CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PUSAT AKSES SMK MAMBAU 2007

PENASIHAT

PN. MARIAH NOOR BT HJ YEM PENGETUA

PENGERUSI

PN ROSITA BT SALLEH PENOLONG KANAN AKADEMIK

SETIAUSAHA PN NOR AZIAN BT MOHAMAD PENYELARAS PSS

PEN. SETIAUSAHA MOHD MUSTAFFA B. HJ. MOBARAK ALI KETUA UNIT PUSAT AKSES

AJK Pemantauan

AJK EN. KALITHASAN PN. KOMATHY EN. CHIA SEN CHOON KETUA-KETUA BIDANG KETUA-KETUA PANITIA

PENGAWAS-PENGAWAS PUSAT AKSES