You are on page 1of 116

Instruction Book

GA 15 VSD, GA 18 VSD, GA 22 VSD, GA 30 VSD

Copyright Notice

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is


prohibited.

This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers


and drawings.

Date Printed .................... 06/06/2007

Atlas Copco
www.atlascopco.com
6CDNGQHEQPVGPVU

 5CHGV[RTGECWVKQPU 

 5#('6;+%105 

 5#('6;24'%#76+105&74+0)+056#..#6+10 

 5#('6;24'%#76+105&74+0)12'4#6+10 

 5#('6;24'%#76+105&74+0)/#+06'0#0%'144'2#+4 

 )GPGTCNFGUETKRVKQP 

 +0641&7%6+10 

 #+4(.19 

 1+.5;56'/ 

 %11.+0)5;56'/ 

 %10&'05#6'5;56'/ 

 '.'%6410+%9#6'4&4#+05
'9& 
126+10#. 

 4')7.#6+0)5;56'/ 

 '.'%64+%#.5;56'/ 

 '.'%64+%#.&+#)4#/5 

 #+4&4;'4 

 'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT 

 '.'-6410+-10s++4')7.#614 

 %10641.2#0'. 

 (70%6+10-';5 

 5%41..-';5 

 '/'4)'0%;5612$76610 

 %10641.241)4#/5 

 /#+05%4''0/'07 

 %#..+0)72/'075 

 37+%-.11-#66*'#%67#.%1/24'551456#675 

 56#675&#6#/'07


 /'#574'&&#6#/'07 

 %1706'45/'07 

 6'56/'07 

 /1&+(;2#4#/'6'45/'07 

 /1&+(;+0)%1/24'5514/16145'66+0)5 

 /1&+(;+0)2#4#/'6'45 

 /1&+(;+0)2416'%6+105'66+0)5 

 /1&+(;+0)5'48+%'2.#05 

 241)4#//+0)%.1%-(70%6+10 

 /1&+(;+0)%10(+)74#6+105'66+0)5 

 241)4#//+0)%1/24'5514%10641./1&'5 

 5'48+%'/'07 

 5#8'&&#6#/'07 

 241)4#//#$.'5'66+0)5(14)#85&7261)#85& 

 15&QKNEQPFGPUCVGUGRCTCVQT
QRVKQPCN 

 15&70+6 

 +05647%6+105(14(+'.&+056#..#6+10 

 12'4#6+0)#0&/#+06'0#0%'+05647%6+105 

 2+%61)4#2*5 

 'PGTI[TGEQXGT[
QRVKQPCN 

 '0'4);4'%18'4;70+6 

 '0'4);4'%18'4;5;56'/5 

 12'4#6+10 

 6*'4/156#6+%$;2#558#.8'5 

 /#+06'0#0%' 

 '0'4);4'%18'4;&#6# 

 +PUVCNNCVKQP

 &+/'05+10&4#9+0)5 


 +056#..#6+10241215#. 

 '.'%64+%#.%100'%6+105

 %11.+0)9#6'44'37+4'/'065 

 2+%61)4#2*5 

 1RGTCVKPIKPUVTWEVKQPU 

 $'(14'+0+6+#.56#4672 

 +0+6+#.56#4672 

 $'(14'56#46+0) 

 56#46+0) 

 &74+0)12'4#6+10 

 %*'%-+0)6*'&+52.#; 

 56122+0) 

 6#-+0)1761(12'4#6+10 

 /CKPVGPCPEG 

 24'8'06+8'/#+06'0#0%'5%*'&7.'

 &4+8'/1614 

 1+.52'%+(+%#6+105 

 1+.#0&1+.(+.6'4%*#0)' 

 &+5215#.1(75'&/#6'4+#. 

 5614#)'#(6'4+056#..#6+10 

 5'48+%'-+65 

 #FLWUVOGPVUCPFUGTXKEKPIRTQEGFWTGU 

 #+4(+.6'4 

 %11.'45 

 5#('6;8#.8' 

 2TQDNGOUQNXKPI 

 241$.'/51.8+0) 


 6GEJPKECNFCVC 

 4'#&+0)510&+52.#; 

 '.'%64+%%#$.'5+<'#0&(75'5 

 5'66+0)51((#0/1614%+4%7+6$4'#-'4 

 4'('4'0%'%10&+6+105#0&.+/+6#6+105 

 %1/24'5514&#6# 

 +PUVTWEVKQPUHQTWUGQHCKTTGEGKXGT 

 #+44'%'+8'4+05647%6+105 

 2'& 

 24'5574''37+2/'06&+4'%6+8'5 

 )7+&'.+0'5(14+052'%6+10 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 5CHGV[RTGECWVKQPU

 5CHGV[KEQPU

'ZRNCPCVKQP

&CPIGTHQTNKHG

9CTPKPI

+ORQTVCPVPQVG

 5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIKPUVCNNCVKQP

#NNTGURQPUKDKNKV[HQTCP[FCOCIGQTKPLWT[TGUWNVKPIHTQOPGINGEVKPIVJGUG
RTGECWVKQPUQTPQPQDUGTXCPEGQHVJGPQTOCNECWVKQPCPFECTGTGSWKTGFHQT
KPUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTGXGPKHPQVGZRTGUUN[
UVCVGFYKNNDGFKUENCKOGFD[VJGOCPWHCEVWTGT

)GPGTCNRTGECWVKQPU
 6JGQRGTCVQTOWUVGORNQ[UCHGYQTMKPIRTCEVKEGUCPFQDUGTXGCNNTGNCVGFNQECNYQTMUCHGV[
TGSWKTGOGPVUCPFTGIWNCVKQPU
 +HCP[QHVJGHQNNQYKPIUVCVGOGPVUFQGUPQVEQORN[YKVJNQECNNGIKUNCVKQPVJGUVTKEVGTQHVJGVYQ
UJCNNCRRN[
 +PUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTYQTMOWUVQPN[DGRGTHQTOGFD[CWVJQTKUGFVTCKPGF
URGEKCNKUGFRGTUQPPGN
 6JGEQORTGUUQTKUPQVEQPUKFGTGFECRCDNGQHRTQFWEKPICKTQHDTGCVJKPISWCNKV[(QTCKTQHDTGCVJKPI
SWCNKV[VJGEQORTGUUGFCKTOWUVDGCFGSWCVGN[RWTKHKGFCEEQTFKPIVQNQECNNGIKUNCVKQPCPF
UVCPFCTFU
 $GHQTGCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMCFLWUVOGPVQTCP[QVJGTPQPTQWVKPGEJGEMUUVQRVJG
EQORTGUUQTRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQPUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTKUGVJG
EQORTGUUQT+PCFFKVKQPVJGRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDGQRGPGFCPFNQEMGF
 0GXGTRNC[YKVJEQORTGUUGFCKT&QPQVCRRN[VJGCKTVQ[QWTUMKPQTFKTGEVCPCKTUVTGCOCVRGQRNG
0GXGTWUGVJGCKTVQENGCPFKTVHTQO[QWTENQVJGU9JGPWUKPIVJGCKTVQENGCPGSWKROGPVFQUQYKVJ
GZVTGOGECWVKQPCPFYGCTG[GRTQVGEVKQP


+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TGECWVKQPUFWTKPIKPUVCNNCVKQP
 6JGOCEJKPGOWUVQPN[DGNKHVGFWUKPIUWKVCDNGGSWKROGPVKPCEEQTFCPEGYKVJNQECNUCHGV[
TGIWNCVKQPU.QQUGQTRKXQVKPIRCTVUOWUVDGUGEWTGN[HCUVGPGFDGHQTGNKHVKPI+VKUUVTKEVN[HQTDKFFGP
VQFYGNNQTUVC[KPVJGTKUM\QPGWPFGTCNKHVGFNQCF.KHVKPICEEGNGTCVKQPCPFFGEGNGTCVKQPOWUVDG
MGRVYKVJKPUCHGNKOKVU9GCTCUCHGV[JGNOGVYJGPYQTMKPIKPVJGCTGCQHQXGTJGCFQTNKHVKPI
GSWKROGPV
 2NCEGVJGOCEJKPGYJGTGVJGCODKGPVCKTKUCUEQQNCPFENGCPCURQUUKDNG+HPGEGUUCT[KPUVCNNC
UWEVKQPFWEV0GXGTQDUVTWEVVJGCKTKPNGV%CTGOWUVDGVCMGPVQOKPKOKUGVJGGPVT[QHOQKUVWTGCV
VJGKPNGVCKT
 #P[DNCPMKPIHNCPIGURNWIUECRUCPFFGUKEECPVDCIUOWUVDGTGOQXGFDGHQTGEQPPGEVKPIVJG
RKRGU
 #KTJQUGUOWUVDGQHEQTTGEVUK\GCPFUWKVCDNGHQTVJGYQTMKPIRTGUUWTG0GXGTWUGHTC[GFFCOCIGF
QTYQTPJQUGU&KUVTKDWVKQPRKRGUCPFEQPPGEVKQPUOWUVDGQHVJGEQTTGEVUK\GCPFUWKVCDNGHQTVJG
YQTMKPIRTGUUWTG
 6JGCURKTCVGFCKTOWUVDGHTGGQHHNCOOCDNGHWOGUXCRQWTUCPFRCTVKENGUGIRCKPVUQNXGPVUVJCV
ECPNGCFVQKPVGTPCNHKTGQTGZRNQUKQP
 #TTCPIGVJGCKTKPVCMGUQVJCVNQQUGENQVJKPIYQTPD[RGQRNGECPPQVDGUWEMGFKP
 'PUWTGVJCVVJGFKUEJCTIGRKRGHTQOVJGEQORTGUUQTVQVJGCHVGTEQQNGTQTCKTPGVKUHTGGVQGZRCPF
WPFGTJGCVCPFVJCVKVKUPQVKPEQPVCEVYKVJQTENQUGVQHNCOOCDNGOCVGTKCNU
 0QGZVGTPCNHQTEGOC[DGGZGTVGFQPVJGCKTQWVNGVXCNXGVJGEQPPGEVGFRKRGOWUVDGHTGGQHUVTCKP
 +HTGOQVGEQPVTQNKUKPUVCNNGFVJGOCEJKPGOWUVDGCTCENGCTUKIPUVCVKPI&#0)'46JKUOCEJKPGKU
TGOQVGN[EQPVTQNNGFCPFOC[UVCTVYKVJQWVYCTPKPI
6JGQRGTCVQTJCUVQOCMGUWTGVJCVVJGOCEJKPGKUUVQRRGFCPFVJCVVJGKUQNCVKPIUYKVEJKUQRGP
CPFNQEMGFDGHQTGCP[OCKPVGPCPEGQTTGRCKT#UCHWTVJGTUCHGIWCTFRGTUQPUUYKVEJKPIQP
TGOQVGN[EQPVTQNNGFOCEJKPGUUJCNNVCMGCFGSWCVGRTGECWVKQPUVQGPUWTGVJCVVJGTGKUPQQPG
EJGEMKPIQTYQTMKPIQPVJGOCEJKPG6QVJKUGPFCUWKVCDNGPQVKEGUJCNNDGCHHKZGFVQVJGUVCTV
GSWKROGPV
 #KTEQQNGFOCEJKPGUOWUVDGKPUVCNNGFKPUWEJCYC[VJCVCPCFGSWCVGHNQYQHEQQNKPICKTKU
CXCKNCDNGCPFVJCVVJGGZJCWUVGFCKTFQGUPQVTGEKTEWNCVGVQVJGEQORTGUUQTCKTKPNGVQTEQQNKPICKT
KPNGV
 6JGGNGEVTKECNEQPPGEVKQPUOWUVEQTTGURQPFVQVJGNQECNEQFGU6JGOCEJKPGUOWUVDGGCTVJGFCPF
RTQVGEVGFCICKPUVUJQTVEKTEWKVUD[HWUGUKPCNNRJCUGU#NQEMCDNGRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDG
KPUVCNNGFPGCTVJGEQORTGUUQT
 1POCEJKPGUYKVJCWVQOCVKEUVCTVUVQRU[UVGOQTKHVJGCWVQOCVKETGUVCTVHWPEVKQPCHVGTXQNVCIG
HCKNWTGKUCEVKXCVGFCUKIPUVCVKPI6JKUOCEJKPGOC[UVCTVYKVJQWVYCTPKPIOWUVDGCHHKZGFPGCT
VJGKPUVTWOGPVRCPGN
 +POWNVKRNGEQORTGUUQTU[UVGOUOCPWCNXCNXGUOWUVDGKPUVCNNGFVQKUQNCVGGCEJEQORTGUUQT0QP
TGVWTPXCNXGU
EJGEMXCNXGU OWUVPQVDGTGNKGFWRQPHQTKUQNCVKPIRTGUUWTGU[UVGOU
 0GXGTTGOQXGQTVCORGTYKVJVJGUCHGV[FGXKEGUIWCTFUQTKPUWNCVKQPHKVVGFQPVJGOCEJKPG'XGT[
RTGUUWTGXGUUGNQTCWZKNKCT[KPUVCNNGFQWVUKFGVJGOCEJKPGVQEQPVCKPCKTCDQXGCVOQURJGTKERTGUUWTG
OWUVDGRTQVGEVGFD[CRTGUUWTGTGNKGXKPIFGXKEGQTFGXKEGUCUTGSWKTGF
 2KRGYQTMQTQVJGTRCTVUYKVJCVGORGTCVWTGKPGZEGUUQHu%
u( CPFYJKEJOC[DG
CEEKFGPVCNN[VQWEJGFD[RGTUQPPGNKPPQTOCNQRGTCVKQPOWUVDGIWCTFGFQTKPUWNCVGF1VJGTJKIJ
VGORGTCVWTGRKRGYQTMOWUVDGENGCTN[OCTMGF
 (QTYCVGTEQQNGFOCEJKPGUVJGEQQNKPIYCVGTU[UVGOKPUVCNNGFQWVUKFGVJGOCEJKPGJCUVQDG
RTQVGEVGFD[CUCHGV[FGXKEGYKVJUGVRTGUUWTGCEEQTFKPIVQVJGOCZKOWOEQQNKPIYCVGTKPNGV
RTGUUWTG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 +HVJGITQWPFKUPQVNGXGNQTECPDGUWDLGEVVQXCTKCDNGKPENKPCVKQPEQPUWNVVJGOCPWHCEVWTGT

#NUQEQPUWNVHQNNQYKPIUCHGV[RTGECWVKQPU5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIQRGTCVKQPCPF
5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIOCKPVGPCPEG
6JGUGRTGECWVKQPUCRRN[VQOCEJKPGT[RTQEGUUKPIQTEQPUWOKPICKTQTKPGTVICU
2TQEGUUKPIQHCP[QVJGTICUTGSWKTGUCFFKVKQPCNUCHGV[RTGECWVKQPUV[RKECNVQVJG
CRRNKECVKQPYJKEJCTGPQVKPENWFGFJGTGKP
5QOGRTGECWVKQPUCTGIGPGTCNCPFEQXGTUGXGTCNOCEJKPGV[RGUCPFGSWKROGPVJGPEG
UQOGUVCVGOGPVUOC[PQVCRRN[VQ[QWTOCEJKPG

 5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIQRGTCVKQP

#NNTGURQPUKDKNKV[HQTCP[FCOCIGQTKPLWT[TGUWNVKPIHTQOPGINGEVKPIVJGUG
RTGECWVKQPUQTPQPQDUGTXCPEGQHVJGPQTOCNECWVKQPCPFECTGTGSWKTGFHQT
KPUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTGXGPKHPQVGZRTGUUN[
UVCVGFYKNNDGFKUENCKOGFD[VJGOCPWHCEVWTGT

)GPGTCNRTGECWVKQPU
 6JGQRGTCVQTOWUVGORNQ[UCHGYQTMKPIRTCEVKEGUCPFQDUGTXGCNNTGNCVGFNQECNYQTMUCHGV[
TGSWKTGOGPVUCPFTGIWNCVKQPU
 +HCP[QHVJGHQNNQYKPIUVCVGOGPVUFQGUPQVEQORN[YKVJNQECNNGIKUNCVKQPVJGUVTKEVGTQHVJGVYQ
UJCNNCRRN[
 +PUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTYQTMOWUVQPN[DGRGTHQTOGFD[CWVJQTKUGFVTCKPGF
URGEKCNKUGFRGTUQPPGN
 6JGEQORTGUUQTKUPQVEQPUKFGTGFECRCDNGQHRTQFWEKPICKTQHDTGCVJKPISWCNKV[(QTCKTQHDTGCVJKPI
SWCNKV[VJGEQORTGUUGFCKTOWUVDGCFGSWCVGN[RWTKHKGFCEEQTFKPIVQNQECNNGIKUNCVKQPCPF
UVCPFCTFU
 $GHQTGCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMCFLWUVOGPVQTCP[QVJGTPQPTQWVKPGEJGEMUUVQRVJG
EQORTGUUQTRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQPUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTKUGVJG
EQORTGUUQT+PCFFKVKQPVJGRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDGQRGPGFCPFNQEMGF
 0GXGTRNC[YKVJEQORTGUUGFCKT&QPQVCRRN[VJGCKTVQ[QWTUMKPQTFKTGEVCPCKTUVTGCOCVRGQRNG
0GXGTWUGVJGCKTVQENGCPFKTVHTQO[QWTENQVJGU9JGPWUKPIVJGCKTVQENGCPGSWKROGPVFQUQYKVJ
GZVTGOGECWVKQPCPFYGCTG[GRTQVGEVKQP

2TGECWVKQPUFWTKPIQRGTCVKQP
 7UGQPN[VJGEQTTGEVV[RGCPFUK\GQHJQUGGPFHKVVKPIUCPFEQPPGEVKQPU9JGPDNQYKPIVJTQWIJC
JQUGQTCKTNKPGGPUWTGVJCVVJGQRGPGPFKUJGNFUGEWTGN[#HTGGGPFYKNNYJKRCPFOC[ECWUG
KPLWT[/CMGUWTGVJCVCJQUGKUHWNN[FGRTGUUWTK\GFDGHQTGFKUEQPPGEVKPIKV
 2GTUQPUUYKVEJKPIQPTGOQVGN[EQPVTQNNGFOCEJKPGUUJCNNVCMGCFGSWCVGRTGECWVKQPUVQGPUWTGVJCV
VJGTGKUPQQPGEJGEMKPIQTYQTMKPIQPVJGOCEJKPG6QVJKUGPFCUWKVCDNGPQVKEGUJCNNDGCHHKZGF
VQVJGTGOQVGUVCTVGSWKROGPV
 0GXGTQRGTCVGVJGOCEJKPGYJGPVJGTGKUCRQUUKDKNKV[QHVCMKPIKPHNCOOCDNGQTVQZKEHWOGU
XCRQWTUQTRCTVKENGU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 0GXGTQRGTCVGVJGOCEJKPGDGNQYQTKPGZEGUUQHKVUNKOKVTCVKPIU
 -GGRCNNDQF[YQTMFQQTUUJWVFWTKPIQRGTCVKQP6JGFQQTUOC[DGQRGPGFHQTUJQTVRGTKQFUQPN[
GIVQECTT[QWVTQWVKPGEJGEMU9GCTGCTRTQVGEVQTUYJGPQRGPKPICFQQT
 2GQRNGUVC[KPIKPGPXKTQPOGPVUQTTQQOUYJGTGVJGUQWPFRTGUUWTGNGXGNTGCEJGUQTGZEGGFU
F$
# UJCNNYGCTGCTRTQVGEVQTU
 2GTKQFKECNN[EJGEMVJCV
Ő #NNIWCTFUCTGKPRNCEGCPFUGEWTGN[HCUVGPGF
Ő #NNJQUGUCPFQTRKRGUKPUKFGVJGOCEJKPGCTGKPIQQFEQPFKVKQPUGEWTGCPFPQVTWDDKPI
Ő 6JGTGCTGPQNGCMU
Ő #NNHCUVGPGTUCTGVKIJV
Ő #NNGNGEVTKECNNGCFUCTGUGEWTGCPFKPIQQFQTFGT
Ő 5CHGV[XCNXGUCPFQVJGTRTGUUWTGTGNKGHFGXKEGUCTGPQVQDUVTWEVGFD[FKTVQTRCKPV
Ő #KTQWVNGVXCNXGCPFCKTPGVKGRKRGUEQWRNKPIUOCPKHQNFUXCNXGUJQUGUGVECTGKPIQQF
TGRCKTHTGGQHYGCTQTCDWUG
 +HYCTOEQQNKPICKTHTQOEQORTGUUQTUKUWUGFKPCKTJGCVKPIU[UVGOUGIVQYCTOWRCYQTMTQQO
VCMGRTGECWVKQPUCICKPUVCKTRQNNWVKQPCPFRQUUKDNGEQPVCOKPCVKQPQHVJGDTGCVJKPICKT
 &QPQVTGOQXGCP[QHQTVCORGTYKVJVJGUQWPFFCORKPIOCVGTKCN
 0GXGTTGOQXGQTVCORGTYKVJVJGUCHGV[FGXKEGUIWCTFUQTKPUWNCVKQPUHKVVGFQPVJGOCEJKPG'XGT[
RTGUUWTGXGUUGNQTCWZKNKCT[KPUVCNNGFQWVUKFGVJGOCEJKPGVQEQPVCKPCKTCDQXGCVOQURJGTKERTGUUWTG
UJCNNDGRTQVGEVGFD[CRTGUUWTGTGNKGXKPIFGXKEGQTFGXKEGUCUTGSWKTGF

#NUQEQPUWNVHQNNQYKPIUCHGV[RTGECWVKQPU5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIKPUVCNNCVKQPCPF
5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIOCKPVGPCPEG
6JGUGRTGECWVKQPUCRRN[VQOCEJKPGT[RTQEGUUKPIQTEQPUWOKPICKTQTKPGTVICU
2TQEGUUKPIQHCP[QVJGTICUTGSWKTGUCFFKVKQPCNUCHGV[RTGECWVKQPUV[RKECNVQVJG
CRRNKECVKQPYJKEJCTGPQVKPENWFGFJGTGKP
5QOGRTGECWVKQPUCTGIGPGTCNCPFEQXGTUGXGTCNOCEJKPGV[RGUCPFGSWKROGPVJGPEG
UQOGUVCVGOGPVUOC[PQVCRRN[VQ[QWTOCEJKPG

 5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIOCKPVGPCPEGQTTGRCKT

#NNTGURQPUKDKNKV[HQTCP[FCOCIGQTKPLWT[TGUWNVKPIHTQOPGINGEVKPIVJGUG
RTGECWVKQPUQTPQPQDUGTXCPEGQHVJGPQTOCNECWVKQPCPFECTGTGSWKTGFHQT
KPUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTGXGPKHPQVGZRTGUUN[
UVCVGFYKNNDGFKUENCKOGFD[VJGOCPWHCEVWTGT

)GPGTCNRTGECWVKQPU
 6JGQRGTCVQTOWUVGORNQ[UCHGYQTMKPIRTCEVKEGUCPFQDUGTXGCNNTGNCVGFNQECNYQTMUCHGV[
TGSWKTGOGPVUCPFTGIWNCVKQPU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 +HCP[QHVJGHQNNQYKPIUVCVGOGPVUFQGUPQVEQORN[YKVJNQECNNGIKUNCVKQPVJGUVTKEVGTQHVJGVYQ
UJCNNCRRN[
 +PUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTYQTMOWUVQPN[DGRGTHQTOGFD[CWVJQTKUGFVTCKPGF
URGEKCNKUGFRGTUQPPGN
 6JGEQORTGUUQTKUPQVEQPUKFGTGFECRCDNGQHRTQFWEKPICKTQHDTGCVJKPISWCNKV[(QTCKTQHDTGCVJKPI
SWCNKV[VJGEQORTGUUGFCKTOWUVDGCFGSWCVGN[RWTKHKGFCEEQTFKPIVQNQECNNGIKUNCVKQPCPF
UVCPFCTFU
 $GHQTGCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMCFLWUVOGPVQTCP[QVJGTPQPTQWVKPGEJGEMUUVQRVJG
EQORTGUUQTRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQPUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTKUGVJG
EQORTGUUQT+PCFFKVKQPVJGRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDGQRGPGFCPFNQEMGF
 0GXGTRNC[YKVJEQORTGUUGFCKT&QPQVCRRN[VJGCKTVQ[QWTUMKPQTFKTGEVCPCKTUVTGCOCVRGQRNG
0GXGTWUGVJGCKTVQENGCPFKTVHTQO[QWTENQVJGU9JGPWUKPIVJGCKTVQENGCPGSWKROGPVFQUQYKVJ
GZVTGOGECWVKQPCPFYGCTG[GRTQVGEVKQP

2TGECWVKQPUFWTKPIOCKPVGPCPEGQTTGRCKT
 #NYC[UYGCTUCHGV[INCUUGU
 7UGQPN[VJGEQTTGEVVQQNUHQTOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTYQTM
 7UGQPN[IGPWKPGURCTGRCTVU
 #NNOCKPVGPCPEGYQTMUJCNNQPN[DGWPFGTVCMGPYJGPVJGOCEJKPGJCUEQQNGFFQYP
 #YCTPKPIUKIPDGCTKPICNGIGPFUWEJCUYQTMKPRTQITGUUFQPQVUVCTVUJCNNDGCVVCEJGFVQVJG
UVCTVKPIGSWKROGPV
 2GTUQPUUYKVEJKPIQPTGOQVGN[EQPVTQNNGFOCEJKPGUUJCNNVCMGCFGSWCVGRTGECWVKQPUVQGPUWTGVJCV
VJGTGKUPQQPGEJGEMKPIQTYQTMKPIQPVJGOCEJKPG6QVJKUGPFCUWKVCDNGPQVKEGUJCNNDGCHHKZGF
VQVJGTGOQVGUVCTVGSWKROGPV
 %NQUGVJGEQORTGUUQTCKTQWVNGVXCNXGDGHQTGEQPPGEVKPIQTFKUEQPPGEVKPICRKRG
 $GHQTGTGOQXKPICP[RTGUUWTK\GFEQORQPGPVGHHGEVKXGN[KUQNCVGVJGOCEJKPGHTQOCNNUQWTEGUQH
RTGUUWTGCPFTGNKGXGVJGGPVKTGU[UVGOQHRTGUUWTG
 0GXGTWUGHNCOOCDNGUQNXGPVUQTECTDQPVGVTCEJNQTKFGHQTENGCPKPIRCTVU6CMGUCHGV[RTGECWVKQPU
CICKPUVVQZKEXCRQWTUQHENGCPKPINKSWKFU
 5ETWRWNQWUN[QDUGTXGENGCPNKPGUUFWTKPIOCKPVGPCPEGCPFTGRCKT-GGRFKTVCYC[D[EQXGTKPIVJG
RCTVUCPFGZRQUGFQRGPKPIUYKVJCENGCPENQVJRCRGTQTVCRG
 0GXGTYGNFQTRGTHQTOCP[QRGTCVKQPKPXQNXKPIJGCVPGCTVJGQKNU[UVGO1KNVCPMUOWUVDG
EQORNGVGN[RWTIGFGID[UVGCOENGCPKPIDGHQTGECTT[KPIQWVUWEJQRGTCVKQPU0GXGTYGNFQPQT
KPCP[YC[OQFKH[RTGUUWTGXGUUGNU
 9JGPGXGTVJGTGKUCPKPFKECVKQPQTCP[UWURKEKQPVJCVCPKPVGTPCNRCTVQHCOCEJKPGKUQXGTJGCVGF
VJGOCEJKPGUJCNNDGUVQRRGFDWVPQKPURGEVKQPEQXGTUUJCNNDGQRGPGFDGHQTGUWHHKEKGPVEQQNKPI
VKOGJCUGNCRUGFVJKUVQCXQKFVJGTKUMQHURQPVCPGQWUKIPKVKQPQHVJGQKNXCRQWTYJGPCKTKU
CFOKVVGF
 0GXGTWUGCNKIJVUQWTEGYKVJQRGPHNCOGHQTKPURGEVKPIVJGKPVGTKQTQHCOCEJKPGRTGUUWTGXGUUGN
GVE
 /CMGUWTGVJCVPQVQQNUNQQUGRCTVUQTTCIUCTGNGHVKPQTQPVJGOCEJKPG
 #NNTGIWNCVKPICPFUCHGV[FGXKEGUUJCNNDGOCKPVCKPGFYKVJFWGECTGVQGPUWTGVJCVVJG[HWPEVKQP
RTQRGTN[6JG[OC[PQVDGRWVQWVQHCEVKQP


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 $GHQTGENGCTKPIVJGOCEJKPGHQTWUGCHVGTOCKPVGPCPEGQTQXGTJCWNEJGEMVJCVQRGTCVKPIRTGUUWTGU
VGORGTCVWTGUCPFVKOGUGVVKPIUCTGEQTTGEV%JGEMVJCVCNNEQPVTQNCPFUJWVFQYPFGXKEGUCTGHKVVGF
CPFVJCVVJG[HWPEVKQPEQTTGEVN[+HTGOQXGFEJGEMVJCVVJGEQWRNKPIIWCTFQHVJGEQORTGUUQTFTKXG
UJCHVJCUDGGPTGKPUVCNNGF
 'XGT[VKOGVJGUGRCTCVQTGNGOGPVKUTGPGYGFGZCOKPGVJGFKUEJCTIGRKRGCPFVJGKPUKFGQHVJGQKN
UGRCTCVQTXGUUGNHQTECTDQPFGRQUKVUKHGZEGUUKXGVJGFGRQUKVUUJQWNFDGTGOQXGF
 2TQVGEVVJGOQVQTCKTHKNVGTGNGEVTKECNCPFTGIWNCVKPIEQORQPGPVUGVEVQRTGXGPVOQKUVWTGHTQO
GPVGTKPIVJGOGIYJGPUVGCOENGCPKPI
 /CMGUWTGVJCVCNNUQWPFFCORKPIOCVGTKCNGIQPVJGDQF[YQTMCPFKPVJGCKTKPNGVCPFQWVNGV
U[UVGOUQHVJGEQORTGUUQTKUKPIQQFEQPFKVKQP+HFCOCIGFTGRNCEGKVD[IGPWKPGOCVGTKCNHTQO
VJGOCPWHCEVWTGTVQRTGXGPVVJGUQWPFRTGUUWTGNGXGNHTQOKPETGCUKPI
 0GXGTWUGECWUVKEUQNXGPVUYJKEJECPFCOCIGOCVGTKCNUQHVJGCKTPGVGIRQN[ECTDQPCVGDQYNU
 6JGHQNNQYKPIUCHGV[RTGECWVKQPUCTGUVTGUUGFYJGPJCPFNKPITGHTKIGTCPV
Ő 0GXGTKPJCNGTGHTKIGTCPVXCRQWTU%JGEMVJCVVJGYQTMKPICTGCKUCFGSWCVGN[XGPVKNCVGFKH
TGSWKTGFWUGDTGCVJKPIRTQVGEVKQP
Ő #NYC[UYGCTURGEKCNINQXGU+PECUGQHTGHTKIGTCPVEQPVCEVYKVJVJGUMKPTKPUGVJGUMKPYKVJ
YCVGT+HNKSWKFTGHTKIGTCPVEQPVCEVUVJGUMKPVJTQWIJENQVJKPIPGXGTVGCTQHHQTTGOQXGVJGNCVVGT
HNWUJCDWPFCPVN[YKVJHTGUJYCVGTQXGTVJGENQVJKPIWPVKNCNNTGHTKIGTCPVKUHNWUJGFCYC[VJGP
UGGMOGFKECNHKTUVCKF
 2TQVGEVJCPFUVQCXQKFKPLWT[HTQOJQVOCEJKPGRCTVUGIFWTKPIFTCKPKPIQHQKN

#NUQEQPUWNVHQNNQYKPIUCHGV[RTGECWVKQPU5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIKPUVCNNCVKQPCPF
5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIQRGTCVKQP
6JGUGRTGECWVKQPUCRRN[VQOCEJKPGT[RTQEGUUKPIQTEQPUWOKPICKTQTKPGTVICU
2TQEGUUKPIQHCP[QVJGTICUTGSWKTGUCFFKVKQPCNUCHGV[RTGECWVKQPUV[RKECNVQVJG
CRRNKECVKQPYJKEJCTGPQVKPENWFGFJGTGKP
5QOGRTGECWVKQPUCTGIGPGTCNCPFEQXGTUGXGTCNOCEJKPGV[RGUCPFGSWKROGPVJGPEG
UQOGUVCVGOGPVUOC[PQVCRRN[VQ[QWTOCEJKPG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 )GPGTCNFGUETKRVKQP

 +PVTQFWEVKQP

+PVTQFWEVKQP
)#85&WRVQ)#85&CTGUKPINGUVCIGQKNKPLGEVGFUETGYEQORTGUUQTUFTKXGPD[CPGNGEVTKE
OQVQT6JGEQORTGUUQTUCTGCKTEQQNGF

)#9QTMRNCEG
)#9QTMRNCEGCTGGPENQUGFKPCUQWPFKPUWNCVGFDQF[YQTM6JGEQORTGUUQTUCTGEQPVTQNNGFD[VJG#VNCU
%QREQ'NGMVTQPKMQPs++TGIWNCVQT6JGGNGEVTQPKEEQPVTQNOQFWNGKUHKVVGFVQVJGFQQTCVVJGHTQPVUKFG#P
GNGEVTKEECDKPGVEQORTKUKPIHWUGUVTCPUHQTOGTUTGNC[UGVEKUNQECVGFDGJKPFVJKURCPGN#PCWVQOCVKE
EQPFGPUCVGFTCKPU[UVGOKURTQXKFGF

)#85&WRVQ)#85&9QTMRNCEG

#( #KTHKNVGT
#4 #KTTGEGKXGT
#8 .QECVKQPQHCKTQWVNGVXCNXG
%C #KTEQQNGT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

%Q 1KNEQQNGT
'4 'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT
/ &TKXGOQVQT
1( 1KNHKNVGT
5 'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

)#9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
)#9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
(( CTGGPENQUGFKPCUQWPFKPUWNCVGFDQF[YQTM6JGEQORTGUUQTUCTG
EQPVTQNNGFD[VJG#VNCU%QREQ'NGMVTQPKMQPs++TGIWNCVQT6JGGNGEVTQPKEEQPVTQNOQFWNGKUHKVVGFVQVJG
FQQTCVVJGHTQPVUKFG#PGNGEVTKEECDKPGVEQORTKUKPIHWUGUVTCPUHQTOGTUTGNC[UGVEKUNQECVGFDGJKPF
VJKURCPGN#PCWVQOCVKEEQPFGPUCVGFTCKPU[UVGOKURTQXKFGF
6JGEQORTGUUQTUCTGRTQXKFGFYKVJCPCKTFT[GTYJKEJKUKPVGITCVGFKPVJGUQWPFKPUWNCVGFDQF[YQTM
6JGFT[GTTGOQXGUEQPFGPUCVGHTQOVJGEQORTGUUGFCKTD[EQQNKPIVJGCKTVQPGCTHTGG\KPIRQKPV

)#85&WRVQ)#85&9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG

#8 .QECVKQPQHCKTQWVNGVXCNXG
%C #KTEQQNGT
%Q 1KNEQQNGT
&4 &T[GT
(0 %QQNKPIHCP
/ &TKXGOQVQT
82 8GPVRNWI


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 #KTHNQY

(NQYFKCITCOU

)#85&WRVQ)#85&9QTMRNCEG

)#85&WRVQ)#85&9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG

4GHGTGPEGU

4GHGTGPEG &GUETKRVKQP
# #KTKPNGV
$ #KTQKNOKZVWTG
% %QORTGUUGFCKT
& 1KN
' &T[CKT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

&GUETKRVKQP
#KTFTCYPVJTQWIJHKNVGT
#( CPFKPNGVCTTGUVQT
 KPVQEQORTGUUQTGNGOGPV
' KUEQORTGUUGF
%QORTGUUGFCKTCPFQKNHNQYKPVQVJGCKTTGEGKXGTQKNUGRCTCVQT
#4 6JGCKTKUFKUEJCTIGFVJTQWIJVJG
QWVNGVXCNXGXKCOKPKOWORTGUUWTGXCNXG
8R CKTEQQNGT
%C CPFEQPFGPUCVGVTCR
/6 
/KPKOWORTGUUWTGXCNXG
8R RTGXGPVUVJGTGEGKXGTRTGUUWTGHTQOFTQRRKPIDGNQYCOKPKOWORTGUUWTG
CPFKPENWFGUCEJGEMXCNXGYJKEJRTGXGPVUDNQYDCEMQHEQORTGUUGFCKTHTQOVJGPGV
(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUCTGRTQXKFGFYKVJCFT[GT
&4 

 1KNU[UVGO

(NQYFKCITCOU

4GHGTGPEGU

4GH &GUETKRVKQP
# #KTKPNGV
$ %QORTGUUGFCKTQWVNGV
% %QORTGUUGFCKT
& 1KN
 +PECUGQHC9QTMRNCEGWPKVVQVJGYCVGTUGRCTCVQT
+PECUGQHC(WNN(GCVWTGWPKVVQVJGFT[GT

&GUETKRVKQP
+PCKTTGEGKXGT
#4 OQUVQHVJGQKNKUTGOQXGFHTQOVJGCKTQKNOKZVWTGEGPVTKHWICNN[6JGDCNCPEGKU
TGOQXGFD[QKNUGRCTCVQT
15 6JGQKNEQNNGEVUKPVJGNQYGTRCTVQHCKTTGEGKXGTQKNUGRCTCVQT
#4 YJKEJ
UGTXGUCUQKNVCPM


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6JGQKNU[UVGOKURTQXKFGFYKVJCD[RCUUXCNXG
$8 9JGPVJGQKNVGORGTCVWTGKUDGNQYu%

u( D[RCUUXCNXG
$8 UJWVUQHHVJGQKNUWRRN[HTQOQKNEQQNGT
%Q #KTRTGUUWTGHQTEGUVJGQKNHTQOCKT
TGEGKXGT
#4 VJTQWIJQKNHKNVGT
1( CPFQKNUVQRXCNXG
8U VQEQORTGUUQTGNGOGPV
' CPFVJGNWDTKECVKQP
RQKPVU1KNEQQNGT
%Q KUD[RCUUGF
$[RCUUXCNXG
$8 UVCTVUQRGPKPIVJGUWRRN[HTQOQKNEQQNGT
%Q YJGPVJGQKNVGORGTCVWTGJCUKPETGCUGF
VQu%
u( #VCRRTQZu%
u( CNNVJGQKNHNQYUVJTQWIJVJGQKNEQQNGT

 %QQNKPIU[UVGO

(NQYFKCITCOU

4GHGTGPEGU

4GH &GUETKRVKQP
# #KTKPNGV
$ %QORTGUUGFCKTQWVNGV
% %QORTGUUGFCKT
& 1KN
 +PECUGQHC9QTMRNCEGWPKVVQVJGYCVGTUGRCTCVQT
+PECUGQHC(WNN(GCVWTGWPKVVQVJGFT[GT

&GUETKRVKQP
6JGEQQNKPIU[UVGOEQORTKUGUCKTEQQNGT
%C CPFQKNEQQNGT
%Q 
(QT)#85&WRVQ)#85&CEQQNKPIHCP
(0 KURTQXKFGF


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 %QPFGPUCVGU[UVGO

%QPFGPUCVGFTCKPU

%QPFGPUCVGFTCKPUQP)#85&WRVQ)#85&V[RKECNGZCORNG

#EQPFGPUCVGVTCRKURTQXKFGFKPVJGCKTQWVNGVU[UVGO6JGVTCRKUGSWKRRGFYKVJCXCNXG
&C HQT
CWVQOCVKEFTCKPKPIFWTKPIQRGTCVKQPCPFCOCPWCNN[QRGTCVGFXCNXG
&O HQTFTCKPKPICHVGTUVQRRKPI
)#85&(WNN(GCVWTGWRVQ)#85&(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUJCXGCPGZVTCEQPFGPUCVGVTCRQP
VJGKPVGITCVGFFT[GT6JGVTCRKUGSWKRRGFYKVJCXCNXGHQTCWVQOCVKEFTCKPKPI
&C FWTKPIQRGTCVKQPCPF
COCPWCNN[QRGTCVGFXCNXG
&O HQTFTCKPKPICHVGTUVQRRKPI

1PEQORTGUUQTUYKVJQRVKQPCN15&CPCFFKVKQPCNFTCKP
&E KURTQXKFGF


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 'NGEVTQPKEYCVGTFTCKPU
'9& 
QRVKQPCN

'9&

'9&

&TCKPHTGSWGPE[QH'9&

&GUETKRVKQP

 +PNGV
 5WRRN[NKPG
 2KNQVXCNXG
 &KCRJTCIO
 5GPUQT
 %QNNGEVQT
 8CNXGUGCV
 1WVNGV


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6JGEQPFGPUCVGGPVGTUVJG'NGEVTQPKE9CVGT&TCKP
'9& XKCKPNGV
 CPFCEEWOWNCVGUKPEQNNGEVQT
 #
ECRCEKVKXGUGPUQT
 EQPVKPWQWUN[OGCUWTGUVJGNKSWKFNGXGN
1PVJG'9&CFTCKPFGNC[VKOGTKUUVCTVGFYJGPVJGEQNNGEVQTKUHKNNGFWRVQCEGTVCKPNGXGN#UUQQP
CUVJGFGNC[VKOGJCUGZRKTGFRKNQVXCNXG
 KUCEVKXCVGFCPFFKCRJTCIO
 QRGPUQWVNGV
 FKUEJCTIKPI
VJGEQPFGPUCVG
9JGPVJGEQNNGEVQTJCUDGGPGORVKGFVJGQWVNGVENQUGUSWKEMN[YKVJQWVYCUVKPIEQORTGUUGFCKT
9JGPVJGEQPVTQNNGTTGIKUVGTUCOCNHWPEVKQPVJGTGFCNCTO.'&QPVJGEQPVTQNRCPGNQHVJG'9&UVCTVU
HNCUJKPICYCTPKPICRRGCTUQPVJGFKURNC[QHVJGTGIWNCVQTCPFVJGGNGEVTQPKEFTCKPXCNXGYKNN
CWVQOCVKECNN[EJCPIGVQVJGCNCTOOQFGQRGPKPICPFENQUKPIVJGXCNXGCEEQTFKPIVQCUGSWGPEGCU
UJQYPCDQXG6JKUEQPFKVKQPEQPVKPWGUWPVKNVJGHCWNVKUTGOGFKGF+HVJGHCWNVKUPQVTGOGFKGF
CWVQOCVKECNN[OCKPVGPCPEGKUTGSWKTGF

(WPEVKQPCNVGUVQPVJG'9&

%QPVTQNRCPGNQH'9&

$TKGHN[RTGUUVJG6'56DWVVQPCPFEJGEMVJCVVJGXCNXGQRGPUHQTEQPFGPUCVGFKUEJCTIG
%JGEMKPIVJGCNCTOUKIPCN
Ő 2TGUUCPFJQNFVJGVGUVDWVVQPHQTCVNGCUVOKPWVG
Ő %JGEMVJCVVJGCNCTO.'&HNCUJGU
Ő %JGEMVJCVCYCTPKPIKUIGPGTCVGFQPVJGFKURNC[QHVJGTGIWNCVQT
Ő 4GNGCUGVJGVGUVDWVVQP

 4GIWNCVKPIU[UVGO

&GUETKRVKQP
+HVJGEQPUWORVKQPKUNGUUVJCPVJGCKTQWVRWVQHVJGEQORTGUUQTVJGPGVRTGUUWTGKPETGCUGU9JGPVJG
PGVRTGUUWTGKUJKIJGTVJCPVJGUGVRQKPV
FGUKTGFPGVRTGUUWTG VJGTGIWNCVQTYKNNFGETGCUGVJGOQVQT
URGGF+HVJGPGVRTGUUWTGMGGRUQPTKUKPIYJGPVJGOQVQTTWPUCVOKPKOWOURGGFVJGTGIWNCVQTUVQRU
VJGOQVQT+HVJGOQVQTKUUVQRRGFCWVQOCVKECNN[CPFVJGPGVRTGUUWTGCRRTQCEJGUVJGUGVRQKPVVJG
TGIWNCVQTYKNNTGUVCTVVJGOQVQT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 'NGEVTKECNU[UVGO

)GPGTCN
#NUQEQPUWNVUGEVKQPU'NGEVTKECNFKCITCOUCPF'NGEVTKECNEQPPGEVKQPU

'NGEVTKEECDKPGV
6JGGNGEVTKECNU[UVGOEQORTKUGUVJGHQNNQYKPIEQORQPGPVU

'NGEVTKEECDKPGVHQT)#85&WRVQ)#85&V[RKECNGZCORNG

%QPXGTVGTECDKPGV
6JGEQPXGTVGTECDKPGVEQORTKUGUVJGHQNNQYKPIEQORQPGPVU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

%QPXGTVGTECDKPGVHQT)#85&WRVQ)#85&V[RKECNGZCORNG

4GHGTGPEGU)#85&WRVQ)#85&

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP
( (WUGU
( (WUGU
( (WUGU
- %QPVCEVQTHCPOQVQT
- .KPGEQPVCEVQT
2' 'CTVJVGTOKPCN
3 %KTEWKVDTGCMGT
6 6TCPUHQTOGT
7 (TGSWGPE[EQPXGTVGT
< '/%HKNVGT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 'NGEVTKECNFKCITCOU

&KCITCOU

5GTXKEGFKCITCOHQT)#85&WRVQ)#85&

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP

 'OGTIGPE[UVQR

 4GOQVGUVCTVUVQR

 1XGTNQCFHCPOQVQT

 (CWNV'9&

 &RQH&&HKNVGT

 &RQH2&HKNVGT

 4GOQVGRTGUUWTGUGVUGNGEVKQP

 4GOQVGGOGTIGPE[UVQR

 #WZKNKCT[EQPVCEVU

 /CPWCNQRGTCVKQP

 #WVQOCVKEQRGTCVKQP

 )GPGTCNYCTPKPI

 )GPGTCNUJWVFQYP


+PUVTWEVKQPOCPWCN

&GUKIPCVKQPU

4GHGTGPEG %QORTGUUQT
# &T[GT
/ %QORTGUUQTOQVQT
/ (CPOQVQT
26 2TGUUWTGUGPUQTFGNKXGT[CKT
66 6GORGTCVWTGUGPUQTGNGOGPVQWVNGV
66 6GORGTCVWTGUGPUQTGPGTI[TGEQXGT[YCVGTKPNGVQWVNGV
66 6GORGTCVWTGUGPUQTFGYRQKPV
(WNN(GCVWTG
; .QCFKPIUQNGPQKFXCNXG

4GHGTGPEG 5VCTVGTEWDKENG
:: 6GTOKPCNUVTKRU
(( (WUGU
( (WUGU
- #WZKNKCT[EQPVCEVQTHQTFT[GT
(WNN(GCVWTG
- %QPVCEVQTHCPOQVQT
- /CKPEQPVCEVQT
3 %KTEWKVDTGCMGTHCPOQVQT
6 6TCPUHQTOGT
6 6TCPUHQTOGTFT[GT
:: %QPPGEVQTU

4GHGTGPEG %QPVTQNOQFWNG
+ 5VCTVDWVVQP
- #WZKNKCT[TGNC[HCPOQVQT
- #WZKNKCT[TGNC[
- #WZKNKCT[TGNC[
- #WZKNKCT[TGNC[DNQYQHH
- #WZKNKCT[TGNC[HTGSWGPE[EQPXGTVGTKPVGTNQEM
- #WZKNKCT[TGNC[FT[GTEQPVTQN
- #WZKNKCT[TGNC[OCPWCNCWVQOCVKEQRGTCVKQP
- #WZKNKCT[TGNC[IGPGTCNYCTPKPI
- #WZKNKCT[TGNC[IGPGTCNUJWVFQYP
1 5VQRDWVVQP
5 'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

4GHGTGPEG %QPXGTVGTECDKPGVHQT)#85&WRVQ)#85&
. .KPGEJQMG
7 (TGSWGPE[EQPXGTVGT
< '/%HKNVGT

PQVHQT860PGVYQTM


+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG 1RVKQPCNGSWKROGPVHQT)#85&WRVQ)#85&
#+' #PCNQIWGKPRWVGZRCPUKQPOQFWNG
$ 'NGEVTQPKE9CVGT&TCKP
'9&
2&5 &RUYKVEJHQTKPVGITCVGF&&HKNVGT
2&5 &RUYKVEJHQTKPVGITCVGF2&HKNVGT
444 (TGG\GRTQVGEVKQP
5 /CKPRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJ
65.. 6JGTOQUVCVEWDKENGHTGG\GRTQVGEVKQP

 #KTFT[GT

(NQYFKCITCO

#KTFT[GT)#85&WRVQ)#85&

4GHGTGPEG 0COG
# 4GHTKIGTCPVICU
$ 4GHTKIGTCPVNKSWKF
% %QPFGPUCVG
#+ #KTKPNGV
#1 #KTQWVNGV
 #KTCKTJGCVGZEJCPIGT
 #KTTGHTKIGTCPVJGCVGZEJCPIGTGXCRQTCVQT
 %QPFGPUCVGUGRCTCVQT
 %QPFGPUCVGQWVNGV
 4GHTKIGTCPVEQORTGUUQT
 4GHTKIGTCPVEQPFGPUGT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG 0COG
 .KSWKFTGHTKIGTCPVFT[GTHKNVGT
 %CRKNNCT[VWDG
 *QVICUD[RCUUXCNXG
 %QPFGPUGTEQQNKPIHCP
 2TGUUWTGUYKVEJHCPEQPVTQN

%QORTGUUGFCKTEKTEWKV
%QORTGUUGFCKTGPVGTUJGCVGZEJCPIGT
 CPFKUEQQNGFD[VJGQWVIQKPIEQNFFTKGFCKT9CVGTKPVJG
KPEQOKPICKTUVCTVUVQEQPFGPUG6JGCKTVJGPHNQYUVJTQWIJJGCVGZEJCPIGTGXCRQTCVQT
 YJGTGVJG
TGHTKIGTCPVGXCRQTCVGUECWUKPIVJGCKTVQDGEQQNGFHWTVJGTVQENQUGVQVJGGXCRQTCVKPIVGORGTCVWTGQHVJG
TGHTKIGTCPV/QTGYCVGTKPVJGCKTEQPFGPUGU6JGEQNFCKTVJGPHNQYUVJTQWIJUGRCTCVQT
 YJGTGCNNVJG
EQPFGPUCVGKUUGRCTCVGFHTQOVJGCKT6JGEQPFGPUCVGKUCWVQOCVKECNN[FTCKPGFVJTQWIJQWVNGV
 
6JGEQNFFTKGFCKTHNQYUVJTQWIJJGCVGZEJCPIGT
 YJGTGKVKUYCTOGFWRD[VJGKPEQOKPICKT

4GHTKIGTCPVEKTEWKV
%QORTGUUQT
 FGNKXGTUJQVJKIJRTGUUWTGTGHTKIGTCPVICUYJKEJHNQYUVJTQWIJEQPFGPUGT
 YJGTG
OQUVQHVJGTGHTKIGTCPVEQPFGPUGU
6JGNKSWKFHNQYUVJTQWIJNKSWKFTGHTKIGTCPVFT[GTHKNVGT
 VQECRKNNCT[VWDG
 6JGTGHTKIGTCPVNGCXGUVJG
ECRKNNCT[VWDGCVGXCRQTCVKPIRTGUUWTG
6JGTGHTKIGTCPVGPVGTUGXCRQTCVQT
 YJGTGKVYKVJFTCYUJGCVHTQOVJGEQORTGUUGFCKTD[HWTVJGT
GXCRQTCVKQPCVEQPUVCPVRTGUUWTG6JGJGCVGFTGHTKIGTCPVNGCXGUVJGGXCRQTCVQTCPFKUUWEMGFKPD[VJG
EQORTGUUQT
 
$[RCUUXCNXG
 TGIWNCVGUVJGTGHTKIGTCPVHNQY(CP
 KUUYKVEJGFQPQTQHHD[UYKVEJ
 FGRGPFKPI
QPVJGNQCFKPIFGITGGQHVJGTGHTKIGTCPVEKTEWKV


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT

 'NGMVTQPKMQPs++TGIWNCVQT

%QPVTQNRCPGN

)GPGTCN
6JG'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQTEQPVTQNUVJGEQORTGUUQT
Ő $[OCVEJKPIVJGEQORTGUUQTQWVRWVVQVJGCKTEQPUWORVKQP
Ő $[UVQRRKPIVJGEQORTGUUQTYJGPGXGTPGEGUUCT[
Ő $[TGUVCTVKPIVJGEQORTGUUQTYJGPTGSWKTGF
+PIGPGTCNVJG'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQTJCUHQNNQYKPIHWPEVKQPU
Ő %QPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQT
Ő 2TQVGEVKPIVJGEQORTGUUQT
Ő /QPKVQTKPIEQORQPGPVUUWDLGEVVQUGTXKEG
Ő #WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG
OCFGKPCEVKXG

%QPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQT
6JGTGIWNCVQTOCVEJGUVJGCKTQWVRWVQHVJGEQORTGUUQTVQVJGCKTEQPUWORVKQPD[URGGFTGIWNCVKQPQH
VJGOQVQT6JGTGIWNCVQTVCMGUKPVQCEEQWPVCPWODGTQHRTQITCOOCDNGUGVVKPIUGI
Ő 0GVRTGUUWTGUGVRQKPV
Ő +PFKTGEVUVQRQHHUGV
Ő &KTGEVUVQRQHHUGV
Ő 2TQRQTVKQPCNDCPF
Ő +PVGITCVKQPVKOG
Ő /KPKOWOURGGF
Ő /KPKOWOUVQRVKOG
Ő /CZKOWOURGGFNKOKV
Ő 2QYGTTGEQXGT[VKOG
KHCEVKXCVGF
6JGTGIWNCVQTUVQRUVJGEQORTGUUQTYJGPGXGTPGEGUUC[


+PUVTWEVKQPOCPWCN

Ő +PFKTGEVUVQRKGVJGEQORTGUUQTTWPUCVOKPKOWOURGGFCPFVJGPGVRTGUUWTGTKUGUVQVJGKPFKTGEV
UVQRNGXGN
5GGUGEVKQP2TQITCOOCDNGUGVVKPIU
Ő &KTGEVUVQRKGVJGEQORTGUUQTTWPUCVCURGGFDGVYGGPOKPKOWOCPFOCZKOWOCPFVJGPGV
RTGUUWTGTKUGUCDQXGVJGFKTGEVUVQRUGVRQKPV
5GGUGEVKQP2TQITCOOCDNGUGVVKPIU

#PWODGTQHVKOGDCUGFCWVQOCVKEUVCTVUVQREQOOCPFUOC[DGRTQITCOOGF6CMG
KPVQCEEQWPVVJCVCUVCTVEQOOCPFYKNNDGGZGEWVGF
KHRTQITCOOGFCPFCEVKXCVGF 
GXGPCHVGTOCPWCNN[UVQRRKPIVJGEQORTGUUQT

2TQVGEVKPIVJGEQORTGUUQT
5JWVFQYP
+HVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTGGZEGGFUVJGRTQITCOOGFUJWVFQYPNGXGNVJGEQORTGUUQT
YKNNDGUVQRRGF6JKUYKNNDGKPFKECVGFQPFKURNC[
 CPFIGPGTCNCNCTO.'&
 YKNNHNCUJ6JG
EQORTGUUQTYKNNCNUQDGUVQRRGFKPECUGQHQXGTNQCFQHVJGHCPOQVQT
4GOGF[VJGVTQWDNGCPFTGUGVVJGOGUUCIG5GGCNUQUGEVKQP5VCVWUFCVCOGPW

$GHQTGTGOGF[KPIEQPUWNVUGEVKQPU5CHGV[RTGECWVKQPUCPF2TQDNGOUQNXKPI

5JWVFQYPYCTPKPI
#UJWVFQYPYCTPKPINGXGNKUCRTQITCOOCDNGNGXGNDGNQYVJGUJWVFQYPNGXGN
+HVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTGGZEGGFUVJGRTQITCOOGFUJWVFQYPYCTPKPINGXGNC
OGUUCIGYKNNCRRGCTQPFKURNC[
 CPFIGPGTCNCNCTO.'&
 YKNNNKIJVWRVQYCTPVJGQRGTCVQTVJCVVJG
UJWVFQYPYCTPKPINGXGNKUGZEGGFGF
6JGOGUUCIGFKUCRRGCTUCUUQQPCUVJGYCTPKPIEQPFKVKQPFKUCRRGCTU

5GTXKEGYCTPKPI
#PWODGTQHUGTXKEGQRGTCVKQPUCTGITQWRGF
ECNNGF5GTXKEGRNCPU#$% 'CEJ5GTXKEGRNCPJCUC
RTQITCOOGFVKOGKPVGTXCN+HCVKOGKPVGTXCNKUGZEGGFGFCOGUUCIGYKNNCRRGCTQPFKURNC[
 VQYCTP
VJGQRGTCVQTVQECTT[QWVVJGUGTXKEGCEVKQPUDGNQPIKPIVQVJCVRNCP

9CTPKPI
#YCTPKPIOGUUCIGCNUQCRRGCTUKH
Ő 1P(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTGGZEGGFUVJGYCTPKPINGXGN

#WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG
6JGTGIWNCVQTJCUCDWKNVKPHWPEVKQPVQCWVQOCVKECNN[TGUVCTVVJGEQORTGUUQTYJGPVJGXQNVCIGKU
TGUVQTGFCHVGTXQNVCIGHCKNWTG6JKUHWPEVKQPKUFGCEVKXCVGFKPEQORTGUUQTUNGCXKPIVJGHCEVQT[+HFGUKTGF
VJGHWPEVKQPECPDGCEVKXCVGF%QPUWNVVJG#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

+HCEVKXCVGFCPFRTQXKFGFVJGTGIWNCVQTYCUKPVJGCWVQOCVKEQRGTCVKQPOQFGVJG
EQORTGUUQTYKNNCWVQOCVKECNN[TGUVCTVKHVJGUWRRN[XQNVCIGVQVJGOQFWNGKUTGUVQTGF
YKVJKPCRTQITCOOGFVKOGRGTKQF
6JGRQYGTTGEQXGT[VKOG
VJGRGTKQFYKVJKPYJKEJVJGXQNVCIGOWUVDGTGUVQTGFVQ
JCXGCPCWVQOCVKETGUVCTV ECPDGUGVDGVYGGPCPFUGEQPFUQTVQň+PHKPKVGʼn
+HVJGRQYGTTGEQXGT[VKOGKUUGVVQň+PHKPKVGʼnVJGEQORTGUUQTYKNNCNYC[UTGUVCTV
CHVGTCXQNVCIGHCKNWTGPQOCVVGTJQYNQPIKVVCMGUVQTGUVQTGVJGXQNVCIG#TGUVCTV
FGNC[ECPCNUQDGRTQITCOOGFCNNQYKPIGIVYQEQORTGUUQTUVQDGTGUVCTVGFQPG
CHVGTVJGQVJGT

 %QPVTQNRCPGN

'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT

2CTVUCPFHWPEVKQPU

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP (WPEVKQP


 5VCTVDWVVQP $WVVQPVQUVCTVVJGEQORTGUUQT.'&
 NKIJVUWR
KPFKECVKPIVJCVVJG'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQTKU
QRGTCVKXG
 &KURNC[ 5JQYUOGUUCIGUCDQWVVJGEQORTGUUQTQRGTCVKPI
EQPFKVKQPCUGTXKEGPGGFQTCHCWNV
 5ETQNNMG[U -G[UVQUETQNNWRYCTFUQTFQYPYCTFUVJTQWIJVJG
FKURNC[
 6CDWNCVQTMG[ -G[VQUGNGEVVJGRCTCOGVGTKPFKECVGFD[VJG
JQTK\QPVCNCTTQY1PN[VJGRCTCOGVGTUHQNNQYGFD[
CPCTTQYRQKPVKPIVQVJGTKIJVECPDGOQFKHKGF
 (WPEVKQPMG[U -G[UVQEQPVTQNCPFRTQITCOVJGEQORTGUUQT
 8QNVCIGQP.'& +PFKECVGUVJCVVJGXQNVCIGKUUYKVEJGFQP


+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP (WPEVKQP


 )GPGTCNCNCTO.'& +UNKVKHCYCTPKPIUGTXKEGYCTPKPIQTUJWVFQYP
YCTPKPIEQPFKVKQPGZKUVU
 )GPGTCNCNCTO.'& (NCUJGUKHCUJWVFQYPEQPFKVKQPGZKUVUKHCP
KORQTVCPVUGPUQTKUQWVQHQTFGTQTCHVGTCP
GOGTIGPE[UVQR
 #WVQOCVKEQRGTCVKQP.'& +PFKECVGUVJCVVJGTGIWNCVQTKUCWVQOCVKECNN[
EQPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQT
 5VQRDWVVQP $WVVQPVQUVQRVJGEQORTGUUQT.'&
 IQGUQWV
5 'OGTIGPE[UVQRDWVVQP 2WUJDWVVQPVQUVQRVJGEQORTGUUQTKOOGFKCVGN[
KPVJGGXGPVQHCPGOGTIGPE[#HVGTTGOGF[KPI
VJGVTQWDNGWPNQEMVJGDWVVQPD[RWNNKPIKVQWV

 (WPEVKQPMG[U

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQPMG[U
6JGMG[U
 CTGWUGF
Ő 6QECNNWRQTVQRTQITCOUGVVKPIU
Ő 6QTGUGVCOQVQTQXGTNQCFUJWVFQYPQTUGTXKEGOGUUCIGQTCPGOGTIGPE[UVQR
Ő 6QCEEGUUCNNFCVCEQNNGEVGFD[VJGTGIWNCVQT
6JGHWPEVKQPUQHVJGMG[UXCT[FGRGPFKPIQPVJGFKURNC[GFOGPW6JGCEVWCNHWPEVKQPKUKPFKECVGFLWUV
CDQXGVJGTGNGXCPVMG[6JGOQUVEQOOQPHWPEVKQPUCTGNKUVGFDGNQY

&GUKIPCVKQP (WPEVKQP
ň#FFʼn 6QCFFEQORTGUUQTUVCTVUVQREQOOCPFU
FC[JQWT
ň$CEMʼn 6QTGVWTPVQCRTGXKQWUN[UJQYPQRVKQPQTOGPW
ň%CPEʼn 6QECPEGNCRTQITCOOGFUGVVKPIYJGPRTQITCOOKPIRCTCOGVGTU
ň&GNʼn 6QFGNGVGEQORTGUUQTUVCTVUVQREQOOCPFU
ň*GNRʼn 6QHKPFVJG#VNCU%QREQ+PVGTPGVCFFTGUU
ň.KOʼn 6QUJQYNKOKVUHQTCRTQITCOOCDNGUGVVKPI
ň/CKPʼn 6QTGVWTPHTQOCOGPWVQVJGOCKPUETGGP
ň/GPWʼn 5VCTVKPIHTQOVJGOCKPUETGGPVQJCXGCEEGUUVQVJGUWDOGPWU
ň/GPWʼn 5VCTVKPIHTQOCUWDOGPWVQTGVWTPVQCRTGXKQWUOGPW


+PUVTWEVKQPOCPWCN

&GUKIPCVKQP (WPEVKQP
ň/QFʼn 6QOQFKH[RTQITCOOCDNGUGVVKPIU
ň2TQIʼn 6QRTQITCOOQFKHKGFUGVVKPIU
ň4UGVʼn 6QTGUGVCVKOGTQTOGUUCIG
ň4VTPʼn 6QTGVWTPVQCRTGXKQWUN[UJQYPQRVKQPQTOGPW
ň:VTCʼn 6QHKPFVJGOQFWNGEQPHKIWTCVKQPQHVJGTGIWNCVQT

 5ETQNNMG[U

%QPVTQNRCPGN

6JGMG[U
 CNNQYVJGQRGTCVQTVQUETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[
#UNQPICUCFQYPYCTFURQKPVKPICTTQYKUUJQYPCVVJGHCTTKIJVRQUKVKQPQHVJGFKURNC[VJGUETQNNMG[
YKVJVJGUCOGU[ODQNECPDGWUGFVQUGGVJGPGZVKVGO
#UNQPICUCPWRYCTFURQKPVKPICTTQYKUUJQYPCVVJGHCTTKIJVRQUKVKQPQHVJGFKURNC[VJGUETQNNMG[
YKVJVJGUCOGU[ODQNECPDGWUGFVQUGGVJGRTGXKQWUKVGO

 'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

%QPVTQNRCPGN

+PVJGGXGPVQHCPGOGTIGPE[RTGUUDWVVQP
5 VQUVQRVJGEQORTGUUQTKOOGFKCVGN[


+PUVTWEVKQPOCPWCN

$GHQTGUVCTVKPICP[OCKPVGPCPEGQTTGRCKTUYCKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUUVQRRGFCPF
QRGPVJGKUQNCVKPIUYKVEJ
EWUVQOGT UKPUVCNNCVKQP VQUYKVEJQHHVJGXQNVCIGVQVJG
EQORTGUUQT
%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFQRGPVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXGUVQFGRTGUUWTKUG
VJGCKTU[UVGO
#RRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU

 %QPVTQNRTQITCOU

&GUETKRVKQP
+PQTFGTVQHCEKNKVCVGRTQITCOOKPICPFEQPVTQNNKPIOGPWFTKXGPEQPVTQNRTQITCOUJCXGDGGPKORNGOGPVGF
KPVJGTGIWNCVQT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

/GPWHNQYHQT)#85&WRVQ)#85&
UKORNKHKGF


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 /CKPUETGGPOGPW

(WPEVKQP

%QPVTQNRCPGN

6JG/CKPUETGGPOGPWUJQYUVJGUVCVWUQHVJGEQORTGUUQTQRGTCVKQPCPFKUVJGICVGYC[VQCNNHWPEVKQPU
KORNGOGPVGFKPVJGTGIWNCVQT

2TQEGFWTG
6JG/CKPUETGGPKUUJQYPCWVQOCVKECNN[YJGPVJGXQNVCIGKUUYKVEJGFQP
+HVJGHWPEVKQPQTCTTQYMG[U
CPF CTGPQVWUGFHQTUQOGOKPWVGUVJGTGIWNCVQTYKNNCWVQOCVKECNN[
TGVWTPVQVJG/CKPUETGGP
9JGPGXGTFKURNC[GFQPCUWDOGPWUETGGPRTGUUVJGň/CKPʼnMG[
( VQTGVWTPVQVJG/CKPUETGGP
'ZCORNGQH/CKPUETGGP

ň%QORT1WVNGVʼn
DCT 
TRO 
ň/GPWʼn
( ( (

6JGFKURNC[KPFKECVGU
Ő 6JGPCOGQHVJGUGPUQTCPFKVUCEVWCNTGCFKPI
Ő /GUUCIGUTGICTFKPIVJGEQORTGUUQTQRGTCVKPIEQPFKVKQP
Ő ,WUVCDQXGVJGHWPEVKQPMG[U
 VJGCEVWCNHWPEVKQPUQHVJGUGMG[U


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 %CNNKPIWROGPWU

&GUETKRVKQP

%QPVTQNRCPGN

9JGPVJGXQNVCIGKUUYKVEJGFQPVJG/CKPUETGGPKUUJQYPCWVQOCVKECNN[

ň%QORT1WVNGVʼn
DCT 
ňTROʼn 
ň/GPWʼn
( ( (

6JGCTTQYFQYPMG[
 ECPDGWUGFHQTCSWKEMNQQMCVVJGCEVWCNEQORTGUUQTUVCVWU
#HVGTRTGUUKPIVJGň/GPWʼn
( MG[VJGQRVKQPň5VCVWUFCVCʼnYKNNDGHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 'KVJGTRTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQUGNGEVVJKUOGPW
Ő 1TWUGVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGFGUKTGFUWDOGPWKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQYCPFVJGP
RTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQUGNGEVVJKUOGPW

 3WKEMNQQMCVVJGCEVWCNEQORTGUUQTUVCVWU

2TQEGFWTG

%QPVTQNRCPGN


+PUVTWEVKQPOCPWCN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGGUGEVKQP/CKPUETGGPOGPW RTGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 #UETGGP
UKOKNCTVQVJGQPGDGNQYCRRGCTU
'ZCORNGQHVJGEQORTGUUQTUVCVWUUETGGP

ň#WVQ1RGTCVKQPʼn
ň.QECN%QPVTQNʼn
ň6KOGT#EVKXGʼn
ň/CKPʼn ň*GNRʼn ň:VTCʼn
( ( (

.KPGKPFKECVGUVJGCWVQOCVKEQTOCPWCNQRGTCVKQPUVCVWUQHVJGTGIWNCVQTň#WVQ1RGTCVKQPʼnOGCPUVJCV
VJGTGIWNCVQTCWVQOCVKECNN[CFCRVUVJGQRGTCVKQPQHVJGEQORTGUUQTKGOCVEJKPIVJGEQORTGUUQTQWVRWV
VQVJGCKTEQPUWORVKQP
.KPGKPFKECVGUYJGVJGTVJGTGIWNCVQTKUQRGTCVKPIKPNQECNEQPVTQNQTTGOQVGEQPVTQNOQFGň.QECN
%QPVTQNʼnOGCPUVJCVVJGUVCTVUVQRDWVVQPUQPVJGMG[DQCTFCTGCEVKXCVGFň4GOQVG%QPVTQNʼnOGCPUVJCV
VJGUGHWPEVKQPUCTGEQPVTQNNGFTGOQVGN[
.KPGKPFKECVGUYJGVJGTVJGVKOGTYJKEJIGPGTCVGUVKOGDCUGFUVCTVCPFUVQREQOOCPFUKUCEVKXCVGFQT
PQV
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VQIGVQVJGTFCVC
CEVWCNEQPFKVKQPQHVJGEQORTGUUQT 5GGUGEVKQP
%QPVTQNRTQITCOU

 5VCVWUFCVCOGPW

9CTPKPI

$GHQTGUVCTVKPICP[OCKPVGPCPEGQTTGRCKTURTGUUVJGUVQRDWVVQP
 YCKVWPVKNVJG
EQORTGUUQTJCUUVQRRGFRTGUUVJGTGFGOGTIGPE[UVQRDWVVQPCPFQRGPVJG
KUQNCVKPIUYKVEJ
EWUVQOGT UKPUVCNNCVKQP VQUYKVEJQHHVJGXQNVCIGVQVJG
EQORTGUUQT
%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFFGRTGUUWTKUGVJGCKTU[UVGO

(WPEVKQP

%QPVTQNRCPGN

6JG5VCVWUFCVCUWDOGPWIKXGUKPHQTOCVKQPTGICTFKPIVJGUVCVWUQHVJGEQORTGUUQTRTQVGEVKQPHWPEVKQPU

UJWVFQYPUJWVFQYPYCTPKPIUGTXKEGYCTPKPICPFYCTPKPI CPFCNNQYUTGUGVVKPIQHCUJWVFQYP
OQVQTQXGTNQCFCPFUGTXKEGEQPFKVKQP


+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( VJGQRVKQPň5VCVWUFCVCʼnYKNNDGHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 

0QOGUUCIGGZKUVU
Ő )GPGTCNCNCTO.'&
 KUQWVCPFVJGOGUUCIGQPVJGFKURNC[YKNNKPFKECVGVJCVCNNEQPFKVKQPUCTG
PQTOCN

ň#NNEQPFKVKQPUCTG1-ʼn


ň/GPWʼn
( ( (

#UJWVFQYPOGUUCIGGZKUVU
Ő +HVJGEQORTGUUQTKUUJWVFQYP.'&
 YKNNHNCUJ
Ő +PVJGGXGPVQHCUJWVFQYPFWGVQVQQJKIJCVGORGTCVWTGCVVJGQWVNGVQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPV

ň'NGOGPV1WVNGVʼn
u% 
ň5JFʼn ň/CZʼn 
ň/GPW ʼn ň 4GUGVʼn
( ( (

Ő 6JGKPFKECVQTU
CTGHNCUJKPI6JGUETGGPUJQYUVJGCEVWCNTGCFKPI
u% VJCVVJGEQORTGUUQT
KUUJWVFQYP
ň5JFʼn CPFVJGUJWVFQYPUGVVKPI
u% 
Ő +VTGOCKPURQUUKDNGVQUETQNNVJTQWIJQVJGTOGPWUGIVQEJGEMVJGXCNWGUQHQVJGTRCTCOGVGTU
9JGPTGVWTPKPIVQVJGň5VCVWUFCVCʼnOGPWVJGQRVKQPň5JWVFQYPUʼnYKNNHNCUJ6JKUQRVKQPECPDG
UGNGEVGFD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 VQTGVWTPVQVJGCDQXGUJWVFQYPUETGGP

5JWVFQYPTGUGV
Ő 5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFTGOGF[VJGVTQWDNG#HVGTTGOGF[KPICPFYJGPVJGUJWVFQYPEQPFKVKQP
JCUFKUCRRGCTGFUYKVEJQPVJGXQNVCIGCPFRTGUUVJGMG[ň4UGVʼn
( 
Ő 2TGUUVJGMG[Uň/GPWʼnCPFň/CKPʼnVQTGVWTPVQVJG/CKPUETGGPCPFTGUVCTVVJGEQORTGUUQTD[OGCPU
QHUVCTVDWVVQP
 

4GUGVQHHCPOQVQTQXGTNQCF
Ő 5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFTGOGF[VJGVTQWDNG6JGHCPOQVQTEKTEWKVDTGCMGT
3 OWUVDGTGUGV
OCPWCNN[5YKVEJQPVJGXQNVCIGCPFRTGUUVJGMG[ň4UGVʼn
( 
Ő 2TGUUVJGMG[Uň/GPWʼnCPFň/CKPʼnVQTGVWTPVQVJG/CKPUETGGPCPFTGUVCTVVJGEQORTGUUQTD[OGCPU
QHUVCTVDWVVQP
 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

#UJWVFQYPYCTPKPIOGUUCIGGZKUVU
#UJWVFQYPYCTPKPINGXGNKUCRTQITCOOCDNGNGXGNDGNQYVJGUJWVFQYPNGXGN
Ő +HCUJWVFQYPYCTPKPIGZKUVU.'&
 KUNKV6JG/CKPUETGGPYKNNEJCPIGKPVQCUETGGPUKOKNCTVQVJG
QPGDGNQY

ň%QORTGUUQT1WVʼn
DCT 
ň 5JWVFʼn ň9CTP ʼn
ň/GPW ʼn
( ( (

Ő 6JGKPFKECVQTU
CTGHNCUJKPI
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( CPFVJGVCDWNCVQTMG[
 VQUGNGEVVJGň5VCVWUFCVCʼnOGPWVJGQRVKQP
ň2TQVGEVKQPʼnKUHNCUJKPI
Ő 5ETQNNVQVJKUQRVKQPCPFUGNGEVKVD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 #UETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQY
CRRGCTU

ň'NGOGPVQWVNGVʼn
u%
ň5JFYʼn ň/CZʼn 
ň/GPW ʼn 
( ( (

Ő 6JGUETGGPKPFKECVGUVJCVVJGVGORGTCVWTGCVVJGQWVNGVQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPVGZEGGFUVJG
RTQITCOOGFUJWVFQYPYCTPKPINGXGN
Ő +HPGEGUUCT[UVQRVJGEQORTGUUQTD[OGCPUQHUVQRDWVVQP
 CPFYCKVWPVKNKVJCUUVQRRGF
Ő 5YKVEJQHHVJGXQNVCIGKPURGEVCPFTGOGF[
Ő 6JGYCTPKPIOGUUCIGYKNNFKUCRRGCTCWVQOCVKECNN[CUUQQPCUVJGYCTPKPIEQPFKVKQPFKUCRRGCTU

#UGTXKEGYCTPKPIGZKUVU
Ő .'&
 KUNKV6JG/CKPUETGGPYKNNEJCPIGKPVQCUETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQY

ň%QORTGUUQTQWVʼn
DCT 
ň 5GTX4GSWKT ʼn
ň/GPW ʼn
( ( (

Ő 6JGKPFKECVQTU
CTGHNCUJKPICPFVJGUGTXKEGYCTPKPIOGUUCIGCRRGCTU
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( CPFVJGVCDWNCVQTMG[
 VQUGNGEVVJGň5VCVWUFCVCʼnOGPWVJGQRVKQP
ň5GTXKEGʼnKUHNCUJKPI
Ő 5ETQNNVQVJKUQRVKQPCPFUGNGEVKVD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 HQNNQYKPIQRVKQPUOC[HNCUJ
Ő ň2NCPUʼnKHCUGTXKEGRNCPKPVGTXCNKUGZEGGFGF
Ő 5VQRVJGEQORTGUUQTCPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

Ő +HVJGUGTXKEGOGUUCIGYCUTGHGTTKPIVQň+PRWVUʼn
QKNUGRCTCVQT TGRNCEGVJGUGRCTCVQTUYKVEJQPVJG
XQNVCIGUETQNNKPVJGň5VCVWUFCVCʼnOGPWVQň+PRWVUʼnCPFRTGUUVJGň4GUGVʼnMG[VQTGUGVVJGUGTXKEG
OGUUCIG
Ő +HVJGUGTXKEGOGUUCIGYCUTGHGTTKPIVQň2NCPUʼnECTT[QWVVJGUGTXKEGCEVKQPUTGNCVGFVQVJGKPFKECVGF
RNCPU4GUGVVJGVKOGTUQHVJGTGNCVGFRNCPU%QPVCEV[QWT#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG5GGUGEVKQP
5GTXKEGOGPW

#YCTPKPIOGUUCIGGZKUVU
Ő .'&
 KUNKVCPFCYCTPKPIOGUUCIGYKNNCRRGCTQPVJGUETGGP
Ő 6JGKPFKECVQTU
CTGHNCUJKPI6JKUYCTPKPIKPFKECVGUVJCV
Ő 1P(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUYKVJFT[GTVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTGGZEGGFUVJGYCTPKPINGXGN
Ő 5VQRVJGEQORTGUUQTCPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG+PURGEVVJGEQORTGUUQTCPFTGOGF[

 /GCUWTGFFCVCOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QECNNWRKPHQTOCVKQPTGICTFKPIVJGCEVWCNN[OGCUWTGFFCVCCPFVJGUVCVWUQHUQOGKPRWVUUWEJCUVJG
OQVQTQXGTNQCFRTQVGEVKQP%QPUWNVVJGOGPWHNQYKPUGEVKQP%QPVTQNRTQITCOU

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň/GCUWTGFFCVCʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő $[RTGUUKPIVJGUETQNNMG[U
 CPWODGTQHCEVWCNN[OGCUWTGFFCVCECPDGHQWPF
Ő +HQPGQHVJGUGPUQTUKUNKPMGFVQCUJWVFQYPUGTXKEGQTYCTPKPIHWPEVKQPDQVJVJGCEVWCNN[
OGCUWTGFXCNWGCUYGNNCUVJGEQTTGURQPFKPIUJWVFQYPYCTPKPIQTUGTXKEGNGXGNECPDGECNNGFWRD[
RTGUUKPIMG[
 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 %QWPVGTUOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QECNNWR
Ő 6JGNQCFGFJQWTU
Ő 6JGPWODGTQHOQVQTUVCTVU
Ő 6JGPWODGTQHJQWTUVJGTGIWNCVQT
OQFWNG JCUDGGPWPFGTVGPUKQP
Ő 6JGCEEWOWNCVGFXQNWOG

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGGUGEVKQP/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň%QWPVGTUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQCEVKXCVGVJGOGPW
Ő $[RTGUUKPIVJGCTTQYMG[
 VJGCDQXGOGPVKQPGFFCVCECPDGHQWPF

%CNNKPIWRVJGCEEWOWNCVGFXQNWOG

ň#EEWOWNCVGFXQNʼn
ňOʼn 

ň/GPWʼn ň/QFʼn
( ( (

Ő %QPUWNVVJGRTQEGFWTGCDQXGVQUGNGEVň#EEWOWNCVGFXQNʼn
Ő +PVJGGZCORNGCDQXGVJGFKURNC[KPFKECVGUVJCVVJGEQORTGUUQTJCUFGNKXGTGFZO
+HKVUJQWNFDGTGSWKTGFVQOQFKH[VJGXCNWGQHVJGKPFKECVGFVKOGTEQPUWNV#VNCU%QREQ


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 6GUVOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QECTT[QWVCFKURNC[VGUVKGVQEJGEMYJGVJGTVJGFKURNC[CPF.'&UCTGUVKNNKPVCEV
6QTWPVJGTGITGCUKPIRTQITCO

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň6GUVʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGMG[
 
Ő 6JGQRVKQPň&KURNC[VGUVʼnYKNNDGHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 6QVGUVVJGFKURNC[RTGUUVJGMG[
 &WTKPIVGUVKPIVJGTGIWNCVQTYKNNIGPGTCVGCUGTKGUQHRCVVGTPU
QPVJGFKURNC[YJKEJGPCDNGVJGQRGTCVQTVQEJGEMVJCVGCEJRKZGNUVKNNHWPEVKQPUPQTOCNN[CVVJGUCOG
VKOGVJG.'&UCTGNKV
6QTWPVJGTGITGCUKPIRTQITCORTGUUVJGCTTQYFQYPMG[WPVKNVJGQRVKQPň4GITGCUKPIʼnKUHQNNQYGFD[C
JQTK\QPVCNCTTQY6JGEQORTGUUQTYKNNTWPHQTCRTQITCOOGFVKOGKPVGTXCNCVCRTQITCOOGFURGGF#HVGT
ECTT[KPIQWVCNNUGTXKEGCEVKQPUKPVJGTGNGXCPVň5GTXKEG2NCPʼnTGUGVVJGUGTXKEGYCTPKPIUGGUGEVKQP
5GTXKEGOGPW

 /QFKH[RCTCOGVGTUOGPW

(WPEVKQP
6QOQFKH[CPWODGTQHRTQITCOOCDNGUGVVKPIU
Ő %QORTGUUQTOQVQTUGVVKPIU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIEQORTGUUQTCPFOQVQTUGVVKPIU 
Ő 2CTCOGVGTU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIRCTCOGVGTU 
Ő 2TQVGEVKQPU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIRTQVGEVKQPU 
Ő 5GTXKEGRNCPUGVVKPIU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIUGTXKEGRNCPUGVVKPIU 
Ő %NQEMHWPEVKQPUGVVKPIU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIENQEMHWPEVKQPUGVVKPIU 
Ő %QPHKIWTCVKQPUGVVKPIU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIEQPHKIWTCVKQPUGVVKPIU 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 /QFKH[KPIEQORTGUUQTOQVQTUGVVKPIU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[CPWODGTQHUGVVKPIU%QPUWNVVJGOGPWHNQYKPUGEVKQP%QPVTQNRTQITCOU

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGGUGEVKQP/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő 6JGHKTUVKVGOň%QORT/QVQTʼnYKNNDGHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHKTUVKVGOň5GVRQKPVʼnCPFKVUUGVVKPIYKNNCRRGCT
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGRCTCOGVGTVQDGOQFKHKGFKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY

/QFKH[KPIVJGPGVRTGUUWTGUGVRQKPVU
+HFGUKTGFVJGQRGTCVQTECPRTQITCOVYQUGVRQKPVU
ň5GVRQKPVʼnCPFň5GVRQKPVʼn 
Ő %QPUWNVVJGUVGRUCDQXGVQUGNGEVň5GVRQKPVʼn

ň5GVRQKPVʼn
DCT 

ň/GPWʼn ň/QFʼn
( ( (

Ő 6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGEWTTGPVUGVVKPIKUDCT
G 6QOQFKH[VJKUUGVVKPIRTGUUVJGMG[ň/QFʼn

( VJGUGVVKPIYKNNHNCUJ
Ő 6JGMG[ň.KOʼn
( ECPDGWUGFVQHKPFQWVVJGNKOKVCVKQPUHQTVJGRCTCOGVGT
Ő 7UGVJGUETQNNMG[U
 VQEJCPIGVJGUGVVKPI
Ő 2TGUUVJGMG[ň2TQIʼn
( VQRTQITCOVJGPGYXCNWGQTVJGMG[ň%CPEʼn
( VQECPEGNVJGOQFKHKECVKQP
QRGTCVKQP
Ő 6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[ň5GVRQKPVʼnKUUKOKNCT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6JGTGIWNCVQTYKNNPQVCEEGRVPGYXCNWGUDG[QPFVJGNKOKVU2TGUUVJGMG[ň.KOʼnVQ
EJGEMVJGNKOKVCVKQPUHQTVJGRCTCOGVGT%QPUWNVUGEVKQP2TQITCOOCDNGUGVVKPIUHQTVJG
OQUVKORQTVCPVUGVVKPIU

 /QFKH[KPIRCTCOGVGTU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[CPWODGTQHRCTCOGVGTU%QPUWNVVJGOGPWHNQYKPUGEVKQP%QPVTQNRTQITCOU

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VJGHKTUVKVGOň(CP/QV5V&C[ʼnCPFKVUUGVVKPIYKNNCRRGCT
Ő 6QOQFKH[VJKUUGVVKPIRTGUUVJGMG[ň/QFʼn
( VJGUGVVKPIYKNNHNCUJ7UGVJGCTTQYFQYPMG[QT
VJGCTTQYWRMG[
 VQEJCPIGVJGXCNWG2TGUUVJGMG[ň2TQIʼn
( VQRTQITCOVJGPGYUGVVKPIQTVJG
MG[ň%CPEʼn
( VQECPEGNVJGQRGTCVKQP
Ő 6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[QVJGTRCTCOGVGTUKUUKOKNCT

ň(CP/QV5V&C[ʼn
ň0WODGTʼn 

ň/GPWʼn ň/QFʼn
( ( (

6JGTGIWNCVQTYKNNPQVCEEGRVPGYXCNWGUDG[QPFVJGNKOKVU2TGUUVJGMG[ň.KOʼnVQ
EJGEMVJGNKOKVCVKQPUHQTVJGRCTCOGVGT%QPUWNVUGEVKQP2TQITCOOCDNGUGVVKPIUHQTVJG
OQUVKORQTVCPVUGVVKPIU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 /QFKH[KPIRTQVGEVKQPUGVVKPIU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[RTQVGEVKQPUGVVKPIU
Ő 5JWVFQYP
ň5JFʼn GIHQTVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG
Ő 5JWVFQYPYCTPKPI
ň5JFYʼn GIHQTVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG
6QEJGEMXCTKQWUEQORTGUUQTEQPFKVKQPUGIVJGUVCVWUQHVJGHCPOQVQTQXGTNQCFEQPVCEVU
5QOGRCTCOGVGTUECPPQVDGOQFKHKGF

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGGUGEVKQP/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGň/GPWʼnMG[
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGQRVKQPň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGQRVKQPň2TQVGEVKQPUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHKTUVKVGOCPFKVUXCNWGYKNNCRRGCT
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGKVGOVQDGOQFKHKGFKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQYCPF
RTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 

/QFKH[KPIUGVVKPIUHQTVJGEQORTGUUQTGNGOGPVVGORGTCVWTG
Ő %QPUWNVVJGUGEVKQP2TQEGFWTGVQUGNGEVVJGRCTCOGVGTň'NGOGPVQWVNGVʼn'ZCORNG

ň'NGOGPVQWVNGVʼn
u% 
ň5JF/CZʼn 
ň/GPWʼn ň/QFʼn
( ( (

Ő 6JGUETGGPUJQYUVJGEWTTGPVVGORGTCVWTG
u% CPFVJGUJWVFQYPUGVVKPI
u% 6QOQFKH[
VJGUGVVKPIRTGUUVJGň/QFʼnMG[
( VJGUGVVKPIYKNNHNCUJ
Ő 6JGň.KOʼnMG[
( ECPDGWUGFVQHKPFQWVVJGNKOKVUHQTVJGRCTCOGVGT
Ő 7UGVJGUETQNNMG[U
 VQEJCPIGVJGUGVVKPI


+PUVTWEVKQPOCPWCN

Ő 2TGUUň2TQIʼnMG[
( VQRTQITCOVJGPGYXCNWGQTň%CPEʼn
( VQECPEGNVJGOQFKHKECVKQPQRGTCVKQP
Ő 6JGUETGGPCNUQUJQYUCJQTK\QPVCNCTTQYKPFKECVKPIVJCVVJGUJWVFQYPYCTPKPIXCNWGECPDG
OQFKHKGF
VJGRTQEGFWTGKUUKOKNCTVQVJGFGUETKRVKQPCDQXG 
Ő 6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[QVJGTKVGOUKUUKOKNCT(QTUQOGUGVVKPIUCFGNC[ECPDGRTQITCOOGF

6JGTGIWNCVQTYKNNPQVCEEGRVPGYXCNWGUDG[QPFVJGNKOKVU2TGUUVJGMG[ň.KOʼnVQ
EJGEMVJGNKOKVUHQTVJGRCTCOGVGT%QPUWNV2TQITCOOCDNGUGVVKPIUHQTVJGOQUV
KORQTVCPVUGVVKPIU

 /QFKH[KPIUGTXKEGRNCPU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[VJGJQWTKPVGTXCNUHQTVJGUGTXKEGNGXGNU

5GTXKEGRNCPU
6JGUGTXKEGCEVKQPUVQDGECTTKGFQWVCTGITQWRGFKPRNCPUECNNGF5GTXKEGNGXGN#$%QT&9JGP
TGCEJKPICPKPVGTXCNCOGUUCIGYKNNCRRGCTQPVJGUETGGPKPFKECVKPIYJKEJ5GTXKEGRNCPUCTGVQDG
ECTTKGFQWV

#NYC[UEQPUWNV[QWT#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTGKHCP[VKOGTUJQWNFDGEJCPIGF6JG
KPVGTXCNUOWUVPQVGZEGGFVJGKPVGTXCNUDGNQYCPFOWUVEQKPEKFGNQIKECNN[

2TQITCOOGFUGTXKEGRNCPKPVGTXCNU

5GTXKEGRNCPU +PVGTXCNU
5GTXKEGRNCP# 'CEJTWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP$ 'CEJTWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP% 'CEJTWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP& 'CEJTWPPKPIJQWTU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6JGTGIWNCVQTYKNNPQVCEEGRVPGYXCNWGUDG[QPFVJGNKOKVU2TGUUVJGMG[ň.KOʼnVQ
EJGEMVJGNKOKVUHQTVJGRCTCOGVGT%QPUWNV2TQITCOOCDNGUGVVKPIUHQTVJGOQUV
KORQTVCPVUGVVKPIU

4GUWNVKPIUGTXKEGCEVKQPUVQDGECTTKGFQWV

5GTXKEGCEVKQPUCEEQTFKPIVQ #V
5GTXKEGRNCP#CPF$ TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP#$CPF% TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP#CPF$ TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP#$CPF% TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP#$%CPF& TWPPKPIJQWTU
 

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGň/GPWʼnMG[
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň5GTXKEG2NCPʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 CUETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQYYKNNCRRGCT

ň5GTXKEG6KOGTʼn
ň4WPPKPIJQWTUʼn
ňJTUʼn 
ň/GPWʼn
( ( (

Ő 6JGUETGGPUJQYUVJGCEVWCNTWPPKPIJQWTU
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 CUETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQYYKNNCRRGCT

ň5GTXKEG6KOGTʼn
ň.GXGN#ʼn
ňJTUʼn 
ň/GPWʼn ň/QFʼn
( ( (

Ő 6JGUETGGPKPFKECVGUVJCVVJGNGXGNHQT5GTXKEGRNCP#KUUGVCVTWPPKPIJQWTU
Ő 2TGUUVJGň/QFʼnMG[
( 6JGMG[ň.KOʼn
( ECPDGWUGFVQHKPFQWVVJGNKOKVCVKQPUHQTVJG
RCTCOGVGT7UGVJGCTTQYWRCPFCTTQYFQYPMG[UVQOQFKH[VJGKPVGTXCN
Ő 2TGUUVJGň2TQIʼnMG[
( VQRTQITCOVJGPGYUGVVKPIQTVJGň%CPEʼnMG[
( VQECPEGNVJG
OQFKHKECVKQPQRGTCVKQP


+PUVTWEVKQPOCPWCN

Ő 6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[VJG5GTXKEGRNCPU$%CPF&KUUKOKNCT

 2TQITCOOKPIENQEMHWPEVKQP

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QRTQITCO
Ő 6KOGDCUGFUVCTVUVQREQOOCPFUHQTVJGEQORTGUUQT
Ő 6KOGDCUGFEJCPIGQXGTEQOOCPFUHQTVJGPGVRTGUUWTGDCPF

2TQITCOOKPIUVCTVUVQRCPFRTGUUWTGDCPFEQOOCPFU
+PVJKUGZCORNGVJGEQORTGUUQTYKNNDGRTQITCOOGFCUHQNNQYU
Ő 1P/QPFC[CVUVCTVKPIKPRTGUUWTGDCPF
Ő 1P(TKFC[CVEJCPIKPIQXGTVQRTGUUWTGDCPF
Ő 1P5CVWTFC[CVUVQRRKPI
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 
Ő 7UGVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKNVJGQRVKQPň%NQEM(WPEVKQPʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCN
CTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

ň%NQEM(WPEVKQPʼn
ň0QV#EVKXCVGFʼn

ň/GPWʼn ň/QFʼn ň&GNʼn
( ( (

Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

ň/QPFC[ʼn
ň6WGUFC[ʼn
ň9GFPGUFC[ʼn
ň/GPWʼn ň/QFʼn ň&GNʼn
( ( (

Ő 7UGVJGUETQNNMG[U
 WPVKNVJGFC[QPYJKEJCEQOOCPFOWUVDGRTQITCOOGFKUHQNNQYGFD[C
JQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

 
 
 
ň/GPWʼn ň/QFʼn ň&GNʼn
( ( (

Ő 2TGUUVJGMG[ň/QFʼn
( 6JGHKTUVVYQFCUJGUYKNNHNCUJ7UGVJGUETQNNMG[U
 VQGPVGT2TGUU
VJGVCDWNCVQTMG[
 VQLWORVQVJGHQNNQYKPIVYQFCUJGU7UGVJGUETQNNMG[UVQGPVGT2TGUUVJG
VCDWNCVQTMG[VQLWORVQVJGTQYQHFCUJGU7UGVJGUETQNNMG[UVQGPVGTVJGEQOOCPFň5VCTVʼn
Ő 2TGUUVJGMG[ň2TQIʼnVQRTQITCOVJGEQOOCPFň5VCTV%QORTGUUQTʼn
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VJGJQTK\QPVCNCTTQYKPFKECVGUVJCVVJGUGEQPFNKPGKUCEEGUUKDNG2TGUU
VJGMG[ň/QFʼnCPFOQFKH[VJKUNKPGKPCUKOKNCTYC[VQVJGHQNNQYKPIEQOOCPFň2TGUUWTG$CPF
ʼn
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( CPFUETQNNVQň(TKFC[ʼn

ň6JWTUFC[ʼn
ň(TKFC[ʼn
ň5CVWTFC[ʼn
ň/GPWʼn ň&GNʼn
( ( (

Ő 2TQITCOOKPIVJGEQOOCPFVQEJCPIGQXGTCVQʼnENQEMVQ2TGUUWTG$CPFKUECTTKGFQWVKPCUKOKNCT
YC[CUFGUETKDGFCDQXG
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( CPFUETQNNVQň5CVWTFC[ʼn2TQITCOOKPIVJGEQOOCPFň%QORTGUUQT
5VQRʼnKUECTTKGFQWVKPCUKOKNCTYC[CUFGUETKDGFCDQXG

#EVKXCVKPIFGCEVKXCVKPIVJGVKOGT
Ő 6JGVKOGTECPQPN[DGCEVKXCVGFKHCVNGCUVQPGUVCTVUVQREQOOCPFKURTQITCOOGF
Ő 5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGPRTGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 7UGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGQRVKQPň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQCEVKXCVGVJGOGPW
Ő 7UGVJGCTTQYFQYPMG[WPVKNVJGQRVKQPň%NQEM(WPEVKQPʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQYRTGUUVJG
VCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

ň%NQEM(WPEVKQPʼn
ň0QV#EVKXCVGFʼn

ň/GPWʼn ň/QFʼn ň&GNʼn
( ( (

Ő 2TGUUVJGMG[ň/QFʼnň0QV#EVKXCVGFʼnUVCTVUHNCUJKPI
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 ň0QV#EVKXCVGFʼnEJCPIGUVQň#EVKXCVGFʼn
Ő 2TGUUVJGMG[ň2TQIʼn

+VKUPGEGUUCT[VQRTQITCOVJGUVCTVUVQREQOOCPFUKPUWEEGUUKXGQTFGTVKOGYKUG
2TQITCOVJGEQOOCPFUHTQOň/QPFC[ʼnVKNNň5WPFC[ʼnGI
Ő 5VCTV%QORTGUUQT
Ő 2TGUUWTG$CPF
Ő 2TGUUWTG$CPF
Ő 5VQR%QORTGUUQT
/CMGUWTGVJCVVJGVKOGTHWPEVKQPKUCEVKXCVGF
ň#EVKXCVGFʼn +HPQVVJGRTQITCOOGF
UVCTVUVQREQOOCPFUYKNNPQVDGGZGEWVGF
6JGVKOGTECPDGFGCEVKXCVGFCICKP+PVJKUECUGVJGRTQITCOOGFUVCTVUVQREQOOCPFU
YKNNPQVDGGZGEWVGF
DWVTGOCKPKPVJGOGOQT[QHVJGTGIWNCVQT 

/QFKH[KPICEQOOCPF
5WRRQUGVJGEQOOCPFVQUVQRVJGEQORTGUUQTQP5CVWTFC[KUVQDGOQFKHKGFKGUVQRRKPICV
Q ENQEMKPUVGCFQHQ ENQEM
Ő 5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGPRTGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( RTGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJG
QRVKQPň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő 7UGVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKNVJGQRVKQPň%NQEM(WPEVKQPʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCN
CTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

ň%NQEM(WPEVKQPʼn
ň0QV#EVKXCVGFʼn

ň/GPWʼn ň/QFʼn ň&GNʼn
( ( (

Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

ň/QPFC[ʼn
ň6WGUFC[ʼn
ň9GFPGUFC[ʼn
ň/GPWʼn ň&GNʼn
( ( (


+PUVTWEVKQPOCPWCN

Ő 5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNň5CVWTFC[ʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[

 +HPGEGUUCT[UETQNNVJTQWIJVJGEQOOCPFUWPVKNVJGEQOOCPFVQDGOQFKHKGFKUHQNNQYGFD[C
JQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGMG[ň/QFʼnVJGHKTUVVYQFKIKVUQHVJGEQOOCPFUVCTVHNCUJKPI/QFKH[CU
TGSWKTGFWUKPIVJGUETQNNMG[UKGKPVJGGZCORNGCDQXGEJCPIGVQWUKPIVJGCTTQYWRMG[
 
Ő +HPGEGUUCT[RTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQIQVQVJGPGZVHKGNFVQDGOQFKHKGFVJGOKPWVGUKPFKECVKQP
CPFVJGUVCTVUVQRRTGUUWTGDCPFKPFKECVKQP
Ő 2TGUUVJGMG[ň2TQIʼnVQRTQITCOVJGPGYEQOOCPFQTVJGMG[ň%CPEʼnVQSWKVYKVJQWVTGRTQITCOOKPI

#FFKPICEQOOCPFCVVJGGPFQHCPGZKUVKPINKUV
Ő 5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGPRTGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( RTGUUVJGCTTQYFQYPMG[WPVKNVJGQRVKQP
ň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő 7UGVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKNVJGQRVKQPň%NQEM(WPEVKQPʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCN
CTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

ň%NQEM(WPEVKQPʼn
ň0QV#EVKXCVGFʼn

ň/GPWʼn ň/QFʼn ň&GNʼn
( ( (

5WRRQUGVJGEQOOCPFVQUVQRVJGEQORTGUUQTCVOWUVDGCFFGFVQVJGNKUVQH/QPFC[
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

ň/QPFC[ʼn
ň6WGUFC[ʼn
ň9GFPGUFC[ʼn
ň/GPWʼn ň&GNʼn
( ( (

Ő 5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNň/QPFC[ʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[

 5ETQNNVJTQWIJVJGEQORTGUUQTUVCTVUVQRRTGUUWTGDCPFEQOOCPFUWPVKNVJGHKTUVGORV[
EQOOCPFNKPGKUKPFKECVGFD[VJGJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 2TGUUVJGMG[ň/QFʼnVJGHKTUVVYQFKIKVUUVCTVHNCUJKPI'PVGTň%QORTGUUQT5VQRʼnWUKPIVJG
UETQNNMG[U
 VQOQFKH[CHKGNFCPFVJGVCDWNCVQTMG[
 VQLWORHTQOQPGHKGNFVQCPQVJGT
Ő 2TGUUVJGMG[ň2TQIʼnVQRTQITCOVJGPGYEQOOCPFQTVJGMG[ň%CPEʼnVQSWKVYKVJQWVTGRTQITCOOKPI

#FFKPICEQOOCPFDGVYGGPVYQGZKUVKPIEQOOCPFU
5WRRQUGVJGEQOOCPFň2TGUUWTG$CPFʼnOWUVDGCFFGFVQVJGHQNNQYKPINKUV
Ő ň5VCTV%QORTGUUQTʼn
Ő ň2TGUUWTG$CPFʼn
Ő ň5VQR%QORTGUUQTʼn
6JGTGIWNCVQTFQGUPQVCNNQYVJGGPVGTKPIQHCPGYEQOOCPFYJKEJVKOGYKUGKUUKVWCVGFDGHQTGVJGNCUV
EQOOCPFKPVJGNKUV


+PUVTWEVKQPOCPWCN

5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNVJGEQOOCPFDGHQTGYJKEJVJGPGYEQOOCPFOWUVDGGPVGTGFKU
HQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
KPVJGGZCORNGCDQXGň5VQR%QORTGUUQTʼn CPFRTGUUVJGMG[
ň/QFʼn
%JCPIGVJKUEQOOCPFVQVJGPGYEQOOCPF
KPVJGGZCORNGCDQXGň2TGUUWTG$CPFʼn 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[CPFCFFVJGNCUVEQOOCPFQHVJGNKUV
KPVJGGZCORNGCDQXGň5VQR
%QORTGUUQTʼnCPFRTGUUVJGMG[ň2TQIʼn

&GNGVKPICEQOOCPF
Ő 5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGPRTGUUVJGMG[/GPW
( RTGUUVJGCTTQYFQYPMG[WPVKNVJGQRVKQP
ň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő 7UGVJGUETQNNMG[U
 VQUETQNNWPVKNVJGQRVKQPň%NQEM(WPEVKQPʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

ň%NQEM(WPEVKQPʼn
ň0QV#EVKXCVGFʼn

ň/GPWʼn ň/QFʼn ň&GNʼn
( ( (

&GNGVKPICNNEQOOCPFU
Ő 2TGUUVJGMG[ň&GNʼnKPVJGUETGGPCDQXG#SWGUVKQPVQEQPHKTOVJGFGNGVKPIQRGTCVKQPYKNNCRRGCT
&GNGVKPICNNEQOOCPFUQHCURGEKHKEFC[
Ő 5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNVJGFGUKTGFFC[KUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGMG[ň&GNʼn
CSWGUVKQPVQEQPHKTOVJGFGNGVKPIQRGTCVKQPYKNNCRRGCT
&GNGVKPICURGEKHKEEQOOCPF
Ő 5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNVJGEQOOCPFVQDGFGNGVGFKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY2TGUU
VJGMG[ň&GNʼnCSWGUVKQPVQEQPHKTOVJGFGNGVKPIQRGTCVKQPYKNNCRRGCT

 /QFKH[KPIEQPHKIWTCVKQPUGVVKPIU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[CPWODGTQHRCTCOGVGTU%QPUWNVVJGOGPWHNQYKPUGEVKQP%QPVTQNRTQITCOU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CPCTTQYRQKPVKPIVQVJGTKIJV
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKNň%QPHKIWTCVKQPʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 VJGHKTUVKVGOň6KOGʼnYKNNCRRGCT+HCPQVJGTQRVKQPKU
FGUKTGFUETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNVJGQRVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY5GNGEVVJGQRVKQP
D[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
Ő (QTVJGQRVKQPň6KOGʼnVJGUGEQPFNKPGQPVJGUETGGPKPFKECVGUVJGCEVWCNUGVVKPIGIňʼn6Q
OQFKH[VJKUUGVVKPIRTGUUVJGMG[ň/QFʼn
( VJGHKTUVHKGNFňʼnYKNNHNCUJ
Ő 7UGVJGUETQNNMG[U
 VQEJCPIGVJGUGVVKPIVJGPRTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQIQVQVJGPGZVHKGNF
ňʼn6JGUGVVKPIQHVJKUHKGNFECPPQYDGOQFKHKGFWUKPIVJGUETQNNMG[U
 
Ő 2TGUUVJGMG[ň2TQIʼn
( VQRTQITCOVJGPGYXCNWGQTVJGMG[ň%CPEʼn
( VQECPEGNVJGOQFKHKECVKQP
QRGTCVKQP
VJGQTKIKPCNXCNWGYKNNDGTGVCKPGF 
Ő 6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[QVJGTRCTCOGVGTUKUUKOKNCT

 2TQITCOOKPIEQORTGUUQTEQPVTQNOQFGU

%QPVTQNRCPGN

%QORTGUUQTEQPVTQNOQFGU
6JGEQORTGUUQTECPDGEQPVTQNNGFNQECNN[TGOQVGN[QTXKCCNQECNCTGCPGVYQTM
.#0 

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň/QFKH[2CTCOUʼnKUHQNNQYGFD[CPCTTQYRQKPVKPIVQVJGTKIJV
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKNň%QPHKIWTCVKQPʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 VJGHKTUVKVGOň6KOGʼnYKNNCRRGCT5ETQNNVJTQWIJVJG
FKURNC[WUKPIVJGUETQNNMG[U
 WPVKNVJGQRVKQPň%%/ʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQYCPFUGNGEV
KVWUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 6JGHQNNQYKPIUETGGPKUUJQYP


+PUVTWEVKQPOCPWCN

ň%%/ʼn
ň.QECN%QPVTQNʼn

ň/GPWʼn ň/QFʼn
( ( (

Ő 2TGUUVJGMG[ň/QFʼnCPFWUGVJGUETQNNMG[U
 VQUGNGEVVJGFGUKTGFEQPVTQNOQFG2TGUUVJGMG[
ň2TQIʼnVQRTQITCOQTVJGMG[ň%CPEʼnVQECPEGNVJGOQFKHKECVKQP

 5GTXKEGOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
Ő 6QTGUGVVJGUGTXKEGRNCPUYJKEJCTGECTTKGFQWV
Ő 6QEJGEMYJGPVJGPGZVUGTXKEGRNCPUCTGVQDGECTTKGFQWV
Ő 6QHKPFQWVYJKEJUGTXKEGRNCPUYGTGECTTKGFQWVRTGXKQWUN[

5GTXKEGRNCPU
#PWODGTQHUGTXKEGQRGTCVKQPUCTGITQWRGF
ECNNGF.GXGN#.GXGN$GVE 'CEJNGXGNUVCPFUHQTC
PWODGTQHUGTXKEGCEVKQPUVQDGECTTKGFQWVCVVJGVKOGKPVGTXCNURTQITCOOGFKPVJG'NGMVTQPKMQP
TGIWNCVQT
9JGPCUGTXKEGRNCPKPVGTXCNKUTGCEJGFCOGUUCIGYKNNCRRGCTQPVJGUETGGPUGGUGEVKQP5VCVWUFCVC
OGPW#HVGTECTT[KPIQWVVJGUGTXKEGCEVKQPUTGNCVGFVQVJGKPFKECVGFNGXGNUVJGVKOGTUOWUVDGTGUGV

'ZCORNG

5GTXKEGRNCPU +PVGTXCNU
5GTXKEGRNCP# 'XGT[TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP$ 'XGT[TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP% 'XGT[TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP& 'XGT[TWPPKPIJQWTU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GUWNVKPIUGTXKEGCEVKQPUCEEQTFKPIVQ #V
5GTXKEGRNCP#CPF$ TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP#$CPF% TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP#CPF$ TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP#$CPF% TWPPKPIJQWTU
5GTXKEGRNCP#$%CPF& TWPPKPIJQWTU
 

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNň5GTXKEGʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő #EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 
Ő #UETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQYCRRGCTU

ň5GTXKEG6KOGTʼn
ň4WPPKPI*QWTUʼn
ňJTUʼn 
ň/GPWʼn
( ( (

Ő 6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGVQVCNEQORTGUUQTTWPPKPIVKOGKUJQWTU
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

ň0GZV6KOGTʼn
ň.GXGNʼn #$%
ňJTUʼn 
ň$CEMʼn ň4UGVʼn
( ( (

Ő 6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGPGZVUGTXKEGRNCPUVQDGECTTKGFQWVCTGRNCPU#$CPF%CPFVJCVVJGUG
RNCPUCTGVQDGECTTKGFQWVGXGT[TWPPKPIJQWTU
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VQHKPFQWVYJKEJUGTXKEGRNCPUYGTGECTTKGFQWVRTGXKQWUN[VJG
HQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU

ň2TGXKQWU6KOGTʼn
ň.GXGNʼn #$
ňJTUʼn 

( ( (

Ő 6JGUETGGPUJQYUVJCVUGTXKEGRNCPU#CPF$YGTGECTTKGFQWVCVTWPPKPIJQWTU
Ő 5VQRVJGEQORTGUUQTUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFECTT[QWVVJGUGTXKEGQRGTCVKQPUTGNCVGFVQRNCPU#
$CPF%


+PUVTWEVKQPOCPWCN

5GGUGEVKQP2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG
Ő 5YKVEJQPVJGXQNVCIGCPFUETQNNVQVJGň0GZV6KOGTʼnUGTXKEGUETGGP
Ő 2TGUUVJGň4UGVʼnDWVVQP
( %QPHKTOVJGSWGUVKQPHQTTGUGVVKPI

6JGň4UGVʼnDWVVQPQPN[CRRGCTUYJGPVJGň0GZV6KOGTʼnNGXGNKUCNOQUVTGCEJGF

#HVGTRTGUUKPIVJGCTTQYFQYPMG[KPVJGň5GTXKEG6KOGTʼnUETGGPVJGň.KHG6KOGʼnJQWTU
CTGUJQYPKGVJGPWODGTQHJQWTUGNCRUGFUKPEGKPKVKCNRTQITCOOKPIGZHCEVQT[6JKU
VKOGTKUPQVVCMGPKPVQCEEQWPV

 5CXGFFCVCOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QECNNWRUQOGEQORTGUUQTFCVCUCXGFD[VJGTGIWNCVQT6JGUGFCVCCTG
Ő .CUVUJWVFQYPFCVC
Ő .CUVGOGTIGPE[UVQRFCVC

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
Ő 2TGUUVJGMG[ň/GPWʼn
( 
Ő 2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGQRVKQPň5CXGF&CVCʼnKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
Ő 2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQCEVKXCVGVJGOGPW
Ő 6JGNKUVQHNCUVUJWVFQYPCPFGOGTIGPE[UVQRECUGUKUUJQYP
Ő 5ETQNNVJTQWIJVJGKVGOUVQUGNGEVVJGFGUKTGFUJWVFQYPQTGOGTIGPE[UVQRKVGO
Ő 2TGUUVCDWNCVQTMG[
 VQHKPFVJGFCVGVKOGCPFQVJGTFCVCTGHNGEVKPIVJGUVCVWUQHVJGEQORTGUUQT
YJGPVJGNCUVUJWVFQYPQEEWTTGF


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 2TQITCOOCDNGUGVVKPIUHQT)#85&WRVQ)#85&

%QORTGUUQTOQVQT

/KPKOWO (CEVQT[ /CZKOWO


UGVVKPI UGVVKPI UGVVKPI
5GVRQKPV
)#85&WRVQ)#85& DCT
G  
)#85&WRVQ)#85& RUKI  
)#85&WRVQ)#85&(WNN DCT
G  
(GCVWTG
)#85&WRVQ)#85&(WNN RUKI  
(GCVWTG
+PFKTGEVUVQRNGXGN DCT  
+PFKTGEVUVQRNGXGN RUK  
&KTGEVUVQRNGXGN DCT  
&KTGEVUVQRNGXGN RUK  
2TQRQTVKQPCNDCPF  
+PVGITCVKQPVKOG UGE  
/KPKOWOOQVQTURGGF
)#85&WRVQ)#85& TRO  
/CZKOWO42/TGFWEVKQP  

2CTCOGVGTU

/KPKOWO (CEVQT[ /CZKOWO


UGVVKPI UGVVKPI UGVVKPI
/KPKOWOUVQRVKOG
)#85&WRVQ)#85& UGE  
2QYGTTGEQXGT[VKOG UGE  
4GUVCTVFGNC[ UGE  
%QOOWPKECVKQPVKOGQWV UGE  

1PCKTEQQNGFEQORTGUUQTUCNUQ
(CPOQVQTUVCTVURGTFC[  


+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TQVGEVKQPU

/KPKOWO (CEVQT[ /CZKOWO


UGVVKPI UGVVKPI UGVVKPI
%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG u%  

UJWVFQYPYCTPKPINGXGN
%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG u(  

UJWVFQYPYCTPKPINGXGN
%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG u%  

UJWVFQYPNGXGN
%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG u(  

UJWVFQYPNGXGN

(QT(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUCNUQ /KPKOWO (CEVQT[ /CZKOWO


UGVVKPI UGVVKPI UGVVKPI
&GYRQKPVYCTPKPIVGORGTCVWTG u% 
&GYRQKPVYCTPKPIVGORGTCVWTG u( 
&GNC[CVUKIPCN UGE  
&GNC[CVUVCTVKPI UGE  

5GTXKEGRNCP
#NUQUGGUGEVKQP2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUJGFWNG
%QPUWNV#VNCU%QREQKPECUGCP[VKOGTUGVVKPIUJQWNFDGEJCPIGF6JGKPVGTXCNUOWUVPQVGZEGGFVJG
PQOKPCNKPVGTXCNUCPFOWUVEQKPEKFGNQIKECNN[5GGUGEVKQP/QFKH[KPIUGTXKEGRNCPU

/KPKOWO (CEVQT[ /CZKOWO


UGVVKPI UGVVKPI UGVVKPI
5GTXKEGRNCP#
TWPPKPIJQWTU
1PEQORTGUUQTUHKNNGFYKVJ(QQF)TCFG JT 
(NWKF
TWPPKPIJQWTU
1PEQORTGUUQTUHKNNGFYKVJ4QVQ+PLGEV JT 
(NWKF
TWPPKPIJQWTU
1PEQORTGUUQTUHKNNGFYKVJ*&4QVQ JT 
(NWKF2NWU
5GTXKEGRNCP$
TWPPKPIJQWTU JT 
5GTXKEGRNCP%
TWPPKPIJQWTU JT 
5GTXKEGRNCP&
TWPPKPIJQWTU JT 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6GTOKPQNQI[

6GTO 'ZRNCPCVKQP

#4#8( #WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG5GGUGEVKQP'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT++
%QORTGUUQT 6JGTGIWNCVQTFQGUPQVCEEGRVKNNQIKECNUGVVKPIUGIKHVJGYCTPKPINGXGNKU
GNGOGPVQWVNGV RTQITCOOGFCVu%
u( VJGOKPKOWONKOKVHQTVJGUJWVFQYPNGXGNEJCPIGU
VQu%
u( 6JGTGEQOOGPFGFFKHHGTGPEGDGVYGGPVJGYCTPKPINGXGNCPF
UJWVFQYPNGXGNKUu%
u( 
6JGTGEQOOGPFGFOKPKOWOUGVVKPIKUu%
u( (QTVGUVKPIVJGVGORGTCVWTG
UGPUQTVJGUGVVKPIECPDGFGETGCUGFVQu%
u( 4GUGVVJGXCNWGCHVGT
VGUVKPI
&GNC[CVUKIPCN +UVJGVKOGRGTKQFFWTKPIYJKEJVJGYCTPKPIUKIPCNOWUVGZKUVDGHQTGVJGYCTPKPI
OGUUCIGCRRGCTU
&GNC[CVUVCTV +UVJGVKOGRGTKQFCHVGTUVCTVKPIYJKEJOWUVGZRKTGDGHQTGIGPGTCVKPICYCTPKPI6JG
UGVVKPIUJQWNFDGNGUUVJCPVJGUGVVKPIHQTVJGFGNC[CVUKIPCN
/KPKOWOUVQR 1PEGVJGEQORTGUUQTJCUCWVQOCVKECNN[UVQRRGFKVYKNNTGOCKPUVQRRGFHQTVJG
VKOG OKPKOWOUVQRVKOG
CRRTQZUGEQPFU YJCVGXGTJCRRGPUYKVJVJGPGVCKT
RTGUUWTG%QPUWNV#VNCU%QREQKHCUGVVKPINQYGTVJCPUGEQPFUUJQWNFDGTGSWKTGF
2QYGTTGEQXGT[ +UVJGRGTKQFYKVJKPYJKEJVJGXQNVCIGOWUVDGTGUVQTGFVQJCXGCPCWVQOCVKE
VKOG TGUVCTV+UCEEGUUKDNGKHVJGCWVQOCVKETGUVCTVKUCEVKXCVGF5GGUGEVKQP'NGMVTQPKMQP
++TGIWNCVQT6QCEVKXCVGVJGCWVQOCVKETGUVCTVHWPEVKQPEQPUWNV#VNCU%QREQ
2TQRQTVKQPCN 6JGUGVVKPIUHQTVJG2TQRQTVKQPCNDCPFCPFKPVGITCVKQPVKOGCTGFGVGTOKPGFD[
DCPFCPF GZRGTKOGPV#NVGTKPIVJGUGUGVVKPIUOC[FCOCIGVJGEQORTGUUQT%QPUWNV#VNCU
KPVGITCVKQPVKOG %QREQ


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 15&QKNEQPFGPUCVGUGRCTCVQT
QRVKQPCN

 15&WPKV

1KNEQPFGPUCVGUGRCTCVQTU
%QORTGUUGFCKTNGCXKPIQKNKPLGEVGFEQORTGUUQTUEQPVCKPUQKN&WTKPIEQQNKPIQHVJKUCKTQKNEQPVCKPKPI
EQPFGPUCVGKUHQTOGF15&CTGFGUKIPGFVQUGRCTCVGVJGOCLQTRCTVQHVJKUQKNHTQOVJGEQPFGPUCVGCPF
VQECVEJVJGQKNKPCEQNNGEVQT6JGEQPFGPUCVGOGGVUVJGTGSWKTGOGPVUQHVJGGPXKTQPOGPVCNEQFGU

)GPGTCNXKGYQH15&V[RKECNGZCORNG

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP
 8GUUGN
 2TGUUWTGICWIGHKNVGT
 1KNHKNVGT
 1KNEQNNGEVQT
 %QPFGPUCVGKPNGV
 &RQHHKNVGT
 %NGCPEQPFGPUCVGQWVNGV
 1KNQWVNGV
 %QXGT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

1RGTCVKQPQH15&
%QPFGPUCVGEQPVCKPKPIHKPGQKNFTQRNGVUHNQYUXKCUVTCKPGT
 VJTQWIJHKNVGT
 KPYJKEJVJGFTQRNGVU
EQCNGUEGKPVQNCTIGTFTQRU6JKUQKNKUNGFVQYCVGTXGUUGN
 YJGTGVJGQKNTKUGUFWGVQVJGFKHHGTGPEGKP
URGEKHKEOCUU6JGXGUUGNKURTQXKFGFYKVJVYQUGRCTCVGFQWVNGVUQPGHQTEQPFGPUCVG
 YJKEJKUNGF
QWVUKFGVJGDQF[YQTMCPFQPGHQTVJGUGRCTCVGFQKN
 YJKEJKUECWIJVKPEQNNGEVQT
 

 +PUVTWEVKQPUHQT(KGNFKPUVCNNCVKQP

.QECVKQPQH15&


+PUVTWEVKQPOCPWCN

%QPFGPUCVGFTCKPU

)#85&WRVQ)#85&

2TQEGFWTG
 5VQRVJGEQORTGUUQTCPFENQUGVJGCKTQWVNGVXCNXG5YKVEJQHHVJGXQNVCIG&GRTGUUWTK\GVJGCKT
QWVNGVU[UVGOD[QRGPKPIOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 
 .QQUGPVJGEQPFGPUCVGFTCKPVWDGQHVJGEQORTGUUQTEQPFGPUCVGVTCRHTQOKVUEQWRNKPI
&C 
#NUQNQQUGPVJGEQPFGPUCVGFTCKPVWDGQHVJGFT[GTEQPFGPUCVGVTCRHTQOKVUEQWRNKPI
&C 
 2QUKVKQPVJGUGRCTCVQTMKVCUUJQYPCPFHKZKVYKVJDQNVU
 
 (KZUWRRQTV
 YKVJDQNV
U 
 
 %QPPGEVVJGNQQUGFTCKPVWDGHTQOEQPFGPUCVGFTCKP
&C VQUVTCKPGT
 QHVJG15&UGRCTCVQT
%QPPGEVVJGNQQUGFTCKPVWDGHTQOEQPFGPUCVGFTCKP
&C VQUVTCKPGT
 QHVJG15&UGRCTCVQT
 6JGDQF[YQTMQHVJGEQORTGUUQTKURTQXKFGFYKVJCRNWIIGFJQNG
&E 4GOQXGVJKURNWICPFKPUVCNN
VJGEQWRNKPIUFGNKXGTGFYKVJVJGUGRCTCVQTMKV
%QPPGEVYCVGTVWDG
 VQVJGTGCTUKFGQHEQWRNKPI
&E .GCFVJGEQPFGPUCVGQWVNGVHNGZKDNGHTQO
EQWRNKPI
&E VQYCTFUVJGEQPFGPUCVGFTCKPU[UVGO
 4GOQXGVJGEQXGT
 CPFHKNNXGUUGN
 YKVJYCVGTWPVKNVJGYCVGTHNQYUVJTQWIJVJGYCVGTQWVNGV
QHVJG15&
 4GKPUVCNNVJGEQXGT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 1RGTCVKPICPFOCKPVGPCPEGKPUVTWEVKQPU

5CHGV[RTGECWVKQPU

$GHQTGECTT[KPIQWVCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMQTCFLWUVOGPVURTQEGGFCU
HQNNQYU
Ő 5VQRVJGEQORTGUUQT
Ő 2TGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQP
Ő 5YKVEJQHHVJGXQNVCIG
Ő %NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFQRGPKHRTQXKFGFVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKP
XCNXG
Ő &GRTGUUWTK\GVJGEQORTGUUQT
(QTFGVCKNGFKPUVTWEVKQPUUGG2TQDNGOUQNXKPI
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU

1RGTCVKPIKPUVTWEVKQPU

+PUKFGQH15&

Ő $GHQTGUVCTVKPIEJGEMVJCVXGUUGN
 KUHKNNGF+HPGEGUUCT[IGPVN[RQWTYCVGTKPVQHKNNGTRKRG
 WPVKN
KVHNQYUVJTQWIJVWDG
 4GKPUVCNNVJGEQXGT
Ő &WTKPIQRGTCVKQPQHVJGEQORTGUUQTCPQKNNC[GTKUDWKNVWRCDQXGVJGYCVGTNGXGNKPXGUUGN
 
&GRGPFKPIQPVJGECRCEKV[QHVJGEQORTGUUQTCPFKVUQRGTCVKQPE[ENGVJGJWOKFKV[QHVJGKPNGVCKTCPF
VJGQKNEQPVGPVQHVJGEQORTGUUGFCKTKVOC[VCMGUGXGTCNYGGMUQTOQPVJUDGHQTGCPQKNNGXGNKU
QDUGTXGFKPEQNNGEVQT
 
Ő 4GIWNCTN[EJGEMVJCVXGUUGN
 KUHKNNGF+HPGEGUUCT[IGPVN[RQWTYCVGTKPVQHKNNGTRKRG
 WPVKNKV
HNQYUVJTQWIJVWDG
 -GGRVJGEQXGTKPUVCNNGF


+PUVTWEVKQPOCPWCN

%QPFGPUCVGFTCKPU

)#85&WRVQ)#85&

/CKPVGPCPEGKPUVTWEVKQPU
%QPUWNVUGEVKQP15&WPKVHQTVJGTGHGTGPEGU

+PVGTXCN 4WPPKPIJQWTU 1RGTCVKQP


9GGMN[ %JGEMRTGUUWTGICWIG
 +HVJGRTGUUWTGTGCEJGUDCT
G 

RUKI QTGXGT[QRGTCVKPIJQWTUTGRNCEGHKNVGT
 7PUETGY
VJGHKNVGT(KNNVJGPGYHKNVGTYKVJYCVGTNKIJVN[QKNKVUICUMGV
UETGYKVQPCPFVKIJVGPD[JCPF
CRRTQZJCNHCVWTP %JGEM
UVTCKPGT
 KHPGEGUUCT[ENGCPKV
/QPVJN[ %JGEMVJGQKNNGXGNKPEQNNGEVQT
 +HPGCTN[HWNNFKUEQPPGEVQKN
VWDG
 CPFFGNKXGTVJGQKNVQVJGNQECNQKNEQNNGEVKQPUGTXKEG
4GKPUVCNNCPGORV[EQNNGEVQT
ŋ ŋ %JGEMRTGHKNVGT
 ENGCPKVKHPGEGUUCT[

 2KEVQITCRJU

2KEVQITCRJUUJQYPQP15&


+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG &GUETKRVKQP
 1KN
 1KNQWVNGV
 %QPFGPUCVGQWVNGV
 2TGUUWTG
 +PNGV
 5GTXKEGRQKPVFTCKP
 5GRCTCVQTKPNGVRTGUUWTG
 1KNICUMGVUETGYQPHKNVGTCPFVKIJVGPD[JCPF
CRRTQZJCNHCVWTP
 %QPUWNVKPUVTWEVKQPNGCHNGVDGHQTGOCKPVGPCPEGQTTGRCKT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 'PGTI[TGEQXGT[
QRVKQPCN

 'PGTI[TGEQXGT[WPKV

&GUETKRVKQP
#NCTIGRCTVQHVJGGPGTI[TGSWKTGFHQTCP[EQORTGUUKQPRTQEGUUKUVTCPUHQTOGFKPVQJGCV(QT)#QKN
KPLGEVGFUETGYEQORTGUUQTUVJGOCLQTRCTVQHVJGEQORTGUUKQPJGCVKUFKUUKRCVGFVJTQWIJVJGQKN
U[UVGO6JG#VNCU%QREQGPGTI[TGEQXGT[U[UVGOUCTGFGUKIPGFVQTGEQXGTOQUVQHVJGCDQXG
OGPVKQPGFJGCVKPVJGHQTOQHYCTOQTJQVYCVGTYKVJQWVCP[CFXGTUGKPHNWGPEGQPVJGEQORTGUUQT
RGTHQTOCPEG

%QORQPGPVU
6JGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGOUOCKPN[EQORTKUG
Ő 1KNYCVGTJGCVGZEJCPIGT
U
Ő 5GNGEVQTXCNXG
U[UVGOKPNKPGKUQNCVGF 
8 YKVJJCPFNG
Ő 6JGTOQUVCVKED[RCUUXCNXGHQTGPGTI[TGEQXGT[JGCVGZEJCPIGT
U 
$8
Ő 6YQVGORGTCVWTGUGPUQTU
CPF
Ő 6JGPGEGUUCT[DQNVUHNGZKDNGUGVE

'PGTI[TGEQXGT[WPKV

'PGTI[TGEQXGT[WPKV


+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP
 9CVGTKPNGVRKRG
 9CVGTQWVNGVRKRG
 6GORGTCVWTGUGPUQTYCVGTKPNGVRKRG
 6GORGTCVWTGUGPUQTYCVGTQWVNGVRKRG
 1KNFTCKPRNWI
 1KNHNGZKDNGHTQOEQORTGUUQTQKNUGRCTCVQTXGUUGN
 (NGZKDNGVQD[RCUUXCNXG
$8
 2KEVQITCRJUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTK\GVJGEQORTGUUQTYKVJVJGGPGTI[
TGEQXGT[UGNGEVQTXCNXGDGHQTGUVCTVKPIOCKPVGPCPEGQTTGRCKT
$8 *GCVGZEJCPIGTD[RCUUXCNXG
*' *GCVGZEJCPIGT
8 5GNGEVQTXCNXG

(KGNFKPUVCNNCVKQP
6JGOCKPEQORQPGPVUCTGCUUGODNGFGZHCEVQT[CUCEQORCEVWPKVYJKEJHKVUKPUKFGVJGDQF[YQTMQHVJG
EQORTGUUQT%QPUWNV#VNCU%QREQHQTKPUVCNNKPICPFEQPPGEVKPIVJGGPGTI[TGEQXGT[WPKV

 'PGTI[TGEQXGT[U[UVGOU

)GPGTCN
6JGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGOUECPDGCRRNKGFCUNQYVGORGTCVWTGTKUGJKIJYCVGTHNQYU[UVGOUQTCUJKIJ
VGORGTCVWTGTKUGNQYYCVGTHNQYU[UVGOU

.QYVGORGTCVWTGTKUGJKIJYCVGTHNQY
ENQUGFYCVGTTGEQXGT[U[UVGOU
(QTVJKUV[RGQHCRRNKECVKQPVJGVGORGTCVWTGFKHHGTGPEGDGVYGGPVJGYCVGTKPVJGGPGTI[TGEQXGT[
U[UVGOCPFVJGEQORTGUUQTQKNKUNQY6JGTGHQTGCJKIJYCVGTHNQYKUPGGFGFHQTOCZKOWOGPGTI[
TGEQXGT[
'ZCORNG6JGJGCVGFYCVGTKUWUGFVQMGGRCPQVJGTOGFKWOCVCOQFGTCVGN[JKIJVGORGTCVWTGKPC
ENQUGFEKTEWKVGIEGPVTCNJGCVKPI

*KIJVGORGTCVWTGTKUGNQYYCVGTHNQY
QRGPYCVGTTGEQXGT[U[UVGOU
(QTVJKUV[RGQHCRRNKECVKQPCJKIJYCVGTVGORGTCVWTGTKUGKPVJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGOKUQDVCKPGF
YJKEJEQPUGSWGPVN[DTKPIUQPCNQYHNQYTCVG
'ZCORNG#PQRGPEKTEWKVYJGTGEQNFYCVGTHTQOCOCKPUWRRN[KUJGCVGFD[VJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGO
HQTWUGKPVJGHCEVQT[GIRTGJGCVKPIQHDQKNGTHGGFYCVGT

4GEQXGT[YCVGTHNQY
(QTVJGTGHGTGPEGUUGGUGEVKQP'PGTI[TGEQXGT[WPKV
6JGTGEQXGT[YCVGTGPVGTUVJGWPKVCVKPNGVEQPPGEVKQP
 +PJGCVGZEJCPIGT
*' VJGEQORTGUUKQPJGCV
KUVTCPUHGTTGFHTQOVJGEQORTGUUQTQKNVQVJGYCVGT6JGYCVGTNGCXGUJGCVGZEJCPIGT
*' XKCQWVNGV
EQPPGEVKQP
 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GEQXGT[YCVGTTGSWKTGOGPVUHQTENQUGFYCVGTEKTEWKVU
6JGWUGQHCENQUGFTGEKTEWNCVKPIYCVGTEKTEWKVOKPKOKUGUOCMGWRYCVGTTGSWKTGOGPVU6JGTGHQTGVJG
WUGQHUQHVQTGXGPFGOKPGTCNKUGFYCVGTKUGEQPQOKECNN[HGCUKDNGCPFGNKOKPCVGUVJGRTQDNGOQHUECNG
FGRQUKVU#NVJQWIJVJGJGCVGZEJCPIGTKUOCFGQHUVCKPNGUUUVGGNVJGYCVGTEKTEWKVEQPPGEVGFVQVJG
EQORTGUUQTOC[TGSWKTGEQTTQUKQPKPJKDKVQTU%QPUWNVVJGVCDNGDGNQYVQOKPKOKUGRTQDNGOUFWGVQDCF
YCVGTSWCNKV[+HKPCP[FQWDVEQPUWNV#VNCU%QREQ
#FFCPCPVKHTGG\GRTQFWEVUWEJCUGVJ[NGPGIN[EQNVQVJGYCVGTKPRTQRQTVKQPVQVJGGZRGEVGF
VGORGTCVWTGVQCXQKFHTGG\KPI

4GEQXGT[YCVGTTGSWKTGOGPVUHQTQRGPYCVGTEKTEWKVU
5GGUGEVKQP%QQNKPIYCVGTTGSWKTGOGPVU

 1RGTCVKQP

)GPGTCN
6JGEQORTGUUQTQKNHNQYKUEQPVTQNNGFD[VYQVJGTOQUVCVKEXCNXGU
$8CPF$8 GPUWTKPITGNKCDNG
EQORTGUUQTQRGTCVKQPCPFQRVKOWOGPGTI[TGEQXGT[

'PGTI[TGEQXGT[U[UVGOKPWUG
UGGFTCYKPI
6JGJCPFNGQHXCNXG
8 KUKPXGTVKECNRQUKVKQP
Ő %QORTGUUQTUVCTVWR
9JGPVJGEQORTGUUQTKUUVCTVGFWRHTQOEQNFVJGQKNVGORGTCVWTGYKNNDGNQY$[RCUUXCNXG
$8 UJWVU
QHHVJGQKNUWRRN[HTQOJGCVGZEJCPIGT
*' CPFD[RCUUXCNXG
$8 UJWVUQHHVJGQKNUWRRN[HTQOQKN
EQQNGT
%Q VQRTGXGPVVJGEQORTGUUQTQKNHTQODGKPIEQQNGF6JGQKNHNQYUHTQOQKNUGRCTCVQTXGUUGN
#4 
VJTQWIJQKNHKNVGTU
1( CPFQKNUVQRXCNXG
8U VQEQORTGUUQTGNGOGPV
' 
#NNGPGTI[KPRWVKUWUGFVQTCRKFN[YCTOWRVJGEQORTGUUQTQKN0QGPGTI[KUTGEQXGTGF
Ő /CZKOWOGPGTI[TGEQXGT[


+PUVTWEVKQPOCPWCN

#UUQQPVJGQKNVGORGTCVWTGTGCEJGUVJGUGVRQKPVQHD[RCUUXCNXG
$8 VJGXCNXGUVCTVUENQUKPIQHHVJG
D[RCUUQXGTVJGJGCVGZEJCPIGT
*' QKNNKPGYJKNGITCFWCNN[CNNQYKPIVJGQKNVQHNQYVJTQWIJVJGJGCV
GZEJCPIGT
*' #UVJGQKNVGORGTCVWTGTKUGUVQCRRTQZu%
u( CDQXGVJGUGVRQKPVCNNVJGQKN
RCUUGUVJTQWIJVJGJGCVGZEJCPIGT6JGGZEJCPIGQHJGCVDGVYGGPVJGEQORTGUUQTQKNCPFVJGJGCV
TGEQXGT[YCVGTKUOCZKOWO6JGQKNHTQOVJGJGCVGZEJCPIGTQWVNGVHNQYUXKCQKNHKNVGTU
1( QKNUVQR
XCNXG
8U EQORTGUUQTGNGOGPV
' CPFUGRCTCVQT
#4 DCEMVQVJGKPNGVQHJGCVGZEJCPIGT
*' $[RCUU
XCNXG
$8 D[RCUUGUQKNEQQNGT
%Q CUNQPICUVJGQKNVGORGTCVWTGTGOCKPUDGNQYKVUUGVRQKPV
1RGTCVKQPRTKPEKRNGCVFKHHGTGPVNQCFU
Ő .QYEQPUWORVKQPQHTGEQXGTGFGPGTI[
+PVJKUECUGVJGVGORGTCVWTGQHVJGQKNNGCXKPIJGCVGZEJCPIGT
*' YQWNFDGEQOGVQQJKIJHQTVJGQKNVQ
DGKPLGEVGFKPVQEQORTGUUQTGNGOGPV
' 6JGTGHQTGD[RCUUXCNXG
$8 YKNNQRGPVJGUWRRN[NKPGQHVJG
EQORTGUUQTQKNEQQNGTVQCNNQYVJGJQVQKNVQDGEQQNGFKPEQQNGT
%Q 
6JGCOQWPVQHGPGTI[UWRRNKGFVQVJGYCVGTKUCFCRVGFVQVJGPGGFQHGPGTI[
Ő 4GEQXGT[YCVGTHNQYVQQJKIJVGORGTCVWTGVQQNQY
+PVJKUECUGD[RCUUXCNXG
$8 YKNNQRGPVJGUWRRN[NKPGQHVJGEQORTGUUQTQKNUGRCTCVQTCNNQYKPI
EQNFGTQKNHTQOJGCVGZEJCPIGT
*' VQDGOKZGFYKVJJQVQKNHTQOUGRCTCVQT
#4 'PGTI[KUVTCPUHGTTGF
HTQOVJGEQORTGUUQTQKNVQVJGYCVGTDWVCVCTGNCVKXGN[NQYVGORGTCVWTGNGXGN

'PGTI[TGEQXGT[U[UVGOPQVKPWUG
6JGJCPFNGQHXCNXG
8 KUKPJQTK\QPVCNRQUKVKQP
'ZEGRVHQTVJGQRGPKPIVGORGTCVWTG
UGVRQKPV QHD[RCUUXCNXG
$8 
UGG6JGTOQUVCVKED[RCUU
XCNXGU VJGQKNU[UVGOKUVJGUCOGCUYKVJQWVKPUVCNNCVKQPQHVJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGO


+PUVTWEVKQPOCPWCN

0QGPGTI[KUTGEQXGTGF
6JKUUKVWCVKQPUJQWNFDGEQPUKFGTGFCUGZEGRVKQPCNGIKPECUGQHOCKPVGPCPEGQHVJGGPGTI[TGEQXGT[
U[UVGOQTYJGPPQGPGTI[KUTGSWKTGFHQTCNQPIRGTKQF
1P)#85&WRVQ)#85&ENQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFTWPVJGWPKVCVOKPKOWOURGGFHQTCHGY
OKPWVGUDGHQTGKUQNCVKPIVJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGOHTQOVJGEQORTGUUQT

5VQRRKPIVJGWPKVHQTCNQPIRGTKQF
+PECUGQHCPQRGPYCVGTU[UVGOCPFKHHTGG\KPIVGORGTCVWTGUECPDGGZRGEVGFKUQNCVGVJGEQORTGUUQT
YCVGTU[UVGOCPFDNQYKVVJTQWIJYKVJEQORTGUUGFCKT

 6JGTOQUVCVKED[RCUUXCNXGU

1KNEQQNGTD[RCUUXCNXGU
6JGQKNEQQNGTQHVJGEQORTGUUQTKUGSWKRRGFYKVJCVJGTOQUVCVKED[RCUUXCNXG
$8 6JGXCNXG
EQPUKUVUQHCPKPUGTVOQWPVGFKPCJQWUKPI6JGXCNXGUVCTVUENQUKPIVJGD[RCUUNKPGCPFQRGPKPIVJGNKPG
HTQOVJGQKNEQQNGTCVVJGNQYGTNKOKVQHKVUVGORGTCVWTGTCPIG#VVJGWRRGTNKOKVQHKVUVGORGTCVWTG
TCPIGVJGD[RCUUNKPGKUEQORNGVGN[ENQUGFCPFCNNVJGQKNHNQYUVJTQWIJVJGQKNEQQNGT
1P)#85&WRVQ)#85&VJGQTKIKPCNKPUGTVQHVJGQKNEQQNGTD[RCUUXCNXGKUTGRNCEGFD[QPG
YJKEJKUOCTMGFu%6JGKPUGTVTGOQXGFHTQOVJGQKNEQQNGTD[RCUUXCNXG
OCTMGFu% OWUVDG
KPUVCNNGFKPVJGD[RCUUXCNXGQHVJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGO
$8UGGUGEVKQP'PGTI[TGEQXGT[WPKV 
#HVGTKPUVCNNCVKQPQHQPGQHVJGXCNXGKPUGTVUCPFYKVJVJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGOKUQNCVGFVJG
EQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTGCVOCZKOWONQCFYKNNDG

8CNXGOCTM )#85& )#85& )#85& )#85&


6GORGTCVWTGTCPIG
u%u%  
u%u(  
u%u% 
u%u( 
u%u%  
u%u(  
u%u% 
u%u( 

*GCVGZEJCPIGTD[RCUUXCNXG
6JKUXCNXG
$8 UVCTVUENQUKPIVJGD[RCUUNKPGCPFQRGPKPIVJGNKPGHTQOVJGJGCVGZEJCPIGTCVCRRTQZ
u%
u( #VCRRTQZu%
u( VJGD[RCUUNKPGKUEQORNGVGN[ENQUGFCPFCNNVJGQKNHNQYU
VJTQWIJVJGJGCVGZEJCPIGT


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 /CKPVGPCPEG

%QORTGUUQTQKN
(QTTGHGTGPEGUDGNQYEQPUWNVUGEVKQP'PGTI[TGEQXGT[WPKV
1KNEJCPIG
 %JGEMVJCVVJGJCPFNGQHUGNGEVQTXCNXG
8 KUKPXGTVKECNRQUKVKQP
TGEQXGT[U[UVGOKPNKPG 
 4WPVJGWPKVWPVKNYCTO5VQRVJGWPKVUYKVEJQHHVJGKUQNCVKPIUYKVEJCPFENQUGVJGCKTQWVNGVXCNXG
 &GRTGUUWTK\GVJGEQORTGUUQTCPFFTCKPVJGQKN5GGUGEVKQP1KNCPFQKNHKNVGTEJCPIG
 7PUETGYRNWI
 VQFTCKPJGCVGZEJCPIGT
*' 4GKPUVCNNCPFVKIJVGPVJGRNWICHVGTFTCKPKPI#NUQ
TGKPUVCNNCPFVKIJVGPVJGHKNNGTRNWI
(% 
 4GUWOGQKNEJCPIGCUFGUETKDGFKPUGEVKQP1KNCPFQKNHKNVGTEJCPIG

6JGTOQUVCVKED[RCUUXCNXGU
6JGKPUGTVUUJQWNFDGTGRNCEGF[GCTN[D[PGYQPGUVQGPUWTGQRGTCVKQPCVOCZKOWOGHHKEKGPE[

*GCVGZEJCPIGT
*'
+HVJGVGORGTCVWTGTKUGQXGTVJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGOFGENKPGUQXGTCRGTKQFQHVKOGYKVJVJGUCOG
DCUKEYQTMKPIEQPFKVKQPUVJGJGCVGZEJCPIGTUJQWNFDGKPURGEVGF6QENGCPVJGQKNUKFGUQCMVJGJGCV
GZEJCPIGTKPCFGITGCUKPIUQNWVKQP6QTGOQXGUECNGHQTOCVKQPKPVJGYCVGTEQORCTVOGPVCRTQRGT
FGUECNKPIRTQEGUUUJQWNFDGCRRNKGF%QPUWNV#VNCU%QREQ

 'PGTI[TGEQXGT[FCVC

4GHGTGPEGEQPFKVKQPU
5GGUGEVKQP4GHGTGPEGEQPFKVKQPUCPFNKOKVCVKQPU

'HHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG
%QPUWNVUGEVKQP%QORTGUUQTFCVCHQTVJGPQTOCNYQTMKPIRTGUUWTG

4GCFKPIUGVVKPIU
+PCFFKVKQPVQQVJGTFCVCVJGHQNNQYKPIVGORGTCVWTGUECPDGTGCFD[RTGUUKPIVJGUETQNNMG[
Ő (QTCKTEQQNGFWPKVU
Ő 6JGYCVGTKPNGVVGORGTCVWTGQHVJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGO
Ő 6JGYCVGTQWVNGVVGORGTCVWTGQHVJGGPGTI[TGEQXGT[U[UVGO

/QFKH[KPIUGVVKPIU
+HVJGRTQITCOOGFYCTPKPIUGVVKPIUHQTVJGYCVGTVGORGTCVWTGUCTGGZEGGFGFCYCTPKPIKPFKECVKQPKU
UJQYPQPVJGEQORTGUUQTEQPVTQNOQFWNG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6GORGTCVWTGKPRWV 7PKV /KPKOWO 0QOKPCNUGVVKPI /CZKOWO


UGVVKPI UGVVKPI
9CVGTKPNGVQHGPGTI[TGEQXGT[ u%  
&GNC[CVYCTPKPIUKIPCN UGE %QPUWNV#VNCU 
%QREQ
&GNC[CVUVCTV UGE %QPUWNV#VNCU 
5JQWNFDGNGUUVJCPFGNC[CVYCTPKPI %QREQ
UKIPCN
'PGTI[TGEQXGT[YCVGTQWVNGV u% &GRGPFUQP 
CRRNKECVKQP
&GNC[CVUKIPCN UGE %QPUWNV#VNCU 
%QREQ
&GNC[CVUVCTV UGE %QPUWNV#VNCU 
%QREQ

6QOQFKH[CUGVVKPIEQPUWNVUGEVKQP/QFKH[KPIRCTCOGVGTU

4GEQXGTCDNGGPGTI[
6JGTGEQXGTCDNGGPGTI[ECPDGECNEWNCVGFD[WUKPIVJGHQNNQYKPIHQTOWNC
4'%18'4'&'0'4);
M9 ZYCVGTHNQY
NU ZYCVGTVGORGTCVWTGTKUG
u%
+PVJGVCDNGUDGNQYV[RKECNGZCORNGUCTGIKXGPGZEGRVHQTVJGTGEQXGTGFGPGTI[
%QPUWNV#VNCU%QREQHQTURGEKHKECVKQPU

&CVCHQTNQYVGORGTCVWTGTKUGJKIJYCVGTHNQY
CVOCZKOWOURGGF
(QT)#85&

9QTMKPIRTGUUWTG DCT
G WRVQ
9QTMKPIRTGUUWTG RUKI WRVQ
4GEQXGTCDNGGPGTI[ M9 
4GEQXGTCDNGGPGTI[ JR 
9CVGTHNQY NOKP 
9CVGTHNQY EHO 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u( 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u( 

(QT)#85&

9QTMKPIRTGUUWTG DCT
G WRVQ
9QTMKPIRTGUUWTG RUKI WRVQ
4GEQXGTCDNGGPGTI[ M9 
4GEQXGTCDNGGPGTI[ JR 
9CVGTHNQY NOKP 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

9CVGTHNQY EHO 


9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u( 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u( 

(QT)#85&

9QTMKPIRTGUUWTG DCT
G WRVQ
9QTMKPIRTGUUWTG RUKI WRVQ
4GEQXGTCDNGGPGTI[ M9 
4GEQXGTCDNGGPGTI[ JR 
9CVGTHNQY NOKP 
9CVGTHNQY EHO 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u( 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u( 

(QT)#85&

9QTMKPIRTGUUWTG DCT
G WRVQ
9QTMKPIRTGUUWTG RUKI WRVQ
4GEQXGTCDNGGPGTI[ M9 
4GEQXGTCDNGGPGTI[ JR 
9CVGTHNQY NOKP 
9CVGTHNQY EHO 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u( 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u( 

&CVCHQTJKIJVGORGTCVWTGTKUGNQYYCVGTHNQY
CVOCZKOWOURGGF
(QT)#85&

9QTMKPIRTGUUWTG DCT
G WRVQ
9QTMKPIRTGUUWTG RUKI WRVQ
4GEQXGTCDNGGPGTI[ M9 
4GEQXGTCDNGGPGTI[ JR 
9CVGTHNQY NOKP 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

9CVGTHNQY EHO 


9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u( 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u( 

(QT)#85&

9QTMKPIRTGUUWTG DCT
G WRVQ
9QTMKPIRTGUUWTG RUKI WRVQ
4GEQXGTCDNGGPGTI[ M9 
4GEQXGTCDNGGPGTI[ JR 
9CVGTHNQY NOKP 
9CVGTHNQY EHO 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u( 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u( 

(QT)#85&

9QTMKPIRTGUUWTG DCT
G WRVQ
9QTMKPIRTGUUWTG RUKI WRVQ
4GEQXGTCDNGGPGTI[ M9 
4GEQXGTCDNGGPGTI[ JR 
9CVGTHNQY NOKP 
9CVGTHNQY EHO 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u( 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u( 

(QT)#85&

9QTMKPIRTGUUWTG DCT
G WRVQ
9QTMKPIRTGUUWTG RUKI WRVQ
4GEQXGTCDNGGPGTI[ M9 
4GEQXGTCDNGGPGTI[ JR 
9CVGTHNQY NOKP 
9CVGTHNQY EHO 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGKPNGV u( 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u% 
9CVGTVGORGTCVWTGQWVNGV u( 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 +PUVCNNCVKQP

 &KOGPUKQPFTCYKPIU

)#85&WRVQ)#85&


+PUVTWEVKQPOCPWCN

)#85&WRVQ)#85&

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP
 'NGEVTKECNECDNGRCUUCIG
 &T[GTD[RCUUQWVNGV
FT[GTXGTUKQP
 %QPXGTVGTEQQNKPICKTKPNGV
 &T[GTEQQNKPI
 %QORTGUUGFCKTQWVNGV
 15&YCVGTFTCKP
 %QPXGTVGTCPFEQORTGUUQTEQQNKPI
 #KTQWVNGV
 &T[GTCPFCKTHKNVGTEQQNKPICKTKPNGV
 /QVQTCPFEQORTGUUQTEQQNKPICKTKPNGV
 2CEM
 %GPVTGQHITCXKV[
 9GKIJV
 (WNN(GCVWTG
 1KNKPENWFGF


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 +PUVCNNCVKQPRTQRQUCN

)#85&WRVQ)#85&

%QORTGUUQTTQQOGZCORNGQH)#85&WRVQ)#85&

6GZVQPFTCYKPI


 /KPKOWOHTGGCTGCVQDGTGUGTXGFHQTVJGEQORTGUUQTKPUVCNNCVKQP

 %QORTGUUQT

 8GPVKNCVKQPRTQRQUCNU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

)#85&WRVQ)#85&

 +PUVCNNVJGEQORTGUUQTWPKVQPCUQNKFNGXGNHNQQTUWKVCDNGHQTVCMKPIVJGYGKIJV
 2QUKVKQPQHVJGEQORTGUUGFCKTQWVNGVXCNXG
 6JGOCZKOWOVQVCNRKRGNGPIVJ
KPENWFKPIKPVGTEQPPGEVKPIRKRKPIDGVYGGP
EQORTGUUQTCPFTGEGKXGT ECPDGECNEWNCVGFCUHQNNQYU
FR
.ZZ3E 
FZR 
F+PPGTFKCOGVGTQHVJGQWVNGVRKRGKPOO
FR2TGUUWTGFTQR
TGEQOOGPFGFOCZKOWODCTRUK
..GPIVJQHQWVNGVRKRGKPO
R#DUQNWVGRTGUUWTGCVVJGEQORTGUUQTQWVNGVKPDCT
C
3E(TGGCKTFGNKXGT[QHVJGEQORTGUUQTKPNU
 8GPVKNCVKQPVJGKPNGVITKFUCPFXGPVKNCVKQPHCPUJQWNFDGKPUVCNNGFKPUWEJCYC[VJCV
CP[TGEKTEWNCVKQPQHEQQNKPICKTVQVJGEQORTGUUQTQTFT[GTKUCXQKFGF6JGOCZKOWO
CKTXGNQEKV[VJTQWIJVJGITKFUKUOU
HVU 
6JGOCZKOWOCNNQYCDNGRTGUUWTGFTQRQXGTVJGEQQNKPICKTFWEVUFGRGPFUQPVJG
CODKGPVVGORGTCVWTG%QPUWNV#VNCU%QREQ
6JGOCZKOWOCKTVGORGTCVWTGCVVJGEQORTGUUQTKPVCMGKUu%
u( 
OKPKOWO
u%u( 
(QT)#85&WRVQ)#85&CNVGTPCVKXGUCPFVJGXGPVKNCVKQPECRCEKV[
TGSWKTGFVQNKOKVVJGEQORTGUUQTTQQOVGORGTCVWTGECPDGECNEWNCVGFCUHQNNQYU
Ő 3X0F6HQT)#85&9QTMRNCEG
Ő 3X
0 F6HQT)#85&9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
3X4GSWKTGFXGPVKNCVKQPECRCEKV[KPOU
05JCHVKPRWVQHEQORTGUUQTKPM9
F66GORGTCVWTGKPETGCUGKPEQORTGUUQTTQQO
(QTCNVGTPCVKXGUCPFVJGHCPECRCEKV[UJQWNFOCVEJVJGEQORTGUUQTHCPECRCEKV[
CVCRTGUUWTGJGCFGSWCNVQVJGRTGUUWTGFTQRQXGTVJGCKTFWEVU
 6JGFTCKPRKRGUVQVJGFTCKPEQNNGEVQTOWUVPQVFKRKPVQVJGYCVGTQHVJGFTCKP
EQNNGEVQT#VNCU%QREQJCUQKNYCVGTUGRCTCVQTU
V[RG15& VQUGRCTCVGVJGOCLQT
RCTVQHVJGQKNHTQOVJGEQPFGPUCVGVQGPUWTGVJCVVJGEQPFGPUCVGOGGVUVJG
TGSWKTGOGPVUQHVJGGPXKTQPOGPVCNEQFGU
 %QPVTQNOQFWNGYKVJOQPKVQTKPIRCPGN
 2QUKVKQPQHVJGOCKPECDNGGPVT[
 (KNVGTV[RG&&HQTIGPGTCNRWTRQUG6JGHKNVGTVTCRUUQNKFRCTVKENGUFQYPVQOKETQP
YKVJCOCZQKNECTT[QXGTQHOIO#JKIJGHHKEKGPE[HKNVGTV[RG2&OC[DG
KPUVCNNGFFQYPUVTGCOQHC&&HKNVGT6JKUHKNVGTVTCRUUQNKFRCTVKENGUFQYPVQ
OKETQPYKVJOCZQKNECTT[QXGTQHOIO+HQKNXCRQWTUCPFQFQWTUCTG
WPFGUKTCDNGC3&V[RGHKNVGTUJQWNFDGKPUVCNNGFFQYPUVTGCOQHVJG2&HKNVGT
+VKUTGEQOOGPFGFVQKPUVCNND[RCUURKRGUQXGTGCEJHKNVGTVQIGVJGTYKVJDCNNXCNXGU
KPQTFGTVQKUQNCVGVJGHKNVGTUFWTKPIUGTXKEGQRGTCVKQPUYKVJQWVFKUVWTDKPIVJG
EQORTGUUGFCKTFGNKXGT[
 $[RCUUU[UVGOVQD[RCUUVJGFT[GTFWTKPIUGTXKEGQRGTCVKQPU
CXCKNCDNGCUCP
QRVKQPEQPUWNV#VNCU%QREQ 
 *KIJGHHKEKGPE[YCVGTUGRCTCVQTYJKEJTGOQXGUQHVJGOQKUVWTGKPVJG
EQORTGUUGFCKTYJGPD[RCUUKPIVJGFT[GT

#VVGPVKQP

9QTMKPIYKVJOCEJKPGT[EQPVTQNNGFD[CHTGSWGPE[EQPXGTVGTTGSWKTGUURGEKCNUCHGV[
RTGECWVKQPU6JGUGUCHGV[RTGECWVKQPUFGRGPFQPVJGMKPFQHPGVYQTMWUGF
6066
+6U[UVGO %QPUWNV#VNCU%QREQ


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 'NGEVTKECNEQPPGEVKQPU

'NGEVTKECNEQPPGEVKQPUHQT)#85&WRVQ)#85&


+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP

 %WUVQOGTʼnUKPUVCNNCVKQP

 1RVKQP

 1RVKQPFT[GT

 (QT45EQOOWPKECVKQP

 5VCTEQPPGEVKQPCNNQVJGTXQNVCIGU

 &GNVCEQPPGEVKQP8*\

 &T[GT

 RJCUGFT[GT

 RJCUGFT[GT

 5WRRN[QHFT[GT

 1VJGTXQNVCIGU

&GUETKRVKQP
 2TQXKFGCPKUQNCVKPIUYKVEJ
 %JGEMVJCVVJGOQVQTECDNGUCPFYKTGUKPUKFGVJGGNGEVTKEECDKPGVCTGENCORGFVKIJVVQVJGKT
VGTOKPCNU
 %JGEMVJGHWUGU5GGUGEVKQP5GVVKPIUQHHWUGU
 %QPPGEVVJGRQYGTUWRRN[ECDNGUVQVGTOKPCNU
CPF QPEQPVCEVQT
- 
 %QPPGEVVJGGCTVJEQPFWEVQTVQVJGGCTVJDQNV
2' 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 %QQNKPIYCVGTTGSWKTGOGPVU

)GPGTCN
(QNNQYKPITGSWKTGOGPVUCTGIKXGPCUCIGPGTCNTWNGVQRTGXGPVEQQNKPIYCVGTRTQDNGOU+HKPCP[FQWDV
EQPUWNV#VNCU%QREQ

4GEQOOGPFGFOCZKOC 4GEKTEWNCVKPIU[UVGO 2CUUVJTQWIJU[UVGO%JNQTKFG
%N NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN

5WNRJCVG
51 NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
6QVCNUQNKFU NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
5WURGPFGFUQNKFU
CU5K1 NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
(TGGEJQTKPG
%N NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
#OOQPKC
0* NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
%QRRGT NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
+TQP NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
/CPICPGUG NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
1Z[IGP NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
%CTDQPCVGJCTFPGUU
CU%C%1 OIN OIN
1TICPKEU
-/P1 NGUUVJCPOIN NGUUVJCPOIN
0QCNICG
0QQKN

4GOCTM
%JNQTKFGCPFUWNRJCVGCTGKPVGTCEVKXG+PRCUUVJTQWIJU[UVGOUVJGUWOQHVJGUSWCTGUOWUVPQVGZEGGF
(QTTGEKTEWNCVKPIU[UVGOUYKVJRTQRGTEQPVTQNUCPFVTGCVOGPVVJGUWOQHVJGUSWCTGUOC[DG
WRVQ0QVGVJCVVJGUWNRJCVGXCNWGOWUVKPENWFGCP[UWNRJKVGRTGUGPV

#FFKVKXGU
+HKVUJQWNFDGPGEGUUCT[VQWUGCFFKVKXGUKPVJGEQQNKPIYCVGTVCMGKPVQCEEQWPVVJCVVJGEQQNKPI
ECRCEKV[YKNNEJCPIG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 2KEVQITCRJU

)#85&WRVQ)#85&

2KEVQITCRJU)#85&WRVQ)#85&

4GHGTGPEG &GUKIPCVKQP
 5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTK\GVJGEQORTGUUQTDGHQTGUVCTVKPI
OCKPVGPCPEGQTTGRCKTU
 -GGRVJGFQQTUENQUGFFWTKPIQRGTCVKQP
 5YKVEJQHHVJGXQNVCIGDGHQTGTGOQXKPIRTQVGEVKPIEQXGTKPUKFGGNGEVTKEEWDKENG
 /CPWCNEQPFGPUCVGFTCKP
 #WVQOCVKEEQPFGPUCVGFTCKP
 5VQRVJGEQORTGUUQTDGHQTGENGCPKPIVJGEQQNGTU
 .KIJVN[QKNVJGICUMGVQHVJGQKNHKNVGTUETGYKVQPCPFVKIJVGPD[JCPF
CRRTQZJCNHC
VWTP
 9CTPKPIXQNVCIG
 %QPUWNVKPUVTWEVKQPDQQMDGHQTGITGCUKPI
 $GHQTGEQPPGEVKPIVJGEQORTGUUQTGNGEVTKECNN[EQPUWNVVJG+PUVTWEVKQPDQQMHQTVJG
OQVQTTQVCVKQPFKTGEVKQP
 %QORTGUUQTTGOCKPURTGUUWTK\GFHQTUGEQPFUCHVGTUYKVEJKPIQHHVJGXQNVCIG
 6QTSWGUHQTUVGGN
(G QTDTCUU
%W<P DQNVU
 5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFYCKVCVNGCUVOKPWVGUDGHQTGTGOQXKPIVJGUETGGP
 0Q\\NGRQUKVKQPTGITGCUKPIQTCWVQOCVKEQRGTCVKQP


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 1RGTCVKPIKPUVTWEVKQPU

 $GHQTGKPKVKCNUVCTVWR

5CHGV[

6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPVUCHGV[RTGECWVKQPUKPENWFKPIVJQUGOGPVKQPGFKP
VJKUDQQM

1WVFQQTCNVKVWFGQRGTCVKQP
+HVJGEQORTGUUQTKUKPUVCNNGFQWVFQQTUQTKHVJGCKTKPNGVVGORGTCVWTGECPDGDGNQYu%u(
RTGECWVKQPUOWUVDGVCMGP+PVJKUECUGCPFCNUQKHQRGTCVKPICDQXGO
HV EQPUWNV#VNCU
%QREQ

/QXKPINKHVKPI
6JGEQORTGUUQTECPDGOQXGFD[CNKHVVTWEMWUKPIVJGUNQVUKPVJGHTCOG6CMGECTGPQVVQFCOCIGVJG
DQF[YQTMFWTKPINKHVKPIQTVTCPURQTV$GHQTGNKHVKPITGKPUVCNNVJGVTCPURQTVUGEWTKPIDQNVU
5GGUGEVKQP+PKVKCNUVCTVWR
/CMGUWTGVJCVVJGHQTMURTQVTWFGHTQOVJGQVJGTUKFGQHVJGHTCOG6JGEQORTGUUQTECPCNUQDGNKHVGF
CHVGTKPUGTVKPIDGCOUKPVQVJGUNQVU/CMGUWTGVJCVVJGDGCOUECPPQVUNKFGCPFVJCVVJG[RTQVTWFGHTQO
VJGHTCOGGSWCNN[6JGEJCKPUOWUVDGJGNFRCTCNNGNVQVJGDQF[YQTMD[EJCKPURTGCFGTUKPQTFGTPQVVQ
FCOCIGVJGEQORTGUUQT6JGNKHVKPIGSWKROGPVOWUVDGRNCEGFKPUWEJCYC[VJCVVJGEQORTGUUQTYKNN
DGNKHVGFRGTRGPFKEWNCTN[.KHVUOQQVJN[CPFCXQKFVYKUVKPI

 +PKVKCNUVCTVWR

5CHGV[

6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU#NUQEQPUWNVUGEVKQP2TQDNGO
UQNXKPI

2TQEGFWTG

(QTVJGRQUKVKQPQHVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFVJGFTCKPEQPPGEVKQPUUGGUGEVKQPU
+PVTQFWEVKQPCPF%QPFGPUCVGU[UVGO


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6TCPURQTVHKZVWTGUQH)#85&WRVQ)#85&

2QUKVKQPQHQKNNGXGNUKIJVINCUUQP)#85&WRVQ)#85&


+PUVTWEVKQPOCPWCN

'NGEVTKEECDKPGVQH)#85&WRVQ)#85&V[RKECNGZCORNG

 %QPUWNVVJGUGEVKQPU'NGEVTKEECDNGUK\G+PUVCNNCVKQPRTQRQUCNUCPF&KOGPUKQPFTCYKPIU
 6JGHQNNQYKPIVTCPURQTVHKZVWTGURCKPVGFTGFOWUVDGTGOQXGF
Ő $QNVU

Ő $WUJGU

Ő 5WRRQTVU

4GOQXGVJGTGFRCKPVGFDWUJGUHTQODQVJIGCTECUKPIUWRRQTVUCPFDQVJCKTTGEGKXGTUWRRQTVU
 %JGEMVJCVVJGGNGEVTKECNEQPPGEVKQPUEQTTGURQPFVQVJGNQECNEQFGUCPFVJCVCNNYKTGUCTG
ENCORGFVKIJVVQVJGKTVGTOKPCNU
6JGKPUVCNNCVKQPOWUVDGGCTVJGFCPFRTQVGEVGFCICKPUVUJQTVEKTEWKVUD[HWUGUQHVJGKPGTVV[RGKP
CNNRJCUGU#PKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDGKPUVCNNGFPGCTVJGEQORTGUUQT
 %JGEMVJGXQNVCIGUGNGEVKPIYKTGUCVVJGRTKOCT[UKFGQHVTCPUHQTOGTU
Ő 6
 %JGEMVJGUGVVKPIQHEKTEWKVDTGCMGT
3 #NUQEJGEMVJCVVJGUYKVEJQPVJGEKTEWKVDTGCMGTKUKP
RQUKVKQP+
 (KVVJGCKTQWVNGVXCNXG
#8 UGGUGEVKQP+PVTQFWEVKQPHQTVJGRQUKVKQPQHVJGXCNXG
%NQUGVJGXCNXG
%QPPGEVVJGCKTPGVVQVJGXCNXG
1PEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCFT[GTD[RCUUHKVVJGCKTQWVNGVXCNXGVQVJGFT[GTD[RCUURKRG
 (KVVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 
%NQUGVJGXCNXG
(QT)#85&WRVQ)#85&(WNN(GCVWTGHKVVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 
%NQUGVJGXCNXG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 %QPPGEVVJGOCPWCNCPFCWVQOCVKEEQPFGPUCVGFTCKPQWVNGVUVQCFTCKPEQNNGEVQT5GGUGEVKQP
%QPFGPUCVGU[UVGOCPFKPECUGQHCP15&UGGUGEVKQP+PUVCNNCVKQP
(QT)#85&WRVQ)#85&(WNN(GCVWTGCNUQEQPPGEVVJGOCPWCNCPFCWVQOCVKEFTCKPQH
VJGFT[GTVQCFTCKPEQNNGEVQT
6JGFTCKPRKRGUVQVJGFTCKPEQNNGEVQTOWUVPQVFKRKPVQVJGYCVGT(QTFTCKPKPIQHRWTG
EQPFGPUCVGYCVGTKPUVCNNCPQKNYCVGTUGRCTCVQTYJKEJKUCXCKNCDNGHTQO#VNCU%QREQCUCP
QRVKQPUGGUGEVKQP15&WPKV+HVJGRKRGUJCXGDGGPHKVVGFQWVUKFGVJGTQQOYJGTGHTGG\KPIKU
RQUUKDNGVJG[OWUVDGKPUWNCVGF
 %JGEMVJGQKNNGXGN
6JGRQKPVGTQHVJGNGXGNICWIG
)N UJQWNFTGIKUVGTKPVJGWRRGTHKGNFQHVJGITGGPQTKPVJGQTCPIG
TCPIG
 9JGTGCRRNKECDNGRTQXKFGNCDGNUYCTPKPIVJGQRGTCVQTVJCV
Ő 6JGEQORTGUUQTOC[TGUVCTVCWVQOCVKECNN[CHVGTXQNVCIGHCKNWTG
KHCEVKXCVGFEQPUWNV#VNCU
%QREQ 
Ő 6JGEQORTGUUQTKUCWVQOCVKECNN[EQPVTQNNGFCPFOC[DGTGUVCTVGFCWVQOCVKECNN[
Ő 6JGEQORTGUUQTOC[DGTGOQVGN[EQPVTQNNGF
 5YKVEJQPVJGXQNVCIG5VCTVVJGEQORTGUUQTCPFUVQRKVKOOGFKCVGN[
1PCKTEQQNGFEQORTGUUQTUEJGEMVJGTQVCVKQPFKTGEVKQPQHVJGHCPOQVQT4QVCVKQPCTTQYU
XKUKDNGVJTQWIJVJGITCVKPIKPVJGTQQHCTGRTQXKFGFQPVJGHCPRNCVG+HVJGTQVCVKQPFKTGEVKQPKU
YTQPIQRGPVJGKUQNCVKPIUYKVEJKPVJGXQNVCIGUWRRN[NKPGUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFTGXGTUG
VYQKPEQOKPIGNGEVTKENKPGU
%JGEMVJGTQVCVKQPFKTGEVKQPQHVJGFTKXGOQVQT
/ YJKNGVJGOQVQTKUEQCUVKPIVQCUVQRVJG
EQTTGEVFKTGEVKQPKUKPFKECVGFD[CPCTTQYQPVJGIGCTECUKPI+HVJGTQVCVKQPFKTGEVKQPKUYTQPI
UVQRVJGOQVQTQRGPVJGKUQNCVKPIUYKVEJKPVJGXQNVCIGUWRRN[NKPGCPFTGXGTUGVYQKPEQOKPI
EQPPGEVKQPUQPVJGFTKXGOQVQT
 %JGEMVJGRTQITCOOGFUGVVKPIU%QPUWNVUGEVKQP2TQITCOOCDNGUGVVKPIU
 5VCTVCPFTWPVJGEQORTGUUQTHQTCHGYOKPWVGU%JGEMVJCVVJGEQORTGUUQTQRGTCVGUPQTOCNN[

 $GHQTGUVCTVKPI

4GOCTMU

Ő +HVJGEQORTGUUQTJCUPQVTWPHQTVJGRCUVOQPVJUKVKUUVTQPIN[TGEQOOGPFGF
VQKORTQXGVJGNWDTKECVKQPQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPVCVUVCTVKPI
Ő .QQUGPVJGJQUGENKR
 CPFFKUEQPPGEVVJGKPNGVJQUG
 
Ő 1P)#85&WRVQ)#85&RQWTN
75ICN+ORICN QH
QKNKPVQVJGKPNGVCTTGUVQT
 
Ő 4GKPUVCNNVJGKPNGVJQUG
 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

2QUKVKQPQHKPNGVCTTGUVQTQP)#85&WRVQ)#85&

2TQEGFWTG

 5GGUGEVKQP+PKVKCNUVCTVWRHQTNQECVKQPQHVJGQKNU[UVGOEQORQPGPVU
%JGEMVJGQKNNGXGN
)N VQRWRKHPGEGUUCT[6JGRQKPVGTUJQWNFDGKPVJGWRRGTHKGNFQHVJGITGGP
TCPIGQTKPVJGQTCPIGTCPIG+HVJGRQKPVGTTGIKUVGTUKPVJG.19TCPIGFGRTGUUWTK\GVJGQKN
U[UVGO
UGGUGEVKQP2TQDNGOUQNXKPI 9CKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUFGRTGUUWTK\GF7PUETGYVJG
QKNHKNNGTRNWI
(% QPN[QPGVWTPVQRGTOKVCP[RTGUUWTGKPVJGU[UVGOVQGUECRG4GOQXGVJGHKNNGT
ECRCPFCFFQKNWPVKNVJGNGXGNTGCEJGUVJGHKNNGTPGEM6KIJVGPVJGRNWI
 +HVJGTGFRCTVQHVJGCKTHKNVGTUGTXKEGKPFKEVQTUJQYUHWNNQWVTGRNCEGVJGCKTHKNVGTGNGOGPV4GUGV
VJGUGTXKEGKPFKECVQT
8+ D[RWUJKPIVJGMPQDKPVJGGZVTGOKV[QHVJGDQF[CPFTGUGVVJGUGTXKEG
YCTPKPIUGGUGEVKQP5GTXKEGOGPW

 5VCTVKPI

2TQEGFWTG

(QTVJGRQUKVKQPQHVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFVJGFTCKPEQPPGEVKQPU
5GGUGEVKQPU+PVTQFWEVKQPCPF%QPFGPUCVGU[UVGO


+PUVTWEVKQPOCPWCN

%QPVTQNRCPGN

 5YKVEJQPVJGXQNVCIG%JGEMVJCVXQNVCIGQP.'&
 NKIJVUWR6JGOGUUCIGň%QORTGUUQTQHHʼn
CRRGCTU
 1RGPCKTQWVNGVXCNXG
#8 
 %NQUGEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 
1P)#85&WRVQ)#85&(WNN(GCVWTGCNUQENQUGEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 
 2TGUUUVCTVDWVVQP
 QPVJGEQPVTQNRCPGN6JGEQORTGUUQTUVCTVUTWPPKPICPFVJGCWVQOCVKE
QRGTCVKQP.'&
 NKIJVUWR

 &WTKPIQRGTCVKQP

2TQEGFWTG

+PQTFGTVQGPUWTGUWHHKEKGPVOQVQTEQQNKPIVJGFQQTUOWUVDGENQUGFFWTKPIQRGTCVKQP
CPFOC[DGQRGPGFHQTUJQTVRGTKQFUQPN[VQECTT[QWVEJGEMU

9JGPVJGOQVQTUCTGUVQRRGFCPF.'&
 KUCNKIJVVJGOQVQTUOC[UVCTV
CWVQOCVKECNN[

%QPVTQNRCPGN


+PUVTWEVKQPOCPWCN

2QUKVKQPQHQKNNGXGNUKIJVINCUUQP)#85&WRVQ)#85&

%JGEMVJGQKNNGXGNFWTKPIQRGTCVKQPVJGRQKPVGTQHNGXGNICWIG
)N OWUVTGIKUVGTKPVJGITGGPTCPIGKH
PQVRTGUUUVQRDWVVQP
 CPFRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQP
 
%NQUGCKTQWVNGVXCNXG
#8 CPFQRGPVJGOCPWCNFTCKPXCNXG
&O 
UGGUGEVKQPU+PVTQFWEVKQPCPF
%QPFGPUCVGU[UVGOHQTVJGKTNQECVKQP 
(QT)#85&WRVQ)#85&(WNN(GCVWTGCNUQQRGPOCPWCNEQPFGPUCVGXCNXG
&O 
9CKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUFGRTGUUWTK\GF7PUETGYQKNHKNNGTRNWI
(% QPGVWTPVQRGTOKVCP[RTGUUWTG
KPVJGU[UVGOVQGUECRG4GOQXGVJGRNWICPFCFFQKNWPVKNVJGNGXGNTGCEJGUVJGHKNNGTQRGPKPI(KVCPF
VKIJVGPVJGRNWI
(% 
+HVJGEQNQWTGFRCTVQHUGTXKEGKPFKECVQT
8+ UJQYUHWNNQWVUVQRVJGEQORTGUUQTUYKVEJQHHVJGXQNVCIG
CPFTGRNCEGVJGCKTHKNVGTGNGOGPV4GUGVVJGUGTXKEGKPFKECVQTD[RWUJKPIVJGMPQDKPVJGGZVTGOKV[QHVJG
DQF[
9JGPCWVQOCVKEQRGTCVKQP.'&
 KUCNKIJVVJGTGIWNCVQTKUCWVQOCVKECNN[EQPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQT
KGOCVEJKPIVJGEQORTGUUQTURGGFVQVJGPGVRTGUUWTGUVCTVKPICPFUVQRRKPIVJGEQORTGUUQTYJGPGXGT
PGEGUUCT[
4GIWNCTN[EJGEMVJCVEQPFGPUCVGKUFKUEJCTIGFFWTKPIQRGTCVKQP5GGUGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGOCPFKP
ECUGQHCP15&CNUQEJGEMVJGNGXGNKPVJGQKNEQNNGEVQTUGGUGEVKQP15&/CKPVGPCPEGCPFQRGTCVKPI
KPUVTWEVKQP6JGCOQWPVQHEQPFGPUCVGFGRGPFUQPGPXKTQPOGPVCNCPFYQTMKPIEQPFKVKQPU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 %JGEMKPIVJGFKURNC[

2TQEGFWTG

%QPVTQNRCPGN

%JGEMVJGFKURNC[
 TGIWNCTN[HQTTGCFKPIUCPFOGUUCIGU0QTOCNN[VJGFKURNC[UJQYUVJGEQORTGUUQT
QWVNGVRTGUUWTGVJGOQVQTURGGFCPFVJGCDDTGXKCVKQPUQHVJGHWPEVKQPUQHVJGMG[UDGNQYVJGFKURNC[
#NYC[UEJGEMVJGFKURNC[
 CPFTGOGF[VJGVTQWDNGKHCNCTO.'&
 KUCNKIJVQTDNKPMU5GGUGEVKQP
5VCVWUFCVCOGPW
6JGFKURNC[
 YKNNUJQYCUGTXKEGOGUUCIGKHCUGTXKEGRNCPKPVGTXCNJCUDGGPGZEGGFGFQTKHCUGTXKEG
NGXGNHQTCOQPKVQTGFEQORQPGPVJCUDGGPGZEGGFGF%CTT[QWVVJGUGTXKEGCEVKQPUQHVJGKPFKECVGFRNCPU
QTTGRNCEGVJGEQORQPGPVCPFTGUGVVJGTGNGXCPVVKOGTUGGUGEVKQP5VCVWUFCVCOGPW
4GIWNCTN[RTGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 QPVJGOCKPUETGGPVQECNNWRKPHQTOCVKQPCDQWVVJGCEVWCN
EQORTGUUQTEQPFKVKQP5GGUGEVKQP3WKEMNQQMCVCEVWCNEQORTGUUQTUVCVWU

 5VQRRKPI

'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT

%QPVTQNRCPGN


+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TQEGFWTG

 2TGUUUVQRDWVVQP
 #WVQOCVKEQRGTCVKQP.'&
 IQGUQWV6JGEQORTGUUQTUVQRU
 6QUVQRVJGEQORTGUUQTKPECUGQHGOGTIGPE[RTGUUGOGTIGPE[UVQRDWVVQP
 
#NCTO.'&DNKPMU
 
#HVGTTGOGF[KPIVJGHCWNVWPNQEMVJGDWVVQPD[RWNNKPIKVQWVCPFRTGUUň4UGVʼnMG[

 DGHQTGTGUVCTVKPI
 %NQUGCKTQWVNGVXCNXG
#8 
UGGUGEVKQP+PVTQFWEVKQP CPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG
 1RGPEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 5GGUGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGO
(QT)#85&WRVQ)#85&(WNN(GCVWTGQRGPEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 

 6CMKPIQWVQHQRGTCVKQP

9CTPKPI

6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU

2TQEGFWTG

 5VQRVJGEQORTGUUQTRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQPCPFENQUGVJGCKTQWVNGV
XCNXG
 5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFKUEQPPGEVVJGEQORTGUUQTHTQOVJGOCKPU
 1RGPVJGOCPWCNFTCKPXCNXG
U UGGUGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGOHQTVJGRQUKVKQPQH
VJGXCNXG
U 9CKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUFGRTGUUWTKUGF7PUETGYVJGHKNNGTRNWI
QPN[QPGVWTPVQRGTOKVCP[RTGUUWTGKPVJGU[UVGOVQGUECRG%QPUWNVUGEVKQP1KN
CPFQKNHKNVGTEJCPIGVQNQECVGVJGHKNNGTRNWI
 5JWVQHHCPFFGRTGUUWTK\GVJGRCTVQHVJGCKTPGVYJKEJKUEQPPGEVGFVQVJGQWVNGV
XCNXG&KUEQPPGEVVJGEQORTGUUQTCKTQWVNGVRKRGHTQOVJGCKTPGV
 &TCKPVJGQKN
 &TCKPVJGEQPFGPUCVGEKTEWKVCPFFKUEQPPGEVVJGEQPFGPUCVGRKRKPIHTQOVJG
EQPFGPUCVGPGV


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 /CKPVGPCPEG

 2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG

%QPVTQNRCPGN

9CTPKPI

$GHQTGECTT[KPIQWVCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMQTCFLWUVOGPVURTQEGGFCU
HQNNQYU
Ő 5VQRVJGEQORTGUUQT
Ő 2TGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQP
 
Ő 5YKVEJQHHVJGXQNVCIG
Ő %NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFQRGPVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXGU
Ő &GRTGUUWTKUGVJGEQORTGUUQT
(QTFGVCKNGFKPUVTWEVKQPUUGGUGEVKQP2TQDNGOUQNXKPI
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU

$GHQTGOGEJCPKECNOCKPVGPCPEG

1RGPVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXGUCPFYCKVHQTCVNGCUVUGEQPFU
VKOG
PGGFGFHQTVJGEQORTGUUQTVQFGRTGUUWTK\G 
(QTNQECVKQPQHEQORQPGPVUUGGUGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGO

$GHQTGGNGEVTKECNOCKPVGPCPEG

9CKVHQTCVNGCUVOKPWVGUDGHQTGUVCTVKPIOCKPVGPCPEGCUJC\CTFQWUJKIJXQNVCIG
TGOCKPUQPVJG&%NKPMECRCEKVQTUQHVJGHTGSWGPE[EQPXGTVGTUQOGVKOGCHVGT
UYKVEJKPIQHHVJGXQNVCIG

9CTTCPV[2TQFWEV.KCDKNKV[
7UGQPN[CWVJQTKUGFRCTVU#P[FCOCIGQTOCNHWPEVKQPECWUGFD[VJGWUGQHWPCWVJQTKUGFRCTVUKUPQV
EQXGTGFD[9CTTCPV[QT2TQFWEV.KCDKNKV[


+PUVTWEVKQPOCPWCN

5GTXKEGMKVU
(QTQXGTJCWNKPIQTECTT[KPIQWVRTGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUGTXKEGMKVUCTGCXCKNCDNG
UGGUGEVKQP5GTXKEG
MKVU 5GTXKEGMKVUEQPVCKPCNNRCTVUPGGFGFHQTUGTXKEKPIEQORQPGPVUCPFQHHGTVJGDGPGHKVUQHIGPWKPG
#VNCU%QREQRCTVUYJKNGMGGRKPIVJGOCKPVGPCPEGDWFIGVNQY

5GTXKEGEQPVTCEVU
#VNCU%QREQQHHGTUUGXGTCNV[RGUQHUGTXKEGEQPVTCEVUTGNKGXKPI[QWQHCNNRTGXGPVKXGOCKPVGPCPEGYQTM
%QPUWNV[QWT#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG

)GPGTCN
9JGPUGTXKEKPITGRNCEGCNNTGOQXGFICUMGVU1TKPIUCPFYCUJGTU

+PVGTXCNU
6JGNQECN#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTGOC[QXGTTWNGVJGOCKPVGPCPEGUEJGFWNGGURGEKCNN[VJGUGTXKEG
KPVGTXCNUFGRGPFKPIQPVJGGPXKTQPOGPVCNCPFYQTMKPIEQPFKVKQPUQHVJGEQORTGUUQT
6JGNQPIGTKPVGTXCNEJGEMUOWUVCNUQKPENWFGVJGUJQTVGTKPVGTXCNEJGEMU

5GTXKEGRNCPU

$GUKFGUVJGFCKN[CPFOQPVJN[EJGEMUVJGUGTXKEGQRGTCVKQPUCTGITQWRGFKPRNCPU
ECNNGFUGTXKEGRNCPU#$CUURGEKHKGFKPVJGUEJGFWNGDGNQY
'CEJRNCPJCUCRTQITCOOGFVKOGKPVGTXCNCVYJKEJCNNUGTXKEGCEVKQPUDGNQPIKPIVQ
VJCVRNCPCTGVQDGECTTKGFQWV9JGPTGCEJKPIVJGKPVGTXCNCOGUUCIGYKNNCRRGCTQP
VJGUETGGPKPFKECVKPIYJKEJUGTXKEGRNCPUCTGVQDGECTTKGFQWVUGGUGEVKQP5VCVWU
FCVCOGPW#HVGTUGTXKEKPIVJGKPVGTXCNUOWUVDGTGUGVUGGUGEVKQP5GTXKEGOGPW

2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG
)GPGTCN

2GTKQF 1RGTCVKQP
&CKN[ %JGEMQKNNGXGN
ŋ %JGEMTGCFKPIUQPFKURNC[
ŋ %JGEMVJCVEQPFGPUCVGKUFKUEJCTIGFFWTKPIQRGTCVKQP
ŋ %JGEMCKTHKNVGTUGTXKEGKPFKECVQT
ŋ &TCKPEQPFGPUCVG
OQPVJN[ %JGEMEQQNGTUENGCPKHPGEGUUCT[
ŋ 8KUWCNN[KPURGEVVJGHKNVGTRCFUQHVJGEQPXGTVGTECDKPGV%NGCPYKVJCPCKTLGVQT
TGRNCEGKHPGEGUUCT[+PURGEVOQTGHTGSWGPVN[KHVJGEQORTGUUQTKUQRGTCVGFKPC
FWUV[GPXKTQPOGPV
ŋ 1PEQORTGUUQTUYKVJKPVGTPCNFT[GTEJGEMEQPFGPUGTQHFT[GTCPFENGCPKH
PGEGUUCT[
ŋ 4GOQXGCKTHKNVGTGNGOGPVCPFKPURGEV+HPGEGUUCT[ENGCPWUKPICPCKTLGVCPF
KPURGEV+PURGEVOQTGHTGSWGPVN[KHVJGEQORTGUUQTKUQRGTCVGFKPCFWUV[
GPXKTQPOGPV
4GRNCEGFCOCIGFQTJGCXKN[EQPVCOKPCVGFGNGOGPVU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

(QT)#WRVQ)#85&

4WPPKPIJQWTU 5GTXKEGRNCP 1RGTCVKQP +H#VNCU%QREQ4QVQ(QQFITCFG(NWKFKUWUGFEJCPIGQKNCPFQKN
HKNVGT

 # +H#VNCU%QREQ4QVQ+PLGEV(NWKFKUWUGFEJCPIGQKNCPFQKNHKNVGT
 $ 4GRNCEGCKTHKNVGTGNGOGPV
 $ %JGEMRTGUUWTGCPFVGORGTCVWTGTGCFKPIU
 $ %CTT[QWVC.'&FKURNC[VGUV
 $ 4GRNCEGCKTHKNVGTRCFUQHEQPXGTVGTECDKPGV
 $ %JGEMHQTRQUUKDNGNGCMCIG
 $ 1PCKTEQQNGFEQORTGUUQTUENGCPEQQNGTU
 $ 4GOQXGFKUOCPVNGCPFENGCPHNQCVXCNXGQHEQPFGPUCVGVTCR5GG
UGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGO
 $ 6GUVVGORGTCVWTGUJWVFQYPHWPEVKQP
 $ *CXGUCHGV[XCNXGVGUVGF
 $ %NGCPEQQNKPIHKPUQHGNGEVTKEOQVQT
 $ +PURGEVVJGUECXGPIKPINKPGCPFVJGVJGPQPTGVWTPXCNXGHQT
ENGCPPGUU
 $ 4GITGCUGFTKXGOQVQTDGCTKPIU
 % *CXGQKNUGRCTCVQTTGRNCEGF

 % +H#VNCU%QREQ4QVQ:VGPF&WV[(NWKFKUWUGFEJCPIGQKNCPFQKN
HKNVGT


 QT[GCTN[YJKEJGXGTEQOGUHKTUV

+ORQTVCPV

Ő #NYC[UEQPUWNV#VNCU%QREQKHCVKOGTUGVVKPIJCUVQDGEJCPIGF
Ő (QTVJGEJCPIGKPVGTXCNQHQKNCPFQKNHKNVGTKPGZVTGOGEQPFKVKQPUQHVGORGTCVWTG
JWOKFKV[QTEQQNKPICKTEQPUWNV[QWT#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG
Ő #P[NGCMCIGUJQWNFDGCVVGPFGFVQKOOGFKCVGN[&COCIGFHNGZKDNGUQTHNGZKDNG
LQKPVUOWUVDGTGRNCEGF

 &TKXGOQVQT

#VVGPVKQP

0GXGTOKZITGCUGUQHFKHHGTGPVDTCPFUQTV[RGU

(QT)#85&WRVQ)#85&
6JGEQTTGEVITGCUGV[RGECPDGQTFGTGFHTQO#VNCU%QREQUGGUGEVKQP5GTXKEGMKVU
Ő (QT)#85&WRVQ)#85&VJGDGCTKPIUOWUVDGTGITGCUGFYKVJ-.ª$'437+'6$3*


+PUVTWEVKQPOCPWCN

3WCPVKV[I
Q\ RGTDGCTKPI

8KGYQHPQ\\NG)#85&WRVQ)#85&

6QTGITGCUGVJGOQVQTWPUETGYPQ\\NG
 VWTPKVuCPFTGHKVKVCUUJQYPQPVJGRKEVQITCRJ
UGG
UGEVKQP2KEVQITCRJU 4WPVJGTGITGCUKPIRTQITCOHTQOVJGň6GUVʼnUWDOGPWQPVJGTGIWNCVQT9JGPVJG
TGITGCUKPIRTQITCOJCUHKPKUJGFWPUETGYVJGPQ\\NGCPFTGHKVKVKPKVUQTKIKPCNRQUKVKQP
&WTKPIVJGTGITGCUKPIRTQITCOVJGEQORTGUUQTYKNNTWPHQTOKPWVGUCVNQYURGGF6JGEQORTGUUGF
CKTKUDNQYPQHHXKCUQNGPQKFXCNXG
 
#HVGTECTT[KPIQWVCNNUGTXKEGCEVKQPUKPVJGTGNGXCPVň5GTXKEG2NCPʼnTGUGVVJGUGTXKEGYCTPKPIUGGUGEVKQP
5GTXKEGOGPW
6JGEQORTGUUQTECPDGRWVKPVQQRGTCVKQPCICKPD[RTGUUKPIVJGUVCTVDWVVQP

 1KNURGEKHKECVKQPU

0GXGTOKZNWDTKECPVUQHFKHHGTGPVDTCPFUQTV[RGUCUVJG[OC[PQVDGEQORCVKDNGCPF
VJGQKNOKZYKNNJCXGKPHGTKQTRTQRGTVKGU#NCDGNKPFKECVKPIVJGV[RGQHQKNHKNNGFGZ
HCEVQT[KUUVWEMQPVJGCKTTGEGKXGTQKNVCPM
#NYC[UFTCKPVJGEQORTGUUQTQKNCVCNNFTCKPRQKPVU7UGFQKNNGHVKPVJGEQORTGUUQT
ECPEQPVCOKPCVGVJGQKNU[UVGOCPFECPUJQTVGPVJGNKHGVKOGQHVJGPGYQKN

+VKUUVTQPIN[TGEQOOGPFGFVQWUGIGPWKPG#VNCU%QREQ.WDTKECPVU6JG[CTGVJGTGUWNVQH[GCTUQH
GZVGPUKXGHKGNFGZRGTKGPEGCPFTGUGCTEJKPQWTNCDU5GGUGEVKQP2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNGHQT
TGRNCEGOGPVKPVGTXCNUCPFUGEVKQP5GTXKEG-KVUHQTRCTVPWODGTKPHQTOCVKQP

#VNCU%QREQ4QVQ+PLGEV(NWKF
#VNCU%QREQ4QVQ+PLGEV(NWKFKUCURGEKCNN[FGXGNQRRGFNWDTKECPVHQTWUGKPUKPINGUVCIGQKNKPLGEVGFUETGY
EQORTGUUQTU+VUURGEKHKEEQORQUKVKQPMGGRUVJGEQORTGUUQTKPGZEGNNGPVEQPFKVKQP4QVQ+PLGEV(NWKFECP
DGWUGFHQTEQORTGUUQTUQRGTCVKPICVCODKGPVVGORGTCVWTGUDGVYGGPu%
u( CPFu%
u( 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

#VNCU%QREQ4QVQ:VGPF&WV[(NWKF
#VNCU%QREQ4QVQ:VGPF&WV[(NWKFKUCJKIJSWCNKV[U[PVJGVKENWDTKECPVHQTQKNKPLGEVGFUETGY
EQORTGUUQTUYJKEJMGGRUVJGEQORTGUUQTKPGZEGNNGPVEQPFKVKQP4QVQ:VGPF&WV[(NWKFECPDGWUGFHQT
EQORTGUUQTUQRGTCVKPICVCODKGPVVGORGTCVWTGUDGVYGGPu%
u( CPFu%
u( 

#VNCU%QREQ4QVQ(QQFITCFG(NWKF
5RGEKCNQKNFGNKXGTGFCUCPQRVKQP
#VNCU%QREQ4QVQ(QQFITCFGHNWKFKUCWPKSWGJKIJSWCNKV[U[PVJGVKENWDTKECPVURGEKCNN[ETGCVGFHQTQKN
KPLGEVGFUETGYEQORTGUUQTUVJCVRTQXKFGCKTHQTVJGHQQFKPFWUVT[6JKUNWDTKECPVMGGRUVJGEQORTGUUQT
KPGZEGNNGPVEQPFKVKQP4QVQ(QQFITCFG(NWKFECPDGWUGFHQTEQORTGUUQTUQRGTCVKPICVCODKGPV
VGORGTCVWTGUDGVYGGPu%
u( CPFu%
u( 

 1KNCPFQKNHKNVGTEJCPIG

9CTPKPI

6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU

2TQEGFWTG

1KNU[UVGOEQORQPGPVUQH)#85&WRVQ)#85&


+PUVTWEVKQPOCPWCN

1KNFTCKPRNWIQH)#85&WRVQ)#85&

 4WPVJGEQORTGUUQTWPVKNYCTOENQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFNGVVJGEQORTGUUQTTWPHQT
OKPWVGUCVOKPKOWOURGGF5VQRVJGEQORTGUUQTRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQPQRGP
OCPWCNFTCKPXCNXGCPFYCKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUFGRTGUUWTK\GF
7PUETGYQKNHKNNGTRNWI
(% QPN[QPGVWTPVQRGTOKVCP[RTGUUWTGKPVJGU[UVGOVQGUECRG
 .QQUGPVJGXGPVRNWIQHVJGQKNEQQNGTCPFYCKVHQTOKPWVGU5GGUGEVKQP+PVTQFWEVKQPHQTVJG
RQUKVKQPQHVJGXGPVRNWI
82 
 &TCKPVJGQKND[TGOQXKPIVJGFTCKPRNWIU
Ő 1PVJGCKTTGEGKXGT
&2
Ő 1PVJGEJGEMXCNXG
&2
 %QNNGEVVJGQKNKPCEQNNGEVQTCPFFGNKXGTKVVQVJGNQECNEQNNGEVKQPUGTXKEG4GHKVCPFVKIJVGPVJG
FTCKPCPFXGPVRNWIUCHVGTFTCKPKPI
 4GOQXGVJGQKNHKNVGT
1( %NGCPVJGUGCVQPVJGOCPKHQNF1KNVJGICUMGVQHVJGPGYHKNVGTCPF
UETGYKVKPVQRNCEG6KIJVGPHKTON[D[JCPF
 4GOQXGHKNNGTRNWI
(% 
(KNNVJGCKTTGEGKXGT
#4 YKVJQKNWPVKNVJGNGXGNTGCEJGUVJGHKNNGTPGEM
6CMGECTGVJCVPQFKTVFTQRUKPVQVJGU[UVGO4GHKVCPFVKIJVGPHKNNGTRNWI
(% 
 4WPVJGEQORTGUUQTNQCFGFHQTCHGYOKPWVGU5VQRVJGEQORTGUUQTCPFYCKVCHGYOKPWVGU
VQCNNQYVJGQKNVQUGVVNG
 &GRTGUUWTKUGVJGU[UVGOD[WPUETGYKPIHKNNGTRNWI
(% QPN[QPGVWTPVQRGTOKVCP[RTGUUWTG
KPVJGU[UVGOVQGUECRG4GOQXGVJGRNWI
(KNNVJGCKTTGEGKXGTYKVJQKNWPVKNVJGNGXGNTGCEJGUVJGHKNNGTPGEM
6KIJVGPVJGHKNNGTRNWI
 4GUGVVJGUGTXKEGVKOGT
Ő #HVGTECTT[KPIQWVCNNUGTXKEGCEVKQPUKPVJGTGNGXCPVň5GTXKEG2NCPʼnTGUGVVJGUGTXKEG
YCTPKPIUGGUGEVKQP5GTXKEGOGPW


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 &KURQUCNQHWUGFOCVGTKCN

7UGFHKNVGTUQTCP[QVJGTWUGFOCVGTKCN
GIFGUKEECPVNWDTKECPVUENGCPKPITCIUOCEJKPGRCTVUGVE 
OWUVDGFKURQUGFQHKPCPGPXKTQPOGPVCNN[HTKGPFN[CPFUCHGOCPPGTCPFKPNKPGYKVJVJGNQECN
TGEQOOGPFCVKQPUCPFGPXKTQPOGPVCNNGIKUNCVKQP

 5VQTCIGCHVGTKPUVCNNCVKQP

2TQEGFWTG
4WPVJGEQORTGUUQTGIVYKEGCYGGMWPVKNYCTO

+HVJGEQORTGUUQTKUIQKPIVQDGUVQTGFYKVJQWVTWPPKPIHTQOVKOGVQVKOG
RTQVGEVKXGOGCUWTGUOWUVDGVCMGP%QPUWNV#VNCU%QREQ

 5GTXKEGMKVU

5GTXKEGMKVU
(QTQXGTJCWNKPICPFHQTRTGXGPVKXGOCKPVGPCPEGCYKFGTCPIGQHUGTXKEGMKVUKUCXCKNCDNG5GTXKEGMKVU
EQORTKUGCNNRCTVUTGSWKTGFHQTUGTXKEKPIVJGEQORQPGPVCPFQHHGTVJGDGPGHKVUQHIGPWKPG#VNCU%QREQ
RCTVUYJKNGMGGRKPIVJGOCKPVGPCPEGDWFIGVNQY
#NUQCHWNNTCPIGQHGZVGPUKXGN[VGUVGFNWDTKECPVUUWKVCDNGHQT[QWTURGEKHKEPGGFUKUCXCKNCDNGVQMGGRVJG
EQORTGUUQTKPGZEGNNGPVEQPFKVKQP
%QPUWNVVJG5RCTG2CTVU.KUVHQTRCTVPWODGTU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 #FLWUVOGPVUCPFUGTXKEKPIRTQEGFWTGU

 #KTHKNVGT

.QECVKQPQHCKTHKNVGT

#KTHKNVGT)#85&WRVQ)#85&

5GTXKEGKPFKECVQT)#85&WRVQ)#85&

4GEQOOGPFCVKQPU
 0GXGTTGOQXGVJGGNGOGPVYJKNGVJGEQORTGUUQTKUTWPPKPI
 (QTOKPKOWOFQYPVKOGTGRNCEGVJGFKTV[GNGOGPVD[CPGYQPG
 &KUECTFVJGGNGOGPVYJGPFCOCIGF

2TQEGFWTG
 5VQRVJGEQORTGUUQT5YKVEJQHHVJGXQNVCIG
 4GOQXGVJGEQXGTQHCKTHKNVGT
#( D[VWTPKPIKVCPVKENQEMYKUG4GOQXGVJGHKNVGTGNGOGPV+H
PGEGUUCT[ENGCPVJGEQXGT
 (KVVJGPGYGNGOGPVCPFVJGEQXGT
 4GUGVUGTXKEGKPFKECVQT
 D[RWUJKPIVJGMPQDKPVJGGZVTGOKV[QHVJGDQF[
 4GUGVVJGCKTHKNVGTUGTXKEGYCTPKPI


+PUVTWEVKQPOCPWCN

#HVGTECTT[KPIQWVCNNUGTXKEGCEVKQPUKPVJGTGNGXCPVň5GTXKEG2NCPʼnTGUGVVJGUGTXKEGYCTPKPIUGG
UGEVKQP5GTXKEGOGPW

 %QQNGTU

%NGCPKPI
-GGRVJGEQQNGTUENGCPVQOCKPVCKPGHHKEKGPE[
6QHCEKNKVCVGGZVGTPCNENGCPKPIQHVJGEQQNGTUVJGUKFGRCPGNUECPDGTGOQXGF
1PCKTEQQNGFEQORTGUUQTU
Ő $GHQTGENGCPKPIFGRTGUUWTK\GVJGEQORTGUUQT5GGUGEVKQP2TQDNGOUQNXKPI
Ő %QXGTCNNRCTVUWPFGTVJGEQQNGTU
Ő 4GOQXGCP[FKTVHTQOVJGEQQNGTUYKVJCHKDTGDTWUJ0GXGTWUGCYKTGDTWUJQTOGVCNQDLGEVU
Ő 6JGPENGCPD[CKTLGVKPTGXGTUGFKTGEVKQPQHPQTOCNHNQY
Ő +HKVKUPGEGUUCT[VQYCUJVJGEQQNGTUYKVJCENGCPKPICIGPVEQPUWNV#VNCU%QREQ
4GHKVVJGUKFGRCPGNU

 5CHGV[XCNXG

.QECVKQPQHUCHGV[XCNXG

)#85&WRVQ)#85&

1RGTCVKPI
1RGTCVGVJGUCHGV[XCNXGD[WPUETGYKPIVJGECRQPGQTVYQVWTPUCPFTGVKIJVGPKPIKV


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6GUVKPI
$GHQTGTGOQXKPIVJGXCNXGFGRTGUUWTK\GVJGEQORTGUUQT5GGUGEVKQP2TQDNGOUQNXKPI
8CNXG
58 ECPDGVGUVGFQPCUGRCTCVGCKTNKPG+HVJGXCNXGFQGUPQVQRGPCVVJGUGVRTGUUWTGURGEKHKGF
QPVJGXCNXGEQPUWNV#VNCU%QREQ

9CTPKPI

0QCFLWUVOGPVUCTGCNNQYGF0GXGTTWPVJGEQORTGUUQTYKVJQWVUCHGV[XCNXG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 2TQDNGOUQNXKPI

 2TQDNGOUQNXKPI

9CTPKPI

$GHQTGECTT[KPIQWVCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMQTCFLWUVOGPVRTGUUVJGUVQR
DWVVQPYCKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUUVQRRGFRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQP
CPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG
%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFQRGPVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG&GRTGUUWTKUG
VJGEQORTGUUQTD[QRGPKPIVJGQKNHKNNGTRNWIQPGVWTP
(QTNQECVKQPQHEQORQPGPVUUGGUGEVKQPU
Ő +PVTQFWEVKQP
Ő %QPFGPUCVGU[UVGO
Ő +PKVKCNUVCTVWR
1RGPCPFNQEMVJGKUQNCVKPIUYKVEJ
6JGCKTQWVNGVXCNXGECPDGNQEMGFFWTKPIOCKPVGPCPEGQTTGRCKTCUHQNNQYU
Ő %NQUGVJGXCNXG
Ő 4GOQXGVJGUETGYHKZKPIVJGJCPFNGYKVJVJGYTGPEJFGNKXGTGFYKVJVJG
EQORTGUUQT
Ő .KHVVJGJCPFNGCPFVWTPKVWPVKNVJGUNQVQHVJGJCPFNGHKVUQXGTVJGDNQEMKPIGFIG
QPVJGXCNXGDQF[
Ő (KVVJGUETGY
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU

$GHQTGOGEJCPKECNOCKPVGPCPEG

1RGPVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXGCPFYCKVHQTCVNGCUVUGEQPFU
VKOG
PGGFGFHQTVJGEQORTGUUQTVQFGRTGUUWTK\G 
(QTNQECVKQPQHEQORQPGPVUUGGUGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGO

$GHQTGGNGEVTKECNOCKPVGPCPEG

9CKVHQTCVNGCUVOKPWVGUDGHQTGUVCTVKPICP[GNGEVTKECNTGRCKTUCUJC\CTQWUJKIJ
XQNVCIGTGOCKPUQPVJGEQPFGPUGTUQHVJGUVCTVCPFURGGFTGIWNCVKQPWPKVHQT
OKPWVGUCHVGTUYKVEJKPIQHHVJGXQNVCIG

(CWNVUCPFTGOGFKGU
+HVJGCNCTO.'&KUNKVQTHNCUJGUEQPUWNVUGEVKQPU5VCVWUFCVCOGPWCPF5GTXKEGOGPW

 %QPFKVKQP (CWNV 4GOGF[


%QPFGPUCVGKUPQVFKUEJCTIGF &KUEJCTIGHNGZKDNGENQIIGF %JGEMCPFEQTTGEVCU
HTQOEQPFGPUCVGUGRCTCVQT PGEGUUCT[
FWTKPINQCFKPI
(NQCVXCNXGOCNHWPEVKQPKPI 4GOQXGHNQCVXCNXG
CUUGODN[ENGCPCPFEJGEM


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 %QPFKVKQP (CWNV 4GOGF[


%QORTGUUQTCKTQWVRWVQT #KTEQPUWORVKQPGZEGGFUCKT %JGEMGSWKROGPVEQPPGEVGF
RTGUUWTGDGNQYPQTOCN FGNKXGT[QHEQORTGUUQT
%JQMGFCKTHKNVGTGNGOGPV 4GRNCEGHKNVGTGNGOGPV
5QNGPQKFXCNXGOCNHWPEVKQPKPI 4GRNCEGXCNXG
1KNUGRCTCVQTENQIIGF *CXGGNGOGPVTGRNCEGF
#KTNGCMCIG *CXGNGCMUTGRCKTGF
5CHGV[XCNXGNGCMKPI *CXGXCNXGTGRNCEGF
%QORTGUUQTGNGOGPVQWVQH %QPUWNV#VNCU%QREQ
QTFGT %WUVQOGT%GPVTG

 %QPFKVKQP (CWNV 4GOGF[


5CHGV[XCNXGDNQYU /KPKOWORTGUUWTGXCNXG %JGEMCPFJCXGFGHGEVKXG
OCNHWPEVKQPKPI RCTVUTGRNCEGF
1KNUGRCTCVQTENQIIGF *CXGGNGOGPVTGRNCEGF
5CHGV[XCNXGQWVQHQTFGT *CXGXCNXGEJGEMGF
4GRNCEGKHPGEGUUCT[
1P(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTU *CXGU[UVGOEJGEMGFD[
FT[GTRKRKPIENQIIGFFWGVQ #VNCU%QREQ%WUVQOGT
HQTOCVKQPQHKEG %GPVTG

 %QPFKVKQP (CWNV 4GOGF[


%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGV 1KNNGXGNVQQNQY %JGEMCPFEQTTGEV
VGORGTCVWTGQTFGNKXGT[CKT
VGORGTCVWTGCDQXGPQTOCN
1PCKTEQQNGFEQORTGUUQTU %JGEMHQTEQQNKPICKT
KPUWHHKEKGPVEQQNKPICKTQT TGUVTKEVKQPQTKORTQXG
EQQNKPICKTVGORGTCVWTGVQQJKIJ XGPVKNCVKQPQHVJG
EQORTGUUQTTQQO#XQKF
TGEKTEWNCVKPIQHEQQNKPICKT+H
KPUVCNNGFEJGEMECRCEKV[QH
EQORTGUUQTTQQOHCP
1KNEQQNGTENQIIGF %NGCPEQQNGT
$[RCUUXCNXGOCNHWPEVKQPKPI *CXGXCNXGVGUVGF
#KTEQQNGTENQIIGF %NGCPEQQNGT
%QORTGUUQTGNGOGPVQWVQH %QPUWNV#VNCU%QREQ
QTFGT %WUVQOGT%GPVTG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 6GEJPKECNFCVC

 4GCFKPIUQPFKURNC[

&KURNC[QH'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT

'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT

+ORQTVCPV

6JGTGCFKPIUOGPVKQPGFDGNQYCTGXCNKFWPFGTVJGTGHGTGPEGEQPFKVKQPU
UGGUGEVKQP
4GHGTGPEGEQPFKVKQPUCPFNKOKVCVKQPU 

4GHGTGPEG 4GCFKPI
#KTQWVNGVRTGUUWTG &GRGPFUQPVJGUGVRQKPV
FGUKTGFPGVRTGUUWTG 
%QORTGUUQTGNGOGPV #RRTQZu%
u( CDQXGCODKGPVVGORGTCVWTG
QWVNGVVGORGTCVWTG
&GYRQKPVVGORGTCVWTG #RRTQZu%
u( 

 'NGEVTKEECDNGUK\GCPFHWUGU

#VVGPVKQP

6JGXQNVCIGQPVJGEQORTGUUQTVGTOKPCNUOWUVPQVFGXKCVGOQTGVJCPQHVJG
PQOKPCNXQNVCIG
+VKUJKIJN[TGEQOOGPFGFVQMGGRVJGXQNVCIGFTQRQXGTVJGUWRRN[ECDNGUCVPQOKPCN
EWTTGPVDGNQYQHVJGPQOKPCNXQNVCIG
+'% +HECDNGUCTGITQWRGFVQIGVJGT
YKVJQVJGTRQYGTECDNGUKVOC[DGPGEGUUCT[VQWUGECDNGUQHCNCTIGTUK\GVJCPVJQUG
ECNEWNCVGFHQTVJGUVCPFCTFQRGTCVKPIEQPFKVKQPU
7UGVJGQTKIKPCNECDNGGPVT[5GGUGEVKQP&KOGPUKQPFTCYKPIU
.QECNTGIWNCVKQPUTGOCKPCRRNKECDNGKHVJG[CTGUVTKEVGTVJCPVJGXCNWGURTQRQUGFDGNQY


+PUVTWEVKQPOCPWCN

+'%XGTUKQPU
(QT+'%FGUKIPGFEQPVTQNRCPGNUVJGDGNQYUWIIGUVGFECDNGUGEVKQPUCTGECNEWNCVGFCEEQTFKPIVQ
GNGEVTKECNKPUVCNNCVKQPUQHDWKNFKPIURCTVUGNGEVKQPCPFGTGEVKQPGSWKROGPVUGEVKQPEWTTGPV
ECTT[KPIECRCEKVKGUKPYKTKPIU[UVGOU
5VCPFCTFEQPFKVKQPUTGHGTVQNQQUGEQRRGTEQPFWEVQTUQTOWNVKEQTGECDNGYKVJu%28%KPUWNCVKQPKP
HTGGCKTQTQPQRGPECDNGVTC[U
KPUVCNNCVKQPOGVJQF% CVu%CODKGPVVGORGTCVWTGCPFQRGTCVKPICV
PQOKPCNXQNVCIG6JGECDNGUOC[PQVDGITQWRGFYKVJQVJGTRQYGTEKTEWKVUQTECDNGU
9QTUVECUGEQPFKVKQPUTGHGTVQ
Ő CODKGPVVGORGTCVWTG u%
u(
Ő ECDNGUKPENQUGFTCEGYC[EQPFWKVQTVTWPMKPIU[UVGO
KPUVCNNCVKQPOGVJQF$ CVu%CODKGPV
VGORGTCVWTG
Ő ECDNGUPQVITQWRGFYKVJQVJGTECDNGU

(WUGECNEWNCVKQPUHQT+'%CTGFQPGCEEQTFKPIVQGNGEVTKECNKPUVCNNCVKQPUQHDWKNFKPIURCTV
RTQVGEVKQPHQTUCHGV[UGEVKQPRTQVGEVKQPCICKPUVQXGTEWTTGPV(WUGUK\GUCTGECNEWNCVGFKPQTFGTVQ
RTQVGEVVJGECDNGCICKPUVUJQTVEKTEWKV(WUGV[RGC/KUTGEQOOGPFGFDWVI)I.KUCNUQCNNQYGF

%5#7.XGTUKQPU
(QT7.FGUKIPGFOCEJKPGUECNEWNCVKQPUHQTECDNGUGEVKQPUCPFHWUGUCTGFQPGCEEQTFKPIVQ7.#

+PFWUVTKCNEQPVTQNRCPGNU 
(QT%5#ECNEWNCVKQPUHQTECDNGUGEVKQPUCPFHWUGUCTGFQPGCEEQTFKPIVQ%5#
%CPCFKCPGNGEVTKECN
EQFG 
5VCPFCTFEQPFKVKQPUOCZKOWOEQRRGTEQPFWEVQTUKPTCEGYC[QTECDNGYKVJu%
u( 
KPUWNCVKQPCVCODKGPVVGORGTCVWTGu%
u( QRGTCVKPICVPQOKPCNXQNVCIGECDNGUPQVITQWRGFYKVJ
QVJGTECDNGU
9QTUVECUGEQPFKVKQPUCODKGPVVGORGTCVWTG u%
u( OCZEQRRGTEQPFWEVQTUKPTCEGYC[QT
ECDNGYKVJu%
u( KPUWNCVKQPCVu%
u( CODKGPVVGORGTCVWTGCPFQRGTCVKPICV
PQOKPCNXQNVCIG%CDNGUPQVITQWRGFYKVJQVJGTECDNGU
(WUGUK\GKUVJGOCZHWUGUK\GKPQTFGTVQRTQVGEVVJGOQVQTCICKPUVUJQTVEKTEWKV(QT%5#HWUG*4%
HQTO++HQT7.HWUGENCUU4-
+HVJGNQECNEQPFKVKQPUCTGOQTGUGXGTGVJGPVJGFGUETKDGFUVCPFCTFEQPFKVKQPUVJGECDNGUCPFHWUGUHQT
YQTUVECUGEQPFKVKQPUUJQWNFDGWUGF


+PUVTWEVKQPOCPWCN

%CDNGUK\G

6[RG 8 *\ #RRTQXCN +PQO2 +PQO(( TGEQOOGPFGF TGEQOOGPFGF (WUG
 YKTGUGEVKQP
 YKTGUGEVKQP

# 

)#85& 8 +'%  ZOO ZOO 


)#85& 8 +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 
 
)#85&  +'%  ZOO ZOO 
 
)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 
 
)#85&  +'%  ZOO ZOO 
)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 


)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 


)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 
)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 

4GOCTMU

 EWTTGPVKPVJGUWRRN[NKPGUCVOCZKOWONQCF

 TGEQOOGPFGFYKTGUGEVKQPWPFGTUVCPFCTFEQPFKVKQPU

 TGEQOOGPFGFYKTGUGEVKQPWPFGTYQTUVECUGEQPFKVKQPU

 HWUGXCNWGDGVYGGP
XCNKFKPECUGQHHWUGUHQTRCTCNNGNUWRRN[ECDNGU

6[RG 8 *\ #RRTQXCN +PQO2 +PQO(( TGEQOOGPFGF TGEQOOGPFGF (WUG
 YKTGUGEVKQP
 YKTGUGEVKQP

# 

)#85& 8 +'%  ZOO ZOO 


)#85& 8 +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 
 
)#85&  +'%  ZOO ZOO 
 
)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

6[RG 8 *\ #RRTQXCN +PQO2 +PQO(( TGEQOOGPFGF TGEQOOGPFGF (WUG
 YKTGUGEVKQP
 YKTGUGEVKQP

# 

)#85&  +'%  ZOO ZOO 
)#85&  %5#7.  #9) #9) 


)#85&  %5#7.  #9) #9) 


)#85&  %5#7.  #9) #9) 
)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 

4GOCTMU

 EWTTGPVKPVJGUWRRN[NKPGUCVOCZKOWONQCF

 TGEQOOGPFGFYKTGUGEVKQPWPFGTUVCPFCTFEQPFKVKQPU

 TGEQOOGPFGFYKTGUGEVKQPWPFGTYQTUVECUGEQPFKVKQPU

 HWUGXCNWGDGVYGGP
XCNKFKPECUGQHHWUGUHQTRCTCNNGNUWRRN[ECDNGU

6[RG 8 *\ #RRTQXCN +PQO2 +PQO(( TGEQOOGPFGF TGEQOOGPFGF (WUG
 YKTGUGEVKQP
 YKTGUGEVKQP

# 

)#85& 8 +'%  ZOO
 ZOO 
ZOO

)#85& 8 +'%  ZOO
 ZOO 
ZOO

)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 
 
)#85&  +'%  ZOO 
 ZOO 
ZOO

)#85&  +'%  ZOO
 ZOO 
ZOO

)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  %5#7.  Z#9)
 Z#9)
 
Z#9) Z#9)

)#85&  %5#7.  Z#9)
 Z#9)
 
Z#9) Z#9)

)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 


)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 4GOCTMU

 EWTTGPVKPVJGUWRRN[NKPGUCVOCZKOWONQCF

 TGEQOOGPFGFYKTGUGEVKQPWPFGTUVCPFCTFEQPFKVKQPU

 TGEQOOGPFGFYKTGUGEVKQPWPFGTYQTUVECUGEQPFKVKQPU


+PUVTWEVKQPOCPWCN


 HWUGXCNWGDGVYGGP
XCNKFKPECUGQHHWUGUHQTRCTCNNGNUWRRN[ECDNGU

6[RG 8 *\ #RRTQXCN +PQO2 +PQO(( TGEQOOGPFGF TGEQOOGPFGF (WUG
 YKTGUGEVKQP
 YKTGUGEVKQP

# 

)#85& 8 +'%  ZOO
Z ZOO 
OO

)#85& 8 +'%  ZOO
Z ZOO 
OO

)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO
Z ZOO 
OO

)#85&  +'%  ZOO
Z ZOO 
OO 
)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  +'%  ZOO ZOO 


)#85&  %5#7.  Z#9)
 Z#9)
 
Z#9) Z#9)

)#85&  %5#7.  Z#9)
 Z#9)
 
Z#9) Z#9)

)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 


)#85&  %5#7.  Z#9) Z#9) 4GOCTMU

 EWTTGPVKPVJGUWRRN[NKPGUCVOCZKOWONQCF

 TGEQOOGPFGFYKTGUGEVKQPWPFGTUVCPFCTFEQPFKVKQPU

 TGEQOOGPFGFYKTGUGEVKQPWPFGTYQTUVECUGEQPFKVKQPU

 HWUGXCNWGDGVYGGP
XCNKFKPECUGQHHWUGUHQTRCTCNNGNUWRRN[ECDNGU


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 5GVVKPIUQHHCPOQVQTEKTEWKVDTGCMGT

%KTEWKVDTGCMGT

)#85& )#85& )#85& )#85&


(TGSWGPE[ 8QNVCIG
8 (CPOQVQTEKTEWKV (CPOQVQTEKTEWKV (CPOQVQTEKTEWKV (CPOQVQTEKTEWKV

*\ DTGCMGT3
# DTGCMGT3
# DTGCMGT3
# DTGCMGT3
#
+'%
   
   
   
   
   
   
   
   
%5#7.
   
   
   
   

 4GHGTGPEGEQPFKVKQPUCPFNKOKVCVKQPU

4GHGTGPEGEQPFKVKQPU

#KTKPNGVRTGUUWTG
CDUQNWVG DCT 
#KTKPNGVRTGUUWTG
CDUQNWVG RUK 
#KTKPNGVVGORGTCVWTG u% 
#KTKPNGVVGORGTCVWTG u( 
4GNCVKXGJWOKFKV[ 
9QTMKPIRTGUUWTGHQT)#WRVQ)#85& 5GGUGEVKQP%QORTGUUQTFCVC

.KOKVCVKQPU

/CZKOWOYQTMKPIRTGUUWTGHQT)#85&WRVQ 5GGUGEVKQP%QORTGUUQTFCVC
)#85&
/KPKOWOYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G 
/KPKOWOYQTMKPIRTGUUWTG RUKI 
/CZKOWOCKTKPNGVVGORGTCVWTG u% 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

/CZKOWOCKTKPNGVVGORGTCVWTG u( 
/KPKOWOCKTKPNGVVGORGTCVWTG u% 
/KPKOWOCKTKPNGVVGORGTCVWTG u( 
/CZKOWOCNVKVWFGQRGTCVKQP O OCDQXGUGCNGXGN
/CZKOWOCNVKVWFGQRGTCVKQP HV HVCDQXGUGCNGXGN

 %QORTGUUQTFCVC

0QVG

#NNFCVCURGEKHKGFDGNQYCTGXCNKFCVTGHGTGPEGEQPFKVKQPUUGGUGEVKQP4GHGTGPEG
EQPFKVKQPUCPFNKOKVCVKQPU

)#85&

7PKV DCT DCT DCT


RUK RUK RUK
(TGSWGPE[ *\  
 
0WODGTQHEQORTGUUKQPUVCIGU  
0QTOCNGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
0QTOCNGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
9QTMRNCEG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
9QTMRNCEG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
/CZKOWOOQVQTUJCHVURGGF TRO  
/KPKOWOOQVQTUJCHVURGGF TRO  
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u%  

CRRTQZ 9QTMRNCEG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u(  

CRRTQZ 9QTMRNCEG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u%  

CRRTQZ 9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u(  

CRRTQZ 9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
0QOKPCNOQVQTTCVKPI M9  
0QOKPCNOQVQTTCVKPI JR  
4GHTKIGTCPVV[RG9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG 4C 4C 4C


+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKV DCT DCT DCT


RUK RUK RUK
6QVCNCOQWPV
TGHTKIGTCPV 9QTMRNCEG MI  
(WNN(GCVWTG
6QVCNCOQWPV
TGHTKIGTCPV 9QTMRNCEG ND  
(WNN(GCVWTG
1KNECRCEKV[CRRTQZ N  
1KNECRCEKV[CRRTQZ 75ICN  
1KNECRCEKV[CRRTQZ +ORICN  
1KNECRCEKV[CRRTQZ EWHV  
5QWPFRTGUUWTGNGXGN9QTMRNCEGCPF F$
#  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
CEEQTFKPIVQ+51)#85&

7PKV DCT DCT DCT


RUK RUK RUK
(TGSWGPE[ *\  
 
0WODGTQHEQORTGUUKQPUVCIGU  
0QTOCNGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
0QTOCNGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
9QTMRNCEG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
9QTMRNCEG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
/CZKOWOOQVQTUJCHVURGGF TRO  
/KPKOWOOQVQTUJCHVURGGF TRO  
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u%  

CRRTQZ 9QTMRNCEG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u(  

CRRTQZ 9QTMRNCEG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u%  

CRRTQZ 9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u(  

CRRTQZ 9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
0QOKPCNOQVQTTCVKPI M9  
0QOKPCNOQVQTTCVKPI JR  
4GHTKIGTCPVV[RG9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG 4C 4C 4C
6QVCNCOQWPV
TGHTKIGTCPV 9QTMRNCEG MI  
(WNN(GCVWTG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKV DCT DCT DCT


RUK RUK RUK
6QVCNCOQWPV
TGHTKIGTCPV 9QTMRNCEG ND  
(WNN(GCVWTG
1KNECRCEKV[CRRTQZ N  
1KNECRCEKV[CRRTQZ 75ICN  
1KNECRCEKV[CRRTQZ +ORICN  
1KNECRCEKV[CRRTQZ EWHV  
5QWPFRTGUUWTGNGXGN9QTMRNCEGCPF F$
#  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
CEEQTFKPIVQ+51)#85&

7PKV DCT DCT DCT


RUK RUK RUK
(TGSWGPE[ *\  
 
0WODGTQHEQORTGUUKQPUVCIGU  
0QTOCNGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
0QTOCNGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
9QTMRNCEG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
9QTMRNCEG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
/CZKOWOOQVQTUJCHVURGGF TRO  
/KPKOWOOQVQTUJCHVURGGF TRO  
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u%  

CRRTQZ 9QTMRNCEG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u(  

CRRTQZ 9QTMRNCEG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u%  

CRRTQZ 9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u(  

CRRTQZ 9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
0QOKPCNOQVQTTCVKPI M9  
0QOKPCNOQVQTTCVKPI JR  
4GHTKIGTCPVV[RG9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG 4C 4C 4C
6QVCNCOQWPV
TGHTKIGTCPV 9QTMRNCEG MI  
(WNN(GCVWTG
6QVCNCOQWPV
TGHTKIGTCPV 9QTMRNCEG ND  
(WNN(GCVWTG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKV DCT DCT DCT


RUK RUK RUK
1KNECRCEKV[CRRTQZ N  
1KNECRCEKV[CRRTQZ 75ICN  
1KNECRCEKV[CRRTQZ +ORICN  
1KNECRCEKV[CRRTQZ EWHV  
5QWPFRTGUUWTGNGXGN9QTMRNCEGCPF F$
#  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
CEEQTFKPIVQ+51)#85&

7PKV DCT DCT DCT


RUK RUK RUK
(TGSWGPE[ *\  
 
0WODGTQHEQORTGUUKQPUVCIGU  
0QTOCNGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
0QTOCNGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
9QTMRNCEG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
9QTMRNCEG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG DCT
G  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
/CZKOWOGHHGEVKXGYQTMKPIRTGUUWTG RUKI  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
/CZKOWOOQVQTUJCHVURGGF TRO  
/KPKOWOOQVQTUJCHVURGGF TRO  
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u%  

CRRTQZ 9QTMRNCEG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u(  

CRRTQZ 9QTMRNCEG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u%  

CRRTQZ 9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
6GORGTCVWTGQHCKTNGCXKPIQWVNGVXCNXG u(  

CRRTQZ 9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
0QOKPCNOQVQTTCVKPI M9  
0QOKPCNOQVQTTCVKPI JR  
4GHTKIGTCPVV[RG9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG 4C 4C 4C
6QVCNCOQWPV
TGHTKIGTCPV 9QTMRNCEG MI  
(WNN(GCVWTG
6QVCNCOQWPV
TGHTKIGTCPV 9QTMRNCEG ND  
(WNN(GCVWTG


+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKV DCT DCT DCT


RUK RUK RUK
1KNECRCEKV[CRRTQZ N  
1KNECRCEKV[CRRTQZ 75ICN  
1KNECRCEKV[CRRTQZ +ORICN  
1KNECRCEKV[CRRTQZ EWHV  
5QWPFRTGUUWTGNGXGN9QTMRNCEGCPF F$
#  
9QTMRNCEG(WNN(GCVWTG
CEEQTFKPIVQ+51
+PUVTWEVKQPOCPWCN

 +PUVTWEVKQPUHQTWUGQHCKTTGEGKXGT

 #KTTGEGKXGTKPUVTWEVKQPU

+PUVTWEVKQPU

 6JKUXGUUGNECPEQPVCKPRTGUUWTKUGFCKTVJKUECPDGRQVGPVKCNN[FCPIGTQWUKHVJG
GSWKROGPVKUOKUWUGF
 6JKUXGUUGNOWUVQPN[DGWUGFCUCEQORTGUUGFCKTQKNUGRCTCVQTCPFOWUVDGQRGTCVGF
YKVJKPVJGNKOKVUURGEKHKGFQPVJGFCVCRNCVG
 0QCNVGTCVKQPUOWUVDGOCFGVQVJKUXGUUGND[YGNFKPIFTKNNKPIQTCP[QVJGTOGEJCPKECN
OGVJQFUYKVJQWVVJGYTKVVGPRGTOKUUKQPQHVJGOCPWHCEVWTGT
 6JGRTGUUWTGCPFVGORGTCVWTGQHVJKUXGUUGNOWUVDGENGCTN[KPFKECVGF
 6JGUCHGV[XCNXGOWUVEQTTGURQPFYKVJRTGUUWTGUWTIGUQHVKOGUVJGOCZKOWO
CNNQYCDNGQRGTCVKPIRTGUUWTG+VUJQWNFIWCTCPVGGVJCVVJGRTGUUWTGYKNNPQV
RGTOCPGPVN[GZEGGFVJGOCZKOWOCNNQYCDNGQRGTCVKPIRTGUUWTGQHVJGXGUUGN
 7UGQPN[QKNCUURGEKHKGFD[VJGOCPWHCEVWTGT
 6JKUXGUUGNJCUDGGPFGUKIPGFCPFDWKNVVQIWCTCPVGGCPQRGTCVKQPCNNKHVGVKOGKPGZEGUU
QH[GCTUCPFCPKPHKPKVGPWODGTQHRTGUUWTGNQCFE[ENGU6JGTGKUPQKPVTKPUKEPGGF
HQTKPUGTXKEGKPURGEVKQPQHVJGXGUUGNYJGPWUGFYKVJKPVJGFGUKIPNKOKVUHQTKVU
KPVGPFGFCRRNKECVKQP*QYGXGTPCVKQPCNNGIKUNCVKQPOC[TGSWKTGKPUGTXKEGKPURGEVKQP
 1TKIKPCNDQNVUJCXGVQDGWUGFCHVGTQRGPKPIHQTKPURGEVKQP6JGOCZKOWOVQTSWGJCUVQ
DGVCMGPKPVQEQPUKFGTCVKQPHQT/DQNVU0O
 NDHHV
 HQT/
DQNVU0O
 NDHHV
 


+PUVTWEVKQPOCPWCN

 2'&

 2TGUUWTGGSWKROGPVFKTGEVKXGU

%QORQPGPVUUWDLGEVVQ'%2TGUUWTG'SWKROGPV&KTGEVKXG
6JGHQNNQYKPIVCDNGEQPVCKPUVJGPGEGUUCT[KPHQTOCVKQPHQTVJGKPURGEVKQPQHCNNRTGUUWTGGSWKROGPVQH
ECVGIQT[++CPFJKIJGTCEEQTFKPIVQVJG2TGUUWTG'SWKROGPV&KTGEVKXG'%CPFCNNRTGUUWTG
GSWKROGPVCEEQTFKPIVQVJG5KORNG2TGUUWTG8GUUGN&KTGEVKXG''%
%QORQPGPVUUWDLGEVVQ'%2TGUUWTG'SWKROGPV&KTGEVKXGITGCVGTVJCPQTGSWCNVQECVGIQT[++

2CTVPWODGT &GUETKRVKQP 8QNWOG &GUKIP /KPCPFOCZ 2'&%NCUU


RTGUUWTG FGUKIP
VGORGTCVWTG
 5CHGV[XCNXG +8
 5CHGV[XCNXG +8
 5CHGV[XCNXG +8
 8GUUGN N DCT
G u%u% ++
 5CHGV[XCNXG +8

2CTVPWODGT &GUETKRVKQP 0WODGTQH /KPKOWOYCNN 8KUWCNKPURGEVKQP *[FTQUVCVKE


E[ENGU
 VJKEMPGUUOO TGSWKTGOGPVU
 KPURGEVKQP
TGSWKTGOGPVU

 5CHGV[XCNXG  
 5CHGV[XCNXG  
 5CHGV[XCNXG  
 8GUUGN Z [GCTU [GCTU
 5CHGV[XCNXG  

1XGTCNNTCVKPI
6JGEQORTGUUQTUCTGEQPHQTOVQ2'&ECVGIQT[++

 )WKFGNKPGUHQTKPURGEVKQP

1PVJG&GENCTCVKQPQH%QPHQTOKV[&GENCTCVKQPD[VJG/CPWHCEVWTGTVJGJCTOQPKUGFCPFQTQVJGT
UVCPFCTFUVJCVJCXGDGGPWUGFHQTVJGFGUKIPCTGUJQYPCPFQTTGHGTTGFVQ6JG&GENCTCVKQPQH
%QPHQTOKV[&GENCTCVKQPD[VJG/CPWHCEVWTGTKURCTVQHVJGFQEWOGPVCVKQPVJCVKUUWRRNKGFYKVJVJKU
EQORTGUUQT
.QECN.GICNTGSWKTGOGPVUCPFQTWUGQWVUKFGVJGNKOKVUCPFQTEQPFKVKQPUCUURGEKHKGFD[#VNCU%QREQ
OC[TGSWKTGQVJGTKPURGEVKQPRGTKQFUCUOGPVKQPGFDGNQY


GA 15 VSD, GA 18 VSD, GA 22 VSD, GA 30 VSD

Instruction Book
What sets Atlas Copco apart as a company is our
conviction that we can only excel in what we do if we
provide the best possible know-how and technology to
really help our customers produce, grow and succeed.

There is a unique way of achieving that - we simply call it


the Atlas Copco way. It builds on interaction, on
long-term relationships and involvement in the customers’
process, needs and objectives. It means having the
flexibility to adapt to the diverse demands of the people
we cater for.

It’s the commitment to our customers’ business that


drives our effort towards increasing their productivity
through better solutions. It starts with fully supporting
existing products and continuously doing things better, but
it goes much further, creating advances in technology
through innovation. Not for the sake of technology, but
for the sake of our customer’s bottom line and
peace-of-mind.

That is how Atlas Copco will strive to remain the first


choice, to succeed in attracting new business and to
maintain our position as the industry leader.