You are on page 1of 36

Szalagok: Új magyar történelem születik

Képben gazdagabb 2018 XX./IV.
Ára: 1990 Ft, 15 euró

Leleplezô
ORSZÁGKRÓNIKA KÖNYVÚJSÁG
Orbán Viktor ellenálló volt:
a rá állított besúgókat saját
hálózattal vissza-figyeltette
és harcolt az MSZMP ellen!
A legnagyobb magyar alternatív folyóirat
Bill Gates és Zuckenberg uralná az egész világot Bilbaó
REA
MA

Virginia Beach

Kettészakad
az internet? Kína Ázsiával önállósodna
Magyarok! Csak nehogy mi meg
két szék között a pad alá essünk

De szép lettél Hillaryként A forint többet ér: Kislányként ilyen
Fel kell értékelni!
bohóckodó, börtönt aranyos tesókák
Az EU-választásra
elsumákoló Soros Gyurka ne selejtet küldj lehettetek volna
Ilkei Csaba ajánlja:
A világ legtitkosabb,
rejtettebb helyei
Kik ma a világ urai?
Larry Fink, Lamie Dimon
és John McFarlane
Együtt: 41 trillió USD
– libcsi migráció?
– kommunista EU? Putyinka Trumpika
– a Facebook? NEM!
Eltelt 99 év, ki követelheti?
MVSZ: Ôrvidéket vissza! Raoul Wallenberget Molotov végeztette ki
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

A kagan nevezte ki Árpádot, és a honfoglalást kazár-zsidó törzsek is segítették

Ôk nem kisebbség, ôk is büszke magyar államalapítók

Nem mindegy, hogy mi vagy itt
Magyarországon? Az itteni izraeliták ugyan-
is nem kisebbségnek, hanem a magyarokkal
együtt országalapító társnak tartják magu-
kat. Kérésüket, ha több lépcsőben is, de igye-
keztek teljesíteni a hatalmon lévő kormá-
nyok.
2010-ben a Magyar Országgyűlés a kettős
állampolgárságról szóló törvény módosításá-
val korlátlanul biztosította a magyarországi
felmenőkkel rendelkező héberek állampol-
gárrá válását. Ezt Feldmájer Péter a holoka-
uszt túlélőinek tett történelmi jóvátételként üd-
vözölte.
2011-ben Zoltai Gusztáv a 14. Héber
Nyári Fesztivál megnyitóján bejelentette igé-
nyüket arra, hogy Magyarországon államla-
pító nemzetként meghatározzák a társada-
lom életét: "elvárjuk azt a többségi nemzet-
től, hogy elismerje, mi is országalapítók va-
gyunk". Miután ez újra téma lett, utána néz-
tünk. Arthur Koestler A tizenharmadik törzs
című kötetéből megtudhatjuk, hogy a kora-
beli magyarok az izraelita hitre áttérő Kazár
birodalom lovas zsoldos csapataként szolgál-
ták a kazár királyt, a kagant. A nyugat felé
törő besenyők elől elvándorló magyarok, há-
lából kapták meg az új otthont, az Etel-közt,
aztán felmerült a továbbvándorlás kérdése.
A kagan hívta fel a Kárpát-medence gazdag
vidékeire a figyelmet, ám ennek elfoglalására
kevesen voltak a magyarok, másfél törzsnyi
fegyveres segítséggel támogatták őket. A ka-
gan előbb Álmost, aztán a fiát Árpádot ne-
vezte ki a honfoglalók élére, aztán a hét törzs
elfoglalta az új hazát. Taksony és Gyula ve-
zérek is kazár zsidók voltak. Kazárként a né-
pesség 15-20 százaléka lett így István Király
mellé állva a magyar haza államalapítója.

2
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

Tartalom
Tőke Péter: Demeter Mártát fakenews
királynővé választottuk 8
Vajon a másik hölgy, Oroszi Babett (Átlátszó.hu) újságírója is
fakenews-t gyártott? Az egyik megvetést, a másik tiszteletet érdemel

ENSZ: A Föld ózonrétege 2060-ra teljesen
helyreállhat 10
V
EXKLUZÍ A közzétett ENSZ jelentés szerint gyógyul
a Földet védő ózonréteg, amelyet koráb-
ban súlyosan károsítottak az aeroszolos
spray-k és hűtőgázok. A század derekára
V
az Antarktisz felett is bezáródhat a lyuk
EXKLUZÍ
Ha kettészakad az internet, nô
a nyugati liberális és a keleti totális polgár-kontroll 13

A több szerzô által összeállított írás az USA és Európa
között lefektetett világuralomra törekvô Zuckenberg-Bill
Gates óriástávvezeték lehetôségeirôl, a Facebook
erôsôdô cenzúrájáról, a kitiltottak növekedésérôl és
Kina szakadásáról, másik internet építésérôl és a totális
kontroll jövôjérôl szól

A globális felmelegedés lassan felfal minket? 19

Nem ott zajlott a mohácsi csata, mint ahol
eddig vélték 21
Lehetetlen dologra bukkant a NASA
az Antarktiszon 23

A tudósok szerint a tábla a Larsen-C
jéghegyrôl vált le, no de ilyen tökéletesen?

Kik terveztek merényleteket baloldali
politikusok ellen? 24

Mózes csodája, megnyílt a tenger
a Jindo szigeten! 25
Tízezrek mehetnek át száraz lábbal a szigetek közti vizen

3
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

A történelmi Magyarország
bukása és a mai magyar
jobboldal 26
Leleplezô
Magyarország jelen
Csajozott-e Tisza Katával Gyurcsány Ferenc? A történelmét, politikai,
neje, Dobrev Klára mindenesetre nem tángálta el gazdasági, társadalmi
otthon a sodrófával. A válasz tehát: NEM! és legjobb leleplezô
írásait összefoglaló,
negyedévi ténymagazin
Amerika tényleg nagyon első GDP-ben 27 A legnagyobb
magyar alternatív
folyóirat
Mi magyarok bevételekben egy Arizóna nagyságú ál-
Minden szerző saját
lam vagyunk. felelôsségére publikál
NMHH CE/3419-2/2015
Soros piszkos ügyei az Alapító, főszerkesztő:
Egyesült Államok lapjaiban 28 Tőke Péter
Főszerkesztő-helyettes:
A népszerűségért Halloween alkalmából tök helyett Dr. Drábik János
Hillary Clintonnak maszkírozta magát. Hiba volt Főmunkatársak:
Gyurka, sokan félreérthetik nemes szándékod és összefúggésbe hozhatnak azzal a bi- Dr. Ilkei Csaba,
Mándoki Andor,
zonyos redvessel... Sugár András
FÚSZ irodalmi rovat:
Szaúd-Arábiát feloszthatják, Izraelnek pedig választa- L. Gyöngyösi Zsuzsa
Természetgyógyászat:
nia kell Netanjahu és Tel-Aviv között 30 Éliás Tibor
Gazdaság:
FAKENEWS!!! Benjamin Fulford a fô-sajtó-provokátor megint kitalált valami elképesztôt. Dr. Szabadi Béla
Csak nehogy ezért szétrúgják a hátsóját Tudósítók:
Neményi Péter (Szingapur)
Szilágyi Ákos (New York),
Lady Gaga: „Megbántam, hogy a Dupka György (Ukrajna),
Rónaszegi Judit (Németo.)
sötét illuminátus erôknek Nagy Suzy és Vajó Sándor
adtam el a lelkem” 33 Korrektor, olvasó:
Böröcz Ferenc
Honlap:
www.leleplezo.eu
A forint ne legyen Leleplező blog:
https://leleplezomagazin.
gyenge valuta, wordpress.com/
többet ér, fel kel- Internetes előfizetés:
lene értékelni! 34 Szlimák Hajnalka
leleplezo2010@gmail.com
Kiadja:
Dr. Szabadi Béla: Politikai Intermix Budapest Kft.
helyzetkép (10.). Jó lenne az is - írja a szerző, ha a jövő évi Felelős kiadó:
választásokra nem gyengéket, száműzötteket küldenének a kft. ügyvezető
igazgatója
Orbán Viktor a keresztény Európa ISSN 1585-129X
védôbástyája 45 A szerkesztőség
e-mail címe:
tpsheldon@gmail.com
V
EXKLUZÍ
A romániai Libreá meglepő
PR, marketing,
véleménye a magyar hirdetésfelvétel:
miniszterelnökről Tőke Barbara
tpsheldon@upcmail.hu
Putyin él, Putyin élt, Putyin élni Nyomás:
Pauker (Holding) Nyomda
fog – Hihetetlen képek 47 Digitális kiadás:
www.dimag.hu
Előfizetés: 06702583081
Kadhafi pénzét ellopták a belgák 47
Terjeszti a Lapker Zrt. és
a Magyar Posta

4
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

A világ legjobban ôrzött helyei 49
Top összeállítás dr. Ilkei Csaba ajánlásával a Fort
Knoxtól, az 51-es körzeten át, az Angol Nemzeti Bankig

80 éves a Magyarok
Világszövetsége: Adják vissza Ôrvidéket 56
Patrubány Miklós elnök újabb trianoni és jubileumi összeállítása

Drábik János: Amit ma elhallgatnak az elsô
világháborúról VIII. 66
Száz éve történt VIII. - Hol rejtôznek a háború elôkészítésének és
kirobbantásának bizonyítékai?

A muszlim hatalomátvétel egyszerű matematika 72
Thilo Sarrazin nyilatkozik a migránsokat leleplezô könyvérôl

A 2018-as ôszi pps legjobbja Rizsavi Tamás 74
Az Erzsébet hídfőre és a Keleti tetejére is felmászó tehetséges, bátor
fotográfus összeállítása és sajátos látásmódja önmagáért beszél

Putyin vérfagyasztó
üzenetet küldött: orosz
rakéták célpontja lesz
Európa 78
Putyin 15 éves uralma jelentôs
fejlôdést hozott Oroszországban

Tallózás az IV. negyedév aktuális
információiból 80
Események felidézése 2018 szeptemberétôl 2018 decemberéig az internetrôl

Rónaszegi Judit: 40 évvel
ezelőtt kezdődött I. 86
A szerző az itt kezdődő sorozatában az
1978-as évet veszi nagyító alá

Lesüllyesztett kiállítás a
tenger fenekén 89
Az nem egészen világos, hogy a látogatók
búvárruhában, vagy kis tengeralattjáróval
mennek-e oda?

5
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

Alfred Redl ezredes, a szuperkém.
A megbízója buktatta meg? 91
Dr. Szabadi Béla: A „desztalinizációtól” elferdítve, illetve a
valóságban. Lavrentij Berija élete, szerepe és kivégzése XIV.

Virág Éva: Egészségtartó immunerôsítés 108

65% az elvonás? El lehet menni, aztán meg
hû de jó visszajönni 112

Novák Henriette ORVOS-ARCOK: Dr. Ivanics
György plasztikai sebész - Aki szépít, gyógyít is.
II. rész 118

Sugár András: Donald Trump esete
a fehérruhás nôvel 121

Drábik János: Kik ma a világ
urai? 122

Above Majestic – Film a titkos ûrprogramok mögötti
rejtett hálózatról 132

Dr. Ilkei Csaba: Kikkel bôvül a behálózott
képviselôk köre? (III.) 133
Ügynökök az országgyűlésben, 1990-1994.
A szerkesztőnek csak annyi a megjegyzése, ebben a sorozatban ennyi
nagy nevet még nem láttunk, és érintett Orbán Viktor is, aki a Nyolcvanas
évek közepén ellenállási mozgalmat és saját hálózatot hozott
létre a besugóik megfigyelésére és az MSZMP elleni küzdelemre.
A mágnesszalagok információi megváltoztatják majd a rendszerváltás
korszakának történelmét.

V Ferenc pápa úton van egy ördögi
EXKLUZÍ ,,hármas kereszttel” 154

A 90 éves norvég testvérnô próféciája: már
1968-ban látta a jövôt… riasztó, amit mondott! 156

David Icke sikeres budapesti elôadása 158
Brindza András tudósítása

Baranyi Gyôzô: Politikai középszerûség 159

6
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

Novák Henriette: Téli kertek, – ne csak
szépüljön épüljön is 164

Ôk a II. legjobbak lettek, ôket is népszerûsítjük 74
PPS világválogatás

Nagy Suzy és Vajó Sándor -
Sztriptízzel kezdôdött
a nôk nácik elleni lázadása 178
A Párizsból és Kanadából érkezett válogatás
sok érdekességet tartalmaz

EGÉSZSÉGÜNKRE! – A természet erejével
IGYON ELEGET AZ EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉÉRT! 185

Itóka-történelem tudjon meg többet kedvenceirôl 190

Szlimák Hajnalka rovata 195
Kiállítás és aukció lesz a kisnyugdíjas sztárok megélhetésének támogatására

Az előfizetéses terjesztést az erre vállalkozó cégek hanyag munkája,
az előfizetők megkárosítása és nem fizetése miatt megszüntettük.
(Az előző cég visszaküldte a Leleplezőt, felmondott, és kirúgta a lapot!)
Kiadónk a más cégeknél történt előfizetésekért nem vállal felelősséget!
Szerkesztőségünk átmenetileg segít olvasóinknak: 06702583081

Leleplező honlap: www.leleplezo.eu
Leleplező blog:
Felhasznált anyagok: MTI, Facebook, jobboldali la- www.LeleplezoMagazin.wordpress.com
pok, PPS és Rizsavi Tamás, We transfer, MUNDAH.my
fotók. Miniszterelnöki Hivatal az ujvilágtudat,ujvilágtu-
dat,blogspot,hazai tallózás,az Intermix digitális archi- Következő számunk március
vum, valamint képernyő-fotózások. Ezúton is köszön-
jük amerikai barátaink segítségét.
közepén jelenik meg
7
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

Tôke Péter: Demeter Márta szerintünk nem szándékosan hamisított híreket, mohó,
felületes és hanyag volt. Hogy lehet ô egy komolynak hitt párt társelnöke? Vajon a
másik hölgy, Oroszi Babett (Átlátszó.hu) újságírója is fakenewst gyártott? Udvar-
hölgy lehetne? Nem. A cikke tetszett, akkor hol a hiba? Talán az óriástérképükben?
Demeter Mártát fakenews királynôvé választottuk
A liblingem volt, sőt álmo- Miután a bukott Kálmán Ajándékba adunk néhány lenne egy gyárban a gépsor
doztam is róla. Hát, ahogy a fér- Olgának nem volt koronája, fakenews hírt, hogy tanulj meg mellett dolgozni, de csak az éj-
fiak százezrei, én is el tudtam amit átadjon, Fásy Ádámra gon- jobban hazudni vagy nagyokat szakai műszakban.
volna képzelni a babusgató, rin- doltunk. Hátha van neki köl- mondani: 8. Azt hallottam, hogy rához-
gató karjaimban. Milyen szép csön egy Miss Szépség fejeket 1. A kis Ungár milliárdoska tad a frászt Viktorra.
és milyen okos is. Csóváltam a koptatott koronája. Aztán le- nem csettintett még?: ,,Gyere Kifigyelted mikor jön az irodá-
fejem, miért nem születik több mondtunk erről az ötletről, hi- anya. Nosza, hátast az asztalra. jába az ülésterem felé.
belőle, vagy miért ne lehetne szen ő is MSZP-s volt, te is Kamatoljunk egyet”? Lesbeálltál és eléje léptél szét-
klónozni, hogy vegyen magá- MSZP-s lehettél, márpedig hol- Eláruljuk, Ungárka nem is fog! tárt karokkal, jelezve, hogy
nak egyet az ember. Száz év ló a hollónak nem vájja ki a sze- 2. Háry Jánososan: Az LMP nincs fegyverem, majd ezt
múlva már ez sem lenne gond, mét. Fenébe a koronával, itt van a jövő pártja, kiharcolja Paks mondtad: – Miniszterelnök úr,
még választani is lehetne, fehé- Tóth Bertalan, kapott tőlünk II-nél, hogy minden hajléktalan most senki se látja, hallja, sze-
ret, enyhén barnát, szőke hajút, egy bohóc sipkát a karikatúrá- ingyen kapja az áramot. retném megdicsérni, ön fantasz-
vagy feketét gyapjasan. hoz. Kölcsönadnád, Berci? A 3. Márta állítólag azt tervezi, tikus politikus, a példaképem,
Amikor felmerült, hogy sze- sikersen távozott Trójai hogy felveszi maga mellé asz- adhatna néhány leckét, mit kell
gény Kálmán Olga helyett új Falovatoknak kellene. Kösz. szisztensenk a korábbi társelnö-
Fakenews Királynőt válasz- Nos Mártuska, ezennel ünne- köt, Szél Bernadettet.
szunk, tanácsta- 4. Tilos házasságot
lan voltam. emlegetni előtte, a mosta-
Aztán megtör- ni jó hat éve megvan, de
tént ez a kor- csak élettárs.
mány elleni 5. Soha életében nem
minden lében látott még pornófilmet,
kanál buzgó- így nem csoda, hogy el-
mócsingosko- szörnyedt valamilyen
dás. Húúú, zugvetítésen. Mintha azt
mekkora balfá- mondta volna, ez valami-
cán! - fogott el féle trükk(?) műszer-
a düh. Hogy le- zsámmal.
het valaki ilyen 6. Ha Ricsike egy hin-
felületes. Nem taszékben lengve szivar-
ellenőrzi az in- ral és Jameson whiskyvel
formációját, a relaxálna, közben azt kér-
női vécén hal- né, hogy négykézláb ke-
lott katonanő rüld meg néhányszor, s
pletyinek bedől. közben miáuzz, mennyi
A szépsége pénzért tennéd meg? tennem, hogyan lehetnék a pá-
megkopott, 7. Jövőre, ha a bará- lyámon még sikeresebb, mert
társelnökké vá- tod állítólag kiteszi a szű- pár év múlva, ha ön távozik,
lasztásának örömét igencsak pélyesen fakenews királynővé rödet, akkor tudnánk ajánlani szeretnék én lenni az utódja.
beárnyélolta a pofára esett vá- koronázunk, méghozzá a Tóth egy igazi férjet. Ő a Bubcsi. – Nahát, kedves kollegína,
daskodás. Ráadásul kibontotta a Berci híressé vált bohócfejfedő- Nemzetközi híresség lett a feje rám hozta a frászt, mégcsak
haját, no meg a gondok, egycsa- jével. Bizonyos szögből nézve körül terebélyesedő hatalmas megölni sem akart. Maga nem
pásra megcsúnyult. Jobb helye- olyan, mintha szarvaid lenné- buboréktól. Képzeld csak el, ne- is olyan unszimpatikus.
ken akár migránsnak is nézhet- nek, dehát egy ilyen még 50 %- ked is varázsolna egy ilyent a Kedves Márta, remélem jól szó-
nék, amolyan pasa háremhöl- nyi megmaradt szépség birtoko- szép buksid köré, és mit szólná- rakoztál, az olvasóid bizonyosan.
gyének. Hazudozásai, vagy ami sát ki csalná meg? Egyébként is nak bent a parlamenti üléste- Legyen ez tanulság számodra.
sokkal rosszabb, a csacska tu- messze vagy még attól, hogy le- remben, Kövér László elképedé- Igazságot, ellenőrízve. Akár az
datlansága és a mohó, Orbán ülj a toalett asztalkádhoz, és sében lenyelné a bajszát, udvarhölgyed is lehetne Oroszi
család elleni ,,rókavadászata” odamond: ,,Tükröm-tükröm Semjén Zsolt pedig azt kiabál- Babett (átlátszo.hu). Íme a cikke, a
hiteltelenné tették. mondd meg nékem ki a leg- ná: Lucifer Műve! Orbán Viktor térképe és ha volt a melléfogása. A
Egyszóval Demeter Márta szebb az LMP-ben”. Nyugi, csak mosolyogna: a hülyeség cikk egyébként remek, alapos, íga-
cinculimókuskát választottuk az szép vagy, de már nem olyan fél egészség, a szépség munka- zi oknyomozás. Leleplezi az aláb-
új Fakenews királynővé. tündibündi. helyi ártalom, kegyednek jobb bi milliárdosokat:

8
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

ENSZ: A Föld ózonrétege 2060-ra teljesen helyreállhat
Mégis megmenekülünk? gyulhat be – hangzott el hét-
Egy ENSZ jelentés szerint a főn egy quitói konferencián.
Föld ózonrétege 2060-ra tel- Az ózonlyuk az Északi-
jesen helyreállhat sark felett, 2011-ben FOR-
Világ Figyelő by Világ RÁS: NASA GODDARD
Figyelő 3 perccel ago3 perc- INTÉZET
cel ago Az ENSZ jelentését társ-
A környezet állapotáról elnökként jegyző Paul
szóló cikkek sokszor rendkí- Newman, a NASA Goddard
vüli módon elveszik az em- Űrrepülési Központjának
ber kedvét, lásd a szeptem- vezető Föld-tudósa hangsú-
beri IPCC jelentést és annak lyozta: ha tovább folytató-
akadályozását, hogy létre- dott volna az ózont károsító
hozzák a világ legnagyobb anyagok légkörbe jutása, an-
vadvédelmi területét. Ezért nak komoly következmé-
igen üdítő, hogy végre vala- nyei lettek volna, de ezt si-
mi jó hírt is hallhatunk. került megállítani.

Az ózonlyukkiterjedésé- magasságig húzódik.
nek változása az Antarktisz Mint Newman megje-
felett FORRÁS: NASA gyezte: ha semmit sem tettek
Az ózonréteg károsodása volna az ózonréteg elvéko-
a kilencvenes években ért a nyodása ellen, akkor 2065-re
tetőfokára, amikor a teljes a réteg kétharmada elpusz-
ózonpajzs 10 százaléka el- tult volna.
tűnt. 2000 óta azonban évti-
zedenként 1-3 százalékkal Kelet-Ázsiában növek-
ismét gyarapodik – közölte szik az ózonkárosító anya-
Newman. gok kibocsátása
Egészen a sztratoszféra Brian Toon, a Coloradói
Egy ma közzétett ENSZ tetejéig nyúlik fel a pajzs Egyetem tudósa azonban fi-
jelentés szerint gyógyul a Az 1990-es években volt Idén a Déli-sark fölött gyelmeztetett arra, hogy az
Földet védő ózonréteg, ame- a legnagyobb az ózonlyuk csaknem 25 millió négyzet- ózonréteg javulása még nem
lyet korábban súlyosan káro- kilométernyi ózonlyuk tá- teljes sikertörténet: szerinte
sítottak az aeroszolos spray- A földi légkör felső réte- tongott, ám 2006-ban ez a még csak ahhoz a ponthoz
k és hűtőgázok. gében az ózonpajzs védi a lyuk még majdnem 30 millió érünk el, ahonnan a gyógyu-
bolygót a Napból ér- lás elkezdődhet.
A század derekára az kező ultraibolya-su- A jelentés kie-
Antarktisz felett is bezá- gárzástól, amely szá- melte, hogy Kelet-
ródhat a lyuk mos problémát okoz, Ázsiában 2012 óta
így többek között bőr- a betiltott klór-flu-
A Földet körülvevő ózon- rákot vált ki, és káro- ór-karbon-
réteg az 1970-es években sítja a terményeket. kibocsátás növeke-
kezdett el vékonyodni. A tu- Az ózonréteget az dését mérik, bár a
dósok világszerte megkon- ember által előállított kibocsátó országot
gatták a vészharangot, hogy klór-fluór-karbon vagy országokat
felhívják a figyelmet egyes (CFC) vegyületek egyelőre nem sike-
vegyi anyagok ózonkárosító pusztítják. rült azonosítani.
hatására. Az ennek nyomán A világ országai
megtett intézkedések ered- 1987-ben, a montreali A Távol-Keleten
ményeként az északi félteke jegyzőkönyvben fog- még mindig ag-
fölötti égbolton 2030-ra tel- lalt egyezményben ál- gasztóan magas a
jesen helyreállhat az ózonré- lapodtak meg arról, hogy ki- négyzetkilométeres volt. légszennyezés
teg, az Antarktisz fölül pedig vonják ezeket a káros anya- A lyuk szeptemberben és
2060-ra szintén eltűnhet az gokat az ipari termelésből és októberben tágul a legna- Közben a CFC vegyülete-
ózonlyuk. mással helyettesítik őket. gyobbra, és december végén ket helyettesítő anyagokat is
Rekordméretű ózonlyuk Hosszú ideig a légkondíci- tűnik el egészen az északi le kell cserélni, mert azok a
az Antarktisz fölött 2006- onáló berendezéseket is az féltekén beköszöntő tava- globális felmelegedést fo-
ban. A lila és kék színek jel- ózonréteget károsító CFC szig. kozzák. Newman szerint
zik, hol volt a legalacso- vegyületeket tartalmazó Az ózonréteg, amelyet há- 2060 előtt nem lehet teljes
nyabb az ózon anyaggal töltötték fel. rom oxigénatomból álló ins- sikerről beszámolni, mint
koncentrációjaFORRÁS: Az egyezmény hatását né- tabil, színtelen molekulák al- mondta: “azt majd legfeljebb
NASA gyévenként vizsgálják fölül egy kotnak, a Föld felszíne fölött az unokáink tehetik meg”.
A déli félteke fölötti ózon- konferencián, amelyet ezúttal tíz kilométerrel kezdődik és
réteg a század közepére gyó- Equadorban rendeztek meg. majdnem 40 kilométeres (Forrás: MTI)

10
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

11
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

Tôke Péter, Vajó Sándor, Titokszolga – A magyar kíváncsiskodás gyerekcipôben

Ha kettészakad az internet, nô a nyugati
liberális és a keleti totális polgár-kontroll
A szakadás küszöbére óriáskábel lefektetését. rúgja-e a maga birodalmá- Gergely tárcája is átfésül-
érkezett az internet. Olyan Olyan hatalmas kábelfo- ból az elfogult, manipuláló teti az érkező és elküldött
óriássá nőtt, ami már glo- lyam, hogy ezen Európa, Facebookot, vagy Kszi információkat is. – utólag.
bális méretűvé vált. Afrika, a Közel-Kelet min- Jinping a keblére öleli E hosszúra nyúlt bevezető
Nemcsak egy kézben nem den üzenete, levele, ipari és Zuckenberget? után nézzük a témánkat
tarható, de még független üzleti adatszolgáltatása át- részleteiben is.
ideológia mentén sem ké- menne. Akár egymilliárd Miután mindenki a ba-
pes már működni. Más az
ázsiai hozzáállás és megint
más az amerikai, európai
és közel-keleti is. Gond az
is, hogy a rendszernek
több tulajdonosa is van és
ezen a téren is elkezdődött
a bekebelezés, a minél na-
gyobb térségek vezeték- és
szolgáltatói hálózatának
megszerzése. Egyesek itt is
tudni vélik, elkezdődött
egy sajátos internetes vi-
lághatalom megszerzése
iránti harc. Pénzügyileg és
ideológiailag is. Arról nem
is beszélve, hogy az eddigi
amerikai NSA lehallgatá-
sai és figyelései mellett
Kína már az egyes ember-
ek ellenőrzésére és befo-
lyásolására is használni kí-
vánja, ezért Ázsia bekebe-
lezése már nemcsak sci-fi,
hanem a jelen reális való-
sága. Nekik van pénzük, a
kinai tenger mélyén futó
kábeldzsungelre rátehetik
a kezüket, s ők fejlesztik
tovább úgy, ahogy az érde-
keik kívánja. Annak elle-
nére, hogy ők egy kommu-
nista ország ők hoznák lét-
re a kapitalista internetet.
ember is tudna kommuni- rátunk, az a kérdés, hogy Egyre nagyobb a problé-
Ezen törekvésekkel kálni rajta még úgy is, mi hová állunk? Ha a rossz ma az égi infosztrádával és
szemben a megmaradó, a hogy egy részük filmet néz oldalra, akkor, ahogy a egyes szolgáltatóival.
jelenlegi világháló lehetne vagy tölt le. Én úgy gondo- címlapon is utaltam rá, két Képzeljék csak el, még a
a nyugati, a liberális inter- lom, hogy ez nemcsak jó szék között a pad alá eshe- Leleplező főszerkesztő-he-
net. A szakadás a közel- üzlet a két sztármilliárdos tünk. Nálunk egyébként lyettesét, dr. Drábik Jánost is
múltban kezdődött, ami- számára, hanem informá- meglehetősen nagy e téren kitiltották. (Mentségükre le-
kor Bill Gates és Mark ciós világhatalom is. Ha a szabadság. A Facebook gyen mondva, a liberális
Zuckenberg pénzüket ösz- Kína nem lépne. Így csak kontrollját leszámítva, cenzorok időközben utána
szeadva elkezdte egy osztozhatnak, versenyez- Csak Rogán Antal minisz- nézhettek, kiderült, hogy
Amerika-Európa közötti hetnek. Például Kína ki- tériuma figyeltette eddig az amerikai állampolgár és a
minden eddiginél nagyobb internetet, s most Gulyás követség itteni USA-barát
12
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

Lehetetlen dologra bukkant a NASA az Antarktiszon
A tudósok szerint a tábla a Larsen-C jéghegyrôl vált le, no de ilyen tökéletesen?
Az Antarktisz keleti
partjainál fedezték fel a
gigantikus csodát, ami
első látásra megmagya-
rázhatatlan. A jégrenge-
teg azonban sok különle-
gességet rejt.

A NASA maga tette
közzé Twitterén a különle-
ges látványt, ami a mono-
litikus, tökéletes tábla-for-
májú jéghegy jelent.
Olyan mintha valaki vagy
valami kifargata volna, de
a tudósok szerint a Larsen-
C jégtömegnek nevezett
nagy egészből tört le, és a
törés okozza az ép széle-
ket.

Kelly Brunt kutatónő
azt mondta, hogy bár-
mennyire is különös, ez
egyáltalán nem egy egyedi
eset. Nem kell ufókra sem

gondolni, a jégtörés okozott ennek a lapnak a mélyére
már hasonló eredményeket. néznénk, alul feltehetőleg
Illetve azt is elmesélte, hogy szintén csúcsos részt vagy
a klasszikus jéghegyeket is- csipkézetet találnánk, tehát
merik az emberek, amik csak felülnézetből ennyire
csúcsosak, prizma-szerűek, tökéletes "lap".
"amilyennek a Titanic is ne- A fotókat Jeremy
kiment". De a valóságban Harbeck, az IceBridge veze-
vannak ilyen táblásak, és, ha tő tudósa készítette.
23
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

Dr. Szabadi Béla: Politikai helyzetkép (10.).

A forint ne legyen gyenge valuta,
többet ér, fel kellene értékelni!
Zavaros vízben könnyű halászni!
(Közmondás)
Zavaros vízbe sose ugorj bele!
(Közmondás)
Még hosszabb ideig a „ho-
gyan (NE) tovább-ot” járjuk kö-
rül, hiszen nagyon sok kérdéssel
kell szembesülni. A témát az elő-
ző részben indítottuk, azzal az
ígérettel, hogy a forint alulérté-
kelésének további negatív követ-
kezményeivel folytatjuk. Ott
hagytuk abba, hogy Ausztria
utolérése az egy főre jutó GDP
valós árfolyamon való összemé-
rése alapján, vagyis amikor nem
művi „árfolyamon” (a vásárlóe-
rőparitás segítségével), hanem bemutatásával praktikus okok- na (éves átlagban) kerülnie, vi- mint – mondjuk így! – „kerülhet-
tényleges árfolyamon mérjük ból mégsem most, hanem ké- szont 309 forintos (közép)árfo- ne”. A hatalmas eltérésben a vá-
össze a két ország bruttó hazaisőbb foglalkozom. Hogy miért, lyamon számolták el a valóság- sárlóerőparitás és a valutaárfo-
termékének volumenét, gazda- azt nemsokára meg fogom indo- ban. Vagyis a forint az euróhoz lyam között a kormány és a jegy-
sági növekedéssel NEM sikerül- kolni. (Ugyancsak a későbbi képest közel 40 százalékkal van bank forintgyengítő manőverei
het! Vagyis valós térben – ami-folytatásokban kerülnek sorra a alulértékelve. Ez egyben azt is játszanak elsődleges szerepet.
ben élünk és működünk – nem további helytelen felfogásokból jelenti, hogy ha külföldre uta- Hosszú évek tapasztalatai ugyan-
és technikákból adódó ugyan-
sikerülhet! Nem 10 – 20 év alatt, zunk, akkor – mint a táblában lát- is azt igazolják, hogy a forint –
hanem majdhogynem soha csak nagy, helyenként hatalmas ható – 62 százalékkal többe ke- ha hagynák – hajlamos arra,
nem sikerülhet! veszteségek is.) De hogy leg-
Ausztria rül egy euró, mint kerülnie kel- hogy erősödjön. De az utóbbi
ugyanis a tényleges valutaárfo-alább részben eleget tegyek ígé- lene. (Akkor nincs veszteség az évtizedekben nem hagyták…
lyammal számolva nem 1,8-szer, retemnek, kutatásom néhány árfolyamon, ha az a vásárlóerő- Sőt 2010 óta újból tovább gyen-
hanem 3,5-szer fejlettebb, mintsokkoló adatát a gyenge és to- paritással egybeesik. Ha az árfo- gítik.
Magyarország. Ekkora hátrányt vább gyengített forinttal kapcso- lyam magasabb, akkor veszte- A forint alulértékeltségéből
kizárólag gazdasági növekedés- latban már most előrebocsátom. séggel jár, ha alacsonyabb, ez a adódó, ráadásul növekvő veszte-
Gondolatébresztő illusztráció és
sel nem lehet leküzdeni. A fejlett- felülértékelés, akkor viszont nye- ségek értelemszerűen a gazda-
ségbeli különbség duplájára nö-fogódzó lehet a további oldalak reséggel. A svájci frank felülérté- ság minden területét áthatják, hi-
áttanulmányozásához. A veszte-
vekedése a valóság viszonyai kö- keltsége ugyanúgy hozzájárul szen az árfolyam a kapocs a
ségek oka egyfelől a forint folya-
zött eleve arra utal, hogy a forint Svájcban a GDP növekedéséhez, magyar és a világgazdaság kö-
matos, sőt 2010 után ismét nö-
alulértékeltsége tetemes veszte- mint az esetleges volumennöve- zött. Lássunk egy igazán sokko-
ségekkel jár. Akkor tudjuk csakvekvő alulértékeltsége, másfelől kedések.) ló adatot! Csak a külkereskede-
ennek mértéke. Ezt az alábbi két
utolérni valamikor Ausztriát, ha A dollárnál még nagyobb lemben évente legalább 20 ezer
megszűnik a forint ilyen mérté-tábla adataival érzékeltetem; volt az eltérés a két átszámítási milliárd forint a kár a forint
ezek a forint aktuális helyzetét az
kű alulértékeltsége. A gyors nö- eszköz között. 2017-ben vásár- ilyen mértékű alulértékeltsége
euróhoz és a dollárhoz képest
vekedés persze továbbra is a vá- lóerőparitáson átlagosan 139 miatt.
egyaránt bemutatják.
gyott utolérésnek egyik alapfel- forint volt egy dollár, a valóság- Ez döntő részben és közvet-
tétele marad. A forint alulértékeltségét a ban átlagosan 274 forint. A fo- ve a kivitel túlösztönzéséből, va-
vásárlóerőparitás (vásárlóerő) és rint nagyjából 50 százalékkal gyis az alulértékeltségből szár-
az árfolyam egymáshoz való vi- van alulértékelve, vagyis, ha mazik. (Túlságosan sok forintot
Az alulértékeltség szonyával fejezem ki. Hatalmas
a különbség a két mutató értéke
olyan országba utazunk, ahol
dollárt használnak, akkor szá-
kap az exportáló exportjáért.) Az
exportot nyilván lehet és kellhet
mértéke között: 2017-ben a vásárlóerőpa- munkra, Magyarországon élő ösztönözni, különösen egy olyan
Az árfolyampolitika további ritás (vásárlőerő) alapján egy eu- magyar polgárok számára min- országban, ahol a gazdasági-mű-
negatív hatásainak teljeskörű rónak 191 forintba kellett vol- den kétszer annyiba kerül, szaki fejlődés lendülete már évti-

34
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô
A romániai Libreá szerint

Orbán Viktor a keresztény Európa védôbástyája
A vezető konzervatív román lap banda, ha jó a karmester." dőbeli elnöke is, aki nem meg országát. A saját pályájukon
szerint Orbán Viktor a keresztény Véleménye szerinta magyar ve- Magyarország állítólagos kisiklásai- győzte le őket. Egy erős európai csa-
Európa védőbástyája zető bársonyos kézzel vágott vissza ra tért ki, hanem a bukaresti tünteté- lád támogatásával menyegzővé vál-
ORIGO 2018.09.19. 11:41 egy kettős mércék paradigmájába sekkel vágott oda azoknak, akik ki- toztatta a halotti tort. Így megy ez,
A vezető román konzervatív napi- belemerevedett Európának, ahol hegyezett fülekkel várták amikor erős vezetőd van - jelentette
lap, a România Liberă véleménycik- egyik oldalon a szegények, a mási- Magyarország elítélését és a 7-es cik- ki. Neki nem csörgetik a bilincseket,
ke szerint a Magyarországot a jogál- kon a gazdagok állnak. kely aktiválását, mely amúgy sem nem viszik ellene utcákra az ellenál-
lamiságtól való állítólagos elhajlással Orbán Viktor miniszterelnök fel- fejtette volna ki a hatását, hiszen lókat, a titkosszolgálatok és Amerika
vádoló Soros-Sargentini jelentésről szólal az Európai Parlament vitáján Lengyelország élt volna a vétójogá- nagykövetsége egyhangúlag azért
tartott európai parlamenti vita annak 2018. szeptember 11-énFORRÁS: val. harcolnak, hogy a Magyar
emblematikus példájaként marad MTI/MINISZTERELNÖKI SAJ- A vereség győzelemre váltásának Rapszódia rekviemmé váljon a lang-
fenn a jelenkor történelmében, hogy TÓIRODA / SZECSŐDI BALÁZS taktikája csak a világ nagy államfér- ley-i flick-flack után a napjait számo-
miként változtatható egy vád dicső- Orbán nem válaszolt a vádakra. fijait jellemzi. Strasbourgban újra ló progresszizmus számára. Ez egy
séggé a magyar nemzet számára. Nem mentegetőzött. Lovagként tá- felemelkedett a budapesti keresztény óriási csata a kereszténység és a brüs-

Marius Ghilezan publicista az madott. Szégyenkezésre kényszerí- (Orbán Viktor) szerencsecsillaga. szeli bürokraták által támogatott neo-
1877 óta megjelenő nagy tekintély- tette a kontinens fejeseit. Ügyesség, de ravaszság is kell ah- marxisták között.
nek örvendő lapban kifejtette: Ghilezan szerint: hoz, hogy Chivas Regallá változtasd Orbán Viktor mindenki másnál
"Orbán Viktor a megtámadott jogán A jelentés sértés a kereszténységet a barackpálinkát. hamarabb megtanulta, hogy nem a
mondott válaszában leckét adott ab- ezer éve védelmező magyar néppel A csibész (magyar kormányfő) gyerekeket kell a világ csendőreinek
ból, hogy miként változtahatók lo- szemben. menetközben borította fel a globaliz- karjai közé vetni, hanem rá kell őket
vaglócsizmává a holland papucsok, Ezt láthatja Manfred Weber, az mus ágyasainak szekerét. venni, hogy a magyar kottából ját-
vagy miként változhat át zenekarrá a Európai Bizottság lehetséges jöven- Kapellmeisteri tökéllyel védte szanak.

45
Leleplező Nemzeti konzultáció Trianonról – Követeljük Nyugat-Magyarországot! A jövő történelme 2018/4.

Nk-Trianonról – Kétszázezer aláírással
követeljük Nyugat-Magyarországot!
Valljuk be ritkán van Sopronban olyan demonstráció, ami helyi szinten kétszázezer magyar aláírását, és felszólította Magyarország kormányát,
embertömegnek számító létszámot mozdít meg, most azonban ez történt hogy haladéktalanul jelentsen be területi igényt Ausztriával szemben.
–  írja a Nyugat-Magyarországért meghirdetett nagygyűlésről szóló tu- Nyugat-Magyarországot 1919. szeptember 10-én, a Saint Germain-i
dósításában a cyberress.hu portál. A Magyarok Világszövetsége és az Or- békével csatolták el Magyarországtól, és ajándékozták meg vele minden
szágos Trianon Társaság szervezésében 2018. október 14-én Sopronban, a jogalapot nélkülöző módon Ausztriát. A visszatérő településeknek száz
Hűségzászlónál megtartott nagygyűlés hangos felkiáltással erősítette meg éves adómentességet javasoltak.

A soproni sajtó által szo- szeptember 10-én, Egyezmények, amely engedélyezi adómentességet javasolt annak az öt
katlanul nagyszabásúnak a Saint Germain-i a határmódosítást, békés eszközök- falunak –  Ágfalva, Harka, Fertőrá-
ítélt nagygyűlést tartott békével csatolták el kel. Magyarországnak még Nyugat- kos, Sopronbánfalva, Balf  –, amely-
a Magyarok Világszö- Magyarországtól, és Magyarország jogszerű elbirtoklása nek lakói 1921-ben ugyan az elszaka-
vetsége és az Országos ajándékozták meg előtt, tehát 2019. szeptember 10. előtt dásra szavaztak, de tudomásul vették
Trianon Társaság októ- vele minden jogala- tárgyalásokat kell kezdeményeznie
ber 14-én Sopronban, a pot nélkülöző módon Ausztriával Nyugat-Magyarország
Hűségzászlónál. A nagy- Ausztriát. Beszédet jövőbeni sorsáról.
gyűlés háromszáz rész- mondott  Drábik Já- Nagy tetszést aratott a szónok
vevője, háromszori hangos felkiáltás- nos, az Országos Trianon Társaság záró javaslata is, amellyel száz éves
sal erősítette meg annak a kétszázezer elnöke és Bottyán Zoltán, az MVSZ adómentességet javasolt a tíz vis�-
magyarnak az aláírását, akik eddig elnökhelyettese. A jogos magyar kö- szatérő Pinka-völgyi falunak – Hor-
a Nemzeti konzultáció Trianonról ke- veteléseket a nagygyűlés vezérszóno- vátlövő, Szentpéterfa, Kisnarda,
retében aláírásukkal követelték Tria- ka,  Patrubány Miklós, a Magyarok Nagynarda, Alsócsatár, Felsőcsatár,
non semmisségének megállapítását és Világszövetségének elnöke, az Or- Magyarkeresztes, Németkeresztes,

szágos Trianon Társaság tiszteletbeli Pornóapáti és Ólmod –  valamint az a többség akaratát, és azóta is hűsé-
elnöke mondta ki. 1921. december 14-16. között meg- ges polgárai Magyarországnak.
Patrubány Miklós kifejtette, hogy tartott népszavazáson a Szent Koro-  A soproni nagygyűlésen elfoga-
mindezt békés úton tartják elérhe- na Országát választó Sopronnak és a dott javaslatokkal a szervezők hiva-
tőnek, hiszen mind Ausztria, mind környező három falunak:  Nagycenk, talosan megkeresik Magyarország
Magyarország aláírója a Helsinki Fertőboz és Kópháza. Ötven éves Kormányát és az Országgyűlést.

kimondását.  Őrvidék  nem
Ausztria!  – hirdette a ren-
dezvény fő-hirdetővászna.
A soproni nagygyűlés
és a kétszázezer aláíró ne-
vében a Magyarok Világ-
szövetsége és az Országos
Trianon Társaság felszólí-
totta Magyarország kormá-
nyát, hogy haladéktalanul
jelentsen be területi igényt
Ausztriával szemben. Nyu-
gat-Magyarországot 1919.

56

LELEPLEZO_2018 04.indd 56 2018. 11. 25. 15:39:01
A jövő történelme 2018/4. Nemzeti konzultáció Trianonról – Követeljük Nyugat-Magyarországot! Leleplező

„Őrvidék nem Ausztria!”
Patrubány Miklós beszéde Sopronban, 2018. október 14-én
Germain-ben a győztes hatalmak úgy Hát ez a pofátlanság netovábbja! Európa első, egyik első jogállamává
döntöttek, hogy elcsatolják Nyugat- Ez ellen, amíg magyar él a Föl- vált!?
Magyarországot, és megajándékoz- dön, tiltakoznia kell, hiszen ez a becs- Nem akármilyen jogállam volt ám
zák vele Ausztriát, akkor egy 300 éves telenség netovábbja! a Magyar Királyság! A törvény ereje
európai hagyományt tiportak lábbal, Ausztria sohasem szabadott vol- olyan volt, hogy az előtt a királynak
hiszen 1648 óta, a westfáliai béke óta, na, még hogyha a nagyhatalmak rá- is meg kellett hajolnia! Mint ahogy
amely véget vetett a 30 éves háború- juk tukmálták volna is, még hogyha megtapasztalhatta ezt Zsigmond ki-
nak, azóta az európai államközi élet- az is lett volna a mögöttes szándék, rály, a későbbi német-római császár,
nek parancs-erejű szabálya volt, hogy hogy megakadályozzunk egy észak- aki megszegte Magyarország törvé-
egy béketárgyalásra meg kell hívni a déli teljes szláv gyűrűt Magyarország nyeit, és ezért egy évig börtönben ült
legyőzött felet is. körül! Akkor is, Ausztria azt kellett – királyként! – Magyarországon.
De legyőzött fél volt-e 1919- volna, hogy mondja: Nem kérjük, Nos, hát ez az Ausztria – ame-
ben Magyarország?! Sehol nem volt köszönjük szépen. Ez az állam velünk lyik Habsburg királyok, császárok
Sorstársaim! idegen katona a történelmi Magyar- háborús szövetséges volt, ez az állam önkényuralmával és rendeleti kor-
Magyar Testvérek! ország területén, amikor november feláldozta ötszázezer fiatalját – nem mányzásával töltötte életét, végül a
Azért vagyunk ma Sopronban, hogy 3-án, 1918-ban a padovai fegyverszü- Magyarország védelmére, hanem a kiegyezéssel arra kényszerül, hogy ő
megemlékezzünk arról, hogy 97 év- netet meghirdették és aláírták! galíciai front védelmére, és az olasz magának is alkotmányt szerezzen, és
vel ezelőtt az akkor több, mint 60 szá- És győztes hatalom volt-e Auszt- front védelmére –, amíg az Osztrák alkotmányt fogadjon el –, ez az Auszt-
zalékban németek lakta Sopron egy ria, hogy területet csatolhasson el Monarchia érdekeit védte, és határait ria csatol el területeket Magyarország-
népszavazással visszaküzdötte magát Magyarországtól?! Ausztria, amelyik védte! Nem a történelmi Magyaror- tól?! – Nem fegyverrel! Nem fegy-
az ugyancsak német ajkú Ausztriához nemhogy győztes hatalom nem volt, szág határait! – Eközben magyarból verrel szerzett területekről van szó,
való elcsatoltságából vissza Magyar- nemhogy hadban állott volna Ma- nem jutott Erdély védelmére, sem hanem ajándékként kimesterkélten –
országhoz, a Szent Korona Országá- gyarországgal, hanem éppenséggel Felvidék, sem Délvidék védelmére mindenféle diplomáciai háttér-húzás-
hoz. államközösségben volt Magyaror- katona, hiszen ott véreztette el 5-600 sal, összesúgással –, egy ezer sebből
És azért vagyunk ma itt, a legna- szággal!? ezer fiatalját nemzetünk, az osztrák vérző országgal szemben, amelyik
gyobb magyar nevét viselő téren, a Hogyan lehetett mégis? Hogyan birodalmi határok védelmén. éppen román katonai megszállás alatt
Széchenyi palota előtt, hogy emlé- történhetett mégis ez a gyalázat, volt akkor! Attól elcsenték, és ellop-
keztessünk arra, hogy a legnagyobb kedves Testvéreim? – Nem volt az Kedves Testvéreim! ták Nyugat-Magyarország területét!
magyar is az osztrák kamarilla áldo- első világháborút lezáró békefolya- Bizony, emlékeznünk és emlékeztet- Nem dicsőség – nem dicsőség! – ked-
zatává vált. matnak ennél alantasabb része, mint nünk kell, hogy az az Ausztria csatolt ves Testvéreim.
És azért jöttünk pontosan most, hogy az az állam, amelyik minket el tőlünk területeket, amelyik volta- Mit is kell tennünk ebben a hely-
ezen a napon ide, hogy emlékeztes- belesodort ebbe a háborúba, még az képpen állami létét is nekünk, magya- zetben, amikor szeptember 10-én ütött
sünk arra a 99 évvel ezelőtti gyalá- is területeket csatoljon el Magyaror- roknak köszönheti. Hiszen gondol- a 99. „óra”? Hiszen van a nemzetközi
zatra, amikor a Párizs melletti Saint- szágtól! – Hiszen emlékezzünk csak: junk csak vissza a történelemre, hogy jognak egy olyan szabálya, amit úgy
Germain-i békével elcsatolták Nyu- Tisza István, magyar miniszterelnök, 1278-ban a Morvamezei csatában hívnak, hogy terület-elbirtoklás. És az
gat-Magyarország jelentős részét, és amikor Bécsben a koronatanács ar- ütközik az akkor hatalmas cseh király, államközi jogban úgy vagyunk ezzel,
odaajándékozták Ausztriának, annak ról tanácskozott, hogy háborút kell Ottokár, 30 ezres seregével felvonul- hogy ha egy állam egy területet 100
az Ausztriának, amellyel akkor még indítani a trónörökös meggyilkolása va Habsburg Rudolf ellen, akinek évig háborítatlanul birtokol, akkor azt
csak hadiállapotban sem voltunk. miatt Szerbia ellen, Tisza István vétót volt 2000 katonája. Annyi esélye nem jogszerűen elbirtokolja. Mint ahogy a
De azért is választottuk ezt a na- emelt e határozati javaslat ellen, és volt Habsburg Rudolfnak – a későbbi polgári életben is létezik az elbirtok-
pot, mert holnap lesz 414. esztende- meghiúsította azt. Ezek után hatalmas osztrák állam megalapítójának –, mint lás fogalma, csak nem ilyen hosszú
je annak, hogy kirobbant a győztes, nyomást gyakoroltak rá, és a két hét egérnek a tarlótűzben! – De segítségé- időre szabottan. A polgári életben is,
Bocskai István vezette szabadság- múlva megismételt koronatanácson re sietett a magyar király: IV. László, ha egy házat 15-20 évig birtokolsz –
harc, amellyel leráztuk az akkor is is csak azzal a feltétellel adta áldását avagy Kun László, a maga húszezres anélkül, hogy bárki igényt jelentene
ránk terpeszkedni próbáló bécsi igát. a háború indítására – amit mindenki hadseregével. És legyőzték a hatal- be erre a házra –, elbirtokolhatod, és a
És végül azért választottuk ezt a követelt rajta kívül a koronatanácsban mas Ottokárt, aki maga is elesett eb- tied lesz a tulajdonjoga. Az államközi
napot, mert esztendeje telik annak, –, hogy a hadüzenettel egyidejűleg le- ben a csatában. – Németül mondom a jogban ez történik a területekkel.
hogy elindítottuk a Trianon Társaság- vél is születik a szerb kormány felé, németül értőknek, hogy félre ne ért- Ha tehát Magyarország kormánya
gal közösen a Nemzeti konzultációt amelyben kijelentik, hogy egy győz- senek: Dürnkrut! Morvamezejét né- egy éven belül – azaz 2019. szeptem-
Trianonról, amelyről mind Drábik tes háború esetén sem lesz a Monar- metül Dürnkrutnak hívják ők. Ebben ber 10. előtt – nem jelenti be, hogy
János, mind Bottyán Zoltán szólt már chiának területi követelése Szerbiával a csatában, ebben a győztes csatában, igényt tart a történelmi magyar terü-
az előbbiekben, és amellyel vissza szemben. amelyet Kun László húszezres serege letekre, akkor azokat ez az Ausztria,
akarjuk szerezni régi önmagunkat, Ez volt a magyar álláspont. Joggal szerzett a cseh Ottokár fölött, ezzel amelyik ilyen körülmények között
nemzetünk régi önmagát és országát. mondhatjuk tehát ma – és mondhattuk jött létre az osztrák állam! jutott Nyugat-Magyarország birtoká-
És nem utolsósorban azért va- eddig is, és ezután is! –, hogy Ausztria Nos, ez az Ausztria követelt tő- ba, jogszerűen elbirtokolja azokat a
gyunk itt, hogy ennek a Nyugat-Ma- sodort minket az első világháborúba, lünk területeket, amelyik még alkot- területeket.
gyarországot ért gyalázat (évforduló- aminek eredményeként máig tartóan mánnyal sem rendelkezett! 1867-ben, Mit tehetünk tehát most, kedves
jának) elmúlását ne nézzük tétlenül, felszabdalták hazánkat és nemzetün- a kiegyezéssel születik meg Ausztria Testvéreim? Mi mást tehetünk?! Gon-
és felemeljük szavunkat Nyugat-Ma- ket! első alkotmánya! És ez az Ausztria doljunk csak azokra a településekre,
gyarország elcsatolása ellen. Van tehát mit követelnünk! És csatol el Magyarországtól területe- amelyeknek a nevét itt látjuk fehér
nem elég, hogy ezt tette velünk a ket?! Attól az országtól, amelyiknek alapon feketével – emeljétek magas-
Sorstársaim, Kedves Magyarok! szomszédos ország, hanem még terü- már 1222-ben alkotmánya volt, az ra, és forgassátok meg! –: Horvátlö-
Amikor 1919. szeptember 10-én Saint leteket is követelt Magyarországtól! Arany Bullában?! És amelyik ezzel vő, Kisnarda és Nagynarda, Alsócsa-

57

LELEPLEZO_2018 04.indd 57 2018. 11. 25. 15:39:02
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

Dr. Drábik János: Száz éve történt VIII. - Hol rejtôznek a háború
elôkészítésének és kirobbantásának bizonyítékai?

Amit ma elhallgatnak az elsô világháborúról
(VIII. rész) mindkét oldalán lévő tagjaival és kozó tudományos–technológiai pénzügyi közösség hatalmát ma
Wilson amerikai elnök híres támogatóival. A cél az volt, hogy forradalom ellenére se tette lehe- is a Rothschild-ház meghatározó
14 pontjában meghirdette az létrehozzanak egy olyan világ- tővé a reálgazdaság olyan gyors szerepe jelképezi. A demokrati-
örök békét, amely nem diktátu- rendet, amely kiterjed földgo- növekedését, amely kielégítette kusnak tekintett Nyugat egyik
mokon alapul, hanem ahol a lyónk egészére. Ennek a titkos volna a pénzuralmi dinasztiák országának sincs megengedve,
nemzeti önrendelkezés elve alap- elitnek is meg van a maga törté- vagyongyarapítási igényeit. A hogy önálló pénzügyi, gazdasági
ján népszavazás dönti el a határ- nete. Létrejöttekor fontos szere- pénzkapitalizmus lehetővé tette, és katonai politikát folytasson. A
vitákat. Nem győztesek és legyő- pe volt Cecil Rhodes-nak és hogy pénzből lehessen úgy pénzt kommunista rendszer felbomlása
zöttek egyeznek meg, hanem Alfred Milner-nek, akik szövet- előállítani, hogy annak szinte után most ez az elit szövetségre
egyenrangú nemzetek. Ha tény- ségre lépve a Rothschildok-al és nincs felsőhatára. A reálgazdaság lépett a radikális iszlámmal,
leg érvényesül a népek önrendel- a korszak más kiemelkedő sze- növekedésének viszont mindig hogy Európa függőhelyzetét tö-
kezési joga, akkor győztes és le- mélyiségeivel elkötelezték ma- volt objektív határa. meges migrációval véglegessé
győzött megtarthatja emberi gukat arra, hogy elpusztítják az Az egyesült Németország az tegyék. A fehérfajú őslakosság
méltóságát. egyre növekvő hatalmú ipari kapitalizmus útját válasz- kevertfajúvá tétele, az európai
De nem ez, hanem Masaryk Németországot. E célból katonai totta és minden jövedelmét a re- génállomány áttenyésztése, lehe-
ettől teljesen eltérő céljai való- szövetségeket hoztak létre az álgazdaság növelésére fordította. tővé teszi olyan társadalmi meg-
sultak meg. Wilsonnak még azt egyre erősödő Német Birodalom A gazdasági élet minden terüle- osztottság létrehozását, ahol pol-
sem sikerült elérnie, hogy a biro- bekerítésére. tén kezdte lehagyni azt a brit vi- gárháborút lehet létrehozni az
dalom népei demokratikus nép- A világ akkori legnagyobb bi- lágbirodalmat, amelynek belső őslakosság és a betelepülők tö-
szavazáson nyilváníthassák ki rodalmában, a British erejét elszívta és spekulációs megei között. Ez a polgárháború
akaratukat. Wilson 1918 őszén – Commonwealth-ben, már kifej- gazdagodásra fordította a pénzu- lényegében globális kultúrák
igaz, hogy Clemenceau, Tardieu, lett formában működött a ralmi dinasztiák uralma alatt mű- összecsapása lenne Európában,
House és más háttérből irányító Korona Birodalom, amely a bi- ködő, koronagyarmatokból álló amelyben nem atomfegyverrel
fontos személy nyomására – rodalommá szerveződött pénzha- kvázi állam. A pénzuralmi kapi- rendelkező államok harcolnak
minden komoly érv nélkül tagad- talom álcázott formája volt. A talizmus urai úgy döntöttek, egymás ellen, hanem szembenál-
ta meg saját korábbi álláspontját, City of Londonban működő hogy leszámolnak veszélyes ver- ló társadalmi csoportok. Ez a
szembefordult az önrendelkezési Korona Klubban volt ennek a senytársukkal, az ipari kapitaliz- már beindult ideológiai háború
joggal, a népszavazás intézmé- rejtőzködő kvázi államnak a kvá- mus és a tudományos-technikai az egykori vallásháborúk mo-
nyével. Nem állt ki az 1918 ele- zi kormánya, amely a Brit forradalom révén feltartóztatha- dernizált, szekularizált válto-
jén közzétett és számára nagy te- Világbirodalom koronagyarma- tatlanul növekvő és erősödő zatának tekinthető.
kintélyt biztosító 14 pontjáért. taival rendelkezett. Ez egy pén- Németországgal. Ebben az ideológiai háború
Masaryk köpönyegforgatását zuralmi struktúra volt, lényegét Az államok feletti pénzural- szakaszában lévő, részben pedig
azzal indokolta, hogy „választa- tekintve egy államok feletti – mi elit az 1890-es években át- már terrorcselekmények formá-
nunk kellett Csehszlovákia meg- intézményesült - szervezett vette a brit világbirodalom irá- jában tettlegesen is folyó euró-
teremtése vagy a népszavazás magánhatalom. A koronagyar- nyítását. Ebben a titkos világkor- pai polgárháborúban még
között.” A trianoni békediktátum mat tehát nem a brit koronának mányban résztvettek az akkori mindig fontos szerepe van a né-
szövegének összeállítója, való alávetettséget jelentette, ha- idők leggazdagabb emberei. Ez metellenességnek. A jelenkori
Tardieu pedig így ír erről La nem azt, hogy az adott gyarmat az államok feletti szervezett ma- Németországban ténylegesen
Paix című könyvében: „Azért felett a főhatalmat a szervezett gánhatalom ma is működik. egy szervilis elit gyakorolja a
nem lehetett a magyaroktól el- magánhatalom központjában, a Ennek irányítói ma is döntő be- hatalmat, a nemzetközi szabad-
szakított Felvidéken népszava- London egyik kerületének álcá- folyással vannak az Egyesült kőművesség neoliberális, koz-
zást tartani, mert akkor nem zott City of Londonban, az ottani Államok és az Egyesült mopolita előírásai szerint. Ez a
jött volna létre Csehszlovákia a Korona Klubban székelő infor- Királyság pénzügyi, gazdasági vezetőréteg eddig engedelmesen
lakosság ellenszavazata követ- mális kormány, a már akkor is lé- és politikai életére. Az a bizo- végrehajtotta az államok feletti
keztében.” tező pénzuralmi elit intézménye, nyos különleges viszony az globális birodalom irányítóinak
Száz év után már megállapít- gyakorolja a szuverén főhatal- Egyesült Államok és Anglia kö- az utasításait.
hatjuk, hogy az I. világháború ki- mat. zött, amelyről oly sok szó esik,
törése nem a véletlen műve volt Az államok feletti pénzural- nem a két nép érdekeit szolgálja, Magyarázkodásra kénysze-
és nem is a németek és az ő alat- mi elit ekkor tért át az ipari ka- hanem azt fejezi ki, hogy az álla- rülnek a hatalmat gyakorlók
tomos császáruk robbantotta ki. pitalizmus rendszeréről a pénz- mok feletti globalista birodalmat
A nagy háború annak a globális kapitalizmus rendszerére, mert irányító szuperelit változatlanul Az első világháború kitörése-
világprogramnak volt a része, ez utóbbi lehetővé tette, hogy va- kézben tartja a világhatalmat. kor a hatalmat gyakorlóknak ma-
amelyet egy rendkívül befolyá- gyonát gyorsabban gyarapítsa. Ennek a szuperelitnek az irá- gyarázatot kellett adniuk a világ-
sos titkos elit dolgozott ki Az ipari kapitalizmus a XIX. nyítását a leggazdagabb pénzdi- történelem e tragikus fejlemé-
együttműködve az Atlanti-óceán század második felében kibonta- nasztiák látják el. E nemzetközi nyére. Orosz részről kiadták Az

66
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4

A tehetséges fotográfus munkáiból készített alábbi összeállítás önmagáért beszél

A 2018-as ôszi pps legjobbja Rizsavi Tamás

Magamról mit is írhatnék,
nem könnyű, talán nem is lehet
így pár sorban… Gyermekkorom
óta vonzott a közlekedés világa, si-
került is sok helyre eljutnom,
megnézni, megörökíteni. A fotózás
is innen indult, de erről nem írok
többet a képek úgyis elmondják!
Jelenleg a vasúton dolgozom moz-
donyvezetőként, ezzel egy álmom
vált valóra. A fotózásról önmagá-
ban nem sok dolgot kell írnom, hi-
szen mindenkinek mást és mást
jelent, teljesen szubjektív. ”A fény-
képez’ szónak szerencsés szinoni-
mája a magyar nyelvben: ‘meg-
örökít. Kedvenc témám a közle-
kedés illetve városi élet, tájak és az
éjszaka titkos világának bemuta-
tása, vagyami különleges és kima-
gasló a szó szoros értelmében…
Facebook feliratkozás:
http://www.facebook.com/rizsavi
Kellemes időtöltést Kívánok!
74
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

75
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

76
76
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

77
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô
életkilátásainak, helyzetének
javításáért, emberi méltóságá-
nak tiszteletben tartásáért.

Tudósok állítják:
idegen ûrhajó
léphetett a
Naprendszerbe
Illusztráció: Northfoto

2018. 11. 09.Blikk
Tavaly érkezett a
Naprendszerbe az Oumuamua
névre keresztelt objektum.
Nagy szenzációnak számí-
tott az objektum megjelenése,
és hosszas viták folytak, hogy
aszteroida-e, vagy inkább üstö-
kös. Egy harmadik teória sze-
rint egyik sem, hanem egy ide- roncs, mely 16000 fényévre ta- aki nem az adott vallás követő- szen nincs már tüze.
gen civilizáció űrhajója, vagy lálható csillagrendszerből sod- je. Minthogy több ilyen vallás Ebből az is következik, hogy
annak roncsa lehet. Bár ezt cá- ródott ide. Mivel az égitest már létezik, abból indulhatunk ki, már csak a mennyekbe jutha-
folták, két kutató, Harvard messze jár, így pontos eredetét hogy mindenki a pokolra jut. tunk, ami egyrészt Isten létezé-
Smithsonian Center for valószínűleg örök homály fedi A világ népességének növe- sét bizonyítja, másrészt arra is
Astrophysics munkatársai még majd -írja az IFL Science. kedése arra enged következtet- magyarázatot ad, miért kiáltot-
mindig kitart az elmélet mellett. ni, hogy a pokolra jutók száma ta tegnap este Sandra annyiszor
Shmuel Bialy és Avi Loeb exponenciálisan növekszik. »– Istenem!«.
szerint az Oumuamua furcsán Ennyien Ezek után a pokol térfogatát Csak ez a diák kapott kitűnőt.
kezdett viselkedni, ahogy el- kell megvizsgálnunk. A Boyle-
hagyta a Napot, mivel úgy tűnt, Záróvizsgán tették föl ezt a törvény értelmében a pokol tér-
hogy felgyorsított az objektum. kérdést kémia szakon Maynooth fogata a pokolra jutó lelkek szá- Kereskedelmi
Szakértők szerint a jelenség an- egyetemen (Kildare grófság,
nak köszönhető, hogy az égites- Írország). Az egyik diák válasza
mával arányosan kell növeked-
jen, hogy a hőmérséklet és a
háború
ten lévő anyagot a napsugárzás olyan szellemes volt, hogy a nyomás állandó maradjon.
felhevítette, és mikor elpárol- professzor közzétette az interne- A kereskedelmi háború már
Ekkor két lehetőség van: megkezdődött (hidfo.ru)
gott, egyfajta hajtóműként ten kollégái számára, de mi is Ha a pokol lassabban tágul,
funkcionálva lökést adott az üs- szórakozhatunk rajta. mint amilyen iramban érkeznek Bruno Le Maire francia gaz-
tökösnek. Extra kérdés: Vajon a pokol a lelkek, akkor a hőmérséklet és dasági miniszter szombaton azt
Bialy és Loeb szerint ebben exotherm (leadja a hőt) vagy a nyomás addig emelkedik, míg mondta, az Európai Unió nem
az esetben a hosszúkás objek- endotherm (fölveszi a hőt)? a pokol szét nem robban. folytathat szabadkereskedelem-
tumnak forgómozgást kellet A legtöbben a Boyle-törvényt Ha a pokol gyorsabban tá- ről tárgyalásokat az Egyesült
volna végrehajtania, ez pedig vették alapul, azaz hogy a gáz gul, mint amilyen ütemben a lel- Államokkal, ameddig az USA
nem történt meg. Azt gyanítják, táguláskor lehűl, nyomás alatt kek érkeznek, akkor a hőmér- vissza nem vonja az acél- és
hogy napvitorlás űrhajóként viszont növekszik. séklet és a nyomás csökken, míg alumíniumbehozatalra vonatko-
működhetett, és a meghajtás a Az egyik diák azonban a kö- a pokol be nem fagy. zó tarifákat. Le Maire a G20
napsugárzás nyomásával ma- vetkező gondolatmenetet írta le: Melyik a helyes megoldás? pénzügyminisztereinek találko-
gyarázható. Először is meg kell állapíta- Figyelembe véve évfolyam- zóján Buenos Airesben újságí-
"Ha valóban a fénynyomás ni, hogy a pokol tömege válto- társam, Sandra jövendölését, róknak nyilatkozva közölte,
volt a gyorsító erő, az zik-e az idő folyamán. Ehhez a miszerint »– Hamarabb fagy be hogy nem volt nézeteltérés
Oumuamua egy korábban nem pokolba vándorló, valamint a a pokol, mintsem hogy lefeküd- Franciaország és Németország
ismert keskeny csillagközi ma- poklot elhagyó lelkek számának jek veled!« –, valamint azt a közt azzal kapcsolatban, ho-
téria, amely vagy természetes ismerete kell. tényt, hogy tegnap mégiscsak gyan és mikor kezdjenek tár-
körülmények között jött létre Úgy vélem, bizonyosra vehe- lefeküdtünk, csak a második es- gyalásokat az Egyesült
vagy egy idegen faj kezeinek tő, hogy aki a pokolba kerül, hetőség jöhet számításba. Államokkal, ehhez az amerikai
munkája"- állítja a két kutató onnan már soha ki nem jut. Ennélfogva meggyőződésem, fél kell megtegye az első lépés-
közleményében. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a pokol endotherm és ráa- eket - ami az acél- és alumíni-
Amennyiben tényleg űrhajó- hányan jutnak a pokolba, ahhoz dásul már be is fagyott. umbehozatalra kivetett tarifák
ról lehet szó, kérdés, hogy szán- a különböző vallásokat kell ala- Ebből következik még, hogy eltörlését jelenti.
dékosan érkezett-e felénk, az pul venni. A legtöbb mai vallás ha a pokol befagyott, akkor
sem kizárható, hogy csak egy szerint mindenki a pokolba jut, több lelket nem fogadhat be, hi- Oroszország megszabadult

83
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

Dr. Szabadi Béla: A „desztalinizációtól” elferdítve, illetve a
valóságban. Lavrentij Berija élete, szerepe és kivégzése XIV.

Alfred Redl ezredes, a szuperkém.
A megbízója buktatta meg?
„Redl ezredes a megbízója ket és a szélesebb összefüggése- a megdőlt verziókat. Azok után tője.) A Történelmi blog ebben
szerint is szuperkém volt. Hogy ket, vissza kell térnünk az (iga- is, hogy egészen nyilvánvaló a az írásban főleg Berija szemé-
tevékenységét részletesen ho- zi) XII. részhez, ami 2018 máju- hamis beállítás, de ehhez ra- lyiségét tárgyalja/támadja. A ré-
gyan értékelték azok, akik meg- sában jelent meg. Ebben többek gaszkodnak. Ezen pedig változ- gi klisék alapján, amihez most
kapták szupertitkos információ- között Sztálin haláláról és az tatni kell, mert rosszul tudni Sztálin halála adja az ürügyet.
it, azt is látni fogjuk. Készült akörüli eseményekről volt szó. és/vagy mondani, rosszabb, Hruscsovot pedig hasonló elfo-
gultsággal és ugyancsak a rég
megdőlt klisék alapján, továbbá
a valósággal ellentétben ma-
gasztalja a cikk. Ismételgeti a
megdőlt naiv hiedelmeket és
rágalmakat. Amelyeket Berija
életrajzi adatainak ismerete és
figyelembevétele eleve okafo-
gyottá tenne. De nemcsak ez a
történész szerző/főszerkesztő
ragaszkodik az elavult klisék-
hez, hanem magyar kollégái
többsége is, sőt a Google is, ami
szemlézte az írást. Nem csoda
tehát, hogy a magyar közvéle-
mény jelentős része főleg ha-
zugságokat tud Berijáról, ami-
ket Hruscsov, Hruscsov családja
és holdudvara terjesztett, továb-
bélői terjesztenek, de amik kü-
lönböző személyes érintettsége-
ken és tudományos érdekeltsé-
ugyanis egy dokumentumfilm Sztálin temetése. Elöl mintha nem tudnának és/vagy geken keresztül még ma is to-
Oroszországban, ahol erről is Malenkov és Berija. mondanának semmit. Itt nem vább ismézlődnek. (Bizonyára
nyilatkozik a rá vonatkozó in- Fotó: rodina.ru egyszerűen ízlésbeli, vagy nehéznek tűnik saját korábbi
formációkat is tároló intézmény, szemléletbeli kérdések eltérő írásaikat korrigálniuk, helyre-
az OF FSZB Archívum vezető- kezeléséről van szó, hanem té- igazítaniuk, azoktól elhatárolód-
je. A legilletékesebb. A tábornok Úgy, ahogy a Sztálin halála nyek semmibevételéről és hamis
című film ezt bemutatta, és úgy, következtetések levonásáról. niuk.) Jönnek az évfordulók és
azt állítja, hogy Redl Ausztria- ezeket a hamis és megdőlt klisé-
Magyarország MINDEN (léte- ahogy a valóságban volt. Úgy,
ahogy ezt a tények alátámaszt- ket ismételgetik. Sőt könyvek is
ző és lehetséges) katonai titkát születnek ezekre építve hivatá-
ják. Eljött ugyanis az ideje –
eladta az oroszoknak.
Olyannyira, hogy teljesen meg- sajnos már régen eljött! – annak, Még mindig sos (majdnem professzionális-
nak tartott) történészek tollából.
szűnt érdeklődésük vele kapcso- hogy az életszerűtlen hiedel- hamisan
latban. De vajon a megbízója mek és rágalmak helyett a va-
buktatta meg?” lós ismeretekre alapozzunk. Öt hónappal a Leleplezőben Olvasva Szerov
A XIV. résznél tartunk: az Sajnos azonban ezeket a közölt Berija-cikkfolytatás után
előző résznél számozási hiba Szovjetunióban/Oroszország- a Sztálin halála utáni hatalmi könyvét
történt, így az helyesen a XIII. ban már régen ismert és/vagy harcok cím alatt közölt a
rész volt. Mielőtt továbbmen- újabban feltárt tényeket és infor- Történelmi blog cikket. (Ha va- Hogy hogyan terjedtek és
nénk a történetben, ami nem- mációkat a magyarországi törté- laki nem ismerné, tulajdonkép- terjesztették a Szovjetunió-
csak Berija életét, halálát, perét nész szakma nem akarja figye- pen egy újságot fed, impresszu- ban, majd Oroszországban
tárja fel, hanem az előzménye- lembe venni. Tovább ismételik ma van és történész főszerkesz- Berijáról a hazugságokat, ho-

91
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

A Drábik cikk folytatás a én megszakította választási kam- lis párt vezetéséről a brit alsó- hadsereg fog harcolni, nemcsak
70. oldalról pányát, és visszatért Londonba, házban. Az említett három sze- Franciaországban, hanem
adta Belgium semlegességét az hogy tanácskozzon Campbell- mély 1905-ben egy Relugas ne- Belgiumban is.
afrikai gumiért és nyersanyago- Bannermannal, és tájékoztassa vű faluban szövetségre lépett, Megemlíti, hogy Sir Henry
kért. Nagy-Britannia viszont en- arról, hogy miben állapodtak amelyet „The Relugas Wilson brit tiszt, aki a katonai
nek ellentételeként elismerte meg a franciákkal. Compact”-nak neveztek el. Ez a műveletek igazgatója volt, és
Kongó annektálását. Belgium Haldane szerint „A miniszter- titkos megállapodás azért nagy szoros kapcsolatban állt a francia
kötelezettséget vállalt a katonai elnök azonnal látta a lényeget, és jelentőségű, mert egy teljesen új vezérkarral, nyári szabadságát
együttműködésre, amelyet a leg- felhatalmazott arra, hogy a had- politizálási módszert vezetett be azzal töltötte, hogy felderítést
szigorúbb titoktartásban elmélyí- ügyminisztérium munkatársait a legmagasabb szinten. végzett Belgium vidéki terüle-
tett ennek a megállapodásnak az utasítsam arra, hogy tegyék meg A Relugas Compactban tein. Londoni irodájának egyik
időpontjától. Belgium kiárusítot- a szükséges lépéseket.” Haldane megállapodott három politikus falán Belgium hatalmas térképe
ta semleges státuszát, amikor ka- szerint Campbell-Bannerman bizonyíthatóan letagadta, el- lógott. Amikor Metternich gróf a
tonai szövetségre lépett Nagy- egyértelműen leszögezte, hogy hallgatta mind a kormány, londoni német nagykövetségen
Britanniával. Ennek az óriási je- „nekünk fel kell készülnünk mind a parlament előtt a megkérdezte Haldane hadügymi-
lentősége akkor vált nyilvánva- minden eshetőségre”. Ez azért Franciaországgal kötött kato- nisztertől: milyen együttműkö-
lóvá, amikor Sir Edward Grey nem történhetett így, mert ezen a nai megállapodások létezését. dés van folyamatban, akkor
angol külügyminiszter elmondta hétvégén a miniszterelnök nem Azt is megállapíthatjuk, hogy Haldane a leghatározottabban ta-
1914. augusztus 3-i fontos beszé- tartózkodott Londonban. amikor megírták visszaemléke- gadta, hogy bármiféle katonai
dét. Grey már 1914 januárjában Skóciában maradt a választások zéseiket az érintett politikusok, megállapodás lenne
meg volt elégedve azzal, hogy a egész ideje alatt, és csak január akkor viszont azt a hamis állítást Franciaország és Nagy-Britannia
brit és a belga fegyveres erők 26-án tért vissza Londonba. sugalmazták, hogy ők kötelezett- között. Haldane leszögezte, hogy
megkezdték a felkészülést a kö- Maga Haldane pedig később ségeiknek eleget téve informál- nincs, és soha nem is létezett és
zös hadműveletekre azt állította, hogy találkozott ták a hivatalban lévő kormány- tervek sem készültek ilyen
Németország ellen. Huguet ezredes francia attaséval, főt. Természetesen problémát je- együttműködésre, hozzátéve:
Grey 1914. január 8-án azt ír- és Neville Lyttelton tábornokkal, lent a történészek számára, hogy nincs tudomása arról, hogy bár-
ta, Richard Haldane lordkan- valamint Grierson tábornokkal, az eltüntetett dokumentumok kö- miféle tárgyalások lennének fo-
cellárnak, hogy a háború már ha- hogy tanulmányozzák a vetkeztében csak az áll a kutatás lyamatban angol és francia tisz-
marosan ki fog törni. Fisher ten- Németország elleni fellépéshez rendelkezésére, amit a titkos ösz- tek között egy lehetséges háború
gernagy pedig megerősítette, szükséges közös terveket. szeesküvésben résztvevők ma- előkészületeiről.3
hogy a brit hadiflotta már készen Haldane tehát már 1906-ban az- guk írtak le. Megtehették ezt, Henry Wilson 1908 augusz-
áll, és képes arra, hogy kiszorítsa zal a brit kötelezettség-vállalás- mert akkor már Campbell- tusában a dél-belgiumi Namur
a német hadiflottát a tengerekről. sal számolt, hogy a brit csapatok Bannerman nem volt az élők so- környékét derítette fel, 1909 au-
Az üzenet lényege az volt, hogy bevonulnak a semleges rában, 1908. április 22-én ugyan- gusztusában pedig a Mons kör-
Haldane, mint hadügyminiszter Belgiumba. Campbell- is meghalt. nyékét, és 1911 januárjában szá-
maga is legyen kész. Bannerman előtt viszont elhall- Asquith ebben a vonatkozás- molt be a belga tábornoki karnak
A háborús előkészületek fel- gatták a tényleges helyzetet. Ha ban nem játszott főszerepet, de tapasztalatairól. Járt még a
gyorsultak. Problémát okozott tudott volna róla, hogy Grey és bizonyossággal állítható, hogy ő Meuse környékén is.
azonban, hogy az 1906-os vá- Haldane valójában milyen előké- teljes mértékben informálva volt Az elképzelések szerint az an-
lasztásokon a brit liberális párt, születeket folytat a háta mögött, a fontos megállapodásokról. golok csak akkor léptek volna be
amely ebben az időben a balol- akkor minden bizonnyal ebbe Asquith jó viszonyban volt Belgium területére, ha már
dali értékeket képviselte, a béke, beleavatkozott volna. Mivel erő- Campbell-Bannermannal, aki Németország megszegte
a takarékosság és a reform jel- sen háborúellenes volt, csaknem politikai szövetségese és barátja Belgium semlegességét.
szavával kampányolt, és bizonyos, hogy felelősségre von- is volt. Az is megállapítható, Németország felajánlotta, hogy
Campbell-Bannerman hatal- ta volna őket. hogy mégis elárulta politikai har- tiszteletben tartja Belgium sem-
mas győzelmet aratott. Az új mi- Grey emlékiratában nem ad costársát, mert a Relugas legességét, ha Nagy-Britannia
niszterelnök és kormánya teljes magyarázatot arra, hogy ezekre a Compact három résztvevője kinyilvánítja a saját maga semle-
mértékben és őszintén el volt kö- fontos tárgyalásokra vonatkozó mindenben egyeztetett, és gességét. Sir Edward Grey ezt
telezve a béke fenntartásának. információkat miért nem tárgyal- Asquith volt az, aki a kapcsolatot elutasította, ugyanakkor nem tá-
Ilyen körülmények között kellett ta meg a brit kormány. tartotta az idős és beteg minisz- jékoztatta róla sem a brit kor-
Sir Edward Greynek és Megmosolyogtató, hogy állító- terelnökkel. mányt, sem a parlamentet. Berlin
Haldane-nak felgyorsítani a há- lag memóriaproblémák miatt Miben is állapodtak meg tehát nem a belga hadseregtől
ború előkészítését. A szabályok nem tudja megmondani, miért francia és brit részről? tartott, hanem a brit hadseregtől.
szerint ehhez kötelező lett volna nem vitte ezeket a kérdéseket a Sidney B. Fay professzor, te- A háború oka nem a német invá-
megszerezni a miniszterelnök- kormányülés elé. Amikor né- kintélyes amerikai hadtörténész zió volt Belgium ellen. Maga
nek és kormányának a hozzájá- hány nappal később az új kor- számol be arról, hogy Lord Belgium is számított egy ilyen
rulását. Erre azonban soha nem mány összeült, Haldane és Grey Haldane, aki 1906-ban a brit fejleményre. London és Párizs
került sor. Ehelyett egy meglehe- sunyin hallgatott nagy horderejű hadügyminiszter volt, titkos tár- nem a kis Belgium semlegessége
tősen körmönfont megtévesztést döntésükről. gyalásokat folytatott a brit vezér- miatti morális kötelezettségből
hajtottak végre. Mivel a hivata- Nyilvánvaló, hogy H. H. kar főnökével Grierson tábor- lépett be a háborúba.
los dokumentációt eltüntették, Asquith, Sir Edward Grey, és nokkal, valamint Huguet ezre-
ma is nehéz megállapítani, hogy R. B. Haldane összejátszott ab- dessel, a francia katonai attasé- Mennyire volt semlegesnek
pontosan mi történt. Haldane ban, hogy az eljövendő minisz- val. Ezeken a tárgyalásokon tekinthető Belgium?
visszaemlékezéseiben arról ír, terelnök, Sir Henry Campbell- részletesen átbeszélték, hogy
hogy ő 1906. január 13-án és 14- Bannerman mondjon le a liberá- mely hadszíntereken, melyik Theobald Bethman-Hollweg

98
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

Drábik János: Hogyan gyakorolja hatalmát a Globális Hatalmi Elit?

Kik ma a világ urai?
A londoni Titkos Elit mást, és azt is tudják egy- (WEF), a Trilaterális nak, és a Világbanknak,
legszűkebb döntéshozói az másról, hogy melyiknek a Bizottság (Trilateral hogy hajtsák azokat végre.
első világháborút megelő- pozíciója mekkora hatal- Commission), a Bilderberg Itt mindössze 85 személy-
zően Alfred Milner, mat biztosít a számára. Csoport (Bilderberg ről van szó, mert van átfe-
William Stead, Lord Ezek az ’Óriások’ jelentős Group), a bázeli dés a 30-ak csoportja és a
Esher és Lord Nathaniel összegeket invesztálnak Nemzetközi Fizetések Trilaterális Bizottság kö-
Rothschild voltak, de részt egymásba vállalkozásaiba, Bankja (BIS), a 30-ak zött.
vettek az irányításban a be- és több száz más beruhá- Csoportja (G30), a A Kaliforniai Állami
folyásos arisztokrata csalá- zást menedzselő vállalatba. Külkapcsolatok Tanácsa Egyetem campusának szá-
dok is, élükön VII. Ennek az eredményeként (CFL) és a Nemzetközi mító Sonoma College pro-
Edward brit uralkodóval. több tíz-trillió dollár tőke Monetáris Konferencia fesszora, Peter Phillips,
A Titkos Elittel szorosan mozog koordinált módon, (IMC). Ezeknek az intéz- nem a nemzetállamok által
együttműködtek az egyetlen hálózatban, ame- ményeknek az a funkciója, ellenőrzött nemzetközi in-
Egyesült Államokban a lyet csak néhány ember el- hogy kialakítsák a transz- tézmények miatt aggódik,
már ekkor a tényleges ha- lenőriz (itt egy trillió = nacionális kapitalista osztá- hanem a nem-kormányzati,
talmat gyakorló szuper- 1000 milliárd). lyon belül a konszenzust, azaz a magánellenőrzés
gazdag oligarchák, vala- Folyamatosan arra töre- és így lehetővé tegyék a alatt álló szervezetek túlsá-
mint szervezeteik is. A kö- kednek, hogy találjanak globális hatalmi elit számá- gosan nagy befolyása mi-
zös cél már akkor is az egy- elegendő kellően biztonsá- ra politikájának kialakítását att. A szervezett nemzetkö-
központból irányított világ- gos befektetési lehetőséget, és végrehajtását. Ezért a zi magánhatalomnak ezek
rend létrehozása volt. hogy tőkéjük folyamatosan felsorolt intézményeknek az intézményei teszik lehe-
Ennek a Titkos Elitnek az növekedjen. Amikor nincs az a feladata, hogy a pénz- tővé a Transnational
utóda a jelenlegi Globális ilyen biztonságos tőkekihe- ügyi óriások érdekeit ki- Corporate Class, TCC, va-
Hatalmi Elit. lyezési lehetőség, akkor szolgálják, támogatva azo- gyis a nemzeteken átnyú-
Peter Phillips amerikai fordulnak a rendkívül koc- kat a célkitűzéseket és sza- ló korporációs osztály
egyetemi tanár tájékoztat kázatos spekulatív üzletek- bályozásokat, amelyek cél- számára, hogy szervezet-
arról, hogy 2018 novembe- hez, de élen járnak a köztu- ja a tőke korlátlan szabad- ten, koordinált döntéshozó
rében kik az államok feletti lajdon felvásárlásában, va- ságának a biztosítása, és az elitként működhessen.
Globális Hatalmi Elitnek lamint a háborús kiadások eladósított államoktól, vál- A legnagyobb pénzügyi
a legbefolyásosabb tagjai. növelésében is. A hálózat lalatoktól és személyektől vállalatok 199 igazgatójá-
Ez nem több mint 389 sze- úgy működik, hogy a leg- világszinten beszedni az nak a tevékenysége érthe-
mély. Ez a Globális Elit ad felső szintről távozók he- adósságszolgálatot és a ka- tővé teszi, hogy a mai glo-
egyrészt ideológiai alátá- lyébe hasonló értékrendet matot. bális pénzkapitalizmus mi-
masztást a világuralmat és célokat követő utódok Phillips a felsorolt intéz- ként működik. Ez a 199
gyakorló csoport számára, lépnek. A globális tőke mények közül kettőnek a ember dönt arról, hogy dol-
másrészt ő határozza meg a uralmi rendszere önfenn- többinél is nagyobb jelen- lár tíz-trilliókat mire költ-
transznacionális szerveze- tartó hálózatként műkö- tőséget tulajdonít a senek el. Elsődleges céljuk,
tek és a kapitalista rendsze- dik. Irányítói valamennyien Pénzuralmi Elit stratégiájá- hogy átlagosan biztosítsák
rű nemzetállamok működé- a maximális hozamokra tö- nak a kialakításában. Az ennek az összegnek az évi
si feltételeit. rekednek maguk és klien- egyik csoport a Group of 3-10%-os hozamát - vagy
Peter Phillips a világ 17 seik számára, és készek 30 (a 30-ak csoportja, ha lehet, akkor ennél is töb-
globális pénzügyi óriásá- minden kockázatra – intéz- amelynek jelenleg azonban bet. Magának a befektetés-
ból konkrétan megnevez ményire és strukturálisra is 32 tagja van) és a nek a természete másod-
199 igazgatót, ismerteti a pénztőke fennálló rend- Trilaterális Bizottság ki- rendű. Ha valamilyen be-
életrajzukat, és azt, hogy szerén belül – ha szükséges bővített végrehajtó bi- fektetés folyamatosan biz-
egyéni vagyonuk mértéké- a profitmaximálás érdeké- zottsága, amelynek jelen- tosítja ezt a hozamot, akkor
ről nyilvánosan mit lehet ben. leg 55 tagja van. Ezek a az megfelel a számukra.
tudni. Ezek a szoros kap- Phillips szerint a pénzu- nonprofit korporációk ma- Ezért háttérbe szorulnak a
csolatban álló személyek ralmi világelit legfontosabb gasan képzett szakembe- társadalmi, környezetvé-
együttműködnek a transznacionális intézmé- rekből álló agytröszttel és delmi és egyéb, a közérde-
Világgazdasági Fórumon, a nyei: a Világbank (World kutatóhálózattal rendelkez- ket szolgáló szempontok.
Nemzetközi Monetáris Bank), a Nemzetközi nek, megfogalmazzák az Ha a befektetés háborúk-
Konferencián, az egyetemi Valutaalap (IMF), a G20- államok feletti szuperelit kal, egész régiók pusztulá-
hálózatokon, a politikai ta- ak, és a G7-ek stratégiáját, és azokat a sával jár, de biztos hozamot
nácsokban, társadalmi klu- Tanácskozásai, a konkrét intézkedéseket, hoz, akkor e pénzügyi oli-
bokban és kulturális vállal- Világkereskedelmi amelyeket aztán továbbad- garchák számára az üzlet
kozásokban. Valamennyien Szervezet (WTO), a nak a G7-eknek, a G20-ak- elfogadható. Ez az államok
személyesen ismerik egy- Világgazdasági Fórum nak, az IMF-nek, a WTO- feletti pénzuralmi világelit

122
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

tekintő könyvében fontos tényre ges, hogy a Sátán valóságos sze-
A sátánizmus reneszánsza a modern hívja fel figyelmünket: a sátá- mély, és a jó és gonosz között ki-
társadalomban nizmus nem az, aminek az átlag- élezett harc folyik a lelkekért.
ember hiszi. Leggyakrabban Ezzel szemben állnak például az
Fiatalok sötét erôk igézetében nem zárt, kultikus közösségek-
ről van szó, akik ördögi extázis-
olyan elképzelések, melyek sze-
rint az ördög a gonoszság vala-
Szabó Ibolya Anna 1998. 11. nek, hiszen ők azok, akik – rész- ban őrjöngve hoznak véres áldo- miféle szimbóluma.
21. (II/47) ben korosztályi sajátosságként – zatokat, nem csak azokról, akik
sokszor komoly személyiség- nyíltan Isten ellenségének tekin- A modern sátánizmus mélyen
Az elmúlt héten újabb bűn- problémákkal küzdenek. Éppen tik magukat, és a Sátánt vallják gyökerezik a harmadik világ or-
tény hívta fel az európai közvé- ezek a problémák teszik őket ki- uruknak. Szerinte mindazok, szágainak egy részében a mai
lemény figyelmét egy olyan szolgáltatottá. akik az ember abszolút ösztön- napig gyakorolt bennszülött val-
problémára, amelyről sokaknak lény voltát hirdetik, a Sátán lásokban. Ezeknek az okkult
talán a középkor jut eszébe, ám A sátánizmussal való kapcso- szolgálatában állnak. A sátániz- alapokon nyugvó vallásoknak
elborzasztó esetek sokasága bi- lat soha nem elszigetelt problé- mussal kacérkodó kamaszokat némelyike a modern társadal-
zonyítja, hogy nagyon is élő je- maként jelentkezik. A legtöbb ti- éppen az vonzza az ördöghöz, makba is beszivárgott, könnyen
lenségről van szó: a sátánizmus- zenéves a sötétség erőihez való hogy minden olyat bőséggel és gyorsan szerezve híveket a
ról. A rituális ördögimádással vonzódása mellett drogot, alko- ígér, amire csak igényük vagy kiüresedett, perspektívát vesz-
szemben azonban a "hétköznapi holt fogyaszt, és rendszeresen kedvük támadhat, és nem tá- tett fiatalság körében. A legis-
sátánizmus" számos formája az cserélgeti szexpartnereit. maszt korlátokat a vágyak kielé- mertebb és talán legszélesebb
ezredvégi kultúrának is elfoga- Egyértelműen kimutatható, gítésében. E vonzódás gyökere a körben gyakorolt ilyen vallás a
dott részévé vált. hogy a sátánizmus hálójába ke- lázadás, ami minden olyat iste- woo-doo, amely az afrikai rab-
Modena környékén vették veredett fiatalok legtöbbször nít, amire a család vagy a társa- szolgákon keresztül jutott el a
őrizetbe azt a hét pedofil sze- elégtelenül működő családok dalom nemet mond. nyugat-indiai szigetvilágba, és a
mélyt, akik halotti kriptákban, gyermekei, olyan tizenévesek, A legtöbb sátánizmusba ke- hozzá kötődő okkult praktikák
sátánista rítusok közepette 7-10 akiket szüleik vagy magukra veredett fiatalnak fogalma sincs ma már a világ legnagyobb ré-
év közötti gyermekeket erősza- hagytak lelki bajaikkal, vagy a arról, kit szolgál valójában, ám szén ismertek, sőt széles körben
koltak meg. A sátánjelmezes fel- látszatgondoskodás ellenére úgy érezheti, sorsa irányítása elfogadottak.
nőttek a "Miatyánk" mintájára egyszerűen magányosak. Az ok- teljes egészében saját kezébe Ismeretes, hogy a woodoo
"Miördögünket" emlegettek li- kultizmus egyik amerikai szak- került. Bob Larson szerint ők vallás meghatározó szerepet ját-
tániáikban, amelyek gyakran értője, Dr. John Cooper szerint a "úgy gondolkodnak Luciferről, szik egyes országokban: az egy-
kriptákban, temetőkben zajlot- sátánizmus bátorítja a tizenéve- mint egy velük egykorú srácról, kori haiti diktátor, a Papa Doc
tak, és egymás közötti, illetve sekre jellemző minden indulat aki ördögi gyönyörűségekkel néven hírhedtté vált Francois
gyermekekkel folytatott fajta- gátlástalan kifejezését – ide ért- kecsegteti őket. A pokolról pe- Duvalier, éveken át úgy tartotta
lankodásba torkolltak. A gyer- ve a lázadást, az ellenállást és az dig úgy vélekednek, mint a vég- fenn uralmát, hogy legendás
mekek elmondása szerint a jele- egyénieskedést –, ugyanakkor telen orgazmusok és örök gyö- woodoo-erejével megfélemlítet-
neteket videón is rögzítették, bár nem ad pozitív, racionális kere- nyörűségek palotájáról." Ezek a te a lakosságot.
azok nem megjátszottak, hanem tet azoknak, és totálisan támad fiatalok véletlenül sem számol-
valóságosak voltak. Több eset- minden szociális, családi és val- nak tetteik következményeivel, A mai sátánizmus közvetlen
ben a szülők önként, pénzért lási kapcsolatot és értéket. amelyek sok esetben nemcsak elődei között szerepel a fekete
ajánlották fel gyermekeiket sá- magukat, hanem környezetüket mágia is, amely az összes po-
tánista megrontóiknak, az egyik A sátánimádás régóta létezik. – áldozataikat – is fenyegetik. gány vallási praktika között a
sértett gyermek szüleit már őri- Nem a sötét középkor terméke, legerőszakosabb és legkegyetle-
zetbe is vette a rendőrség. és nem is múlt el azzal. "Sex and drugs nebb. Gyakorlói nyíltan elisme-
Ellenkezőleg, a huszadik szá- rik, hogy az általuk megidézett
A nyolcvanas évek végén, a zadban szinte reneszánszát éli. and rock\'n\'roll" szellemek egy része a sötétség
kilencvenes évek elején a médi- Bár a közfelfogás legfeljebb jó- urai közé tartozik, és könnyen
ában az egyik leggyakoribb té- pofa, mulandó divatot lát benne, A sátánizmus egyik legfőbb veszélyessé válhat, ha nem vi-
ma volt a sátánizmus, mára a "játékos sátánizmus" is ko- csapdája, hogy a legtöbb beleke- gyáznak vele. A fekete mágusok
azonban alig esik róla szó, elte- moly következményekkel jár- veredett fiatal azt sem tudja, mi- között elterjedtek az olyan le-
kintve a Halloween időszakában hat. vel lépett kapcsolatba. Nagyon gendák, melyek szerint nem
felcsapó éves hullámoktól, vagy sokan vannak olyanok, akik az megfelelően végrehajtott rituá-
egy-egy rituális gyilkosságtól. A A lázadás kultusza. ördögben mint személyben való lék következtében a gonosz
sátánizmus azonban ma is jelen hitet teljességgel a sötét közép- szellemek öngyilkosságba vagy
van a modern társadalomban. Egy amerikai keresztény szo- kor maradványának és gyermek- őrületbe kergették az illetőt.
Leginkább a tinédzser korosz- ciológus, Bob Larson a témát fi- mesének tartják. A Bibliában hí-
tály tekinthető veszélyeztetett- gyelemre méltó alapossággal át- vő emberek számára nem kétsé- Annak, aki tisztába akar jön-

130
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

- Az intelligens földönkí- letve Sirius (2013).
vüli élet valósága
Above Majestic - Földönkívüli bázisok és
civilizációk
- Olyan fejlett technológi-
ben
A film fejezetei sorrend-
- Hadiipari komplexum (a
ák, amelyek véget vetnének a háttérhatalom vasökle)
Film a titkos ûrprogramok mögötti rejtett hálózatról fosszilis üzemanyagok hasz- - Titkos társaságok (sza-
nálatának badkőművesség)
Kiemelkedő kutatók és Lehetséges, hogy 9/11-el va- - Egészségügyi technoló- - A programok (MK Ultra,
informátorok több százezer lami hatalmas idegen össze- giák, amelyek képesek szinte a titkos űrprogramok fajtái)
órányi munkájába került, esküvést próbáltak eltussolni? bármilyen betegséget gyógyí- - Adósrabszolgaság (a
hogy összegyűjtsék az infor- A nemrégiben megjelent tani banki elit a hálózat szerves ré-
mációkat és segítsenek meg- Above Majestic című film - Az a tény, hogy titokban sze)
ismertetni azokat a közvéle- egy megdöbbentő és provo- az adófizetők pénzéből finan- - Elnyomott technológiák
ménnyel azzal kapcsolat- katív választ ad arra, hogy mi szírozzák ezeket a programo- (a hadsereg fejlesztéseket tit-
ban, hogy a kormányok mi- szükség van egy több billió kat kol közpénzből)
ért nem hajlandóak bizo- - Az emberi- - Egy mozgalom elindul
nyos kérdésekkel foglalkoz- ség eredetének (mit tehet a kis ember?)
ni. valósága
Munkájuk során számta- - Az a na- Öt tény hitetleneknek
lan titkosított dokumentum, gyon feltűnő és
videó és fénykép került nyil- mindennapi va- Öt tény azoknak, akiknek
vánosságra a hiteles szemé- lóság, hogy a hihetetlennek hangzik a titkos
lyek tanúvallomásai mellett. kormányaink űrprogramok léte:
Az évek során ez a munka hazudtak ne-
több millió embert ébresztett künk, és rabszol- >> A világ első, amerikai
rá az igazságra, amelyet min- gává tettek min- atombombáját kifejlesztő
dig tudtak legbelül, de több ket Manhattan Project 2,5 évig
bizonyítékra volt szükségük működött titokban (a beveté-
ahhoz, hogy valóban elfogad- Ezen progra- sig), 125.000, tehát százhu-
ják. Most pedig sokan készen moknak a teljes szonötezer alkalmazottal,
állnak a következő lépésre, működését és anélkül, hogy kiszivárgott
amely vitathatatlanul elérke- azok következ- volna a híre a nagyközönség-
zett. ményeit mutatja nek.
David Wilcock kutató, be ez az újabb >> A híres amerikai B-2
akinek oknyomozó cikket átfogó doku- lopakodó bombázót 10 évig,
több százezres tömegek ol- mentumfilm tíz évig fejlesztették titokban,
vassák, és Corey Goode in- Above Majestic addig senki nem tudott róla.
formátor komoly visszhangot címmel. A film >> Az NSA, az amerikai
váltott ki az exopolitikai kö- egyedülálló mó- Nemzetbiztonsági
zösségben, amikor együtt don, a dokumen- Ügynökség 23 évig, huszon-
dolgoztak annak érdekében, tumfilek törté- három évig működött titok-
hogy a nyilvánosság elé tár- dolláros titkos űrprogram el- nelmében elsőként integrálja ban, míg a szenátusban nyil-
ják David élethosszig tartó rejtésére. Egy elit katonákból a szabadkőművesség, a banki vánosságra került a léte '75-
kutatását és Corey vallomá- és vállalati vezetőkből álló elit, a politikai elit és a hadse- ben. Senki nem tudott róla a
sát. Közönségük mostanra titkos csoport, amely a reg titkos ágainak együttmű- világban.
több százezresre nőtt, mivel "Majestic 12" nevet viseli, ködését, ezek leleplezését. >> A National
az emberek meg akarják érte- fordított mérnökséggel föl- A filmben a legjelentő- Reconnaissance Office, az
ni minden egyes részletét an- dönkívüli, idegen technológi- sebb és legtermékenyebb amerikai Nemzeti Felderítő
nak, ami az emberiség egyik ákhoz jutott, amit soha nem szerzők, kutatók, informáto- Hivatal 25 évig, huszonöt
legfontosabb titka lehet: a tit- akartak megosztani a nyilvá- rok szólalnak meg, köztük évig működött teljes titokban,
kos űrprogram valóságát. nossággal, és ami elképzelhe- David Wilcock, Corey huszonöt évig senki nem tu-
tetlen hatást gyakorolna az Goode, John Desouza, dott a létezéséről.
Titkos űrprogramok egész emberiségre. William Tompkins, David >> A National Geospatial-
A titkos űrprogramok tör- Adair, Laura Eisenhower, Intelligence Agency, az ame-
2001. szeptember 10-én ténete magában foglal olyan Niara Isley és Jordan Sather. rikai Nemzeti
Donald Rumsfeld védelmi eseményeket is, amelyek so- A nézők egy igazi mély Geoinformációs/Térinformati
miniszter bejelentette, hogy rán főleg az amerikai hadse- betekintést kaphatnak, és kai Hírszerző Ügynökség a
2,3 billió dollárral nem tud- reg földönkívüli fajokkal ke- megismerhetik az emberiség mai napig olyan közfinanszí-
nak elszámolni a Védelmi rült interakcióba, akik ilyen eredetét, az eltitkolt technoló- rozású, multimilliárd dolláros
Minisztériumban. Ez az ösz- módon kommunikálni kezd- giákat, a történelmet, az eltus- költségvetésű hírszerző (kém-
szeg már akkor is jelentős ré- tek az emberiséggel és akik solásokat, az összeesküvése- kedő) ügynökség, melynek
sze volt a világ teljes GDP-jé- évtizedek óta együtt dolgoz- ket, a tanúvallomásokat és azt működéséről a nyilvánosság
nek, de a Pentagon költségve- nak a hadsereg(ek)en belüli a kutatást, amely megmagya- alig bármit tud.
tési hiánya azóta ennek a szűk csoportokkal. rázza a titkos űrprogramot. A fenti projektek és hiva-
többszöröse lett. Az említett A film a vimeo.com/onde- talok titkosságának hossza és
híres bejelentést következő A programok impliká- mand/abovemajestic linken mértéke alapján miért lenne
napon a Pentagon költségve- ciói megvásárolható vagy kibérel- olyan meglepő, ha lennének
tési elemző irodája megsem- hető. Hasonló filmek még, olyan el nem ismert, titkos űr-
misült a szeptember 11-i tá- Ezeknek az együttműködé- mindkettő egy másik legfőbb programok?
madás során. A rejtély to- si programoknak, illetve a tit- kutatótól, Steven Greertől:
vábbra is megmaradt. Hol kos űrprogramoknak az alábbi Illegálisan Titkosított Forrás: ÚjVilágTudat
vannak a hiányzó billiók? következményeit ismerjük: (Unacknowledged, 2017), il- blog

132
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

Dr. Ilkei Csaba: Ügynökök az országgyûlésben, 1990-1994

Kikkel bôvül a behálózott
képviselôk köre? (III.)
Dr. Ilkei Csaba tudományos az IPU magyar-finn tagozatának és 1969 között írott jelentéseit - Sárossy László 1945. márci-
kutató sorozatának II. részét kö- munkájában. köztük a saját kézzel írottakat - us 26-án született
zöltük előző számunkban: Huszonegy éves korában, azonban megőrizte az ÁBTL- Békásmegyeren, Pest – Pilis –
Leleplező, Solt –Kiskun vármegyében.
2018/3:”Ügynökök az ország- Édesanyja: Bohák Julianna var-
gyűlésben, 1990-1994, Kikkel rással foglalkozott és négy
bővül a behálózott képviselők gyermeket nevelt, Lászlón kí-
köre? [II.] vül Imrét (1935), Jánost (1941)
Most a sorozat III. folytatása és Dezsőt (1943). Apja: Sárossy
következik. Dezső gépészmérnök a II. vi-
lágháború végén a Ganz
Villamossági Gyár főmérnöke,
Sárossy László a Kohó- és Gépipari
(„Dunai András”, Minisztérium Tervező
Intézetének osztályvezetőjeként
„Kovács István” ment nyugdíjba 1961-ben.
1969-ben nősült, felesége
inf.) MDF Bátai Eszter, a Frekvencia
Gazdálkodási Intézet beruházó-
Az MDF színeiben az 1990. ja, házasságukból három gyer-
évi választások második fordu- mek született: az ikerpár Eszter
lójában szerezte meg Budapest és Anita (1970) és Julianna
4. sz. választókerülete (III. ker.) (1983).
parlamenti képviseletét. Három A gimnáziumot az esztergo-
hétig a Gazdasági Bizottság tit- mi ferenceseknél kezdte és az
kára, 1990. május 24-től 1993. Az informátor 6-os kartonja
óbudai Árpád Gimnáziumban
február 23-ig a 1966. február 15-én, a ben olvasható munka dossziéja: fejezte be 1963-ban.
Földművelésügyi Minisztérium Veszprémi Vegyipari Egyetem ÁBTL 3.1.2. M-30343. Szerepel Előfelvételt nyert a Veszprémi
hallgatójaként szervezte be az az állambiztonsági nyilvántartó-
Vegyipari Egyetemre.
állambiztonság: Ratkó Sándor ban, 6-os kartonja van és megta- Tanulmányai megkezdéséig a
r. százados a Veszprém megyei lálható a mágnesszalagok most budapesti Rádiótechnikai
politikai rendőrség, a III/III-1 megnyitott hálózati adattárában
Gyárban segédmunkás. 1966-
alosztályáról terhelő adatok is. 1969. október 8-án került ál-ban az egyetemről átjelentkezett
alapján „Dunai András”, majd lambiztonsági anyaga az irattár- a fővárosi Felsőfokú
„Kovács István” fedőnéven az ba, miután megtagadta a titkos Élelmiszeripari Technikumba,
egyetemi ifjúság „ellenséges együttműködést. ahol 1969-ben kap oklevelet.
elemeinek” elhárítása
céljából. 1967. március
21-én átvette a III/III-
2-b osztályról Berecz
István r. alhadnagy.
Sárossy László
Beszervezési dossziéja
volt, amint ezt a mág-
nesszalagok hálózati
politikai államtitkára. 1993. adattára (ÁBTL 2.3.2.
március 9-től 1994. június 27-ig H - Adattár) is mutatja,
a Költségvetési, adó- és pénz- de megsemmisült. 1967
ügyi bizottság tagja. Részt vett Sárossy a mágnesszalagok hálózati adattárában

133
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

A 90 éves norvég testvérnô próféciája: már
1968-ban látta a jövôt… riasztó, amit mondott!
Ijesztően pontos jóslatot jövetele és a harmadik világhá- és kultúra fog egyre nagyobb nevezte ezeket állomásoknak. –
adott a világ eseményeinek fo- ború kitörése előtt egy olyan mértékben bejönni a gyüleke- E. Minos.]
lyásáról. nyugalmi (enyhülési) időszak zetekbe, ahol pedig megtérésre A TV olyan lesz majd, mint
Egy 90 éves testvérnő, aki lesz, melyet azelőtt soha nem és ébredésre kellene összegyü- a rádió, ahol sok állomás fog-
Norvégiában, Valdres-ben la- tapasztaltunk. A keleti és nyu- lekezni. Mindez egyre nagyobb ható, és megtelik erőszakkal.
kott, 1968-ban kapott egy látu- gati szuperhatalmak között bé- mértékben fog majd jelentkez- Az emberek a TV-t szórakozás-
mást Istentől. Akkoriban az ke lesz, hosszú ideig tartó béke. ni közvetlenül Jézus visszajö- ra használják majd. Szörnyű
evangélista szolgálatban álló [Emlékezzünk csak, ez 1968- vetele előtt.” gyilkolásos jeleneteket látunk
Emmanuel Minos volt pont ban volt, amikor a hidegháború 3. „Norvégiában egy olyan majd, és azt, hogy az emberek
azon a helyen. még javában zajlott – E. nagymértékű morális hanyatlás hogyan pusztítják egymást, s ez
Ő ott találkozott ezzel a Minos] Ebben a békeidőszak- következik be, melyhez hason- fog majd elterjedni a társada-
hölggyel, aki elmondta neki ban sok országban fegyverzet- lót az ország még nem látott. lomban. Szex-jeleneteket is
mindazt, amit látott. Minos le csökkentést fognak végrehajta- Az emberek úgy élnek majd mutatnak majd a képernyőn
is írta, de annyira hihetetlennek ni, Norvégiában is, és így nem együtt, mintha házasok lenné- mindazt a szexuális bensősé-
tartotta akkoriban mindezt, leszünk felkészültek akkor, nek, csak éppen házasság nél- gességet, amely csak történik
hogy elrakta a próféciát a fiók- amikor az (a háború) bekövet- kül. [Ha jól emlékszem, az egy házasságban.” [Ennél a
jába. Most, mintegy 30 évvel kezik. A harmadik világháború „együttélés” terminus mint pontnál én akkor tiltakoztam,
később már látja, hogy itt az oly módon tör majd ki, ahogy olyan még nem létezett 1968- mondván, hogy hiszen még a
ideje megosztani ezt az üzene- senki sem gondolta volna és ban – E. Minos.] jogi paragrafusok is tiltják az
tet másokkal is. egy váratlan helyről indul Megnövekszik a házasság előt- ilyet. – E. Minos] Aztán az idős
Ez a valdres-i testvérnő na- majd.” ti erkölcsi tisztátalanságok szá- testvérnő azt mondta: „De ez
gyon figyelmes teljesen meg- 2. „Egy addig páratlan, ma, és a nagyfokú házastársi igenis meg fog történni, és meg
bízható és hiteles keresztény nagyfokú langyosság fogja el- hűtlenség lesz a természetes (a fogod látni. Minden korábbi
volt, keresztény ismerősei kö- uralni a keresztényeket, egy megszokott), melyet majd dolgunk (i.e. a jogi gátak) le-
rében megbízhatóságnak ör- nagyfokú elhajlás az igaz, élő megpróbálnak mindenféle omlik, és a legtisztátalanabb
vendett. kereszténységtől. A kereszté- szemszögből igazolni. Ez még dolgok fognak majd a szemünk
nyek nem lesznek nyitottak a a keresztény körökbe is befu- előtt lezajlódni.”
Ez volt tehát, amit látott: szívbe hatoló prédikálás iránt. rakszik, és a keresztények meg- 4. „A szegény országokból
„Láttam a Jézus visszajöve- A korábbi időktől eltérő módon tűrik majd és még a természet az emberek Európába fognak
tele előtti időt, és a harmadik már nem akarnak majd hallani ellen is vétkeznek majd. majd áramlani. [1968-ban az
világháború kitörését. Az ese- bűnről és kegyelemről, tör- Mielőtt Jézus visszajön, olyan immigráció mint olyan, még
ményeket a természetes sze- vényről és evangéliumról, TV programok lesznek majd, nem létezett. – E. Minos]
memmel láttam. Úgy láttam a megtérésről és helytállásról. amelyeket soha még csak nem Skandináviába is sokan jönnek
világot, mint egy bolygót, és Mindezek helyett egy helyette- is láttunk azelőtt.” [A TV mint majd, és Norvégiába is.
láttam Európát, országról or- sítő, pót-üzenet jön: a bővelke- olyan pont 1968-ban került be Annyira sokan, hogy az ott élő
szágra. Láttam Skandináviát. dő (boldogság) kereszténység.” Norvégiába – E. Minos.] emberek már nem szeretik
Láttam Norvégiát. „A keresztényeknek az lesz „A TV megtelik majd ször- majd őket, és keményen fognak
Láttam, ahogy bizonyos dol- a fontos, hogy sikeresek legye- nyű erőszakkal, olyannal, ami velük bánni. Majdnem úgy,
gok megtörténnek közvetlenül nek, hogy „valakik” legyenek, megtanítja az embereket arra, mint ahogy a zsidókkal bántak
Jézus visszajövetele és az utol- hogy anyagi javaik legyenek, hogyan gyilkolják és pusztítsák a második világháború előtt.
só csapás (nyomorúság) meg- olyan dolgaik, amelyeket Isten el egymást. Az utcáink sem Aztán betelik a bűneink teljes
történte előtt, ami pedig egy ily módon soha nem ígért meg lesznek már biztonságosak. Az mértéke.” [Az immigráció té-
olyan nyomorúság lesz majd, nekünk. A templomok és ima- emberek azt fogják utánozni, májánál némileg ellenkeztem.
amelyhez hasonlót még soha házak egyre üresebbek lesznek. amit látnak. Nemcsak egy állo- Akkoriban ezt még nem értet-
azelőtt nem láttunk, sem nem A prédikálás helyett, amihez más lesz majd a TV-ben, ha- tem meg. – E. Minos]
tapasztaltunk. pedig generációk óta hozzá va- nem állomások tömkelege. [A Könnyek gördültek le az
A testvérnő 4 hullámot emlí- gyunk szokva, mint pl. ‘Vedd testvérnő akkor még nem is- idős hölgy arcán. „Én már nem
tett: fel a keresztedet és kövesd merte a „csatorna” szót, ame- látom meg ezeket, de te meg
1. „Először is, Jézus vissza- Jézust, a szórakozás, művészet lyet mi ma használunk, ezért fogod látni. Aztán hirtelen

156
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô
fa-féléket lehet metsze- zéssel! Most gondoljunk a ta- polt kertünk csendes, szélvédett
ni ilyenkor. És ki hinné, vaszra – az ugye mindig jóle- pontján, hogy az ablak mögül
hogy ilyenkor is van sik, pláne, ha felkészülten vár- gyönyörködhessünk, amint a
„virágzás”! Az élet nem juk: a kora téli munkák sorá- kert legtávolabbi pontjáról is
szünetel, az élővilág ban kell előkészíteni a talajt a odagyűlnek fázós kis vendége-
nem hal meg, csak so- jövő évre tervezett telepítések- ink a „terített asztalhoz”.
kan „téli álmukat alusz- hez, kertünk arculatának meg- És ha mindehhez túl kicsi-
szák”, de vannak, akik újításához. Ezt most érdemes nek tűnne a kert? Gondoljunk
most is „szorgoskod- megálmodni – de csak szak- egy merészet és nagyot: épít-
nak”: nagyon sokféle szerűen. Ricsi most erről rész- sünk télikertet! Természetesen
gyom virágzik és ter- letes magyarázatot ad. csakis szakemberek segítségé-
mel magvakat. Őszi–kora téli munkafo- vel– hiszen egy télikert meg-
Szabaduljunk meg a lyamatok során zajlik a jövő tervezése mérnöki szakmunka
gyomoktól, mielőtt a évre tervezett esetleges telepí- a javából. Telepíthetünk ker-
magvak szétszóródná- tés előkészítése. A szántás (pl. tész segítségével egymás mel-
nak a kertben, mert ha gyümölcsfák esetén) a telepí- lé-fölé szobanövényeket az al-
most nem lépünk köz- tés egyik legfontosabb lépése. kóvba, ha van olyanunk és ak-
be, a következő évek- Ahhoz, hogy a kis csemeték kor a meleg szobába hoztuk be
ben harcolhatunk elle- majd megfelelően fejlődni tud- a „kiskertet” – különböző mé-
nük. Permetezni azon- janak, feltétlenül szükséges a retű ládákban „emeletesen” el-
ban csak addig érde- kiváló minőségű, laza talaj biz- rendezve, ha jól megférnek
Velenczei Richárd, a kertész mes, amíg van levél a fá- tosítása és a tápanyag-feltöltés egymás mellett! Még szeren-
védelemről. Talán nem is hin- kon, lombhullás után már is. (Ezt feltöltő trágyázásnak csésebb esetben (építészmér-
nénk, hogy most is olyan sok- fölösleges pénzkidobás. A ko- nevezzük.) Ekkor van lehető- nököt is bevonva) megtoldhat-
féle aktuális feladatunk van, pár ágakat és a törzset azonban ség arra, hogy gyümölcsfáink juk a szobát üvegfalakkal a
mint tavasszal – csak éppen lehet „dédelgetni” gombaölő „pályafutását” akár szervestrá- kert felé, úgy, hogy kedvenc
másként! lemosó permettel, a tél végén gya kiszórásával is segítsük. fotelunk is elférhet napfény-
A lombhullató fák és cserjék ez mindenképpen hasznos./ Amikor eljön a boldog pilla- kedvelő növényeink között.
megmetszésére a január a De a hóesést semmiképpen nat, hogy minden téli tennivalót Így szinte egyszerre lehe-
megfelelő. A gyümölcsfákat és ne várjuk meg a legfontosabb elvégeztünk a kertben, akkor tünk kint is és bent is, zord idő-
a virágzó, valamint az árnyas munkafolyammattal: a terve- állítsunk egy madáretetőt jólá- ben is zöldben várva a tavaszt!

Nemsokára máshogy fogtok mutogatni, V-t, Victoryt!

165
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

Dr. Szabadi Béla: A „desztalinizációtól” elferdítve, illetve a valóságban
Lavrentij Berija élete, szerepe és kivégzése XIV. (Folytatás)

Alfred Redl ezredes, a szuperkém.
A megbízója buktatta meg? juttattak el neki. (Újabb ismere-
teim szerint állítólag csak a vé-
gén.) Vagyonokat kapott, ami
Folytatás a 97. oldalról zőjének is a monarchia csúcsai- azt mutatta, milyen értékes in-
ról. Aki ugyanúgy védelmezte
hogy kiderült, Redl homoszexu-
ális volt. Korábbi feltevésekkel
A rejtôzködés Redlt, ahogy a „Cambridge-i
formációk érkeztek és milyen
nagyra értékelték az
ellentétben a Moszkvában elő- sikere? Ötöket” a brit állam valamely
vezetője, vagy ahogy a szovjet
Oroszországba küldött osztrák-
került dokumentumok azt mutat- magyar hírszerzők lebuktatását,
ják, hogy az oroszok ezt a tényt Redl nehezen titkolhatta el atomkémeket az amerikai állam illetve az általa az oroszok érde-
nem használhatták fel Redl zsa- homoszexualitását, Az viszont, valamely vezetője óvta. kében folytatott dezinformációt.
rolására, mert nem tudtak ró- hogy ilyen hosszú ideig folytat- Akadályozták a vizsgálatok el-
la.” hatta áruló tevékenységét annak indulását és /vagy sikerét. Ilyen
Ezt a „szenzációt” azonban nem ügyes rejtőzködése lehetett védelmező feltehetőleg nem
egy-egy nagy befolyású ember
A károk
– mint a korábbi részben is ír- az oka. Az előző részben már ír-
tam – aligha fogadhatjuk el! tam arról, hogy egyedül nem volt, hanem egyszerre többen Redl árulásának kárai felbe-
Annak ellenére, hogy osztrák folytathatta volna károkozását. is. Berijáról is az a hír járja, csülhetetlenül nagyok. Már ko-
szakértőknek az oroszok 2012- Hogy sebezhető pontjait tudo- hogy szinte minden országban rábban is írtam az általa okozott
ben feltehetőleg olyan iratokat másom szerint nem derítették voltak miniszteri rangú kapcso- károkról és még ezután is szó
mutattak be, ami állítólag nem fel, az biztosan nem cáfolja, latai. Akik nyilván nem folytak lesz róluk. Most egy elemét
utalt Redl homoszexu- közvetlenül bele a kém- emelem ki a károknak: az oszt-
alitására, sőt a Profil tevékenységbe, viszont rák-magyar hírszerzés Redl által
szerint egyenesen azt saját hivatalos elhárítá- irányított felszámolását, a had-
bizonyítaná, hogy nem sukat igyekeztek blok- vezetés elzárását létfontosságú
tudtak Redl homosze- kolni. információktól és ezzel az oszt-
xualitásáról, az inter- Redl még hadnagy- rák-magyar birodalom védtelen-
netre felkerült anya- ként. Fotó: né válását. Ráadásul olyan nagy
gokban az oroszok alchetron.com lett a bizonytalanság Redl árulá-
hosszú évek óta úgy ír- sának lelepleződése után, hogy a
nak Redlről mint ho- Redl különben nem- monarchia orosz tisztek beszer-
moszexuálisról. Van csak azért volt sérülé- vezésére nem mert vállalkozni.
egy kivétel, ami azt keny, mert homoszexu- Redl manővereivel elfedte
mutatja, hogy a cári tit- ális volt, hanem rend- azt is, hogy Oroszországban mi-
kosszolgálatban is, ami kívül anyagias is. És a lyen hatalmas vasútfejlesztés fo-
a maihoz hasonlón kettő, legalábbis az ő lyik. ezért a Schliffen-terv felté-
igen eredményes tit- esetében még össze is telezéseivel ellentétben
kosszolgálat volt, elő- függött. Sok pénzre volt Oroszország nagyon hamar ké-
fordultak felületes ve- szüksége azért is, hogy pes volt csapatai mozgósítására
zetők. Mitrofan K. szenvedélyét az általa és hadrendbe állítására.
Marcsenko tábornok elvárt színvonalon ki Sikeresen eltitkolta az orosz
(1866 – 1932), aki tudja élni. Fényűző élet- haderőfejlesztés hatalmas mére-
1905 és 1910 között et folytatott: abban a teit is: 75 orosz hadosztályról
Bécsben volt katonai korban egyszerre több nem is tudtak az osztrák-ma-
attasé, így jellemezte: autója is volt, a legdrá- gyar hadsereg vezetői. Ez több
„Álságos, zárkózott, gább márkák modelljei, volt, mint a teljes osztrák-ma-
erősen koncentrált hátaslovakat tartott, sze- gyar haderő Galíciában.
gondolkodású, köteles- retőinek hátaslovat aján- Talán bele sem vágunk az
ségtudó, kiváló emléke- dékozott, több lakása első világháborúba, ha tudjuk,
zőtehetségű ember. Édeskés, fi- hogy ilyenek ne lehettek, sőt let- volt és számos más in- kivel állunk szemben. Ezután
nomkodó, lágy beszédű. Cinikus tek volna. Másként ugyanis Redl gatlant tartott fenn. És rengete- nem bíztunk meg a külföldi fel-
szellemű, nagy asszonybo- nem igyekezett volna, hogy get költött férfi szeretőire, ma- ajánlkozásokban sem.
lond…” A „nagy asszonybo- megbízóit ilyen érzékeny ada- gas színvonalon tartotta ki őket. Emlegetnek egy közelebbről
lond” elég meghökkentően tokhoz, ráadásul szinte minden Óriási összegeket juttattak el nem azonosítható Lajkov nevű
hangzik. Lehet, hogy ezt mutat- érzékeny adathoz hozzájuttassa. hozzá az oroszok, amelyeket orosz ezredest, aki pénzért
ták meg a Bécsből érkezett És – ahogy írtam – kellett lennie csak úgy „poste restante” cím- Redléhez hasonló jelentőségű
szakértőknek? nagyon magas szintű védelme- zéssel borítékba gyömöszölve dokumentumok és információk
166
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

A Leleplezôt megveheti digitális
kiadásban is: www.DIMAG.HU

175
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2018/4.

Nagy Suzy és Vajó Sándor:

Sztriptízzel kezdôdött
a nôk nácik
elleni lázadása
Vonat érkezett 1943. októ- Salvadorba utazhatnak. Sok másokon segít, miközben a elég volt ahhoz, hogy a leg-
ber 23-án az Auschwitz II- vízum azonban elkésett, a Gestapo titokban arra hasz- többen elhiggyék a mesét an-
Birkenau haláltáborhoz. címzettjeik meghaltak vagy nálta őt, hogy eljuthasson a nak ellenére, hogy több
Furcsa módon a nagyjából eltűntek, mielőtt kézbesíthet- befolyásos és gazdag bujká- irányból érkezett a figyel-
1700 zsidó utas nem marha- ték volna őket. Ezekhez a lókhoz. meztetés: csapdába csalják
vagonokba volt bezsúfolva, kallódó vízumokhoz juthat- A fiatal nő 1943 őszére őket.
hanem személyszállító ko- tak hozzá a bujkálók,
csikban utaztak, és egyikük természetesen tekinté-
sem viselt sárga csillagot a lyes pénzösszegekért
ruháján. Amikor leszálltak, cserébe. Azok, akik-
egy Franz Hössler nevű férfi nek sikerült valahogy
üdvözölte őket, aki a összeszedniük elegen-
Harmadik Birodalom kül- dő pénzt, a varsói
ügyminisztériumának képvi- Polski Hotelben gyü-
selőjeként mutatkozott be. lekeztek.
Azt mondta, ez az utolsó állo- Közöttük volt a hí-
más, mielőtt az utasok átme- resen gyönyörű és te-
hetnének a semleges Svájc hetséges balett-tán-
területére, ahonnan aztán cosnő, a 26 éves
szabadon emigrálhatnak Franceska Mann is.
Dél-Amerikába. Már csak Manheimer néven
néhány apró formaság van született 1917. február
hátra a rég várt szabadság 4-én, Varsóban.
eléréséhez: kis papírmunka, Gyermekként kezdett
fertőtlenítés, zuhanyzás. el táncolni, s hamar
kiderült, hogy generá-
Az utasok ciója egyik legna-
Lengyelországból érkeztek. gyobb tehetsége. kockázattá vált a németek
Ők voltak azok a túlnyomó Lengyelországban már ün- számára, ezért felkerült az Nők lázadása
többségükben jó összekötte- nepelt, körülrajongott sztár első vasúti szerelvényre,
tésekkel rendelkező, vagyo- volt, amikor 1939-ben, 22 amelyik Svájcba vitte azo- Amikor a vonat megállt az
nos, híres zsidó származású évesen negyedik lett a világ kat, akik Dél-Amerikába auschwitzi haláltábor mel-
emberek, akiknek sikerült el- egyik legrangosabb nemzet- akartak emigrálni. A méreg- lett, a németek azt mondták
kerülniük az 1943 májusá- közi balerinaversenyén, drága csodavízumok történe- az utasoknak, hogy a német-
ban lerombolt Varsói gettó Brüsszelben. te azonban csak részben volt svájci határon vannak. A to-
poklát. Azért bújtak elő ad- igaz. Svájcból valóban küld- vábbutazás előtti fertőtlení-
dig biztos rejtekhelyeikről, Néhány hónappal később, tek ilyen dokumentumokat téshez csoportonként egy öl-
mert híre ment, hogy van egy amikor Hitler csapatai betör- Lengyelországba, csakhogy a tözőbe terelték őket, amit
mód a menekülésre tek a hazájába, a karrierje Gestapo az összeset elfogta, egyetlen ajtó választott el a
Európából. derékba tört. majd arra használta fel, zuhanyzónak álcázott gáz-
Franceska egy vagyonos hogy előcsalogassa a bujkáló kamrától.
Hotel Polski zsidó kereskedő fiához, zsidókat. Ami ezután történt, az
Marek Rosenberghez ment A menekülés lehetőségé- többféle verzióban maradt
A híresztelés szerint feleségül. Kivételes bánás- nek hírét kollaboráns zsidók fenn aszerint, ahogy később
Svájcban működő zsidó szer- módban részesülhetett még kezdték el terjeszteni, így az a szemtanúk, egy
vezetek próbáltak embereket az után is, hogy a Varsói get- lassan mindenhová elszivár- Sonderkommando, azaz a
kimenteni a nácik által meg- tóba kellett kötöznie. gott. Néhány embert a nácik holttestek eltakarításával
szállt területekről úgy, hogy Hordhatta egyik szőrmebun- német hadifoglyokért cseré- megbízott fogolykülönít-
vízumokat küldtek nekik, dáját, és azon kevesek közé be valóban engedtek Dél- mény tagjai visszaemlékez-
amelyekkel először a semle- tartozott, akik kiléphettek a Amerikába menekülni. Az ő tek. A személyes beszámolók
ges alpesi országba, majd a város árja zónájába is. történeteik a hátramaradt egyetlen ponton egyeznek:
világ túlfelére, Paraguayba, Összekötő lett a gettó és a rokonokon, ismerősökön ke- egy gyönyörű, fiatal nő az-
Hondurasba, illetve külvilág között. Azt hitte, resztül terjedtek. Mindez nap hőssé vált.

178
A jövô történelme 2018/4. országkrónika könyvújság Leleplezô

Új a történelemben: Neoliberális antiszemitizmus
Új a történelemben: polgári, konzervatív gondolko- gadta az ügyeletes áldozat sze- elkövetők, nigériai tehénhajcsá-
Neoliberális antiszemitizmus dás kikristályosításában. repét, és a baloldal folyamato- rok, brüsszeli bürokraták és
2018. augusztus Leleplező Évtizedeken át egyszer sem san kijátssza ezt az adut. szójatejet ivó, babzsákfoteles
Blog gondoltak abba bele, hogy ők A 2010-es választások utáni forradalmárok.
A nyugati civilizációt iszla- csak a biodíszletet adják a nem- években vált világossá minden- Egy korábbi tanulmányában
mizáló baloldal, a hű társául vá- zeti érzelmet nyomokban sem ki számára, hogy a történelem Heller nagyon fifikásan megje-
lasztott neoliberalizmus, vala- tartalmazó baloldal pitiáner po- fordulóponthoz érkezett. gyezte, igazából nem lehet
mint a de facto antiszemitizmus litikai játszmáihoz. Elsősorban azért, mert az orbá- meghatározni, hogy ki az anti-
összekapcsolódik. Ébred-e a Mi az, hogy antiszemitiz- ni államvezetés alapját nem a szemita – mint írja, egyszerűbb
magyarországi kulturális-, mus? zsidó és nem zsidó szembenál- ezt kitapintani. Magyarul ez
NGO- és média zsidóság? A magyar társadalom szerke- lás határozta meg, hanem sok- annyit tesz: az az antiszemita,
Kiállnak-e az antihunitizmus el- zetén belül kétféle antiszemitiz- kal inkább a pragmatikus akire én azt mondom. A balol-
len, a zsidóságot védő magyar- mus figyelhető meg, az egyik a együttműködés, a múltbéli trau- dali antiszemitizmust igazából
ság mellett? meglévő, a másik a gerjesztett. mák konszenzuális feloldozása Victor Adler szocdem politikus
Giuseppe Laras milánói fő- A baloldal 28 éven át (a kom- és megélése. határozta meg a legteljesebben,
rabbi (1980-2005): “Sajnos azt munista időket felesleges szá- Hiába írta Heller Ágnes, mint írja: az antiszemitizmus a
vettem észre, hogy az antisze- mításba venni) tudatosan, jól hogy Magyarországon az anti- hülyék szocializmusa.
mitizmus új hulláma jelenik meghatározott érdekből ger- szemitizmus hagyományosan a
meg Európában. A baloldal el- jesztette az antiszemitizmust. jobboldalhoz kötődött, ezzel De mi az ideológiai alapja a
árult, a nyugati civilizáció pedig Hiszen a népszerűtlen és a ma- igazából ráerősített a már meg- nyugat-európai baloldal anti-
morális mélyrepülésben van” gyar társadalom zömének a sze- lévő sztereotípiákra, és mára szemitizmusának?
A válasz
Egyre nyilvánvalóbbá válik, mében ellenszenves baloldali már kiderült, hogy az antisze- nagyon egyszerű. Az egyházel-
hogy a nyugati mainstream bal- politikusok zsidó vezetők általi mitizmus a baloldal problémája. lenesség. Ezért hunynak szemet
oldal és szövetségese, a neoli- legitimációja (ez szintén jól fel- Heller Ágnes (Pesti a muzulmán judeodémonizálás
beralizmus rálépett a nemzeti fogott érdekből történt) többek Srácok) bigottságát igazából sa- felett is. Hiszen a baloldali
szocializmus által kikövezett között maga után vonta a ma- ját maga támasztja alá, hiszen mozgalmak kötőeleme az egy-
antiszemita ösvényre. 2018-ra házellenesség, szű-
elérkezett az idő, amikor nyíl- kebb értelemben a ke-
tan, félelem és retorzió nélkül resztényellenesség.
beszélhetünk a haladó baloldal Így a muzulmán szim-
új, minden eddiginél megle- pátiát a multikultura-
pőbb és nagyobb erejű antisze- lizmus jegyében, míg
mitizmusáról. az antiszemitizmust
A rendszerváltás utáni az egyházellenesség
Magyarországon, ha bármine- jegyében ölelik keb-
mű nemzeti ügy felmerült, le- lükre a balosok.
gyen szó akár Trianon-emlé- Általában a szélsősé-
kévről, Szent István-napról, ges iszlám vérvádjai
vagy akár egy turulszobor fel- ellen sincs kifogása a
állításáról, akkor az éppen baloldalnak, hiszen
ügyeletes baloldal folyamato- azt a multikulti érté-
san kijátszotta a mindig kéznél kei védik.
levő antiszemita kártyáját, fa- A tolerancia, a be-
sizmust, nácizmust kiáltva ver- fogadás, az elfogadás
tek éket a magyar társadalom gyar zsidóság megbélyegzését meggyőződésesen azt állította, és az önfeladás jegyében a bal-
szövetébe. is. Csak egy példa: Gyurcsány hogy a baloldaltól és a liberális oldal azt is eltűri, ha az imámok
A zsidóság rendre elfogadta Ferenc kiállása a zsidóság mel- közvéleménytől teljesen idegen a keresztények és a zsidók meg-
az ügyeletes áldozat szerepét, és lett egyértelműen az utóbbiak- az irracionális Izrael-ellenesség gyilkolására szólítják fel hívei-
önmaguknak is hazudva sok- nak okozott visszafordíthatat- és az arab-muszlim világ heroi- ket. Mint azt kifejtik imáikban:
szor azt hajtogatták, hogy a lannak tűnő kárt. zálása. „a zsidók Allah ellenségei, a
konzervatív nemzeti oldal min- A baloldal társadalomszerve- Mindannyian látjuk, olvas- zsidókat Allah mindörökre
den tagja veretes antiszemita. zési politikája nagyon egyszerű suk, tapasztaljuk, hogy a balol- megátkozta, s a muszlimok val-
Becsapták saját magukat, a zsi- volt: a megosztás és az egymás dal meggyőződésesen Izrael-el- lási kötelessége a zsidók ellen
dó közösségek pedig a liberális ellen fordítás. A társadalom zsi- lenes és az utolsó pastu pásztor- harcolni, mi több, vallási köte-
közvélemény nyomásának en- dók és magyarok mentén való ra is hatalmas pátosszal és hero- lesség zsidókat ölni.”
gedve elkezdtek félni a konzer- megosztásáért kiásott árkokat a izmussal tekint. A baloldal hő- Ulrike Meinhof baloldali ter-
vatív oldaltól. Pedig hatalmas jobboldalnak kellett betemetnie, sei 2018-ban az arab terroristák, rorista a ’70-es években azt ta-
szerepük volt a magyarországi hiszen a zsidóság sajnos elfo- embercsempészek, erőszakos lálta mondani, hogy az antisze-

193
Top összeállítás
dr. Ilkei Csaba
ajánlásával A világ legjobban ôrzött helyei