arts in Split. when the musi- cians gave their irst performance. and placed in chamber music competi- tions. breaking away from the classic view of a The OU Graduate Quartet plans to com. phone and clarinet. They are working to standardize commissioned composers from America. developed. and Australia. up of four young saxophonists . Thus far the duo has posers. situations. ities. contemporary will perform alongside our ensemble. EBM brings four disparate people Chamber Music Competition.

She studied nox welcomes special guest Nigel Wood.Compo. Latino Sonsax has become one the most the duo has the mission to bring an excel. saxophone. Recog. the Equinox Sax- Johannes Ernst studied classical saxo. accordingly. Nigel founded Klock. Japan. Colombia. Lynn for today’s performance. to modern classics and orig- ber music partner in numerous ensembles inal. Johannes Versatile and original. with Kyle Horch at Royal College of Music who composed much of the programme as well as with Eugene Rousseau. The group appeared Director of the 16th World Saxophone at the 2012 and 2015 World Saxophone Congress and is the leader and founder of Congresses in St Andrews and Strasbourg. casional use of electronics. is a group of like-minded. based in Nottingham phone at Berlin University of the Arts (UK). nized both nationally and internationally. performing hundreds of con- avenues of their work. inluential saxophone ensembles from Lat- lence and performance and practice to all in America. México. United King- Living in two separate major performance dom. for clarinet and saxophone. the soprillo. From transcriptions of classical Jean-Marie Londeix. Alliance. its publishing company. the duo is Kwantlen Polytechnic University and the active in teaching positions in the United University of British Columbia. have won major international competitions Canada. The group’s of study. Director Alistair Escocia Internacional Parnell is a leading proponent of electronic Sue McKenzie is the Director of the Scot. the Scottish Saxophone Ensemble. ophone Ensemble. was an Assistant in the Equinox line-up. Equinox Saxophone Ensemble Ernst. among oth- continents allows them to access a wider ers. David Murray and David Binney. keyboards and Hamburg in 2013. Central America. ity making many appearances in diferent vocate for the unique sounds and artistic radio and TV shows in Latin America and merits of this duo and to bring attention to has presented clinics and Masters classes the fascinating possibilities between these in many Universities around the world. United States. She the group Saxtet. His last CD ‘Fundstücke . Nolan teaches saxophone at Devoted to music education. wind instruments. unique and compelling sound comes from sitions for saxophone and piano from 1929 the combination of instruments and the oc- -1950’ was released by the Label Es-Dur. saxophonist Julia Nolan has lectures at universities and conservatories numerous commissioned works by Canadi- throughout the US and Europe. as a cham. Taiwan. contemporary works for saxophone and as a teacher of saxophone at Berlin ensemble. Commitments as a so. Equi- premieres of many new works. receiving a scholarship from the Ger. Peru. Sonsax has released 4 recordings and network to disseminate their work further. which are often featured tish Saxophone Academy. bi ographi es | E-E | new pieces in a variety of diferent styles. Equinox presents the saxophone University of the Arts and the “Hanns Eis. through the jazz heritage of the loist with renowned orchestras. favourites. an composers. Germany. As part and has recorded two albums: ‘Partial of the McKenzie Sawers Duo she has given Eclipse’ and ‘The Equinox Collection’. Hong Kong. as a chameleon-like instrument capable of ler” Academy of Music followed his years taking on many personalities. and also the Na- b i o g r a fI ES provisor’s orchestra. Julia Nolan has served as a clinician and He is recognised as a leading player of the international judge in Belgium. regularly performs with the internationally Saxtet Publications. An active States. Individually. and the United States and is cur- rently the Director of Scholarly Publica- tions for the North American Saxophone 271 . which he owned and renowned Salsa Celtica and Glasgow Im. managed for 23 years. world’s smallest saxophone. which provide variety and lex- ibility in the programming. percussion. two instruments. accom- and. Dr. a DVD of exceptional breadth and creativ- A long-term goal of the ensemble is to ad. They have given masterclasses and performer. plished saxophonists with a passion for man Academic Exchange Service. Brazil. France. tional Saxophone Choir of Great Britain. the two certs in countries such as Russia. at the exploring the possibilities the saxophone Bordeaux Conservatory under Professor can ofer. Chile.

best electronic musician. the performances. has had a number of successful perfor- Colmar. Saxophone player Nikola Fabijanić is a Fateyeva has performed with the Vien- soloist. Ibert. In 2014 she became the irst woman to Feng. praised for sensitivity towards green has a wide repertoire which includes orig- environment and landscape. and is a member of juries in CD releases and a number of movie music national and international music compe- scores. He often from Zimbabwe. as concerts taking place at sunset or sunrise well as Baroque. the Giulio Viozzi international competition. France and Ger- sity. Zeyu reach the inal of the prestigious Adolphe Zeyu Feng was born in Zhengzhou. pianist Valeriya Myrosh. presented his music in many prestigious Croatian Radio and Television Symphony Festivals and venues around the world. Croatian Radio Verdi Symphony Orchestra of Milan. Zagreb Chamber Orchestra.b i og r a p h i e s | f . In 2016 she success- mances with Papandopulo Quartet and in fully completed a postgraduate degree in a duo with Linda Mravunac Fabijanić. Ivan Mazuze from Mo- holds seminars and master classes at home zambique. Windstrings and the Art Ensemble of Chicago. Province. etc. Enzo Soloists. He has recorded three teacher was Professor Niklas Schmidt. at the Academy Radio Symphony Orchestra. Classical and Romantic by the Sardinian sea.f | f Fateyeva recorded her debut album of works by Mishat. and those of his ensembles. Currently he has to his credit 16 and abroad. Orchestra. ter Dino Saluzzi. chamber and orchestra musician na Symphony Orchestra conducted by and a pedagogue. He is the artistic director of the International Music Festival Fateyeva. etc. with famous inal works written for her instrument. As a winner of the irst prize at the Higher Art Institutions Saxophone Special- German Music Competition in 2012. Cologne. Guinga Brazilian guitarist. gram. She and Television Symphony Orchestra and has also played with orchestras from Bo- Croatian National Theatre Orchestra. He is a winner of nu- Orkest the famous orchestra of Dutch merous awards for artistic and pedagogic Radio-Television. Enzo Favata with the Zagreb Philharmonic Orchestra. Metropole Art Ensemble NRW. Henan Sax International Competition in Belgium. three albums with the Papan- dopulo Quartet and one with the Zagreb Favata. the Ukrainian of Arts in Novi Sad as a guest professor National Philharmonic. trumpeter Enrico Rava. where her leagues and critics. the winner also other good musicians like the African of international competition Alpe-Dunav- singers Dudu Manhenga and Hope Masike Jadran. Asya 272 . She has also at the School of Music in Sias International won numerous irst prizes in international University ailiated to Zhengzhou Univer- competitions in Russia. solo albums. Kassel. but Award for the best young artist. He is also a member of the National many. Croatian Army Symphony Wind and has performed and recorded with Orchestra. some of which have won presti- titions. characterized by an innovative pro- born on the Crimean peninsula in 1990. the Istanbul State and as a saxophone player in the Zagreb Symphony Orchestra and the Giuseppe Philharmonic Orchestra. museums and exhibitions. Frankfurt an der Oder. Nikola the Best Newcomer ECHO Klassik in 2016. Darko Lukić Award. Fabijanić graduated saxophone at gious prizes at International Film Festivals. Zagreb Philharmonic American Express Jan Bang. He chum. Albright and De- cruck. Sardinia Asya Fateyeva. Omar Sosa. Asya the Straits. a winner of the best saxophone players in the world. Bonn. the Academy of Music Zagreb in the class He is ‘also the author of “soundscapes” for of professor Dragan Sremec. with the Tchaikovsky Markovac Music School. and he now teaches Saxophone where she won third place. As a soloist. He works at the Pavao Vladimir Fedoseyev. pieces which she often arranges herself. His chamber music with her duo partner. Gaudeamus Orchestra. col- School of Music and Theatre. Dave Liebman one of success: Chancellor’s Award. Croatian Navy Symphony Wind great musicians like the Argentine mas- Orchestra. For this project she was awarded Fabijanić. he has performed In his long concert career. a classical saxophonist Island. at the Hamburg are regularly praised by the audience. in Santa Teresa Gallura.

he has also set up a pleted Suzuki teacher training with Linda scheme for primary school pupils to prac. Additionally. Roger performance by the National Saxophone Vogel and Natalie Williams. versity of Georgia. In 2016.adolphe-sax. Rachael Fischer holds a Bach- elor of Music degree in violin performance b i o g r a fI ES Finegan. This led him to a personal ap. Under his ment of Music at Georgia College and has leadership. media. bi ographi es | f-f | ized Committee. In 2009. He was a winner Arizona State University. Frédéric of Georgia. Dr. On a personal Community Music School. Kenneth Frédéric Fiard works as a stage manager Fischer. Fischer is an active member of won the honor of the “Best Performer” in the North American Saxophone Alliance the Second “Voice of China” Composition and has been invited to perform at the Competition. Fischer has recently premiered new he participated in the irst exhibition and works by composers Dave Deason. includ. 2012 and 2015. of Georgia. and a Doctor of of several prestigious competitions. Australia. and was plied saxophone instructor in the Depart- responsible for the alto part. and has taken supple- "The Genius of Sax" is his irst documenta. Domaine Forget International Music and stitutional ilms but by his initial musical Dance Academy in Quebec. He has also Southern Oregon. Edward ry and will be available on his website HY. the performance team won the also served on the faculties of Clemson irst prize in the First Chengdu “Yamaha” University. He made in. he was admitted McCullough Cup Concerto and Senior Sax- by Central Conservatory of Music ranking ophone Competitions at ESB Feis Ceoil. he organized a Saxophonist Stephen Fischer is the ap- saxophone quartet performance. Canada. he former. saxophone. Violinist Rachael Fischer has performed proach to music pedagogy through digital across the United States and in Europe. mental courses with Teri Einfeldt. Mellema in Amsterdam. Robert from the University of Georgia. sic. He has worked on two volumes of She is a founding member of Piedmont a multimedia series entitled "A master. During Fischer. the DIT with a minor in musicology from the Uni- Briscoe Cup and Concerto competition. he enrolled in the has taken lessons with world-renowned Saxophone Performance Master program saxophonists Arno Bornkamp and Ties ofered by Sichuan Conservatory of Mu. an Camerata. Musical Arts degree in violin performance ing the Flax Trust Music Award. where training at the conservatory of Rennes. A dedicated teacher.com" past president of the Suzuki Association www. In 2013. Finegan has also held solo recitals at the Later. he attended the in several theatres in Paris. Reuning-Hummel. Kimberly Meier-Sims and Carrie tice instruments and form an orchestra. As a per- tition Professional Group. She has com- and voluntary basis. Stephen and Rachael the postgraduate period. number one among the many candidates. Individually. He techniques. Two years later he performed as a soloist and chamber musi- performed with the Guanyun Saxophone cian at meetings of the World Saxophone Quartet Troupe and MD Saxophone Septet Congress in 2003. Case. and also maintains a full on an educational DVD with Daniel Hu. the University of Georgia and Saxophone Quartet International Compe. the University of West Georgia. 273 . studying with Dr. Dr. he followed Li Manlong and Yang Boyle Arts Festival and at the National Tong to polish his saxophone playing Concert Hall at Fes Ceoil Gala Concert. 2006).adolphe-sax. a Master of Robert Finegan is a young saxophonist Music degree in violin performance from from Stoneylane. In 2017 Dr. violin studio at the University of Georgia mair entitled "Jazz Drums".com. the Doctor of Musical Arts degree in sax- ophone performance from the University Fiard. Kreitman and Edmund Sprunger. he he studied with Jean-Marie Londeix and continued the instrumental practice of the Jean-Francois Guay. US. He received Specialized Committee in Wuhan. Fischer instrument" with François Rabbath on his is Assistant Professor of Music at Georgia "New technique for double basse" then Gwinnett College. She is the PERLINK "http://www. Troupe in Melbourne. Ireland. In 2014 he participated in organization’s national and regional con- the 11th Siskyou Saxophone Workshop in ferences in the United States. he graduated with distinction. where he studied with Li Yusheng.

Flow.” For their third CD. are navigating the rigors of solo duties. Jef Coin wrote a wonderful prose. The Philippines and France. lar music. Stop. bi. 2010). Four is received exuberantly for their versity in Tempe. Austria. musical ields (e. AZ Metropolitan area since the artistry. The Sklep theatre) and Fragments. Thailand. and abroad (Denmark. He works in many as well as in a jazz guitar quartet. Germany. From the Gene Harris to the Villa Celimon- genres. elsewhere in at night. He plays with more creative aspects of rock and popu- several Prague orchestras (the Prague Ra. where he graduated in 1994. bright moments bursting Roman Fojtíček was born in 1963 in and bouncing with fullness and joy. Christopher Creviston. and placed second in the Arapahoe writer and four outstanding saxophonists Philharmonic Concerto Competition in who are as equally at ease unselishly serv- 2015. Often shedding jazz standards He is one of the founding members of the in an underground garage by day and later Bohemia Saxophone Quartet. cultivated their musical rapport over sev- dance. 2012). Zagreb. In addition to actively performing as ing the demands of an ensemble as they a soloist and chamber musician. tana Jazz Festivals and locations around the world. the State Opera the University of Zagreb Conservatory in and the Prague Symphony Orchestra). music that satisies the ive senses. Michal lines: “Glorious. He 2001. performing original compositions and ar- el. Isra. FOUR is received his MM from Arizona State Uni. presents a compelling individ- has participated in many recordings for ual sound that draws on jazz. Iceland. Here are the last few Fojtíček. Flowers recorded On a Warm Summer’s Evenin’ won the Arizona State University Concerto (Jazz Hang. 274 . He began his saxophone like ive or more…” studies at Jaroslav Ježek’s Conservatory in Prague. Saxitude and Rich- South Carolina in Columbia. thank you for the music and the Phoenix. (Jazz Hang. To ers has been teaching privately throughout all involved.” In addition. Five by Five is a Japanese saxophone Michal Hanuš was born in 1980 in Vrchla- quintet that consists of students and grad. own music evolved and they have begun Germany. In 2003 he founded rangements as a guitar and sax jazz duo the Czech Sax Quartet.. When Hořice.F | saxophone. the Czech Republic. Fragments Duo Already during his university years he Vanja Ilekovic and Rich Patitucci have started cooperating with a number of jazz. Previously. and here you will hear four sounding graduated in 1987. he nating entirely from Watkins’ pen. eral years. Ensembles name contains of Performing Arts in Prague and Musik- our thoughts of “I want to make the best khøgskole Oslo. He has attended many seminars with wants to pursue a solo career playing the world renown saxophonists and musicians. Tyler Flowers is currently a DMA candidate Singapore. Teaching Assistant at Arizona State Uni. Flowers. working on their ifth CD (Collaboration) versity and his BM from the University of with the Miami. Mr. On a MTNA National Chamber Music Compe. in which parts. change lexibly. Italy. FOURway August 2013. Warm Summer’s Evenin’ is a celebration tition as a member of Mosaic Quartet in of diverse musical styles by an inventive 2015. placed second in the id jazz and orchestra ensembles. SC under the ard Ingham saxophone quartets.g. Indonesia. the United States. He started playing clarinet and is 2+2 more than the sum of it’s pats? Lis- went to Teplice Conservatory where he ten. Roman and Hanuš. theatre and symphony orchestras. in Saxophone Performance and Saxophone Luxembourg. Lebanon. the concept. Austria. AZ under the direction of impeccable performances of music origi- Dr. with which sharing the stage in jazz clubs and cafes he often performed in Prague. classical and Czech radio and television. Jordan and France). He studied organ uates of Tokyo National University of Fine playing at the Music Faculty of Academy Arts and Music. They also direction of Dr. including England.b i og r a p h i e s | f . etc. a completely new Four Saxophone Quartet idea that is unprecedented. Tyler Slovenia. Vanja Ilekovic graduated from dio Symphony Orchestra. From this a desire to create their the Czech Republic. The duo. “Supported by rock-sol- Competition in 2014. Scotland. Cliford Leaman.

Belgium . many orchestras including the Volgograd sor of Saxophone. the Mecklenburg State Choir. his Excellence in Chamber Music. Most recently. Navy Band.. He graduated in jazz versity of Illinois. she released Orchestra of St. garita Shaposhnikova) and Paris National masterclasses and summer workshops in Conservatoire (class of Professor Claude Europe. Leba- 275 . In addition to his van Amsterdam and U. and graduate of Ithaca College Northwest German Philharmonic. with whom he has Fuego Quartet recorded two CDs. bi ographi es | F-g | including Ernie Watts. Nikita has won the Grand prix States. Michigan State Univer- performance in 2017 and currently resides sity. Belgorod Philarmon- Mark Records. He is a graduate of the D. Fuego Quartet is an He also performs with several popular pop. (BM). They have been featured formally study music and composition in artists at the Chicago Cultural Center. U. nual Fischof Chamber Music Competition. Conservatorium and Eugene Rousseau. Comprised wandering landed him in Zagreb. and Dierlam. award-winning chamber group devot- rock. where he formed the rock power trio School of Music. Branford and [Col][lab]. of saxophone. the State Symphony Trio (lute. saxophone. of graduate students from the Eastman tia. where she serves as Associate Profes. George Eastman Museum. Dorris Carlson forms regularly. He is a member of the Donna Lee Saxophone Quartet. of Russian People’s Artist. He quickly bought a guitar and Fuego Quartet is also the most recent began composing his own music. seven years touring nationally as the Russian Gnesin’s Academy of Music (class baritone saxophonist with the New Centu. Washington. piano). Highlights Nikita Zimin is one of the brightest repre- of her career include six years with the sentatives of the Russian classical school premiere U. Symphony Orchestra and Big Band he Debra Richtmeyer. Cliford Leaman and regularly contributes to a wide range of Arno Bornkamp.2014). Fuego has been featured Southern Alias and began studying jazz in a variety of settings from standard and classical music with local musician concert hall venues to community engage- Mario Igrec. Anthony Museum. OSSIA Presents Frigo. The enough. Uni- Antwerp. Conni. South America and the United Delangle). Phillis Wheatley Library. Strong National Museum of Play. Marsalis. Soul Fingers. Claude Delangle. Dynamite. g chamber musician. Udmurt State the album “Voices. projects. Four Odd and Mellow. In 2017 with The Yargo Symphony Orchestra. of Illinois (MM). As a recipient of the John Celentano Award for restless nomad in both life and art. Croa. they were the Rich Patitucci (USA): Rich’s story is not awarded the Gold Medal at the 44th An- that of a typical professionalmusician. While studying philosophy at tition and 2nd Place in the 2017 National university. Casey American saxophonist Connie Frigo is an internationally accomplished soloist. Reimagined” with Symphony Orchestra. Mr. a wide repertoire and has worked with b i o g r a fI ES gia. including The ed to the performance of both standard Swingers. The in Brussels where he composes and per. and Neki Novi Klinci. Susan B. saxophone. speaker. combo Alloy. From an early age he was a voracious 1st place in Brass. Winds and Percussion at and astute listener of almost every genre the 8th Plowman Chamber Music Compe- of music. most notably with his jazz Reading Garden.C. and Generation Saxophone 1987 founder of numerous festivals. In 2013 Rich left Croatia to ment concerts. of South Carolina ongoing tenure with Croatian Military’s (DMA). Professor Mar- ry Saxophone Quartet. including the American Saxophone of the most prestigious international com- Academy and The Great Plains Saxophone petitions including the VI International Workshop. Nikita Zimin has before arriving to The University of Geor. he decided listening wasn’t MTNA Chamber Music Competition. teacher. swing and jazz bands. (Holland). Petersburg. guest artist recitals. Belgium. Brian and contemporary works written for the Holiday. Washington Square Concert Series.S. Her teachers are Steven Mauk. She is a Fulbright Scholar ic Orchestra. Founded in 2015. and faculty positions at the Adolphe Sax Saxophone Competition Universities of Tennessee and Maryland (Dinant.

in France. and United States. University. composer. for piano and sax. Yoshi- his Master of Music degree in Saxophone matsu. Corghi. S. Conservatorio Superior de Música in Ma- Thailand. musical director and Moscow. a Member of the Guild of young musicians of Russian Musical Union. graduated cum Brandon Jinwoo Choi is in great demand laude in saxophone at the Conservatorio as an international soloist and he has ap. Music Aeter. acheived a master’s degree and the WS Academy of music. a Senzoku Gakuen College of Music and Keio stand-out jazz band in the Spanish scene. He has Nikita Zimin is a regular participant of in. with the pianist Michat. He is professor of Chung. Bach with curved-soprano to 1er cycle supérieur of the Piano Class at sax. The CD includes some of the holds Doctor of Music Arts degree at the most representative contemporary pieces University of Cincinnati. ern soloists.b i og r a p h i e s | g. teacher Walter Geromet. He was study- 276 . Korea. France with Jean-Denis CD. Australia. The goal of tional Saxophone Competition (Bangkok. He 500 performances in Europe and the Unit- has won top prizes in many national and ed States. and crucial to nurture their enthusiasm. Tokyo) in the class prano saxophone and new techniques of of Hiroshi Nagao and Yukio Yokohama in execution. Walter’s teaching experience international. He has received awards at The Korea Mostly Philharmonic Orchestra. College Conserva. Japan. performance. Silvestre. Dr. Conservatoire National Supérieur de Mu- sique de Paris (CNSMDP). He gives recitals and 2nd cycle supérieur with Hortense Carti- masterclasses. where he currently lives with his family Yo Matsushita. Sam from composers and musicians around Yuk University and Seoul Chung Am Art the world. for students and professionals. including nity to play in bands and give concerts. He performs as ternational Festivals. and diferent levels) and the creation of instru- three years later he won the First Grand mental combos. IT) with M. The school from the Tokyo National University of the focuses on the study of the saxophone (at Arts (in the class of Masato Ikegami). 2005 and subsequently studied at the Real Germany. TWO FANTASTICS. Choi was a teaching assistant and R. na Orchestra. In 2007 he settled in Madrid University. but an opportu- concert engagements in Japan. P. Europe with important classical and mod- nia Ploiesti State Philharmonic Orchestra. He inished the studies at COGNITO in February 2016. conferences. after graduating from the and created the Walter Sax Big Band. Laurent Cabasso and in the Orchestra and others. ing with Jacques Rouvier. Takacs) and received excellent reviews Ang University. His last solo CD. Seoul Art College. drid with Francisco Martinez. Kishin Nagai started taking piano lessons Walter produced and published the CD IN- at the age of 4. Strasbourg Philharmonic Denis Pascal. Tartini (Trieste. and was then unanimously admitted composer J. of musical execution and given more than servatory of Music Wind Orchestra.g | nese Philharmonic Orchestra. a tribute to 2011. that contains the Geidai College of Music (attached to his own compositions for solo curved-so- the University of Arts. both in Russia and abroad. Donninelli in peared across three continents. Competitions in Japan. A. Prisca Benoit. inluenced by popular tory of Music where he previously earned cultures from diferent countries (T. Choi holds 4e cycle of includes several international courses and Perfectionism (Artist Diploma) at the Con. Taiwan. He is the President of soloist with rchestras but he is also a de- the Eurasian Saxophone Association and voted chamber musician. He is a teacher Geromet. the Academy is to ofer not only individual 2014). er-Bresson et Fernando Rossano. In 2006 he recorded his irst sevatorie de Lyon. He has also As a soloist. He has already accepted important lessons to their students. several national and international contests The University of Cincinnati College-Con. won some prestigious awards at Pianist ternational Saxophone Congresses and in. Gotkowsky. Choi has been a soloist attended several Masterclass throughout with orchestras that include The Ruma. Spain. Dr. I. signiicant meeting points Prize at the Jean-Marie Londeix Interna. published in June 2017. Iturralde. J. an Tokyo as well as in Europe particularly in essential part of their musical enrichment France. Walter at the Frédéric Chopin Music College in Sax player. Italy.

ings with various Italian and foreign record Europe and Asia. In 1996 he Saskatoon. having played Glen Gillis is Professor of Saxophone. pre-re. as well as an A. used by the press to describe Rosario They have been composing and perform. of integrating acoustic instruments. versity of Saskatchewan) and Dr. Enrico b i o g r a fI ES University of Saskatchewan. they strong reviews of his CDs. Glen and Nicholson. Performance from the R. Florida Atlantic University). U of S. Frequent comparisons are made the 2016 STRATA New Music Festival in spontaneously by his listeners. Sas- lished their irst CD. and the won the Massimo Urbani prize. The members of the katchewan. James E. England. at mances include appearances at the 2015 times dazzling. Phil Woods. With nonchalance he draws from Their most recent international perfor. phone. uliani signed an important contract with 277 . Glen Gillis (saxophone. ates. in September of 2000 Rosario Gi- many NASA and World Saxophone Con. at the Department of prised of Dr. and the University of Missouri. For over 25 The Gillis Cunningham Duo is an avant years. a unique chamber ensemble on 9 Conference and is currently the director Croatia’s cultural scene. the 2016 NASA nonball Adderley.T. Galliano. He released SaxSpectrum in 2006 after a successful performance at the 2009 (MSR Classics) and SaxSpectrum 2 52nd Split Summer Festival for which they in 2014 highlighting his original composi- were awarded with the award Judita for tions and commissioned works for saxo- the best musical programme of the Festi. of all periods. He received degrees from the includes original transcriptions of various University of Saskatchewan. contemporary. spanned over three decades in the realms Marc Johnson. The Trio performs original contempo. teacher and Croatia’s Ministry of Culture. After having made many record- with performances across North America. Canada. Uni. with the support of Bonnie Nicholson is a pianist. He has several have collaborated with young Croatian and published compositions for saxophone and foreign composers who have dedicated band with Eighth Note Publications (Al- their works to them. Because of this. The current direction of addition to his own quartet which won the the duo involves the use of real-time cap. BBC rary works. conch trumpet. referendum by Musica Jazz magazine. in the Top Jazz contest in the New Talent corded source material. chamber musician from Prince Albert. Giuliani’s playing characteristics derive ing their own brand of original music since directly from the special sound he cre- 1999 at music conferences and festivals. and Music Education at the Gonzalo Rubalcaba. American Music Guide. and video in a live category. Coltrane. as Fanfare. Music.C. together with the likes of Charlie Haden. Donald Harrison. bi ographi es | g-g | Trio GIG gresses. Their repertoire also fred Music). thus encouraging creations of Music Magazine and Gramophone gave new compositions. which naturally links him World Saxophone Congress and SaxOpen to great saxophonists such as Julian Can- in Strasbourg. he hosted the 2013 NASA Region Trio GIG. was founded in of Region 9. Art Pepper. Conducting. Saskatchewan. Franco D’Andrea. Having performed at labels. His career has Rava. Rosario percussion. Giuliani. In 2016. Arts Degree from the University of Sas- katchewan. In the year 2000 he speed computer processing with the goal took irst place honours. and one 2017 British Forum for Ethnomusicology in year later he was named “Best Soloist” in Sheield. His collaborations in the jazz ield have been Gillis. Glen and Cunnigham. by popular vote. France. James E. Joey BARON and Richard of classical. International music magazines such val. Cunningham (didgeridoo.C. his instruments a luid phrasing style. Lecturer in Piano. Contest in Belgium. and jazz music. Her degrees include a Bachelor ensemble are saxophonists Gordan Tudor of Music (Performance) and a Master of and Goran Jurković and pianist Ivan Batoš. Northwestern piano trios and orchestral compositions University. in Saskatoon. and electro-acoustic computer The enthusiastic and triumphal tones processing. and John Biennial and 2017 Region 9 Conferences. the trio pub. in Piano Gillis.M. Bonnie has served as a Sessional garde electro-acoustic ensemble com. Bonnie frequent and prestigious. The contest is held as an annual interactive performance environment. Best Group award at the European Jazz tured digital convolution reverb and high.R.

recording Blood on the Fields (Columbia cessful tour that took him to the principal Records. Goines. from Virginia Commonwealth University in larly in the following festivals: Jazz a Liegi Richmond. Giuliani divides degree from Loyola University in New Or- his time between his Italian. Goines has record- been performing together since 2012 as a ed and/or performed with many noted jazz saxophone and harp duet. Wojciech leads his own quartet and quintet. He is an acclaimed solo artist and Gmyrek. the University of New Orle- at the European Union Broadcasters Radio ans. invited them to take part in the music Prior to that appointment he was the artis- ilm “Behind the harp strings”.B. Ellis Mar- being the youngest participants.Saxophonist. saxophonist. Throughout his Competition in Wrocław. tion in Bystrzyca Kłodzka. their irst professional record. Septet since 1993. Mr. They have inal works to his credit. Bob the 5th National Harp Duet Competiton in Dylan. Poland” scholarship in 2017. Concertgebouw Brugge. and in other jazz events that world and recording over seventy releases take place around the world. Branford Marsalis. also receiving a “Young del Lago Chile. and leans in 1984 and a master of music degree overseas commitments. Wojciech. and Competition “Concertino Praga”. Ray Charles. years later tic director of the jazz studies program at directed by Violetta Rotter-Kozera. 1997) and Jazz at Lincoln Center cities of China. Freddie Green. Gasteig Munich. Virginia in 1990. In 2014. Victor Goines recorded ive very successful albums: Lug. with whom he has already A native of New Orleans. etc. Maria received a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage. Gexto Jazz Festival (Spain). performing regu. Illinois. He gage. began studying clarinet at age eight. salis. Marcus Roberts. Citè de la Musique Paris. they won 1st prize at the nel Hampton. Ruth Brown. Terence Blanchard. Victor Dreyfus Jazz. Dee 22nd National Chamber Group Competi. In 2014. the duet won the Grand ber 2007 he was named director of jazz Prix at the International Harp Competition studies and professor of music at North- in Lvov. Loyola University in New Orleans. He played in major achievement from the Ministry of Culture concert halls of the world: Musikverein and National Heritage for the years 2013. Ron Carter. In Novem- Cieszyn. Jazz Baltica (Ger. re. Goines has been deeply committed International Harp Duet Competition in to the ield of Jazz Education. Taipei National Concert Hall. teaching saxophone and clarinet. clarinetist. Teatro 2015 and 2016. was chosen to represent Poland M University. Chick Corea. despite Lenny Kravitz. Goines has more than 100 orig- Music School in Bielsko-Biała. In 2016. Xavier University. In 2015. and a faculty member same year. they won the Grand Prix at the mal. King. Bo Diddley. Grandesso. Vienna. Maria and Trefon. Center Orchestra and the Wynton Marsalis Jazz a Vienne (France). touring throughout the many). Dee Bridgewater. A gifted students at the Stanisław Moniuszki State composer. Willie Maria and Wojciech became winners of Nelson. Jazz at Lincoln Goines is a member of the Jazz at Lincoln Center (New York). (Belgium). In the the Juilliard School. Orchestra with Wynton Marsalis' to name just two.G | the prestigious French recording company. More Than Ever. B. 278 . Anything received a bachelor of music education else and Lennie’s pennies. meanwhile. in the Polish Radio Concert Studio in also served on the faculties of Florida A & Katowice. Warsaw Chamber Music Forum. composer and educator. In their irst year and popular artists including Ahmad Ja- together. Ste- two prestigious musical events: the 36th vie Wonder and a host of other renowned National Music School Chamber Groups musicians and ensembles. Umbria Jazz (Italy). and 1st prize at Eric Clapton. Konzerthouse Vienna. Victor Blue Note Jazz Festival. In 2015. James Taylor. Freddie Hubbard. Goines has ten recordings. As a Maria Gmyrek and Wojciech Trefon are leader.b i og r a p h i e s | G. Polish national television western University in Evanston. James Moody. Dianne Reeves. member of Five Sax and Mila- ceived a scholarship for exceptional artistic no Saxophone Quartet. European. Dodo. and the 6th career. Lio- Cieszyn. He has ing. Damiano preceded by a “Young Poland” scholarship Damiano Grandesso (1990) is an Italian a year earlier. Dizzy Gillespie. In the spring including Marsalis' Pulitzer Prize winning of 2006 he participated in a highly suc. Bruxelles Flagey.

He regularly gives master. supérieur de musique et de danse de Paris Jean-Yves Fourmeau. He graduated with the the irst prize at the 54th Croatian State highest grade ‘summa cum laude’ from Competition for music and dance in 2016. Gričar. Christian Wirth. Mario Pagotto. Krešimir National Theatre Orchestras in Zagreb and Dominik Grgić was born in 1996. He is the artistic director of Alpen Classica He performed as a member of the Zagreb Festival. His most notable to the young prosperous Slovenian saxo- competition successes include winning the phone generation. He recorded CDs with for Arno Bornkamp.HDGPP (2016). As a soloist. and is currently a member of the graduating from the music high school. Azzurra Music. Dominik and Kottek. Damiano is irst taught by Kenneth Tse (at the Universi- prize winner of 12 national and internation. festivals such as Jeunes Talents (France). Spain. Dragan Sremec. Vincent le Quang. Zagreb. he attended mas- class in Italy. a student in the class of Professor Dragan Wind Orchestra Trieste… He is laureate and 279 . and is actively engaged in music Young Classic Europe (Germany). He Bonato. and Orlando Records. Philharmonic Orchestra and the Belgrade Mobilis Quartet. Grm. South America terclasses by many renowned saxophone and Asia. During the irst three years of his Philharmonic Orchestra. and received the scholarship of the city of Christian Lauba. but also masterclasses Philharmonic Orchestra. Croatia) in the class of Saxophonist Jan Gričar (1992) belongs prof. He continued his studies in Josip Nochta as the best ranked Croatian France where he was a student of profes- contestant. ty of Iowa School of Music in the USA). Jean-Yves ARS. Federico Zattera. Miha Rogina. in the class of professor Claude Delangle. Morum Trio. Philharmonic Orchestra. As a soloist in Saxophone at the Academy of Music in he has so far performed with the RTV Zagreb. Slovenian Žužak. He usually (Varaždin).Dominik is the and Duo Novum with the accordionist Nejc winner of the Oscar of Knowledge Award. He performs all over Slovenia and a fourth-year saxophone student at the Europe as well as in Japan as a soloist or a Music Academy of Zagreb. bi ographi es | G-G | Belgrade Concert Hall and Concertge. Dominik started his degree in Saxophone at the Zagreb Academy of Music (Uni. Fumie where he also got a degree in chamber Ito. and Oto Vrhovnik. Sremec. NeiS- production. Vincent David.Throughout his education. Lars Mlekusch. 2016) and ent musical styles. and the state competition for works with composers such as Giovanni students in Croatia. Papandopulo Quartet. Gordan music in the class of professor Laszlo Ha- Tudor and Nikola Fabijanić. Arno studies at the Conservatoire national Bornkamp. al competitions. ucation. the Croatian Ra- dio Symphony Orchestra and the Croatian Grgić. Lent and Glasbena b i o g r a fI ES Krešimir Kottek (Zagreb. He was invited by many international organized by the Croatian Ministry of Ed. He inished his master and world artists: Claude Delangle. Academy of music in Ljubljana in the class- In 2017 he participated in the prestigious es of professors Matjaž Drevenšek and International Saxophonist Competition Miha Rogina. and Pier Damiano Peretti. 1991) graduated mladina Slovenije (Slovenia). Gianni Croatian Competition for Young Musicians Giacomazzo. Joonatan Rautiola. Serbia. Formeau. Furthermore. He is currently dady. After Rijeka. Jan versity of Zagreb. Lars Mlekusch. He works with various irst prize at the International Woodwind composers. with whom he tries to explore and Brass Competition in Varaždin for and enrich saxophone repertoire in difer- two consecutive years (2015. in the class of Professor Tomislav Slovenia Symphonic Orchestra. Lev Pupis. Since 2012 he has been invited players like the members of the Zagreb several times to perform with the Bruxelles Saxophone Quartet. Damiano is passionate at ‘Davorin Jenko’Competition (Belgrade about contemporary music and he has 2015). he won irst prizes bouw Amsterdam. he sor Vincent David at the Regional conser- has been trained by prominent Croatian vatory in Versailles. ‘Woodwind and Brass’ Competition premiered over 40 new pieces. he was chestra of the Academy of Music Ljubljana. Mariano Garcia. Symphony Or- studies at the Academy in Zagreb. uonideiLuoghi (Italy). Leonardo Schiavo. was the semi-inalist at the ‘Papandopulo’ Alberto Schiavo. in the class of member of the Niobé saxophone quartet professor Tomislav Žužak.

Groove with Yoshiyuki Hattori and Akira Matusy. among others. Machine. the UK and Satoshi Kato. She won gold prize in Gold Medals) and the North American 12th Japan Wind and Percussion Solo Com. including the part in the recording of ilm soundtracks. Hajime h2 Quartet Kuribayashi and Yuka Yoshikawa. In more recent years. Guernica Saxophone Ensemble Guernica Saxophone Ensemble is saxo- phone group in Japan whose members are h Koji Yamamoto. and Enrapture. ling new works for saxophone quartet. Blue Lake Fine Arts Camp in Michigan and incidental music and CDs for such labels as the Cortona Sessions for New Music in 280 . invited also as a lecturer to the internation- petition. the JBA Junior & High School Wind and including the Blue Lake Fine Arts Camp Percussion Instrument Solo contest (2012). to commissioning and performing compel- ists who successfully combine classical mu. BMG. Daisuke Namiki. he has taken both at home and abroad. Paweł The h2/4 Duo is comprised of founding Paweł Gusnar is a graduate of the Fry.h | prizewinner of many international and na. He gives operates as a non-proit organization. 24th Japan Classical Music Competition. As a session musician. She became a inalist of 23rd and Competition (irst prize). in Michigan and the Cortona Sessions and became a inalist of the Junior saxo. He is Osaka International chamber music com. He constantly seeks to defy perceptions and performs not only classical music but also expectations of the saxophone. Sadahito Kunisue. Jan Gričar works as a professor al courses of music interpretation. at the Lodz Academy of Music. and sic with jazz and popular music. Paweł of Saxophone and Chamber music at the Gusnar teaches saxophone at the Fryderyk Conservatory of Music and Dance in Lju. Times & Spaces. members of the h2 quartet. He is a founding member of Tsukuba of these albums introduces audiences to Saxophone Quartet and won gold prize in a diferent side of the saxophone. the award-winning h2 Quartet has been He won 1st prize in 16th Japan Junior Winds wowing audiences since 2002. Declared “an ensemble to watch for years Koji Yamamoto studied saxophone with to come” by the American Record Guide. for New Music in Italy. A dynam- and Percussion Competition and 3rd prize ic and innovative chamber ensemble. ARMSmusic. Saxophone Alliance Saxophone Quartet petition.b i og r a p h i e s | g. he has competition Marco Fiorindo. Chopin University of Music in Warsaw and bljana. pan. Each uki. He won Grand Prix in Japan in Asia. fert and Jonathan Nichol. h2 has contemporary music and improvisation. as a soloist and in chamber ensem. DUX and tional competitions such as International Polish Radio. Hard Line. sides of American music. with 9th and 10th Japan Saxophone Association the latter four comfortably bridging the Ensemble Competition. He also performed gap between the popular and avant-garde at the 16th and 17th World Saxophone Con. The several dozen concerts a year in Poland and group is also in demand for appearances abroad. h2 in 6th Akiyoshidai Music Competition. Pomaton EMI. their album Times & Spaces. The ensemble has phone competition (2015). The group was also a recipient of an Aaron She is a member of Ensemble Factory and Copland Fund Recording Grant in 2010 for premiered Paul Creston’s “Quartet” in Ja. Jefrey Loef- deryk Chopin Music Academy in Warsaw. and residencies at summer music festivals bles. Nobuya Sugawa and Hirokazu Hayashida. released ive critically-acclaimed record- Hajime Kuribayashi studied saxophone ings: Generations. The group is also in demand for Classical Music Competition (2015) and appearances and residencies at summer Kantokoushin’etsu branch tournament of music festivals both at home and abroad. has won prizes at the Fischof National Yuka Yoshikawa studied saxophone with Chamber Music Competition (First Prize. International been invited to judge a number of highly Saxophone Competition Nova Gorica and regarded Saxophone competitions. h2 is dedicated He belongs to a select group of saxophon. The h2 quartet gress. performed throughout the United States. Slovenia since September 2017. h2/4 Duo and Ryan Gardner Gusnar. Daisuke Namiki studied saxophone with and has performed in Europe.

critically-acclaimed recordings: Genera. France. John Hallberg has performed as a so. tinguished Music Professor Award. as well as at a number of prestigious fes- Music Technology. She was nominated Hong Kong. enjoys working on new works by modern versity campuses world-wide. tival (Italy). The h2 quartet also hosts the Great way Hall in New York. and across the United States. Long Beach. where Nichol. international prizes. She has received many degree from The University of Iowa. the ensemble has released ive versity-Fullerton. from Baroque right up Program. Cole Conservatory of Music at California Saki Nishioka was born in Japan. as well as resurrecting rarely currently instructs saxophone at California performed repertoire. Jonathan Nichol is Associate Professor of Hanawa. Dr. with Professor Jean-Yves Fourmeau. She is teaching at the Music collage USC. After inishing a course and a Bachelor of Music Education degree at Senzoku Music collage with Hiroshi (2005) from Central Michigan University. Loefert and Rebecca Pennys Piano Festival (Flor- recently received the Oklahoma State Uni. such as University of summer months.in class of China. nia Nosikova. John and Liu-Hallberg Wenjing Bellan International Competition (France). and Stein. China. Times & Spaces. She State University. festivals including Amali Coast Music Fes- Jefrey Loefert serves as Associate Pro. Joseph Lullof. Her of the Arts. a solo perform. such as Weill vatoire of Paris(CNSMDP-Conservatoire Recital Hall at Carnegie Hall. She has also b i o g r a fI ES er and chamber musician. She performed in various music Hard Line. 1st prize at the U. Saki Saxophone at the University of Oklahoma. Hallberg received a Doctor of international career has already seen her Musical Arts in Saxophone Performance perform at venues throughout the world. and Jazz Studies at tivals. For her Master’s degree. and Enrapture. University of Arts in 2015. She is including Weill Recital Hall at Carnegie an extremely inquisitive performer and Hall. A dedicated teacher.as well as some other Kingdom. Wenjing Liu-Hallberg holds a Doctor versity College of Arts & Sciences Junior of Musical Arts in Piano Performance and Faculty Award for Scholarly Excellence. and became the recipient of the Inter- Hallberg’s career has taken him to many national Music Award in Japan. ida). with minors in Music Theory and Analysis. Sweden. and Rodney Whitaker. The Colburn ests are extensive and she explores a wide School for the JumpStart Young Musicians range of repertoire. fessor of Saxophone at Oklahoma State PianoSummer in New Paultz (New York) University. A scope of her concert Bruno RIGUTTO. Misato is of the world’s most prestigious venues. has intensely obtained her Concertiste Diploma at Ecole performed throughout the United States. California State Uni- quartet. She entered the National Music Jonathan’s primary teachers include John Academy Cerqy Pontoise in France. and numerous uni. Belgium. and the Friends of Music Dis. 33-year old Misato Hanawa. Hallberg also holds a Master of Arts of Shobi in Tokyo. and the University of Tennessee as a guest tions. and accolades and awards in recognition of her a Bachelor of Music degree from The Bob talent. She has won the 1st prize at the 2011 Leopold Hallberg. and the Orange County School to works by contemporary composers. born in Ibara- He holds a Doctor of Musical Arts degree ki. obtained her Diploma at the Kyoto City Dr. Segerstrom Hall. engagement expands from prestigious she is currently studying at the Conser- professional concert venues.F. Hallberg composers. Piano Pedagogy from University of Iowa the Wise-Diggs-Berry Award for Teaching under the guidance of Russian pianist Kse- Excellence. National Supérieur de Musique et de 281 . started playing the piano at the age of (2010) and a Master of Music degree three. Misato and Nishioka. Diego she is currently studying as a postgraduate Rivera. an avid chamber music performer.M Internacional Com- loist and chamber musician in the United petition(France). artist. to major academic Plains Saxophone Workshop during the institute worldwide. Her musical inter- State University-Fullerton. Normale de Musique de Paris . HARA. As members of the h2 Southern California. Groove Machine. Robbie Smith. bi ographi es | h-h | Italy.A. Illinois State University. Wenjing Liu-Hallberg. Schlern Music Festival (Italy). saxophone at the age of ten with (2007) from Michigan State University Nobuya SUGAWA. and Italy.

b i og r a p h i e s | h . making more conventional regularly holds workshops for which he is and unconventional sounds present to the highly praised. and he directed a ber Music Competition (2015).Currently he is teaching through a mutual interest of exploring the saxophone at Tokyo College of Music. She has also Icelandic eco village community. Sen- soundscape possibilities for the clarinet zoku College of Music and SHOBI College and saxophone instrumentation. Hanno studied with Professor wind instruments of young performers at Clarence Padilla at Drake University for her the age of 14 where he won First Prize.She has received scholarship teaching artist of Clarinet and Chamber from Aoyama Foundation in Japan. single reed community of the world. of saxophonist’s tongue motion during In 2015 Hanfeng graduated from Odess pitch bends. Allen and Enns-Braun. Canadian saxophonist Allen Harrington is 282 . He to Arizona for her Master’s in Clarinet Per- took part in the national competition of formance. and Estrella Mountain Community College. including the Chopin this year’s project. notable performances Festival in Paris. turning to Saarburg International Chamber ber Orchestra Osaka. fort (France). An Adjunct Faculty member Ushinskiy National Pedagogical University at Chandler-Gilbert Community College where he was taught by Anna Stepanova. Belgium. and he organizes festivals and Tokyo University of the Arts (Special Grad- masterclasses across China. he was a prize winner at the Mu- when he was 21. Currently. He co-organized the Inter- national Competition of Young Performers Hara. and strumentation. as a quintet of saxophonists at the age of 19 well as in many diferent venues across the and the ensemble won irst prize in the United States and Europe. as well as brass band. Germany. Lisztomanias. As a researcher. he also performs in various Eu- aims to broaden the repertoire for their in. She has performed at a variety and multidisciplinary collaborations. He is currently uate Course). his rank was captain of sic Teachers National Association Cham- the Air Force of China. He served in the army musician. Competition. ropean countries as well as in Taiwan. LeMoine also maintains a private lesson including those by Bob Mintzer (USA). In 1996 he won irst prize engaged in scientiic postgraduate study at the 13th Japan Wind and Percussion of Odesa Ushinskiy National University. Clarinetist Kristi Hanno has performed Harrington. LeM- anniversary of China’s air force and was oine has completed an ultrasound study awarded the President’s Medal of Honor. mance at Arizona State University. Dinant. She secured a place in the inal round of the International Hanfeng. Music Festival in Germany. Piano en Valois. Hiroshi Golden saxophone (Ukraine). Sólhei- performed together with the Ribeirão mar. undergraduate degree. Lottie across the United States.h | Danse de Paris)in class of Hortense CARTI. Spain and Iceland. Before moving learning saxophone at the age of 12. re- Preto Symphony Orchestra and the Cham. she is in He later entered the Wuhan Conservatory the doctoral program for Clarinet Perfor- with the highest scores at the age of 17. took part Hiroshi Hara graduated at the top of his in the work of international jury of Breath class from SHOBI College of Music and (Russia). In 2002 he was the irst Jap- anese saxophone player to win the 3rd Hanno-LeMoine Duo International Adolphe Sax Competition in The Hanno-LeMoine Duo formed in 2016. Hanno is a ER-BRESSON. From of music festivals. He took part in several master classes. studio. As a chamber Asian jazz festival. to share an unaccompanied recital. She Music in the Phoenix metropolitan area. Hanfeng became interested in jazz and Ryan LeMoine is an active saxophonist lead a conservatory band. Du Clarinet Association’s young artist com- Du Hanfeng was born in 1989 and started petition held in Orlando. Piano aux this summer included connecting with the Jacobins. Belgium. Rosie’s House Music Academy. He also took part in the parade the inaugural NASA Saxophone Quartet dedicated to the celebration of the 60th competition (2008). received many international Competition and is highly sought after for both music awards. He also created and educator in the Phoenix metro area. as well as teaching saxophone at Pawel Gusnar (Poland) and Florent Mon. France. The duo of Music.

more than a dozen orchestras in Canada. Masato Kumoi. He works as a part-time instructor Winnipeg and beyond. and Vanishing Point Munesada. and are attached to Kunitachi College of Mu- chamber music. the Wall China International Music Competi- University of Manitoba and the University tion. Paul’s Cathedral. Michael London. and and Paul Sarcich. has been their close collaboration with some of Australia’s most prominent and Hayate Quartet respected composers commissioning. chamber music under Professor Kazuo To- ny Orchestra and principal bassoon with mioka. Eastern Canada. He has given time instructor for a music course at Toride countless recitals across Canada. Takenobu Nohara.) and graduated from Kunitachi College of and Northwestern University (M. University Organist for of Music. Besides being a concert soloist. Lottie holds courses and masterclasses for brass Enns-Braun is currently music director and bands all over Japan. played Evensong services HD Duo at Lincoln Cathedral. He also works as a the Sydney Conservatorium of Music. re- Hayate means a wind which blows gently. bi ographi es | h-h | an Associate Professor at the University of ities and Culture. The Post. He Music. and Home Routes Classical. cording and performing these new works but fresh.). Brenton Broad- b i o g r a fI ES ture-oriented saxophone musicality. Tokai University School of Human. Girls Junior High and Senior High School ing recital tours for Debut Atlantic. Miriama Young. she has held positions in several da. St. include: Anne Boyd. Nagoya University of Arts and Australia as well as appearing in concert Music.Mus. he the Manitoba Chamber Orchestra. and Keiji regularly as soloist and accompanist in Shimoji. He holds degrees from sic. She works as a part- Europe. St. Professor Keiji Shimoji. time instructor at Senzokugakuen College nipeg. Meeting as colleagues at chamber musician. The Hayate Quartet is always written speciically for them. He also studied regular extra with the Winnipeg Sympho. and Kazuyuki Hayashi- director. As a bassoonist. particular interest and drive for the duo laborated with many choral ensembles. First performing together in 2008. and col. Michael Smetanin. He works as a part- organist at Young United Church (Win. the Junior High School which is the University of Manitoba. In the Hisashi Onuki entered Tokyo University of past few years he has released three CDs the Arts in 1990 and graduated in 1994. Duke and David Howie have made the thedral. Matthew Hindson. He has developed Records label: Metropolis (2014). Prairie which are attached to Seitoku University. Department of Arts and Manitoba Desautels Faculty of Music where the Junior and Senior High Schools which he teaches saxophone. Bristol Ca. He has developed his saxophone skills of Western Ontario. He of music for saxophone and piano as well completed his master course study in the as saxophone and organ on the Ravello same university in 1996. composers that have written for HD Duo tional. Batterham. and South America. Tewekesbury Abbey and Salisbury impetus for their duo the presentation of Cathedral all in the UK. Tim Dargaville. French-style and original Japa. He also studied chamber music under United Churches in Winnipeg. She has toured in at Yamaha popular music school.Mus. Professor Nobuya Sugawa. Katsuki Tochio. She is heard Norihiko Takiue. his saxophone skills under Professor Keiji card Sessions (2016). bassoon. Catherine Likhuta Norihiko Takiue performs as a soloist. Sayaka Takeuchi studied saxophone the University of Saskatchewan (B. Leading looking for the best way to blend tradi. includ. the part-time instructor at Kunitachi College Duo has toured across the major cities of of Music. award among the wind instrument univer- She holds undergraduate and graduate sity students section in the 10th The Great music degrees from the former CMBC. member of the Royal Canadian College of Hirotoshi Sato graduated from Kunitachi Organists. She began her musical training College of Music. Alban’s Cathedral. She has developed her skills under has appeared as a concerto soloist with Mr. Canada). He won the highest level as pianist and chorister in rural Manitoba. Mark Zadro. performed with the exciting and innovative chamber music. Debut. Andrew With the idea to create a brighter and fu. and (2016). Of Winnipeg Symphony Orchestra. Allen plays as a Professor Kazuo Tomioka. stock. As organist and music under Keiji Shimoji. Mr. throughout the world in countries such as 283 . and an active attached to Tamagawa University. nese-style arrangements for saxophone.

Adelaide Cabaret virtuoso classical saxophonist and inlu. Hemke conservatoriums. The Devil’s Horn. 2012. From the start of his career in the temporary Pianist and graduate of Royal early 1960s. performers. such as Tim Minchin. and a handful of peer American London and the Nottingham Albert Hall. Martin completed his Bachelors Nathan Henshaw is an internationally re. and Karlins.b iog r a p h i e s | H . and Vincent Abato — tival. Festival. England. Op- gress’ (2009. Tenor Sax Collective & Hourglass (2012). Manly Jazz Festival. Hemke helped Sydney Festival. Mexi. leading Chamber Music Ensembles. Martin performances to jazz gigs. Phillippe Cassard and ton. Ann Macleod. Congress (Portugal). Ben 284 . Nathan’s work studies under principle study tutor Sally as a freelance musician has seen him per. as well as receiving coaching from both the Talich and Endlellion string Henshaw. Australian Institute of 2002. Hemke was named Associate Dean Music. During his studies he received one-on-one seau and Donald Sinta — helped build coaching and master classes from Nelson American saxophone repertoire through Goerner. as adjudicating at Queensland Conserva- time faculty music educator at Northwest. Barker College and various regional Emeritus of the School of Music. Frederick L. He has classical saxophone — including those of performed throughout the UK including Larry Teal. of the Nexas Quartet . from 1962 to 2012. including. USA. His commitment to pro. masterclasses as well tury. in his 2005 chamber musician. University ern University’s Bienen School of Music. Martin quartets. Some highlights have included: perfor. Journalist Aleksandra Zvirblyte. Scotland. and the country. Cres. with the Sydney Symphony Orchestra. called Hemke The on many occasions within a variety of Dean of Saxophone Education in America. Nottingham as well as Sir Harry Djanogly. Nathan is also a member raise the popularity of classical saxophone. ophone has resulted in the creation of nu. In of New South Wales. Australian Chamber Music Fes- ential former professor of saxophone at tival (QLD). Martin was genres & styles. Nathan and Jacoby. ensembles. various workshops. retired from Northwestern University in Martin Jacoby is a composer and con- 2012. Hemke. invited to perform in front of the Major of moting the musical multiplicity of the sax. World Saxophone Congress (Scotland & France). Nathan posers and helped raise the recognition of teaches and lectures in saxophone across classical saxophone in solo. He has also performed mances at multiple World Saxophone Con. saxophonists — including Eugene Rous. building on the achievements Northern College of Music (principle of earlier inluential American teachers of study tutor Sally Ann Macleod). born July 11. who has mentored him for form with a diverse range of outstanding the last four years. Andy Scott & more. the Australasian Saxophone and Ensemble. Vivid & Northwestern University. who then set up a sponsorship arrange- merous new works for saxophone. Nathan has toured extensively Clarinet Conference (2013) and recital con. across a ment to allow Martin to undertake a two broad range of styles. From solo classical year masters course at the RNCM. Cecil Leeson. Stein. European Saxophone Hemke. Following a con- for his ability to excel in a great diversity of cert appearance in July 2010. Folds. Michel Berof. Mario Marzi. Joseph Allard. co and French Polynesia New Caledonia.H | Thailand. Wisconsin is an American Melbourne. He has taught and presented major orchestral repertoire. torium. the Bridgewater Hall. Randy Newman. forte piano special- composers that included Muczynski. Australian Saxo- Dr. 2015). ist Stefano Fiuzzi.one of Australia’s particularly among leading American com. Frederick L. and has performed book. Arno Bornkamp. Hemke was a full. their UK debut era Victoria. 1935 phone & Clarinet Conferences (Sydney. Four Bari- in concert at “Australia House” in London tones. Niels Bijl. Sydney Conservatorium. NSW Police Band. For a half cen. Brisbane). last year with irst degree marks in all nowned Australian saxophonist recognised performance modules. appearances at the Edinburgh Fringe Fes- Sigurd Raschèr. Claude Delangle. in Milwaukee. chamber. Martin is also a keen and author Michael Segell. Heiden. Steinway Hall Hemke. within Australia and overseas playing at certs at the Festival de Mexico in Mexico many prestigious concerts and festivals City (2014).

She osity First Prize of the Associated Board of teaches percussion in Paris region schools. Clément Himbert also performs as a guest Hétéroclite Ensemble solo artist with several ensembles and The members of Hétéroclite Ensemble orchestras in versatile repertoires. Dubois. “Pacem in Terris” in Bayreuth (Germany). During his residence Sax Congress. as the guidance of M. J. International competition winner In 2002 she was awarded a First Class as a chamber musician and a soloist. He has from piano competitions in Greece while performed the concerto repertoire in halls as a soloist she has given recitals and has such as the Bayreuth Markhaus Opera. and Miglior Solista Junior Evento holds a teaching position at the State Con. Cergy. Szidon where she graduated with has worked with Pierre Boulez. Veniota was recently dedicated the Gérard Pes- has been awarded with a number of prizes son’s composition Blanc mérité. A. He is the founder and the Artistic the International Percussion Festival in Pa- Director of the saxophone ensemble “SAX tagonia. He plays in the Duo saxophonists such as: Cl. the participated in chamber music concerts in Châtelet Theatre and the Cité de la Mu- Greece and other European countries. Radio France (conductors Myung-Whung tory of Cergy. Julie NOUVEAU”. The saxophone quartet and percus- phonetics and advanced music theory at sion – an ensemble full of sonority but with the Macedonian Conservatoire of Thes. He Music Contest “Picardie”. Portejoie. Peter Eötvös or Régis Campo and Schumann Hochschule Düsseldorf. She as well as Claude Delangle and graduated furthered her studies at the Conservatoire from the Paris National Conservatory in de Montreuil in the class of Muriel Blaisse. Natsuki Ishikawa graduated at the Bornkamp and P. bi ographi es | H-H | Hermes Duo pulled them to search new musical experi- Georgios Lygeridis studied saxophone. at the Conservatoire French saxophonist Clément Himbert National de Région Aubervilliers -La Cour. He participated won several competitions of chamber and in a number of seminars by distinguished contemporary music. He has been a Music University Senzoku Gauen under member of various saxophone groups. With electronic artist Olivi- had created strong musicals ties and has er Sens and choreographer Zexuan Huang 285 . Fourmeau and the percussion classes Mikko Franck). Yohan Leite has won awards ensemble which focused on improvisation in several competitions inculuding Saxi- as a way of creating soundtracks for ilms ana Junior Contest. Enrica Birsa is a winner of vari- Daniel Gauthier and the Ecole Nationale ous international competitions and she has de Musique de Créteil (Paris) in the class played in the two last editions of World of Georges Porte. ences. tains regular collaboration with Châtelet grounds but one thing joins them together: theater and Orchestre Philharmonique de all of them had studied in the Conserva. studied with Georges Porte. Alberto Cavallaro graduat- in France he received the 1st prize in the ed at the Conservatory “Fausto Torrefran- Saxophone Competition of the European ca” with the highest marks and praise. where of the International Music Competition she studied with Ulla Graf. Delangle. Eftihia Veniota obtained her Duarte Núñez graduated with the highest piano Diploma with a First Class and Virtu. He participated in ive editions of Greece). Derlis Duarte Núñez graduated with servatoire of Thessaloniki and the Neapolis the highest marks in the Conservatory of Municipal Conservatoire (Thessaloniki. Vincent David veuve in the class of Isabelle Grandet. Clément studies in France. She then pursued her advanced performance Himbert. Y. Sax. few compositions hopes to interest some saloniki (Greece). marks in the Conservatory of Cergy. the Royal Schools of Music of England. Mauricio a Konzert Examen Degree from the Robert Kagel. He specialized in marimba. Sumichija Arimura and well as of a contemporary improvisation Uko Tanave. Furthermore. He graduated from the composers in developing this interesting Hochschüle für Musik Köln in the class of repertoire. 2008. Currently. he Diploma from the Soloists’ Department was awarded in 2005 the irst grand prize of theHochschüle für Musik Köln. Parisian saxophone and theatrical plays. he main- b i o g r a fI ES have diferent cultural and music back. Alexander Briger. Pascal Rophé. continuing with her postgraduate studies He is engaged in contemporary music and under R. Lygeridis contest. The collaboration between Chung. sique in Paris or the Athens Parnassos Hall.

Since September 2015. and France. Honnold has ophone in Andorra (2015). they received the ADF (CEP) from HAB tions from the Orchestre National de Lille again to participate in SaxOpen. Furthermore. Quentin Hindley RTHK programme “The Works” and TVB studied at the Conservatoire National programme “Cultural Plaza”. under the supervision of ternational composers. he continued his studies at the Conservatoire National Supérieur de Honnold. UK. concert in October followed by a concert duct a new opera by Jonathan Dove: The named HKSE X Friends in November. the 17th to conduct the French premiere of Tristan World Saxophone Congress in Strasbourg. “Good Music Nagy between 2007 and 2012. Supérieur de Musique et de Danse de Paris HKSE was invited to hold the lecture re- (CNSMDP) with Hungarian conductor Zsolt cital at HKAPA and HKIEd. orchestration received Arts Development Fund (Cultural and analysis. Masataka Hirano’s saxophone quartet. Europe. and the 1st prize of also performed with the Opera Theatre 34th Japan Wind and Percussion Competi. Quentin ing sold out. Adrianne Musique et Danse de Paris in the class of Adrianne Honnold teaches popular music Claude Delangle. The concert received much compliments with all tickets be- Hindley. and the United and creation. Scotland. history at the University of Missouri-St. degrees from the University of Illinois at He won the 1st prize of 7th Competition In. reau to represent Hong Kong at the World Susanna Mälkki. through projects professional saxophonists who obtained regularly presented in China. of Saint Louis. and is of Concours International Adolphe Sax au currently pursuing her PhD in Popular Mu- niveau Solist in France (2014). the 2nd prize appeared regularly with the Saint Louis of 9th Osaka International Chamber Music Symphony Orchestra since 2004. he studies at Conservatorium van Amster. In 2012. Makoto Hondo was born in Japan. Lars Mlekusch.H | they explore interactions between sound. the following year. Hong Kong Saxophone Ensemble and the St. the Kansas City Symphony Orchestra. She has been a featured performer 286 . held at St. temporary music has earned him invita. and has Competition (2017). Jorma Panula and Michail Saxophone Congress 2012. Louis from 2007 to is a non-proitable music organization 2015.b i og r a p h i e s | H . the Illinois Symphony Orchestra. Sessions Big Band. HKSE made their Professor Jean-Marc Chouvel (Sorbonne debut concert in 2012 at Shatin Town Hall. Louis and Maryville University. In 2015. the 1st prize Debra Richtmeyer and Chip McNeill. University) and Claude Delangle (Paris presented by Hong Kong International Conservatoire). HKSE was invited as guest performer at Hong Kong Interna- Hondo. sity of the Arts. Its members are light and movement. In Monster in the Maze. Louis Jazz Orchestra. established in June 2011. HKSE held their annual from the Aix-en-Provence festival to con. of Birmingham in the UK. Further studies followed with Exchange Project) from Home Afairs Bu- Pierre Boulez. Urbana-Champaign where she studied with ternational in Slovenia (2013). After and performed with renowned saxophonist graduating in 2012 from the Tokyo Univer. Ms. the Lyric Opera of Kansas tion (2017). Paavo and Neeme Järvi. Makoto tional Band Fair 2014 Opening Concert. receiving Every Friday” respectively. Andrews University. His research qualiications from music academies interests lie in the ields of interpretation in Hong Kong. She was (Quartet) a founding member and Artistic Director Hong Kong Saxophone Ensemble (HKSE) of Chamber Project St. His extensive knowledge of con. They strive to promote doctoral thesis in 2017 Between composer new music through commissioning and and performer: analysing a process of cre. he defended a performer’s States of America. the 1st prize sic Studies (Musicology) at the University of 2nd Competition International of Sax. In 2013. recruiting new works from local and in- ating a new work. He is a baritone saxophonist in City. Saxophone Society. She re- dam in the class of Arno Bornkamp as a ceived her Bachelor and Master of Music exchange student of Erasmus programme. HKSE irst prizes in conducting. HKSE has also appeared in A former viola player. Murail’s work Relections / Relections. the USAF Band of Mid-America. Jurowski.

called: as well as various Universities across the Hungarian Saxophone Consort. and Japan. Based on United Kingdom. Adam Gorb is currently the Head (FR). They turned to Patricia who hap- formed chamber music with David Shifrin pily accepted. Spain). hen earned his BM and MM under Donald Sinta at the University of Michigan. i Hulting-Cohen. They pursue the nationwide ten works for harp and saxo. Scotland and Strasbourg. Each member performs his idea and led by Bence Szepesi – Pres- as both a member and as a soloist within ident of the Hungarian Clarinet and Saxo- their own Band as well as being a member phone Society – the Hungarian Saxophone of this prestigious quartet. Jonathan Iberian Quartet United States-based saxophonist Jonathan Antoine Flores. sical saxophone education system’s history and recruiting events. He ing the international saxophonist life and has a PhD in Composition from the Univer. and per. forming schedule has included The Guards conservatory and university professors Chapel at Wellington Barracks. Their extensive per. work together. same principle . France. bi ographi es | H-I | and clinician at various North American of The Moanin’ Frogs saxophone sextet. He pre. versities in the USA. and has performed world premieres at the Their debut album was released on Teal World Saxophone Congresses in St. and Patricia Aller are the members of Ibe- certo soloist. they realized what quoia Symphony Orchestra (CA). Co-founder and go deep into the musical analysis by 287 .Paul Cohen (USA). including a double concerto with In 2016 Antoine. recitals. followed with world famous saxophonists Indiana University and the Royal College like: Dr. Pedro and Luis studied at at Chamber Music Northwest under John the Universidade do Minho with the Luis b i o g r a fI ES Adams and David Robertson at Carnegie Ribeiro and Antoine and Patricia studied Hall. a visible proile in popular chamber music. quartet project and look for the fourth burgh (Scotland) Fringe Festival. passion for chamber music with the public. which others have of Alberta. An. member. France. Mihály Borbély (HUN). Oporto. With the Admiral Launch Duo. the BBC Singers with variable soloists. certos. He is Household Division Saxophone Quartet Assistant Professor of Saxophone at Uni- The Household Division Saxophone versity of Massachusetts Amherst. and they decided to start a saxophone Mississippi University for Women. recitalist and chamber musi. After a few days of mas- Adrian Symphony Orchestra (MI) and Se. The group aims to share their cian. etc. They Hungarian Saxophone Consort perform at many high proile events and After only a decade of the Hungarian clas- are often featured on concerts. at the Musikene (High Music School of the ing-Cohen commissioned and premiered Basque Country. phone orchestra ever in Hungary.to get the same musical phone. terclass and rehearsals. to show young generations the way to sity of Birmingham and has taught at Uni. Their repertoire encompasses Northern College of Music in Manchester. almost all music literature from original His works have been performed by the BBC works to transcripts alike. Canada. Pedro and Luis met at the Arno Bornkamp. rian Quartet. Jonathan Hulting-Co- drews. Pedro Melo. The members of Consort made its debut in Budapest 2015 the quartet have studied at the University with explosive success. including work Philharmonic Orchestra. It has aimed at join- and the Tokyo Kosei Wind Orchestra. the Edin. an enormous pleasure it is to play together sented solo recitals in Strasbourg. Philippe Geiss of Music. Hult. Bowling Green State University. all high-school. Luis Coelho Hulting-Cohen appears regularly as con. and many European countries. Saxophone Alliance conferences as well as he performs internationally and maintains the Missouri Music Educators Conference. the annual established the irst professional saxo- Scarlet & Gold Concert at Cadogan Hall. Lev Pupis of the School of Composition at the Royal (SLO). Creek Music in 2017. Quartet is comprised of four of the inest saxophonists from across the Division. Portugal. He premiered three saxophone con. and performed standards the Academia Internacional de Saxofone in with the Philadelphia Classical Symphony. which are schedule for release on objectives through the communication the duo’s debut album in 2018. in Hungarian Universities.

specializing his studies in combine their diferent artistic aesthetics contemporary music with Professor Ma. She makes use of two very popular instru- is the founding member of Cexsaxo Duo ments in a new way. Iberosudamericano Quartet etc. music. Iberian LEMC. Young Blood Initiative and participates in Alfonso Padilla López is a saxophone diferent festivals of contemporary music teacher at Conservatorio Superior de Músi- (International Academy Darmstadt. Chamber Music Competition of the UNA. in their project. Rafael Díaz and Ramon In 2011. Antonio J. Impuls. ments developing all the resources in a vatoire de La Broye (Switzerland). is with Extremadura Symphonic Orchestra. employing all the new and Sax Consort. He obtained the Diplôme Na. He also per- (Guipúzcoa. Sara Zazo Romero inished her superior studies at Badajoz Conservatory with pro. in Buenos Aires and he continued them A strong friendship and professional part- with Marie-Bernardette Charrier. surprising way.b i og r a p h i e s | I . An advocate of new new music. He is the founding performance practices of the classical and member of Cexsaxo Saxophone Duo. She is currently in Rome (Italy. Contador in 2011. It was Lausanne (Switzerland). is quite unusual for a chamber music en- nadette Charrier in Bordeaux and with semble. She inished her Mas. Icarus Duo fessor Vicente Contador. val 2013 in Aahrus (Denmark). He in. formed with the Orchestre Philharmonique de Strasbourg. In 2016 she gained a of this unexplored combination. They aim to research new rie-Bernadette Charrier. he has toured Europe and USA and is a Diego Carretero Menayo inished his member of Ziryâb Saxophone Quartet. Báez. plays with the Ensemble Container # GVA Musikaldia 2017 in Arrasate-Mondragón and Macunaiming Ensemble. guitar soloist. he was a member of Ensamble 288 . in Spain and in 2014 the third prize in V Concurso Internacional Vitor Santos in Ignite Duo Portugal. They have also per- Mozarteum to study with Arno Bornkamp formed at Scandinavian Saxophone Festi- in the Netherlands. nership has accumulated through the years ished his Masters degree in the Académie to lead a journey of constant exploration Supérieure de Musique de Strasbourg. due in part to the very diferent Prof. Miradas Cruzadas. He now Quartet made its’ debut at the Festival XIII. of the instrument in the sounds of old and under Philippe Geiss. No Input. XVII WSC in ters with Marie-Bernadette Charrier at the Strassbourg (France) and Eventosax 2016 Conservatory of Bordeaux. Icarus Duo has performed Bera Romairone studied at the National around Spain in many festivals premier- University of Arts (Buenos Aires) where ing works specially written for them by she obtained the 1st Prize in the First Spanish composers as Santiago J. Pierre-Stéphane Meugé at HEMU de characteristics of both instruments. He regularly collaborates winner of many international contests. In a member of Duo Rosique-Plaza and a 2006 he won the 2nd prize in V Concurso teacher at Conservatorio de Música Ana Nacional de Interpretación Intercentros Valler in Utrera. In 2016 she won the research on new instrumental and tim- a Second Prize of Kiefer Hablitzel Stiftung brical resources that inspired Alfonso Pa- and three Fondations support her career. contemporary saxophone through the Andrés Castellani started his music studies perspectives of two diferent generations. They have recorded their a part of the interdisciplinary collective irst CD which will be published in 2018. The group position at Lucerne Festival Academy. dilla (saxophone) and Alberto Plaza (gui- She collaborates regularly with Orchestre tar) to establish this singular duo in 2009 de la Suisse Romande and Orchestre de with the aim of promoting the possibilities Chambre de Geneve. Orchestre Symphonique. Roberto Todini and Michele Bianchini tional Supérieur. Flores. superior studies with Professor Vicente Alberto Plaza Fernández. ca Manuel Castillo in Sevilla. Since 2016 she has been techniques and possibilities of both instru- the principal saxophone teacher at Conser.I | the selection of a varied repertoire. she received a scholarship from Humet among others. As a soloist Delian Academy). Spain). She completed The combination of saxophone and guitar her formation with professor Marie-Ber.

taking aspects linked to the Njemačkoj. arrangement as aesthetic proile./47. dok danas orkestrom rukovodi Andreas Marinello. Japan Saxophonist Association. Austriji. Donnya McCaslina. Den- have returned from their studies in France mark. as well as some of nata. milongas and je stekao naslov magistra umjetnosti. Posebno mjesto među njima pripada the classics of music written in the 20th Miljenku Prohaski. Winding. ternatives. ju na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu i na Glazbenoj aka- Jaureguiberry. najboljih glazbenika iz nekoliko ansambala. saxophone quartet that uses handmade Here stands out the presence of rhythmic instruments from sterling silver named keys that are presented in more or less ex. postoji i radi kon- saxophone quartets in particular. textural and formal al. four tinuirano već više od 50 godina. od sezone 2015. povijesti big bandova rijetkost u svjetskim sional saxophone quartet of the district of razmjerima. to šefa-dirigenta. Boba at the Faculty of Fine Arts of the National Brookmeyera i drugih. individual and collective improvisation and diferent JG Jemmy Genic Quartet textural aspects. što je u friends decided to create the irst profes. koji je orkestar vodio and 21st centuries. quartet’s activities have been featured in ops. keeping okupljenih pod vodstvom Zlatka Černjula. The plicit ways in the music that the duo devel. cumbia. This inluenced not Hrvatskoj i inozemstvu. studirao je jazz saksofon i jazz kompozici- reau chief of the same Association. focus on a repertoire that allows them to Orkestar je kasnije vodilo nekoliko dirige- explore new sonority. playing Piazzolla and original music. orkestar Radio Zagreba. obrade izvedene su u Hrvatskoj. u ko- today they studied composition. tile as the program they present.Plesni orkestar RTZ. in 2015 to participate in the SaxOpen in Sal Nistico. The rhythmic develop. trombonist Kai Strasbourg. all over the world. Sloveniji te na Cipru. It has at- b i o g r a fI ES music of the Atlantic coast of the South tracted attention for being the world’s irst American continent are also highlighted.). candombe. preteča Viseu. salsa. nekadašnji Big Band InSax Quartet Hrvatske radiotelevizije. Clark Ter- Japan Saxophone Orchestra was formed ry i Ted Curson. Jordanu. Rosaria Giuliania. a chairman of Taylor i drugi.the InSax Quartet. Italija. The Big Banda HRT. Mnogi glazbenici svjetskoga j ugleda nastupali su kao solisti s Orkestrom u Zagrebu – trubači: Art Farmer./2016. Godine 2011. looking for new challenges. Ernie Wilkins. the bu. za potrebe Radija i sastavljen od and for this instrument. stupa na mjes- sicians are also involved with popular mu. The members of the duo met Maurizia Giammarca. Andreas Marinello (Bolzano. jazz. Luis Federico and demiji u Kölnu. Dicka diferent timbral. proaching it. Portugal . Oattsa. to jest Plesni In a time of chamber music lourishing. saksofonisti: Johnny Griin. Iwamoto Shinichi. The condutcor of the ensem. The duo made their irst performance the Tokyo metropolitan Area News of NHK 289 . djeluje kao University of La Plata. bi ographi es | I -J | Impetus Saxophone Ensemble was after an intense year of work at the Nordic formed in Japan after all the members Saxophone Festival 2017 in Aarhus. Valja također spome- is a peculiar quartet. osnovan je u sezoni members share the same passion for music 1946. Boba Mintzera. pijanist John Lewis. where saksofonist i u Jazz orkestru HRT-a. Po- candombes.Djeluje i kao skladatelj te sic and genres such as rock. The JG Jemmy Genic Quartet is a saxo- ment and metrical overlays present in the phone quartet formed in 2011. Tomioka Kazuo. Both mu. which is as versa. The sec. u Grazu arrangements of tangos. Davea Liebmana. Argentina. Od 2013. jem. aranžer surađujući s brojnim sastavima u tango. 1983. This više od 30 godina. ‘’silver sonic’’. a na Sveučilištu za glazbu González. njegove skladbe i only the repertoire but the ways of ap. Luis Federico Jaureguiberry hađao je radionice i usavršavao se kod and Manuel González Ponisio investigate Miguela Zenona. Manuel i izvedbene umjetnosti u Beču studirao Combining their own compositions with je klasični saksofon. by Yanagisawa Japan. with an innovative nuti Silvija Glojnarića i Sašu Nestorovića spirit. bubnjar Art ble is Mr. where they actually met for the irst time! Jazz orkestar HRT-a. ond leader is Mr.

Rolin. DE. Diago very often in China with great success Diago José-Modesto is a member of re- in many major concert halls. he graduated with aDEM ilms. Karlins. C. Master. And have won second place in the a pedagogical and educational nature for 10th Annual Yokohama International Music those that are involved.b i og r a p h i e s | J . in music performance have written new works of the highest in 2013. Shanghai Oriental Art Center. He then entered Geneva M. Chamber Music section. theatres as search group of Historia Actual of the well as conservatories. Also an active chamber musi. Doctorate. music and organology in several European pore. Saint-Etienne. Bangkok. They and have performed across since 2013). The ensemble order to expand the repertoire of classical has been conducted and directed. Additionally.A. Nowadays he is teacher of saxophone in the Conservato- JM Goury and Friends rio Profesional de Música “Manuel de Falla” Saxophone Ensemble de Cádiz (Spain) and he is carrying out The large saxophone ensemble of the doctoral studies related to the historical CRR/PSPBB was founded in 1990. he worked as the guage by the Universidad Complutense de art director of Suzhou Mudu Experimental Madrid. “Pipers”. Gabriele. Advanced Studies in the Program of Geog- Xiamen Gulangyu Concert Hall. several researching articles. The ensemble serves to foster Japan. T. Ton àRayonnement Régional de Musique de ThâtTiet. He graduated on Concert Hall. Paris. “Band Journal”. Competition. Many talented Saint-Chamond and Ecole de Musique du musicians have passed through the CRR/ Rive-de-Gier from 2012 to2013. to explore and adapt chamber music in Tel Aviv.A. W. Guerrero. F. Rossé. Superior Conseravtory of Music. He taught in Ecole de Musique de quality for this ensemble. “The are 10 to 15 pre-professional students SAX”. During his career he has had quickly thereafter earned the CA. and M. University. Currently PSPBB saxophone class and thus this en- Hanchao serves as the deputy head for semble. concert saxophonist. and Romantic periods the year of 1988. E. etc. Louvier. In 2009. S. he has made contribution tomu. Kuehn. professor ways challenging himself to attain an ever of saxophone at the CRR/PôleSupérieur de higher level of performance in terms of the Boulogne-Billancourt. national and international musical compe- cian. Many of them have come from Shanghai City Philharmonic Symphonic all over France and the entire world and Wind Orchestra. servatorio Superior de Música de Madrid Besides.J | (Japan Broadcasting Corporation). He has published Excellent Teacher Award. Tesei. They released one album. New York. Bayreuth. and prizes from orchestras. In this setting. He won the Gold Prize to the music of today. with B. Hanchao has made constant eforts titions in Geneva. and teacher of English as Foreign Lan- sical education. Classical. They have performed José-Modesto. Pavlenko. T. and pedagogue of international renown. including Shanghai Universidad de Cádiz. In 2016. graduated C. Lauba. creation. Nanchang raphy and History of the same University. Escaich. (CEM). tone color of the instrument and perform. by Jean-Michel Goury. among many many more. and was honored with the Chinese countries and the USA. He has performed as soloist and Middle School in “The 8th World Chinese he has made lectures about the history of Art Festival” held in Malaysia and Singa. and profes- and are scheduled to release another one sional orientation (COP/PôleSupérieur – in 2018. since its chamber music for saxophone while al. Harbin Normal University. He formed the duet with pianist Juan David Molano. He also is the 290 . This “chamber orchestra” tends to of “Mention Très Bien à Unanimité avec peak the interest of many current compos- Félicitations du Jury ”from Conservatoire ers. Cracovie. F. ing skill. Professor of Saxophone by the Real Con- Northwest University for Nationalities. each instrumentalist can practice on the existing saxophones and acquire a wide Jiang – Molano Duo repertoire which crosses through the Ba- Hanchao Jiang was born in Shanghai in roque. A. the in Shanghai Spring International Music ensemble works on jazz standards and Festival Wind Section Competition at musical works from musical comedies and age 13. been invited as soloist to play with major DNSPM. and “The registered in the lessons of the 3rd cycle Ongakugendai”. specialization (DEM). There survival of the saxophone.

Slovenian philharmonic orchestra. Keith Anderson and Jeremy tra of University of Music Vienna. world music and music technology. he b i o g r a fI ES From 2011 she has been working as a pro. ner of irst prizes at state competitions in he has performed with the Castilla y León Croatia and winner of the student Prešeren Symphony Orchestra. studied for a Master degree in chamber fessor of saxophone and chamber music music under David Walter with the Quartet at the Conservatory of Music and Ballet in Yendo. board member of the International saxo. César Camarero and Luis class of Jean Denis Michat. José Manuel López-López. with which he performs numerous con- certs. where bljana. ny orchestra of Ljubljana music academy. etc. He became Magister Ar. prizes in numerous international compe- classes and summer schools. Vincent Ljubljana Opera and Ballet Orchestra. He Jorge. projects and has broadcast on Radio France. light the forgotten repertory of the nine. Joan Magrané. Sympho. jazz studies. Italy. Jones teenth-century saxophone. he has collaborated with IRCAM in She deepend her studies at the Academy Paris and worked with composers such as of music Ljubljana in the class of prof. Andorra and ber and co-founder of Ensemble 4SAXESS Croatia. at Oklahoma Christian University where he Resurrection. bi ographi es | J-J | director and producer of the acclaimed Jones. the Spanish Ministry of Education and is Jovana Joka started her musical journey supported by the Meyer and Tarrazi foun- at the music school Ivan Matetić Ronjgov dations. He is a mem. International success has allowed and saxophone orchestra SOS and the him to perform as a soloist with various or- founder of the International Woodwind chestras and give recitals throughout Eu- festival and competition EMONA in Lju. The Lyon National Orchestra performance of Glazunov’s concert with as well as with the CNSMDP Orchestra RTV Slovenia Orchestra and conductor and the OLC of Paris in many renowned En Shao. jaž Drevenšek and at the CNR Lyon in the Gilbert Amy. Fourmeau’s performer in the Oklahoma City area and class (Premier Prix) and afterwards he serves as Past-President for the Oklaho- continued his post-graduate studies with ma Jazz Educators. Interested in the creation of new in Pula with her teacher Arduino Malpera. In parallel. From 2000 to 2009 World Saxophone Congress in Bang- 2003 he studied saxophone in Paris where kok. the David and Claude Delangle at the CNSM in Slovenian Police and the Slovenian Armed Paris. “Elements of the Jazz Language” at the versity of Music in Vienna. he has performed with Symphony Orches. Naón. and recitals in China. Australia. rope. She collaborated with the guidance of Juan Clemente Novo. lectures. Antonio García Jorge has obtained irst servatory in Ljubljana and he holds master. a group which he co-founded and Ljubljana. Joka. She is a mentor to young saxo. Heath audiovisual documentary SaxRevolutions: Heath Jones serves as professor of music Adolphe Sax’s life and founder of Sax. the Galicia Sympho- Prize of the Academy of Music for the ny Orchestra. has given master classes. Heath was named the Vincent David. Russia. Spain. She actively performs with many venues. He has received awards from INJUVE and phone comitee. B3 Paradigm. As a solo artist and Easy with Tony Monaco. University Jazz Educator of the year by tium at the University of Music in Vienna the OKJE in 2008 and 2014. Mat. 291 . In 2015 Lev has been elected as a he gave a masterclass and concert in Xi’an. Thailand. Antonio García is also involved in teaching at music Con. Thomas. He has also travelled to China. He is an active professional he took his degree in J. Also attracted by orchestral music. Roy Hargrove. He is presented Lev Pupis graduated in 1998 from the Uni. She is the win. the Music Academy in Ljubljana (in Matjaž Live and Learn. creation with Hae-Sun Kang. Lee Rucker. Japan. After having studied under the ensembles. Lev New Zealand and Europe. a publishing irm to bring to teaches courses in saxophone. titions in France. DAI course for contemporary music and phonists at various saxophone workshops. Y. Jovana and Pupis. Antonio continued his studies on the Forces. and Nice Drevenšek’s class) in 2007. music. Jones has (in Oto Vrhovnik’s class) in 2005 and at lead the following albums: Lookin’ Back.

Bob Sheppard. Jorgensen holds a DMA from Ribichini at Conservatorio Arrigo Pedrollo the University of Kansas. He is a professor interpretation. light the forgotten repertory of the nine- and is the producer of the UNH Traditional teenth-century saxophone. cluded Vince Gnojek. many masterclasses with great masters. and Fabrizio Durlo. contemporary music category. Many composers and he has been featured as a concerto wrote for him. him the opportunity to perform with the David Brutti and Fabrizio Paoletti. he has been at- sociation of College Wind and Percussion tending the saxophone course with Mauro Instructors. including Elena Rezzaro soloist with the Dakota Wind Ensemble. serves as administrator and co. the Liceo Musicale Pigafetta in Vicenza rell Staford.b i og r a p h i e s | J . He has performed by invita. piano accompaniment for the students. He currently teaches saxophone at the Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz (Spain) and is carrying out doctoral 292 . organology at several European countries and in the United States. Resurrection. in 2011 with Anna Righetto. an orchestra he is collaborating with. He has published several researching articles. and many oth. home in nearly every musical situation. He beginning of his studies. providing Superior de Música de Madrid and a teach. collaborated with has performed as a soloist and has given the best local orchestras and attended lectures about the history of music and various music festivals. Since 2016. at the International Mo- Universidad de Cádiz where he graduated zart Competition (Vicenza) he received in Advanced Studies in the Program of a special prize Joseph Vella for the best Geography and History. and founder of Sax- ensembles. participated at Evento sax 2017 in Velletri and lecturer. He is also attending a band from the UMKC Conservatory of Music and conducting course with Andrea Loss in Or- Dance and a Bachelor of Music from the chestra di iati della provincia di Vicenza. adjudicator. He has participated in several international piano José-Modesto. a publishing irm to bring to ordinator of the Clark Terry Jazz Festival. Jorgensen is in de. He won the critic for professional organizations such as the prize at the contest and gave a lecture North American Saxophone Alliance. Col. His classical performing has allowed including Eugene Rousseau. the Dakota Wind Ensemble. Diago José-Modesto is the studies at the University of New Hampshire director and producer of the acclaimed where he is responsible for teaching ap. directs two jazz Adolphe Sax’s life. He Matteo has had the opportunity to share the stage Alessandro Juncos began his studies at with notable jazz performers such as Ter. Diago competitions: in 2009 he won a irst prize Diago José-Modesto is a member of a at the Music Competition of the Adriatic research group of Historia Actual of the (Ancona) in 2012. a Master of Music di Vicenza. the South Dakota he organized a concert at Liceo Pigafetta Symphony. saxophone. Nathan Jorgensen is director of jazz the saxophone. where he attended a masterclass tion at regional and national conventions with Fabrizio Paoletti. In 2017 he mand as a performer. Matteo Dal Toso started Watson and Dan Gailey. He is a student collaborator of Saxophone at the Real Conservatorio at the conservatory in Vincenza. His teachers have in. Bobby Born in 1997. clinician. Mario Marzi. per giovani musicisti città di Treviso in the shire Wind Symphony. Nathan studies related to the historical survival of Dr. He er of English as a foreign Language at the is also a bassoonist and has. ers. He attended Gary Foster. Bobby Shew. from the very Universidad Complutense de Madrid. audiovisual documentary SaxRevolutions: plied saxophone lessons. titled Premiere concerto. (Roma). Bobby Watson. studying piano at the age of 6. In 2016 Kansas City Symphony. about Classical Latin music repertoire for lege Music Society and the National As. Jorgensen is an accomplished jazz and classical saxophonist and feels at Juncos. Jazz Series.J | Jorgensen. University of Kansas. In 2016 he won the irst South Dakota State University Symphonic absolute prize at the Concorso musicale Band and the University of New Hamp. Tim Timmons. Dal Toso. Alessandro and Toso.

Festspielhaus in Salzburg or Izumi Hall in Japan. worldwide including the Vienna Symphony Kaleidoscope is an innovative collabora- Orchestra as well as Philharmonic orches- tion between four creative young artists. and South- the latter concert given a four star review East Asia. who are the Harriett Hale Woolley Scholarship for accredited for their innovative interpreta- study in Paris. Jenni and with the mixed ensemble. Germany and award-winning soloists and multi-instru- Austria. Osaka Univer- up features an array of artistic skills. and Gail B. Duo Entre-Nous. He has appeared as soloist with in The Times. Pleven and Soia. He was also awarded (saxophone) and Sae Lee (piano). Currently. Hofer. Jackie Glazier.” concert saxophonist. his duo with tribution to the repertoire in the form of clarinetist. Ensemble and Steve Martland as well as a major con- du Bout du Monde (EBM). the Wigmore Hall and Purcell Room. Their and performance of new music. Symphony Orchestra of Slovenian ra- with engaging programmes blending dio-television. Levinsky. Individually. Don-Paul been played on Radio 3. Europe. piano. and has appeared at ma- Weiss. Don-Paul tions of musical works.). Purcell Room versities across Japan (Senzoku gakuen and Bridgewater Hall. Jonny Greenwood international saxophone quartet. Bruges. The quartet’s line- University. Quartet. contemporary music. Thailand. Don-Paul is active with the music by Gavin Bryars. they have performed Kaleidoscope Saxophone Quartet as soloists with a number of orchestras Described by The Times as ‘irresistible’.D in Artistic Research Prize-winners of major international solo with KU Leuven and the Orpheus Institute. Paris Laureates. Don-Paul Lane Group has led to performances at Kahl has performed throughout Europe. and Lemmen- including Pierre Boulez. France. Faculty of and high proile performances at venues Music and have held masterclasses at uni- such as the Wigmore Hall. whose new commission A Day at the Spa won a British Composer Award in 2016 and has Kahl. Sae Lee and Miha Rogina both quartet’s work has led to multiple awards work at Ljubljana University. Kansai. Produced by John Harle. as an “artist beyond shipful Company of Musicians and the Park his time. erein in Vienna. Geofrey Deibel. and the Susquehan- and a Help Musicians Emerging Excellence na University Orchestra. Asia and USA such as the Musikv- with additional study with Frederick L. The orchestra. His primary mentors are Marcus Sergei Markarov. and has concerts are broadcasted by radio and TV commissioned and premiered works from stations worldwide. Latvia. the Oil. Hectuor Watson and John Rittipo-Moore. ethno. superb new pieces by Oliver Leith. from sity etc. Großes Hemke. jazz. and chamber music competitions. Their extensive repertory includes mentalists to innovative composers of b i o g r a fI ES the original works for saxophone and music ranging from classical to electronic. Jonathan Hel- jor international concert stages throughout ton. The group’s approach is built on the dis- Maribor. The group’s debut album the Thailand Philharmonic Orchestra. it featured ber musician. Australia. Salle Pleyel in Paris. The duo He holds degrees from Susquehanna Uni- has worked with today’s leading musicians versity. University of Florida. numerous talented young composers including Michael Cryne (LSO Panufnik 293 . UK. Support from or- Described by distinguished American com- ganizations such as the Tunnell Trust. Fabio Luisi and sinstituut. Don-Paul was a prizewinner at the prestigious 4th Jean-Marie Londeix Kalypso Duo International Saxophone Competition in Duo Kalypso was formed by Miha Rogina Bangkok. Jean-Michel Goury. Both are graduates is working as a freelance saxophonist of Conservatoire National Supérieur de based in Belgium and is also a doctoral Musique et de Danse de Paris (CNSM) and candidate for the Ph. Hattori Foundation and Wind Symphony. tras of Bratislava. with the United States. bi ographi es | k-k | k Young Composer) and Oliver Leith. released in 2016 was supported by the University of Florida Symphony Orchestra City Music Foundation. Showa University. tinct creative personalities of its members. As an avid cham- award. and Thailand Philharmonic classical and contemporary music. Poland. Wor- poser John Corigliano. The quartet is committed to the creation tango and their own transcriptions.

She has performed as a torium of Music Symphony Orchestra. Baton Rouge Symphony Or. He performs the University of Michigan and a masters regularly with the Melbourne Symphony degree from the University of North Texas. the Santa Fe Opera. positions as Assistant Professor of Sax- versity. ted to new music. the Santa Fe University of Art and Design. ing has also been featured on ABC Classic harmonic. Ahslyn with the Australian International Opera Ashley Kelly currently holds the position Company. Ashley and Harrington. Ashlyn Harrington is a pianist based in Chicago. Carrie performer. Preston at the 2018 John Donald Robb Composer’s Symphony Orchestra and The University Symposium. Australia. ophone at Penn State University. Kenealy has performed as competitions at four diferent universities. and taught at State University. Justin and Friends Carillon Sky. Eric as a guest mentor of 3mbs FM’s The Talent Lau. He soloist at national and regional NASA con. Kenealy Read Thomas. 100 diferent performance competitions phone. Her primary woodwind students. Commit- at the University of Melbourne. certo debut in 2015. subtly nuanced. He has also appeared teachers are Dr. where he music education and performance from provides lessons for approximately 50 the University of Montevallo. Kenealy made his con- and. he maintains an performance from the University of New active teaching studio at Carey Grammar Mexico and a Bachelor of Music degree in School in Melbourne. FM. As a solo and collaborative Kofman.K | Kelly. a Master of Music degree in saxophone University of Melbourne. Dr. the Kofman holds a bachelors degree from United States. Australian-based recording and performing series entitled saxophonist Justin Kenealy is currently Pink Ink that is dedicated to promoting the completing his PhD in Music Performance music of living women composers. The (R)evolution Orchestra with the Melbourne Conserva- of Steve Jobs. has since performed as soloist with The ferences and has been selected to perform Melbourne Musicians Orchestra. Lori Ardovino. She has performed as a at New Mexico Highlands University and soloist and chamber musician in 26 states.” She also has an ongoing for saxophone quartet. and techni- played in groups together in the past. She has enjoyed notable Australian Air Force Band. a Bachelor’s degree in Piano Per. Her transcriptions for the saxophone and he saxophone students have placed in over is transcribing 5 violin works for saxo. while an- Friends Saxophone Quartet was formed other refers to her “melting tone and touch- solely for this performance of Bach’s music ing sensitivity. Dance and Theater at audiences with music from all eras. Ashley holds a Doctorate of is also a keen music educator. two of which will be performed at including winning 19 university concerto the Congress. France. Orchestra and Orchestra Victoria and has Kofman is a certiied Kripalu Yoga Teacher also received guest invitations to perform and teaches Yoga for Performers. As well as Musical Arts from Louisiana State Universi. she held Performance from Louisiana State Uni. commissions and pre- His research project is concerned with mieres include over 50 compositions. New Mexico Symphony Orchestra recording label. 294 . Her re- cording projects include the recent CD’s Kenealy. Prior to this. soloist throughout Australia. performing Chant by Augusta of Melbourne Wind Symphony. the Australian National Acade- of Lecturer of Saxophone at the University my of Music (ANAM) Orchestra. Griin Campbell. Kenealy’s play- performances with the New Mexico Phil. Foxtel Arts Channel and the Chandos chestra. IL.b i og r a p h i e s | k . competition. performing the Henri where she participated in the premiere of Tomasi Concerto for Alto Saxophone and the contemporary opera. 12 countries and on 5 continents. and China. the University of Hartford and at the Yale rington holds a Master’s degree in Piano School of Music. Saxophone Quartet One review in Fanfare Magazine calls her Although members of this ensemble have playing “suave. Australia. Glenn Kostur and Dr. Har. the Royal of New Mexico. most recently. Dialogues and Dragon Rhyme. lecturing in Music Performance at the ty. the cally secure in its every gesture”. at the formance with Honors from New Mexico University of New Mexico. Harrington aims to promote Carrie Kofman teaches at The Hartt contemporary classical works and move School of Music. and has served on faculty Boston University.

Sae other countries). cate compositions and jazz improvisation with electronica. moved to Paris to pursue further studies dowment for the Arts and have performed and earned diplomas from Charenton/ at venues across the country in New York. China.-Maurice Civic Conservatory and Val- Chicago. ing successful concert and pedagogical Drew Morton (bass.” Army.” as well as at a number of festivals SNG Opera and Ballet Ljubljana. After the audition. Italy. laptop. cracker. such ternational TV children competition “Nut. As an educa- 295 .C. 2015. Slovenian Police takes part in programs of the international Orchestra and Orchestra of Slovenian charitable foundation “Gift of Life. National University Symphoy. St. Niveau professionnel) studies at tent music has the rare ability to satiate Charenton/St. ophonist of today. 1995. the Academy of Music in Ljubljana. Sergey Kolesov He is currently in the irst year of Master is the irst prize winner of an impressive studies in the class of Matjaž Drevenšek at number of prestigious international com. progressive rock. As a soloist he has performed “The Voice of Saxophone in the Modern twice with the wind orchestra of the Con- World” (Russian Gnesin’s Academy 2011). loops. Koren has been organizer and inspiration for the biggest awarded several irst prizes and golden saxophone performance projects in Rus.” Koplant No Sergey Kolesov is the leading Russian sax. France. Washington D. bi ographi es | K-K | Kolesov. cinemat. tutes in many professional orchestras. he recipients of a grant from the National En. Betka prix” at the prestigious International Adol. He has been conduct. France.. and at the 2015 World Saxophone completed artist diploma (Cycle Con- Congress in Strasbourg. certiste. Brazil. Sergey Kolesov is a profeesor of exchange student he was improving skills Lomonosov Moscow State University and at the Sibelius Academy in Helsinki. Bizjak Kotnik at Music School Moste-Pol- phe Sax Competition in Dinant. He began his studies with prof. 2017). Called “one of the most innovative Young Wook Yang studied saxophone ensembles in the Midwest” by Minnesota performance at College of Music Seoul Public Radio’s David Cazares. He regularly Symphonic orchestra. in the S. Domen Koren was born in Ljubljana in sian musician in history to win the “Grand. Korsax Duo hop. synth). servatory of Music in Ljubljana and twice International Saxophone Competitions with the Slovenian Philharmonics. Brian Lewis Smith (trumpet. Poland. Minneapolis. de-Marne State Conservatory. Sergey Kolesov serves as a member of foreign composers and regularly substi- juries of International competitions.-Maurice Civic Conservatory. je at the age of 8 and later continued his 2006. as well as master classes member of diferent groups he has per- with outstanding musicians from around formed numerous concerts around Slo- the world. Margarita Shaposhnikova. Belgium. the RTV and competitions in Russia. St. and Rob Baner activities all over the world for more than (drums. he was accepted both to Gustav Mahler Jugendorchester Koplant No Ensemble and Schleswig-Holstein Festival orchestra Koplant No is a forward-thinking. Koren project «Forest Sax school in Slavic Krem. they are the National University. He is “Pushkinsax” (Prokoiev Music College very active as a chamber musician. Japan and many Koren. and hip. while completely disarming the anti-jazz Universal Saxophone Ensemble and Jeju crowd. 15 years (Germany. as the Slovenian Philharmonic Orchestra. Apart the Russian national musical educational from his busy concert schedule. Sergey Kolesov is the author of venia as well as across the Europe. A graduate of the Russian Gnesin’s studies at the Conservatory of music and Academy of Music in the class of Professor ballet in Ljubljana in the class of Lev Pupis. with which he performed in famous con- ic electro-jazz ensemble that fuses intri. Blegium. Prokoiev Music College. plaques in national and international com- sia: International Saxophone Competition petitions. He also b i o g r a fI ES Louis. After graduation. Their po. Sergey tural feast for the mind’s eye. is: Joel Vanderheyden (tenor saxophone). Kolesov is the irst Rus. As a 2014. As an petitions. cert halls. vibes). Kolesov is the class of Joonatan Rautiola. Domen and Lee. the In. collaborates with young Slovenian and lin». keys). He performed with SNU Symphonic Band. the most discriminating jazz aicionados. and has been described as “a tex.

and World Saxophone works and has been a soloist with many Congress. He the concerto in the Region 9 saxophone currently teaches woodwinds at the Midori conference of NASA (North American & Friends Foundation in New York. Dr. Po-Yuan went to study in Canada Performance and Literature with a minor under the tutelage of Dr. John Mark Kraszewski gained three degrees Sampen at Bowling Green State Univer- from the Eastman School of Music: Bach. James Bunte and Prof. turer of Music at the Korea Science Acade- my of KAIST. National Taichung University a lecture about Miles Davis’ tenor saxo.b i og r a p h i e s | K . He currently teaches at and François Poly on early music inter- College of Music. pretation. has performed numerous commissioned NASA Conference. Ku released South Korea. Music Workshop in Taipei and has been as Adès. William Street in Jazz Studies. Po-Yuan Ku started to pursue his study Kraszewski. Ian Bostridge. He artist director of I-Saxo and SBE Proj- was selected as saxophonist for “Powder ect. etc. Po-Yuan is also the founding member of the Composition VII Saxophone Quartet. WASBE Conference. as well as Elements of Mu. majors and non-majors and he was a lec. He taught classical and and received his degree in Doctor of Music jazz saxophone to Cornell University music Arts from University of Alberta in 2009. stage with many international musicians. He currently performed as a soloist with the University teaches at National Tainan University. and he has awards including the First Prize of National studied in Paris at CRR de Cergy-Pontoise Music Competition in her native country 296 . Jeju National University. his début album Le son. He received his Artist elor of Music in Saxophone. Competition of ECCS and world-premiered sic and Introduction to Music Theory. Taiwan. sity (US) in 1999.K | tor. versity of arts and Assistant Professor of including Stephan Hussong. l’image. sity. Applied Sax. Youth Symphonic Band. ISCM-TW and a Graduate Certiicate in Performance Ensemble and Trio Lalumière. Master of Music in 2000. Saxophone at the Gyeong Ju University in Baldur Brönniman. In 2008. Ku has shared the structor of Music at Korea National Uni. He has Saxophone Alliance) in 2009. he taught at the College of Music Seoul with Jean-Yves Fourmeau on Saxophone. Rick Van Musik und Kunst der Privatuniversität der Matre at the University of Cincinnati. and the degree of Master of Art Saxophone Performance and Literature in Saxophone Performance in 2002. National University. he organized the Her Face” together with USC Opera and irst and the second I-Saxo International LA Philharmonic under directing by Thom. In 2005. He Stadt Wien in the class of Lars Mlekusch earned his Bachelor’s and Master’s degrees in 2017. He got the Diploma DEM performance from the United States. Ku is the at the University of Southern California. Fu-Jen Catho- 2015 World Saxophone Congress he gave lic University. Ku. He got his bachelor degree in saxophone Pianist I-An Chen has won numerous at Tunghai University in Taiwan. I-An Dr. In 2014 and 2016. In 2016. professional orchestras. he won the Concerto Improvisation. he studied saxophone phone and the certiicat of Performance at with Dr. he won the University of Alberta turer at the University of Rochester Music Symphony Orchestra Concerto Competi- Department where he directed the Jazz tion and performed in Winspear Centre in Combos and taught Basic Jazz Theory and March 2006. Po-Yuan and Chen. Yeomin Yun is the irst Korean saxo. Certiicate in Saxophone Performance in ophone Performance. Mark in music under the tutelage of Dr. Ku. Chun-Hao Po-Yuan is also the conductor of the Taipei Chun-Hao Ku was born in Taipei. Yeomin Yun served as In. In and Doctor of Musical Arts in Saxophone 2003. of Education and Chinese Culture Univer- phonists. Taipei International New Music Festival. Souillart at CRD de Puteaux on Perfec- phonist to receive the DMA in saxophone tionnement level. He is currently Full-time Lec. He KBS Open Concert. He later studied with Alexandre Dr. Tain- of Rochester Wind Symphony and at the an University of Technology. For and Prix de Perfectionnement on Saxo- his doctoral degree. He is currently a musician at Taipei at the Korea National University of Arts Philharmonic Chamber Society. Yun’s highlights in invited to be the producer of 2016-2017 performance include EBS Space Concert. Some of Dr.

Paris. in various concert halls including Lincoln Center. She has also ter classes with the pianist Ferenc Rados performed as a soloist. Doctor of Musical Arts degree in from the Frank Ticheli. harmonique de Montréal. where four musicians of Jennifer Lachaine got her bachelor’s Chinese and Spanish nationality studied and master’s degrees from the Université for the “Master in Performance” with the de Montréal and PHD in Art Studies and saxophonist Marcus Weiss. the collaborative faculty in Asia Paciic Polyphonic. Shyen and Chen. Gunther Schuller. Lee studied with Kenneth 297 . In 2017 they took part in teaches at the Collège de Montréal. Kush Michigan. including her per- and the saxophonist Rico Gubler. and others. saxophones de Montréal. and scholar. I-An Zurich and after the event they have got Shyen Lee currently serves as the profes- programmed concerts in Basel and invita. tradition and pedagogy of concert saxo- the Russian National Orchestra. tions for some international competitions Thailand. Jennifer Musik in Basel. Since the formance at the XVII World Saxophone beginning they have been in regular class. under the instruction has worked as a free-lance saxophonist of Dr. and Saxophone Academy and was a lecturer The International Musician. Kush has performed Narong Prangcharoen. The Instrumentalist. Paine Hall in Harvard University as Kush. Kush and collaborative pianist in the 2nd Taiwan established the Three Rivers New Music International Saxophone Symposium. etc. sor of saxophone in Mahidol University. Jason Kush is an active saxophonist. Kush of Piano Accompanying and Chamber has performed at Carnegie Hall on two Music (now Collaborative Piano) in UM. the International Saxophone Congress in Lee. The main ob. He has successfully established the 130 services and a 2013 European tour). Logan Skelton and a Master degree with many known jazz ensembles. Larry Bell. She Consortium. He also commissioned Dale Underwood and Gary Keller. Kush is pieces by leading Chinese composers. occasions: in 1998 and 2008. as well as Symposium. Lee appeared as solo recitalist and music events. performing with Bangkok. He has commissioned educator. an Associate Professor at Slippery Rock Several Thai emerging composers have University and an Artist Lecturer at Carne. She was invited to serve as feature articles in The Saxophone Journal. In addition to his membership Performance degree from University of in the Pittsburgh Jazz Orchestra. She currently Marcus Weiss. the In 2009 she worked as the oicial pianist Jason Kush/Billy Test duo released Inter- in resident at the XV World Saxophone secting Lines on New Focus Recordings Congress and since 2011 she has been the (Naxos). Ensemble de The Ensemble-members took part in mas. Jiradej Setabundhu. Ann Arbor. often written new works for him. performed as a part of Orchestre Phil- temporary music closer to the audience. bi ographi es | K-l | Taiwan and the Ann Arbor Young Artist World Symphony (including a 2008 Euro- Competition. commission by this was Out of this World tant Professor of the Music Department of (2014) by David Maslanka. Bor- Dr. Kush earned his and premiered pieces by John Harbison.org. practices (Saxophone teaching). including gie Mellon University. he Europe. deaux. Kugel Ensemble was created in 2016 in l the saxophone class of the Hochschule für Lachaine. Kush’s scholarly work includes a oicial pianist in Singapore Saxophone dissertation on Franc?ois Louis. Congress in Strasbourg where she gave a es with the viola player Silvia Simionescu Premiere Performance of Charles-Philippe and the saxophonists Pilippe Koerper and Tremblay-Bégin’s piece. Taiwan and China on an annual the Pittsburgh Symphony Orchestra (over basis. In 2013. She has jective of this project was to bring the con. Fu-Jen Catholic University (Taiwan). an organisation whose irst is currently on the artist faculty as Assis. as a soloist and ensemble member in wide Boomrat Sirirattanapan. She holds a Master of Piano pean Tour). In order to pro- b i o g r a fI ES variety of genres in the United States and mote saxophone performance in Asia. Minneapolis. Kush has extensive experience as organizes saxophone summer camps in an orchestral musician. In 2014. Jason well in Montreal. and New pohne in Taiwan. University of Miami under the tutelage of and Bernard Rands.

. C. ries across the globe. Italy. liance and emotional commitment. Classique” (classicaldiscovery) prize from Leslie Bassett. As a “Lopez Buchardo”. Bassett prize with unanimity. Fernando Lerman was soloist.. exciting. Bois and frequently gives masterclasses in mances as a soloist and chamber musician. Chen holds Critics have hailed Cliford Leaman as a Master of Piano Performance degree “an artist of the irst order (. Thailand. a music festival in the south of Music Competition in her native country France. formed by Hugo Pierre and Victor Sko- tre National de Chambre de Toulouse. Taiwan and of the Music Department of Fu-Jen Catho.” (Jack collaborative pianist Martin Katz. 98). (.D Graduate of the National Conservatory in Munich. Journal and others.) where she studied with world renowned The range of colors is impressive. among others. Spain. France.M. The auspicious experiences led to University of South Carolina. Frank Ticheli and Michael ADAMI. she was ap.N of leased some ten recordings including three Cuyo) titled “Erasing borders. Laran received the irst prize at Colgrass. the Wallonie Royal (composition). (BM. Adolphe Sax in Dinant. Director of Undergraduate pointed staf pianist for studios and master Studies and Professor of Saxophone at the classes. He has given masterclasses at the two years cycle de perfectionnement major schools of music and conservato- (advanced cycle) and obtained the apti. Ms. on the artist faculty as Assistant Professor Slovenia. Leaman has recorded four com- lic University. he has performed with the Orches. and his latest solo and popular music for saxophone and release “Impressions d’Automne” devoted piano created in Buenos Aires” includes to french music has received great critical pieces of Mario Herrerías. Leaman is an avid tude certiicate in saxophone teaching in supporter of contemporary music and he 2005. great demand as a soloist and clinician and Ms. In addition to his work Jérôme Laran studied with Claude with piano and marimba. China.. He is the artistic di- Pianist I-An Chen has won numerous rector of les Rencontres Musicales de awards including the First Prize of National Capvern.. Astor Piazzolla acclaim.F Magazine. he has appeared in and Juan D’ Argenton. Jérôme the RoseWind Duo. dation and the prestigious “Révélation including concerti by William Bolcom. Taipei. in China. under the instruction of Dr. She has given diverse perfor. Logan Skelt. is a professor at “Manuel de Falla” Con- 298 .. He publications that include Vandoren Maga. American Record Guide). Cliford Asia and the United States. and enthralling” (Paul Wagner. Taiwan. premiere performances of over 30 works. In addition. He has re.Chen enjoys a distinguished career as has performed and taught throughout the a performer and educator. Canada. She is currently United States. Saxophone Journal. the rupski (saxophone) and Juan Carlos Zorzi Itinéraire Ensemble. He then followed and Dahl. 96) and Dr. and two additional discs with percussionist Scott Herring as Laran. Southeastern Leaman. Leaman is in a successful career as a collaborative artist. degree in Latin-American Music (U.R. Sweden. the International Saxophone Competition in Luxembourg. Europe and Asia.L | Radnofsky in New England Conservatory zine. academic solo compact discs. “Leaman reveals on. and has been seen on stage at various venues in Taiwan. and another Master degree of Piano himself to be {an} artist of technical bril- Accompanying and Chamber Music in UM. ciate Dean. He has received numerous prizes has commissioned and given the world and awards including the Czifra Foun. Leaman has per- Delangle at the Conservatoire National formed as a concerto soloist with numer- Supérieur de Musique et de Danse de ous Wind Ensembles and Orchestras and Paris and graduated in 2002 with a irst has recorded concerti by Brant.. Fernando international competitions such as A. John Sampen in Bowling Pipers. and he excelled in several Lerman. His thesis for the master’s Chamber Orchestra and others. from University of Michigan. Australian Clarinet and Saxophone Green University (MM. The Saxophone Journal). Asso- her residency in Ann Arbor. pact discs with piano. Ann Arbor.) intuitive. During Sullivan. Laran teaches saxophone at the Taiwan and the Ann arbor Young Artist National Conservatoire in Aulnay-sous- Competition.b i og r a p h i e s | L.

His primary Miki Isogai are members of Duo L’ombre. and with our music we try to express have been performed by recognized con. USA). with the University of South Africa Music ing as a Teaching Assistant for the saxo. Canada. Foundation. The name Lien means Jean-Marie Londeix (1932) is consid- “human bonds”. clin- where he is working towards a Masters de. In the past four years. In addition to performances and a CD of works by South African compos- recordings done as a member of university er. release by the Atlantic Chamber Winds and has performed live in styles ranging L’ombre Duo from classical recitals to shows with the Japanese Saxophonists Taewook Ahn and punk band The Shackeltons. cert musicians like Maria Noel Luzardo. of California. actively working with Japanese composers. for saxophone and ensembles. etc. Gerard McChrys. As a prominent educator and with the Symphony Orchestra and in South Africa. Maximo Rodriguez. He had shared Matthew Lombard is a South African sax- multiple artistic projects with Abel Rogan. Lombard. In 2013 Matthew was award- in the United States.  Kizuna is ter Adolphe Sax and his teacher Marcel 299 . Recent engagements include South African Wind Competition. al artists together to give workshops. are now based in Japan. As a duo. Paul the Associated Board of the Royal Schools Saxophonist Paul Lessard has performed of Music (UK). Paul recorded on the latest chamber ensembles. Northern College of Music in the United mino on „Eight letters to Julio“ with script Kingdom. Doug Masek. renowned saxophonist. he was also awarded with the saxophone erstown Municipal Band (Maryland. Alan Plachta and Claudio Cecolli. Vincent David. We are majoring in saxophone at the Londeix. ours” with de guitarist Juan Falú. USA) category prize. He mine. (completed in 2009). Ludmila Fernandez. In 2016. ophonist and educator who is currently tini. He develops and performs con. and the phone performance and studied under direction of Daniel Berbedés (co-author of Rob Buckland principally. Versailles. teachers have been Jonathan Helton and They initially met in Paris. Joonatan Rautiola. France whilst Amanda Heim and he has performed in undergoing their studies at a number of masterclasses for Arno Bornkamp. Matthew ob- his plays). in the country. with distinction at the prestigious Royal He has also collaborated with Juan Palo. ics and master classes in three major cities gree in saxophone performance and com. holds a Bachelor of Music degree with Sevilla’s Conservatory and La Habana distinction from the University of Pretoria (ISA). His works of chamber music life. They tal. Alejandro Manzoni. Brussels and Vienna. b i o g r a fI ES decided to take part in the Zagreb Con- gress. He is currently serv. where he specialized in saxo- by his brother Gabriel D. such as Delangle. He also Selmer). we ered one of the world’s greatest players had good and bad times. bringing local and internation- phone studio at the University of Florida. Miguel Villafruela. Amalia del Giudice. they Lien Duo are always keen to discover new musical The Duo Lien was formed in 2017 when we territories. our love for Japan. Lerman. and others. Matthew Tanya von Arx and others. Claude conservatoires across Europe. studying under Among his latest works are the CD “Yours. working on his doctorate at the University Ricardo Nolé. Santiago de alto saxophone with distinction from the Chile (University of Chile). Lyon. Italy ed second place overall in the First UNISA and Turkey. and teachers of saxophone “perhaps af- ship withstands all diiculties. Matthew released position. Berlín (Universität der Künste). bi ographi es | L-L | servatory and National University of Arts the treasure we have got during university in Argentina. Niel van der Watt. He has also received a Diploma in saxophone performance from Lessard. Paris (Chamber University of South Africa in 2011. in 2014 Matthew started Wind Symphony at Gettysburg College the National Saxophone Symposium along (Pennsylvania. Obi completed the Master of Music degree Homer. France. but our friend. tained his Teachers Licentiate in Music for certs and classes in Argentina. Los Angeles. Jean-Marie university in Japan. where performances as a soloist with the Hag.

He began his musical studies at the age of 5. the Kammerorchester around the globe to study with him at the Hannover and the Baroque Orchestra Bordeaux Conservatory of Music. Jordan Hall. 12th International Piano Competition Viot- vatories and universities of Europe. Luzern. school with the highest grades. Europe and Southeast-Asia. ten for and dedicated to him and more and as a soloist with the Nordwestdeut- than 150 foreign students traveled from sche Philharmonie. He visited masterclasses where he worked forming at notable venues such as Weill with artists like Guilles Tressos. Among L’Arco. toraf (Jaén)in 1992. Alfonso Padilla. Carnegie Hall. he has also organized numerous gan State University. Canada. Londeix is premieres. Grand Rapids Symphony Orchestras. The State of the Saxophone and several in. Detmold as well as a D. Russia. he Lullof. Jean-Marie Londeix is also the author of Luna Agudo. Her principal piano international festivals: World Saxophone teachers were Arie Vardi. Well over one hundred appearances at the Gilmore International important works for saxophone were writ. Lullof performs with the Capitol saxophone concerts and recitals in many and J4 Saxophone Quartets and is on the of the world’s inest concert halls. Mariano García. He ated as a concert artist. Keyboard Festival. Minnesota. obtained piano performance degrees from ciation of Saxophonists of France and the Hochschule für Musik und Theater Han- President of the International Saxophone nover and from the Hochschule für Musik Committee of the World Saxophone Con. He created the Michigan University and has previously Ensemble Internationale de Saxophones served on the faculties at Bowling Green and commissioned and premiered over 100 State University and Valparaiso University. frequently inaugurating the irst chestra. Yu-Lien The He was Honorary President of the Asso. At the age of 7. modern saxophone” (Francesco Salime). from Michi- gress.und Kongresszentrum of Londeix has become known and appreci. He holds and Brevard Music Center Orchestras the title of "University Expert in Musical amongst others. She is a prizewinner of the frequently invited to teach in the conser. etc. werb. An- Institute. the Moscow Autumn Festival. the drés Gomis. Mr. Mr.b i og r a p h i e s | L. and currently 600 times as a soloist appearing around serves in that role with the Cleveland Or- the world. Anatol Ugorski. under the tutelage of Marcos guest soloist with the Cleveland. he inished the Middle ta. Zankel Hall at Carnegie. South America and Asia. lecturer has also served as principle saxophonist and author of numerous pedagogical and with Detroit. Currently tary Degree. Louis. including DVDs to his credit. per. In the artist-teaching faculties at the Brevard Mu- early 1950’s he was one of the irst wind sic Center and the Great Plains Saxophone instrumentalists to perform full recitals. in a number of commissions and world sic and perform internationally. Congress. Europe. many teach at major schools of mu. now concert artists she frequently collaborates with saxo- and musical ambassadors in their own phonist Joe Lullof and has been involved right. Daniel Gauthier. Joseph and The. Yu-Lien entered the Ramos de Pareja Conservatory Joseph Lullof enjoys a proliic career as in Baeza where he completed the Elemen- a saxophone artist and teacher. University. St. A sought-after chamber musician. original works of quality with that group. Juan Jiménez. He performed more than cago Symphony Orchestras. Dr. ti-Valsesia and the Deutsche Musikwettbe- the US. Cristhophe Recital Hall.A. and many other. Disney Hall. the International University of Andalusia. Lullof has concertized Interpretation in Saxophone" obtained at extensively throughout North America. Minneso.M. 300 . is Assistant Professor of Piano at Western ternational competitions. 10 compact discs and a number of US. Juan Pedro over twenty important pedagogical works Juan Pedro Luna Agudo was born in Izna- for saxophone. the KKL (Kultur. the Smithsonian Bois. Scandinavia. and Chi- historical works. Conference on the General Deborah Moriarty and Lori Sims. later moving on to the Pro- Professor of Saxophone at Michigan State fessional Conservatory of Music in Jaén. the most important ‘inventor’ of the Ojai Festival. Born in the Netherlands. these former students. A.L | Mule. He has been frequently recorded and has Yu-Lien The has performed throughout the 13 LPs. López Vergara. Asia. teacher. Workshop. Switzerland). Lullof has been featured as and there.

Monash Universi. Luthra has shared the stage. unusual Verlag in 2018. 301 . He is a faculty member at part CD-Documentation (eda records) with New York’s renowned School of Jazz. found sounds. and an associate professor at the Univer- ty. Joe Chambers.As a soloist Frank Lunte m has performed many times with the Cham. Jean Yves Formeau. tionally. Henle alternative venue performances. Jean-Marie Londeix. Arun and Sugg. The In. and Germany. many of the Lunte. joys musical experimentations including nata by Erwin Schulhof by the G. ??Claude Delangle. he published the Hot-So. and unconventional approaches. Sugg’s book. and Bernard Purdie. He won many prizes at inter. “through experimentation. describing it tinkering. and to His current professional pursuits include Brazil. Frank greatest jazz artists in the world. who performs Clure under the group name MW Duo. Dennis Irwin. electronic features on numerous recordings and leads music. Zé Renato. NC.” Sugg was a ritualistic and deeply expressive world a consultant for Chasing Trane: The John of sound”.Together with pianist Tatjana Blome phe Sax. Lee Weisert on the creation of new and out that country and internationally. Lew Solof. including At the Hochschule der Künste. Belgium. He frequently Arun Luthra is a leading saxophonist and performs with saxophonist Matthew Mc- composer in New York. and multimedia and live electronic interactions. the classical guitar) in the home of Adol- certo. and analog circuitry. Billy Harper. In 2003 both musicians were honoured with the Andrei Sakharov medal in Moscow. and recorded with. was released by New ilm directed by John Scheinfeld. David Demsey. McClure en- Urtext edition. Frank Lunte studied with Detlef Bens. the World Saxophone recent music has incorporated increasingly Congress (Strasbourg) and elsewhere disparate elements such as orchestral in- around the world. Eddie Henderson. Currently. Arno Bornkamp. His School of Music. Bobby master classes under Claude Delangle. before specialising in he has released a widely acclaimed four. and has presented at the Manhattan sity of North Carolina at Chapel Hill. The Four Tops. was praised by leading US attempt to ind.Concert tours have taken phone repertoire on the concert stage.Frank Lunte is co-editor of a book to teaching saxophone at the University of be published in 2014 by the Nicolai Verlag North Carolina at Chapel Hill and as the to commemorate the 200th birthday of music director at Church of the Good Adolphe Sax. Focus Recordings in 2014. The works for saxophone and piano from Berlin New School College of Performing Arts. In 2008 Deutsche Clure is equally comfortable performing Grammophon/UNIVERSAL released his avant-garde improvisations in unusual performance of Lars-Erik Larsson's saxo. Russia. him throughout Europe. Kenny Garrett. post-bop jazz and the classical music of national competitions. McClure Luthra. luence of John Coltrane on Improvising digital synthesis. collaborations. the saxophone. Subsequently he took part in tions. both Europe and India. struments. and a variety of multi- an ensemble that specialises in the fusion media elements. in an Saxophonists. ield recordings. At the Luthra was born in the USA but began his age of 19 Frank Lunte made his solo début formal music training at age nine (studying with Alexander Glasunov’s saxophone con. Berlin. The Tempta- distinction. Andy is collaborating with choreographer Justin Andy Sugg is a leading Australian saxo. His music explores the fusion of Eric Devallon. Wild Arc. For the irst-ever time in an Shepherd in Durham. Vincent throughout the United States and interna- David. venues as well as standard classic saxo- phone concerto. b i o g r a fI ES as “an analytical masterpiece. Lee Weisert is a compos- of jazz and popular styles. Charli Per- mann and passed his graduate recital with sip. Frankie Valli. M/W Duo ber Orchestra Berlin under its principal Saxophonist and conductor Matthew Mc- conductor Jürgen Bruns. and Iwan Roth. He experimental works for dance. saxophone. Tornow and composer/electronic musician phonist who performs regularly through. Short. He is attached er of instrumental and electronic music to the School of Music. a feature-length inal compositions. bi ographi es | L-m | Miha Rogina. jazz scholar. Mike Stern. his irst CD of orig- Coltrane Documentary.

which will challenge the sound sculptures) and was strongly inlu. Delangle. Its members brought their the Saxophone Septuor. being two of the most important Orchestra G. was selected as the representative of Colombia in the festival intense concert activity in Italy (Ravenna Via del mar 2010. with emphasis on classi- as J. 100% Colombian. Cesar Medina (Soprano Sax- Marzi. United States. F. traditions of Colombia. His practice of improvisation is the way in which this musical group gives enriched by the soundscapes of the com. David. He also plays Macondo. MA Duo They have recently launched a prestigious Laurent Matheron extends his instrumen. J. Gerboni. Londeix. cal saxophone interpretation and Felipe on Y. Austria. M. as professional musicians inter- sembles. Germany. he is a founding fortune. Nicolas. Quindío. such Orchestra of the Teatro Lirico in Cagliari. And inally. Petronio Alvarez. M. Per- forming contemporary music and creation Macondo Ensemble are his favorite playgrounds. Karen Barreto (Alto Saxophone) from MAC Saxophone Quartet Sogamoso. Armenia. themselves. stylistic and space barriers. Venice Biennale. She is from abroad (Russia. a luxury payroll. the techniques to create immersive and slowly quartet recorded “Faces” (2011) “Zahir” evolving improvisations. XVII music on the most important vocal tradi- International Saxophone Fermo. as Jazz al parque. a name to the Colombian musical diversity posers he interprets. more than being a iction liter- the Germanic repertoire of the inter-war ary term from Gabriel García Márquez. Lebanon. tarium by creating sound sculptures. Boyacá. vocals Sefer (the initiator of the concept of and percussion. Oman). at their young age. er of MAC Saxophone Meeting Riardo (CE) and Saxophone Festival Pontebba (UD). the Rome Opera House Orchestra. Formeau. Orchestra Teatro San Carlo in Naples. symphony orchestras.m | Their performances often incorporate live Brazil. phone) and Felipe Silva (Tenor Saxophone) laborations and numerous irst prizes in form Bogota. forward a broad musical spectrum causing struments. fresh at the Ecole Normale de Musique in Paris objective and casual sound experience on (Higher Diploma of Concert) and Yochk’o a format quartet of saxophones. are the national and international competitions. Slovenia. coherent. She is the leader and The MAC Saxophone Quartet was found. Damien Charron. Nicolas Castro (Baritone Saxo- who have many important musical col. 302 . sampling. collaboration with pianist Roberto Plano. Colombia al parque. Jazz music.) and tional festivals of the country. They have graduated with honors and winners of many national and international later studied with illustrious artists such contests. the motor ed in 2010 and is made up of musicians and leader. They have collaborated with several ophone) and Pedro Acosta (Percussion). etc. containing only pieces dedicated formed nationally and internationally both to MAC Saxophone Quartet. and “Viaje” as an instrumental duo as well as in collab. are teachers of jazz music from the Javeri- tra Academy of the Teatro Alla Scala in ana University and other music schools in Milan. Verdi in Milan. including Orches. is period. the "engine" of the ensemble. MW Duo has per. the city. Mondelci. Colombia. FVG Mitteleuropa Orchestra. has musicians with great musical career is ber of the French Saxophone Ensemble. and more. They have Maria Escobar (Voice). digital processing. (2016). Orchestra of igures of the jazz scene in Bogotá and the Teatro Lirico Giuseppe Verdi in Trieste.b i og r a p h i e s | m . He teaches at the Conservatory ested in the academic and popular musical of Corbeil-Essonne. and he is interested through their own musical resources and in the unheard sounds of his sculptures.This ensemble enced by their “scriptoral research”. He studied with Alain Bouhey a varied. and her voice has been Festival. (2013). François Rossé. C. the genuine liking for our tradition. In 2013. Winners of many festivals. The MAC Saxophone Quartet regu- oration with Durham-based dance troupe larly gives master classes and is the found- COMPANY. Mem. M. bright future of the saxophone in Colombia. V. and extended Appreciated by critics and audiences. 39th Navy Band developed in the traditional Colombian International Saxophone Symposium. Philippe when this group emerged its members put Laval and Bruno Giner wrote for his in. memory and personal travel with member of the Inscape and Hinterland en.

Paul Alexandre Souillart and the FIVE SAX Dr. chestra. the Army Band. With Amy Lin he worked in France. McCord. Pershing’s Own since 2006. and Indiana Uni- phonist Andrés Castellani and Brazilian versity. School of Music where his primary studies ist Olivier Duverger joined the group for were with Otis Murphy. under Philippe Geiss and completed sic Education from the University of North additional studies in chamber music and Carolina at Greensboro. the Académie Supérieure de Musique de Stras. to expand the saxophone ensemble reper- ville School of Music. highest performance degree awarded in bourg. As an France. and was guest with the Orchestre Philharmonique de clinician at the 2008 Taiwan Saxophone Strasbourg. Masanori Oishi. He also holds a Masters of Music advocate of new music he was a member in saxophone from Indiana University. He has performed tional Symphony Orchestra. as Symphony Orchestra. He completed the Doctor of Music pianist Fábio Godoi. Tucker main- das. Summer Festival. MIT has Música no Museu. Tucker studied in Paris rie-Bernardette Charrier at the Conserva. Wittenberg University. he record- Fábio Godoi studied piano at São Paulo ed a CD of saxophone music by Neil Thor- State University (Unesp) in the class of nock. etc. Adam McCord is Assistant Professor Quintet. Vincent Da- servatory and Pôle Sud School of Music. Ensemble and Lars Mlekusch servatory and his master’s degree in Piano Made in Taiwan Saxophone Ensemble was Performance at Haute École des Arts du formed in 2013 by Taiwanese saxophon- Rhin/Académie supérieure de musique de ists who have studied in the US. The MIT Ensemble makes it a duty of Saxophone at the University of Louis. Master of Music degree and a Performer’s Olivier Duverger earned his bachelor’s Certiicate also from IU and received the and master’s degree with high honors at Bachelor of Music degree. Miradas Cruza. He has performed with the Na- Ensemble (Strasbourg). SSG Paul Tucker has been a member of national chamber music competitions. which was just released a grant in the Special Training Program on the Navona classical label. awarded the Superieur Musique de Cham- and earned his master’s degree at the bre and the Perfectionnement degree. Italy) and Illzach Inter. bi ographi es | m-m | Macunaiming is a saxophone and piano Northern University. in the class of Philippe Geiss. Strasbourg. No Input. France. Gregory b i o g r a fI ES Letombe. He also in Music which lead him to participate in maintains an active private teaching studio the Unesp Studio of contemporary music in Northern Virginia. Most recently. Wake Forest University. laude. as a performer and organizer. He now plays with the Ensemble Con. He received his Made in Taiwan Saxophone specialization diploma at Strasbourg Con. Prior to joining Andres Castellani studied with Ma. Adam and Tucker. Lars Mlekusch. He previously served toire. composition professor at Brigham André Rangel. lieri-Zinetti (Verona. He is a laureate of Sa. in Saxophone Performance and Mu- bourg. ble Ukho (Kiev). at CNR Cergy-Pointoise. cians including Marija Aupy. summa cum Académie Supérieure de Musique de Stras. the concert series has since held over 50 concerts. Ohio ensemble. collaborated with numerous great musi- He currently teaches at Strasbourg Con. tains an active performance and teaching tainer #GVA (Geneva) and Macunaiming schedule. He received the new projects. and others. Thailand and the Netherlands and tival Suona Francese. and the Lexington Philharmonic. He has performed with the National cently performed in various countries. Olivier has re. were Steven Stusek and Craig Whittak- under Prof. At this time he was awarded Young University. the Greensboro Symphony Or- or as a soloist with contemporary ensem. where his teachers interpretation in Strasbourg and Vienna. and of several contemporary music ensembles: a Bachelor of Music from the University of Ensamble LEMC. vid. French saxophon. where he was toire National de Musique de Bordeaux. Illinois at Urbana-Champaign. among others. er. ensemble formed by Argentinian saxo. the Winston-Salem part of saxophone duo Miradas Cruzadas Symphony. In addition to arranging works for the on the faculties of Miami University. Nicolas Prost. the Musica festival. He has appeared at the Fes. After a tour in Brazil degree at the Indiana University Jacobs and Argentina as a duo. Hiroshi Hara. Japan. Philippe Geiss. the group continuously com- 303 .

including the award from Vienna. His primary teachers with jazz and classical music for saxquartet have included Russell Pinkston. world premiere performanc. The MIT is also devoted to a solo concert at the Krannert Center for promoting the saxophone in Taiwan and the Performing Arts highlighting musical. as well as and Che-Yi Lee. Dr.m | missions new works by active composers. Nathan is appointed professor of saxophone and the co-Director and saxophonist for Suono chamber music at the Konservatorium Mobile USA. conductor ate-Faculty at McKendree University (USA) and educator. (MM. 2008). and Jon Christopher Nelson. of revered classics peppered with a smat- 304 . along with artistic Director Wien University in Vienna (now Music and Philipp Blume. lectures. Mainz 04 are (BA.b i og r a p h i e s | m . Taylor. Eli together through a craving for collective Nathan Mandel is saxophonist whose creativity. Mainz 04 did their work Austin (DMA. the North Texas Sympho- Mainz 04 SaxQuartet ny Orchestra. and Ashley Wang at including Philippe Geiss. NY. tionally by ensembles such as the Dallas Wind Symphony. 2015). As North Carolina Chapel Hill Wind Ensemble. Since 2015 he Musical Arts from the University of Illinois. he was teaching music online courses. the Kawagoe Sohwa Wind Mainz 04 is a saxophone-quartet going Ensemble of Tokyo. Nathan holds the Doctor of Arts University of Vienna). in 2010. with orchestras and chamber include Debra Richtmeyer. He also Associ- Lars Mlekusch is a saxophonist. supremely successful saxophonists all. Field- the football-club named Mainz 05 is al. international following with their reworking es of works by Carlos Carrillo. Illinois School of Music. is the recipient of the 2014 James E. His principle teachers a soloist. Germany and they have been work. In 2017. There are currently more than 20 rently a Business Administrative Associate ensembles and over 200 players that are – Operations Manager at the University of coached by the MIT. Nathan and Fieldsteel. So they decid- ed to arrange this music in a special way Marici Saxes for their instruments. the well known songs sums up English saxophone quartet Marici sound new and fresh. is also the saxophone professor at the and degrees from Bowling Green State Zürich University of the Arts (ZHdK). He was a regular guest of the and Eric Nestler. Saxfest and the Zürich International Sax. ensembles. Mixed with Latin or A marriage of harmony and diversity Cool Jazz-Elements. sic. Since their inception. and collaborative trends masterclasses. His music has been performed interna- fest. He the Cité de la Musique Strasbourg. He is the founder and Artistic the Bandmasters’ Academic Society of Director of both. Klangforum Wien and a soloist of the en. John Sampen. the band name describes. He University (2005) and the University of has performed throughout the world as North Texas (2003). they are from His music is published under Lovebird Mu- Mainz. The University of North Texas oical ambassadors of the city of Mainz. Needless to say. Stephen A. irst prize in the 2012 ASCAP/ and will appear as a conductor in the fol. the Vienna International Japan and the Frank Ticheli Competition. bringing it into the mainstream by holding compositional. and other. and Aerocade Music record labels. and the University of new ways with good old rock music. Sean Harold. Saxes. 2010). they have established a considerable on- miere of John Nichols III’s Fall Silent in line presence and drawn an enthusiastic Brooklyn. recitals and con. At the age of 26. and has been recorded on the SEAMUS ing together since 2004. Mlekusch has appeared at ing in music technology with a diverse his- the Musikverein and Konzerthaus Wien and tory of cross-disciplinary collaboration. Eli Fieldsteel is a composer specializ- semble PHACE. at the University of Illinois. Four unique musicians. they came Mandel. Hao-Yuan Chiu major saxophone conferences. and The University of Texas at Zagrebs twin city. SEAMUS Student Commission Competi- lowing season with the ensemble PHACE tion. recent performances include a world pre. songs of the 1970s and 80s. Bruce Pen- until they found out they all love the rock nycook. steel holds degrees from Brown University most as famous as Mainz 04. Nathan is cur- certs. Croft he was invited as a guest conductor of the Grant for Young and Emerging Wind Band Georgian Chamber Orchestra Ingolstadt Composers.

his celebrated work in John Adams’s City comed Branford’s contributions. b i o g r a fI ES for the Cincinnati Symphony’s Ascent International acclaim came in 2009 with series in 2012-13. Classical music inhabits a as “a virtuoso. Brandford waukee Symphony Orchestra. Branford this ensemble together. the Chicago Growing up in New Orleans as the old. Jessica this wealth of experience that Marici Saxes Los Angeles-based concert saxophonist have united to form an exciting and vibrant Jessica Maxield enjoys an active career as ensemble. is an accomplished performer. is one of today’s premier soloists. 2015. original music for a revival of Au. Norway. of Southern California’s famed Thornton who is often depicted with several heads School of Music. the Mil- Marsalis. music credited with over 40 recordings monic. where she recent- inet. the diversity of also provided music for The Mountaintop range and styles is what sets them apart. jazz and an educator. one of the foremost saxo- growing portion of Branford’s musical uni. Maxield has concert- and arms wielding diferent weapons. Freder- jazz as he entered college gave him the ick Hemke. and served as musical curator for the 2014 Each of the female members is classical. and with Grammys and (together with his father esteemed ensembles including The BBC and brothers) his citation as a Jazz Master Concert Orchestra. the clar. They have. revival of A Raisin in the Sun. Dusseldorf and North tet. Detroit. Orchestra and The Royal Philharmonic Orchestra among many others. In 1986 Branford formed a quartet which has been his primary means of expression. educator. individually. She hosted the North American basic tools to obtain his irst major jobs. He is frequently heard with leading Times). Austria. McAllister. and a champion of contemporary Carolina as well as the New York Philhar. France. in Buddhist mythology. Saxophone Alliance’s Region 5 Conference with trumpet legend Clark Terry and in at Northern Illinois University in January Art Blakey’s legendary Jazz Messengers. and the World Desk Award for Outstanding Music in a Premiere of John Adams’s Saxophone 305 . big-band. Branford ca Maxield holds degrees with distinction Marsalis was drawn to music along with from Bowling Green State University and his siblings. Like Marici herself. be that the moon or nician. Seal and Ben Howard. Japan. relationships at Michigan State. The richest Play and a Tony nomination for Best Origi- harmony of tone and musicianship brought nal Score Written for the Theater. made stronger by our various individual The Netherlands. Notable appearances include the Chicago Symphony Orchestra. Dr. so their debut album title ‘Light’ ing classical saxophone at the University was never in doubt. Belgium. Philharmonic and the Jofrey Ballet. His irst instrument. hailed major pianists. He is also ofers shades of pop. gave way to the saxophone when ly completed a Doctor of Musical Arts and the teenage Branford began working in served as a Lecturer of Saxophone under local bands. It is with Maxield. His numerous awards include three as Sting. and strengths. The Mariinsky Theatre by the National Endowment for the Arts. Ukraine. garnered a Drama Los Angeles Philharmonic. ilmed as part of Gustavo Dudamel’s efort. and adjudicator. Marici Saxes are alum. Broadway has also wel. Marici. symphony orchestras including those in a member of the renowned PRISM Quar- Chicago. Jessi- est son of pianist and educator. He formed ly trained but their joint musical palette the Marsalis Music label in 2002. San Fran- ni either of the Guildhall School of Music cisco State and North Carolina Central and Drama or the Royal Northern College Universities and conducting workshops at of Music – or both. His initial Noir. bi ographi es | m-m | tering of original compositions. Timothy He has also excelled in duets with several Saxophonist Timothy McAllister. they ized and presented clinics throughout the like to think of themselves as a single body United States. inaugural concert as Music Director of the gust Wilson’s Fences. phonists of his generation” (The New York verse. forming extended teaching musical theatre too. A growing fascination with the guidance of the legendary Dr. Northwestern University. sites throughout the United States and the performed with such diverse luminaries world. Currently instruct- the sun. cli- the goddess of ‘light’. He also served as Creative Director and 200 premieres of new compositions.

Gerard forming with Gino Robair. Keith Tippet and Evan N. succeeding his legendary mentor. the internationally renowned Salsa Celtica and Glasgow Improvisor’s Orchestra (per- McChrystal. the Tryst” was released in March 2018. his music has been and London Musici. Sue and guest Philippe Geiss ifteen countries. David Murray (World Saxo- School of Music. He took up the saxophone as Parker) and in 2013 was commissioned to a second study for his RNCM audition in write for and perform with her own band. Chicago followed. Stradivarius. St David’s regular saxophonist with the Chicago Sym. Korea. Lynn Klock (University of Mas- Saxophone at the University of Michigan sachusetts). contemporary classical. Further studies at The Geiss plays the entire saxophone family Guildhall School. Maggie Nicols. Deutsche Grammophon. silent movies improvised mu- countries including USA. semble. was an Assistant saxophonists to appear as soloist in the Director of the 16th World Saxophone 120-year history of the BBC Proms con. China. phony Orchestra and David Robertson as They released “The Coral Sea” with Del- soloist on the album “John Adams: City phian Records and their second CD. Marilyn Crispell. National Symphony of Alliage Diastema. South Af. Ulster Orchestra. The Smith Quar. from sopranino to bass saxophone. She Following appointments at Arizona State studied with Kyle Horch at Royal College University and Northwestern University. Other performances include playing the Dubois concerto live on TV in appearing on a UK tour with Australian DJ the inal of RTE Musician of the Future. “After Noir” featuring the Saxophone Concerto. Philippe’s and all over Europe including Italy. the quartet Lemur. Nederland Wind En- worked with include The Philharmonia.b i og r a p h i e s | m . Cardif. Louis Sym. Ireland. Concert Orchestra. McAllister won new works and regularly performs at the a Grammy Award with the St. His UK debut was with the Philharmonia in with US free improvising banjo player and 1989 premiering Out of the Cool by Dave composer Paul Elwood and in Oslo with Heath. of the Scottish Saxophone Ensemble. Gerard has performed in 35 concerts. Paris) and David Binney 2014. Philippe in his PPRNCM. Orchestra of San Francisco Ballet. His album Aria was performed by renowned musicians and named as one of the best classical CDs of ensembles including the U. Orchestras Gerard has Branford Marsalis. Sweden “crossover” improvised music. Venues phony Orchestra under the baton of the include San Francisco Opera House. Azerbaijan. Berliner part of the McKenzie Sawers Duo she has Philharmoniker Recordings. he has performed the world’s top orchestras and ensembles in McKenzie. World and British Saxophone Congress. Navy Band. Dublin. BBC saxophone quartets including Habanera. and more. London and Northwest. phony Orchestra. He ern University. given UK and Scottish premieres of many Soundset and other labels. of Music as well as with Eugene Rousseau among others. He has recorded for the Nonesuch. Sue regularly performs with Donald Sinta. Hall. His Ireland. Royal Albert Hall. France. ter) and was the irst student to graduate Internationally regarded saxophonist and with three awards including a distinction widely performed composer.S. He studied at the RNCM (Manches. he was named Professor of (Japan). (New York). Baku composer in the Sydney Opera House. Tom Lowndes (Hot Dub Time Machine). As a composer. He has works closely with many great improvisers worked with Philip Glass. Congress (2012) and is the leader/founder certs. Theatre and Dance in phone Quartet. and he has the distinction Sue McKenzie is the Director of the Scot- of having been one of the only classical tish Saxophone Academy. As ECM. National Concert Hall.m | Concerto in 2013 with the Sydney Sym. sic and many TV shows playing classical rica. 2011 by Classic FM. A Opera House. jazz and world bums with BBC NOW. Ellipsos. own musical style lies somewhere between Spain and Slovenia. music. Stuttgart Staatsorchester and the compositions include works for beginners 306 . By 1987 he had made his concerto “Dark Grooves” at the Edinburgh Jazz and debut with the RTE Concert Orchestra Blues Festival. as Jerry Bergonzi or the French pianist tet. 1982. Gerard McChrystal comes from Derry. Indonesia. guitarist Craig Ogden and Rambert Jean-François Zygel collaborating in live Dance Co. He has recorded al. many wind ensembles and leading BBC Scottish Symphony Orchestra.

lished by Robert Martin. zie. As Salad Orchestra. (Les Rencontres du Saxophone). Mayo is currently on and Glasgow Improvisor’s Orchestra (per. Leduc. winning the ‘Star Award’ from a new composition for solo banjo written the Countess of Munster Musical Trust and b i o g r a fI ES for him by Christian Wolf. Sue. She performs with US free improvising banjo player and regularly throughout the UK. Gold Medal. performing regularly with bass the Tryst” was released in March 2018. one of the only Congress (2012) and is the leader/founder improvising string quartets in town. Switzer- 307 . and the Wichita Parker) and in 2013 was commissioned to Pop-Up Concert series VIBRANTICT. a creative collaborative World and British Saxophone Congress. Recent highlights sic. play- Mayo. among many others.S. the UK and China “Hanover” by Alvin Lucier. and pipa play- a major saxophone festival in Strasbourg er Min Xiao-Fen. of musicians. the Callithumpian Consort of the rative projects and international tours and New England Conservatory. He is and is currently studying as a postgradu- an active ive-string banjoist in both the ate at The Guildhall School of Music and realms of experimental and bluegrass mu. In 2015 he played on the premiere of include touring Europe. David Murray (World Saxo. Emma and Creviston Hannah Blues Festival. versatile style to her playing. Darmstadt. Soia. Susan Mayo has been part of the musi- cal landscape of Kansas for over 30 years. bluegrass legend John Hartford. Drama with John Harle. cellist Hank Emma has also managed several collabo- Roberts. Northern College of Music with a First Marseille. Mexico City. Class Honours degree. was an Assistant in a variety of unique groups. Lynn Klock (University of Mas. Susan ing with the Wichita Symphony and Cham- Sue McKenzie is the Director of the Scot. prestigious competition inal. performing as part of the RNCM’s most laborated with guitarists Jean-Marc Mon. Europe and composer Paul Elwood and in Oslo with China as a soloist and as leader of ‘The the quartet Lemur. and Raphael Imbert. He recently recorded erdance’. and Wichita State phone Quartet. Keith Tippet and Evan Hills fall event Woodfest. she also performs tish Saxophone Academy. Paul and Active not only in the classical world. Andy Scott and Carl Raven Strasbourg. Edinburgh. Rob Buckland. write for and perform with her own band. the 21 Century new works and regularly performs at the Projects collective. saxophonists Sue McKen. Billaudot. Dr. Wollongong (Aus. bi ographi es | m-m | to high level performers and he is pub. and he has col.A. sic director for both Symphony in the Flint Maggie Nicols. Paul Elwood’s music has been featured She recently graduated from The Royal at festivals in Moscow. Andrew Bishop. a composition as the Musical Director and saxophone using three banjos played with EBows with soloist in Bill Whelan’s production of ‘Riv- chamber ensemble. They released “The Coral Sea” with Del. visual artists. McKenzie. Paris) and David Binney University (BME in Special Music Educa- (New York). She pursued her studied with Kyle Horch at Royal College undergraduate degree at the University of of Music as well as with Eugene Rousseau the Paciic (BM: Cello Performance) as well (Japan). a string trio irmly rooted part of the McKenzie Sawers Duo she has in American traditions of old-time. tera and Eugene Chadbourne. country given UK and Scottish premieres of many and early popular music. as doing graduate work at the Peabody sachusetts). students around the UK to China. and all over the U. ber Music at the Barn. under the tuition of tralia). Each year Philippe also organizes percussionist Eddie Prévost. Elwood. Poke of the Scottish Saxophone Ensemble. Madrid. and is part of the free improvisation com- phian Records and their second CD. She can be Director of the 16th World Saxophone seen with the WC Quartet. “Dark Grooves” at the Edinburgh Jazz and McPhilemy. She clarinetist Mike Unruh. South Africa. “After munity. Sue regularly performs with tion) and the University of Kansas (DMA in the internationally renowned Salsa Celtica Cello Performance). Marilyn Crispell. Other performances include Emma McPhilemy is an international solo- appearing on a UK tour with Australian DJ ist and performer with a highly unique and Tom Lowndes (Hot Dub Time Machine). the faculty of Friends University and is mu- forming with Gino Robair. famed banjoist performances with other conservatoire Tony Trischka. Abelia Saxophone Quartet and ensemble’. and dancers. Conservatory of Music. and Zeitgeist.

studying with Eugenia the world. ment régional de Versailles with Vincent and Europe including: Winner. and relishing Mikula. Having taken part as a saxophonist together to bring the community music in many premieres. soul and expertise in the development of new work power. Both Timothy McAllister and Bachelors of Music of them inished their Bachelor’s degree in Saxophone Performance with a minor in Australia (Melbourne Conservatorium of in Jazz from Michigan State University. Portugal and Strasbourg. At the early is Assistant Professor of Practice (Piano age of 24. is studying at the Conservatoire à rayonne. He had the chance on the faculty at the Crane School of Mu. Connor’s irst CD. He earned a Masters The duo was conceptualized in 2017 at of Music in Saxophone Performance from the 5th Jean-Marie Londeix International University of Michigan. Will playing in all the musical styles available to Connor James Mikula is a Distinguished the saxophone. he was appointed saxophone Pedagogy). Prior to joining the tole National Orchestra. rhythm. tional competition which recognizes out- ter’s degree at the Conservatorium van standing young musicians from the world Amsterdam with Arno Bornkamp and Mary of classical. a Yamaha Young Performing Artist. As a composer. France in 2015. Jean-De- her B.based saxophone quar. A researcher and presenter on the famous saxophonists playing “a la fran- efects of music on children with autism. cais”. Creviston was the Ensemble Itineraire.S.. What Blue Griin Records (2017). Michat developed a tet that has a dedication to creativity and deeper understanding of composition that ingenuity. and touch” (Amer. Perth .[with] composition. Fellow at Michigan State University. sitions are played by numerous profession- sity of South Carolina where she studied al ensembles including the Toulouse Capi- piano with Scott Price. to meet Karl Heinz Stockhausen who fas- sic.Denis Michat studied saxophone. Connor was chosen to create new works for the saxophone. Professor Joe Lullof. Calliope Choir and faculty at ASU in Fall 2012. since 2016 with the focus on creating new music. (Fanfare Magazine) and “superb. Saxophone Competition in Thailand.. jazz and contemporary music. in Saxophone Performance. and has dedicated himself to ensure she holds an M. studying with Professor Joe Lullof and ney Conservatorium of Music – University Professor Diego Rivera. Hannah Creviston (C.Mus.S. Italy. led to his individual approach to musical Kieran Toye and Tessa Campbell work timing.b i og r a p h i e s | M . 308 .M.M. history at the Paris Superior Conservatory ican Record Guide). in Piano Performance and Music nis Michat has appeared both as a saxo- Education with a Piano Pedagogy con. Connor and Healy. he has built up valuable lowing with intelligence. Walking on the of Sydney respectively) before moving Ceiling. studying with Dr. Bridget Cleary. in Piano Performance a greater acceptance of the saxophone in and an M. and Coordinator of Class Piano de Lyon” and promoted one year later to at Arizona State University.P. He performed the world premiere of the CD’s title piece they have in common is their dedication at the World Saxophone Congress in Stras- to working with composers in their region bourg. She received assistant professor at C. Mia Vùkovic. reimagining old music. studying with ists Michellina Chan and Mary Osborn. new technologies and music great dexterity. classical music.MuED in Early Childhood/Ele. a na- Michellina is currently pursuing her Mas. Connor has won competitions in the U. love.N.M | land. er notable teachers. The ensemble has been together as seen ”from the inside”.P) from 1990 to 1999. Michat.S. Jean-Denis Described as “impressive and expressive” Jean. Director of the Music Prep professor at the “Conservatoire National Program. phone soloist and in several ensembles centration from the Crane School of Music and philharmonic Orchestras throughout at SUNY Potsdam. Sessions solo competition in Cortona. was released by to France to further their studies. his compo- mentary Music Education from the Univer.M.N. cinated him and was a major inluence in his musical development. New Music David. Music – University of Melbourne and Syd. Following the Meraki Saxophone Quartet is an award advice and moderating inluence of oth- winning. He is today one of the most Tsarov. pur- suing his Doctor of Musical Arts degree Merism Duo was co-founded by saxophon.

. Speculum an art teacher. Civic Symphony Hilda Szecsenyi. erations Associate at Howard Hughes emy of Arts and Letters. Mix. In 2015 formed in the United States and abroad Noemi started working as a saxophone by such orchestras and ensembles as the teacher at the Liszt Ferenc Music School of Atlanta Symphony. University of Miami the town of Magyarkanizsa in Vojvodina. freelance trumpeter in the Boston area. Healy was the recipient of the Composer and pianist Larry Thomas Bell Richard Rodgers Scholarship at The Juil. National Lima Symphony Orchestra Recognized in 2016 as the 3rd place inal- Young Artists Competition. the Woodstock/Fringe professor in Vienna. a 2017 JFund commission. Sean appears frequently director of ShoutHouse. San Salvador. to the Konservatorium Wien Privatuniversi.. Australia. Nyíregyháza. band. the American Symphony in Baja. Philharmonia (Bulgaria). Sean studied at Boston University. tex. Luke’s Chamber Ensemble. cello artist. and winner. jazz. Winds/Percussion Division. and grants from the American Noemi Szoke. (Bangkok. 2015). In Symphony. Seattle Symphony. Aspen. In 2012 she was admitted Orchestra League and Meet the Composer. New England Conservatory and works as a scope Orchestra Composition Compe. of Music degree in trumpet performance at and prizes in the Juilliard and Kaleido. East Central Finals of the MTNA’s National Other recent highlights include a recital Competition. and regular appear- based in New York. Norbert been named a semiinalist in the Londeix Mueller Concerto Competition. In New York New Music Ensemble and Borro- 2005 she began teaching at the Academy meo String Quartet. St. Ruse Vántus Practicing Musical Arts High School. winner. titions. France. Woodwinds. 309 . Uni. bi ographi es | M-M | winner. Hungary. he grew interested in collaborating Glens Falls Symphony. at the 17th World Saxophone Congress in Will Healy is a composer and pianist Strasbourg. Ponti- and within that. Equal- bluesy" sound and "adroitly blended. University Of Szeged István Boston Modern Orchestra Project. he is the New England Conservatory of Music. with a repertoire that includes the He is a member of the music faculty at the complete Goldberg Variations and WTC Wellesley Public Schools. Juilliard Philharmonia. and classical musicians. Bach. where he studied with John ships from the Guggenheim and Rocke- Corigliano. no (Italy). was born Music Center. He has been a resident composer at Ben- tät to study with Lars Mlekusch. She earned her Masters Gould Award. saxophone nington College. feller Foundations. as well as at festivals of Novi Sad with a focus on chamber music in Ravinia. Midwest ist for the American Prize in Instrumental Young Artists Walgreens National Concerto Performance. an ASCAP Morton Medical Institute. Book 1. was born in Orchestra of Boston. Moscow Autumn (Russia). Gould. Amelia and Bell. versity of Michigan Concerto Competition. Recent awards include a Charles Amelia Gould is currently a Science Op- Ives Scholarship from the American Acad. fellow- liard School. Noted for his "lushly ances throughout the United States. under Imre Kalman as her b i o g r a fI ES Musicae. International Saxophone Competition Grand Rapids Symphonic Band Competi. Senior Division State and International Competition (Brasilia. Sean Mix has previously Competition. 2014) and the Dilson Florencio tion. Ljubljana (Slovenia). After including Boston Modern Orchestra Proj- his time playing trumpet in an Afrobeat ect. winner. Larry Thomas winner. an accomplished pianist specializing in and the University of Southern California. an ensemble of 15 with groups throughout the Northeast hip-hop. Monadnock Music. Boston Landmarks Orchestra. Bell’s music has been widely per- a saxophone artist and teacher. Sean. ly in demand as a chamber musician and tures" (New York Times). 2009 she received her master degree as ÖENM (Salzburg Mozarteum). etc. he is the artistic ensemble player. In 2017 Noemi received Festival and the American Academy in her master degree diploma to become Rome. winner. In addition. the Charles Ives Award from the American Academy of Arts and Misstiq Duo Letters. saxophone artist. Valencia (Spain). has been awarded the Rome Prize. RAI Baja and the Secondary School of Arts of Orchestra of Rome. string quartets. New York music scene. Matti Kovler Ensem- with performers from many corners of the ble. Atlantic Symphony. mentor at the Art Academy of Novi Sad.

ers. She has created They are an engaging and vibrant ensem- a series of lectures designed to prepare ble made up of individually-outstanding young musicians develop the necessary musicians. create a saxophonist and multi-instrumentalist who clear vision for the future. Momentum Quartet arship. Austria and Japan. rest Sound Foundation. The goal of the ensemble is to Jessica Nathan Mertens. Carl Raven and Andy pedagogues at music schools and univer. Sixteen recordings of Bell’s the quartet as the Artist of the year. mance at Trinity Laban Conservatoire of Voigt-Page is the founder of Saxophone Music and Dance. earning his doctorate from the University UK.M | New Zealand. and business own.b i og r a p h i e s | M . Their debut 310 . An accomplished Competition and became inalist of the teacher and performer. The works appear on North/South Recordings. Laurence has re- Fidelio Competition at the Conservatory ceived a number of awards and grants Vienna. clinician. Based in London. Mertens. Elizabeth and contemporary music from 20th and and Voit-Page 21st century. joined the faculty at Gerard McChrystal and Melanie Henry. quartet plays classical music. is the irst American saxophonist to All four members of Momentum graduat- study saxophone formally in Japan. As a pianist. UK. Laurence Astill sities in Austria and Croatia. David. After ed from the University of Southampton. under the direction of Academy Austin. Rosinbum. Baylor University. other forms of art. written orig- as well as in Italy. They are all now students at top Japanese saxophone performance and Conservatoires across the UK. Nathan. Edinburgh Festival (Scot. also studying at Trinity Laban with Gerard She founded the Abundant Musician Proj. Elizabeth Ros. arts. All members in Music Performance. The potential is studying at the Royal College of Music of the quartet got early recognition. inally for a saxophone quartet as well as arrangements from earlier musical periods Mertens. For many ect to guide young musicians through the years she has enjoyed performing in pit or- process of engineering their careers in the chestras around the UK on the saxophone. Emily Cox is a classi- cally-trained saxophonist and multi-in- Mobilis Saxophone Quartet strumentalist from Dorset. clarinet and lute. He has giv. The four musicians have ever since from organizations including the EMI Music played in main concert halls in Austria. tain multi-faceted careers as performers. present the relatively unknown combina- inbum and Jessica Voigt-Page are three tion of these four instruments by playing talented young entrepreneurs that main. The en recitals throughout the United States. Ministry in concert season 2016/17. performer. Rosinbum is ophonists such as Lynn Klock. She was The Mobilis Saxophone Quartet was awarded a scholarship to attend the Royal formed by four ambitious saxophone Northern College of Music for her Masters students in Vienna in 2009. and overcome is studying for a Masters in Music Perfor- anxiety. Arabesque and CD with the Pasticcio Prize. Bell performs has been a part of a »New Austrian Sound his music regularly and has championed of Music« program of the Austrian Foreign works by American composers. The quartet Albany Records. when for his Master of Performance under the it won Austrian National Chamber Music tutelage of Kyle Horch. Jerome Laran and Nikita Zimin. Scott. CD came out in 2011 as a result of a col- land) and the Boston Early Music Festival laboration with Bank-Austria that marked fringe concerts. concerts as well as giving masterclasses. both personally and professionally.Wayne Hau is a London-based skills to build thriving businesses. UK and is Music Camp at The University of Texas. a recipient of the prestigious Monbukagakusho Research Student Schol. educators. Angela of Texas. Austrian National Radio Ö1 rewarded the Vienna Modern Masters. under the tutelage are now accomplished saxophonists and of Rob Buckland. where they studied under Dr. he moved to Japan to research Space. McChrystal and Melanie Henry. and leads the Longhorn Hannah Brierley is from Oxford. of Europe and South America. Vincent an in-demand private teacher. They have pedagogy at the Kunitachi College of performed in masterclasses with sax- Music under Masato Kumoi. combining music with theater and and researchers. and speaker.

Michael Colgrass. 20 countries on 6 continents. The duo has commis. Festi. teacher and scholar. Joseph Murphy has been the saxophone professor at Mansield University of Penn. all received critical acclaim. graduating with the been praised as “a magniicent achieve. including pieces by Libby wind Competition in the United States. na) and the Alexandria Guitar Festival. he pursued advanced studies masterclasses at Oberlin Conservatory. in its history. Régional de Musique in Cergy-Pontoise. in Croatia. He received the bachelor’s de. Murphy ers Linda Buckley. and has tional music schools and festivals. he holds both a Bache- by professor Vlatka Peljhan. premiered and recorded more than mances with many more planned in 2018 40 works. Dominik Grgić (sax. Centaur and Liscio labels have cobs School of Music. Performer’s Certiicate. John Anthony Lennon. Morum Trio Trio Morum. He is a clini. dedicated homeschooling parents of their six children. where he has also Otis Murphy holds the position of Profes- served as Department Chair and Director sor of Saxophone in the Indiana University of Bands. bi ographi es | M-n | Montagnard Duo was formed in 2002 and core is the transcriptions of piano trios has performed over 300 concerts in all 50 along with the contemporary compositions states. formed in 2017. ESMAE (Portugal). He earning the Prix de Perfectionnement by a received the Bachelor. Otis sylvania since 1987. he Larsen. A released some ifteen recordings includ- commitment to contemporary music has ing four solo compact discs which have resulted in premieres of works by compos. School of Music. joining the faculty gree from Bowling Green State University at the age of 28 in 2001 and becoming (OH). David Nabb is Professor of Music at the ophone) and Petra Kukavica (piano). have made several outstanding perfor- sioned. Jacobs School of Music. has appeared in renowned concert halls Bernard Rands and Gunther Schuller. Fourmeau at the Conservatoire National National University of La Plata (Argenti. In at Bloomsburg University and has given addition. Murphy has garnered sity. Otis Mur- of Musical Arts degrees from the Eastman phy leads a very fulilling life with his wife. So far they Week (South Africa). consists of three young musicians and students at n the Zagreb Academy of Music: Krešimir Nabb. Murphy Competition. are multiple lors of Music and Masters of Music degrees awarded musicians who worked with many in Multiple Woodwind Performance from world-renowned artists. Scandinavian Saxophone Festi. where he studied guitar pianist Haruko Murphy. Born members of the trio. He has appeared in venues on six continents. Victorian College for foreign study as a pupil of Jean-Yves of the Arts (Australia). and together are with Nicholas Goluses. where cluding international prizes in Belgium’s he received a Premier Prix. David b i o g r a fI ES Kottek (saxophone). in France under a Fulbright Fellowship Northwestern University. throughout the world and he has taught Guitarist Matthew Slotkin is an acclaimed saxophone classes at prestigious interna- performer. holds Doctor of Music and Master of Music Scott Lindroth and John Orfe. and Master and Doctoral of Musical one of the youngest faculty members Arts degrees from Northwestern Univer. Recordings degrees from the Indiana University Ja- on Summit. currently mentored and raised in Iowa. The University of Nebraska at Kearney. Dr. Murphy. val performances include the Chautauqua as well as the performances of the new Institution. Adolphe Sax International Saxophone cian for the Selmer Corporation. Dr. John Harbison. Their repertoire’s Indiana University and a PhD in Music Edu- 311 . He received a Fulbright Award for a a number of awards as a performer in- year of study in Bordeaux (France). France’s Jean-Marie Londeix has been involved in commissioning and International Saxophone Competition and premiering more than ifty new works for the Heida Hermanns International Wood- the saxophone. the highest honor ment”. originally written for such chamber groups. Master and Doctor unanimous decision of the jury. Slotkin directs the guitar program given to a performer at this institution. compositions made in collaboration with val and North-West University New Music young Croatian composers.

Zechariah Goh. form more accessible. and has a from the Nanyang Academy of Fine Arts. He was a semi inalist at the demonstrated his toggle-key saxophone ifth Adolph Sax International Competition. gian Academy of Music in Oslo where he He graduated from Kunitachi College of inishes in May 2018. laboration with composers in Europe and They have also represented Singapore Scandinavia. He has toggle-key saxophone at Bruckner Hall performed with the Tokyo Geldai Philhar- in Linz. She is now The NAFA Saxophone Quartet is in the in the soloist class at the same academy.b i og r a p h i e s | n . formed in 1994. the Jean-Marie Londeix with disabilities. Anja has also studied under Lars Mlekusch pore. Anders is an active Norihiro Takiue and where he was awarded performer. Yuto Anders is a Master student at The Norwe- Ryo Nakajima was born in Chiba. with the mandate to He won irst prizes at the Japan Wind and showcase the contemporary and classical 312 . Nabb has Competition. and the Tokyo New City Orchestra. both as a soloist and a chamber the Governor of Tokyo’s Prize. where they performed a at The Royal Academy of Music in Aarhus. the Yokohama Since surviving a catastrophic stroke in International Music Competition. The Nelligan Saxophone Quartet was dent of Vincent David at CRR de Versailles. D. including Music Ed. Johannes Thorell at The Royal Academy of Music Aarhus/Aalborg and holds a BA NAFA Saxophone Quartet and MA in classical saxophone. postgraduate qualiication from Escola Su- the quartet performs regularly locally as perior de Música de Catalunya in Barcelo- well as internationally. David Nabb plays a Yamaha saxophone Anja Nedremo (1989) was born and grew adapted to the Stelling brass & Winds up in Drammen. The Flutist music together. Percussion Competition. The Journal of the American commissioning more music for saxophone Occupational Therapy Association and The duos and making duo as a chamber music Journal of Research in Music Education. throughout the world and is often asked to the International Saxophone Competition speak and write about music for persons Josip Nochta. Later he took a post Bernard. In 2013. He studied his bachelor degree Congress (2016). were she studied under Nacho Gascón. Jeremiah Li. forefront of the saxophone scene in Singa. Ryo and Kiguchi. Norway. Alexander Oon and graduate education at Escola Superior Oh Jin Yong. schools. She has on-going col- corporate events and many others locally. is playing contemporary ucators Journal. Japan. the quartet is often As a soloist. musician. ed from Tokyo University of the Arts under Masataka Hirano. Austria. Currently Nakajima. Flöte Aktuell. Nabb has worked with Jef Stelling ternational Music Competition and the irst to develop a saxophone that can be Asian Saxophone Congress International played with the right hand only. Anders Nabb has written articles on music making The main interest of the newly formed for people with disabilities for number of Norwegian saxophonist Nedremo - national publications. as well as the possibility of Quarterly. (2015) as well as the 1st Asian Saxophone Norway. In Oslo he has lessons Music High School where he was taught by with Rolf-Erik Nystrøm. She started her Toggle-key saxophone mechanism by Jef musical studies under Claus Olesen and Stelling. home and abroad. Previously. awards from VSA. Anja and Abelseth. He graduat. Nedremo. of Dr. David Nabb and International Saxophone Competition Jef Stelling received the irst-ever OHMI/ and the inalist of the third International Ars Electronica prize for their work on the Saxophone Competition in Łódź. Denmark. recital of pieces written by local compos. they received monia. Comprised of student saxophonists at the Conservatory of Vienna. Under the tutelage na. de Música de Catalunya where he studied with professor Nacho Gascón.n | cation from the University of North Texas. Lee Kah Hong Johannes Thorell. with professor Claus Olesen and ers including Zechariah Goh. Nobuya Sugawa.C. the K In- 2000. He is now a stu. she has won competitions at invited to perform in workshops. NAMM. and NAPBIRT at the Kennedy Center in Washington. Abelseth Duo. in the 17th World Saxophone Congress Anders Abelseth (1991) was born in Lier. Hiroshi Nelligan Saxophone Quartet Hara and Masato lkegami.

Texas. the Chapel of the since 1992. Mr. and Tianjin. China. etc. Italy. Nestler earned a Bachelor of classical. the Czech Republic. bosch. Franz Liszt Academy in Budapest. jazz. Clarinet. and concert of the event The saxophone: Past. including Ukrainian music. and Laval Uni. Mark Quebec concert halls. Cégep de Drummondville. and one of the largest percussion programs in Castlefranco. He has also the United States at UNT. from the Present and Future. In November at the XVI Saxophone Congress (2012) in 2004. South Africa and has traveled to Among the colleges that hosted the Europe where he performed several solo quartet are the Cégep de Joliette. sity School of Music (Bloomington. Nelligan quartet performed Shanghai. Since its beginning. the Prague Conservatory. with High Distinction. and Tianjin. including a fellowship from the Castlefranco. Nestler has since received both Ukrainian and International competitions. and the Doctor of Nestler. IN). Nestler has performed He studied with Eugene Rousseau (saxo- solo recitals in Cape Town and Stellen. from the Indiana Univer- since 1992. Cégep recitals including performances at the Marie-Victorin. The ensemble performs across where he was a student of Donald Beck. Franz Liszt Academy in Budapest. the Théâtre sic. and 313 . the Master of Music degree in Woodwind Instruments. bosch. Summa sic. Mr. Hunga- the University of Montreal. with High Distinction. Internationally. a weekend devoted Indiana University School of Music (Bloom- to the saxophone and organized around ington. from Susquehanna University music. He earned a Bachelor of Music at the XVII World Saxophone Congress degree in Music Education. Nestler was a featured artist at the The New Age Sax Quartet was formed in Asian Saxophone Conference in Bangkok. including Redpath Eric Nestler has been on the faculty of the Hall. Internationally. Chengdu. and Bassoon. with High Distinction. Eric Music Literature and Performance degree Eric Nestler has been on the faculty of the in Saxophone. Laude. phone). the Janacek sive Arts Society and the coordinator of Academy in Brno. Hong Kong. Hunga. Ford is an active performed extensively in Asia including performer and composer. with University of North Texas College of Music High Distinction. sic. the Ukraine and is the laureate of several ie. The Nelligan Saxo. He has also Maurier Arts Council for its 2003 season performed extensively in Asia including and the Conseil des arts et lettres du Qué. Chengdu. He is currently Professor of Mu. Nestler was a featured artist at the Scotland. Asian Saxophone Conference in Bangkok. Veneto. Shanghai. the Françoys-Ber. The quartet the Doctor of Music Literature and Perfor- gave its irst oicial recital at the opening mance degree in Saxophone. and the Salle Marie-Stéphane solo recitals in Cape Town and Stellen- of the Vincent D’Indy School of Music. McGill University. the Janacek versity. Italy. South Africa and has travelled to Mark Ford is a marimba artist and the Co- Europe where he performed several solo ordinator of Percussion at The University recitals including performances at the of North Texas College of Music in Denton. pop Cum Laude. bec award. bi ographi es | n-N | repertoire for the saxophone. seau (saxophone). As a Past-President of the Percus- ry. Veneto. IN). The quartet plays Thailand. the Nelligan Saxo- phone Quartet has performed in many Nestler. China. the Czech Republic. Guangzhou. Guangzhou. and awards. University of North Texas College of Music nier in Domaine Forget. Nestler has performed La Chapelle. Music degree in Woodwind Instruments. Beijing. The Quartet is a recipient of several Academy in Brno. recorded its second CD “Con. Eric and Ford. sonances Modernes” in 2013 and played Thailand. ry. the Prague Conservatory. Hong Kong. Summa Cum (2015) held in France. new concert series and a new recording He has since received both the Master of project. In November New Age Sax Quartet 2004. He studied with Eugene Rous- the French master Jean-Marie Londeix. Beijing. Bassoon. 2016 in Kyiv (Ukraine). Clarinet. modern and contemporary mu- b i o g r a fI ES Music degree in Music Education. from Susquehanna University phone Quartet is currently working on a where he was a student of Donald Beckie. He is currently Professor of Mu- Grand Seminary of Montreal.

Diego Rivera. Professor Nichol has also per- Quartet were main stage performers at formed by invitation at eight World Saxo- the 2006 World Saxophone Congress in phone Congresses: Chicago. College of Arts and Scienc. University and a Bachelor of Music Edu- sical diversity of the saxophone by show. The group has had works written sic. Caught in the Act (White Pine Mu- Quartet. This culminated in their Percussion Ensemble debut album ‘Current’ (released in 2016) The New Jersey Saxophone Quartet featuring the music of Matthew Hindson. Nexas Music degree (2007) from Michigan State Quartet is focused on promoting the mu. the Lan- and championing of Australian music has sing Symphony Jazz Band. nova University Chamber Music Concert Series. Randy Brecker. 2010). Ja- Bob Mintzner’s Saxophone Quartet No. pan (1988). Department of Music located in New. saxophone skills. Canada (2000). Bucks County Performing Arts Central Michigan University and has per- Center. Germany (1982). Minneapolis. Rob a combination of personalities. and The Four Tops. As an active seen the ensemble perform in a multitude jazz musician. Slovenia where they premiered Nuremberg. 2002). the North sance Art Gallery. Andrews. Jonathan es. Jonathan Nichol has per- of settings as soloists. Nichol’s primary teachers genres. who incorporate upon a new collaboration with opera star music from all genres and their diverse Peter Colman-Wright resulting in their backgrounds. The al. Detroit International Jazz Festival (2000. to collaborations formed with Phil Woods. St. France (2015). Harvey Price and is part of the University of Delaware’s. the Grand Rap- always been a core goal of Nexas Quartet ids Jazz Orchestra. which featured the world premiere the Harry James Orchestra and the Nelson of “Requiem” a composition dedicated Riddle Orchestra. Blue formed at the Montreux Jazz Festival in Ridge Jazz Festival. Scotland (2012) and Carnegie Hall debut in 2008 and returned Strasbourg. He holds a Doctor of Nexas Quartet Musical Arts degree (2010) and a Master of At the forefront of chamber music. (White Pine Music. tant Professor of Saxophone at the Uni- versity of Oklahoma. formed with the Jimmy Dorsey Orchestra. Villa.b i og r a p h i e s | o . and their aptitude to pro. The group’s success comes from have been John Nichol. with theatre and dance companies. the Sea Jazz Festival (1997) and the Ford 2005 North American Saxophone Alli. Limelight Magazine). Ljubljana. the Pocono Arts Festival. ance Biennial.p | New Jersey Saxophone Quartet with achieved through collaborations with lead- the University of Delaware ing composers. gram.5/5 from of Delaware. Riverfront Renais. Valencia. and David Liebman. the Jimmy Dorsey Orches- other artists and performers. Temple University Concert Series. 2007). 1997). Montreux (Switzerland. Todd Recording. was founded in 2003 by Frank Mazzeo. Nichol. John and Creviston. Elena Kats-Chernin. Billy Kerr. Hannah Sayersville Cultural Arts Society. Bucks County College. Nichol. The New Jersey Saxophone Weimar-Era themed ABC Classic release Quartet has performed at the University “Ballades of the Good Life” (4. Kawasaki. USA. The creation tra. John Nichol is a The University of Delaware Percussion En. New York John Nichol is professor of Saxophone at University. composed for the New Jersey Saxophone 2003). In 2017 Nexas embarked professional musicians. He is a Yamaha Performing Artist and a gram concerts of a wide appeal that has Vandoren Performing Artist. Nichol has per- in 2010 to perform an all Phil Woods pro. ophone Alliance. The New Jersey Saxophone 2001. Past President of the North American Sax- semble is directed and conducted by Mr. Saxophonist Jonathan Nichol is the Assis- ark. the Nelson Riddle Orchestra. virtuosic Smith. Nichol can be heard to Vincent James Abato and speciically on Flights of Fancy (Centaur Recording. Woodwind Echoes (White Pine for them by Bob Mintzer. and Matthew Orlovich The ensemble members are all working amongst others. He 314 . 2008) and Conspiracy Theory Groves. Mark Zuckerman and Phil Woods. Spain (1997) Montre- 3 speciically written for the NJSQ. Illinois (1979). Joseph Lullof. Delaware. and Rodney Whitaker. the Noyes Museum. cation degree from Central Michigan Uni- casing its versatility and ability to cross versity (2005). Minnesota New Jersey Saxophone Quartet made its (2003).

such as Stefen Schleiermacher. In May 2017. ities of sounds and stylistics of this rather His career brought him to perform in uncommon instrumentation and thereof signiicant halls. teachers were Nicolas Prost. Charlotte Seither and Georg Katzer. Times and Spaces (BGR 211) and the “Mecklenburger Festspielen”. work by Argentinian composer. etc. Rouma. The and the Blue Griin Label received a 2010 trio won a second prize at the Alice Sam- Aaron Copland Fund Recording Grant. the Nichol Quar. orchestra musicians or cham- Medal at the 2007 Fischof National Cham. inter- such as Laszlo Hadady. to “Piccolo Saxo and Cie” show in Wagram Concert Hall in Paris in March 2017. They Novikov. Radio France invited of Music. West Michigan national Summer Academy in Strasbourg. Arnold Katz). perspective. forming Arts Foundation. He got his cum laude Music Competition. they participated premiered in 2019. 2017 as they were invited to perform as ophonist and has performed solos with the guest artists at the Ensemble Linea Inter- Grand Rapids Symphony. They won Sec. Jonathan Nichol was a semi-inalist Duo NoVex is a new music ensemble in the 2009 Concert Artist Guild Compe. They played in numerous famous con. quartet. collaborated with wellknown composers. prets the existing repertoire with a fresh etc. Philarmonie de Paris. h2’s lin”. Rach- 315 . Evgeny was awarded by foundation Trio Noir is a Berlin based ensemble Maestro (named after a great conductor founded in 2015 by Zhifeng Hu (piano). Invited by the presti. The h2 quartet’s CD Generations or at festivals such as “Klangwerkstatt Ber- (BGR 185) was released in August 2008 lin”. Vincent David ond Prize at Osaka International Chamber and Arno Bornkamp. such as Concertgebouw create a new body of sound. the Berlin Konzerthaus. Carlos Palais de Tokyo. Through visual art they ind new sounds and ways Niobé Saxophone Quartet was created to bring a unique sound experience on in 2015 at the Paris CNSM where they ob. Hotel de Soubise. By working with composers. quartet released its album Groove Machine (BG 245) in 2012 and album Hard Line in NoVex Duo 2014. Symphony. NoVex is currently working on new nian Ambassy. interdisciplinary performances. tet and is a member of Boyd Street Brass. the Deutsche Oper petition. After having premiered a new certs halls in Paris (Theatre du Chatelet. Their Spivakov Charity Foundation. the Staatsoper Berlin. h2 ter competition for chamber music in 2016. Vladimir at the University of the Arts Berlin. “Maerzmusik” second CD. Evgeny were chosen by French Jeunes Talents Evgeny Novikov was born in Novosibirsk Agency for 2016/2017 concerts season (Russia) where he took his irst saxophone in France. Lansing Symphony. “Klangzeitort Berlin”. Mauricio Nichol is a member of the acclaimed h2 Sotelo. “Randspiele Ber- on the Blue Griin Recordings label. bi ographi es | p-p | leads his own jazz group. projects with visual art and dance to be gious Orchestre Colonne.). They also did a concert tour in classes at the Novosibirsk School. all studying Conservatorium van Amsterdam. ber musicians. the duo com- They have worked with famous teachers missions new repertoire. Foundation intention is to connect the various possibil. Noa Mick. Saxophone Alliance Chamber Music Com. The duo began its journey in Nichol is also a sought after orchestral sax. tained there Bachelor Degree in June 2017. Meyer and Societe Generale Foundation. “Originaltöne Neukölln”. as well as. where his Gaëll Le Gallic. stage and communicate it to audiences. Bachelor’s degree of Music in 2012 and Master’s degree of Music with excellence in Noir Trio 2014. and Flint France. College Slovenia in April 2017. Talent Grant of b i o g r a fI ES bastian Lange (saxophones). The main focus of their work is Symphony. as well as Russian Per- Christoph Lindner (percussion) and Se. Grätzer. Claude Delangle. recipients of the prestigious Gold As soloists. The trio has Amsterdam. He went on further studies in them in the “Young Musicians” emission of France and the Netherlands. the three of them regularly ber Music Competition and the First Prize play in Berlin venues suc