You are on page 1of 3

Ili-Ili Tulog Anay

Katutubong Awit ng Bisaya

Soprano 1   86           
     
I li I li tu log a nay wa la di

Soprano 2
  
  866            
Guitar 8                    
Electric Bass
 86       

S1
6

                
ri i mong na nay kad to tien da ba kal pa pay i li i

S2            

nay kad to tien da ba kal pa pay i li i

Gtr.                             


 
Bass
     

10 
S1
  li 
tu 
log 
a  nay.

S2        
li tu log a

Gtr.         


Bass
   
Copyright © Sanny N. Tendilla; http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com

Related Interests