SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAMBAU 70300 SEREMBAN MINIT MESYUARAT KEDUA AJK PUSAT AKSES TAHUN 2007 TARIKH

HARI MASA TEMPAT KEHADIRAN : : : : : 4 JULAI 2007 RABU 2.30 p.m. BILIK PUSAT AKSES HADIR 1. Mohd Mustaffa B. Hj. Mobarak Ali (Ketua) 2. Pn. Komathy –AJK (Baru) 3. En. Kalidasan – AJK

AGENDA MESYUARAT 1.0 UCAPAN ALUAN PENGERUSI • En. Mohd Mustaffa mengalu-alukan kehadiran semua guru. • Beliau menyatakan bahawa Pn. Rahimah telah diganti oleh Pn. Komathy • Beliau menjelaskan perlaksanaan Pusat Akses dan urusan yang bertangguh. 2.0 PENGESAHAN MINIT • 3.0 Minit mesyuarat yang lalu telah dicadang sah oleh En. Kalidasan dan disokong semua.

PERKARA BERBANGKIT • Jadual waktu yang dibincangkan dalam mesyuarat pertama telah pun dibuat dan dipersetujui; oleh yang demikian J/K dikehendaki mematuhi jadual tersebut. Ini adalah untuk memastikan suasana dan keadaan perpustakaan sentiasa dijaga. J/K masih tidak bertindak membersihkan Pusat Akses, mahupun ambil berat pasal Pusat Akses. Permasalahan partition tidak selesai, maka kerja lain jadi tertangguh. Permasalahan yang disebut dahulu masih belum selesai. TINDAKAN: Guru dan J/K

• • •

4.0

MAKLUMAN UNTUK TINDAKAN (OLEH: En. Mohd Mustaffa) •

• •

Rekod Penggunaan Komputer perlu disediakan segera. Data dan dokumentasi Pusat Sumber perlu disiapkan. J/K mestilah memantau selalu untuk memastikan pelajar dan guru menggunakan Pusat Akses dengan baik dan mengemaskan kembali Pusat Akses. J/K sendiri kurang menggunakan Pusat ini. Semua warga sekolah boleh menggunakan Pusat Akses kecuali orang luar

dengan tujuan baik pada waktu persekolahan. TINDAKAN: Guru-guru J/K

Majlis dimaklumkan bahawa Pusat Akses dibuka untuk guru.. Guru perlu diberitahu akan hal ini. TINDAKAN: En. Mustaffa

3.0

KECERIAAN PUSAT AKSES • • Tiada peruntukan dikhususkan untuk Pusat Akses. Minta jasa baik Pengetua untuk tikar getah dan langsir. TINDAKAN: Pn. Komathy

4.0

PERMASALAHAN BARU. • Pelajar merosakkan mikrofon. Pelajar India terutama kelas 4 LN dan peralihan suka mengcungkil mic. Banyak kali dibaiki sendiri oleh En. Mustaffa. • Pengguna tidak mencatat dalam buku log. • Pengguna yang tidak tahu pasal komputer tetapi berlagak pandai dan merosakkan konfigurasi komputer dan komputer. Macam orang buta meraba gajah. Ini celik tetapi serupa orang buta dalam cerita itu. Banyak computer dipulihkan dengan kerjasama En. Hazani. • Satu komputer gagal berfunsi akibat Pelajar Peralihan Bestari iaitu Satya Seelan telah tutup dan buka dengan cara yang salah menyebabkan hardisk failure. En. Tajol membantu membaiki dan format semula bersama En. Mustaffa. Pelajar itu telah diajar cara yang betul setelah disiasat. • Pencapaian internet kurang baik, sehingga 2 bulan tiada internet. Ada masa baik dan banyak masa tiada. • Pengguna kurang menjaga kebersihan, kekemasan dan keselamatan Pusat Akses. • Pelajar tekan “print” acapkali. Pelajar India dikenalpasti banyak print gambar “Anniyan” dan gambar artis Tamil. Ini telah menyukarkan Pn. Komathy untuk print kerja yang disediakan beliau. • Pelajar Cina suka buka laman web “Friendster” dan pelajar Melayu suka tonton video klip “Mat Rempit”. • Ramai pelajar suka mengubah konfigurasi komputer. TINDAKAN: Guru-guru J/K

5.0

HAL-HAL LAIN • Guru-guru yang merelief kelas digalakkan masuk ke Pusat Akses jika tidak ada kelas lain menggunakan Pusat Akses. Pastikan borang dipenuhi dan peraturan dipatuhi.

En. Chia bersama En. Mustaffa bekerjasama tentang penggunaan Internet dan masalah teknikal. En. Chia telah menyediakan senarai IP 3 kali untuk Pusat Akses dan diset oleh En. Mustaffa.

• •

Pn.. Komathy pula ingin meminjam CD Kursus Pusat Akses dan diminta serahkan kepada Pn. Norazian, Guru Media & Penyelaras PSS selepas lihat. Guu-guru telah diminta untuk memastikan pelajar beratur ketika keluar dan masuk ke Pusat Akses serta setiap pelajar mematuhi setiap peraturan Pusat Akses TINDAKAN: J/K dan guru-guru.

4.0

UCAPAN PENUTUP

• En. Mustaffa selaku Ketua Unit Pusat Akses berharap semua ahli
jawatankuasa akan memberikan kerjasama demi kecemerlangan Pusat Akses SMK Mambau. • Diharap ikut arahan Ketua dan tidak membelakangkan ketua. Sila rujuk ketua untuk sebarang masalah atau urusan berkaitan Pusat Akses.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.30 p.m.sehingga ke satu masa yang akan diberitahu kelak. Disediakan oleh, ……………………………………... (EN. MOHD MUSTAFFA BINTI MOBARAK ALI) Ketua Unit Pusat Akses SMK Mambau

Related Interests