1

Rog, astfel a se dispune transformarea amenzii în avertisment, motivate de faptul că nu am posibilitatea financiară să achit amenda deoarce…………………………………………………………………... Astfel, în caz contrar, există posibilitatea ca prin aplicarea acestei sancţiuni contraventionale în cuantum de RON, să nu mai pot …………………………………………………………………………………. Consider că trebuie avut în vedere şi evoluţia socială, mai ales pe fondul crizei economice, evolutie socială, care de cele mai multe ori devansează norma juridică. Invocăm şi opinia unor consacraţi autori în domeniul regimului juridic al contravenţiei precum dr. Alice Crăciun, Costinel Iancu, Sorin Borulea care arată că “pe de o parte, nu trebuie scăpată din vedere relaţia de la obiectiv la subiectiv în determinarea pericolului social al contravenţiei, aceeaşi faptă în materialitatea ei are perversiuni mai grave sau mai puţin grave pentru societate şi în funcţiile peroanei contravenientului, de unde şi cuamtumul diferit al amenzeii sau posibilitatea ieşirii din sfera amenzi, aplicându-se numai avertismentul. Sancţiunea juridică, în particular cu cea contraveţional. nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unei spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este nevoie ca în toate cazurile de contravenţie să se aplice sancţiunea amenzii”. Această opinie este împărtăşită pe lângă autorii sus menţionaţi şi de Antonie Iorgovan în tratarea dreptului administrativ, vol.2, ed. ALL BECK 2002, pag. 409-410. ”Problema criteriilor în baza cărora avertismentul se poate aplica este o chestiune de apreciere de la caz la caz, în funcţie de persoana autorului, de împrejurările în care s-a săvîrşit contravenţia, de regretul manifestat de contravenient, de angajamentul solemn luat că în viitor nu se va mai repeta abaterea, repectâd legea de comportarea sa anterioară, de urmările ei, etc. ”

Mihai Adrian Hotca. 7) În dreptul intern. ed All beck. este caracterul preventiv şi sancţionator. Costinel Iancu.Naţional. făcând menţiune în procesul verbal.2 (dr. Sorin Borulea în cartea Regimul juridic al contavenţiei ed. cu dispoziţiile art. au fost transformate de instanţă în avertisment. în cuantum ridicat. deci scopul acesteia. amenda) mai aspre decât amenda penală. elementul esenţial în funcţie de care Curtea analizează aplicabilitatea art. Alice Crăciun. 16 şi 23 din acelaşi act normativ. comentarii si explicatii. Astfel. în principal. art. Legi Comentate. La acest capitol argumentăm cu orientarea doctrinară europeană care prevede în ceea ce priveşte sancţiunea amenzii. pag. Practica judiciară abundă de cazuri în care amenzi contravenţionale. chiar şi în ipoteza în care cuantumul amenzii contravenţionale este unul redus. persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabilind şi despăgubirea. atât timp cât amenda este un mijloc de constrângere a petentului. în sensul prevederii unor sanctiuni contravenctionale mai blânde (sau cel mult egale) comparativ cu cele penale” (Regimul juridic al contraventiilor.8 din OG 2/2001. o măsură de prevenire a săvârşirii de noi fapte. rezultă că amenda este distinctă de eventualele prejudicii produse. ed 2. care instituie caracterul administrativ al amenzii contravenţionale.59) Referitor la pericolul social al faptei considerăm că instanta trebuie sa aibă in vedere noua orientare doctrinară conform căreia cităm “În legislatia contravenctională actuala exista însa sanctiuni pecuniare (avem în vedere. pag. amenda neavând deci caracterul unei despăgubiri pentru acoperirea unui prejudiciu. 6. Într-adevar s-a avut în vedere în aceste cazuri şi persoana contravenientului care se află la prima . Apreciem că legiuitorul român ar trebui să dea satisfactie necesitătii de a corela gravitatea sanctiunilor contravenctionale cu a celor penale. din coroborarea art.6 va fi aplicabil sub aspect penal.

nu poate fi vorba de reeducare deoarece este vorba de un caz izolat. urmareşte atât funcţia de reeducare cât şi funcţia de sancţionare. (2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt: a)avertismentul. Faptul ca legiuitorul crează posibilitatea instantei de judecată de a hotărâ asupra sancțiunii aplicate de agentul constatator sau chiar a o modifica în avertisment si în situatia în care legiuitorul nu prevede aceasta sancțiune ci doar pe cele pecuniare. însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. iar privitor la funcţia de sancţionare. în speţă. aceasta nu se impune. subsemnatul nu s-a mai confruntat cu astfel de abateri contravenţionale. . important este şi scopul legiuitorului privitor la sancţiunea contravenţională care. este un alt argument pentru care considerăm îndreptațită solicitarea noastră de înlocuire a amenzii cu avertisment. Privitor la soluţia ce urmează să o dea instanţa. Ori. În acest sens OG2/2001 prevede : Art 5. din aceste considerente legiuitorul a creat posibilitatea ca instanţa să poată transforma amenda contravenţională ( indiferent de cuantumul ei ) în avertisment. Astfel. prin asimilare cu sancţiunea penală. (2) Avertismentul se aplica în cazul în care fapta este de gravitate redusă. (1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare. 7 (1) Avertismentul consta în atentionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite. chiar dacă norma de incriminare nu prevede aceasta opţiune. …………………………………………………………………………………… Art.3 abatere în domeniu. Tocmai. motivat de faptul că sunt conştient de rolul si importanţa acestei norme şi de pericolul social pe care-l presupune încalcarea ei.

Art.4 (3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede aceasta sancţiune. comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare scrisă. . 38 (3) Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanta prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful