ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă

CONTABILITATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Suport de curs Prof. univ. dr. MARILENA POPESCU

ANUL II STUDII UNIVERSITARE

1

Contabilitatea in administratia publica Cuprins Prima parte- BAZELE CONTABILITATII I. Capitolul 1- Contabilitatea- menirea, locul si rolul acesteia in fata cerintelor cunoasterii si realitatii (existentialitatii) actuale I.1. Puncte de vedere, realitati privind statutul contabilitatii; I.2. Delimitarea domeniului contabilitatii si locul acesteia in cadrul sistemului general al stiintelor; I.3. Obiectul contabilitatii; I.4. Principiuile si conventiile contabile. II. Capitolul II- Procedeele specifice metodei contabilitatii; 1. Bilantul 1.1. Definitie, componenta 1.2. Modificarile bilantului; 2. Contul 2.1. Definitie, continut, structura; 2.2. Elementele componente ale contului; 2.3. Clasificarea contului si regulile de functionare ale acestora; 3. Dubla inregistrare 3.1. Prezentarea sistemului metodologic al procedeului metodei contabilitatii; 3.2. Formula contabila (articolul contabil, mijloc de realizare practica a dublei inregistrari); 3.3. Analiza contabila, cerinta de baza a verificarii permanente a inregistrarii operatiilor economice. III. Capitolul III- Documentele si registrele de contabilitate III.1. Documentele- mijloc de consemnare a operatiunilor economico-financiare III.2. Registrul jurnal, rolul acestuia, modul de inregistrare a operatiunilor economicofinanciare din documentele justificative; III.3. Registrul “Cartea mare” – functiune, mod de intocmire; III.4. Registrul “Inventrar”; III.5. Registrul “Jurnal de incasari si plati”. Partea a II-a- Contabilitatea publica I. Capitolul I- Arie de cuprindere si precizari metodologice privind contabilitatea finantelor publice I.1. Reguli de baza privind organizarea si conducerea contabilitatii; I.2. Cerinte obligatorii privind conducerea evidentei financiar-contabile cu ajutorul sistemului de prelucrare automata a datelor; II. Capitolul al II- Particularitatile organizarii si conducerii contabilitatii institutiilor publice; II.1. Elementele de baza ce guverneaza sistemul de formare, administrare si utilizare a fondurilor publice de catre institutiile implicate in procesul bugetar; II.2. Problemele specifice organizarii contabilitatii institutiilor publice; II.3. Contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete); II.4. Planul de conturi pentru institutii publice si pentru unitati administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete).

2

Partea a III-a Aplicatii practice privind inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitatea institutiilor publice si a unitatilor administrativ-teritoriale I. Capitolul I- Contabilitatea patrimoniului I.1. Caracteristici generale; I.2. Operatiuni privind evidenta mijloacelor fixe; I.3. Operatiuni privind evidenta obiectelor de inventar; II. Capitolul II – Contabilitatea trezoreriei II.1. Caracteristici generale privind organizarea si functionarea trezoreriei unei entitati publice; II.2. Instrumente de trezorerie; II.3. Operatiuni privind evidenta decontarilor cu personalul; II.4. Operatiuni privind evidenta decontarilor cu tertii. III. Captiolul III- Contabilitatea veniturilor III.1. Structura veniturilor publice; III.2. Caracteristici privind conducerea si organizarea contabilitatii veniturilor publice; III.3. Operatiuni privind evidenta contabila a veniturilor. Capitolul al IV- Finantari, imprumuturi, fonduri speciale IV.1. Continutul si structura formelor de finantare si creditare a investitiilor; IV.2. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind finantarea din resurse proprii si din imprumuturi; IV.3. Continutul si structura imprumuturilor; IV.4. Fondul de tezaur; IV.5. Fondul de rulment; IV.6. Contabilitatea fondurilor speciale. Capitolul al V- Operatiuni contabile privind executia bugetara si inchiderea exercitiului financiar V.1. Operatiuni privind executia bugetului institutiei publice finantate de la buget; V.2. Operatiuni privind executia bugetului local si stabilirea rezultatului executiei curente a bugetului local; V.3. Inchiderea exercitiului financiar- complexul de operatiuni; V.4. Darea de seama contabila anuala;

3

Prima parte- BAZELE CONTABILITĂŢII I. Capitolul 1- Contabilitatea- menirea, locul şi rolul acesteia în faţa cerinţelor cunoaşterii şi realităţii (existenţialităţii) actuale I.1. Puncte de vedere, realităţi privind statutul contabilităţii; I.2. Delimitarea domeniului contabilităţii şi locul acesteia în cadrul sistemului general al ştiinţelor; I.3. Obiectul contabilităţii; I.4. Principiile şi convenţiile contabile. II. Capitolul II- Procedeele specifice metodei contabilităţii II.1. Bilanţul II.1.1. Definiţie, componenţă II.1.2. Modificările bilanţului; II.2. Contul II.2.1. Definiţie, conţinut, structură; II.2.2. Elementele componente ale contului; II.2.3. Clasificarea contului şi regulile de funcţionare ale acestora; II.3. Dubla înregistrare II.3.1. Prezentarea sistemului metodologic al procedeului metodei contabilităţii; II.3.2. Formula contabilă (articolul contabil mijloc de realizare practică a dublei înregistrări); II.3.3. Analiza contabilă- cerinţă de bază a verificării permanente a înregistrării operaţiilor economice. III.Capitolul III- Documentele şi registrele de contabilitate III.1. Documentele- mijloc de consemnare a operaţiunilor economico-financiare III.2. Registrul jurnal, rolul acestuia, modul de înregistrare a operaţiunilor economicofinanciare din documentele justificative; III.3. Registrul “Cartea mare” – funcţiune, mod de întocmire; III.4. Registrul “Inventar”; III.5. Registrul “Jurnal de încasări şi plăţi”.

4

de a întocmi documentele contabile de sinteza şi de a interpreta rezultatele” 4. iar in literatura română. p.A. iar în 1980 au completat şi au formulat opinia concluzionând că informaţiile contabile reprezintă suportul elaborării deciziilor economice într-o entitate economică. 1 E. privat. alţi profesori români preiau în lucrările lor definiţii din literatura franceză ce consideră contabilitatea “arta de a înregistra şi sitematiza valoarea monetară a tranzacţiilor comerciale. 2001 2 Constantin Roman.Gestiunea financiară a instituţiilor publice. profesorul Theodor Stefănescu socoteşte contabilitatea drept artă. de colectare. Iaşi. Realitatea demonstrează existenţa contabilităţii în domeniul public.C. 167 5 Bernard Esnault si Cristian Hoaran. literatură straină şi română de specialitate.Capitolul 1. Permanent s-a simţit nevoia unui sistem riguros de proceduri. în evoluţie corespunzător practicilor sociale diverse.) considerau în 1941 contabilitatea tot o artă a înregistrării operaţiunilor. contabilitatea ca tehnică În literautra franceză.Contabilitatea. Încă din 1514 contabilitatea este considerată drept arta de Luca Paciolo. În decursul istoriei. p. Sedcom. evenimentelor şi rezultatelor cu caracter financiare într-o formă sintetică şi în experesie bănească pentru a putea fi interpretate.la nivel micro şi macro economic.Curs de contabilitate în partidă dubla. 189 3 Theodor Stefănescu. În faţa acestor controverse şi a numeroaselor atitudini de gândire s-a desfăşurat şi continuă şi astăzi disputa “ În ce măsură contabilitatea poate fi considerată artă sau ştiinţă. Homorodea. distingem următoarele accepţiuni: a. respectiv simple calcule sau registre de socoteli. realităţi privind statutul contabilităţii. ulterior în 1870 de Francesco Marchi. Fiind un sistem ce se bazează pe logică. printr-o analiză atentă a celor patru ipostaze în care poate să se afle contabilitatea. Ed. Libris. Dacă facem o sinteză a diferitelor concepţii privind statutul contabilităţii din perspectiva ipostazelor privind natura acesteia. Bucureşti. ştiinţă sau limbaj. În decursul timpului. 1998. locul şi rolul acesteia în faţa cerinţelor cunoaşterii şi realităţii (existenţialităţii) actuale I.menirea. 1994 5 . aplicativă a teoriei contabile şi nu o simplă rutină. apare întrebarea: ce este contabilitatea? Evoluţia contabilităţii din ultimul secol a general controverse aprinse în legătură cu statutul acesteia. respectiv artă. Paris. Puncte de vedere. principii şi standarde. p. din domeniul academic. contabilitatea ca artă. b.Tratat de contabilitate financiară-. vol. Ionaşcu.P. statutul de tehnică al contabilităţii. din toate mediilecercetare. autori ai unor studii consacrate în domeniu şi în special Bernard şi Esnault şi Cristian Hoaran au considerat contabilitatea “tehnică de ordin cantitativ.Tratat de contabilitate. Comptabilite Financiere. I. obiective şi principii contabile pentru practicarea meseriei de contabil. concepte. Presses Universitaires de France. Economică. Feleaga. 1. vol. Americanii.Teorii. 17 4 N. aplicaţii. vol. tehnică sau joc social. limbaj de comunicare sau veritabil bun social”?1. Bucureşti. iar ulterior o defineşte “ştiinţa care ne învată arta de a uni socotelile unei case de comerţ sau a oricărei alte case publice care administrează fonduri”3.I. şi a evenimentelor financiare. s-a apreciat că nu sunt suficiente argumente pentru a se acredita contabilitatea drept ştiinţă şi se însuşeşte “ pledoaria pentru o tehnoştiinţă contabilă”2. prin Institutul American al Contabililor Publici Autorizaţi (A. prelucrare şi analiză a informaţiilor privind evenimentele economice şi juridice din viaţa întreprinderii”5. este recunoscut ca o parte practică.1.1. Chiar şi la nivelul anului 2000. Ediţia a doua. 1. tehnică. 1874. Ed.

în timp. Tot practica a dovedit că disciplinarea vieţii economice s-a realizat prin funcţiile contabilităţii. alimentau patrimoniul. furnizorii etc. denatureaza adevărul contabil. În practică. Politică.Stiinţa în istoria societăţii. Pornind de la realitatea că ordinea. . a determinat atribuirea contabilităţii pentru societatea umana a rolului de “bun social”8. managerul. 392 6 . sindicatele.matematică. Astfel. practice: . Pentru o normalizare contabilă Claude Perochon7 consideră că limbajul comun al contabilităţii trebuie să se bazeze pe: . p. . De la Aristotel ştiinţele se structureaza în trei ramuri9: 1.Dacă la început a fost suficientă organizarea în partidă simplă a operaţiunilor numai a intrărilor şi ieşirilor de valori.fizică. contabilitate nr. Latura practică a limbajului contabil se caracterizează prin legatura ce trebuie să existe şi să se realizeze practic între informaţiile contabile comunicate.. rigoarea. Revista Finante publice. clienţii. modul de utilizare a acestora de diferiţi beneficiari. op.Bernal. rezultate ce influenţează procesul decizional. 1964 9 J. contabilitatea a urmărit înregistrarea originii. cit. Delimitarea domeniului contabilităţii şi locul acesteia în cadrul sistemului general al ştiinţelor Toate ştiinţele au aparut si s-au dezvoltat pornind de la o cunoaştere empirică. Bucureşti. transformată treptat în cunoaştere sistematică.D. .stiinţa economică. comunicarea este suportul cunoaşterii şi contabilitatea poate fi considerată “limbajul formalizat de comunicare”6. precum şi utilizarea acestora indiferent de forma şi natura lor. I. ceea ce conduce la situaţia în care contabilitatea devine un “joc social”. Astfel. c.Consideratii asupra statutului contabilitatii in procesul cunoasterii. ale căror adevăruri au fost recunoscute în practică. . Delimitarea metodelor şi tehnicilor specifice fiecărei ştiinţe a fixat domeniul cercetării pentru fiecare. provenienţei fondurilor ce intrau.metode de evaluare comune. utilizarea informaţiei contabile în procesele de decizie economică generează interese adeseori contradictorii în rândul diferitelor categorii de utilizatori (acţionari.etică. prin rigoarea impusă de metodele şi procedeele specifice contabilităţii. creditorii.definiţii şi o terminologie precise. dupa generalizarea partidei duble.). contabilitatea ca limbaj În lumea afacerilor. Les editions foncher. . 6/2002 7 Claude Perochon. realitatea a impus nevoia consemnării şi urmăririi tuturor mutaţiilor patrimoniale. Horomnea.2. Ed.reguli uniforme de funcţionare a conturilor. 1983 8 John Bernal.metafizică. disciplina şi moralitatea în viaţa economică sunt date de contabilitate. Presentation de plan comptable francais. teoretice: . ceea ce a impus poziţionarea lor în sistemul general al cunoaşterii. aceste conflicte între diferitele categorii de utilizatori a informaţiilor contabile. statul. 6 E. precum şi referitor la controlul ce se asigură asupra unor activităţi sau entităţi. 2.

991. cu scopul de a stabili 10 E. a cugetării umane”11. Poziţia stiinţifică a contabilităţii este susţinută şi de obiectul de cercetare.geologia. inclusiv omul ca membru al societăţii. . Obiectul contabilităţii Clarificarea statutului şi pozitionării unei ştiinţe în raport cu altele se realizează îndeosebi prin cunoaşterea obiectului acesteia (ce studiază. aşa cum marile şcoli de afaceri americane consideră contabilitatea un instrument de gestiune a afacerilor. Ca disciplină se poziţionează în domeniul ştiinţelor de gestiune. de Borgo şi doctrinele contabilităţii în cultura economică română. cu ce se ocupă).are un obiect propriu de investigaţie. Dupa obiectul de studiu sunt cunoscute10: 1. 5/2002 11 D.sociologia. Ed.rezultatele generalizării materialului faptic sunt exprimate în legi. .biologia. care studiază relaţiile dintre fenomenele naturale. . secolul XX consacră contabilitatea drept o stiinţă socială.stiinţele de gestiune. puterea de prevedere şi scopul exprimat al acesteia. 3. dintr-un anumit unghi de vedere.istoria. Fra Luca.chimia. 262 7 . care studiază raporturile dintre oameni. Iaşi. . “Obiectul propriu al unei ştiinţe exprimă o categorie de fapte.pe baza studierii legilor care guvernează mişcarea obiectului ei de studii elaborează previziuni economice. .are un sistem metodologic şi categorial propriu. . I.politică. calculul bilanţier.stiinţele economice. dispune de legi şi reguli privind funcţiunea conturilor.arhitectură.stiinţele juridice. situaţiilor financiare şi de determinare a rezultatului final. p. Întrucât cu ajutorul contabilităţii se gestionează toate resursele.astronomia. în care predomină funcţia cognitivă.Revista finanţe publice şi contabilitate nr. ştiinţifice şi reprezintă una dintre formele conştiinţei sociale. cat şi umane. 2.Locul contabilităţii în sistemul general al clasificării ştiinţelor. . atât materiale. . alături de finanţe.3. este considerată o ştiinţa a gestiunii şi controlului economic. Rusu. principii generale de întocmire a balanţelor. a modului de administrare şi conducere a unei entităţi economice. Homorea. “o ştiinţă economică. pentru ca: . . Contabilitatea ca ştiinţă. ştiinţe sociale sau umane: . . management şi marketing.muzică. principii şi teorii. metoda proprie. un grup de fenomene de care se ocupă o anumită ştiinţă.. Junimea.fizică. Pornind de la aceste aspecte. stiinţe ale naturii: . . . poetice: .

bunuri financiare: disponibilităţi în lei şi valuta. Ed. Doctrinele contabilităţii conţin numeroase puncte de vedere privind obiectul ştiinţei contabilităţii. proportioni et proportionalita. calcul. creanţe. materii prime. a. nr. . geometria. întrun cadru de categorii specifice”12. titluri de participare.concepţia financiară. ce aparţin unui subiect de drept (persoane fizice sau juridice) şi totalitatea obiectelor (bunurilor) la care acestea se referă. 1494 14 Constantin Roman. 12 13 E. . utilaje. Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică. ca avere mobilă şi imobilă.concepţia economică. bunurile economice se caracterizează printr-o structură proprie ce exprimă existenţialitatea şi respectiv capacitatea acestora de a satisface nevoile de producţie şi consum. Horomnea.valoare de schimb care reprezintă valoarea la care pot fi achiziţionate alte bunuri de pe piaţă. În structura bunurilor economice putem distinge: .bunuri corporale: clădiri. .Consideraţii asupra obiectului contabilităţii. Prima definiţie a obiectului contabilităţii a fost dată de Luca Paciolo potrivit căruia “contabilitatea studiază tot ceea ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume. 19-30 8 . cu ajutorul procedeelor de evidenţă. Concepţia juridică Potrivit acestei teorii. 2000. Principalele concepţii referitoare la obiectul contabilităţii existente în literatura de specialitate sunt14: . Ca prim element component al patrimoniului.valoare de întrebuinţare ce exprimă gradul de utilitate. Utilitatea bunurilor economice ca expresie a laturii economice a bunurilor determină valoarea acestora. ce poate fi: .bunuri necorporale: brevete. .concepţia juridică. mărfuri etc. 7-8/2002 Luca Paciolo. mişcării şi transformării patrimoniului.C. . licenţe. în ordinea în care acestea au avut loc”13. legităţi sau principii. p. contabilitatea furnizează date şi informaţii pe titulari de patrimoniu şi perioade de gestiune asupra averii şi rezultatelor unor subiecţi participanţi la circuitul economic. efecte de comerţ etc. precum şi afacerile mari şi mărunte. Economică. analiză şi control asupra existenţei.P. . de folosinţă a unui bun.Veneţia. stării. că între relaţiile dintre substanţa materială a patrimoniului (bunurile economice) şi drepturile şi obligaţiile create de realitatea economică stau persoanele fizice sau juridice.titluri de plasament. între fenomenele şi cauzele care le-au produs.Summandi arithmetica.gestiunea financiară a instituţiilor publice.. Pentru ca patrimoniul să existe sunt necesare două elemente interdependente: Patrimoniu Bunuri economice ca obiecte de drepturi şi obligaţii evaluabile în bani persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţi evaluabile în bani Se observă. mărci de comerţ.raporturi invariabile.F. R.

transformării capitalului. contabilitatea reflectă expresia valorică a existenţei. b. . analiză şi control. se consumă şi se înlocuiesc. controlul asupra integrităţii patrimoniale se realizează pe baza informaţiilor furnizate de contabilitate privind starea.al modului de procurare şi de dobândire a acestor bunuri. Expresia echilibrului intern al patrimoniului este: Bunuri economice = Obligaţii + Drepturi Concepţia juridică asupra obiectului contabilităţii Patrimoniu Bunuri economice ca obiect de drepturi şi obligaţii Substanţa materiala a realităţii economice Drepturi şi obligaţii Persoane fizice şi juridice Raporturi juridice de proprietate Latura existenţială Latura economică Drepturi Obligaţii Bunuri corporale Utilitatea şi necorporale bunurilor Bunuri mobile şi imobile Valoarea bunurilor Contabilitatea analizează fiecare element şi operaţiune în parte în vederea determinării influenţei lor asupra rezultatelor obţinute. calcul.Drepturile şi obligaţiile evaluabile în bani ca cel de al doilea element constitutiv al patrimoniului exprimă raporturile de proprietate ce se creează pentru procurarea şi gestionarea bunurilor. se întrebuintează.al modului în care bunurile economice se învestesc. Capitalul este astfel studiat sub două aspecte: . Concepţia economică Din acest punct de vedere. mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale. Astfel. 9 . stării şi mişcării. cu ajutorul procedeelor de evidenţă.

învestire. obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie elaborarea şi aplicarea procedeelor de evidenţă.întrebuinţare. . se consumă treptat. . pe calea amortizării. capital circulant (active circulante).consumare. Concepţia financiară Din acest punct de vedere. Concepţia economică Capitalul Bunuri economice după modul de : Drepturi şi obligaţii determinate de modul de procurare şi dobândire a lor .înlocuire active active imobilizate circulante capital propriu obligaţii Capitalul fix (activele imobilizate) este format din bunurile care participă la mai multe cicluri de exploatare şi se înlocuiesc după un număr de ani de utilizare. .Sub un prim aspect distingem: capital fix (active imobilizate). Ecuaţia de echilibru prin care se evidenţiază calculul. mişcării şi transformării resurselor economice. 10 . calcul. analiza şi controlul mişcarii şi tranformării capitalului este: Bunuri economice= Capital propriu+ Obligaţii c. Capitalul circulant (activele circulante) este format din bunurile economice care se consumă după fiecare ciclu de exploatare finalizat. stării. analiză şi control în expresie valorică a existenţei.

temporare. Iaşi.al provenienţei. În literatura de specialitate varietatea principiilor contabile este foarte laborioasă. . împrumuturi pe termen scurt (cu scadenţă mai mică de 1 an). ce corespund activelor circulante. Din punct de vedere al modului de utilizare desprindem: . 1997.resurse permanente. trebuie să se bazeze pe un sistem unitar de norme. creditori. . 377 11 .Concepţia financiară Resursele economice Utilizarea resurselor Provenienţa resurselor Utilizari durabile Utilizari ciclice Resurse permanente Resurse temporare ACTIVE PASIVE Resursele economice sunt abordate de contabilitate din două puncte de vedere: .4. p. neregăsite în legislaţiile contabile dar care sunt utilizate în practică pentru buna desfaşurare a lucrărilor contabilităţii.utilizări durabile ce corespund activelor imobilizate. care sunt considerate strict necesare pentru satisfacerea obiectului contabilităţii de a reflecta fidel realitatea. . Universităţii “Al. acestea putând fi structurate după reglementarea lor în15: . contabilitatea delimitează: .principii explicit reglementate. furnizori. Ed. Acestea au rolul de a asigura prezentarea fidelă a datelor contabilităţii cu ajutorul situaţiilor financiare. I. Principiile şi convenţiile contabile Prezentarea bilanţurilor.principii nereglementate. finanţări sau împrumuturi pe termen lung (mai mari de 1 an).al modului de utilizare.utilizări ciclice.resurse temporare. Din punct de vedere al provenienţei. . stabilirea rezultatelor şi respectiv fundamentarea activităţii contabile. Ioan Cuza”.Principii contabile şi imaginea fidelă în contabilitate. în volumul “mecanisme şi instituţii economice de piaţă”. 15 C. denumite principii şi convenţii contabile. Toma.

. 16 M.permanenţa metodelor. De asemenea. indiferent care este rezultatul exerciţiului. se contabilizează datoriile şi pierderile probabile. Ristea. Principiul prudenţei Aplicarea lui. sociale şi economice pe anumite segmente de piaţă. dar care să evite distribuirea de dividende fictive.la închiderea exerciţiului financiar. Aplicarea corectă a acestui principiu este condiţionata în mare măsură de puterea de analiză şi previziune a tuturor evoluţiilor politice. .costul istoric. . cât şi celei noi pentru a se asigura compararea de date între exerciţii financiare. Întrucât el se regăseşte în legislaţia tuturor ţărilor este important de atins scopul acestuia şi anume acela de a se asigura o marjă de siguranţă pentru toate categoriile de terţi asupra informaţiilor furnizate de stat prin organismele sale de normalizare contabilă. Bucureşti. I. .Potrivit legislaţiei române. 19-20 12 . nu se contabilizează activele şi profitul probabile. principalele reguli ce trebuie avute în vedere la aplicarea acestui principiu sunt16: . interzice supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor şi subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor.trebuie să se ţină cont de riscuri previzibile. . Întrucât din raţiuni de reflectare fidelă a tranzacţiilor şi evenimentelor se impune încălcarea acestui principiu. .exercitarea prudenţei nu permite crearea unor provizioane excesive şi de asemenea impune declararea unui profit real care să corespundă sarcinilor fiscale. .prudenţa.necompensarea. trebuie luate în considerare fapte viitoare care risca să afecteze nefavorabil patrimoniul sau situaţia financiară şi rezultatele unităţii. pentru asigurarea unei imagini fidele asupra unei unităţi se impune respectarea regulilor de evaluare a patrimoniului şi a următoarelor principii contabile: . În acest sens se impune ca din anexele la bilanţ să rezulte o tratare a informaţiilor şi documentelor atât potrivit vechii metode. 1995. Trebuie avute în vedere riscurile. . datoriilor şi rezultatelor.se înscriu în bilanţ numai beneficiile realizate la data închiderii exerciţiului. . deprecierile şi pierderile generate de activităţi din exerciţiul curent sau precedent. Principiul permanenţei metodelor Analiza situaţiilor finaciare ce dau posibilitatea măsurării performanţelor prin realizarea de comparaţii. vol. CECAR.continuitatea activităţii. impun asigurarea continuităţii de la un exerciţiu la altul a aplicării metodelor de evaluare şi calcul a activelor.intangibilitatea bilanţului de deschidere.importanţa relativă (pragul de semnificaţie). p. .independenţa exerciţiilor. .evaluarea separată a elementelor de activ şi de pasiv. Sintetizând. . Contabilitatea soicetăţilor comerciale. legislaţia română dă dreptul ca în cazuri justificate şi în condiţii prevăzute de lege să se apeleze la alte metode de evaluare. eventuale pierderi şi deprecieri.prevalenţa economicului asupra juridicului.

pasivele pe termen lung şi scurt. vânzare.activele grupate în fixe şi circulante. . este necesar să apară alături de situaţiile de raportare toate informaţiile si motivele care au stat la baza aprecierii că agentul economic nu îşi mai poate continua activitatea. respectiv aprovizionare. Deşi se consideră o impărţire artificială a activităţii agentului economic în perioade de gestiune denumite exerciţii.situaţia patrimonială.cheltuielile şi veniturile delimitate în timp. .se păstrează succesiunea ciclurilor de exploatare. chiar dacă aceasta a apărut în perioada cuprinsă intre închiderea exerciţiului şi cea a elaborării conturilor anuale.reevaluările efectuate periodic pentru diminuarea efectului general al inflaţiei.mărimea creanţelor şi datoriilor cât şi scadena de rambursare a lor.natura drepturilor şi obligaţiilor asupra bunurilor utilizate. . . inclusiv cel fiscal.gradul de uzură a echipamentelor. producţie. Aplicarea acestui principiu presupune raportarea în anexa la bilanţ (conturile anuale) a următoarelor informaţii pentru a fi cunoscute de către toţi terţii interesaţi în cunoaşterea şi aprecierea certitudinii continuării activităţii: .De asemenea.structurile administrativ.teritoriale ale administraţiei publice pot determina cu precizie obligaţiile contribuabililor şi nivelul veniturilor încasate. . Principiul independenţei exerciţiului (specializării sau delimitării perioadelor). . . .rezultatele inventarierii generale evaluate la valoarea de utilitate. în condiţiile unei independenţe a exerciţiului curent faţă de cele precedente şi cele care urmează. . respectarea acestui principiu aduce multe avantaje utilizatorilor de informaţie economico-financiară şi anume: . În scopul determinări rezultatului financiar alături de principiul continuităţii activităţii se aplică în corelaţie şi acest principiu potrivit căruia trebuie să se aloce unui exerciţiu veniturile şi cheltuielile care îi aparţin. Principalele alemente ce pot sta la baza unei analize de depistare şi prevenire a dificultăţilor intervenite într-o gestionare previzională eficientă sunt: . 13 .permite cunoaşterea de către organele de conducere a rezultatelor financiare şi eficientă a activităţii desfăşurate pe fiecare exerciţiu financiar şi prin comparare cu exerciţiul anterior. . financiară şi rezultatele obţinute pe exerciţii financiare. . În situaţia unei incertitudini în continuarea activităţii.gradul de competitivitate a produselor şi serviciilor oferite. trebuie să se prezinte care sunt efectele asupra situaţiei patrimoniului. decontare. . cheltuieli şi venituri evaluate la costul istoric. rezultatului. .amortizarea înregistrată şi provizioanele constituite.elementele de activ şi pasiv.structura patrimoniului.situaţia pieţei de aprovizionare şi desfacere. . Principiul continuităţii activităţii Prin rolul previzional al ştiinţei contabilităţii şi pe baza informaţiilor prin care se poate aprecia continuitatea unei unităţi se poate realiza fundamentul de bază al principiului şi anume presupunerea că un agent economic îşi poate desfăşura activitatea într-un viitor previzibil fară a-şi reduce semnificativ activitatea sau a intra în imposibilitate de continuare a activităţii.

să se determine separat valoarea fiecărui element de activ sau de pasiv care formează postul respectiv. precum şi între veniturile şi cheltuielile contului de rezultate. Potrivit acestui principiu. Întrucat orice compensare are ca efect reducerea fidelităţii imaginii reflectate prin bilanţ. dar anterior închiderii conturilor. dacă a sărăcit. Respectarea principiului impune utilizarea conturilor de regularizare. aceste aspecte sunt atât de evidente.toate organismele interesate în evaluări economice. . se are în vedere asigurarea continuităţii şi coerenţei informaţiilor furnizate de situaţiile financiare în legătură cu situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute. astfel încat în scopul luării deciziei economice şi a asigurării capacităţii de finanţare la finele anului pe bază de inventar. contabilizarea unor evenimente posterioare închiderii exerciţiului financiar. Principiul necompensării Respectarea acestui principiu.se poate realiza determinarea corectă a rezultatelor financiare obţinute în fiecare perioadă de gestiune. Opţiunea pentru costul istoric. Potrivit acestui principiu. orice valoare economică înscrisă în contabilitate se bazează pe costul de intrare consemnat în documentele justificative. presupune evaluarea şi înregistrarea separată în contabilitate a elementelor de activ şi de pasiv. reprezintă valoarea reală a elementelor patrimoniale. nepermiţându-se compensarea între posturile de activ şi cele de pasiv ale bilanţului. respectiv conturi privind cheltuielile de plată şi veniturile de realizat. bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. se întemeiază pe faptul că este singurul cost consemnat în documente justificative şi deci are un caracter verificabil şi o determinare obiectivă. Toate modificările intervenite în valoarea bunurilor. la data intrării lor în gestiunea unităţii. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv Potivit acestui principiu. se aplează la costul istoric. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii) 14 . Acest principiu este în strânsă interdependenţă cu cel prezentat anterior. ce dă posibilitatea aprecierii modului de evoluţie a întreprinderii în decursul unui exerciţiu financiar (dacă s-a îmbogăţit. asigură prezentarea prin bilanţ a tuturor elementelor patrimoniale şi a ansamblului cheltuielilor şi veniturilor perioadei. dacă a acumulat pierderi sau a obţinut profit). se operează cronologic în situaţiile financiare ce reflectă evoluţia patrimonială a unităţii. încât în ţările anglo-saxone reglementarea lui nu mai este cuprinsă în legislaţiile contabile naţionale. Respectarea lui. se impune respectarea întocmai a acestui principiu împreună cu cel al permanenţei metodelor. Principiul costului istoric Costul istoric. În practică. se impune ca pentru stabilirea valorii totale a unui post de bilanţ. precum şi a fluxurilor monetare. daca acestea au legătură şi cu situaţia patrimonială sau rezultatul exerciţiului. Principiul intangibilităţii În baza acestui principiu. organele statistice şi contabilitatea naţionala îşi realizează toate lucrările în bune condiţii.

La această cerinţă. Astfel. la anumite perioade din cursul unui an fianciar şi la sfârşitul exerciţiului. a tuturor informaţiilor financiare. Pentru a nu se încărca situaţiile financiare cu informaţii inutile. impune folosirea datelor contabile într-o formă centralizată şi sistematizată. Modelul schematic al unui bilant este următorul: ACTIV=Utilităţi 17 BILANŢ PASIV=Resurse C. Editor: CONTCONSULT.Procedeele specifice metodei contabilităţii II. atât din punct de vedere juridic. prin intermediul cărora. cadrul general pentru elaborarea situaţiilor financiare. Bilanţul II. sunt prezentate sub forma unor indicatori economico-financiari. în practică se întâmpină suficiente dificultăţi. bilanţul are două parţi distincte: ACTIVUL (stânga bilanţului) şi PASIVUL (dreapta bilanţului) cu ajutorul cărora patrimoniul este reprezentat sub două aspecte: utilitatea şi resursele. se impune o selecţie a faptelor. componenţă Procesul de conducere. Pentru asigurarea credibilităţii informaţiilor publicate de întreprinderi. trebuie să reflecte realitatea economică a tranzacţiilor nu numai forma lor juridică. pot să nu aibă relevanţă pentru alta. pentru a satisface nevoile comune ale agenţilor economici şi a instituţiilor de supraveghere şi control ale terţilor sau statului. consideră acest principiu o caracteristică calitativă. care caracterizează situaţia patrimoniului. Din punct de vedere al prezentării şi înţelegerii de către utilizatori a situaţiilor financiare. se foloseşte un tabel bilateral17 denumit bilanţ sau “cont anual”. cât şi din punct de vedere economic. să se prezinte în mod distinct orice elemente care are o valoare semnificativă ( omisiunea sau prezentarea lui eronată influenţează deciziile economice ale utilizatorului). Definiţie. răspund documentele contabile. II.1. Dragan. întrucât evenimente şi situaţii semnificative pentru o entitate.1. Contabilitatea institutiilor si administratiei publice. în sensul că realitatea economică. deci a tuturor valorilor economice aflate în proprietatea sau administrarea unei entităţi publice sau agent economic la un moment dat. datele înregistrate cu ajutorul sistemului de conturi. În aprecierea importanţei relative.M. Bucuresti. Principiul pragului de semnificaţie (al importanţei relative) În baza acestui principiu. obligă la reflectarea prin conturile din bilanţ. situaţia financiară şi rezultatele obţinute.1. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau erorii apreciate în condiţiile omisiunii sau declarării greşite. 2001 15 . Capitolul II. este obligatoriu ca în conturile anuale. normele contabile internaţionale şi europene. situaţiilor şi evenimentelor semnificative. Pentru reprezentarea situaţiei patrimoniului.Informaţiile prezentate prin conturile anuale. Ca procedeu al metodei contabilităţii. impun cerinţa ca acestea să fie clare şi coerente. Principiul este tipic anglo-saxon şi presupune reflectarea în contabilitate a modalităţilor de finanţare a unui bun. elementele cu valori nesemnificative pot fi prezentate cumulat. The European Audit.

distingând din acest punct de vedere active imobilizate şi active circulante. Creanţele reprezintă valori economice care sunt avansate de persoana fizică sau juridică. 2000 16 . reflectă modul de susţinere financiară a activului patrimonial. Bucureşti. dispozitive cu destinaţie specială şi alte obiecte asimilate. de lucru. a căror perioadă de utilizare şi lichiditate este mai mare de un an. Beneficiarii respectivei valori avansate poartă denumirea de debitori. în calitate de proprietar sau administrator al patrimoniului. pentru a primi un echivalent valoric. Horia Neamţu. Activele imobilizate sau fixe. Prin structura sa.activele. acreditivele şi avansurile de trezorerie. Prin componenta sa pasivul. decontările) reprezintă acele persoane juridice şi fizice faţă de care unitatea are obligaţii băneşti şi care generic sunt denumite creditori. sunt bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace fixe. Didactică şi Pedagogică. Creanţele faţă de terţi privind achiziţionarea de bunuri materiale. sunt acele valori economice sub forma stocurilor. lucrări şi servicii sunt reprezentate de clienţi. respectiv al surselor de formare – pasivele. Activele circulante denumite şi active curente. care intervin în ciclul de exploatare al unităţii patrimoniale pentru a fi consumate. respectiv o lucrare. disponibilităţilor băneşti. este reflectat patrimoniul din punct de vedere al componenţei şi structurii lui material-financiare şi anume starea bunurilor la un moment dat. Capitalurile. Disponibilităţile băneşti. indiferent de durata lor de funcţionare. activul evidenţiază destinaţia şi lichiditatea bunurilor economice. Obiectele de inventar. deschise la unităţile bancare sau ale trezoreriei statului. În contabilitatea din ţara noastră. respectiv finanţare proprie sau străină şi reflectă şi exigibilitatea lor (termenul de decontare). reprezintă numerarul din casieria unităţii şi din conturile curente sau de disponibil. 18 Oprea Călin. Din categoria disponibilităţilor baneşti. fac parte şi carnetele de cecuri cu limită de suma. cuprind acele valori economice. le delimitează din punct de vedere al modului de constituire. denumite şi fonduri proprii. Ilie Văduva. sau cele care au o durată mai mică de un an. un serviciu. ed. Mihai Ristea. în funcţie de ceea ce administrează entitatea respectivă. evidenţiind sursele de finanţare a bunurilor economice. Activele fixe se caracterizează prin durabilitatea lor mai îndelungată şi prin participarea în mod repetat la circuitul economic. mărfuri. ambalaje etc. care din punct de vedere financiar se află întro continuă schimbare valorică sub aspect material şi al utilităţii acestora în cursul unui circuit economic al patrimoniului. corespund finantării proprii a bunurilor economice aflate în circuit. Datoriile (obligaţiile. Stocurile reprezintă acele valori economice care prin natura şi destinaţia lor sunt utilizate ca materii prime şi materiale consumabile. acelaşi patrimoniu este reflectat din punct de vedere al provenienţei. un bun. denumite şi imobilizări sau bunuri imobile. creanţelor.2 Imobilizări 3 Stocuri 5 Disponibilităţi baneşti 4 Drepturi de creanţă (decontări) 1 Capitaluri (fonduri) proprii 4 Obligaţii (decontări) Constatăm că în ACTIV. în sfera stocurilor se includ şi obiectele de inventar18 În PASIV. Sunt asimilate obiectelor de inventar şi echipamentul de protecţie. Bazele contabilităţii. indiferent de valoarea lor.

întrucât au loc doar restructurări în coţinutul lor. respectiv totalul activului sau pasivului. 19 C. până la momentul plaţii lor. respectiv o creştere a volumului patrimoniului. salariale şi sociale reprezintă obligaţiile din impozite şi taxe faţă de bugetul statului. produce o anumită schimbare în situaţia patrimonială ce va fi oglindită la un moment dat prin bilanţ. întrucât produc schimbări numai în cadrul elementelor de activ sau a celor de pasiv. respectiv o reducere a volumului patrimoniului. patrimoniul se află într-o continuă mişcare şi transformare.Ca sursă de finanţare.1. poziţii). este singurul procedeu al metodei contabilităţii cu ajutorul căruia patrimoniul este reprezentat sub dublu aspect. astfel încat. Datoriile fiscale. precum şi alte datorii create în cadrul relaţiilor de decontare cu angajaţii. deci o modificare a resurselor patrimoniale. Modificările bilanţului În cursul proceselor economice de aprovizionare.p. 17 17 . fiecare operaţiune economică. op. consum. desfacere etc. Din punct de vedere al datoriilor. 2. Întrucât fiecare element din activul bilanţului are o sursă de provenienţă. Datoriile financiare exprimă creditele primite de la bănci sau instituţii de credit pe termen lung şi mijlociu. datoriile funcţioneaza din momentul naşterii obligaţiilor faţă de terţi şi până în momentul rambursării în cadrul creditelor. obligaţiile privind contribuţia la asigurarile sociale şi fondul de şomaj. A=P+x-x – modificarea concomitentă a unor elemente din pasivul bilanţului sub aspectul majorării sau micşorării acestora.M. salariale şi sociale. care se reţin din salarii de către angajator şi în funcţie de situaţie.. urmează să fie decontate beneficiarilor. A-x=P-x – modificarea concomitentă a unor elemente atât din activ. influenţează totalul bilanţier prin creşterea sau micşorarea acestuia . există egalitate. distingem mai importante. respectiv o modificare de structură în componenţa elementelor patrimoniale. . în decursul unui proces economic. Concluzionând. putem afirma că: . produc operaţii ce se încadrează într-una din cele patru modificări bilanţiere prezentate. datorii financiare şi datorii fiscale. modificări de structură: A+x-x=P – modificarea concomitentă a unor elemente din activul bilanţului sub aspectul majorării sau micşorării acestora. astfel încât egalitatea dintre cele două parţi ale tabloului bilanţier rămâne clară şi fermă. II. iar în cazul datoriilor generate de relaţiile de decontare.cea de-a doua grupă de modificări de volum. nu influenţeaza totalul bilanţier. Principalele modificări ale bilanţului pot fi încadrate în următoarele categorii19: 1.modificările de structură ale bilanţului. modificări de volum: A+x=P+x – modificarea concomitentă a unor elemente atât din activul cât şi din pasivul bilanţului. Drăgan. cit.2. permanent între totalul sumelor din activ şi a celor din pasiv. producţie. cât şi din pasiv. respectând astfel dubla reprezentare. salariile şi alte drepturi datorate angajaţilor.în cadrul fiecărei modificări sunt antrenate două posturi ale bilanţului (elemente. activele şi pasivele. Întrucât bilanţul.

aceasta inseamnă. urmareşte şi controlează existentul şi schimbările fiecărui bun economic sau sursa de finanţare conferind astfel contabilităţii capacitate de a-şi realiza funcţiile de observare şi de scriere analitică a tuturor operaţiilor economice şi financiare bazându-se pe un sistem coerent de reguli pentru a furniza date asupra cauzelor şi consecinţelor relaţiilor economice şi juridice ale unei unităţi patrimoniale. existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale. Întrucât orice cont deschis în contabilitate. Contul. atât din punct de vedere cantitativ. a surselor de finanţare. în mod distinct a intrărilor şi ieşirilor de elemente patrimoniale. trebuie organizată urmărirea sistematica. se deschide câte un cont dinstinct în contabilitatea curentă. a capitalurilor (fondurilor). datorită volumului mare de operaţiuni. precum şi calculul elementelor financiare de sinteză a activităţii oricărui agent economic. pe bază de documente. aceasta presupune că pornind de la o situaţie iniţială reflectată prin bilanţ.- indiferent de modificările bilanţiere intervenite. generate de operaţiile economice şi financiare din cursul perioadei de gestiune la care se referă. precum şi operarea lor pe soldul iniţial pentru a se ajunge la soldul nou.2. Pentru a se asigura controlul integrităţii patrimoniale aflate în proprietatea sau administrarea unităţii. pentru a se cunoaşte existentul final. nu se poate realiza cu ajutorul bilanţului. Întrucât contabilitatea trebuie să asigure cunoaşterea situaţiei economice şi financiare a unităţii patrimoniale la un moment dat şi modul cum s-a desfăşurat activitatea acesteia pe o anumită perioadă de timp. Noţiunea şi funcţiile contului Urmărirea completă şi permanentă a modificărilor aduse bunurilor economice si surselor de finanţare ale unităţilor patrimoniale. cât şi valoric. contul se referă numai la unul dintre elementele patrimoniale cuprinse în bilanţ. urmând ca bilanţul să se întocmească la sfârşitul exerciţiului financiar pentru generalizarea datelor din conturi. a drepturilor şi obligaţiilor. cu ajutorul căruia se înregistrează pe bază de documente existente la începutul unei perioade de gestiune.2. prezentat sub forma unui înscris. 18 . sunt situaţii în care înregistrarea operaţiunilor economice şi financiare în conturi se face atât cantitativ. spre deosebire de bilanţ care arată situaţia tuturor elementelor patrimoniale la un moment dat. se menţine egalitatea activelor (a elementelor patrimoniale privite sub aspectul utilităţii) şi a pasivelor (resurse). În mod explicit. urmări şi controla existentul şi modificările în decursul unei perioade de gestiune asupra elementelor patrimoniale şi surselor de finanţare ce poartă denumirea de cont. Cu ajutorul conturilor contabilitatea înregistrează. poate fi definit ca un procedeu al metodei contabilităţii. cu ajutorul căruia se urmăresc în expresie valorică. a veniturilor şi cheltuielilor. a tuturor operaţiunilor economice şi fiannciare. În concret. ce modificări s-au produs în volumul şi structura elementelor patrimoniale de care dispune.1. sursele de provenienţa a activelor. pentru a răspunde acestor cerinţe. că obiectul contabilităţii se realizează prin înregistrarea completă şi permanentă în conturi. cât şi valoric. a elementului pentru care s-a deschis contul şi se operează sistematic toate modificările acestuia. II. întrucât nu se poate întocmi câte un bilanţ distinct după fiecare operaţie economică sau financiară ce a produs modificări în situaţia patrimoniului. Rezultă că. are un anumit conţinut economic. arătând situaţia acestuia la un moment dat şi toate modificările pe care le suferă în decursul unei perioade de gestiune. contabilitatea recurge la un alt procedeu al metodei sale de lucru conceput pentru a înregistra. determinat de elementul patrimonial ce îl evidenţiază. Contul II.

funcţia de calcul. determinat de elementul patrimonial a cărui situaţie se reflectă şi datorită căreia prezintă anumite particularităţi.funcţia contabilă. constituie sistemul contului. asigurându-se o grupare pe elemente omogene. Sub acest aspect. se asigură prin intermediul conturilor. . Totalitatea conturilor utilizate de contabilitate pentru respectarea obiectului său de studiu. se calculează pe baza datelor furnizate din conturi asupra tuturor elementelor patrimoniale şi a momentelor economice în care se află acestea. se înregistreaza creşterile şi micşorările determinate de operaţiile economice şi financiare. ce furnizează date si informaţii referitoare la aceste aspecte. conturile îndeplinesc anumite funcţii: . . 19 . exercitarea tuturor celorlalte funcţii prezentate anterior. . cea mai adecvată forma ce corespunde necesităţilor respective. se bazează pe datele şi informaţiile furnizate de conturile contabile. . ceea ce conduce la formarea în totalitatea conturilor a unui sistem unitar.2. sunt înregistrate în conturi separat pe cele două feluri de modificări. asigurându-se cu ajutorul acestei funcţii. conturile între ele se găsesc într-o strânsă legătură şi condiţionare reciprocă determinată de corelaţiile ce există între elementele patrimoniale. Funcţia statistică Indicatorii statistici de volum. ce determină conţinutul economic al contului respectiv. reflectă toate operaţiile care se referă la un anumit element al bunurilor economice. a nivelului cheltuielilor şi a veniturilor realizate.2.funcţia de control. . reflectă un anumit bun economic.funcţia de sistematizare.funcţia economică. Funcţia de grupare Fiecare cont. rezultatele financiare. dar în acelaşi timp. . are un anumit conţinut economic. Funcţia de calcul Costul procesului economic.funcţia statistică. sursa de finanţare sau rezultat financiar. este cea care se prezintă simplificat sub forma literei T. Elementele componente ale contului Elementele patrimoniale reflectate cu ajutorul contului. Funcţia economică Fiecare cont. având la bază dubla înregistrare. Funcţia contabilă În raport cu conţinutul economic al fiecărui cont.funcţia de grupare. Pentru a răspunde tuturor cerinţelor contabilităţii ca instrumente curente de lucru ale acesteia. ce constau în creşteri şi micşorări. pentru a se putea cunoaşte totalul fiecăreia dintre ele. Funcţia de control Controlul integrităţii patrimoniului.Fiecare cont. proces economic. Funcţia de sistematizare Înregistrarea distinctă a operaţiilor economice şi financiare ce aduc modificări în sensul creşterii sau a scăderii fiecărui element patrimonial este realizată de fiecare cont în parte. II. surselor de finanţare sau proceselor economice.

existentul iniţial şi creşterile să se inregistreze în partea stângă.contul respectiv preia existentul iniţial din bilanţ. se vor înscrie periodic în noul bilanţ. element) din bilanţ se deschide câte un cont înscris în sistemul conturilor. înregistrarea micşorărilor aceluiaşi element. asigură înregistrarea într-una dintre acestea a existentului iniţial şi a creşterilor elementului pentru care s-a deschis contul respectiv. prin forma sa bilaterală asemănătoare unui tabel cu două parţi. rulajul contului reprezintă mişcările (intrările şi ieşirile) care se produc în volumul şi structura elementului patrimonial pentru care s-a deschis contul. respectiv simbolul şi denumirea postului din bilanţ. Contul ca un instrument complex de lucru al contabilităţii. Convenţional. pentru a asigura înregistrarea. .În acest fel. iar micşorările în partea dreaptă. . care îl fac funcţional şi anume: titlul contului. Configuraţia unui cont contabil poate fi următoarea: 20 . într-o parte a contului se înregistrează creşterile. Pentru respectarea acestor reguli. preluând semnul totalului mai mare. pentru care a fost deschis. respectiv totalul sumelor înregistrate într-o perioadă de gestiune în debitul sau creditul unui cont. .pentru fiecare post (poziţie. între conturile ce realizează evidenţa contabilă şi bilanţul contabil întocmit la un moment dat. s-a stabilit că în cazul conturilor de bunuri economice (de regula conturi de activ). ce reprezintă existentul valoric la un moment dat. desprindem rulaj debitor şi rulaj creditor.soldurile finale stabilite cu ajutorul conturilor contabile.pentru activele bilanţului: sold final debitor= sold iniţial debitor+ rulaj debitorrulaj creditor. existentul iniţial şi creşterile se înregistrează în partea dreaptă iar micşorările în partea stângă (deci invers). calculându-se apoi soldul final pentru o reprezentare într-un nou bilanţ. calculul şi controlul valoric şi uneori cantitativ al existentei şi mişcării fiecarui element matrimonial în parte pe o anumita perioada de timp.pentru pasivele bilanţului: sold final creditor= sold iniţial creditor+ rulaj creditorrulaj debitor.deşi forma grafica este comună cu cea a bilanţului. urmăreşte sistematic mişcările determinând existentul final. În cazul conturilor de surse de finanţare (conturi de pasiv). Contul. iar în cealaltă parte. sub aspectul coţinutului şi a modului de operare. . există o legătură fundamentală deoarece: .soldul contului se stabileşte ca diferenţă între totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor creditoare. debitul (partea stângă a contului) si creditul (partea dreaptă a contului) care dau forma grafică în care se preia soldul iniţial din bilanţ şi înregistrate apoi elementele de mişcare (intrări şi respectiv ieşiri) ale bunurilor economice şi resurselor după anumite reguli ferme. care fiecare se adună între ele pe aceeaşi parte. . al elementului patrimonial pentru care s-a deschis contul respectiv. funcţiunea conturilor este total diferită de cea a bilanţului. ce constituie fundamentul stabilirea informaţiilor necesare la momentul dorit. Soldul contului poate fi: . are următoarele elemente constitutive minimale. iar în partea opusă micşorările.

cu ajutorul cărora se stabilesc în ce parte a conturilor.000-62.000 20. legăturile ce se nasc între conturi pe de o parte şi activul şi pasivul contului pe de altă parte. precum şi creşterile şi micşorările elementului patrimonial. care sunt în general conturi de calcul economic. prin preluarea posturilor din partea de activ a bilanţului.000+85.Configuraţia contului contabil Titlul contului : 013 “Mijloace fixe” DEBIT Sold iniţial RULAJ: Rulaj debitor CREDIT 100. 21 . . sub aspectul componenţei. sistematizarea corespunzatoare a datelor de calcul şi gestiune.000.3.000 Rulaj creditor Sold final (debitor): 100. prin preluarea posturilor din partea de pasiv a bilanţului. întâlnite în practica contabilă pentru a răspunde cerinţelor de informare şi control.datele din bilanţ au fost preluate în conturi la începutul perioadei ca solduri iniţiale.000 9. respectiv debitul şi creditul.000.000.000. pentru a respecta obligaţiile fiscale şi a determina rezultatul financiar real al unităţii patrimoniale.000.000 40. reflectă existenţa şi mişcarea patrimoniului sub aspectul provenienţei.000 62.000.000. fără de care nu se poate realiza. respectiv dubla reprezentare a patrimoniului. cele două parţi ale contului. Pentru înregistrarea corectă a operaţiilor economico-financiare cu ajutorul contului. având ca punct de plecare bilanţul.000. deschiderea pentru fiecare post din bilanţ a căte unui cont.000=123. se creează o legătură indestructibilă.conturi de pasiv Conturile de activ. se impune cunoaşterea regulilor de funcţionare ale acestora. respectiv debit sau credit se înregistrează soldul iniţial (existentul). registre.000.000 15. II.000 10. care concură la stabilirea regulilor de funcţionare a conturilor. reflectă existenţa şi mişcarea mijloacelor patrimoniale. Între conturile folosite pentru evidenţierea operaţiunilor economice ale fiecărui element patrimonial şi bilanţul ca schemă de reprezentare statică a patrimoniului. stă un alt procedeu al metodei contabilităţii. Se întâlnesc şi conturi bifuncţionale.000.000 16.000 10.000 În practică. La baza reflectării tuturor operaţiilor economice şi financiare în conturi. determină împărţirea contului în două categorii fundamentale: .000. jurnale.000.2.000 12.000.bilanţul iniţial s-a întocmit pe baza soldurilor conturilor perioadei precedente. astfel: . Conturile de pasiv. structurii lor material-valorice (utilităţile). pentru care s-a deschis respectivul cont. a surselor sale de constituire (resursele). Clasificarea conturilor şi regulile de funcţionare ale acestora Urmărirea prin intermediul contului a poziţiilor bilanţiere.000 85. în funcţie de tehnica de prelucrare a datelor utilizată şi necesitatea de acces rapid la informaţii.000 15. elementele constitutive ale contului pot fi înscrise în fise.000. cu obligaţia de a se delimita foarte clar.000.000.conturi de activ şi .

se creditează cu toate creşterile.. în sensul că sumele din partea stangă (activ) se trec solduri iniţiale în partea stângă (debit) a conturilor de activ. micşorările de elemente de aceaşi natură economică (activ). intrările de bunuri economice se vor trece în aceeaşi parte a conturilor unde se află soldul iniţial.Legătura dintre bilanţ şi cont se realizează. pentru a se adaugă existentului.M. . care poate fi de activ sau de pasiv. . aşa cum s-a mai explicat şi anterior. respectând regula “ stânga-stânga”. se deschide câte un cont. scăderile se vor trece în cealaltă parte a contului. . 39-47 22 . şi de la conturi la bilanţ la sfârşitul exerciţiului financiar. în funcţie de partea de bilanţ de unde provine. . Conturi de ACTIV (Exemplu: “Materiale”) D C Sold iniţial Creşterea existentelor de activ (+) Micşorarea existentelor de activ (-) Conturi de PASIV (Exemplu: “Venituri proprii”) D C Sold iniţial Micşorarea existentelor de pasiv (-) Creşterea existentelor de pasiv (+) 20 C. iar ieşirile. mişcarile aceloraşi elemente cu caracter de pasiv. .creşterile. “dreapta-dreapta”. ieşirile. la începutul exerciţiului financiar când se deschid conturile pe baza posturilor din bilanţ. intrările elementelor de pasiv. ieşirile. şi în acelaşi sistem sumele din partea dreaptă (pasiv) a bilanţului se înscriu ca solduri iniţiale în partea dreaptă (credit) a conturilor de pasiv. majorările.au sold final debitor sau balansat (0). raţionamentele ce stau la baza conturării regulilor fundamentale de funcţionare a conturilor sunt20: . Sintetizând.pentru fiecare post din bilanţ. majorările.se creditează cu toate scăderile. în dublu sens şi anume de la bilanţ la conturi. . p.existentul din bilanţ se preia ca sold iniţial.au un sold creditor sau balansat (0). când datele din contabilitate se utilizează pentru înscrierea posturilor în bilanţ. majorările. Drăgan. .se debitează cu toate creşterile. Pornind de la aceste raţionamente. op. Conturile de pasiv se caracterizează prin următoarele reguli de funcţionare: .încep să funcţioneze prin a se credita (cu soldul iniţial). intrările elementelor de activ. conturile de activ au următoarele reguli de funcţionare: . .se debitează cu toate scăderile. cit.încep să funcţioneze prin a se debita (cu soldul iniţial).

funcţionează dupa aceleaşi reguli ca şi conturile sintetice. Conturile sintetice. fie sold creditor. trebuie să fie egal cu totalul debitului contului sintetic de origine. procesele economice şi sursele de finanţare ale acestora. urmare grupării acestora după caracteristicile lor. întrucât creează posibilitatea efectuării controlului gestionar asupra integrităţii patrimoniale. trebuie să existe în permanenţă o concordanţă deplină. Conturile analitice. contabilitatea sintetica şi contabilitatea analitica. . . funcţionând în anumite cazuri după regula de funcţionare a conturilor de activ. proceselor economice şi surselor de finanţare.1. Încadrarea în categoria conturilor de activ sau a conturilor de pasiv se face după natura soldului pe care îl prezintă la sfârşitul perioadei. Ansamblul conturilor analitice precum şi corelaţiile care există între conturile sintetice şi analitice asigură gradul de detaliere a informaţiilor economice. 23 . Dubla înregistrare II. Conturile sintetice sunt conturile cu ajutorul cărora bunurile economice. sistematizarea informaţiilor contabile se concretizează în detalierea cunoaşterii distincte a tuturor elementelor obiectului contabilităţii. iar în altele după cea de funcţionare a conturilor de pasiv.totalul sumelor înregistrate în creditul conturilor analitice. se înregistrează aceleaşi elemente patrimoniale. iar conturile analitice sunt utilizate pentru a reflecta. precum şi controlului integrităţii patrimoniului.3. Între datele din conturile sintetice şi cele din conturile analitice. este necesară a fi reflectată şi în cea sintetică. Utilizarea conturilor analitice are o importanţă majoră. întrucât se urmăreşte existentul şi mişcarea fiecarui element patrimonial în parte pe părţi componente. Totodată. rezultate financiare). permit detalierea şi dezvoltarea conturilor sintetice. fie prin a se credita. sunt reflectate în contabilitate. în funcţie de complexitatea şi diversitatea activităţii unităţii patrimoniale. se folosesc pentru a determina.3. în totalitatea lor şi pe parţi componente.suma soldurilor iniţiale şi finale ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu soldul contului sintetic pe care il reprezintă. Ele pot prezenta la un moment dat fie sold debitor. în sensul că: . înregistrate în conturile sintetice. II. Conturile analitice. părţile componente ale acestor elemente pătrimoniale. deoarece. trebuiesc exprimate în etalon monetar. cu ajutorul conturilor analitice. acestea încep să funcţioneze fie prin a se debita. Pentru a se putea reflecta toate elmentele patrimoniale din cadrul unei entităţi patrimoniale. de gradul de generalizare a elementelor patrimoniale înregistrate şi urmărite cu ajutorul conturilor sintetice şi răspund cerinţelor conducerii operative şi analizei economico-financiare. Prezentarea sistemului metodologic al procedeului metodei contabilităţii. Orice operaţie economică sau financiară înregistrată în contabilitatea analitică. deci acestea au acelaşi continut.totalul sumelor înregistrate în debitul conturilor analitice. funcţionând în paralel. se folosesc două feluri de conturi: conturi sintetice şi conturi analtice. în ambele categorii de conturi. din nevoia de detaliere şi cunoaştere a conţinutului economic al bunurilor economice.Referitor la conturile bifuncţionale. trebuie să fie egal cu totalul creditului contului sintetic respectiv. se închid după reguli specifice indicatorilor pe care îi calculează sau controlează (diferenţe de preţ. că toate operaţiile economice şi financiare înregistrate.

Înregistrarea corectă a operaţiilor economico-financiară în conturi şi reflectarea acestora cu ajutorul bilanţului, necesită cunoaşterea nu numai a regulilor de funcţionare a conturilor, ci şi a elementelor specifice ale metodelor contabilităţii, respectiv dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor. Dubla înregistrare, constă în înregistrarea concomitentă a operaţiilor economicofinanciare în două conturi şi anume în debitul unui cont şi în creditul altui cont cu aceeaşi sumă. Legătura ce se stabileşte între debitul unui cont şi creditul altui cont cu ocazia înregistrării operaţiilor economico-financiare pe baza dublei înregistrări, reprezintă corespondenţa conturilor, iar conturile între care se stabileşte o astfel de legătură se numesc conturi corespondente. În ţara noastră, corespondenţa conturilor este stabilită în mod unitar prin instrucţiuni de aplicare a planurilor de conturi. Aceasta are o importanţa deosebită, întrucât din corespondenţa lor rezultă conţinutul economic al fiecărei operaţii în parte, chiar fără a mai apela la documentele justificative, asigurându-se astfel întocmirea unor bilanţuri reale. Principalele trăsături caracteristice ale dublei înregistrări sunt următoarele: - orice operaţie economică consemnată în documentele justificative va afecta două conturi, respectiv debitul unui cont şi creditul altui cont; - de asemenea, orice operaţie economică produce inevitabil o dublă modicare în situaţia patrimonială reprezentată cu ajutorul bilanţului; - bilanţul, ca procedeu al metodei contabilităţii, aşa cum s-a prezentat şi anterior, reflectă patrimoniul indiferent de mărimea şi structura lui, sub dublu aspect şi anume al conţinutului şi structurii sale pe de o parte şi al surselor de provenienţă pe de altă parte; - reflectarea tuturor operaţiilor economice şi financiare în conturi, dă posibilitatea verificării exactităţii înregistrărilor efectuate cu ajutorul balanţelor de verificare şi pe această bază, asigură existenta permanentă a egalităţii bilanţiere. Demonstrarea dublei înregistrări şi a corespondenţei conturilor, se realizează prin exemplificarea unor operaţii economice ce au ca efect toate cele patru tipuri de modificări bilanţiere, pornind de la situaţia iniţiala din bilanţ şi continuând cu regulile de funcţionare a conturilor respective (aspecte prezentate schematic în capitolul anterior). II.3.2. Formula contabila (articolul contabil mijloc de realizare practică a dublei înregistrări); Formula contabilă reprezintă modalitatea de prezentare grafică a fiecărei operaţii economice sau financiare în conturile corespondente pe baza dublei înregistrări. O formulă contabilă este compusă din următoarele părţi: - denumirea contului corespondent debitor; - denumirea contului corespondent creditor şi - suma corespunzătoare a operaţiei care face obiectul înregistrării. Legătura dintre conturile corespondente, ca cele doua părţi ale formulei contabile, se face prin punerea semnului egalităţii, care arată corelaţia reciprocă dintre conturi, creată de înregistrarea în ambele conturi, a aceleiaşi operaţii economice sau financiare, respectiv a aceleiaşi sume, stabilindu-se o egalitate valorică între conturile corespondente. Într-o formulă contabilă, contul care se debitează se aşează în partea stângă a semnului egal, ca urmare a faptului ca debitul apare în partea stângă a unui cont, iar contul care se creditează se aşează în partea dreaptă a semnului egal, întrucât creditul reprezintă partea dreaptă a contului.

24

Dacă la elementele unei formule contabile, se adaugă explicaţia detaliată a operaţiei în cauză, adică a datei efectuării ei şi a documentului justificativ care o atestă, se creează articolul contabil, ca mijloc de reflectare cronologică a operaţiunilor economice şi financiare în conturi, pe baza dublei înregistrări. Spre exemplu: la formula contabilă:

“Materiale” = “Furnizori” 5.000.000 lei; “Articolul contabil” este: 20 iunie 2003 “Materiale” = “Furnizori” 5.000.000 lei; Intrat materiale conform facturii nr…din data de …de la furnizorul…
În cadrul fluxului informaţional, datele privind operaţiile economice şi financiare, parcurg o serie de etape şi anume: - consemnarea operaţiilor economice şi financiare în documente de evidenţa; - analiza contabilă a operaţiilor respective; - înregistrarea operaţiilor economice şi financiare analizate în conturi în ordine cronologică şi pe această bază, apoi în forma sistematică; - întocmirea balanţei de verificare şi a bilanţului contabil. Astfel, în raport de numărul conturilor corespondente din care este formată, formula contabilă poate fi de două feluri: simplă şi compusă. Formula contabilă simplă, este aceea prin care corespondenţa, se stabileşte între un singur cont debitor şi un singur cont creditor, ea fiind caracteristică situaţiilor în care se afectează concomitent numai două elemente patrimoniale, fie ambele din activul bilanţului, fie ambele din pasiv, sau unul din activ şi celalalt din pasiv. Formula contabilă compusă, este cea în care corespondenţa, se stabileşte fie între un singur cont debitor şi doua sau mai mult conturi creditoare, între un singur cont creditor şi doua sau mai multe conturi debitoare, sau între două sau mai multe conturi creditoare şi doua sau mai multe conturi debitoare. Este specifică operaţiilor economice şi financiare ce afectează concomitent mai mult de două elemente patrimoniale din bilanţ, fie numai de activ, fie numai de pasiv, fie de activ, cât şi de pasiv, ceea ce impune utilizarea a mai mult de două conturi corespondente. Un exemplu de formulă contabilă compusă poate fi exemplificată prin înregistrarea articolului contabil referitor la evidenţierea reţinerilor din salarii. Această formulă contabilă se poate scrie astfel:

230 = % 8.000.000 “Decontări cu salariaţii” 220.01 2.000.000 “Avansuri spre decontare” 231.03 1.000.000 “Reţineri din salarii pt. terţi” 232.01 3.500.000 “Decontări privind impozitul pe salarii” 233.02 1.000.000 ”Decontări privind contribuţia personală pentru pensia suplimentară”

25

235.02 “Contribuţia personalului la fondul de şomaj”

500.000

În contabilitate, pentru corectarea unor erori săvârşite cu ocazia înregistrării în conturi a sumelor din operaţiile economice şi financiare implicate în activitatea unităţii patrimoniale, se folosesc formulele contabile de stornare. Acestea sunt impuse de faptul că în conturi nu se admit corectări de sume înregistrate greşit prin ştergerea sau tăierea lor şi înscrierea apoi a sumei corecte. Spre exemplu, dacă s-a ridicat din contul curent deschis la unitatea de trezorerie a statului un numerar în sumă de 50.000.000 si formula contabila de inregistrare s-a stabilit gresit la ambele conturi corespondente, respectiv:

a) 700 “Finanţarea de la buget privind anul curent”

=

13 “Casa”

50.000.000

Întrucât din analiza contabilă efectuată se observă că formula contabilă este greşită, se procedează la stornarea ei, în negru sau roşu. În negru, stornarea se face astfel:

700 = “Finanţarea de la buget privind anul curent”

13 “Casa”

50.000.000

După anularea înregistrării greşite se procedeaza la întocmirea formulei contabile astfel:

13 “Casa”

=

700 50.000.000 “Finanarea de la buget privind anul curent”

În cazul stornării în roşu se procedează la anularea formulei contabilă efectuată anterior prin repetarea ei, dar cu suma înscrisă în roşu, sau în negru încadrată în chenar şi apoi se întocmeşte formula contabilă corectă în negru. Pornind de la acest exemplu şi continuând cu multe altele, putem concluziona, că orice operaţie economică sau financiară se reflectă în contabilitate, concomitent în cel puţin două conturi corespondente şi anume debitul unui cont şi creditul altui cont, cu aceeaşi sumă pe baza dublei înregistrări. II.3.3. Analiza contabilă- cerinţă de bază a verificării permanente a înregistrării operaţiilor economice. Înregistrarea corectă, raţională, ştiinţifică şi nu în mod mecanic şi intuitiv a operaţiilor economice şi financiare în conturi se face pe baza analizei contabile ce constituie o metodă ştiinţifică de examinare şi studiu sistematic al fiecărui element ce caracterizează un fenomen, un procedeu economico-financiar. În acest sens, contabilitatea ca disciplină ştiinţifică de sine stătătoare, foloseşte analiza pentru a stabili mai întâi, care sunt conturile corespondente în raport cu conţinutul economic al operaţiei respective, precum şi partea în care trebuie să se înregistreze operaţia respectivă.

26

Înainte de a fi înregistrate în contabilitate, operaţiile economice sau financiare consemnate în documente justificative se supun cercetării prin descompunerea ei în elemente componente, pentru a se putea efectua analiza contabilă, ce este necesar să parcurgă următoarele etape21: - stabilirea naturii şi conţinutului operaţiei economice sau fianciare supuse analizei (aprovizionarea cu materiale, achiziţionare de mijloace fixe, încasări, plăţi etc.); - determinarea modificărilor pe care le produce operaţia economică sau financiară în bilanţ, respectiv a elementelor de activ şi pasiv care se modifică şi a conţinutului economic al acestora (creşteri sau micşorări de activ sau pasiv , creşterea disponibilităţilor băneşti în conturile bancare, modificarea numerarului din casierie, modificarea stocurilor de bunuri materiale etc; - stabilirea pe baza elementelor din bilanţul modificat, a conturilor corespondente în care urmează să se înregistreze operaţia economică sau financiară analizată; - aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor pentru stabilirea părţii conturilor corespondente (debit sau credit) în care urmează să se înregistreze operaţia analizată, să se întocmească formula contabilă. O analiză contabilă completă bazată pe elemente specifice ale operaţiilor economice şi financiare, se particularizează de la caz la caz şi necesită cunoaşterea conţinutului economic şi a funcţiei economice şi contabile a fiecărui cont în parte. Crearea şi folosirea conturilor pentru evidenţa şi calculul circuitului economic al patrimoniului, se pot realiza urmare utilizării tehnicilor de înregistrare specifice contabilităţii şi pornind de la documentele ce evidenţiază în scris şi organizează material în procesul de culegere, prelucrare, stocare şi transmitere a datelor. Varietatea mare de conturi utilizate de contabilitate şi legaturile ce se stabilesc între acestea pe baza dublei înregistrări şi a corespondenţei conturilor, determină utilizarea lor întrun sistem unitar cunoscut sub denumirea de sistemul conturilor. Pentru a se crea posibilitatea studierii sistematice a conturilor şi a generalizării caracteristicilor comune ale lor, s-a impus clasificarea acestora, respectiv împărţirea, distribuirea şi repartizara sistematica pe clase într-o anumită ordine. S-a realizat un număr redus de clase, grupe şi subgrupe pentru a se uşura studierea şi însuşirea conţinutului economic şi a funcţiei contabile a fiecărui cont. Din punct de vedere metodologic, clasificarea conturilor cuprinde un plan de conturi general şi planuri de conturi pe ramuri de activitate, având la bază o justă analiză a activităţilor economico-financiare a unităţilor patrimoniale în baza informaţiilor furnizate de conturile contabile. Cu ajutorul sistemului de conturi se reflectă obiectul de studiu al contabilităţii în toată complexitatea sa ca un tot unitar şi respectiv expresia valorică a bunurilor economice, proceselor economice şi surselor de finanţare a acestora. Clasificarea conturilor se poate face după mai multe criterii şi anume: conţinutul lor economic, funcţia contabilă şi sfera de cuprindere. Pornind de la aceste criterii, conturile se împart pe clase, grupe şi subgrupe, menţinand în cadrul fiecărei subdiviziuni acelaşi criteriu care permite o delimitare strictă a conturilor respective pe sub diviziunile clasificării. Modelul normativ privind clasificarea şi codificarea conturilor îşi găseşte expresia în planul de conturi ce reprezinta o matrice a întregului sistem de conturi prin care se asigură uniformitatea, unitatea de conţinut, funcţie, denumire şi simbolizare a conturilor.

21

Oprea Călin, Ilie Văduva, Mihai Ristea, Horia Neamţu, op. cit., p. 82 şi urm

27

101 Capital Cont gradul II-1011 Capital subscris nevărsat În planul de conturi general se cuprind 9 clase de conturi: 28 . contul de rezultate sau contul de execuţie pentru instituţiile publice şi anexele la bilanţ. conturile fiind împărţite în 10 clase de conturi simbolizate de la 0 la 9. ierarhizate în bilanţul contabil. conturile sunt clasificate şi asezate în raport de structurile de activ şi pasiv.În cadrul planului de conturi pe baza criteriului bilanţier. divizate la rândul lor în maxim 10 grupe denumite şi conturi principale. ¤¤¤¤¤¤¤Pentru simbolizarea vonturiloe în cadrul planului de conturi se foloseşte de regulă sistemul zecimal de codificare. Formatul general al planului de conturi X X X X Clasa Grupa Cont gradul I Cont gradul II EXEMPLU 1 0 1 1 Clasa 1-Conturi de capitaluri Grupa 10-Capitaluri şi rezerve Cont gradul I.

Clasa 4 – Conturi de terţi.În Clasa 3 – Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie de asemenea sunt cuprinse conturi cu funcţie contabilă de activ. .Capitolul III. Exemplu Conturile de amortizări şi provizioane sunt asimilate conturilor de pasiv. prelucrare. . Clasa 3 – Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie. conturi de cheltuieli. Structura planului de conturi specific pentru unităţile patrimoniale din administraţia publică va fi detaliată în partea a doua.Clasele 8 si 9 cuprind conturi cu elemente rectificative ce corelează celelalte structuri bilanţiere. iar funcţia contabilă a conturilor este de pasiv.în Clasa 4 – Conturi de terţi sunt cuprinse conturi de datorii ce au funcţia contabilă de pasiv. . exemplu 601 Cheltuieli cu materii prime. precum şi celelalte elemente ce caracterizează accesibilitatea la utilizarea fiecărui cont se bazează pe logica contabilităţii. .1. exemplu 701 venituri din vânzarea produselor finite. .Conturi de capitaluri sunt în general conturi cu funcţie contabilă de pasiv. Analizând planul de conturi. exemplu 411 Clienţi. . exemplu 531 Casa.Clasa 1 – Conturi de capitaluri.În Clasa 6 – Conturi de cheltuieli sunt conturi cu funcţie de activ. #######sticare şi transmitere a datelor şi de aceea este necesar ca acestea să fie consemnate în cadrul documentelor contabile.În Clasa 7 – Conturi de venituri sunt conturi cu funcţie de pasiv.mijloc de consemnare a operaţiunilor economicofinanciare Informaţiile specifice condiţiilor în care se produc operaţiile economice şi financiare caracterizeaza procesele de culegere. conturi de venituri. Astfel. putem prezenta câteva elemente privind conţinutul economico-financiar şi funcţia contabilă a conturilor: . exemplu 401 Furnizori şi conturi de creanţe ce au funcţia contabilă de activ.În Clasa 2 .Clasa 8 – Conturi speciale. de surse. din punct de vedere al conţinutului financiar. Clasa 5 – Conturi de trezorerie. întrucât cheltuielile prin definiţia lor micşorează capitalurile proprii. La baza clasificării conturilor pot sta mai multe criterii.În Clasa 5 – Conturi de trezorerie în general sunt cuprinse conturi ce au funcţia contabilă de activ. .Conturi de imobilizări sunt în general cuprinse conturi cu funcţia contabilă de activ. . conturile se pot grupa în conturi de bunuri economice. 101 Capital social. . 29 .Clasa 6 – Conturi de cheltuieli. exemplu 201 Cheltuieli de constituire. întrucât veniturile sunt opuse cheltuielilor în sensul că acestea majorează capitalurile.Documentele şi registrele de contabilitate III. exemplu 300 Materii prime. .Clasa 7 – Conturi de venituri. Documentele contabile . Toate aspectele ce caracterizează funcţia contabilă a conturilor cuprinse în planul general de conturi. Clasa 2 – Conturi de imobilizări.În Clasa 1. - III.Clasa 9 – Conturi de gestiune. .

.verificarea şi analiza înregistrării documentelor justificative şi în cazul constatării erorilor. . În funcţie de modul de întocmire şi de rolul informaţiilor în cadrul sistemului decizional.conţinutul operaţiei economice şi financiare şi temeiul legal al efectuării ei. realităţii.înregistrarea în registrele contabile sistematic şi cronologic prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de întocmire sau intrarea acestora în unitate. manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. Documentele justificative asigură datele de intrare în sistemul informaţional contabil şi potrivit prevederilor legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate. corectura trebuie să fie confirmată de semnătura ambelor parţi.documente contabile de sinteza şi raportare. completarea făcându-se pe bază de formulare tipizate sau netipizate dupa caz. . . corectarea prin tăierea cu o linie a textului sau cifrei greşite în toate exmplarele şi scrierea textului sau cifrei corecte deasupra. dobândind astfel calitatea de document justificativ”. Principalele elemente ale unui document justificativ sunt: .analiza şi contarea documentelor justificative.denumirea. fie din documentele centralizatoare în care sunt înscrise mai multe documente justificative al caror conţinut se referă la operaţii de aceeaşi natura şi din aceeaşi perioadă.datele cantitative şi valorice aferente operaţiei economice şi financiare efectuate. serviciului sau sectorului de activitate care a întocmit documentul.registre contabile. . .semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiilor a celor care avizează şi a celor cre aprobă operaţiile.Documentele contabile din punct de vedere a formularelor utilizate pot fi tipizate sau netipizate şi din acest punct de vedere informaţiile sunt grupate şi completate de utilizator în funcţie de formatul formularului. Legislaţia română prevede obligaţia de a se confirma corectura cu semnătura persoanei sau persoanelor care au întocmit documentul justificativ. . documentele contabile pot fi: .denumirea şi sediul unităţii patrimoniale. 30 . necesităţii şi economicităţii operaţiilor consemnate în documente. Întocmirea documentelor justificative se efectuează la locul unde se produce operaţia economico-financiară.verificarea legalităţii. nu se admit corecturi. indicându-se simbolurile conturilor în care urmează să se reflecte operaţia consemnată în acestea. . numărul şi data documentului. Principalele operaţiuni privind prelucrarea informaţiilor din documentele justificative sunt următoarele: . . menţionându-se şi data efectuării operaţiei. iar pentru operaţiile de predareprimire de valori materiale.înregistrarea în contabilitate fie document cu document.sortarea documentelor de operaţii şi exprimarea în etalon monetar a mărimii operaţiilor economico-fianciare. procedându-se la anularea documentului greşit fără a se detaşa din carnetul respectiv. . oportunităţii.cumularea mai multor documente justificative pentru a se obţine documente centralizatoare. . folosindu-se în acest scop dimensiunile standardizate şi respectiv simbolurile acestora. .documente justificative. În cazul disponibilităţilor baneşti.

. Modelele acestor formulare fără legi speciale. comune pe economie.contabilitatea generală. iar beneficiarii.bilanţul contabil şi alte subactivităţi. anulări sau corecturi trebuiesc înscrise documentele pe baza cărora se fac modificari în baza de date şi aceste liste trebuiesc semnate de persoanele împuternicite în acest sens.bunurile de natura stocurilor. . sunt obligate să respecte normele contabile privind stocarea. menţionându-se data rectificării şi semnătura celui care a făcut modificarea. persoanele juridice şi fizice care utlizează sisteme de prelucrare automată a datelor. dând posibilitatea ca registrele contabile să fie păstrate pe suport magnetic. modelelor registrelor şi bilanţelor contabile. Astfel.mijloacele fixe. 31 . Se are în vedere astfel ca ordinul revizuit să solicite date minimale pe care trebuie să le cuprindă documentele fără a se mai impune un anumit model aşa cum este în prezent. formularele comune privind activitatea financiara şi contabilă şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. 425/1998 completat prin Ordinul nr.În situaţia utilizării sistemului de prelucrare automată a datelor. . În structura nomenclatorului documentelor contabile comune tipizate sunt cuprinse genurile de formulare tipizate pentru: . Din diversitatea acestora. Potrivit aceleiaşi legi. 82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare. precum şi normele metodologice de întocmire şi utilizare a acestora au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. iar listarea să se facă doar în cazuri de necesitate sau de control fiscal. 2329/2001.mijloacele baneşti şi decontări. corecturile se admit înainte de prelucrarea acestora. Se intenţionează modificarea de asemenea a legii contabilităţii referitor la documentele justificative.registrele de contabilitate. . Agenţii economici care elaborează şi oferă programe informatice poartă răspunderea prelucrării cu exactitate a datelor din documente. În vederea simplificării acestor formulare şi pentru a se permite păstrarea registrelor contabile pe suport magnetic Ministerul Finanţelor intenţioneaza că începând cu anul 2004 să revizuiască actele normative precizate mai sus prin simplificarea formularisticii. păstrarea şi controlul datelor înregistrate în contabilitate. Potrivit articolului 23 din Legea contabilităţii nr. În listele de erori. privind activitatea fianciară şi contabilă pot fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile persoanelor care le utilizează cu condiţia să respecte conţinutul de informaţii cuprins în modelele şi în normele de întocmire şi utilizare a acestora potrivit prevederilor actelor normative precizate anterior. în ţara noastră Ministerul Finanţelor este abilitată să emită planul de conturi general. nomenclatorul privind modelele registrelor şi formularelor tipizate pentru activitatea financiar-contabila. persoanele juridice fără scop lucrativ pot utiliza doar acele formulare pe care le consideră necesare în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.salariile şi alte drepturi de personal. respectiv unităţile patrimoniale răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit spre prelucrare. . .

iar volumele se numerotează în ordinea completării lor. Aceste registre trebuiesc numerotate. Datele înscrise în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în registrele contabile care se prezintă sub forma unor fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin. Registrul jurnal. modul de înregistrare a operaţiunilor economicofinanciare din documentele justificative. jnuruite. registrul inventar şi cartea mare. Principalele registre utilizate în contabilitate sunt registrul jurnal. înregistrate la organele financiare pentru a fi conduse în contabilitate cu regularitate. Cu ajutorul acestui registru se realizează trecerea de la document la cont înlocuindu-se notele contabile şi prin totalul acestora controlându-se totalul rulajelor din balanţa de verificare. Potrivit prevederilor din normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea documentelor contabile.2. numerotarea filelor registrelor contabile se face în ordine crescătoare. întrucât ele sunt admise ca probă în cazul litigiilor între unităţi patrimoniale. Forma registrului jurnal se prezintă astfel: 32 . Operaţiile economice şi financiare atestate prin documente justificative sunt înscrise în acest registru în ordinea lor cronologica şi în limitele unei perioade de gestiune (luna calendaristică). parafate. înregistrarea la organele fiscale făcându-se pe masura completării registrelor înregistrate şi parafate anterior. rolul acestuia. Persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente pot să înregistreze operaţiile patrimoniale numai prin folosirea registrului jurnal de încasări şi plaţi. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registre sau foi volante şi listări informatice legate sub formă de registru după caz. Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu în care sunt înregistrate operaţiile economico-financiare în ordinea efectuării lor în timp şi în care prin dubla înregistrare se înscrie formula contabilă. întrucât dau posibilitatea stabilirii obligaţiilor de plată faţă de bugetul statului şi terţe persoane.III.

Registrul jurnal parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial se va completa lunar prin preluarea totalului sumelor debitoare şi creditoare din registrul jurnal obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul. .000.registrul Cartea mare conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate..conturile creditoare şi debitoare. de aceeaşi natură şi desfăşurate în cursul unei zile pot fi înscrise mai întâi într-un document centralizator. Simbolul conturilor Debitoare Creditoare 230 % 220 232 SUME Debitoare Creditoare 3. paginile fiind numerotate pe masura editării lor. iar registrul jurnal se va edita lunar. .rulajul debitor şi creditor. fiecare operaţiune economică şi financiară se va înregistra prin aticole contabile în mod cronologic după data de întocmire sau intrare a documentelor în unitate. 33 . . În situaţia utilizării acestor jurnale auxiliare.000. numărul şi data documentului justificativ. Întrucât cu ajutorul registrului jurnal se concentrează munca de contabilitate într-un jurnal unic denumit jurnal general în cazul unităţilor patrimoniale cu un volum mare de operaţii. .REGISTRUL JURNAL Nr. . acesta trebuie susţinut de jurnale auziliare diferenţiate pe genuri de operaţii (operaţii de casă şi bancă. decontări cu furnizorii. ¤¤¤¤¤Registrul cartea mare este documentul contabil obligatoriu de sinteză şi sistematizare prin care se asigură înregistrarea lunară si sistematică regrupând conturile a mişcării şi existenţei tuturor elementelor patrimoniale la un moment dat. se impune înregistrarea periodică. curent Data Documentul Explicaţii ……………………….sumele corespunzătoare operaţiilor efectuate. Registrul “Cartea mare” – funcţiune.felul. de regula lunar. operaţie cu operaţie.000 Toate modificările patrimoniului unităţii sunt înregistrate zilnic în acest document contabil în mod cronologic. mod de intocmire. fără spaţii libere. Operaţiile realizate în acelaşi loc de activitate. În situaţia în care unitatea patrimonială optează pentru conducerea contabilităţii cu ajutorul tehnicii de calcul. a sumelor centralizate pe conturi din aceste jurnale în registrul jurnal.3. .000.000 1. situaţia avansurilor de trezorerie etc). III. În structura lui se cuprind: . ……………………….explicaţii privind operaţiile respective.000 2.soldul contului pentru fiecare lună a anului curent.simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente. Orice înregistrare în registrul jurnal trebuie să cuprindă următoarele elemente: .. Datele înscrise în registrul jurnal trebuie să corespundă cu cele înscrise în balanţa de verificare a unităţii patrimoniale.

fişele de cont pentru operaţiuni diverse.fişe de cont şah sau pe conturi corespondente şi .Cartea mare serveşte la înregistrarea şi gruparea operaţiilor economice şi financiare în raport de natura lor şi în cadrul fiecărei grupă în ordinea succesiunii lor în timp şi în sensul modificării contului (debitor per creditor). . Acesta poate îmbraca mai multe forme: . care se pot prezenta schematic astfel: Fişele de cont pentru operaţii diverse: FIŞA DE CONT Contul Document Simbol Ru Data Explicaţii cont Felul Nr. D/C Sold Creditor 7 8 9 Debit Pag Credit Conturi corespondente 34 .cartea mare centralizatoare. din Data registrul operaţiei Suma jurnal 19… Simbol cont Simbol cont laj Pag. corespondent Debitor 1 2 3 4 5 6 Fişe de cont şah sau pe conturi corespondente CARTEA MARE(SAH) Contul Nr.

. În situaţia în care unităţile patrimoniale preiau din registrul jurnal operaţiunile rând pe rând şi cumulează rulajele debitoare şi creditoare pentru fiecare cont sintetic în parte în 35 . Soldul lunar se calculează direct pe registrul cartea mare iar rulajele sunt centralizate lunar şi pe întregul an. În fapt. registrul cartea mare este fişa centralizatoare a fiecărui cont în care se preiau din registrul jurnal operaţiile înscrise pe debit şi respectiv pe credit calculându-se soldul zilnic.rulajul debitor se preia din aceleaşi jurnale.I SOLD D C Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL GENERAL (I-IV) Acestea sunt utilizate în cadrul tuturor tehnicilor de înregistrare şi prelucrare a datelor.pentru fiecare cont rulajul creditor se obţine prin preluarea sumelor centralizate din “jurnalul creditului”. astfel încât natura tehnicii de prelucrare a datelor schimbă forma acestora.soldul curent se calculează prin preluarea soldului iniţial din “registru” şi a sumelor operate pe debit şi respectiv credit în jurnalele contului. aceasta însemnând că: . Se întocmeşte de către unităţile care aplică forma de înregistare pe jurnale. dar desfăşurat pe fiecare “cont corespondent” creditor. Conturi corespondente Lunile creditoare Total rulaj Total rulaj debitor creditor Cont… Cont… Cont… jurnal jurnal jurnal La 1 ian. .Forma carte-mare centralizatoare: Unitatea… CARTEA MARE CONTUL…………………. ceea ce diferenţiaza un registru de altul. Ianuarie Februarie Martie TOTAL TRIM. dar conţinutul rămâne acelaşi.

. toate operaţiile de încasări şi plăţi efectuate pe baza documentelor justificative de către persoanele fizice care au calitatea de comerciant. 82/1991. pe baza datelor din procesele-verbale de inventariere şi din bilantul contabil anual. În acest registru. Acest registru nu ţine loc de listă de inventariere sau notă de constatare. Registrul “Jurnal de încasări şi plăţi” serveşte ca document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor şi de stabilire a situaţiei financiare a agentului economic care conduce contabilitatea în partidă simplă. divizării sau lichidării acesteia.4. valorile constatate urmate de stabilirea rezultatelor inventarierii valorice a patrimoniului. Forma de prezentare a registrului inventar este următoarea: Nr. cu ocazia fuziunii.data când se face înregistrarea ce trebuie să coincidă cu ziua în care s-a efectuat operaţia. III. Conţinutul acestui registru stă la baza întocmirii balanţei de verificare a conturilor sintetice. Principalele informaţii ce trebuiesc înscrise sunt următoarele: .felul şi numărul documentului care atestă operaţiunea. În situaţia în care inventarierea se face pe parcursul anului. pe bază de inventar faptic. Registrul “Jurnal de încasări şi plăţi”. La sfârşitul exerciţiului financiar în acest registru sunt prezentate comparativ rezultatele inventarierii faptice a elementelor patrimoniale faţă de situaţia scriptică din conturi. elementelor contabila inventariate 1 2 3 Valoarea de inventar Diferenţe de evaluare (de înregistrat) Valoarea Cauze diferenţe 6 4 5 III. Acesta se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi pasiv cuprins în bilanţul contabil anual şi se întocmeşte la înfiinţarea unităţii patrimoniale. ci sintetizeaza obiectivele inventariate. la finele anului. precum şi în alte situaţii. În acesta se înregistrează cronologic. registrul de inventar se completează cu soldurile existente la data inventarierii la care se adaugă intrările şi se scad ieşirile de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului. elementele patrimoniale sunt detaliate după natura lor pentru a se putea justifica conţinutul fiecarui post din bilanţul contabil. Registrul Inventar se întocmeşte de către persoanele juridice prevazute de legea contabilităţii într-un singur exemplar (după ce a fost numerotat şi parafat). Recapitulaţia Valoarea crt. zi de zi.5. Registrul Inventrar Registrul inventar este documentul contabil obligatoriu în care sunt înregistate toate elementele patrimoniale inventariate de unitate potrivit normelor şi ordinelor date de Ministerul Finanţelor în aplicarea Legii contabilităţii nr.contrapartidă cu conturile care intră în relaţii de corespondenţă se utilizează forma registrului carte mare şah. 36 . anual la închiderea exerciţiului.

în cadrul unităţilor patrimoniale se impune stabilirea procedurilor privind: . fiecare document trebuie să circule într-o anumită ordine fără reţineri inutile în cadrul compartimentelor. iar registrul jurnal de încasări şi plaţi se completează lunar prin preluarea totalului sumelor debitoare şi creditoare din registrul jurnal de încasari şi plăţi obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul. În situaţia conducerii contabilităţii cu ajutorul tehnicii de calcul se procedează la înregistrarea prin articole contabile în mod cronologic după data de intrare a documentelor în unitate. Forma de prezentare a registrului jurnal de încasări şi plaţi este următoarea: - NR. folosirea.crt Data Documentul (felul.întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal privind obligaţiile către bugete. prelucrarea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile şi a formelor de înregistrare în contabilitate a acestora. Documentele şi registrele contabile utilizate trebuie să constituie un sistem unitar având la bază reguli precise: întocmirea.întocmirea.stabilirea circuitului documentelor justificative şi contabile în funcţie de particularităţile acestuia.felul operaţiei şi explicaţiile în legătură cu aceasta. În acest sens. .. impozite.conducerea registrelor contabile obligatorii. cât şi cele efectuate prin contul curent deschis la unitatile bancare. . lucrări executate. manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. reconstituirea şi păstrarea lor. încasările de orice fel. sustrase sau distruse cu respectarea normelor stabilite prin legislaţia contabilă.nr. Se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la începerea activităţii şi la încetarea activităţii. În acest registru se trec încasările şi plăţile. atât în numerar. Pentru rezolvarea completă şi la timp.reconstituirea documentelor contabile în cazul în care sunt pierdute. . 37 .păstrarea.stabilirea rezultatelor cu ocazia închiderii exerciţiului financiar prin compararea fiecărui cont de activ şi pasiv determinat pe baza inventarului cu datele din contabilitate. se completează astfel încât să permită identificarea şi controlul operaţiilor economice şi financiare efectuate. Astfel. .întocmirea bilanţului contabil. precum şi anual. . sumele plătite pentru cumpărări de mărfuri. evidenţa acestora. . circulaţia şi evidenţa fiecărui document.) Felul operaţiei ÎNCASĂRI PLAŢI (explicaţii) TOTAL TOTAL 4 5 6 7 8 1 2 3 Registrele de contabilitte se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora. întocmindu-se grafice de circulaţie a lor. prestari de servicii. arhivarea documentelor contabile cu respectarea termenelor de păstrare reglementate prin legislaţia contabilă specifică. . în cadrul unităţilor patrimoniale se impune organizarea circulaţiei documentelor. taxe etc.

III. care furnizează informaţii generale asupra activităţii unităţii patrimoniale. . se prelucrează şi apoi sunt înscrise în bilanţ şi corespund necesităţilor de grupare a informaţiilor cuprinse în anexele şi raportul de gestiune la bilanţ. dând posibilitatea cunoaşterii volumului modificărilor intervenite în structura elementelor patrimoniale. . Acestea se întocmesc înaintea balanţei de verificare generale şi au rolul de a verifica exactitatea înregistrărilor din conturile sintetice şi cele analitice prin verificarea concordanţei ce trebuie să existe cu privire la soldurile iniţiale. mişcările şi rulajele intervenite într-o anumită perioadă de gestiune (lună. determină inegalităţi între totalurile balanţei care se semnalează cu ajutorul acestuia. se efectuează cu ajutorul balanţei de verificare. În acest sens.existentul la începutul perioadei.- clasarea documentelor justificative în cadrul compartimentului financiar contabil şi în arhiva generală folosind criteriile specifice operaţiilor economice şi financiare şi a informaţiilor stocate. În concret. 38 . balanţa de verificare face legătura dintre cont care furnizează informaţii de detaliu asupra fiecărui element patrimonial de activ şi pasiv şi bilanţ. balanţele de verficare analitice fac legătura între conturile analitice şi cele sintetice.balante de verificare ale conturilor analitice (auxiliare sau secundare) care se întocmesc pe baza datelor preluate din conturile analitice.existentul (soldul final) al segmentului de timp respectiv. stând la baza întocmirii bilanţului contabil. semestru. În vederea elaborării previziunilor necesare luării deciziilor pentru perioadele viitoare. în cazul înregistrării greşite a unor operaţii economice şi financiare ca urmare a nerespectării dublei înregistrări. În acelaşi timp. în cadrul unei balanţe.creşterile (intrările) şi diminuările (ieşirile) atât ale perioadei. şi pe de altă parte al furnizării unei viziuni generale asupra conturilor în vederea întocmirii situaţiilor financiare. trimestru. Balanţa de verificare Verificarea exactităţii înregistrărilor efectuate în conturi şi enumerarea tuturor conturilor din cartea mare ce furnizeaza informaţii în legătură cu soldurile iniţiale. Astfel. balanţa asigură legătura între procesele de bază ale metodei contabilităţii. de verificare şi control. an) şi soldurile finale. respectiv a bilanţului contabil şi a anexelor corespunzătoare. Întrucât balanţa de verificare îndeplineşte rolul unui instrument de reglare a înregistrării operaţiilor economice şi financiare în conturi. atât pentru perioada curentă de gestiune cât şi pe perioadele precedente. constituind o punte de legătura între conturile analitice şi cele sintetice şi între acestea şi bilanţ. pentru fiecare cont sintetic care a fost desfăşurat pe conturi analitice. cât şi cumulate de la începutul anului. fiecare cont în parte va putea arăta la momentul dorit: . rulaje. balanţele pot fi: . . sume totale şi solduri finale.6. În funcţie de sfera lor de curpindere. balanţa de verificare asigură cumpărarea şi centralizarea datelor contabile. soldurile finale ale conturilor de activ şi de pasiv se preiau din balanţa de verificare. Astfel.balanţe de verificare ale conturilor sintetice. sau generale care se intocmesc pe baza datelor preluate din conturile sintetice. Balanţa de verificare este astfel un instrument de sinteză al informaţiilor reflectate în conturi în scopul constatării menţinerii egalităţii între debit şi credit pe de o parte.

două pentru solduri iniţiale debitoare şi creditoare. Cuprinde patru coloane: . de rulaje ale lunii curente. . Balanţele de verificare se întocmesc de regulă la sfârşitul unei perioade de gestiune şi ori de câte ori necesităţile o impun în scopul verificării exactităţii înregistrărilor contabile. balanţa de verificare îndeplineşte mai multe funcţii şi anume: .două pentru sumele totale debitoare şi creditoare şi . de sume totale şi solduri finale).două pentru rulaje lunare debitoare şi creditoare şi . ceea ce permite stablirea a două serii de egalităţi între totalul coloanelor-perechi (de sume şi respectiv de solduri). ceea ce permite stabilirea a patru serii de egalităţi între totalurile coloanelor perechi (de sume din lunile precedente. .totalizarea sumelor din debitul şi creditul fiecărui cont deschis în cartea mare şi stabilirea soldului acestuia. Astfel. Principalele operaţiuni premergătoare întocmirii unei balanţe de verificare sunt: . este singurul instrument care furnizează informaţii necesare conducerii operative a unităţilor patrimoniale privind situaţia economică şi financiară pe perioade scurte de timp.două pentru sumele din lunile precedente debitoare şi creditoare. balanţele de verificare sintetice sau generale se împart în balante de verificare cu o serie. de rulaje şi de solduri finale).două de sume debitoare şi creditoare. După numărul egalităţilor pe care le cuprind.două de solduri debitoare şi creditoare. cu ajutorul balanţelor se poate face analiza activităţii economice prin compararea pe fiecare cont în parte pe grupuri de conturi şi pe total a datelor de la începutul unei perioade de gestiune cu cele de la sfârşitul ei. Balanţele de verificare cu o serie de egalităţi se prezintă grafic sub o formă tabelară.Întrucât asigură gruparea tutoror datelor contabilităţii curente. se poate urmări mişcarea tuturor elementelor patrimoniale si modul de îndeplinire a indicatorilor programaţi prin compararea datelor efective cu cele prestabilite.două pentru solduri finale debitoare şi creditoare. cu trei serii şi cu patru serii de egalităţi. În acest sens. Balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi (balanţa şah) este balanţa de rulaje lunare cu sume precedente şi solduri finale şi în forma tabelară cuprinde 8 coloane din care: . ceea ce permite stabilirea a trei serii de egalităţi între totalurile coloanelor perechi (de solduri iniţiale. .realizează concordanţa dintre conturile analitice şi cele sintetice.asigură legătura dintre cont şi bilanţ. în intervalul dintre două bilanţuri. Balanţa de verificare cu două serii de egalităţi ce reprezintă balanţa de verificare a sumelor şi soldurilor se întocmeşte grafic tot sub formă tabelară şi este o combinare a balanţei de sume cu balanţa de solduri.două pentru rulajele lunii curente debitoare şi creditoare. 39 . cu două serii. Concluzionând.două pentru soldurile finale debitoare şi creditoare.este instrument de analiză a activităţii economice. Balanţa de verificare cu trei egalităţi este o balanţă de rulaje cu solduri iniţiale şi finale. .înregistrarea operaţiilor din jurnale în cartea mare până la data întocmirii balanţei de verificare. . fie ca balanţă de sume cuprinzând două coloane de sume debitoare şi creditoare al căror total trebuie să fie egal. . fie ca balanţă de solduri cuprinzând două coloane de solduri debitoare şi creditoare. . . care de asemenea trebuie să fie egale între ele. În formă tabelara are 6 coloane din care: .asigură gruparea şi centralizarea datelor înregistrate în conturi.

Sumele se iau în balanţa lunii precedente (“total sume”).balanţa de verificare a conturilor.000 500. Totalul rulajelor stabilite în cadrul balanţelor de verificare trebuie să fie egal cu totalul rulajelor din registrul jurnal. sumele totale şi soldurile finale.000 Credit TOTAL 180.000 150.000 500. . 35.000 Rulaje în luna curentă Debit. .000 680. respectiv soldurile iniţiale.000 TOTAL Sume Debit.000 Credit. 30. pentru luna ianuarie se porneşte cu soldul de la 31 decembrie an precedent. .situaţiile financiar-contabile. Sistemul de formulare este format din: .Fixe Total sume din balanţa precedenta Debit. 80. 3.înscrierea datelor din conturile deschise în cartea mare în balanţa de verificare.000 180. rulajele. .000 Credit. 140.registrul inventar. 40 .date stocate pe suport magnetic.000 I-egalitate a II-a egalitate a III-a egalitate a IV-a egalitate 1. III. După întocmirea balanţei de verificare se procedează la adunarea coloanelor. 75. Formele de înregistrare în contabilitate Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre formulare şi documente contabile corelate între ele.7.000 Credit.000 680. 2. precum şi la prelucrarea după anumite reguli a datelor respective. Forma schematică a unei balanţe de verificare cu patru egalităţi este următoarea: - BALANŢA DE VERIFICARE încheiată la… Simbolul şi denumirea contului Mij. 60. Totalul rulajelor se verifică cu totalul Registrului jurnal. iar totalurile stabilite în cadrul fiecărei perechi de coloane (debitoare-creditoare) trebuie să fie egale între ele.000 150.000 SOLDURI Finale Debit. III= I+II. 105. . care servesc la înregistrarea cronologica şi sistematica în contabilitate a operaţiilor economice şi financiare ce au loc în unităţile patrimoniale în cursul unui exerciţiu financiar.documente justificative.registre contabile.

cartea mare pentru evidenţa sistematica şi analitică.situaţiile fiunanciare pentru sistematizarea informaţiilor privind situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute.forma de contabilitate clasică sau jurnal unic. Se utilizează într-o formă corelată următoarele registre: .balanţa conturilor pentru centralizarea şi verificarea periodică a exactităţii datelor. registrul inventar.În contabilitatea ţărilor occidentale formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul contabil care este definit prin ansamblul de tehnici de prelucrare a datelor şi documente contabile corelate între ele. . Schematic forma de contabilitate se prezintă astfel: INVENTARIEREA PATRIMONIULUI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE LISTELE DE INVENTARIERE INREGISTRAREA CRONOLOGICA (JURNALIZARE) REGISTRUL JURNAL ÎNREGISTRARE SISTEMATICA CARTEA MARE CENTRALIZARE ŞI VERIFICARE ÎNREGISTRARE 41 . cartea mare şi balanta conturilor. . Fiecare formă de contabilitate diferă după modul de prelucrare a datelor şi structura registrelor folosite pentru înregistarea cronologică şi sistematică a operaţiilor. . În cazul unităţilor patrimoniale ce conduc contabilitatea în partidă dublă. .forma de contabilitate maestru şah. .registrul inventar pentru inventarierea patrimoniului. . Forma de contabilitate clasică sau jurnal unic Se aplică în cazul unităţilor patrimoniale care au un volum mic de operaţii care pot fi înregistrate zilnic. În cadrul tuturor formelor de contabilitate se folosesc în principal aceleaşi genuri de registre de contabilitate şi anume: registrul jurnal. .forma de contabilitate pe jurnale multiple. principalele forme de înregistrare în contabilitate sunt: .jurnalul unic pentru înregistrarea cronologică.forma combinată maestru şah cu jurnale.

.jurnale pentru unele conturi şi fişe de cont analitice pentru valori materiale sau pentru operaţiuni diverse.registrul jurnal general întocmit pe baza jurnalelor multiple în care sunt înscrise formulele contabile centralizatoare. În ţara noastră. Astfel.cartea mare şah sau fişa de cont pentru operaţiuni diverse unde se fac înregistrări pe baza datelor din jurnalul general. pentru organizarea contabilităţii analitice. fiecare tip de jurnal trebuie să corespundă unui singur cont care se debitează sau se creditează prin debitul sau creditul a o serie de alte conturi. Formularele utilizate în cadrul acestei forme de contabilitate sunt: . .jurnalele multiple care servesc la înregistrarea cronologică şi sistematica a operaţiilor în creditul conturilor sintetice şi în unele cazuri şi în conturile analitice.cartea mare utilizată pentru stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice.CENTRALIZARE ŞI VERIFICARE BALANŢA DEFINITIVĂ SINTETIZARE BALANŢA PROVIZORIE BILANŢUL CONTABIL Forma de contabilitate centralizată sau pe jurnale multiple În acest caz. sistemul de contabilitate centralizată se regăseşte prin formele de contabilitate denumita pe jurnale şi cea maestru şah. . Pe baza datelor centralizate şi cumulate în debitul fiecărui cont ce se regăseşte în diferite jurnale în funcţie de conturile creditoare cu care are corespondenţă se procedează la înregistrarea sistematică în cartea mare la sfârşitul lunii pentru rulajul debitor al contului respectiv. .situaţiile pentru debitul unor conturi (exemplu debitul conturilor casă şi bancă). modul de prelucrare a datelor se face cu ajutorul unui sistem de jurnale şi carte mare adaptate la volumul de operaţii utilizându-se jurnale analitice (auxiliare) structurate pe tipuri de operaţii. 42 . . Forma de contabilitate pe jurnale se caracterizează prin folosirea jurnalelor multiple pentru înregistrarea cronologică şi sistematică numai în creditul conturilor dezvoltat pe conturi corespondente debitoare.

şah sau pe conturi corespondente În cazul acestei forme de contabilitate se procedează la dezvoltarea pe conturi corespondente atât a rulajului debitor. UNEORI ŞI ANALITICĂ CENTRALIZARE ŞI VERIFICARE CENTRALIZARE ŞI VERIFICARE BALANŢA CONTURILOR CENTRALIZARE ŞI INREGISTRARE CARTEA MARE GRUPARE ŞI SINTETIZARE BILANŢ CONTABIL Forma de contabilitate Maestru . Contabilitatea analitică pentru evidenţa activelor şi pasivelor se utilizează diverse metode. cât şi a celui creditor a conturilor sintetice.Ciclul acestor operaţiuni poate fi prezentat schematic astfel: DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PRELUCRARE. VERIFICARE. CONTARE ÎNREGISTRAREA CRONOLOGICĂ ŞI SISTEMATICĂ FIŞE ŞI SITUAŢII PENTRU EVIDENŢA ANALITICĂ SITUAŢII PT DEBITUL UNOR CONTURI JURNALE PENTRU EVIDENŢA SINTETICĂ. 43 .

acestea se totalizează zilnic sau pe perioade mai scurte cu ajutorul unor documente cumulative întocmite fie pentru debitul fie pentru creditul contului ce reflectă respectivele operaţii.balanţe lunare pentru conturile analitice. În cazul în care nu se întocmesc documentele cumulative se întocmesc documentele de contabilitate.registrul jurnal utilizat pentru înregistrarea cronologică a operaţiilor economice şi financiare şi stabilirea rulajului lunar al acestora. Principalele formulare utilizate sunt: . Ciclul de prelucrare a datelor în cadrul acestei forme se prezintă schematic astfel: DOCUMENTE JUSTIFICATIVE BALANŢA CONTURILOR PERIOADA PRECEDENTĂ ÎNREGISTRAREA CRONOLOGICĂ ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ FIŞE SAU SITUAŢII EVIDENŢA ANALITICĂ SE CENTRALIZEAZĂ SOLDURI ŞI RULAJE BALANŢA CONTURI ANALITICE GRUPAREA UNOR SOLDURI ŞI RULAJE SE CONFRUNTĂ REGISTRUL JURNAL SE TRANSCRIU SOLDURI INIŢIALE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ FIŞA SINTETICĂ ŞAH SE CENTRALIZEAZĂ RULAJE BALANŢA CONTURILOR BILANŢ CONTABIL GRUPARE SOLDURI ŞI RULAJE 44 .registrele de contabilitate analitică sub forma fişelor de cont analitic pentru valori materiale şi a fişelor de cont pentru operaţiuni diverse a situaţiilor şi a altor formulare specifice.cartea mare.Dacă pentru aceleaşi operaţii există mai multe documente justificative. . . .balanţa conturilor care se întocmeşte lunar pe baza fişelor sintetice şah. prin care se stabilesc soldurile şi rulajele cumulate de la începutul anului pentru fiecare cont sintetic în parte.şah cu conturi corespondenţe pentru evidenţierea sintetică a operaţiilor economice şi financiare atât pentru debitul cât şi pentru creditul fiecărui cont sintetic. .

Există posibilitatea renunţării la registrul jurnal şi înregistrarea directă a operaţiilor economice şi financiare în registrul cartea mare? Argumentaţi raspunsul. 18. Prezentaţi conţinutul şi utilitatea registrului jurnal. 14. Enumeraţi şi caracterizaţi tipurile de modificări privind activul şi pasivul unităţilor patrimoniale. Ce reprezintă obiectul contabilităţii şi care sunt trăsăturile lui? 2. Prin ce se caracterizează conturile sintetice şi analitice? 13. 45 . 11. Care sunt formele de contabilitate utilizate în ţara noastră şi în ce constau acestea? 16. Care sunt registrele de contabilitate şi ce rol au acestea? 10. Care sunt principiile şi regulile contabile general admise? 3. 4. Explicaţi rolul şi conţinutul registrelor cartea mare. Care sunt elementele constitutive ale contului şi prin ce se caracterizează acesta? 7. Obligatoriu se editează ulterior registrul jurnal pentru realizarea evidenţei cronologice şi pentru verificarea şi validarea datelor introduse în calculator. Ce este formula contabilă şi care sunt tipurile întâlnite în activitatea practică de evidenţă contabilă? 12. Ce este contul şi ce legatură are acesta cu cartea mare? 5. ÎNTREBĂRI 1. formele de contabilitate prezentate mai sus se vor adapta respectând conţinutul formei contabile încă de la introducerea datelor în calculator pe baza cărora se clădeşte întregul sistem de stocare şi prelucrar a datelor. 17. Care sunt etapele analizei contabile a operaţiilor economice şi financiare? 9. În funcţie de sistemul utilizat editarea registrelor cartea mare poate fi obligatorie sau facultativă. Obligatoriu este ca lunar să fie editate balanţele conturilor care de cele mai multe ori preiau şi funcţii ale registrelor cartea mare. Care sunt regulile de funcţionare a conturilor şi prin ce se caracterizează acestea? 6. De ce sistemul de înregistare a operaţiilor economice şi financiare este numit al dublei înregistrări (al partidei duble)? Care este specificul său? 8. Prezentaţi şi detaliaţi forma de contabilitate maestru şah. Care e rolul balanţei de verificare? În situaţia utilizării sistemului informatizat se poate renunţa la balanţa de verificare? Argumentaţi răspunsul şi detaliaţi sistemul de lucru în cazul introducerii operaţiunilor economice şi financiare pe calculator. 15.În situaţia utilizării tehnicii de calcul. Explicaţi forma de contabilitate pe jurnale.

gestionarea şi controlul activelor.Domeniul contabilităţii publice şi modul de organizare şi conducere a contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice I. 500/2002. precum şi instituţiile din subordinea lor. .2. Arie de cuprindere şi precizări metodologice privind contabilitatea finanţelor publice Spaţiul de cunoaştere şi acţiune al contabilităţii şi calitatea acesteia de ştiinţă a evidenţei calculului analizei şi controlului valorilor economice au generat în decursul timpului o activitate specializată în cunoaşterea. instituţii publice) a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice. judeţe). Contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale (comune. capitalurilor şi rezultatelor obţinute din activitatea personalor juridice.3. Reguli de bază privind organizarea şi conducerea contabilităţii. II. se impune prelucrarea. I. II.1. judeţe). Aria de cuprindere a contabilităţii publice a fost stabilită prin articolul 74 din aceeaşi lege şi anume: 46 . Capitolul al II-lea. II. oraşe.Capitolul I. Cerinte obligatorii privind conducerea evidenţei financiar-contabile cu ajutorul sistemului de prelucrare automată a datelor.Particularităţile organizării şi conducerii contabilităţii instituţiilor publice. Problemele specifice organizării contabilităţii instituţiilor publice. în denumirea generică de instituţii publice sunt incluse: Parlamentul. II. clienţi. gestiune şi control a elementelor patrimoniale şi a rezultatelor obţinute. performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie a unităţilor patrimoniale. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară. datoriilor.întocmirea contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat. Planul de conturi pentru instituţii publice şi pentru unităţi administrativ-teritoriale (comune. indiferent de modul de finanţare. instituţiile publice autonome. II.Arie de cuprindere şi precizari metodologice privind contabilitatea finanţelor publice I. .execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli. I.patrimoniul aflat în administrare. Toate aceste premize au fost realizate prin asigurarea înregistrării cronologice şi sistematice a informaţiilor referitoare la poziţia financiară şi performanţa economică a fiecărei persoane juridice. . oraşe. municipii.Partea a II-a.întocmirea contului anual de execuţie a bugetelor locale. Potrivit prevederilor Legii finanţelor publice nr. Contabilitatea instituţiilor publice fiind organizată ca activitate specializată de cunoaştere.întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat. alte autorităţi publice.2.1. ministrele. municipii. Elementele de baza ce guvernează sistemul de formare. . În vederea cunoaşterii de către toţi utilizatorii (creditori financiari. administraţia prezidenţială.Capitolul I.întocmirea contului anual de execuţie a bugetului fondurilor speciale.CONTABILITATEA PUBLICĂ I. administrare şi utilizare a fondurilor publice de către instituţiile implicate în procesul bugetar. . celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice.4.1. furnizează informaţii ordonatorilor de credite cu privire la: .

constituirea de provizioane pentru deprecieri. contabilitatea veniturilor bugetare se conduce pe categorii de venituri potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice pentru partea de venituri. . În afara clarificărilor aduse de Legea finanţelor publice nr. 500/2002 referitor la restructurarea contabilităţii bugetare. bugetului asigurărilor sociale de stat. nr. Pentru realizarea cerinţelor impuse de organizarea contabilităţii pe baza drepturilor constatate şi constituirea sistemului de reglementări contabile naţionale armonizate cu reglementările europene şi internaţionale în cadrul proiectului “îmbunătăţirea organizării şi performanţei sistemului de contabilitate publică” s-au formulat propuneri de imbunătăţire a legislaţiei în domeniu. în cadrul contabilităţii veniturilor bugetului de stat se va organiza contabilitatea analitică pe fiecare contribuabil şi pe categorii de venituri din structura clasificaţiei bugetului de stat. Nevoia de modificare a legislaţiei în domeniu a impus emiterea Ordinului 520 al Ministerului Finanţelor Publice din 25 aprilie 2003 privind organizarea contabilităţii veniturilor bugetare22 prin care s-a stabilit obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii drepturilor constatate de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale care gestionează veniturile bugetului de stat. Începand cu 1 ianuarie 2004.P. 825 din 21 moiembrie 2003 47 .contabilitatea destinată analizei costurilor programelor aprobate şi finanţate din bugetul statului. cu ajutorul căruia să se evidenţieze modul de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor aferente unui exerciţiu bugetar. Astfel. în situaţia în care nu s-a optat pentru conducerea contabilităţii in partidă dublă. bugetelor locale şi Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. ministrul finanţelor publice a emis Ordinul nr.contabilitatea trezoreriei statului. 1746 din 17 decembrie 2002 prin care au fost aprobate Normele Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor public. . planul de conturi pentru instituţii publice şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni. - 22 Ordinul M. Derularea acestui proiect s-a facut cu asistenţa externă acordată de experţi din Marea Britanie ce au formulat propuneri cu privire la reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind reevaluarea şi amortizarea activelor instituţiilor publice. În primul semestru al anului 2003 în paralel cu reglementarile existente au fost alese 13 institutii publice (ordonatori principali de credite) pentru implementarea în mod experimental a prevederilor acestui ordin.contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Ca o concretizare a acestui obiectiv. contabilitatea creanţelor bugetare va fi condusă în partidă simplă şi se vor deschide partizi corespunzatoare conturilor contabile precizate în normele amintite mai sus.F. . să conducă contabilitatea analitică pe plătitori. Unităţile teritoriale ale finanţelor publice care administrează venituri ale bugetului de stat trebuie. în România s-a deschis reforma contabilităţii publice ca obiectiv al programului de guvernare pentru perioada 2001-2004.contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor prin care să se evidenţieze evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale şi excedentul sau deficitul patrimonial. În cazul primăriilor comunale. 292 din 25 aprilie 2002 modificat prin Ordinul 1577 publicat în Monitorul Oficial nr. de asemenea. 520/2003 publicat în Monitorul Oficial nr.

De asemenea. au fost preluate şi detaliate în normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobate prin Ordinul M.P. Reguli de bază privind organizarea şi conducerea contabilităţii 23 Ordonanţa nr. în conformitate cu cerinţele europene. cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. în planul de conturi pentru instituţii publice au fost introduse noi conturi în vederea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetare.F. 520/2003 prin Ordinul M. 624 din 31 august 2003 aprobată prin Legea 493/2003 publicată în Monitorul Oficial 827 din 22 noiembrie 2003 24 Ordinul M.F.2.P. pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Totodata.F. 1746/2002. În prezentele norme sunt precizate noile conturi introduse în planul de conturi pentru instituţiile publice şi modul de înregistrare a principalelor operaţiuni pivind diferenţele rezultate din reevaluarea activelor corporale în curs la 31 decembrie 2003. 1487/2003 publicat în Monitorul Oficial nr. nr.P. nr. nr. a fost elaborată Ordonanţa 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice23 prin care s-a stabilit obligaţia ca toate instituţiile publice indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor şi de subordonre să inventarieze şi să reevalueze activele fixe corporale şi cele în curs aflate în patrimoniu la 30 septembrie 2003. S-a impus precizarea în prezenta reglementare a tuturor operaţiunilor ce trebuiesc înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice privind încasarea şi virarea dividendelor aferente acţiunilor dobândite ca urmare a conversei în acţiunea creanţelor bugetare la bugetul căruia i se cuvin. . instituţiile publice au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă. I.Potrivit acestor norme metodologice. se precizează modul de înregistrare în contabilitate. 1487/200324.F. . De asemenea.P.coeficienţii de actualizare valabili la 31-2002 comunicaţi de Institutul naţional de statistică. începând cu 1 ianuarie 2004 a cheltuielilor aferente amortizării activelor corporale şi necorporale. .regimul de amortizare şi calculul amortizării. a rezultatelor reevaluării. 788 din 7 noiembrie 2003 48 . Referitor la contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare se urmăreşte realizarea unor clase de conturi distincte în afara bilanţului deschise pe structura clasificaţiei bugetare. respectând structura clasificaţiei bugetare. Modificarea şi completarea Ordinului M. 1577/2003 au vizat înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a acţiunilor deţinute la unele societăţi comerciale ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetului de stat. respectiv clasa 10 “Venituri” şi clasa 11 “Cheltuieli”.modul de corectare a duratelor normale de utilizare aprobate prin hotărârea Guvernului. potrivit bugetului aprobat şi furnizarea informaţiilor necesare în vederea întocmirii contului de execuţie (situaţia fluxului de numerar.cash-flow).scoaterea din funcţiune a activelor fixe şi altele. . 81/2003 publicată în Monitorul Oficial nr. pentru înregistarea operaţiunilor economico-financiare în momentul generării drepturilor de creanţă sau de obligaţii (principiul accrual). Toate reglementările privind: . Aceasta are ca efect raportarea în bilanţul întocmit la 31 decembrie 2003. pentru a se asigura înregistrarea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate.activele supuse reevaluării şi cele care nu se supun reevaluării.

Totodata. contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa depozitelor constituite. Contabilitatea veniturilor încasate prin trezorerie se ţine distinct pe bugete şi în cadrul acestora pe surse de venituri. ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.întocmirea documentelor justificative privind peraţiile economice. . prelucrarea. În baza prevederilor articolului 33 alin.relaţiile cu clienţii furnizori. creditele deschise pe seama ordonatorilor de credite finanţati pe bugete se înregistrează în contabilitatea trezoreriei la toate nivelurile. băncile. Ministerul finanţelor publice este autorizat să organizeze contabilitatea trezoreriei finanţelor publice prin execuţia de casă a bugetului de stat.respectarea regulilor de intocmire a situaţiilor financiare. . 82/1991 republicată25. precum şi valorificarea rezultatelor acesteia.păstrarea documentelor justificative a registrelor şi situaţiilor financiare. . respectiv administraţiilor financiare. Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul pe ansamblul economiei naţionale pe baza bilanţelor contabile ale unităţilor patrimoniale care desfăşoară activităţi economice. indiferent de mărime sau obiect de activitate. Conturile în afara bilanţului reflectă creditele repartizate de către ordonatorii principali de credite instituţiilor publice subordonate. circumscripţiilor fiscale şi percepţiilor rurale. . 25 Legea contabilităţii nr.Conform prevederilor articolului 11 alin. Contabilitatea trezoreriei finanţelor publice şi a instituţiilor publice este baza sistemului informaţional cu ajutorul căruia la nivel naţional se urmareşte derularea execuţiei financiare a sectorului public. . instituţiilor publice şi celorlalte persoane juridice care au obligaţia să depună bilanţ contabil pe care îl prezintă Guvernului o dată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat. a dobânzilor aferente. Partea I nr. a împrumuturilor de stat. Contabilitatea trezoreriei se organizează în cadrul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor.organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul persoanei juridice.înregistrarea cronologică.organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii. depunere la termen a acestora la organele în drept. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială proprie. De asemenea. a utilizării şi rambursării lor. au obligaţia să asigure după o procedură unică: . . organele fiscale şi alte persoane juridice sau fizice. contabilitatea creditelor bugetare şi a plăţilor efectuate prin trezorerie se organizează distinct pe bugete. 629 din 26 august 2002 49 . Pentru organizarea şi conducerea contabilităţii. bugetului asigurărilor sociale de stat. 1 din Legea contabilităţii nr. Astfel. Pentru realizarea acestor cerinte persoanele juridice de orice natura. pe baza cererii de deschidere de credite în conturi în afara bilanţului pe structura clasificaţiei bugetare. răspunderea organizării şi conducerii contabilităţii îi revin administratorului. condiţiile necesare pentru: . bugetelor locale. a fondurilor cu destinaţie specială şi gestiunea datoriei publice interne şi externe. precum şi pe plătitori. conform clasificaţiei bugetare. trezoreriilor municipale orăşeneşti şi ale percepţiilor din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucuresti. instituţiile publice trebuie să asigure prin persoanele ce răspund de aceasta. precum şi plasamentelor şi a altor operaţiuni financiare efectuate. 1 din aceeaşi lege.organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv. precum şi în cadrul trezoreriilor judeţene si a Muncipiului Bucureşti.

cu precizarea tuturor elementelor referitoare la întocmirea. -întocmirea diagramei de circulaţie a documentelor justificative şi contabile. al contabilului şef sau a altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie în cadrul ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se face cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi exactitatea datelor contabile precum şi a proceselor de prelucrare a lor. În reprezentarea prevederilor Legii finanţelor publice nr. Procedurile interne privind organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să răspundă urmatoarelor cerinte: -întocmirea şi aprobarea de către organele competente a organigramei unităţii. În situaţia instituţiilor subordonate ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. La consiliile locale municipale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti. În cazul instituţiilor publice finanţate din bugetele consiliilor locale. este compartimentul financiar-contabil al cărui şef răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. - 50 . -stabilirea procedurilor de ţinere a registrelor de contabilitate obligatorii . numirea conducătorului compartimentului financiarcontabil se face pe baza propunerii ordonatorului de credit al instituţiei respective cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerului sau organului central respectiv. -precizarea competenţelor privind întocmirea. 500/2002. -asigurarea personalului calificat de specialitate. a normelor metodologice referitoare la activitatea desfăşurată de salariaţii implicaţi în întocmirea. cât şi pentru salariaţii din alte compartimente care întocmesc. adaptate de fiecare unitate patrimonială la specificul acesteia. orăşeneşti şi comunale. să se poată încheia contracte de prestări servici cu societăţi comerciale de expertiză contabilă. cu detalierea activităţii financiar-contabile. se va solicita avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil al consiliului local respectiv pentru numirea conducătorilor compartimentelor financiar-contabile din cadrul acestor instituţii. aprobarea şi depunerea la organele legale competente a bilanţului contabil şi a anexelor respective. Numirea directorului economic. a legislaţiei financiar-contabile şi fiscale. Legislaţia prevede că în situaţia în care contabilitatea nu este organizată şi condusă în compartimente distincte.completarea. cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional execuţiei bugetului public naţional. este nevoie de avizul direcţiilor gnerale ale finanţelor publice judeţene şi a Municipiului Bucureşti pentru numirea conducătorilor compartimentelor financiar-contabile. potrivit diagramei de circulaţie. prelucrarea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile şi a formelor de înregistrare în contabilitate a acestora. păstrarea şi arhivarea acestora cu respectarea prevederilor legale specifice. verificarea. municipale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti. -stabilirea procedurilor de lucru privind întocmirea. utilizarea şi controlul documentelor justificative. orăşeneşti şi comunale. sau care nu are personal încadrat cu contract individual de muncă să se poată încheia contracte de prestări servicii pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. -elaborarea fişei postului atât pentru personalul din compartimentul financiar-contabil. structura organizatorică din cadrul instituţiei publice în care este organizată execuţia bugetară. sau cu persoane fizice autorizate. documente justificative care se înregistrează în contabilitate. .precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului necesar pe ansamblul economiei naţionale.

analiza şi controlul costurilor şi al rezultatelor analitice pe subdiviziuni organizatorice interne componente ale unităţii. furnizorilor.denumirea şi sediul persoanei juridice care întocmeste documentu. fiecare document justificativ trebuie să cuprindă elementele principale prin care probează legal o operaţiune si anume: . . Legea contabilităţii interzice deţinerea. ministrului finanţelor nr.denumirea documentului. Aşa cum s-a precizat şi în prima parte. în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de bază ale contabilităţii. cu respectarea următoarelor cerinte: -contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă în parte. de bunuri materiale. potrivit prevederilor din legea contabilităţii. în care sunt precizate şi modul de utilizare. răspunderea persoanelor care le-au întocmit. etc. cu orice titlu. Documentul de evidenţă analitică pentru instituţiile publice este “Fişa pentru operaţiuni bugetare” al cărui model caracteristic este prezentat în anexa 1b la Ordinul ministrului de stat. -contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli după natura lor. 51 . tabloul fluxurilor de trezorerie. vizat şi aprobat. numerar şi alte drepturi şi obligaţii.efectuarea inventarierii pstrimoniului.informaţii ce le ordonează periodic sub forma bilanţului contabil. cu scopul de a determina periodic situaţia patrimoniului. Respectând aceste reguli. casă. precum şi efectuarea de operaţiuni economice. concomitent cu rezultatul global. concepţia organizării contabile trebuie să aibe în vedere organizarea contabilităţii generale sau financiare şi a contabilităţii analitice sau interne de gestiune. -delimitarea problemelor legate de contabilitatea manageriala( tabloul de bord. conţin operaţiuni care în momentul efectuării se consemneaza într-un înscris ce capătă calitatea de document justificativ. a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte. bugetul propriu).de stocuri. precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. -contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri. după natura lor. 1801/1995.-organizarea contabilităţii patrimoniului cu precizarea modului de organizare şi conducere a contabilităţii de gestiune şi financiare şi a procedurilor distincte pe fiecare gestiune (de imobilizari. a contului de execuţie şi a diverselor anexe la bilanţ. Contabiliatea analitică sau internă de gestiune are menirea de a evidenţia calculul. -contabilitatea valorilor materiale se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric(şi implicit pe gestiuni). a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective la instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat si evidenţa prevederilor din bugetul aprobat. Cu ajutorul acestei fişe se asigură evidenţa creditelor bugetare aprobate. Toate informaţiile financiar-contabile ce fac obiectul contabilităţii generale sau contabilităţii interne de gestiune. Contabilitatea analitică rămâne la dispoziţia organizatorica a fiecărei entităţi patrimoniale. a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective la instituţiile publice finanţate din venituri proprii. compatibile cu cheltuielile care le-au generat. Contabilitatea generală sau financiară are drept obiectiv circuitul patrimonial al unităţii în totalitatea şi structura sa. difuzare şi păstrare. care stă la baza înregistrărilor în contabilitate Acestea angajează. -contabilitatea clienţilor. fără a fi înregistrate în contabilitate. ). titluri de valoare. -elaborarea procedurilor unitare de control privind controlul financiar preventiv şi controlul intern.

rulajele debitoare.numele şi prenumele. temeiul legal al efectuării acesteia. În funcţie de necesităţile instituţiei. .numărul şi data întocmirii acestuia. a parţilor care participă la efectuarea operaţiunii. rulajele creditoare şi soldurile finale. Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic operaţiunile patrimoniale. . Periodic. se întocmeşte pentru fiecare instituţie şi de fiecare subunitate a acesteia cu contabilitate proprie.simbolul şi denumirea conturilor în ordinea din planul de conturi.alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitatea operaţiunilor patrimoniale se întocmeşte lunar balanţa de verificare. anual şi la inchidera exerciţiului cu ocazia încetării activităţii fără ştersături şi spaţii libere pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi procesele verbale de inventariere. . - 52 . Registrul-inventar este acel document obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi pasiv. zilnic sau lunar. totalurile jrunalelor auxiliare se centralizează în registrul jurnal general. . respectiv soldul iniţial. trezoreria şi operaţiunile diverse. când este cazul. registrul inventar şi registrul cartea mare care trebuiesc astfel completate şi conduse pentru a permite în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. după caz. Referitor la registrele de contabilitate obligatorii. în registrul inventar se trec soldurile existente la data inventarierii la care se adaugă intrările şi se scad ieşirile de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului. Se întocmeşte de fiecare instituţie şi fiecare subunitate a acesteia cu contabilitate proprie. Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: . În situaţia inventarierii pe parcursul anului.stabilindu-se situaţia fiecărui cont. În situaţia conducerii contabilităţii cu ajutorul tehnicii de calcul. denumirea. precum şi semnaturile persoanelor care le-au întocmit.totalul sumelor debitoare şi creditoare. Registrul cartea mare este acel document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar direct sau prin regrupare pe conturi corespondente înregistrările efectuate în registrul jurnal.totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente. . conţinutul operaţiunii economice şi daca este cazul.datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate. pot fi utilizate şi registrele jurnal auxiliare privind aprovizionările. instituţiile publice potrivit legii contabilităţii sunt obligate să utilizeze în strictă concordanţă cu destinaţia lor următoarele registre: registrul jurnal.rulajele curente debitoare şi creditoare. La închiderea conturilor registrele se barează şi nu sunt admise înregistrări ulterioare. având la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil. prin gruparea elementelor de activ şi pasiv pe baza inventarierii faptice. prin înregistrarea cronologica fără ştersături şi spaţii libere a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi pasiv. . vânzările.vizat şi aprobat. de regulă lunar. şi stă la baza întocmirii balanţei de verificare. dupa caz. Se intocmeşte la înfiinţarea instituţiei. registrul jurnal se editează lunar prin preluarea totalurilor din registrul jurnal obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul.

contabilitatea sintetică a operaţiunilor economice şi financiare în situaţia în care forma de înregistrare contabilă utilizată este maestru-şah se ţine cu ajutorul registrului cartea mare.corelaţiei lor dintre egalităţile generate de dubla înregistrare a operaţiunilor patrimoniale în contabilitate.soldurile finale debitoare şi creditoare.concordanţei dintre totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din cartea mare şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare din balanţă. 1801/1995 şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. . Cu ajutorul balanţei de verificare analitice se verifică concordanţa dintre conturile sintetice şi conturile lor analitice. cât şi pentru conturile analitice (pentru care se poate întocmi numai situaţia soldurilor). 425/1998 cu completările ulterioare. Balanţa de verificare are drept scop verificarea: . La instituţii publice.concordanţei dintre totalul înregistrărilor din registrul jurnal şi totalul rulajelor debitoate şi totalul rulajelor creditoare din balanţă. la instituţii publice se foloseşte forma de înregistrare în contabilitate “maestru-şah simplificat” şi în acest caz. Pentru a crea o imagine mai clară asupra documentelor şi registrelor de contabilitate ce trebuiesc utilizate în activitatea financiar-contabilă a instituţiilor publice şi a se cunoaşte utilitatea acestora. . 53 . Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile sintetice. Balanţa de verificare la 1 ianuarie se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie. contabilitatea sintetică se ţine pe fişe de cont pentru operaţiuni diverse deschise pentru fiecare cont sintetic în Cartea mare (şah). vom prezenta un extras din nomenclatorul privind registrele şi formularele tipizate comune aprobate prin Ordinul ministrului de stat. În general. ministrului finanţelor nr..

1.1.MIJLOACE FIXE 4.1.Inventarierea anuală a patrimoniului -Înregistrarea sistematicî proprie contului .1.2.registrul.Atribuirea numerelor de inventar 14./a.3/a -Contabilitatea analitică -Document justificativ de predare-primire sau de însoţire-transport după caz -Document justificativ de constatare şi scoatere din funcţune a mijloacelor fixe -Document de recepţie a bunurilor naturale de natura activelor circulante 5.MATERIALE 7.2.2 14.Registrul-inventar 3. Registrul-jurnal 14.3/a 14.1.3. . crt.Înregistrarea operativă a încasărilor şi plăţilor 2. 14.jurnal de încasări şi plaţi 14.3 14.1.1/a 14.NOMENCLATORUL PRIVIND REGISTRELE ŞI FORMULARELE TIPIZATE COMUNE PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ ŞI CONTABILĂ Nr.Cartea mare ./b 54 .1.2.Înregistrarea cronologică .1.1/a -Atribuierea numerelor de inventar şi contabilitatea analitică a mijloacelor fixe 14.Bon de mişcare a mijloacelor fixe -Proces-verba de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe de declanşare a unor bunuri materiale III.2.Nota de recepţie şi constatare de diferente -Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14.Cartea mare (şah) II. 0 Denumirea si codul formularului 1 Unitatea 2 I.Fişa mijlocului fix 6.1.2. 14.Registrul numerar de inventar -Registrul pentru evidenţa mijloacelor fixe 14.3.2.3.REGISTRELE DE CONTABILITATE 1.

Bon de primire (consignaţie) 9.11 14.8.8/b 14.Bon de consum -Bon de consum(colectiv) -Fişa limită de consum -Fişa limită de consum(colectivă) -Lista zilnică de alimente 11.9 14.3.3.5 -Document de eliberare din magazie a bunurilor pentru vânzarea lor la terţi 14.3.3.3.4/cA 14.3/a 16.3.3.3.3.12 55 .6 -Document de însoţire pe timpul transportului 14.3.2 -Document justificativ privind primirea în consignaţie a bunurilor 10.3.Aviz de însoţire a mărfii 13.3.3.Borderou de predare a documentelor 14.Fişa de magazie -Fişa de magazie (cu două unităţi de măsură) -Fişa de magazie a formularelor cu regim special -Fişa de magazie cu repartizarea ieşirilor 15.4/a -Document justificativ 14.Fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă -Fişa de evidenţă a materialelor de inventar pe locuri de folosinţa -Document justificativ privind produsele finite obţinute din producţia proprie şi transferul de produse 14.8/a stocurilor la locurile de depozitare 14.Bon de predare-transfer restituire 14.Lista de inventariere 14.7.9/a -Contabilitatea analitică a stocurilor -Evaluarea şi contabilitatea analitică a stocurilor -Inventarierea stocurilor -evidenţa analitică şi operativă a obiectelor de inventar în folosinţa 14.3.3.3.Fişa de cont analitic pentru valori 14.10 materiale 17.3.Registrul stocurilor -Registrul stocurilor 18.4/dA 14.3.4/aA privind consumul de 14.8/c 14.3.4/bA materii prime şi materiale 14.3.8 -Evidenţa operativă a 14.11/a 14.Dispoziţii de livrare 12. -Predarea documentelor de la gestiuni la contabilitate 14.

4.12/a (pentru gestiuni global valorice) IV.7/A -Evidenţa operativa a încasărilor 14.Factura 14.7/aA şi plăţilor în numerar 14.10/A -Repartizarea.4.Decont privind impozitul pe circulaţia mărfurilor 28.4.1/a 14. impozite la fiscalitate -Predarea. lucrărilor şi serviciilor V.Chitanţă -Chitanţă (pentru operaţii în valută) 20.4.4.4/a 14. după caz -Calculul şi decontarea impozitului pe circulaţia mărfurilor -Facturarea şi decontarea bunurilor materiale.4.-Lista de inventariere 14.2 14. carnete de cecuri 24.Împuternicire 14.1 14.8 14.4.6 achitate cu cecuri de decontare 25.4.4. retragerea şi restituirea creditelor bugetare.Registrul de casă -registrul de casă (în valută) 26.5 -Împuternicire pentru încasarea unor drepturi băneşti când titularul nu se poate prezenta -Listing a documentelor plăţite cu cecuri de decontare.4.3 aflate în gestiunea unităţii -Încasări în numerar la la casieria unităţii -Încasări.9/A 14.Chitanţa fiscală 21.3.4. justificarea de casierul unităţii.4 catre casierie -Dispoziţie de plată-încasare către casierie (colectivţă) 23.casierului plătitor -Dispoziţia către casierie pentru plata-încasare în numerar a unor sume 22.SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 56 .MIJLOACE BANEŞTI ŞI DECONTĂRI 19.Dispoziţie bugetară 27.Borderoul documentelor 14.Proces-verbal de plăţi 14.Dispoziţia de plată-încasare 14.4.4.

1/f concediul de odihnă -Desfăşurătorul indemnizaţiilor 14.1/b elementele componente ale salariului total) -Stat de salarii (fără 14.5.Stat de pensii 14.5.1/a -Stat de salarii (fără 14.5. precum şi a reţinerilor în rate -Stabilirea drepturilor de pensie cuvenite pensionarilor încadraţi în muncă -Dispoziţii pentru deplasarea şi decontarea cheltuielilor efectuate de titularul de avans 32.5/a (transporturi internaţionale) VI.4/a în străinătate (transporturi internaţionale) 33.1/e -Lista de indemnizaţii pentru 14.1/c elementele componente ale salariului total) -Lista de avans chenzinat 14.Decont de cheltuieli 14.5.4 (delegaţie) -Ordin de deplasare(delegaţie) 14.1/h (extras) -Drepturi băneşti – Chenzina II 14.5.5.5.5.Ordin de deplasare 14.Stat de salarii 14.1/d -Lista de avans chenzinat 14.5.CONTABILITATEA GENERALĂ -Decontarea cheltuielilor efectuate în valută şi în lei cu ocazia deplasării în străinatate 57 .5.2 -Fişa de evidenţă a salariilor 14.2/a (cu elementele componente ale salariului total) 31.1/I (extras) 30.5.5.5.5.1 -Stat de salarii 14.3 -Calculul şi plata remuneraţiei curente a salariilor -Evidenţa timpului lucrat efectiv şi a remuneraţiilor.1/g plătite în contul asigurărilor sociale de stat -Drepturi băneşti – Chenzina I 14.Fişa de evidenţă a salariilor 14.5 (pentru deplasări externe) -Decont de cheltuieli valutare 14.5.5.29.5.

Extras de cont 37.Jurnal-situaţie privind operaţiile contabile 14.6.6.6.5/a de casă şi bancă 39.7 41.6.4 38.10 58 .5 operaţiile de casă şi bancă -Jurnal situaţie privind operaţiile 14.8/a şi alte ieşiri de materiale 42.Situaţia încasării-achitării facturilor 14.6.9 14.Note de debitare-creditare 14.6.Jurnal-situaţie privind 14.34.6.Situaţia privind mişcarea materialelor şi cheltuielilor de transport-aprovizionare 43.Jurnal privind decontările cu 14.6.Nota de contabilitate -Nota de contabilitate 14.6.6.Jurnal privind salariile şi contribuţia la asigurările sociale 14.3 14.Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de materiale -Jurnal privind consumurile 14. viramente) -Solicitarea şi confirmarea de debitor a sumelor neachitate -Sunt registre contabile utilizate pentru înregistrarea cronologică şi sistematica opozabile în cadrul formei de contabilitate pe jurnale 35.2/a 36.1/A -Comunicarea operaţiilor de decontare în cadrul întreprinderilor de grup -Registre de înregistrare cronologică a documentelor justificative sau document justificativ de înregistrare a operaţiilor fără acte justificative (stornări.6 furnizorii 40.2/A 14.6.6.

6.6.6.44.Borderou de ieşire a 14.11/a 14.Jurnal privind operaţiile 14.6.6.13 14.19 14.Jurnal privind vânzarea produselor şi alte ieşiri -Jurnal pentru vânzări (TVA) 46.14 -Evidenţa obiectelor primite în consignaţie 48.17/b 51.6.Registrul pentru evidenţa cheltuielilor şi altor operaţii 14.Jurnal privind repartizarea şi decontarea cheltuielilor de producţie -Jurnal privind repartizarea şi decontarea cheltuielilor de producţie 45.Jurnal privind vânzarea mărfurilor şi alte ieşiri 47.15/a în ziua de … 49.6.6.17/a diverse -Jurnal pentru cumpărări (TVA) 14.Registrul pentru evidenţa veniturilor 53.6.12/a 14.Situaţie privind avansurile spre decontare 52.Borderoul programării la plata 14.15 -Evidenţa obiectelor ieşite din obiectelor din consignaţie în consignaţie ziua de …200… --Borderou de vânzare (încasare) 14.20 -Contabilitatea analitică a avansurilor spre decontare -Evidenţa analitică a veniturilor -Evidenţa analitică a cheltuielilor 59 .17 -Înregistrarea cronologică diverse şi sistematică -Jurnal privind operaţiile 14.6.Borderou de primire a obiectelor în consignaţie în ziua de…200… 14.6.16 din ziua de…200… -Programarea plăţilor 50.6.6.12 14.18 14.6.6.11 14.

Fişa pentru operaţii bugetare 14.6.6.6.8. a plăţilor de casă şi cheltuilelilor efective -Registrul Cartea mare pentru contabilitatea creditelor bugetare a plăţilor de casă şi cheltuielilor efective -Documentul de centralizare a datelor şi în unele cazuri pentru evidenţa analitică -Document de etalare şi evidenţă a ratelor scadente privind cheltuielile anticipate -Document de centralizare şi verificare a datelor înregistrate în conturi 14.Balanţa de verificare -Balanţa de verificare (cu trei egalităţi) -Balanţa de verificare (cu două egalităţi) -Balanţa analitică a valorilor materiale VII.22 56.25 14.ALTE SUBACTIVITĂŢI 60.6.1 14.2 14.6.30 14.30/a 14.BILANŢUL CONTABIL VIII.54.6.Fişa de cont analitic pentru costuri efective -Fişa de cont analitic pentru cheltuielile indirecte 55.6.6.8.Decizie de împuternicire -Angajament de plată 14.24/b 14.Scadentul cheltuielilor anticipare 59.6.30/b 14.6.6.24/a 14.24/c 14.30/c 14.21 14.Fişa de cont pentru operaţii diverse 14.Declaraţie de inventar 61.23 57.6.2/a -Declaraţie scrisă a gestionarului înainte de inventariere -Împuternicirea reţinerii valorii pagubei produse de persoanele încadrate în muncă 60 .21/a -Registrul Cartea mare pentru contabilitatea analitică a costurilor şi a cheltuielilor indirecte -Registrul Cartea mare pentru contabilitatea creditelor bugetare.Document cumulativ -Document cumulativ -Document cumulativ -Document cumulativ 58.6.8.24 14.

grupate într-o ordine cronologică a operaţiunilor ce au avut loc în cadrul exerciţiului financiar la care se referă. precum şi modelele acestora la elaborarea şi adaptarea programelor informatice. controlului extern şi respectarea actelor normative ce reglementează activitatea financiar-contabilă. Pentru efectuarea corespunzatoare a testelor necesare.Contract de garanţie în numerar -Contract de garanţie suplimentară 14. Păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a documentelor contabile se face în forma lor originală. au drept de acces la documentaţia de analiză. trebuiesc reconstituite. în situaţia utilizării sistemul de prelucrare automată a datelor din evidenţa contabilă trebuie să ia toate măsurile ce se impun privind: .3/a -Constituirea garanţiei pentru acoperirea eventualelor pagube aduse unităţilor patrimoniale Registrele de contabilitate şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează potrivit prevederilor legii contabilităţii timp de 10 ani cu începere de la data încheierii exercţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. organele de control ce efectuează verificări la instituţiile publice care prelucrează în sistem automat datele din evidenţa contabilă. iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit spre prelucrare.3 14. Potrivit prevederilor din Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 pentru aprobarea normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate comune pe economie care nu au un regim special privind activitatea financiar contabilă. Toate formele de control intern din cadrul unei instituţii publice. sunt sustrase sau distruse unele documente contabile în termen de maxim 30 de zile de la constatare. În situaţia în care se pierd. a listelor şi informaţiilor supuse verificării. Unităţile de informatică sau persoanele care efectuează lurari cu ajutorul tehnicii de calcul poartă răspunderea prelucrării informaţiilor din documente.3. Sistemele de prelucrare automată a datelor trebuie să permită în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinutului conturilor. Cerinţe obligatorii privind conducerea evidenţei financiar-contabile cu ajutorul sistemului de prelucrare automată a datelor Instituţiile publice care optează pentru utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor trebuie să asigure respectarea normelor contabile şi condiţile necesare efectuării controlului şi păstrării datelor înregistrate în contabilitate pe suporturi tehnice. pornind fie de la date de intrare. Prin regulamentele interne în cadrul fiecărei instituţii trebuiesc prevăzute responsabilităţile cu privire la utilizarea tehnici de calcul.8. trebuiesc respectate criteriile considerate minimale pentru asigurarea controlului intern.8. I. programare şi utilizare a tehnicii de calcul. fie în ordine inversă de la conţinutul sintetic al conturilor listelor sau alte informaţii pentru a ajunge la datele de intrare. 61 .62.modificările ce pot interveni în legislaţia financiar-contabilă să poată fi cuprinse în procedurile de prelucrare a reglementărilor în vigoare şi să existe posibilităţi de actualizare.

interzicându-se orice eliminări sau adăugiri ulterioare.gestionarea pachetelor de produse program. .cunoaşterea adecvată a funcţiilor sistemului de prelucrare automată datelor de către personalul implicat şi respectarea acestora. . . .verificarea totală sau prin sondaj a operaţiunilor economico-financiare înregistate în contabilitate în concordanţă cu prevederile actelor normative ce le reglementează. control financiar şi audit extern. listelor şi informaţiilor supuse verificării. cod de identificare pentru accesul la informaţii. sau de ieşire. Pentru organele de audit intern.arhivele pe suport magnetic trebuiesc împrospătate periodic pentru a se asigura lizibilitatea. asigurarea protecţiei lor împotriva unor accese neautorizate.să se permită în orice moment reconstituirea conţinutului conturilor.verificare totală sau prin sondaj a modului de funcţionare a procedurilor de prelucrare prevăzute de sistemul informatic. realizarea confidentialităţii datelor prin sistemul informatic.să se permită culegerea unui număr nelimitat de înregistrări pentru operaţiunile contabile.sistemele de prelucrare automată a datelor trebuie să asigure concordanţa strictă a rezultatelor prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează. instituţiile publice în situaţia utilizării sistemului de prelucrare automată a datelor contabile trebuie să asigure posibilitatea de: .stabilirea tipului de suport pentru păstrarea datelor de intrare intermediare.să se asigure posibilitatea listărilor clare. - 62 .fiecare dată înregistrată în contabilitate trebuie să se regăsească în conţinutul unui document scris la care să poată avea acces beneficiarii şi organele de control. .precizarea tipului de suport ce asigură prelucrarea datelor în condiţii de siguranţă.să se asigure conservarea datelor pe perioade de timp care să respecte prevederile legii contabilităţii în acest sens. . . .să se asigure confidenţialitate şi protecţia informaţiilor şi a programelor prin parole. Criteriile minimale pivind programele informatice utilizate în domeniul financiarcontabil în cadrul instituţiilor publice potrivit prevederilor legale amintite mai sus sunt: . . copii de siguranţă pentru programe şi informaţii. . .să se depună la sediul utilizatorului pe perioadă neprescrisă manualul de utilizare complet şi actualizat al fiecărui produs program utilizat.să posede documentaţia tehnică de utilizare a programelor informatice necesare exploatării optime a acestora. .să se asigure reluarea automată în calcul a soldurilor conturilor obţinute anterior. accesibilitatea.să se asigure listarea ansamblurilor de situaţii financiare şi documente de sinteză necesare conducerii operative a unităţii. . . complete care să conţină pentru fiecare pagină elementele de identificare.soluţionarea eventualelor erori care pot să apară în funcţionarea sistemului. .verificarea programului informatic utilizat prin diverse teste de control.să existe posibilitatea extragerii listelor de operaţiuni efectuate în evidenţa contabilă pe bază de documente justificative care să fie numerotate în ordine cronologică. . . .

sau dupa caz numai cheltuielile în funcţie de sistemul de finanţare. . obiectivelor şi sarcinilor prioritare potrivit scopurilor prevăzute în legi şi reglementări. . 63 .bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. Veniturile bugetare sunt resurse baneşti care se cuvin bugetelor amintite mai sus în baza unor prevederi legal formate din impozit. acţiunilor. administrare şi utilizare a fondurilor publice de către instituţiile implicate în procesul bugetar Procedurile privind formarea. precum şi reglementările specifice exerciţiului bugetar. bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. . Capitolul al II-lea. autorităţile publice afectează fonduri publice unei anume destinaţii în limita creditelor bugetare aprobate pe baza angajamentelor bugetare. 45/2003 privind finanţele publice locale cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2004. contribuţii şi alte vărsăminte.bugetele fondurilor speciale.bugetele locale. . Efortul financiar public pe un an financiar reprezintă veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar cumulate la nivel naţional din care se elimină transferurile între bugete dupa consolidare. angajate şi folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasarea veniturilor bugetare. 500/2002. Sistemul de bugete reglementate prin cele două acte normative prezentate mai sus este format din: . . . Elementele de bază ce guvernează sistemul de formare.bugetul forndurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale caror rambursare. .1. Legea bugetară anuală prevede şi autorizează pentru anul bugetar veniturile şi chltuielile bugetare. administarea. III.- să se respecte reglementările referitoare la securitatea datelor şi fiabilitatea sistemului de prelucrare.bugetul trezoreriei statului.bugetul statului. poartă denumirea de buget.Particularităţile organizării şi conducerii contabilităţii instituţiilor publice II. În cadrul unui an bugetar ce reprezintă anul financiar pentru care se aprobă bugetul şi care corespunde cu anul calendaristic ce incepe de la 3 ianuarie şi se trermină la 31 decembrie. .bugetele instituţiilor publice autonome. dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice. precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar sunt prevăzute în Legea finanţelor publice nr. Bugetul general consolidat reprezintă ansamblul acestor bugete agregate şi consolidate pentru a forma un întreg. angajarea şi utilizarea fondurilor publice. iar în cazul finanţelor publice locale reglementarile specifice fac obiectul Odonanţei de Urgenţă nr. Finanţarea funcţiilor administraţiei publice se face pe seama creditelor bugetare aprobate şi utilizate pentru finanţarea programelor.bugetul asigurărilor sociale de stat. bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat. Documentul prin care instituţiile publice au prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile. Cheltuielile bugetare sunt sume aprobate în aceste bugete în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin aceste bugete. taxe.bugetul fondurilor externe nerambursabile.

potrivit bugetului aprobat. Gruparea cheltuielilor se poate face şi după natura şi efectul ei economic potrivit clasificaţiei economice şi după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice în baza clasificaţiei funcţionale. reprezintă creditul bugetar. constituit în condiţiile legii” “Instituţiile de stat de subordonare locală care au personalitate juridică şi ai caror conducători au calitatea de ordonatori de credite. “Contabilitatea bugetelor locale se organizează şi se conduce la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti. prefecturile. precum şi instituţiile publice cu personalitate juridică din subordinea acestora. municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. constituite potrivit legii. b) evidenţa transferurilor din bugetul de stat şi a fondului de tezaur. 64 . potrivit bugetului aprobat”. 82/1991 republicată. Cu respectarea dispoziţiilor legale în situaţia în care se înregistrează disponibilităţi la una din subdiviziunile clasificaţiei bugetare. ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite. Ordonatorilor principali de credite prin trezoreria statului li se comunică de către Ministerul Finanţelor Publice limita pâna la care pot efectua repartizări de credite bugetare şi plăţi prin deschiderile de credite bugetare. judeţe) Sistemul românesc de contabilitate este statuat prin Legea contabilităţii nr. potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor. departamentele şi celelalte organe centrale ale administraţiei publice. oraşe. a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială”.Gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare se face într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare potrivit clasificaţiei bugetare. Problemele specifice organizării contabilităţii instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale (comune. organizerază şi conduc contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor. Activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţilor cheltuielilor aprobate prin buget poartă denumirea de execuţie bugetară. iar suma aprobată prin buget ca limită maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru anagajamente contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. iar complexul de operaţiuni referitoare la încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare reprezintă execuţia de casă a bugetului. Limita maximă în care cheltuielile se pot angaja în timpul unui exerciţiu bugetar respectând limitele aprobate. care la articolele 33 şi 34 prevede: “ministerele. organizează şi conduc contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate. municipii.2. “Ministere. consiliile locale. oraşelor şi comunelor. II. care să asigure înregistrarea operaţiunilor privind: a) veniturile încasate şi plaţile efectuate în executarea bugetelor locale şi a fondurilor cu destinaţie specială. depun la Ministerul Finanţelor (şi la organul ierarhic superior) un exemplar din bilanţul contabil trimestrial şi anual potrivit normelor şi la termenele stabilite de acestea”. În procesul execuţiei bugetare autorităţile publice parcurg mai mult faze întocmind diverse acte juridice din care rezultă obligaţii pe seama fondurilor publice întocmind astfel diverse angajamente legale. reprezintă creditul de angajament. ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite. departamentele şi celelalte organe le administraţiei publice centrale. consiliile judetele şi consiliul Municipiului Bucureşti. aceasta se poate diminua prin majorarea corespunzătoare la o altă subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente prin operaţiunea de virare de credite bugetare.

Pentru instituţii publice. Întrucât reglementarile europene în domeniul contabilităţii publice prevăd ca instituţiile publice să organizeze şi să conducă contabilitatea în partidă dublă. se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. potrivit normelelor şi la termenele stabilite de acesta. Toate situaţiile financiare. înainte de a fi înscrise în situaţiile financiare anuale. bugetele locale. depun trimestrial şi anual la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţia financiară. din situaţiile financiare se poate vedea poziţia financiară şi performanţa persoanei juridice. La nivelul unui exerciţiu bugetar. Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot ţine contabilitatea în partidă simplţ. a soldurilor conturilor de disponibilităţi. precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli. primăriile comunale au obligaţia primirii şi contralizării situaţiilor financiare de la ordonatorii terţiari de credite (instituţii de învăţământ) care conduc contabilitatea în partidă dublă.Instituţiile publice au astfel obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale care se compun din bilanţ. precum şi sistemul de raportare utilizat de către acestea. autorităţile publice şi unităţile administrativ-teritoriale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite. întocmesc şi depun la direcţiile generale ale finanţelor publice trimestrial şi anual situaţii financiare asupra execuţiei bugetare. numai unele primării comunale (la nivelul anului 2002. Obiectul contabilităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat.1605/2002. la termenele stabilite de acesta. Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite depun trimestrial şi anual un exemplar din situaţiile financiare la organul ierarhic superior. Potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. aşa cum sunt 65 . Primăriile comunale ce conduc contabilitatea în partidă simplă cu ajutorul registrelor de contabilitate obligatorii. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani. respectiv trimestriale şi anuale. cont de execuţie bugetară şi anexe. documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. În vederea raportării elementelor patrimoniale şi a execuţiei bugetare. trebuiesc inventariate. drepturile şi obligaţiile rezultate din activitatea desfăşurată şi orice alte relaţii financiare generate de acest proces. se impune aplicarea acestor reglementări şi de către primăriile comunale. constituie patrimoniul public şi cel privat aflat în administrarea acestora. execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli. sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Situaţiile financiare se compun din: bilanţ. fiind exceptate de la regula conducerii contabilităţii în partidă dublă. elementele de activ şi de pasiv şi celelalte bunuri şi valori aflate în gestiune şi administrare. utilizând principiul dreptului constatat şi anume înregistrarea operaţiunilor în momentul naşterii dreptului de creanţa sau de obligaţte. sunt situaţiile financiare trimestriale şi anuale. Potrivit prevederilor Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi ale Regulamentului Financiar al Uniunii Europene nr. Bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară trebuie prezentat la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică la care instituţiile publice au deschise conturile pentru verificarea exactităţii plăţilor de casă. 436 de primării comunale au optat pentru trecerea contabilităţii în partidă dublă) mai conduc încă contabilitatea în partidă simplă. În cadrul instituţiilor publice. Ministerele. se semnează de către conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil. cont de execuţie bugetară şi anexe.

reguli şi metode contabile.situaţia modificărilor în structura activelor (capitalului). . situaţia patrimoniului aflat în administrarea sau proprietatea instituţiilor. note explicative şi angajamente în afara bilanţului. B. .creanţe (sub 1 an). structura bilanţului va fi următoarea: A. detalierea cheltuielilor. . . BILANŢUL este documentul contabil de sinteză care cuprinde elementele de activ şi pasiv grupate după natura acestora. Darea de seamă contabilă se întocmeşte pe formulare aprobate de Ministerul Finantelor Publice şi este însoţită de raportul de analiză pe bază de bilanţ.cheltuieli în avans şi alte regularizări. detalierea execuţiei bugetului.Capitaluri şi datorii: Capitaluri: . care include: principii. iar în cadrul raportului de sinteză pe bază de bilanţ se structurează informaţii pivind caracterizarea generală a execuţiei bugetului. .creanţe imobilizate (peste 1 an). având coloană separată pentru fiecare post cu valoarea din exerciţiul financiar precedent. . . este darea de seamă contabilă care se întocmeşte trimestrial şi anual.investiţii financiare pe temen scurt.Active: .fonduri. explicaţii asupra soldurilor din bilanţ etc. . finanţarea bugetară. Raportat la conformitatea cu prevederile standardelor internaţionale de contabilitate precizate anterior.bilanţ. analiza pagubelor şi modul de recuperare a lor.imobilizări corporale.situaţia veniturilor şi cheltuielilor. concluzii (indicatori de calcul şi fundamentare.stocuri. .prezentate şi în proiectul normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.imobilizări necorporale.rezerve. situaţiile financiare şi anuale trebuie să cuprindă: . contul de execuţie. precum şi alte informaţii privind activitatea acestora. la nivelul instituţiilor publice.rezultatul reportat. Provizioane Datorii (peste 1 an) Datorii (sub 1 an) Venituri în avans şi alte regularizări.anexele la situaţiile financiare. realizarea veniturilor bugetare.alte capitaluri. casa şi contul la bănci şi . . situaţia obligaţiilor de plată restante la finele perioadei. analiza bilanţului contabil.).cont de execuţie bugetară (flux de trezorerie lunară-cash-flow).imobilizări financiare. În prezent. documentul de sinteză prin care se prezintă execuţia bugetului aprobat.rezultatul exerciţiului curent. 1746/17 decembrie 2002. Elementele principale ale dărilor de seamă contabile sunt bilanţul contabil. inventarierea patrimoniului. . disponibil de mijloace cu destinaţie specială. CONTUL DE EXECUŢIE 66 . precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. . . .

bugete locale. . bugetele locale. finanţări şi cheltuieli.principii şi politici contabile (reguli şi metode contabile). precum şi indicatorii şi situaţiile privind angajamentele legale. rapoartele anuale de performanţă trebuie să prezinte pentru fiecare program obiectivele. din achiziţia sau vânzarea activelor şi din împrumuturi primite sau acordate şi alte surse financiare.note explicative. Sursele de finanţare a programelor aprobate sunt din bugetul de stat. elaborându-se indicatori de performanţă ai programelor respective derulate de instituţiile publice şi care trebuie să fie suficient de relevanţi pentru a se asigura informaţii referitoare la utilizarea resurselor publice. Datele se preiau din rulajele conturilor de venituri. În structura unui cont de execuţie. Datele vor fi luate din evidenţa contabilă a conturilor de finanţare (rulajul creditor al fiecărui cont în funcţie de sursa de finanţare). detaliate pe structura clasificaţiei bugetare aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. conţinutul acestora este format din: .În contul de execuţie instituţiile publice înscriu plăţile efectuate pe capitole şi subcapitole din bugetul aprobat (bugetul de stat. financiară. construcţia bugetară şe face pe baza rezultatelor . asistenţă financiară externă nerambursabilă şi venituri proprii). indicatori de rezultate şi de eficienţă. obiectivele şi rezultatele estimative. credite externe. excepţională) se detaliază structura cheltuielilor şi veniturilor şi se stabileşte rezultatul exerciţiului pe fiecare activitate. . În acest caz. ale asigurărilor sociale de stat. trebuie să fie cuprinse încasările şi plăţile din activitatea operaţională. rezultatele preconizate şi cele obţinute. În structura situaţiei veniturilor şi cheltuielilor pe activităţi (operaţională. ale fondurilor speciale. În legea anuală a bugetului de stat se prezintă structura contului de execuţie pentru fiecare program şi cont de execuţie în situaţia în care programul se finanţează dintr-un capitol de cheltuieli al bugetului de stat sau din mai multe capitole ale acestuia sau mai multe programe dintr-un capitol de cheltuieli al bugetului din alte bugete. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR Pe structura clasificaţiei bugetare şi pe fiecare sursă de finanţare în această situaţie se determină rezultatul exerciţiului ca diferenţă între venituri. posturile. respectiv finanţări. Principiile şi politicile contabile se referă la principiile general acceptate care stau la baza evaluării posturilor cuprinse în situaţiile financiare trimestriale şi anuale şi procedurile 67 . fiecare program având o estimare anuală a performanţelor privind acţiunile. În cadrul fiecărui buget pe programe sunt stabilite obiective precise. fiind un rezultat patrimonial ce exprimă angajamentele şi datoriile neachitate. a indicatorilor de eficienţă aprobaţi. a indicatorilor fizici. bugetul asigurărilor sociale de stat. Situaţia modificărilor în structura activelor (capitalului) cuprinde informaţii referitoare la structura capitalurilor şi influenţele rezultate urmare introducerii reevaluării şi amortizării activelor instituţiilor publice. şi cheltuieli. În cazul finanţării pe bază de programe.angajamente în afara bilanţului. Contabilitatea analitică trebuie astfel organizată încât conturile de execuţie pentru fiecare program şi sursă de finanţare trebuie să poată prezentă modul de realizare a indicatorilor de rezultate. 2. situaţiile financiare anuale. potrivit prevederilor Standului Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public nr. ANEXE LA SITUAŢII FINANCIARE Potrivit Regulamentului Financiar al Uniunii Europene. contribuţii financiare nerambursabile şi împrumuturi externe.1394/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

diferenţele de curs valutar valorabile şi nefavorabile între cursul de la data înregistrării creanţelor şi datoriilor în valută sau faţă de cursul la care au fost raportate in situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului se înregistrează la venituri sau la cheltuieli după caz. Pentru a se asigura comparabilitatea informaţiilor. Pentru înţelegerea situaţiilor financiare. respectiv valoarea contabilă.bunurile care ies din unitate sau sunt date în consum se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor contabilă. respectiv de plată.disponibilităţile valutare se raportează în situaţiile financiare utilizând cursul de schimb comunicat de banca naţionala valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. potrivit prevederilor din Ordinul nr. urmând a fi prezentate concluziile desprinse în vederea definitivării normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimioniului instituţiilor publice. 1746/2002 la care s-a făcut referire pe tot parcursul acestei părţi. În prezent. . respectiv contabilitatea de angajamente şi principiile general acceptate. . elementele de activ se evaluează la valoarea actuală a fiecărui element.creanţele şi datoriile se vor stabili în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat.bunurile intrate în unitate se evaluează la data intrării lor şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare denumită valoare contabilă. .cu ocazia inventarierii. Potrivit prevederilor legii contabilităţii. evaluarea elementelor de pasiv trebuie să se facă ţinând cont de următoarele reguli: . moneda în care sunt întocmite şi nivelul de exprimare a cifrelor incluse în raportare (mii lei). . în notele explicative trebuie să se precizeze dacă au apărut erori în contabilitate şi cum au fost corectate. 68 .la închiderea exerciţiului elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare. . Pentru uniformitatea informaţiilor prezentate în completarea bilanţului sunt structurate modele de note explicative pe genuri de informaţii. pusă de acord cu rezultatele inventarierii. în notele explicative trebuie să se precizeze data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare. Notele explicative la situaţiile financiare cuprind informaţii relevante pentru utilizatori din care să rezulte că situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile legii contabilităţii şi a celorlalte reglementări specifice. . poziţia financiară şi rezultatele obţinute de către persoana juridică care face raportarea.ce trebuiesc elaborate în funcţie de specificul activităţii şi a strategiei adoptate de persoana juridică. trebuie să se precizeze metodele de evaluare a activelor utilizate. reglementările privind întocmirea situaţiilor financiare în anul 2003 au fost aplicate experimental în paralel cu reglementările existente de către instituţiile publice selectate în anexa 2. stabilită în funcţie de utilitatea bunului. starea acestuia şi preţul pieţii. dacă au apărut evenimente ulterioare datei bilanţului şi dacă acestea afecteaza evaluarea situaţiilor financiare de către utilizatori. denumită valoare de inventar. Pentru ca informaţiile furnizate către utilizatori prin situaţiile financiare să fie relevante şi credibile se impune ca la elaborarea politicilor contabile să fie respectate conceptele de bază ale contabilităţii. De asemenea. planul de conturi specific şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni.

În prezent. 2.Ordinul nr. planul de conturi aplicabil în administraţia publică este structurat pe următoarele clase: 0. 1577/2003. municipii. La stucturarea planului de conturi s-a avut în vedere ca instituţiile publice. 1487/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind revaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial. dispensare. fiind modificat şi completat ulterior pentru a răspunde necesităţii de evidenţiere distincte a elementelor de activ şi pasiv a unităţilor din sistemul bugetar. municipii. când autorităţile administraţiei publice locale au capătat alături de autonomia administrativă şi unele elemente ce au caracterizat aspecte ale autonomiei financiare. spitale. pe care îl anexăm (Anexa nr. ordin ce a fost modificat şi completat de Ordinul nr. sănătăţii şi agriculturii şi în 2002 prin preluarea plăţii personalului neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic şi va continua cu preluarea altor servicii publice comunitare ( de evidenţă a persoanelor). judeţe) care respectă structura planului de conturi pentru instituţii publice. Planul de conturi pentru instituţii publice şi pentru unităţi administrativ-teritoriale (comune. 1. dar au şi relaţii de finanţare cu bugetele judeţene şi cu bugetul de stat acoperind o parte din cheltuielile instituţiilor publice locale şi pot desfăşura şi activităţi de natură economicţ. respectiv serviciile publice de intres local (şcoli. 1605/2002 şi ale sistemului european de conturi (SEC’95)-Anexa 4 În structura monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principaleleor operaţiuni aprobată prin Ordinul nr. cămine de bătrâni etc) având bugete de venituri şi cheltuieli cu resurse proprii reduse. 324 din 21 decembrie 1984. oraşe.plan de conturi pentru unităţi administrativ-teritoriale (comune. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. coumne şi judete. îşi acoperă cheltuielile din resurse specifice.3. plan de conturi pentru instituţii publice completat prin: .Ordinul nr. există: 1. inclusiv municipiul Bucureşti) au buget propriu. Întrucât autorităţile administraţiei publice locale (municipii. există propunerea de transpunere a soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2002 un nou plan de conturi general (Anexa 5). Planul de conturi pentru instituţii publice a fost conceput la nivelul anului 1984 pentru a răspunde cerinţelor de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat fiind completat şi îmbunătăţit ulterior după apariţia Legii nr.II.Mijloace fixe 69 . oraşe. Procesul de autonomie financiară a autorităţilor administraţiei publice locale a continuat şi în anul 2001 prin descentralizarea unor acţiuni din domeniul pre-universitar. 520/2003 anexa nr. judeţe). În prezent.1). 1746/2002. 189/1998 privind finanţele publice locale. sectoare. plan de conturi pentru activitatea trezoreriei statului din cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor-Anexa 3. având la bază principiul contabilităţii de angajamente şi aplicarea prevederilor regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene nr. . având însă şi conturi specifice generate de particularităţile activităţii unităţilor administrativ teritoriale ale administraţiei publice-Anexa 2 3. s-a simţit nevoia introducerii unor conturi specifice în cadrul planului de conturi pentru instituţii publice. în prezent există în proiect planul de conturi pentru instituţii publice care este adaptat potrivit cerinţelor Comunităţii Europene la planul general de conturi. iar 4.

presupune organizarea corespunzătoare a activităţii financiar-contabile care să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică.Venituri 6. Pentru respectarea principiului constatării drepturilor şi obligaţiilor se impune reflectarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor patrimoniale. performanţa financiară şi fluxul de trezorerie. cât şi în relaţiile acestora cu creditorii financiari. s-au facut completări la vechiul plan de conturi ce se aplică în prezent în sistemul public. Proiectul noului plan general de conturi respectă structura planului general de conturi existent în ţara noastră pentru agenţi economici şi răspunde cerinţelor sistemului european de conturi cu privire la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare “pe baza drepturilor constatate. atât pentru cerinţele interne ale instituţiilor publice. 70 .Deconturi (creanţe) 4. precum şi a raportării prin situaţiile financiare trimestriale şi anuale a informaţiilor contabile cu privire la evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale. alte instituţii publice şi alţi utilizatori.Mijloace băneşti 2.1.Cheltuieli 2. transformării sau dispariţiei/anulării unei valori economice. respectiv în momentul creării. În vederea reflectării în contabilitate a operaţiunilor privind reevaluarea şi amortizarea activelor instituţiilor publice începând din 1 ianuarie 2004.Finanţări şi credite bancare La acestea se adaugă şi clasa a 9-a de conturi de ordine şi evidenţă (conturi “în afara bilanţului”) care funcţionează în partidă simplă care asigură urmărirea completă a execuţiei de casă a veniturilor şi cheltuielilor pentru a se satisface sistemul informaţional necesar conducerii contabilităţii financiare în cadrul instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală. clienţii. a unei creanţe sau a unei obligaţii”.Materiale 7.Deconturi (datorii) 3. Implementarea de către toate categoriile de instituţii publice a reglementărilor contabile armonizate cu reglementările europene şi internaţionale. cât şi a excedentului şi deficitului patrimonial. a valorilor rale a activelor aflate în administrare.Fonduri 5. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiara.

Operaţiuni privind evidenţa contabilă a veniturilor Partea a III-a APLICAŢII PRACTICE PRIVIND ÎNREGISTRAREA OPERAŢIUNILOR PATRIMONIALE ÎN CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE Capitolul I. obiectul contabilităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat. Patrimoniul propriu al fiecărei persoane juridice din structura administraţiei publice.000.000.2. În gestiunea permanentă a instituţiilor administraţiei publice. se află un patrimoniu propriu compus din acele bunuri şi valori privite din punct de vedere al componenţei şi structurii lor.3.Contabilitatea patrimoniului I. Operaţiuni privind evidenţa decontărilor cu personalul. Caracteristici generale.000. II. Capitolul I.1. II. pentru desfăşurarea activităţii de bază şi asigurarea condiţiilor minime de desfăşurare a activităţii ei. Operaţiuni privind evidenţa obiectelor de inventar. Capitolul II – Contabilitatea trezoreriei II. îl constituie patrimoniul public şi cel privat aflat în administrarea acestora. I. Caracteristici privind conducerea şi organizarea contabilităţii veniturilor publice.1.3. venituri proprii. veniturile şi cheltuielile bugetare. Instrumente de trezorerie. privit sub aspectul componenţei şi surselor de provenienţă.000.3.000 mijloacelor fixe al -Mijloace fixe 500.p.000 -Fondul mijloacelor -Amenajări terenuri 100. Capitolul III.2. Operaţiuni privind evidenţa decontărilor cu terţii.000 C. op. bugetele locale.1. II. 71 . este urmatorul: ACTIV BILANŢ PASIV . Caracteristici generale privind organizarea şi funcţionarea trezoreriei unei entităţi publice. reflectat în bilanţ.000 ……………………………………… ……………………………………… -Obiecte de inventar -Fondul obiectelor în magazie 100.Partea a III-a APLICAŢII PRACTICE PRIVIND ÎNREGISTRAREA OPERAŢIUNILOR PATRIMONIALE ÎN CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE I.4. dar şi al resurselor. conform reglementărilor contabile aplicabile întregului sistem public în prezent.Terenuri 200. Structura veniturilor publice.000 de inventar -Obiecte de inventar în folosinţă 200.Drăgan.000. denumit şi patrimoniu social26.M.. III.1 Caracteristici generale. 97 şi urm.000.000 26 300. III. Operaţiuni privind evidenţa mijloacelor fixe. drepturile şi obligaţiile rezultate din activitatea desfăşurată. I.Contabilitatea veniturilor III. III.2.000 terenurilor 800. II.000. cit. Aşa cum este cunoscut şi cum s-a prezentat şi anterior.Contabilitatea patrimoniului 1.

Instituţiile publice deţin în proprietate sau administrare bunuri de lungă durată şi cu o valoare mai mare decât limita stabilităapentru obiecte de inventar denumite prin lege mijloace fixe. brevete .000.). construirii de mijloace fixe şi cumpărării de obiecte de inventar (creşteri) sau de transferări.activele fixe corporale care nu au fost demolate.……………………………………… ……………………………………… TOTAL activ 1. casări de mijloace fixe. Activele fixe necorporale sunt activele fixe care se utilizează pe o perioada mai mare de un an. începând cu 1 ianuarie 2004 activele corporale şi necorporale se vor supune amortizării. certificate de înregistrare.14/1998). se supun amortizării şi deci se consumă treptat. consum.o durată normală de utilizare mai mare de un an.000 Se observă că în pasiv sunt înregistrate pe categorii componentele material-valorice ale patrimoniului. precum şi cele în conservare. 81/200327 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice. De asemenea. 624/2003 aprobata prin legea nr. dar nu au substanţa fizica(cheltuielile de dezvoltare. întrucât au avut întocmite documentele dar nu s-au obţinut aprobările legale pentru scoaterea din funcţiune. Potrivit prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr.pe cele care au făcut obiectul reevaluării ( activele fixe corporale din patrimoniul unităţilor de apărare naţionala. dare în folosinţă de obiecte de inventar (micşorari). Astfel în vederea prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului şi respectiv pentru reflectarea unei valori reale a acestuia de către instituţiile publice. dezmembrate sau demontate. Modificările în structura patrimonială pot fi generate de diverse operaţii economice de natura achiziţionării.G.100. iar în pasiv sursele (fondurile) de provenienţă ale acestuia. . în bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2003 toate instituţiile publice din structura administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să reflecte rezultatele reevaluării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul lor la 30 septembrie 2003 .000. excluzând: .1999.rezervele de mobilizare reflectate în contabilitate ca active fixe corporale.100. 27 Ordonanta Guvernului nr. etc. ordine publică şs siguranţă natională care au fost reevaluate la 31 12. păstrându-se egalitatea bilanţiera. 81/2003 publicata in Monitorul Oficial nr. mijloacele fixe au fost definite ca active fixe incluzând activele fixe corporale şi necorporale. au fost nominalizate activele fixe corporale ce nu se reevaluează . programe informatice. Activele fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice sunt destinate să deservească activitatea acestora pe o perioadă mai mare de un an.000 TOTAL pasiv 1. Din categoria activelor fixe corporale fac parte obiectele sau complexul de obiecte care îndeplinesc cumulativ două conditii şi anume: . . şi cele din patrimoniul instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare reevaluate în baza prevederilor din O.precum şi a celor neterminate până la această dată( active corporale în curs ). În baza reglementărilor stabilite prin acelaşi act normativ. 493//2003 publicata in Monitorul oficial 827 din 22noiembrie 2003 72 .au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre de guvern şi .

pentru activele fixe procurate cu titlu oneros sau construite. o comisie tehnică numită de ordonatorul de credite trebuie să stabilească durata normală de utilizare rămasă în funcţie de durata normală de utilizare din catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe prevăzute în anexa la H. redistribuire.pentru activele fixe primite de la alte instituţii publice prin transfer. data înscrisă în documentele de achiziţie sau de construcţie. . stabilite de comisia de inventariere potrivit legii. .coeficientului de actualizare valabil la 31 decembrie 2002 pentru intervalul cuprins între data intrării activului fix în patrimoniu şi data de 31 decembrie 2002 prevăzută în anexa 1 la normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice aprobate prin Ordinul 1487/2003. nr. În situaţia în care nu se cunoaşte această dată.valorii de înregistrare în contabilitatea activului fix la data intrării în patrimoniul instituţiei publice.G. 964/1998. Diferenţele din reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiei publice la data de 30 septembrie 2003 se determină pe baza: . .activele fixe corporale intrate în patrimoniu în cursul anului 2003 şi cele care la data de 30 septembrie 2003 aveau durata normală de utilizare expirată. după aprobarea de către ordonatorul de credite a situaţiilor privind determinarea diferenţelor din reevaluarea activelor fixe corporale care se supun amortizării începând cu 1 ianuarie 2004 (anexele 2a-2e). . data înscrisă în documentele înscrise de donator. aceasta se consideră: .pentru activele fixe dobândite cu titlu gratuit. La închiderea acţiunii de reevaluare instituţiile publice înregistrează diferenţele din reevaluare în conturile corespunzătoare introduse în actualul plan de conturi. - 73 . data înscrisă în documentele de provenienţă. ca urmare a unor comasări sau desfiinţări de unităţi.potrivit căreia în cheltuieli se includ uniform sume fixe stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix. . Diferenţele din reevaluare se stabilesc ca diferenţă între valoarea de înregistare în contabilitate. Din punct de vedere al regimului de amortizare şi al calcului acesteia este important de cunoscut: ce metodă de calcul se utilizează? ce active fixe sunt supuse amortizării. Determinarea rezultatelor reevaluării are în vedere şi data intrării în patrimoniu a activelor fixe corporale. începand cu 1 ianuarie 2004.ajustări ale valorii de înregistrare în contabilitate actualizate. Sunt considerate active fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice supuse amortizării.valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată la 31 decembrie 2002 determinată prin înmulţirea valorii de înregistrare cu coeficientul de actualizare. obiectul sau complexul de obiecte care se utilizează ca atare şi care îndeplineşte cumulativ cele două condiţii de valoare şi durată normală de utilizare precizate anterior. în ce constă sistemul de calcul al amortizării anuale şi a valorii amortizării lunare şi care sunt regulile şi termenele de recuperare a cheltuielilor cu procurarea activelor fixe de către instituţii publice? S-a stabilit că instituţiile publice amortizează activele fixe corporale şi necorporale utilizţând metoda amortizării liniare. actualizată la 31 decembrie 2002 şi valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrării în patrimoniul instituţiei publice.

lacurile. sau set. Presedintia. sau care sunt supuse incercarilor.investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor. indiferent de valoarea si de durata lor de utilizare.bunurile care apartin domeniului public al astatului si al unitatilor administrativteritoriale potrivit legii. . seturi sau care formează un singur corp. coloniile de albine. iazurile. idiferent de valoarea si de durata lor normala de utilizare. Guvernul. instrumentele si dispozitivele speciale. Sunt asimilate şi se înregistrează ca active fixe corporale ce se supun amortizării: . Potrivit normelor metodologice ale MF nr. ministerle si celelalt eorgane de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice subordonate.lacurile.sculele. consiliile judetene si aparatul propriu. 109/CG din 18-01-1995 in baza prevederilor articolului 5 din legea nr. terenurile-inclusiv strazile. . la încadrarea lor ca active fixe şi la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp. bunuri de natura armamentului sitehnicii de lupta. baltine. se inregistreaza in contabilitatea mijloacelor fixe (in przent active fixe corporale) in conturi analitice si cu conturi specifice. care nu sunt rezultatul unei investitii. . . baltile si iazurile. lot. pasarile. .capacităţi puse în funcţiune parţial pentru care nu s-au întocmit forme de înregistrare cu active fixe corporale.Pentru obiectele folosite în loturi. . bunuri din patrimoniul cultural national. . . precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate in contabilitte ca active fixe corporale.motoare. drumurile si plantatiile de pe marginea acestora. . inclusiv investitiile efectuate la acestea (exemplu: terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea Parlamentul.terenurile. Nu sunt considerate active fixe corporale următoarele: . . 15/1994.investiţiile efectuate la activele fixe corporale luate cu chirie. aparate şi alte subansamble ale activelor fixe corporale. animale de ingrasat. potrivit legii. procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel. . consiliile locale si primariile etc).echipamentul d eprotectie si de lucru.activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica a caror uzura fizica si morala se recupereaza oprin tarif sau pret. care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai actvului fix corporal. .investiţiile efectuate la activele fixe corporale în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la majorarea valorii lor. podurile de interes public si parcurile. atat timp cat servesc ca model la executarea productiei de serie.constructiile si instalatiile provizorii. . 74 . . inclusiv seria 0. cu exceptia celor pentru reproducere.activele fixe corporale aflate in conservare.imbracamintea speciala precum si accesoriile de pat.padurile.animale care nu au îndeplinit condiţiile pentu a fi trecute la animale adulte. Nu se supun amortizarii urmatoarele active fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice: .prototipurile. bunuri utilizate pe baza unui contract de inchiriere. in vederea omologarii la producator.

valoarea justa pentru activele fixe corporale si necorporale inclusiv terenuri dobandite cu titlu gratuit. Agora. p. . Ed. Bugetul public si contabilitatea unitatilor bugetare.Evidenta contabila analitica a patrimoniului public se organizeaza si se conduce distinct pe fiecare obiect de evidenta delimitat ca denumire si caracteristici. inclusiv programe informatice create de institutii sau achizitionate de la terti. benzi magnetice sau alte suporturi. stabilita in baza unui raport intocmit de specialisti odata cu inscrierea bunurilor in activ si aprobata de ordonatorul de credite.programe de radio si televiziune. marcile. licentele si alte valori similare. certificatele de inregistrare. Totodata. . lucrari literare.valoarea stabilita prin documentele de evaluare in cazul plusurilor de inventar sau al mijloacelor fixe (active fixe corporale) independente rezultate din dezmembrarea sua scoaterea din functiune a unor mijloace fixe coplexe (active fixe corporale). la institutii publice prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale se intelege28: . lucrari muzicale.valoarea consemnata in documentele de transfer (in cazul primirii prin transfer). Avand in vedere noile reglementari in materie cat si tinancont de principiile si conventiile contabile general acceptate valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale inclusiv a terenurilor reprezinta: . inaintea stabilirii productiei de serie sau a utilizarii. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. evenimente sportive. . alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala. cota de aprovizionare. Activele fixe necorporale sunt: . .costul de achizitie pentru activele fixe corporale si necorporale inclusiv terenuri procurate cu titlu oneros.costul de productie pentru activele fixe corporale si necorporale construite sau produse de institutiile publice. costul ambalajelor nerecuperabile etc consemnate in procesul-verbal de receptie care in mod obligatoriu trebuie sa aiba anexata situatia definitiva de lucrari intocmita de constructori si verificata de reprezentantul institutiei publice desemnat pentru urmarirea lucrarilor pe toata perioada executiei.cheltuielile de dezvoltare care au ca scop aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostiinte in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau care sunt imbunatatite substantial. Elena Voicu.valoarea reevaluata tinand cont de prevederile normative prezentate. 28 Emilian Drehuta. 213/1990 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Gheorghe Neamtu. inclusiv cheltuielile de transport. pozitia “Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate”. Cheltuielile pentru investitii de la buget trebuei sa corespunda cu executia bugetara de la Titlul VII al clasificatiei bugetare “Cheltuieli de capital”. Terenurile achizitionate primite ca donatii sau preluate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale se inregistreaza in contabilitate la preturile de achizitie sau la pretul din raporturile de evaluare in conformitate cu prevederile legale. . insumate pe intreaba perioada de executie a capitolului respectiv. Din punct de vedere al formei de proprietate mijloacele fixe pot apartine proprietatii publice sau private potrivit prevederilor Legii nr. . . 75 .brevetele. 2000.inregistrari alte reprezentatiilor teatrale. 72 si urm.alte active fixe necorporale. .suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea investitiilor.

.durata normal de utilizare ramasa exprimata in luni Durata normala de utilizare ramasa se determian ca diferenta intre durata normala de utilizare din catalog si durata normala de utilizare consumata la 31 decembrie 2003. Amortizarea activelor corporale date in concesiune sau cu chirie se calculeaza de catreinstitutiilepublice care le au in patrimoniu.casarea. Valoarea amortizarii lunare se inregistreaza in contul de cheltuieli corespunzator sursei de finantare a activelor fixe (Titlul 70 “Cheltuieli de capital”). . . Cu aprobarea ordonatorului de credite. Referitor la sistemul de calculare a amortizarii. 76 .calamitati naturale sau provocate dovedite de documentele intocmite de organele competente. institutiile publice utilizand metoda amortizarii liniare calculeaza amortizarea anula prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor corporale si necorporale. Cota de amortizare pentru activele fixe corporale se determina ca raport procentual intre 100 si durata normala de utilizare din catalog. legiuitorul a dat posibilitatea ca duratele normale de utilizare aprobate prin hotarare a Guvernului sa se poata corecta in sensul reducerii sau majorarii cu 20%. pana la recuperarea integrala a valorii de intrare. a mijloacelor fixe (active fixe corporale) in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si in cazul corectarii eventualelor erori de inregistrare.valoarea de amortizat si . Amortizarea activelor fixe corporale si necorporal se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune. Referitor la principalele reguli ce stau la baza calcului amortizarii putem preciza cateva mai importante. Operatiunile prin care mijloace fixe (active fixe corporale) pot iesi din patrimoniul institutiilor publice sunt: . imbunatatiri sau modernizari. Pentru a dispune de date complete privind evident analitica a axctivelor fixe corporale. .demolarea cladirilor si constructiilor speciale ce nu mai pot fi utilizate in scopul pentru care au fost construite dupa avizul organelor competente. Aceasta se determina ca raport intre: . a reevaluarii si scoaterii partiale din functiune.lipsa la inventariere prin imputarea valorii actualizate a bunurilor persoanelor vinovate.vanzare sau transfer in conditiile legii. iar pentru activele fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice la 30 septembrie 2003. institutiile publice sutn obligate sa inscrie in documentul “Fisa mijlocului fix” (amintita in structura Nomenclatorulului formularelor tipizate din Partea I) valoarea ramasa de amortizat si amortizarea lunara aferenta activelor fixe corporale aflate in patrimoniu la 30 septembrie 2003. Sistemul de calcul al valorii amortizari lunare aferente duratei normale de utilizare ramase a activelor corporale si necorporale aflate in patrimoniul institutiilor publice la 30 septembrie 2002 este cel prevazut in anexa 2 a Normele metodologice precizate. pentru activele fixe corporale achizitionate dupa dta de 1 ianuarie 2004 amortizare aclculandu-se incepand cu luna urmatoare punerii in functiune pana la recuperarea integrala a valorii de intrare conform duratelor normale de utilizare. dupa expirarea duratei normale de functionare si uzura fizica sau morala care nu mai permite exploatarea acestora in conditii de siguranta.Valoarea de inregistrare a mijloacelor fixe (active fixe corporale) se modifica in urma efectuarii unor completari. incepand cu luna ianuarie 2004.

Activele fixe corporale achizitionate de institutii publice in cadrul unor contracte de leasing financiar se supun de catre acestea amortizarii.02 013. aceasta se stabileste de catre o cfomisie tehnica cu aprobarea ordonatorului de credite. aparatura birotica. bnzi magnetice sau alte suporturi. nu se amortizeaza.01 013. I. amortizarea se calculeaza de catre institutiilepublice care le au in patrimoniu. inregistrarile de reprezentatii teatrale. utilaje si instalatii de lucru) Aparate si instalatii de masurare. egfectuate pe pelicule. valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. Conturi sintetice grad I grad II 1 011 012 013 Conturi analitice Denumirea conturilor Active fixe si terenuri Terenuri Amenajari de terenuri Active fixe Constructii Echipamente tehnologice (masini. Operatiuni privind evidenta mijloacelor fixe.03 013. incepand cu 1 ianuarie 2004. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza cu aprobarea oprdionatorului decredite intro perioada de cel mult 5 ani. contabilitatea mijloacelor fixe si terenurilor se conduce cu ajutorul urmatoarelor conturi din planul actual de conturi. se stabileste o noau durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica cu aprobarea ordonatorului de credite. Pentru activele fixe corporale date cu chirie in concesiune sau in folosinta gratuita. Pentru activele fixe corporale si necorporale scoase din functiune. Programele informatice create de institutiile publice achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare care nu poate dapasi o parioada de 5 ani cu aprobarea ordonatorului de credite. in cazul nerecuperarii integrale pe calea amortizarii a valorii contabile.06 77 .2.04 013.05 013. control si reglare Mijloace de transport Animale si plantatii Mobilier. In situatia in care nu exista date de identificare a duratei normale de utlizare consumate. In cazul activelor fixe corporale achizitionte cu durata normala de utilizare expirata. lucrari muzicale etc. echipament de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 013. Programele de radio sau televiziune. deoarece pnetru activele fixe nu se cunoaste anul punerii in functiune. integral la momentul scoaterii din functiune.Amortizarea investitiilor la activele fixe corporale inchiriate se recupereaza de catre institutiile publice care au efectuat investitiile pe perioada contarctului sau pe durata normala de utilizare ramasa. dar nu mai mult de 20% din durata normla de utilizare initiala. La institutii publice.

05 si 06 au fost introduse in planul de conturi in baza Ordinului M. 78 . nr.41 0.P. 1487/2003. terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu la valoarea stabilita in functie de clasele de fertilitate.62 Conturile de mijloace fixe (active fixe) si terenuri sunt conturi de activ.61 0.55 0. amplasarea acestora si alte criterii la costul de achizite sau valoarea de aport. licentelor si altor valori similare Amortizari privind activele fixe corporale Amortizarea constructiilor Amortizarea echipamentelor tehnologice Amortizarea paratelor si instalatiilor de masurare. control si reglare Amortizarea mijloacelor de transport Amortizarea animalelor si plantatiilor Amortizarea mobilierului. Conturile 04.56 6 0. suprafata. Cu ajutorul lor se tine evidenta existentei si miscarii bunurilor de natura mijloacelor fixe si terenurilor achizitionate sau preluate in conditiile legii aflate in administrarea ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat si unitatilor administrativ teritoriale ale administratiei publice locale. ale valorilor umane si materialelor si altor active corporale Active fixe in curs Active fixe necorporale in curs Active fixe corporale 5 0. marcilor si altor titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala. aparaturii bilorice. echipamentelor de protectie.02 04 0. Potrivit legii contabilitatii.52 0. precum si a institutiilor publice subordonate acestora.F.51 0.54 0.53 0. certificatelor de inregistrare.42 Active fixe necorporale Amortizari privind activele fixe necorporate Amortizara cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea brevetelor.

213/1998 privind proprietatea publica si regimul juidic al acesteia. Conturile 04 si 05 introduse incepand cu 1 ianuarie 2004 sunt conturi de pasiv. terenuri cu constructii etc. iar in credit investitiile terminate. Sumele imputate persoanelor vinovate pentru lipsuri de mijloace fixe se inscriu in debitul contul 220 “Debitori” si creditul contului 231 “Creditori” cu sumele ce urmeaza a se incasa si varsa la bugetul statului sau la bugetul local dupa subordonarea institutiei.07 =5. terenuri fara constructii.000. Lucrarile sutn finantate in curusl anului 2003 din credite bugetare aprobate la capitolul “Cheltuieli de capital” in valoarea de 1miliard lei. iar soldul contului reprezinta cheltuielile pentru investitii ce se executa in continuare. Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii: 1. Potrivit prevederilor Orodnantei Guvernului nr. puse in functiune si inregistrate ca active. iar in debit cu valoarea amortizata a activelor fixe necorporale si corporale iesite din patrimoniu.Depunerea garantiei in contul 110 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” 110 = “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” 231. 964/1998. terenuri cu zacaminte. lucrarile deinvestitii nu se reevalueaza si nu se supun amortizarii. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor pulice corelate cu pervederile Legii nr. iar soldul creditor al lor reprezinta amortizarea activelor fixe necorporale si corporale existente in patrimoniu.O institutie publicaefectueaza lucrari de mopdernizare a cladirii in cre isi desfasoara activitatea pentru sporirea gradului de conform si ambient. Pentru realizarea acestei lucrarui se organizzeaza licitatie publica.000 lei 2. Asa cum s-a prezentat. Contul 06 “Active fixe in curs” este un cont de activ in debitul caruia se inregistreaza cheltuielile aferente investitiilor neterminate la finele anului care se continua si in anul urmator.000 lei “Alti creditori” 3. ele se dezvolta pe conturi sintetice de gradul 2 in cazul contului 05 pe categorii de active fixe corporale potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. concomitent se inregistreaza materialele rezultate din dezmembrare prin debitarea contului 600 “Materiale” si creditarea contului 231 “Creditori”. conturi rectificative ale valorii de inregistrare in contabilitate a activelor necorporale si corporale in creditul carora se inregistreaza incepnd cu 1 ianuarie amortizarea activelor fixe necorporale si corporale.In contabilitatea analitica terenurile pot fi evidentiate pe grupe ca: terenuri agricole si silvice. Scrisoarea de garantie bancara pentru oferta depusa prezentata de participantii la licitatie.Restituirea garantiei pentru oferta depusa ofertantilor necastigatori potrivit legii 79 .000. Constructorul castigator al licitatiei executa lucrarea. receptionate. Contabilitatea analitica se conduce pe obiective de investitii grupate pe surse de finantare. D925 “Garantie bancara pentru oferta depusa”=5. INREGISTRARI CONTABILE PRIVIND MIJLOACELE FIXE SI TERENURILE Aplicatia I. Contul 01 “Mijloace fixe (active fixe si terenuri)” se debiteaza prin creditul contului 310 “Fondul mijloacelor fixe si terenurilor” cu valorile de intrare si se crediteaza prin debitul aceluiasi cont cu valoarea de inregistrare scoase din functiune. In cazul scoaterii din functiune prin casare sau distrugere.

000.07 = “Alti creditori” 110 =4.Virarea la bugetul statului a garantiei pentru oferta depusa care nu s-a mai restituit in conditiile legii 232 = “Decontari cu bugetul statului” 410 = “Cheltuieli de la buget” = 1.000 4.02 = “Furnizori si antreprenori pt.07 = “Alti creditori” 5.01 = “Constructii” 80 .Obligatia de plata catre furnizori reprezebntand contravaloarea facturilor furnizorului contructor 234.000.02 =1.000 “Debitori” 7.000 “Disponibil pentru sume de mandat si sume de depozit” 232 “Decontari cu bugetul statului” 110 =1.000 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 10.000 “Finantarea de la buget privind anul curent” 306 =1.231.000 “Debitori” 8.000.Avansuri acordate furnizorilor pentru investitii in cota de 30% 220 = 700 = 300.000 6.Retinerea avansului acordat furnizorului in baza contarctelor incheiate din sumele datorate potrivit situatiei de lucrari 234.Receptionarea mijlocului fix.000.000.000.000. investitii” 9.000.Plata facturii prin trezoreria teritoriala la care institutia publica are deschis contul curent si finantarea deschisa pe baza ordinului de plata la care sutn anexate situatiile de lucrari definitive vizate pentru control financiar preventiv propriu si control prventiv delegat si aprobata de ordonatorul principal de credite 234. punerea in fucntiune a investitiei terminate si inregistrarea acestuia in domeniul public al statului 013.000 “Furnizori si antreprenori pt investitii” “Fianntarea de la buget privind anul curent” 220 =300. investitii” 700 =700.02 = “Furnizori si antreprenori pt.000.000.Crearea operatiei de virare la buget a garantiei pentru oferta depusa care nu se mai restituie in conditiile legii 231.

000.000 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” La finele anului 2004 se inchid conturile de cheltuieli si active corporale in curs dupa receptionarea obiectivului terminat.000.000.000 “Cheltuielile institutiei de la 81 . 702 “Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse” =% =1. nefiind executate decat 70% din lucrari. investitie” buget privind anul curent” Concomitent se inregistreaza receptionarea mijlocului fix la intreaga valoare a lucrarilor de investitie executate definitiv 013.000.Scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie prezentata de contractant D926 “Garantie bancara pentru buna executie” = 50.000 “Furnizori si antreprenori “Finantarea de la pt.000 In semestrul I 2004 se inregistreaza diferenta de lucrari ramase de executat si obligatia de plata catre furnizori Se achita facuta prin trezorerie 234.000.000 (5%) 12.000 “Active corporale in curs” 410 = 300.000.public al statului” 11.02 =700 =300.000.01 “Constructii” =306 =1.000.000.La sfarsitul anului inchiderea contului de cheltuieli de capital aferente investitiilor terminate 700 “Finantarea de la buget privind anul curent” = 410 =1.02 “Furnizori si antreprenori pt. investitii” =300.000 062 = 700.000 “Cheltuielile institutiei de la buget” 234.000 “Cheltuielile institutiei de la buget” In situatia in care investitia nu a fost finalizata in cursul anului 2003 si se continua si in semestrul I 2004.000.000.000 buna executie” 13.000.000. La finele anului 2003 se va inregistra: 062 “Active corporale in curs” 410 “Cheltuielile institutiei de la buget” =410 =700.Constituirea grantiei pe baza extrasului de cont privind disponibilul din garantia de buan executie prezentat de contractant D927 “Disponibil din garantia constituita pentru =50.

Se depun la trezorerie pentru bugetul de stat veniturile din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice 232 Decontari cu bugetul statului 500.Se inregistreaza materialele recuperate din casare.000 500.000 4. au fost stabilite urmatoarele rezultate: .000 500.19 Alti debitori 13 Casa 231 Creditori =231 Creditori =600 Materiale = = 10.buget” Aplicatia II O scoala de invatamant primar primeste prin transfer in luna iunie 2003 aparatura de calcul cu durata de utilizare expirata. 2388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea patrimoniului. 013.Se evidentiaza obligatia de virare a sumei 7. dar intr-o stare buna de utlizare pentru cursul de initiere pe calculator in valoare de 30.000 500.000 din care recupereaza materiale in suma de 500.000 Aparatura birotica Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului 2.evidentiata in contul 411 “Din credite externe” este de 2.000.valoarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investiti in curs efectuate din credute externe si care a fost actualizata.000.06 = Fondul bunurilor Aparatura birotica care alcatuiesc domeniul privat al statului 600 Materiale 220. 1.000.000.19 = Alti debitori =232 = Decontari cu bugetul statului =13 Casa = 6.000.000.000 lei. la unitatile specializate in colectare 5. conform procesului-verbal 500.Se valorifica materialele rezultate.06 = 307 = 30.000 3.000. 82 . Se inregistreaza casarea mijloacelor fixe 307 = 013.000. intrucat urmare propunerii de casare efectuate cu ocazia inventarierii la sfarsitul anului 2000 scoate din functiune calculatoare in valoare de 10.000 Aplicatia a III-a Urmare inventarierii generale a patrimoniului efectuata la o institutie publica la 31 decembrie 2003 conform prevederilor din Ordinul Minsiterului Fiantelor nr. In baza procesului-verbal de predare-primjire se inregistreaza activele corporale fixe primite la valoarea contabila.Se incaseaza in numerar contravaloarea fierului vechi rezultat din casare =220.

000 83 .000 1.000 lei. . La inchiderea exercitiului financiar al anului 2003 se inregistreaza urmatoarele operatiuni: La finele anului 2003 se transfera asupra contului 06 “Active fixe in curs” soldul contului 415 “Cheltuieli pentru investitii” si al contului 411 “Cheltuieli din credite externe” (Partea reprezentand lucrari de investitii care nu au fost terminate si receptionate pana la finele anului).000. .000.000.000 =311 =10.000.000.F. 1487/2003.06 “Alte active corporale” =10. Inregistrarea lipsurilor de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii.000.000.000. .500. fondul bibliotecar inregistrat in contabilitate ca mijloace fixe se trece la 31 decembrie 2003 in categoria obiectelor de inventar in folosinta 307.000. este de 1.000 2. nr.P.000.000.000 “Fondul obiectelor de inventar” =602 =10.lipsurile de mijloace fixe trecute in sarcina persoanelor vinovate sunt de: 20. actualizat.000 lei.000 “Obiecte de inventar in magazie” =013 “Active fixe corporale” =10.valoarea obiectivelor in curs de executie stabilita conform fiselor contabile deschise pe fiecare obiectiv in cadrul contului 415 “Cheltuieli pentru investitii in conitnuare”.000.lipsurile de obiecte de inventar trecute in sarcina persoanelor vinovate: 10. .fondul bibliotecar al institutiei inregistrat in contabilitate la mijloace fixe este de 10. - 1.000. 06 = Active in curs % 411 Cheltuieli din credite externe 415 Cheltuieli pentru investiti in continuare 3.000 lei.000 2.000.Conform prevederilor articolului 3 (4) si (5) din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice aprobate prin Ordinul M. trecute in sarcina persoanelor vinovate =531 =10.06 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” 602 “Obiecte de inventar in magazie” 603 “Obiecte de inventar in folosinta” 307 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului “ Concomitent: 220 =013.000 2.lipsurile si degradarile de materiale imputabile: 5.500.000.000 lei.500.

“Debitori” “Venituri de realizat” 3.000 “Obiecte de inventar in folosinta” =531 “Venituri de realizat” =10.000 lei.000 6.000.000. 84 .000 5.Inregistrarea veniturilor incasate din diferente de pret la materiale si din bunuri imputate 531 “Venituri de realizat” =22.000.Inregistrarea lipsurilor obiectelor de inventar in folosinta.Virarea la buget a sumelor incasate in numerar =27.000 8.000.000.000.Recuperarea in numerar a pagubelor de la debitori 13 “Casa” 232 “Decontari cu bugetul statului” =27.000 4.000.000 7.000.000. trecute in sarcina persoanelor vinovate 311 “Fondul obiectelor de inventar” Concomitent: 220 “Debitori” =603 =10.000.000.Inregistrarea lipsurilor si degradarilor de materiale imputabile 220 “Debitori” =600 “Materiale” =5.000 lei in cursul anului 2003 si efectueaza plati din credite bugetare la scadenta potrivit bugetului aprobat (ramburseaza din creditul extern) in suma de 1.000 Aplicatia a IV-a O institutie publica procura bunuri de natura mijloacelor fixe din credite contractate cu garantia statului in valoare de 15.Inregistrarea diferentelor dintre pretul de inregistare si sumele imputate pentru materiale 220 “Debitori” =531 “Venituri de realizat” =232 “Decontari cu bugetul statului” =220 “Debitori” =13 “Casa” =2.

000.000.000. din mijloace bugetare.06 =307.000 “Finantare din credite externe guvernamentale” =5.1. se inregistreaza inchiderea contului de cheltuieli din credite externe 706 =411 “Finantarea din credite “Cheltuieli din externe guvernamentale” credite externe” 706 “Finantarea din credite externe guvernamentale” =412 “Diferente de curs valutar” Concomitent.Inregistrarea platilor efectuate de institutia publica din creditele bugetare la scadenta potrivit bugetului aprobat (rambursarea creditului extern) =700 =1.000.000.000 85 .000.Se inregistreaza procurarea bunurilor de natura mijloacelor fixe achizitionate din credite externe contractate cu garantia statului.000.000. pe masura achitarii ratelor scadente la creditele externe din mijloace bugetare. receptionate(obligatia de plata catre furnizori).000 Concomitent. investitii” credite externe guvernamentale” Concomitent. pe masura achitarii ratelor scadente din creditele externe. 411 “Cheltuieli din credite externe” =234 “Furnizori” =15.000 “Finantare de la buget privind anul curent” =1.000 2.000.Efectuarea la finele lunii a operatiunii de reevaluare a creditelor externe la cursul valutar din ultima zi a lunii si inregistrarea diferentelor de curs nefavorabile (urmare cresterii cursului valutar) 412 “Diferente de curs valutar” =706 =5. inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe achizitionate pe baza documentelor legal intocmite 013.06 =15.000.02 =706 =15. inregistrarea contabila a acestei operatiuni este urmatoarea: 706 =412 “Finantarea din credite “Diferente externe guvernamentale” de curs valutar” 410 “Cheltuielile institutiei de la buget” 4.000.000.000 In situatia in care diferentele de curs sunt favorabile urmare scaderii cursului valutar.Se inregistreaza plata furnizorilor externi din credite externe acordate la cursul valutar al zilei 234. inchiderea contului de diferente de curs: =5.000 “Furnizori si “Finantare din antreprenori pt.000.000 “Aparatura “Fondul bunurilor birotica” care alcatuiesc domeniul privat al statului” 3.

. .sunt obiecte singulare sau in complex de obiecte destinate sa indeplineasca in mod indepenedent o functie distincta. . Ca si caracteristica similara cu cea a mijloacelor fixe este aceea ca obiectele de inventar indeplinesc in mod independent o functie distincta. cit.3. .la institutii publice cu valoarea obiectelor de inventar se afecteaza integral cheltuielile la data procurarii.contabilitatea obiectelor de inventar se conduce in sistemul public cu ajutorul urmataorelor conturi de activ: 602 “Obiecte de inventar in magazie” 603 “Obiecte de inventar in folosinta” 603. practica impune organizarea evidentei contabile analitice. op.01 “Baracamente si amenajari provizorii” 604 “Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata aflate la terti” 607 “Bunuri legal confiscate sau intrate.au o valoare de inregistrare maimica decat cea stabilita prin hotarare de guvern si o durata normala de functionare mai mare de un an. p. pot functiona un an sau mai mult de un an. . respectiv contul 602. aparate de masura si control. iar piesele de schimb nu se consuma intr-un singur ciclu de productie. sau o valoare de inregistrare mai mare dact cea prevazuta prin hotarare de guvern si o durta normala de functionare mai mica de un an.se deosebesc de materiale prin aceea ca nu se consuma complet in momentul folosirii lor si intr-un timp mai indelungat. potrivit legii in proprietatea privata a statului” 608 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” 311 “”Fondul obiectelor de inventar”. indiferent de valoarea acestora. 82 86 . imbracaminte speciala etc. Contabilitatea obiectelor de inventar si materialelor.02 “Obiecte de inventar noi in magazie”29 si 602. materiale sportive. .se aseamana cu materialele din punct de vedere al modului de procurare. dar nu pot indeplini independent o functie distincta. cont corespondent de pasiv pentru conturi de activ 602 la 608 Referitor la obiectele de inventar in magazie.se deosebesc de piesele de schimb in sensul ca obiectele d einventar indeplinesc in mod indepenedent o functie distincta. .I. Principalele caracteristici ale obiectelor de inventar sunt urmatoarele: . finantare si intocmire a documentelor de intrare si iesire.02 “Obiecte de inventar folosite. lenjerie si accesorii de pat. indiferent de durata lor normala de utilizare sau au o durata de functionare mai micade un an. aflate temporar in magazie”. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuniprivind intrarile si iesirile de obiecte de inventar si materiale Obiectele de inventar sutn acele bunuri car auo valoare mai mica decat limita prevazuta prin hotarare de guvern pentru a fi considerate mijloce fixe. pot avea valori mai mari decat cea prevazuta prin hotararae de Guvern. 29 Emilian drehuta si altii. Din categoria mijloacelor fixe putem enumera: echipamentul de protectie si de lucru.

practica impune sa se conduca atat la contabilitate cat si la magazie fise distincte de evidenta.000.000.000. In acelasi timp.Aceasta situatie apare indeosebi in cazul echipamentului de protectie care dupa ce este utilizat partial poate fi restituit la magazie temporar sau definitiv.000.000. Se inregistreaza contravaloarea facturii in suma de 200.000.000 lei.000. De asemenea. pentru obiectele de inventar aflate in folosinta exisetnte temporar in magazie pana la eliberarea catre alte persoane.000. Valoarea contabila a unui birou este de 1.01 =200. I O institutie publica aprovizioneaza 50 de birouri confrom prevederilor bugetare aferente semestrului I 2003 la pretul de 4. 410 “Cheltuielile institutiei” Concomitent: 602 “Obiecte de inventar in magazie” =234. Aplicatia nr.000 lei de imputat persoanelor vinovate. urmare selectarii ofertei celei mai avantajoase de la trei furnizori. in magazie pot fi si obiecte de inventar noi aprovizionate direct de la furnizori.000 lei bucata.000.000 87 .000 lei.000 lei “Furnizori pentru activitatea curenta” =311 =200.000 lei si a obiectelor de inventar receptionate in baza notei de intrare receptie.000.000 lei “Fondul obiectelor de inventar” Se inregistreaza plata facturii prin trezoreria teritoriala 234.000.000 lei Inregistrarea in contabilitate a operatiunilro privind iesirea obiectelor de inventar La o institutie publica in urma inventarierii general a patrimoniului s-a constatat o lipsa in gestiune de 10. Pe baza procesului verbal de inventariere aprobat de ordonatorul de credite si a angajamentului de plata prin care persoanele vinovate isi insusesc lipsa se fac inregistrarile 311 “Fondul =603 “Obiecte de =10.000. respectiv 40. iar pretul de cumparare la data constatarii lipsei este de 4. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind intrarile de obiecte de inventar.000 lei “Furnizori pentru “Finantarea de la activitatea curenta” buget privind anul curent” Se inregistreaza darea in folosinta a obiectelor de inventar pe baza bonului de consum si a fisei nominale de inventar 603 “Obiecte de inventar in folosinta” =602 “Obiecte de inventar in magazie” =20. reprezentand 10 birouri.01 =700 =200.inclusiv TVA.

000.000 10. .03 “Debitori din pagube de mijloace materiale” =232 “Decontari cu bugetul statului” 232 “Decontari cu bugetul statului” 40.03 =531 =40.03 “Debitori din pagube de mijloace materiale” =% 410 “Cheltuielile institutiei de la buget” 531 “Venituri de realizat” =220.000.000 30.000 “Debitori “Venituri din pagube de de realizat” mijloace materiale” Daca lipsa se constata in acelasi an cand s-a facut achizitionarea obiectelor de inventar.000. recuperate dupa scoaterea din functiune a mijloacelor fixe sau de clasare a acestora se inregistreza la preturile stabilite potrivit legii.000 Contabilitatea materialelor La institutiile publice evidenta contabila a materialelor se tine cu ajutorul conturilor din clasa a VI-a “Materiale” desfasurate pe conturi de gradul II asa cum sunt prezentate in planul de conturi din anexa.materialele procurate de la furnizori se inregistreaza in contabilitate la preturile de achizitie prevazute in documentele justificative primite de la furnizori. inregistrarea contabila corespunzatoare este urmatoarea: 220. valoarea imputata se inregistreaza 220.000.000 40.000. 88 .000 Se vireaza la bugetul statului sumele incasate 30.000. Particularitatile organizari si conducerii contabilitatii materialelor sunt: .000. .materialele refolosite.000 Se inregistreaza incasarea in numerar a sumelor imputate 13 “Casa” Se inregistreaza obligatia de virare catre bugetul statului 531 “Venituri de realizat” 531 “Venituri de realizat” 30.cheltuielile de transport aprovizionare de la depozitul furnizorului pana la institutie se include in pretul de aprovizionare al acestuia.obiectelor de inventar” astfel: inventar in folosinta” Daca lipsa se constata in anul urmator procurarii.

inclusiv TVA. Conturile de materiale sutn conturi de activ care se debiteaza prin creditul conturilor: 13 “Casa” cu sumele platite in numerar pentru achizitionarea materialelor in limita si conditiile stabilite prin dispozitiile legale. 410 “Cheltuielile institutiei de la buget” cu pretul de inregistrare al materialelor consumate efectiv 702 “Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse” cu pretul de inregistrare al materialelor degradate care nu mai pot fi refolosite si cu diferentele valorice rezultate in urma declasarii materialelor in conformitate cu reglementarile legale. 231“Creditori” cu pretul de inregistrare al materialelor rezultate in urma scoaterii din functiune a mijloacelor fixe retinute de institutie care urmeaza a se varsa la bugetul de stat. 600.contabilitatea analitica a anterialelor se tine pe feluri sau categorii de materiale.mobilier. La utilizarea materialelor se inregistreaza 410=600.“Materiale de intretinere si gospodarie” cu ajutorul careia se tien evidenta materialelor aferente intretinerii si gospodaririi institutiei. 337 “Alte fonduri cu destinatie speciala” cu pretul de inregistrare al materialelor primite sub forma de donatii. iar la vanzarea lor 225=600. . grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite (cantitativ-valorica.02 . deoarece institutile publice nu sutn platitoare de TVA.“Materiale cu caracter functional cu ajutorul caruia se tine evidenta materilelor care se utilizeaza in functie de specificul activitatii pentru indeplinirea functiei institutiei”. precum si a celorlalte materiale vandute si facturate care se incaseaza ulterior 337 “Fonduri cu destinatie speciala” cu pretul de inregistrare a materialelor consumate. - 89 . 531 “Venituri de realizat” cu pretul d einregistrare al materialelor rezultate din declasarea sau scoaterea din folosinta a obiectelor de inventar. ambalaje.etc. Principalele analitice cu ajutorul carora se evidentiaza materialele sunt: 600. 220 “Debitori” cu pretul d inregistrare al materialelor procurate din avansuri spre decontare.cheltuielile cu spezele si alte comisioane bancare se inregistreaza direct in conturile de cheltuieli.“Alte materiale” cu ajutorul caruia se tine evidenta materialelor procurate pentru lucrari de intretinere si reparatii curente executate in regie la cladiri. trecute in sarcina persoanelor vinovate (diferenta de pret imputata se inregistreaza prin articolul contabil 220=531) 225 “Clienti” cu pretul de inregistrare al materialelor rezultate din scoaterea din functiuen a mijloacelor fixe a materialelor rezultate din declasarea bunurilor. operativ-contabila sau global-valorica). materiale rezultate din scoatarea din functiune a mijloacelor fixe. 159 “Alte valori” cu pretul de inregistrare al carburantilor procurati pe baza de bunuri valorice (consumul de carburanti inregistrandu-se prin articolul contabil 410=600). 600. cu pretul de inregistrare al materialelor distruse din cauza calamitatilor. instalatii. 234 “Furnizori” cu pretul de inregistrare a materialelor primite de la furnizori. 702 “Finantare de la buget privind anii precedenti si alte resurse” cu pretul de inregistare al materialelor preluate cu ocazia comasarii unor institutii Contul 600 “Materiale” se crediteaza prin debitul conturilor: 220 “Debitori” cu pretul de inregistrare a materialelor constatate lipsa sau degradate.04. care provin din donatii. cand se utilizeaza materialele sau sutn valorificate se evudentiaza si obligatia ca sumele respective sa fie varsate la bugetul statului (231=232).06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful