You are on page 1of 1

Las figures musicals pulsació i ritme

El ritme ens fa sentir , d´una manera institiva, la percepció d´un ordre .Coloquialment
diem que una música es molt ritmica quan té una pulsació molt marcada i una
accentuació regular del compàs.
Musicalment el ritme està definit per la durada dels sons sempre proporcionals a la
pulsació. Desde el punt de vista dels accents, el ritme musical està definit pel compàs.