You are on page 1of 2

Data

:
Obiectul: Limba și literatură română
Clasa:
Subiectul:
Tipul:
Durata: minute
Competențe specifice :
Subcompetențe specifice:
Obiective operaționale:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………………………………................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Resurse procedurale:
a. Metode și
tehnici:………………………………………………………………………………………………
b. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
c. Mijloace didactice:………………………………………………………………………
Desfășurarea lecției:
Etapele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor

Lecției

Evocare

Realizarea

sensului

Reflecție
Extensie