Nota Sejarah Tingkatan 4

BAB 1 : Tajuk : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Tamadun Mesopotamia

Soalan Struktur Petempatan awal di Lembah Mesopotamia telah berkembang secara evolusi kepada bandar dan negara kota sehingga membentuk tamadun terawal di dunia yang memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia sejagat. (a) Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotamia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11 – 12) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (b) Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan Di dalam kota terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar Terdapat jalan raya yang lurus Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang Terdapat sungai Terdapat kawasan tanah pamah [F6 x 1m = Mak. 2 markah]

Nyatakan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan teokrasi di Mesopotamia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 12 - 13) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Raja sebagai ketua pentadbir Berkuasa dalam soal tanah, cukai serta hasil pertanian dan perniagaan Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan Sebagai ketua tentera Sebagai ketua pendeta Sebagai ketua agama Menentukan pentadbiran ziggurat Berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat [F8 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Sebutkan ciri-ciri Kod Undang-Undang Hammurabi (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 14) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman setimpal dengan kesalahan Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat Mengandungi 282 undang-undang Dipahat pada tembok dan tiang besar Dijadikan dasar perundangan Mesopotamia [F6 x 1m = Mak. 2 markah]

(d) Senaraikan faedah-faedah penggunaan sistem tulisan terhadap perkembangan tamadun Mesopotamia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 15) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Mewujudkan sistem pendidikan Lahirnya jurutulis Membolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan dicatat Penggunaan resit, nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan Melahirkan tradisi kesusasteraan Terhasilnya epik Gilgamesh Membawa kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri Perkembangan dalam ilmu perubatan Ubat-ubatan dapat dikatalogkan Cara mengubati penyakit dan cara menggunakan ubatan dapat dicatat [10 x 1m = Mak. 3 markah]

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

1

Nota Sejarah Tingkatan 4
Tajuk : Tamadun Mesopotamia

Soalan Esei (a) Galurkan proses sejarah pembentukan dan pertumbuhan tamadun Mesopotamia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Tema Sumer Kekal Pertani an Pengair an Lebihan Pendud uk Bandar Kota Huraian Orang Sumeria berhijrah ke wilayah selatan iaitu di Sumer Membina petempatan kekal Mereka menjalankan aktiviti pertanian dengan menebus guna tanah Membina sistem pengairan Membawa kepada lebihan penghasilan makanan Mampu menampung keperluan penduduk yang ramai
Perkampungan berkembang menjadi bandar Membentuk negara kota

[8 x 1m = Mak. 8 markah] (b) Huraikan sumbangan tamadun Mesopotamia terhadap peradaban manusia sejagat. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 14 - 16) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Tema UndangUndang Pendidika n Tulisan Perniagaa n Kesusaste raan Gilgames h Astronom Perubata n Katalog Roda Kereta kuda

Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi yang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Mewujudkan sistem pendidikan Kewujudan sistem tulisan membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat Mempelopori urusan perniagaan yang disertakan resit, nota dan surat kredit Melahirkan tradisi kesusasteraan Penghasilan epik Gilgamesh yang menjadi rujukan Menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri Perkembangan dalam ilmu perubatan. Ubat-ubatan dikatalogkan / cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat Sumbangan dalam penciptaan roda Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengangkutan

F12 Kincir Penciptaan kincir air untuk pertanian Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

2

Nota Sejarah Tingkatan 4 F13 F14 F15 F16 F17 Layar Batu-bata Arca Empayar Penciptaan kapal layar Memperkenalkan cara membuat batu-bata daripada tanah liat Mencipta arca dan tiang batu Merintis pembentukan empayar

[16 x 1m = Mak. 12 markah]

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

3

Nota Sejarah Tingkatan 4

Tajuk :

Tamadun Mesir Purba

Soalan Struktur
Tamadun Mesir yang dianggap sebagai “anugerah daripada Sungai Nil” berkembang dengan ciri-ciri tersendiri dan tanda kewujudan tamadun yang agung itu dapat dihayati melalui tinggalan warisan serta khazanah bangsanya. (a) Apakah sebab Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai “anugerah daripada Sungai Nil” ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 17) Tamadun Mesir lahir di lembah ini Limpahan air sungai Nil menukar bentuk bumi yang tandus kepada kawasan yang subur Lanar yang dibawa membentuk delta yang subur Delta sesuai untuk kegiatan pertanian Delta sesuai untuk petempatan kekal [5 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Sebutkan amalan kepercayaan masyarakat Mesir Purba ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.20) Percaya kepada konsep politeisme Tuhan orang Mesir dikaitkan dengan unsur alam Mempercayai kehidupan selepas mati Mayat disimpan dan dijaga dengan baik Keperluan selepas mati ditanam bersama mayat Mayat disolek dan dipakaikan alat kebesaran [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Nyatakan sistem pendidikan dalam tamadun Mesir Purba (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 22) Pendidikan dikhususkan kepada anak golongan atasan Kanak-kanak diberi pendidikan sejak kecil Pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan Pendidikan dijalankan oleh rumah ibadat Pendidikan bertujuan untuk melahirkan pegawai terlatih Ilmu yang diajar ialah geometri, matematik dan sains [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Berikan kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh masyarakat Mesir Purba hasil penguasaan mereka dalam bidang matematik dan astronomi ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 22) Dapat mengawal banjir sungai Nil Mencipta sistem pengairan Menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian Memperkenalkan kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan setahun [4 x 1m = Mak. 2 markah]

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

4

Firaun menjadi ketua pemerintah Firaun menjadi ketua pendeta. matematik dan sains dalam pendidikan Memumiakan mayat Pengawalan banjir menggunakan ilmu matematik Penciptaan sistem pengairan Menebus guna kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian Memperkenalkan kalendar 365 hari dalam setahun [15 x 2m = Mak.20) Sistem pemerintahan diterajui oleh Firaun. penasihat dan gabenor wilayah Rahib menguruskan hal keagamaan Jurutulis membantu pentadbiran dengan menulis rekod kerajaan [8 x 2m = Mak. ketua hakim dan ketua pahlawan Firaun dibantu oleh golongan bangsawan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Tamadun Mesir Purba Huraikan struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Mesir Purba. 12 markah] Piramid Batu-bata Kertas Rekod Tulisan Rendah Urus Kerajaan Pegawai Ajar Mumia Banjir Pengairan Tebus guna Kalendar Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 5 .22) Dalam senibina piramid Teknik pembinaan bangunan menggunakan batu-bata Penciptaan kertas daripada pokok papyrus untuk menulis Penyimpanan rekod menggunakan kertas Menggunakan tulisan yang cantik sebagai suatu hasil seni Memulakan pendidikan di peringkat umur yang rendah Sistem pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat Sistem pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan Sistem pendidikan bertujuan melahirkan pegawai kerajaan terlatih Pengajaran ilmu geometri. Golongan bangsawan menjalankan pentadbiran. menjaga keamanan dan menguruskan pengagihan bekalan makanan Golongan bangsawan terdiri daripada pegawai. 8 markah] Firaun Pemerintah Ketua Bantu Pentadbiran Bangsawan Rahib Jurutulis (b) Nyatakan sumbangan utama tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia. rahib dan jurutulis. 21 .19 .

3 markah] Berikan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Asoka untuk memantapkan kerajaan Maurya di India. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 45) Menamatkan perang saudara selepas keamtian ayahnya Menakluki negeri Kalinga Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha Menjalankan pentadbiran secara birokrasi [6 x 1m = Mak. (a) Apakah ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 43) Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis Warganegara lelaki dewasa berpeluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan Tempoh menjadi ahli Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali sebulan Ahli Dewan Perhimpunan mencadangkan dasar kerajaan Keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis Dewan Perhimpunan bertanggungjawab melantik ahli Majlis. majistret dan Juri. [8 x 1m = Mak. Yunani. Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa terhadap Majlis. 2 markah] (d) Senaraikan ciri-ciri sistem birokrasi awam pada zaman Dinasti Chin di China. 44) (c) Menjalankan pemerintahan bercorak empayar Membentuk pemerintahan berpusat Menyatukan wilayah kecil yang ditaklukinya Menamatkan pemerintahan republik Menguasai angkatan tentera dan Senat Mengisytiharkan dirinya sebagai diktator Menggunakan gelaran maharaja [7 x 1m = Mak. 3 markah] (b) Sebutkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Julius Caesar terhadap sistem pemerintahan Rom (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 2 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 6 . Majistret dan Juri.Nota Sejarah Tingkatan 4 BAB 2 : Tajuk : PENINGKATAN TAMADUN Pemerintahan dan Pentadbiran Soalan Struktur Peningkatan tamadun manusia dalam bidang politik dapat dikesan melalui idea-idea baru yang diperkenalkan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran yang bertujuan menambahbaikkan lagi sistem yang sedia ada. 45) Pegawai pentadbiran awam dilantik oleh maharaja Perlantikan dijalankan oleh sebuah jawatankuasa dalam perkhidmatan awam Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian dalam peperiksaan awam [3 x 1m = Mak.

Pemimpin yang menggelarkan dirinya sebagai diktator melahirkan pemerintahan tirani. Raja dibantu oleh konsul dalam menjalankan pentadbiran. - Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 7 . 10 markah] Beraja Ketua Bantu Konsul Oligarki Bolot Aristokrasi Rampas Tirani Demokrasi (b) Bagaimanakah amalan sistem republik dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Rom. kuasa raja menjadi lemah. Dewan Senat membincangkan hal pentadbiran dan merangka undang-undang. Dewan Senat membantu konsul dalam pentadbiran. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Dari kalangan konsul lahirnya golongan aristokrat yang membolot kuasa. 43 – 44) Tiada pemerintah berkuasa mutlak Kuasa tertinggi terletak di tangan dua orang konsul. Yunani sehingga munculnya sistem pemerintahan bercorak demokrasi. Pemerintahan oleh konsul melahirkan pemerintahan oligarki. Dewan Senat dianggotai oleh golongan bangsawan. Ahli Dewan Senat boleh dilantik menjadi konsul dengan syarat menjadi praeotor / pemeriontah tentera terlebih dahulu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. ketua tentera dan ketua agama. Apabila konsul semakin kuat. Rakyat yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan aristokrasi dipimpin oleh golongan kaya / tentera merampas kuasa . Dewan Senat dibantu oleh Dewan Perhimpunan.43) Pada mulanya Athens mengamalkan pemerintahan beraja. 10 markah] Mutlak Konsul Imbang Lantik Senat Bangsawan Undang-undang Praeotor Perhimpunan Rakyat Lulus Senat.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Pemerintahan dan Pentadbiran Huraikan perubahan yang berlaku kepada bentuk pemerintahan di negara kota Athens. Pemerintahan demokrasi muncul apabila golongan aristokrat menentang pemerintahan diktator [10 x 2m = Mak. Pemerintahan ini dikenali sebagai aristokrasi. Raja berperanan sebagai ketua hakim. Dewan Perhimpunan bertanggungjawab meluluskan keputusan yang dibuat oleh Dewan [11 x 2m = Mak. Dewan Perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom. 42 . Perlantikan dua orang konsul bertujuan mengimbangkan kuasa Konsul dilantik oleh Dewan Senat.

Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Maharaja Justinian mengumpul dan membukukan undang-undang Rom. UndangUndang Jenayah dan Undang-Undang Natural. 12 markah] Dua belas Papan Awam Cabang Prinsip Bersalah Keadilan Bukti Kumpul Justinian (b) Huraikan perkembangan sistem perundangan yang terdapat di India pada zaman peningkatan tamadun. [10 x 2m = Mak. Kod undang-undang Rom ini dikenali sebagai Undang-Undang Justinian. Segala kesalahan dikenakan tindakan. Segala titah raja diukir dan dipahat pada tiang. titah raja adalah undang-undang. Prinsip undang-undang Rom ialah semua manusia sama di sisi undang-undang. Golongan Brahmin dominan dalam bidang undang-undang kerana mereka mahir tentang hukum agama. 46 . Setiap individu berhak mendapat keadilan. 46) Undang-undang Rom pertama ialah Hukum Kanun Dua Belas.47) Kitab Dharma Sastra menjadi kitab undang-undang Hindu yang tertua dalam tamadun India Raja dipertanggungjawabkan memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang. Undang-undang Rom terdiri daripada tiga cabang iaitu Undang-Undang Sivil. Undang-undang ini dipahat pada kayu dan dikenali sebagai Papan Dua Belas. Hukuman berasaskan bukti yang cukup. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Tiang didirikan di tepi jalan supaya dapat dibaca oleh rakyat. Tiang ini dikenali sebagai Tiang Asoka.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Perundangan Terangkan tentang undang-undang bertulis yang terdapat dalam tamadun Rom. 8 markah] Dharma Raja Kesalahan Denda Brahmin Titah Tiang Diri Asoka Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 8 . Pada zaman Dinasti Maurya. Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Denda bergantung kepada keseriusan kesalahan. [9 x 2m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.

2 markah] (b) Nyatakan peranan Chandragupta Maurya dalam pembentukan empayar Maurya. (a) Apakah sumbangan Alexander The Great terhadap perluasan pengaruh empayar (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 9 . [5 x 1m = Mak. 3 markah] (d) Senaraikan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Shih Huang Ti dalam pembentukan empayar Dinasti Chin. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. beliau akan berusaha untuk meluaskan kawasan pemerintahannya melalui penaklukan dan pembukaan kawasan baru. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 48) Meneruskan usaha penyatuan kerajaan Macedonia dan Yunani Meluaskan lagi jajahan takluk Yunani. Menakluki empayar Parsi Menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean Menyebarkan kebudayaan Hellenistik Yunani. 2 markah] (c) Sebutkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Asoka dalam mengukuhkan empayar Maurya pada zaman pemerintahannya.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Perluasan Kuasa Soalan Struktur Setelah seseorang pemerintah itu berjaya menubuhkan kerajaan yang kuat dan stabil.50) Menyatukan kerajaan kecil di China Memerintah secara autokratik Menghapuskan kuasa golongan bangsawan Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir Membina Tembok Besar China [5 x 1m = Mak. 49 . 45) Menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya Menakluki negeri Kalinga Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha Membentuk pentadbiran bercorak birokrasi untuk menjalankan pemerintahannya [6 x 1m = Mak. 49) Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India Mengubah status raja kepada maharaja Meluaskan empayar meliputi Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush Menjadikan Pataliputra sebagai ibu negara [4 x 1m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.

(b) Berikan dua kesan daripada perkembangan pendidikan pada zaman peningkatan (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1 markah] Peringkat tinggi Menterjemah buku suci [1 markah] tamadun di Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 10 . 54) Berkembangnya sekolah-sekolah falsafah Athens menjadi pusat cendekiawan Lahirnya ramai sejarawan Lahirnya pemikir-pemikir dalam bidang sains dan teknologi [4 x 1m = Mak. 54) Mementingkan ilmu keagamaan Pendidikan berteraskan agama Hindu Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki Tidak memberi ruang kepada kaum wanita Menumpukan kepada kitab-kitab Veda Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran Kaedah pembelajaran ialah kaedah hafalan [7 x 1m = Mak. 53) Bertujuan menghasilkan manusia seimbang dari segi rohani dan jasmani Manusia yang cemerlang dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat Menitikberatkan kemahiran semua aspek [3 x 1m = Mak. 2 markah] (c) Senaraikan ciri-ciri pendidikan dalam tamadun India pada Zaman Vedik. 3 markah] (d) Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam sistem pendidikan pada zaman peningkatan China. (ii) (iii) Peringkat rendah Mengenal tulisan ideogram Menghafal tulisan ideogram Menghafal sembilan buah buku suci [3 x 1m = Mak. 55) (i). 2 markah] tamadun Yunani. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (a) Apakah falsafah pendidikan Athens ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1 markah] Peringkat menengah Menulis karangan Mempelajari sastera [2 x 1m = Mak.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Peningkatan Sosial (Pendidikan) Soalan Struktur Pendidikan merupakan asas pembinaan dan peningkatan tamadun manusia kerana pendidikan membantu meningkatkan tahap intelektual yang membawa kepada peningkatan dalam bidang-bidang lain. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.

Calon peperiksaan ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk menjawab peperiksaan. Pada abad ke-4 Masehi lahirnya Universiti Nalanda untuk mendalami agama Buddha. [12 x 2m = Mak. Peperiksaan tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah. tahap kedua setaraf ijazah sarjana dan tahap ketiga setaraf ijazah doktor falsafah. 54 . Lulusan peperiksaan tahap ketiga layak menjadi pendidik. mereka mempelajari karya sains dan falsafah. Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahman. Peperiksaan tahap ketiga dijalankan di istana di hadapan maharaja. Mereka yang didapati meniru dikenakan hukuman mati. tahap kedua / Chun-Jen dan tahap ketiga / Chin Shih. Kaedah hafalan digunakan dalam pembelajaran. 10 markah] Vedik Hindu Lelaki Wanita Veda Sanskrit Hafalan Buddha Sempurna Rumah Kolej Universiti Brahmin Sains (b) Bagaimanakah peperiksaan awam pada zaman peningkatan tamadun China dilaksanakan ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Disamping menghafal buku-buku agama. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Pendidikan kemudiannya berkembang kepada pembelajaran yang berteraskan agama Hindu dan Buddha.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Peningkatan Sosial (Pendidikan) Huraikan perkembangan bidang pendidikan pada zaman peningkatan tamadun di India. Pendidikan dijalankan di rumah dan di istana. 55) Dilaksanakan dalam tiga tahap iaitu tahap pertama / Hsiu Tai. Bertujuan supaya mereka dapat hidup sempurna dan bersedia menghadapi hari selepas mati. Lulusan peperiksaan tahap pertama layak menjadi pegawai kerajaan. Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah. Golongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan. [14 x 2m = Mak. Pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaan. Peperiksaan dikendalikan dengan ketat. Peperiksaan tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun manakala peperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. 10 markah] Tahap Taraf Pertama Kedua Ketiga Ketat Meniru Pemeriksa Calon Peperiksaan Pegawai Pendidik Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 11 . Pendidikan tinggi bertujuan melahirkan Brahmin yang berpendidikan. Perhatian diberikan kepada pembelajaran kitab Veda. Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama.55) Peningkatan bidang pendidikan bermula pada zaman Vedik Agama Hindu menjadi teras pendidikan Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki sahaja. Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran.

76 . (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 3 markah] - [6 x (d) Nyatakan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kehidupan masyarakat Angkor. 75) - Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. 77) Membekalkan sumber air minuman Membekalkan sumber ikan air tawar Punca untuk mengairi sawah Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 12 . (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. paya dan sungai. 3 markah] (c) Berikan tiga faktor yang meyumbang kepada kemajuan pertanian kerajaan agraria (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Mendapatkan kulit kura-kura Menternak binatang Memasarkan hasil lebihan ternakan dan tanaman kepada masyarakat maritim [9 x 1m = Mak. Terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai dan di lereng gunung berapi [2 markah] (b) Senaraikan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat tersebut. 75 .Nota Sejarah Tingkatan 4 BAB 3 Tajuk : : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Kerajaan Agraria Soalan Struktur Salah satu bentuk kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia Tenggara dikategorikan sebagai kerajaan agraria berdasarkan kedudukan geografi dan sosioekonomi masyarakatnya.77) Pembinaan sistem pengairan yang baik Sistem pengairan yang bersumberkan sungai dan tasik Pembinaan sistem pengairan dilaksanakan oleh raja Sistem pengairan diuruskan oleh kerajaan Terletak di lembah sungai yang subur Iklim panas dan lembap sepanjang tahun 1m = Mak. (a) Apakah maksud kerajaan agraria ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.76) Menanam padi sawah atau padi huma Menanam tanaman sampingan Menghasilkan pelbagai jenis rempah Mengumpulkan hasil hutan Mengambil sarang burung dari gua Menangkap ikan di sawah. penternakan dan memungut hasil hutan dan sungai.

2 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 13 .- Nota Sejarah Tingkatan 4 Mendapan Lumpur menyuburkan kawasan sekitar [4 x 1m = Mak.

[4 x 1m = Mak. Kapal Mampu menghasilkan kapal besar. Hubungan Mempunyai hubungan dengan pelabuhan Kedah Tua. 83) Beras Kerajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritim. [6 x 2m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 8 markah] (b) Mengapakah kerajaan maritim dan kerajaan agraria di Asia Tenggara saling bergantung antara satu sama lain ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Strategik Kedudukan pelabuhannya strategik iaitu di Selat Melaka. Wilayah Wilayah taklukannya membekalkan hasil dan barangan perdagangan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 8 markah] Tajuk : Kerajaan Maritim Soalan Struktur (a) Nyatakan ciri-ciri utama kerajaan maritim. 3 markah] Apakah yang dimaksudkan dengan pelabuhan entreport ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Mewah Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan barangan mewah dari luar.79) Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 14 . 78 . Dagangan Beras menjadi barang dagangan utama antara kedua-dua kerajaan. Tukang Tukang kayu dan tukang batu yang mahir dibekalkan oleh kerajaan agraria. [8 x 1m = Mak. 80 – 81) Tentera Memiliki bala tentera yang besar.79) (b) Terletak di lembah sungai di kawasan pesisir pantai dan kepulauan Masyarakatnya menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut. Mempunyai pelabuhan sebagai tempat berdagang. Persinggahan Menjadi persinggahan pedagang dari China dan India. Hutan Kerajaan agraria membekalkan hasil hutan kepada kerajaan agraria sebagai tukaran dalam perdagangan. Kawal Tentera mengawal perdagangan dan keselamatan kerajaan Pelabuhan Memiliki pelabuhan yang baik.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Kerajaan Agraria & Kerajaan Maritim Soalan Esei (a) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan Srivijaya muncul sebagai sebuah kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara. Berperanan sebagai pelabuhan entreport. Gajah Gajah untuk kenderaan raja diperolehi daripada kerajaan agraria.

80) Bahasa Melayu dijadikan lingua franca Mempunyai pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Penakluk Disebarkan oleh golongan penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan. hasil hutan dan hasil laut. Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 15 . [7 x 1m = Mak.- Nota Sejarah Tingkatan 4 Pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan taklukannya kepada pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. Mengetahui kaedah pelayaran. 79) Berperanan sebagai pelabuhan pembekal Terletak di Selat Melaka Kedudukannya di laluan perdagangan di antara China dengan India Menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India Mempunyai hasil buminya sendiri seperti logam. Pelabuhan nini juga berperanan membeli barangngan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya. 3 markah] Tajuk Awal Soalan Esei : Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan (a) Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha tersebar di Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 79 . pedagang dan peneroka yang terulung di Asia Tenggara.85) Ksyatria Dibawa oleh golongan ksyatria / tentera. Memiliki kemahiran membuat perahu dan kapal layar. Semangat masyarakat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat di luar. [5 x 1m = Mak. [ 2 markah] (c) Senaraikan faktor-faktor yang mendorong perkembangan Kedah Tua sebagai pelabuhan entreport. Mempunyai pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan. 84 . 3 markah] (d) Berikan sebab-sebab orang Melayu merupakan pelaut. Mempunyai hasil yang dibekalkan oleh kerajaan lain. Vaisya Dibawa oleh golongan pedagang / vaisya Brahmin Dibawa oleh golongan Brahmin / pendeta Budaya Pengambilan aspek kebudayaan India yang menarik dan disesuaikan dengan budaya tempatan.

Sakti Raja mempunyai kesaktian. Puncak Raja berada di puncak pemerintahan dan dibantu oleh golongan bangsawan dan pembesar. Tembok dibuat daripada batu dengan ukuran 850 meter lebar dan 1 000 meter panjang. Mutlak Raja berkuasa mutlak. Di bahagian luarnya terdapat tembok. Brahmin Brahmin memimpin upacara pertabalan.Nota Sejarah Tingkatan 4 [5 x 2m = Mak. Adat Adat istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan kedudukan raja seperti adatistiadatpertabalan. Orde Pembinaan kota yang melambang orde kosmos. Setiap sudut mempunyai menara. 85 . Derhaka Melanggar titah raja adalah derhaka. 3 markah] (b) Nyatakan ciri-ciri binaan Angkor Wat.91) Tingginya 213 meter Keluasan kawasannya ialah 208 hektar Mempunyai tempat pemujaan di bahagian tengahnya Tempat pemujaan berbentuk teres bertingkat empat setinggi 39 meter. 88 . [2 markah] Senaraikan fungsi candi sebagai monumen keagamaan. 12 markah] Tajuk : Pengaruh Hindu dan Buddha dalam Kesenian dan Kesusasteraan Soalan Struktur Antara warisan kesenian tinggalan kerajaan awal di Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha ialah monumen dan batu bersurat. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.89) (c) Berperanan sebagai rumah ibadat Sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. (a) Apakah maksud monumen ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Perintah Perintah raja adalah undang-undang. Tempat menyimpan patung dewa utama Menjadi lambang keagungan pemerintah Melambangkan orde kosmos [5 x 1m = Mak. Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 16 .88) Monumen ialah binaan atau bangunan yang dibuat daripada batu dengan tujuan memperingati orang ternama. arca dan patung. Dewaraja Raja dianggap bayangan tuhan / dewaraja. 8 markah] (b) Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. 90 .86) Gelaran Penggunaan gelaran raja Beraja Strukur pemerintahan di pengaruhi oleh sistem beraja di India. [11 x 2m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. atau peristiwa penting. Monumen boleh berupa candi / kuil / wat / stupa. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.

- Nota Sejarah Tingkatan 4 Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata di dinding tembok. 3 markah] (d) Berikan tiga kegunaan batu bersurat dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. 2 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 17 . 92 .93) Mencatat keturunan raja Menulis maklumat berkaitan agama Buddha Mencatat perkara yang berkaitan dengan pemerintahan Mencatat amaran raja kepada rakyat [4 x 1m = Mak. [8 x 1m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.

[2 markah] Berikan sesbab-sebab zaman ini dianggap sebagai zaman kegelapan. (a) Apakah maksud jahiliah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 99 .BAB 4 Tajuk : Nota Sejarah Tingkatan 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Masyarakat Arab Jahiliah Soalan Struktur Jangka masa 300 M – 610 M merupakan Zaman Jahiliah dan zaman ini dianggap sebagai zaman kegelapan di Semenanjung Tanah Arab. 101 .101) Perniagaan yang berasaskan riba dan penindasan Sikap mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata Merompak dan merampas barangan Mengeksploitasi golongan miskin. Akhlak yang rendah.100) (b) Jahiliah bermaksud jahil dan tidak mengetahui Masyarakatnya tidak mempunyai ilmu pengetahuan. [4 x 1m = Mak.102) Hidup berasaskan puak Taksub dan fanatik kepada kabilah Semangat kesukuan yang melampau Peperangan dan persengketaan dalam masyarakat Struktur system yang berasaskan keturunan Terlalu terikat kepada peraturan yang ditetapkan oleh kabilah Sanggup menuntut bela untuk mempertahankan maruah kabilah [7 x 1m = Mak. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 18 . 100 . 2 markah] (d) Senaraikan kesan-kesan negatif daripada amalan Sistem Kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah. 100) Tidak menyembah Allah Menyembah berhala Mempercayai animisme Kehidupan masyarakatnya kucar-kacir Tiada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. [6 x 1m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 3 markah] (c) Nyatakan kegiatan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat Arab Jahiliah.

a. [8 x 2m = Mak. 105 . Amanah Amanah dalam menguruskan pernbiagaan Khadijah. [ 2 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 19 . amanah.109) Dakwah secara rahsia bermaksud penyebaran Islam secara sulit / sembunyi Dakwah ini ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat. Jauh Bjaksana dan berpandangan jauh semasa menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. 108 . Urus Menguruskan perniagaan Khadijah bersama Maisarah. Benar Sentiasa bercakap benar dan tidak berbohong. [12 x 2m = Mak. sehingga baginda layak mendapat gelaran al-Amin.A. Modal Memperoleh modal yang besar daripada Khadijah untuk diuruskan oleh baginda.w. Berseorangan Berniaga secara berseorangan. Kongsi Baginda Berkongsi berniaga dengan temannya.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Keperibadian Nabi Muhammad S. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Bertimbang rasa Bertimbang rasa membantu isteri dalam urusan rumah tangga. tabligh. Giat Giat berdagang semasa berusia 20 tahun. Merendah Merendah diri dalam pergaulan. Pengasih Pengasih dalam melayan / memberi pendidikan anak-anak.105) Pengalaman Pengalaman diperoleh semasa baginda berusia 12 tahun Rombongan Mengikuti rombongan bapa saudara baginda ke Syam. namun pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah s. Percaya Perbuatan baginda dipercayai. telah disambut baik oleh sebahagian masyarakat Arab. 12 markah] Tajuk : Penyebaran Islam Soalan Struktur Walaupun penyebaran Islam di Makkah pada mulanya dijalankan secara rahsia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.w.a.107) Terpuji Memiliki empat sifat terpuji iaitu siddiq. fatanah.w dalam bidang perdagangan. Bergaul Bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Bersungguh Bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Islam walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Bijaksana Bijaksana dalam menyelesaikan isu perletakan Hajarul Aswad.a. 104 . 8 markah] (b) Jelaskan keperibadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad s.W Soalan Esei (a) Huraikan pengalaman Nabi Muhammad s. Masyarakat Selalu memikirkan tentang kehidupan masyarakat. Untung Memperolehi keuntungan berlipat-ganda. (a) Apakah maksud dakwah secara rahsia ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.

a. 110 . 3 markah] - [5 x (d) Berikan tiga pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah s. Peribadi Keperibadian Rasulullah yang bersifat mulia. [6 x 1m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Lembut Berdakwah secara lemah lembut. Teladan Menunjukkan teladan yang baik. Banding Membandingkan akhlak pada zaman Jahiliah dengan akhlak yang dianjurkan oleh Islam. 111) Murni Kemurnian ajaran Islam Bijaksana Kebijaksanaan Rasulullah dalam berdakwah.w dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Memberi penerangan Menunjukkan teladan yang baik.(b) Nota Sejarah Tingkatan 4 Senaraikan tokoh-tokoh yang memeluk Islam melalui dakwah tersebut. Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 20 . Iman Menanam keimanan yang kuat kepada pengikut. 109) Khadijah binti Khuwailid Ali bin Abu Talib Zaid bin Harithah Abu Bakar As-Siddiq Uthman bin Affan Zubair bin Awwam Arqam bin Abi Al-Arqam [7 x 1m = Mak. 2 markah] (c) Nyatakan sebab-sebab Rasulullah s. 110) Islam baru dikenali Bilangan penganut Islam masih sedikit Mengelakkan penentangan orang Qurqisy Menjaga asas Islam daripada dihancurkan Kebanyakan penganut Islam adalah golongan bawahan 1m = Mak.111) Secara lemah lembut dan berhikmah Tidak memaksa/ Memujuk dengan menggunakan akal Membandingkan akhlak Jahiliah dengan akhlak yang dianjurkan oleh Islam Membacakan ayat-ayat suci al-Quran untuk menjawab pertanyaan. memilih dakwah secara rahsia pada peringkat awal penyebaran Islam.a.w. Terang Memberi penerangan. 3 markah] Reaksi Masyarakat Arab - Tajuk : Soalan Esei (a) Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran Islam disambut baik oleh masyarakat Arab. Ayat Menyampaikan ayat-ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.

10 markah] (b) Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 10 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 21 . [10 x 2m = Mak. Persaudaraan Konsep persaudaraan bertentangan dengan amalan sistem kabilah. Tanggapan Mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi. Moral Amalan tidak bermoral dilarang oleh Islam.Nota Sejarah Tingkatan 4 Kesungguhan Kesungguhan Rasulullah menyampaikan dakwah. 11 . Pemimpin Menggugat peluang orang tertentu untuk menjadi pemimpin. Kedudukan Penyebaran Islam boleh menggugat kedudukan dan pengaruh orang tertentu.1131) Kepercayaan Perbezaan kepercayaan. Tunduk Menganggap jika menerima Islam mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi. Ukir Menjejaskan perusahaan mengukir patubg berhala [10 x 2m = Mak. Taraf Prinsip persamaan taraf bertentangan dengan amalan mereka yang mementingkan darjat. Berhala Ajaran Islam menolak amalan menyembah berhala dan mempercayai animisme.

Nota Sejarah Tingkatan 4 BAB 5 : Tajuk : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Hijrah Soalan Struktur Oleh sebab penyebaran dakwah Islamiyah di Makkah menghadapi pelbagai rintangan dan mendapat tentangan daripada orang Arab Quraisy.w meninggalkan dakwah Islamiyah dengan pelbagai tawaran Memulau Nabi Muhammad s.aw semasa beribadat Mengejek ajaran Islam melalui puisi Memujuk Nabi Muhammad s.119) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s. 2 markah] (d) Apakah hujah bagi menyangkal tuduhan orientalis Barat yang mengatakan bahawa hijrah adalah pelarian ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 22 . 118 .a. [6 x 1m = Mak.a. Mereka menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan orang Islam serta bersedia mempertahankan Islam [3 x 1m = Mak.w membuat keputusan untuk berhijrah ke Madinah. (a) Nyatakan bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiyah di Makkah. 120) Penghijrahan orang Islam adalah kerana jemputan orang Arab Madinah Ketibaan orang Islam disambut dengan rela dan meriah Orang Islam diberikan tempat tinggal Mereka dijamin keselamatannya Nabi Muhammad s.w Mengganggu Nabi Muhammad s.a. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.a. 2 markah] (b) Berikan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.a.a.w dilantik sebagai pemimpin Madinah Baginda diterima oleh semua golongan masyarakat Madinah. 111 – 113) Mencemuh Nabi Muhammad s. 113 dan ms 121) Mengatasi ancaman orang Quraisy terhadap orang Islam Meneruskan dakwah Islamiyah Menerima perintah Allah Memenuhi jemputan suku Aus dan Khazraj Mahu mendirikan sebuah kerajaan Islam Bertujuan mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuhan [6 x 1m = Mak.w dan orang-orang Islam berhijrah ke Madinah.a.w Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad s.a. 3 Markah] (c) Sebutkan dua isi Perjanjian Aqabah Kedua.w dan orang Islam berhijrah ke Madinah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.w dan keluarga baginda Merancang membunuh Nabi Muhammad s.w [6 x 1m = Mak. Perjanjian Aqabah telah memberi ruang kepada Nabi Muhammad s.

129) Mengandungi 47 fasal iaitu 23 fasal berkaitan orang Islam dan 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam. Baginda berperanan sebagai ketua hakim. Keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah. Lahirnya sebuah perlembagaan Islam iaitu Piagam Madinah. dakwah Islamiyah dilaksanakan secara terbuka. wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara Unsur riba dan penipuan dihapuskan dalam perniagaan. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah. Jelaskan. belajar. Sempena Hijrah. Nabi Muhammad telah membina Masjid al-Nabawi.a. 124 . budaya dan agama. Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri. 12 markah] Dakwah Damai Persaudaraan Perpaduan Harmoni Masjid Fungsi Takwim Madinah Tamadun Budaya Pengorbanan Bijaksana Negara Piagam (b) Buat satu rumusan tentang kandungan Piagam Madinah. Hijrah telah menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah. Hijrah mewujudkan perpaduan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.124) Selepas Hijrah. Masjid berfungsi sebagai tempat beribadat. 8 markah] Fasal Pemimpin Hakim Agama Hormat Ummah Bermusuhan Undang-UndangEkonomi Riba Pertahanan Yahudi - Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 23 . [12 x 2m = Mak. Madinah menjadi pusat tamadun Islam. Agama Islam menjadi budaya hidup dalam semua bidang.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Hijrah / Piagam Madinah Hijrah mempunyai nilai yang sangat penting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab pada masa itu dan masyarakat Islam pada masa ini. Nabi Muhammad sebagai pemimpin bagi kerajaan Madinah. Masyarakat Madinah merupakan satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara.a. Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar.w berjaya mendamaikan suku Aus dan Khazraj melalui semangat persaudaraan Islam. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing. Hijrah membolehkan penubuhan sebuah negara Islam. Nabi Muhammad s. membincangkan masalah serta mengadakan aktiviti harian. Hijrah melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah. Hijrah menampakkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s. [15 x 2m = Mak. Hijrah memperlihatkan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi dan golongan wanita .w mengatur strategi perjuangan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Setiap individu mestilah menghormati agama yang dianuti oleh individu lain. 122 . Undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh tetapi peraturan kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam.

3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 24 . Bersetuju mengadakan gencatan sebjata selama 10 tahun Kabilah Arab bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Qurqisy Makkah. Bercadang menziarahi Makkah Mengunjungi Kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam Mengerjakan umrah [3x 1m = Mak. Orang Islam bebas memasuki kota Makkah / beribadat di Kaabah Orang Arab bebas menganut sebarang agama Islam berkembang meluas Bilangan penganut Islam meningkat Pengislaman tokoh panglima Arab Quraisy Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s. Sifatnya yang lembut / bertolak ansur [3 x 1m = Mak. Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Merupakan sahabat yang matang berbanding sahabat lain.w Orang Quraisy Makkah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah Perintis pembukaan semula kota Makkah [9 x 1m = Mak. 2 markah] (c) Sebutkan kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H) [5 x 1m = Mak. (a) Nyatakan tujuan orang-orang Islam Madinah mengunjungi kota Makkah.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Perjanjian Hudaibiyah Soalan Struktur Kunjungan orang Islam Madinah ke kota Makkah pada tahun 628 M telah disekat oleh orang Arab Quraisy dan menimbulkan konflik hingga membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Usman mempunyai ramai saudara mara di Makkah. 2 markah] (b) Berikan sebab-sebab Usman bin Affan dipilih sebagai wakil untuk menerangkan kepada orang Arab Quraisy tentang tujuan kunjungan orang Islam.a. 3 markah] (d) Apakah pengajaran yang dapat diambil daripada perjanjian tersebut ? Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.

Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam. Dengan menguasai Makkah. Sifat nabi Muhammad s. 5 markah} Langgar Bunuh Strategi Mantap (b) Apakah strategi yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s. 10 markah] Perpaduan Sebar Kaabah Agama Ilmu Kota Kukuh Perintis Pusat Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 25 . Agama menyembah berhala masyarakat Arab Quraisy telah digantikan dengan Islam. Menekankan kepentingan perpaduan dalam sesebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.w yang memaafkan orang Quraisy menyebabkan Islam tersebar dengan meluas. Penguasaan terhadap Makkah telah mewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat. kedudukan kerajaan Islam Madinah menjadi lebih mantap. Menyediakan empat pasukan tentera yang terdiri daripada 10. Pembukaan kota Makkah menjadi perintis ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab.w untuk menguasai semula kota Makkah? Berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan. 000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid. [4 x 1m = Mak. [10 x 2m = Mak.a. Mereka membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam. 5 markah] Aman Tentera Arah Kepung (c) Tokoh Huraikan kepentingan pembukaan semula kota Makkah terhadap perkembangan Islam.a. Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Pembukaan Semula Kota Makkah Mengapakah Nabi Muhammad bertindak menguasai semula kota Makkah pada tahun 630 M bersamaan tahun 8 Hijrah ? Pihak Arab Quraisy melanggar syarat Perjanjian Hudaibiyah. Memasuki kota Makkah menerusi empat arah yang berlainan. Abu Ubaidah al-Jarrah. Pembukaan semula kota Makkah membuktikan bahawa negara Islam Madinah begitu kukuh. [4 x 2m = Mak. Saad bin Ubadah dan Zubair al-Awwam. Orang Quraisy dikepung dengan rapi. Sebagai strategi untuk meneruskan penyebaran Islam. Pengislaman tokoh Quraisy Abu Sufian dan Ababs menyebabkan orang Quraisy turut memeluk Islam. Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah.

143) Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s. 3 markah] c) Berikan dua kaedah pemilihan Khalifah yang diamalkan dalam Islam. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.a. 143) Melalui musyawarah / syura Cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu Pemilihan daripada beberapa orang calon Pencalonan oleh sekelompok masyarakat [4 x 1m = Mak. 144) Memelihara kedudukan agama Islam Mentadbir negara mengikut hukum syariah berpandukan al-Quran dan Sunnah Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah Memastikan kelicinan pentadbiran negara Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh Melantik / melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara Menjaga kebajikan rakyat Menjaga dan meneruskan najaran Allah Mengekalkan perpaduan ummah Memantapkan sistem perundangan Islam Menguruskan kewangan negara Mengatur pungutan kharaj. sistem pemerintahan kerajaan Islam telah diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh khalifah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. [2 markah] (b) Senaraikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk seseorang itu dicalonkan sebagai Khalifah. (a) Apakah maksud khalifah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. jizyah dan zakat.Nota Sejarah Tingkatan 4 BAB 6 : Tajuk : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Khalifah Soalan Struktur Selepas Nabi Muhammad s. 143) Lelaki yang merdeka Beragama Islam Memilki pengetahuan tentang Islam Mematuhi perintah Allah Sanggup melaksanakan hukum Allah Bersifat adil Mempunyai akhlak yang baik Tubuh yang sihat dan sempurna Berfikiran cerdas Warak Pandai mentadbir kerajaan [11 x 1m = Mak.w wafat pada tahun 632 M. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 26 .w Dalam konteks agama Khalifah bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam dan mengekalkan keharmonian umat Islam. 2 markah] (d) Nyatakan tugas-tugas Khalifah.a. [12 x 1m = Mak.

Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Mendirikan Baitulmal.146) Mengambil tindakan tegas terhadap orang Islam yang murtad. Membina markas tentera dan kubu pertahanan. Melantik Gabenor sebagai ketua pentadbir awam. Memerangi golongan ar-Riddah yang menyalahtafsirkan ayat-ayat al-Quran hingga enggan membayar zakat. Menubuhkan Majlis Syura yang dianggotai oleh golongan Ansar dan Muhajirin.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Sumbangan Khulafa al-Rasyidin Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar as-Siddiq menyelesaikan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam semasa beliau menjadi Khalifah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Mengembangkan pengajaran al-Quran dengan menyediakan tempat pembelajaran di masjid. [18 x 2m = Mak. Memperkenalkan kalendar Hijrah. Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan-jabatan lain. Memperkenalkan pelbagai jenis cukai. 146 147) Memperkenalkan dasar pentadbiran dan perlantikan pegawai. Menjaga hak rakyat golongan mawali Mengumpulkan dan menyalin semula tulisan al-Quran. Menyusun sistem angkatan tentera dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Mempertahankan Madinah daripada ancaman Parsi dan Rom. 8 markah] Murtad Ar-Riddah Ancaman Tentera Wilayah Amir Gaji Mawali Al-Quran (b) Apakah pembaharuan dan perubahan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab sehingga zaman pemerintahannya dikenali sebagai “zaman keemasan kerajaan Islam” di Madinah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Menghantar Khalid bin al-Walid menghadapi tentera Parsi dan Usamah bin Zaid ke Ghassan. Menubuhkan beberapa jabatan seperti Jabatan Tentera. Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera. Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan. Tentera diberi pakaian seragam Membina terusan untuk tujuan pertanian Meneroka tanah baru dan mengusahakan tanah terbiar. Hakim dibayar gaji lumayan. Melantik amir untuk mentadbir setiap wilayah. Jawatan Setiausaha diwujudkan untuk mengetuai jabatan. Jabatan Polis. 144 . Melantik panglima tentera. [9 x 2m = Mak. Membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah untuk melicinkan pentadbiran. 12 markah] Dasar Syura Gabenor Panglima Jabatan Setiausaha Kehakiman Gaji Pengajaran Guru Kalendar Susun Markas Seragam Terusan Teroka Cukai Baitulmal Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 27 .

Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan. Apabila tentera Islam menakluki Iraq dan Iran. Memilki armada tentera laut yang kuat. Tamadun Islam tersebar melaui penaklukan dan ketenteraan. Pegangan akidah yang kukuih dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. 12 markah] Constantinople Akidah Ghazi Tentera Janissari Armada Politik Byzantine Gereja Terbuka Sosial Hijrah Sufi (b) Bagaimanakah berlakunya pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Tentera Islam mempunyai semangat ghazi. Peneroka Islam membuat hubungan diplomatik dengan petempatan orang bukan Islam di Cordova. Kerajaan Turki Uthmaniyah mempunyai tentera elit Janissari. Kejatuhan empayar Byzantine memberi laluan kepada penyebaran Islam. tamadun Islam bertembung dengan tamadun Parsi. Orang Islam menetap dan berdagang di Canton membolehkan tamadun Islam bertembung dengan tamadun China. [11 x 2m = Mak. Kemasukan Islam ke Sepanyol membawa kepada kemunculan golongan Mozarab / orang tempatan Kristian yang mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab. 8 markah] Perdagangan China Diplomatik Cara hidup Penaklukan Parsi Eropah Kebudayaan Mozarab Intelektual Ilmu Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 28 . Dasar sosial Islam yang berasaskan kecemerlangan individu menarik minat orang Kristian memeluk Islam. Pertembungan tamadun berlaku dengan cara pertembungan intelektual. 162 . Dasar keagamaan kerajaan Turki Uthmaniyah yang bersifat terbuka. Ilmuan Islam mendalami ilmu tamadun Eropah dan memperkembangkan menurut pandangan intelektual Islam. 164) Perdagangan dan perniagaan menjadi alat pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain. Ahli sufi memainkan peranan menyebarkan Islam. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Kerajaan Turki Uthmaniyah / Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia Soalan Esei (a) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan Islam ke Eropah Timur. Hubungan diplomatik membolehkan pemahaman tentang cara hidup dan pentadbiran. Pertembungan tamadun berlaku kerana wujudnya pertembungan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lain. Gereja Greek Ortodoks tidak lagi berfungsi sebagai pelindung masyarakat Kristian. Sistem ketenteraan yang tersusun dan peralatan senjata moden. [13 x 2m = Mak. Apabila tentera Islam menguasai Mesir dan Afrika Utara tamadun Islam bertembung dengan tamadun Eropah / Rom. Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah akibat peperangan di kalangan kerajaan kecil. Valencia dan Rhonda.163) Penaklukan Constantinople oleh tentera-tentera Islam.

Unsur-unsur seni bina masjid di nusantara mempunyai persamaan dengan unsur seni bina China. Bukti yang dikemukakan ialah Peniaga Arab mengembangkan Islam di kalangan peniaga China di Canton. 174 . Penemuan Batu Bersurat Terengganu yang ditemui di Sungai Tersat. Wujud persamaan bahan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab. Dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan S. Berlakunya perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton ke Asia Tenggara sekitar tahun 876 M. Dikemukakan oleh Snouck Hungronje. Pedagang Arab yang berdagang ke China singgah di pelabuhan Asia Tenggara. 20 markah] India Hungronje Hubungan Nisan Kebudayaan Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 29 . Batu nisan Malik Ibrahim di Gerisik. Sejak awal lagi pedagang Arab menguasai perdagangan dari Mesir hingga ke China. Apabila peniaga China Islam berdagang ke Asia Tenggara. Keala Berang mencatatkan wujudnya hubungan perdagangan antara Terengganu dengan China. Dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Profesor Syed Muhammad Naquib alAttas. Karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Semenanjung Tanah Arab. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Catatan China mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai petempatan di Canton. Seni bina (ii) Teori Islam datang dari India Islam berkembang di Asia Tenggara menerusi India. Hubungan perdagangan telah lama wujud antara India dengan Asia Tenggara.Nota Sejarah Tingkatan 4 BAB 7 : Tajuk : Soalan Esei ISLAM DI ASIA TENGGARA Kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawa dan Malik al-Salih di Pasai mempunyai ciri buatan India. Fatimi. Wujud sebuah perkampunga Islam di Utara Sumatera pada 650 M.178) (i) Teori Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab Islam berkembang di Asia Tenggara dari Semenanjung Arab. Nyatakan teori-teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dan huraikan bukti-bukti yang dikemukakan oleh sejarawan bagi menyokong teori mereka itu.Q. Arab Crawford Canton Perdagangan Singgah Kampung Kesusasteraan Syeikh (ii) China Eredia Peniaga Sebar Pindah Batu Teori Islam datang dari China Islam tersebar di Asia Tenggara menerusi China. mereka menyebarkan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. Wujudnya unsur kebudayaan India di Asia Tenggara [20 x 2m = Mak.

183) Menjadi pusat penterjemahan Ulama-ulamanya menjadi pakar rujuk kepada para ulama dari luar Sebagai pusat penulisan kesusasteraan saduran Arab Tempat penghasilan puisi Islam Menghasilkan karya Islam [5 x 1m = Mak. Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk berdakwah. Menjadikan masjid sebagai markas dakwah Islamiyah. pedagang membawa ulama untuk menyebarkan Islam. 2 markah] (c) Sebutkan peranan pusat kebudayaan di Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 183) Mengajar asas Islam secara tidak formal. Mengajar Islam secara formal Menjadikan masjid. istana dan rumah mereka sebagai pusat mempelajari ilmu Islam Mendirikan pondok / pesantren sebagai pusat pendidikan. 179 . Sambil berdagang. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 2 markah] (d) Berikan usaha yang dilakukan oleh mubaligh dalam menjalankan dakwah Islamiyah. Pedagang yang dianugerahkan jawatan Syahbandar menggunakan peranan tersebut untuk menyebarkan Islam. Acheh menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara Acheh menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu. Soalan Struktur Sejarawan bersetuju bahawa kedatangan Islam ke rantau Asia Tenggara telah dibawa oleh pedagang Islam dan penyebarannya telah dikembangkan oleh para ulama hingga wujudnya kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam di rantau ini. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Pedagang mengadakan hubungan baik dengan pemerintah tempatan. [8 x 1m = Mak.180) Menjadikan kepercayaan dan amalan Islam sebagai tajuk perbualan. 3 markah] (b) Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan Islam untuk menyekat perkembangan agama Kristian di Asia Tenggara ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (a) Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Pedagang-pedagang berdakwah menyebarkan Islam. Mengamalkan sikap dan tingkah laku Islam untuk dijadikan ikutan penduduk setempat Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama Islam.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Penyebaran Islam di Asia Tenggara. [7 x 1m = Mak. 181) Johor-Riau berusaha menawan kembali Melaka daripada Portugis. 182 . [3 x 1m = Mak. Menasihati raja dalam pentadbiran Mempraktikkan Islam dalam politik dan pentadbiran. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 30 .

[8 x 2m = Mak. Pendidikan pondok meluas di negara-negara Asia Tenggara. Sultan menerapkan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran. Munculnya pusat penterjemahan karya agama. Raja-raja diberi gelaran Khaliful Mukminin dan Zilullah fil Alam.188) Peluang Sikap Formal Terjemah Pondok Sistematik Luar Wanita - Peluang mendapat pendidikan terbuka kepada golongan awam.187) Institusi Ketua Mufti Pegawai Sultan Gelaran Agama Khalifah Pentadbiran Nama Syariah Praktik Jihad - Institusi kesultanan yang diwarisi daripada kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Turki Uthmaniyah diperkenalkan. Sultan dianggap khalifah Allah dan harus memerintah dengan adil. Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Islam. penyelia baitulmal dan penjaga harta wakaf diwujudkan. Pemerintah menggunakan gelaran Sultan. Sikap mementingkan ilmu pengetahuan dapat ditanam ke dalam jiwa masyarakat. Wujudnya sistem pendidikan yang lebih sistematik yang berasaskan peringkat pendidikan. Kerajaan Islam memperkenalkan undang-undang syariah. Mufti dilantik sebagai penasihat sultan. bilal. Undang-undang Islam dipraktikkan dengan tegas. Apakah unsur-unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Wanita mendapat peluang belajar dan memegang jawatan. Wujudnya istitusi pendidikan formal seperti istana. 185 . 8 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 31 . khatib. Sultan diletakkan sebagai ketua negara. pemungut zakat. Pegawai dan petugas seperti kadi. madrasah dan surau.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : SoalanEsei (a) Pengaruh Islam di Asia Tenggara. Islam menggerakkan semangat jihad menentang penjajah. [13 x 2m = Mak. Institusi pendidikan di Asia Tenggara menerima pelajar dari luar. 187 . Nama raja juga menggunakan nama Islam. pesantren. pondok. 12 markah] (b) Bagaimanakah pengaruh Islam memberi kesan terhadap perkembangan sistem pendidikan di Asia Tenggara? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.

Melalui pergaulan sosial Menerapkan melalui pantun. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 32 . 3 markah] (d) Berikan ciri-ciri sistem pendidikan pondok. 201) Menerapkan melalui cerita. 201) Pendidikan tidak formal adalah asuhan dalam keluarga yang menekankan pengajaran nilai-nilai moral melalui pendengaran. iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. peribahasa. penglihatan dan pemerhatian. 201 . (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.203) Memberi penekanan kepada ilmu agama Menyediakan pelajar untuk bertugas sebagai guru agama Menyediakan pelajar yang dapat bertugas untuk masyarakat Tiada batasan waktu Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian [5 x 1m = Mak. teka-teki.Nota Sejarah Tingkatan 4 BAB 8 : Tajuk : Soalan Struktur PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya Masyarakat Tanah Melayu Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah membawa kesan terhadap aspek pendidikan hingga wujudnya dua jenis pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. 2 markah] (c) Senaraikan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal. [2 markah] (b) Sebutkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan nilai-nilai murni dan pengajaran.202) Sebagai pusat pengajian agama Tempat ulama mengajar Tempat perbincangan ulama daripada pelbagai bangsa Tempat mengembangkan ilmu tasawuf Tempat menyimpan buku-buku hikayat Pusat pendidikan ilmu politik dan pentadbiran [6 x 1m = Mak. pepatah dan lain-lain. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 202 . (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. [3 x 1m = Mak.

[5 x 2m = Mak. Sebelum kedatangan Islam. surau. tahap pertengahan dan tahap khusus. Sebelum kedatangan Islam. Islam Bangsawan Semua Istana Institusi Pendeta Ulama (b) Bagaimanakah pendidikan formal dilaksanakan di madrasah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 8 markah] Sukatan Kelas Tahap Mudir Lembaga Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 33 . rumah. pendidikan disampaikan oleh ulama dan guru agama.203) Berdasarkan sukatan pelajaran Dilaksanakan secara kelas Pendidikannya mengikut tahap iaitu tahap permulaan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. pendidikan masyarakat Melayu berasaskan tradisi agama Hindu Selepas kedatangan Islam pendidikan memberi penekanan terhadap agama Islam. Diawasi oleh Mudir. pendidikan formal dijalankan bukan sahaja di istana tetapi juga di institusi pendidikan seperti masjid. pendidikan diajar oleh pendeta dan guru khas. 12 markah] Hindu dan Buddha. pendidikan melibatkan semua golongan. Perjalanan madrasah diselia oleh lembaga. [8 x 2m = Mak. madrasah dan pondok. Selepas Islam. jawatankuasa dan sebagainya. Selepas kedatangan Islam. 201) Sebelum kedatangan Islam. istana adalah satu-satunya institusi pendidikan. Sebelum kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya Masyarakat Tanah Melayu (Pendidikan) Soalan Esei (a) Bandingkan bentuk pendidikan formal dalam masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam dengan selepas kedatangan Islam. pendidikan didominasikan oleh golongan istana dan bangsawan.

Majlis dijalankan dengan semangat gotong-royong. 8 markah] Sesuai Arab Dabus Ali.208) Hubungan kekeluargaan sangat rapat. Orang yang datang berziarah hendaklah memberi salam.206) Seni persembahan disesuaikan dengan ajaran Islam. nyanyian dan tarian dalam masyarakat Melayu tradisional.a. Menggunakan panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua. Majlis-majlis dijalankan secara Islam. Ibu bapa dan orang yang lebih tua dihormati. Kanak-kanak mencium tangan orang tua apabila bersalaman. 12 markah] Keluarga Hormat Panggilan Jiran Suara Ziarah Bersalam Cium Hidang Bismillah Majlis Gotong-royong Perpaduan Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 34 . 207 . Nyanyian nazam dipersembahkan dalam upacara bersifat keagamaan. [9 x 2m = Mak. Ungkapan bismillah dibaca semasa hendak makan. 205 . (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Orang muda menggunakan suara yang rendah bila bercakap dengan orang lebih tua. Seni dikir dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Inang Nazam Upacara Dikir Seni kata Ghazal (b) Apakah kesan-kesan pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat Melayu. para nabi dan para sahabat. Pengaruh Arab berkembang dalam kesenian ini. Tarian dabus mengandungi unsur keagamaan yang dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina Tarian Inang ditarikan dalam majlis tertentu di istana. Seni kata dikir bercampur baur antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Jiran dianggap seperti keluarga sendiri. Tuan rumah bersalaman dengan tetamu.w . [13 x 2m = Mak. Lahirnya nyanyian nazam yang mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s. Tetamu dihidangkan makanan dan minuman. Nilai-nilai perpaduan sangat diutamakan. Berkembangnya kesenian ghazal yang memuji kebesaran Allah.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya Masyarakat Tanah Melayu (Kesenian & Gaya Hidup) Soalan Esei (a) Huraikan pengaruh Islam terhadap seni persembahan muzik.

215 . 3 markah] (d) Sebutkan perubahan-perubahan yang berlaku pada Zaman Peralihan dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 2 markah] (c) Nyatakan sebab-sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu meluas pada Zaman Gelap. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 216) Raja menjadi penaung utama dalam negara Raja memiliki tanah secara mutlak Raja menaungi pembesar Pembesar memberi khidmat kepada raja Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar Terdapat golongan hamba [6 x 1m = Mak. 216) Gangguan orang-orang gasar Kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam Masyarakat Eropah menumpukan kepada kegiatan pertanian Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian Penggunaan mata wang yang terhad Masih menggunakan sistem barter [6 x 1m = Mak. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 35 . 2 markah] (b) Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan ciri-ciri yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradsional. 216) Gereja berperanan sebagai institusi yang universal Gereja menjadi agen penyatuan Berlaku peningkatan aktiviti pertanian Berlaku pertambahan penduduk Wujudnya kegiatan perdagangan Kemunculan bandar-bandar Munculnya golongan pertengahan Rakyat terlibat dalam urusan politik [8 x 1m = Mak.216) Pentadbiran pusat yang lemah Kelembapan dalam ilmu pengetahuan Kegiatan ekonomi yang terhad.Nota Sejarah Tingkatan 4 BAB 9 : Tajuk : PERKEMBANGAN DI EROPAH Zaman Gelap Soalan Struktur (a) Apakah ciri-ciri utama Zaman Gelap di Eropah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Sifat gereja yang mengongkong [4 x 1m = Mak.

3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 36 .219) Francesco Petrarch Niccolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Galileo Galilei Leonardo da Vinci Raphael Michelangelo [7 x 1m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 2 markah] (d) Nyatakan kesan-kesan yang wujud hasil daripada Zaman Renaissance.217.219 .220) Kemunculan monarki baru Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus Sistem perdagangan semakin berkembang Berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan Berkembangnya ilmu pengetahuan Lahirnya seniman dalam masyarakat Berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik dan saintifik. [7 x 1m = Mak. 3 markah] (c) Sebutkan dua orang tokoh cendekiawan Itali yang muncul pada Zaman Renaissance. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Renaissance ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. [2 markah] (b) Senaraikan ciri-ciri yang terdapat di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.217) Renaissance bermaksud kelahiran semula yang merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Zaman Renaissance Soalan Struktur Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup dan kesediaan mereka untuk meneroka bidang baru telah menyebabkan Zaman Renaissance bermula di Itali dan telah meninggalkan kesannya dalam pelbagai bidang.217) Kemunculan bandar-bandar yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa Berlakunya pertembungan budaya. agama dan bahasa di bandar-bandar utamanya Itali menjadi pusat perkembangan idea baru. Kemunculan pedagang yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Cendekiawan yang sering berkunjung dari bandar ke bandar membantu menyebarkan idea Renaissance Penguasa Gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan [8 x 1m = Mak.

(Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. [8 x 2m = 10 markah] Mazhab Peperangan Banyak Pendidikan Sebar Cabar Kuasa Monarki Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 37 . Penguasa Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan. Cara hidup penguasa Gereja tidak selari dengan kitab Bible. [6 x 2m =10 markah] Keduniaan Rasuah Cara Hidup Gaya Agama Indulgences (b) Zaman Reformation telah menimbulkan beberapa kesan yang mendalam terhadap Eropah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Kuasa Gereja telah dicabar secara terbuka. Rasuah dan penyelewengan berlaku di kalangan pihak Gereja. Setiap mazhab berusaha menyebarkan fahaman masing-masing.221) Pihak Gereja lebih mementingkan usaha pembangunan keduniaan.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Gerakan Reformation Soalan Esei (a) Apakah kepincangan institusi gereja yang mendorong berlakunya gerakan Reformation di Eropah Barat pada kurun ke-16. Kuasa Gereja terhadap kerajaan semakin berkurang. Monarki Baru membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom. Penjualan sijil indulgences.222) Negara Eropah berpecah mengikut mazhab masing-masing Perbalahan agama mengakibatkan peperangan dan kemusnahan. Gaya hidup mereka tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. Masyarakat Eropah dikuasai oleh banyak mazhab. Timbulnya sikap toleransi antara pelbagai mazhab untuk mempergiatkan pendidikan. Jelaskan.

225) Istanbul Barangan Sebar Raja Persaingan Tordisellas Pelaut Semangat Slogan - Penguasaan Istanbul oleh orang Islam menyebabkan orang Eropah sukar mendapat barang dagangan . Penghijrahan beramai-ramai orang Eropah mewujudkan sebuah masyarakat baru di wilayah Tamadun tempatan telah dihapuskan oleh kuasa Eropah. Tamadun Buruh Petempatan Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 38 . (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.223 . Kekayaan negeri jajahan dibolot oleh kuasa Eropah. Perjanjian Tordisellas 1494 telah menetapkan pembahagian pengaruh antara Portugal dan Sepanyol.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Penjelajahan dan Penerokaan Huraikan faktor-faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Erop[ah ke Timur. Negara luar Eropah menjadi pembekal barang keperluan masyarakat Eropah. Pemerintah tempatan mengiktiraf kekuatan kuasa Eropah melalui syarikat berpiagam. Gospel and Glory” [9 x 2m = 8 markah] (b) Nyatakan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan terhadap masyarakat di luar Eropah. Raja Sepanyol dan Portugal memberi galakan kepada usaha penerokaan. Semangat yang berani dan optimistik. Gereja Katolik memberi galakan supaya menyebarkan Kristian.226) Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil kuasa Eropah. Persaingan negara-negara Eropah untuk mendapatkan tanah jajahan. Jalan perdagangan yang dahulunya dikuasai oleh orang Islam telah dikuasai pula oleh kuasa Eropah. [12 x 2m = Mak. Buruh tempatan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi kuasa Eropah. Masyarakat peribumi menerima agama Kristian. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup Eropah. Pusat emporium dunia telah dikuasai oleh kuasa Eropah.225 . 12 markah] Perjanjian Syarikat Pembekal Emporium Bolot Jalan Gaya hidup Agama Masyarakat yang ditakluki. Orang Eropah ingin mendapatkan sendiri barangan dari Timur. Dorongan slogan “Gold. Munculnya petempatan orang Eropah di negara-negara yang ditakluki. Kemunculan pelaut yang berkebolehan.

Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri. (a) Apakah maksud dwiekonomi ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. [2 markah] (b) Berikan tiga ciri ekonomi tradisional di Tanah Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. [7 x 1m = Mak. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 39 .Nota Sejarah Tingkatan 4 BAB 10 Tajuk : : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ekonomi Tradisional Soalan Struktur Kedatangan British ke Tanah Melayu pada abad ke-19 telah mengubah ekonomi Tanah Melayu dari kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Melayu kepada bentuk dwiekonomi. 247) Industri perlombongan meningkat Penekanan terhadap pertanian komersil Ekonomi dikuasai oleh pemodal Eropah. 244 – 246) Bersifat sara diri Dalam skala kecil Menggunakan teknologi mudah / rendah Penggunaan buruh yang sedikit Pasaran yang kecil Lebihan pengeluaran digunakan semula Lebihan pengeluaran disimpan Menggunakan modal yang sedikit Tiada pengkhususan pekerjaan [9 x 1m = Mak. 3 markah] (c) Sebutkan kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Melayu. Pembangunan tidak seimbang antara negeri di pantai barat dengan negeri pantai timur Tanah Melayu Taraf hidup tidak seimbang antara penduduk luar bandar dengan bandar. 246 – 247) Menanam padi Menanam tanaman sampingan Menternak binatang Menangkap ikan Mendulang / mencari bijih Mengumpul hasil hutan [5 x 1m = Mak. 2 markah] (d) Nyatakan kesan-kesan daripada wujudnya dwiekonomi di Tanah Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 246 – 247) Dwiekonomi bermaksud wujudnya dua bentuk ekonomi secara serentak iaitu ekonomi bercorak sara diri dan ekonomi dagangan. Kemasukan buruh asing.

8 markah] Akta Enakmen Premium Buka Stevenson RPGA Bantuan Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 40 . (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Membawa masuk buruh dari India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh.N. Beliau mengagihkan benih getah secara percuma. (a) Huraikan faktor-faktor yang mendorong perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. [11 x 2m = Mak. 247 – 250) Revolusi Perindustrian di Eropah membawa permintaan yang tinggi terhadap getah H.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei Pihak British telah memperkenalkan tanaman getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 tetapi penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah akhirnya menimbulkan kebimbangan kepada kerajaan penjajah British.Ridley mengadakan pameran untuk meyakinkan peladang menanam getah. Dasar British memberi galakan kepada pemodal asing untuk memperluaskan penanaman getah. Pembinaan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan ladang dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran. Syarikat Eropah menubuhkan syarikat perwakilannya di Tanah Melayu untuk membuka ladang getah. Menyediakan kadar sewa tanah dan tarif yang rendah kepada peladang yang ingin menanam getah. 12 markah] Perusahaan Getah Revolusi Pameran Agih Ibidem Modal Syarikat Galakan Sewa Dividen Infrastruktur Buruh (b) Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan British di Tanah Melayu untuk menyekat penyertaan orang Melayu dalam penanaman getah. 261 – 262) Meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu yang melarang penanaman getah dalam kawasan Tanah Simpanan Melayu Meluluskan Enakmen Tanah Padi melarang penanaman getah di atas tanah padi Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan Pembukaan tanah baru untuk penanaman getah dilarang Rancangan Sekatan Stevenson menghadkan pengeluaran getah oleh pekebun kecil Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa menetapkan kuota yang lebih rendah kepada pekebun kecil Bantuan teknikal dan insentif kewangan tidak ditawarkan kepada pekebun kecil [7 x 2m = Mak. Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah. Berjaya menemui teknik torehan ibidem (tulang ikan kering). Memberi dividen yang tinggi dan pengecualian cukai eksport kepada syarikat pengusaha getah.

(Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 2 markah] Buruh dari India Sistem buruh bebas Sistem kontrak Sistem kangani [3 x 1m = Mak. 253) Galakan kerajaan British Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh orang Melayu Wujud hubungan tradisi antara India dengan Tanah Melayu Kepesatan ekonomi Tanah Melayu Kestabilan politik [5 x 1m = Mak. 264) Pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan Tidak terdapat interaksi antara kaum Tidak ada perpaduan antara kaum [6 x 1m = Mak. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. (a) Apakah faktor-faktor yang mendorong buruh dari Cina dan India datang ke Tanah Melayu ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 253-255) Buruh dari Cina Sistem tiket kredit Sistem pengambilan kakitangan Sistem pengambilan rumah kongsi [3 x 1m = Mak. pihak British telah membawa masuk tenaga buruh dari luar untuk memenuhi keperluan aktiviti ekonomi di Tanah Melayu.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Penggunaan Tenaga Buruh Luar Soalan Struktur Bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh tempatan akibat kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan. 3 markah] (b) Sebutkan cara kemasukan buruh-buruh tersebut ke Tanah Melayu. 3 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 41 . 2 markah] (c) Nyatakan kesan-kesan daripada peningkatan jumlah kemasukan imigran tersebut.

Menubuhkan Jabatan Kesihatan untuk mengambil alih tugas Sanitary Board menjaga kesihatan. Kredit Nakhoda Perjanjian Tiket Pemborong Kakitangan Perbelanjaan Iring Kongsi Biayai (ii) Bebas Kontrak Bekerja Kangani Wang Kemasukan buruh India Buruh India memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas iaitu datang sendiri dengan biayaan masing-masing. Melalui sistem kontrak. [8 x 2m = Mak. Melalui sistem kangani. Menubuhkan Sanitary Board untuk menjaga kebersihan bandar Kuala Lumpur dan bandarbandar di Perak. Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan. Golongan sin kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu. majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Melalui sistem pengambilan kakitangan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 269) Menubuhkan hospital kerajaan di Kuala Lumpur dan Taiping. Menitikberatkan kebersihan dan kesihatan di bandar-bandar. Tiba di pelabuhan. Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi. majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu. 12 markah] (b) Nyatakan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengawal wabak penyakit di Tanah Melayu pada penghujumg abad ke-19 hingga awal abad ke-20. [15 x 2m = Mak. Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum. Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu. 8 markah] Hospital Pusat Perseorangan Institut Kaji Kebersihan Sanitary Jabatan Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 42 . Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju. Membina pusat kesihatan kecil Membina hospital atas sumbangan orang perseorangan seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur. Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan pada tahun 1900. Institut ini membuat kajian punca penyakit dan langkah mencegah. Di bawah sistem pengambilan rumah kongsi.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) (i) Penggunaan Tenaga Buruh Luar Huraikan cara kemasukan buruh dari Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19. Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan. pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. 252 – 255) Kemasukan buruh Cina Melalui sistem tiket kredit. mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka. Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan. bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua).

Pekan ini berkembang menjadi bandar yang berfungsi sebagai pusat pentadbiran. 10 markah] Sumber Perlombongan Penduduk Keperluan Pentadbiran Infrastruktur Pengangkutan Kedudukan Pertanian Pelabuhan Pembangunan (b) Huraikan perkembangan sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Pekan ini berfungsi menyediakan keperluan harian kepada pelombong-pelombong. Pertanian komersil mempengaruhi perkembangan bandar baru. 267 – 269) Jalan Kereta Api Jalan kereta api yang pertama dibina menghubungkan Taiping dengan Port Weld pada 1885. [11 x 2m = Mak. Contohnya Kuala Lumpur – Port Swettenham (1889). (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Pahang dan Kelantan ke Siam siap dibina. 263 – 264) Perkembangan pesat ekonomi di kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi menyebabkan berlakunya proses pembandaran. Pekan berhampiran kawasan perlombongan menjadi pusat mengumpul hasil lombong. jalan kereta api di Tanah Melayu disambung hingga ke Singapura.Nota Sejarah Tingkatan 4 Tajuk : Soalan Esei (a) Pembandaran Huraikan proses perkembangan bandar-bandar baru di Tanah Melayu pada abad ke-19. Pada tahun 1911 jalan raya dari Seberang Perai ke Melaka disiapkan. Menjelang tahun 1923. Kedudukan bandar yang strategik membolehkannya menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain. semua kawasan perlombongan mempunyai perkhidmatan kereta api. [11 x 2m = Mak. Produk getah dan bijih timah menjadikan bandar muncul sebagai bandar pelabuhan. 1931 jalan kereta api menghubungkan Gemas. Pembangunan oleh kerajaan British di kawasan tertentu menyebabkan banyak bandar muncul di pantai Barat Tanah Melayu. Bandar-bandar baru yang muncul dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur. 10 markah] Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah 43 . Jalan kereta api yang lain turut dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan dengan pelabuhan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. Seremban – Port Dickson (1891) dan Ipoh – Telok Anson (1895) Menjelang 1904. i. Menjelang 1895. Jalan kereta api menghubungkan Seberang Perai dengan sempadan Siam siap pada 1918. Pekan ini mengalami pertambahan penduduk. Selangor dan Perak mempunyai rangkaian jalan raya sepanjang 2 400 km. Antara 1911 hingga 1928 jalan raya menghubungkan Perlis dengan Singapura disiapkan. Perkembangan sistem pengangkutan turut mempengaruhi kewujudan bandar-bandar baru. Pertama Lain Semua Siam Gemas Singapura ii. Jalan raya antara Kuala Lumpur dengan Kuantan dibuka untuk memudahkan perhubungan negeri-negeri di pantai Barat dengan pantai Timur Tanah Melayu. Jalan Raya Denai Selangor Perai Perlis Hubung - Jalan denai dan jalan kereta lembu digantikan dengan jalan raya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful