You are on page 1of 14

PANOURI DE SALVARE SI PRIM AJUTOR

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

PUNCT DE PRIM AJUTOR

PUNCT TARGI

DUS DE SECURITATE

PUNCT MEDICAL DE SPALARE A OCHILOR

1
LEGATURA TELEFONICA (PUNCT MEDICAL)

PUNCT MEDICAL

LOC DE ADUNARE IN CAZ DE EVACUARE

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

PANOURI PRIVIND MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE STINGERE A INCENDIILOR
DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

2
DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

HIDRANT INTERIOR

SCARA

STINGATOR

TELEFON INCENDIU

INSTALATIE DE STINGERE A INCENDIILOR

INDICATOARE DE INTERZICERE
FUMATUL INTERZIS

LUCRUL CU FOCUL DESCHIS SI FUMATUL INTERZIS

ACCESUL PIETONILOR INTERZIS

3
STINGEREA CU APA INTERZISA

APA NEPOTABILA

ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE

ACCESUL INTERZIS VEHICULELOR DE TRANSPORT

NU ATINGETI

PERICOL DE ELECTROCUTARE

DEPOZITARE INTERZISA

UTILIZAREA ASCENSOARELOR INTERZISA

4
ACCESUL CAINILOR INTERZIS

INTERZIS PULVERIZAREA CU APĂ

UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL INTERZIS

ACCES INTERZIS

PLACUTE DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE A RISCULUI SAU PERICOLULUI
ATENTIE ! MATERIAL INFLAMABIL SAU TEMPERATURI
RIDICATE

ATENTIE ! MATERIALE EXPLOZIVE - PERICOL DE EXPLOZIE

ATENTIE ! SUBSTANTE TOXICE

ATENTIE ! SUBSTANTE COROZIVE

5
ATENTIE ! SUBSTANTE RADIOACTIVE – RADIATII IONIZANTE

ATENTIE ! SARCINI SUSPENDATE

ATENTIE ! VEHICULE DE TRANSPORT

ATENTIE ! PERICOL ELECTRIC

ATENTIE ! PERICOL GENERAL

ATENTIE ! RADIATII LASER

ATENTIE ! SUBSTANTE COMBURANTE

6
ATENTIE ! RADIATII NEIONIZANTE

ATENTIE ! CÂMP MAGNETIC RIDICAT

ATENTIE ! OBSTACOL – RISC DE CĂDERE

ATENTIE ! DENIVELARE – RISC DE CADERE

ATENTIE ! RISC BIOLOGIC

ATENTIE ! TEMPERATURA JOASA

ATENTIE ! SUBSTANTE NOCIVE SAU IRITANTE

7
ATENTIE ! PERICOLUL APARITIEI UNEI ATMOSFERE
EXPLOZIVE

ATENTIE ! PERICOL DE PRINDERE A MAINII

ATENTIE ! PERICOL DE ALUNECARE

SEMNALIZARE DE RISC SAU PERICOL

MARCAJE OBLIGAŢII
PROTECTIA VEDERII OBLIGATORIE

8
PROTECTIA CAPULUI OBLIGATORIE

PROTECŢIA AUZULUI OBLIGATORIE

PROTECTIA CAILOR RESPIRATORII OBLIGATORIE

PROTECTIA PICIOARELOR OBLIGATORIE

PROTECTIA MAINILOR OBLIGATORIE

PROTECTIA CORPULUI OBLIGATORIE

PROTECTIA FETEI OBLIGATORIE

PROTECTIA INDIVIDUALA IMPOTRIVA CADERII OBLIGATORIE

9
PASAJ OBLIGATORIU PENTRU PIETONI

OBLIGATIE GENERALA (însoţit la nevoie de un alt panou pentru detalii
subplimentare)

DIMENSIONARE PLACUTE INDICATOARE

10
SIMBOLURI ETICHETE PRODUSE CHIMICE
E - EXPLOZIV T+ - FOARTE TOXIC

O - COMBURANT C – COROSIV

F – USOR INFLAMABIL Xi – IRITANT

F+ - EXTREM DE Xn – NOCIV
INFLAMABIL

T - TOXIC N – PERICULOS PENTRU
MEDIU

11
ETICHETE DE PERICOL
In legătură cu explozia – diviziunile 1.1, 1.2 şi 1.3

In legătură cu explozia – diviziunea 1.4

In legătură cu explozia – diviziunea 1.5

In legătură cu explozia – diviziunea 1.6

Gaz neinflamabil şi netoxic

Pericol de incendiu (substanţe lichide inflamabile)

12
Substanţă solidă inflamabilă

Substanţă predispusă la aprindere spontană

Pericol de emanaţie de gaz inflamabil în contact cu apa

Substanţă comburantă

Peroxid organic: pericol de incendiu

Substanţă toxică

(se ţine izolată de articole alimentare sau de alte obiecte destinate consumului in
vehicule, precum şi de locuri de descărcare sau transbordare)

Substanţă infecţioasă

(se ţine izolată de articole alimentare sau alte obiecte de consum şi alimente
pentru animale in vehicule, precum şi de locuri de încărcare, descărcare sau
transbordare)

13
Substanţă radioactivă în ambalaje

(in caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate în caz de ingerare,
inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată)

Substanţă radioactivă în ambalaje

(In caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin ingerare, inhalare
sau contact cu substanţa împrăştiată, inclusiv riscuri de iradiere la distanţă)

Substanţă radioactivă în ambalaje

(În caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin ingerare, inhalare
sau contact cu substanţa împrăştiată, inclusiv riscuri de iradiere la distanţă)

Substanţă corozivă

Substanţe şi obiecte diverse, care în cursul transportului prezintă un pericol,
altul decât cele pe care le prezintă celelalte clase

14