© SMK MAMBAU

SELAMAT DATANG

SILA TULIS DENGAN KEMAS TERIMA KASIH

Muka Surat (

)

REKOD PINJAMAN PERALATAN / BAHAN
Pemulangan Tarikh T/Tangan Catatan

Bil.

Nama Peminjam

Tarikh

T/Tangan

Nama Peralatan/Bahan

No Pendaftaran :

No Pendaftaran :

No Pendaftaran :

No Pendaftaran :

No Pendaftaran :

No Pendaftaran :

No Pendaftaran :

No Pendaftaran :

PA Ogos 2007/3972186.doc.doc