You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 1

INDEKS MIEJSCOWOŚCI MIASTA-PAŃSTWA TALABHEIM:


NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA 3 NOŚĆ4 MILICJA5
NIEZALEŻNE MIASTO-PAŃSTWO TALABHEIM KSIĘŻNA ELISE KRIEGLITZ-UNTERMENSCH
TALABHEIM MP Księżna Elise 10500 4 administracja, handel, 50a/120b 600c
uprawy
Talagrad MM Księżna Elise 450 3 drewno, handel, 30b/80c Prom na rzece Talabeck. Port Talabheim.
rybołówstwo, uprawy Jeden z przystanków luksusowej kompanii
przewoźniczej Hindelein z Altdorfu.
Bad Dankerode W Księżna Elise 82 2 uprawy 8c U podmurza Talabheim. Uzdrowisko.
Bad Tennsalza W Księżna Elise 55 1 ubóstwo 6c U podmurza Talabheim.
Bahra W Księżna Elise 35 2 drewno, rybołówstwo - Prom na rzece Talabeck.
Breitblatt W Księżna Elise 67 1 ubóstwo -
Gründach W Księżna Elise 65 1 ubóstwo -
Harferfahre W Księżna Elise 55 2 rybołówstwo - Prom na rzece Talabeck i Weslichrand.
Hernhausen W Księżna Elise 45 2 rybołówstwo - Prom na rzece Westlichrand.
Klarfeld W Księżna Elise 57 2 uprawy -
Kutzleben W Księżna Elise 50 2 drewno, rybołówstwo, - Prom na rzece Eichel.
uprawy
Liebstedt W Księżna Elise 60 2 drewno, uprawy -
Rotha W Księżna Elise 70 2 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Ostlichrand.
Sumpfrand W Księżna Elise 42 1 ubóstwo -
Sprotau W Księżna Elise 20 2 rybołówstwo - Prom na rzece Talabeck.
Vateresche W Księżna Elise 35 2 uprawy -
Waldfahrte W Księżna Elise 80 2 drewno, uprawy 10c Rogatka.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

2 - WARHAMMER FRP

Related Interests