You are on page 1of 8

Alleen

B b maj7/D E b/C
Daniël Samkalden

b 3 j U U U
Vocals &b 4 Œ Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ .. ˙˙ ..
De zucht. De be- vrij - den - de zucht, die ik slaak - te toen

b 3 ˙. ˙.
&b 4 ∑
Piano
˙. ˙.
? b 3 ∑
b 4

B b maj7/D E b/C B b maj7/D B b maj7 E b maj7


b U U
F7

&b œ œ œ œ œ œ
4

Vox. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ drup œ -pel- tjes
œ œ
bb œœœ ... œœ .. œœ
jij mij ver - liet en mijn straat uit reed, sloeg in dui - zend - en

œ. œ Œ œ œ œ œ œ œ
4

& œœ
œœ
Pno.
œ. œ. œ ˙.
? bb œ Œ ˙.

E b m7 Bb B b sus 2 B b/E b B b sus 2/E b Bb


U U
b
G m7

&b œ œ œ œ œ œ Œ Œ
8

Vox.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ raœ - men,
te - gen - de
œ die ik sinds die dag niet meer o - pendeed. Want

b
&b œ œ œ œ Œ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ Œ
8

˙ œ ˙ œ ˙
˙ ˙ œ ˙
Pno.
? bb ˙ . Œ ˙ œ Œ

©JMSmit
2 Alleen
B b maj7 B b 6/E b B b maj7 B b 6/E b B b maj7

b b j j j j
13

Vox. & œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ik ben gaan zit - ten, door vrij - heid be - vang-en. Ik deed in de

b
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
13

œ œ œ œ œ œ

? bb ˙ . ˙. ˙.
Pno.

˙. ˙.

B b 6/E b B b maj7 B b 6/E b B b maj7 E b maj7


b j Œ Œ ‰ œj
&b j œ
18

Vox.
œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ . œœ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
win - ter mijn sok-ken aan. Eerst kwam je nog wel eens, en ik

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
18

œ œ œ œ œ œ

˙. ˙.
Pno.
? bb ˙ . ˙. ˙.

Bb B b sus 2 B b/E b B b sus 2/E b B b


b
G m7 C m7

&b œ œ œ Œ ‰
23

Vox. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙
proef - de het zout op je wang-en, maar ik liet je toch steeds weer gaan.

œœ ˙˙ œœ ˙˙ Œ
23

& ˙ œ ˙ œ ˙
˙. ˙ œ ˙
Pno.
? bb ˙ . ˙ œ Œ
Alleen 3
Bb Eb B b maj7 B b 6/E b
b Πj j
Gm Dm F

b j ˙. ∑ œ ˙ œ œ Œ Œ ∑
28

& œ œ œ
œ œ.
Vox.

En de tijd schoof in - een: ik was al - leen.

b ˙˙ .. ˙˙ ..
&b ∑
œœ œœ œœ
∑
28

œœœ œœœ œœ œ
Pno.
œ œ œ œ œœ œ
? bb ∑ ˙. ˙.
œ œ œ ∑ œ. œ. œ. œ.
B b maj7 B b 6/E b B b maj7 B b 6/E b B b maj7
b ‰ œj œ œ
&b ∑ ∑
35

Vox. œ œ œ œ œ œ œ œ
An - de - ren kwa - men, ze kwa - men voor

b
&b œ
35

œœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ


œ
œœ
œ
œœ
œ œœ
œœœ
œ
œœœ
œ
Pno.
? bb œ . œ . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
B b 6/E b B b maj7 B b 6/E b B b maj7 B b 6/E b
b ‰ œj œ Œ Œ ‰ œj
&b
40

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Vox.

e - ven. Ze za - ten pre - cies waar jij al - tijd zat. Ze

b
&b œ
40

œœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ


œ
œœœ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
Pno.
? bb œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
4 Alleen
B b maj7 E b maj7 B b B b sus 2 B b/E b B b sus 2/E b
b
G m7 C m7

b œ œ œ œ ˙ j
œ œ œj ˙
45

Vox. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
hoef - den niet weg en ze wa - ren ge - ble - ven als ik één goe-de re - den ge -

b ˙˙ œœœ ˙˙ œœœ
&b
45

œœœ œ œœ œ œœ œœ ˙ ˙
œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ
˙ œ
Pno.
? bb œ . œ. œ. œ. ˙ œ
œ. œ. œ. œ.
Bb Bb Eb
b j j
Gm Dm F

&b Œ œ œ œ ∑ Œ Œ œ œ ˙ œ
51

Vox.
œ œ ˙ œ œ œ
we - ten had. Maar ik wist er3 geen. Dus was ik al -

b
& b ˙˙˙ Œ ∑ œœ ˙˙ .. ˙˙ .. ∑
51

œœ œœ

? bb ˙
Pno.

Œ ∑ œ œ ˙. ˙. ∑
œ

B b maj7 B b 6/E b B b maj7 B b 6/E b


b œ Œ Œ
Gm F/A

&b ∑ ∑ œ œ œ œ ˙ œœ ˙ œœ
57

Vox.

leen. Ik heb ge - wacht en ge - wacht tot er

b
&b
57

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ
Pno.
œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ . œ . œ. œ. j j
œ. œ. œ. œ. .
œ œ œ œ . œ œ
Alleen 5
B b sus 2 C m/E b B b sus 2
b œ œ. œ nœ œ j œ œ. œ œ
G Cm F

b j Œ œ œ œ
63

. .
3

Vox. & J œ œ J œ œ ˙.
in mij iets groei-en zou; een hel - der en een-zaam ge - voel. En ik had

b
&b
63

œœœ œ œ œ n œœœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
œ œ œ
œ
j œ . œ œ œ œ œj
Pno.
? b b œ . œ œj nœ. œ œ . œ . œ œ
j j
J œ. œ œ
B b sus 2 C m/E b
b œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Gm F/A G

&b œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
69 3

Vox.

ook niet ge - dacht dat het zo, zo lang du-ren zou. Ik zit hier nog steeds,

b
&b œ
69

œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ n œœœ œ œ œ ˙˙˙ ...


Pno.
? bb j j j j
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ nœ. œ œ ˙.

B b maj7 D m7/E b Bb D m/E b


b
& b œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑
74

Vox. ˙
ik kijk jou al - tijd nog na in mijn stoel.

b
& b ˙ .. gg ˙˙˙ ... ggg ˙˙˙ ... gg ˙˙˙ .. ggg ˙˙˙ ...
74

˙˙ . ˙˙ .. ˙˙ .. gg ˙ . g gg .
˙. ˙.
Pno.
? bb ˙ . ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
6 Alleen
C m/E b B b maj7 B b 6/E b B b maj7 B b 6/E b

b b Œ Œ ‰ j
œ œ œ œ œ œj œ .
81

Vox. & œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
U
Maar nu na de zo - mer weer de herfst is ge - ko - men,

b
&b
81

ggg ˙˙ ... ˙˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ .. ˙˙ ..


˙
Pno.
˙ .. ˙˙ .. ˙ .. ˙˙ ..
? bb ˙ . ˙. ˙.
˙. ˙.
B b maj7 B b 6/E b B b maj7 B b 6/E b B b maj7

bb Œ Œ
86

& œ œ œ œœ œ œ œ
3

Vox.
œ œ œ œ œ œ œ œ
voelt het in - eens zo on - draag - lijk zwaar. En ik heb al zo

b
&b
86

˙˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ..


Pno.
˙ .. ˙˙ .. ˙ .. ˙˙ .. ˙ ..
? bb ˙ . ˙. ˙.
˙. ˙.
E b maj7 B b maj7 E b maj7/B b
b U
G m7/C C m7/G

&b œ
91

œ œ œ œ œ j œ
œ œ œ œ œ œ ˙.
Vox.

lang niets meer van je ge -


œ.
hoord. Als je nog soms aan me denkt,

b
&b
91

˙˙˙ .. ˙˙˙ .. ˙˙˙˙ ... ˙˙˙ .. ˙˙˙ ..


˙ .. ˙ .. . ˙ .. ˙ ..
Pno.
? bb ˙. ˙. ˙.
˙. ˙.
Alleen 7
B b maj7
b U
Gm

b Œ. ‰ j
96

& œ œ ˙ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vox.

kom dan maar. Ik heb het gras niet ge - maaid. Ik heb de

b
&b
96

˙˙˙ .. ˙˙˙ .. œ œ œ œ œ
˙ .. ˙ .. œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? bb ˙ . ˙. ˙. ˙.
Bb
b
Dm

&b Œ ‰ j
100

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Vox.

heg niet ge - snoeid. Mis - schien kom je er wel nooit meer door - heen.

b
&b
100

œ œœœ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
œ œ œ œ
? bb ˙ . ˙. ˙. ˙.

Eb B b maj7 E b maj7/B b B b maj7


b
F

&b ∑ ∑ œ ˙ j œ Œ Œ ∑ ∑
104

Vox.
˙. J œ
Ik ben al - leen.

b
&b ∑
104

œœœœœ œ œ ˙. ˙˙˙ .. ˙˙˙ .. ˙˙˙ ..


œ œ œ œ œ ˙˙ .. ˙ .. ˙ .. ˙ ..
Pno.
? bb ˙ . ˙. ˙. ∑ ˙. ˙. ˙.
8 Alleen
E b maj7/B b B b7

b b ∑ ∑
111

Vox. &

b
& b ˙.
111

˙˙ ..
˙. b ˙˙˙˙ ....
Pno.
? bb ˙ . ˙.