You are on page 1of 16

22IDBAS

to lleh)r)u
lighf up forThrisJmas

GENEnnr @ ErEcTRrc
:qla Qr 5 n - o(/)
qEFa €: eg ^!
: sl ss.fi t:
diri
o;+d
d-d i&e t:
o ct :'< o 6 -.
o=o I
=.t
fe^.:1'<co(DJ-^\(o
^. - -i =.> - .! o
f.rq{ iE €g:i9 a:
==,==.<+-.(D=
5.:.o 9i I s T f X o rJ f
.=€65 X(/).<:a )* =rB
? 4 -' 6lo
-o-.:
> o .I = J
= O f .r o ^=
o+;o =,
.< I '_= (D ): -x
+Ss. ;; tr--;r;3 ilo,
;t?q -iF*=;$$;!E
6-gBE 1s€r9ps
F d
f
_ _ d ,, x: o lS
(D d * o
<
=__=
6 d -.' ' -
=
*
**Fi 35EeE{Edl @
+Ad o- Q
or< =. - S > ^
qdeR
:_,i Hi5l
.'l= o- r r o)
co .h O< a 2 o (D
+- oi o o
69r
Fo o
3.dc d o *-.cd B f.
- o =
6,Eo
5:* =- AaO. *orr
X
3a
!-- =O
o < _>
-8-:
6io
de
tr
i; 9 :aD @
f,r!t-)laJ =. - =
- s Eo,
o-

o"d:€3-P)3;p::'
;E3tsP6_9aPiHe+ 4*4<)qq=,
o?X(o(r- o.ju
< 5 or EE <. +E 6 *
:o <s f- :< +I r.61Fo sa 3* ;i ;,l' d
10 o 1d o < d;9
" - 4
HsdBEa=:e;i\d
'-.-o<@ :l-rn:. 1
o: o c ;;=<< -.@ ll
3 i I $ n 6 g F 3 *; c
i.,'=.(ooo=."9cr
o o,; :i; o
6
a o o.
o o- -- -;o?! i 6 * a 9
=o

i,9q.al e6'=3;C3=9
of^:'"6Y!+-
i+ls8;51!
q +: aq e :
cd o (o ; - q .z rs '
'=:*{ryaFl@} is -: 5 =
d o 9;i *9. a
;2 Aio F
r9t i !: rHp:::11;
10+odrorJo
:-ili ;;-9oeo
id6)d"_.2!.
e >< d* 6 -6.!r-oro
9i *o-9o
5 o * l:
;: eag ! 9-=d.?si!
* F+ ! *=€
a c,E i 3: H5r
gl@& 3;.qeP l! 3'g.=a 1i
+d I
:qla Qr 5 n - o(/)
qEFa €: eg ^!
: sl ss.fi t:
diri
o;+d
d-d i&e t:
o ct :'< o 6 -.
o=o I
=.t
fe^.:1'<co(DJ-^\(o
^. - -i =.> - .! o
f.rq{ iE €g:i9 a:
==,==.<+-.(D=
5.:.o 9i I s T f X o rJ f
.=€65 X(/).<:a )* =rB
? 4 -' 6lo
-o-.:
> o .I = J
= O f .r o ^=
o+;o =,
.< I '_= (D ): -x
+Ss. ;; tr--;r;3 ilo,
;t?q -iF*=;$$;!E
6-gBE 1s€r9ps
F d
f
_ _ d ,, x: o lS
(D d * o
<
=__=
6 d -.' ' -
=
*
**Fi 35EeE{Edl @
+Ad o- Q
or< =. - S > ^
qdeR
:_,i Hi5l
.'l= o- r r o)
co .h O< a 2 o (D
+- oi o o
69r
Fo o
3.dc d o *-.cd B f.
- o =
6,Eo
5:* =- AaO. *orr
X
3a
!-- =O
o < _>
-8-:
6io
de
tr
i; 9 :aD @
f,r!t-)laJ =. - =
- s Eo,
o-

o"d:€3-P)3;p::'
;E3tsP6_9aPiHe+ 4*4<)qq=,
o?X(o(r- o.ju
< 5 or EE <. +E 6 *
:o <s f- :< +I r.61Fo sa 3* ;i ;,l' d
10 o 1d o < d;9
" - 4
HsdBEa=:e;i\d
'-.-o<@ :l-rn:. 1
o: o c ;;=<< -.@ ll
3 i I $ n 6 g F 3 *; c
i.,'=.(ooo=."9cr
o o,; :i; o
6
a o o.
o o- -- -;o?! i 6 * a 9
=o

i,9q.al e6'=3;C3=9
of^:'"6Y!+-
i+ls8;51!
q +: aq e :
cd o (o ; - q .z rs '
'=:*{ryaFl@} is -: 5 =
d o 9;i *9. a
;2 Aio F
r9t i !: rHp:::11;
10+odrorJo
:-ili ;;-9oeo
id6)d"_.2!.
e >< d* 6 -6.!r-oro
9i *o-9o
5 o * l:
;: eag ! 9-=d.?si!
* F+ ! *=€
a c,E i 3: H5r
gl@& 3;.qeP l! 3'g.=a 1i
+d I
I 1i€e=[*F:riAt;8te
gr<="'63f,i::TilSleS
le o *ati[:is::€{;'-::g _Hg, . : i B;
: ti ; .: qi ;I nr z=v
=1. d "- - i : 3
c*l 5 ^;3 e H e P,: :.4 g t i.9
F
:6E_fr8.=3r!l:;1i1ig
Es0a".B,:is'=TY"d-i:
Bg 3?{E: d: ;_ t-) I o - < -
;'. €:6 o
cii-,1;:3i o
-s€ i: X
3 i= 1q 3 6l r:a
S.31@ 9 6'; =.oPr coiojo*D<-o_6o
: t - 6 a 10 ! < '=P ii p 6.6;;eFF::;;
;60--;e;:
PseGo@d-;6 ;3;? ifl;Fieqis._3i
-B;i; ro $ e.s F ;3 H91i ?e;7i F
*: : E

. C;1J d * 3 s ! ! E P fi q
;6ax-50 3raEJ,=! Fddi:'4."F:r =
!oo-<- E=:;eE::;;::5frrii-
;3 fli z"- l;:
q
? gE 3 h 3;"iE i=;; i
--. o !
' R6 - 6 ; o;;
o -o o < -o *=:-:;. o o<
€;: i +r r=;o?<jo -.J=q-:;o d

::a Q;; I
g5;?-rE'ie"i:iils
(o3-Ar ;9=€;+^ i
!o.i':-'-"'f,fo*6o
H;,.o ;fd. .:opil-<.: .
ro,S _(ooi.=o
o'9d-o :i:l eS"uaqgB g
'-^! "- 6)J+== -
sill g
; dio s .-g33id#
i" < -._
f: :;=r 5?eqq€: 3
I-9;
I I9r;

dz g l-342(/')
3 ;; ;i $ {: J 3 5 i i I E: t
5 *o o Y i o o:
o o cro
=oo
p; n
l:3lqi:i!-,iq+:a$-
--
iSlot+Hslo
I'j cr': il +of
o P _ to
l1
:;
*:6 ov o -
: a- I g : a= i: E
a";lf:i;!d1iE"..""7
ed.;i;E9ri,d1lEdN,s.
o - o
o?u o ?o x - o
o;E:
i, =.:
o --
ae<<;.14<40Y =9
c :o o<(o o -
(o =
:ieE::?;B;i:*q:d
: + + ;
L)= O
dlqP"-".!36 - :tiia:lrg::o;iFl
.;;!!.i;:icsEgd
o'e^-<=dnf <: o i.=i o: d-: * ;
J
a
3 E;'E ii Pa
;.:= ;; € j XF r & " ': [
;:-i:ls;Rc6a*:--"6:
=
< r< !o ItEa,€:-!r-Ydd=14
:o:-crdeio>; o o oJ o;:-l rro oo J o c!1"

lT =:=-
/F:
I 1i€e=[*F:riAt;8te
gr<="'63f,i::TilSleS
le o *ati[:is::€{;'-::g _Hg, . : i B;
: ti ; .: qi ;I nr z=v
=1. d "- - i : 3
c*l 5 ^;3 e H e P,: :.4 g t i.9
F
:6E_fr8.=3r!l:;1i1ig
Es0a".B,:is'=TY"d-i:
Bg 3?{E: d: ;_ t-) I o - < -
;'. €:6 o
cii-,1;:3i o
-s€ i: X
3 i= 1q 3 6l r:a
S.31@ 9 6'; =.oPr coiojo*D<-o_6o
: t - 6 a 10 ! < '=P ii p 6.6;;eFF::;;
;60--;e;:
PseGo@d-;6 ;3;? ifl;Fieqis._3i
-B;i; ro $ e.s F ;3 H91i ?e;7i F
*: : E

. C;1J d * 3 s ! ! E P fi q
;6ax-50 3raEJ,=! Fddi:'4."F:r =
!oo-<- E=:;eE::;;::5frrii-
;3 fli z"- l;:
q
? gE 3 h 3;"iE i=;; i
--. o !
' R6 - 6 ; o;;
o -o o < -o *=:-:;. o o<
€;: i +r r=;o?<jo -.J=q-:;o d

::a Q;; I
g5;?-rE'ie"i:iils
(o3-Ar ;9=€;+^ i
!o.i':-'-"'f,fo*6o
H;,.o ;fd. .:opil-<.: .
ro,S _(ooi.=o
o'9d-o :i:l eS"uaqgB g
'-^! "- 6)J+== -
sill g
; dio s .-g33id#
i" < -._
f: :;=r 5?eqq€: 3
I-9;
I I9r;

dz g l-342(/')
3 ;; ;i $ {: J 3 5 i i I E: t
5 *o o Y i o o:
o o cro
=oo
p; n
l:3lqi:i!-,iq+:a$-
--
iSlot+Hslo
I'j cr': il +of
o P _ to
l1
:;
*:6 ov o -
: a- I g : a= i: E
a";lf:i;!d1iE"..""7
ed.;i;E9ri,d1lEdN,s.
o - o
o?u o ?o x - o
o;E:
i, =.:
o --
ae<<;.14<40Y =9
c :o o<(o o -
(o =
:ieE::?;B;i:*q:d
: + + ;
L)= O
dlqP"-".!36 - :tiia:lrg::o;iFl
.;;!!.i;:icsEgd
o'e^-<=dnf <: o i.=i o: d-: * ;
J
a
3 E;'E ii Pa
;.:= ;; € j XF r & " ': [
;:-i:ls;Rc6a*:--"6:
=
< r< !o ItEa,€:-!r-Ydd=14
:o:-crdeio>; o o oJ o;:-l rro oo J o c!1"

lT =:=-
/F:
i{lil*l;ai; irifiEt;g;F1aF
;';iiea;aali'ii;i;;;ie;asE
F
o= 3 pB p J e Q
a:. t e.: 3
g* 61""P. EX
:; rE *i?3i ! i at 1:; g;; E?i E H

ei;xiI:;3l; iiiiH1+;ii;ii
3ii;Ffq:i$+ :15F:;;3*iii:

-.r
'?
\
F
n

s 3 &3 3 C,l > E-F€S3O


g-1 o o: i -
<ctq6;FE- o.: q: qA
o -:91 P(o;-= J ar 4
$; -qo!-q3
sc 3 *:&+il a i -8;
^6
s$ 3 J: & I *.
d3: r;. ri 5
"s;eis:; o 6 0
3-;gaP:3 =<
F* Iv -d q;f g
63:ra;3t _.i + :
o o
od; o d =ao c o r X u: +
qs===o
o o,:6 <o; + io
9dfq:.1 6q
i63:6:a;.
=O
dq3.3>9Jg
5 E € o:€ €
o f : o: f o
o o;-^.e
;,i,os;eE
=LJXo=.-
a d;: a *
r ?x
:," -o:
3 € *{
-: o oc o(o =
.3 e - 3 E d
X-
a oo5.:o
g F- d -*r.
aI il43 a {
o o<-o < r:
sisEi[=
+ o o r(o
Y' o f
o
a!
^ O O-o
i{lil*l;ai; irifiEt;g;F1aF
;';iiea;aali'ii;i;;;ie;asE
F
o= 3 pB p J e Q
a:. t e.: 3
g* 61""P. EX
:; rE *i?3i ! i at 1:; g;; E?i E H

ei;xiI:;3l; iiiiH1+;ii;ii
3ii;Ffq:i$+ :15F:;;3*iii:

-.r
'?
\
F
n

s 3 &3 3 C,l > E-F€S3O


g-1 o o: i -
<ctq6;FE- o.: q: qA
o -:91 P(o;-= J ar 4
$; -qo!-q3
sc 3 *:&+il a i -8;
^6
s$ 3 J: & I *.
d3: r;. ri 5
"s;eis:; o 6 0
3-;gaP:3 =<
F* Iv -d q;f g
63:ra;3t _.i + :
o o
od; o d =ao c o r X u: +
qs===o
o o,:6 <o; + io
9dfq:.1 6q
i63:6:a;.
=O
dq3.3>9Jg
5 E € o:€ €
o f : o: f o
o o;-^.e
;,i,os;eE
=LJXo=.-
a d;: a *
r ?x
:," -o:
3 € *{
-: o oc o(o =
.3 e - 3 E d
X-
a oo5.:o
g F- d -*r.
aI il43 a {
o o<-o < r:
sisEi[=
+ o o r(o
Y' o f
o
a!
^ O O-o
32 gs<
d: < I

o i;60
ii. o
"o
4" fiE
:: o d-F
1s+qr
>9 9 P c)

;<--r3l**631r
4+"";-;!10{ L *o a9
a9._PE,H.E-"d
i ,- o r nl o *d; r
< q j-J g. ?;
_au:
=6 ?oL.or= a_
*o
r ^.:1
6c c,: o " .; ? o q I;
f:= 1;1P+3i."oe
o- o:6
*:6 *P; 0 '-! 9 9 a - a q
r: ^ 10:::1
=: co 9 ;o<
so ld ^; -= P: e ; o_ o.,; {
^ j 1: Q q
=
1<3 9 rE:i = p F
o: Fcrd=^ crclo

<.P 9

a .r'^
,o<A9j- f I ol
d <.;3

6r3*o
t i<

?s - ai

€,o o 3:

3esE
dY9I
,<:e
o:.o
or oY<
32 gs<
d: < I

o i;60
ii. o
"o
4" fiE
:: o d-F
1s+qr
>9 9 P c)

;<--r3l**631r
4+"";-;!10{ L *o a9
a9._PE,H.E-"d
i ,- o r nl o *d; r
< q j-J g. ?;
_au:
=6 ?oL.or= a_
*o
r ^.:1
6c c,: o " .; ? o q I;
f:= 1;1P+3i."oe
o- o:6
*:6 *P; 0 '-! 9 9 a - a q
r: ^ 10:::1
=: co 9 ;o<
so ld ^; -= P: e ; o_ o.,; {
^ j 1: Q q
=
1<3 9 rE:i = p F
o: Fcrd=^ crclo

<.P 9

a .r'^
,o<A9j- f I ol
d <.;3

6r3*o
t i<

?s - ai

€,o o 3:

3esE
dY9I
,<:e
o:.o
or oY<
I @oE '4 9; @D o -.{

i*-;6^r?q-roo
:;dr96'b;eojc
€ ,n;:
::r qdi a: +;r 2:9:;
-!
c: r-Y
oro^u-= c o 9 --
;o
<Heq.;'0"+:q
6 --; o - di o; +
:,^ o X; i r o o
;Y=cro13 c o !
4:* tu !- 5 o;.
<o;;o-a!-rX
o i s 9 o.o, /i)o ii
o:-i;-slmo^
-^64+9=
xr:;lrof:c - o o: f
: o o r a acLo< X

a o E: s: I
o^.: o 5 0 l

I
^ ,ouoi-r
C) o;d;:<
q ;' S 9 G
:p o "- r
Pi - - =< i
S J [ -^e *
;]E
_lr I
*-:.-< : 9 :.
I
a
;+ r o - olo6
db
t< <; --3o o ^a; --L
dg b- 6I o; - RB
rt

l-

-r: ; f - ;'
;r o
a: -- < o
=<* a o
+ +: -o O!
ldai q < o
. *-:l --o: I
g " 3.; 6 9-- o >; d=
'= n:'?f =
d*^-
ig<c E e q;i s
=s-of:-r!<
: -:. 1oa5xi
F.:(o9=r-:or
- r-O--r
d - 6 P i! -(c=:-o
q c -; -o;_;
-< " joo- io.* o !9
6; - tr r t: r ^i
r 6 oa;: ai

o ao bLo < o o: d
=.ara<
o o o::9
o 5 =:to: +; do
i - 9*
1<-l'"To;o-rE
=:
==y:1 o -oo: of !r
;Fe?Hflia;33"
=^.= a - _ y a f o c:
9lo+3qd-3lry
{ Ete--'le1{;:
g;s,::-i1"135:
8 :;3'eoY'-ii:;:
tJ a)^=-ol:^rrio-O
- - r:d H P o:'q*< -
El i; g F 3 { E ; If
! :+rdE.=;g?,flr
t lq!!;;;B;-3:.
<3;'";rooPi3
!3":9i31;3;
I @oE '4 9; @D o -.{

i*-;6^r?q-roo
:;dr96'b;eojc
€ ,n;:
::r qdi a: +;r 2:9:;
-!
c: r-Y
oro^u-= c o 9 --
;o
<Heq.;'0"+:q
6 --; o - di o; +
:,^ o X; i r o o
;Y=cro13 c o !
4:* tu !- 5 o;.
<o;;o-a!-rX
o i s 9 o.o, /i)o ii
o:-i;-slmo^
-^64+9=
xr:;lrof:c - o o: f
: o o r a acLo< X

a o E: s: I
o^.: o 5 0 l

I
^ ,ouoi-r
C) o;d;:<
q ;' S 9 G
:p o "- r
Pi - - =< i
S J [ -^e *
;]E
_lr I
*-:.-< : 9 :.
I
a
;+ r o - olo6
db
t< <; --3o o ^a; --L
dg b- 6I o; - RB
rt

l-

-r: ; f - ;'
;r o
a: -- < o
=<* a o
+ +: -o O!
ldai q < o
. *-:l --o: I
g " 3.; 6 9-- o >; d=
'= n:'?f =
d*^-
ig<c E e q;i s
=s-of:-r!<
: -:. 1oa5xi
F.:(o9=r-:or
- r-O--r
d - 6 P i! -(c=:-o
q c -; -o;_;
-< " joo- io.* o !9
6; - tr r t: r ^i
r 6 oa;: ai

o ao bLo < o o: d
=.ara<
o o o::9
o 5 =:to: +; do
i - 9*
1<-l'"To;o-rE
=:
==y:1 o -oo: of !r
;Fe?Hflia;33"
=^.= a - _ y a f o c:
9lo+3qd-3lry
{ Ete--'le1{;:
g;s,::-i1"135:
8 :;3'eoY'-ii:;:
tJ a)^=-ol:^rrio-O
- - r:d H P o:'q*< -
El i; g F 3 { E ; If
! :+rdE.=;g?,flr
t lq!!;;;B;-3:.
<3;'";rooPi3
!3":9i31;3;
,-o
Oc,] o 3
6= E
qI +
o Y;6j:: I P < o€ og o
rn; o
=
il, \\ Eit o-..g=.r=n
16@a-.?fo,"=SdX
'<3d9oE:4eii
\=-- =L
t\,\ +,*iFIIH ldigis
o.T=5Rd€db'!'ld
R c ";6:rO o 1- rJa
o-6 i;6I6: € qrH l
T
o
i E r i: t, i
!R ' ?;t:5
?.1: ;: dH+
f a; ;
:_1q
*c>
g*ie6:qi+
ooi^o-<.
?F3-EEi;i:3+d
l-9P63oai9ql
93E='E3'Pl;
iil;=A'=,iR6
_ o =* -.: o + o I
3I3=ii!'i6s.
. {if o -d::.'3 i
3 -a s,: l. 1;3 I
! d; _o rr F --
Oo 9l x o
^@
r _ o < 6; \ :^ : o'
=
:43+;a
a + E sqq
= :6iu-o d

'eg's-P gg g
- o -- 6 X -9(o =: ^
;Eds5,:q33H

:q+i:aqF: 9+i;F; gias:i


-;i*ti ii€ E+giEg i;iag*; :[[3gi 9.
$iiql;*il i;eiiq
.iii?F iBi as?;;ji
i;fi:i -
uc;;gEi EiEi;i c_

+;;g[i -+,1
o
-l
?tili?i i iil:i iii
,*i [Ei;Ii
.Eigli q
o
,+
,+
eefaiiE l ifi;; iiiir ig;i? iiliir o
-t
o 1f --l.n of rz o!; qR l+r =. r _r.n p.
dE o - g id: otr crY@ o - 6 : '=B
+r:Yl Jer o
r+
;3 o:A 6' o-v--l=O,iO "
.^ F-i'r
;:'o
o L 'do9oo.:t> a? e c
^- c ao o ^ - o 3n o;;6 ,J
HA {:; l',.,f (u
:1.o i wo 9 :o uo q 6'r ? _ 9l,o a
,3 a€e j 1
o -6 oi d
s' =. d. - =. r'
1 i:€ o)
ic r+
ori :Hie;3d'
6 J < p:io g o
@n it6r\ 3aH 9@ J
5 - 9- Oo I
o Lo 33 x: 3 A d P 9a -r
I
ai -n
+?g
--a
:5; r9 EBqZ
\ry/ i\@, ;9 a
'+
oo1
.: = E
19 6
lq -
c o o ? E;.: 4., r +o O)
om A
,-o
Oc,] o 3
6= E
qI +
o Y;6j:: I P < o€ og o
rn; o
=
il, \\ Eit o-..g=.r=n
16@a-.?fo,"=SdX
'<3d9oE:4eii
\=-- =L
t\,\ +,*iFIIH ldigis
o.T=5Rd€db'!'ld
R c ";6:rO o 1- rJa
o-6 i;6I6: € qrH l
T
o
i E r i: t, i
!R ' ?;t:5
?.1: ;: dH+
f a; ;
:_1q
*c>
g*ie6:qi+
ooi^o-<.
?F3-EEi;i:3+d
l-9P63oai9ql
93E='E3'Pl;
iil;=A'=,iR6
_ o =* -.: o + o I
3I3=ii!'i6s.
. {if o -d::.'3 i
3 -a s,: l. 1;3 I
! d; _o rr F --
Oo 9l x o
^@
r _ o < 6; \ :^ : o'
=
:43+;a
a + E sqq
= :6iu-o d

'eg's-P gg g
- o -- 6 X -9(o =: ^
;Eds5,:q33H

:q+i:aqF: 9+i;F; gias:i


-;i*ti ii€ E+giEg i;iag*; :[[3gi 9.
$iiql;*il i;eiiq
.iii?F iBi as?;;ji
i;fi:i -
uc;;gEi EiEi;i c_

+;;g[i -+,1
o
-l
?tili?i i iil:i iii
,*i [Ei;Ii
.Eigli q
o
,+
,+
eefaiiE l ifi;; iiiir ig;i? iiliir o
-t
o 1f --l.n of rz o!; qR l+r =. r _r.n p.
dE o - g id: otr crY@ o - 6 : '=B
+r:Yl Jer o
r+
;3 o:A 6' o-v--l=O,iO "
.^ F-i'r
;:'o
o L 'do9oo.:t> a? e c
^- c ao o ^ - o 3n o;;6 ,J
HA {:; l',.,f (u
:1.o i wo 9 :o uo q 6'r ? _ 9l,o a
,3 a€e j 1
o -6 oi d
s' =. d. - =. r'
1 i:€ o)
ic r+
ori :Hie;3d'
6 J < p:io g o
@n it6r\ 3aH 9@ J
5 - 9- Oo I
o Lo 33 x: 3 A d P 9a -r
I
ai -n
+?g
--a
:5; r9 EBqZ
\ry/ i\@, ;9 a
'+
oo1
.: = E
19 6
lq -
c o o ? E;.: 4., r +o O)
om A
--liN<oo@ fo<r! o
o: o; d = 9
a P:9'
se ;? d 96:d9 ; :*o
o o 6 o v (, 9Qc
a-6
6:a.<
qq Jf
6643'o
@ o . o
Fz
;o 1, j
^:96 i 9:^
in 'i- o
oq'x^f r-. o1:<1 =9' i +ii 3f
;
setSs; :^ E3
il-o
*:a .:.^q
=<_ o< aa"
:o^a_ 6 "-" l!?
(uo,:Jo-o: e€1.:e._ dd giqJa: :e do
q:'
e*om
-.:"r :o!:-::o 5=
j=
^;33ii;-
oo o i 9
r=,E!9f q o
Q c s+x :5s i" 6^ -:--9i
€,i6q'1d cY
:- tsi do I
:t = ;l-!a .: - ",6 ro+Y;= \!:t
Io ----
;;3L'j q:^ d 6o --o:-;o pc_ :':
l":. 9E (/)
lali.<: !":b , :u:-00(o
@ ('o
o:-a + @ I o; o \ oo
;g.
oa R*
10
3;J9s]
?of o " = E6 J
€= -
3.8.€a oc.
'o-d99J5,o 9;--r9ij s4
oI se
d9 B ;Y;-6
:-.1 :;-
i.=: d 3I f ;qlo o 9_c
,o,oe,9.d 9b-o d; Zg 5 El:.,
qa'9€
62o
oo n,
{' :9 r - -
9=6o@ao <:<,X :; 9;=s; : o o-a L
J O
gPE;6df, Soiif
IJ I'i o C!: oD o
tsd'9(o
€9d> o+-;d +q9!lfE s: e-?6 { 3b !o o ot < -<: ^:.
f,2 qoi; 6!.::900 :9 :: ! o !o c i=o
=
sJ9* 23:S) j-1..;*p LP
1d; *."R; €:&""€; El 3:'
sili \a r f .. cE(o g oo i;
3:; !d€E -iX I .){ro - =-r,+
[!.2.. '-:.-=s"' =g l-E Yod
!roO.l 6'r
3*!. 1€iP;iq.;i-'* a; i!:_ ;EA \d:
^3 - = -> ! ! r j6
."xr
-i;2 <-=- iH; l_d
-ii!s:o--3j
d4: '-^.^ =
9;o o : < (r =
0)
;oi aR;6+; H.- 6JA
< :39 g 6'9 -- = a- a
- s. a.
w CIi3
odq
9oiJ
;:i
;E!.
a;v^ l=ii2o:
er€;qa H: 93:_
;d qs.i d6
esE
-= 6 o
-- @o*
ao-
l,o ('-6- o
:3F 131 3i.i!.ia <nd o \=" iilt
p6q {"" re;:.;y
;=I =-ri 9"9d=L's
=i6 Ia= :- * =q
.- -Y - - @5
ql -
w =9r
dAe
b=P
=3;
'ptid=tt
i:l
3=-F=;3 i: :3
*d He9
oPY:
o+c a o-1 ";

qiPBsSEd 5655Ctot9OO-l
:.;:.:.0: o q f - o
d.:B :3*6 r
d* o o q N ! 6 B B
9s-gaE.€:
I iEo'4i4+e*B.i
"?i
6 (,9 6
:8,;r-3:E*-:P
!o q; r" I,.b.; SE:
F-# r S:a : ?
*tu: tii IX
*r1 ,3 lt. l d l la.3*<lF
;::o
o ^ r J oo r ^. -t -; o:1 uo o
=; <_oo
E- F 9o.,i 6
l^. a6 4l o P 3 ? 4*:
; (oo."9-tuo;tia t -i I
rio o<!u-f +o o -,",1 r o --^
d - P s aro ^ ; l;,; - 19
" a€ f ;
j !; - o T-
-:-!
k*:#
;;;d B e:o'v-1d i3
Y@g $ ro-.:f=^io
or o o:J o o: o -
'.6-

-==c:ta.t iERi
1- 19;; 9^>F ri;fBe:ei<5:e6d it;i3i9s
tv; or i o d : r r o O- fo;oo-^j
(or=!'-tYc
!E a: li J -xkb ^
5
+ a= +d +g
E o
6p!r ;e ', ";-i *.i ; I :E i e'_ q*
* o-9rc -
B;i *=: - e. ^ i o ov
I ::l 6 I o o
RS38 9r;sJa3,eir; 5ds l'
.i-
-q; b a 9- 9; o
O
o!=P dl_9c6 -ujr(o
9d P o;
"- . F a 3.- ::: r=: o o - ; Ffe3:3i
r< i +-^ i=co::''-. 1*= o
cF!\ -f o ^ x .: o iD: o o o -^ -
: q.^9 6'; q,:E.= 3e+ l=e r
e q
=;X.t ;E ro Ir x6
o6 aj P,: 'oo;F
a;s:; sa'tr ;d'=
,^!l= oro<r=-
oo-;d :ao 6 -'(o ? dger
i.=,;;6 :u5 lo- " 6Qf1'.3
;:-o I o:;
.
ElieP
o:c_o
;ii!3-,-!: o
1dU =6:
3iE 1;o: f o::
(n:-n.dr- ==:: =Lo:l
--liN<oo@ fo<r! o
o: o; d = 9
a P:9'
se ;? d 96:d9 ; :*o
o o 6 o v (, 9Qc
a-6
6:a.<
qq Jf
6643'o
@ o . o
Fz
;o 1, j
^:96 i 9:^
in 'i- o
oq'x^f r-. o1:<1 =9' i +ii 3f
;
setSs; :^ E3
il-o
*:a .:.^q
=<_ o< aa"
:o^a_ 6 "-" l!?
(uo,:Jo-o: e€1.:e._ dd giqJa: :e do
q:'
e*om
-.:"r :o!:-::o 5=
j=
^;33ii;-
oo o i 9
r=,E!9f q o
Q c s+x :5s i" 6^ -:--9i
€,i6q'1d cY
:- tsi do I
:t = ;l-!a .: - ",6 ro+Y;= \!:t
Io ----
;;3L'j q:^ d 6o --o:-;o pc_ :':
l":. 9E (/)
lali.<: !":b , :u:-00(o
@ ('o
o:-a + @ I o; o \ oo
;g.
oa R*
10
3;J9s]
?of o " = E6 J
€= -
3.8.€a oc.
'o-d99J5,o 9;--r9ij s4
oI se
d9 B ;Y;-6
:-.1 :;-
i.=: d 3I f ;qlo o 9_c
,o,oe,9.d 9b-o d; Zg 5 El:.,
qa'9€
62o
oo n,
{' :9 r - -
9=6o@ao <:<,X :; 9;=s; : o o-a L
J O
gPE;6df, Soiif
IJ I'i o C!: oD o
tsd'9(o
€9d> o+-;d +q9!lfE s: e-?6 { 3b !o o ot < -<: ^:.
f,2 qoi; 6!.::900 :9 :: ! o !o c i=o
=
sJ9* 23:S) j-1..;*p LP
1d; *."R; €:&""€; El 3:'
sili \a r f .. cE(o g oo i;
3:; !d€E -iX I .){ro - =-r,+
[!.2.. '-:.-=s"' =g l-E Yod
!roO.l 6'r
3*!. 1€iP;iq.;i-'* a; i!:_ ;EA \d:
^3 - = -> ! ! r j6
."xr
-i;2 <-=- iH; l_d
-ii!s:o--3j
d4: '-^.^ =
9;o o : < (r =
0)
;oi aR;6+; H.- 6JA
< :39 g 6'9 -- = a- a
- s. a.
w CIi3
odq
9oiJ
;:i
;E!.
a;v^ l=ii2o:
er€;qa H: 93:_
;d qs.i d6
esE
-= 6 o
-- @o*
ao-
l,o ('-6- o
:3F 131 3i.i!.ia <nd o \=" iilt
p6q {"" re;:.;y
;=I =-ri 9"9d=L's
=i6 Ia= :- * =q
.- -Y - - @5
ql -
w =9r
dAe
b=P
=3;
'ptid=tt
i:l
3=-F=;3 i: :3
*d He9
oPY:
o+c a o-1 ";

qiPBsSEd 5655Ctot9OO-l
:.;:.:.0: o q f - o
d.:B :3*6 r
d* o o q N ! 6 B B
9s-gaE.€:
I iEo'4i4+e*B.i
"?i
6 (,9 6
:8,;r-3:E*-:P
!o q; r" I,.b.; SE:
F-# r S:a : ?
*tu: tii IX
*r1 ,3 lt. l d l la.3*<lF
;::o
o ^ r J oo r ^. -t -; o:1 uo o
=; <_oo
E- F 9o.,i 6
l^. a6 4l o P 3 ? 4*:
; (oo."9-tuo;tia t -i I
rio o<!u-f +o o -,",1 r o --^
d - P s aro ^ ; l;,; - 19
" a€ f ;
j !; - o T-
-:-!
k*:#
;;;d B e:o'v-1d i3
Y@g $ ro-.:f=^io
or o o:J o o: o -
'.6-

-==c:ta.t iERi
1- 19;; 9^>F ri;fBe:ei<5:e6d it;i3i9s
tv; or i o d : r r o O- fo;oo-^j
(or=!'-tYc
!E a: li J -xkb ^
5
+ a= +d +g
E o
6p!r ;e ', ";-i *.i ; I :E i e'_ q*
* o-9rc -
B;i *=: - e. ^ i o ov
I ::l 6 I o o
RS38 9r;sJa3,eir; 5ds l'
.i-
-q; b a 9- 9; o
O
o!=P dl_9c6 -ujr(o
9d P o;
"- . F a 3.- ::: r=: o o - ; Ffe3:3i
r< i +-^ i=co::''-. 1*= o
cF!\ -f o ^ x .: o iD: o o o -^ -
: q.^9 6'; q,:E.= 3e+ l=e r
e q
=;X.t ;E ro Ir x6
o6 aj P,: 'oo;F
a;s:; sa'tr ;d'=
,^!l= oro<r=-
oo-;d :ao 6 -'(o ? dger
i.=,;;6 :u5 lo- " 6Qf1'.3
;:-o I o:;
.
ElieP
o:c_o
;ii!3-,-!: o
1dU =6:
3iE 1;o: f o::
(n:-n.dr- ==:: =Lo:l
General Electric Christmas lights
to help you decorate

,f, !., pp
General Electric light sets for indoor
F"tot #.u'
imported, made expressly for General
and outdoor bulbs, have many features flecir;u and guranteed by GE lo light
to help make your decorating easier or a new set from GE.
and faster. , . give you longer service.
General Electric Merry Midget Sets are GE LAMPS FOR FLOODLIGHTING
UL listed for Vour protection. TheV are Seven different colors in most sizes.

ALL GFEEN CO'FD For use in protected locations.


SEALED IO SOCKETS
AND CONNECTORS,

?*,O)*|l***,,
For outdoor use:

SPRING SIEEL CLIP,


STAYS SPRINGY.
j*,*d,**,*
U.L. LISTED FOR YOUR PROTECTIO Dichroic filter gives richer color.
Larnp Markelins Oept., General Eleciric Co. Nela
Park, Cleveland, Ohio 44112

GEr,rER AL@ EtEcTRrc 8-0296-R2

Related Interests