You are on page 1of 3

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 113263140-210911-181119110506, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Martina Čermáková

Vystavil: Čermáková Martina - notářka
Pracoviště: Čermáková Martina - notářka
V Kladně dne 19.11.2018

113263140-210911-181119110506